Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 5. 2023 18:32:55 - 18:33:53 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1697 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne za slov, pán podpredseda. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby výbory prerokoval návrh zákona do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán podpredseda, prosím vás, otvorte rozpravu.
24. 5. 2023 17:29:51 - 17:29:57 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1696 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda.
Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedeného návrhu ústavného zákona. Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnym pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhoval, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
24. 5. 2023 12:58:38 - 12:58:46 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1688 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne aj za zopakovanie čísla tlače. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
24. 5. 2023 10:21:31 - 10:21:36 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1682 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil
v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre európske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
24. 5. 2023 9:54:22 - 9:55:45 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
(Vymazať rámček.) aj keď zo štátnych prostriedkov. Myslíme si, že osoba so zdravotným postihnutím má tieto príspevky dostávať práve za účelom, aby dokázala viesť dôstojný a naozaj adekvátny život na primeranej životnej úrovni a tieto príspevky sa tiež dlhšie nevalorizovali, najmä čo sa týka tých príspevkov na úpravu, pretože jednoducho všetko ide hore, čelíme zdražovaniu, no a tak si myslíme, že táto iniciatíva je adekvátnou odpoveďou na spoločenské javy, ktoré sa v našej spoločnosti v súčasnosti vyskytujú a s ktorými je konfrontovaná.
Len toľko som chcel. Ďakujem.
24. 5. 2023 9:54:22 - 9:55:45 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
(Vymazať rámček.) aj keď zo štátnych prostriedkov. Myslíme si, že osoba so zdravotným postihnutím má tieto príspevky dostávať práve za účelom, aby dokázala viesť dôstojný a naozaj adekvátny život na primeranej životnej úrovni a tieto príspevky sa tiež dlhšie nevalorizovali, najmä čo sa týka tých príspevkov na úpravu, pretože jednoducho všetko ide hore, čelíme zdražovaniu, no a tak si myslíme, že táto iniciatíva je adekvátnou odpoveďou na spoločenské javy, ktoré sa v našej spoločnosti v súčasnosti vyskytujú a s ktorými je konfrontovaná.
Len toľko som chcel. Ďakujem.
24. 5. 2023 9:54:22 - 9:55:45 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
(Vymazať rámček.) aj keď zo štátnych prostriedkov. Myslíme si, že osoba so zdravotným postihnutím má tieto príspevky dostávať práve za účelom, aby dokázala viesť dôstojný a naozaj adekvátny život na primeranej životnej úrovni a tieto príspevky sa tiež dlhšie nevalorizovali, najmä čo sa týka tých príspevkov na úpravu, pretože jednoducho všetko ide hore, čelíme zdražovaniu, no a tak si myslíme, že táto iniciatíva je adekvátnou odpoveďou na spoločenské javy, ktoré sa v našej spoločnosti v súčasnosti vyskytujú a s ktorými je konfrontovaná.
Len toľko som chcel. Ďakujem.
24. 5. 2023 9:54:22 - 9:55:45 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
(Vymazať rámček.) aj keď zo štátnych prostriedkov. Myslíme si, že osoba so zdravotným postihnutím má tieto príspevky dostávať práve za účelom, aby dokázala viesť dôstojný a naozaj adekvátny život na primeranej životnej úrovni a tieto príspevky sa tiež dlhšie nevalorizovali, najmä čo sa týka tých príspevkov na úpravu, pretože jednoducho všetko ide hore, čelíme zdražovaniu, no a tak si myslíme, že táto iniciatíva je adekvátnou odpoveďou na spoločenské javy, ktoré sa v našej spoločnosti v súčasnosti vyskytujú a s ktorými je konfrontovaná.
Len toľko som chcel. Ďakujem.
24. 5. 2023 9:54:15 - 9:54:22 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1675 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne, ja som sa prihlásil v zásade len preto, aby som ešte raz zhrnul všetky oblasti právnych vzťahov, ktoré sa upravujú týmto návrhom zákona, a teda ide o zvýšenie hodnoty majetku, ktorú môže osoba so zdravotným postihnutím vlastniť pri poberaní peňažných príspevkov. Konkrétne zo sumy 39 833 eur na sumu 50 000 eur. Pardon, zdvojnásobenie terajších súm peňažných príspevkov pri kúpe motorového vozidla a zdvojnásobenie terajšej sumy peňažného príspevku na úpravu bytu a rodinného domu, činíme tak z niekoľkých dôvodov. Jednak sme ako skupina poslancov hlboko presvedčení o tom, že ak sa má kompenzovať zdravotné postihnutie, tak sa nesmie od človeka vyžadovať, aby bol chudák. Zároveň pri tom ako mu kompenzujeme ťažké zdravotné postihnutie aj keď zo štátnych prostriedkov, myslíme si, že osoba so zdravotným postihnutím má tieto príspevky dostávať práve za účelom, aby dokázala viesť dôstojný a naozaj adekvátny život na primeranej životnej úrovni a tieto príspevky sa tiež dlhšie nevalorizovali, najmä čo sa týka...
=====
24. 5. 2023 9:50:25 - 9:50:28 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1674 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V uvedenom návrhu zákona skupina poslancov navrhuje zvýšiť niekoľko príspevkom na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a ďalej hornú hodnotu majetku, ktorú môže vlastniť osoba so zdravotným postihnutím, aby jej bol zachovaný nárok na príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Konkrétne ide o príspevok na auto, príspevok na úpravu bytu a tuším na kúpu pomôcky. Návrh zákona je v súlade s ústavou medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky a bude mať pozitívny vplyv na sociálnu inklúziu, nebude mať vplyv na rodinu, na podnikateľské prostredie a bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Ďakujem veľmi pekne.
24. 5. 2023 9:38:07 - 9:38:13 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Áno, poprosím o chvíľočku. Prosím vás pekne, číslo tlače je aké?

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
1674.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Okej, dobre. Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.

Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre európske záležitosti. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.

24. 5. 2023 9:14:21 - 9:14:27 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1670 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne. Cieľom predloženého návrhu zákona je redukcia uplatnenia inštitútu prideľovania vecí exekútorom náhodným výberom, a to len na prípady, kde je vlastne postavenie oprávneného štát, zdravotná poisťovňa, štátna organizácia alebo štátom väčšinovo vlastnený subjekt.
Dôvodom predloženia tohto návrhu zákona je spružnenie exekučných konaní pre súkromný sektor, keďže slobodný výber exekútora umožní vyššiu mieru súťaže aj pokiaľ ide o rýchlosť konania. Nie je dôvod, aby sa súkromný sektor nemohol slobodne rozhodnúť, ktorému exekútorovi zverí vymáhanie svojej pohľadávky. Verejný sektor bude naďalej viazaný náhodným výberom exekútora. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, žiadne sociálne vplyvy, nebude mať vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
V krátkosti možno ešte kým príde pán spravodajca, lebo ma poprosil o nejaký čas, uvediem, že, a už tu je, tak OK, tak v tom prípade je to všetko. A nech sa páči, pán spravodajca.
24. 5. 2023 8:57:57 - 8:58:30 90. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 1478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Janka, tvoju myšlienku samozrejme podporujem. Rezortizmus, ktorý na Slovensku bohužiaľ je veľmi rozšírený, treba preklenúť, treba vyplniť medzery v kompetenčných rámcoch, treba zapojiť každú voľnú ruku najmä, ak v určitých segmentoch, ktoré by mali byť financované, nie je adekvátne množstvo financií. Toto je nástrojom, ktorým sa to dá vyriešiť a zároveň sa ospravedlňujem za zmätočnú faktickú v prvom čítaní. Pekný deň prajem.
16. 5. 2023 12:36:06 - 12:36:51 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Pán predseda, prosím dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ďalej, že za gestorský výbor určuje ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
16. 5. 2023 12:35:58 - 12:36:06 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dajte prosím hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.
12. 5. 2023 13:27:43 - 13:27:47 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
V utorok o jedenástej.
12. 5. 2023 11:40:28 - 11:40:34 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým výborom gestorským odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím vás, otvorte rozpravu.
11. 5. 2023 15:54:38 - 15:55:19 90. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Karol, ja budem veľmi stručný a krátky. V prvom rade ti chcem poďakovať za tvoj naozaj dlhý a vytrvalý boj za správny cieľ za tretiu hodni telesnej výchovy, viac pohybu našim študentom a žiakom a deťom len prospeje. A zároveň a obzvlášť ti chcem poďakovať za to, že nezabúdaš myslieť ani na inkluzívny aspekt, ktorý môže mať šport, na súdržnosť našej spoločnosti a pozitívny vplyv, ktorý môže tretia hodina telesnej výchovy priniesť a, že ju chceš koncipovať naozaj ako tretiu hodinu telesnej pre každého vrátane žiakov s rôznymi formami znevýhodnení.
11. 5. 2023 10:55:11 - 10:56:07 90. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1695 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Kolega, presne tak, ako si povedal, tento návrh zákona do veľmi pekných formulácií, ktoré sú navonok možno pre niekoho bezpríznakové alebo neutrálne, zaobalil v podstate svoj perfídny cieľ už aj tak silnú právomoc absolútne vychýliť ešte niekam úplne inam a vyblokovať iné právomoci iných orgánov. Preto si myslím, že by nemal prejsť, ja ho teda určite nepodporím. A možno ešte taká poznámka na záver. Zákonodarca sa podľa mňa okrem toho, aby hájil zákonnosť, a okrem toho ,aby budoval právny štát vo formálnom zmysle slova, má starať aj o materiálnu stránku veci a má sa naozaj starať aj o to, či pravidlá, ktoré prijíma, sú vyvážené.
V tomto prípade by vyvážené neboli a preto tento návrh zákona nepodporím.
11. 5. 2023 10:30:11 - 10:30:51 90. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1695 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem veľmi pekne.
Kolega, určite sa dohodneme na tom, že trestné stíhanie má byť iba zo zákonných dôvodov vedené a že teda nemá štát zasahovať neprimeraným spôsobom do práv kohokoľvek, ale na čom sa nedohodneme, je to, že by bolo nejakým spôsobom, nedajbože, treba rozširovať toto už aj tak dosť ultimatívne oprávnenie a že by, nedajbože, bolo potrebné komukoľvek dávať ešte väčšie oprávnenie a vstúpiť do akejkoľvek živej trestnej veci a celému tímu ľudí, ktorí pracujú, jeho robotu zmariť.

Deň v parlamente

<- ->