Vyhľadávanie v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

ČísloNázovČPTDátum
1567 K návrhu na voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 1065) 1065 30. 6. 2022
1566 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Samuelovi Vlčanovi, poverenému riadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (tlač 1077) 1077 30. 6. 2022
1556 Zmena programu 66. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 30. 6. 2022
1564 K návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 1070) 1070 29. 6. 2022
1558 Návrh na zmeny v zložení výboru Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1075). 1075 29. 6. 2022
1488 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov (tlač 970). 970 15. 6. 2022
1489 Vládny návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1011) - prvé čítanie. 1011 15. 6. 2022
1490 Vládny návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1023) - prvé čítanie. 1023 15. 6. 2022
1491 Vládny návrh zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1038) - prvé čítanie. 1038 15. 6. 2022
1492 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1039) - prvé čítanie. 1039 15. 6. 2022
1493 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava KARAHUTU a Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 852). 852 15. 6. 2022
1494 Vládny návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (tlač 1040) - prvé čítanie. 1040 15. 6. 2022
1495 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 979). 979 15. 6. 2022
1496 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1036) - prvé čítanie. 1036 15. 6. 2022
1497 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 943). 943 15. 6. 2022
1498 Program stability Slovenskej republiky na roky 2022 až 2025 (tlač 1013). 1013 15. 6. 2022
1500 Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2021 (tlač 961). 961 15. 6. 2022
1501 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1020) - prvé čítanie. 1020 15. 6. 2022
1502 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1033) - prvé čítanie. 1033 15. 6. 2022
1503 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU, Michala ŠIPOŠA, Juraja ŠELlGU a Milana LAURENČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 981). 981 15. 6. 2022

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.