Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 3. 2023 15:47:43 - 15:48:42 88. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem pekne, také len krátke odôvodnenie.
29. marca 2024 končí zmluvná viazanosť medzi Slovenskou republikou a NATO a Slovenská republika má tak po 20 rokoch historickú a jedinečnú možnosť odstúpiť od zmluvy s NATO a tým ukončiť členstvo v tejto zločineckej organizácii.
Slovenská republika sa vstupom do NATO vojensky aj politicky podriadila Spojeným štátom americkým. V činnosti NATO o všetkých zásadných otázkach rozhoduje vláda USA. Slovensko sa tak stalo spolupáchateľom americkej imperialistickej politiky a vojnových zločinov. NATO nás zaťahuje do vojny na Ukrajine, vojna na Ukrajine však nie je našou vojnou. Odmietame, aby vo vojne proti Ruskej federácii zomierali občania Slovenskej republiky, naši bratia, synovia, otcovia a možno už aj dedovia.
Ďakujem pekne.
21. 3. 2023 14:29:30 - 14:31:03 88. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina Beluského a Rastislava Schlosára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1372). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní, v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
16. 6. 2022 9:40:01 - 9:55:21 66. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 973 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17.
Ďakujem kolegovi za faktickú poznámku, ja len ešte podotknem jednu vec, že skupinu C1 si vymyslela Európska únia a teraz sa tu transpozicuje nejaká zase ďalšia smernica z Európskej únie, že sa ide znižovať vek. Tak najskôr Únia spraví jednu blbinu a teraz tú blbinu ide nahrádzať ešte väčšou. To je asi toľko.
Ďakujem.
16. 6. 2022 9:40:01 - 9:55:21 66. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 973 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
13.
Ďakujem za slovo.
Pán minister, vy ste sa už museli načisto zblázniť! Na jednej strane mladým vodičom do dovŕšenia 24. roku života zakazujete jazdiť na motocykli s výkonom silnejším ako 35 kW. Je to že vraj kvôli ich nerozvážnosti a ešte ich nevyzretosti a spôsobilosti a spôsobovali veľkú nehodovosť. Na strane druhej im chcete zveriť do rúk kamión o výkone častokrát vyšším ako 350 kW a váhou 40 ton. Vy si naozaj myslíte, že je toto v poriadku? Si myslíte, že keď budú musieť spraviť kvalifikačnú kartu vodiča, že je to patent na nehodovosť? Alebo zveriť mladíkovi autobus častokrát aj s päťdesiatimi cestujúcimi? Veď proti tomu sa ohradila aj široká odborná verejnosť.
Pri vydávaní oprávnení pre profesionálnych vodičov sa okrem bežných kritérií odborne posudzujú aj také veci, ako je, ako je osobnosť žiadateľa či jeho zrelosť. Podľa posudkových lekárov a psychológov osoby vo veku od 12 do 20 rokov stále patria do kategórie adolescentov v procese vývoja a nie je možné vystaviť potrebné oprávnenie. Najväčším problémom je podľa nich to, že títo vodiči ešte nie sú mentálne pripravení na riešenie kritických situácií. Potom aký má zmysel si robiť vodičský preukaz skupiny C1 po tej vašej úprave? Keď tak, upravte skupinu C1 zo 7,5 tony na 12 ton a zrušte na skupinu C1 aj kvalifikačnú kartu vodiča, čo dáva omnoho väčší zmysel... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec Krupa, na sekundu vás preruším a, prosím pekne, potom mu pridajte späť päť minút.
Kolegovia, dohodli sme sa naprieč všetkými, ktorí ste tuná, je nás tu päť a pol, ale cez to všetko vás chcem poprosiť, či je všeobecný súhlas na to, aby sme dva po sebe idúce zákony, ktoré má pán minister, je to vládny návrh zákona pod tlačou 975 a 886, aby sme ich len takto prehodili, že proste ten, ktorý mal nasledovať, pôjde prvý. Čiže najprv pôjde kilečko, potom pôjde energetika. Či je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne, uvedené sme prehodili.
Dajte, prosím vás pekne, pánovi Krupovi stratený čas navyše.
A, pán poslanec, ja sa vám veľmi ospravedlňujem, musel som to urobiť, kým neprídu ďalší a musel by som zase obiehať plénum. (Povedané s pobavením.) Dobre, ďakujeme obidvaja a nech sa páči, máte slovo, ospravedlňujem sa.

Krupa, Peter, poslanec NR SR
Zrušte na skupinu C1 aj kvalifikačnú kartu vodiča, čo dáva omnoho väčší zmysel, ako znížiť vek na 18 rokov skupinu C vodičského preukazu. Za prvé by to odstránilo paradox, že vodič skupiny B plus E vodičského oprávnenia môže šoférovať ťažšiu jazdnú súpravu ako vodič skupiny C1 vodičského oprávnenia, čo sme aj v minulosti poukazovali naším návrhom zákona. Niežeby ste si zobrali z toho príklad, namiesto toho prídete ešte s väčšou blbosťou. Za druhé, mladý vodič by najskôr nabral skúsenosti na menšom nákladnom vozidle, ktoré sú veľmi cenné pri šoférovaní veľkých nákladných vozidiel a jazdných súpravách.
Keď chcete vyriešiť problém s nedostatkom vodičov, tak im zdvihnite plat. Na Slovensku je dosť profesionálnych vodičov, len už nie je práca za volantom taká atraktívna, pretože nie je adekvátne ohodnotená. Na jednej strane požadujete každých päť rokov preskúšanie, či už lekárske, psychologické, kvalifikačné, čiže vyťahujete peniaze od ľudí, kde sa dá, namiesto toho, aby ste zdvihli platy. Tak to ani náhodou! Robíte to len pre jednu vec, a to, že chcete nalákať mladých neskúsených ľudí, že im dopravné podniky prefinancujú vodičské preukazy za to, že budú musieť ostať u nich robiť päť až desať rokov podľa toho, ako sa dohodnú, pre nič iné.
Ďakujem pekne.
2. 12. 2021 9:42:22 - 9:42:52 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
25.
Ďakujem za slovo. Tak ja len doplním jeden výrok od jedného známeho, osoby. Slobodní ľudia by nielen mali byť ozbrojení a disciplinovaní, ale mali by mať dostatok zbraní a munície, aby uhájili svoju nezávislosť pred kýmkoľvek, kto by ich chcel utláčať vrátane ich vlastnej vlády. Viete, kto to povedal? George Washington.
2. 12. 2021 9:35:00 - 9:35:36 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
21.
Pán poslanec Mihalik, ja som takisto držiteľom zbrojného preukazu A, ale som aj držiteľom skupiny E. Nehovorím, že som nejaký aktívny profesionálny športový strelec, ale vo svojich voľných chvíľach chodím si rád zastrieľať, priznám to, každý máme nejaké svoje koníčky. A dotkne sa to mňa a mnohých ďalších profesionálnych športových strelcov, ako to bolo povedané v rozprave, a ostatných nie.
A hlavne pánovi Dostálovi to keď tak vysvetlím osobne.
Ďakujem pekne.
2. 12. 2021 9:16:13 - 9:29:30 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
11.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ministerstvo vnútra predložilo novelu zákona o zbraniach a strelive, cieľom ktorej je zamedziť zneužitiu strelných zbraní na trestnú činnosť. V prvom rade pochybujem, že prijatím nového zákona o strelných zbraniach a strelive zamedzíme páchaniu trestnej činnosti so zbraňami. Drvivá väčšina páchateľov trestných činov nepoužíva legálne držané zbrane na páchanie trestnej činnosti. Páchatelia trestných činov zväčša neabsolvujú psychotesty, nepripravujú sa na skúšky pre získanie zbrojného preukazu, následne sa neangažujú v streleckých kluboch pre získanie zbrojného preukazu skupiny E. Jednou z podmienok tejto tortúry je aj status bezúhonného spoľahlivého občana, ktorí si preverujú príslušníci Policajného zboru v ich bydlisku. Po prijatí novely zákona o zbraniach a strelive bude ďalšia byrokracia. Budeme musieť žiadať výnimky, preukazovať aktívnu športovú činnosť, ďalšími evidenciami v informačnom systéme športu platiť ďalšie a ďalšie poplatky. Páchatelia trestnej činnosti si jednoducho zadovážia nelegálne zbrane na čiernom trhu.
Ministerstvo vnútra chce touto novelou zákona implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2017/853, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady č. 91/477/EHS. Zásadný problém je v tom, že návrh novely zákona o zbraniach a strelive je vo viacerých bodoch nad rámec schválenej smernice.
Môžem uviesť jeden konkrétny príklad, tzv. grandfathering - dedičská doložka. Pri existencii tohto ustanovenia smernice Rady neexistuje dôvod zbytočne zaťažovať dotknutých držiteľov zbraní novými povinnosťami súvisiacimi so získaním výnimky nehovoriac o možnosti, že sa svojho legálne nadobudnutého a držaného majetku budú musieť v mnohých prípadoch vzdať za nevýhodných podmienok, prípadne celkom bez náhrady. Táto právna výnimka za určitých podmienok umožňuje ponechať držiteľom zbraní zbrane, ktoré nadobudli pred určitým dátumom.
Návrh novely sa zásadne dotkne športových strelcov. Prevažná väčšina zbraní, s ktorými sa strieľajú dynamické disciplíny, budú preradené do kategórie zakázaných zbraní. Súvisí to aj s používaním zásobníkov na 10 a viac nábojov a na ich držanie bude potrebná výnimky. Výnimky zo zákona nebudú nárokovateľné a súčasne športoví strelci budú musieť splniť množstvo ďalších podmienok, aby im bola udelená výnimka. Platnosť výnimiek možno bude na päť rokov a budú spoplatnené. To znamená, že všetci športoví strelci, ktorí sú zaťažení ďalšou byrokraciou a extra nezmyselnými poplatkami, ktoré budú výrazne ovplyvňovať ich športovú činnosť.
Cieľom schválenia smernice by mal byť tzv. boj proti terorizmu, ale schválenou smernicou v skutočnosti dôjde k obmedzeniu práv športových strelcov a legálnych držiteľov zbraní. Na Slovensku je množstvo špičkových športových strelcov, reprezentantov Slovenskej republiky, ktorí dosahujú na medzinárodnom poli vynikajúce výsledky. Množstvo strelcov pracovalo alebo pracuje priamo v policajných, armádnych zložkách alebo špecializovaných útvarov, kde ich hlavnou pracovnou náplňou je ochrana občanov Slovenskej republiky. Aj oni sa vo svojom voľnom čase venujú športovej činnosti, práve tej, ktorú ide obmedzovať novela zákona o zbraniach a strelive. Toto naozaj nemá s bojom proti terorizmu nič spoločné. Práve naopak, obmedzuje tých, ktorých pracovnou náplňou je práve boj proti terorizmu. To je jeden z mála príkladov o absurdite celej novely zákona o strelných zbraniach a strelive.
Ževraj sa má schválením novely zabezpečiť bezpečnosť každého z nás a nechceme tu mať nejaké Spojené štáty Americké. Ako som už spomínal, schválená smernica ani novela zákona o zbraniach a strelive nemá nič spoločné s bojom proti terorizmu. Paradox, paradoxne sa aj dopadom zásadným spôsobom obmedzujú práva slušných a bezúhonných občanov Slovenskej republiky, ktorí sú legálnymi držiteľmi zbraní. Pretože legálny držitelia zbraní ani športoví strelci, ktorých najviac obmedzí schválenie tejto novely, nemajú s bombovými útokmi či v Bruseli, alebo iných mestách v západnej Európe nič spoločné. Pred podobnými populistickými vyhláseniami politikov by sme mali byť všetci legálni držitelia zbraní a športoví strelci poľovníci ostražití.
Ak už spomíname Spojené štáty Americké, tam sú v každom štáte iné zákony na držbu zbraní. A najväčšia kriminalita je práve v štátoch, kde sú najväčšie reštrikcie proti držbe zbraní, pretože aktívneho strelca nemá kto zastaviť. Príchod polície po desiatich a viac minútach po nahlásení od krízovej udalosti je už zväčša príliš neskoro s prihliadnutím na skutočnosť, koľko nábojov dokáže terorista vystrieľať za desať minúť. Zmenšenie kapacity zásobníka nič v danej situácii nevyrieši a pokiaľ sa na danom mieste nevyskytne v blízkosti ozbrojená ostraha, policajt v civile alebo ozbrojený civilista, tak masaker aktívnemu útočníkovi už nezabráni.
V Európe je situácia oproti USA odlišná v tom, že všetci veľmi dobre vieme, kto pácha teroristické útoky v západnej Európe. Je zaujímavé, že na jednej strane sa obmedzujú práva legálnych držiteľov zbraní a na druhej strane sa podporuje masová migrácia nepreverených osôb s odlišnou kultúrou, ktorí si mohli prejsť vojenským výcvikom alebo sa priamo zúčastnili bojov. Toto zásadným spôsobom mení bezpečnosť občanov v danom štáte.
Môj názor je, že zradcovia, ktorí nám tu predkladajú tento paškvil, chcú týmto spôsobom obmedziť slušných a bezúhonných občanov, nemôžu byť volení a dosadzovaní do žiadnych funkcií, a treba sa mať pred nimi mať na pozore. A na pozore by sa mali mať aj naši poľovníci, ktorí sú zatiaľ v kľude. Hovorím zatiaľ.
Poviem vám o konkrétnom príklade, ktoré môže mať na obmedzenie držby zbraní aj negatívny vplyv na kriminalitu v štáte. V Brazílii v roku 2002 - 2003 prijali tzv. odzbrojovací zákon a občania prakticky stratili možnosť nosiť zbrane na vlastnú sebaobranu. Kládli sa rôzne byrokratické obmedzenia a celý zákon bol nastavený reštriktívne voči občanom. Namiesto poklesu kriminality sa v Brazílii dočkali pravého opaku. Kriminalita rástla a po pätnástich rokoch od schválenia postupného odzbrojovania mali v Brazílii v roku 2017 cez 64-tisíc vrážd. Skutočné zmeny, ktoré nastali v Brazílii, bol len strach bežných Brazílčanov, ktorí sa proti zločincom nemali čím legálne brániť.
Ako teda vidím budúcnosť v streleckom športe? Vidím, že predkladaná novela vyvíja reštriktívnym spôsobom proti streleckej obci. Budúcnosť nevyzerá byť ružová. Som presvedčený, že reštrikcie majú začať predovšetkým finančnými a byrokratickými požiadavkami na streleckú obec a športových strelcov. Výsledkom bude znechutenie a zaťaženie rekreačných a profesionálnych strelcov rôznymi poplatkami, výnimkami a tak ďalej.
Čím by bola zbraň bez človeka? Odpoveď by mohla byť, samozrejme, kusom železa, ktoré má svojich odporcov, ale aj svojich milovníkov. Na Slovensku máme údajne okolo 150-tisíc legálnych držiteľov zbraní. Predstavme si pod tým napríklad poľovníkov, športových strelcov, zberateľov a možno aj obyčajného človeka, ktorému pištoľ leží v trezore na horšie časy. Táto skupina o svojich koníčkoch moc nehovorí, na verejnosti nosí zbraň skrytú, proste dodržuje zákon. Preto sa z médií dozvieme o strelcoch niečo, len keď sa stane tragédia alebo keď sa naozaj že niečo pokazí, alebo keď sa stane trestný čin, ale ten sa zvyčajne spácha s nelegálne držanou zbraňou.
Slušní strelci sa však stretávajú každý víkend napríklad na súťažiach. Stane sa vám občas, že vpravo od vás mieri na terč doktor, vľavo miestny prokurátor. Po súťaži sa všetci stretnú, prehodia pár inteligentných slov, zhodnotia deň a ide sa ďalej. Všetko v maximálnej slušnosti, v záujme o históriu, špor, lov. Zbraň je nebezpečná, no tým, ako sa použije, za to zodpovedá človek. Postupujeme podľa zákona, poznáme prvú pomoc, pojmy ako nutná obrana a krajná núdza.
Zbraň na verejnosti nevyťahujeme bezdôvodne, nie ako obyčajní malí chlapci s plynovkami, ktorí ich vyberú pri prvej príležitosti a hrajú sa na vojakov. Sme viac nenápadní a práve preto sa chystá zmena zákona o zbraniach a strelive. Slovensko ako člen Únie musí prijímať zákony schválené v Bruseli a podotýkam, že nemusí. Nová smernica prináša viacero obmedzení, no a nie sú reštriktívne, ako pre nás pripravili tuto naši eurohujeri, ktorí sa strkajú do priazne Bruselu.
Nestrelca bude napríklad mrzieť, že po novom by mali byť obmedzené expanzné zbrane. Navštívili ste už niekedy akcie ako Sahara, Tankové dni v Trenčíne alebo Slovenské piesky? Pred vami sa stretnú dve bojujúce strany, ukážky z druhej svetovej vojny, nad hlavami vám lietajú lietadlá a na tieto akcie chodia tisícky ľudí. Ale možno už nebudú, všetky tie zbrane strieľajú slepé náboje. Po novom budú zakázané a obmedzené, ak boli odvedené od samočinných zbraní, všetky staré ruské a nemecké samopaly. Hercom zostane len drevená puška a zvuk z reproduktorov. Začiatok akcie, zážitok klesne na minimum. Náklady na zbrane pre hercov zase stúpnu niekoľkonásobne, až likvidačne. Strelcov, nie všetkých, ale pomernú časť sa zasa dotkne zákaz samonabíjacích zbraní upravených zo samočinných. Všetky pušky kedysi strieľajúce dávkou, dnes upravené na jednotlivé rany, budú zakázané. V lepšom prípade na výnimku. Tak obľúbený samopal vzor 58 alebo AK-47 prídu do nemilosti. Má ich mnoho vlastníkov a odrazu budú zakázané. Kam ich dáme? Predáme do zahraničia a zas ich niekto donesie do EÚ? Napríklad na vianočné trhy? Zásobníky do 20 nábojov pre krátku a do 10 nábojov pre dlhú zbraň. Akonáhle u nás zásobník nad 30 nábojov, stratíte spoľahlivosť a pokuta okolo 1 700 euro.
Zberatelia zbrane a milovníci histórie si zase nebudú smieť, smieť zo svojho kúsku legálne vystreliť na strelnici. Perkusné pištole, to je ako aj všeličo, neviem čo a predovky, bude treba zbrojný preukaz. Mnohokrát ide o repliky a kusy staré aj 150 rokov a ich držbu neriešil ani sám cisár Franz Josef.
Teraz vám prečítam zopár slov, prečo sa nosí zbraň: Nenosím zbraň, aby som zabíjal, nosím ju, aby som nebol zabitý. Nenosím zbraň, aby som desil ľudí, nosím ju preto, že občas dokáže byť svet desivé miesto. Nenosím zbraň preto, že som paranoidný, nosím ju preto, že vo svete existuje skutočné nebezpečie. Nenosím zbraň preto, že som zlý, nosím ju preto, že už som vo svojom živote videl dosť zla. Nenosím zbraň preto, že nenávidím vládu, nosím ju preto, že do niektorých vecí mi vláda nemá čo rozprávať. Nenosím zbraň preto, že sa teším, až ju použijem, nosím ju, aby som sa raz nemusel po zbytok svojho života nenávidieť za to, že som nebol pripravený. Nenosím zbraň ako náhradu pohlavného orgánu, nosím ju preto, že v ohrození mi originál veľmi nepomôže. Nenosím zbraň preto, že chcem niekoho zastreliť, nosím ju preto, že chcem zomrieť v deväťdesiatke v posteli a nie zajtra na chodníku. Nenosím zbraň preto, aby som sa cítil ako muž, nosím ju preto, že muž sa dokáže postarať o seba a svojich blízkych. Nenosím zbraň preto, aby som si pripadal menejcenný, nosím ju preto, že proti niektorým útočníkom by som s holými rukami nemusel mať šancu sa ubrániť. Nenosím zbraň preto, aby som sa hral na policajta, nosím ju preto, že v prípade ohrozenia pravdepodobne žiadny policajt nebude v blízkosti. Nenosím zbraň preto, aby som vyhľadával problémy, nosím ju preto, že si tie problémy občas môžu nájsť mňa. Nenosím zbraň preto, že by som miloval zbrane, nosím ju preto, že milujem život ľudí, ktorí mi dávajú zmysel.
A preto by som chcel ešte v rozprave podať v paragrafe návrh, v zmysle § 73 ods. 3 písm. b) zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby Národná rada neprerokovala, nepokračovala v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
24. 11. 2021 17:28:00 - 17:28:13 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
148.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel pre záznam uviesť, že hlasovanie č. 46 (tlač 753) – ma systém vykázal, ako že som hlasoval proti, ale hlasoval som za. Ďakujem.
12. 11. 2021 13:42:04 - 13:42:54 48. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
230.
Ďakujem. Tak ja by som ešte podotkol jednu vec, aby som zdôraznil túto dvojtvárnosť tejto liberálno-fašistickej vlády, keď sa tu včera preberal zákon o pomoci tehotným ženám, vtedy sa tí prašiví liberáli oháňali tým, že je to proste, čo zasahujeme do nejakých práv ženy, že to je, proste to je ženy právo, prečo jej máme zasahovať do jej tela, ale dneska už, keď sa tu ide preberať vakcína, tak už to telo ženy neni. Pravda, pani ministerka? Už to telo ženy neni, už nás to nezaujíma, ideme jej naprášiť neoverenú vakcínu do tela a nech si potom s tým robí, čo chce.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
231.
Pán poslanec, máte reagovať na predrečníkov a hlavne k téme.

Krupa, Peter, poslanec NR SR
232.
No však. Ďakujem.
12. 11. 2021 13:26:30 - 13:36:27 48. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
218.
Ďakujem za slovo. Tak dovolil by som si prečítať nejaké zaujímavosti zo sveta, čo sa týka vakcín, ktorými nútite očkovať Slovákov aj týmto zákonom.
Amsterdam 11. novembra, Európska lieková agentúra EMA vo štvrtok odporučila pridať do zoznamu nežiaducich účinkov proticovidovej vakcíny zápal miechy. Informovala o tom agentúra Reuters. Hlásenia o tomto neurologickom ochorení viedli aj k prerušeniu rannej fázy klinických skúšok vakcíny.
Ďalej, tínedžeri sú vystavení väčšiemu riziku zápalu srdcového svalu ako vedľajšieho účinku proticovidovej vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech, než zdravotných následkov samotnej nákazy koronavírusom, tvrdí to štúdia amerických vedcov, o ktorej píše britský denník The Guardian.
Štúdia Kalifornskej univerzity uvádza, že zdraví chlapci vo veku od 12 do 15 rokov mali štyri až šesť ráz väčšiu šancu dostať zápal srdcového svalu súvisiaci s vakcínou, než skončiť v nemocnici s COVID-om. Väčšina detí, u ktorých sa vyskytli zriedkavé vedľajšie účinky, ich mali v priebehu niekoľkých dní od podania druhej dávky vakcíny od Pfizeru, i keď podobné vedľajšie účinky mala aj očkovacia látka od Moderny. Stav približne 86 % chlapcov s vedľajšími účinkami si sťažoval nejakou formou nemocničnej starostlivosti, si teda vyžadoval. V športe aj od polovice roku 2021 sa vyskytovali náhle, tzv. nečakané úmrtia, ale od začiatku génového očkovania počet týchto prípadov výrazne stúpa a vek postihnutých sa znižuje. Podľa mainstreamu ide však o nešťastné náhody, hoci kolabujú už aj dvanásťročné deti.
Nemecký portál Report 24 News zostavil zoznam známych prípadov za posledných niekoľko mesiacov. S najväčšou pravdepodobnosťou nie je úplný. Zahŕňa mnoho mŕtvych a ďalších, u ktorých sa objavili vážne srdcové problémy. Najmladší zo zoznamu má iba dvanásť rokov. Mnoho príspevkov sa týka ľudí mladších ako dvadsať rokov. Z viacerých zdrojov sa dá zistiť, že existuje mnoho dôkazov o vyššej kumulácii prípadov v tomto roku.
Prečo to úrady nezaujíma, prečo sa namiesto prísnych prehliadok exaktných pitiev vždy nájdu len výhovorky? Je možné, že všetci títo ľudia zomreli alebo ochoreli z obyčajných dôvodov? Je zločinnou nedbanlivosťou vlády, ktorej platíme miliardové dane a necháme adekvátny zdravotný systém, v ktorom sme smeli používať iba skutočné a bezpečné preverené lieky.
Prečítal som vám zopár pravdivých zaujímavostí zo sveta, kde, naopak, začínajú pristupovať s opatrnosťou k vakcinácii proti takzvanému COVID ochoreniu. Ale my tu ideme šikanovať a nútiť do očkovania slovenskú populáciu.
V poslednej dobe si čoraz nástojčivejšie kladiem otázku, kto a prečo má na Slovensku záujem rozdeľovať ľudí a stavať ich proti sebe v súvislosti s očkovaním proti COVID-u? Chápem, že vlády na celom svete majú v krízových situáciách často sklon uplatňovať princíp „rozdeľuj a panuj“, aby sa im ľahšie vládlo. V demokracii je to však veľmi ošemetná záležitosť, lebo keď ide o kritické množstvo ľudí, nad 50 % prekukne takýto zámer a postaví sa na odpor, tak vláda jednoducho padne.
Zdá sa, že niečo podobné sa v súvislosti s pandémiou koronovírusu a neriešením zásadných problémov občanov deje aj teraz na Slovensku, keď po minuloročnom experimente s celoplošným testovaním je tu teraz snaha o celoplošné očkovanie obyvateľov Slovenska, ktoré nefunguje, tak treba rozdeliť ľudí a obviniť nezaočkovaných. Pritom z aktuálnych dát je zrejme, že denné počty očkovaných ľudí stagnujú, čo značí, že sme v tejto oblasti asi dosiahli vrchol, hoci kvôli zvýšenej účinnosti vakcín sa už začalo očkovať treťou dávkou, ktorá nemusí byť posledná. Je to zároveň signál, že s COVID-om by sme mali začať bojovať aj inými prostriedkami, ktoré sú všeobecné známe a prirodzené, len sa o nich doposiaľ takmer nedozvedáme, iba ak z úst odborníkov s iným názorom, ako má vláda.
Na druhej strane, ako možno dôverovať pretláčaniu očkovania vládou, ktorej nedôveruje 85 % národa? Ako možno veriť provládnym odborníkom a médiám, keď nepripúšťajú otvorenú diskusiu odborníkov s iným názorom na COVID, lebo podľa nich správne je iba jediné riešenie. Máme tu predsa aj iné závažnejšie ochorenia, ako je COVID, na ktoré sa umiera denne omnoho viac ľudí a o tieto sa ministerstvo zdravotníctva nestará. Ako je to tomu v prípade pacientov s kardiovaskulárnym, onkologickým či ochorením tráviaceho systému, keď sa dostávajú na rad až po COVID-e.
A ešte je tu znížená psychická odolnosť ľudí v nastupujúcej tzv. chlebovej kríze, ktorá z povedomia mnohých Slovákov postupne vytláča tú covidovú.
Čo si má myslieť normálny človek, keď redaktorka jedného nemenovaného denníka, ktorý nehľadá pravdu, lebo má pravdu, údajne, skonštatuje, že o faktoch sa nediskutuje. Lebo sa azda podľa jej hlásateľov jedinej pravdy nazerá na nezaočkovaných ako ľudí druhej kategórie a ktorým štát môže jednoducho odňať niektoré ľudské práva, pokiaľ sa nezaočkujú a proti svojej vôli, lebo COVID.
Je toto ešte stále slobodná demokratická spoločnosť? Kam sme sa to vlastne dostali nielen u nás, ale prakticky v celom liberálnom svete, keď mnohé vlády pod rúškom COVID-u bez škrupúľ porušujú ľudské práva? Prečo to v severských štátoch ide aj bez hrubého nátlaku moci? Myslím, že Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu aj Medzinárodný trestný súd v Haagu budú mať ešte veľa práce.
Kvôli COVID-u už prestal platiť jeden zo základných atribútov demokracie o permanentnej diskusii, ktorý vyslovil ešte Voltaire: „Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť tvoje právo povedať to.“ V mene koho a čoho sa pri dobrovoľnom očkovaní toto nepísané pravidlo porušuje? Ako je možné, že ktosi si dovolí označiť odborníka s iným názorom za dezinformátora a bez akéhokoľvek vysvetlenia ho zablokuje na verejných komunikačných sieťach, resp. vymaže jeho príspevky? Toto je tá proklamovaná sloboda slova? Čo keď napokon sa ukáže, že je všetko inak? A v histórii ľudstva to nebolo a nebude ani po prvýkrát.
Práve v týchto dňoch uplynul rok od výbuchu tzv. atómovej bomby dnes už bývalého premiéra Matoviča s celoplošným antigénovým testovaním, ktoré malo zásadným spôsobom skoncovať s pliagou. Masy ľudí stáli v čase-nečase počas druhej vlny pandémie opakovane v dlhých radoch, aby za dobrovoľné špajchľovanie v nose dostali zázračný modrý papier o svojej neinfekčnosti, čo bola len falošná priepustka na slobodu. Výsledok poznáme. Experiment nevyšiel, ale doposiaľ akosi nikto nechce niesť zodpovednosť za tie tisícky mŕtvych, ktoré po ňom zostali.
Dnes má byť jedinou cestou k slobode očkovanie. Ešte stále dobrovoľné, čo hlása aj Rada Európy. Napokon je všeobecne známe, že vírus môžu prenášať aj očkovaní ľudia, rovnako ako neočkovaní. Aj keď je ich v nemocniciach menej, takže pre všetkých musia platiť rovnaké pravidlá pri dodržiavaní rozumných hygienických opatrení. Toto nie je žiadna pandémia neočkovaných. Z medicínskeho hľadiska poznáme len chorých a zdravých. To sa týka rovnako nás všetkých bez výnimky.
Je priam detinské, keď bezradný premiér Heger po všetkých vládnych eskapádach v súvislosti s COVID-om označí za vinníkov nízkej zaočkovanosti ľudí na Slovensku opozíciu a hoaxy na sociálnych sieťach. Najnovšie sú škodnou nezaočkovaní ľudia nad 50 rokov, lebo podľa predsedu vlády spôsobujú čierne zafarbenie okresov v zmysle COVID automatu a to oslabuje slovenskú ekonomiku.
Mohol by som sa opýtať, prečo sa pri propagácii očkovania nehovorí aj o všetkých nežiaducich vedľajších účinkoch na zdravie ľudí, o ktorých sa, vakcíny urýchlene dodané farmaceutickými farmami na trh aj bez poznania ich dlhodobého vplyvu na človeka, omnoho viac ako oficiálne dozvedáme? Prečo oficiálne zdroje ministerstva zdravotníctva udávajú často neúplné, resp. nepresné informácie o COVID-e? Je to náhoda alebo zámer? Prečo súbežne s očkovacou kampaňou nebeží aj propagácia prevencie zdravého životného štýlu a starostlivosti o svoje zdravie, o potrebe príjmu vitamínov či prírodných látok posilňujúcich ľudský organizmus alebo o možnostiach liečby, dostávam odpoveď, že predsa odborníci neustále zdôrazňujú dodržiavanie opatrení, to vaše slávne ROR a tak podobne. Potom príde infektológ Jarčuška a veselo si zatancuje na zábave v hoteli bez rúška, hoci platia aj s ním posvätné opatrenia v červenom okrese.
Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 13:38:53 - 13:39:08 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem za slovo. Tak ja by som teda podal námietku podľa § 32 ods. 7 o, o tom, že ste ma vlastne vykázali zo sály.
19. 10. 2021 13:36:34 - 13:36:41 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 643 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ja mám procedurálny.
29. 9. 2021 11:16:27 - 11:17:45 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem za slovo. Kolega Beluský, ďakujem ti za tvoj kultivovaný príspevok. A za tieto posledné dva dni sa ukázala len jedna vec, a to, že nie je medzi Ficom, Pellegrinim, Sulíkom, Matovičom žiadny rozdiel. Kradnú jedni, kradnú druhí.
Za celý čas, čo prebiehala táto mimoriadna schôdza, vyšli dva články na internete, čo som si prečítal, a to, v uplynulých dňoch sa na verejnosť dostala informácia o tom, že minister hospodárstva Sulík sa chystá urobiť zatiaľ najväčší privatizačný krok tejto vládnej junty, predať štátny podiel spoločnosti Slovenské elektrárne, akciová spoločnosť, podnikateľskej skupine J&T. Neviem, prečo to neodznelo od kolegov, ktorí zvolali túto mimoriadnu schôdzu?
A ďalší článok, ktorý teda, ktorý teda sa priznal pán Dzurinda k tomu, že servilne vykonával Merkelovej príkazy: „O polnoci ma zavolala na pivo, dostal som od nej isté noty a mojou úlohou bolo zistiť čo a jak.“
Som zvedavý, kedy vyjde taký článok, kedy sa prizná pán Fico alebo pán Pellegrini, alebo pán Matovič, ako servilne vykonávali príkazy zo Západu a Európskej únie.
Ďakujem pekne.
23. 9. 2021 9:07:24 - 9:07:47 40. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem za slovo. Tak podľa môjho názoru jediné, ako ich dokáže táto vláda dneska odškodniť, je akurát to, že im dá tak 50 špajdlí do nosa, nech sa môžu testovať naďalej. A to je asi tak všetko, čo oni dokážu. Ďakujem.
23. 9. 2021 9:02:05 - 9:04:02 40. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, no síce ani sú tu žiadne neni, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Suju a Ondreja Ďuricu na vydanie zákona o plošnom odškodnení malých podnikateľov v najviac postihnutých segmentov v súvislosti s pandémiou SARS CoV-2 (odškodňovací zákon), tlač 602.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
22. 9. 2021 11:14:37 - 11:15:39 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem za slovo. Kolega poslanec, ďakujem ti, že si to vysvetlil, jako to s tými KO-čkami je, lebo fakt je to len byrokratická záťaž. KO-čko slúži len, iba na vyťahovanie peňazí z vačku ľudí. Ako v podstate v praxi nerieši absolútne nič, žiaľ. Poznám príhodu zo života, môj známy si zabudol, do jedného mesiaca teda je lehota prihlásiť nové vozidlo do evidencie vozidiel, a jednoducho bol pracovne vyťažený, takže jednoducho zabudol proste na to, a policajti ho poslali s novým vozidlom, že má ísť na kontrolu originality a až potom ho prihlásia. Prišiel na kontrolu originality, pýtajú sa ho, to je nové vozidlo? Že áno. Tak počkajte. Za päť minút mu vystavili certifikát kontroly originality a v podstate to auto, s tým autom sa v praxi nič neudialo, akurát ho to stálo sto euro. To je všetko.
Ďakujem pekne.
22. 9. 2021 10:20:21 - 10:21:13 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem ti za príspevok a ešte by som ťa doplnil tým, že vlastne teraz som sa objednával s autom na estekáčku a dali mi, končí mi estekáčka na konci októbra a dali mi termín na konci novembra len preto, lebo, a to máme, v Dubnici nad Váhom máme dve estekáčky. A tým by sa vyriešila aj táto vec, že proste tie termíny, proste by to aj odľahčilo tie estekáčky od takýchto zbytočných technických kontrol, teda doslova zbytočných, lebo ten motocykel ozaj tam neni na ňom čo v podstate kontrolovať, lebo tam ten technický stav si môže skontrolovať aj policajt sám na ceste, keď ťa zastaví, či už gumy, alebo brzdy, bársčo.
Ďakujem.
22. 9. 2021 10:15:41 - 10:19:02 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem. Takže najčastejšou príčinou, ktorá sa podpisuje pod nehody motocyklov alebo motocyklistov, je prekročenie dovolenej rýchlosti jazdy a nie zlý technický stav motocykla. Dokonca viac dopravných nehôd v minulom roku spôsobili cyklisti ako motorkári. Podľa francúzskej správy o štatistikách dopravných nehôd sa zistilo, že iba 0,5 % nehôd bolo dôsledkom zlých technických porúch motocyklov a nie je jasné, koľkým z nich by sa dalo technickou kontrolou zabrániť. Vo Francúzsku idú zavádzať technickú kontrolu na motocykle od roku, až od roku 2022 a to bude prebiehať len vizuálne.
Pozeral som si rôzne štatistiky nehôd, ale ani v jednej som nenašiel, že by motorkár zavinil nehodu tým, že bol motocykel v zlom technickom stave. Ako sa už aj spomínalo v dôvodovej správe, motocykel je sezónny dopravný prostriedok. Aj štatistika STK hovorí jasne, že motocykle majú len výnimočne medzi jednotlivými technickými kontrolami najazdené toľko kilometrov ako autá.
Motocykel je pre majiteľa hobby záležitosť, a preto sú motocykle majiteľmi udržiavané v dobrom technickom stave. Majú na prípadnú opravu dosť času v zimných mesiacoch alebo si ich nechajú opraviť v servise. Motocykel je aj konštrukčne jednoduchší stroj ako automobil, ale majú také isté asistenčné systémy, ako napríklad ABS, ASR, ktoré sa významne podpisujú pod bezpečnejšiu jazdu. Chcem tým povedať len, že modernizácia sa deje aj na motocykloch. Tieto fakty si uvedomili aj v susednej Českej republike a lehoty technických kontrol kategórie L predĺžili a štatistika nehodovosti motocyklov vôbec nestúpla. Za ďalšie to odľahčí aj stanice technických kontrol, ktoré môžu vykonávať technické kontroly na vozidlách, ktoré si zaslúžia väčšiu pozornosť.
Dám do pozornosti len štatistiky: Kým bolo v roku 2003 na Slovensku evidovaných 40-tisíc motocyklov, tak počet nehôd spôsobené motocyklom bolo 527. V roku 2021 už je registrovaných 131-tisíc motocyklov a počet nehôd klesol na 334. Tak a určite to neni tým, že motorka chodí pravidelne na estekáčku.
Pozeral som si štatistiky nehôd na ministerstve vnútra, teda najčastejšie hlavné príčiny vzniku dopravných nehôd, pri ktorých bola usmrtená osoba. Najviac má porušenie povinnosti vodiča, potom je nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávny spôsob jazdy, porušenie osobitných ustanovení o chodcoch, porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky, nesprávne odbočovanie, nesprávne predchádzanie, nesprávne správanie sa na železničnom priecestí, nesprávna jazda cez križovatku, nesprávna jazda v jazdných pruhoch.
Najčastejšie hlavné príčiny vzniku dopravných nehôd je porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávna jazda cez križovatku, nesprávne otáčanie a cúvanie, porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky, nedodržiavanie vzdialenosti medzi vozidlami, nesprávny spôsob jazdy, nesprávne odbočovanie, porušenie osobných ustanovení o chodcoch a nesprávne predchádzanie. Ale nikde som tu nenašiel, žeby nehoda bola spôsobená tým, že motocykel bol v zlom technickom stave.
To je asi na úvod všetko z mojej strany, ďakujem pekne.
22. 9. 2021 10:09:56 - 10:12:22 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem pekne za slovo.
Poslanci za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Marek Kotleba, Rastislav Schlosár a Peter Krupa predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých predpisov, zákonov.
Cieľom návrhu zákona je predĺženie lehôt technických kontrol kategórie vozidiel L (motocykle a štvorkolky) pri prvom prihlásení do evidencie vozidiel zo štyroch rokov na šesť rokov a potom periodicky v štvorročných lehotách.
Dôvod predloženia predmetného návrhu zákona je, že vozidlá kategórie L sú sezónne vozidlá a využívajú sa prevažne na relaxačnú jazdu, čiže nie sú vystavené takému opotrebeniu a vplyvom počasia, ako je dážď, sneh, posypová soľ, ako sú vozidlá, ktoré sú využívané celoročne.
Lehoty platnosti technických kontrol pre vozidlá kategórie L konkrétne neurčuje ani smernica EÚ; tá hovorí, že členské štáty stanovia vhodné intervaly, v ktorých sa vozidlá kategórie L s objemom motora presahujúcim 125 kubíkov majú podrobiť kontrole technického stavu. Niektoré členské štáty na vozidlá kategórie L ani nerobia. Tieto lehoty, ktoré navrhujeme my, schválila aj susedná Česká republika v roku 2018.
Tento návrh zákona sa vzťahuje aj na kategóriu O2, čiže brzdený príves za osobné auto do 3 500 kg, ktorý je tiež využívaný mnohými motoristami len príležitostne. Aj keď je príves využívaný na podnikanie, tak skoro vždy je príves polovicu danej trasy nevyťažený. Dá sa teda povedať, že každý príves za osobné motorové vozidlo prejde polovicu z celkového počtu najazdených kilometrov prázdny.
Ďalší cieľ tohto návrhu zákona je ustanovenie pravidelných lehôt technických kontrol zákonom a nie vykonávacím predpisom, aby boli technické kontroly schvaľovania, schvaľovala Národná rada a nie ministerstvo vnútra, keďže sa to bytostne dotýka skoro každého občana vlastniaceho vozidlo.
Ďakujem a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
24. 7. 2021 18:09:00 - 18:09:35 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krupa, Peter (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
169.
Ďakujem za slovo. Kolega Kotleba, ja by som ťa len doplnil. Zamestnanci v štátnych službách nielenže stratia nejaký nárok na nejaký služobný postup, ale aj nárok na výsluhový dôchodok alebo môžu stratiť zamestnanie úplne, keďže sa nedajú zaočkovať.
Ďalej sa to môže veľmi rýchlo premietnuť aj medzi civilné obyvateľstvo. Tento fašistický zákon je len začiatok fašistických praktík, čo nás ešte len čakajú, preto je veľmi dôležitý zarezať túto obludnú vec hneď na začiatku.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->