Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 6. 2023 9:06:17 - 9:07:17 94. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ja by som len upresnil, že zásadný rozdiel medzi tým, že pani predsedníčka výboru pre európske záležitosti, pani Marcinková, požiadala o stanovisko vlády vo veci, ktorá sa týka priamo vlády a vzťahu parlamentu a vlády, a tým, čo urobil pán poslanec Vetrák ako predseda ústavnoprávneho výboru, spočíva v tom, že o tom návrhu stanoviska alebo uznesenia Národnej rady môžme hlasovať teraz, môžme hlasovať zajtra, môžme hlasovať o týždeň a keď bude schválené, tak platí do budúcnosti, nie sme pod žiadnym časovým tlakom. Kdežto v tomto prípade sa mal ústavnoprávny výbor vyjadriť k tomu, že či to, o čom máme rokovať dnes, je v súlade s rokovacím poriadkom, alebo nie je v súlade s rokovacím poriadkom. A postupom pána Vetráka ako predsedu ústavnoprávneho výboru bola de facto zmarená žiadosť predsedu Národnej rady, aby sa vyja... aby sa ústavnoprávny výbor vyjadril, či to rozhodnutie, že budú zákony prerokované v druhom čítaní, je v súlade s rokovacím poriadkom.
27. 6. 2023 14:33:19 - 14:35:19 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ja sa pripájam k tomu poďakovaniu, myslím si, že v takejto téme je dôležité, aby sme poznali aj názor vlády, respektíve rezortu zahraničných vecí. Ja si teda na rozdiel od predrečníka myslím, že tie vzťahy medzi parlamentom a vládou v záležitostiach Európskej únie s ústavným zákonom nastavené pomerne dobré s jednou malou výnimkou, ktorá by sa tam dala opraviť. Práve to spomínané stanovisko k zákazu predaja spaľovacích motorov bol prípad, kde nebolo rešpektované stanovisko výboru, a teda zástupca vlády konal priamo v rozpore s tým, čo mu výbor schválil aké stanovisko. Čiže to, to nebolo niečo, čo by nebolo pokryté súčasnou právnou úpravou. Tam išlo o to, že nad rámec toho, čo, čo ústavný zákon umožňuje sa zástupca vlády na rokovaní orgánu Európskej únie odklonil od stanoviska Európskej únie, tam, tam nešlo o žiadnu tichú procedúru.
Ale teda chcel by som sa spýtať pána ministra teda, ak ešte bude reagovať, že či toto uznesenie bude mať nejaké alebo môže mať nejaké priame dopady, lebo vieme, že Národná rada zrejme v letných mesiacoch a asi už ani v septembri nebude zasadať, aby nejako operatívne schvaľovala stanovisko, ale aj z toho, čo pán minister hovoril, to nevyzerá nejako, že v tejto chvíli by hrozilo nejaké zásadné zmeny na hlasovacích práv v inštitúciách a orgánoch Európskej únie. Že teda, či to bude mať aj nejaký reálny dopad alebo je to proste len si zadeklarujeme nejakú pozíciu parlamentu teda ak toto bude schválené.
21. 6. 2023 9:41:04 - 9:42:54 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Pani poslankyňa Tabák, pozastavili ste sa nad tým, že takto závažná vec a nejde do parlamentu, rozhodne o nej v podstate iba výbor pre európske záležitosti alebo vláda. Ale tak to nie je, že rozhodnutie pani poslankyne Marcinkovej, a tak máme nastavený ústavný systém, vzťahy medzi parlamentom a vládou v záležitostiach Európskej únie, máme ústavný zákon a stanoviská Slovenskej republiky schvaľuje výbor pre európske záležitosti, nie plénum. Môže si plénum vyhradiť, že o nich rozhodne, ale bežne, a boli to desiatky a zrejme stovky vecí, ktoré ste vo výbore pre európske záležitosti prijímali, ste schválili stovky závažných stanovísk Slovenskej republiky. A ja teda nie som členom výboru pre európske záležitosti, vy celé toto volebné obdobie ste, takže asi toto by ste už mohli vedieť.
Teda k tej vašej argumentácii. Prečítali ste tu status SaS alebo pani poslankyne Marcinkovej, prečítali ste tu nejakú vetu z novín, ani ste nepovedali, že kto ju napísal, v akých novinách to vyšlo, bola to jedna veta. Prečítala ste ju trikrát, nebola tam žiadna ďalšia argumentácia, tak keď si zoberiem argumentáciu, ktorú ste predviedli vo svojom vystúpení, a porovnám ju s tým, čo je na tom papieri, alebo iba s tým, čo váš kolega pán poslanec Taraba povedal vo faktickej poznámke, úroveň tej argumentácie, tak naozaj musím zopakovať tú otázku. Naozaj ste písali ten návrh sama? Naozaj sa vám stáva, že urobíte vo vlastnom priezvisku chybu?
21. 6. 2023 9:29:45 - 9:31:45 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem. Začnem dámou.
Pani poslankyňa Tabák, naozaj nehral som Wimbledon a nemôžem vás uraziť, ale ja vás ubezpečujem, že ja som sa vás nesnažil uraziť (reakcia navrhovateľky), ja som sa vás snažil iba konfrontovať s tým, čo ste povedali (reakcia navrhovateľky), čo ste napísali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
25.
Pani poslankyňa, môžte v rozprave vystúpiť.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
26.
Môžte kedykoľvek vystúpiť a môžte aj reagovať na to, čo som povedal, napríklad na to, že ako sa mohlo stať, že ste si v texte, ktorý ste sama napísali, zabudli dať á na dĺžeň.
Pán poslanec Šefčík, tvrdíte, že vám niečo vyčítame, ale my sme vám zarezali tie zákony a žiadne ustanovenie zákona o rokovacom poriadku nehovorí, že nie je možné presunúť hlasovanie o návrhoch zákonov. Parlament tým, ako rozhodol na májovej schôdzi, neporušil žiadne ustanovenie zákona o rokovacom poriadku. Vy ste zákon o rokovacom poriadku porušili, lebo zákon o rokovacom poriadku hovorí, že lehota na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch nesmie byť ako 30 dní a tým, čo ste spravili, ste de facto popreli zmysel tohto ustanovenia.
Pán poslanec, a teda vy hovoríte, že my sme vám ukrivdili, no tak my sme vám ukrivdili, tak vy teraz porušíte zákon. Výborné. Výborné.
A, pán poslanec Taraba, no fajn, že ste podpísali nejaké memorandum s ĽSNS a dúfam, že podpíšete nejaké aj so SNS a keď podpíšete memorandum, tak z fašistov prestanú byť fašisti, lebo jasné, všetko sa zmení. A vy ste reagovali na pani poslankyňu Marcinkovú a reagovali ste tak, ako keby ste to vy napísali. Keby tak zareagovala aj pani poslankyňa Tabák, tak asi, asi aj vynechám tú tretiu časť svojho vystúpenia, ale ona nereagovala. Ona reagovala Wimbledonom.
A chcem sa spýtať, že či by ste niekedy vo svojom mene dali, že Tarába, Táraba alebo Tarabá, dali ste... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Reakcie z pléna.)
21. 6. 2023 9:11:10 - 9:21:49 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Vážená pani predkladateľka, vážená pani predsedníčka výboru pre európske záležitosti, kým začnem, tak teda upozorňujem, že nemám tu svoju kartu a teda uvidíme, či to bude na mojej stránke, lebo teda mnohí poslanci si nosia sem hlasovacie karty, mysliac si, že je to potrebné. Nie je to potrebné. Overíme si to.
A pán poslanec Taraba tu povedal, že pani predsedníčka výboru pre európske záležitosti Marcinková nepovedala nič na svoju obhajobu. Prečo by pani poslankyňa Marcinková mala hovoriť čokoľvek na svoju obhajobu, ona predsa nie je pred súdom. Ona vystúpila v rozprave k čisto účelovo motivovanému návrhu na jej odvolanie, ktoré bude politické a ktorom všetci poslanci už dnes vedia, ako sa pri tom hlasovaní zachovajú. Takže netvárme sa, že keby tu vystúpila pani poslankyňa Marcinková s nejakou rozsiahlou obhajobou, tak by ste, nebodaj, vy alebo pani poslankyňa Tabák zmenili svoj názor v tejto veci. A k samotnému návrhu by som rád povedal tri veci.
Po prvé, je to normálny politický kšeft medzi OĽANO a poslancami, ktorí budú kandidovať za Slovenskú národnú stranu, poslancami, ktorí boli zvolení za fašistickú ľudovú Slovenskú národnú stranu či ĽSNS, už ani neviem, jak sa volá, Kotlebovcov, a teraz prevekslovali od Kotlebu k Dankovi. Je to v podstate kšeft medzi Matovičom a Dankom. Matovičovci potrebovali, aby znásilnili rokovací poriadok, aby zákony, ktoré boli v prvom čítaní schválené na tejto schôdzi, mohli byť prerokované aj v druhom a treťom čítaní na tejto schôdzi. Neboli si istí, že hlasy poslancov SME RODINA im na to budú stačiť, no tak si to poistili a trio: Kuffa, Kuffa, Taraba a pani poslankyňa Tabák, ich kamarátka im tie hlasy dodala, no. Bez nich by to nebolo, s nimi sa podarilo znásilniť rokovací poriadok a budeme rokovať v druhom a treťom čítaní o návrhoch zákonov, ktoré v prvom čítaní boli schválené, schválené na tejto schôdzi, čo sa doteraz nedialo, lebo dialo sa to v situácii, keď Národná rada schválila skrátené legislatívne konanie, keď boli dané zákonom stanovené dôvody, alebo keď sa aspoň tvárila Národná rada, že tie dôvody existujú. Teraz sa ani nemusí tváriť. Teraz jednoducho povieme si, že je tam lehota do 30 dní, hoci rokovací poriadok hovorí, že lehota, na ktorú, ktorú majú výbory na prerokovanie, nesmie byť kratšia ako 30 dní. Teraz sme si to vyložili, že je to do 30 dní a že to v zásade môže byť aj na druhý deň, záleží iba na tom, kedy predsedovia výborov zvolajú, zvolajú výbory, takže za dva dni aj bez skráteného konania môže byť schválený návrh zákona. Výborne! Gratulujem kolegom z OĽANO, že sa im toto podarilo.
Ale keďže ani pani poslankyňa Tabák, ani trojica: Kuffa, Kuffa, Taraba, kandidujúca za Slovenskú národnú stranu, Dankovu Slovenskú národnú stranu, myslím, v tom balíku nemá nič, no tak bolo treba urobiť nejaký kšeft, tak dostali ste na program mimoriadne návrh na odvolanie predsedníčky európskeho výboru pani poslankyne Marcinkovej. Asi je to obojstranne výhodný kšeft, ale je to kšeft medzi Matovičom a Dankom v podstate, alebo ich zástupcami tu v parlamente.
Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že celá tá argumentácia je taká, naozaj taká dankovská, taká, že neobhajuje záujmy Slovenskej republiky, zastáva sa hanlivých výrokov zástupcu Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu, ktoré povedal na adresu slovenského národa, mimochodom slovenský národ sa píše s malým ´s´, pani poslankyňa, aspoň toľko úcty by ste k slovenskému národu mohli mať, že by ste ho správne gramaticky písali, to je taká maličkosť, taká úplne elementárna maličkosť. Alebo rozhodnutia, ktoré idú proti záujmom Slovenskej republiky.
Čiže celým týmto odôvodnením návrhu sa tiahne taká nechuť voči Európskej únii, nechuť voči západu. Európska únia je niečo, čo je nepriateľské, čo nám chce škodiť a my si to tu musíme striehnuť, aby nám tá zlá Európska únia neškodila, tak ste to napísali. Tak ste to napísali.
A teda tretia vec je, že naozaj by ma zaujímalo a teda dúfam, že využijete svoje právo vystúpiť v rozprave a odpoviete mi, že kto s týmto návrhom naozaj prišiel. (Reakcia z pléna.) Vy ste to celé písali, všetko je z vašej hlavy, aj ste to celé napísali. Lebo ja som tu, minulý týždeň som tak sa trošku čudoval, keď ste na hodine otázok dali pánovi premiérovi Ódorovi desaťkrát tú istú otázku, ktorú teda prečítam: "Plánujete zmenu Trestného zákona tak, aby trest za pestovanie marihuany na medicínske účely, kde hlavný aktér dostal 15-ročný trest odňatia slobody, nebol väčší ako trest za tragickú nehodu na Zochovej, kde hlavný aktér dostal takisto trest odňatia slobody na 15 rokov?" To je jedna veta a v tej jednej vete, ak odhliadnem od toho, že bola položená desaťkrát, opäť je tu také lámanie rokovacieho poriadku, máte teda prinajmenšom tri, tri nezrovnalosti. Pýtate sa predsedu vlády, že či plánuje urobiť niečo s tým, čo môže urobiť parlament, lebo parlament môže zmeniť zákon, nie vláda, tak to je také dosť, dosť nezrozumiteľné a pýtate sa to premiéra, ktorý nedisponuje parlamentnou väčšinou, nemá za sebou parlamentnú väčšinu, je premiérom úradníckej vlády a pýtate sa to ako poslankyňa Národnej rady.
Potom sa pýtate, že aby trest za pestovanie marihuany na medicínske účely nebol väčší ako ten trest za Zochovú, pričom oba, ako to píšete vo svojej otázke, sú pätnásťročné. Tak ako môže byť jeden pätnásťročný trest odňatia slobody väčší ako druhý pätnásťročný trest odňatia slobody?
A tretia vec, ktorá tam je, je, že na konci tej otázky je bodka. Čiže je to vlastne iba konštatovanie, že plánujete zmenu Trestného zákona atď., ani sa nepýtate. A teda to je, že jedna veta, a to verím, že to ste, to ste písali sami, to ako mi tak zapadá do toho obrazu, a predsa len toto odôvodnenie je také trochu komplikovanejšie. Takže ja mám také podozrenie, že nie je to celkom tak, ako teraz hovoríte, že ste to, že ste to písali celkom sami, aj keď teda ten slovenský národ s veľkým S, možno, ale vy keď ste to uvádzali, tak ste povedali, že nahí sme na tento svet prišli, potom ste prečítali to, čo je tu napísané, a potom ste skončili. Nič ďalšie ste k tomu nepovedali. Takže mám také podozrenie, že nemuseli ste si toto napísať celkom sami, však to by nebola taká hanba, ale mohli by ste sa k tomu priznať, keď pani poslankyňa Marcinková vystúpila, tak nezareagovali ste na ňu vy. Zareagoval na ňu pán poslanec Taraba a povedal tam v podstate to, čo je v tom, v tom odôvodnení. Čiže nepochybujem, že aj na mňa zareaguje kvalifikovane, že rozumie, o čom je ten, je ten návrh, ale od vás som reakciu nepočul okrem toho, že ste mi prisvedčili, že áno, vy ste si to celé vymysleli aj napísali.
A teda na záver, aby som teda doložil tú svoju pochybnosť, by som sa chcel spýtať, že ako je možné, že v návrhu, ktorý písala pani poslankyňa Romana Tabák, je zle napísané jej meno. (Smiech v sále.) Lebo návrh je návrh Romany Tabak, s krátkym a, a podpísaná je tam Romana Tabak s krátkym a, a teda stane sa, aj mne sa stane, keď si niekedy chcem niečo o vás napísať, že sa musím pozrieť na stránku Národnej rady, či máte dlhé á alebo krátke a. To, to je také, že o mnohých sa mi to, sa mi to stáva, že neviem, keď píšem o niekom druhom. Ale ja som Ondrej Dostál s dlhým á, a teda nepamätám si, že by som niekedy napísal Ondrej Dostal s krátky a. Lebo človek za tie roky ako u mňa napriek tomu, že ste raz povedali, že sme rovesníci, tak u mňa je to, že ďaleko, ďaleko dlhšie (povedané s úsmevom), ja by som mohol byť vaším otcom vekovo, tak, tak naozaj aj, ale aj vy už ste dosť dlho na tom svete, aby sa vám nestalo, že keď sa voláte Romana Tabák, napíšete Romana Tabak s krátkym a. A tu ste to dokonca až dvakrát v tom samotnom návrhu, to je, je tu titulná strana, ktorá asi bola neviem kým upravená alebo pripravená, tam to máte správne, potom je ten samotný návrh a tam je aj v texte použité vaše meno Romana Tabak s krátky a, aj dole je podpis Romana Tabak s krátkym a.
Takže ešte raz opakujem tú otázku (rečník sa obrátil smerom k navrhovateľke), naozaj ste to písali sama? (Potlesk.)
20. 6. 2023 16:25:28 - 16:27:28 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
51.
Pán poslanec Lehotský, vo svojom vystúpení si okrem iného poukázal na zločinný charakter komunistického sovietskeho režimu a aj jeho podobnosť s nacistickým Nemeckom. Ja by som v tejto súvislosti chcel dať všetkým do pozornosti knihu Timothyho Snydera Krvavé územie, Európa medzi Hitlerom a Stalinom, ktorá opisuje zločiny páchané týmito dvoma totalitnými režimami a štátmi, teda nacistickým Nemeckom a Sovietskym zväzom za Adolfa Hitlera a Jozefa Vissarionoviča Stalina. Zločiny, ktoré boli páchané na civilnom obyvateľstve na území súčasného Poľska, Ukrajiny, Bieloruska, pobaltských štátov a západného, západného Ruska. Tá kniha je vynikajúca, opisuje rôzne zločiny nacistov a sovietskych komunistov v 30. a 40. rokoch. Opisuje ich veľmi plasticky nielen cez čísla, ale aj cez životné príbehy, cez, cez svedectvá, pamäte, denníky obetí alebo príbuzných obetí oboch týchto režimov. A je až neuveriteľné, ako si oba režimy boli podobné, ako sa od seba navzájom učili.
Je tam aj kapitola venovaná holodomoru na Ukrajine, ale nacisti sa takisto naučili, že likvidovať obyvateľstvo je možné aj hladomorom, a preto keď zaútočili na Sovietsky zväz, tak jeden z plánov bol vyvraždiť časť obyvateľstva hladomorom. Napokon značná časť sovietskych zajatcov z tých prvých období vojny v nemeckých zajateckých táboroch zahynula práve hladom. Čiže Hitler sa aj v tomto učil od Stalina, aj preto je dôležité, aby sme schválili návrh uznesenia, ktorý máme na programe.
15. 6. 2023 17:29:02 - 17:30:02 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Dávam procedurálny návrh, aby sa pán predseda Národnej rady obrátil na ústavnoprávny výbor a požiadal ho o výklad, či bolo toto hlasovanie v súlade so zákonom o rokovacom poriadku.
Odôvodnenie: Plne sa stotožňujem s tým, čo povedal pán poslanec Susko, tento postup nie je v súlade so zákonom o rokovacom poriadku, popiera jeho zmysel, ak by sme takýmto spôsobom vykladali rokovací poriadok, tak nepotrebujeme inštitút skráteného legislatívneho konania, úplne stačí, keď budeme mať akčných predsedov výborov, ktorí si tú lehotu najmenej 30 dní interpretujú tak, že je to predsa lehota do 30 dní, tak to môže byť aj na druhý deň, tak na druhý deň zvoláme, zvoláme zasadnutie výborov a rovno aj odhlasujeme bez toho, aby sme schvaľovali skrátené legislatívne konanie, zákon v druhom a treťom čítaní. Takýto postup nie je v súlade so zákonom o rokovacom poriadku a žiadam, aby to posúdil ústavnoprávny výbor. (Potlesk.)
15. 6. 2023 15:30:52 - 15:32:52 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1749 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Pán poslanec Karahuta, keby som bol býval vedel, že chcete tak rozsiahlo vystúpiť, tak by som sa aj ja prihlásil do rozpravy, no možno sa prihlásim do rozpravy k tomu ďalšiemu návrhu zákona, ak to nestihnem vo faktickej.
Po prvé, ja som sa vyjadroval iba k skrátenému legislatívnemu konaniu. Ja som nepovedal ani slovo k obsahu, obsahu samotných návrhov zákonov. K tomu sú u nás poverení tímlídri, ktorí sa k tomu vyjadria z vecnej stránky. Ja som posúdil to, či sú dané náležitosti. Podľa mňa sú dané náležitosti na skrátené legislatívne konanie, a teda z vecného hľadiska ja som sa nevyjadril, že ako, ako napríklad náš poslanecký klub bude hlasovať o jednotlivých návrhoch zákonov.
Druhá vec, je naozaj škoda, že tu nie je ani pán minister, že tu nie je ani pán bývalý minister, tí by si s vami o tomto asi, asi podiskutovali a, samozrejme, že ak sú, ak sú tam veci, ktoré nepatria do skráteného konania, tak áno, dajú sa, dajú sa odtiaľ, odtiaľ vyhodiť, dá sa to, dá sa to namietať.
A tretia vec, ja som nehovoril, že to máme schváliť za jeden deň. Ja, práve naopak, som apeloval na to, že napriek tomu, že je to skrátené legislatívne konanie, tak my to môžme schváliť o tri týždne alebo o dva, o dva týždne. To nemusí byť že zo dňa na deň. Veď skrátené konanie neznamená automaticky, že je to zo dňa na deň. Sú situácie, keď treba schváliť zákon zo dňa na deň, ale toto nie je tá situácia. Keby sme nemali predčasné voľby, tak si myslím dokonca, že by ani nebol dôvod na skrátené legislatívne konanie, malo sa to prerokovať teraz v prvom čítaní, niekedy v septembri by bolo druhé a tretie čítanie, to už by nás nezabilo, ale keď tu máme predčasné voľby, vláda vznikne možno niekedy koncom októbra, tak áno, to už by problém mohol byť. Tak to je ten dôvod, pre ktorý sa ja domnievam, že sú dôvody na skrátené konanie.
15. 6. 2023 15:12:02 - 15:14:45 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1743 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážení kolegovia iba v tejto chvíli, kolegyne tu nie sú. Nebudem hovoriť k samotnému návrhu zákona, to patrí potom do prvého čítania, chcem sa vyjadriť iba k návrhu na skrátené legislatívne konanie.
Domnievam sa, že sú dané dôvody, ktoré rokovací poriadok stanovuje pre rozhodnutie Národnej rady o skrátení legislatívneho konania a v tomto prípade hrozia štátu značné hospodárske škody a v dôsledku meškajúcej transpozície smernice Európskej únie a konania pred Súdnym dvorom Európskej únie. A rovnako je to aj v tých nasledujúcich dvoch bodoch na, v nasledujúcich dvoch návrhoch zákonov z oblasti rezortu životného prostredia, ku ktorým nebudem vystupovať osobitne, lebo myslím si, že sú to analogické situácie. Vo všetkých prípadoch ide o žalobu Európskej komisie proti Slovenskej republike na Súdny dvor Európskej únie. Tie žaloby sú v rôznych štádiách, v jednom prípade je to už rozhodnuté, v druhom je to podané a v treťom je to iba avizované, ale ten princíp je ten istý, hrozia Slovenskej republike finančné sankcie a možno aj, aj penále za neplnenie transpozície, takže sa domnievam, že by sme mali rozhodnúť o tom, že Národná rada prerokuje tieto tri návrhy zákonov v skrátenom legislatívnom konaní a tam ich, samozrejme, vecne posúdi.
A to, na čo by som chcel apelovať, je, že skrátené legislatívne konanie nemusí znamenať, že tie návrhy budú prerokované zo dňa na deň, a teda že v utorok musíme, musí byť všetko, všetko schválené. Teda by som sa prihováral skôr za taký, taký voľnejší režim, aby poslanci mali viac času oboznámiť sa aj vecne s tými návrhmi zákonov, samozrejme, aby to bolo prerokované na tejto júnovej schôdzi, lebo je to posledná plánovaná pracovná schôdza Národnej rady, ale tie, tie lehoty a termíny, to sa bude o tom hovoriť zrejme až v prvom čítaní, keď dnes budeme hlasovať o skrátenom konaní, tak myslím si, že môžme všetky tieto tri návrhy podporiť.
Ďakujem.
15. 6. 2023 10:05:09 - 10:06:16 94. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Pán poslanec Mazurek, k tomu, či sú všetci nelegálni migranti zločinci a kriminálnici, a k tomu, kto čomu rozumie alebo nerozumie. Vy tvrdíte, že my z klubu SaS-ky, ktorí sme sa tu pousmievali pri vašom vystúpení, tomu nerozumieme, lebo podľa vás každý, kto pácha nelegálnu činnosť, pácha kriminálnu činnosť. To ale nie je pravda. Kriminálna činnosť nie je porušovanie akéhokoľvek zákona, ale porušovanie Trestného zákona.
Skúsim to vysvetliť, aby ste tomu porozumeli aj vy. Ak napríklad pán poslanec Mazurek poruší zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, nerobí to z neho kriminálnika. Kriminálnika z neho robí, ak poruší Trestný zákon, spácha trestný čin a konštatuje to právoplatným rozsudkom na to príslušný súd. To je rozdiel. Hoci rozumiem, že zrovna vám ako právoplatne odsúdenému kriminálnikovi tento rozdiel môže unikať.
14. 6. 2023 16:51:41 - 16:53:42 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem za všetky reakcie. No marketingový ťah Zuzana Čaputovej na odvrátenie klesajúcich preferencií, pán poslanec Taraba, to je dosť absurdné zdôvodnenie. Lebo pani prezidentka prevzala na seba zodpovednosť a teraz to bude schytávať, teraz to schytáva od vás, od iných fašistov, od SMER-u, od OĽANO. Oceňujem, že SME RODINA sa zatiaľ ešte, ešte drží pomerne, pomerne konštruktívne. A toto nijako nie je ťah, ktorý by jej mohol zvýšiť popularitu. Naopak, ona tým vlastnú popularitu ohrozuje. Ale prevzala zodpovednosť, lebo bolo potrebné, aby prevzala zodpovednosť. A keď tu takto vyrátavate, že je to vláda SaS, PS, KDH, mne sa to vcelku páčilo, ak by po voľbách taká nastala, ale toto nie je taká vláda. A chystajú sa za vyslovenie dôvery vláde hlasovať aj Demokrati. Tak možno by niekto mohol vysvetliť, že aj či aj oni sú, oni sú v tej vláde alebo, alebo teda aké majú oni motívy, keď vlastne oni mali predchádzajúceho premiéra.
A, pán poslanec Svrček, áno, to sa zhodneme. Nemusí tá vláda všetko dotiahnuť, lebo vlastne v legislatívnej úrovni nedotiahne nič. Ale ak tu budeme mať po voľbách nejakú príčetnú vládu, tak bude z toho čerpať. Ak budeme mať nepríčetnú vládu alebo extrémistickú vládu, tak, samozrejme, asi málo čo si z toho osvojí.
A, pán poslanec Pollák, v roku 2020 sme nedávali také ódy na programové vyhlásenie vlády, ja neviem, čo si vy celkom predstavujete pod pojmom óda, ja som žiadne ódy tu nespieval. Ale je fakt, že v tom našom spoločnom programovom vyhlásení boli aj úplne hlúposti ako vydávanie vládnych novín. Tak áno, nebol som z toho až taký nadšený. Priznávam.
14. 6. 2023 16:34:25 - 16:44:27 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Vážený pán premiér, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, členky a členovia vlády, budem hovoriť o troch veciach, o tom, či vláda má alebo nemá legitimitu, o programovom vyhlásení vlády a o diskusii, ktorá odznieva už druhý deň v Národnej rade.
Zo strany viacerých vystupujúcich tu zaznelo, že táto vláda nie je legitímna, táto vláda nemá mandát, bola vymenovaná v rozpore s ústavou. To je, samozrejme, nezmysel. Vládu v zmysle slovenskej ústavy menuje a odvoláva hlava štátu, čiže prezidentka Slovenskej republiky, vláda sa zodpovedá parlamentu a áno, v normálnych pomeroch je to tak, že vláda je vymenovaná na základe výsledkov demokratických parlamentných volieb a je vymenovaná tak, aby odrážala vôľu väčšiny parlamentu. Lenže my sme v situácii, že tu žiadna väčšina, ktorá by bola schopná podržať vládu, neexistuje. Ak by tu taká väčšina bola, tak by tu ešte nejaká vláda zostavená zo zástupcov politických strán, ktoré majú zastúpenie v Národnej rade, naďalej fungovala, buď by pokračovala alebo by po vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera vznikla nejaká iná, ktorá by mala podporu aspoň 76 poslancov. Nie je vina pani prezidentky, že vládna koalícia, ktorá pôvodne mala k dispozícii ústavnú väčšinu, sa zmenila na menšinovú vládu. Nie je vina pani prezidentky, že vláde bola vyslovená parlamentom nedôvera, nie je vina pani prezidentky, že odvolaná vláda, ktorá bola ňou dočasne poverená, aby vykonávala svoju funkciu, postupovala tak, že jej odpadávali ďalší a ďalší ministri, až jej pani prezidentka to poverenie odobrala. A napokon nie je vina pani prezidentky, že voľby, predčasné voľby do Národnej rady sa nekonajú v máji alebo v júni, ale až v septembri. Je to naša vina, je to vina poslancov Národnej rady, ktorí takýmto spôsobom postupovali, čiže nemali by sme my hádzať zodpovednosť na niekoho iného, na niekoho, komu tá zodpovednosť nepatrí.
Nepochybujem o tom, že ak by v tejto Národnej rade existovala väčšina 76 poslancov a poslankýň, ktorí by boli ochotní podporiť akúkoľvek vládu, tak by pani prezidentka nemenovala úradnícku vládu, nemala by na to dôvod, ale taká väčšina 76 poslancov jednoducho v tomto parlamente neexistuje a pani prezidentka má v zmysle ústavy povinnosť zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov, čiže má povinnosť vymenovať vládu. Nemôžeme tu teraz až do septembra, do 30. septembra existovať bez toho, aby bola akákoľvek vláda. Čiže z tohto pohľadu áno, táto vláda je legitímna, áno, táto vláda má mandát, aj keď to nie je mandát, ktorý vzišiel z volieb, je to mandát, ktorý má od pani prezidentky, zrejme nebude mať dôveru parlamentu, ale to nemala ani predchádzajúca vláda a niekoľko mesiacov fungovala v režime, že jej bola vyslovená nedôvera, tak táto vláda bude niekoľko mesiacov fungovať v režime, že jej nebude vyslovená dôvera.
Druhá vec. Vo vzťahu k programovému vyhláseniu vlády tu zaznelo množstvo výčitiek, množstvo kritiky. Vraj je nekonkrétne, vraj tam všeličo chýba a nie je tam šport, je to málo ambiciózne, SMER-u chýba, že tam nie je zhodnotenie zodpovednosti tých vlád, ktoré tu boli v tomto volebnom období, niektorým kolegom z OĽANO zase chýba, že sa vláda nedostatočne vymedzuje voči tým neprávostiam, ktoré tu páchal SMER v tých predchádzajúcich volebných obdobiach. Niektorí vyčítajú, že ten program je málo ambiciózny a že vláda sa správa akoby to bol nejaký think tank alebo že by bola vo funkcii poradcov vlády alebo nejakého analytického tímu. Ja nevychádzam z úžasu, lebo tá rozprava, ak by zaznela po voľbách na začiatku volebného obdobia vo vzťahu k vláde, ktorá tu má vládnuť štyri roky, v poriadku. Ale my tu diskutujeme o programovom vyhlásení vlády, ktorá má vládnuť štyri mesiace, možno trošku dlhšie, ak nebude po voľbách hneď zostavená, zostavená vláda. Sme úplne na konci volebného obdobia, sme v situácii, že vláda už nebude chodiť do parlamentu s nejakými návrhmi zákonov, možno v situácii, keď bude musieť niečo urýchlene riešiť v skrátenom volebnom, volebnom období. Toto je posledná schôdza, ktorá je plánovaná taká, že sa na nej majú schvaľovať zákony a vláda, keď vládne, aj keď je orgánom výkonnej moci, tak veľká časť činnosti vlády je predsa, že prichádza s návrhmi zákonov do parlamentu, nič také už táto vláda nebude robiť. Úlohou tejto vlády je kúriť a svietiť, čo zodpovedá tomu, že má pripraviť voľby a keby nerobila nič iné, tak to v zásade stačí. Ale táto vláda musí aj hasiť, lebo keď niekde vypukne nejaký požiar, tak je povinná ho hasiť, čo napríklad znamená, že budeme mať na programe tejto schôdze, myslím, že už zajtra, tri skrátené legislatívne konania, lebo na Slovensko bola podaná žaloba Európskou komisiou pre neplnenie si povinností a nedostatočné transponovanie smerníc, alebo už tam dokonca existuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie, alebo taká žaloba má prísť. Takže vláda ide robiť niečo, čo mala robiť tá predchádzajúca vláda. Lebo ak by nedala návrh v skrátenom legislatívnom konaní, tak by sa to zrejme dostalo do parlamentu až po voľbách. A Slovensku by hrozili škody v podobe pokuty, ktorú by muselo, muselo platiť.
A tretiu vec, ktorú môže vláda robiť, je, že niečo pripraví. A aj to tu je kritizované, že aký strašný problém, že vláda chce pripravovať nejaké zámery, ktoré nestihne realizovať. No tak áno, mohli sa na to vykašľať, mohli nerobiť, nerobiť nič. Mne naopak je sympatické, že vláda má ambíciu prísť aj s nejakými témami, o ktorých vie, že sama ich nezrealizuje, ale pripraví ich pre tú vládu, ktorá príde po nej. Či už je to reforma verejnej správy, ktorá, ktorá tu spí ako Šípková Ruženka, s ktorou sa vlastne nič nedeje od vlád Mikuláša Dzurindu. Alebo je to návrh rozpočtu a zámer zodpovednejšie hospodáriť a zodpovednejšie nakladať s verejnými financiami, alebo je to zámer robiť adresnejšie sociálne opatrenia na pomoc tým najzraniteľnejším. Nie je to nijako nabubralé, je to realistický plán, ktorý samotná vláda si uvedomuje, že tieto veci zväčša nebude už ona realizovať, ale pripraví ich ako niečo, čo tu nechá tej budúcej vláde. A bude rozhodovať, samozrejme, budúca vláda a budúca parlamentná väčšina.
Posledná vec, tá diskusia, ktorá tu zaznievala a zaznieva, bola o všetkom možnom, len veľmi málo bola o tom, o čom naozaj je táto vláda a o čom je vládny program. Videli sme tu útoky na pani prezidentku, na Progresívne Slovensko, na SaS, na Európsku úniu, na Západ, na NATO, na našu pomoc Ukrajine, na pomoc Rómom, na mimovládne organizácie, na národnosť pána premiéra, na otvorenú spoločnosť a na princípy otvorenej spoločnosti. SMER prostredníctvom, prostredníctvom kritiky alebo útočenia na vládu útočil na tú predchádzajúcu vládu, aj na pani prezidentku. OĽANO zase útočilo na všetkých ostatných, lebo nikto nechce podporiť ich geniálnu myšlienku s 500 eurami ako odmenou za účasť vo voľbách. Čiže nikomu inému nezáleží na tom, aby na Slovensku bola udržaná demokracia.
Ja chcem za seba povedať iba toľko, že vláda je legitímna, je kompetentne zložená, programové vyhlásenie je realistické, nič ma na ňom nevyrušuje. Táto vláda si zaslúži dôveru a ja budem hlasovať za vyslovenie dôvery tejto vláde, rovnako ako všetci moji kolegovia a kolegyne z poslaneckého klubu SaS-ky, ktorí na hlasovaní budú prítomní.
Ďakujem za pozornosť.
14. 6. 2023 15:07:52 - 15:09:53 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Pán poslanec Kyselica, vo vašom vystúpení ma zaujala taká jemná kritika na adresu tých troch návrhov na skrátené legislatívne konanie, s ktorými prichádza nová vláda. Povedali ste, že predchádzajúce vlády boli za to kritizované a však áno, vo viacerých prípadoch tam boli aj dôvody súvisiace či už s pandémiou alebo, alebo s vojnou na Ukrajine, alebo s energetickou krízou a podobne. Ja by som len si dovolil upozorniť, že vláda bola vymenovaná 15. mája a posledný termín na predkladanie návrhov zákona, ktoré môžu byť prerokované inak ako v skrátenom legislatívnom konaní, uplynul 14. apríla, čiže mesiac pred tým, ako bola vymenovaná nová vláda. Čiže ak chce dať vláda Ľudovíta Ódora do Národnej rady akýkoľvek návrh, tak nemôže to urobiť inak ako skrátenom legislatívnom konaní a v prípade tých troch návrhov ide vo všetkých troch prípadoch o to, že Slovenská republika netransponovala alebo zle transponovala smernice, teda sme neprebrali do nášho právneho poriadku právo Európskej únie. V jednom prípade tam už existuje oznámenie, že Európska komisia sa obráti na Európsky súdny dvor. V druhom prípade už bola podaná žaloba a v treťom prípade už existuje rozsudok. Takže vo všetkých troch prípadoch ide o to, že Slovenská republika si neplní svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Európskej únii a keď urýchlene nebudú zmenené tie zákony, tak budeme čeliť penále a pokutám, ktoré z toho, z toho vyplývajú, takže skôr by to mohla byť výčitka voči tej predchádzajúcej vláde alebo predchádzajúcim vládam, že sme to nespravili už skôr. Táto vláda nemá inú možnosť ako dať tie návrhy v skrátenom legislatívnom konaní.
14. 6. 2023 12:47:39 - 12:49:39 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Pán poslanec Kéry, váš postoj k ruskej agresii proti Ukrajine je hanebný. Váš osobne postoj aj postoj strany SMER – sociálna demokracia. A ja sa až čudujem, že sa za to nehanbíte a opakovane tu rozprávate o tom, že napadnutá krajina sa má prestať brániť a my máme prestať pomáhať napadnutej krajiny, lebo tak príde skôr mier. Je to totálny nezmysel. Podľa tejto logiky, podľa tejto logiky bol správny postoj Anglicka a Francúzska v Mníchove, ktoré zradili svojho československého spojenca v roku 1938 a v záujme toho, aby udržali mier, prinútili Československo, aby odstúpilo Nemecku Sudety. Aj vtedy Chamberlain mával s papierom, keď vystupoval z lietadla, priviezol som vám mier, zabezpečil som vám mier, nebude vojna. Skutočnosť však bola taká, ako vtedy povedal Winston Churchill, mohli sme si vybrať medzi hanbou a vojnou, vybrali sme si hanbu a budeme mať vojnu. A presne tak to aj bolo. Žiadne mierové vyjednávania s niekým ako nacistické Nemecko v časoch Hitlera nemohli viesť k mieru. K mieru viedla iba vojenská porážka nacistického Nemecka. A k mieru na Ukrajine môže viesť iba to, keď sa Ukrajina dokáže vojensky ubrániť proti ruskej agresii. A preto je našou povinnosťou im v tom pomôcť. Keď im prestaneme pomáhať, keď sa Ukrajina nebude dokázať brániť, tak nebude žiadny mier. Bude víťazstvo Rusov, v lepšom prípade Ukrajina stratí iba časť území, v horšom stratí celú nezávislosť. (Potlesk.)
14. 6. 2023 11:55:32 - 11:57:31 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Pán podpredseda Národnej rady Grendel, nielen z tvojho vystúpenia mám pocit, že poslanci pristupujú k programovému vyhláseniu vlády spôsobom akoby sme tu mali vládu, ktorá tu má vládnuť celé štyri roky, dostala mandát vo voľbách na základe nejakých volebných programov a teraz tu ide robiť nejaké systémové zmeny. My tu máme vládu, ktorá má preklenúť obdobie medzi neskorými predčasnými voľbami a okamihom, keď bol odobratý mandát alebo poverenie tej predchádzajúcej vláde, ktorá niekoľko mesiacov vládla v nedôvere. Áno, ja zdieľam tvoje obavy, čo je najväčšou hrozbou budúcich volieb. Môže byť ohrozená spravodlivosť, môže byť dokonca ohrozená aj demokracia na základe výsledkov septembrových volieb. Mám tie obavy, ale čo iné by teda malo byť v programovom vyhlásení vlády. Bolo by to lepšie, keby kapitola, ktorá sa týka vnútra, nebola posledná, ale bola by tretia alebo prvá? Potom by OĽANO hlasovalo za vyslovenie dôvery tejto vláde a za schválenie programového vyhlásenia? Má si vláda dávať nejaký zámer, že v skrátenom legislatívnom konaní presadí v parlamente zmeny fungovania prokuratúry, napríklad zmenu § 363, ktorú my sme mali v roku 2020 v programovom vyhlásení a nepodarilo sa nám to, nepodarilo sa nám to presadiť? Alebo vymení riaditeľa SIS, ktorého zmenu mohla navrhnúť predchádzajúca vláda a teraz predstavitelia predchádzajúcej vlády vyzývajú nového premiéra, aby urobil to, čo oni neurobili? To, čo je dôležité, je, že orgány činné v trestnom konaní majú rozviazané ruky a ja som presvedčený, že ich budú mať rozviazané aj za tejto vlády. (Potlesk.)
14. 6. 2023 11:22:54 - 11:24:54 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Pán poslanec Šefčík, myslím že ohľadom toho postoja vlády, že sa nechce hádať, ste to trochu posunuli niekam inam, ako to bolo myslené. Nemyslím si, že by vláda chcela zakazovať diskusiu, ako to robili komunisti. A na to, aby sme sa hádali, sme tu my politici z politických strán, ktorí sme boli zvolení, ktorí sme to vrchovato predviedli v tomto volebnom období. A nebolo to iba, ako ste to idealizujúcu opísali, nejaké vznešené hádanie sa o idey a rozličné vecné predstavy. Častokrát to bolo veľmi osobné, zbytočné, hašterivé. Nebola to žiadna vecná debata o ideách. Vždy keď niekto si dovolil vystúpiť s iným názorom a teda vaše hnutie a špeciálne jeho predseda ste v tom majstri, tak bol označovaný za nepriateľa, niekoho, kto chce, aby ľudia umierali, niekoho, kto, kto chce škodiť vedome. Však toto je presne tá komunistická rétorika, ktorú tu potom predvádzal Mečiar, ktorú tu potom predvádzali smeráci. Ak má niekto iný názor, tak je označovaný za nepriateľa a za škodcu. Tu nebola, bola tu aj vecná debata, samozrejme, ale toto je problém, toto je to hádanie, toto je to, čo ľuďom prekáža, toto je to, čím sme spoločne spôsobili to, že tu hrozí návrat Fica k moci, že tu hrozí, že Fico, ktorý odišiel po minulých voľbách ako zbitý pes, možno bude víťazom budúcich volieb. Takže ak táto vláda sa nechce zapájať do tohto typu hádania, tak ja jej za to iba tlieskam, lebo je dôležité upokojiť situáciu a táto vláda má šancu to urobiť.
14. 6. 2023 10:52:30 - 10:54:24 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem. Pani poslankyňa, povedali ste, že nie je problém napísať koncepciu reformy verejnej správy a že to zlyháva na tom, že nie je politická vôľa alebo sa to nedohodne s tými aktérmi. No ja by som to zasa až takto nezjednodušoval, nejakú koncepciu reformy verejnej správy tu naposledy mali Dzurindove vlády, potom nejaké fintičky sa robili s projektom ESO, ktorý bol ale teda skôr biznis projekt než nejaká reálna reforma verejnej správy, a teda aj naša vládna koalícia, nevyvliekam sa z toho, mala ambíciu niečo s reformou verejnej správy urobiť, a to, čo sa urobilo za toho tri a pol roka je, že unikli nejaké dve mapy, ktoré boli nejakou pracovnou skupinou pripravené a boli posunuté samosprávnym organizáciám. No toto rozhodne nie je žiadna koncepcia reformy verejnej správy. Čiže áno, ten aspekt politickej vôle a politickej priechodnosti je veľmi dôležitý, ale určite nie je len tak, že ľavou zadnou niekto napíše nejakú koncepciu. A samozrejme, že táto vláda to nepresadí, táto vláda to neschváli, ale považujem za teda neprimerané, aby sme dehonestovali tú vládu, že je to nejaký analytický tím iba alebo ´think tank´, že, že načo bude pripravovať veci, však to je ešte niekoľko mesiacov, keď bude táto vláda existovať, tak je dobré, ak veci, ktoré sú dôležité, bude pripravovať tá vláda, ktorá príde po nej, ak bude príčetná, ak bude mať záujem posúvať veci dopredu, tak si nájde niektoré veci pripravené a bude môcť na to nadviazať.
Ďakujem.
14. 6. 2023 9:54:24 - 9:56:15 94. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem, pán podpredseda. Ja sa teda teším, že časť týchto originálnych fašistov už čoskoro vyprší v Národnej rade úplne.
Pán poslanec Schlosár, ja som pôvodne na tie vaše fašistické reči o otvorenej spoločnosti a mimovládkach a zločineckej organizácie na to nemal v úmysle reagovať. Ale to, čo ste povedali na záver, tak to už presahuje všetky hranice. Vám prekáža, akej národnosti je premiér? Však všetci občania sú si rovní bez ohľadu na svoju národnosť. Aký je problém s tým, že premiér je maďarského pôvodu alebo je maďarskej národnosti? Všetci občania a všetci občiansky sú si na Slovensku rovní. Vy toto neuznávate? A teda mimochodom, keď sa vám to zdá také nepredstaviteľné, tak by som si vám dovolil pripomenúť, že druhý prezident Slovenskej republiky pán Rudolf Schuster mal nemecký pôvod. A nemecká menšina je ešte menšia ako maďarská menšina. To bolo v poriadku? Alebo to bol tiež problém, že, že má niekto nemecký pôvod? Vy sa snažíte tú vašu fašistickú ideológiu tak maskovať a tváriť sa ako demokrati, že bojujete za slobodu prejavu a iba upozorňujete na negatívne prejavy demokracie a otvorenej spoločnosti a liberalizmu a dávate si pozor. No ale niekedy vám to jednoducho ujde. Tak vám to ušlo v závere vášho prejavu. Priznať sa k tomu, že máte problém s tým, že premiér je maďarského pôvodu, je maďarskej národnosti, je nič iné ako fašizmus.
13. 6. 2023 15:20:43 - 15:22:43 94. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Podobne ako pán premiér si myslím, že vôbec nie je dôvod akokoľvek spochybňovať rozhodnutie pani prezidentky vymenovať túto vládu. Je to primárne zodpovednosť parlamentu a neschopnosť parlamentu zostaviť normálnu väčšinovú vládu, ktorá by mala dôveru. Keby... normálna situácia je taká, že sa uskutočnia voľby, vznikne nejaká väčšina v parlamente a táto väčšina poskytuje oporu vláde celé štyri roky. Niekedy sa stane, že to nevydrží celé štyri roky, ale potom sa niekedy nájde iná väčšina, ktorá do konca volebného obdobia alebo nejaké ďalšie, ďalšie obdobie poskytuje dôveru vláde. Tu sa to, bohužiaľ, nestalo, tu sme niekoľko mesiacov fungovali v situácii, že sme mali menšinovú vládu, ktorá prišla o dôveru, ktorej bola vyslovená nedôvera a ktorá si nedokázala udržať ani dôveru, dôveru pani prezidentky. Čiže nie je zodpovednosťou pani prezidentky a už vôbec nie novej vlády, že voľby budú v septembri. Nie je ich zodpovednosťou, že budú predčasné voľby a že sa tu nenašla väčšina, ktorá by dokázala dovládnuť celé volebné obdobie.
Robiť inventúru je úlohou primárne politikov, ale straníckych politikov, keď príde nová vláda po voľbách, tak tá nech robí inventúru, tá nech hovorí, čo robili tie predchádzajúce vlády zle. Nemyslím si, že toto je úlohou vlády, ktorá sa tu dnes uchádza o našu dôveru.
A pokiaľ ide o tú charizmu, Slovensku len prospeje, ak bude mať nudnú vládu, ktorá nebude zaťažovať občanov neustálymi konfliktmi, cirkusovými predstaveniami, konfrontáciou, nenávisťou, netoleranciou, ako to tu predvádzali nielen tie predchádzajúce dve vlády, ale aj tie vlády pred nimi.
25. 5. 2023 15:42:32 - 15:44:32 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Dostál, Ondrej (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem kolegom za reakcie. Prečo som ja na ministerstve spravodlivosti nepripravil tento návrh zákona, v programovom vyhlásení vlády je zámer zmeniť spôsob a upraviť legislatívu preukazovaním pôvodu majetku v časti Policajný zbor. Policajný zbor ako iste viete, spadá pod ministerstvo vnútra. Ministrom vnútra bol od nástupu vlády Igora Matoviča as, až po koniec vlády Eduarda Hegera, Roman Mikulec nominant strany OĽANO. Čiže keď je to pre vás taká veľká priorita, tak môžete sa spýtať vášho pána ministra, prečo s takouto iniciatívou neprišiel. Rovnako to, ako je to dnes navrhnuté, tak je to v podstate presunutie celej agendy do, do ministerstva, ministerstva financií alebo teda pod Finančnú správu, ktorá podlieha ministerstvu financií, takže mohol s tým vyjsť minister financií, ktorým bol vo vláde Igora Matoviča nominant OĽANO Eduard Heger a vo vláde Edurda Hegera nominant OĽANO a predseda OĽANO Igor Matovič.
Ale teda vidím, že aj ako poslanecké návrh to bude mať nejakú podporu, lebo podľa reakcie pána poslanca Mazureka, tak je možné, že teda niekto, niekto za tým vidí, že nielen politikov, ale aj Rómskych úžerníkov budeme, budeme stíhať a to môže byť dôvod, prečo za to hlasoval ak je problém v tom limite, no tak sa mal upraviť ten limit, to by mohla byť jednoduchá zmena zákona, nebolo potrebné kvôli tomu meniť celé.

Deň v parlamente

<- ->