Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 9. 2021 12:40:19 - 12:43:35 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 664 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

24. 9. 2021 12:40:01 - 12:40:19 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)

24. 9. 2021 12:36:52 - 12:40:08 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, ďakujeme za informáciu. Teraz nasleduje prvé čítanie o návrhu poslancov Dominika Drdula, Jozefa Pročka, Marcala Mihalika, Romany Tabák a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona je pod tlačou 664. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 694. Dávam slovo pánovi poslancovi Dominikovi Drdulovi, aby návrh zákona uviedol.
24. 9. 2021 12:36:52 - 12:40:08 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pani poslankyňa, tak čas na faktickú vypršal. Ako navrhovateľka máte samozrejme možnosť ešte od rečníckeho pultu. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Želáte si záverečné slovo, pani poslankyňa? Záverečné slovo nie. Pani spravodajkyňa? Takisto nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Áno, môžete ohlásiť termín hlasovania.
24. 9. 2021 12:34:46 - 12:36:52 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pani poslankyňa Halgašová, s reakciou na faktickú poznámku.
24. 9. 2021 12:29:21 - 12:34:46 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Jedna faktická poznámka na vystúpenie pani poslankyne. Pán poslanec Martin Fecko, nech sa páči.
24. 9. 2021 12:27:17 - 12:29:21 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu a poprosím kolegov, aby nefotili a nenatáčali videá v pléne, kým nie je prerušená schôdza. Otváram rozpravu, teda, do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Ústne sa hlási pani navrhovateľka. Ešte sa pýtam, či má niekto záujem prihlásiť sa ústne do rozpravy. Nikto. Končím možnosť prihlásiť sa. Nech sa páči, pani navrhovateľka.
24. 9. 2021 12:25:01 - 12:25:01 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Dávam slovo spravodajkyni, ktorú určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet pani poslankyni Anne Miernej.
24. 9. 2021 12:12:51 - 12:16:20 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 578 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Dve faktické poznámky na vystúpenie pani poslankyne.
24. 9. 2021 12:11:01 - 12:12:50 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 578 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Dávam teraz možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne, nech sa páči. Pani poslankyňa Tabak ako jediná. Končím možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy, ešte v rámci rozpravy po pani poslankyni vystúpi pán poslanec Vetrák.
24. 9. 2021 12:10:01 - 12:10:01 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 578 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Budete reagovať na faktickú poznámku pán poslanec Drdul? Nech sa páči.
24. 9. 2021 10:52:52 - 10:53:10 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
V poriadku. Je všeobecný súhlas? (Reakcia z pléna.) Tak keď nie je, nie, tak dávam hlasovať.
Prosím prezentujme. Takže prezentujem sa hlasujme o procedurálnom návrhu, áno, pána poslanca Dostála.
(Hlasovanie.) Prítomných 43 poslancov.
Čiže Národná rada nie je v tejto chvíli uznášaniaschopná.
O tomto procedurálnom návrhu teda budeme hlasovať pri najbližšom hlasovaní o 11-tej hodine a dovtedy aj prerušujem schôdzu. Poprosím vás všetkých kolegov, aby si nasadili rúška v zmysle platných predpisov. Ďakujem pekne.
(Prestávka.)
=====
24. 9. 2021 10:46:44 - 10:52:52 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Teraz dávam možnosť prihlásiť do rozpravy ústne. Nech sa páči. Nikto, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Chce zaujať stanovisko v záverečnom slovo pán navrhovateľ? Nie, pán spravodajca, tak isto nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. A pristúpime k druhému čítaniu o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona má parlamentnú tlač 575, spoločná správa výborov má 575a. Dávam slovo pani poslankyne Vladimíre Marcinkovej, aby návrh zákona odôvodnila. A ešte predtým procedurálny návrh pán poslanec Dostál.
24. 9. 2021 10:40:01 - 10:46:44 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ako posledná písomne prihlásená vystúpi ešte v rozprave pani poslankyňa Anna Zemanová.
24. 9. 2021 10:25:01 - 10:28:27 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
V rozprave teraz vystúpi pán poslanec Marián Viskupič, nech sa páči.
24. 9. 2021 10:19:56 - 10:22:56 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Otváram rozpravu k tomuto bodu, do ktorej som dostal 3 písomné prihlášky a to od pána poslanca Hlinku, pána poslanca Viskupiča a od pani poslankyne Zemanovej. Takže ako prvý vystúpi v písomnej rozprave pán poslanec Jozef Hlinka.
24. 9. 2021 10:15:18 - 10:19:55 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Ja dávam teraz slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre financie a rozpočet pánovi poslancovi Györgyovi Gyimesimu, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru.
24. 9. 2021 10:13:24 - 10:15:18 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Otváram rozpravu, do ktorej som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Dávam teraz možnosť prihlásiť sa do rozpravy ústne. Nikto. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce k rozprave, ktorá nebola, zaujať stanovisko pán navrhovateľ? Nie. Pán spravodajca tak isto nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Ďalším bodom je druhé čítanie o vládnom návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vládny návrh zákona je pod tlačou 611, spoločná správa výborov má tlač 611a. Prosím pána podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Igora Matoviča, aby vládny návrh zákona odôvodnil.
24. 9. 2021 10:10:44 - 10:13:24 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor (OĽANO) - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujeme, pán minister. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, pánovi poslancovi Tomášovi Lehotskému.
24. 9. 2021 10:10:01 - 10:10:44 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Grendel, Gábor - podpredseda NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán spravodajca bol jediný prihlásený do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce zaujať stanovisko v záverečnom slove pán minister ako navrhovateľ? Nie. Pán spravodajca tak isto nie. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Nasledujúcim bodom je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona je pod tlačou 635. Návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutí č. 662. Odovzdávam slovo opäť pánovi ministrovi financií, aby vládny návrh zákona uviedol.

Deň v parlamente

<- ->