Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku pre rok 2014 Vytlačiť stránku / Print page

23. 10. 2014 12:00

Bratislava 23. októbra (Kancelária NR SR) - Dnes 23. októbra 2014 o 19. 30 hodine v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška slávnostne odovzdá Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania. Tento rok sa laureátmi Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania stanú doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc. za výnimočný prínos v oblasti literatúry a filozofie; prof. Milota Havránková za výnimočný prínos v oblasti umeleckej fotografie; Mária Kráľovičová za výnimočný prínos v oblasti dramatického umenia; prof. PhDr. Milan Leščák, CSc. za výnimočný prínos v oblasti etnológie a folkloristiky; Mgr. Jozef (Dodo) Šimončič za výnimočný prínos v oblasti filmového umenia a Mgr. art. Marián Vach za výnimočný prínos v oblasti hudobného umenia
Na slávnostnom odovzdávaní cien prínos ocenených osobností v oblasti kultúry a humanitného vzdelania zhodnotia prostredníctvo Laudatio pro významné osobnosti slovenského kultúrneho a vedeckého života a predseda Národnej rady Slovenskej republiky im odovzdá ceny, ktorých autorom je sklársky umelec Palo Macho.
Cena predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania sa udeľuje od roku 2007. Jej prvými držiteľmi boli prof. Jozef Ciller, prof. Jozef Jankovič, akad. sochár, prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc., Albert Marenčin, Ilja Zeljenka a prof. PhDr. Milan Zigo.
Pre rok 2008 ceny získali doc. Rudolf Fila, PhDr.Soňa Kovačevičová, DrSc., PhDr. Katalin Vadkerty, Vincent Rosinec, prof. PhDr. Karol Horák, DrSc. a Sergej Kopčák.
Pre rok 2009 ceny získali prof. Juraj Bartusz, akad. sochár., prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., Viera Strnisková, Miloslav Luther, prof. MUDr. Ferdinada Klinda a Jozef Mihalkovič.
Pre rok 2010 ceny získali prof. ing. arch. Ján M. Bahna, akad. arch., Eduard Grečner, Peter Lipa, prof. Rudolf Urc, Art.D., Kveta Stražanová a Viliam Turčány.
Pre rok 2011 a 2012 Cena predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania nebola udeľovaná.
Pre rok 2013 cenu získali Eva Blahová, Zdeněk Macháček, prof. Stanislav Párnický, prof.Peter Mikulík, PhDr. Vladimír Petrík, CSc. a prof. Dušan Kállay.
Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška udeľuje na návrh komisie, ktorá pracuje v tomto zložení: prof. Ondrej Šulaj, prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc., prof. Karol Weisslechner, akad. arch., Mgr. art. Peter Dubecký, doc. PhDr. Michal Babiak, Mr a prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. Komisia je zložená tak, aby pokrývala tie oblasti kultúry a humanitného vzdelávania, za ktoré sa udeľuje spomínaná cena.

Deň v parlamente

<- ->