20. týždeň v parlamente (17. - 23. 5. 2021) Vytlačiť stránku / Print page

Pondelok 17.5.2021


Zahraničné pracovné cesty

17. - 19. 5. 2021 Bejrút - poslanci NR SR Peter Osuský a Marián Kéry sa zúčastnia na Stretnutí pri príležitosti otvorenia humanitárneho projektu NGO ADRA v Baalbeku a otvorenia nových priestorov ZÚ SR.


Výbory NR SR

12:00 Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
rokovacia miestnosť č. 71 pri ubytovacom zariadení Kancelárie NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, Bratislava
Prehľad Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií o došlých oznámeniach funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov marec – máj 2021
Konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. VP/105,217,428,429/20/K
Konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. VP/402,403,405,406,407-415-425,427/20/K č. k. VP/07,17,19,23,56/21/K
Konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. VP/398,400,401/20/K č. k. VP/51-53/21/K
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. VP/26/21/K
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. VP/27/21/K
Konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. VP/29-35,54/21/K
Konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. VP/36-39,41/21/K
Konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. VP/28,44-50/21/K
Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov – č. k. VP/55/21/K
Rôzne

Utorok 18.5.2021

11:00 - 12:00 28. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1

Zahraničné pracovné cesty

17. - 19. 5. 2021 Bejrút - poslanci NR SR Peter Osuský a Marián Kéry sa zúčastnia na Stretnutí pri príležitosti otvorenia humanitárneho projektu NGO ADRA v Baalbeku a otvorenia nových priestorov ZÚ SR.

Tlačová konferencia

11:00 - 11:30Peter Pellegrini: Aktuálna politická situácia
Aktuálna politická situácia
Hlavná budova NR SR, Tlačová miestnosť


Výbory NR SR

Výbor NR SR pre zdravotníctvo
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 143
tlač 541, 541 (SSV)

Streda 19.5.2021


Zahraničné pracovné cesty

17. - 19. 5. 2021 Bejrút - poslanci NR SR Peter Osuský a Marián Kéry sa zúčastnia na Stretnutí pri príležitosti otvorenia humanitárneho projektu NGO ADRA v Baalbeku a otvorenia nových priestorov ZÚ SR.

Štvrtok 20.5.2021

Akcie nie sú hlásené.

Piatok 21.5.2021

Akcie nie sú hlásené.

Sobota 22.5.2021

Akcie nie sú hlásené.

Nedeľa 23.5.2021

Akcie nie sú hlásené.

Zoznam návrhov zákonov prerokúvaných vo výboroch Národnej rady SR

tlač 541 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu správy Európskeho parlamentu o situácii v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv v Európskej únii v rámci zdravia žien (Navrhovatelia vzali listom z 21. mája 2021 svoj návrh zákona späť.)

Zoznam návrhov zákonov a iných materiálov podaných Národnej rade SR minulý týždeň

tlač 539 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
tlač 542 Výročná správa o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2020
tlač 543 Ročná účtovná závierka Ústavu pamäti národa za rok 2020
tlač 544 Správa o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení na území Slovenskej republiky a o činnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky za rok 2020
tlač 545 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana MAZUREKA, Miroslava SUJU, Ondreja ĎURICU a Eduarda KOČIŠA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
tlač 546 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO a Jána FERENČÁKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
tlač 550 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vážnym podozreniam z politického ovplyvňovania a manipulácie postupu orgánov činných v trestnom konaní

Deň v parlamente

<- ->