Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 5. 2021 11:24:13 - 11:25:05 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že všetko podstatné už od mojich kolegov zo SME RODINA bolo, odznelo a jedine čo by som chcel povedať je, pán kolega vnímate vy, čo sa udialo za posledné roky dajme tomu od krízy 2008, 2010 alebo aj ten problém Grécka, čo sa udial a teraz v neposlednom rade momentálne prišla taká kríza s tým kovidom, že čísla, ktoré budú vykazovať štáty teraz najbližšie roky buď budú mať oficiálnu alebo zakamuflované zadlženie, to budeme sa všetci len diviť, takže môj názor je, že ten príspevok, ktorý si mal, je tak v omeškaní 20 rokov. Ďakujem.
13. 5. 2021 18:25:02 - 18:25:17 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
a ktorá vypovedá zo zahraničia a nijak obmedzená na svojej slobode? Tak ja si myslím, kolegovia, že kedy, keď nie teraz je čas na riešenie tejto problémovej situácie. Ďakujem.
13. 5. 2021 18:24:30 - 18:25:17 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Môžem? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči pán poslanec. Dajte plný čas pánovi poslancovi. Nech sa páči.

Goga, Ľudovít, poslanec NR SR
Nebudem potrebovať, netreba. Ďakujem ešte raz za slovo. To čo povedal pán predseda, naozaj mi v tom systéme ktorý je tu postrádame tu zdravý my tu zdravý rozum. Otázka nie, je vôbec systém fungovania justície, ako je teraz nastavený správny? Mne ako laikovi príde zarážajúce, že na jednej strane problematike kolúznej väzby a to podmienok obvinených nie odsúdených osôb a na druhej strane napríklad inštitút kajúcnika osoby, ktorá je obvinená a ktorá vypovedá zo zahraničia a nijak obmedzená na svojej slobode? Tak ja si myslím, kolegovia, že kedy, keď nie teraz je čas na riešenie tejto problémovej situácie. Ďakujem.
5. 5. 2021 18:17:35 - 18:18:16 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, pán kolega, za vašu rozpravu. Poukazovali, my sme poukazovali už aj v predchádzajúcom volebnom období na, pre tie predkladané skutočnosti, o ktorých si pred chvíľočkou hovoril, ale, žiaľbohu, z opozície, z opozície sa nám to nepodarilo presadiť. Tak preto som veľmi rád, že teraz v koalícii prichádza tento návrh, a myslím si, že má zdravý rozum ten návrh a že my budeme môcť tým návrhom ušetriť náklady nielen domácnostiam a občanom, ale takisto aj podnikateľským, podnikateľskej sfére.
Takže ďakujem vám veľmi pekne za ten návrh.
3. 5. 2021 17:54:33 - 17:55:48 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
159.
Ďakujem za slovo. Martin, ďakujem za tvoj, tvoj vystúpenie. Je vidieť pri tebe, že si človek z praxe a že máš skúsenosti práve z podnikania, to znamená aj v cestovnom ruchu. Takisto chcem naviazať na Igora, že veľmi dôležité hlavne pri niektorých opatrenia, hlavne v cestovnom ruchu, resp. tých terciárnych sférach, kam patrí cestovný ruch, zavádzať opatrenia, ako je napríklad to zníženie, dočasné zníženie DPH alebo trvalé zníženie DPH, to znamená, že zo zahraničných krajín prebrať tú skúsenosť, ktorú už oni majú, ktorú nadobudli, a zistili, že sa im zvýšil obrat a takisto aj dane, ktoré podnikatelia odvádzajú pri zníženej, pri väčšom výbere, pri väčšom výbere obratu, obratu tej-ktorej prevádzky, takže bolo by, my sme už aj upozorňovali našich kolegov, keď sa pripravovalo programové vyhlásenie, že pomoc cestovnému ruchu ako sektoru je veľmi dôležitá.
Dúfame, že, dúfame, že postup, ešte počas vládnutia tejto vládnej našej garnitúry budeme môcť do toho zasiahnuť a presadiť toto opatrenie.
Ďakujem.
30. 3. 2021 10:25:29 - 10:26:27 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem pekne za slovo. Martin, ďakujem za rozpravu. Ako aj počúvam kolegov, a myslím si, že na jednu vec si naozaj zabudol, a to bolo to, že prečo prichádzame s týmto zákonom teraz, a my si musíme uvedomiť jednu vec, že žiadna vláda ani tá slovenská, ale ani naokolo, myslím si, žiadna ani okolité krajiny, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Čechy, žiadna možno aj na svete nebola pripravená na takú pandémiu, akou je pandémia COVID-19. To znamená, nemali pripravenú legislatívu na odškodňovanie. Možno sú pripravené na klasickú krízu, ktorá trvá tri mesiace, pol roka, možno rok, ale takisto ani, ani naša vláda nebola pripravená na to, že teraz po prvej vlne, ktorú sme zvládli dobre, príde druhá a možno tretia vlna, takže som rád, že je dôležité spraviť prvý krok, ktorým je vytvorenie legislatívy vyplývajúcej a ktorá budú môcť naštartovať pomoc ľuďom.
Ďakujem pekne.
17. 3. 2021 15:49:03 - 15:50:24 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo. Takisto ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa, že si podrobne rozobrala túto problematiku, a v úvode rozpravy si tiež poukázala aj na to, na čo chcem ja chvíľočku poukázať, že napriek tomu, že je predkladaná novela zákona, táto novela prinesie aj niekoľko aplikačných komplikácií, ktoré budeme musieť ešte rozoberať, tak na druhej strane veľmi pozitívne hodnotím tie tri body, ktoré, o ktorých hovorí najmä táto výnimka pri získavaní štátneho občianstva Slovenskej republiky pre ľudí, ktorí majú dokázateľný pobyt v inej krajine viac ako päť rokov.
Zaujímavá je aj výnimka pre občanov Českej republiky, u ktorých na základe príbuznosti jazyka sa má uplatniť aj výnimka z požiadavky Slovenského jazyka, a tretia, napríklad umožnenie nadobudnutia štátneho občianstva bývalým občanom Slovenskej republiky, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť. Tento, táto novela zákona je aj v programovom vyhlásení vlády, ako aj bol to aj programový zámer nášho hnutia SME RODINA, takže aj úlohy, aj úlohou tejto vlády, ktorej sme súčasťou, a odhlasovaním v prípade, že bude táto novela odhlasovaná, nadobudne aj účinnosť zákon, ktorým uľahčíme život našim občanom.
Ďakujem.
29. 1. 2021 11:57:18 - 11:58:51 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 390 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
125.
Ďakujem pekne za slovo. Ľuboš, fajn, ďakujem pekne za túto rozpravu. Takisto sa prikláňam k tejto legislatíve, ale dovolím si povedať jednu vec. Cestujem po svete, všimol som si, že sú krajiny, kde je absolútne zakázaná vizuálna reklama, ako napríklad Nórsko alebo severské krajiny, a chcel by som sa vrátiť teraz k tomu, čo tu už odznelo viackrát, a to bola, to bol problém hlavného mesta Bratislavy.
Viem, že ten vizuálny smog je všade, ale Bratislava ako taká je naj, najviac postihnutá touto problematikou. A neviem, či ste si všimli, vždycky vlastne, keď sú kampane, nielen tie, tie, tie reklamné kampane tovaru, ale však sú aj politické kampane, tak vždycky pred voľbami tam vidíme veľa politikov a vidíme tam aj mestských politikov. Takže dva roky dozadu sme tam stále mohli vidieť primátora a ten tím jeho, tím Vallo, a ten pán primátor je tam dneska už druhý rok, ale ja nemám pocit, že by sa nejakým spôsobom znižoval počet tých bilbordov a reklamných plôch v rámci, v rámci nášho hlavného mesta. Takže aj keď my pripravujeme aj novú legislatívu, tak je to, vždycky to bude aj o kompetentných ľuďoch a ich záujme meniť vlastne alebo meniť tú problematiku. Tak v podstate aj keď im dáme do ruky ten nástroj, ten legislatívny, tam kde bude vôľa, tak tam bude aj cesta.
Ďakujem pekne za slovo.
28. 1. 2021 18:44:34 - 18:45:16 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 383 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
259.
Ďakujem pekne za slovo. Ja iba tiež v rýchlosti by som sa chcel takisto poďakovať predkladateľom za tento logický návrh zákona, a ak sa mám, ak mám reagovať na rozpravu pána poslanca Slobodu, tak mne sa páčilo alebo pozdávalo sa mi práve to posledné, čo povedal, lebo jednou z tých posledných myšlienok, čo tu aj odznelo, že by sme mohli preniesť vydávanie a registráciu ŠPZ-iek aj na súkromné sek..., súkromný sektor, na eseročky alebo na firmy, ktoré by boli napojené na políciu a na dopravný inšpektorát, a bolo by to výhodné práve pre obyvateľstvo, kedy by sa dali tieto pobočky umiestniť hustejšie v rámci celej Slovenskej republiky a uľahčilo alebo zrýchlilo by to celý proces pre obyvateľov.
Ďakujem.
26. 1. 2021 18:00:23 - 18:01:19 23. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 406 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
215.
Ďakujem za slovo. Martin, ja ti chcem poďakovať za toto, že si túto debatu otvoril, a takisto, čo počúvam aj kolegov, ktorí rozprávajú k tejto téme, jedna vec tu ale neodznela ani z tvojich, ani z kolegových, z úst našich kolegov, je to, že je tu momentálne problém, v prvej vlne sme sa s ňou snažili zachytiť, teraz prišla druhá vlna, ale nikto nepovedal, dokedy kríza bude trvať. My nevieme, či tá kríza bude trvať ešte tri mesiace alebo možno rok, alebo dva.
To znamená, že toto, na čo poukazuješ, je veľmi dôležité, pretože takisto sa stretávame s ľuďmi z podnikateľského prostredia, ktorí každý sa nás pýtajú, ako majú riešiť tú situáciu, keď nemajú na odvody, na nájmy, na mzdy. Takže treba začať rokovať jednoznačne s bankami a treba urobiť opatrenia, ktoré pomôžu aj nielen obyčajným ľuďom, ale aj podnikateľom a ostatným.
Ďakujem veľmi pekne.
22. 10. 2020 11:51:12 - 11:51:47 16. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 187 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem za slovo. Rovnako sa chcem poďakovať predkladateľovi ministerstvu a tak isto aj, Miloš, tebe, za to, že precizujeme tento zákon, pretože vnímame tú problematiku už, jak povedal kolega, už na začiatku letnej sezóny nás oslovovali prevádzkovatelia týchto železníc a je veľká škoda, že sa nám nepodarilo tento návrh zákona dať do zrýchleného konania ešte pred letom. Ale myslím si, mám za to, že radšej teraz, ako vôbec nikdy, že budeme za tento zákon určite hlasovať. Ďakujem.
24. 9. 2020 11:00:20 - 11:01:44 12. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel, s pánom kolegom Blanárom v niektorých veciach jednoznačne súhlasím, ale musím, nedá sa mi nereagovať na to, čo bolo povedané napríklad k tej politike kontinuity presne za vlády SMER-u, resp. vášho nominanta pána ministra zahraničných vecí sme mali niektoré kauzy, ktoré prišli, bol to napríklad únos Vietnamca alebo aj dokonca váš pán minister pripravoval ešte v roku 2016 pakt o migrácii, ktorý vlastne chcel nás dotiahnuť, dotlačiť do tejto pozície v roku 2018, presne október, november.
A ešte na jednu vec by som chcel reagovať, áno, hnutie SME RODINA je súčasťou politickej frakcie a skupiny Identita a demokracia, ktorá nie je proti vystúpeniu Slovenska z Európskej únie, ale jednotliví jej členovia tak rovnako francúzsky Rassemblement national, alebo aj Lega sú euroskeptické strany, ktoré sú za reformu Európskej únie, to znamená nie za vystúpenie jednotlivých krajín, ale za to, aby krajiny, aby respektíve došlo k reforme zriadenia Európskej únie.
Ďakujem pekne za slovo.
2. 9. 2020 16:58:59 - 17:00:32 11. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 231 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ďakujem za slovo. Ja by som ešte rád doplnil pána kolegu Kmeca práve k tomu včerajšiemu vypočúvaniu, ktoré sa uskutočnilo práve s flámskym premiérom Janom Jambonom, bývalou policajnou šéfkou Catherin De Bolle, ktorá je dneska šéfkou Europolu, aj generálnym komisárom federálnej polície Marcom De Mesmaekerom. To vyšetrovanie trvalo päť hodín. Ja som si ho, ja som si ho vypočul a preložil, nechal preložiť a v podstate zostalo strašne veľa nezodpovedaných otázok. To, čo včera jednoznačne vyšlo na povrch, je, že informácie sa nedostávali tam, kam sa mali dostať. Či už nedbanlivosťou, alebo boli informácie zámerne utajené, a kto bol za ne zodpovedný, sa včera na pôde parlamentu taktiež adresovalo. Slovo krytie niektorí poslanci včera spomenuli niekoľkokrát. Kto napísal túto krátku policajnú správu, na ktorú sa Jambon spoliehal? Prečo sa v nej neuvádzalo, že na Chovancovi sedelo viacero agentov niekoľko minút? Kto vedel, čo sa deje v cele a kde sa tieto informácie zasekli? Na tieto otázky bude musieť odpovedať interné policajné vyšetrovanie. Po viac ako dvoch rokoch vychádzajú na povrch závažné otázky postupu nielen policajných, ale aj súdnych zložiek a lekárskych postupov. Očakávame, že aktivitu, ktorú vyvinieme my ako poslanci Národnej rady, počas tohto obdobia a bude, počas budúcich týždňov a mesiacov budú padať hlavy vo všetkých radoch, ktoré vo svojom konaní v Belgicku pochybili. Ďakujem.
3. 6. 2020 15:28:23 - 15:30:01 8. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 113 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem za slovo. Ja by som takisto chcel povedať, že, pán kolega, spájate niektoré rozhodnutia minulých vlád s momentálnou mimoriadnou situáciou. Dneska ani samotná Európska komisia nevie presne povedať, že dokedy bude táto kríza trvať a jak aj reforma, tá reforma programu stability a ostatné reformy, do jakej miery budú účinné. Východiskový bod, momentálnu situáciu všetkých krajín poznáme, ale aký dôsledok tej pandémie bude, to si neviem predstaviť. Však predsa čítate noviny, viete, aká je nezamestnanosť, jak ide v Európe, v Spojených štátoch minulý týždeň dosiahla nezamestnanosť 40 mil. ľudí z 200 mil. ľudí produktívneho veku a tá sa bude zvyšovať. Čakáme, že v Európe tá nezamestnanosť bude rovnaká, to znamená, nepoznáme výsledok, aký bude, kde až tá pandémia zasiahne ekonomiky krajín.
A ešte by som chcel povedať jednu vec k tým príspevkom na zbrojenie. My ako Slovenská republika sme členom Európskej únie a takisto aj členom Severoatlantickej aliancie a z tohto členstva nám vyplývajú aj príspevky, respektíve položky, ktoré musíme prispievať. To znamená, v roku 2023 nám začína plynúť práve tie 2 %. A spomínali ste napríklad zdravotníctvo, hej. Tu v Bratislave bola vojenská nemocnica, ktorá bola zrušená, a tie 2 % nemusia ísť rovno na zbrojenie, ale my si za tie 2 % vieme napríklad urobiť vojenskú nemocnicu ako jeden príklad oponencie toho, čo ste povedali.
Ďakujem za slovo.
28. 4. 2020 9:07:05 - 9:07:13 6. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ja sa chcem iba poďakovať môjmu kolegom Martinovi Borguľovi za jeho faktickú a ďakujem pekne za pozornosť.
28. 4. 2020 9:02:20 - 9:06:09 6. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Dobré ráno. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som sa v krátkosti v mojej rozprave venoval zahraničnopolitickej oblasti zahraničnej politiky a medzinárodných vzťahov. Čo sa týka postoja hnutia SME RODINA k programovému vyhláseniu vlády Slovenskej republiky 2020, chcem zvýrazniť, že sa stotožňujeme a podporujeme myšlienku konsenzu, nakoľko sme toho názoru, že zahraničná politika je kontinuálnou záležitosťou, a ako sa hovorí, je behom na dlhé trate.
Ako koaličný partner sa ďalej stotožňujeme s našou príslušnosťou v štruktúrach Severoatlantickej aliancie a považujeme zotrvanie v platných zmluvách a kontraktoch za nediskutovateľnú skutočnosť.
Za takisto pevnú súčasť našej politiky považujeme členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii. Za dobu nášho členstva sme sa stali súčasťou schengenského priestoru a okrem iných výhod v rámci eurozóny participujeme na spoločnej mene, spoločnom hospodárskom priestore.
Vnímame, že Európska únia prechádza zložitým obdobím, a ako v programovom vyhlásení konštatuje, musíme sa pripraviť na zmeny, musíme sa pripraviť aj na nepredvídateľnosť vývoja. V blízkej budúcnosti budeme konfrontovaní dopadmi krízy, ako členská krajina budeme spoločne s našimi partnermi nútení prehodnotiť naše postoje, poukázať na dlhodobo odkladané reformy, poukázať na nedomyslené rozhodnutia a vývoj, ktorý sa osamostatnil vo svojej dynamike.
Pojem globalizácia bol ešte pred pár týždňami vnímaný ako synonymom pokroku. Globálna eufória bola v plnom prúde. Hospodárska infraštruktúra sa nezadržateľne posúvala na iné kontinenty. Všetky krivky hospodárskych ukazovateľov smerovali exponenciálne nahor. Nedomyslené rozhodnutia napriek varovným signálom nám prikazovali rýchlejšie, vyššie, ďalej, bezpodmienečná expanzia bez ohľadu na hodnoty, na prírodu a na zdravý rozum.
Prepuknutím pandémie sme sa ocitli v opačnom spektre, v globálnej depresii. Uvedomili sme si, na aké dobrodružstvo sme sa vlastne podujali. Ocitli sme sa v situácii, keď síce lacné, ale pre fungovanie nášho a európskeho zdravotníctva nevyhnutné produkty boli mimo dosah. O dostupnosti liekov, masiek, ochranných odevov sme zrazu museli konkurovať s inými krajinami, a to väčšími a bohatšími, ako sme my. Závislosť na zvyšujúcej sa globalizácii obchodu nám nekompromisne predostrela, ako rýchlo sa môže z hospodárskej politiky stať geopolitika.
Vírus ako taký nebude znamenať koniec globalizácie, ako sa mnohí tvorcovia konšpiratívnych teórií nazdávajú, ale otvoril nám oči pre to, aký je tento systém krehký. Globalizovaná ekonómia nie je dobrá alebo zlá, ale jednotlivé závislosti, ktoré spôsobil, sú to určite.
Mimo národného rámca myslenia môžeme konštatovať, že nie je pravdou, že sme na krízu vyvolanú koronavírusom neboli pripravené. Nie je to celkom pravda. My sme totižto na žiadnu krízu neboli vôbec pripravení.
Vážené kolegyne a kolegovia, nie je čas na hľadanie vinníkov, ale dozrel čas na zmenu vnímania reality. Dozrel čas, aby sme spoločne dokorán otvorili okno alternatívnemu mysleniu. Vnímame návrat k normalite ako šancu na lepšiu a zodpovednejšiu budúcnosť.
Ďakujem.
24. 4. 2020 14:04:12 - 14:05:29 6. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
244.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel ešte na záver ešte raz vrátiť k tej téme migrácie, nezákonnej migrácie a tak ďalej. My si musíme uvedomiť, v minulom volebnom období, myslím, že do roku 2016 v lete, alebo 2017, sa začal pripravovať Pakt o migrácii a spolupodieľal sa na ňom práve váš bývalý nominant a minister zahraničných vecí pán Lajčák. A táto téma začala rezonovať, myslím, 5. novembra 2018, kedy okolité krajiny, myslím, Rakúsko, potom aj my sme začali reagovať o nezmyselnosti tohto paktu vlastne o tých 23 bodoch, čo 17 bol nám niečo iba odporúčalo. A vlastne de facto, keď sa dneska bavíme, počúvam včera od pána Blahu od, dneska od pána Blanára a určite aj od iných kolegov zo SMER-u budeme počúvať nie o, o migrácii, o nelegálnej migrácii a že sa v programovom vyhlásení vlády venuje tomu nedostatočná pozornosť alebo nedostatočný rozsah, áno, sú tam presne dve vety. Ale ja som toho názoru, že na odmietnutie povinných kvót prijímania migrantov stačí skutočne v skutočnosti len jedno slovo, a to je nie. A nie znamená nie.
Ďakujem za slovo.

Deň v parlamente

<- ->