Program schôdze Vytlačiť stránku / Print page

Program 20. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 28. 12. 2020 o 14:00

Zobraziť: body
Stav Číslo ČPT Bod    
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1. 357 Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (tlač 357)- druhé čítanie. (Prerušené rokovanie.)

Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 2. 359 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 413/2019 Z. z. (tlač 359) - druhé čítanie. (Prerušené rokovanie.)

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.