Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 6. 2023 14:49:26 - 14:50:15 94. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
33.
Ďakujem pekne za slovo.
Mňa zaujali také dve veci, čo sa týka preambuly, pán predseda, budem citovať, Slovensko sa dnes v mnohých ohľadoch nachádza na križovatke. Krajina a spoločnosť nie je primerane pripravená. Prehlbujú sa zmeny súvisiace so starnutím populácie. A v treťom odseku povie vláda, že spoločnou ambíciou je priniesť kontinuitu. Tak to mi moc ambiciózne teda program nepripadá.
Druhá vec, čo sa týka preambuly, v treťom odseku píšete, že budete prinášať toleranciu a v neposlednom rade kultivovanú spoločensko-politickú diskusiu. Ja sa spýtam, keď sme dvakrát vládu žiadali o skrátenie legislatívneho konania týkajúce sa potravinovej inflácie a vláda nám ani neodpísala, teda aká to je kultúrna diskusia?
Ďakujem pekne.
16. 5. 2023 12:38:23 - 12:38:49 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem. Čiže v zmysle § 39 ods. 4 rokovacieho poriadku podávam námietku proti výsledku hlasovania z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia (tlač 1246), nakoľko som to zistil až podľa výpisu z hlasovania. Námietku podávam bezprostredne hneď na to. O každej námietke sa musí hlasovať. Ďakujem pekne. (Reakcie z pléna.)
16. 5. 2023 12:36:06 - 12:36:51 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
103.
Ďakujem za slovo. V zmysle § 39 ods. 4 podávam námietku proti výsledku hlasovania z dôvodu nefunkčnosti hlasovania (tlač 1246), nakoľko som to zistil až podľa výsledku hlasovania. Čiže námietku podávam bezprostredne hneď potom. Ďakujem veľmi pekne.
4. 5. 2023 11:32:27 - 11:33:00 90. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Pán predsedajúci, chcel by som vás poprosiť, žiadam termínovať bod programu 193, tlač 1550, na stredu 10.5. o deviatej hodine. Jedná sa o pomoc protifašistickým bojovníkom.

Kollár, Boris, predseda NR SR
O čo sa jedná, prosím?

Nemky, Martin, poslanec NR SR
O pomoc protifašistickým bojovníkom.
21. 3. 2023 15:39:41 - 15:40:08 88. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, že návrh ústavného zákona prerokujeme v druhom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
7. 12. 2022 16:25:04 - 16:25:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1141 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán kolega, súhlasím, že určite to zasiahne aj zamestnávateľov, ale takisto myslím si, hlavným cieľom je, aby to zasiahlo zamestnancov, a to v pozitívnom slova zmysle, to znamená, hlavne na tých ľudí, ktorí vykonávajú tú prácu v neštandardnom pracovnom čase. Tak ako bolo povedané, ono vlastne nič nové nerobíme, len rozmrazujeme stav z roku 2020. Čiže dneska tvrdiť zo strany zamestnávateľov, že je to nefér, alebo teda nemohli byť pripravení, alebo nevedeli, že to bude, keď v roku 2020 sa povedalo, že toto riešenie je dočasné, je hlavne kvôli covidu, tak dneska asi tá situácia sa nejakým spôsobom zmenila. Covid tu nemáme, rozumiem, že možno tu máme nejaké iné okolnosti, ale hlavná príčina, kvôli čomu to bolo zamrazené, bol covid. Čiže hlavne aj kvôli tomuto sa to rozmrazuje.
Možno odpoviem aj nepriamo aj kolegovi, ktorý vystupoval pred vami, teda ktorý sa pýtal, že nerokovali sme so zamestnávateľmi, tak áno, bolo jedno stretnutie so zamestnávateľmi, s odborármi a druhé stretnutie bolo s odborármi. Čiže tento návrh zákona sa nerodil tak, z jedného dňa na druhý, čiže prebehlo aj nejaké stretnutie so zamestnávateľmi.
Ďakujem pekne.
7. 12. 2022 15:55:04 - 15:55:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1141 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Trošku netradične, pán poslanec Šeliga, ja tiež ďakujem za vaše vystúpenie, za váš vecný tón a za podporu tohto zákona. Ja si myslím, že tento zákon bude namiesto pána kolegu, poslanca Suju, si myslím, že bude na prospech obyvateľov a nikto nebude hľadať, nejaký zamestnávateľ, výhovorky, to znamená, aby musel prepúšťať ľudí. Je tam aj tá nábehová krivka, to znamená, dávame pozmeňujúci návrh, aby sa teda začalo toto naše zvyšovanie príplatkov za vykonávanú prácu v neštandardnom pracovnom čase, respektíve za pracovnú pohotovosť mimo pracoviska, aby sa začala uplatňovať od 1. 6. 2023. To znamená, aby aj zamestnávatelia mali nejaký priestor, teda aby sa na to pripravili. Ešte raz na záver, pán poslanec, ďakujem veľmi pekne za podporu tohto zákona.
7. 12. 2022 15:40:04 - 15:40:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem pekne za otázku, pán kolega. Teda ja zastupujem konkrétne stranu SMER – sociálna demokracia, ktorá háji sociálne záujmy, teda obyvateľov. Viem vám garantovať, teda je to pravda, na zdravie, viem vám garantovať, že to bolo prejednané s odbormi. Čiže túto tému sme určite riešili a odbory nás podporujú v tomto. Čo sa týka zamestnávateľov, nebudem sa k tomu v tejto chvíli bližšie vyjadrovať.
7. 12. 2022 15:40:04 - 15:40:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ešte ten úvod. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho a Borisa Suska k návrhu zákona poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Nemkyho a Borisa Suska na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1141). Návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
Odôvodnenie mám prečítať ešte raz? (Reakcia predsedajúceho.) Čiže bolo tlač 1141 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. (Reakcia predsedajúceho: „Dobre, ďakujem." Reakcia z pléna: „Celé to musí prečítať.")
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
2. V čl. II sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. júna 2023".
Skončil som.
7. 12. 2022 15:40:04 - 15:40:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Dovoľte mi uviesť pozmeňujúci návrh. Navrhuje sa dočasne neuplatniť návrat k úprave sumy minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta spred roka 2020. K bodu dva bude, ide o legislatívno-technickú úpravu, vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu, zachovanie primeranej legisvakancie a dodržanie ústavných lehôt sa účinnosť zákon posúva na neskorší termín. Teraz samotný pozmeňujúci návrh, pán predseda, predsedajúci.
1. V čl. I sa vypúšťa bod 1.
2. V čl. II sa slová „1. januára 2023" nahrádzajú slovami „1. júna 2023".
Skončil som.
7. 12. 2022 15:40:04 - 15:40:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Začnem trošku neštandardne. Chcel by som poprosiť všetkých kolegov o podporu tohto zákona. V krátkosti uvediem zákon. Slovenská republika má najväčší podiel nočnej práce z okolitých štátov. Keďže v roku 2020 boli príplatky zmrazené kvôli covidu, navrhujeme ich rozmraziť podľa stavu z roku 2020.
Otvorte, prosím vás, rozpravu, pán predsedajúci. Zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy.
6. 12. 2022 16:41:16 - 16:41:16 78. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega, ja vaše vystúpenie zhrniem do nejakých troch bodov.
Hovorili ste o nejakej politickej činnosti generálneho prokurátora. Ja by som sa chcel spýtať, že či mu závidíte, alebo že čo tam vadí. Pokiaľ tu obiehava Daniel Lipšic všetky televízie, to nekomentujete. To nám nevadí, s tým súhlasíme, to podporujeme.
Druhý bod. Dozvedeli sme sa, že chceli ste dokonca zakázať generálnemu prokurátorovi facebook. To je, to je niečo fantastické! To ja neviem, akože jak sme toto dokázali, alebo kam sme sa dostali, aby plénum riešilo takéto veci.
A tretia vec, kolega ma trošku predbehol. Hovorili ste, že generálny prokurátor má chrániť len záujmy štátu. S tým ja určite nesúhlasím, lebo má chrániť práva a právom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. To znamená, že tá definícia znie takto.
Ďakujem pekne.
15. 11. 2022 12:31:07 - 12:31:07 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, začal ste tým, že nebude nikoho urážať, ale 4 minúty ste nám tu rozprával bludy o SMER-e. Ja zhrniem to vaše vystúpenie do nejakých 3 bodov.
Po prvé ste nám oznámil, teda že už ste mali byť v Rumunsku, ja len dúfam, že teda za jedným účelom, a to tým, že sa idete lúčiť s rezortnými kolegami.
Po druhé rozprával ste nám bludy o SMER-e a po tretie, ako nás chvália v Európskej únii. Ja neviem, ja sa potom pýtam, či Rakúšania a Česi si potom vymýšľajú. Výsledok vášho stretnutia je taký, že Česi nám oznámia, že kontroly ďalej budú pokračovať a vôbec nekončia.
Ja by som sa skôr opýtal, čo ste spravili, aké opatrenia, keď ste sa dozvedeli, že títo migranti ku nám idú. Možno aj to by som zhrnul len do jedného bodu, vysúťažili ste na priamo firmu tú istú, aby varila pre migrantov, tá istá, čo varila aj pre Ukrajinu.
Ďakujem pekne.
27. 9. 2022 18:25:00 - 18:25:00 72. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1172 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
171.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Ďakujem, kolega, za konštruktívny prístup, teda za to, že myslíte na ľudí, ktorí teda ich príplatky boli zmrazené ešte v roku 2020. Ako môžem súhlasiť, že bolo to v rámci objektívnych dôvodov. Týkalo sa to covidu. Môžme sa baviť o tom, že tie príplatky teda nerastú tým tempom, ako rastie minimálna mzda. Určite vystúpim v druhom čítaní a skúsim vás presvedčiť o tom, že je to dobrý návrh zákona.
Ďakujem pekne.
3. 5. 2022 17:54:42 - 17:56:22 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
163.
Pán predseda Národnej rady, ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega Faič, spomenul si niekoľko oblastí. Ja by som sa možno pristavil pri dvoch-troch oblastiach. Spomenul si, že na Slovensku nastala situácia, kedy je stíhaný predseda opozičnej strany a bývalý minister vnútra, teda Robert Fico a Robert Kaliňák za to, že si mali dosadzovať ľudí do svojich pozícií ako členovia zločineckej skupiny. Ja si pripadám asi, že žijem v inej krajine. Veď spomeňme sa na dosadzovanie prednostov okresných úradov. Spomeňme si na povyšovanie elitných vyšetrovateľov, ktorí sú obvinení. A spomeňme si aj na výrok nášho kolegu Richarda Sulíka, ktorý povedal, že politické nominácie sú podľa šéfa SaS Richarda Sulíka lepšie ako verejné výberové konania. Citujem ďalej: "Považujem za úplnú hlúposť, aby tu niekto, kto išiel práve okolo, rozhodoval, kto bude na kľúčových pozíciách."
Druhú vec si spomenul, že predseda opozičnej strany je stíhaný za to, že môže konať kolúzne, že vystupuje na tlačových konferenciách. Máme tu rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré nám práve hovoria, že toto je tá úloha opozičného politika a takto má bojovať o svojho voliča a informovať svojich voličov. Hovoril si o neschopnosti tejto vlády, ako rastú ceny, stúpa inflácia, mzda klesá, ľudia nemajú čo jesť a aj tak niektorí opoziční poslanci si myslia, že ich ministri sú ako kráľ. Ja by som to len ukončil asi tak, že aký kráľ taký kraj.
Ďakujem pekne.
3. 5. 2022 16:18:20 - 16:19:51 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán kolega, ja ti ďakujem aj za tvoje vystúpenie. Ako dlhoročný minister práce, sociálnych vecí a rodiny si sa dotkol aj sociálnej situácie na Slovensku. Môže sa zdať, že na prvý pohľad to vôbec nesúvisí s našou témou, a to je vydávanie opozičného lídra. Hovoril si aj o generálnom štrajku odborárov. Ja to zhrniem tak.
Táto vláda sa snaží dať ľuďom hry namiesto toho, aby riešila chleba. Vidíme tu stíhanie opozičného lídra Roberta Fica, bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka, aj advokátov, Paru, namiesto toho, aby riešili, ako si povedal, zdražovanie, potravinovú sebestačnosť, ceny energií, pohonných hmôt, teda všetkých oblastí, ktoré sa dotýkajú reálneho života ľudí.
Ja možno spomeniem aj nášho podpredsedu Riša Takáča, ktorý priniesol doslova kuchársku knihu, návod aj pre túto vládu, ako zabezpečiť potravinovú sebestačnosť, aby ceny potravín klesali ďalej. Čiže priniesol im doslova návod, čo majú robiť, lebo keď sa na nich pozeráme, nevedia sa pohnúť z miesta. Nevedia.
Pán bývalý minister, ja ti ďakujem za toto vystúpenie a v prvom rade netreba zabúdať na ľudí a netreba sa dať opiť rožkom a predvádzať ľuďom hry, ale treba sa reálne o ľudí starať.
Ďakujem.
3. 5. 2022 15:14:33 - 15:16:06 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega Zahorčák, ďakujem aj tebe za tvoje vystúpenie. Asi to treba zopakovať. Hovoril si tu o, opäť o ústavnosti, demokratickom štáte. Ja len zopakujem, šestnásť rozhodnutí Ústavného súdu o porušení základných ľudských práv a slobôd. Rozhodnutia Generálnej prokuratúry, stanoviská odbornej obce ako dekana pána Burdu, stanoviská bývalých elitných vyšetrovateľov atď. atď. My sa dneska nebavíme o našom predsedovi, ale bavíme sa o mandáte poslanca Národnej rady ako takom. Bavíme sa o tom, ako je popierané právo poslanca Národnej rady vystupovať. Za to je predseda najsilnejšej opozičnej strany dneska obvinený. Kladie sa mu za vinu, že manipuluje verejnú mienku prostredníctvom konferencií, prostredníctvom tlačových správ, tlačových vyhlásení, čiže popierame základnú úlohu poslanca Národnej rady. Tak, takisto si hovoril na to, aby sme sa zamerali na to, že platí staré slovenské príslovie ´pozri, kto to hovorí´. Dneska bývalý politik človek, ktorý nenávidel SMER, Daniel Lipšic žaluje predsedu opozičnej strany Roberta Fica. Na toto sa treba zamerať, že či je za tým nejaký politický podtón, alebo k čomu to smeruje.
Ďakujem pekne.
3. 5. 2022 14:28:00 - 14:29:52 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán kolega Muňko, hovoril si o právnom štáte. Hovoril si o tom, z čoho je obvinený predseda alebo líder najsilnejšej opozičnej strany v parlamente, a to o založení, zosnovaní a podporovaní zločineckej skupiny v tých prípadoch, že si mali dosádzať ľudí na nejaké miesta. Ja neviem, či ten vyšetrovateľ, ktorý sa pod to podpísal, je krátkozraký alebo nevidí či nevidel tie výberové konania na prednostov okresných úradov, či nevidel dosadzovanie ľudí na iné miesta v štátnej správe. Možno by som využil citát: "Politické nominácie sú podľa šéfa SaS Richarda Sulíka lepšie, ako verejné výberové konania". Citujem ďalej: "Považujem za úplnú hlúposť, aby tu niekto, kto išiel práve okolo, rozhodoval, kto bude na kľúčových pozíciách." Ja, ja sa nestíham čudovať. Čiže ja neviem, z čoho vychádzajú vyšetrovatelia, z akých materiálov, alebo teda z akého zákona.
Ďalej si hovoril, že predseda opozičnej strany je stíhaný za to, že ovplyvňuje ľudí cez tlačovky. Ja sa pýtam, akú prácu má vykonávať politik? Keď nie práve má ovplyvňovať ľudí prostredníctvom tlačových konferencií, tlačových besied. Už sme sa o tom bavili, hovoril si o inštitúte spolupracujúceho obvineného. Bol tu dokonca včera námestník generálneho prokurátora Spojených štátov amerických, ktorý tiež povedal, že on sa nestíha čudovať, ako si slovenské orgány vykladajú tento inštitút. Hovorí, že s ničím takým sa nestretol počas svojej kariéry, pritom zastupoval trošku iné prípady.
Ďakujem veľmi pekne.
3. 5. 2022 11:17:49 - 11:19:08 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Pán predseda, ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega, ja ti ďakujem za toto vystúpenie. Hovoril si o ústavnosti. Ja sa pýtam, o akej ústavnosti sa my dneska bavíme, keď Ústavný súd v šestnástich prípadoch rozhodne, že došlo k porušeniu základných ľudských práv a slobôd? Pýtam sa, ako dopadli tí sudcovia na Najvyššom súde, ktorí sa podieľali na tejto nezákonnosti, či boli potrestaní a či bolo začaté disciplinárne konanie, ako sa pokračuje? Hovoril si o zneužívaní moci väčšinou na menšinu. My tu máme opozičného lídra, ktorý verejne kritizuje orgány moci na základe dostupných zverejnených materiálov, či už Ústavného súdu, Generálnej prokuratúry, Slovenskej informačnej služby, vyšetrovateľov. Takisto tu máme rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý konštatuje, že opozícia, resp. opoziční lídri majú právo verejne kritizovať a vystupovať v médiách a kritizovať situáciu.
Čo my máme na Slovensku? Opozičný líder za toto všetko je členom zločineckej skupiny. Čiže my jasne deklarujeme, že väčšina sa snaží umlčiavať menšinu cez takéto nezákonné prostriedky.
Pán kolega, ďakujem ti ešte raz za toto vystúpenie.
3. 5. 2022 10:24:23 - 10:25:42 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nemky, Martin (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Pán predseda HLAS-u, ďakujem ti za toto vystúpenie. Dobre si poukázal na to, že na Slovensku máme inštitúcie ako Ústavný súd, ktorý šestnástimi rozhodnutiami kritizuje Najvyšší súd Slovenskej republiky, pretože dochádza k porušovaniu základných ľudských práv a slobôd. Máme tu inštitúcie ako Generálnu prokuratúru, ktorá na to poukazuje. Máme tu odbornú obec, ako sú právnici, dekani právnickej fakulty. Máme tu od včera dokonca námestníka ministra spravodlivosti Spojených štátov amerických, ktorý povedal, že on sa nestíha čudovať, ako si Slovensko vykladá pojmy ako inštitút spolupracujúceho obvineného. Dobre si poukázal na to, že dneska tu nerozhodujeme o vine, ale nevine, ale hovoríme o tom, ako vládna väčšina zneužíva moc proti menšine, proti opozícii. Správne si poukázal na fakt, že vláda sa skrátka nestará o svojich ľudí. Máme tu enormné zdražovanie. Ľudia nestíhajú platiť svoje účty a jediné, čo im vláda dá alebo sa snaží dať, sú nejakým spôsobom hry a takto zalepiť občanom oči.
Ja ti ďakujem za toto vystúpenie.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->