Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
19. 10. 2021 13:10:41 - 13:11:42 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, podávam návrh na zmenu programu, aby bol bod č. 78 (tlač 706) vládny návrh zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov stiahnutý z programu 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Vážený pán predseda, ide o návrh, ktorý vyvolal obrovskú vôľu nedôvery medzi odborníkmi, medzi sestrami, lekármi, zdravotníkmi, starostami, primátormi, županmi. Podľa nich všetkých dôjde k zníženiu dostupnosti zdravotnej starostlivosti a tento návrh treba dopracovať. Treba ho dopracovať s tými koho sa bude týkať. Plus dnes bolo, dnes je uverejnený článok so šéfom reformného tímu, ktorý povedal, že rozdelenie nemocníc sa zverejní až po komunálnych voľbách, lebo tak sme sa dohodli. Myslíme si, že ide tu o návrh zákona, ktorý má byť dopracovaný s tými, ktorých sa bude týkať a až tak má byť predložený do Národnej rady.
29. 9. 2021 10:41:05 - 10:43:06 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predseda. Peter, ja sa budem venovať tej časti, ktorá tu dlhodobo, ktorú si spomenul a ktorá tu dlhodobo znie zo strán koalície či vládnych predstaviteľov či poslancov koalície. Zakaždým keď je problém, sme vyzývaní k tomu, aby sme spolupracovali. Stále nás vyzývajú k spolupráci, aby sme spoločne porazili krízu ekonomickú, zdravotnú, akúkoľvek. A tak, ako tu bolo povedané, doteraz zo všetkých riešení, ktoré sme predniesli, ktoré neboli politické, ale praktické, nebolo podporené nič. Nebolo podporených 300 eur na dieťa, aby rodičia ľahšie prekonali ekonomické následky toho, že sme mali deti najdlhšie na svete asi doma. Nebola podporená päťpercentná DPH pre gastro. Nebola podporená pandemická OČR na úrovni čistej mzdy. Neboli podporené samosprávy na to, aby boli kompenzované straty, ktoré mali počas pandémie. Nebola podporená presun pôdy Slovenskej republiky v Intraviláne obcí k samosprávam. Neboli podporené obedy zadarmo. Nič z návrhov, ktoré reálne pomáhali v čase pandémie nebolo podporené. A napriek tomu majú predstavitelia vlády koalície drzosť hovoriť o tom, že my nespolupracujeme. Tak nech si pozrú médiá ľudia, každý štatistiky ako hlasovali opoziční poslanci za návrhy vlády, ktoré sa týkali napríklad ekonomickým opatreniam a boju proti pandémii a ako hlasujú koaliční poslanci. Nech si to každý pozre a uvidí, kto sa snaží pomôcť, kto je konštruktívny a kto je deštruktívny. A dnes majú opäť možnosť podporiť toto uznesenie, ktoré nie je politické, ktoré je praktické a chce, aby sa priniesli riešenia ako z energetickej krízy vyviaznuť bez toho, aby na to trpeli občania Slovenskej republiky. Uvidíme pri hlasovaní.
21. 9. 2021 15:14:19 - 15:16:09 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán doktor Urban, áno, vy ste to pomenovali veľmi jasne. Je nedostatok peňazí, nedostatok peňazí v zdravotníctve je chronický pre celú Európu, to nie je len problém Slovenska, to je naozaj problém všetkých krajín aj preto, že nové lieky a nové technológie idú vždy rýchlejšie ako zdroje, ktoré idú do systému. To je úplne normálne. Aj v Amerike s tým majú problém, všade. A ide tam peňazí do zdravotníctva oveľa viac (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené).
Ale naozaj tou prioritou by sa malo okrem COVID-u venovať všetkému ostatnému, lebo potom sa nám stane to, že nám pacientov liečime na COVID, ale pritom nám umierajú tie ďalšie a ďalšie stovky na iné ochorenia, ktoré kvôli obmedzeniam COVID-u nestíhame liečiť a každé euro sa na to hodí a aj tieto peniaze. A keď si všimnete, keď niekto definuje nejaké problémy v segmente zdravotníctva, no HTA nespomenuli ani odborníci, ani pacientske organizácie.
A, pán poslanec Baláž, keď vieme, čo ten inštitút HTA má robiť, keď vieme, že to začnú robiť len ľudia, ktorí už teraz na ministerstve zdravotníctva robia, keď už vedia, čo vedia robiť lepšie okrem toho, ako to ministerstvo robí teraz, tak už na to naozaj netreba vytvárať zvláštnu inštitúciu. Treba ich dať na jedno poschodie, na jeden organizačný útvar, možno ich podporiť ešte finančne, nech si nejakých ľudí nájdu z terénu a nech sa do toho pustia. Keď majú problém, že v kategorizačnom procese niečo nie je v poriadku, nech to okamžite napravia a zajtra to môže fungovať s takým istým benefitom, ako má priniesť nový úrad, ale bez toho, aby sa zvýšili nároky na finančný rozpočet. A nebudú sa ani musieť ísť hľadať extra zdroje na tento úrad v rámci štátneho rozpočtu, pretože akékoľvek extra zdroje pre akékoľvek ministerstvo bývajú vždy v štátnom rozpočte problém a môžu ísť tieto ušetrené prostriedky na liečbu a diagnostiku našich pacientov. Prakticky a realistický návrh, len ho treba urobiť.
Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 15:02:08 - 15:10:55 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Príjemný dobrý deň, prajem. Ctený pán predsedajúci, vážený pán minister, milé dámy, páni kolegovia, začnem možno vyjadrením sa k návrhu, ktorý dala pani poslankyňa Cigániková, ktorý tak, ako spomenul kolega Baláž, mnohé veci vylepšuje v tomto zákone. Lebo naozaj ten zákon tak, ako od začiatku vznikol bol výrazne kritizovaný. Dokonca aj organizáciami, ktoré zastupujú pacientov, ale aj mnohými odborníkmi. A tie prvé otázky boli, že načo. A potom prečo sa niektoré veci dejú tak, ako sa dejú. A naozaj mnohé veci tento pozmeňujúci návrh vylepšuje. Napriek tomu z môjho pohľadu vylepšuje niečo, čo nemá v súčasnej dobe iných problémov a nemá byť prečo prioritou v zdravotníctve. To, že pani predsedníčka výboru vylepšuje je fajn, ale naozaj nežijeme v dobe, keď má Slovensko vďaka korone iné problémy, aj iné priority, veď to tu kvôli korene, kvôli obmedzeniam a kvôli opatreniam proticovidovým neliečili bežné choroby a mnoho pacientov umieralo nielen kvôli COVID-u. Ale keď si vezme štatistiky úmrtí, tak v porovnaní s inými rokmi nám okrem covidových pacientov zomrelo viac ako o 5-tis. pacientov. Keď sa vezme štatistický priemer za posledných desať rokov, tak 5-tisíc úmrtí je naviac oproti minulým rokom nesúvisiacich s COVID-om. To znamená, že COVID a opatrenia a obmedzenie zdravotnej starostlivosti sa vážne dotkli aj ľudí, ktorí COVID nemali. Kvôli nedostatku financií, kvôli financiám, ktoré išli na liečbu COVID-u sa a kvôli mnohým iným veciam, to už neviem kvôli akým všetkým sa výrazne spomalil a zastavil vstup inovatívnych liekov, napríklad proti niektorým typom rakoviny. Videli sme medializované prípady, keď sa ľudia nevedeli dostať k svojmu lieku, pretože jeho proces od prihlásenia až po jeho dostanie sa do praxe bol veľmi dlhý. Žijeme v dobe, keď mnohé lieky nie sú dostupné ani na výnimku. A kvôli tomu, že sú drahé a vo verejnom poistení na nich nie je údajne dostatok prostriedkov. A v tejto dobe, keď naozaj čelíme nedostatku finančných prostriedkov prichádza ministerstvo s návrhom, aby sa z verejného zdravotného poistenia platila inštitúcia, ktorá v súčasnej dobe keby nevznikla, tak jej obsah sa dá nahradiť existujúcimi inštitúciami a ľuďmi. Keby nevznikla, vedia to robiť ľudia, ktorí teraz reálne na ministerstve robia a ktorí aj teraz pracujú.
Čiže vytvárame inštitúciu, ktorá naozaj v súčasnosti nie je potrebná a lepším manažovaním by sa mohol ten istý výkon s ľuďmi, ktorí mimochodom teraz sú tam tí 5, ktorí do nej majú prísť a má sa to navýšiť na 22 ľudí, ktorých, ako sme počuli, je málo a nie sú. Čiže zas sa budú len ľudia musieť brať z ľudí niekde zamestnaných, zrejme na ministerstve. Tak zbytočne ideme vytvárať inštitúciu, ktorú by sme mohli urobiť aj v rámci existujúcej štruktúry ministerstva alebo štátneho útvaru na kontrolu liečiv alebo zo zapojenia univerzít ako to robia mnohé iné krajiny. Čiže otázkou je, či nový úrad je naozaj toto jediné, čo naše zdravotníctvo v dnešnej dobe potrebuje. Nikto tu ani v rozprave nespochybnil, či tu bola opozícia a to je jedno z akej strany, nespochybnil, že treba hodnotiť zdravotné technológie a samozrejme aj lieky, lebo tento úrad má hodnotiť aj lieky. Ale kvôli tomu sa nemá vytvárať nový úrad. A aj keď tu pán minister reagoval, že úrad dostane extra financie, tak ešte to nikto nevidel, pretože my ani nerušíme ako bude vyzerať návrh štátneho rozpočtu. Zatiaľ podľa existujúceho zákona bude tento úrad platený z verejného zdravotného poistenia, teda z peňazí, ktoré majú ísť na liečbu, prevenciu, diagnostiku našich pacientov.
Čo sa týka úspor predložený návrh hovorí, že činnosťou inštitútu vzniknú úspory. Majú odísť 5 ľudia z ministerstva zdravotníctva a v materiáli sa tvrdí, že úspory už zabezpečil aj odbor na ministerstve zdravotníctva. Čiže keď už teraz máme tých ľudí, tak načo máme nový úrad. A ako pri úspore pomôže, že budú inštitút a nie napríklad odbor na ministerstve zdravotníctva. Alebo ako som už spomínal, napríklad v Českej republike, keď hata hodnotenie súčasťou organizácie ako je náš ŠÚKL. Keď hovoria, že ušetria 5 mil. ročne, lebo keď si vezmete doložku dopadov tak je tam 5 mil. úspora, náklad je od 1,3 do 1,6 mil. Mení sa to počas rokov. Tak keď teraz vieme koľko ušetríme, prečo to títo istí ľudia, ktorí to budú robiť, lebo to nebudú ľudia, ktorí prídu z niekadiaľ alebo spadnú z neba, ale začnú to robiť ľudia, ktorí sú tam teraz. Prečo to neurobili doteraz? A keď to vedia ako to robiť, prečo sa vnútorne nepreorganizujú a prečo tá inštitúcia neurobí už teraz a tie úspory nerobí. Vravím, že neprídu tu žiadne špeciálne software, neprídu tu žiadni odborníci, ktorých si musíme kúpiť, ktorí to tu celé zmenia. Nie. To budú tí istí ľudia, ktorí tam robia teraz. Čiže, keď ich tu máme teraz, dajme ich do jednej bunky, do jedného odboru, sekcie a nech to robia na ministerstve a nevytvárajme nový úrad.
Jednou z náplní práce nového úradu má byť zaraďovanie liekov. Teraz máme kategorizačnú komisiu a teda a predpokladám, že pán minister potvrdí, že teraz zaraďovanie liekov robia transparentne. A čo iné a ako inak to bude robiť tento úrad. Aj teraz sa robia medicínsko-ekonomické rozbory. Tam sa nič iné nebude robiť. Tento úrad dokonca píše, že bude preberať aj rozbory, ktoré boli urobené v zahraničí. Však to môže robiť aj teraz. A keď sú validné, tak ich môže použiť. A dokonca sa tam hovorí, že čo sa týka technológie a liekov bude sa zaoberať všetkým, čo bude mať dopad nad 1,5 mil. eur. Čo je vraj približne 90 % všetkých hodnotených, napríklad liekov a potom budeme mať na čo všetky ostatné sekciu farmácie a liekov politiky na ministerstve zdravotníctva alebo hodnotiteľov farmako-ekonomiky alebo odborné pracovné skupiny pre medicínske stanovisko, kategorizačnú komisiu, kategorizačnú radu. Títo budú robiť tých 10 %?
Máme naozaj vybudované inštitúty, aj funkčnú organizačnú štruktúru ministerstva zdravotníctva, aj odborníkov, ktorých nových len tak ľahko nenájdeme, lebo keby boli nájditeľní tak tých ministerstvo predsa nájde už teraz a zaradí. Ideme, opakujem, zbytočne robiť úrad. A keď si pozriete pozmeňujúce návrhy, ktoré dala aj pani poslankyňa Cigániková, čoho sa jednajú, tak ešte aj ten pôvodný zákon vytváral mnohé otázniky, ktoré tie pozmeňujúce návrhy museli odstraňovať. Napríklad neprítomnosť súkromných zdravotných poisťovní alebo kritériá, ktoré keby nebola možnosť sa prihlásiť aj z iného štátu vytvárali to, že by bolo jasné a mohli by sme už teraz oznámiť kto vyhrá výberové konanie, pretože tých ľudí prirodzene je v Európe, teda prirodzene na Slovensku nie veľa. Aj preto, že ich diskriminovali tým, že nemohli robiť, napríklad pre súkromné poisťovne, len pre štátnu, že nemohli robiť posledné roky pre farmaceutický priemysel, aby neboli v konflikte záujmu. Čiže my sme tu vytvorili zákon, ktorý nám netreba, ktorý sme našili ešte pre jedného človeka, ktorý ho aj sám tvoril. Však aj sám ho bol prezentovať, vytvárame úrad, ktorý má robiť to, čo doteraz ministerstvo robí a môže robiť kľudne v takej istej kvalite. A keď má zlé procesy, vie si ich zmeniť. A je tu vytvorený úrad, ktorý teda sa má tváriť ako nezávislý, ale zároveň je tam napísané, že jeho šéf je ministrom zdravotníctva odvolateľný. Takže z nášho pohľadu určite hodnotenie výborná myšlienka. Som presvedčený, že v súčasnosti má ministerstvo zdravotníctva všetky odborné aj iné kapacity, aj know how na to, aby to robilo s vlastnými kapacitami bez vytvárania zbytočného úradu
===== ako nezávislý, ale zároveň je tam napísané, že jeho šéf je ministrom zdravotníctva odvolateľný.
Takže z nášho pohľadu určite hodnotenie je výborná myšlienka. Som presvedčený, že v súčasnosti na ministerstve zdravotníctva všetky odborné a iné kapacity, aj know how na to, aby to robilo s vlastnými kapacitami, bez vytvárania zbytočného úradu a bez ďalších nákladov, ktoré, ako je napísané, majú ísť zatiaľ z balíka a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lebo zatiaľ okrem deklarovaných verbálnych sľubov nikto nevidel, že by reálne viacej peňazí do rozpočtu bolo daných.
Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 15:02:08 - 15:10:55 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Príjemný dobrý deň, prajem. Ctený pán predsedajúci, vážený pán minister, milé dámy, páni kolegovia, začnem možno vyjadrením sa k návrhu, ktorý dala pani poslankyňa Cigániková, ktorý tak, ako spomenul kolega Baláž, mnohé veci vylepšuje v tomto zákone. Lebo naozaj ten zákon tak, ako od začiatku vznikol bol výrazne kritizovaný. Dokonca aj organizáciami, ktoré zastupujú pacientov, ale aj mnohými odborníkmi. A tie prvé otázky boli, že načo. A potom prečo sa niektoré veci dejú tak, ako sa dejú. A naozaj mnohé veci tento pozmeňujúci návrh vylepšuje. Napriek tomu z môjho pohľadu vylepšuje niečo, čo nemá v súčasnej dobe iných problémov a nemá byť prečo prioritou v zdravotníctve. To, že pani predsedníčka výboru vylepšuje je fajn, ale naozaj nežijeme v dobe, keď má Slovensko vďaka korone iné problémy, aj iné priority, veď to tu kvôli korene, kvôli obmedzeniam a kvôli opatreniam proticovidovým neliečili bežné choroby a mnoho pacientov umieralo nielen kvôli COVID-u. Ale keď si vezme štatistiky úmrtí, tak v porovnaní s inými rokmi nám okrem covidových pacientov zomrelo viac ako o 5-tis. pacientov. Keď sa vezme štatistický priemer za posledných desať rokov, tak 5-tisíc úmrtí je naviac oproti minulým rokom nesúvisiacich s COVID-om. To znamená, že COVID a opatrenia a obmedzenie zdravotnej starostlivosti sa vážne dotkli aj ľudí, ktorí COVID nemali. Kvôli nedostatku financií, kvôli financiám, ktoré išli na liečbu COVID-u sa a kvôli mnohým iným veciam, to už neviem kvôli akým všetkým sa výrazne spomalil a zastavil vstup inovatívnych liekov, napríklad proti niektorým typom rakoviny. Videli sme medializované prípady, keď sa ľudia nevedeli dostať k svojmu lieku, pretože jeho proces od prihlásenia až po jeho dostanie sa do praxe bol veľmi dlhý. Žijeme v dobe, keď mnohé lieky nie sú dostupné ani na výnimku. A kvôli tomu, že sú drahé a vo verejnom poistení na nich nie je údajne dostatok prostriedkov. A v tejto dobe, keď naozaj čelíme nedostatku finančných prostriedkov prichádza ministerstvo s návrhom, aby sa z verejného zdravotného poistenia platila inštitúcia, ktorá v súčasnej dobe keby nevznikla, tak jej obsah sa dá nahradiť existujúcimi inštitúciami a ľuďmi. Keby nevznikla, vedia to robiť ľudia, ktorí teraz reálne na ministerstve robia a ktorí aj teraz pracujú.
Čiže vytvárame inštitúciu, ktorá naozaj v súčasnosti nie je potrebná a lepším manažovaním by sa mohol ten istý výkon s ľuďmi, ktorí mimochodom teraz sú tam tí 5, ktorí do nej majú prísť a má sa to navýšiť na 22 ľudí, ktorých, ako sme počuli, je málo a nie sú. Čiže zas sa budú len ľudia musieť brať z ľudí niekde zamestnaných, zrejme na ministerstve. Tak zbytočne ideme vytvárať inštitúciu, ktorú by sme mohli urobiť aj v rámci existujúcej štruktúry ministerstva alebo štátneho útvaru na kontrolu liečiv alebo zo zapojenia univerzít ako to robia mnohé iné krajiny. Čiže otázkou je, či nový úrad je naozaj toto jediné, čo naše zdravotníctvo v dnešnej dobe potrebuje. Nikto tu ani v rozprave nespochybnil, či tu bola opozícia a to je jedno z akej strany, nespochybnil, že treba hodnotiť zdravotné technológie a samozrejme aj lieky, lebo tento úrad má hodnotiť aj lieky. Ale kvôli tomu sa nemá vytvárať nový úrad. A aj keď tu pán minister reagoval, že úrad dostane extra financie, tak ešte to nikto nevidel, pretože my ani nerušíme ako bude vyzerať návrh štátneho rozpočtu. Zatiaľ podľa existujúceho zákona bude tento úrad platený z verejného zdravotného poistenia, teda z peňazí, ktoré majú ísť na liečbu, prevenciu, diagnostiku našich pacientov.
Čo sa týka úspor predložený návrh hovorí, že činnosťou inštitútu vzniknú úspory. Majú odísť 5 ľudia z ministerstva zdravotníctva a v materiáli sa tvrdí, že úspory už zabezpečil aj odbor na ministerstve zdravotníctva. Čiže keď už teraz máme tých ľudí, tak načo máme nový úrad. A ako pri úspore pomôže, že budú inštitút a nie napríklad odbor na ministerstve zdravotníctva. Alebo ako som už spomínal, napríklad v Českej republike, keď hata hodnotenie súčasťou organizácie ako je náš ŠÚKL. Keď hovoria, že ušetria 5 mil. ročne, lebo keď si vezmete doložku dopadov tak je tam 5 mil. úspora, náklad je od 1,3 do 1,6 mil. Mení sa to počas rokov. Tak keď teraz vieme koľko ušetríme, prečo to títo istí ľudia, ktorí to budú robiť, lebo to nebudú ľudia, ktorí prídu z niekadiaľ alebo spadnú z neba, ale začnú to robiť ľudia, ktorí sú tam teraz. Prečo to neurobili doteraz? A keď to vedia ako to robiť, prečo sa vnútorne nepreorganizujú a prečo tá inštitúcia neurobí už teraz a tie úspory nerobí. Vravím, že neprídu tu žiadne špeciálne software, neprídu tu žiadni odborníci, ktorých si musíme kúpiť, ktorí to tu celé zmenia. Nie. To budú tí istí ľudia, ktorí tam robia teraz. Čiže, keď ich tu máme teraz, dajme ich do jednej bunky, do jedného odboru, sekcie a nech to robia na ministerstve a nevytvárajme nový úrad.
Jednou z náplní práce nového úradu má byť zaraďovanie liekov. Teraz máme kategorizačnú komisiu a teda a predpokladám, že pán minister potvrdí, že teraz zaraďovanie liekov robia transparentne. A čo iné a ako inak to bude robiť tento úrad. Aj teraz sa robia medicínsko-ekonomické rozbory. Tam sa nič iné nebude robiť. Tento úrad dokonca píše, že bude preberať aj rozbory, ktoré boli urobené v zahraničí. Však to môže robiť aj teraz. A keď sú validné, tak ich môže použiť. A dokonca sa tam hovorí, že čo sa týka technológie a liekov bude sa zaoberať všetkým, čo bude mať dopad nad 1,5 mil. eur. Čo je vraj približne 90 % všetkých hodnotených, napríklad liekov a potom budeme mať na čo všetky ostatné sekciu farmácie a liekov politiky na ministerstve zdravotníctva alebo hodnotiteľov farmako-ekonomiky alebo odborné pracovné skupiny pre medicínske stanovisko, kategorizačnú komisiu, kategorizačnú radu. Títo budú robiť tých 10 %?
Máme naozaj vybudované inštitúty, aj funkčnú organizačnú štruktúru ministerstva zdravotníctva, aj odborníkov, ktorých nových len tak ľahko nenájdeme, lebo keby boli nájditeľní tak tých ministerstvo predsa nájde už teraz a zaradí. Ideme, opakujem, zbytočne robiť úrad. A keď si pozriete pozmeňujúce návrhy, ktoré dala aj pani poslankyňa Cigániková, čoho sa jednajú, tak ešte aj ten pôvodný zákon vytváral mnohé otázniky, ktoré tie pozmeňujúce návrhy museli odstraňovať. Napríklad neprítomnosť súkromných zdravotných poisťovní alebo kritériá, ktoré keby nebola možnosť sa prihlásiť aj z iného štátu vytvárali to, že by bolo jasné a mohli by sme už teraz oznámiť kto vyhrá výberové konanie, pretože tých ľudí prirodzene je v Európe, teda prirodzene na Slovensku nie veľa. Aj preto, že ich diskriminovali tým, že nemohli robiť, napríklad pre súkromné poisťovne, len pre štátnu, že nemohli robiť posledné roky pre farmaceutický priemysel, aby neboli v konflikte záujmu. Čiže my sme tu vytvorili zákon, ktorý nám netreba, ktorý sme našili ešte pre jedného človeka, ktorý ho aj sám tvoril. Však aj sám ho bol prezentovať, vytvárame úrad, ktorý má robiť to, čo doteraz ministerstvo robí a môže robiť kľudne v takej istej kvalite. A keď má zlé procesy, vie si ich zmeniť. A je tu vytvorený úrad, ktorý teda sa má tváriť ako nezávislý, ale zároveň je tam napísané, že jeho šéf je ministrom zdravotníctva odvolateľný. Takže z nášho pohľadu určite hodnotenie výborná myšlienka. Som presvedčený, že v súčasnosti má ministerstvo zdravotníctva všetky odborné aj iné kapacity, aj know how na to, aby to robilo s vlastnými kapacitami bez vytvárania zbytočného úradu
===== ako nezávislý, ale zároveň je tam napísané, že jeho šéf je ministrom zdravotníctva odvolateľný.
Takže z nášho pohľadu určite hodnotenie je výborná myšlienka. Som presvedčený, že v súčasnosti na ministerstve zdravotníctva všetky odborné a iné kapacity, aj know how na to, aby to robilo s vlastnými kapacitami, bez vytvárania zbytočného úradu a bez ďalších nákladov, ktoré, ako je napísané, majú ísť zatiaľ z balíka a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lebo zatiaľ okrem deklarovaných verbálnych sľubov nikto nevidel, že by reálne viacej peňazí do rozpočtu bolo daných.
Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 15:02:08 - 15:10:55 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Príjemný dobrý deň, prajem. Ctený pán predsedajúci, vážený pán minister, milé dámy, páni kolegovia, začnem možno vyjadrením sa k návrhu, ktorý dala pani poslankyňa Cigániková, ktorý tak, ako spomenul kolega Baláž, mnohé veci vylepšuje v tomto zákone. Lebo naozaj ten zákon tak, ako od začiatku vznikol bol výrazne kritizovaný. Dokonca aj organizáciami, ktoré zastupujú pacientov, ale aj mnohými odborníkmi. A tie prvé otázky boli, že načo. A potom prečo sa niektoré veci dejú tak, ako sa dejú. A naozaj mnohé veci tento pozmeňujúci návrh vylepšuje. Napriek tomu z môjho pohľadu vylepšuje niečo, čo nemá v súčasnej dobe iných problémov a nemá byť prečo prioritou v zdravotníctve. To, že pani predsedníčka výboru vylepšuje je fajn, ale naozaj nežijeme v dobe, keď má Slovensko vďaka korone iné problémy, aj iné priority, veď to tu kvôli korene, kvôli obmedzeniam a kvôli opatreniam proticovidovým neliečili bežné choroby a mnoho pacientov umieralo nielen kvôli COVID-u. Ale keď si vezme štatistiky úmrtí, tak v porovnaní s inými rokmi nám okrem covidových pacientov zomrelo viac ako o 5-tis. pacientov. Keď sa vezme štatistický priemer za posledných desať rokov, tak 5-tisíc úmrtí je naviac oproti minulým rokom nesúvisiacich s COVID-om. To znamená, že COVID a opatrenia a obmedzenie zdravotnej starostlivosti sa vážne dotkli aj ľudí, ktorí COVID nemali. Kvôli nedostatku financií, kvôli financiám, ktoré išli na liečbu COVID-u sa a kvôli mnohým iným veciam, to už neviem kvôli akým všetkým sa výrazne spomalil a zastavil vstup inovatívnych liekov, napríklad proti niektorým typom rakoviny. Videli sme medializované prípady, keď sa ľudia nevedeli dostať k svojmu lieku, pretože jeho proces od prihlásenia až po jeho dostanie sa do praxe bol veľmi dlhý. Žijeme v dobe, keď mnohé lieky nie sú dostupné ani na výnimku. A kvôli tomu, že sú drahé a vo verejnom poistení na nich nie je údajne dostatok prostriedkov. A v tejto dobe, keď naozaj čelíme nedostatku finančných prostriedkov prichádza ministerstvo s návrhom, aby sa z verejného zdravotného poistenia platila inštitúcia, ktorá v súčasnej dobe keby nevznikla, tak jej obsah sa dá nahradiť existujúcimi inštitúciami a ľuďmi. Keby nevznikla, vedia to robiť ľudia, ktorí teraz reálne na ministerstve robia a ktorí aj teraz pracujú.
Čiže vytvárame inštitúciu, ktorá naozaj v súčasnosti nie je potrebná a lepším manažovaním by sa mohol ten istý výkon s ľuďmi, ktorí mimochodom teraz sú tam tí 5, ktorí do nej majú prísť a má sa to navýšiť na 22 ľudí, ktorých, ako sme počuli, je málo a nie sú. Čiže zas sa budú len ľudia musieť brať z ľudí niekde zamestnaných, zrejme na ministerstve. Tak zbytočne ideme vytvárať inštitúciu, ktorú by sme mohli urobiť aj v rámci existujúcej štruktúry ministerstva alebo štátneho útvaru na kontrolu liečiv alebo zo zapojenia univerzít ako to robia mnohé iné krajiny. Čiže otázkou je, či nový úrad je naozaj toto jediné, čo naše zdravotníctvo v dnešnej dobe potrebuje. Nikto tu ani v rozprave nespochybnil, či tu bola opozícia a to je jedno z akej strany, nespochybnil, že treba hodnotiť zdravotné technológie a samozrejme aj lieky, lebo tento úrad má hodnotiť aj lieky. Ale kvôli tomu sa nemá vytvárať nový úrad. A aj keď tu pán minister reagoval, že úrad dostane extra financie, tak ešte to nikto nevidel, pretože my ani nerušíme ako bude vyzerať návrh štátneho rozpočtu. Zatiaľ podľa existujúceho zákona bude tento úrad platený z verejného zdravotného poistenia, teda z peňazí, ktoré majú ísť na liečbu, prevenciu, diagnostiku našich pacientov.
Čo sa týka úspor predložený návrh hovorí, že činnosťou inštitútu vzniknú úspory. Majú odísť 5 ľudia z ministerstva zdravotníctva a v materiáli sa tvrdí, že úspory už zabezpečil aj odbor na ministerstve zdravotníctva. Čiže keď už teraz máme tých ľudí, tak načo máme nový úrad. A ako pri úspore pomôže, že budú inštitút a nie napríklad odbor na ministerstve zdravotníctva. Alebo ako som už spomínal, napríklad v Českej republike, keď hata hodnotenie súčasťou organizácie ako je náš ŠÚKL. Keď hovoria, že ušetria 5 mil. ročne, lebo keď si vezmete doložku dopadov tak je tam 5 mil. úspora, náklad je od 1,3 do 1,6 mil. Mení sa to počas rokov. Tak keď teraz vieme koľko ušetríme, prečo to títo istí ľudia, ktorí to budú robiť, lebo to nebudú ľudia, ktorí prídu z niekadiaľ alebo spadnú z neba, ale začnú to robiť ľudia, ktorí sú tam teraz. Prečo to neurobili doteraz? A keď to vedia ako to robiť, prečo sa vnútorne nepreorganizujú a prečo tá inštitúcia neurobí už teraz a tie úspory nerobí. Vravím, že neprídu tu žiadne špeciálne software, neprídu tu žiadni odborníci, ktorých si musíme kúpiť, ktorí to tu celé zmenia. Nie. To budú tí istí ľudia, ktorí tam robia teraz. Čiže, keď ich tu máme teraz, dajme ich do jednej bunky, do jedného odboru, sekcie a nech to robia na ministerstve a nevytvárajme nový úrad.
Jednou z náplní práce nového úradu má byť zaraďovanie liekov. Teraz máme kategorizačnú komisiu a teda a predpokladám, že pán minister potvrdí, že teraz zaraďovanie liekov robia transparentne. A čo iné a ako inak to bude robiť tento úrad. Aj teraz sa robia medicínsko-ekonomické rozbory. Tam sa nič iné nebude robiť. Tento úrad dokonca píše, že bude preberať aj rozbory, ktoré boli urobené v zahraničí. Však to môže robiť aj teraz. A keď sú validné, tak ich môže použiť. A dokonca sa tam hovorí, že čo sa týka technológie a liekov bude sa zaoberať všetkým, čo bude mať dopad nad 1,5 mil. eur. Čo je vraj približne 90 % všetkých hodnotených, napríklad liekov a potom budeme mať na čo všetky ostatné sekciu farmácie a liekov politiky na ministerstve zdravotníctva alebo hodnotiteľov farmako-ekonomiky alebo odborné pracovné skupiny pre medicínske stanovisko, kategorizačnú komisiu, kategorizačnú radu. Títo budú robiť tých 10 %?
Máme naozaj vybudované inštitúty, aj funkčnú organizačnú štruktúru ministerstva zdravotníctva, aj odborníkov, ktorých nových len tak ľahko nenájdeme, lebo keby boli nájditeľní tak tých ministerstvo predsa nájde už teraz a zaradí. Ideme, opakujem, zbytočne robiť úrad. A keď si pozriete pozmeňujúce návrhy, ktoré dala aj pani poslankyňa Cigániková, čoho sa jednajú, tak ešte aj ten pôvodný zákon vytváral mnohé otázniky, ktoré tie pozmeňujúce návrhy museli odstraňovať. Napríklad neprítomnosť súkromných zdravotných poisťovní alebo kritériá, ktoré keby nebola možnosť sa prihlásiť aj z iného štátu vytvárali to, že by bolo jasné a mohli by sme už teraz oznámiť kto vyhrá výberové konanie, pretože tých ľudí prirodzene je v Európe, teda prirodzene na Slovensku nie veľa. Aj preto, že ich diskriminovali tým, že nemohli robiť, napríklad pre súkromné poisťovne, len pre štátnu, že nemohli robiť posledné roky pre farmaceutický priemysel, aby neboli v konflikte záujmu. Čiže my sme tu vytvorili zákon, ktorý nám netreba, ktorý sme našili ešte pre jedného človeka, ktorý ho aj sám tvoril. Však aj sám ho bol prezentovať, vytvárame úrad, ktorý má robiť to, čo doteraz ministerstvo robí a môže robiť kľudne v takej istej kvalite. A keď má zlé procesy, vie si ich zmeniť. A je tu vytvorený úrad, ktorý teda sa má tváriť ako nezávislý, ale zároveň je tam napísané, že jeho šéf je ministrom zdravotníctva odvolateľný. Takže z nášho pohľadu určite hodnotenie výborná myšlienka. Som presvedčený, že v súčasnosti má ministerstvo zdravotníctva všetky odborné aj iné kapacity, aj know how na to, aby to robilo s vlastnými kapacitami bez vytvárania zbytočného úradu
===== ako nezávislý, ale zároveň je tam napísané, že jeho šéf je ministrom zdravotníctva odvolateľný.
Takže z nášho pohľadu určite hodnotenie je výborná myšlienka. Som presvedčený, že v súčasnosti na ministerstve zdravotníctva všetky odborné a iné kapacity, aj know how na to, aby to robilo s vlastnými kapacitami, bez vytvárania zbytočného úradu a bez ďalších nákladov, ktoré, ako je napísané, majú ísť zatiaľ z balíka a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lebo zatiaľ okrem deklarovaných verbálnych sľubov nikto nevidel, že by reálne viacej peňazí do rozpočtu bolo daných.
Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 15:02:08 - 15:10:55 40. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Príjemný dobrý deň, prajem. Ctený pán predsedajúci, vážený pán minister, milé dámy, páni kolegovia, začnem možno vyjadrením sa k návrhu, ktorý dala pani poslankyňa Cigániková, ktorý tak, ako spomenul kolega Baláž, mnohé veci vylepšuje v tomto zákone. Lebo naozaj ten zákon tak, ako od začiatku vznikol bol výrazne kritizovaný. Dokonca aj organizáciami, ktoré zastupujú pacientov, ale aj mnohými odborníkmi. A tie prvé otázky boli, že načo. A potom prečo sa niektoré veci dejú tak, ako sa dejú. A naozaj mnohé veci tento pozmeňujúci návrh vylepšuje. Napriek tomu z môjho pohľadu vylepšuje niečo, čo nemá v súčasnej dobe iných problémov a nemá byť prečo prioritou v zdravotníctve. To, že pani predsedníčka výboru vylepšuje je fajn, ale naozaj nežijeme v dobe, keď má Slovensko vďaka korone iné problémy, aj iné priority, veď to tu kvôli korene, kvôli obmedzeniam a kvôli opatreniam proticovidovým neliečili bežné choroby a mnoho pacientov umieralo nielen kvôli COVID-u. Ale keď si vezme štatistiky úmrtí, tak v porovnaní s inými rokmi nám okrem covidových pacientov zomrelo viac ako o 5-tis. pacientov. Keď sa vezme štatistický priemer za posledných desať rokov, tak 5-tisíc úmrtí je naviac oproti minulým rokom nesúvisiacich s COVID-om. To znamená, že COVID a opatrenia a obmedzenie zdravotnej starostlivosti sa vážne dotkli aj ľudí, ktorí COVID nemali. Kvôli nedostatku financií, kvôli financiám, ktoré išli na liečbu COVID-u sa a kvôli mnohým iným veciam, to už neviem kvôli akým všetkým sa výrazne spomalil a zastavil vstup inovatívnych liekov, napríklad proti niektorým typom rakoviny. Videli sme medializované prípady, keď sa ľudia nevedeli dostať k svojmu lieku, pretože jeho proces od prihlásenia až po jeho dostanie sa do praxe bol veľmi dlhý. Žijeme v dobe, keď mnohé lieky nie sú dostupné ani na výnimku. A kvôli tomu, že sú drahé a vo verejnom poistení na nich nie je údajne dostatok prostriedkov. A v tejto dobe, keď naozaj čelíme nedostatku finančných prostriedkov prichádza ministerstvo s návrhom, aby sa z verejného zdravotného poistenia platila inštitúcia, ktorá v súčasnej dobe keby nevznikla, tak jej obsah sa dá nahradiť existujúcimi inštitúciami a ľuďmi. Keby nevznikla, vedia to robiť ľudia, ktorí teraz reálne na ministerstve robia a ktorí aj teraz pracujú.
Čiže vytvárame inštitúciu, ktorá naozaj v súčasnosti nie je potrebná a lepším manažovaním by sa mohol ten istý výkon s ľuďmi, ktorí mimochodom teraz sú tam tí 5, ktorí do nej majú prísť a má sa to navýšiť na 22 ľudí, ktorých, ako sme počuli, je málo a nie sú. Čiže zas sa budú len ľudia musieť brať z ľudí niekde zamestnaných, zrejme na ministerstve. Tak zbytočne ideme vytvárať inštitúciu, ktorú by sme mohli urobiť aj v rámci existujúcej štruktúry ministerstva alebo štátneho útvaru na kontrolu liečiv alebo zo zapojenia univerzít ako to robia mnohé iné krajiny. Čiže otázkou je, či nový úrad je naozaj toto jediné, čo naše zdravotníctvo v dnešnej dobe potrebuje. Nikto tu ani v rozprave nespochybnil, či tu bola opozícia a to je jedno z akej strany, nespochybnil, že treba hodnotiť zdravotné technológie a samozrejme aj lieky, lebo tento úrad má hodnotiť aj lieky. Ale kvôli tomu sa nemá vytvárať nový úrad. A aj keď tu pán minister reagoval, že úrad dostane extra financie, tak ešte to nikto nevidel, pretože my ani nerušíme ako bude vyzerať návrh štátneho rozpočtu. Zatiaľ podľa existujúceho zákona bude tento úrad platený z verejného zdravotného poistenia, teda z peňazí, ktoré majú ísť na liečbu, prevenciu, diagnostiku našich pacientov.
Čo sa týka úspor predložený návrh hovorí, že činnosťou inštitútu vzniknú úspory. Majú odísť 5 ľudia z ministerstva zdravotníctva a v materiáli sa tvrdí, že úspory už zabezpečil aj odbor na ministerstve zdravotníctva. Čiže keď už teraz máme tých ľudí, tak načo máme nový úrad. A ako pri úspore pomôže, že budú inštitút a nie napríklad odbor na ministerstve zdravotníctva. Alebo ako som už spomínal, napríklad v Českej republike, keď hata hodnotenie súčasťou organizácie ako je náš ŠÚKL. Keď hovoria, že ušetria 5 mil. ročne, lebo keď si vezmete doložku dopadov tak je tam 5 mil. úspora, náklad je od 1,3 do 1,6 mil. Mení sa to počas rokov. Tak keď teraz vieme koľko ušetríme, prečo to títo istí ľudia, ktorí to budú robiť, lebo to nebudú ľudia, ktorí prídu z niekadiaľ alebo spadnú z neba, ale začnú to robiť ľudia, ktorí sú tam teraz. Prečo to neurobili doteraz? A keď to vedia ako to robiť, prečo sa vnútorne nepreorganizujú a prečo tá inštitúcia neurobí už teraz a tie úspory nerobí. Vravím, že neprídu tu žiadne špeciálne software, neprídu tu žiadni odborníci, ktorých si musíme kúpiť, ktorí to tu celé zmenia. Nie. To budú tí istí ľudia, ktorí tam robia teraz. Čiže, keď ich tu máme teraz, dajme ich do jednej bunky, do jedného odboru, sekcie a nech to robia na ministerstve a nevytvárajme nový úrad.
Jednou z náplní práce nového úradu má byť zaraďovanie liekov. Teraz máme kategorizačnú komisiu a teda a predpokladám, že pán minister potvrdí, že teraz zaraďovanie liekov robia transparentne. A čo iné a ako inak to bude robiť tento úrad. Aj teraz sa robia medicínsko-ekonomické rozbory. Tam sa nič iné nebude robiť. Tento úrad dokonca píše, že bude preberať aj rozbory, ktoré boli urobené v zahraničí. Však to môže robiť aj teraz. A keď sú validné, tak ich môže použiť. A dokonca sa tam hovorí, že čo sa týka technológie a liekov bude sa zaoberať všetkým, čo bude mať dopad nad 1,5 mil. eur. Čo je vraj približne 90 % všetkých hodnotených, napríklad liekov a potom budeme mať na čo všetky ostatné sekciu farmácie a liekov politiky na ministerstve zdravotníctva alebo hodnotiteľov farmako-ekonomiky alebo odborné pracovné skupiny pre medicínske stanovisko, kategorizačnú komisiu, kategorizačnú radu. Títo budú robiť tých 10 %?
Máme naozaj vybudované inštitúty, aj funkčnú organizačnú štruktúru ministerstva zdravotníctva, aj odborníkov, ktorých nových len tak ľahko nenájdeme, lebo keby boli nájditeľní tak tých ministerstvo predsa nájde už teraz a zaradí. Ideme, opakujem, zbytočne robiť úrad. A keď si pozriete pozmeňujúce návrhy, ktoré dala aj pani poslankyňa Cigániková, čoho sa jednajú, tak ešte aj ten pôvodný zákon vytváral mnohé otázniky, ktoré tie pozmeňujúce návrhy museli odstraňovať. Napríklad neprítomnosť súkromných zdravotných poisťovní alebo kritériá, ktoré keby nebola možnosť sa prihlásiť aj z iného štátu vytvárali to, že by bolo jasné a mohli by sme už teraz oznámiť kto vyhrá výberové konanie, pretože tých ľudí prirodzene je v Európe, teda prirodzene na Slovensku nie veľa. Aj preto, že ich diskriminovali tým, že nemohli robiť, napríklad pre súkromné poisťovne, len pre štátnu, že nemohli robiť posledné roky pre farmaceutický priemysel, aby neboli v konflikte záujmu. Čiže my sme tu vytvorili zákon, ktorý nám netreba, ktorý sme našili ešte pre jedného človeka, ktorý ho aj sám tvoril. Však aj sám ho bol prezentovať, vytvárame úrad, ktorý má robiť to, čo doteraz ministerstvo robí a môže robiť kľudne v takej istej kvalite. A keď má zlé procesy, vie si ich zmeniť. A je tu vytvorený úrad, ktorý teda sa má tváriť ako nezávislý, ale zároveň je tam napísané, že jeho šéf je ministrom zdravotníctva odvolateľný. Takže z nášho pohľadu určite hodnotenie výborná myšlienka. Som presvedčený, že v súčasnosti má ministerstvo zdravotníctva všetky odborné aj iné kapacity, aj know how na to, aby to robilo s vlastnými kapacitami bez vytvárania zbytočného úradu
===== ako nezávislý, ale zároveň je tam napísané, že jeho šéf je ministrom zdravotníctva odvolateľný.
Takže z nášho pohľadu určite hodnotenie je výborná myšlienka. Som presvedčený, že v súčasnosti na ministerstve zdravotníctva všetky odborné a iné kapacity, aj know how na to, aby to robilo s vlastnými kapacitami, bez vytvárania zbytočného úradu a bez ďalších nákladov, ktoré, ako je napísané, majú ísť zatiaľ z balíka a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, lebo zatiaľ okrem deklarovaných verbálnych sľubov nikto nevidel, že by reálne viacej peňazí do rozpočtu bolo daných.
Ďakujem pekne.
21. 9. 2021 10:28:08 - 10:30:08 40. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Ledecký, možno by ste mali myslieť na to, aby nezabudol vôl, keď teľaťom bol. Veď vy ste predsa boli starosta, ktorý využíval, keď hovoríte o nejakom politickom rozhodovaní a priazni, ktorú plnými priehrštiami využíval predsa. Ste boli v klube SMER-u na VÚC-ke. Predseda vlády vtedajší vám bol strihať bazén. Dostávali ste peniaze z výjazdových rokovaní vlády, ktoré ste potom kritizovali. Však vy ste ten systém normálne cicali, keď je to pravda to, čo vy hovoríte o politickom prideľovaní. Takže netvárte sa teraz, že ste spadli z neba.
A keď hovoríte o regionálnom rozvoji, tak si prečítajte znova článok, ktorý ste poskytli rozhovor, ktorý ste poskytli, keď ste odchádzali od, z ministerstva pani Remišovej, ako ste hovorili o regionálnom rozvoji, ako sa naňho kašle, ako sa nič nedarí. A pozrite si aj čísla. Lebo ako starosta dlhoročný by ste mali tušiť, čo je primárne vytvorené pracovné miesto a sekundárne vytvorené pracovné miesto. Tak si tie projekty prečítajte, ktoré boli robené a vyjdite, vytiahnite päty aj z Hrhova a choďte sa do tých okresov aj reálne pozrieť, čo znamená, keď jedno primárne vytvorené miesto na seba nadväzuje iné pracovné miesto. A vy hovoríte niečo o oprave traktora. Však vy by ste mali vedieť, čo znamená mať traktor pre obec a robiť zimnú údržbu a robiť práce, ktoré v dedine treba urobiť. Tak už asi by ste mali menej sedieť tu a viacej byť vo svojej dedine a pozerať na to.
A keď hovoríme o číslach, pozrite si čísla a buďte taký hrdina a povedzte, koľko peňazí do regiónov išlo predtým a koľko peňazí išlo počas vášho pôsobenia na ministerstve, napríklad, a koľko peňazí išlo tohto roku do najmenej rozvinutých okresov. Tak hrdí sa tým, že ste v roku 2015 boli vytvorení zákona alebo ste ho pripomienkovali. A teraz, keď ste opustili a to viete... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 7. 2021 15:45:12 - 15:46:33 35. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán poslanec Janko Blcháč, možno aj tvojimi slovami odkážem pánovi poslancovi Kotlebovi, že my budeme proti tomuto návrhu jednoznačne. A to, že sme tu neboli na hlasovaní pri po skrátenom legislatívnom konaní bolo len preto, že sa udialo vtedy, keď sme mali tlačovú konferenciu veľmi náhle.
Čiže my budeme jasne proti tomuto návrhu zákona a myslím si, že keď tu vládny koalícia a vláda vyzýva na to, aby sme spolupracovali v boji s COVID-om, koordinovali sa, tak nás nemá počas od začiatku svojho vládnutia vkuse ignorovať. Opozícia je jedno kto je opozíciou, je tu nonstop ignorovaná v akýchkoľvek návrhoch nebýva prizývaná na žiadne rokovania, na žiadne diskusie.
A potom si tu pripraví návrh zákona, ktorý spolarizovanú spoločnosť ešte viac rozdeľuje. Je to zlý návrh zákona a treba ho stiahnuť, pretože to čo sa deje a čo spôsobuje znova prispeje k tomu, že sa možno aj ľudia, ktorí sa zaočkovať chceli aj kvôli tomuto návrhu zákona nikdy nezaočkujú. Je to zlý návrh zákona. Treba ho prerušiť alebo stiahnuť. Ďakujem.
30. 6. 2021 18:42:55 - 18:44:48 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
256.
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja žasnem, tak Obyčajným ľuďom akože nezávislým osobnostiam vadia názory ľudí, to je neuveriteľné. Vám vadia názory ľudí, a to boli tie slušné, a tie názory, ktoré som čítal, boli výrazne slušnejšie ako vystúpenie vašeho lídra, ktorý tu kydá a klame. A vám to teraz vadí. Obyčajným ľuďom vadia ľudia!
Žiadne z tých vystúpení nijako mimoriadne osobné a nedosahovalo ani z diaľky neúroveň, neúroveň toho, citujem, „čuda-juda, čo sa tu dnes obhajovalo“.
Pani primátorka, a vy ste prečo hlasovali proti tomu, aby samosprávy dostali aspoň nejaké peniaze, aby ste nemuseli tie dane zvyšovať? Prečo tu hlasujete ako hlasovací automat aj na návrhy, ktoré by zjavne pomohli vašim občanom?
Vadí vám to, čo sa o ňom píše? Vadí vám to, že to, čo ho vynieslo na vrchol, že ho ľudia vyniesli na vrchol, tak ho teraz potopia? Lebo je to neschopný šašo a je to tragikomik, ktorý túto krajinu doniesol do záhuby.
A teraz vám to všetkým a vám vadia ankety, však on chcel na základe ankiet určovať desať základných, či jedenásť, priorít vlády. Tak tam stačilo pár tisíc ľudí, ktorí vyslovili svoj názor, a my sme tu mali meniť zákony. A teraz, keď tí istí ľudia, lebo neboli to žiadni prívrženci žiadnych politických strán, vyslovia svoj názor, tak naraz ste z toho úplne hotoví?
Pán Kremský, máte šťastie, že to hovoríte tu v Národnej rade, lebo už jeden človek to povedal vedľa a išlo naňho trestné, tak máte šťastie, buďte frajer, povedzte to vonku a potom sa stretneme na súde, že za takého hlúpe klamstvá.
Ďakujem pekne.
30. 6. 2021 18:21:19 - 18:29:04 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
236.
Ďakujem pekne. Ctený pán predsedajúci, vážené dámy kolegyne, vážení páni kolegovia, z vlády tu nie je nikto, ja som vo svojej poznámke na niektorého z predrečníkov reagoval, že to, čo tu dnes prebieha, nie je len vôľa opozície, ale je aj žiadosť mnohých občanov Slovenskej republiky a je to žiadosť ľudí a Igor Matovič, či bol premiérom, či je teraz len ministrom financií, naozaj požíva maximálnu nedôveru ľudí.
Keď sa možno pozreme do histórie nejakých prieskumov o dôveryhodnosti, tak si nepamätám, kedy by predstaviteľ vlády v tak vysokej pozícii mal takú nedôveru ľudí. A včera som na sociálnej sieti, som sa spýtal ľudí, teda nech povedia, prečo by mal Igor Matovič zo svojej funkcie odísť. Dostal som asi 1 000 reakcií. Tie, ktoré sú nepublikovateľné, spomínať nebudem a snažil som sa vybrať niektoré reakcie, ktoré charakterizujú to, čo si ľudia o Igorovi Matovičovi myslia.
Sú to ľudia, ktorí neprejavovali žiadne sympatie k inej politickej strane, či už opozičnej, alebo koaličnej, jednoducho sú to ľudia, ktorí mali za potrebu a boli ochotní vyjadriť svoj názor, všetky reakcie uvediem tak, ako boli uvedené. Sú to reakcie, ktoré sa nachádzajú na sociálnych sieťach, čiže ani slovo z nich nebude nepravdivé.
Začnem prvou reakciou, ktorá je zrejme niekoho, kto je asi aj odborník vo fachu, pán Rudolf: „Igor Matovič, je to nezrelá, egocentrická, disharmonicky štruktúrovaná osobnosť s výraznými rysmi narcistickými, čiastočne aj hysteriónskymi, v rámci zníženej sebareflexie má tendenciu externalizovať problémové situácie s presunom zodpovednosti a viny na iných. Bohužiaľ, ide o trvalé povahové rysy a z nich vyplývajúce trvalé vzorce správania, ktoré nie sú ovplyvniteľné psychofarmakami. Takýto je a bude aj v budúcnosti. Svoje správanie dokáže korigovať iba krátkodobo a účelovo napríklad v situácii pred voľbami a podobne. Myslím si, že bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste vzdelaný v medicíne, v psychológii alebo psychiatrii, tak mnohé tieto črty tam nájdete.“
Pani Ľudmila: „Veľa ľudí sklamal. Podplatil Rómov, aby ho volili, narobil hanbu Slovensku, je zodpovedný za smrť ľudí jeho nezodpovedným konaním. Obohatil sa na úkor ľudí testovaním, pričinil sa na genocíde národa, je plagiátor, nemá vyjadrovanie, je hulvát. Ľudí má za blbcov, šíri strach, vinníkov si vždy nájde. On už dávno mal odísť so sklonenou hlavou.“
Ďalšia reakcia, pani Tatiana: „Vodu káže, drahé víno pije. Šíri vôkol seba chaos a stokrát opakované lži povyšuje nad pravdu. Hoci má stranu akože obyčajných ľudí, on ich potreboval, len aby jemu stláčali tlačítka v parlamente, aby tých skutočne obyčajných ľudí hádzal neustále cez palubu, zatiaľ čo sa Slovensko snažia potopiť.“
Ďalšia reakcia: „Lebo namiesto rozvoja tejto krajiny nás ťahá na dno. Lebo pomáha iba určitým skupinám ľudí a ľudia, ktorí makajú aj v dvoch robotách, aby sa uživili, budú platiť vysoké dane, lebo sme museli vyhodiť milióny za nepresné testy a MOM-ky a aby sme uplatili benefity pre ľudí, ktorí nepohnú ani prstom, čím si iba kupujú voličov.“
Pán Ján: „Mám dosť rokov a veľa dobrých skúseností, ale aj veľa zlých zážitkov a skúseností. Môj názor na Matoviča nezmením nikdy a musím povedať, že taký zákerný človek je len jeden na svete, ako je Matovič. Pomätenec. Naši buditelia sa musia v hrobe obracať, že sa takéto monštrum na Slovensku narodilo. Nikto tak Slovákom neuškodil ako on.“
Pani Nina: „Je to človek, ktorý to nemá v hlave v poriadku, a taký človek by nemal byť vo vláde. Do dnešného dňa našej krajine viac ublížil, ako pomohol. Uráža ľudí, ktorí ťažko robia v zahraničí, aby uživili rodiny, nakoľko na Slovensku je to ťažké, a celé svoje vládnutie hádzal ľuďom polená pod nohy, a to nehovoriac o tom, ako nám robil hanbu v zahraničí. Taký človek nesmie byť vo vláde ani v parlamente.“
Ďalšia reakcia: „Jednoduché, lebo je nekompetentný. Nemá vzdelanie, prax v odbore, skúsenosti, nič. Klamal už pri vzdelávaní a vo všetkom.“
Ďalší, pán Robert: „Započal rozklad právneho štátu povinným testovaním, umožnil a zrejme sa obohatil na nákupe testov, absolútne nezvládol nákup vakcín. Zadlžil štát obrovským dlhom, absolútne nie je schopný spolupracovať, časom zničí všetko a všetkých. Je plagiátor a s maturitou viesť rezort financií je tragikomické.“
Ďalšia reakcia: „Zničil Slovensko, zničil slovenských podnikateľov. Robí veľkú hanbu vo svete, nestojí si za slovom, že odíde. Ako môže byť ministrom financií, keď ani rodinnú kasu nedokáže ovládať? Spravili capa záhradníkom. Nútené testovanie, predlžovanie núdzového stavu, aby ľudia nešli do ulíc. Klamstvom a prázdnymi sľubmi si získal voličov.“
Pani Libuša: „Bože, ľudia, prečo ho odvolať? Veď on je tak neschopný, zákerný, ja ľutujem len jeho mamu, že sa musí hanbiť za také čudo-judo.“
Ďalšia reakcia: „Je hanbou Slovenska, ubližuje krajine a každému občanovi tejto krajiny. Daňový podvodník ako minister financií je učebnicový príklad ako cap záhradníkom. Táto atrapa človeka potrebuje miesto v liečebni, a nie miesto v parlamente.“
Ďalšia reakcia: „Je to ješitný egomaniak, bez štipky sebareflexie. Klame, je to plagiátor, obviňuje iných, manipuluje s okolím, vyhráža sa ľuďom, zastrašuje. Absolútna absencia politickej etikety, správanie pod hranicou slušnosti. Tento človek nikdy nemal byť v politike, hanba! To nie je politik, ktorý dôstojne reaguje a správa sa vhodne k svojmu postaveniu. Je to komediant, ktorý sa dostal na pozíciu a nedozrel na ňu. Charakter, osobnosť, to sa nedá naučiť.“
Pani Elena: „Jednoducho nekompetentný manipulátor, zákerný človek, má problém ustrážiť svoje ego. Taký človek jednoducho nemôže byť pri moci.“
A mnohé a mnohé ďalšie reakcie. Ako som povedal, za naozaj pár hodín došlo viac ako tisíc reakcií a snažil som sa vybrať tie, ktoré naozaj nemali ani žiadnu známku podpory, ani ničoho smerom k akejkoľvek inej, či koaličnej, opozičnej alebo neparlamentnej strane.
A vraciam sa k tomu, že keď riešime dôsledky pandémie, pandémia a boj s pandémiou sa vyhrať pri takejto nedôveryhodnosti nikdy nedá. Pandémia prebieha na celom svete, keď si pozrieme mnohé krajiny v Európe, mnohým vládam, mnohým premiérom, mnohým ministrom popularita a dôveryhodnosť práve počas pandémie stúpla, pretože rozhodovali kompetentne, riadili sa radami odborníkov, manažovali ju, nevnášali do pandémie chaos, snažili sa robiť všetko tak, aby pandémia a jej tragické následky, či už v sociálnej, zdravotnej alebo ekonomickej oblasti, zmizli čo najrýchlejšie. Bohužiaľ, riadenie štátu Igorom Matovičom ukázalo úplne pravý opak.
Nie na základe návrhu opozície, na základe vôle občanov Slovenskej republiky Igor Matovič nemá čo robiť vo vláde Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
30. 6. 2021 17:27:27 - 17:28:19 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
196.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Matúš, vynechal si jednu zásadnú časť v tom príhovore, a to, keď sa Igor Matovič sám o sebe vyjadroval, bolo to pred voľbami aj v jeho minulosti, že on je taký šašo. Šašo, ktorý tvrdil, že hovorí pravdu.
Matúš, videli sme v priamom prenose na vlastné oči, čo sa stane, keď sa šašo stane v kráľovstve kráľom. Je to smutný príbeh nepodareného šaša, ktorý za rok aj niečo svojho pôsobenia dostal túto krajinu, z krajiny, ktorá najlepšie zvládala pandémiu, na najhoršie priečky.
Šašo má ostať vždy len šašom. Šašo nesmie byť kráľom, lebo je tragédia pre každé kráľovstvo.
Ďakujem.
30. 6. 2021 16:19:41 - 16:20:58 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani poslankyňa, vy ste povedali, a naozaj to je pravda, že po katastrofe sa treba spojiť a spoločne bojovať, aby neprišla. My sme tu preto, Igor Matovič je katastrofa Slovenskej republiky, bola katastrofa, že sa dostal na čelo vlády, zaviedol chaos, nekompetentnosť, nepredvídateľnosť rozhodnutí. Aj kvôli jeho namanažovaniu koronakrízy máme tu nedozierne ekonomické škody, máme tu krachujúcich podnikateľov, máme tu obrovské množstvo mŕtvych, aj keď nie za všetkých 12-tisíc môže on, pretože on sám povedal, že minimálne za 4- až 5-tisíc môže Richard Sulík.
Áno, teraz sa musíme spojiť a musíme urobiť všetko pre to, aby sa katastrofa menom Igor Matovič už nikdy nevrátila. Nikdy.
Nenájdete skoro nikoho na Slovensku, ktorý by čo i len mal trochu úcty k tomu, čo urobil, čelí bezprecedentnej nedôvere. Takýto človek nemôže byť druhý najdôležitejší vo vláde a on je v tej vláde prvý najdôležitejší, lebo ešte aj riadi chudáka Hegera.
Táto schôdza je o tom, aby sa katastrofa menom Igor Matovič už nikdy na Slovensko nevrátila.
30. 6. 2021 14:49:35 - 14:51:18 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dnes to bol slabý prejav. Keď Igor Matovič niečo myslel úprimne a vážne, tak vždy do tej emócie hodil aj slzu. Dnes to bol suchý, vypočítavý prejav.
Ale dnes tu nie sme preto, že odvolať Igora Matoviča chce iba opozícia. Chcú to aj poslanci jeho koaličného partnera, možno jedného, možno dvoch, ale hlavne chcú to ľudia. Uvedomme si, že máme do činenia s politikom, ktorý má historickú najväčšiu nedôveryhodnosť. A tú mal aj ako predseda vlády Slovenskej republiky a pandémia ani iná katastrofa sa nedá zvládať, keď na čele vlády stojí niekto, koho ľudia do slova a do písmena v prípade Igora Matoviča nenávidia. A vyhovárať sa na pandémiu, že tu mal historicky najťažšie obdobie, pandémia nebola iba na Slovensku, ale vo všetkých štátoch sveta a v mnohých krajinách premiéri a vlády získavali väčšiu dôveru, ako mali pred pandémiou.
My Slovenská republika sme sa z lídra v zvládaní pandémie po dobre nastavenej prvej vlne stali lúzrami. A to je chyba osoby, ktorú túto pandémiu chaoticky viedol, a je to chyba Igora Matoviča.
Ja som sa včera na sociálnej sieti spýtal ľudí, prečo by mal Matovič odísť zo svojej funkcie. No, prišlo viac ako 1 000 reakcií, niekoľko desiatok, možno niečo viac ako 100 je nepublikovateľných, pretože tá odpoveď bola, lebo je to, tri bodky. Nech sa páči, všetci si to môžte prečítať a tie ostatné reakcie budem vo svojom vystúpení niekedy podvečer čítať.
Ďakujem pekne.
30. 6. 2021 13:34:19 - 13:36:20 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne. Milý Juraj, ja začnem pozitívne k tvojmu vystúpeniu. Pekná slovenčina, dobrý obal, prázdny obsah. Naozaj si vo svojom vystúpení nič, nič, nič nevyvrátil, ale ako snažil si sa zaujať aspoň príjemným výzorom a prejavom.
Ale prídem faktograficky, lebo poslanci vládnej koalície zo zásady nereagujú na slová predrečníka, ale si tu majú nejaké emocionálne výjavy.
Keď sa objednávajú vakcíny kdekoľvek vo svete pri akejkoľvek pandémii, vždy to má byť rozhodnutie vlády ako kolektívneho orgánu na základe odporúčania odborníkov. Tu to bolo rozhodnutie jedinca a odborníci neboli za tento nákup vtedy a ešte aj stále neregistrovanej vakcíny.
Za vlády Roberta Fica v roku 2009 alebo začiatkom roku 2010 to bolo rozhodnutie vlády na základe odporúčania Úradu verejného zdravotníctva, hlavného hygienika, a nákup vykonávali hmotné rezervy.
Po druhé. Objem vakcíny. Teraz je zakontrahovaných 19 mil. vakcín, bolo predkontrahovaných, také sú údaje z ministerstva zdravotníctva. Vtedy to bol jeden milión na základe odporúčania odborníkov. A aj vtedy vláda čelila kritike, že objednáva vakcíny iba pre 20 % obyvateľstva. Bola veľká kritika zo strany médií. Potom, keď pandémia postupne ustupovala a zaočkovalo sa len asi 10 alebo 11 %, tak sa to zmenilo na to, že sa objednalo zbytočne veľa vakcín. Čiže teraz je zakontrahovaných 19 mil., vtedy bol 1 mil.
Po druhé (tretie, pozn. red.). Bola to vakcína registrovaná EMOU a bola to jediná možná vakcína, ktorá bola dostupná vtedy na trhu. Čiže vláda nemala manévrovací priestor. Ale teraz sa objednal Sputnik preto, že sa vynechalo druhé a tretie kolo objednávania Pfizera v objeme 3 mil. kusov.
A po štvrté. Aj tie vakcíny, ktoré neboli vyočkované, sa dali ešte použiť v tom roku 2010, ale... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
29. 6. 2021 11:40:22 - 11:41:50 32. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 580 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Erik, toto je takisto jeden z návrhov zákona, ku ktorému sa bude ťažko vysvetľovať, keď koalícia zahlasuje proti, pretože naozaj je zákon jednoduchý, jasný, zákon sa dotýka všetkých nezaopatrených detí. Je jasne nadefinovaný, je to náhrada toho, keď sa tu neschválilo 300 eur ako kompenzácia za všetky útraty, ktoré, a finančné náklady, ktoré rodičia s pandémiou a zo svojimi deťmi mohli mať. A myslím si, že aj tento návrh zákona je také zrkadlo, čo uvidia všetci rodičia všetkých detí, ktorí žijú u nás, ako to naozaj koalícia myslí s prorodinnou politikou vážne, ale ako to myslí vážne aj s tým, keď nás, keď opakovane tvrdia, že podporia všetky dobré zákony, ktoré predkladáme my. Pretože keď sa urobí štatistika, tak zákony, ktoré pomáhajú rodinám, podnikateľom a všetkým dotknutým skupinám ohľadom pandémie, ktoré predložila vláda, sme my poslanci HLAS-u – sociálna demokracia podporili, pokiaľ mali ratio. A toto a hlasovanie o tomto zákone bude odpoveď koaličných poslancov o tom, ako to oni vážne myslia s tým, keď nás vyzývajú a hovoria, aby sme podporovali dobré zákony. Ja sa veľmi teším na to hlasovanie, bude to jasný odkaz všetkým rodinám, všetkým rodičom, ktorí majú deti.
Ďakujem pekne.
29. 6. 2021 11:21:51 - 11:23:46 32. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec Blcháč, naozaj toto je zákon, ktorý aj pri jeho oznámení, pri predložení, pokiaľ neprišiel na schôdzu, nemal žiadnu výhradu od nikoho, ani od opozície, ani od koalície, ani od odborníkov, ani od ministerstva financií. Naozaj je to zákon, ktorý nemá žiadnu nástrahu, žiaden problém, neovplyvní negatívne verejné financie, pretože jeho pozitíva vysoko prevažujú nad... a tam vlastne ani negatíva nie sú. Okrem toho, čo tu bolo povedané, okrem konkurencieschopnosti prihraničných regiónoch so štátmi dookola, každý štát naokolo má nižšiu DPH, vytvára aj dôležitý fakt k tomu, aby zamestnávatelia prežili a, čo je dôležité, tí, ktorí sa stretávate so zástupcami gastrosektora, viete, že majú problém vôbec po kríze ľudí opäť prijať a nájsť. Pretože mnohí z nich si našli nové, prácu, novú prácu v odvetviach, ktoré nepodliehajú kríze, obchody, benzínpumpy. Čiže sú to prevádzky, ktoré budú fungovať bez ohľadu na krízu, a nechcú sa do gastrosektora vrátiť, lebo nikto z prevádzkovateľov im nevie zaručiť, že pri ďalšej vlne pri jeseni znova nezačne zatvárať. Čiže naozaj je to zákon bez dopadu na verejné financie, prináša iba pozitíva, dá možnosť prežiť ďalším prevádzkam zamestnávajúcich tisíce a tisíce zamestnancov a nevytvorí v prostredí nič negatívne. Tento zákon môže len pomôcť, preto sme ho predložili, a preto sme aj povedali, že pokiaľ by mal niekto s tým problém, že je to zákon koaličný, nech ho vezmú, tak ako je urobené, a nech ho vláda schváli dnes a zajtra ho predloží v skrátenom legislatívnom konaní a my ho všetci s veľkou radosťou podporíme. Tu ide o podstatu zákona. Tu naozaj nehrá politika žiadnu úlohu.
Ďakujem pekne.
29. 6. 2021 11:07:44 - 11:11:47 32. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, prajem príjemný deň a dovoľte mi, aby som uviedol tento návrh zákona. Gastronomické odvetvie bolo jedným z odvetví, ktoré boli najviac zasiahnuté pandémiou. Reštaurácie, pohostinstvá, ostatné prevádzky stravovania museli byť dlhodobo zatvorené a aj počas lepších období mohli fungovať iba v obmedzenom režime.
V prvej vlne pandémie počas marca, apríla 2020 ukazoval vývoj tržieb v stravovacích zariadeniach zaznamenaných v e-Kase prepad o vyše 80 %. Obmedzenia pohybu obyvateľstva z októbra spôsobili ďalší prepad tržieb cez e-Kasu až o 70 %. Zároveň sa prevádzkam zvýšili náklady, ktoré boli spojené so zabezpečením všetkých hygienických a protiepidemiologických opatrení.
Mnohé z podnikov boli počas tejto pandemickej krízy zatvorené, mnohé skončili so svojou prevádzkou a zvyšné sa snažia prežiť, a preto aj toto odvetvie, ktoré štát nevyhnutne potrebuje, potrebuje teda aj toto odvetvie pomoc. Podnikatelia pôsobiaci v ňom umožňujú stravovanie zamestnancov aj z iných sektorov. Ďalší sa zasa výrazným spôsobom podieľajú na servise, ktorý je poskytovaný turistom. Taktiež sa tento sektor podieľa výrazným spôsobom na celkovej zamestnanosti obyvateľstva. A je teda aj v záujme štátu mať funkčné a prevádzkyschopné gastronomické podniky.
Väčšina gastroprevádzok využila podporu štátu na udržanie zamestnanosti, ktorá však podľa iniciatív a organizácií ich zastupujúcich nebola dostatočná. Napriek tejto pomoci museli mnohí z nich pristúpiť k prepúšťaniu alebo zatváraniu. Niektorí podnikatelia využili tiež odklad odvodov, preddavkov nadaň a splátok úverov, ale stále to považujú oni sami za dočasné riešenia a dlhy tlačia pred sebou.
Preto sme pripravili návrh zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorý hovorí o tom, že do 31. decembra 2022 by sa znížila DPH na služby gastra na 5 % a od 1. 1. 2023 navrhujeme, aby na tieto služby bola znížená sadzba DPH rovnako, ako je to pri ubytovacích zariadeniach na úroveň 10 %.
Zníženie sadzby DPH predstavuje naozaj efektívny a adresný krok na pomoc týmto ťažko skúšaným zariadeniam. Nie je len o tom, že zostane viac financií podnikom, ale môže sa, môžu sa aj znížiť ceny a taktiež sa dokáže prilákať väčší počet zákazníkov. Podľa prepočtov analytikov ministerstva financií bola DPH v týchto sektoroch ročne približne 100 miliónov eur. Zároveň ide o sektor, kde sú pri výbere DPH najvyššie, najvyššie rezervy, podľa prepočtov, ktoré sú k dispozícii, možno až vo výške 200 miliónov eur, a preto predpokladáme, že tento návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na štátny rozpočet, pretože keď sa sadzba DPH zníži, je väčší predpoklad, že aj celkový efektívny výber stúpne.
Slovensko je jednou z mála krajín Európskej únie, ktoré stále uplatňujú základnú sadzbu DPH na stravovacie služby a so sadzbou DPH 20 % patrí Slovensko medzi krajiny, medzi štyri krajiny s najvyššou sadzbou DPH na gastroslužby v Európskej únii a zníženú sadzbu DPH na reštauračné služby, ktorá je od 5 do 13 percent, aplikuje 19 štátov Európskej únie. A toto opatrenie je zároveň jedným z krokov, ktoré bolo odporúčané aj Európskou komisiou pre členské štáty Európskej únie na elimináciu dopadov pandémie na gastrosektor.
Ďakujem pekne za pozornosť a verím, že tento návrh zákona podporíte v prvom čítaní, aby podnikatelia dostali pomoc čo najskôr.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
29. 6. 2021 11:00:24 - 11:01:33 32. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec, áno, máš úplnú pravdu. Na Slovensku máme takmer 3 000 obcí a miest a myslím si, že takmer každé mesto alebo určite každé mesto a takmer každá obec má problémy, ktoré by tento zákon vedel vyriešiť. Ide o zákon, ktorý reaguje na aplikačnú prax, ktorá prináša problémy reálne, praktické pri akýchkoľvek úkonoch rozvoju, investíciách, plánovaní, rozvoja miest a obcí, a naozaj v tomto zákone nie je ni,č čo by prekážalo tomu, aby sa tento zákon mohol podporiť. Vyslovene reaguje len na to, čo život priniesol. Myslím si, že bude mať podporu a má podporu aj v Únii miest Slovenska aj Združení miest a obcí Slovenska a neprináša žiadne nástrahy, ktoré by mohli byť problematické po prijatí tohto zákona. Takže ja ho plne podporujem a verím, že naozaj nájde širokú podporu, lebo tento zákon nie je ani ideologický, ani názorový, ani hodnotový, je vyslovene praktický.
Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 11:50:57 - 11:52:57 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
165.
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Horváthová, vy ste lekárka a ste profesorka, ale zdravotnú starostlivosť neposkytujete na Slovensku. Naozaj ani obhliadky mŕtvych nerobíte, ani ste ich asi nerobili. Ja som ich ešte ako lekár v nemocnici robil, kde bola podmienka, aby sa robila obhliadka mŕtvych lekárom z iného oddelenia ako v tom, kde k úmrtiu došlo. Takže vy nemôžte vedieť, čo bolo funkčné a čo nebolo funkčné. A to vravím preto, lebo naozaj poskytujete, staráte sa o pacientov inej krajiny. To, že tu učíte, to je vaša, je na chválu, ale liečite pacientov inej krajiny.
Tu naozaj bol problém a výsledkom tej súťaže, ktorá priniesla tých organizátorov obhliadok mŕtvych, bolo to, že sa ten čas skrátil na dve hodiny a niečo, lebo predtým sa hodiny a hodiny čakali pozostalí pri mŕtvych a nemohli s telom nič robiť. Takže vy tvrdíte, že to fungovať bude, a ja vám vravím, že jediná istota, čo tvrdia tí, ktorých sa to týka, lekári, je, že to fungovať nebude. Čiže vy rušíte niečo, čo fungovalo, aby ste skúsilo niečo, čo fungovať možno bude alebo nebude. Lekári budú platení menej, lebo teraz bola tá priemerná platba okolo 65 eur, teraz bude 40 eur, a už len, keď vystupujete, mali by ste byť aspoň politicky zorientovaná. Pani podpredsedníčka strany Saková, ktorá je jedinou ženou podpredsedníčkou strany, momentálne naozaj nemá konflikt záujmov, lebo ju prehliadky mŕtvych naozaj nezaujímajú. Toto je pani poslankyňa Saková, naša jediná podpredsedníčka, naozaj ani nechce vykonávať prehliadky mŕtvych, ani ich nebude. Fakt. Ani sa nechystá.
Pán poslanec Suja, máte pravdu. A ja sa vás pýtam, vy sa ma pýtate, či je to normálne. No ja sa pýtam, no čo v tomto štáte, čo robí táto vláda, je normálne.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->