Vyhľadávanie v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

ČísloNázovČPTDátum
1967 Návrh na aktualizáciu súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl členských krajín NATO na území Slovenskej republiky (tlač 1419) 1419 2. 2. 2023
1956 Návrh programu 81. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 31. 1. 2023
1957 Návrh programu 82. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 31. 1. 2023
1958 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1429) 1429 31. 1. 2023
1954 Doplnenie a zmena programu 78. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 26. 1. 2023
1955 Zmena programu 78. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 26. 1. 2023
1953 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Petry HAJŠELOVEJ na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (tlač 1163) 1163 25. 1. 2023
1950 Doplnenie programu 78. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 24. 1. 2023
1951 Zmena programu 78. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 24. 1. 2023
1952 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 24. 1. 2023
1944 Vládny návrh zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1332) 1332 22. 12. 2022
1945 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1338) 1338 22. 12. 2022
1946 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1217) 1217 22. 12. 2022
1947 Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov (tlač 1182) 1182 22. 12. 2022
1948 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA, Petra LIBU, Richarda NEMCA a Jána SZŐLLŐSA na vydanie zákona o dani z osobitnej stavby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1181) 1181 22. 12. 2022
1949 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 (tlač 1193) 1193 22. 12. 2022
1928 Zmena programu 78. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 20. 12. 2022
1929 Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so zmenou podmienok použitia štátnych finančných aktív schválených uznesením vlády SR č. 757 zo dňa 2. decembra 2020 na realizáciu následnej finančnej stabilizácie zdravotníckych zariadení (tlač 1333) 1333 20. 12. 2022
1930 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1216) 1216 20. 12. 2022
1931 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o solidárnom príspevku z činností v odvetviach ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií a o doplnení niektorých zákonov (tlač 1331) 1331 20. 12. 2022

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.