Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 5. 2023 17:23:03 - 17:26:03 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1694 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som naozaj v takom skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu nedostatku času, aby sa teda dostal priestor aj ostatným kolegom, úplne v krátkosti poprosila o podporu zákona kde vlastne ide o diskrimináciu pre zdravotníckych pracovníkom, ktorým sa nezarátavajú roky praxi pri výkone služby vo verejnom záujme. Nejde v súčasnosti už len o teda ženy, matky, sú to všetci zdravotnícki pracovníci, dokonca aj muži, ktorí teda trávia čas na materskej dovolenke.
Je to dôležité z toho titulu, pretože ako viete veľmi dobre, je to jeden z motivačných faktorov, že roky praxe sú ohodnocované finančne a nemáme dostatok zdravotníckych pracovníkov, napríklad pri povolaní sestra a pôrodná asistentka je dokonca to veľmi alarmujúce. Poukazujú na to viaceré inštitúty, poukazuje na to ministerstvo zdravotníctva aj samotní zamestnávatelia priznávajú, že teda majú s tým obrovský problém. A Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pri svojom poslednom nedávnom vyjadrení hovorila presne o tom, že nebude problém do budúcna až taký s lekármi, pretože sa teda urobili niektoré zásahy aj do odmeňovania, aj do postavenia lekárov. Ale najväčší problém budeme mať v nasledujúcich časoch so sestrami, pôrodnými asistentkami a inými zdravotníckymi profesiami. A nehovorí to len Slovenská republika, ale najväčší problém bude mať, vlastne majú krajine aj Európskej únii, celá Európa.
Skrátim to, veľmi vás chcem poprosiť o podporu tohto zákona, kde naozaj finančné dopady boli už narátané, pretože sa nedá vyčísliť pri novele zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov neni do detailov každý jeden zdravotnícky pracovník oskenovaný, ako by som to povedala, tým, že koľko má teda detí, koľko bol na materskej dovolenke. Ale vlastne sa ráta a predpoklad je taký, že v podstate 50-ročná sestra sa predpokladá, že bude mať 30 rokov praxe a s tým sa aj rátalo. A nemáme dopady, takže vlastne dopady sa nedajú vyčísliť, pretože už boli zarátané.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, prosím vás o podporu tohto zákona a ešte raz, nebudem zdržiavať, aby sme sa naozaj mohli
===== ... sestra sa predpokladá, že bude mať 30 rokov praxe a s tým sa aj rátalo. A nemáme dopady, takže vlastne dopady sa nedajú vyčísliť, pretože už boli zarátané.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, prosím vás o podporu tohto zákona a ešte raz, nebudem zdržiavať, aby sme sa naozaj mohli aj viacerí poslanci dostať k odprezentovaniu svojho, svojich zákonov.
Ďakujem veľmi pekne.
24. 5. 2023 17:23:03 - 17:26:03 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1694 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som naozaj v takom skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu nedostatku času, aby sa teda dostal priestor aj ostatným kolegom, úplne v krátkosti poprosila o podporu zákona kde vlastne ide o diskrimináciu pre zdravotníckych pracovníkom, ktorým sa nezarátavajú roky praxi pri výkone služby vo verejnom záujme. Nejde v súčasnosti už len o teda ženy, matky, sú to všetci zdravotnícki pracovníci, dokonca aj muži, ktorí teda trávia čas na materskej dovolenke.
Je to dôležité z toho titulu, pretože ako viete veľmi dobre, je to jeden z motivačných faktorov, že roky praxe sú ohodnocované finančne a nemáme dostatok zdravotníckych pracovníkov, napríklad pri povolaní sestra a pôrodná asistentka je dokonca to veľmi alarmujúce. Poukazujú na to viaceré inštitúty, poukazuje na to ministerstvo zdravotníctva aj samotní zamestnávatelia priznávajú, že teda majú s tým obrovský problém. A Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pri svojom poslednom nedávnom vyjadrení hovorila presne o tom, že nebude problém do budúcna až taký s lekármi, pretože sa teda urobili niektoré zásahy aj do odmeňovania, aj do postavenia lekárov. Ale najväčší problém budeme mať v nasledujúcich časoch so sestrami, pôrodnými asistentkami a inými zdravotníckymi profesiami. A nehovorí to len Slovenská republika, ale najväčší problém bude mať, vlastne majú krajine aj Európskej únii, celá Európa.
Skrátim to, veľmi vás chcem poprosiť o podporu tohto zákona, kde naozaj finančné dopady boli už narátané, pretože sa nedá vyčísliť pri novele zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov neni do detailov každý jeden zdravotnícky pracovník oskenovaný, ako by som to povedala, tým, že koľko má teda detí, koľko bol na materskej dovolenke. Ale vlastne sa ráta a predpoklad je taký, že v podstate 50-ročná sestra sa predpokladá, že bude mať 30 rokov praxe a s tým sa aj rátalo. A nemáme dopady, takže vlastne dopady sa nedajú vyčísliť, pretože už boli zarátané.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, prosím vás o podporu tohto zákona a ešte raz, nebudem zdržiavať, aby sme sa naozaj mohli
===== ... sestra sa predpokladá, že bude mať 30 rokov praxe a s tým sa aj rátalo. A nemáme dopady, takže vlastne dopady sa nedajú vyčísliť, pretože už boli zarátané.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, prosím vás o podporu tohto zákona a ešte raz, nebudem zdržiavať, aby sme sa naozaj mohli aj viacerí poslanci dostať k odprezentovaniu svojho, svojich zákonov.
Ďakujem veľmi pekne.
24. 5. 2023 17:23:03 - 17:26:03 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1694 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som naozaj v takom skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu nedostatku času, aby sa teda dostal priestor aj ostatným kolegom, úplne v krátkosti poprosila o podporu zákona kde vlastne ide o diskrimináciu pre zdravotníckych pracovníkom, ktorým sa nezarátavajú roky praxi pri výkone služby vo verejnom záujme. Nejde v súčasnosti už len o teda ženy, matky, sú to všetci zdravotnícki pracovníci, dokonca aj muži, ktorí teda trávia čas na materskej dovolenke.
Je to dôležité z toho titulu, pretože ako viete veľmi dobre, je to jeden z motivačných faktorov, že roky praxe sú ohodnocované finančne a nemáme dostatok zdravotníckych pracovníkov, napríklad pri povolaní sestra a pôrodná asistentka je dokonca to veľmi alarmujúce. Poukazujú na to viaceré inštitúty, poukazuje na to ministerstvo zdravotníctva aj samotní zamestnávatelia priznávajú, že teda majú s tým obrovský problém. A Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pri svojom poslednom nedávnom vyjadrení hovorila presne o tom, že nebude problém do budúcna až taký s lekármi, pretože sa teda urobili niektoré zásahy aj do odmeňovania, aj do postavenia lekárov. Ale najväčší problém budeme mať v nasledujúcich časoch so sestrami, pôrodnými asistentkami a inými zdravotníckymi profesiami. A nehovorí to len Slovenská republika, ale najväčší problém bude mať, vlastne majú krajine aj Európskej únii, celá Európa.
Skrátim to, veľmi vás chcem poprosiť o podporu tohto zákona, kde naozaj finančné dopady boli už narátané, pretože sa nedá vyčísliť pri novele zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov neni do detailov každý jeden zdravotnícky pracovník oskenovaný, ako by som to povedala, tým, že koľko má teda detí, koľko bol na materskej dovolenke. Ale vlastne sa ráta a predpoklad je taký, že v podstate 50-ročná sestra sa predpokladá, že bude mať 30 rokov praxe a s tým sa aj rátalo. A nemáme dopady, takže vlastne dopady sa nedajú vyčísliť, pretože už boli zarátané.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, prosím vás o podporu tohto zákona a ešte raz, nebudem zdržiavať, aby sme sa naozaj mohli
===== ... sestra sa predpokladá, že bude mať 30 rokov praxe a s tým sa aj rátalo. A nemáme dopady, takže vlastne dopady sa nedajú vyčísliť, pretože už boli zarátané.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, prosím vás o podporu tohto zákona a ešte raz, nebudem zdržiavať, aby sme sa naozaj mohli aj viacerí poslanci dostať k odprezentovaniu svojho, svojich zákonov.
Ďakujem veľmi pekne.
24. 5. 2023 17:23:03 - 17:26:03 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1694 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som naozaj v takom skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu nedostatku času, aby sa teda dostal priestor aj ostatným kolegom, úplne v krátkosti poprosila o podporu zákona kde vlastne ide o diskrimináciu pre zdravotníckych pracovníkom, ktorým sa nezarátavajú roky praxi pri výkone služby vo verejnom záujme. Nejde v súčasnosti už len o teda ženy, matky, sú to všetci zdravotnícki pracovníci, dokonca aj muži, ktorí teda trávia čas na materskej dovolenke.
Je to dôležité z toho titulu, pretože ako viete veľmi dobre, je to jeden z motivačných faktorov, že roky praxe sú ohodnocované finančne a nemáme dostatok zdravotníckych pracovníkov, napríklad pri povolaní sestra a pôrodná asistentka je dokonca to veľmi alarmujúce. Poukazujú na to viaceré inštitúty, poukazuje na to ministerstvo zdravotníctva aj samotní zamestnávatelia priznávajú, že teda majú s tým obrovský problém. A Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pri svojom poslednom nedávnom vyjadrení hovorila presne o tom, že nebude problém do budúcna až taký s lekármi, pretože sa teda urobili niektoré zásahy aj do odmeňovania, aj do postavenia lekárov. Ale najväčší problém budeme mať v nasledujúcich časoch so sestrami, pôrodnými asistentkami a inými zdravotníckymi profesiami. A nehovorí to len Slovenská republika, ale najväčší problém bude mať, vlastne majú krajine aj Európskej únii, celá Európa.
Skrátim to, veľmi vás chcem poprosiť o podporu tohto zákona, kde naozaj finančné dopady boli už narátané, pretože sa nedá vyčísliť pri novele zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov neni do detailov každý jeden zdravotnícky pracovník oskenovaný, ako by som to povedala, tým, že koľko má teda detí, koľko bol na materskej dovolenke. Ale vlastne sa ráta a predpoklad je taký, že v podstate 50-ročná sestra sa predpokladá, že bude mať 30 rokov praxe a s tým sa aj rátalo. A nemáme dopady, takže vlastne dopady sa nedajú vyčísliť, pretože už boli zarátané.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, prosím vás o podporu tohto zákona a ešte raz, nebudem zdržiavať, aby sme sa naozaj mohli
===== ... sestra sa predpokladá, že bude mať 30 rokov praxe a s tým sa aj rátalo. A nemáme dopady, takže vlastne dopady sa nedajú vyčísliť, pretože už boli zarátané.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, prosím vás o podporu tohto zákona a ešte raz, nebudem zdržiavať, aby sme sa naozaj mohli aj viacerí poslanci dostať k odprezentovaniu svojho, svojich zákonov.
Ďakujem veľmi pekne.
23. 5. 2023 20:03:20 - 20:04:17 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1594 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1594). Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
19. 5. 2023 11:48:24 - 11:56:45 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesla návrh zákona. Predmetom návrhu zákona je legislatívna úprava v zákone č. 578 a v skratke to poviem, aby som teda, keď sme vám už ubrali nejaké tie minúty. To, že sme schválili zákon 578 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, tak v podstate stali sa aj také tie poviem skrivodlivosti alebo také tie nenaplnenia celkovej tej opodstatnenosti toho zákona, kedy sme chceli tou motiváciou finančnou vlastne namotivovať zdravotníckych pracovníkov tak, aby výsledný efekt bol, aby sme mali viacej zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach zdravotníckych. Máme tu dve diskrepancie na Slovensku a to je, že v zariadeniach sociálnej starostlivosti, kde je uznaných deväť výkonov, ktoré prepláca v podstate zdravotná poisťovňa, tak musia pracovať aj zdravotnícki pracovníci. Avšak títo zdravotnícki pracovníci majú síce status zdravotníckeho pracovníka, hlavne sestra, praktická sestra - zdravotnícky asistent, sanitár, ale sú v nezdravotníckom zariadení. A to sme urobili napríklad aj pri iných rôznych zákonoch napríklad pri školských sestrách, aby sme im vôbec len umožnili tú prácu tam tým zdravotníckym pracovníkom. Avšak ide o to, že my v dnešnej dobe máme ten stav takýto. V zdravotníckych zariadeniach priznávajú podľa zákona 578 o odmeňovaní zdravotníckym pracovníkom výkon praxe v zdravotníckych zariadeniach. Je to veľmi nespravodlivé, pretože zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje v ústavnej zdravotnej starostlivosti už teraz napríklad desať rokov a pred tým desať rokov pracoval v domove sociálnych služieb alebo v službách sociálnej kurately, v detských domovoch na úrovni napríklad tých dojčeneckého oddelenia, hej, tých novorodencov, tak v podstate nemá zarátavanú tú prax. Tie sestry sanitárky, ale aj možno už praktické sestry, to teda na neviem na akej, do akej percentuálnej miery to je, pri sestrách to vieme úplne najviac vyčísliť, je to, že v podstate im sa znižuje potom tá ich reálna mzda. A tým pádom je aj problém tej nespravodlivosti. V dôvodovej správe sme však, stala sa nám aj taká vec, že sme tam uviedli aj tú ďalšiu časť a to je materská. Ja sa týmto chcem ctenému plénu ospravedlniť, pretože my máme rozpracovaný aj ďalší zákon č. 578, ďalšiu novelu, právnu úpravu, avšak nedopatrením sa stalo, že sa do dôvodovej správy tejto parlamentnej tlače 1591 dostala aj tá druhá časť. Veľmi sa vám ospravedlňujem za to. Nebol to zámysel, ale stalo sa to technicky, keď sme vlastne odovzdávali tento návrh zákona do podateľne. Už sa to potom nedalo spätne upraviť. Toto, táto druhá časť je predmetom ďalšieho zákona, ďalšej 578, ďalšej novely a legislatívnej úpravy. Preto vás prosím o zhovievavosť, aby ste, nebol to zámer, hej, aby ste nám to teda odpustili. Celkový princíp tohto, tejto novely, tejto úpravy je, že v podstate, aby sme urobili nápravu tej krivdy, ktorú sme teda spôsobili tým, že sme do zákona dali taxatívne vymenovanú časť, kde je napísané, že zdravotníckemu pracovníkovi sa uznávajú roky praxe aj za zdravotnícky, výkon zdravotníckeho povolania, ale iba v zdravotníckom zariadení. Má to veľmi vážny dopad aj do budúcna pre tých ľudí, ktorí by vlastne toto povolanie študovali a nikdy by potom nechceli ani ísť do takéhoto zariadenia pracovať kde ich máme nedostatok. Napríklad praktické sestry - zdravotnícky asistent. Títo mladí ľudia, ktorí končia túto prácu a napríklad z rôznych dôvodov si netrúfnu ísť do nemocnice, ale išli by pracovať do zariadenia DSS-ky, do zariadenia sociálnej kurately a oni by potom profesne už nerástli, pretože v inom zariadení zdravotníckom by im tie roky praxe nerátali. Takže naozaj naprávame vlastne jednak diskrimináciu, ktorú vnímajú tu zdravotnícky pracovníci takým tým svojim subjektívnym pohľadom, ale zároveň aj motiváciu ísť pracovať vôbec do zariadení domova sociálnych služieb, do zariadení sociálnej kurately a taxatívne vymenovaných zariadení, ktoré sú teraz v tejto úprave. Takže ja vás veľmi pekne prosím o podporu tohto zákona. Ja vlastne som chcela zistiť naozaj aký to bude mať aj finančný dopad, pretože určite by bolo neseriózne, keby sme rozprávali o tom, že v podstate chceme upraviť, napraviť nespravodlivosť, upraviť zákon bez finančných dopadov, avšak keď sa tvoril zákon 578 a prvýkrát v histórii vlastne prišla tá časť a odmeňovanie za rokov praxe, ktorá tvorí naozaj podstatnú zložku mzdy. A môžeme si teraz už povedať, že je to aj motivačná zložka mzdy, tak vzniklo vlastne, vzniklo to tak, že v podstate tá narátavanie toho finančného dopadu, tej finančnej sumy bola, nemali sme na to žiadnu technológiu. Aj keď som sa pýtala na oddelení analytiky konkrétne pána Mišíka, že vlastne ako sa to vyrátavajú, že či máme teda údaje, že koľko ľudí robilo, kde robilo, aké sú roky praxe. Tak dokonca aj pri materskej, tak sa to robilo predpokladom, že keďže máme pracovníkov napríklad v kategórii päťdesiatročných a automaticky sa ráta, že majú tridsať rokov odpracovaných, čiže ....
===== vyrátavajú či máme teda údaje, že koľko ľudí robilo, kde robilo, aké sú roky praxe dokonca aj pri materskej, tak sa to robilo predpokladom, že keďže máme pracovníkov v kategórii 50-ročných a automaticky sa ráta, že majú 30 rokov odpracovaných čiže v súčasnej dobe nemáme vyrátané ešte dopady 1. kvartál v nemocniciach, že teda aký je naozaj reálny dopad miezd v zdravotníckych zariadeniach a preto nevieme ani vyčísliť tento. Ale predpoklad je, že by to nemalo mať dopad na rozpočet pretože už v tom plánovanom rozpočte je to navýšenie. Takže ak sa budeme držať týchto údajov v podstate vás prosím, o podporu tohto zákona z toho titulu, že naozaj pomôžeme zdravotníckym pracovníkom pretože tí sú najdôležitejšia súťaž zdravotníctva, pretože bez nich by to tu jednoducho nefungovalo, ale ani neohrozíme domovy sociálnych služieb a iné zariadenia pretože tá motivácia týchto absolventov tých mladých ľudí bude ísť pracovať do týchto zariadení pretože nestratia tie roky praxe a môžu sa dokonca dovzdelávať, kariérne rásť a uplatniť v takýchto dôležitých povolaniach, ktoré sú veľmi obetavé a nie však zaplatené. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz vás prosím, o podporu tohto zákona.
19. 5. 2023 11:48:24 - 11:56:45 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesla návrh zákona. Predmetom návrhu zákona je legislatívna úprava v zákone č. 578 a v skratke to poviem, aby som teda, keď sme vám už ubrali nejaké tie minúty. To, že sme schválili zákon 578 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, tak v podstate stali sa aj také tie poviem skrivodlivosti alebo také tie nenaplnenia celkovej tej opodstatnenosti toho zákona, kedy sme chceli tou motiváciou finančnou vlastne namotivovať zdravotníckych pracovníkov tak, aby výsledný efekt bol, aby sme mali viacej zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach zdravotníckych. Máme tu dve diskrepancie na Slovensku a to je, že v zariadeniach sociálnej starostlivosti, kde je uznaných deväť výkonov, ktoré prepláca v podstate zdravotná poisťovňa, tak musia pracovať aj zdravotnícki pracovníci. Avšak títo zdravotnícki pracovníci majú síce status zdravotníckeho pracovníka, hlavne sestra, praktická sestra - zdravotnícky asistent, sanitár, ale sú v nezdravotníckom zariadení. A to sme urobili napríklad aj pri iných rôznych zákonoch napríklad pri školských sestrách, aby sme im vôbec len umožnili tú prácu tam tým zdravotníckym pracovníkom. Avšak ide o to, že my v dnešnej dobe máme ten stav takýto. V zdravotníckych zariadeniach priznávajú podľa zákona 578 o odmeňovaní zdravotníckym pracovníkom výkon praxe v zdravotníckych zariadeniach. Je to veľmi nespravodlivé, pretože zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje v ústavnej zdravotnej starostlivosti už teraz napríklad desať rokov a pred tým desať rokov pracoval v domove sociálnych služieb alebo v službách sociálnej kurately, v detských domovoch na úrovni napríklad tých dojčeneckého oddelenia, hej, tých novorodencov, tak v podstate nemá zarátavanú tú prax. Tie sestry sanitárky, ale aj možno už praktické sestry, to teda na neviem na akej, do akej percentuálnej miery to je, pri sestrách to vieme úplne najviac vyčísliť, je to, že v podstate im sa znižuje potom tá ich reálna mzda. A tým pádom je aj problém tej nespravodlivosti. V dôvodovej správe sme však, stala sa nám aj taká vec, že sme tam uviedli aj tú ďalšiu časť a to je materská. Ja sa týmto chcem ctenému plénu ospravedlniť, pretože my máme rozpracovaný aj ďalší zákon č. 578, ďalšiu novelu, právnu úpravu, avšak nedopatrením sa stalo, že sa do dôvodovej správy tejto parlamentnej tlače 1591 dostala aj tá druhá časť. Veľmi sa vám ospravedlňujem za to. Nebol to zámysel, ale stalo sa to technicky, keď sme vlastne odovzdávali tento návrh zákona do podateľne. Už sa to potom nedalo spätne upraviť. Toto, táto druhá časť je predmetom ďalšieho zákona, ďalšej 578, ďalšej novely a legislatívnej úpravy. Preto vás prosím o zhovievavosť, aby ste, nebol to zámer, hej, aby ste nám to teda odpustili. Celkový princíp tohto, tejto novely, tejto úpravy je, že v podstate, aby sme urobili nápravu tej krivdy, ktorú sme teda spôsobili tým, že sme do zákona dali taxatívne vymenovanú časť, kde je napísané, že zdravotníckemu pracovníkovi sa uznávajú roky praxe aj za zdravotnícky, výkon zdravotníckeho povolania, ale iba v zdravotníckom zariadení. Má to veľmi vážny dopad aj do budúcna pre tých ľudí, ktorí by vlastne toto povolanie študovali a nikdy by potom nechceli ani ísť do takéhoto zariadenia pracovať kde ich máme nedostatok. Napríklad praktické sestry - zdravotnícky asistent. Títo mladí ľudia, ktorí končia túto prácu a napríklad z rôznych dôvodov si netrúfnu ísť do nemocnice, ale išli by pracovať do zariadenia DSS-ky, do zariadenia sociálnej kurately a oni by potom profesne už nerástli, pretože v inom zariadení zdravotníckom by im tie roky praxe nerátali. Takže naozaj naprávame vlastne jednak diskrimináciu, ktorú vnímajú tu zdravotnícky pracovníci takým tým svojim subjektívnym pohľadom, ale zároveň aj motiváciu ísť pracovať vôbec do zariadení domova sociálnych služieb, do zariadení sociálnej kurately a taxatívne vymenovaných zariadení, ktoré sú teraz v tejto úprave. Takže ja vás veľmi pekne prosím o podporu tohto zákona. Ja vlastne som chcela zistiť naozaj aký to bude mať aj finančný dopad, pretože určite by bolo neseriózne, keby sme rozprávali o tom, že v podstate chceme upraviť, napraviť nespravodlivosť, upraviť zákon bez finančných dopadov, avšak keď sa tvoril zákon 578 a prvýkrát v histórii vlastne prišla tá časť a odmeňovanie za rokov praxe, ktorá tvorí naozaj podstatnú zložku mzdy. A môžeme si teraz už povedať, že je to aj motivačná zložka mzdy, tak vzniklo vlastne, vzniklo to tak, že v podstate tá narátavanie toho finančného dopadu, tej finančnej sumy bola, nemali sme na to žiadnu technológiu. Aj keď som sa pýtala na oddelení analytiky konkrétne pána Mišíka, že vlastne ako sa to vyrátavajú, že či máme teda údaje, že koľko ľudí robilo, kde robilo, aké sú roky praxe. Tak dokonca aj pri materskej, tak sa to robilo predpokladom, že keďže máme pracovníkov napríklad v kategórii päťdesiatročných a automaticky sa ráta, že majú tridsať rokov odpracovaných, čiže ....
===== vyrátavajú či máme teda údaje, že koľko ľudí robilo, kde robilo, aké sú roky praxe dokonca aj pri materskej, tak sa to robilo predpokladom, že keďže máme pracovníkov v kategórii 50-ročných a automaticky sa ráta, že majú 30 rokov odpracovaných čiže v súčasnej dobe nemáme vyrátané ešte dopady 1. kvartál v nemocniciach, že teda aký je naozaj reálny dopad miezd v zdravotníckych zariadeniach a preto nevieme ani vyčísliť tento. Ale predpoklad je, že by to nemalo mať dopad na rozpočet pretože už v tom plánovanom rozpočte je to navýšenie. Takže ak sa budeme držať týchto údajov v podstate vás prosím, o podporu tohto zákona z toho titulu, že naozaj pomôžeme zdravotníckym pracovníkom pretože tí sú najdôležitejšia súťaž zdravotníctva, pretože bez nich by to tu jednoducho nefungovalo, ale ani neohrozíme domovy sociálnych služieb a iné zariadenia pretože tá motivácia týchto absolventov tých mladých ľudí bude ísť pracovať do týchto zariadení pretože nestratia tie roky praxe a môžu sa dokonca dovzdelávať, kariérne rásť a uplatniť v takýchto dôležitých povolaniach, ktoré sú veľmi obetavé a nie však zaplatené. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz vás prosím, o podporu tohto zákona.
19. 5. 2023 11:48:24 - 11:56:45 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesla návrh zákona. Predmetom návrhu zákona je legislatívna úprava v zákone č. 578 a v skratke to poviem, aby som teda, keď sme vám už ubrali nejaké tie minúty. To, že sme schválili zákon 578 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, tak v podstate stali sa aj také tie poviem skrivodlivosti alebo také tie nenaplnenia celkovej tej opodstatnenosti toho zákona, kedy sme chceli tou motiváciou finančnou vlastne namotivovať zdravotníckych pracovníkov tak, aby výsledný efekt bol, aby sme mali viacej zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach zdravotníckych. Máme tu dve diskrepancie na Slovensku a to je, že v zariadeniach sociálnej starostlivosti, kde je uznaných deväť výkonov, ktoré prepláca v podstate zdravotná poisťovňa, tak musia pracovať aj zdravotnícki pracovníci. Avšak títo zdravotnícki pracovníci majú síce status zdravotníckeho pracovníka, hlavne sestra, praktická sestra - zdravotnícky asistent, sanitár, ale sú v nezdravotníckom zariadení. A to sme urobili napríklad aj pri iných rôznych zákonoch napríklad pri školských sestrách, aby sme im vôbec len umožnili tú prácu tam tým zdravotníckym pracovníkom. Avšak ide o to, že my v dnešnej dobe máme ten stav takýto. V zdravotníckych zariadeniach priznávajú podľa zákona 578 o odmeňovaní zdravotníckym pracovníkom výkon praxe v zdravotníckych zariadeniach. Je to veľmi nespravodlivé, pretože zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje v ústavnej zdravotnej starostlivosti už teraz napríklad desať rokov a pred tým desať rokov pracoval v domove sociálnych služieb alebo v službách sociálnej kurately, v detských domovoch na úrovni napríklad tých dojčeneckého oddelenia, hej, tých novorodencov, tak v podstate nemá zarátavanú tú prax. Tie sestry sanitárky, ale aj možno už praktické sestry, to teda na neviem na akej, do akej percentuálnej miery to je, pri sestrách to vieme úplne najviac vyčísliť, je to, že v podstate im sa znižuje potom tá ich reálna mzda. A tým pádom je aj problém tej nespravodlivosti. V dôvodovej správe sme však, stala sa nám aj taká vec, že sme tam uviedli aj tú ďalšiu časť a to je materská. Ja sa týmto chcem ctenému plénu ospravedlniť, pretože my máme rozpracovaný aj ďalší zákon č. 578, ďalšiu novelu, právnu úpravu, avšak nedopatrením sa stalo, že sa do dôvodovej správy tejto parlamentnej tlače 1591 dostala aj tá druhá časť. Veľmi sa vám ospravedlňujem za to. Nebol to zámysel, ale stalo sa to technicky, keď sme vlastne odovzdávali tento návrh zákona do podateľne. Už sa to potom nedalo spätne upraviť. Toto, táto druhá časť je predmetom ďalšieho zákona, ďalšej 578, ďalšej novely a legislatívnej úpravy. Preto vás prosím o zhovievavosť, aby ste, nebol to zámer, hej, aby ste nám to teda odpustili. Celkový princíp tohto, tejto novely, tejto úpravy je, že v podstate, aby sme urobili nápravu tej krivdy, ktorú sme teda spôsobili tým, že sme do zákona dali taxatívne vymenovanú časť, kde je napísané, že zdravotníckemu pracovníkovi sa uznávajú roky praxe aj za zdravotnícky, výkon zdravotníckeho povolania, ale iba v zdravotníckom zariadení. Má to veľmi vážny dopad aj do budúcna pre tých ľudí, ktorí by vlastne toto povolanie študovali a nikdy by potom nechceli ani ísť do takéhoto zariadenia pracovať kde ich máme nedostatok. Napríklad praktické sestry - zdravotnícky asistent. Títo mladí ľudia, ktorí končia túto prácu a napríklad z rôznych dôvodov si netrúfnu ísť do nemocnice, ale išli by pracovať do zariadenia DSS-ky, do zariadenia sociálnej kurately a oni by potom profesne už nerástli, pretože v inom zariadení zdravotníckom by im tie roky praxe nerátali. Takže naozaj naprávame vlastne jednak diskrimináciu, ktorú vnímajú tu zdravotnícky pracovníci takým tým svojim subjektívnym pohľadom, ale zároveň aj motiváciu ísť pracovať vôbec do zariadení domova sociálnych služieb, do zariadení sociálnej kurately a taxatívne vymenovaných zariadení, ktoré sú teraz v tejto úprave. Takže ja vás veľmi pekne prosím o podporu tohto zákona. Ja vlastne som chcela zistiť naozaj aký to bude mať aj finančný dopad, pretože určite by bolo neseriózne, keby sme rozprávali o tom, že v podstate chceme upraviť, napraviť nespravodlivosť, upraviť zákon bez finančných dopadov, avšak keď sa tvoril zákon 578 a prvýkrát v histórii vlastne prišla tá časť a odmeňovanie za rokov praxe, ktorá tvorí naozaj podstatnú zložku mzdy. A môžeme si teraz už povedať, že je to aj motivačná zložka mzdy, tak vzniklo vlastne, vzniklo to tak, že v podstate tá narátavanie toho finančného dopadu, tej finančnej sumy bola, nemali sme na to žiadnu technológiu. Aj keď som sa pýtala na oddelení analytiky konkrétne pána Mišíka, že vlastne ako sa to vyrátavajú, že či máme teda údaje, že koľko ľudí robilo, kde robilo, aké sú roky praxe. Tak dokonca aj pri materskej, tak sa to robilo predpokladom, že keďže máme pracovníkov napríklad v kategórii päťdesiatročných a automaticky sa ráta, že majú tridsať rokov odpracovaných, čiže ....
===== vyrátavajú či máme teda údaje, že koľko ľudí robilo, kde robilo, aké sú roky praxe dokonca aj pri materskej, tak sa to robilo predpokladom, že keďže máme pracovníkov v kategórii 50-ročných a automaticky sa ráta, že majú 30 rokov odpracovaných čiže v súčasnej dobe nemáme vyrátané ešte dopady 1. kvartál v nemocniciach, že teda aký je naozaj reálny dopad miezd v zdravotníckych zariadeniach a preto nevieme ani vyčísliť tento. Ale predpoklad je, že by to nemalo mať dopad na rozpočet pretože už v tom plánovanom rozpočte je to navýšenie. Takže ak sa budeme držať týchto údajov v podstate vás prosím, o podporu tohto zákona z toho titulu, že naozaj pomôžeme zdravotníckym pracovníkom pretože tí sú najdôležitejšia súťaž zdravotníctva, pretože bez nich by to tu jednoducho nefungovalo, ale ani neohrozíme domovy sociálnych služieb a iné zariadenia pretože tá motivácia týchto absolventov tých mladých ľudí bude ísť pracovať do týchto zariadení pretože nestratia tie roky praxe a môžu sa dokonca dovzdelávať, kariérne rásť a uplatniť v takýchto dôležitých povolaniach, ktoré sú veľmi obetavé a nie však zaplatené. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz vás prosím, o podporu tohto zákona.
19. 5. 2023 11:48:24 - 11:56:45 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1591 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesla návrh zákona. Predmetom návrhu zákona je legislatívna úprava v zákone č. 578 a v skratke to poviem, aby som teda, keď sme vám už ubrali nejaké tie minúty. To, že sme schválili zákon 578 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov, tak v podstate stali sa aj také tie poviem skrivodlivosti alebo také tie nenaplnenia celkovej tej opodstatnenosti toho zákona, kedy sme chceli tou motiváciou finančnou vlastne namotivovať zdravotníckych pracovníkov tak, aby výsledný efekt bol, aby sme mali viacej zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach zdravotníckych. Máme tu dve diskrepancie na Slovensku a to je, že v zariadeniach sociálnej starostlivosti, kde je uznaných deväť výkonov, ktoré prepláca v podstate zdravotná poisťovňa, tak musia pracovať aj zdravotnícki pracovníci. Avšak títo zdravotnícki pracovníci majú síce status zdravotníckeho pracovníka, hlavne sestra, praktická sestra - zdravotnícky asistent, sanitár, ale sú v nezdravotníckom zariadení. A to sme urobili napríklad aj pri iných rôznych zákonoch napríklad pri školských sestrách, aby sme im vôbec len umožnili tú prácu tam tým zdravotníckym pracovníkom. Avšak ide o to, že my v dnešnej dobe máme ten stav takýto. V zdravotníckych zariadeniach priznávajú podľa zákona 578 o odmeňovaní zdravotníckym pracovníkom výkon praxe v zdravotníckych zariadeniach. Je to veľmi nespravodlivé, pretože zdravotnícky pracovník, ktorý pracuje v ústavnej zdravotnej starostlivosti už teraz napríklad desať rokov a pred tým desať rokov pracoval v domove sociálnych služieb alebo v službách sociálnej kurately, v detských domovoch na úrovni napríklad tých dojčeneckého oddelenia, hej, tých novorodencov, tak v podstate nemá zarátavanú tú prax. Tie sestry sanitárky, ale aj možno už praktické sestry, to teda na neviem na akej, do akej percentuálnej miery to je, pri sestrách to vieme úplne najviac vyčísliť, je to, že v podstate im sa znižuje potom tá ich reálna mzda. A tým pádom je aj problém tej nespravodlivosti. V dôvodovej správe sme však, stala sa nám aj taká vec, že sme tam uviedli aj tú ďalšiu časť a to je materská. Ja sa týmto chcem ctenému plénu ospravedlniť, pretože my máme rozpracovaný aj ďalší zákon č. 578, ďalšiu novelu, právnu úpravu, avšak nedopatrením sa stalo, že sa do dôvodovej správy tejto parlamentnej tlače 1591 dostala aj tá druhá časť. Veľmi sa vám ospravedlňujem za to. Nebol to zámysel, ale stalo sa to technicky, keď sme vlastne odovzdávali tento návrh zákona do podateľne. Už sa to potom nedalo spätne upraviť. Toto, táto druhá časť je predmetom ďalšieho zákona, ďalšej 578, ďalšej novely a legislatívnej úpravy. Preto vás prosím o zhovievavosť, aby ste, nebol to zámer, hej, aby ste nám to teda odpustili. Celkový princíp tohto, tejto novely, tejto úpravy je, že v podstate, aby sme urobili nápravu tej krivdy, ktorú sme teda spôsobili tým, že sme do zákona dali taxatívne vymenovanú časť, kde je napísané, že zdravotníckemu pracovníkovi sa uznávajú roky praxe aj za zdravotnícky, výkon zdravotníckeho povolania, ale iba v zdravotníckom zariadení. Má to veľmi vážny dopad aj do budúcna pre tých ľudí, ktorí by vlastne toto povolanie študovali a nikdy by potom nechceli ani ísť do takéhoto zariadenia pracovať kde ich máme nedostatok. Napríklad praktické sestry - zdravotnícky asistent. Títo mladí ľudia, ktorí končia túto prácu a napríklad z rôznych dôvodov si netrúfnu ísť do nemocnice, ale išli by pracovať do zariadenia DSS-ky, do zariadenia sociálnej kurately a oni by potom profesne už nerástli, pretože v inom zariadení zdravotníckom by im tie roky praxe nerátali. Takže naozaj naprávame vlastne jednak diskrimináciu, ktorú vnímajú tu zdravotnícky pracovníci takým tým svojim subjektívnym pohľadom, ale zároveň aj motiváciu ísť pracovať vôbec do zariadení domova sociálnych služieb, do zariadení sociálnej kurately a taxatívne vymenovaných zariadení, ktoré sú teraz v tejto úprave. Takže ja vás veľmi pekne prosím o podporu tohto zákona. Ja vlastne som chcela zistiť naozaj aký to bude mať aj finančný dopad, pretože určite by bolo neseriózne, keby sme rozprávali o tom, že v podstate chceme upraviť, napraviť nespravodlivosť, upraviť zákon bez finančných dopadov, avšak keď sa tvoril zákon 578 a prvýkrát v histórii vlastne prišla tá časť a odmeňovanie za rokov praxe, ktorá tvorí naozaj podstatnú zložku mzdy. A môžeme si teraz už povedať, že je to aj motivačná zložka mzdy, tak vzniklo vlastne, vzniklo to tak, že v podstate tá narátavanie toho finančného dopadu, tej finančnej sumy bola, nemali sme na to žiadnu technológiu. Aj keď som sa pýtala na oddelení analytiky konkrétne pána Mišíka, že vlastne ako sa to vyrátavajú, že či máme teda údaje, že koľko ľudí robilo, kde robilo, aké sú roky praxe. Tak dokonca aj pri materskej, tak sa to robilo predpokladom, že keďže máme pracovníkov napríklad v kategórii päťdesiatročných a automaticky sa ráta, že majú tridsať rokov odpracovaných, čiže ....
===== vyrátavajú či máme teda údaje, že koľko ľudí robilo, kde robilo, aké sú roky praxe dokonca aj pri materskej, tak sa to robilo predpokladom, že keďže máme pracovníkov v kategórii 50-ročných a automaticky sa ráta, že majú 30 rokov odpracovaných čiže v súčasnej dobe nemáme vyrátané ešte dopady 1. kvartál v nemocniciach, že teda aký je naozaj reálny dopad miezd v zdravotníckych zariadeniach a preto nevieme ani vyčísliť tento. Ale predpoklad je, že by to nemalo mať dopad na rozpočet pretože už v tom plánovanom rozpočte je to navýšenie. Takže ak sa budeme držať týchto údajov v podstate vás prosím, o podporu tohto zákona z toho titulu, že naozaj pomôžeme zdravotníckym pracovníkom pretože tí sú najdôležitejšia súťaž zdravotníctva, pretože bez nich by to tu jednoducho nefungovalo, ale ani neohrozíme domovy sociálnych služieb a iné zariadenia pretože tá motivácia týchto absolventov tých mladých ľudí bude ísť pracovať do týchto zariadení pretože nestratia tie roky praxe a môžu sa dokonca dovzdelávať, kariérne rásť a uplatniť v takýchto dôležitých povolaniach, ktoré sú veľmi obetavé a nie však zaplatené. Ďakujem veľmi pekne a ešte raz vás prosím, o podporu tohto zákona.
19. 5. 2023 10:42:02 - 10:43:51 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1573 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Marián, ja som chcela iba ku tomu krátke vyjadrenie. Vieš, my sa tu bavíme o tých opatreniach, ktoré pomáhajú ľuďom, zamestnancom a mne sa tak stále zdá, že podprahovo ty podsúvaš to, že v podstate najväčší problém majú zamestnávatelia. Pretože aj týmto opatrením sa vlastne vyrovnáva to, že do ekonomiky sa dostáva viacej peňazí. Sami zamestnanci chcú mať oficiálne na páske peniaze, nechcú tú čiernu ekonomiku. Ľudia sa stávajú zdravo sebavedomými, proste nechcú byť tí, ktorí ohýňajú chrbát a proste sú nútení do takých tých nezdravých podmienok. To máš to isté ako pri tých samosprávach. Naozaj, tí starostovia, primátori, ktorí boli naučení plačkať a natrčiť ruky a dostať všetko zadarmo, lebo mali vybavovačov a mali rôzne projekty. Ale tí starostovi, ktorí naozaj písali 30, 40 projektov ročne a nedostali nič, lebo nemali to správne tričko, teraz je to úplne inak. Marián, skutočne, opýtaj sa primátorov, starostov, aké dostali platby v podielových daniach. Ako majú zastabilizované energie. V rokoch 2014 - 2018 keď som bola starostkou, veď to bolo šialené, že nám nevychádzalo na základné platby. A myslíš, že niekto tu kričal v parlamente, že samosprávy nemajú? Keď zo zákona sa neplnili platby, 70 % z podielových daní z výberu, že boli len príjmy na úrovni 67 % a štát to stále dlhoval a nedostali sme to. Tak buďme spravodliví a buďme naozaj racionálni a pomenujme tieto veci pravými menami. Ďakujem.
18. 5. 2023 18:56:35 - 18:57:36 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1638 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona tlač 1638.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedené návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a ===== ... v prvom čítaní. Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
18. 5. 2023 18:56:35 - 18:57:36 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1638 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona tlač 1638.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedené návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a ===== ... v prvom čítaní. Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
18. 5. 2023 18:56:35 - 18:57:36 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1638 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona tlač 1638.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedené návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a ===== ... v prvom čítaní. Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
18. 5. 2023 18:56:35 - 18:57:36 90. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1638 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona tlač 1638.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedené návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a ===== ... v prvom čítaní. Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
18. 5. 2023 11:20:46 - 11:21:40 90. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda. vážené panie kolegyne, kolegovia, neviem či je to už teda teraz predmetné a aktuálne, keďže budeme rokovať aj ďalej, ale prednesiem ten procedurálny návrh.
Prosím, ctené plénum o termínovanie č. parlamentnej tlače 1591 bod 127, č. parlamentnej tlače 1694, to je 177, č. parlamentnej tlače 1660 bod 222 a ČPT 1661 bod 223, a to na dnes po hodine otázok po parlamentnej tlači 1593, čo už je neaktuálne, lebo nebola schválená bod 128.
Odôvodňujem, iba z toho titulu, že ide o zdravotnícke zákony, aby sa teda pre, preriešili a sú tam dva zákony z ministerstva zdravotníctva, to je všetko. Ďakujem veľmi pekne.
16. 5. 2023 9:49:43 - 9:51:43 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne aj keď to znelo v takom kontexte, že bola tam aj pani poslankyňa Kavecká no nie nebola, lebo je to také premostenie pán predsedajúci, pekne si to povedal, že ale bola pani poslankyňa Kavecká, dal si mi slovo takže to bolo také super hej, nebola som v Dubaji hej. Nie ďakujem veľmi pekne ešte raz za slovo a pani poslankyňa Anna Záborská, človek, ktorého si ja veľmi vážim, ctím si jej prácu. naozaj dáma na úrovni, politička, ktorá je vysoko erudovaná vo svojej oblasti krásne tu vymenovala exaktne dáta ako pracovala v Európskom parlamente, aký problém má celá Európa s diskrimináciou žien ako naozaj v mnohých krajinách vyspelých, vyspelých krajinách podotýkam nemajú dokonca ženy ani dôchodok pretože sa starali o deti. A toto všetko keď si zoberieme na naše Slovensko tie isté dáta tak sú to stále občania, matky, deti, mladí ľudia, dôchodcovia, sú to občania. Preto nerozumiem keď niektorí predstavitelia samospráv rozprávajú o tom, že samosprávy prídu o peniaze. Každý jeden politik, starosta, primátor, ktorý ide kandidovať tak ide preto lebo sľubuje občanom, že ich zabezpečí, že v tej samospráve sa bude mať dobre. Ale tu samosprávu tvoria občania, nie starosta, primátor, poslanec, občania tá početnosť tých občanov a tí keď sa budú mať dobre tak preto nerozumiem týmto politikom, ktorí hovoria o tom, že samospráva nebude mať na to peniaze. Veď samospráva musí mať hlavne občanov spokojných, ktorí netrpia núdzou, ktorí sa nemusia dívať na svoje deti, že im nemôžu kúpiť základné veci. Takže, prosím, vás pekne páni starostovia, primátori, už nehovorte o tom, že samosprávy nemajú peňazí.
16. 5. 2023 9:21:52 - 9:23:49 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Milý kolega Peter Pollák, zhrnul si to úplne si myslím, že nielen politicky, ale aj tak vecne, pragmaticky pre Slovenky a Slovákov, pretože je to veľmi dôležité pripomínať, aby ľudia nemali tú krátku pamäť alebo takú tú len, nehovorím novopamäť alebo, alebo, aby neboli nejako postihnutí takou chorobou volá sa to že Alzheimer, pretože v minulosti boli tieto konkrétne pomoci len naozaj na billboardoch, tlačovkách, na plamenných rečiach za týmto kecpultom, avšak v realite vždy bola jedna jediná pesnička, ktorá sa hrala dookola, že síce rastieme, naozaj sme v ekonomicky akože výbornom období, ale bohužiaľ, na tie rodiny akosi stále nie je peňazí. Nie je na zdravotníkov, nie je na učiteľov, nie je na pomoc, to už nehovoríme také nadštandardy ako presne pre dôchodcov a zrazu, počas troch rokov pri verejných financiách, tak ako moja predrečníčka teda zopakovala, ináč ukradla mi celú faktickú poznámku, ale nevadí, tak teraz vidíme, že naozaj pri takomto hospodárení, takáto obrovská pomoc, ľudia, prosím vás, nezabúdajte, pamätajte kto konkrétne a akým spôsobom pomáha matkám, rodinám s deťmi, dôchodcom, zdravotníctvu, školstvu, všetkým. Ďakujem veľmi pekne.
16. 5. 2023 9:01:25 - 9:03:03 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo a opäť takisto budem vecná a konkrétna. Poďakujem predkladateľovi tohto návrhu za návrh, ktorý jednak upravuje takú tú diskrimináciu a to trestanie žien, matiek za to, že teda sú pri svojich deťoch, keď ich vychovávajú, ale celkovo teda, keďže sa venujú a obetujú pri tej náročnej úlohe.
Potom takisto tá motivácia pre tých mladých ľudí, ktorí, do 25 rokov, by boli motivovaní, aby ostali na Slovensko, na Slovensku pracovať a žiť a starať sa teda vlastne o túto krajinu, aj o svoju rodinu, o svojich rodičov, pretože vidíme, že aj to je veľmi dôležité, aby zabezpečili do budúcna možno že aj pre tých svojich rodičov ten rodičovský bonus. A je to naozaj veľmi veľká pomoc, nielen teda starostlivosť o seba, ale takisto aj čo je najdôležitejšie možno že v tomto návrhu je aj 200 eur na dieťa, aby naozaj pokračoval aj naďalej. A to je veľmi dôležité, aby sme si to opäť pripomenuli, zopakovali, pretože to je veľmi, veľmi, veľmi dôležité a prosím takisto celé plénum, aby sa k tomuto postavilo zodpovedne a aby pamätalo na rodičov, kde im vyplácané je teraz už 200 eur na dieťa, čo nikdy nebolo.
Ďakujem veľmi pekne.
12. 5. 2023 15:40:56 - 15:42:35 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem mojej kolegyni, že opäť zhrnula všetky tie benefity a bonusy, ktoré sa nám podarili, za ktoré teda naozaj chcem všetkým poďakovať, pretože ďakovať treba stále a neustále a takisto aj chváliť takýchto predkladateľov, ktorí predkladajú takéto všetky prorodinné a pro, by som povedala, prospoločenské zákony a ešte mi nedá to, že je to vlastne aj to, že vyšla táto rozprava na takéto vlastne pred víkendom, kde bude vlastne krásny sviatok Deň matiek a ešte raz takisto k Medzinárodnému dňu sestier, teda by som chcela povedať aj to, že škoda, že mne nevyšiel predložiť zákon v tento deň na oslavu ako sestier, ktorý predkladám v Národnej rade v súvislosti takisto s uznávaním tej rodičovskej dovolenky do rokov praxe a materskej, pretože to je zasa jeden z tých pilierov, kde zároveň namotivuje zdravotníckeho pracovníka, aby sa vrátil do toho ťažkého prostredia a odstránili sme tú nespravodlivosť, kedy vlastne diskriminujeme ženy, ktoré sú na materskej a nezarátava im to vlastne ako keby do ohodnotenia potom. Takže skutočne som rada, že tieto zákony sú tu a ďakujem hlavne teda mojej predrečníčke teda, ktorá vystúpila v rozprave za jej prínos. Veľká vďaka.
12. 5. 2023 15:31:07 - 15:33:07 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám, milí kolegovia všetkým za krásne blahoželania, aj mojim kolegyniam, pretože si to naozaj zaslúžia aj keď oni mnohokrát povedia, že áno, pochvaly, úcty a všetkého slovného je pekné, že sa nám dostáva, ale chceme dostať aj naozaj to finančné ocenenie, ja som opäť rada, že sme aj toto začali presadzovať, že naozaj po prvýkrát v histórii, po niekoľkých x, desiatich rokoch sa stalo to, že aj sestry, pôrodné asistentky, ale aj všetci zdravotnícki pracovníci majú ohodnotenie za roky praxe, za to, koľko sa obetovali, za tú ich prácu, za tú ich námahu, pretože vieme, že tá práca je skutočne ťažká a nie každý aj napriek finančnej motivácii keby bola akákoľvek nedokáže tú prácu vykonávať. Takže ešte raz, veľká vďaka a osobitná vďaka naozaj patrí zvlášť Igorovi Matovičovi, že dokáže na tomto politickom boji vydržať tie útoky a ten tlak, ktorý je, pretože prichádza naozaj z rôznych strán a nemá to jednoduché aj v tom blízkom kruhu, ale ten motív dokázať bývalej garnitúre, že nás tu klamala niekoľko x desať rokov, lebo financie na to boli, lenže keby sa nebolo kradlo, tak je pre všetkých a dosť a nie tým, že teraz oni strašia ľudí ako my nevieme vládnuť. Toto je jasná ukážka a tak isto všetkým kolegom poslancom, či už je to z takej strany alebo z takej strany, ďakujem za každý jeden hlas, ktorý podporí tento návrh zákona a ktorý už aj v minulosti podporil všetky tieto dobré zákony, či už sa to týkalo rodičovského bonusu pre našich dôchodcov alebo pre matky s deťmi, alebo tehotným ženám.

Deň v parlamente

<- ->