Výsledky vyhľadávania v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

1234
ČísloNázovČPTDátum
1487 Návrh programu 66. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 14. 6. 2022
1488 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov (tlač 970). 970 15. 6. 2022
1489 Vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1011) - prvé čítanie. 1011 15. 6. 2022
1490 Vládny návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1023) - prvé čítanie. 1023 15. 6. 2022
1491 Vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) - prvé čítanie. 1038 15. 6. 2022
1492 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1039) - prvé čítanie. 1039 15. 6. 2022
1493 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 852). 852 15. 6. 2022
1494 Vládny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (tlač 1040) - prvé čítanie. 1040 15. 6. 2022
1495 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 979). 979 15. 6. 2022
1496 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - prvé čítanie. 1036 15. 6. 2022
1497 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 943). 943 15. 6. 2022
1498 Program stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025 (tlač 1013). 1013 15. 6. 2022
1499 Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2021 (tlač 1024) 1024 15. 6. 2022
1500 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2021 (tlač 961). 961 15. 6. 2022
1501 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1020) - prvé čítanie. 1020 15. 6. 2022
1502 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1033) - prvé čítanie. 1033 15. 6. 2022
1503 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Michala ŠIPOŠA, Juraja ŠELlGU a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 981). 981 15. 6. 2022
1504 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1048) - prvé čítanie. 1048 15. 6. 2022
1505 Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry MARCINKOVEJ, Romany TABÁK, Jany BITTÓ CIGÁNIKOVEJ, Anny ZÁBORSKEJ, Evy HUDECOVEJ a Zuzany ŠEBOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1049) - prvé čítanie. 1049 15. 6. 2022
1506 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana KAZDU, Anny ZEMANOVEJ, Jarmily HALGAŠOVEJ, Anny MIERNEJ a Alexandry PIVKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 1056) - prvé čítanie. 1056 15. 6. 2022
1234

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.