Výsledky vyhľadávania v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

12345
ČísloNázovČPTDátum
1393 Návrh programu 65. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 26. 4. 2022
1394 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o neuplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníkov. 26. 4. 2022
1395 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1007). 1007 26. 4. 2022
1396 Návrh na voľbu predsedníčky skupiny priateľstva v rámci Slovenskej skupiny Medziparlamentnej únie (tlač 1008). 1008 26. 4. 2022
1397 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 966) - prvé čítanie. 966 26. 4. 2022
1398 Vládny návrh zákona o územnom plánovaní (tlač 830). 830 27. 4. 2022
1399 Vládny návrh zákona o výstavbe (tlač 831). 831 27. 4. 2022
1400 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 832). 832 27. 4. 2022
1401 Vládny návrh zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov (tlač 849). 849 27. 4. 2022
1402 Vládny návrh zákona o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 917). 917 27. 4. 2022
1404 Zmena programu 65. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 3. 5. 2022
1405 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 914). 914 4. 5. 2022
1406 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (tlač 971) - prvé čítanie. 971 4. 5. 2022
1407 Návrh na aktualizáciu vyslania príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Irackej republiky a vyslanie príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky do Kuvajtského štátu za účelom poradenstva a výcviku irackých obranných a bezpečnostných síl (tlač 968). 968 4. 5. 2022
1408 Návrh na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky (tlač 1004). 1004 4. 5. 2022
1409 Návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do stálej námornej skupiny NATO SNMG1 (tlač 1006). 1006 4. 5. 2022
1410 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1000). 1000 4. 5. 2022
1411 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (tlač 973) - prvé čítanie. 973 4. 5. 2022
1412 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (tlač 974) - prvé čítanie. 974 4. 5. 2022
1413 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovateľ požiadal listom z 9. marca 2022 o preloženie jeho návrhu zákona na ďalšiu riadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 26. apríla 2022.) (tlač 828). 828 4. 5. 2022
12345

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.