Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 5. 2021 13:16:00 - 13:16:51 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Podľa ustanovenia § 40 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností žiadam ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky podpísaný pod týmto procedurálnym návrhom Národnú radu Slovenskej republiky, aby ma oslobodila od povinnosti mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach, s ktorými som sa oboznámil počas výkonu funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti so správou SIS o tzv. univerzálnych svedkoch a ovplyvňovaní a manipulácii citlivých trestných vecí, ktorú na mimoriadnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky 26. mája 2021 predniesol predseda Národne rady Slovenskej republiky.
28. 5. 2021 10:32:24 - 10:33:57 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Vážení páni, ja som sa tu dozvedel, že my vám blokujeme rozpočet. My. Však my sme opozícia, však vy si máte schváliť rozpočet. O čom to tu trepete? Jedine kto vám to tu môže blokovať je možno SAS-ka, ktorá má jediná možno je príčetná v tom, čo idete urobiť. Idete zadlžiť Slovenskú republiku tak, že sa to nesplatí ani do roku 2038. Vy tomu rozumiete, čo tu rozprávate? A ja sa tu nebavím o vašich COVID, COVID-výdavkoch. Ja som včera hovoril. Nikto ste tu neboli a dneska tu mudrujete. Necovid-výdavky si pozrite jak vám rastú. Jak vám pukne štát. V tomto roku 6 miliárd navyše mimo COVID-u. Minulý rok 4 miliardy navyše mimo COVOD-u. Tak čo tu rozprávate o pomoci ľuďom. Keby ste tu včera boli, tak ste počuli, že som povedal, že my podporujeme všetky opatrenia, ktoré sú čo sa týka COVID-u, ale určite nebudeme podporovať testovanie za 600 miliónov, ďalších 51 miliónov si idete dávať dodatku vašom 350 miliónov na testovanie. Však sa na to pozrite. O čom tu trepete? Pán Pollák, vy keď chcete niečo rozprávať o, o, o rozpočte, tak poďte so mnou do debaty televíznej, vyzývam vás a môžete tam mudrovať, jak tuto v tejto vašej faktickej poznámke. To isté pán Lehotský. Na výbore nepovie dve slová a tuto ide mudrovať, jak keby všetkému rozumel. Ďakujem pekne.
28. 5. 2021 10:08:27 - 10:18:38 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dobrý deň, dámy a páni, sme v druhom čítaní a ja som včera tak isto povedal všetky moje výhrady k tomuto návrhu rozpočtu. Čo sa týka samotného procesu, je podľa mňa netransparentný spôsobom akým bol predložený, aj rozsah toho materiálu je tak zle pripravený, že nedá sa o ňom veľmi odborne diskutovať a chcem povedať, že tak ako som včera naznačoval podľa tých informácií, ktoré som mal, že to navýšenie nebude 3,4 miliardy, ale že sa bude zvyšovať o ďalších 350 miliónov. Moje obavy sa potvrdili dnes na rokovaní výboru, pán poslanec Gyimesi predložil pozmeňujúci návrh ktorý hovorí o ďalšom navýšení výdavkov o 350,6 milióna eur kde teda musím povedať, že spôsob akým to bolo predložené tak opäť hovorím je to absolútne netransparentné, nemôže sa stať, že takýto pozmeňujúci návrh príde na výbor, žiadal som 5 minút pred výborom, či tento pozmeňujúci návrh máme k dispozícií, nemali sme ho k dispozícií. Rokovalo sa o ňom tak, že sme si sadli, otvorila sa schôdza a nám boli nahádzané na lavice, tento pozmeňujúci návrh, takto sa to proste nerobí. Odmietam absolútne, tu sa zo stovkami miliónov narába ako s korunami ....
===== rokovalo sa o ňom tak, že sme si sadli, otvorila sa schôdza a nám boli nahádzané na lavice tento pozmeňujúci návrh. Takto sa to proste nerobí. ....(nezroz.vyslov.) tam absolútne, tu sa zo stovkami miliónov narába ako s korunami. Keď si to prerátame na koruny, tak toto je 10 mld. korún, 10 mld. korún vybavené za tri minúty na výbore. Z tohto pozmeňováku vyplýva, že na jednej strane tu bolo veľakrát povedané to, že ako veľmi pravdepodobné je, že bude tretia vlna COVID-u a prečo na všetko potrebujeme tie rezervy. Včera som hovoril o tom, že v programe stability bola rezerva 588 mil. práve na COVID, ale vy ste si to, samozrejme, rozdelili iba na COVID ide 300 mil., ďalších 300 na necovid výdavky, ktoré som kritizoval, že nám rastú utešené a že to je podľa mňa ako tie covidové výdavky. Tak na jednej strane hovoríte to, že tretia vlna s istotou príde, na druhej strane s týmto pozmeňovákom ste zobrali subjektom hospodárskej mobilizácie 67,6 mil. eur tým, že ste to zdôvodnili, že lebo však končí COVID, že máme výborné čísla. Tak toto fakt nechápem.
Druhý výdavok. Mimoriadny COVID príplatok pre COVID oddelenia. Opäť ste im zobrali 65 mil., lebo však už netreba, lebo COVID končí. Tak teda ide tá tretia vlna? Nejde tá tretia vlna? Ja neviem. Ľavá ruka nevie, čo robí pravá. A toľko tých rečí o tom gastropriemysle, kde teda v pôvodnom návrhu zákona bolo 39 mil., tak teraz ste im ešte zobrali 1,7 mil., lebo však majú veľa. To sú tie gastroprevádzky, o ktorých sme hovorili, že majú obrovské problémy a že ako ich ide veľmi vyriešiť. Z celkovej tej sumy je to jedna z tých menších položiek.
Teraz čo sa ide navyšovať, tak opäť je tu najväčšia položka 244 mil. na prvú pomoc Semafor, lebo 30. 6. končí. Tvrdíte, že bude treba ďalej v druhom polroku, dobre, môžme sa o tom baviť. Sú tu aj ďalšie položky. Ale čo mňa najviac prekvapilo, je tu 20 mil. si ide pridať pani Remišová. Včera sme celý deň hovorili o tom, ako je dôležité, aby sme využívali realokáciu európskych peňazí, aby bolo z európskych fondov čo najviac preplatené. Lebo na tie covidové výdavky sa dá veľmi jednoducho urobiť. A musím povedať, že sociálny fond máme vyčerpaný, nerealokovali sme peniaze, mohli sme tam presunúť na sociálny fond ďalšie peniaze, o čo by sme mohli menej dať výdavkov práve v tomto návrhu. Sú tu ďalšie eurofondy zo starého programovacieho obdobia, z nového programovacieho obdobia, Plán obnovy, REAK EU, ktorý sme mohli miliardy eur čerpať a nemuseli sme zaťažovať tie najdôležitejšie zdroje, to sú zdroje zo štátneho rozpočtu. No čiže my ideme dať ďalších 20 mil. namiesto toho, aby sme získali miliardy z eurofondov alebo sto milióny, tak ideme dať ďalších 20 mil. pani Remišovej. Ja viem, že ona si to zdôvodní, lebo to najprv treba zaplatiť a potom dostanem alebo nejaký ten technický, technické zdôvodnenie. Ale ja sa pýtam, prečo si tu každé to ministerstvo drží tie svoje eurofondy, aj keby teda mali prepadnúť a vedia dopredu, že to nevyčerpajú, tak si radšej to necháme prepadnúť, ako by sme to posunuli inému ministrovi a ten rezortizmus je tu obrovský. Nie je to koordinácia. Vláda by mala, to je úloha hlavne teda premiéra, aby jasne zadefinovala, ak teda chceme čerpať eurofondy, že ktorých ministerstiev, tie ktoré tie eurofondy čerpať vedia.
Takže deficit Slovenskej republiky podľa Programu stability mal byť 9,9 %. A na základe tohto pozmeňujúceho návrhu sme sa prehupli cez desiatku, oznamujem všetkým, takže počítam, že okolo 10,3 % sa nám navýši deficit. Takže to, čo sme tu hovorili o tej gréckej ceste, o dlhoch, ktoré tu vyrábame a že všetky tieto dlhy sú niečím, čo v budúcnosti budú musieť zaplatiť občania Slovenskej republiky buď vo forme daní, nejakých odvodov alebo niečoho iného. Minister financií na to, aby strážil zdravé verejné financie a takisto s premiérom by mali koordinovať všetky zdroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme míňali štátne prostriedky v čo najmenšej možnej miere.
Tak ako som avizoval včera, tak v jednej relácii, tak som hovoril o tom, že minuli sme miliardy, dávame desiatky miliónov na rôzne účely, rôznym neziskovým organizáciám, tretiemu sektoru, kde komu na rôzne projekty, tak v podstate dávame tu iniciatívu, napriek tomu, že oznamujem, že nezahlasujem za tento rozpočet, tak chcem predložiť jeden pozmeňujúci návrh, ktorý teda pripravil kolega Blanár s tým, že som to aj ja, aj pán Robert Fico s tým, že máme, chceme navýšiť prostriedky pre Maticu slovenskú, lebo je veľkou hanbou, keď taká inštitúcia ako Matica slovenská dostane v histórii jednu z najnižších, najnižšej sumy a má problémy s tým, aby vedela ufinancovať svoje aktivity. V roku 2021 je to v novodobej histórii jeden z najkomplikovanejších z hľadiska financovania jej činnosti za posledných desať rokov. Matica slovenská dostala zo štátu historicky najnižšiu dotačnú podporu za posledné desaťročie vo výške asi 1,3 mil. eur. A súčasne sa zrejme vytvorí aj najnižšie vlastné príjmy, aj vzhľadom na to, že je tu COVID. Rozpočet v roku 2020 je nižší o 414, 414 479 eur. Takýto výrazný pokles príjmov má dôsledky na činnosť Matice slovenskej, prevádzkovanie a udržovanie nehnuteľností budov, platenie nájmov, hlavne na personálne zoštíhlenie na mnohých pracoviskách Matice slovenskej bude problematické. Takže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh Roberta Fica, Juraja Blanára a Ladislava Kamenického k návrhu vlády, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (tlač 532). V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.
Ad 1. V prílohe č. 4 v Kóde programu 08S Tvorba, šírenie, ochrana prezentácia kultúrnych hodnôt navýšiť sumu 212 793, 212 793 884 eur o 414 479 eur. A túto navýšenú sumu účelovo viazať na kód programu 08S010B - Podpora aktivít Matice slovenskej. Ďakujem pekne. Skončil som a chcel by som požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.
28. 5. 2021 10:08:27 - 10:18:38 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dobrý deň, dámy a páni, sme v druhom čítaní a ja som včera tak isto povedal všetky moje výhrady k tomuto návrhu rozpočtu. Čo sa týka samotného procesu, je podľa mňa netransparentný spôsobom akým bol predložený, aj rozsah toho materiálu je tak zle pripravený, že nedá sa o ňom veľmi odborne diskutovať a chcem povedať, že tak ako som včera naznačoval podľa tých informácií, ktoré som mal, že to navýšenie nebude 3,4 miliardy, ale že sa bude zvyšovať o ďalších 350 miliónov. Moje obavy sa potvrdili dnes na rokovaní výboru, pán poslanec Gyimesi predložil pozmeňujúci návrh ktorý hovorí o ďalšom navýšení výdavkov o 350,6 milióna eur kde teda musím povedať, že spôsob akým to bolo predložené tak opäť hovorím je to absolútne netransparentné, nemôže sa stať, že takýto pozmeňujúci návrh príde na výbor, žiadal som 5 minút pred výborom, či tento pozmeňujúci návrh máme k dispozícií, nemali sme ho k dispozícií. Rokovalo sa o ňom tak, že sme si sadli, otvorila sa schôdza a nám boli nahádzané na lavice, tento pozmeňujúci návrh, takto sa to proste nerobí. Odmietam absolútne, tu sa zo stovkami miliónov narába ako s korunami ....
===== rokovalo sa o ňom tak, že sme si sadli, otvorila sa schôdza a nám boli nahádzané na lavice tento pozmeňujúci návrh. Takto sa to proste nerobí. ....(nezroz.vyslov.) tam absolútne, tu sa zo stovkami miliónov narába ako s korunami. Keď si to prerátame na koruny, tak toto je 10 mld. korún, 10 mld. korún vybavené za tri minúty na výbore. Z tohto pozmeňováku vyplýva, že na jednej strane tu bolo veľakrát povedané to, že ako veľmi pravdepodobné je, že bude tretia vlna COVID-u a prečo na všetko potrebujeme tie rezervy. Včera som hovoril o tom, že v programe stability bola rezerva 588 mil. práve na COVID, ale vy ste si to, samozrejme, rozdelili iba na COVID ide 300 mil., ďalších 300 na necovid výdavky, ktoré som kritizoval, že nám rastú utešené a že to je podľa mňa ako tie covidové výdavky. Tak na jednej strane hovoríte to, že tretia vlna s istotou príde, na druhej strane s týmto pozmeňovákom ste zobrali subjektom hospodárskej mobilizácie 67,6 mil. eur tým, že ste to zdôvodnili, že lebo však končí COVID, že máme výborné čísla. Tak toto fakt nechápem.
Druhý výdavok. Mimoriadny COVID príplatok pre COVID oddelenia. Opäť ste im zobrali 65 mil., lebo však už netreba, lebo COVID končí. Tak teda ide tá tretia vlna? Nejde tá tretia vlna? Ja neviem. Ľavá ruka nevie, čo robí pravá. A toľko tých rečí o tom gastropriemysle, kde teda v pôvodnom návrhu zákona bolo 39 mil., tak teraz ste im ešte zobrali 1,7 mil., lebo však majú veľa. To sú tie gastroprevádzky, o ktorých sme hovorili, že majú obrovské problémy a že ako ich ide veľmi vyriešiť. Z celkovej tej sumy je to jedna z tých menších položiek.
Teraz čo sa ide navyšovať, tak opäť je tu najväčšia položka 244 mil. na prvú pomoc Semafor, lebo 30. 6. končí. Tvrdíte, že bude treba ďalej v druhom polroku, dobre, môžme sa o tom baviť. Sú tu aj ďalšie položky. Ale čo mňa najviac prekvapilo, je tu 20 mil. si ide pridať pani Remišová. Včera sme celý deň hovorili o tom, ako je dôležité, aby sme využívali realokáciu európskych peňazí, aby bolo z európskych fondov čo najviac preplatené. Lebo na tie covidové výdavky sa dá veľmi jednoducho urobiť. A musím povedať, že sociálny fond máme vyčerpaný, nerealokovali sme peniaze, mohli sme tam presunúť na sociálny fond ďalšie peniaze, o čo by sme mohli menej dať výdavkov práve v tomto návrhu. Sú tu ďalšie eurofondy zo starého programovacieho obdobia, z nového programovacieho obdobia, Plán obnovy, REAK EU, ktorý sme mohli miliardy eur čerpať a nemuseli sme zaťažovať tie najdôležitejšie zdroje, to sú zdroje zo štátneho rozpočtu. No čiže my ideme dať ďalších 20 mil. namiesto toho, aby sme získali miliardy z eurofondov alebo sto milióny, tak ideme dať ďalších 20 mil. pani Remišovej. Ja viem, že ona si to zdôvodní, lebo to najprv treba zaplatiť a potom dostanem alebo nejaký ten technický, technické zdôvodnenie. Ale ja sa pýtam, prečo si tu každé to ministerstvo drží tie svoje eurofondy, aj keby teda mali prepadnúť a vedia dopredu, že to nevyčerpajú, tak si radšej to necháme prepadnúť, ako by sme to posunuli inému ministrovi a ten rezortizmus je tu obrovský. Nie je to koordinácia. Vláda by mala, to je úloha hlavne teda premiéra, aby jasne zadefinovala, ak teda chceme čerpať eurofondy, že ktorých ministerstiev, tie ktoré tie eurofondy čerpať vedia.
Takže deficit Slovenskej republiky podľa Programu stability mal byť 9,9 %. A na základe tohto pozmeňujúceho návrhu sme sa prehupli cez desiatku, oznamujem všetkým, takže počítam, že okolo 10,3 % sa nám navýši deficit. Takže to, čo sme tu hovorili o tej gréckej ceste, o dlhoch, ktoré tu vyrábame a že všetky tieto dlhy sú niečím, čo v budúcnosti budú musieť zaplatiť občania Slovenskej republiky buď vo forme daní, nejakých odvodov alebo niečoho iného. Minister financií na to, aby strážil zdravé verejné financie a takisto s premiérom by mali koordinovať všetky zdroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme míňali štátne prostriedky v čo najmenšej možnej miere.
Tak ako som avizoval včera, tak v jednej relácii, tak som hovoril o tom, že minuli sme miliardy, dávame desiatky miliónov na rôzne účely, rôznym neziskovým organizáciám, tretiemu sektoru, kde komu na rôzne projekty, tak v podstate dávame tu iniciatívu, napriek tomu, že oznamujem, že nezahlasujem za tento rozpočet, tak chcem predložiť jeden pozmeňujúci návrh, ktorý teda pripravil kolega Blanár s tým, že som to aj ja, aj pán Robert Fico s tým, že máme, chceme navýšiť prostriedky pre Maticu slovenskú, lebo je veľkou hanbou, keď taká inštitúcia ako Matica slovenská dostane v histórii jednu z najnižších, najnižšej sumy a má problémy s tým, aby vedela ufinancovať svoje aktivity. V roku 2021 je to v novodobej histórii jeden z najkomplikovanejších z hľadiska financovania jej činnosti za posledných desať rokov. Matica slovenská dostala zo štátu historicky najnižšiu dotačnú podporu za posledné desaťročie vo výške asi 1,3 mil. eur. A súčasne sa zrejme vytvorí aj najnižšie vlastné príjmy, aj vzhľadom na to, že je tu COVID. Rozpočet v roku 2020 je nižší o 414, 414 479 eur. Takýto výrazný pokles príjmov má dôsledky na činnosť Matice slovenskej, prevádzkovanie a udržovanie nehnuteľností budov, platenie nájmov, hlavne na personálne zoštíhlenie na mnohých pracoviskách Matice slovenskej bude problematické. Takže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh Roberta Fica, Juraja Blanára a Ladislava Kamenického k návrhu vlády, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (tlač 532). V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.
Ad 1. V prílohe č. 4 v Kóde programu 08S Tvorba, šírenie, ochrana prezentácia kultúrnych hodnôt navýšiť sumu 212 793, 212 793 884 eur o 414 479 eur. A túto navýšenú sumu účelovo viazať na kód programu 08S010B - Podpora aktivít Matice slovenskej. Ďakujem pekne. Skončil som a chcel by som požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.
28. 5. 2021 10:08:27 - 10:18:38 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dobrý deň, dámy a páni, sme v druhom čítaní a ja som včera tak isto povedal všetky moje výhrady k tomuto návrhu rozpočtu. Čo sa týka samotného procesu, je podľa mňa netransparentný spôsobom akým bol predložený, aj rozsah toho materiálu je tak zle pripravený, že nedá sa o ňom veľmi odborne diskutovať a chcem povedať, že tak ako som včera naznačoval podľa tých informácií, ktoré som mal, že to navýšenie nebude 3,4 miliardy, ale že sa bude zvyšovať o ďalších 350 miliónov. Moje obavy sa potvrdili dnes na rokovaní výboru, pán poslanec Gyimesi predložil pozmeňujúci návrh ktorý hovorí o ďalšom navýšení výdavkov o 350,6 milióna eur kde teda musím povedať, že spôsob akým to bolo predložené tak opäť hovorím je to absolútne netransparentné, nemôže sa stať, že takýto pozmeňujúci návrh príde na výbor, žiadal som 5 minút pred výborom, či tento pozmeňujúci návrh máme k dispozícií, nemali sme ho k dispozícií. Rokovalo sa o ňom tak, že sme si sadli, otvorila sa schôdza a nám boli nahádzané na lavice, tento pozmeňujúci návrh, takto sa to proste nerobí. Odmietam absolútne, tu sa zo stovkami miliónov narába ako s korunami ....
===== rokovalo sa o ňom tak, že sme si sadli, otvorila sa schôdza a nám boli nahádzané na lavice tento pozmeňujúci návrh. Takto sa to proste nerobí. ....(nezroz.vyslov.) tam absolútne, tu sa zo stovkami miliónov narába ako s korunami. Keď si to prerátame na koruny, tak toto je 10 mld. korún, 10 mld. korún vybavené za tri minúty na výbore. Z tohto pozmeňováku vyplýva, že na jednej strane tu bolo veľakrát povedané to, že ako veľmi pravdepodobné je, že bude tretia vlna COVID-u a prečo na všetko potrebujeme tie rezervy. Včera som hovoril o tom, že v programe stability bola rezerva 588 mil. práve na COVID, ale vy ste si to, samozrejme, rozdelili iba na COVID ide 300 mil., ďalších 300 na necovid výdavky, ktoré som kritizoval, že nám rastú utešené a že to je podľa mňa ako tie covidové výdavky. Tak na jednej strane hovoríte to, že tretia vlna s istotou príde, na druhej strane s týmto pozmeňovákom ste zobrali subjektom hospodárskej mobilizácie 67,6 mil. eur tým, že ste to zdôvodnili, že lebo však končí COVID, že máme výborné čísla. Tak toto fakt nechápem.
Druhý výdavok. Mimoriadny COVID príplatok pre COVID oddelenia. Opäť ste im zobrali 65 mil., lebo však už netreba, lebo COVID končí. Tak teda ide tá tretia vlna? Nejde tá tretia vlna? Ja neviem. Ľavá ruka nevie, čo robí pravá. A toľko tých rečí o tom gastropriemysle, kde teda v pôvodnom návrhu zákona bolo 39 mil., tak teraz ste im ešte zobrali 1,7 mil., lebo však majú veľa. To sú tie gastroprevádzky, o ktorých sme hovorili, že majú obrovské problémy a že ako ich ide veľmi vyriešiť. Z celkovej tej sumy je to jedna z tých menších položiek.
Teraz čo sa ide navyšovať, tak opäť je tu najväčšia položka 244 mil. na prvú pomoc Semafor, lebo 30. 6. končí. Tvrdíte, že bude treba ďalej v druhom polroku, dobre, môžme sa o tom baviť. Sú tu aj ďalšie položky. Ale čo mňa najviac prekvapilo, je tu 20 mil. si ide pridať pani Remišová. Včera sme celý deň hovorili o tom, ako je dôležité, aby sme využívali realokáciu európskych peňazí, aby bolo z európskych fondov čo najviac preplatené. Lebo na tie covidové výdavky sa dá veľmi jednoducho urobiť. A musím povedať, že sociálny fond máme vyčerpaný, nerealokovali sme peniaze, mohli sme tam presunúť na sociálny fond ďalšie peniaze, o čo by sme mohli menej dať výdavkov práve v tomto návrhu. Sú tu ďalšie eurofondy zo starého programovacieho obdobia, z nového programovacieho obdobia, Plán obnovy, REAK EU, ktorý sme mohli miliardy eur čerpať a nemuseli sme zaťažovať tie najdôležitejšie zdroje, to sú zdroje zo štátneho rozpočtu. No čiže my ideme dať ďalších 20 mil. namiesto toho, aby sme získali miliardy z eurofondov alebo sto milióny, tak ideme dať ďalších 20 mil. pani Remišovej. Ja viem, že ona si to zdôvodní, lebo to najprv treba zaplatiť a potom dostanem alebo nejaký ten technický, technické zdôvodnenie. Ale ja sa pýtam, prečo si tu každé to ministerstvo drží tie svoje eurofondy, aj keby teda mali prepadnúť a vedia dopredu, že to nevyčerpajú, tak si radšej to necháme prepadnúť, ako by sme to posunuli inému ministrovi a ten rezortizmus je tu obrovský. Nie je to koordinácia. Vláda by mala, to je úloha hlavne teda premiéra, aby jasne zadefinovala, ak teda chceme čerpať eurofondy, že ktorých ministerstiev, tie ktoré tie eurofondy čerpať vedia.
Takže deficit Slovenskej republiky podľa Programu stability mal byť 9,9 %. A na základe tohto pozmeňujúceho návrhu sme sa prehupli cez desiatku, oznamujem všetkým, takže počítam, že okolo 10,3 % sa nám navýši deficit. Takže to, čo sme tu hovorili o tej gréckej ceste, o dlhoch, ktoré tu vyrábame a že všetky tieto dlhy sú niečím, čo v budúcnosti budú musieť zaplatiť občania Slovenskej republiky buď vo forme daní, nejakých odvodov alebo niečoho iného. Minister financií na to, aby strážil zdravé verejné financie a takisto s premiérom by mali koordinovať všetky zdroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme míňali štátne prostriedky v čo najmenšej možnej miere.
Tak ako som avizoval včera, tak v jednej relácii, tak som hovoril o tom, že minuli sme miliardy, dávame desiatky miliónov na rôzne účely, rôznym neziskovým organizáciám, tretiemu sektoru, kde komu na rôzne projekty, tak v podstate dávame tu iniciatívu, napriek tomu, že oznamujem, že nezahlasujem za tento rozpočet, tak chcem predložiť jeden pozmeňujúci návrh, ktorý teda pripravil kolega Blanár s tým, že som to aj ja, aj pán Robert Fico s tým, že máme, chceme navýšiť prostriedky pre Maticu slovenskú, lebo je veľkou hanbou, keď taká inštitúcia ako Matica slovenská dostane v histórii jednu z najnižších, najnižšej sumy a má problémy s tým, aby vedela ufinancovať svoje aktivity. V roku 2021 je to v novodobej histórii jeden z najkomplikovanejších z hľadiska financovania jej činnosti za posledných desať rokov. Matica slovenská dostala zo štátu historicky najnižšiu dotačnú podporu za posledné desaťročie vo výške asi 1,3 mil. eur. A súčasne sa zrejme vytvorí aj najnižšie vlastné príjmy, aj vzhľadom na to, že je tu COVID. Rozpočet v roku 2020 je nižší o 414, 414 479 eur. Takýto výrazný pokles príjmov má dôsledky na činnosť Matice slovenskej, prevádzkovanie a udržovanie nehnuteľností budov, platenie nájmov, hlavne na personálne zoštíhlenie na mnohých pracoviskách Matice slovenskej bude problematické. Takže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh Roberta Fica, Juraja Blanára a Ladislava Kamenického k návrhu vlády, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (tlač 532). V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.
Ad 1. V prílohe č. 4 v Kóde programu 08S Tvorba, šírenie, ochrana prezentácia kultúrnych hodnôt navýšiť sumu 212 793, 212 793 884 eur o 414 479 eur. A túto navýšenú sumu účelovo viazať na kód programu 08S010B - Podpora aktivít Matice slovenskej. Ďakujem pekne. Skončil som a chcel by som požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.
28. 5. 2021 10:08:27 - 10:18:38 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dobrý deň, dámy a páni, sme v druhom čítaní a ja som včera tak isto povedal všetky moje výhrady k tomuto návrhu rozpočtu. Čo sa týka samotného procesu, je podľa mňa netransparentný spôsobom akým bol predložený, aj rozsah toho materiálu je tak zle pripravený, že nedá sa o ňom veľmi odborne diskutovať a chcem povedať, že tak ako som včera naznačoval podľa tých informácií, ktoré som mal, že to navýšenie nebude 3,4 miliardy, ale že sa bude zvyšovať o ďalších 350 miliónov. Moje obavy sa potvrdili dnes na rokovaní výboru, pán poslanec Gyimesi predložil pozmeňujúci návrh ktorý hovorí o ďalšom navýšení výdavkov o 350,6 milióna eur kde teda musím povedať, že spôsob akým to bolo predložené tak opäť hovorím je to absolútne netransparentné, nemôže sa stať, že takýto pozmeňujúci návrh príde na výbor, žiadal som 5 minút pred výborom, či tento pozmeňujúci návrh máme k dispozícií, nemali sme ho k dispozícií. Rokovalo sa o ňom tak, že sme si sadli, otvorila sa schôdza a nám boli nahádzané na lavice, tento pozmeňujúci návrh, takto sa to proste nerobí. Odmietam absolútne, tu sa zo stovkami miliónov narába ako s korunami ....
===== rokovalo sa o ňom tak, že sme si sadli, otvorila sa schôdza a nám boli nahádzané na lavice tento pozmeňujúci návrh. Takto sa to proste nerobí. ....(nezroz.vyslov.) tam absolútne, tu sa zo stovkami miliónov narába ako s korunami. Keď si to prerátame na koruny, tak toto je 10 mld. korún, 10 mld. korún vybavené za tri minúty na výbore. Z tohto pozmeňováku vyplýva, že na jednej strane tu bolo veľakrát povedané to, že ako veľmi pravdepodobné je, že bude tretia vlna COVID-u a prečo na všetko potrebujeme tie rezervy. Včera som hovoril o tom, že v programe stability bola rezerva 588 mil. práve na COVID, ale vy ste si to, samozrejme, rozdelili iba na COVID ide 300 mil., ďalších 300 na necovid výdavky, ktoré som kritizoval, že nám rastú utešené a že to je podľa mňa ako tie covidové výdavky. Tak na jednej strane hovoríte to, že tretia vlna s istotou príde, na druhej strane s týmto pozmeňovákom ste zobrali subjektom hospodárskej mobilizácie 67,6 mil. eur tým, že ste to zdôvodnili, že lebo však končí COVID, že máme výborné čísla. Tak toto fakt nechápem.
Druhý výdavok. Mimoriadny COVID príplatok pre COVID oddelenia. Opäť ste im zobrali 65 mil., lebo však už netreba, lebo COVID končí. Tak teda ide tá tretia vlna? Nejde tá tretia vlna? Ja neviem. Ľavá ruka nevie, čo robí pravá. A toľko tých rečí o tom gastropriemysle, kde teda v pôvodnom návrhu zákona bolo 39 mil., tak teraz ste im ešte zobrali 1,7 mil., lebo však majú veľa. To sú tie gastroprevádzky, o ktorých sme hovorili, že majú obrovské problémy a že ako ich ide veľmi vyriešiť. Z celkovej tej sumy je to jedna z tých menších položiek.
Teraz čo sa ide navyšovať, tak opäť je tu najväčšia položka 244 mil. na prvú pomoc Semafor, lebo 30. 6. končí. Tvrdíte, že bude treba ďalej v druhom polroku, dobre, môžme sa o tom baviť. Sú tu aj ďalšie položky. Ale čo mňa najviac prekvapilo, je tu 20 mil. si ide pridať pani Remišová. Včera sme celý deň hovorili o tom, ako je dôležité, aby sme využívali realokáciu európskych peňazí, aby bolo z európskych fondov čo najviac preplatené. Lebo na tie covidové výdavky sa dá veľmi jednoducho urobiť. A musím povedať, že sociálny fond máme vyčerpaný, nerealokovali sme peniaze, mohli sme tam presunúť na sociálny fond ďalšie peniaze, o čo by sme mohli menej dať výdavkov práve v tomto návrhu. Sú tu ďalšie eurofondy zo starého programovacieho obdobia, z nového programovacieho obdobia, Plán obnovy, REAK EU, ktorý sme mohli miliardy eur čerpať a nemuseli sme zaťažovať tie najdôležitejšie zdroje, to sú zdroje zo štátneho rozpočtu. No čiže my ideme dať ďalších 20 mil. namiesto toho, aby sme získali miliardy z eurofondov alebo sto milióny, tak ideme dať ďalších 20 mil. pani Remišovej. Ja viem, že ona si to zdôvodní, lebo to najprv treba zaplatiť a potom dostanem alebo nejaký ten technický, technické zdôvodnenie. Ale ja sa pýtam, prečo si tu každé to ministerstvo drží tie svoje eurofondy, aj keby teda mali prepadnúť a vedia dopredu, že to nevyčerpajú, tak si radšej to necháme prepadnúť, ako by sme to posunuli inému ministrovi a ten rezortizmus je tu obrovský. Nie je to koordinácia. Vláda by mala, to je úloha hlavne teda premiéra, aby jasne zadefinovala, ak teda chceme čerpať eurofondy, že ktorých ministerstiev, tie ktoré tie eurofondy čerpať vedia.
Takže deficit Slovenskej republiky podľa Programu stability mal byť 9,9 %. A na základe tohto pozmeňujúceho návrhu sme sa prehupli cez desiatku, oznamujem všetkým, takže počítam, že okolo 10,3 % sa nám navýši deficit. Takže to, čo sme tu hovorili o tej gréckej ceste, o dlhoch, ktoré tu vyrábame a že všetky tieto dlhy sú niečím, čo v budúcnosti budú musieť zaplatiť občania Slovenskej republiky buď vo forme daní, nejakých odvodov alebo niečoho iného. Minister financií na to, aby strážil zdravé verejné financie a takisto s premiérom by mali koordinovať všetky zdroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme míňali štátne prostriedky v čo najmenšej možnej miere.
Tak ako som avizoval včera, tak v jednej relácii, tak som hovoril o tom, že minuli sme miliardy, dávame desiatky miliónov na rôzne účely, rôznym neziskovým organizáciám, tretiemu sektoru, kde komu na rôzne projekty, tak v podstate dávame tu iniciatívu, napriek tomu, že oznamujem, že nezahlasujem za tento rozpočet, tak chcem predložiť jeden pozmeňujúci návrh, ktorý teda pripravil kolega Blanár s tým, že som to aj ja, aj pán Robert Fico s tým, že máme, chceme navýšiť prostriedky pre Maticu slovenskú, lebo je veľkou hanbou, keď taká inštitúcia ako Matica slovenská dostane v histórii jednu z najnižších, najnižšej sumy a má problémy s tým, aby vedela ufinancovať svoje aktivity. V roku 2021 je to v novodobej histórii jeden z najkomplikovanejších z hľadiska financovania jej činnosti za posledných desať rokov. Matica slovenská dostala zo štátu historicky najnižšiu dotačnú podporu za posledné desaťročie vo výške asi 1,3 mil. eur. A súčasne sa zrejme vytvorí aj najnižšie vlastné príjmy, aj vzhľadom na to, že je tu COVID. Rozpočet v roku 2020 je nižší o 414, 414 479 eur. Takýto výrazný pokles príjmov má dôsledky na činnosť Matice slovenskej, prevádzkovanie a udržovanie nehnuteľností budov, platenie nájmov, hlavne na personálne zoštíhlenie na mnohých pracoviskách Matice slovenskej bude problematické. Takže prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh Roberta Fica, Juraja Blanára a Ladislava Kamenického k návrhu vlády, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (tlač 532). V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci návrh k vládnemu zákonu č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021.
Ad 1. V prílohe č. 4 v Kóde programu 08S Tvorba, šírenie, ochrana prezentácia kultúrnych hodnôt navýšiť sumu 212 793, 212 793 884 eur o 414 479 eur. A túto navýšenú sumu účelovo viazať na kód programu 08S010B - Podpora aktivít Matice slovenskej. Ďakujem pekne. Skončil som a chcel by som požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.
27. 5. 2021 19:33:28 - 19:33:47 28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Dávam procedurálny návrh, aby druhé a tretie čítanie novely zákona o štátnom rozpočte pokračovalo zajtra 28. 5. 2021 o 9.00 hod., pokiaľ bude rozprava ukončená do 11.00 hod., aby sme okamžite o tom hlasovali. Dávam vám to písomne.
27. 5. 2021 16:26:20 - 16:28:01 28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021 Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Stančík, vy ste ma asi nepočúval. Skúste si to ešte raz vypočuť, môžme si o tom podebatovať a potom môžte hovoriť či teda rozumiete tomu čo som rozprával alebo nerozumiete.
Čo sa týka tej zamestnanosti, čo si spomenul kolega Janko Richter, samozrejme však ide o tom, aby sme po COVID-e zvýšili teda, hlavne teda udržali zamestnanosť. Toto je dôležité zvyšovať zamestnanosť. Jako môžme dať peňazí koľkokoľvek kamkoľvek, hej, ale aj plán obnovy všetky ostatné aktivity, ktoré robí vláda, musia smerovať k tomu aby sme zastabilizovali krajinu. Nie je to o tom, že teraz ideme, ideme po nás bude potopa a budeme, budeme sa mať fajn. A všetko čo, áno, čo ste si naschválili, naschvaľovali, to musím uznať, všetko čo sa tu schválilo v parlamente tak sa musí zaplatiť s tým vôbec nemám problém. A pán Stančík, na COVID som povedal, že sme COVID-ové výdavky sme vždy odsúhlasili. Ja len hovorím o tom, treba hľadať zdroje a v Európskej únii. Tie realokácie o ktorých sa bavíme o to menej peňazí musíte použiť zo štátneho rozpočtu, o tom máte menší deficit a to máte menší dlh. O tomto sa bavíme. A potom sa môžme baviť o každých položkách, o tej efektivite a o rôznych iných veciach. A že sa tu minuli nezmyselne stámilióny eur, tak to je tiež pravda. Testovanie. MOM-ky a všetky tieto veci si hádam nebudeme hovoriť, že to bolo excelentné. Zomrelo nám 12 tisíc, vyše 12 tisíc ľudí.
27. 5. 2021 15:47:40 - 16:17:50 28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021 Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Budem na dlho. Dobrý deň. Čakal som, čakal som, dočkal som sa.
Na úvod by som chcel povedať, že zatiaľ tá debata sa vedie v nejakom veľmi divnom duchu a ja som neočakával, že tu budeme, si zopakujeme tlačovú konferenciu Igora Matoviča k pánu Sulíkovi a všetky jeho výhrady k zoznamu, ktorý si pán Matovič vyrobil.
Plne súhlasím s tým, čo tu už odznelo, že keď sa tu teda hráme na veľkú transparentnosť, pán minister, a chceme sa tu vážne baviť o rozpočte, tak tento panflet, čo ste nám tu predviedli, tak toho neni hodný, nie je toho hodný. To je pol A4, nemôžem to tu ukazovať, ale môžem to povedať, písaného textu, máme tu dve tabuľky, k tomu je predkladacia správa asi o piatich stranách.
Ja som sa dopytoval, musel som sa dopytovať na, cez finančný výbor na ministerstve financií na podklady, ktoré mi boli zaslané k tomu, čo sa vlastne ide robiť. Úplne iná štruktúra, jak, ako je v tej dôvodovej správe, ale musím povedať jednu vec, že najhoršie na tom je, že v tomto rozpočte sa môžeme baviť o akýchkoľvek položkách. O akýchkoľvek položkách. Ale to navýšenie máme vo všeobecnej pokladničnej správe, to znamená, že minister financií tieto prostriedky môže použiť v podstate v ktoromkoľvek rezorte.
Tu chcem povedať, že keď teda tak máme presne vyčíslené všetky tie výdavky, tak prečo ste ich nedali do jednotlivých kapitol tak, aby bolo jasné, že kam pôjdu? Pán Matovič, tie hádky, ktoré ste tu dneska predviedli aj so stranou SaS, mi skôr naznačujú to, že táto vláda už dlho nevydrží, a ja sa skôr obávam toho, že potom vy si vymyslíte opäť nejakých 2,4 miliardy, s ktorou si uplatíte svojich voličov pred voľbami, ktoré budú predčasné. A ja som, viete, ja neskĺznem na to, že budeme sa tu baviť o každej jednotlivej položke, lebo každý, kto si vymyslí svoju potrebu, tak si ju vie obhájiť, poviem otvorene. Ale ja sa chcem baviť o, viac o niektorých technikáliách, aj o veciach, ktoré nesúvisia, nesúvisia s COVID-om, lebo čo sa týka COVID-u, my sme podporili všetky návrhy, ktoré tu boli. To znamená, ak sa malo pomáhať ľuďom, tak sme to podporili. Ak treba teda ľuďom nejak pomôcť a takisto sme hovorili aj v minulom roku, že tá pomoc, a to nehovorím len ja, hovoria to všetci, ktorých sa to týkalo, že pomoc bola pomalá, bola malá a neskoro a bola veľmi byrokratická, čiže mnohí ľudia sa k tomu, k tej pomoci nedostali tak rýchlo a v takom množstve, ako očakávali. Budem hovoriť potom za chvíľu o číslach.
Čo sa týka tohto vášho dokumentu, je to asi z tých teda, z toho, čo bolo v dôvodovej správe, je nakoniec okolo 52 bodov, možno len zopár poznámok. Existuje taký dokument, že program stability, vy už ste dnes o ňom hovorili, a máme tu štátny záverečný účet.
Program stability hovorí o tom, že idete vytvárať rezervu na COVID vo výške 600 miliónov. Nie 300 na COVID a 300 nie na COVID, 588 miliónov tu máte v programe stability. Čiže už ste zrazu zmenili názor na to, že na čo má byť tá rezerva? Ja, čo sa týka COVID-u a výdavkov, hovorím, môžme sa tu handrkovať, presne to, čo ste robili s SaS pri každej jednej položke, treba-netreba, odfajkneme, treba, jasné, lebo každý musí dostať. Ak sa to má týkať pomoci, ja tiež neviem posúdiť, či liek, o ktorom hovoríte, stojí za to. Ja si myslím, že ak dvetisíc euro zachráni život, tak nemám problém a nebudem hodnotiť liek, ktorý chcete nakupovať.
Na druhej strane musím však povedať, že čo sa mne nepáči. A vy ste tu veľakrát hovorili o rozpočtovej zodpovednosti, akí chcete byť rozpočtovo zodpovední. Viete, keď sme my boli vo vláde, tak posledný rok, v roku 2019 sa výdavky štátneho rozpočtu pohybovali na úrovni 18 miliárd. To nie sú žiadne výmysly, to sú čísla potvrdené v podstate štátnym záverečným účtom. No a čo sa týka roku ´21, vy idete zvýšiť výdavky štátneho rozpočtu na 27,3 miliardy. O 9,3 miliardy eur! Ak sa pozreme na... viete, mňa mrzí jedna vec, že ono síce niekde sa všade hovorí, že na COVID ide toľko a na ostatné výdavky ako keby sme zabudli. Vy tu len hovoríte o položkách úplne úmyselne, ktoré sa vám hodia, lebo to ide ľuďom a tým si chcete, tým si chcete kúpiť toho voliča, ale musíte hovoriť aj o ostatných veciach, ktoré, kde sa teda navyšujú výdavky. A takisto sa musím zastať kolegu, lebo ja som bol ministrom financií, a pozdravujem pánov z ministerstva hore na balkóne, ktorí vám píšu esemesky, a vy tu mudrujete, ako keby ste niečomu rozumeli. (Reakcia ministra.) Aj mne písali, áno. (Rekcia ministra.) Dobre. Tak uvidíme, jak... (Reakcia ministra.)
No, čiže, čiže hovoríme tu o rozpočtovej zodpovednosti, a ideme zvýšiť dlh. My sme odovzdávali dlh na úrovni 48 %, po zmene, teda po zmene čísiel, lebo sa to stále prehodnocovalo, to bolo asi 48,3 %, dnes je dlh 60,6 %. A keď si pozrieme, keď sa teda chceme porovnávať s Európskou úniou, tak (rečník hľadá vo svojich podkladoch rozmiestnených na rečníckom pulte), pardon, lebo mám tu toho nejak veľa. Tak na, keď porovnáme tretí kvartál 2020 a 2019, tak Slovensko bolo, čo sa týka dynamiky nárastu dlhu na siedmom mieste v rámci Európskej únie. Najväčšie nárasty dlhov počas pandémie, čo sa, samozrejme, aj predpokladá, že štátom stúpnu dlhy, bolo Taliansko, Grécko, Španielsko, Francúzsko. To sú štáty, ktoré vždy mali problémy s rozpočtovou zodpovednosťou.
Musím pripomenúť, za vlád SMER-u, ktoré ste tak strašne kritizovali, a to, že ideme gréckou cestou, ste tu hovorili, tak ja hovorím, nie vtedy sme išli gréckou cestou, teraz ideme gréckou cestou.
my sme znižovali dlh za posledných šesť rokov, dostali sme sa na úroveň najnižšieho pásma dlhovej brzdy, dokonca pod, pred tým teda prepočtom, bolo to presne 48 %, a spĺňali sme kritériá, ktoré na nás kládla aj Európska únia, lebo naša dlhová brzda je prísnejšia ako to, čo hovorí pakt stability a rastu. Vy ste sa za jeden rok dostali nad všetky sankčné pásma dlhovej brzdy a jediné, čo vás chráni, je, že momentálne dva roky po tom, ako prijmete programové vyhlásenie vlády, tak dlhová brzda je vypnutá. Keby nebola vypnutá, tak dnes hlasujete vzhľadom na tento nárast dlhu o dôvere vo vlastnú vládu. Čiže my sa tu nehrajme na rozpočtovú zodpovednosť, keď máme takéto hrozivé čísla.
Deficity. Posledné tri roky okolo 1 % sme mali. A musím povedať, že samozrejme, ja som tiež ako minister financií, chcel som mať prebytok, ale, samozrejme, ten deficit niekedy je dôsledkom aj sociálnych opatrení, ktoré urobíte. A my sme ich urobili dosť. A mali sme jednopercentný deficit. Ja by som deficit pochopil minulý rok, keď bolo treba najviac pomáhať, a pochopil by som aj nižší deficit tento rok teda oproti tomu minulému. Ale my sme mali minulý rok deficit 6,2 %, a to sa bavíme o štátnom záverečnom účte, a tento rok ideme stúpnuť deficitom na 9,9 %. A ja teraz budem hovoriť o tej necovidovej časti tohto deficitu.
V minulom roku, keď si pozrete štátny záverečný účet, mali sme deficit 6,2 %, v absolútnych číslach, to hovorím o esovských číslach, 5,6 miliardy eur. Keď si pozriete štátny záverečný účet, tak výdavky esovské, to znamená tie účtovné, ktoré sa vám týkajú priamo deficitu verejnej správy, sú vo výške 1,4 miliardy. To znamená, že mimo COVID-u sme navyše oproti roku 2019, kedy boli výdavky v štátnom rozpočte okolo 18 miliárd a potom okolo 40, počkajte, to mám (rečník sa pozrel do svojich podkladov) bolo 40,4 miliardy, bolo vo verejnej správe, tak nám stúpli okolo, o 4,2 miliardy. Čiže to sú tie necovidové výdavky. To sa bavíme za rok 2020.
Keď si pozreme rok 2021, tak očakávaný deficit je 9,9 %, plánovaný bol 7,41 %, a hovoríte miliardu ste, teda miliardu ste minuli, potom esovsky vám vplýva asi 2 z tých 3,4 miliardy, asi 2,4 miliardy, takže opäť oproti roku 2019 navýšenie výdavkov o možno päť-šesť miliárd eur. A ja sa pýtam, či nám ten štát tak strašne puchne, ak strašne šetríte, keď teda tie výdavky takýmto tempom nám rastú. Sa nebavíme len o COVID-e.
A mám výhrady, samozrejme, aj k tým covidovým výdavkom. Testovanie, nezmyselné, 500 miliónov a viac. Neviem, doteraz som sa nedozvedel úplne presné číslo. Ale možno nám to dneska pán minister povie. Zlodejské MOM-ky, na ktorých sa tu nabaľovali vyvolení ľudia, ktorí si tie MOM-ky urobili. Štátny tajomník má 19 MOM-iek alebo 20. Každý mesiac dostane 600-tisíc a príde mu tam pár ľudí denne. Výsledok, že jeden pozitívny človek za 75-tisíc euro, až také extrémy sú tam. Niekde bolo za 5 000 jeden pozitívny nájdený, niekde 75-tisíc. Strašné, to je zlodejina!
A teraz chcem povedať o tom, že bavili sme sa o tom, že prečo, že teda ako to napríklad môžete aj riešiť. Pán minister, rozpočtované výdavky, ktoré máte v štátnom rozpočte, to sú najvzácnejšie zdroje, ktoré máte, lebo sú relatívne flexibilné, viete ich relatívne rýchlo použiť, nemusíte žiadať nejaké alebo splniť nejaké šialené kritériá, ale ja sa pýtam, prečo nevyužívame dostatočne európske fondy? A to sú miliardy. Čo by nám tu hovoril pán kolega Richter, realokácie, však sme prerealokovali asi miliardu bez problémov, prečo nerealokujeme ďalšie prostriedky? Prečo, máme tu 9 miliárd z prvého programovacieho, starého programovacieho obdobia. A dnes je Európska komisia, schvaľuje veci veľmi rýchlo, nie je to až tak byrokratické jak v minulosti. Dokonca na začiatku my sme boli tí poslední, ktorí sme žiadali o to, a išlo to a iné krajiny už dávno mali poschvaľované rôzne programy. To je 9 miliárd zo starého programovacieho obdobia. Bavíme sa o, ďalších 12 miliárd je už nové programovacie obdobie, je rok 2021. Dobre, tak z toho máte možno k dispozícii 1 miliardu, nech dve.
Máme tu plán obnovy. Podľa programu stability som si všimol, že plánujete z plánu obnovy na tento rok okolo 177 miliónov a budúci rok asi 1,2 miliardy. Takisto sú to zdroje, ktoré viete využiť, a to sú práve zdroje, ktoré vieme využiť na samotný COVID. Nechcem sa s vami sporiť, čo sa týka tej, toho, teda tých 148 miliónov na čerpanie plánu obnovy, ale podľa toho, čo ja viem, tak z plánu obnovy, ak teda všetko prebehne tak, ako má, by sme mali dostať 13-percentnú predplatbu, bavíme sa o sume asi 800 miliónov, a možno ma presvedčíte, že skutočne tých 150 miliónov potrebujeme, ale keď dostaneme dopredu peniaze, ja si myslím, že možnože by sme ich nepotrebovali, ale to je zase, možno ma technici alebo tí, ktorí sa technicky s tým zaoberajú, presvedčia, že to je ináč.
Čiže hlavný problém, ktorý ja vidím v tomto, že málo využívame európske fondy na to, aby sme nemuseli čerpať vlastné peniaze zo štátneho rozpočtu, ktoré nám zvyšujú deficit, hej, zvyšujú nám dlh a všetky ostatné veci a má to negatívne vplyvy. Máme tu napríklad ešte REACT-EU, čo hovoril pán minister Krajniak. Tam máme dostať 780 miliónov euro. A viem, že nejaká prvá platba má ísť tento rok, možno niekedy na jeseň, okolo vyše 600 miliónov. To sú ďalšie peniaze. Načo navyšujeme na... však na COVID vám dneska Európska komisia odsúhlasí akýkoľvek program. Veľmi rýchlo. Tak sa chcem opýtať, prečo sa nesnažíme o tieto peniaze? V rámci nového programového obdobia dáme 1 euro a 1 dostaneme zadarmo navyše. Tak radšej to necháme prepadnúť alebo čo? Teraz je COVID, tak na to treba využiť tie zdroje.
Nebudem spomínať banky, ktorým ste darovali 300 miliónov na bankovom odvode. To sú veľkí vaši kamaráti, pán Matovič. Veľkí kamaráti. Rozprávalo sa o nejakej miliardovej, miliardových investíciách, tak nám ich, urobte nám zoznam, že kde teda nám tak strašne pomohli a o koľko teda zbohatli slovenskí občania. Skôr bohatli tie banky. V ďalších rokoch 800 miliónov sme mohli mať do štátneho rozpočtu.
A jedno je pravda, že deficity sú budúce zvýšenia daní. To hovoril tuto kolega a s tým plne súhlasím. My by sme mali maximálne využívať európske zdroje, mali by smer brať od tých, ktorí na to majú, a banky, ja vám to raz ukážem, pán minister, bankám ako sa strašne nedarí na Slovensku. Majú zisky, aké mali aj v minulých rokoch. Keď si pozrete ich opravné položky, ktoré tvoria, a spočítate si s nimi, s ich ziskami, tak sú na tom rovnako, ako boli minulý rok a možno ešte o niečo lepšie.
Vy ste minister financií a viete, ja mám pocit ako, vy ste tu jak Dedo Mráz. Vy máte strážiť zdravé verejné financie. Máte robiť maximálne pre to. Vy tu miesto toho robíte predvolebnú kampaň a hovoríte, ako rozdávate ľuďom peniaze. Však v poriadku, ja tvrdím, ak niečo malo na COVID pomôcť, tak nech to pomáha. Ale vy ste tu spomínali vo vašom, vo vašej reči ste spomínali, poviem otvorene, to úvodné slovo, to bolo veľmi chabé, musím povedať. Dozvedeli sme sa, že áno, máme tu účet v reštaurácii a že ho treba zaplatiť a neviem čo. Pán minister, už je tu niekoľko reštaurácií, kde ste na čiernej listine, kde vás ani nepustia do tej reštaurácie. Poďte sa pozrieť aj s celou vládou, aj so štátnymi tajomníkmi. A viete, čo to je? Obraz toho, ako ste im pomohli. Keď ste teda ušetrili, jak hovoríte, 6,2 v minulom roku. Bol nižší deficit, áno. Vtedy ste mali viac pomáhať. Vtedy. Každý vám to hovoril, aj RRZ, aj Národná banka, všetci vám to hovorili. Medzitým ľudia pokrachovali, nemalú z čoho žiť a povedali, radšej to zabalíme a pôjdeme si hľadať nejakú robotu alebo budeme žiť z nejakých dávok. Toto je výsledok toho a vy teraz idete hovoriť, vy idete teraz pomáhať? To je presne to, čo ste povedali Sulíkovi. To im bude také platné ako mŕtvemu kabát. Tí ľudia to už nebudú potrebovať. Lebo už nemajú robotu.
Ďalšia vec. Musím povedať, že ja som očakával od strany SaS to, že nielen budete hovoriť o tom, že ste zodpovední, ste tá príčetnejšia časť, musím povedať, čo sa týka rozpočtovej zodpovednosti, ale podľa toho, čo som ja dostal informácie, tak ideme zvyšovať o 3,4 miliardy výdavky a ja som dostal podklad od ministerstva financií na 3,85 miliardy. O 458 miliónov eur viac. Dobre, na deficit to má esovsky menší dopad, lebo sú rozdiely medzi účtovnými a hotovostnými operáciami, to chápem, ale SaS-ka bojovala za to, že budú výdavky maximálne navýšené o 1,7 miliardy. Že z ostatnej sa bude dávať niečo iného. Ja sa, a čo sa dosiahlo? Potom vy ste to zdvihli na 3,84 alebo teda idete to zvýšiť, neviem, či to, to sa chcem opýtať, či to bude nejaký pozmeňujúci návrh, a SaS-ka si dala za cieľ, že 2,7 miliardy teda, aby bola nejaká dohoda. Poslali ste ich do hája zeleného a výsledok miesto, výsledok je taký, že miesto navýšenia 3,4 miliardy budeme mať navýšenie o tri celá, asi 3,85 miliardy. Ja viem, že my sme opozícia, áno, asi od nás ťažko budete čakať, že my vám budeme, my vám zahlasujeme za tento rozpočet, čo vám určite nezahlasujeme, ale ja by som očakával, že vy si nebudete riešiť vaše koaličné spory tuto v pléne. Prepáčte, ja som mal ísť o trištvrte na 12, predbehol ma tu pán Krajniak, lebo ste sa s ním dohodli, ježišmária, len aby som ešte nevystúpil, tak som čakal do štvrtej. Po každom jednom máte, môžte aj tu, môžte tu hodinu rečniť, aj po mne, nech sa páči.
Čiže 3,85 miliardy. Tu nie je podstatné to, že sa tu budeme ťahať o to, že či takáto položka má byť, nemá byť a budete nám tu predčítavať, kde ste vy tú miliardu minuli. Vy ste tú, áno, je tam, ja som videl ten rozpis, tam do toho rozpisu si dáte, čo potrebujete, 300 miliónov na testovanie. A my sme minuli pol miliardy na testovanie a my nemáme na iné veci. Ja sa napríklad opýtam, vy ste tu z tej miliardy, tuším, neviem koľko, 40 miliónov išlo alebo 70 miliónov na neziskovky a ja sa chcem opýtať, že Matica slovenská, Matica slovenská, jedna z najdôležitejších inštitúcií, ktoré tu máme, Slovákov, žiadala o 400-tisíc eur. A nedali ste jej. 400-tisíc eur. Tak tu hocaká neziskovka, ktorá sa zaoberá bohviečím, teplým vzduchom a neviem čím všetkým, dostane tisíce eur, a Matica slovenská žobre na kolenách, aby dostala 400-tisíc eur navyše, aby mohla normálne fungovať. To je hanba! Hanba!
No, takže aby som, aby som to nejak trošku zhrnul. Problém je, a vy ste tu spomínali napríklad spotreba domácnosti aká je u nás úžasná. Áno, je. Lenže Slováci majú svoje bežné výdavky nastavené, lebo vedia, že zaplatia šeky, musia zaplatiť potraviny, musia zaplatiť bývanie a veľa im nezostane. Čiže tá spotreba je taká, aká bola. Však každý človek, väčšina normálnych ľudí takto žije a zopár eur im zostane. A to je prípad aj Bulharska. Vyspelé krajiny, ktoré vedia aj nejak akumulovať peniaze, samozrejme, že ony vedia znížiť spotrebu, lebo nebudú si kupovať niektoré tovary, ktoré si predtým bežne dopriali. Ale jesť, piť a bývať každý z nás musí. Zaplatiť energie a všetko ostatné.
Čo sa týka tej pomoci ľuďom, o ktorej ste tu toľko rozprávali, jak chcete strašne pomáhať a bavíme sa tu o dépeháčke, dobre, k daňovému mixu sa niekedy budeme určite separátne baviť a takisto k U. S .Steelu, o tom, čo tu rozprávate, tie vaše báchorky. To si môžme porozprávať potom o U. S. Steele niekedy, ale nebudem vás tu s tým teraz zaťažovať, to ešte príde táto téma. Na Slovensku je na gastro dépeháčka 20 %, v Rakúsku 5 %, Maďarsko 5 %, Česko 10, Poľsko 8, Nemecko 5. Toto ste nevedeli urobiť, toto bol taký problém dočasne, však to neni, nemuselo to byť na večné veky, keď teda chcete pomáhať ľuďom. Vy si myslíte, že dáte ľuďom peniaze a budú mať viac detí. Základný predpoklad na to, aby ľudia mali viac detí, je bývanie, pán minister a kde tu máme tie 25-tisíc bytov, čo nám tu sľuboval pán Kollár. Kde?
Takže čo sa týka napríklad samotnej nezamestnanosti, vy ste sa tu chválili, jak ste to super zvládli. Iné krajiny dávali pomoc veľkú, áno, zvýšili si najmä deficity aj dlhy, ale u nás, bohužiaľ teda, u nás postupne tá nezamestnanosť stúpala. Áno, teraz ste mali obrovský úspech, že z marca na apríl vám celková nezamestnanosť klesla o dve stotiny percenta, ale evidovaná vám stúpla o dve stotiny percenta zase, takže sme na úrovni celkovej nezamestnanosti na 8,55 %, ale treba si uvedomiť, že tu je deväť okresov, ktoré majú nezamestnanosť nad 15 %, nad 15 %, a dva okresy, to je Revúca a počkajte, ešte jeden tu bol... (Rečník hľadal vo svojich podkladoch. Reakcia z pléna.) ... a Rimavská Sobota. To bol pán primátor. 21 %. 20- a 21-percentná nezamestnanosť. To je super! A to sú tí, tie okresy, kde je najviac takých tých slabšie, slabšie alebo zarábajúcich ľudí, ktorí práve majú problémy. Chváliť sa tým, že vy ste navrhli rozpočet, ktorý tu každého zachráni, to nepovažujem za korektné.
Čo sa týka celkovo ešte, aby som to zhrnul teda, ja som očakával od SaS-ky, že bude takýto rozpočet vetovať, že proste nastavíte, pozrete sa, viete na čo, na ten deficit, o ktorom... Koľko máte deficit tento rok, pán minister, mať bez tohto navýšenia? Koľko percent? (Reakcia z pléna.) Treba zavolať rozpočtárov. 7,41 %, 7,41 %, z toho ste mali jednomiliardovú rezervu, jednomiliardovú rezervu, čiže rozdiel ste mali necovidových výdavkov, koľko? 6,4, 6,5 %. Ten štát sa nám takto nafúkol? Bavíme sa o necovidových výdavkoch. Osobne si myslím, že keď začala táto pliaga, tak sa tu malo jasne nastaviť, že ideme sledovať aj normálne, bežné výdavky. Ja chápem, že niektoré výdavky v štátnom rozpočte automaticky stúpajú, bolo to aj za nás, boli tam navýšenia, ale nie takéto obrovské. A spomeniem ešte tie vaše Železnice Slovenskej republiky. Môžme sa tu, ja nie som odborník na Železnice Slovenskej republiky a môžte mi tu povedať čo chcete, ako chcete. Vy ste povedali, jak idete strašne bojovať, bojovať s korupciou, a vy idete navýšiť im rozpočet 353 miliónov. Rozprávate, jak to budete strašne transparentne robiť. A ja sa nečudujem, že pán predseda parlamentu vystúpil k tomu a že práve toto spomenul. To bola vstupenka na to, aby vám za to zahlasoval.
Takže ideme zvýšiť dlh Slovenskej republiky od roku 2019 zo 48 % na 64,1 % v tomto roku, ak teda sa naplnia všetky tieto vaše výdavky. Ja si myslím, že sa nenaplnia, ale v poriadku. Deficit budeme mať na úrovni 10 %. Ak navýšite ešte tých ďalších 458 hotovostných miliónov, ktoré chcete navýšiť, neviem, ako sa to tu objaví, tak to bude ešte viac, neviem koľko, neviem. Toto budú splácať deti našich detí. Viete, kedy sa na... ja som videl nejakú extrapoláciu, možno mi páni rozpočtári odpustia, ale my sa vieme, ak budeme rozpočtovo zodpovední a budeme konsolidovať každý rok možno o 1 %, tak sa dostaneme na normálnu úroveň možno roku Páně 2035 a medzitým bude zopár volieb, zopár nevyhnutných výdavkov, ktoré sa budú musieť urobiť na to, aby vás navolili, ale ja pevne verím, že vy už dlho nebudete, pán Matovič. Vy nemáte čo robiť na ministerskom poste, poviem vám to do očí hocikedy. Toto sú, toto je opíjanie rohlíkom, budeme si tu čítať položky, kde ste vy ako minuli jednu miliardu. Mňa to nezaujíma, mňa zaujíma, ako nám rastie dlh, ako nám rastie deficit. Toto je podstatné. A máte tam miliardy z eurofondov, viete to použiť pre tých ľudí. Ja som nikdy nešetril na ľuďoch, keby som šetril, tak mám prebytok. My sme zvýšili, áno, tie mzdy aj tým štátnym úradníkom, lebo tým sa roky nezvyšovali tie mzdy. Keby som ich nezvýšil, tak mám vyrovnaný rozpočet. To je proste o tom, ale mali, my sme mali zodpovednosť, my sme išli, stále sme klesali a mohli ste nás kritizovať, koľko chcete, však ja to chápem. Vy ste boli opozícia, my sme boli koalícia. Dnes je to naopak, ale keby som ja tak kričal, ako vy ste kričali pri našom jednopercentnom deficite, tak tu je taký hluk, jak stíhačka keby štartovala, taký hluk by tu bol. A my sa tu tvárime, všetko je v pohode, s úsmevom, aj pani Remišová. Neni problém, zdvihneme 10 % deficit.
Viete, keď si zoberete, Matica, poviem príklad, cez 400-tisíc, vy idete 8 mld. navýšiť, teda 4 mld. navýšiť rozpočet. Viete, koľko je táto čiastka? To je 4-tisíc krát 1 milión, čiže 8-tisíc krát aj ešte niečo, to, čo chce Matica. Vy neviete dať Matici pri všetkých týchto výdavkoch 400-tisíc eur.
Takže na záver, mám posledných 8 sekúnd, toto je cesta grécka, toto je cesta po nás potopa a splácať to budú deti našich detí, tieto dlhy, ktoré tuná vyrábate.
Ďakujem pekne za pozornosť.
27. 5. 2021 11:25:04 - 11:25:20 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR -  
To neni o tom, tu sú aj necovidové výdavky, ktoré rastú a obrovským spôsobom. Ideme gréckou cestou, po nás potopa.
27. 5. 2021 11:23:21 - 11:25:17 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, pán poslanec Viskupič. Vaše vystúpenie bolo, bolo odborné, a to si vážim, že ste sa opierali o čísla a myslím, že takto by sa mala viesť debata o rozpočte. Plne súhlasím s jednou vecou a myslím si aj ja, že sme nastúpili vlak do Grécka, na grécku cestu a budem to vysvetľovať v svojom vystúpení. Ja som požiadal ministerstvo financií o podklad, kde idú všade výdavky a v akých sumách a viete, doteraz sme sa tu bavili o 3,4 mld., teraz tu mám zoznam za 3,85 mld., čiže o ďalších 458 mil. navyše. Toto je spôsob, že po nás potopa, páni a dámy. Pán Viskupič, vy ste hovorili, že chcete presadiť, že 3,4 nie, takže 1,7 , že nájdete kompromis. Teraz je tu 3,85 teda neviem, či teda podal niekto pozmeňovák, alebo akým spôsobom to sem príde. Hovoríte, že 2,7 mld. Čo je výsledkom, že miesto, výsledok bude to, že si tu schválite, dobre, vy sa zdržíte, všetci ostatní to schvália 3,85 mld. navýšenie výdavkov? To je výsledok, že miesto 3,4 máme 3,85? Teraz by mala SaS-ka použiť to veto, teda, keď tak veľmi bojujete, aby sme mali zdravé verejné financie. Verejné financie sú v rozvrate, ja o tom budem rozprávať a mňa trápia aj covidové výdavky, ale mňa trápia necovidové výdavky. O tomto ja budem rozprávať, lebo tu sa všetko zahmlieva. Pán Matovič tu rozpráva, že nedáte ľuďom, Ježiš, toto im idete brať. To neni o tom, tu sú aj necovidové výdavky, ktoré rastú a obrovským spôsobom. Ideme gréckou cestou, po nás potopa.
27. 5. 2021 10:42:01 - 10:42:53 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Čiže keď pán Pročko môže, tak keď ja som zlodej, tak on je absolútny hlupák, lebo nevie, o čom rozpráva tuto.
Musím povedať, pán predseda parlamentu, áno, táto téma nie je jednoduchá a išiel si absolútne po povrchu, absolútne bez toho, že by si absolútne vedel, o čom hovoríš. Ak vydržíš, pán predseda, tak ja sa v rozprave vyjadrím k tomu, ako ste strašne ušetrili, ako strašne ste šetrili. A budem hovoriť konkrétne čísla. A nezatracujme účtovníctvo. Účtovníctvo je verný obraz toho, čo sa tu deje. To nie je o tom, čo tu narozprávame, čo si niekto povie, ale ako sa to prejavuje v tých konkrétnych faktoch, konkrétnych číslach.
Ďakujem pekne.
13. 5. 2021 10:05:09 - 10:06:06 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Základnou otázkou bolo, tu sa hovorilo, že sa minula miliarda treba ďalšie miliardy. A to sa nerátalo v rozpočte na rok 21, že tu budú výdavky s COVID-om? Rátalo a to hovoril aj pán Viskupič dneska na výbore. A tu sa idú, že tam už boli zarátané v rozpočte tie peniaze a miliarda bola navyše, navyše. A prečo idú ďalších 2,4 mld., ešte tu rozpíšu hlúposti. To je nehoráznosť čo sa tu deje na Slovensku. Vy idete zdvihnúť dlh niekde do astronomických výšok o ďalších 3,5 mld. Deficit 10, 11 %. Vy ste nám vyčítali vyrovnaný rozpočet. Však sa zobuďte. My sme mali 1-percentný deficit, vy máte 11. Čo tu robíte, však vy zruinujete celú Slovenskú republiku.
13. 5. 2021 9:56:06 - 10:00:41 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, bavíme sa o skrátenom legislatívnom návrhu, teda k tomuto štátnemu rozpočtu. A preto nebudem hovoriť až tak veľa o obsahu. To sa prihlásim do rozpravy v prvom čítaní. Chcem opraviť pána ministra, neviem kto tu bude teda po obete, lebo teraz máme skrátené legislatívne konania a Igor Matovič určite na tom prvom čítaní nebude. Takže nebavme sa tu, že Igor Matovič tu nemal byť. Ja považujem za nehoráznosť, nehoráznosť, že zo dňa na deň, z večera do rána sa predloží navýšenie rozpočtu, ktorý je zákonom roka, do Národnej rady o 3,5 mld. To čo povedal kolega, áno, to je celý výber dane z príjmu fyzických osôb. Viac ako výber dane z príjmu právnických osôb. Polovička DPH-áčky celej za celý rok. A my sa tu ideme baviť v skrátenom legislatívnom konaní o takto dôležitej veci. To sú peniaze, to čo stále rozprávate vašich daňových poplatníkov, vašich voličov. Tu si niekto povie, že lusknutím prsta navýši výdavky o 3,5 mld. Nebudem hovoriť tie čísla a už som tu spomínal to, že vy ste si nafúkli výdavky oproti roku 2019 o 50 %, 50 %. Toto je to šetrenie, toto ten Útvar hodnoty za peniaze? Ďalej sa budem k tomu vyjadrovať potom k rozprave. Ale opäť k tomu postupu. Ja som sa dnes ponáhľal na výbor pre financie a rozpočet, boli zápchy v Bratislave, prišiel som asi o päť minút neskôr, ale začalo asi o desať neskôr, lebo aj iní kolegovia mali problém. Ale čakal som dostanem odpovede na moje otázky, že aká je štruktúra, aký je, aká je štruktúra tých výdavkov. Viete pán minister, nemám ho tu teda, pánovi Budajovi to zbytočne budem hovoriť, ale dôležité je čo je na týchto dvoch stranách. Nie čo je v tej predkladacej správe. Lebo tu sa hovorí 2,4 mld. nie na to čo ste hovorili pán minister, ale do Všeobecnej pokladničnej správy ide to na rezervu na COVID navýšenie. Čo sme sa dozvedeli? Nič. Že máme schváliť, alebo teda nie my, ale to bol asi odkaz pre poslancov SaS, aby schválili zákon o dlhovej brzde a všetko bude v poriadku. Na to som odpovedal, tak dlh a výdavky sú v rukách tejto vlády a keď si táto vláda povie, že tie výdavky nebude míňať nepotrebuje žiadne výdavkové limity. Je to vo vašich rukách. Čo sa týka postupu. Nevieme nič o tom čo idete schvaľovať pani Pleštinská. Tieto agitky si nechajte, to proste, to sem nepatrí, tu sa bavíme o peniazoch. Viete čo idete, za čo idete hlasovať? Ja nie. Ja som bol minister financií. Ekonómovia sa pýtajú, ekonómovia sa pýtajú kam tie výdavky idete dávať.
Vrátim sa kto k tomu, lebo opravdu ma tu upozorňuje pán minister, pri rozprave. Ale, ale toto je proste neprijateľné, aby sme tu bavili v skrátenom legislatívnom konaní o tak dôležitej veci. O rozpočte by sme sa nemali vôbec baviť v skrátenom legislatívnom konaní. To považujem za vylúčené. Jeden deň to príde, doobeda, ráno si dáme o pol deviatej výbor, to som sa dozvedel včera večer. Keby som nemohol tak ani, tak bohužiaľ. Teraz rýchlo si tu schválime o 11-tej skrátené legislatívne konanie, prvé čítanie, druhé, bum a 3,5 mld. v lufte a nevieme na čo idú. Nevieme. Takže o obsahu budem hovoriť bližšie potom v tom prvom čítaní, určite nie za prítomnosti Igora Matoviča, ktorý je v Spojených štátoch, možno rieši agendu pána Sulíka, alebo neviem koho. Lebo on na to má čas a rozpočet tu hodí len tak do vlády, bez neho sa to schváli a ide to dokonca v parlamente. To je nehoráznosť, nehoráznosť. Ďakujem pekne.
13. 5. 2021 9:38:01 - 9:39:17 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán minister Budaj, poviem otvorene, akýkoľvek zákon keď sa tu preberá, mal by tu byť minister, ale keď nie je, sú výnimky, kedy sa to nemusí stať, ale prepáčte, pri rozpočte, od začiatku do konca musí byť minister financií. Ja si pamätám, keď sa prerokúvali rozpočty, aj na finančnom výbore, už sa tu začala nová kultúra, už nechodí minister, však na čo, už nechodí ani, už ani do pléna, však toto je, to si nijaký minister financií nikdy nedovolil, preboha. Dokonca programové vyhlásenie vlády, však ja si pamätám keď bolo akékoľvek iné, bol vždycky premiér aj na výbore pre financie a rozpočet. Dnes už tam príde nejaký zástupca vždycky. To prosím neni akceptovateľné. Pán Matovič si behá po prériách v Spojených štátoch a tu sa rieši 3 a pol miliardy, ktoré sa idú zobrať ľuďom, ktorí odovzdali svoje dane a odvody tomuto štátu. To nie je len tak. A ja beriem jedno, že vy ste v tom nevinne, dostali ste to za úlohu, hej, beriem to tak, ale ja by som radšej mlčal na vašom mieste. Ďakujem pekne.
13. 5. 2021 9:27:26 - 9:29:02 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán Sulík, ja vystúpim v rozprave aspoň na tých 10 minút, je to skrátené legislatívne, čiže vyjadrím sa k týmto veciam. Dnes, musím povedať, že na výbore pre financie a rozpočet som sa mierne povedané rozčúlil nad tým, čo sa tuto deje. Toto je podľa mňa škandál. Igor Matovič si behá po Spojených štátoch, navyšuje rozpočet o 3 a pol miliardy a nepríde ani na výbor a nepríde ho ani predniesť do parlamentu. To už sme si z tohto urobili úplne holubník? To je úplne škandalózne. Štátny tajomník nevedel odpovedať na otázky. Začal hovoriť o tom, že zmenila sa nám hospodárska prognóza zmenila, ale keď sa pozriete do toho materiálu, tak príjmy, že sa nám znížili štátneho rozpočtu kvôli marku, tak rozpočet 2021 boli príjmy 15,806 miliardy a 15,806 miliardy aj v tomto materiáli, čiže žiadne zníženie príjmov. Výdavky, keď si zoberieme, jak ste veľmi kritizovali tie smerácke hnusné vlády, ktoré akože míňali nad svoje pomery a neviem čo v dobrých časoch. Viete koľko boli najväčšie výdavky? Okolo 18 miliárd eur. Viete koľko je tu výdavkov? 27 miliárd. 27. O je o 50 % viac ako míňali tí zlí smeráci, o ktorých ste hovorili. To sa tak ten štát nafúkol? Minulý rok sa nepomohlo ľuďom, dneska sa ide pomáhať 14x toľko, alebo čo sa tu ide robiť? Však toto je nehoráznosť. Ďakujem pekne.
10. 5. 2021 21:01:08 - 21:12:20 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
307.
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, máme za sebou celkom náročný deň a musím povedať, je deväť hodín, rozprava sa skončila, ale chcel by som ju trošku najskôr zhodnotiť a potom by som povedal zopár slov k tomu, čo bolo predmetom dnešnej schôdze.
Musím skonštatovať, že čakal som, že zo strany koaličných poslancov tu bude oveľa, oveľa väčší záujem o rozpravu. Ako som to celý deň pozoroval, tak najviac sa zastávali pani ministerky jej kolegovia zo strany ZA ĽUDÍ, čo je pochopiteľné, a zopár ľudí zo SaS-ky. Ostatní tu v podstate celý deň ani neboli. Až na pár výnimiek, ak. Čiže vidieť, pani ministerka, akú máte podporu v tejto sále. To isté sa týka vlády. Vláda tu väčšinu času nebola, som zvedavý, teda či prídu aj na hlasovanie, už sa tu pomaličky vláda zbiera, tak som zvedavý teda, že či prídu všetci.
Na jednej strane debata, alebo teda tá rozprava, chcem sa poďakovať, samozrejme, všetkým opozičným poslancov, ktorí boli veľmi aktívni zo všetkých opozičných strán, za to, že ste hovorili to, čo ste si mysleli a aký bol váš názor.
Zaznelo tu veľakrát z úst pani ministerky, že vraj my ju tu grilujeme kvôli tomu, že ona bojuje za spravodlivosť na Slovensku. Dokonca pani ministerka sa vyjadrila, ako sa veľmi teší, a vymenovávala nám tu, koľko tu ona dostala ľudí do basy. Musím povedať, pani ministerka nie je orgán činný v trestnom konaní a ona nám tu nemá hovoriť a pripisovať si zásluhy.
Bol tu kolega Čepček, ktorý hovorí, že pani ministerka sa správa ako herečka, to znamená, že chce byť na výslní všetkých reflektorov, a ja to považujem aj ako jej jednu z vlastností, nakoľko keď niekto chce byť stále na očiach, tak sa drží tej svojej ministerskej stoličky tak, že politická zodpovednosť je pre ňu absolútne cudzie slovo.
Veľa sa tu hovorilo o reforme súdnej mapy. O tej obrovskej kritike, ktorá bola po celom Slovensku, a to neboli len, to nebola len kritika poslancov, ale všetkých, ktorých sa to týka. Myslím si, že súdna mapa má byť o tých sudcoch, má byť pre nich a mali by, mali by ste presvedčiť aspoň časť tých sudcov, nie štyroch, aby rešpektovali a akceptovali to, čo ste navrhli.
Hovorilo sa tu o generálovi Lučanskom veľmi veľa. Ja chcem vyzdvihnúť poznámku pani poslankyne Vaľovej, ktorá hovorila o tom, že prednedávnom sme tu schválili zákon o tom, že nesmieme držať psov na reťazi, ale veľa sa tu hovorilo o tom, ako generál Lučanský po tom, ako bol zranený, bol vedený ako, horšie ako zviera v tých reťaziach, takzvanom, mal taký takzvaný medveď. Pás, reťaze a ešte aj vodítko. Ten pes sa má dnes lepšie ako človek, ktorého ste zavreli do väzby. Generál Lučanský je prvá obeť kolúznej väzby.
Veľa sa tu hovorilo o advokátovi Krivočenkovi a to sú len výhovorky. To, čo ste nám tu predviedli, ste hovorili veľmi cynicky o tom, ako sa nedalo, ako sa nedala zohnať pľúcna ventilácia. Na Slovensku bolo 37 voľných pľúcnych ventilácií. Čo ste urobili? Nič. A tak jak povedal kolega Valocký, COVID sa nedostáva za 20 sekúnd. Ten človek musel byť v problematickom stave. Čo urobil štát? Pri človeku, ktorý bol, nebol ešte odsúdený, je považovaný dovtedy za nevinného, je tu prezumpcia neviny na to, aby zachránili jeho život, ten človek zomrel úplne zbytočne. Keby ste mu tú pľúcnu ventiláciu dali a bolo ich 37 na celom Slovensku, tak možno by to prežil. Keby ste urobili všetko a nepodarilo by sa to, tak my by sme povedali, že dobre. Ale neurobili ste kroky, ktoré bolo treba urobiť, aby ste zachránili tohto advokáta. A určite budeme v budúcnosti prešetrovať to, akým spôsobom k tomu došlo a či sa dalo urobiť viac pre záchranu tohto človeka. Tento človek zomrel, keď bol v opatere štátu. Nebol ešte odsúdený, nebol odsúdený. Preto vás dnes odvolávame.
Už pri tých posmešných vyjadreniach na generála Lučanského ste mali odstúpiť. Nie ešte s tými ďalšími argumentami, ktoré som tu dnes doniesol. Hodinu som tu rozprával, páni a dámy, mám tu osem strán toho, čo navyvádzala pani poslankyňa, alebo teda pani ministerka Kolíková. To sa ani nedá zopakovať, čo všetko sme jej vyčítali. Pomenujem to veľmi v krátkosti.
Firma MK REAL a budem hovoriť len tie veci, ktoré sa, v ktorých pani ministerka mala vyvodiť politickú zodpovednosť.
Sprenevera peňazí, ktoré bežných občanov 16-tisíc za, pri správe bytových domov bolo spreneverených, ukradnutých týmto bežným občanom. Nebudem hovoriť o tom, že peniaze sa im vrátili až v momente, keď sme na to upozornili, a ešte aj to sa čakalo až na posledný deň, 4. mája tohto roku, to je pred šiestimi dňami, o tej kauze sme hovorili oveľa, oveľa dávnejšie.
Ďalej. Trestný čin neoprávneného podnikania. Šestnásť rokov firma MK REAL podnikala neoprávnene. Vy ste majiteľka tej firmy a vy sa tvárite, že nič neviete. Toto chce niekto uveriť? Vy neviete, v čom podnikáte, neviete, či máte živnosť na to, že podnikáte v správe bytových domov.
Poďme ďalej. Bavíme sa o podvodoch na Blagoevovej ulici, ktorú, žiaľ, títo majitelia bytov nedali ako, nedali na vás trestné oznámenie, teda na vašu firmu.
Ďalšia vec. Falšovanie podpisov vlastníkov bytov na zápise z domovej schôdze. I vaša firma sfalšovala podpisy, vybrala vyššie úvery, potom ich preinvestovala a pravdepodobne ešte, ešte aj na tých investíciách okradla tých ľudí.
Poďme ďalej. Ukradnutý pozemok. Pod firmou VK MK REAL a takisto pod firmou Elektronika. Podobným spôsobom ako pán Kiska. A viackrát to tu bolo povedané, hovoríte tu veľa o spravodlivosti. Kedy bude pán Kiska odsúdený za tie jeho podvody, ktoré napáchal na Slovenku? Kedy? Mnohí z vás tu o tom hovorili. Spravodlivá môžte byť vtedy, keď budete trestať aj vlastných ľudí, ktorí vás stvorili.
Poďme ďalej. Firma Elektronika. Darilo sa jej hlavne teda, keď ste boli vo funkciách. Ja som to prerátal a veľmi krátko to zhrniem. Za jeden rok, keď ste boli vo funkcii, dostala táto firma zákazky za 1,4 mil. v priemere za rok. Keď ste neboli vo funkcii, za 140-tisíc. Desaťkrát menej. Opäť náhoda. Samé náhody.
Nebudem už ani hovoriť o prenájme budovy, o ktorej sme sa tu bavili, kde teda vaša, vaše ministerstvo si prenajíma budovu od človeka, ktorý je spoločníkom vášho brata. Opäť tu nie je žiadny konflikt záujmov. Vôbec nie. A ja chápem, aj prečo strana SaS tak vehementne vás podporovala dneska.
Nebudem hovoriť o vašom vyčíňaní v relácii s pani Martinákovou, kde ste teda hovorili o tom, že ona má konflikt záujmov a nemôže robiť moderátorku, a vy sa tvárite, že môžte robiť ministerku s týmito všetkými pochybeniami, ktoré sme vám tu dnes spomenuli.
Dámy a páni, hovorili ste veľa v predvolebnom boji o politickej kultúre. Hovorili ste o transparentnosti, hovorili ste, teda vaša šéfka pani Remišová hovorila o tom, že politici by nemali mať biznis so štátom. Ja s tým plne súhlasím. Vo vašej vlastnej strane vyvodil pán Šeliga osobnú zodpovednosť, pani Žitňanská vyvodila osobnú zodpovednosť za maličkosť, to bola maličkosť. Boli tu spomínané prípady, keď jednotliví ministri absolútne nemohli napríklad za výbuch v továrni na Slovensku a ten minister obrany odstúpil. A vy nás tu dnes presviedčate, že na základe tohto všetkého, čo sme tu dnes povedali, vy nemusíte odstúpiť. Je tu nová politická kultúru.
Dámy a páni, dnes budeme hlasovať o dôvere ministerke Kolíkovej a môžem povedať, že dnes koalícia už avizovala, že podporí, teda neodvolá pani ministerku z funkcie. Ak je toto tá nová politická kultúra, to nové slušné Slovensko, tak sme dopadli veľmi zle, dámy a páni.
Každý poslanec Národnej rady sa k tomu mal vyjadriť slobodne a ja si vážim pána Čepčeka, ktorý jediný povedal celej koalícii, že za pani ministerku dnes hlasovať nebude. Teda bude hlasovať za to, aby bola odvolaná. Osobne si myslím, že tých náhod pri pani ministerke Kolíkovej bolo tak veľa, že už nie sú to náhody, to som už raz hovoril, a stávajú sa pravidlom.
Môžem povedať za seba, ja si myslím, že, pani ministerka, že všetko, čo ste napáchali, lebo ľudia, ktorí niečo urobili v minulosti, tak budú robiť ďalej, že vy sa dlho ako ministerka spravodlivosti určite neohrejete.
Ja chcem vyzvať všetkých poslancov, ktorí to myslia s tou politickou kultúrou a vyvodzovaním politickej zodpovednosti na Slovensku vážne, aby zahlasovali za odvolanie ministerky spravodlivosti Kolíkovej z jej funkcie. Ona sa tej funkcie tak drží, že si myslí, že má na ňu právo a nárok. Nie je to tak, ak teda chceme bojovať proti klientelizmu, korupcii, chceme byť transparentní, tak sa podľa toho aj správajme.
Ďakujem pekne za pozornosť.
10. 5. 2021 20:40:57 - 20:41:52 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
273.
Ďakujem pekne. Pán Čepček, oceňujem odvahu, oceňujem to, že máte vlastný názor, a oceňujem aj to, že na rozdiel od vlastných kolegov budete hlasovať za odvolanie pani ministerky Kolíkovej. Niektorí vaši kolegovia hovoria o tom, aké pochybenia urobili, ale nakoniec sa vždycky podvolia a budú hlasovať tak, ako sa im povie. To si cením, že vy ste to povedali na rovinu, povedali ste svoj názor.
Súhlasím s tým, že pani Kolíková, ja som to už o tom dnes hovoril, sa drží svojej stoličky, ako keby jej bola daná od Boha, ale nie je to tak. A myslím si, že mnohí z vás aj tu boli ľudia, ktorí vyvodili určitú politickú zodpovednosť, ale pani ministerka takejto zodpovednosti nie je schopná.
Ďakujem pekne.
10. 5. 2021 18:11:15 - 18:12:56 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Ďakujem pekne. Ja by som len v krátkosti chcel zareagovať na to, čo povedal teraz pán Šeliga.
Je zaujímavé, že dnes je tu schôdza o odvolávaní pani ministerky Kolíkovej a Rada RTVS veľmi iniciatívne dá stanovisko, že všetko je, čo sa týka Elektroniky, v poriadku. Viete, keby to dala pár dní po tejto schôdzi, tak to zoberem, že môže, berem, je to, je to relevantné a nechcem spochybňovať Radu RTVS, ale my sme upozorňovali na to, že v Slovenskej televízii, a to máme informácie zvnútra Slovenskej televízie, sa štyri firmy delia o zákazky. A to ste presne potvrdili. Povedali ste, že sú tam ďalšie štyri dodávateľské firmy, máme tu podozrenie na kartel a ja som teda veľmi prekvapený, že Rada pre RTVS dokáže tak veľmi rýchlo vyhodnotiť to, za koľko sa nakupujú jednotlivé tovary a služby do RTVS a že všetko je v najlepšom poriadku a všetko je transparentné.
Ja som členom, podpredseda výboru pre financie a rozpočet, ja si ešte s mojimi kolegami zvážim, a ak bude potrebné, tak ja by som možno inicioval prieskum, alebo teda aby, aby preskúmalo toto konanie Národný kontrolný úrad a ktorý keď mi dá teda dobroznanie, tak budem akceptovať to, čo ste tu dali. Mne sa proste nepozdáva, že v deň, keď sa odvoláva pani ministerka, zrazu takéto rýchle iniciatívy, ktoré hovoria o veľkej transparentnosti.
Ďakujem pekne.
10. 5. 2021 17:24:30 - 17:26:13 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Ďakujem pekne. Pani ministerka, vy ste teraz dokázali, že vy nemáte v sebe absolútnu žiadnu pokoru, absolútnu žiadnu pokoru.
Ja som tu hodinu rozprával o tom, čo všetko ste vykonali, jak ste okradli ľudí o 16-tisíc euro, ako ste podnikali v podstate bez živnosti, ako tá vaša firma kradla ešte aj tie úvery, čo si tí ľudia išli zobrať, ktorí to potom budú musieť, budú to musieť splácať.
A vy tu máte vystúpenie, ako keby ste vy osobne zavreli všetkých tých ľudí, ktorých ste tu vymenovali, do basy. Však si uvedomte, vy nie ste orgán činný v trestnom konaní, vy do toho nemôžete nejako zasahovať, vy máte len nastavovať nejaké pravidlá pri týchto veciach. Že vy sa tu nehrajte na to, že vy si tu pripnete metál, aká ste úžasná, že ste všetkých pozatvárali. To čo je toto? Ja som toto fakt ešte nezažil.
Vy by ste mali odpovedať napríklad na tú otázku, prečo ten pán, pán, neviem, Kučerka alebo jak sa volá, čo bol spomínaný, prečo išiel spáchať druhýkrát sebevraždu. Vy nemáte žiadnu, vôbec nejaký cit, že ten generál Lučanský sa stal obeťou kolúznej väzby, že tam proste zomrel, že zomrel advokát Krivočenko, že ste mu neposkytli pomoc a ostatné veci.
Však to je strašné, čo vy tu rozprávate! Uvedomte si, že, že vy ste tu dnes odvolávaná kvôli určitým veciam, vy všetko nejak zamlžujete a snažíte sa to otočiť, že všetci sú proti vám. My sme tu dali jasné fakty a vy ste na tie fakty absolútne nereagovali a neodpovedali. Aspoň nie na tie otázky, ktoré som tu položil.

Deň v parlamente

<- ->