Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 3. 2023 17:01:13 - 17:01:50 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1443 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:55:02 - 17:01:13 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1443 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:55:02 - 16:55:02 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1443 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:50:40 - 16:52:51 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1443 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:48:34 - 16:50:40 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1443 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:47:13 - 16:48:34 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1443 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:40:02 - 16:47:13 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1443 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:40:02 - 16:40:02 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1443 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:35:47 - 16:39:22 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:33:39 - 16:35:47 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1484 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:28:17 - 16:33:39 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1484 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:25:02 - 16:28:16 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1380 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:25:02 - 16:25:02 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1380 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

29. 3. 2023 16:10:02 - 16:11:38 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1380 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Otváram rozpravu, do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Ústne sa zatiaľ hlási pán navrhovateľ, ale dávam možnosť ešte sa prihlásiť ostatným kolegyniam a kolegom ústne. Nech sa páči, ak je záujem. Konštatujem, že nie. Takže v rozprave vystúpi ako jediný pán poslanec Peter Kremský.
Nech sa páči.
29. 3. 2023 9:47:39 - 9:49:33 88. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
29. 3. 2023 9:45:59 - 9:47:39 88. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1387 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujeme pekne. Berieme na vedomie. A chcem sa ešte opýtať pána poslanca Valáška, či mu stačia tri minúty na uvedenie ďalšieho bodu alebo, ...Áno? Tak v tom prípade pristúpime teraz k prvému čítaniu o návrhu poslanca Tomáša Valáška na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii v znení neskorších predpisov a zákon č. 372/1990 o priestupkoch v znení neskorších predpisov, tlač 1390, návrh na pridelenie tejto tlače na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 1458. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.
29. 3. 2023 9:40:24 - 9:45:39 88. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1387 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Otváram všeobecnú rozpravu, do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť ústne do rozpravy. Nikto. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy, ako jediný vystúpi v rozprave pán navrhovateľ, ktorý požiadal o slovo, nech sa páči, pán poslanec Kučera.
29. 3. 2023 9:40:24 - 9:45:58 88. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1387 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chcete ešte vystúpiť v záverečnom slove, pán poslanec? Nie. Pán spravodajca?
29. 3. 2023 9:40:09 - 9:40:24 88. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1387 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Nikto. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Ako jediný vystúpi v rozprave pán navrhovateľ, ktorý požiadal o slovo a nech sa páči, pán poslanec Kučera.
29. 3. 2023 9:36:49 - 9:40:24 88. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1387 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pánovi poslancovi Marekovi Šefčíkovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.

Deň v parlamente

<- ->