Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
15. 6. 2023 14:13:44 - 14:14:56 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pekne, pán minister, za vašu odpoveď na moju položenú otázku. My sme vlastne už o tejto problematike sčasti hovorili na výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Hovorili sme aj o regionálnom príspevku, ktorý sa vlastne poskytuje cez okresné úrady z vášho ministerstva.
Chcem sa opýtať, či je pravdou, že bolo pozastavené vyhodnocovanie týchto žiadostí, ktoré už boli podané na základe výzvy na rok 2023, to je moja prvá otázka. Tiež sa chcem opýtať, či vlastne plánujete aj niečo úplne nové. Lebo to, čo ste predstavili, je vlastne nadväzovanie na tie projekty, ktoré už boli rozbehnuté počas pôsobenia predchádzajúcej vlády. A tretia vec je tá, že či ministerstvo, alebo teda vy osobne, alebo prostredníctvom štátnych tajomníkov budete navštevovať menej rozvinuté regióny, aby ste sa teda osobne zoznámili s tou problematikou počas teda vášho obdobia pôsobenia vlády odborníkov.
Ďakujem pekne.
14. 6. 2023 15:09:55 - 15:11:55 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja vždy v tomto pléne oceňujem to, keď sa vystúpi pokojne a argumentačne a tiež si myslím, že súčasná vláda chce priniesť predovšetkým na našu politickú scénu pokoj a odbornosť. Aj preto oceňujem argumentačný tón nielen predchádzajúceho rečníka, ale aj argumentačný tón pána premiéra, ktorý sa nám niekoľkokrát prihovoril počas včerajšieho dňa. Som totiž presvedčená, že politická kultúra má v tomto pléne zákonnosti svoje miesto a že tiež by sme mali mať určitú mieru tolerancie k názorovej rozdielnosti, pretože politika na Slovensku to určite potrebuje. Je evidentné, že my ako poslanci Národnej rady máme naozaj rôzne preferencie a vidieť to aj z našich vystúpení. Je to predovšetkým naša hodnotová orientácia, ktorú považujeme za dôležitú a na základe toho hovoríme aj o našich postojoch k programovému vyhláseniu vlády. Myslím si, že súčasná vláda bude čeliť množstvo problémov, ktoré bude musieť riešiť a ten najdôležitejší bude aj ten, aby naozaj kontinuálne odovzdala moc výkonu nastupujúcej vláde. Ja napríklad veľmi oceňujem, že kultúrno-etické otázky nie sú prioritou tejto vlády, pretože značne polarizujú slovenskú spoločnosť. Za veľmi dôležité problémy považujem to, že stúpajú nám ceny potravín, že tu máme menej rozvinuté regióny, že vždy by sme sa mali orientovať na ľudí, ktorí tú pomoc naozaj prioritne potrebujú. Programové vyhlásenie vlády možno nie je dokonalé, ale táto vláda stojí na začiatku svojej cesty a tak si myslím, že by sme jej mohli dať zelenú a to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 5. 2023 18:53:03 - 18:53:09 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel iba ohlásiť hlasovanie, ktoré bude to najbližšie, teda zajtra o jedenástej hodine.
23. 5. 2023 18:42:20 - 18:43:41 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Vypočuli sme si tu od jednej, aj druhej kolegyne mnoho superlatívov na Vysoké Tatry a musím povedať, že s tým súhlasím, pretože naozaj Vysoké Tatry sú významným klenotom Slovenska. Súčasne tak, ako povedali predrečníčky, prichádza sem veľké množstvo turistov. Vysoké Tatry sú aj miestom, kde sa pestujú rôzne športy, ale liečia sa tu dýchacie či iné ochorenia našich detí i dospelých. Tak udržateľnosť Vysokých Tatier je pre Slovensko skutočne kľúčová a súvisí to najmä s ich obrovským prírodným bohatstvom. Preto pomoc štátu pre Vysoké Tatry je v tejto súvislosti naozaj neodškriepiteľná. Som presvedčená, že to vedia predkladateľky, kolegyne Mária Šofranko i Janky Majorová Garstková i kolega Peťo Vons, pretože majú k Vysokým Tatrám geograficky blízko. Ale som presvedčená, že v tejto sále zákonnosti to naozaj vieme všetci, pretože k Vysokým Tatrám máme blízky, predovšetkým ľudsky. A myslím si, že aj o tomto je podpora tejto slovenskej samospráve. Ďakujem pekne za slovo.
23. 5. 2023 18:18:42 - 18:20:20 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1628 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1628. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
23. 5. 2023 17:29:11 - 17:30:43 90. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1627 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Ja tento návrh z dielne poslancov OĽaNO považujem za naozaj veľmi dobrý. Hodnotím ho aj z pozície bývalej primátorky mesta Poltár, sme pomerne, síce okresné mesto, ale malé a mali sme veľké problémy so zabezpečovaním lekárskej starostlivosti, pretože v takýchto okresoch menej rozvinutých regiónoch je s počtom lekárov a s odbornosťou veľký problém. Čiže máme ich nedostatok, u nás sú poväčšine lekári, ktorí sú v dôchodkovom veku a za každého naozaj veľmi ďakujeme. Mesto Poltár za môjho bývalého pôsobenia kúpilo tento defibrilátor a kúpilo ho z vlastného rozpočtu. Som presvedčená, že nič nie je dôležité, dôležitejšie ako záchrana ľudského života, či už z pozície starostu, či už z pozície primátora, alebo mestského zastupiteľstva. Ak hovoríme o takýchto sumách ako je 1500, alebo 2000 eur, ja si myslím, že takúto sumu každá obec, každé mesto vo svojom rozpočte má, ale som vďačná za to, že tu padajú aj návrhy, akým spôsobom ešte vyprecizovať tento návrh a akým spôsobom tie finančné prostriedky mestám a obciam dať, ale ešte raz opakujem, záchrana ľudského života je prioritná a vlastne prídeme na to väčšinou vtedy, keď sa nám ho zachrániť nepodarí. Čiže veľmi dobrý návrh, ďakujem zaň a určite zaň budem hlasovať.
19. 5. 2023 9:05:11 - 9:06:40 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1671 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
4.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 1671. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
18. 5. 2023 11:48:42 - 11:49:17 90. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Vážený pán predseda, pred tým ako som dala hlasovať, som toto odkonzultovala s právnym oddelením, kde mi bolo vlastne odporučené, že v prípade, že bude schválená spoločná správa v bodoch 1 a 2, nemám dať ďalej hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Kočiša.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Dôvod?

Brisudová, Martina, poslankyňa NR SR
Pretože, hovorím, takto mi to odpovedali právnici z Národnej rady. Že nie je potrebné kvôli tomuto.
16. 5. 2023 16:14:24 - 16:14:58 90. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1540 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Dovoľte ešte povedať, kedy bude hlasovanie o tomto návrhu. Hlasovanie bude vo štvrtok tento týždeň. Ďakujem pekne.
16. 5. 2023 15:38:23 - 15:41:45 90. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Kočiša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1493) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov.
Národná rada na základe uznesenia č. 2117 z 22. marca 2023 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledujúce stanoviská: Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 225 z 25. apríla 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa čl. 84 ods. 2 Ústavy slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Z uznesení Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynuli dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: Hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk k návrhu poslancov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúci a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 247 dňa 2. mája 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem. Skončila som.
12. 5. 2023 9:14:00 - 9:15:51 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1503 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja patrím k predkladateľom tohto zákona a chcem k tomu povedať pár slov. Možno na vysvetlenie tohto pozmeňujúceho návrhu, ale aj celého návrhu ako takého, pretože hlavným poslaním Environmentálneho fondu je predovšetkým poskytovanie dotácií, ale aj úverov a o tieto sa vo veľkej miere uchádzajú predovšetkým obce a mestá. Ide tu aj o zvládanie environmentálnych záťaží a o zjednodušenie celého procesu, a to je asi to najdôležitejšie v tomto prípade, pretože mnohokrát obce a mestá sa sťažovali na výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že ten proces je zdĺhavý, že nemajú dostatok informácií o tom, ako uspeli ich projekty, a práve preto sme uskutočnili aj poslanecký prieskum v tejto inštitúcii. Táto inštitúcia v tomto volebnom období naozaj veľmi promptne na to zareagovala, pretože uskutočnila sériu stretnutí v regiónoch, kde detailne vysvetľovala proces predkladania týchto žiadostí, ale aj najčastejšie formálne chyby, ktoré sa v žiadostiach vyskytovali.
A tento poslanecký návrh reaguje práve na to, aby obce a mestá mali relatívne jednoduchší prístup k získavaniu finančných prostriedkov z envirofondu najmä vtedy, ak sa jedná o environmentálne záťaže, ale aj vtedy, ak sa jedná naozaj o kritické situácie, ktoré je potrebné veľmi rýchlo v krátkom čase vyriešiť. Čiže globálne otepľovanie, zelené témy sú jednoducho celospoločenské témy, ale aj témy, ktoré sa týkajú samotného Slovenska.
Ďakujem pekne za slovo.
9. 5. 2023 9:11:59 - 9:13:24 90. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážení páni, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
9. 5. 2023 9:05:24 - 9:06:55 90. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 1561). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní, v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
24. 3. 2023 11:55:18 - 11:56:31 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pri napadnutí Kyjeva, keď sme tam boli, bolo počuť silné dunenie a potom následne výbuchy. Predpokladám, že niečo také si zažili aj ľudia v druhej svetovej vojne...
===== Ďakujem pekne za slovo. Pri napadnutí Kyjeva, keď sme tam boli, bolo počuť silné dunenie a potom následne výbuchy. predpokladám, že niečo také si zažili aj ľudia v 2. svetovej vojne. Aj vtedy dostal niekto chuť na cudzie územie a tak isto je to teraz. Rusko má chuť na územie Ukrajiny, ale my jednoznačne musíme povedať, že celistvosť Ukrajiny má byť zachovaná a túto chuť si bude musieť Rusko nechať zájsť. Ani nám ako Slovensku by sa nepáčilo, keby niektorá krajina dostala chuť na naše územie a presne o tom je to. Tí mierotvorcovia, ktorí si takto hovoria a organizujú mierové pochody, dávajú aj mierové odporúčania pre Ukrajinu. Lenže Ukrajina podľa ich vlastných slov s tým nesúhlasí. Verím, že to bude dokumentovať aj Olena Kondratiuk už v stredu v Národnej rade Slovenskej republiky svojim vystúpením ako podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny. Ďakujem pekne za slovo.
24. 3. 2023 11:55:18 - 11:56:31 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pri napadnutí Kyjeva, keď sme tam boli, bolo počuť silné dunenie a potom následne výbuchy. Predpokladám, že niečo také si zažili aj ľudia v druhej svetovej vojne...
===== Ďakujem pekne za slovo. Pri napadnutí Kyjeva, keď sme tam boli, bolo počuť silné dunenie a potom následne výbuchy. predpokladám, že niečo také si zažili aj ľudia v 2. svetovej vojne. Aj vtedy dostal niekto chuť na cudzie územie a tak isto je to teraz. Rusko má chuť na územie Ukrajiny, ale my jednoznačne musíme povedať, že celistvosť Ukrajiny má byť zachovaná a túto chuť si bude musieť Rusko nechať zájsť. Ani nám ako Slovensku by sa nepáčilo, keby niektorá krajina dostala chuť na naše územie a presne o tom je to. Tí mierotvorcovia, ktorí si takto hovoria a organizujú mierové pochody, dávajú aj mierové odporúčania pre Ukrajinu. Lenže Ukrajina podľa ich vlastných slov s tým nesúhlasí. Verím, že to bude dokumentovať aj Olena Kondratiuk už v stredu v Národnej rade Slovenskej republiky svojim vystúpením ako podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny. Ďakujem pekne za slovo.
24. 3. 2023 11:55:18 - 11:56:31 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pri napadnutí Kyjeva, keď sme tam boli, bolo počuť silné dunenie a potom následne výbuchy. Predpokladám, že niečo také si zažili aj ľudia v druhej svetovej vojne...
===== Ďakujem pekne za slovo. Pri napadnutí Kyjeva, keď sme tam boli, bolo počuť silné dunenie a potom následne výbuchy. predpokladám, že niečo také si zažili aj ľudia v 2. svetovej vojne. Aj vtedy dostal niekto chuť na cudzie územie a tak isto je to teraz. Rusko má chuť na územie Ukrajiny, ale my jednoznačne musíme povedať, že celistvosť Ukrajiny má byť zachovaná a túto chuť si bude musieť Rusko nechať zájsť. Ani nám ako Slovensku by sa nepáčilo, keby niektorá krajina dostala chuť na naše územie a presne o tom je to. Tí mierotvorcovia, ktorí si takto hovoria a organizujú mierové pochody, dávajú aj mierové odporúčania pre Ukrajinu. Lenže Ukrajina podľa ich vlastných slov s tým nesúhlasí. Verím, že to bude dokumentovať aj Olena Kondratiuk už v stredu v Národnej rade Slovenskej republiky svojim vystúpením ako podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny. Ďakujem pekne za slovo.
24. 3. 2023 11:55:18 - 11:56:31 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pri napadnutí Kyjeva, keď sme tam boli, bolo počuť silné dunenie a potom následne výbuchy. Predpokladám, že niečo také si zažili aj ľudia v druhej svetovej vojne...
===== Ďakujem pekne za slovo. Pri napadnutí Kyjeva, keď sme tam boli, bolo počuť silné dunenie a potom následne výbuchy. predpokladám, že niečo také si zažili aj ľudia v 2. svetovej vojne. Aj vtedy dostal niekto chuť na cudzie územie a tak isto je to teraz. Rusko má chuť na územie Ukrajiny, ale my jednoznačne musíme povedať, že celistvosť Ukrajiny má byť zachovaná a túto chuť si bude musieť Rusko nechať zájsť. Ani nám ako Slovensku by sa nepáčilo, keby niektorá krajina dostala chuť na naše územie a presne o tom je to. Tí mierotvorcovia, ktorí si takto hovoria a organizujú mierové pochody, dávajú aj mierové odporúčania pre Ukrajinu. Lenže Ukrajina podľa ich vlastných slov s tým nesúhlasí. Verím, že to bude dokumentovať aj Olena Kondratiuk už v stredu v Národnej rade Slovenskej republiky svojim vystúpením ako podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny. Ďakujem pekne za slovo.
24. 3. 2023 11:18:02 - 11:19:51 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Musím povedať, že v týchto faktických poznámkach zrazu bola táto Národná rada Slovenskej republiky jednotná a to si myslím, že je veľká vec. Možno to súviselo aj s tým, že jedna časť Národnej rady, tá pravá tu dnes nie je, číže nie sú tu napríklad zástupcovia z hnutia REPUBLIKA. Nieže pán Benčík tie slová pána Urbana neboli namieste, oni boli namieste, pretože on má právo povedať svoj názor ako poslanec Národnej rady. Mňa mrazilo preto, že ich vyslovil ako lekár. A to bolo pre mňa asi to najhoršie poznanie tejto Národnej rady počas tejto rozpravy.
Chcem však povedať, ak stihnem, jeden taký malý drobný príbeh, ktorý som rozprávala keď sme boli na Ukrajine. A bol to príbeh malého 14-ročného alebo mladého 14-ročného chlapca, ktorý pred cestou na Ukrajinu mi povedal, že keď budem na Ukrajine aby som jeho krajinu pozdravila. Keďže jeho otec zostal v Kyjeve všade kam sme chodili som prišla a pozdravila som Ukrajincov od malého ukrajinského chlapca, ktorý žije na Slovensku v mieri, v pokoji a v bezpečí a chce sa vrátiť domov. To je jedna časť, ktorú som chcela povedať. A tá druhá sa týka dnešného dňa, pretože dnes má narodeniny jedna z nás, pani Monika Kozelová, chcela by som jej týmto zablahoželať a vyjadriť v tejto súvislosti aj jednu veľkú nádej, presne to čo si vlastne predpokladám že my štyri a možná aj všetci tu myslíme, aby ruské vojská opustili Ukrajinu, aby táto krajina bola opäť slobodnou, aby tu ľudia neboli zabíjaní, aby neboli ženy, muži a deti znásilňované a týrané. Ďakujem pekne za slovo. (Potlesk.)
24. 3. 2023 10:43:53 - 10:59:16 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, naša návšteva Ukrajiny bola tak trochu symbolická. Uskutočnila sa rok po začiatku vojny a v čase, keď sme si pripomínali Medzinárodný deň žien. Nie každá žena mala v ten deň dôvod na úsmev. Nie každá v ten deň dostala do rúk kvety. Som však presvedčená, že všetky ženy si zaslúžia žiť v slobodnej demokratickej a mierovej krajine. Aj tie ukrajinské, ktoré dnes potrebujú našu podporu a rovnako aj naše pochopenie. Čo bolo cieľom našej návštevy? Pravdivo informovať o aktuálnej situácii na Ukrajine. A v rámci našich možností poskytnúť spoluprácu a pomoc obetiam násilia , najmä však týraným ženám a deťom. Dôveryhodné zdroje akými je napríklad Organizácia spojených národov informovala, že na území Ukrajiny sú páchané vojnové zločiny. ide najmä o popravy, mučenia a sexuálne násilie. Boli zdokumentované prípady, keď páchateľmi sexuálneho násilia boli ruskí vojaci. Organizácia spojených národov tiež dokumentuje zločiny proti deťom, vrátane ich znásilňovania a mučenia. Ukrajinská strana si želá, aby práve Organizácia spojených národov a Červený kríž vyvinuli väčšie úsilie najmä v súvislosti s unášaním ukrajinských detí mimo ich vlasť. Únosmi detí sa už začala intenzívnejšie zaoberať aj Európska komisia a informuje o nich aj komisár ukrajinského parlamentu pre ľudské práva.
V súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine sa do popredia dostáva aj činnosť Ukrajinskej generálnej prokuratúry, ktorá zločiny vyšetruje a eviduje, aby boli zločinci postavení pred súd a došlo k náhrade škôd spôsobených vojenskou agresiou. Ak hovoríme o sexuálnych útokoch, tie sa týkajú detí, žien a rovnako aj mužov. Počas našej návštevy sme boli v kontakte s viacerými ženami na Ukrajine. Boli medzi nimi také, ktoré poskytujú pomoc a starostlivosť v detských integračných centrách, kde sa individuálne venujú deťom s osobitnými výchovno-vzdelávacími potrebami. Ďalej sme sa stretli s pedagogičkami, ktoré vzdelávajú deti v školách, ale aj s pracovníčkami v centrách pre obete domáceho násilia. Podľa podpredsedníčky Najvyššej rady Ukrajiny Oleny Kondraktjuk, ženy sú súčasťou ukrajinskej armády, kde ich je aktuálne 60 tisíc a okolo 5000 ich dnes pôsobí priamo vo frontovej línii. Ak to porovnáme s inými krajinami, ide o významný podiel žien v ozbrojených silách nášho východného suseda. Napríklad na Slovensku máme v ozbrojených silách približne 12 % žien, na Ukrajine je to približne o 10 % viac. Pre úplnosť však treba dodať, že na Slovensku máme časy mierové, na Ukrajine vojnové. V súvislosti s vojnovým konfliktom u nášho východného suseda veľa žien a detí opustilo krajinu. No v boji za svoju vlasť pokračujú aj v zahraničí. Sama som s niektorými matkami na Slovensku v kontakte. Tieto ženy si želajú odchod ruských vojsk z Ukrajiny a svoj návrat späť domov. Jedna z nich sa mi snažila intenzívne pomáhať aj počas ruského útoku na Kyjev, keď sme noc strávili v úkryte v podzemí. Posielala mi informácie zo Slovenska o tomto útoku a radila mi, čo mám v takýchto chvíľach robiť. V tú noc na weboch celá Ukrajina svietila na červeno a my sme 8 hodín strávili v úkryte. Mala som dosť času premýšľať nad tým ako sa cítia Ukrajinky, Ukrajinci a ich deti, keď každý deň počujú zvuk sirén, sú skrytí v podzemí, v metre, v pivniciach, či je deň alebo či je noc. Ale ja som tej chvíli myslela na tých, ktorí na Slovensku šíria dezinformácie o situácii na Ukrajine. Sú ničím neohrozovaní, spokojní, vyspatí, oddýchnutí, so svojskými odporúčaniami pre ukrajinský národ. My sme na Ukrajine však videli na vlastné oči ruiny materskej školy, či budovu základnej školy, ktorá bola zničená požiarom. Komunikovali sme so starostami obcí, ktorí nám rozprávali o priamych stretoch s ruskou armádou, o pozostatkoch mín v okolí ich miest. O individuálnych prípadoch hovoriť nebudem, pretože sa mi to nielen ťažko hovorí, ale veľmi ťažko sa to aj počúva. Väčšina Ukrajincov pri našich stretnutiach ďakovala Slovenskej republike za jej pomoc a podporu. V centre pre vojnové obete sexuálneho násilia v ivanofrankovskej oblasti bola napríklad v interiéri vyvesená slovenská vlajka. Ako som už povedala, mnohé z vojnových zločinov boli spáchané na civilnom obyvateľstve a to najmä v okupovaných územiach. Referujú o tom médiá a my sme mali možnosť presvedčiť sa o tom počas našej cesty na Ukrajine a to predovšetkým v centrách ELEOS, ktoré spravuje ukrajinská pravoslávna cirkev. Ide o útulky pôvodne určené obetiam domáceho násilia, napríklad ženám, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti alebo HIV pozitívnym ženám. Dnes sa v centrách poskytuje pomoc a poradenstvo ženám a deťom z vojnových oblastí, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia. ELEOS centier na Ukrajine je v súčasnosti 6. No podľa slov vladyku Epifanja, metropolitu ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, by ich potrebovali minimálne 10. V týchto centrách je materiálna pomoc rovnako dôležitá ako tá duchovná či psychologická. Ale čo je dôležité, práve týmto centrám pomáha aj Slovenská republika a to financiami z Fondu vzájomnej pomoci. Ministerstvo zahraničných vecí získalo z fondu vyše 110 tisíc eur pre projekt NGO ELEOS na vybudovanie centra pre obete sexuálneho násilia počas vojnového konfliktu v ivanofrankovskej oblasti. Konkrétnu pomoc zabezpečuje slovenské veľvyslanectvo na Ukrajine pod vedením jeho excelencie Mareka Šafina, ktorý bol aj naším sprievodcom počas návštevy na Ukrajine. Slovensko v rámci projektu pomáha napríklad materiálno-technicky. Kým napríklad Južná Kórea zdravotníckym materiálom. Ďalej nápomocné sú aj mimovládne organizácie z Litvy, Lotyšska a napríklad aj Washingtonská univerzita. Jedno z centier ELEO sa napríklad nachádza v Buči, kde sú umiestňované ženy, ktoré boli v ruskom zajatí, konkrétne v celách predbežného zadržania v Donecku. ďalšie, ktoré sme navštívili, sa nachádza v západnej Ukrajine. Bolo otvorené 1. decembra minulého roka a projekt potrvá do 1. júna tohto roka. Pokračovať však bude iba v prípade, že získa dostatočnú finančnú podporu na ďalšiu prevádzku tohto centra. Ide o tzv. prístrešie sv. Oľgy, kde pomáhajú s evakuáciou žien a detí. Toto centrum má sociálnu pracovníčku a šoféra, ženu vyzdvihne vo frontovej oblasti na dohodnutom mieste a privezie do tohto centra. Poskytujú predovšetkým ubytovanie a rovnako aj prístrešie. Pre znásilňované ženy a pre ich deti. Poskytujú pomoc psychológov, sociálnych pracovníkov a rovnako aj duchovných. Poskytujú bezplatnú komplexnú lekársku starostlivosť vrátane gynekologických, stomatologických ba psychiatrických služieb. ELEO spolupracuje s 5 klinikami na Ukrajine. Dve v Ivanofrankivsku, dve v Kyjeve a jedna v Mukačeve. Psychiatrická starostlivosť je poskytovaná v spolupráci so špecializovanou psychiatrickou klinikou v meste Ľvov. Ďalej je týmto klientom pre to, čo prežili, aj právna pomoc. Do centra sa tieto klientky dostávajú tak, že sami individuálne môžu kontaktovať tieto centrá. Ďalší podnet môže prísť z Generálnej prokuratúry Ukrajiny, alebo z polície, ktorá pôsobí na okupovaných územiach. Niektoré ženy sa však o možnosti pomoci dozvedia napríklad z čerpacích staníc. Tu sú rozmiestnené upozornenia a letáky s kontaktnými údajmi kde môžu znásilnené ženy alebo deti nájsť pomoc. V tomto centre nachádzajú útočisko tehotné ženy, ale aj matky s deťmi, týrané, mučené, znásilnené. Ide o obete, ktoré mnohokrát z pochopiteľných dôvodov nechcú hovoriť o tom, čo zažili. Podľa slov zamestnancov z centra častejšia sa tieto ženy otvoria pri bežných činnostiach v rámci centra, akými sú napríklad varenie alebo upratovanie. Liečiť ukrajinské ženy a ich deti z tráum bude musieť Ukrajina dlhodobo. Ide najmä o traumatické zážitky v rôznej intenzite, ktoré podľa slov odborníkov môžu viesť až k samovraždám. Dôvody sexuálnych zločinov sú naozaj rôzne. Každá žena alebo znásilnené dieťa si so sebou nesie svoj vlastný tragický príbeh. Práve preto potrebujú zdravotnícku i právnu pomoc. Ale to, čo potrebujú najviac a potrebujú to aj od nás, je naša ľudskosť. ELEOS poskytol pomoc vrátane on line konzultícií viac ako 120 ženám z kyjevskej, doneckej, chersonskej, nikolajivskej a luhanskej oblasti. Ženy a deti môžu v ktoromkoľvek útulku zotrvať jeden ...
===== najviac a potrebujú to aj od nás, je naša ľudskosť. ELEOS poskytol pomoc vrátane on line konzultácií viac ako 120 ženám z kyjevskej, doneckej, chersonskej, mikolajinskej a luhanskej oblasti. Ženy a deti môžu v ktoromkoľvek útulku zotrvať jeden až šesť mesiacov s možnosťou predĺženia ich pobytu. Kapacita útulku pre klientov je 15 až 20 žien a detí. Celková kapacita ubytovania vrátane personálu je 30 osôb. Predstavitelia ELEOS-u spolupracujú intenzívne s ukrajinskou generálnou prokuratúrou oddelením pre vyšetrovanie vojnových zločinov, Ministerstvom vnútra Ukrajiny, políciou, bezpečnostnými službami a ďalšími medzinárodnými organizáciami pre ľudské práva. Tam sme sa napr. dozvedeli, že najmladšou obeťou sexuálnou násilia bolo štvorročné dievčatko a najstaršími obeťami boli seniorky, mali viac ako osemdesiat rokov. V čase nášho pobytu sme zaznamenali aj pôrod jednej z klientiek z centra. Narodilo sa jej šieste dieťa. Rovnako v centre bola napr. umiestnená matka s dcérou, ktorá bola znásilnená a mučená.
V súčasnosti štatistiky hovoria, že obetí znásilnenia bolo 171. Mužských obetí znásilnenia 36. Predpokladá sa však, že v skutočnosti bolo na Ukrajine znásilnení oveľa viac. Pomôcť Ukrajine by sme v tomto smere mohli napr. podporou projektu ELEOS, ale aj odbornou pomocou špecialistov, najmä z radov psychológov a psychiatrov, ale napr. aj organizovaním pobytov pre tieto matky so svojimi deťmi na Slovensku, kde by sa cítili v bezpečí. Ľudia z Ukrajiny, s ktorými sme mali možnosť stretnúť sa úprimne ďakovali Slovensku za pomoc. Na druhej strane Ukrajina vie o rôznych náladách v našej spoločnosti v súvislosti s vojnovým konfliktom, napriek tomu však Ukrajinci boli vďační, priateľskí a veľmi chápaví. O situácii na Ukrajine by sa dalo hovoriť dlhšie a témy by mohli byť naozaj rôzne. Som však presvedčená, že Národná rada Slovenskej republiky uplatní pri hlasovaní za predloženú deklaráciu princíp solidarity, spolupatričnosti a prispejeme tak k spravodlivejšiemu a ľudskejšiemu svetu.
V súvislosti s deklaráciou Národnej rady Slovenskej republiky predkladám plénu nasledujúci, doplňujúci návrh.
Doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Polláka, Jarmily Vaňovej, Moniky Kozelovej, Anny Miernej a Martiny Brisudovej k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny Miernej, Moniky Kozelovej, Martiny Brisudovej a Anny Zemanovej na prijatie Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o zločinoch páchaných na ukrajinských ženách a deťoch.
Za slová "vyzýva Ruskú federáciu k okamžitému zastaveniu deportácií ukrajinských detí a žien a k vráteniu deportovaných osôb naspäť na Ukrajinu," sa vkladá nový odsek, ktorý znie:
"vyzýva Ruskú federáciu k okamžitému zastaveniu vraždenia, znásilňovania a mučenia civilného obyvateľstva na Ukrajine.".
Ďakujem pekne za slovo.
(Potlesk.)
24. 3. 2023 10:43:53 - 10:59:16 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Brisudová, Martina (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, naša návšteva Ukrajiny bola tak trochu symbolická. Uskutočnila sa rok po začiatku vojny a v čase, keď sme si pripomínali Medzinárodný deň žien. Nie každá žena mala v ten deň dôvod na úsmev. Nie každá v ten deň dostala do rúk kvety. Som však presvedčená, že všetky ženy si zaslúžia žiť v slobodnej demokratickej a mierovej krajine. Aj tie ukrajinské, ktoré dnes potrebujú našu podporu a rovnako aj naše pochopenie. Čo bolo cieľom našej návštevy? Pravdivo informovať o aktuálnej situácii na Ukrajine. A v rámci našich možností poskytnúť spoluprácu a pomoc obetiam násilia , najmä však týraným ženám a deťom. Dôveryhodné zdroje akými je napríklad Organizácia spojených národov informovala, že na území Ukrajiny sú páchané vojnové zločiny. ide najmä o popravy, mučenia a sexuálne násilie. Boli zdokumentované prípady, keď páchateľmi sexuálneho násilia boli ruskí vojaci. Organizácia spojených národov tiež dokumentuje zločiny proti deťom, vrátane ich znásilňovania a mučenia. Ukrajinská strana si želá, aby práve Organizácia spojených národov a Červený kríž vyvinuli väčšie úsilie najmä v súvislosti s unášaním ukrajinských detí mimo ich vlasť. Únosmi detí sa už začala intenzívnejšie zaoberať aj Európska komisia a informuje o nich aj komisár ukrajinského parlamentu pre ľudské práva.
V súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine sa do popredia dostáva aj činnosť Ukrajinskej generálnej prokuratúry, ktorá zločiny vyšetruje a eviduje, aby boli zločinci postavení pred súd a došlo k náhrade škôd spôsobených vojenskou agresiou. Ak hovoríme o sexuálnych útokoch, tie sa týkajú detí, žien a rovnako aj mužov. Počas našej návštevy sme boli v kontakte s viacerými ženami na Ukrajine. Boli medzi nimi také, ktoré poskytujú pomoc a starostlivosť v detských integračných centrách, kde sa individuálne venujú deťom s osobitnými výchovno-vzdelávacími potrebami. Ďalej sme sa stretli s pedagogičkami, ktoré vzdelávajú deti v školách, ale aj s pracovníčkami v centrách pre obete domáceho násilia. Podľa podpredsedníčky Najvyššej rady Ukrajiny Oleny Kondraktjuk, ženy sú súčasťou ukrajinskej armády, kde ich je aktuálne 60 tisíc a okolo 5000 ich dnes pôsobí priamo vo frontovej línii. Ak to porovnáme s inými krajinami, ide o významný podiel žien v ozbrojených silách nášho východného suseda. Napríklad na Slovensku máme v ozbrojených silách približne 12 % žien, na Ukrajine je to približne o 10 % viac. Pre úplnosť však treba dodať, že na Slovensku máme časy mierové, na Ukrajine vojnové. V súvislosti s vojnovým konfliktom u nášho východného suseda veľa žien a detí opustilo krajinu. No v boji za svoju vlasť pokračujú aj v zahraničí. Sama som s niektorými matkami na Slovensku v kontakte. Tieto ženy si želajú odchod ruských vojsk z Ukrajiny a svoj návrat späť domov. Jedna z nich sa mi snažila intenzívne pomáhať aj počas ruského útoku na Kyjev, keď sme noc strávili v úkryte v podzemí. Posielala mi informácie zo Slovenska o tomto útoku a radila mi, čo mám v takýchto chvíľach robiť. V tú noc na weboch celá Ukrajina svietila na červeno a my sme 8 hodín strávili v úkryte. Mala som dosť času premýšľať nad tým ako sa cítia Ukrajinky, Ukrajinci a ich deti, keď každý deň počujú zvuk sirén, sú skrytí v podzemí, v metre, v pivniciach, či je deň alebo či je noc. Ale ja som tej chvíli myslela na tých, ktorí na Slovensku šíria dezinformácie o situácii na Ukrajine. Sú ničím neohrozovaní, spokojní, vyspatí, oddýchnutí, so svojskými odporúčaniami pre ukrajinský národ. My sme na Ukrajine však videli na vlastné oči ruiny materskej školy, či budovu základnej školy, ktorá bola zničená požiarom. Komunikovali sme so starostami obcí, ktorí nám rozprávali o priamych stretoch s ruskou armádou, o pozostatkoch mín v okolí ich miest. O individuálnych prípadoch hovoriť nebudem, pretože sa mi to nielen ťažko hovorí, ale veľmi ťažko sa to aj počúva. Väčšina Ukrajincov pri našich stretnutiach ďakovala Slovenskej republike za jej pomoc a podporu. V centre pre vojnové obete sexuálneho násilia v ivanofrankovskej oblasti bola napríklad v interiéri vyvesená slovenská vlajka. Ako som už povedala, mnohé z vojnových zločinov boli spáchané na civilnom obyvateľstve a to najmä v okupovaných územiach. Referujú o tom médiá a my sme mali možnosť presvedčiť sa o tom počas našej cesty na Ukrajine a to predovšetkým v centrách ELEOS, ktoré spravuje ukrajinská pravoslávna cirkev. Ide o útulky pôvodne určené obetiam domáceho násilia, napríklad ženám, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti alebo HIV pozitívnym ženám. Dnes sa v centrách poskytuje pomoc a poradenstvo ženám a deťom z vojnových oblastí, ktoré sa stali obeťami sexuálneho násilia. ELEOS centier na Ukrajine je v súčasnosti 6. No podľa slov vladyku Epifanja, metropolitu ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, by ich potrebovali minimálne 10. V týchto centrách je materiálna pomoc rovnako dôležitá ako tá duchovná či psychologická. Ale čo je dôležité, práve týmto centrám pomáha aj Slovenská republika a to financiami z Fondu vzájomnej pomoci. Ministerstvo zahraničných vecí získalo z fondu vyše 110 tisíc eur pre projekt NGO ELEOS na vybudovanie centra pre obete sexuálneho násilia počas vojnového konfliktu v ivanofrankovskej oblasti. Konkrétnu pomoc zabezpečuje slovenské veľvyslanectvo na Ukrajine pod vedením jeho excelencie Mareka Šafina, ktorý bol aj naším sprievodcom počas návštevy na Ukrajine. Slovensko v rámci projektu pomáha napríklad materiálno-technicky. Kým napríklad Južná Kórea zdravotníckym materiálom. Ďalej nápomocné sú aj mimovládne organizácie z Litvy, Lotyšska a napríklad aj Washingtonská univerzita. Jedno z centier ELEO sa napríklad nachádza v Buči, kde sú umiestňované ženy, ktoré boli v ruskom zajatí, konkrétne v celách predbežného zadržania v Donecku. ďalšie, ktoré sme navštívili, sa nachádza v západnej Ukrajine. Bolo otvorené 1. decembra minulého roka a projekt potrvá do 1. júna tohto roka. Pokračovať však bude iba v prípade, že získa dostatočnú finančnú podporu na ďalšiu prevádzku tohto centra. Ide o tzv. prístrešie sv. Oľgy, kde pomáhajú s evakuáciou žien a detí. Toto centrum má sociálnu pracovníčku a šoféra, ženu vyzdvihne vo frontovej oblasti na dohodnutom mieste a privezie do tohto centra. Poskytujú predovšetkým ubytovanie a rovnako aj prístrešie. Pre znásilňované ženy a pre ich deti. Poskytujú pomoc psychológov, sociálnych pracovníkov a rovnako aj duchovných. Poskytujú bezplatnú komplexnú lekársku starostlivosť vrátane gynekologických, stomatologických ba psychiatrických služieb. ELEO spolupracuje s 5 klinikami na Ukrajine. Dve v Ivanofrankivsku, dve v Kyjeve a jedna v Mukačeve. Psychiatrická starostlivosť je poskytovaná v spolupráci so špecializovanou psychiatrickou klinikou v meste Ľvov. Ďalej je týmto klientom pre to, čo prežili, aj právna pomoc. Do centra sa tieto klientky dostávajú tak, že sami individuálne môžu kontaktovať tieto centrá. Ďalší podnet môže prísť z Generálnej prokuratúry Ukrajiny, alebo z polície, ktorá pôsobí na okupovaných územiach. Niektoré ženy sa však o možnosti pomoci dozvedia napríklad z čerpacích staníc. Tu sú rozmiestnené upozornenia a letáky s kontaktnými údajmi kde môžu znásilnené ženy alebo deti nájsť pomoc. V tomto centre nachádzajú útočisko tehotné ženy, ale aj matky s deťmi, týrané, mučené, znásilnené. Ide o obete, ktoré mnohokrát z pochopiteľných dôvodov nechcú hovoriť o tom, čo zažili. Podľa slov zamestnancov z centra častejšia sa tieto ženy otvoria pri bežných činnostiach v rámci centra, akými sú napríklad varenie alebo upratovanie. Liečiť ukrajinské ženy a ich deti z tráum bude musieť Ukrajina dlhodobo. Ide najmä o traumatické zážitky v rôznej intenzite, ktoré podľa slov odborníkov môžu viesť až k samovraždám. Dôvody sexuálnych zločinov sú naozaj rôzne. Každá žena alebo znásilnené dieťa si so sebou nesie svoj vlastný tragický príbeh. Práve preto potrebujú zdravotnícku i právnu pomoc. Ale to, čo potrebujú najviac a potrebujú to aj od nás, je naša ľudskosť. ELEOS poskytol pomoc vrátane on line konzultícií viac ako 120 ženám z kyjevskej, doneckej, chersonskej, nikolajivskej a luhanskej oblasti. Ženy a deti môžu v ktoromkoľvek útulku zotrvať jeden ...
===== najviac a potrebujú to aj od nás, je naša ľudskosť. ELEOS poskytol pomoc vrátane on line konzultácií viac ako 120 ženám z kyjevskej, doneckej, chersonskej, mikolajinskej a luhanskej oblasti. Ženy a deti môžu v ktoromkoľvek útulku zotrvať jeden až šesť mesiacov s možnosťou predĺženia ich pobytu. Kapacita útulku pre klientov je 15 až 20 žien a detí. Celková kapacita ubytovania vrátane personálu je 30 osôb. Predstavitelia ELEOS-u spolupracujú intenzívne s ukrajinskou generálnou prokuratúrou oddelením pre vyšetrovanie vojnových zločinov, Ministerstvom vnútra Ukrajiny, políciou, bezpečnostnými službami a ďalšími medzinárodnými organizáciami pre ľudské práva. Tam sme sa napr. dozvedeli, že najmladšou obeťou sexuálnou násilia bolo štvorročné dievčatko a najstaršími obeťami boli seniorky, mali viac ako osemdesiat rokov. V čase nášho pobytu sme zaznamenali aj pôrod jednej z klientiek z centra. Narodilo sa jej šieste dieťa. Rovnako v centre bola napr. umiestnená matka s dcérou, ktorá bola znásilnená a mučená.
V súčasnosti štatistiky hovoria, že obetí znásilnenia bolo 171. Mužských obetí znásilnenia 36. Predpokladá sa však, že v skutočnosti bolo na Ukrajine znásilnení oveľa viac. Pomôcť Ukrajine by sme v tomto smere mohli napr. podporou projektu ELEOS, ale aj odbornou pomocou špecialistov, najmä z radov psychológov a psychiatrov, ale napr. aj organizovaním pobytov pre tieto matky so svojimi deťmi na Slovensku, kde by sa cítili v bezpečí. Ľudia z Ukrajiny, s ktorými sme mali možnosť stretnúť sa úprimne ďakovali Slovensku za pomoc. Na druhej strane Ukrajina vie o rôznych náladách v našej spoločnosti v súvislosti s vojnovým konfliktom, napriek tomu však Ukrajinci boli vďační, priateľskí a veľmi chápaví. O situácii na Ukrajine by sa dalo hovoriť dlhšie a témy by mohli byť naozaj rôzne. Som však presvedčená, že Národná rada Slovenskej republiky uplatní pri hlasovaní za predloženú deklaráciu princíp solidarity, spolupatričnosti a prispejeme tak k spravodlivejšiemu a ľudskejšiemu svetu.
V súvislosti s deklaráciou Národnej rady Slovenskej republiky predkladám plénu nasledujúci, doplňujúci návrh.
Doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Polláka, Jarmily Vaňovej, Moniky Kozelovej, Anny Miernej a Martiny Brisudovej k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Anny Miernej, Moniky Kozelovej, Martiny Brisudovej a Anny Zemanovej na prijatie Deklarácie Národnej rady Slovenskej republiky o zločinoch páchaných na ukrajinských ženách a deťoch.
Za slová "vyzýva Ruskú federáciu k okamžitému zastaveniu deportácií ukrajinských detí a žien a k vráteniu deportovaných osôb naspäť na Ukrajinu," sa vkladá nový odsek, ktorý znie:
"vyzýva Ruskú federáciu k okamžitému zastaveniu vraždenia, znásilňovania a mučenia civilného obyvateľstva na Ukrajine.".
Ďakujem pekne za slovo.
(Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->