16. týždeň v parlamente (19. - 25. 4. 2021) Vytlačiť stránku / Print page

Pondelok 19.4.2021

Akcie nie sú hlásené.

Utorok 20.4.2021


Výbory NR SR

11:00 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
budova NR SR v areáli Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“, zasadacia miestnosť výboru na 2. poschodí
tlač 440, 466, 471, 482, 472
Vyhodnotenie poslaneckého prieskumu na Úrade komisára pre deti
Informácia ministerky spravodlivosti SR M. Kolíkovej o podmienkach väzby v Slovenskej republike v kontexte medzinárodných štandardov
Správa o medzištátnych osvojeniach za rok 2020
Rôzne

Streda 21.4.2021

14:00 - 19:00 26. schôdza Národnej rady SR
rokovacia sála, budova NR SR, Námestie Alexandra Dubčeka 1


Výbory NR SR

12:00 Výbor NR SR pre financie a rozpočet
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 31
tlač 502
12:30 Výbor NR SR pre európske záležitosti
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 149
tlač 502
Rôzne
13:00 Výbor NR SR pre zdravotníctvo
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 143
tlač 502, 502 (SSV)

Štvrtok 22.4.2021

Akcie nie sú hlásené.

Piatok 23.4.2021

Akcie nie sú hlásené.

Sobota 24.4.2021

Akcie nie sú hlásené.

Nedeľa 25.4.2021

Akcie nie sú hlásené.

Zoznam návrhov zákonov prerokúvaných vo výboroch Národnej rady SR

tlač 440 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ požiadal listom zo 4. mája 2021 o preloženie svojho návrhu zákona na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 15. júna 2021.) (Navrhovateľ požiadal listom z 9. júna 2021 o preloženie svojho návrhu zákona na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky.)
tlač 466 Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2020
tlač 471 Správa o činnosti komisárky pre deti za rok 2020
tlač 472 Správa o stave ochrany osobných údajov za rok 2020
tlač 482 Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
tlač 502 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ku COVID-19 a ďalším problematikám z mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky

Zoznam návrhov zákonov a iných materiálov podaných Národnej rade SR minulý týždeň

tlač 416 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020
tlač 417 Správa Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2020
tlač 521 Zákon z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Deň v parlamente

<- ->