Ceny predsedu Národnej rady SR Pavla Pašku pre rok 2013 Vytlačiť stránku / Print page

17. 10. 2013 15:00

Bratislava 17. októbra (Kancelária NR SR) - Dňa 23. októbra 2013 o 19. 30 hodine v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška slávnostne odovzdá Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania pre rok 2013. Tento rok sa laureátmi Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania stanú Eva Blahová za výnimočný prínos v oblasti hudobnej pedagogiky, prof. Dušan Kállay za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a knižnej ilustrácie, Zdeněk Macháček za výnimočný prínos v oblasti hudby, prof. Peter Mikulík za výnimočný prínos v oblasti dramatického umenia, prof. Stanislav Párnický za výnimočný prínos v oblasti kinematografie, PhDr. Vladimír Petrík za výnimočný prínos v oblasti literárnej kritiky.
Na slávnostnom odovzdávaní cien prínos ocenených osobností v oblasti kultúry a humanitného vzdelania zhodnotia prostredníctvo Laudatio pro významné osobnosti slovenského kultúrneho a vedeckého života a predseda Národnej rady Slovenskej republiky im odovzdá ceny, ktorých autorom je sklársky umelec Palo Macho.
Cena predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania sa udeľuje od roku 2007. Jej prvými držiteľmi boli prof. Jozef Ciller, prof. Jozef Jankovič, akad. sochár, prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc., Albert Marenčin, Ilja Zeljenka a prof. PhDr. Milan Zigo.
Pre rok 2008 boli ceny získali doc. Rudolf Fila, PhDr.Soňa Kovačevičoová, DrSc., PhDr. Katalin Vadkerty, Vincent Rosinec, prof. PhDr. Karol Horák, DrSc. a Sergej Kopčák.
Pre rok 2009 ceny získali prof. Juraj Bartusz, akad. sochár., prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc., Viera Strniská, Miloslav Luther, prof. MUDr. Ferdinada Klinda a Jozef Mihalkovič.
Pre rok 2010 ceny získali prof. ing. arch. Ján M. Bahna, akad. arch., Eduard Grečner, Peter Lipa, prof. Rudolf Urc, Art.D., Kveta Stražanová a Viliam Turčány.
Pre rok 2011 Cena predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania nebola udeľovaná.
Pre rok 2013 ceny získali Peter Dvorský, prof. Juraj Meliš, akad. sochár, prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., prof. Stanislav Szomolányi, prof. Božidara Turzonovová, PhDr. Karol Wlachovský
Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky za rozvoj kultúry a humanitného vzdelávania predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška udeľuje na návrh komisie, ktorá pracuje v tomto zložení: doc. PhDr. Michal Babiak, Mgr. art. Peter Dubecký, Mr., prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc., prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD. prof. Ondrej Šulaj, prof. Karol, Weisslechner, akad. arch.. Komisia je zložená tak, aby pokrývala tie oblasti kultúry a humanitného vzdelávania, za ktoré sa udeľuje spomínaná cena.

Deň v parlamente

<- ->