Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
7. 10. 2021 10:00:41 - 10:02:51 40. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda vlády, milé kolegyne, kolegovia, nebudem sa vyjadrovať vecne k tomuto návrhu zákona vzhľadom aj na obsiahly pozmeňovací návrh, ktorý bol predložený a ešte ďalší pozmeňovací návrh, ktorý predložený za chvíľku bude. Po takto obsiahlej zmene, ktorú navrhuje pán podpredseda vlády a ktorá bola ďalej navrhnutá v týchto pozmeňovacích návrhoch, ktorá má niekoľko strán a vyše 25 bodov. Myslím si, že návrh zákona alebo novely zákona o verejnom obstarávaní si skôr zaslúži spracovanie samostatného nového návrhu zákona o verejnom obstarávaní aj v intenciách toho, čo povedal pán poslanec Vetrák, že nie je dorokované všetko, čo sa chce v zákone o verejnom obstarávaní ešte meniť a že bude to predmetom v krátkom čase nasledujúcich novelizácií zákona. Z tohto dôvodu si myslím, že by stálo za to naozaj kvalitne spracovať nový návrh zákona o verejnom obstarávaní a s riadnym pripomienkovým konaním v rámci medzirezortného pripomienkového konania ísť do legislatívneho procesu. Pretože považujem takéto zásadné zmeny, ktoré boli predložené aj dnes v rozprave, zase za obchádzanie pripomienkového konania a a zmeny na poslednú chvíľu. A z tohto dôvodu si dovolím navrhnúť procedurálny návrh, pán spravodajca, aby sme nepokračovali ďalej v rokovaní o tomto bode programu, pretože sa domnievam, že naozaj je tu čas a priestor na to, aby sme pripravili naozaj kvalitný nový celý návrh zákona o alebo teda zákon o verejnom obstarávaní.
V prípade, že tento procedurálny návrh neprejde, tak navrhujem, aby sme vzhľadom na obsiahlosť podaných návrhov dnes v rozprave, ktoré nie je možné posúdiť do jedenástej hodiny, kedy pravdepodobne bude hlasovanie, aby sme hlasovali o tomto návrhu zákona až na októbrovej schôdzi. Ďakujem.
7. 10. 2021 9:57:04 - 9:59:04 40. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pá predseda výboru Vetrák, chcel by som zareagovať na jednu vec, ktorú ste povedali vo svojom vystúpení a ktorú ste vlastne zahrnuli aj do pozmeňovacieho návrhu a to je činnosť rady, Rady ÚVO, kde táto rada by mala fungovať ešte do konca roku 2022, ak som správne pochopil. No a z tohto mi teda nie je úplne jasné, prečo vláda prijala uznesenie č. 536 z 22. septembra 2021, kde zmenila doterajší systém výberu členov Rady ÚVO, kde doteraz teda sa vyberal alebo bol sa zaviedol spôsob výberu členov Rady ÚVO prostredníctvom verejného hearingu, kde bola zriadená, menovala sa hodnotiaca komisia, kde boli zastúpení rôzni členovia, bolo to celé verejné a v zmysle toho, že v programovom vyhlásení vlády, ako som už včera povedal pri zákone o štátnej službe, je 91-krát použité slovo transparentnosť, tak počúvajte, čo vláda schválila 22. septembra 2021. Spôsob výberu členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie sa urobí tak, že po zverejnení životopisov kandidátov na členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie podľa bodu b2) tohto uznesenia vláda rozhodne, ktorých kandidátov prizve na svoje rokovanie. Čiže rozhodne sa, ktorých kandidátov prizve a následne po ich predstavení rozhodne formou priameho vymenovania dvoch členov Rady Úradu pre verejné obstarávanie na rokovaní vlády. Tak toto je to zabezpečenie transparentnosti, o ktorom ste tak hovorili pred voľbami a v rámci programového vyhlásenia vlády? Ak tá rada má fungovať ešte ďalší rok a majú tam byť menovaní ďalší členovia teraz, tak nechápem, prečo sa menia podmienky výberu členov, členov rady. Okrem teda iného čo ešte poviem asi v rozprave. Ďakujem.
6. 10. 2021 18:52:42 - 18:57:15 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, rád by som sa vyjadril k dvom skutočnostiam pri tomto návrhu zákona. Tá prvá skutočnosť je už niekoľkokrát spomínaný prílepok, ktorý, ako tu už raz bolo povedané, ale musím to zopakovať je, jeho účelom je obchádzať štandardný legislatívny proces. Je to už typické pre túto vládnu koalíciu, že takýmto spôsobom mení zásadné, zásadné veci v rámci legislatívneho procesu. Nejde tu o prílepok, ktorý rieši nejakú technickú záležitosť. Treba si uvedomiť, že tu ide o prílepok, ktorý rieši zásadnú otázku a to je možnosť prekladania nadriadených zamestnancov v štátnej službe Policajného zboru. Čiže ak by to malo ísť štandardným procesom a malo by to byť predmetom nejakého pripomienkového konania, medzirezortného pripomienkového konania, tak by sa mali možnosť vyjadriť aj príslušné organizácie, príslušné odbory a tak ďalej. Ale tým, že sa to takto robí pozmeňovacím návrhom v pléne, tak ako sa to robilo aj v iných prípadoch, v prípade voľby špeciálneho prokurátora a ďalších veciach, tak čo z toho iné možno usúdiť ako len snahu obísť štandardný legislatívny proces.
A druhá vec taká ešte zásadnejšie je vôbec k filozofii celého tohto návrhu zákona a k jeho obsahu. Hovorilo sa tu o tom, že účelom celého tohto návrhu zákona sú čistky v štátnej správe. Ale to je len jedna minca, teda jedna strana tejto mince a tá druhá strana je ešte horšia, ešte závažnejšia a to je otázka toho, že zamestnanci, vedúci zamestnanci v štátnej správe sa budú báť konať v súlade so svojim odborným presvedčením a v súlade so zákonom. V doterajšom právnom stave pokiaľ vedúci zamestnanec v štátnej správe dostal príkaz od nadriadeného, ktorý bol v rozpore, zjavne v rozpore so zákonom a s jeho odborným presvedčením a odborným názorom a bol následne nejakým spôsobom za takéto postihnutý či odvolaný z funkcie alebo prepustený zo zamestnania zo štátnej služby, tak sa mohol obrátiť na ...
===== ... nadriadeného, ktorý bol v rozpore, zjavne v rozpore so zákonom a s jeho odborným presvedčením a odborným názorom a bol následne nejakým spôsobom za takéto postihnutý, či odvolaný z funkcie alebo prepustený zo zamestnania, zo štátnej služby, tak sa mohol obrátiť na súd a mohol namietať a zdôvodňovať a väčšinou pokiaľ máme skúsenosti historicky, tak boli takíto zamestnanci aj na súdoch úspešní a jednotlivé rezorty ich museli potom prijať naspäť v rámci štátnej služby a doplatiť i ešte aj mzdu za ten čas, kedy boli takto neoprávnene buď prepustený zo zamestnania alebo odvolaný z funkcie. To, čo sa navrhuje v tomto návrhu zákona v zásade eliminuje akékoľvek možnosti obrany vedúcich štátnych zamestnancov v prípade, ak odmietnu splniť príkaz nadriadeného zamestnanca alebo nadriadeného verejného funkcionára. Či už ide o štátneho tajomníka, ministra, vedúceho služobného, ale aj iného generálneho riaditeľa sekcie. Ak odmietnu splniť politický príkaz, pretože je v rozpore so zákonom, je v rozpore s ich odborným presvedčením a podobne a následkom toho budú bezdôvodne, pretože už nemusí sa uvádzať dôvod, takže bezdôvodne budú odvolaný z funkcie, tak sa nemajú ako brániť. Čiže čo to bude v konečnom dôsledku znamenať? No bude to znamenať len čistú politizáciu štátnej správy, kedy takíto zamestnanci budú plniť len politické príkazy svojich nadriadených a v prípade, že ich odmietnu, tak sa vystavujú riziku a to riziko je tu naozaj obrovské a odôvodnené, že následkom a v dôsledku neuposlúchnutia takéhoto politického príkazu môžu byť z funkcie bez dôvodu odvolaní a akákoľvek ich obrana je znemožnená. Pretože, keď nebude udaný dôvod, pre ktorý boli odvolaný, tak sa nemôžu ani brániť. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 18:52:42 - 18:57:15 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, rád by som sa vyjadril k dvom skutočnostiam pri tomto návrhu zákona. Tá prvá skutočnosť je už niekoľkokrát spomínaný prílepok, ktorý, ako tu už raz bolo povedané, ale musím to zopakovať je, jeho účelom je obchádzať štandardný legislatívny proces. Je to už typické pre túto vládnu koalíciu, že takýmto spôsobom mení zásadné, zásadné veci v rámci legislatívneho procesu. Nejde tu o prílepok, ktorý rieši nejakú technickú záležitosť. Treba si uvedomiť, že tu ide o prílepok, ktorý rieši zásadnú otázku a to je možnosť prekladania nadriadených zamestnancov v štátnej službe Policajného zboru. Čiže ak by to malo ísť štandardným procesom a malo by to byť predmetom nejakého pripomienkového konania, medzirezortného pripomienkového konania, tak by sa mali možnosť vyjadriť aj príslušné organizácie, príslušné odbory a tak ďalej. Ale tým, že sa to takto robí pozmeňovacím návrhom v pléne, tak ako sa to robilo aj v iných prípadoch, v prípade voľby špeciálneho prokurátora a ďalších veciach, tak čo z toho iné možno usúdiť ako len snahu obísť štandardný legislatívny proces.
A druhá vec taká ešte zásadnejšie je vôbec k filozofii celého tohto návrhu zákona a k jeho obsahu. Hovorilo sa tu o tom, že účelom celého tohto návrhu zákona sú čistky v štátnej správe. Ale to je len jedna minca, teda jedna strana tejto mince a tá druhá strana je ešte horšia, ešte závažnejšia a to je otázka toho, že zamestnanci, vedúci zamestnanci v štátnej správe sa budú báť konať v súlade so svojim odborným presvedčením a v súlade so zákonom. V doterajšom právnom stave pokiaľ vedúci zamestnanec v štátnej správe dostal príkaz od nadriadeného, ktorý bol v rozpore, zjavne v rozpore so zákonom a s jeho odborným presvedčením a odborným názorom a bol následne nejakým spôsobom za takéto postihnutý či odvolaný z funkcie alebo prepustený zo zamestnania zo štátnej služby, tak sa mohol obrátiť na ...
===== ... nadriadeného, ktorý bol v rozpore, zjavne v rozpore so zákonom a s jeho odborným presvedčením a odborným názorom a bol následne nejakým spôsobom za takéto postihnutý, či odvolaný z funkcie alebo prepustený zo zamestnania, zo štátnej služby, tak sa mohol obrátiť na súd a mohol namietať a zdôvodňovať a väčšinou pokiaľ máme skúsenosti historicky, tak boli takíto zamestnanci aj na súdoch úspešní a jednotlivé rezorty ich museli potom prijať naspäť v rámci štátnej služby a doplatiť i ešte aj mzdu za ten čas, kedy boli takto neoprávnene buď prepustený zo zamestnania alebo odvolaný z funkcie. To, čo sa navrhuje v tomto návrhu zákona v zásade eliminuje akékoľvek možnosti obrany vedúcich štátnych zamestnancov v prípade, ak odmietnu splniť príkaz nadriadeného zamestnanca alebo nadriadeného verejného funkcionára. Či už ide o štátneho tajomníka, ministra, vedúceho služobného, ale aj iného generálneho riaditeľa sekcie. Ak odmietnu splniť politický príkaz, pretože je v rozpore so zákonom, je v rozpore s ich odborným presvedčením a podobne a následkom toho budú bezdôvodne, pretože už nemusí sa uvádzať dôvod, takže bezdôvodne budú odvolaný z funkcie, tak sa nemajú ako brániť. Čiže čo to bude v konečnom dôsledku znamenať? No bude to znamenať len čistú politizáciu štátnej správy, kedy takíto zamestnanci budú plniť len politické príkazy svojich nadriadených a v prípade, že ich odmietnu, tak sa vystavujú riziku a to riziko je tu naozaj obrovské a odôvodnené, že následkom a v dôsledku neuposlúchnutia takéhoto politického príkazu môžu byť z funkcie bez dôvodu odvolaní a akákoľvek ich obrana je znemožnená. Pretože, keď nebude udaný dôvod, pre ktorý boli odvolaný, tak sa nemôžu ani brániť. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 18:52:42 - 18:57:15 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, rád by som sa vyjadril k dvom skutočnostiam pri tomto návrhu zákona. Tá prvá skutočnosť je už niekoľkokrát spomínaný prílepok, ktorý, ako tu už raz bolo povedané, ale musím to zopakovať je, jeho účelom je obchádzať štandardný legislatívny proces. Je to už typické pre túto vládnu koalíciu, že takýmto spôsobom mení zásadné, zásadné veci v rámci legislatívneho procesu. Nejde tu o prílepok, ktorý rieši nejakú technickú záležitosť. Treba si uvedomiť, že tu ide o prílepok, ktorý rieši zásadnú otázku a to je možnosť prekladania nadriadených zamestnancov v štátnej službe Policajného zboru. Čiže ak by to malo ísť štandardným procesom a malo by to byť predmetom nejakého pripomienkového konania, medzirezortného pripomienkového konania, tak by sa mali možnosť vyjadriť aj príslušné organizácie, príslušné odbory a tak ďalej. Ale tým, že sa to takto robí pozmeňovacím návrhom v pléne, tak ako sa to robilo aj v iných prípadoch, v prípade voľby špeciálneho prokurátora a ďalších veciach, tak čo z toho iné možno usúdiť ako len snahu obísť štandardný legislatívny proces.
A druhá vec taká ešte zásadnejšie je vôbec k filozofii celého tohto návrhu zákona a k jeho obsahu. Hovorilo sa tu o tom, že účelom celého tohto návrhu zákona sú čistky v štátnej správe. Ale to je len jedna minca, teda jedna strana tejto mince a tá druhá strana je ešte horšia, ešte závažnejšia a to je otázka toho, že zamestnanci, vedúci zamestnanci v štátnej správe sa budú báť konať v súlade so svojim odborným presvedčením a v súlade so zákonom. V doterajšom právnom stave pokiaľ vedúci zamestnanec v štátnej správe dostal príkaz od nadriadeného, ktorý bol v rozpore, zjavne v rozpore so zákonom a s jeho odborným presvedčením a odborným názorom a bol následne nejakým spôsobom za takéto postihnutý či odvolaný z funkcie alebo prepustený zo zamestnania zo štátnej služby, tak sa mohol obrátiť na ...
===== ... nadriadeného, ktorý bol v rozpore, zjavne v rozpore so zákonom a s jeho odborným presvedčením a odborným názorom a bol následne nejakým spôsobom za takéto postihnutý, či odvolaný z funkcie alebo prepustený zo zamestnania, zo štátnej služby, tak sa mohol obrátiť na súd a mohol namietať a zdôvodňovať a väčšinou pokiaľ máme skúsenosti historicky, tak boli takíto zamestnanci aj na súdoch úspešní a jednotlivé rezorty ich museli potom prijať naspäť v rámci štátnej služby a doplatiť i ešte aj mzdu za ten čas, kedy boli takto neoprávnene buď prepustený zo zamestnania alebo odvolaný z funkcie. To, čo sa navrhuje v tomto návrhu zákona v zásade eliminuje akékoľvek možnosti obrany vedúcich štátnych zamestnancov v prípade, ak odmietnu splniť príkaz nadriadeného zamestnanca alebo nadriadeného verejného funkcionára. Či už ide o štátneho tajomníka, ministra, vedúceho služobného, ale aj iného generálneho riaditeľa sekcie. Ak odmietnu splniť politický príkaz, pretože je v rozpore so zákonom, je v rozpore s ich odborným presvedčením a podobne a následkom toho budú bezdôvodne, pretože už nemusí sa uvádzať dôvod, takže bezdôvodne budú odvolaný z funkcie, tak sa nemajú ako brániť. Čiže čo to bude v konečnom dôsledku znamenať? No bude to znamenať len čistú politizáciu štátnej správy, kedy takíto zamestnanci budú plniť len politické príkazy svojich nadriadených a v prípade, že ich odmietnu, tak sa vystavujú riziku a to riziko je tu naozaj obrovské a odôvodnené, že následkom a v dôsledku neuposlúchnutia takéhoto politického príkazu môžu byť z funkcie bez dôvodu odvolaní a akákoľvek ich obrana je znemožnená. Pretože, keď nebude udaný dôvod, pre ktorý boli odvolaný, tak sa nemôžu ani brániť. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 18:52:42 - 18:57:15 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, rád by som sa vyjadril k dvom skutočnostiam pri tomto návrhu zákona. Tá prvá skutočnosť je už niekoľkokrát spomínaný prílepok, ktorý, ako tu už raz bolo povedané, ale musím to zopakovať je, jeho účelom je obchádzať štandardný legislatívny proces. Je to už typické pre túto vládnu koalíciu, že takýmto spôsobom mení zásadné, zásadné veci v rámci legislatívneho procesu. Nejde tu o prílepok, ktorý rieši nejakú technickú záležitosť. Treba si uvedomiť, že tu ide o prílepok, ktorý rieši zásadnú otázku a to je možnosť prekladania nadriadených zamestnancov v štátnej službe Policajného zboru. Čiže ak by to malo ísť štandardným procesom a malo by to byť predmetom nejakého pripomienkového konania, medzirezortného pripomienkového konania, tak by sa mali možnosť vyjadriť aj príslušné organizácie, príslušné odbory a tak ďalej. Ale tým, že sa to takto robí pozmeňovacím návrhom v pléne, tak ako sa to robilo aj v iných prípadoch, v prípade voľby špeciálneho prokurátora a ďalších veciach, tak čo z toho iné možno usúdiť ako len snahu obísť štandardný legislatívny proces.
A druhá vec taká ešte zásadnejšie je vôbec k filozofii celého tohto návrhu zákona a k jeho obsahu. Hovorilo sa tu o tom, že účelom celého tohto návrhu zákona sú čistky v štátnej správe. Ale to je len jedna minca, teda jedna strana tejto mince a tá druhá strana je ešte horšia, ešte závažnejšia a to je otázka toho, že zamestnanci, vedúci zamestnanci v štátnej správe sa budú báť konať v súlade so svojim odborným presvedčením a v súlade so zákonom. V doterajšom právnom stave pokiaľ vedúci zamestnanec v štátnej správe dostal príkaz od nadriadeného, ktorý bol v rozpore, zjavne v rozpore so zákonom a s jeho odborným presvedčením a odborným názorom a bol následne nejakým spôsobom za takéto postihnutý či odvolaný z funkcie alebo prepustený zo zamestnania zo štátnej služby, tak sa mohol obrátiť na ...
===== ... nadriadeného, ktorý bol v rozpore, zjavne v rozpore so zákonom a s jeho odborným presvedčením a odborným názorom a bol následne nejakým spôsobom za takéto postihnutý, či odvolaný z funkcie alebo prepustený zo zamestnania, zo štátnej služby, tak sa mohol obrátiť na súd a mohol namietať a zdôvodňovať a väčšinou pokiaľ máme skúsenosti historicky, tak boli takíto zamestnanci aj na súdoch úspešní a jednotlivé rezorty ich museli potom prijať naspäť v rámci štátnej služby a doplatiť i ešte aj mzdu za ten čas, kedy boli takto neoprávnene buď prepustený zo zamestnania alebo odvolaný z funkcie. To, čo sa navrhuje v tomto návrhu zákona v zásade eliminuje akékoľvek možnosti obrany vedúcich štátnych zamestnancov v prípade, ak odmietnu splniť príkaz nadriadeného zamestnanca alebo nadriadeného verejného funkcionára. Či už ide o štátneho tajomníka, ministra, vedúceho služobného, ale aj iného generálneho riaditeľa sekcie. Ak odmietnu splniť politický príkaz, pretože je v rozpore so zákonom, je v rozpore s ich odborným presvedčením a podobne a následkom toho budú bezdôvodne, pretože už nemusí sa uvádzať dôvod, takže bezdôvodne budú odvolaný z funkcie, tak sa nemajú ako brániť. Čiže čo to bude v konečnom dôsledku znamenať? No bude to znamenať len čistú politizáciu štátnej správy, kedy takíto zamestnanci budú plniť len politické príkazy svojich nadriadených a v prípade, že ich odmietnu, tak sa vystavujú riziku a to riziko je tu naozaj obrovské a odôvodnené, že následkom a v dôsledku neuposlúchnutia takéhoto politického príkazu môžu byť z funkcie bez dôvodu odvolaní a akákoľvek ich obrana je znemožnená. Pretože, keď nebude udaný dôvod, pre ktorý boli odvolaný, tak sa nemôžu ani brániť. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 18:26:22 - 18:27:43 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda Blanár, hovorili ste o tom, že táto vládna koalícia sľubovala v štátnej správe stabilitu. Áno, je to jedna z vecí, ktorá je aj v programovom vyhlásení vlády, že má ísť o stabilnú pracovnú silu, a toto je teda priamo v rozpore s touto stabilitou. Ale tu je ešte aj ďalšia vec, a to je pojem transparentnosť. Takisto v programovom vyhlásení vlády sa v časti štátnej správy hovorí o profesionálnej transparentnej štátnej správe, ktorá má byť založená na transparentných pravidlách založených v postupoch riadenia. Pán podpredseda, viete koľkokrát sa v programovom vyhlásení objavuje slovo transparentnosť? Na 121 stranách programového vyhlásenia vlády sa slovo transparentnosť objavuje 91-krát. A ja sa pýtam. Odvolávanie vedúcich zamestnancov štátnej správy bez udania dôvodu je naplním pojmu transparentnosti? Čo je transparentné na tom, ak kohokoľvek môže vedúci zamestnanec odvolať bez udania dôvodu. No, podľa môjho názoru je to práve opak transparentnosti. Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 18:10:43 - 18:11:43 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Erik Tomáš, musím s vami absolútne súhlasiť vo všetkom čo ste povedali. A ešte doplním konštatáciu a formuláciu z programového vyhlásenia tejto vlády. Kde sa hovorí v časti profesionálna, transparentná štátna správa, že Slovenskou urgentne potrebuje posunúť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, vzdelanej a stabilnej, opakujem stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupoch riadenia. Takže neviem že či odvolávanie bez akéhokoľvek dôvodu len preto, že sa mi niekto nepáči a nehodí sa mi do politickej kariet a politickej hry je stabilná pracovná sila a sú transparentné pravidlá založené na postupoch riadenia. Podľa mňa je to presne pravý opak ako si stanovila táto vláda vo svojom programovom vyhlásení vlády. Ďakujem.
6. 10. 2021 17:05:27 - 17:06:25 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, dovoľujem si požiadať, aby sme stiahli z návrhu rokovania prebiehajúci bod schôdze: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzhľadom k tomu, že nespĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku. Podľa § 68 ods. 3 hovorí, že dôvodová správa musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej stránky s uvedením dôvodov potreby novej zákonnej úpravy spôsobuje vykonávanie hospodárskeho a finančného dosahu najmä vplyv na rozpočet verejnej správy atď. Podľa vyjadrenia ministerstva financií k tomuto návrhu zákona v súlade s §, ako píše ministerstvo financií, v súlade s § 33 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy predložený, pardon, podľa doložky vybraný vplyv má predložený návrh negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý nie je kvantifikovaný. V súlade s § 33 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy musia byť v predloženom návrhu uvedené a zdôvodnené predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy a to nielen za bežný rok, ale aj na tri nasledujúce rozpočtové roky.
Z tohto dôvodu konštatujem, že návrh zákona nemá, nespĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a nemôže byť ďalej prerokovaný v Národnej rade. Ďakujem.
5. 10. 2021 11:05:05 - 11:06:04 40. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, mám dva procedurálne návrhy. Prvý, ak teda platí, čo ste povedali, že ak bude opozícia potrebovať 3 poslanecké kluby na predloženie procedurálneho návrhu, takže váš klub, s ním môžme rátať, tak by som chcel požiadať v mene 3 poslaneckých klubov SMER - SD, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko a Sme rodina, aby sme zaradili do programu tejto schôdze tlač 668, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie. Návrh novelizácie Ústavy reaguje na nález Ústavného súdu PLÚS 7/2001 a týka sa možnosti skrátenia volebného obdobia ústavným zákonom ako i výsledkom referenda. Vzhľadom na viaceré mediálne vyjadrenia lídrov koaličných strán, ktorí deklarujú záujem na takejto zmene Ústavy Slovenskej republiky navrhujeme zaradiť tento bod do programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa všetky formálne náležitosti podľa rokovacieho poriadku, bol riadne predložený v lehotách podľa rokovacieho poriadku na rokovanie a nebol zaradený do programu tejto schôdze a žiadame týmto, aby sme ho na základe súhlasu pléna zaradili do schôdze, rokovania 40. schôdze Národnej rady. To je prvý.
A druhý procedurálny návrh. Vážený pán predseda, žiadam, aby v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady Slovenskej republiky pri tlači 606 správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2020 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike sa hlasovalo najskôr o návrhu uznesenia v znení tak ako bolo predložené, schválené a odporúčané gestorským výborom a ak sa bude hlasovať o pozmeňovacom návrhu z rozpravy, tak žiadam, aby sa o ňom hlasovalo až následne, v prípade, že nebude toto schválené, to pôvodné uznesenie, tak by sme mohli pristúpiť k hlasovaniu o ňom.
Odôvodnenie. Pán spravodajca pán poslanec Baránik predložil v rozprave pozmeňujúci návrh k uzneseniu. Z obsahového hľadiska však nejde o pozmeňovací návrh, ale o nový návrh uznesenia. V takom prípade v súlade s rokovacím poriadkom sa musí hlasovať najskôr o pôvodne predloženom návrhu uznesenia, až v prípade, že toto nebude schválené, môže sa pristúpiť k hlasovaniu o novom predloženom uznesení. Ak by išlo o pozmeňujúci návrh, čo nie je tento prípad, tak by sa samozrejme hlasovalo naopak. Ďakujem pekne.
30. 9. 2021 18:47:47 - 18:48:59 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Baránik, ja stále ešte evidujem a opakuje sa to vašu snahu podriadiť prokuratúru pod štátnu moc ale máme tu dva rôzne systémy prokuratúr a tú prokuratúru v našom type ako ju máme na Slovensku a štátne zastupiteľstvo napríklad ako je v Čechách kde je podriadená ministrovi spravodlivosti. Na Slovensku však prokuratúra, má postavenie sui generis a aj keď je pravdou, že v ústave priamo nie je napísané, že je nezávislým orgánom ale vyplýva to z charakteru tohto orgánu. Neviem teda podľa vás od koho by mala byť prokuratúra závislá ale ja si myslím, že v postavení prokuratúry v slovenskom právnom poriadku tak ako je nastavená a tak ako to aj v ústave má samostatnú hlavu ústavy tak má postavenie nezávislého orgánu od politickej moci. A tak si myslím, že je to správne a tak by to aj malo byť, pretože v opačnom prípade by sa naozaj diali veci aké dnes ukazujú, že sa dejú na špeciálnej prokuratúre. Ďakujem.
30. 9. 2021 17:09:56 - 17:11:36 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predseda za slovo. Vážení kolegovia, ďakujem vám všetkým za faktické poznámky ak dovolíte, budem sa venovať len jednej, jednému kolegovi, a to pánovi poslancovi Baránikovi.
Pán poslanec neviem, či ste ma nepočúvali úplne dobre a pozorne, lebo teda nerozumiete tým veciam a...
===== Vážení kolegovia, ďakujem vám všetkým za faktické poznámky. Ak dovolíte, budem sa venovať len jednej, jednému kolegovia, a to pánovi poslancovi Baránikovi.
Pán poslanec, neviem, či ste ma nepočúvali úplne dobre a pozorne, alebo teda nerozumiete tým veciam, ale ja teda nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť a považovať za pravdu, čo ste povedali, že prokurátor svojím rozhodnutím rozhoduje o vine a treste, resp. že môže zrušiť obvinenie. Prokurátor, generálny, svojím rozhodnutím môže rozhodnúť len o nezákonnosti postupu prokurátora. To je alfa-omega a to je kľúčové v tomto. Nič nebráni tomu, opakujem to už tretíkrát, dvakrát som to povedal vo svojom vystúpení, nič nebráni tomu, aby sa znova mohlo začať konanie, prípravné, aby sa znovu mohlo vzniesť obvinenie, aby sa znovu mohlo trestne stíhať daného páchateľa, ale už len zákonným spôsobom. Rozhodnutie generálneho prokurátora je len o tom, aby sa odstránili nezákonné postupy v prípravnom konaní. A videli sme, že v konkrétnom rozhodnutí ich bolo 27! Nie jedna, jedno porušenie. Dvadsaťsedem. Ale je to pochopiteľné, tento váš názor, pán poslanec Baránik, pretože my všetci vieme, že vašou ambíciou je zrušiť prokuratúru a pretransformovať ju na štátne zastupiteľstvo tak, aby generálny prokurátor bol priamo podriadený ministerke spravodlivosti a priamo plnil jej pokyny. Takže v tomto som vôbec neni prekvapený vaším vystúpením.
Ďakujem.
30. 9. 2021 17:09:56 - 17:11:36 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predseda za slovo. Vážení kolegovia, ďakujem vám všetkým za faktické poznámky ak dovolíte, budem sa venovať len jednej, jednému kolegovi, a to pánovi poslancovi Baránikovi.
Pán poslanec neviem, či ste ma nepočúvali úplne dobre a pozorne, lebo teda nerozumiete tým veciam a...
===== Vážení kolegovia, ďakujem vám všetkým za faktické poznámky. Ak dovolíte, budem sa venovať len jednej, jednému kolegovia, a to pánovi poslancovi Baránikovi.
Pán poslanec, neviem, či ste ma nepočúvali úplne dobre a pozorne, alebo teda nerozumiete tým veciam, ale ja teda nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť a považovať za pravdu, čo ste povedali, že prokurátor svojím rozhodnutím rozhoduje o vine a treste, resp. že môže zrušiť obvinenie. Prokurátor, generálny, svojím rozhodnutím môže rozhodnúť len o nezákonnosti postupu prokurátora. To je alfa-omega a to je kľúčové v tomto. Nič nebráni tomu, opakujem to už tretíkrát, dvakrát som to povedal vo svojom vystúpení, nič nebráni tomu, aby sa znova mohlo začať konanie, prípravné, aby sa znovu mohlo vzniesť obvinenie, aby sa znovu mohlo trestne stíhať daného páchateľa, ale už len zákonným spôsobom. Rozhodnutie generálneho prokurátora je len o tom, aby sa odstránili nezákonné postupy v prípravnom konaní. A videli sme, že v konkrétnom rozhodnutí ich bolo 27! Nie jedna, jedno porušenie. Dvadsaťsedem. Ale je to pochopiteľné, tento váš názor, pán poslanec Baránik, pretože my všetci vieme, že vašou ambíciou je zrušiť prokuratúru a pretransformovať ju na štátne zastupiteľstvo tak, aby generálny prokurátor bol priamo podriadený ministerke spravodlivosti a priamo plnil jej pokyny. Takže v tomto som vôbec neni prekvapený vaším vystúpením.
Ďakujem.
30. 9. 2021 17:09:56 - 17:11:36 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predseda za slovo. Vážení kolegovia, ďakujem vám všetkým za faktické poznámky ak dovolíte, budem sa venovať len jednej, jednému kolegovi, a to pánovi poslancovi Baránikovi.
Pán poslanec neviem, či ste ma nepočúvali úplne dobre a pozorne, lebo teda nerozumiete tým veciam a...
===== Vážení kolegovia, ďakujem vám všetkým za faktické poznámky. Ak dovolíte, budem sa venovať len jednej, jednému kolegovia, a to pánovi poslancovi Baránikovi.
Pán poslanec, neviem, či ste ma nepočúvali úplne dobre a pozorne, alebo teda nerozumiete tým veciam, ale ja teda nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť a považovať za pravdu, čo ste povedali, že prokurátor svojím rozhodnutím rozhoduje o vine a treste, resp. že môže zrušiť obvinenie. Prokurátor, generálny, svojím rozhodnutím môže rozhodnúť len o nezákonnosti postupu prokurátora. To je alfa-omega a to je kľúčové v tomto. Nič nebráni tomu, opakujem to už tretíkrát, dvakrát som to povedal vo svojom vystúpení, nič nebráni tomu, aby sa znova mohlo začať konanie, prípravné, aby sa znovu mohlo vzniesť obvinenie, aby sa znovu mohlo trestne stíhať daného páchateľa, ale už len zákonným spôsobom. Rozhodnutie generálneho prokurátora je len o tom, aby sa odstránili nezákonné postupy v prípravnom konaní. A videli sme, že v konkrétnom rozhodnutí ich bolo 27! Nie jedna, jedno porušenie. Dvadsaťsedem. Ale je to pochopiteľné, tento váš názor, pán poslanec Baránik, pretože my všetci vieme, že vašou ambíciou je zrušiť prokuratúru a pretransformovať ju na štátne zastupiteľstvo tak, aby generálny prokurátor bol priamo podriadený ministerke spravodlivosti a priamo plnil jej pokyny. Takže v tomto som vôbec neni prekvapený vaším vystúpením.
Ďakujem.
30. 9. 2021 17:09:56 - 17:11:36 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predseda za slovo. Vážení kolegovia, ďakujem vám všetkým za faktické poznámky ak dovolíte, budem sa venovať len jednej, jednému kolegovi, a to pánovi poslancovi Baránikovi.
Pán poslanec neviem, či ste ma nepočúvali úplne dobre a pozorne, lebo teda nerozumiete tým veciam a...
===== Vážení kolegovia, ďakujem vám všetkým za faktické poznámky. Ak dovolíte, budem sa venovať len jednej, jednému kolegovia, a to pánovi poslancovi Baránikovi.
Pán poslanec, neviem, či ste ma nepočúvali úplne dobre a pozorne, alebo teda nerozumiete tým veciam, ale ja teda nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť a považovať za pravdu, čo ste povedali, že prokurátor svojím rozhodnutím rozhoduje o vine a treste, resp. že môže zrušiť obvinenie. Prokurátor, generálny, svojím rozhodnutím môže rozhodnúť len o nezákonnosti postupu prokurátora. To je alfa-omega a to je kľúčové v tomto. Nič nebráni tomu, opakujem to už tretíkrát, dvakrát som to povedal vo svojom vystúpení, nič nebráni tomu, aby sa znova mohlo začať konanie, prípravné, aby sa znovu mohlo vzniesť obvinenie, aby sa znovu mohlo trestne stíhať daného páchateľa, ale už len zákonným spôsobom. Rozhodnutie generálneho prokurátora je len o tom, aby sa odstránili nezákonné postupy v prípravnom konaní. A videli sme, že v konkrétnom rozhodnutí ich bolo 27! Nie jedna, jedno porušenie. Dvadsaťsedem. Ale je to pochopiteľné, tento váš názor, pán poslanec Baránik, pretože my všetci vieme, že vašou ambíciou je zrušiť prokuratúru a pretransformovať ju na štátne zastupiteľstvo tak, aby generálny prokurátor bol priamo podriadený ministerke spravodlivosti a priamo plnil jej pokyny. Takže v tomto som vôbec neni prekvapený vaším vystúpením.
Ďakujem.
30. 9. 2021 16:55:01 - 17:00:43 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
...ako takej. A to len preto, že sa niekomu nehodí do karát nejaké konkrétne rozhodnutie, ktorého cieľom nie je nič iné len dodržiavanie zákonnosti v prípravnom konaní.
Vážení kolegovia, hlavne z vládnej koalície, pretože vy vládnete, takto si predstavujete spravodlivosť na Slovensku? A treba tu znova zdôrazniť, že tu nejde o rozhodnutia vo veci. Teda nie je to rozhodnutie ktoré by malo následky res iudicata, teda prekážky rozhodnutej veci, a teda nevylučuje opätovné začatie trestného stíhania respektíve vznesenie obvinenia, avšak už zákonným spôsobom.
Z hľadiska udržania demokratických istôt v právnom štáte považujem za neakceptovateľné snahy výkonnej a zákonodarnej moci o účelové zmeny zákonných inštitútov slúžiacich na ochranu zákonnosti bez akejkoľvek predchádzajúcej odbornej diskusie, a to len v dôsledku toho, že sa niekomu nepáči nejaké konkrétne rozhodnutie, ktoré má za cieľ dosiahnuť zákonnosť.
V právnom štáte je podľa môjho názoru neakceptovateľné uvažovať o zmene právnej normy iba z dôvodu zákonného, ale nepopulárneho rozhodnutia, ktoré nenapĺňa politické predstavy a očakávania. Zmena akéhokoľvek právneho inštitútu motivovaná aktuálnou reakciou verejnosti na individuálne rozhodnutie je okrem iného aj v rozpore s ústavným princípom predvídateľnosti a stability právneho poriadku.
Zmeny zákona len kvôli konkrétnym kauzám aj historicky ukázali, a vždy vniesli pachuť zneužívania moci na politické ciele, čo si myslím, že vôbec nesvedčí budovaniu právneho štátu. K dôvere občanov v právny štát ústavnej inštitúcie a ich predstaviteľov neprispieva, ale ani mediálna dezinterpretácia následkov použitia § 363 Trestného poriadku, ktorý ako zákonný inštitút znamená pre každého občana tohto štátu poistku pred svojvôľou zo strany zložiek verejnej moci. Nezakladá prekážku rozhodnutej veci, a teda nevylučuje opätovné vznesenie obvinenia a začatie trestného stíhania, ako som už hovoril predtým.
Odcitujme si, pretože médiá často hovoria o tom, že § 363 sem, že § 363 tam, ale nikto nevie ako zneje. Tak si ho odcitujme kolegovia.
Generálny prokurátor zruší právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktorému predchádzalo bol porušený zákon. Čo je na tomto zlé? Veď to by mala byť samozrejmosť. Ak je to teda inštitúcia ktorá, v ktorej fungujú vzťahy nadriadenosti a podriadenosti, tak ak ten nadriadený prokurátor zistí, že podriadený prokurátor nezákonne koná, tak je jeho povinnosťou to zastaviť. A na tom nevidím absolútne nič zlé.
Tolerovanie nezákonnosti v činnosti orgánov činných v trestnom konaní je totiž vzhľadom na svoju zásadnú spoločenskú nebezpečnosť vo svojich možných dôsledkoch práve podkopávaním základných princípov právneho štátu.
Čítali sme tu správu SIS, z ktorej sme boli všetci šokovaní. Následne sme sa dočítali v znesení obvinenia informácie z odposluchov, to znamená nie nejaké vymyslené výpovede jedna pani povedala, ale naozaj zdokumentované výpovede, ktoré hovorili o tom ako sa tu manipulujú trestné konania, ako si vyšetrovatelia vymýšľajú, že tohto potrebujeme obviniť, tak čo si tak asi naňho vymyslíme, aby sme to dosiahli. A to si myslím, že nemôže nechať nikoho z nás chladnými. Mediálne dezinformovanie o následkoch použitia § 363 útočiace na nedostatočné právne vedomie verejnosti, a to či už účelovo motivované alebo v dôsledku nekompetentnosti tých, ktorí o tom informujú, len zvyšujú ohrozenie fungovania právneho štátu. Celospoločenská akceptácia a politická podpora takéhoto stavu nebezpečne smeruje k totalitnému režimu a nemôže byť v záujme žiadneho občana spoliehajúceho sa na ochranu svojich práv inštitúciami fungujúcimi v slobodnom, právnom a demokratickom štáte.
Kolegovia, dnes sa to deje vo vzťahu k politikom, zajtra si takto budú vybavovať účty podnikatelia, pozajtra susedia. Toto naozaj chceme?
A na záver už len jedna otázka. Trestné stíhanie samo o sebe osobitne väzobné trestné stíhanie je vážnym zásahom do základných práv človeka. Samotné trestné stíhanie už len pritom môže človeku ľahko zničiť život. No a osobitne ak takéto trestné stíhanie je nezákonné, nehovoriac o tom, teda ak je takto nezákonne ešte človek väzobne stíhaný.
Kolegovia, kolegyne, uvedomili ste si niekedy, že človek môže byť prepustený zo zamestnania, môže skrachovať ako podnikateľ, môže sa dočkať rozvratu v rodine, prísť o manželstvo, stratu spoločenského postavenia a podobne? A to napriek tomu, že krajská prokuratúra, respektíve generálna prokuratúra videla pochybenia a nezákonnosť v trestnom stíhaní, a toto chcete, aby mali tolerovať a nemohli sa proti tomu ozvať, a nemohli by to napraviť? Tak ja si myslím, že takto to fungovať nemôže.
Ďakujem pekne.
30. 9. 2021 16:50:28 - 17:00:41 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán generálny prokurátor, kolegyne, kolegovia, chcel by som sa vyjadriť k niektorým otázkam právneho štátu a otázkam budovania dôvery v právny štát, o ktorých hovoril vo svojom úvodnom prejave pán generálny prokurátor. Článok 149 Ústavy Slovenskej republiky hovorí úplne jasne. Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Na to nadväzuje potom zákon o prokuratúre, ktorý hovorí, že prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. Zdôrazňujem. Vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti. Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu. Čiže aj zákon o prokuratúre len dupľuje a opakuje to, čo hovorí ústavný článok.
Ďalej v § 3 zákon o prokuratúre jednoznačne hovorí, že prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná, zopakujem, povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušením zákonnosti na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie, pričom pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná, opäť povinná, využívať zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla oprava ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.
Za týmto účelom je v zákone definovaná aj pôsobnosť prokuratúry. A pôsobnosť prokuratúry je definovaná tak, že je tu napísané, že vykonáva teda že ju zabezpečuje trestným stíhaním osôb podozrivých zo spáchania trestných činov na jednej strane, ale na druhej strane aj dozorom nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní. Čiže aký tu má zákonodarca na mysli dozor? Akej zákonnosti v prípravnom konaní a pred začatím trestného stíhania? No zákonnosti, ktoré, ktorá má byť dodržiavaná v rámci vyšetrovania a v rámci prípravného konania. To znamená, nie len smerom von prokuratúra pôsobí vo vzťahu k stíhaniu trestných činov, ale aj smerom dnu vo vzťahu k jednotlivým prokurátorom a vyšetrovateľov. A to je, myslím si, kľúčová otázka. Zodpovedným za zákonnosť prípravného konania tzv. pán sporu v trestnom konaní je v každom právnom štáte zástupca štátu. V prípade slovenského právneho poriadku je to prokurátor. Spochybňovanie tejto kompetencie je podľa môjho názoru v rozpore s požiadavkou právneho štátu. Obvinenie ešte neznamená, že niekto spáchal trestný čin a v mnohých prípadoch je hranica medzi dôkazmi a len podozreniami veľmi tenká. Ak sa však podozrenia alebo nepodložené tvrdenia, tobôž krivé obvinenia budú chápať ako dôkaz v trestnom konaní, tak tu máme diktatúru a nie právny štát, ako by sme to všetci chceli mať.
Počuli sme štatistiku koľko rozhodnutí generálnej prokuratúry resp. generálneho prokurátora bolo vo veciach dodržiavania zákonnosti v prípravnom konaní a koľko z nich sa týkalo mediálne známych káuz. O to viac je zarážajúce, že reakcia politikov na jedno konkrétne rozhodnutie je zriadenie pracovnej skupiny pod Bezpečnostnou radou štátu, ktorá má pripraviť legislatívne opatrenia na obnovenie dôvery v právny štát, to je cieľom, ako teda prenikajú informácie z tejto pracovnej skupiny, majú byť obmedzenia pôsobnosti a kompetencii generálneho prokurátora a generálnej prokuratúry ako takej. A to len preto, že sa niekomu nehodí do karát nejaké konkrétne rozhodnutie, ktorého cieľom nie je nič iné len dodržiavanie zákonnosti v prípravnom konaní.
Vážení kolegovia, hlavne z vládnej koalície, pretože vy vládnete, takto si predstavujete spravodlivosť ...
=====
29. 9. 2021 18:51:42 - 18:53:08 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Dostál, vyjadrím sa k vašim tvrdeniam ohľadom kompetencií generálneho prokurátora. Zodpovedným za zákonnosť prípravného konania je tzv. dominus litis, pán sporu, je v každom právnom štáte zástupca štátu. V prípade slovenského právneho poriadku je to práve prokurátor. Spochybňovanie tejto kompetencie je v rozpore s požiadavkou právneho štátu. Keď si pozriete do zákona o prokuratúre, kompetencie, ktorá má prokuratúra, tak medzi kompetencie patrí trestné stíhanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov a dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania v rozsahu podľa osobitného zákona a v prípravnom konaní. Čiže zopakujem, dozor nad zachovávaním zákonnosti. Keďže generálny prokurátor je v zmysle postavenia prokuratúry na čele hierarchicky usporiadanej jednotnej sústavy štátnych orgánov, ktoré pôsobia vo vzťahu podriadenosti a nadriadenosti, tak sa pýtam, ak generálny prokurátor, ktorý je na čele takejto organizácie, zistí, že v rámci tejto organizácie, v rámci prípravného konania, kde je pánom sporu prokurátor, sa deje nezákonnosť, tak sa má na to nečinne prizerať podľa vás.
Ďakujem.
28. 9. 2021 16:20:23 - 16:21:23 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ja nie som odborník na energetiku, ale zaujalo ma čo ste hovorili z hľadiska výstavby fotovoltaických elektrární a zaujalo ma to v súvislosti s medializovanými informáciami, ktoré som sa dočítal pri príprave na túto schôdzu, kde v médiách sa hovorí o tom, že až 60 % výkonu všetkých takýchto doteraz inštalovaných elektrární, teda fotovoltických elektrární, sa vybudovalo v rokoch 2010 až 2012, teda za vašej vlády. A pokiaľ ide o TPS o tarifu za prevádzku systému tak treba povedať, že v tejto tarife je samotná komodita je zastúpená len 30 až 40 percentami. Zákon o regulácii v sieťových odvetviach vám dáva možnosť cenovej regulácie. A moja otázka je, že čo s tými ďalšími 60 percentami, ktoré tvoria rôzne poplatky, idete v rámci cenovej regulácie robiť, pretože tie možnosti vám zákon dáva. Ďakujem pekne.
28. 9. 2021 11:52:24 - 11:52:42 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Susko, Boris (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
Ďakujem pekne za slovo. Vážení kolegovia, chcel by som pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že pokračovanie schôdze výboru bude prebiehať dnes o 12.30 h. v miestnosti č. 32 tu v hlavnej budove na prízemí. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->