Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 5. 2023 12:48:16 - 12:50:17 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

23. 5. 2023 18:16:42 - 18:18:26 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Hlasovať o tomto návrhu zákona budeme zajtra o jedenástej hodine.
23. 5. 2023 18:03:15 - 18:05:01 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1534 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci.
Milý navrhovateľ, ktorý si vlastne zdôvodnil návrh zákona plénu, ja si tiež mnohokrát kladiem takú otázku, akú cenu má demokracia. Tri roky tvrdých kríz, pandémia, vojna na Ukrajine, energetická kríza a s nimi súvisiace hoaxy, ktorým veľa ľudí uverilo, evokuje v ľuďoch obavy hlavne o svoje rodiny, o seba, preto môžu v deň volieb rezignovať a neísť voliť. V roku tridsiateho výročia vzniku Slovenskej republiky môžem ľudí inšpirovať, že im na Slovensku záleží, preto prídu k volebným urnám a vyberú si stranu, ktorej dôverujú, a politikov, ktorých chcú vidieť vo vedení štátu. Slovenská republika mala už historické prvenstvo najnižšej účasti vo voľbách napríklad do Európskeho parlamentu v rámci celej Európskej únie a tak sme si zvolili svojich reprezentantov, ktorých sme nechceli a ktorých nechceme vidieť na pôde Európskeho parlamentu. Snahou navrhovateľa je priniesť obyvateľov, primäť ich k voľ... volebným urnám, aby výsledok volieb bol odrazom veľkej väčšiny obyvateľov. Ak si kladieme otázku, akú cenu má demokracia, demokracia má nevyčísle.. nevyčísliteľnú hodnotu, pretože tak ako sme ju získali, môžeme ju aj ľahko stratiť. Preto vyzývam, aby sme tento návrh zákona podporili.
23. 5. 2023 17:43:01 - 17:44:48 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1534 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán navrhovateľ, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil na spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1534. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutiami predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skočila som, otvorte, prosím, rozpravu.
23. 5. 2023 17:30:43 - 17:32:34 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1627 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja tiež by som chcela oceniť tento návrh zákona, pretože tak ako všetci tu hovoríme, ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu, v prípade zástavy srdca rozhodujú sekundy, nikto z nás nevie kedy budeme teda my potrebovať prvú pomoc, alebo naši blízki. Defibrilátor pomáha poskytnúť bezodkladnú prvú pomoc pri zástave srdca ešte pred príchodom záchranárov, možno niektoré obce majú problém, že kto bude pracovať vlastne s týmto defibrilátorom, ale myslím si, že sú rôzne združenia na obciach, či to je Červený kríž, alebo, alebo sú dobrovoľní hasiči, ktorí si vedia osvojiť prácu s týmto defibrilátorom. Samozrejme tie sumy nie sú až také vysoké, že by si obec nevedela zabezpečiť takýto defibrilátor a určite sa nájdu finančné prostriedky, niektoré obce šetria, čo ja viem, na Silvestra, nemajú ohňostroj a za tie financie kúpia vlastne defibrilátor do svojej obce. Samozrejme možno treba hľadať tie finančné prostriedky, ktoré vlastne pomôžu, aby každá obec potom mohla vlastne zabezpečiť. Sú už rôzne obdivuhodné iniciatívy napr. je to Iniciatíva AED do každej obce, vznikla pod Tatrami, pred piatimi rokmi. Stoja za ňou tamojší záchranári z Občianskeho združenia Záchrana, ktorí neúnavne bojujú za záchranu ľudských životov a umiestnenie AED defibrilátorov na verejných priestranstvách, a preto im patrí vďaka. A takisto tento návrh zákona podporím a budeme hľadať možnosti financovania defibrilátorov pre obce z rozpočtu, či už táto, alebo z európskych peňazí.
23. 5. 2023 14:50:30 - 14:52:30 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Zemanová, milá Anka, vypočuli sme si v tvojom vystúpení stanoviská organizátorov konferencie Férová akadémia, ktorí sa postavili na obranu pána Vladimíra Šuchu a jeho stanovisko, ktoré predniesol vo výbore pre európske záležitosti, chcem tiež vyjadriť svoj názor na jeho výroky. Súhlasím s navrhovateľmi uznesenia Národnej rady k odmietnutiu hanlivých výrokov vedúceho zastúpenia Európskej komisie pána profesora Vladimíra Šuchu. Pán Vladimír Šucha vo svojom prejave kritizoval postoj Slovákov k rodovej rovnosti necitlivým spôsobom, čo vzbudilo pohoršenie hlavne u ľudí v konzervatívnom spektre. Vyjadrenie pána Vladimíra Šuchu odsudzujem a pokladám to za prešľap, tieto vyjadrenia sú pre mňa neakceptovateľné, aby zneli z úst kohokoľvek a už vôbec nie zástupcov Európskej komisie. Keď takéto vyjadrenia prichádzajú zo strany zástupcov Európskej komisie, tak slovenskí občania potom strácajú dôveru v európske inštitúcie. Vzťahy medzi Európskou úniou a členskými štátmi treba budovať aj v takýchto veľmi citlivých otázkach ako sa týka rodová rovnosť medzi, teda rovnosť medzi mužmi a ženami. Majster tesár sa raz utne, pán profesor Vladimír Šucha sa na zasadnutí výboru pre európske záležitosti ospravedlnil a z tohto dôvodu členovia výboru prijali upravené uznesenie.
10. mája 2023 europoslanci podporili pristúpenie únie k Istanbulskému dohovoru, europoslanci finálne podporili pristúpenie Európskej únie tzv. Istanbulskému dohovoru o prevencii a potlačení násilia voči ženám, celý proces trval 6 rokov, 6 členských štátov vrátane Slovenska zatiaľ k dohovoru nepristúpilo. Verím, že Európska komisia bude rešpektovať, že tieto záležitosti sú vecou členského štátu, aj Slovenska.
18. 5. 2023 18:44:47 - 18:46:45 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona tlač 1547. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovanie poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedené návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
18. 5. 2023 17:42:49 - 17:43:10 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán predseda, pozívam členov výboru pre európske záležitosti na 76. schôdzu výboru pre európske záležitosti, ktorá sa uskutoční zajtra, v piatok 19. mája 2023 o 8. 30 hodine v miestnosti č. 149.
Ďakujem.
18. 5. 2023 11:54:15 - 11:54:31 90. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predseda, pri hlasovaní č. 297 a 298 tlač 1386 ma hlasovacie zariadenie vykázalo, že som nehlasovala a hlasovala som za.
17. 5. 2023 12:26:51 - 12:28:27 90. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Ja by som ťa len, Peťo, doplnila ono to zmena stanoviska Slovenska bola v súvislosti s dohodou Nemecka s Európskou komisiou. Vlastne Nemecko odmietala túto normu, toto nariadenie a požadovalo záruky, že po roku 2035 bude možné využívať aspoň spaľovacie motory poháňané práve syntetickými palivami. Takto sa Európska komisia po vyjednávaní s Nemeckom dohodla, a toto viedlo aj teda Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, aby požiadalo o zmenu stanoviska. Toto rozhodnutie väčšina ministrov podporila v ten utorok, 28. 3., proti tejto norme hlasovalo už iba Poľsko, Taliansko, Rumunsko a Bulharsko, ktoré sa zdržali a európske právne predpisy však budú definitívne vyžadovať, aby všetky novo predávané autá mali od roku 2035 nulové emisie oxidu uhličitého. Samotné nariadenie ministri síce schválili, ale celý proces nekončí, pretože Európska komisia bude musieť ešte vypracovať dokument, ktorý podpíše, alebo ktorý popíše ako sa k danému cieľu dostane.
Takže možno toto bolo to, že sa Európska komisia dohodla s Nemeckom aj vlastne podnet pre zmenu stanoviska životného prostredia Slovenskej republiky.
17. 5. 2023 12:08:24 - 12:10:24 90. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som možno len chcela doplniť pána poslanca Dostála, 15. marca výbor pre európske záležitosti svojím uznesením uložil ministrovi životného prostredia, aby sa bezodkladne pridal ku krajinám Nemecko, Taliansko, Poľsko, Česko, k predmetnému nariadeniu, a hlasoval proti úplnému zákazu spaľovacích motorov, keď sa o tejto otázke bude diskutovať či hlasovať na Rade ministrov Európskej únie. Štátny tajomník Kiča si vlastne dodržal tú svoju povinnosť a nás upozornil, že člen vlády sa môže od stanoviska Slovenskej republiky alebo od návrhu stanoviska podľa odseku 4 odchýliť len v nevyhnutnom prípade a so zreteľom na záujmy Slovenskej republiky. V takom prípade je povinný o tom bezodkladne informovať Národnú radu Slovenskej republiky a takýto postup odôvodniť. Toto sa všetko udialo.
Z dôvodu naliehavosti, keďže Coreper jednička konal sa 27. 3. 2023 a Rady ministrov Európskej únie 28. 3. 2023, tak sme potrebovali sa rozhodnúť veľmi rýchlo, tam bola veľmi veľká časová tieseň, vlastne o ôsmej ráno zo sekretariátu sme poslali všetkým členom výboru pre európske záležitosti, ich náhradníkom a asistentom, že sme si, najprv sme sa domnievali, že môžeme ísť tichou procedúrou, tak ako to povedal teda vo svojej rozprave pán poslanec Dostál, ale potom sme ich upozornili, že na tichú procedúru je potrebná dvojtýždňová lehota, preto sa môžu riadiť len článkom II odseku 3, nie odseku 4. Osobne sme odporúčali, nech sa zdržia hlasovania a dajú parlamentnú výhradu.
Žiaľ, bola tam veľmi, veľmi veľká časová tieseň a myslím si, že tento zákon by bolo dobré upraviť, pretože niekedy na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
===== ods. 3 nie ods. 4. Osobne sme odporúčali nech sa zdržia hlasovania a dajú parlamentnú výhradu. Žiaľ, bola tam veľmi veľká časová tieseň a myslím si, že tento zákon by bolo dobré upraviť, pretože niekedy nás...
17. 5. 2023 12:08:24 - 12:10:24 90. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som možno len chcela doplniť pána poslanca Dostála, 15. marca výbor pre európske záležitosti svojím uznesením uložil ministrovi životného prostredia, aby sa bezodkladne pridal ku krajinám Nemecko, Taliansko, Poľsko, Česko, k predmetnému nariadeniu, a hlasoval proti úplnému zákazu spaľovacích motorov, keď sa o tejto otázke bude diskutovať či hlasovať na Rade ministrov Európskej únie. Štátny tajomník Kiča si vlastne dodržal tú svoju povinnosť a nás upozornil, že člen vlády sa môže od stanoviska Slovenskej republiky alebo od návrhu stanoviska podľa odseku 4 odchýliť len v nevyhnutnom prípade a so zreteľom na záujmy Slovenskej republiky. V takom prípade je povinný o tom bezodkladne informovať Národnú radu Slovenskej republiky a takýto postup odôvodniť. Toto sa všetko udialo.
Z dôvodu naliehavosti, keďže Coreper jednička konal sa 27. 3. 2023 a Rady ministrov Európskej únie 28. 3. 2023, tak sme potrebovali sa rozhodnúť veľmi rýchlo, tam bola veľmi veľká časová tieseň, vlastne o ôsmej ráno zo sekretariátu sme poslali všetkým členom výboru pre európske záležitosti, ich náhradníkom a asistentom, že sme si, najprv sme sa domnievali, že môžeme ísť tichou procedúrou, tak ako to povedal teda vo svojej rozprave pán poslanec Dostál, ale potom sme ich upozornili, že na tichú procedúru je potrebná dvojtýždňová lehota, preto sa môžu riadiť len článkom II odseku 3, nie odseku 4. Osobne sme odporúčali, nech sa zdržia hlasovania a dajú parlamentnú výhradu.
Žiaľ, bola tam veľmi, veľmi veľká časová tieseň a myslím si, že tento zákon by bolo dobré upraviť, pretože niekedy na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
===== ods. 3 nie ods. 4. Osobne sme odporúčali nech sa zdržia hlasovania a dajú parlamentnú výhradu. Žiaľ, bola tam veľmi veľká časová tieseň a myslím si, že tento zákon by bolo dobré upraviť, pretože niekedy nás...
17. 5. 2023 12:08:24 - 12:10:24 90. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som možno len chcela doplniť pána poslanca Dostála, 15. marca výbor pre európske záležitosti svojím uznesením uložil ministrovi životného prostredia, aby sa bezodkladne pridal ku krajinám Nemecko, Taliansko, Poľsko, Česko, k predmetnému nariadeniu, a hlasoval proti úplnému zákazu spaľovacích motorov, keď sa o tejto otázke bude diskutovať či hlasovať na Rade ministrov Európskej únie. Štátny tajomník Kiča si vlastne dodržal tú svoju povinnosť a nás upozornil, že člen vlády sa môže od stanoviska Slovenskej republiky alebo od návrhu stanoviska podľa odseku 4 odchýliť len v nevyhnutnom prípade a so zreteľom na záujmy Slovenskej republiky. V takom prípade je povinný o tom bezodkladne informovať Národnú radu Slovenskej republiky a takýto postup odôvodniť. Toto sa všetko udialo.
Z dôvodu naliehavosti, keďže Coreper jednička konal sa 27. 3. 2023 a Rady ministrov Európskej únie 28. 3. 2023, tak sme potrebovali sa rozhodnúť veľmi rýchlo, tam bola veľmi veľká časová tieseň, vlastne o ôsmej ráno zo sekretariátu sme poslali všetkým členom výboru pre európske záležitosti, ich náhradníkom a asistentom, že sme si, najprv sme sa domnievali, že môžeme ísť tichou procedúrou, tak ako to povedal teda vo svojej rozprave pán poslanec Dostál, ale potom sme ich upozornili, že na tichú procedúru je potrebná dvojtýždňová lehota, preto sa môžu riadiť len článkom II odseku 3, nie odseku 4. Osobne sme odporúčali, nech sa zdržia hlasovania a dajú parlamentnú výhradu.
Žiaľ, bola tam veľmi, veľmi veľká časová tieseň a myslím si, že tento zákon by bolo dobré upraviť, pretože niekedy na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
===== ods. 3 nie ods. 4. Osobne sme odporúčali nech sa zdržia hlasovania a dajú parlamentnú výhradu. Žiaľ, bola tam veľmi veľká časová tieseň a myslím si, že tento zákon by bolo dobré upraviť, pretože niekedy nás...
17. 5. 2023 12:08:24 - 12:10:24 90. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1712 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som možno len chcela doplniť pána poslanca Dostála, 15. marca výbor pre európske záležitosti svojím uznesením uložil ministrovi životného prostredia, aby sa bezodkladne pridal ku krajinám Nemecko, Taliansko, Poľsko, Česko, k predmetnému nariadeniu, a hlasoval proti úplnému zákazu spaľovacích motorov, keď sa o tejto otázke bude diskutovať či hlasovať na Rade ministrov Európskej únie. Štátny tajomník Kiča si vlastne dodržal tú svoju povinnosť a nás upozornil, že člen vlády sa môže od stanoviska Slovenskej republiky alebo od návrhu stanoviska podľa odseku 4 odchýliť len v nevyhnutnom prípade a so zreteľom na záujmy Slovenskej republiky. V takom prípade je povinný o tom bezodkladne informovať Národnú radu Slovenskej republiky a takýto postup odôvodniť. Toto sa všetko udialo.
Z dôvodu naliehavosti, keďže Coreper jednička konal sa 27. 3. 2023 a Rady ministrov Európskej únie 28. 3. 2023, tak sme potrebovali sa rozhodnúť veľmi rýchlo, tam bola veľmi veľká časová tieseň, vlastne o ôsmej ráno zo sekretariátu sme poslali všetkým členom výboru pre európske záležitosti, ich náhradníkom a asistentom, že sme si, najprv sme sa domnievali, že môžeme ísť tichou procedúrou, tak ako to povedal teda vo svojej rozprave pán poslanec Dostál, ale potom sme ich upozornili, že na tichú procedúru je potrebná dvojtýždňová lehota, preto sa môžu riadiť len článkom II odseku 3, nie odseku 4. Osobne sme odporúčali, nech sa zdržia hlasovania a dajú parlamentnú výhradu.
Žiaľ, bola tam veľmi, veľmi veľká časová tieseň a myslím si, že tento zákon by bolo dobré upraviť, pretože niekedy na... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
===== ods. 3 nie ods. 4. Osobne sme odporúčali nech sa zdržia hlasovania a dajú parlamentnú výhradu. Žiaľ, bola tam veľmi veľká časová tieseň a myslím si, že tento zákon by bolo dobré upraviť, pretože niekedy nás...
12. 5. 2023 15:58:55 - 16:00:06 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pán predsedajúci. Ja ako podpredsedníčka výboru pre európske záležitosti a zároveň teraz aj predsedkyňa, lebo neni tu naša predsedkyňa, chcem poprosiť, aby hlasovanie bolo v stredu, pretože budeme v Štokholme štyria poslanci na služobnej ceste na zasadnutí výborov pre európske záležitosti a veľmi radi by sme boli na tomto hlasovaní. Takže chcem poprosiť, aby hlasovanie bolo v stretu, áno.
12. 5. 2023 15:36:35 - 15:40:54 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, vážený Igor Matovič, predkladateľ tohto veľmi dôležitého zákona, vážený pán spravodajca, mnohí moji predrečníci spomenuli vo svojich príspevkoch, že hnutie OĽANO je prorodinné hnutie a od začiatku sa snaží pomáhať rodinám na Slovensku. V našom prorodinnom balíčku sa snažíme eliminovať tzv. sankciu za materskú. Ženy sú v spoločnosti diskriminované nielen na platoch po nástupe do zamestnania, ale aj na svojich dôchodkoch. Patrím medzi ženy ročníkov 1957 a 1963, ktoré pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku sme mali neprávosť, ktorá vznikla, ktorá nám vznikla, 150 tisícom poškodených žien bola vyplatená finančná kompenzácia v celkovej výške 438 miliónov eur, v závislosti od skupiny, do ktorej spadajú. Aj toto je výsledok práce poslancov Národnej rady v tomto období. Tak ako moja predrečníčka spomenula, rôzne prorodinné opatrenia, tak ich je veľmi veľa, zvýšili sme prídavok na dieťa na 60 eur, zvýšili sme daňový bonus na dieťa na 140 eur, od mája dostane 500 tisíc detí príspevok na stravu 2,30 eur denne. Zvýšili sme rodičovský príspevok na 412 eur, vyplácanie rodičovského bonusu pre 800 tisíc dôchodcov v celkovej výške 250 miliónov eur. Rodičia, ktorí majú 4. dieťa dostanú jednorazovo plnú výšku príspevku takmer 830 eur, dva týždne plateného voľna bude pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materskú. Čiže tých možností a tých príspevkov, ktoré sme vlastne dali rodinám, je veľmi, veľmi veľa. Ženy dostávajú, tak ako spomenul aj pán predkladateľ vo svojom vstupe a potom aj ďalej, že dostávajú iba približne 82 % z mužovej mzdy. Toto číslo zaradilo Slovensko na 6. miesto krajín Európskej únie s najväčším rozdielom medzi platmi žien a mužov. Deje sa to aj napriek tomu, že to zákon zakazuje a tu môžeme vlastne to pomenovať, že to je vlastne tá sankcia za materskú. Rodové stereotypy sú odrazovým môstikom k tomu, že ženy sa skôr zamestnávajú v menej platených pracovných pozíciách. Je to už v zdravotníctva alebo v sociálnej oblasti. A ženy matky, za to, že sú matkami, sú v spoločnosti diskriminované, práve tento návrh zákona túto diskrimináciu odstraňuje. Napríklad na Slovensku je takým rozšíreným predsudkom domnienka, že ženy až okolo 30 rokov chcú mať deti, pretože z ich kariérnym rastom sa teda nepočíta automaticky a stávajú sa zamestnankyňami druhej triedy. Rozdiel medzi zárobkom muža a ženy je v priemere takmer 20 %. Na pôde Európskeho parlamentu sme veľakrát aj s kolegyňou Záborskou tieto témy diskutovali aj s našimi kolegami a veľakrát možno zostalo len pri takých výzvach pre Slovensko, ale práve tento návrh zákona je nielen výzvou, ale je skutočným naplnením aj našich tých teda príspevkov, ktoré sme mali napríklad na pôde európskeho...
===== veľakrát možno zostalo len pri takých výzvach pre Slovensko, ale práve tento návrh zákona je nielen výzvou, ale je skutočným naplnením aj našich tých teda príspevkov, ktoré sme mali napr. na pôde Európskeho parlamentu. Nedeľu 14. mája bude Deň matiek, ďakujeme našim mamám za všetko čo pre nás robia a myslím si, že schválenie tejto Matovičovej atómovky by bolo najkrajším reálnym darčekom pre všetky mamy na Slovensku a verím, že kolegovia zahlasujú za tento návrh a sankcie za materskú budú mamám eliminované. Ďakujem pekne.
12. 5. 2023 15:36:35 - 15:40:54 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, vážený Igor Matovič, predkladateľ tohto veľmi dôležitého zákona, vážený pán spravodajca, mnohí moji predrečníci spomenuli vo svojich príspevkoch, že hnutie OĽANO je prorodinné hnutie a od začiatku sa snaží pomáhať rodinám na Slovensku. V našom prorodinnom balíčku sa snažíme eliminovať tzv. sankciu za materskú. Ženy sú v spoločnosti diskriminované nielen na platoch po nástupe do zamestnania, ale aj na svojich dôchodkoch. Patrím medzi ženy ročníkov 1957 a 1963, ktoré pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku sme mali neprávosť, ktorá vznikla, ktorá nám vznikla, 150 tisícom poškodených žien bola vyplatená finančná kompenzácia v celkovej výške 438 miliónov eur, v závislosti od skupiny, do ktorej spadajú. Aj toto je výsledok práce poslancov Národnej rady v tomto období. Tak ako moja predrečníčka spomenula, rôzne prorodinné opatrenia, tak ich je veľmi veľa, zvýšili sme prídavok na dieťa na 60 eur, zvýšili sme daňový bonus na dieťa na 140 eur, od mája dostane 500 tisíc detí príspevok na stravu 2,30 eur denne. Zvýšili sme rodičovský príspevok na 412 eur, vyplácanie rodičovského bonusu pre 800 tisíc dôchodcov v celkovej výške 250 miliónov eur. Rodičia, ktorí majú 4. dieťa dostanú jednorazovo plnú výšku príspevku takmer 830 eur, dva týždne plateného voľna bude pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materskú. Čiže tých možností a tých príspevkov, ktoré sme vlastne dali rodinám, je veľmi, veľmi veľa. Ženy dostávajú, tak ako spomenul aj pán predkladateľ vo svojom vstupe a potom aj ďalej, že dostávajú iba približne 82 % z mužovej mzdy. Toto číslo zaradilo Slovensko na 6. miesto krajín Európskej únie s najväčším rozdielom medzi platmi žien a mužov. Deje sa to aj napriek tomu, že to zákon zakazuje a tu môžeme vlastne to pomenovať, že to je vlastne tá sankcia za materskú. Rodové stereotypy sú odrazovým môstikom k tomu, že ženy sa skôr zamestnávajú v menej platených pracovných pozíciách. Je to už v zdravotníctva alebo v sociálnej oblasti. A ženy matky, za to, že sú matkami, sú v spoločnosti diskriminované, práve tento návrh zákona túto diskrimináciu odstraňuje. Napríklad na Slovensku je takým rozšíreným predsudkom domnienka, že ženy až okolo 30 rokov chcú mať deti, pretože z ich kariérnym rastom sa teda nepočíta automaticky a stávajú sa zamestnankyňami druhej triedy. Rozdiel medzi zárobkom muža a ženy je v priemere takmer 20 %. Na pôde Európskeho parlamentu sme veľakrát aj s kolegyňou Záborskou tieto témy diskutovali aj s našimi kolegami a veľakrát možno zostalo len pri takých výzvach pre Slovensko, ale práve tento návrh zákona je nielen výzvou, ale je skutočným naplnením aj našich tých teda príspevkov, ktoré sme mali napríklad na pôde európskeho...
===== veľakrát možno zostalo len pri takých výzvach pre Slovensko, ale práve tento návrh zákona je nielen výzvou, ale je skutočným naplnením aj našich tých teda príspevkov, ktoré sme mali napr. na pôde Európskeho parlamentu. Nedeľu 14. mája bude Deň matiek, ďakujeme našim mamám za všetko čo pre nás robia a myslím si, že schválenie tejto Matovičovej atómovky by bolo najkrajším reálnym darčekom pre všetky mamy na Slovensku a verím, že kolegovia zahlasujú za tento návrh a sankcie za materskú budú mamám eliminované. Ďakujem pekne.
12. 5. 2023 15:36:35 - 15:40:54 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, vážený Igor Matovič, predkladateľ tohto veľmi dôležitého zákona, vážený pán spravodajca, mnohí moji predrečníci spomenuli vo svojich príspevkoch, že hnutie OĽANO je prorodinné hnutie a od začiatku sa snaží pomáhať rodinám na Slovensku. V našom prorodinnom balíčku sa snažíme eliminovať tzv. sankciu za materskú. Ženy sú v spoločnosti diskriminované nielen na platoch po nástupe do zamestnania, ale aj na svojich dôchodkoch. Patrím medzi ženy ročníkov 1957 a 1963, ktoré pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku sme mali neprávosť, ktorá vznikla, ktorá nám vznikla, 150 tisícom poškodených žien bola vyplatená finančná kompenzácia v celkovej výške 438 miliónov eur, v závislosti od skupiny, do ktorej spadajú. Aj toto je výsledok práce poslancov Národnej rady v tomto období. Tak ako moja predrečníčka spomenula, rôzne prorodinné opatrenia, tak ich je veľmi veľa, zvýšili sme prídavok na dieťa na 60 eur, zvýšili sme daňový bonus na dieťa na 140 eur, od mája dostane 500 tisíc detí príspevok na stravu 2,30 eur denne. Zvýšili sme rodičovský príspevok na 412 eur, vyplácanie rodičovského bonusu pre 800 tisíc dôchodcov v celkovej výške 250 miliónov eur. Rodičia, ktorí majú 4. dieťa dostanú jednorazovo plnú výšku príspevku takmer 830 eur, dva týždne plateného voľna bude pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materskú. Čiže tých možností a tých príspevkov, ktoré sme vlastne dali rodinám, je veľmi, veľmi veľa. Ženy dostávajú, tak ako spomenul aj pán predkladateľ vo svojom vstupe a potom aj ďalej, že dostávajú iba približne 82 % z mužovej mzdy. Toto číslo zaradilo Slovensko na 6. miesto krajín Európskej únie s najväčším rozdielom medzi platmi žien a mužov. Deje sa to aj napriek tomu, že to zákon zakazuje a tu môžeme vlastne to pomenovať, že to je vlastne tá sankcia za materskú. Rodové stereotypy sú odrazovým môstikom k tomu, že ženy sa skôr zamestnávajú v menej platených pracovných pozíciách. Je to už v zdravotníctva alebo v sociálnej oblasti. A ženy matky, za to, že sú matkami, sú v spoločnosti diskriminované, práve tento návrh zákona túto diskrimináciu odstraňuje. Napríklad na Slovensku je takým rozšíreným predsudkom domnienka, že ženy až okolo 30 rokov chcú mať deti, pretože z ich kariérnym rastom sa teda nepočíta automaticky a stávajú sa zamestnankyňami druhej triedy. Rozdiel medzi zárobkom muža a ženy je v priemere takmer 20 %. Na pôde Európskeho parlamentu sme veľakrát aj s kolegyňou Záborskou tieto témy diskutovali aj s našimi kolegami a veľakrát možno zostalo len pri takých výzvach pre Slovensko, ale práve tento návrh zákona je nielen výzvou, ale je skutočným naplnením aj našich tých teda príspevkov, ktoré sme mali napríklad na pôde európskeho...
===== veľakrát možno zostalo len pri takých výzvach pre Slovensko, ale práve tento návrh zákona je nielen výzvou, ale je skutočným naplnením aj našich tých teda príspevkov, ktoré sme mali napr. na pôde Európskeho parlamentu. Nedeľu 14. mája bude Deň matiek, ďakujeme našim mamám za všetko čo pre nás robia a myslím si, že schválenie tejto Matovičovej atómovky by bolo najkrajším reálnym darčekom pre všetky mamy na Slovensku a verím, že kolegovia zahlasujú za tento návrh a sankcie za materskú budú mamám eliminované. Ďakujem pekne.
12. 5. 2023 15:36:35 - 15:40:54 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, vážený Igor Matovič, predkladateľ tohto veľmi dôležitého zákona, vážený pán spravodajca, mnohí moji predrečníci spomenuli vo svojich príspevkoch, že hnutie OĽANO je prorodinné hnutie a od začiatku sa snaží pomáhať rodinám na Slovensku. V našom prorodinnom balíčku sa snažíme eliminovať tzv. sankciu za materskú. Ženy sú v spoločnosti diskriminované nielen na platoch po nástupe do zamestnania, ale aj na svojich dôchodkoch. Patrím medzi ženy ročníkov 1957 a 1963, ktoré pri ústavnom zastropovaní dôchodkového veku sme mali neprávosť, ktorá vznikla, ktorá nám vznikla, 150 tisícom poškodených žien bola vyplatená finančná kompenzácia v celkovej výške 438 miliónov eur, v závislosti od skupiny, do ktorej spadajú. Aj toto je výsledok práce poslancov Národnej rady v tomto období. Tak ako moja predrečníčka spomenula, rôzne prorodinné opatrenia, tak ich je veľmi veľa, zvýšili sme prídavok na dieťa na 60 eur, zvýšili sme daňový bonus na dieťa na 140 eur, od mája dostane 500 tisíc detí príspevok na stravu 2,30 eur denne. Zvýšili sme rodičovský príspevok na 412 eur, vyplácanie rodičovského bonusu pre 800 tisíc dôchodcov v celkovej výške 250 miliónov eur. Rodičia, ktorí majú 4. dieťa dostanú jednorazovo plnú výšku príspevku takmer 830 eur, dva týždne plateného voľna bude pre otcov, aj keď matka poberá súčasne materskú. Čiže tých možností a tých príspevkov, ktoré sme vlastne dali rodinám, je veľmi, veľmi veľa. Ženy dostávajú, tak ako spomenul aj pán predkladateľ vo svojom vstupe a potom aj ďalej, že dostávajú iba približne 82 % z mužovej mzdy. Toto číslo zaradilo Slovensko na 6. miesto krajín Európskej únie s najväčším rozdielom medzi platmi žien a mužov. Deje sa to aj napriek tomu, že to zákon zakazuje a tu môžeme vlastne to pomenovať, že to je vlastne tá sankcia za materskú. Rodové stereotypy sú odrazovým môstikom k tomu, že ženy sa skôr zamestnávajú v menej platených pracovných pozíciách. Je to už v zdravotníctva alebo v sociálnej oblasti. A ženy matky, za to, že sú matkami, sú v spoločnosti diskriminované, práve tento návrh zákona túto diskrimináciu odstraňuje. Napríklad na Slovensku je takým rozšíreným predsudkom domnienka, že ženy až okolo 30 rokov chcú mať deti, pretože z ich kariérnym rastom sa teda nepočíta automaticky a stávajú sa zamestnankyňami druhej triedy. Rozdiel medzi zárobkom muža a ženy je v priemere takmer 20 %. Na pôde Európskeho parlamentu sme veľakrát aj s kolegyňou Záborskou tieto témy diskutovali aj s našimi kolegami a veľakrát možno zostalo len pri takých výzvach pre Slovensko, ale práve tento návrh zákona je nielen výzvou, ale je skutočným naplnením aj našich tých teda príspevkov, ktoré sme mali napríklad na pôde európskeho...
===== veľakrát možno zostalo len pri takých výzvach pre Slovensko, ale práve tento návrh zákona je nielen výzvou, ale je skutočným naplnením aj našich tých teda príspevkov, ktoré sme mali napr. na pôde Európskeho parlamentu. Nedeľu 14. mája bude Deň matiek, ďakujeme našim mamám za všetko čo pre nás robia a myslím si, že schválenie tejto Matovičovej atómovky by bolo najkrajším reálnym darčekom pre všetky mamy na Slovensku a verím, že kolegovia zahlasujú za tento návrh a sankcie za materskú budú mamám eliminované. Ďakujem pekne.
12. 5. 2023 15:29:47 - 15:31:06 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne Monika, za tvoje, za tvoj vstup do tejto rozpravy. Rovnako som dnes bola potešená s tlačovkou pána štátneho tajomníka Klimeka a veľmi ma potešilo, že Slovensko dodržiava maastrichtské kritériá a je to vlastne aj výsledok práce Igora Matoviča na poste ministra financií a preto myslím si, že aj tieto atómovky, ktoré ako teraz nazývame atómovkami, nie sú, pretože vlastne spravoval verejné financie tak, aby sme mohli aj tento návrh zákona podporiť a mamám vlastne pomôcť vyrovnať platy teda žien a mužov. Spomenula si, že je dnes svetový deň zdravotných sestier. Ja každej sestre vyjadrujem svoj obdiv a rešpekt, že sa starajú o nás pacientov a chcela by som teda aj tebe zablahoželať, že si vlastne aj v parlamente nezostala len poslankyňou Národnej rady, ale si aj sestra a veľmi nám pomáhaš v prípade, že máme nejaké problémy zdravotné. Takže veľká, blahoželám ti k dnešnému sviatku.

Deň v parlamente

<- ->