Výsledky vyhľadávania v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

123456
ČísloNázovČPTDátum
1850 Návrh programu 78. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 29. 11. 2022
1851 Doplnenie programu 78. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 29. 11. 2022
1852 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov (tlač 1208) 1208 29. 11. 2022
1853 Vládny návrh zákona o Vojenskom spravodajstve (tlač 1207) 1207 29. 11. 2022
1854 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 350/2020 Z. z. (tlač 1288) - prvé čítanie 1288 29. 11. 2022
1855 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Aktom Svetovej poštovej únie - 11. dodatkovým protokolom k Ústave Svetovej poštovnej únie prijatým na 27. svetovom poštovom kongrese Svetovej poštovej únie (Abidžan, 09. - 27. 08. 2021) (tlač 1083) 1083 29. 11. 2022
1856 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1206) 1206 29. 11. 2022
1857 Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1215) 1215 29. 11. 2022
1858 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1297) - prvé čítanie 1297 29. 11. 2022
1859 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (tlač 1298) - prvé čítanie 1298 29. 11. 2022
1860 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1211) 1211 29. 11. 2022
1861 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1212) 1212 30. 11. 2022
1862 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Róberta HALÁKA, Jany ŽITŇANSKEJ a Márie ŠOFRANKO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (tlač 1251) 1251 30. 11. 2022
1863 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša KYSELICU, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ, Richarda NEMCA, Márie ŠOFRANKO a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (tlač 1252) 1252 30. 11. 2022
1864 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 341/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1329). 1329 30. 11. 2022
1865 Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 (tlač 1220). 1220 30. 11. 2022
1866 Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtový výhľad na roky 2024 a 2025 (tlač 1218). 1218 30. 11. 2022
1867 Návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2023 až 2025 (tlač 1267) 1267 30. 11. 2022
1868 Návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2023 (tlač 1269) 1269 30. 11. 2022
1869 Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2021 (tlač 1304) 1304 30. 11. 2022
123456

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.