Program schôdze Vytlačiť stránku / Print page

Program 5. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky so začiatkom 7. 4. 2020 o 10:00

Zobraziť: body
Stav Číslo ČPT Bod    
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 1. Sľub poslanca

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 2. 49 Návrh na zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 49)

Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 3. 47 Vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 47).
Návrh vlády odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 4. 50 Vládny návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 50).
Návrh vlády odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.
Informáciu o výsledku prerokovania návrhu vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet podá poverený člen výboru.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 5. 48 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 48) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. (Body 5 a 6 sa prerokujú po schválení skráteného legislatívneho konania. V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať návrh zákona pod tlačami 48 a 51 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 5. schôdzi NR SR.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 6. 51 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 51) - prvé čítanie.
Vládny návrh zákona uvedie podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.
Spravodajcom bude člen navrhnutého gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. (Body 5 a 6 sa prerokujú po schválení skráteného legislatívneho konania. V prípade, že sa Národná rada Slovenskej republiky uznesie prerokovať návrh zákona pod tlačami 48 a 51 v druhom a treťom čítaní, uskutoční sa 2. a 3. čítanie ešte na 5. schôdzi NR SR.)
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 7. 38 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 38) - druhé čítanie.

(Prerušené rokovanie pred hlasovaním.)
Pozmeňovacie návrhy
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 8. 48 Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (tlač 48).
Vládny návrh zákona odôvodní minister životného prostredia Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Prerokovaný bod programu Prerokovaný bod programu 9. 51 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tlač 51) - druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky.
Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Pozmeňovacie návrhy

Deň v parlamente

<- ->
Kalendár zobrazí Informáciu o dennom rokovaní pre daný deň.