Výsledky vyhľadávania v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

ČísloNázovČPTDátum
1 Návrh volebného poriadku o podrobnostiach o hlasovaní a o voľbách na ustanovujúcej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky VIII. volebného obdobia (tlač 1). 1 20. 3. 2020
2 Návrh na voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 2). 2 20. 3. 2020
3 Zriadenie Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 3). 3 20. 3. 2020
4 Návrh na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 4). 4 20. 3. 2020
5 Návrh na voľbu ďalších členov Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií (tlač 5). 5 20. 3. 2020
6 Správa Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na overenie platnosti voľby poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zvolených vo voľbách 29. februára 2020. 20. 3. 2020
7 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknuté mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. 20. 3. 2020
8 Utvorenie poslaneckých klubov v Národnej rade Slovenskej republiky. 20. 3. 2020
9 Návrh na voľbu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 6). 6 20. 3. 2020
10 Návrh na určenie počtu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 7). 7 20. 3. 2020
11 Návrh na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 8). 8 20. 3. 2020
12 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a určenie počtu jeho členov (tlač 9). 9 20. 3. 2020
13 Návrh na zriadenie ďalších výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 10). 10 20. 3. 2020
14 Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 11). 11 20. 3. 2020
15 Návrh na voľbu ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľbu náhradných členov tohto výboru (tlač 12). 12 20. 3. 2020
16 Návrh na voľbu ďalších členov výborov Národnej rady slovenskej republiky (tlač 13). 13 20. 3. 2020
17 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov týchto výborov (tlač 14). 14 20. 3. 2020
18 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 15). 15 20. 3. 2020
19 Návrh na voľbu predsedov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 16). 16 20. 3. 2020
20 Návrh na voľbu ďalších členov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (tlač 17). 17 20. 3. 2020

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.