Krajina je civilizačne vyspelá vtedy, keď nezabúda na znevýhodnených členov spoločnosti Vytlačiť stránku / Print page

19. 5. 2015 12:00

Bratislava 19. mája (Kancelária NR SR) - V priestoroch Národnej rady SR dnes otvorili výstavu fotografií Petra Župníka s názvom Trochu iný príbeh. Jej cieľom je poukázať na problémy rodín s deťmi s viacnásobným znevýhodnením, ako aj iniciovať verejnú diskusiu a zvýšiť povedomie odbornej i širšej verejnosti o danej téme. Výstava sa koná pod záštitou europoslankyne Jany Žitňanskej a zúčastnili sa na nej zástupcovia mimovládneho sektora, rodičia znevýhodnených detí, aj viacerí poslanci NR SR. Ako v úvode zaznelo, na Slovensku je pravdepodobne každé 50 dieťa viacnásobne znevýhodnené, aj keď presne sa to povedať nedá, pretože neexistujú štatistiky. Na vernisáži výstavy sa návštevníkom medzi prvými prihovorila podpredsedníčka NR SR Erika Jurinová (OĽaNO), ktorá sa od nástupu do politiky v roku 2010 venuje predovšetkým znevýhodneným skupinám ľudí. „Krajina je civilizačne vyspelá vtedy, keď nezabúda na znevýhodnených členov spoločnosti, predovšetkým tých, ktorí sú v menšine, najmä ak sú to deti. Deti totiž nemajú hlas – nie sú to voliči, nedokážu oplatiť politikom starostlivosť, nič im nemôžu vrátiť späť. I v tom sú zraniteľné, bezbranné a slabé. Práve v tom sa prejavuje určitá veľkorysosť systému a celej spoločnosti, že na ne nezabúda a snaží sa im zabezpečiť podmienky pre dôstojný a plnohodnotný život,“ uviedla Erika Jurinová. Podľa organizátorov výstavy zo združenia Raná starostlivosť, n.o. a Nadácie SOCIA v našej legislatíve, u odbornej i laickej verejnosti chýba primerané identifikovanie a hlbšie porozumenie špecifických problémov a potrieb rodín s deťmi raného veku s viacnásobným zdravotným znevýhodnením. Rodičia sa vo svojom prostredí stretávajú s diskrimináciou, predsudkami a bariérami.

Deň v parlamente

<- ->