Vyhľadávanie v uzneseniach NR SR Vytlačiť stránku / Print page

ČísloNázovČPTDátum
34 Návrh programu 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 5. 12. 2023
35 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Správe (NKÚ) o výsledku kontroly 2023 s názvom: Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj (tlač 92) 92 5. 12. 2023
33 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Matúšovi ŠUTAJ EŠTOKOVI, poverenému riadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (tlač 76) 76 29. 11. 2023
29 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) - prvé čítanie 29 22. 11. 2023
30 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. (tlač 31) - prvé čítanie 31 22. 11. 2023
31 Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 29) 29 22. 11. 2023
32 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. (tlač 31) 31 22. 11. 2023
26 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky (tlač 27) 27 21. 11. 2023
27 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 28) 28 21. 11. 2023
28 Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. z. (tlač 30) 30 21. 11. 2023
22 Informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na neuplatňované mandáty poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 14. 11. 2023
23 Návrh programu 2. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 14. 11. 2023
24 Návrh programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky 14. 11. 2023
25 Návrh na odvolanie a voľbu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za členov výborov Národnej rady Slovenskej republiky a voľbu overovateľov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 32) 32 14. 11. 2023
12 Návrh na voľbu podpredsedov Národnej rady Slovenskej republiky 8 26. 10. 2023
15 Zriadenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a určenie počtu členov týchto výborov 14 25. 10. 2023
16 Zriadenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu 15 25. 10. 2023
17 Návrh na voľbu predsedov výborov Národnej rady Slovenskej republiky 11 25. 10. 2023
18 Návrh na voľbu predsedov osobitných kontrolných výborov Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu 16 25. 10. 2023
19 Voľba ďalších členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a voľba náhradných členov tohto výboru 12 25. 10. 2023

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár ukáže hlasovania pre daný deň.