Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 5. 2021 10:44:28 - 10:48:46 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saková, Denisa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, na Slovensku je viac ako 200 tisíc držiteľov zbrojných preukazov a z toho členov Slovenskej poľovníckej komory je približne 63 tisíc, ktorí sú samozrejme tiež držiteľmi zbrojného preukazu. Slovenská poľovnícka komora je jediná organizácia, ktorá v prospech zaobchádzania so zbraňou pravidelne organizuje kontrolné streľby, strelecké súťaže, školenia bezpečnosti v zaobchádzaní so zbraňou, vydáva príručky správneho zaobchádzania so zbraňou. Má vytvorenú precíznu databázu držiteľov poľovných lístkov, ktorá je k dispozícii nielen orgánom činným v trestnom konaní, ale aj pre účely Ministerstva vnútra a Prezídium Policajného zboru. Pre evidenciu či oprávnenie na držbu zbrane s oprávnením jej použitia na poľovné účely je vždy veľmi dôležité, keďže podmienkou k platnosti zbrojného preukazu pre poľovníka je aj byť držiteľom poľovného platného poľovného lístka a u športových strelcov je to povinnosť byť členom športovej organizácie. Zo všetkých organizácií držiteľov zbraní jedine Slovenská poľovnícka komora nám v minulosti ako Ministerstvu vnútra a Prezídiu Policajného zboru dokázala ponúknuť presnú databázu a v pripomienkovom konaní k zákonu o zbraniach a strelive ako jediná dokázala vždy splniť požiadavky odboru evidencie a dokladov Prezídia Policajného zboru. Táto spôsobilosť je zakoncipovaná aj v súčasnosti v pripravovanej novele zákona o zbraniach a strelive pri plnej akceptácii všetkými zúčastnenými v rámci pripomienkového konania. Slovenská poľovnícka komora ešte za mojej éry a aj za éry súčasného ministra vnútra bola a je vždy korektným partnerom či už pri rokovaniach o legislatíve na úseku zbraní, dokladov a evidencií, ale i na úseku odhaľovania trestných činov so zbraňou, prípadne trestných činov environmentálnej kriminality. Členovia Slovenskej poľovníckej komory vždy zohrali a zohrávajú významnú úlohu pri zbraňových amnestiách. Presviedčajú mnohých vo svojom okolí o nevyhnutnosti odovzdať nezákonne prechovávané zbrane, ich súčasti alebo strelivo. Bez takéhoto partnera, ktorého sa súčasné vedenie rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a niektorí poslanci svojimi návrhmi pripravovanými tajne o zbraniach a strelive snažia rozložiť a zlikvidovať si myslím, že poľovníctvo sa stane rozhodne nebezpečnejším a rizikovejším nielen pre samotných poľovníkov, ale aj pre občanov Slovenskej republiky. Ak chce Slovenská republika znížiť dosah na držiteľov zbraní a prísť tak o cennú systematicky vybudovanú elektronickú štatistiku a evidenciu ľudí oprávnených použiť zbraň aj na poľovné účely, vytvorí sa, podľa môjho názoru, nevídaný precedens hazardu so zachovaním princípu optimalizácie spolupráce štátnych orgánov s takýmito organizáciami profesijnej samosprávy. Ja tento krok považujem absolútne absurdný. Navyše likvidáciou priebežne profesionálnej aktualizovanej databázy poľovníkov v elektronickej podobe sa v čase šetrenia verejných výdavkov vytvorí precedens úplne zbytočných investícií do niečoho čo už existuje a čo spoľahlivo aj funguje. Pán minister pripravuje zákon, ktorým chce v podstate zrušiť Slovenskú poľovnícku komoru. A ja môžem povedať, ako tu viacerí moji kolegovia povedali, status quo absolútne dnes poľovníkom na Slovensku vyhovuje a preto takýto zákon, pripravovaný zákon, ak príde do parlamentu, ja ani moji kolegovia zo strany HLAS určite nepodporíme. Ďakujem veľmi pekne.
11. 5. 2021 10:24:06 - 10:25:24 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saková, Denisa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som dotkla jednej témy, ktorá tu odznela a nepochopila som, ja viem že mám hovoriť a mám komentovať predrečníka, ale pani poslankyňa Halgašová, ja nechápem čo ESO a reorganizácia miestnej štátnej správy a integrácia miestnej štátnej správy pod okresné úrady čo čo s poľovníctvom a čo s touto profesijnou samosprávou. Všetky pozemkové odbory, teda odbory pozemkov a lesov, ktoré boli integrované pod okresné úrady metodicky naďalej podľa kompetenčného zákona vedie ministerstvo pôdohospodárstva. Ministerstvo vnútra im robí akurát servis v podporných organizáciách logistických, personálnych a materiálno-technické zabezpečenia. Takže to vôbec nechápem. A jedna vec všetko sa robilo pre ľudí. A keď raz projekt ESO má 95-percentnú spokojnosť klientov a tých klientov je 2 milióny za rok, tak prečo tu rozprávate o nejakých odborov pozemkov a spájate to so samostatnou profesijnou organizáciou samosprávy
===== nechápem. A jedna vec všetko sa robilo pre ľudí. A keď raz projekt ESO má 95-percentnú spokojnosť klientov a tých klientov je 2 milióny za rok, tak prečo tu rozprávate o nejakých odborov pozemkov a spájate to so samostatnou profesijnou organizáciou samosprávy ako je Slovenská poľovnícka komora. Ďakujem.
11. 5. 2021 10:24:06 - 10:25:24 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saková, Denisa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som dotkla jednej témy, ktorá tu odznela a nepochopila som, ja viem že mám hovoriť a mám komentovať predrečníka, ale pani poslankyňa Halgašová, ja nechápem čo ESO a reorganizácia miestnej štátnej správy a integrácia miestnej štátnej správy pod okresné úrady čo čo s poľovníctvom a čo s touto profesijnou samosprávou. Všetky pozemkové odbory, teda odbory pozemkov a lesov, ktoré boli integrované pod okresné úrady metodicky naďalej podľa kompetenčného zákona vedie ministerstvo pôdohospodárstva. Ministerstvo vnútra im robí akurát servis v podporných organizáciách logistických, personálnych a materiálno-technické zabezpečenia. Takže to vôbec nechápem. A jedna vec všetko sa robilo pre ľudí. A keď raz projekt ESO má 95-percentnú spokojnosť klientov a tých klientov je 2 milióny za rok, tak prečo tu rozprávate o nejakých odborov pozemkov a spájate to so samostatnou profesijnou organizáciou samosprávy
===== nechápem. A jedna vec všetko sa robilo pre ľudí. A keď raz projekt ESO má 95-percentnú spokojnosť klientov a tých klientov je 2 milióny za rok, tak prečo tu rozprávate o nejakých odborov pozemkov a spájate to so samostatnou profesijnou organizáciou samosprávy ako je Slovenská poľovnícka komora. Ďakujem.
11. 5. 2021 10:24:06 - 10:25:24 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saková, Denisa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som dotkla jednej témy, ktorá tu odznela a nepochopila som, ja viem že mám hovoriť a mám komentovať predrečníka, ale pani poslankyňa Halgašová, ja nechápem čo ESO a reorganizácia miestnej štátnej správy a integrácia miestnej štátnej správy pod okresné úrady čo čo s poľovníctvom a čo s touto profesijnou samosprávou. Všetky pozemkové odbory, teda odbory pozemkov a lesov, ktoré boli integrované pod okresné úrady metodicky naďalej podľa kompetenčného zákona vedie ministerstvo pôdohospodárstva. Ministerstvo vnútra im robí akurát servis v podporných organizáciách logistických, personálnych a materiálno-technické zabezpečenia. Takže to vôbec nechápem. A jedna vec všetko sa robilo pre ľudí. A keď raz projekt ESO má 95-percentnú spokojnosť klientov a tých klientov je 2 milióny za rok, tak prečo tu rozprávate o nejakých odborov pozemkov a spájate to so samostatnou profesijnou organizáciou samosprávy
===== nechápem. A jedna vec všetko sa robilo pre ľudí. A keď raz projekt ESO má 95-percentnú spokojnosť klientov a tých klientov je 2 milióny za rok, tak prečo tu rozprávate o nejakých odborov pozemkov a spájate to so samostatnou profesijnou organizáciou samosprávy ako je Slovenská poľovnícka komora. Ďakujem.
11. 5. 2021 10:24:06 - 10:25:24 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saková, Denisa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som dotkla jednej témy, ktorá tu odznela a nepochopila som, ja viem že mám hovoriť a mám komentovať predrečníka, ale pani poslankyňa Halgašová, ja nechápem čo ESO a reorganizácia miestnej štátnej správy a integrácia miestnej štátnej správy pod okresné úrady čo čo s poľovníctvom a čo s touto profesijnou samosprávou. Všetky pozemkové odbory, teda odbory pozemkov a lesov, ktoré boli integrované pod okresné úrady metodicky naďalej podľa kompetenčného zákona vedie ministerstvo pôdohospodárstva. Ministerstvo vnútra im robí akurát servis v podporných organizáciách logistických, personálnych a materiálno-technické zabezpečenia. Takže to vôbec nechápem. A jedna vec všetko sa robilo pre ľudí. A keď raz projekt ESO má 95-percentnú spokojnosť klientov a tých klientov je 2 milióny za rok, tak prečo tu rozprávate o nejakých odborov pozemkov a spájate to so samostatnou profesijnou organizáciou samosprávy
===== nechápem. A jedna vec všetko sa robilo pre ľudí. A keď raz projekt ESO má 95-percentnú spokojnosť klientov a tých klientov je 2 milióny za rok, tak prečo tu rozprávate o nejakých odborov pozemkov a spájate to so samostatnou profesijnou organizáciou samosprávy ako je Slovenská poľovnícka komora. Ďakujem.
29. 9. 2020 16:43:53 - 16:44:30 12. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saková, Denisa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja v reakcii na pána poslanca Pročka. Nevystúpila som v závere, je to jediné možné procedurálne riešenie, ktoré môžte dať pri prerokovaní zákona, že vystúpite v rozprave. Je to v zmysle rokovacieho poriadku, žiadne iné riešenie nie je, to je taká len krátka sumarizácia.
Pán poslanec Kremský, ja vám kľudne poskytnem informácie, ktoré publikovala Európska komisia o tom, že Slovensko do tej prvej štvorky patrí po prvej vlne COVID-u, takže nehovorte mi, že šírime tu hoaxy.
Ďakujem veľmi pekne.
29. 9. 2020 16:36:42 - 16:38:07 12. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saková, Denisa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovni..., kolegovia, vyslovene v stručnosti.
V zmysle rokovacieho poriadku podávam návrh nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, a to z dvoch nasledovných dôvodov.
Myslíme si - ako ja aj moji kolegovia -, že momentálne Slovensko trápia úplne iné problémy, a nielen Slovensko, ale hlavne slovenské rodiny. Slovensko patrí medzi štyri krajiny, ktoré zaznamenali najhlbší ekonomický prepad v rámci Európskej únie, a drvivá väčšina slovenských rodín momentálne v dôsledku COVID-u a v dôsledku tohto ekonomického prepadu zápasí s existenčnými problémami a myslíme si, že tento bod a bod a téma ohľadne umelého prerušenia tehotenstva momentálne nespadá medzi priority, ktoré by sme tu v zákonodarnom zbore mali riešiť, pretože sme v minulosti nezaznamenali žiadne požiadavky verejnosti, ktoré by hovorili o tom, že súčasné status quo nie je vyhovujúce. Takisto legislatíva, ktorá je na Slovensku platná, je v súlade s ústavou a s medzinárodnými dohovormi.
Ďakujem veľmi pekne.
24. 7. 2020 0:45:27 - 0:50:06 10. schôdza NR SR - 1.deň - C. noc Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saková, Denisa (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, ja sa priznám, že venovať sa diplomovej práci Igora Matoviča pokladám momentálne už za zbytočné, a nie preto, že by to problém nebol, to určite nie, veď Slovensko asi prvýkrát v histórii má vo funkcii premiéra plagiátora a zlodeja cudzích myšlienok, ako sa on sám nazval, ale skôr preto, že jeho túžba po moci je taká obrovská a jeho elementárna slušnosť je taká nízka, že akýkoľvek argument na jeho sebareflexiu by asi nebol dostatočne silný. Veď si stačí spomenúť na jeho slová, ktoré adresoval Andrejovi Dankovi na jeho rigoróznu prácu, a stačí si to porovnať so slovami, ktoré adresoval na diplomovú prácu Borisa Kollára, Branislava Gröhlinga a ktoré adresoval o sebe samom. A to na rozdiel od Andreja Danka opisoval z dvoch predlôh, pričom Andrej Danko opisoval z piatich.
Igor Matovič v podstate nikdy nevidel nijaký problém alebo nejaké brvno vo svojom oku, ale z triesok z očí iných ľudí skutočne vedel spraviť tlačovky a súkal ich ako z rukáva a pod hlavičkou boja proti všetkému a všetkým sa chytil v podstate do vlastnej pasce a myslím si, že jeho súčasný prerod troška tak privádza Slovensko do schizofrénie, a obávam sa, že kam táto spoločnosť pod jeho vedením vôbec dospeje.
Nie, nie som hodnotiteľkou diplomových prác ani jeho diplomovej práce a chcela som v mojom príhovore povedať niečo úplne iné. Ľudia si v demokratických voľbách zvolili človeka, do ktorého vkladali nádej, áno, je to pochopiteľné z viacerých dôvodov. Opotrebovanosť a niektoré problémy bývalých vlád boli živnou pôdou pre tohto obroditeľa, pre tohto spasiteľa morálky, čistoty, spravodlivosti a charakteru. No musím sa priznať, že po pár mesiacoch jeho vládnutia nepociťujem z ľudí a z víťazstva eufóriu. Skôr pociťujem beznádej a sklamanie. A pod pozlátkom tohto bojovníka proti zlu sa nám zrazu objavujú kontúry nekompetentného a krvilačného muža po moci, a nie šaša, ale skôr diktátora. Veď ako sa dá chápať jeho dvojaký meter? Ako sa inak dá chápať, že vyštval policajného prezidenta z jeho funkcie? Ako sa dá chápať účelová zmena zákona o voľbe generálneho prokurátora? Ako sa inak dá chápať menovanie nových prednostov okresných úradov len tak z ľudí, ktorí okolo idú v meste? Ako sa inak dá chápať nedostatočná pomoc živoriacim podnikateľom zápasiacim o prežitie a ako sa inak dá chápať takmer nulová pomoc rodinám, ktoré žijú v sociálnej neistote?
Priložme si ruku na srdce. Sústredená moc v rukách Igora Matoviča začína byť nebezpečnou pre nás všetkých. Občan sleduje jeho nekonečné tlačovky a s veľkou apatiou sa k nim aj vyjadruje. A miera jeho farizejstva niekedy otvára obyčajným ľuďom nožík vo vrecku. Áno, jeho diplomová práca skutočne asi neni ten najväčší problém. Najväčší problém je jeho chuť po absolútnej moci. A ja sa obávam a dúfam, že nenastane situácia ako v Nemecku v roku 1938. (Smiech v sále.)
Na záver by som pánovi premiérovi odkázala len toľko. Dôsledky vášho plagiátorstva a klamstiev si pose..., pos..., so sebou ponesiete celý život. Ja osobne vám som to schopná aj prepáčiť, ale možno by som mala jednu podmienku. Skúste sa ospravedlniť Andrejovi Dankovi. A nie preto, že by bol menší plagiátor ako vy, ale preto, že si to elementárna slušnosť zaslúži, lebo ste na jednej lodi. Skutočne doprajte tomuto národu aspoň trocha nádeje v slušnosť, veď je to tou poslednou útechou v tom nešťastí, ktoré sa tu momentálne na Slovensku šíri.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->