Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 5. 2023 19:25:12 - 19:25:49 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Hlasovanie zajtra o jedenástej.
23. 5. 2023 19:24:42 - 19:25:22 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Hlasovanie zajtra o jedenástej.
23. 5. 2023 19:24:39 - 19:25:19 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1636). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rady uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. takže veľmi pekne ďakujem za vašu podporu.
23. 5. 2023 19:24:39 - 19:25:19 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1636). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rady uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. takže veľmi pekne ďakujem za vašu podporu.
23. 5. 2023 19:24:39 - 19:25:19 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1636). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rady uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. takže veľmi pekne ďakujem za vašu podporu.
23. 5. 2023 19:24:39 - 19:25:19 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1636). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rady uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. takže veľmi pekne ďakujem za vašu podporu.
23. 5. 2023 16:55:40 - 16:56:58 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1665 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, kolega Vetrák, za historické zhrnutie. Pracoval som aj na akadémii vied a viem, že tento zákon je potrebný, lebo ten model sovietsky sme tu zdedili a do určitej miery ešte stále pretrváva a aj v tomto pretrvával, čo sa týka teda učenej spoločnosti, kedysi to boli akademici SAV. A problém je tam skutočne ten, že Slovenská akadémia vied má aj svoje ústavy a vedci existujú aj inde a preto je dôležité zriadiť takúto nezávislú inštitúciu, ktorá bude združovať vedcov zo všetkých možných pracovísk, nielen z akadémie vied.
A vítam aj to, že teda uvažuje sa o tom, že keď si akadémia bude chcieť zachovať svoju učenú spoločnosť, tak si ju môže zachovať a môže si ju aj financovať sama a, ale je dôležité, aby bola takáto slovenská alebo národná učená spoločnosť, kde budú tí najlepší vedci a najlepšie mozgy Slovenska združené.
Ďakujem.
23. 5. 2023 16:36:34 - 16:38:34 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1625 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ja tiež chcem poďakovať, že tento zákon je predložený. Ja som sa podieľal na jeho prerokovávaní a príprave v rámci Ekumenickej rady cirkví. Chcem potvrdiť, že všetky asi registrované cirkvi podporili tento zákon, ktorý opravuje chybu, ktorá je, ako to bolo vysvetlené a veľmi dobre to bolo zhrnuté. Ja sám som pôsobil 17 rokov ako duchovný a z toho ešte aj štyri roky ako predseda cirkvi a mal som prehľad o platoch našich kazateľov a skutočne pohybova... a boli to otcovia rodín a pohybovali sa tie platy na úrovni okolo 500 eur v čistom teda, a skutočne že situácia bola taká, že viacerých z nich živili ich manželky, ktoré hľadali lukratívnejšie zamestnania a brali to ako službu. Takže je to problém a je skutočne tento zákon iba, len možnosť, aby aspoň tú minimálnu mzdu dostali.
A chcem povedať, že pokiaľ viem, viaceré cirkvi prijali v súvislosti s týmto novým zákonom od 2019 nové modely financovania, napríklad aj naša cirkev, kde sa vlastne zvyšuje ten podiel toho, čo veriaci prispievajú na mzdu svojho kazateľa. Čiže nie je to tak, že my len chceme, aby štát nám platil, duchovných, ale v našej cirkvi tá väčšia časť toho platu alebo odmeny duchovného je financovaná samotnými veriacimi. Takže to nie je len pýtanie od štátu, to je zabezpečenie aspoň tej minimálnej mzdy.
9. 5. 2023 15:49:22 - 15:49:40 90. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1505 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem. Rozprava bola rozsiahla, pozmeňováky boli rozsiahle, vzhľadom k tomu určujem termín hlasovania na utorok 16. 5. o sedemnástej hodine. (Reakcie z pléna.)
5. 5. 2023 14:51:35 - 14:53:01 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1505 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
158.
Ďakujem za slovo.
Ja chcem len poznamenať, že by som bol rád, keby sme sa takpovediac odosobnili od súčasného ministra a ministerstva, lebo zmena kompetencií, zmena kompetencií sa bude týkať aj budúceho ministra a budúceho ministerstva. A takáto zmena kompetencií je fakt takmer na zrušení ministerstva životného prostredia. Uvedomte si, možno vy budete mať ministra životného prostredia v ďalšom období s obmedzenými kompetenciami, myslím si, že to nie je dobré pozmeňovacím návrhom takýmto výrazným spôsobom meniť kompetencie. Prosím vás, aby ste to nerobili, je to nehorázne, nie je to dobré pre budúcnosť Slovenska, aby na jednom úrade, ktorý navrhuje stavby a schvaľuje stavby, zároveň posudzovali aj vplyv na životné prostredie. Však tam budú v konflikte záujmov. Uvedomte si, čo robíte, budú v konflikte záujmov, to nie je možné takto urobiť. Bez ohľadu na to... a také osobné veci týkajúce sa ďalších oblastí životného prostredia tu boli zbytočne spomenuté, lebo sa netýkajú tohoto. Toľko chcem povedať k tomu.
5. 5. 2023 14:40:35 - 14:41:10 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1505 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
150.
Takže mnoho už povedal Jaro Šíbl, ja to poviem jemnejšie, ale inak. Chcete urobiť capa záhradníkom. Takáto výrazná zmena kompetencií v ústredných orgánoch štátnej správy bez predbežného dohodnutia, daná pozmeňovákom v piatok popoludní je fakt nehoráznosť, nehoráznosť. Už komunikujem s vedením klubu, ako to bude, lebo toto nemôže takto fungovať.
Ďakujem.
5. 5. 2023 13:58:46 - 14:01:31 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1505 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2130 z 22. marca 2023 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu, Jozefa Lukáča a Miloša Svrčeka na vydanie zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti ochrany životného prostredia v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy (tlač 1505) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o návrhu dňa 25. apríla 2023 nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 223 z 25. apríla 2023 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor k návrhu spoločnej správy neprijal platné uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.
Predseda výboru ma určil za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, ktorý predkladá predmetnú informáciu a na schôdzi Národnej rady bude informovať o výsledku rokovania výboru a bude navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
23. 3. 2023 11:10:02 - 11:25:21 88. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Prosím, pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
22. 3. 2023 16:48:36 - 16:52:12 88. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1487). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu, prosím.
22. 3. 2023 10:23:27 - 10:23:41 88. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Hlasovanie bude dnes o sedemnástej hodine.
22. 3. 2023 10:20:23 - 10:20:38 88. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
Ja mám len jednu otázku, že opäť sú tu dva zákony predložené, aj bod 128 je identický z dielne iných poslancov, aká je predstava, ako budú zladené tieto dva návrhy zákonov, ktoré sú o tom istom.
22. 3. 2023 10:18:25 - 10:19:57 88. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
22. 3. 2023 9:40:30 - 9:40:54 88. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
25.
Ja mám len otázku možno aj na kolegu predkladateľa, ale možno aj na pána Holého, prečo takáto rozsiahla novela viacerých zákonov, až desať alebo viac, nie je vládna a neprešla normálnym medzirezortným pripomienkovým konaním. Bodka.
17. 3. 2023 12:19:08 - 12:20:36 88. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1495 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
164.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1503. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
16. 3. 2023 17:04:06 - 17:05:36 88. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Szőllős, Ján (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Ďakujem za reakcie. Pán poslanec Schlosár, všetko, čo ste povedali, som uviedol vo svojom vystúpení a odôvodnil, prečo to tak nie je. Keď ste tu neboli, tak smola, môžem to zopakovať, ale v dvoch minútach to nestihnem. Proste je lepšie, sekty budú existovať, či je tu tento zákon, alebo nie. A toto s tým nemá nič spoločné, lebo sekty sa v princípe nechcú registrovať.
Ďalej, pán poslanec Lukáč, práveže ten zákon, ako som povedal, z roku 2017 urobil tú dobrú bariéru práve proti tým recesistickým a takýmto rôznym pokusom tým limitom 50-tisíc. Ale zároveň tu nie je naplnené právo na kolektívne praktizovanie náboženskej slobody a toto je potrebné naplniť a uviesť do poriadku a je to vyvážené tým, že sú kvalitatívne kritériá, takže nemusí tu byť to nebezpečenstvo, ktoré spomínate.
Pán poslanec Faič, o takej novele neviem, nečítal som ju, len viem, že tu pán poslanec Valášek mal nejakú novelu už o tomto, ak to je tá, tak o tej viem, ale o inej neviem.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->