12. týždeň v parlamente (21. - 27. 3. 2011) Vytlačiť stránku / Print page

Pondelok 21. 3. 2011


Prijatia

13:00 - 13:30predseda Zahraničného výboru NR SR p. František Šebej prijme mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca USA v SR J.E. p. Theodora Sedgwicka, Mikulášska brána, priestory predsedu výboru


Výbory NR SR

13:00 Ústavnoprávny výbor NR SR
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 150
tlač 194 (SSV), 195 (SSV), 228 (SSV)
Rôzne
14:00 Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
budova NR SR v areáli Bratislavského hradu „pri Mikulášskej bráne“
tlač 263, 262
Podanie občanov Bystrian a OZ "Bystrany - naša budúcnosť" vo veci novelizácie zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (úprava pasívneho volebného práva)
Finančné zabezpečenie plnenia základných úloh Úradu na ochranu osobných údajov
Stav ľudských práv v štátoch severnej Afriky a Blízkeho východu a perspektívy vývoja vo svetle súčasných politických zmien
Výsledky implementácie záverov Európskej rady v Barcelone (2002) - dostupnosť jaslí a materských škôl
Rôzne

Utorok 22. 3. 2011

13:00 - 19:00 16. schôdza Národnej rady SR, rokovacia sála
Námestie A. Dubčeka 1
Bratislava

Výstava

12:30Otvorenie výstavy "Slovensko - krajina jedného rodiča", ktorú organizuje LIGA OTCOV, za spravodlivosť a práva detí a rodičov v budove Národnej rady SR, Námestie A. Dubčeka 1, vstupná hala. Výstava bude pre verejnosť prístupná v dňoch 22. 3. do 25. 3. 2011 v čase od 9.00 do 16.00 hod.


Výbory NR SR

10:00 Výbor NR SR pre kultúru a médiá
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 32
Košice - európske hlavné mesto kultúry v roku 2013
Aktuálna situácia v Matici slovenskej
Rôzne
11:00 Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 34
tlač 166 (SSV), 191 (SSV)
11:00 Výbor NR SR pre sociálne veci
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 245
tlač 209, 209 (SSV)
12:30 Zahraničný výbor NR SR
budova NR SR, Nám. A. Dubčeka 1, miestnosť č. 183
tlač 263 (SSV), 262 (SSV), 301
Rôzne

Streda 23. 3. 2011

9:00 - 19:00 16. schôdza Národnej rady SR, rokovacia sála
Námestie A. Dubčeka 1
Bratislava

Stretnutie

11:30 - 12:00predseda Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu SIS p. Robert Kaliňák sa stretne s členmi delegácie Kongresu USA, Nám. A. Dubčeka 1, Zimná záhrada


Výbory NR SR

12:00 Výbor NR SR pre zdravotníctvo
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 143
tlač 226, 220 (SSV), 226 (SSV)
Rôzne.

Štvrtok 24. 3. 2011

9:00 - 19:00 16. schôdza Národnej rady SR, rokovacia sála
Námestie A. Dubčeka 1
Bratislava


Výbory NR SR

8:00 Výbor NR SR pre európske záležitosti
budova NR SR, Námestie A. Dubčeka 1, miestnosť č. 149
Informácia o rokovaní Európskej rady, ktoré sa uskutoční v dňoch 24.-25.3.2011
Informácia o rokovaní Rady EÚ pre všeobecné záležitosti a Rady EÚ pre zahraničné veci, ktoré sa uskutočnila v dňoch 21. 3.2011 (informácia ex post)
Informácia o mimoriadnom rokovaní Rady EÚ pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (časť energetika), ktorá sa uskutočnila dňa 21.3.2011 (informácia ex post)
Informácia o rokovaní Rady EÚ pre životné prostredie, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.3.2011 (informácia ex post)
Pracovný program Európskej komisie na rok 2011
Rôzne

Piatok 25. 3. 2011

Deň zápasu za ľudské práva
Pamätný deň
9:00 - 16:00 16. schôdza Národnej rady SR, rokovacia sála
Námestie A. Dubčeka 1
Bratislava

Prijatia

12:00budova NR SR, Námestie A. Dubčeka
Predseda Národnej rady SR Richard Sulík prijme skupinu tridsiatich detí z Ruskej federácie, ktoré zasiahla na prelome júla a augusta 2010 vlna vysokých teplôt a sucha, následne ničivé požiare, kedy tisíce ľudí ostali bez strechy nad hlavou a desiatky prišli o život. Deti a mládež vo veku od 11 do 19 rokov aj s piatimi učiteľkami trávia od 23. do 31. 3. 2011 rekreačno-ozdravný pobyt v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička.


Výbory NR SR

8:30 Výbor NR SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
budova NR SR, nám. A. Dubčeka 1, zasadačka Ústavnoprávneho výboru NR SR č. 150, I. poschodie
tlač 214, 214 (SSV)

Sobota 26. 3. 2011

Akcie nie sú hlásené.

Nedeľa 27. 3. 2011

Akcie nie sú hlásené.

Zoznam návrhov zákonov prerokúvaných vo výboroch Národnej rady SR

tlač 166 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
tlač 191 Vládny návrh zákona, torým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
tlač 194 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
tlač 195 Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z.z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
tlač 209 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana KUŽMU a Zoltána HORVÁTHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 214 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 220 Vládny návrh zákona o zrušení Protidrogového fondu
tlač 226 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny CIBULKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
tlač 228 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla ABRHANA, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov
tlač 262 Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky na rok 2011
tlač 263 Správa o plnení úloh zahraničnej politiky Slovenskej republiky v roku 2010
tlač 301 Návrh Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie Vyhlásenia Národnej rady Slovenskej republiky k politickej situácii v Bielorusku

Zoznam návrhov zákonov a iných materiálov podaných Národnej rade SR minulý týždeň

tlač 295 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Singapurskej republiky o leteckých dopravných službách
tlač 296 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o leteckých dopravných službách
tlač 300 Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na voľbu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za člena výborov Národnej rady Slovenskej republiky a člena Stálej delegácie Národnej rady Slovenskej republiky

Deň v parlamente

<- ->