Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 9. 2021 12:34:46 - 12:36:46 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fecko, Martin (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Áno, pani kolegyňa, aj v minulom volebnom období sme ako opoziční poslanci sa snažili nejakým spôsobom presadiť a boli to s tým, samozrejme, problémy. Ja ako, nechcem povedať ako milovník vína, pálenky, vítam všetky možnosti, ktoré tú šedú ekonomiku odstránia, aby sme to sprecíznili. A chcel by som sa opýtať na jednu vec. Možno neviem, či budeš, pani kolegyňa, vedieť na to odpovedať, lebo tu sa hovorí v návrhu novely, že hneď bod 1 § 6 ods. 3 znie: Znížená sadzba dane sa uplatní na alkoholický nápoj, ktorým je lieh vyrobený v: a) liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia najviac na množstvo 43 l, sa tam uvádza, tak chcel by som sa opýtať, že tá suma, obyčajne sa dáva hektolitre alebo dali by sa nejaké iné, ale 43 litrov, či náhodou vieš z akej sumy alebo z akého množstvo to vlastne vychádzalo. A tam sa píše z jedného, teda vyrobeného liehu pre jedného pestovateľa a jeho domácnosť ba daňovom území. Takže či toto by sa vedelo nejako vysvetliť, lebo 43 litrov je taká špecifická, neviem, proste z kade ju vybrali, či už je to teraz v zákone alebo či je to nová. A ešte chcem sa opýtať, že tam uvádza v tej novele, že keď je to pre jeho vlastnú spotrebu, keď to akože dáva pre rodinu a ešte sa hovorí o návštevách. Keď tá návšteva je definovaná čím? Že proste ako vnímame návštevu, že hocikto tam príde alebo si spravím neviem akú. Vieš asi na čo myslím. Že keď tam teraz príde nejaká veľká, celý zájazd príde a povie, že to je moja návšteva. Ja si ju beriem. Ako to budú kontrolovať, či návšteva je návšteva alebo nie je návštevou. Aj to má nejako takto napadlo. Ale dobre. Keby náhodou sa dalo aj toto vysvetliť, bol by som rád. Ale keď nie, tak v prípade potom v tom druhom čítaní. Ďakujem.
24. 9. 2021 11:50:08 - 11:51:24 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 576 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fecko, Martin (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17. 9. 2021 10:43:19 - 10:45:19 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Fecko, Martin (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ďakujem, ty si spomenula tam aj pozemkové úpravy, pretože pokiaľ nedáme grunt do poriadku, tak sa môžme tu stavať aj na hlavu ako to budeme rozvíjať všetky sektory a naše ministerstvá. No nebudeme, lebo každý chodí po zemi a nelietame vo vzduchu ani v kozme, celé populácie, ale chodíme po zemi. Takže samozrejme ja som, keď už hovoríme o tom, že nedostali sme nič a ministerstvo životného 1,2 mld., takže ja som bol na určitých rokovaniach, kde už sa hovorilo o tom, že ako sa budú tieto prostriedky distribuovať v teréne a určite bolo prisľúbené, že aj náš rezort aj cez tie pozemkové úpravy bude z toho, by som povedal, balíka financií podporený a ja budem potom brať za slovo, lebo tam bolo aj veľa starostov a primátorov danej lokality, kde sa to bude investovať. Hovorím o Poloninách, hovorím o Muránskej planine, kde sme povedali, že áno, že aj pozemkové úpravy tam pôjdu z toho balíka a rezort pôdohospodárstva bude aktívne samozrejme sa na tom podieľať.
Musím povedať ku tým pozemkovým úpravám ešte jednu veľkú vec, a to je to, že momentálne tie pozemkové úpravy sa nám, by som povedal, trošku zvrhávajú do jednoduchých pozemkových úprav, kde jednoduché pozemkové úpravy sme tu, v tomto, v tejto sieni zákonnosti schvaľovali asi pred piatimi rokmi a musím povedať jednu veľkú vec, že tento, by som povedal, táto možnosť jednoduchých pozemkových úprav ísť na menšie územie v danom území, len na nejakých 50, 100 hektárov sa zvrháva na to, že zaberáme poľnohospodársku pôdu na výstavbu a na individuálnu bytovú výstavbu, to znamená nám dennodenne odchádza niekoľko futbalových ihrísk z poľnohospodárskeho pôdneho fondu neskutočne. Tak musíme sa aj na to zamerať, pretože budem prvý, ktorý sa postaví na barikády, že tu máme kopu nevyužitých, či už hospodárskych dvorov a ďalších priemyselných parkov a všetkého možného a my to nezastavujeme tými stavbami, ktoré sú tam plánované a ideme na zelenú lúku a staviame zbytočne, by som povedal, zastaviame túto našu poľnohospodársku pôdu.
Trošku k potravinovej sebestačnosti, áno pekne sa povie .... (Prerušenia vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->