Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
1. 4. 2021 19:50:33 - 19:51:30 25. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní - 01.04.2021 Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
188.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, aj všetkým kolegom za ich poznámky. Ja si tento čas dovolím využiť ešte raz na to, že nedovoľme prudké uvoľňovanie opatrení. Núdzový stav potrebujeme ešte preto, aby sa toto nedialo. Situácia v našich okolitých krajinách nám musí byť varovaním, lebo ináč sa situácia môže opätovne zhoršiť, čo by pre našich statočne bojujúcich a unavených zdravotníkov bolo pravdepodobne už nad ich sily. Vydržme, prosím, tieto sviatky len v kruhu svojich najbližších, zostaňme doma, pekné dni využívajme na prechádzky a športovanie v prírode v rámci okresu. Ak to dokážeme, čakajú nás po dlhých týždňoch reálne uvoľnenia a zdravotníkom by mohli vzniknúť kapacity aj na realizovanie vašich odložených operácií.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
1. 4. 2021 19:20:54 - 19:31:06 25. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní - 01.04.2021 Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán premiér, ctené kolegyne, kolegovia, no, začína to byť zaujímavé, priznám sa, že začínam sa znova, trošku začínam sa cítiť ako na vláde. Sme najviac postihnutá krajina britskou, oveľa infekčnejšou a smrteľnejšiou mutáciou koronavírusu, preto od januára všetci bojujeme s veľmi náročným protivníkom. Trvá to už veľmi veľa týždňov, napriek tomu mnohí občania tejto krajiny dodržiavajú opatrenia a im patrí veľká vďaka. Pretože po niekoľkých týždňoch vidíme reálne ovocie ich obmedzovania sa a ja viem, že každý jeden z tých, ktorý sa obmedzoval, dodržiaval opatrenia, to robil preto, aby zachránil životy tých, ktorí by sa mohli nakaziť, chránil ich zdravie. A za to im patrí veľká vďaka.
To, že došlo k zlomeniu krivky a postupne sa nám zlepšujú nielen čísla pozitívne testovaných, ale najmä nám klesajú počty hospitalizovaných, tak za to musíme poďakovať práve týmto zodpovedným, statočným ľuďom, ktorí sa takýmto spôsobom aj počas týchto posledných týždňov vo veľmi ťažkom zápase s tým neviditeľným nepriateľom zodpovedne správali. Keď sa pozrieme na okolité krajiny, Českú republiku, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, ale aj celkovo na krajiny v Európe, tak mnohé z nich momentálne teraz, či už to nazveme, alebo nenazveme treťou vlnou, tak majú veľký vzostup pozitívne testovaných osôb a opäť sa začínajú nebezpečným spôsobom plniť nemocnice. Áno, obávajú sa toho, že sa im postupne premorí, tak ako sa u nás premoril, práve tento nebezpečný, infekčnejší až smrteľnejší britský variant B117, ktorý mal práve za následok taký dramatický vývoj našej druhej vlny.
Avšak chcem povedať, že pokiaľ by došlo teraz k nejakému radikálnemu uvoľňovaniu opatrení a pokiaľ by došlo k oficiálnemu uvoľneniu opatrení, tak tí ľudia, ktorí nás doteraz držali a ktorým môžme ďakovať za to, že tie čísla sa teraz zlepšujú, a ktorým ďakujú a tlieskajú zdravotníci, ktorým postupne klesajú počty hospitalizovaných v nemocniciach, tak títo ľudia by sa mohli začať správať slobodnejšie, voľnejšie. Všetci na to čakáme, tá únava je veľmi veľká, avšak pokiaľ by sa to oficiálne dovolilo, obávam sa, že budeme svedkami toho, čo vidíme teraz v okolitých krajinách, že opäť nám tie krivky pozitívne testovaných začnú stúpať a za dva-tri týždne sa nám opäť začnú zvyšovať počty hospitalizovaných v nemocniciach. Ja si myslím, že toto určite nikto z nás nechce.
Keď sa rozprávame o núdzovom stave, tak dovoľte mi len jedno opatrenie vybrať, ktoré, sa obávam, sa žiadnym iným zákonom nedá nahradiť, a to je práve to obmedzenie osobnej slobody, ktoré je definované v uzneseniach vlády zákazom vychádzania. Áno, hlavný hygienik, eventuálne vláda nejakými uzneseniami môže regulovať otváranie určitých prevádzok, zakázať určité podujatia a tak ďalej, avšak veľmi dobre vieme, že tá pandemická únava je veľmi vysoká a už v súčasnosti sa mnohé z tých opatrení nedodržiavajú. Avšak videli sme, že pokiaľ sa zaviedol zákaz vychádzania napríklad po ôsmej hodine večer, tak viditeľne – minimálne tu v Bratislave – bolo vidieť, že tých áut je oveľa menej. A teda ľudia vedeli, že pokiaľ vyjdú von, tak môže sa ich ktokoľvek opýtať, kto to má na starosti kontrolovať, kam idú. A v prípade, že by zákaz vychádzania nemohol byť takýmto spôsobom realizovaný, tak, samozrejme, hocikto by sa mohol pohybovať vonku, pretože by na to mohol mať rôzne dôvody a muselo by sa potom kontrolovať priamo až tie prevádzky, eventuálne tie miesta, ktoré by mohli byť obmedzované. A veľmi dobre vieme, že to fungovať nebude môcť takto ďalej. Bolo by to opäť dôvodom toho, že by začali rásť počty pozitívne testovaných a opäť by sa nám to začalo prejavovať v nemocniciach.
Dovoľte ešte, aby som sa trošku vyjadril k tým testom. Áno, ja neviem, čo na Slovensku treba už urobiť pre to, aby sme presvedčili vás poslancov, eventuálne vedeckú verejnosť, ako publikovať vedeckú štúdiu, ktorú vám uverejní najprestížnejší celosvetový časopis Science, ktorý jasne dokázal efekt testovania, ktorý dokázal, že slovenské celoplošné testovanie v novembri v kombinácii s opatreniami, ktoré boli, dokázal za týždeň znížiť percento pozitívne alebo teda prevalenciu ochorenia až o 58 %. Práve preto sme boli minulý rok práve v tom poslednom, treťom až štvrtom kvartáli ekonomicky najúspešnejšia krajina, ktorá v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami nemala taký pokles HDP ako ostatní, pretože sme vôbec nemali nejaký dlhodobý prísny, striktný lockdown, a to práve vďaka testovaniu.
Ja rozumiem, že ten odpor je prirodzený, pretože testovanie je nepríjemná vec, ale každý, kto sa testuje, je zodpovedný. A keď niekto tvrdí, no, 50 % prejde a môžu byť nakazení. Áno, môžu byť nakazení, v ten deň ešte pravdepodobne nie sú, teda nieže v ten deň nie sú infekční, pretože tieto testy zachytia infekčných, áno, potom ďalšie dni už môžu byť infekční, ale stále sme 50 % takýchto ľudí vychytali. A ja som presvedčený, že aj vďaka testovaniu a práve v prípade tohto britského variantu máme teraz naozaj to pozitívne ovocie dodržiavania tých kritérií, ktoré sú nastavené, alebo opatrení a zároveň v kombinácii s testovaním.
Nemecký minister zdravotníctva Spahn čelil nedávno obrovskej kritike a hovorilo sa o jeho odvolaní práve preto, že nenakúpil antigénne testy. U nás je to práve presne naopak.
Tých 35 miliónov testov, z ktorých už toľko ani nemáme, to sú naozaj testy, ktoré schválil, schválil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo ako testy, ktoré sa môžu v súčasnosti používať na tzv. samotestovanie, a teda po tom, ako si človek vzhliadne nejaké inštruktážne video alebo najlepšie niekto iný, kto bude vlastne kontrolovať toto testovanie, nemusí byť zdravotník, a tak si dotyčný človek z predného, z prednej časti nosa naozaj môže urobiť výškrab a potom zistiť veľmi podobnou presnosťou, či je infekčný, alebo nie je infekčný. Takéto testy sa dajú robiť, keď budete vchádzať do zamestnania, takéto testy sa, samozrejme, dajú robiť, keby ste chceli ísť aj na nejaké miesto, kde si chcete byť istý, že nie ste infekčný, dali by sa robiť pri prechode cez hranice, samozrejme, dali by sa robiť v školách a tým pádom môže dôjsť k úplne zmene stratégie testovania, tak ako to bolo doteraz, lebo doteraz práve to testovanie z nazofaryngu, teda z nosohltanu, zozadu, naozaj bolo potrebné, aby robil iba zdravotník.
Takisto tu bolo viackrát hovorené o liečebných protokoloch. Prosím vás, ja vás chcem upozorniť, že existujú tzv. štandardné diagnosticko-terapeutické postupy a tieto postupy, samozrejme, boli zverejnené, čo sa týka liečby ochorenia COVID-19 už počas prvej vlny, teda v lete. Odvtedy sú stále prítomné na webstránke ministerstva zdravotníctva, sú pravidelne aktualizované a toto sú postupy, ktoré sú zákonne, zákonne vymožiteľné, teda lekári, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú podľa nich liečiť. Takže to, že tu neboli liečebné protokoly, je úplný nezmysel, naopak, každý z lekárov, ktorý by také niečo tvrdil, tak sa kvázi odhaľuje, že nevie, že má postupovať podľa štandardných diagnosticko-terapeutických postupov, ktoré sú zverejnené a podľa ktorých by mal postupovať práve aj v liečbe tohto ochorenia.
Ja ešte raz chcem všetkým veľmi pekne poďakovať občanom, ktorí teraz momentálne majú pred sebou naozaj jedny z najkrajších a pre kresťanský svet najväčších sviatkov, chcem im poďakovať za ich zodpovednosť, poprosiť ich, aby zostali v kruhu svojich najbližších, aby naozaj necestovali mimo svojho okresu, aby športovali a chodili na prechádzky do prírody v rámci svojho okresu. A ja verím, že po Veľkej noci už aj podľa COVID automatu, ktorý tu bol spomenutý, dosiahneme tie kritériá, kedy budeme môcť hovoriť o zodpovednom postupnom uvoľňovaní a najmä budú môcť vzniknúť kapacity v našich zdravotníckych zariadeniach aj na realizovanie už odložených operácií.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
1. 4. 2021 16:06:53 - 16:08:54 25. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní - 01.04.2021 Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krajčí, Marek (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne. Ja na viacero vecí pokúsim sa potom reagovať aj priamo v rozprave, ale dovoľte, aby som vysvetlil tie spomínané antigénové testy.
Po prvé, COVID automat nie je súčasťou uznesenia o núdzovom stave, ktorý teraz ideme prijať. COVID automat je niečo, čo sa bude meniť. Doteraz bolo jeho súčasťou testovanie, avšak bude sa meniť aj súčasná stratégia testovania. Takže o tomto my naozaj hlasovať nebudeme, či sa bude alebo nebude teraz testovať. Teraz hlasujeme o niečom alebo budeme hlasovať o niečom úplne inom.
Ale samotné antigénové testy, treba si uvedomiť, že ony zachytia približne každého druhého pozitívneho na ochorenia COVID-19, ktorého by sme vedeli dokázať PCR testom. Časť týchto ľudí vôbec nevie, že sú infekční. Veľmi dobre vieme, že ochorenie COVID-19 práve preto je také nebezpečné, lebo ho roznášajú mnohí tí, ktorí sú bezpríznakoví, sú infekční. Keď zachytíte takéhoto človeka, vie, že je pozitívny, ide do karantény. Zabránite tomu, aby nakazil svojich kolegov v práci, aby nakazil tých, s ktorými možno cestuje v hromadných prostriedkoch, svojich blízkych a tak ďalej. Takže áno, je tam len 50-percentná, by som povedal, účinnosť, ale aj tá 50-percentná účinnosť robí obrovský rozdiel v tom, ako manažujeme, zvládame pandémiu.
Súčasťou súčasného COVID automatu je aj testovanie a treba povedať, že sa testuje veľmi veľa, vychytávame obrovské množstvo tým pádom pozitívnych ľudí, ktorí keď sa správajú zodpovedne, zabraňujeme tomu, aby sa ďalej replikoval tento vírus u tých, ktorí ešte toto ochorenie neprekonali alebo nie sú zaočkovaní. To znamená, výrazným spôsobom tlmíme prírastok nových hospitalizovaných v nemocniciach a tým pádom dobre sa manažuje tá pandémia, čo je nakoniec posledné týždne vidieť, keďže nám klesajú počty hospitalizovaných v nemocniciach a konečne po niekoľkých mesiacoch vidíme efekt. Áno, zároveň aj tých opatrení, ktoré máme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->