Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
6. 12. 2022 17:41:16 - 17:41:16 78. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
135.
Ďakujem za slovo.
Zdochýnajúci kôň kope. Takto by som zhodnotil situáciu SaS. Návrh ministerstva financií je legitímny, logický a zároveň zodpovedný. Snažíte sa len a len oponovať čokoľvek, s čím vláda príde. Ste nervózni z toho, že ministerstvu financií sa darí a môže tak pomáhať občanom prekonávať krízy, rodinám či podnikateľom. Zníženie DPH na gastro je výborná vec. A verím, že sa pomôže ešte viac. Pracujeme s tým, čo máme. Momentálne je to nastavené na tri mesiace, nakoľko to nám dovoľuje zodpovedný rozpočet. Verím však, že na to, že ak na to budeme mať, tak sa DPH na gastro zníži dlhodobo.
17. 6. 2022 9:10:01 - 9:25:20 66. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 941 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2021.
Správu rozhodnutím č. 995 z 31. marca 2022 pridelil predseda Národnej rady výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie do 25. apríla 2022. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 321 zo dňa 26. apríla 2022. Predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2021 vziať na vedomie.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 325 zo dňa 26. apríla 2022. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Zároveň navrhol Národnej rade vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 10. 2021 17:55:43 - 17:57:13 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Ďakujem. Pán kolega Čepček, ja si myslím, že naozaj už prestaňme ľudí, ľudí strašiť, že budeme čokoľvek zatvárať a zatvárať obchody. Ja si myslím, že zatvorené nedele nemajú nič spoločné ani s kresťanstvom, kto chce proste svätiť, môže svätiť kľudne aj v sobotu, či iný deň, na modlitbu si vedia nájsť čas kresťania každý deň.
Ja som si tiež robil taký prieskum nemenovanej jednej siete a naozaj si myslím, že obmedzenia týchto otvorených prevádzok nechcú ani manažéri týchto sietí to, samozrejme, ale nechcú ani zamestnanci a nemyslím si, že to chcú aj občania. Zamestnanci, keď som sa pýtal zamestnancov potravín, tak mi povedali, že naozaj jednak z hľadiska príplatkov, jednak z hľadiska toho, že si môžu napríklad niektoré veci vybaviť cez týždeň.
A čo sa týka bežných občanov, musíme aj na nich pozerať, napríklad sú to zdravotníci alebo iné profesie, ktoré naozaj majú možnosť iba cez ten jeden deň alebo dva dni v týždni niekedy - teda častokrát aj v nedeľu - si nakúpiť a na nich treba tiež akože dbať.
Takže ja si myslím, že naozaj nie je to ani ekonomické, ani sociálne, takže za mňa takto.
28. 5. 2021 11:10:58 - 11:12:08 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem za slovo. Pán kolega Marián, prepáč, ja som si myslel, že ty nie si populista, na jednej strane kričíte, podporme podnikateľov, podporme trh, a na strane druhej robíte presný opak. Tieto peniaze sú potrebné na kompenzácie a rezervu, ak to neurobíme, ľudia nám to spočítajú, že nie sme pripravení v prípade, ak by tu nastala ďalšia vlna.
Protestuješ proti navyšovaniu rozpočtu. Čo povieš ľuďom, podnikateľom, ktorí potrebujú kompenzácie, čo povieš ľuďom, ak príde ďalšia vlna a nebudeme mať dostatočné rezervy? Tvrdíš, že máme dávať len toľko, na čo máme. Avšak už priemerný ekonóm vie, že ak do trhu nepustíme financie, tak skrachujú firmy a potom to bude štát stáť ďaleko viac. Mám pocit, že ste len teoretickí ekonómovia a na ľudí kašlete.
Nepodpora navýšenia štátneho rozpočtu je veľmi nezodpovedné, obzvlášť zo strany, ktorá si hovorí, že je stranou zdravého rozumu.
6. 5. 2021 9:51:31 - 9:53:05 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výberu, výboru predniesť správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania správy o výsledku kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu.
Správu pridelil predseda Národnej rady Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie do 3. mája 2021. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania.
Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 169 zo dňa 27. apríla 2021. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu vziať na vedomie. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 184 zo dňa 4. mája 2021. Určil ma za spravodajcu výboru.
Výbor ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady, závoreň, zároveň navrhol Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.,
6. 5. 2021 9:13:16 - 9:15:15 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2020.
Správu o výsledku hospodárenia pridelil predseda Národnej rady Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na prerokovanie do 3. mája 2021. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 177 zo dňa 4. mája 2021. Uvedený výbor predloženú správu vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu vziať na vedomie. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 183 zo 4. mája 2020. Určil ma za spravodajcu výboru, výbor ma poveril taktiež predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Zároveň navrhol Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
12. 1. 2021 16:49:09 - 16:50:06 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 380 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Pán Mazurek, to, čo vy tu splietate, je naozaj hanba. To, ako vy svojím nezodpovedným spôsobom pristupujete k pandémii, je neakceptovateľné a verím, že sa raz budete zodpovedať obyvateľom Slovenskej republiky.
Všetko negujete. Vakcína je blbosť, rúško je blbosť. Burcujete obyvateľov, aby nenosili rúška, lebo obmedzujú slobodu. Zvolávate protesty, kde sa zhromažďujú veľké množstvo ľudí, ktorí sa môžu nakaziť. Tvrdíte, že COVID je len chrípôčka a vakcína je blbosť? Ste vy normálny? Ste si vedomý, že takýmto, takýmito vyjadreniami napomáhate k šíreniu pandémií a brzdíte tak slobodu? Týmto vaši konšpiráciám už neveria ani tí menej inteligentní, lebo každý vidí, čo sa v nemocniciach deje.
COVID je hrozba, ktorú nemožno zľahčovať. Prosím za všetkých občanov, ako aj zdravotníkov, spamätajte sa a prestaňte šíriť nezmysly a konšpirácie.
24. 11. 2020 15:41:04 - 15:46:25 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 257 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Termín je na 17.00 dnes.
24. 11. 2020 15:41:04 - 15:44:32 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 257 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (tlač 257), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 402 zo 4. novembra 2020 pridelila tento vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet (uznesenie č. 127 zo dňa 19. novembra 2020), ústavnoprávny výbor (uznesenie č. 169 zo dňa 13. novembra 2020), výbor pre hospodárske záležitosti (uznesenie č. 102 zo dňa 23. novembra 2020), výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (uznesenie č. 61 zo dňa 18. novembra 2020).
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 15 a 18 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch spoločnej správy č. 16 a 17 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 133 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 11. 2020 15:46:29 - 15:48:03 16. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 257 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
49.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Zatiaľ len podpredseda, ďakujem.

Ňarjaš, Erik, poslanec NR SR
Pán, á, pán predseda (povedané s pobavením), okej.
V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
22. 10. 2020 17:41:19 - 17:41:47 16. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
173.
Janko, kolega, ja som veľmi rád, že si tu a že je tu človek, ktorý sa aktívne zaoberá mládežou detských domovov, a hlavne ktorý tomu aj naozaj rozumie. Chcem ti poďakovať za veľmi dobre spracovaný zákon, teda novelu, ktorý je teda dobre pripravený, a verím, že vo svojej aktivite budeš aj ďalej pokračovať.
29. 9. 2020 11:50:26 - 11:50:30 12. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
125.
Vážený pán predsedajúci, vážená kolegynka Záborská, úprimne, ja som pragmatik a mám rád fakty. V prvej fáze tvojej novely zákona som bol na pochybách, pretože sa nepovažujem ani za liberála, ani za konzervatívca, som niekde v strede, dá sa povedať, kresťan so zdravým rozumom. A žiaden extrém neuznávam. A už vôbec neuznávam zásah do slobody akéhokoľvek človeka.
Po tvojom predložení pozmeňujúceho návrhu, ktorý si opravila, ako napr. v bode dobrovoľný druhý posudok odborníka, podotýkam, dobrovoľný, nie povinný, ako to bolo v pôvodnom návrhu, či zvýšenie finančného stimulu matkám, nevidím dôvod, prečo by som za tento zákon nezahlasoval, keďže aktuálny stav, status quo je len doplnený o zlepšenie situácie nerozhodnutým matkám a žiadnu navyše slobodu ženám neberie.
Vidím ale veľkú dôležitosť intuitívne interpretovať tento tvoj pozmenený návrh zákona aj verejnosti, aby verejnosť mala správne, a nie skreslené informácie, a tým eliminovať polarizovanie spoločnosti.
Ďakujem, Anka, za kompromis v podobe tvojho pozmeňujúceho návrhu zákona o ochrane života a považujem tento návrh zákona za správny. (Potlesk.)
23. 9. 2020 16:19:39 - 16:20:29 12. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem, pán podpredseda. Pán Ferenčák, ďakujem za váš príspevok a za ten zákon. Schvaľujem zmysel tohto zákona, avšak vyjadril by som sa aj k príspevku, k bodu 3, príspevok nie je účelovo viazaný a musí byť použitý do 31. 12. ´21. Podľa mňa príspevok by mal byť špecifikovaný, účelovo viazaný. Nie aby si starostovia rozdelili tieto financie možno podľa svojho nejakého uváženia, keďže účel v tomto zákone nie je definovaný, teda jasné špecifikovaný, a aby sa tieto peniaze naozaj dostali práve k ľuďom a v prospech občanov. Takže to je môj taký, iba taký dotaz.
16. 9. 2020 14:51:00 - 14:53:46 12. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 186 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výboru, výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov (tlač 186).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 221 z 31. augusta 2020 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uvedeným návrhom v stanovenom termíne. K predmetnému návrhu zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. (Výbor pre financie a rozpočet č. 57 z 10. septembra 2020. Ústavnoprávny výbor č. 87 z 8. septembra 2020.) Z uznesení výborov Národnej rady nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu na vyslovenie súhlasu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 66 zo 16. septembra 2020. Výbor určil, výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
23. 7. 2020 22:29:55 - 22:31:55 10. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
320.
Vážený pán Kamenický, ďakujem za váš emotívny prejav. Tento váš chabý pokus o odvolanie premiéra možno vnímať len ako obyčajnú frašku skorumpovaných politikov, ktorí sa snažia prekryť vlastné prúsery a ktorí tu okrádali občanov vyše 12 rokov. (Reakcie z pléna.) V odôvodnení... (Zaznenie gongu.) Môžem? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
321.
Páni poslanci, poprosím vás, utíšte sa, nechajte reagovať pána poslanca.

Ňarjaš, Erik, poslanec NR SR
322.
V odôvodnení vášho návrhu sa opierate o tvrdenia v rozpore s objektívnou pravdou. Chápem, že vybojovaných vyše 42 mld. eur je dostatočná motivácia na to, aby sa tu nafukoval problém diplomovky, ktorý je len kvapkou v mori oproti vašim prúserom a kauzám a hlavne z hľadiska pomoci občanom úplne nepodstatný. (Reakcie z pléna.) Občania z diplomovky sa nenajedia, ale ich život sa zlepší, ak sa prestane kradnúť, čo bolo za vašej éry pravidlom a proti čomu Igor Matovič aktívne bojuje.
Som v politike krátko, no v súkromnom sektore som fungoval ako... (Reakcie z pléna.) Z mojich skúseností môžem tvrdiť, že pre úspech nie je potrebný titul, ale vedomosti. Tým vôbec nechcem obhajovať nepoctivé štúdium, naopak, vážim si stopercentne čistých študentov, ktorí nikdy v živote nič neopísali či si inak v rámci školy nepomohli (zaznenie gongu), nepomohli, patrí im moja úcta.
Náš premiér však preveril svoje vedomosti tým, že vybudoval ešte pred vstupom do politiky úspešnú firmu o 2-tisíc zamestnancoch a zaplatil obrovské dane v prospech Slovenska. Bez vedomostí a šikovnosti by takýto úspech určite nezískal. Navyše oproti Andrejovi Dankovi, ktorý svoj titul nutne potreboval k svojej právnickej práci. Igor Matovič k podnikaniu titul nikdy nepotreboval ani nevyužíval. (Reakcie z pléna.)
Chcem naozaj ubezpečiť verejnosť a našich voličov, že Igor Matovič je jeden úprimný človek, má čisté a dobré úmysly so Slovenskom a má skvelé... (Potlesk.) Ďakujem... (Pokrik v sále spojený s potleskom. Prerušenie vystúpenia časomerom.)
14. 7. 2020 15:48:09 - 15:48:47 9. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem pekne za slovo. Pán Kamenický, všetci máme záujem o tento zákon, no nepotrebujeme sa prezentovať v rozprave, nakoľko máme jasný a kladný postoj. Vaša vláda peniaze míňala v časoch dobrých na vaše sexi projekty a míňala krížom-krážom. A teda nemáme vytvorené dostatočné rezervy, o čom vieme, ktoré nám teraz chýbajú naozaj ako soľ. Obsah rozpočtu je podľa mňa absolútne zrozumiteľný a zodpovedný a plne nášho ministra podporujem.
Ďakujem.
19. 5. 2020 9:51:41 - 9:53:33 7. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 21 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2019 (tlač 21).
Správu o výsledku hospodárenia rozhodnutím č. 27 z 31. marca 2020 pridelil predseda Národnej rady Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie do začiatku rokovania schôdze Národnej rady o tomto návrhu. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 22 zo dňa 12. mája 2020.
Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2019 vziať na vedomie.
Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 24 zo dňa 12. mája 2020. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady, zároveň navrhol Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
28. 4. 2020 10:05:07 - 10:06:17 6. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, vážený kolega, za krátky čas, čo som v parlamente, vnímam čoraz silnejšie, že toto pohadzovanie si uhlíkov naozaj nemá žiaden zmysel, nenávisť vždy bude plodiť nenávisť, a keď vidím, koľko hnevu je vo vašom prejave, kolega, tak odporúčam skôr papuče a čaj na nervy. A navyše zase prejav, ktorý bol iba snaha o teátro a upútanie pozornosti voličov. Ľudia vonku však potrebujú naše rýchle rozhodnutia, a nie naše žabomyšie prestrelky, ktoré sa naťahujú ako guma v gatiach.
Načo toľko rozpráv k PVV? Veď ste si mohli vybrať jedného z vás, z opozície, ktorý vyjadrí názor za všetkých, a nie sa tu dorábať, že kto je lepší rečník, a týždeň rečniť a rečniť, keď ľudia vonku hladujú a čakajú na podporu vlády. Zdržujete našu vládu, aby mohla pomáhať v čase koronakrízy.
Vyzývam vás, vyberte jedného rečníka alebo nám pošlite dokument s pripomienkami a nezdržujte vládu, ktorá chce úprimne pomáhať ľuďom, a nie sa zdržiavať rečnením.
Ďakujem. (Potlesk.)
7. 4. 2020 17:25:01 - 17:26:16 5. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 51 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
162.
Ďakujem za reakciu. Áno, je to, je to naozaj sexi, čo hovoríte, ale nemôžem súhlasiť v tom, že, pozrite sa, ak zrušíme tieto úroky bankám, tak tie banky to, naopak, v budúcich, v budúcich obdobiach presunú do ďalších a vyšších poplatkov, čo znamená, že tí ľudia koniec koncov možno budú platiť oveľa viac, a ak neviete, ako funguje banka, tak vám to skúsim povedať.
Ak nebude mať banka príjem, a čo je najväčší príjem je práve vklady ľudí, čo teraz sme zastavili, hej, splácanie úverov, tak môže hroziť devalvácia meny a nakoniec môžme skončiť ako na Ukrajine, že banky budú do budúcna dávať hypotéky s oveľa vyššími úrokmi. Takže aj takto, áno.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
7. 4. 2020 17:14:48 - 17:17:26 5. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 51 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ňarjaš, Erik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Vážené dámy a páni (zaznievanie gongu), takže ja by som sa chcel zastať pána ministra v tomto zákone, pretože naozaj tento zákon je o tom, aby sme pomohli ľuďom. Ja viem, že opozícia bude tvrdiť opak, a viem, že je to skvelá téma na politický kapitál, pretože čo je lepšie, ako povedať, nechcú zrušiť ľuďom úroky. Avšak zrušenie úrokov nie je len taká jednoduchá vec, pretože banky, keď im zrušíme tieto úroky, tak prídu ďalšie poplatky, iné poplatky.
Ďalej čo sa týka lehoty 60 dní na informatizáciu alebo informáciu o vyčíslení, tak tam sme jasne deklarovali, že my súhlasíme, že treba ľudí informovať, avšak ľudia to majú v zmluve o úvere, to znamená, vedia si presne vypočítať na tých 9 mesiacov, aký úrok budú musieť bankám splatiť. Taktiež sme sa dohodli s bankami, že to budú avizovať.
Takže ja chcem naozaj podporiť tento návrh, pretože ja si myslím, že nie je to len o tom, vybíjať si politický kapitál, ale je to naozaj, je to naozaj o tom, povedať ľuďom, že čo potom. Keď nezrušíme bankám úroky, už tak sme zrušili vklady. To znamená, že ľudia prestávajú splácať svoje úvery na dobu deväť mesiacov. To znamená, že banky strácajú jednu možnosť zarábať. Teda na úrokoch môžu zarábať aspoň trošku.
Čo sa týka pána Mazureka ohľadom transakcií. Nie je tomu úplne tak, pretože banky nežijú vôbec z ackquiringu, a teda minimálne žijú z ackquiringu a ďalšiu polovicu, až 70 % dávajú nadnárodným spoločnostiam, ako je Mastercard s Visou, hej. Takže čo sa týka z ackquiringu, tam to je mizivé percento.
Takže ja naozaj, dámy a páni, nevybýva..., nevybíjajme si politický kapitál na túto tému. Naozaj je to, je to dobrý zákon a dajme ľuďom možnosť, aby tie splátky už teraz najbližšie obdobie nemuseli splácať.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->