Výsledky vyhľadávania v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

ČísloNázovČPTDátum
37 Návrh programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. 4. 2020
38 Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky – nová voľba II (tlač 34). 34 1. 4. 2020
39 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 35). 35 1. 4. 2020
40 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 37). 37 1. 4. 2020
41 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 39). 39 1. 4. 2020
42 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36) - prvé čítanie. 36 1. 4. 2020
43 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - prvé čítanie. 38 1. 4. 2020
44 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40) - prvé čítanie. 40 1. 4. 2020
45 Doplnenie programu 4. shôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. 4. 2020
46 Doplnenie programu 4. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. 4. 2020
47 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony (tlač 36). 36 2. 4. 2020
48 Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 40). 40 2. 4. 2020
49 Návrh na voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 42). 42 2. 4. 2020
50 Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky – nová voľba III (tlač 41). 41 2. 4. 2020
51 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 43). 43 3. 4. 2020
52 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 45). 45 3. 4. 2020
53 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 44) - prvé čítanie. 44 3. 4. 2020
54 Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46) - prvé čítanie. 46 3. 4. 2020
55 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 44). 44 3. 4. 2020
56 Vládny návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 46). 46 3. 4. 2020

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.