Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2021 11:50:57 - 11:52:57 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Horváthová, vy ste lekárka, ste profesorka, ale zdravotnú starostlivosť neposkytujete na Slovensku. Naozaj ani obhliadky mŕtvych nerobíte, ani ste ich asi ani nerobili. Ja som ich ešte ako lekár v nemocnici robil, kde bola podmienka, aby sa robila obhliadka mŕtvych lekárom z iného oddelenia ako v tom, kde k úmrtiu došlo. Takže vy nemôžte vedieť, čo bolo funkčné a čo nebolo funkčné. A to vravím preto, lebo naozaj poskytujete, staráte sa o pacientov inej krajiny. To, že tu učíte, to je vaša, je na chválu. Ale liečite pacientov inej krajiny.
Tu naozaj bol problém a výsledkom tej súťaže, ktorá priniesla tých organizátorov obhliadok mŕtvych bolo to, že sa ten čas skrátil na dve hodiny a niečo. Lebo predtým sa hodiny a hodiny čakali pozostalí pri mŕtvych a nemohli s telom nič robiť. Takže vy tvrdíte, že to fungovať bude a ja vám vravím, že jediná istota, čo tvrdia tí, ktorých sa to týka, lekári je, že to fungovať nebude. Čiže vy rušíte niečo, čo fungovalo, aby ste skúsilo niečo, čo fungovať možno bude alebo nebude. Lekári budú platení menej, lebo teraz bola tá priemerná platba okolo 65 eur. Teraz bude 40 eur. Už len keď vystupujete, mali by ste byť aspoň politicky zorientovaná. Pani podpredsedníčka strany Saková, ktorá je jedinou ženou podpredsedníčkou strany momentálne naozaj nemá konflikt záujmov, lebo ju prehliadky mŕtvych naozaj nezaujímajú. Toto je pani poslankyňa Saková, naša jediná podpredsedníčka, naozaj ani nechce vykonávať prehliadky mŕtvych, ani ich nebude. Fakt ani sa nechystá.
Pán poslanec Suja, máte pravdu. A ja sa vás pýtam, vy sa ma pýtate, či je to normálne. No ja sa pýtam, no čo v tomto štáte, čo robí táto vláda je normálne. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 11:39:47 - 11:45:43 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené dámy a páni. Tento zákon sám o sebe určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe ale myslím si, že je zásadne pozmenený s pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej a toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá ....
===== určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe, ale myslím si, že je zásadne pozmenený pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej.
A toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá. V minulosti tu bola veľká kritika, keď sa niečo dávalo na poslednú chvíľu a prináša sa zásadná zmena do poskytovania zdravotnej starostlivosti a tej jej časti, ktorá je, bohužiaľ, tá finálna a tá tragická. A pozmeňujúci návrh tu prináša zásadnú zmenu k obhliadkam mŕtvych, ktoré dlhé roky boli problematické. Do roku 2018 bol problém s tým, aby sa obhliadka mŕtvych urobila v čase čo najkratšom, pretože obhliadka mŕtvych je zásadný akt, po ktorom sa môžu, po ktorom môžu nasledovať všetky ostatné procesy, aby mohli sa pozostalí s nebožtíkom, teda s rodinným príslušníkom rozlúčiť. Výsledkom toho bolo, že v lete 2018 bol prijatý návrh zákona, ktorý to konečne vyriešil a bol prijatý na základe konsenzu, tých ktorí prehliadky majú vykonávať, teda organizácii, ktorých zastupujú. Bola to Slovenská lekárska komora, Zväz mladých poskytovateľ, Asociácia súkromných lekárov. A po rokoch sa konečne problém vyriešil a výsledkom toho bolo, výsledkom toho bolo, že čas, čas, ktorý bol od úmrtia po prehliadku mŕtveho sa skrátil zhruba na dve a štvrť alebo dva a pol hodiny. Bol to kompromisný návrh, ktorý samozrejme priniesol finančné nároky, na rozpočet. Ale na druhej strane vyriešil jeden problém, ktorý tu dlhodobo pretrvával.
Tu sa pozmeňujúcim návrhom priamo v pléne vytvára zásadná zmena, ktorá niečo, čo funguje, mení na systém, ktorý môže fungovať, ale podľa nich, ktorých sa týka fungovať nebude. Čiže zásadná otázka je, že prečo ideme meniť niečo, čo funguje, niečím, čo podľa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a organizácií, ktoré ich zastupujú môže urobiť komplikáciu. Ako je to úplne nezmyselné, pretože po dlhých rokoch sa konečne našlo niečo, čo prinieslo relatívny kľud a poriadok. Má to samozrejme svoje chyby, lebo tá obhliadky mŕtvych tiel je stále a je to jednak aj finančne neatraktívne, ale je to stále problematické. Ale my ideme, my ideme urobiť niečo pozmeňujúcim návrhom, ktorý je daný priamo v pléne, pretože aj do včera večera sa vlastne úplne presne nevedelo, čo predložené bude, lebo aj tento pozmeňujúci návrh má nejaké zmeny. A ideme vytvoriť otáznik, či na základe dobrovoľnosti to bude schopný Úrad pre dohľad zvládnuť alebo či teda budú lekári nútení robiť tieto obhliadky na základe povinného rozpisu a či ich budú robiť tak, že ich pacienti v čakárňach budú čakať, kým urobia obhliadku alebo či sa teda budú čakať pozostalí, kým lekár odambuluje svoj normálny pracovný čas, a tú prehliadky urobí potom.
Myslím si, že všetky tie problémy, ktoré sa toho týkajú vrátane toho, že máme nedostatok lekárov ambulantných, máme vysoký priemer vekový týchto lekárov. Čiže my tu vytvárame, z môjho pohľadu, zjavne bezdôvodne situáciu, ktorá skomplikujú súčasne, súčasný ako tak fungujúci stav. Preto vás chcem poprosiť, aby sme takúto zásadnú zmenu, ktorá naozaj zákon, ktorý nebol výrazne problematický bez pozmeňujúcich návrhov, ktorá táto zmena týmto pozmeňujúcim návrhom celý zákon komplikuje. A opakujem. Ide o prehliadku mŕtvych. Myslím si, že každý z nás sa v živote s prehliadkou mŕtveho stretne, či už je to nejaký rodinný príslušník, otec, starý otec alebo niekto blízky. A keď máme vytvorený konečne systém, ktorý to vie zabezpečiť a opakujem, kde priemerný čas obhliadky je dve a štvrť hodiny po úmrtí, chceme ho skomplikovať niečím, čo sa vracia do stavu pred rokom 2018, keď vznikli komplikácie pri obhliadkach mŕtvych.
Čiže jednak keď sa má nejaká zmena stať, mala by ísť riadnym zákonom, aby k tomu prebehlo riadne pripomienkové konanie, aby sa všetky relevantné subjekty mohli pripraviť. A určite by sa takáto zmena nemala diať poslaneckým návrhom priamo v pléne, keď je praktický nulový čas na to, aby sa toho tí, ktorých sa to týka vyjadriť vedeli. Aby vedeli predniesť pripomienky, o ktorých sa dá diskutovať. Naozaj robíme niečo, čo v súčasnom fungujúcom stave vytvorí zbytočný chaos. A opakujem, je to názor tých, ktorí tie služby robia, resp. tých asociácií, ktoré, tých lekárov, ktorí tieto prehliadky robia, zastupujú. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 11:39:47 - 11:45:43 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené dámy a páni. Tento zákon sám o sebe určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe ale myslím si, že je zásadne pozmenený s pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej a toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá ....
===== určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe, ale myslím si, že je zásadne pozmenený pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej.
A toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá. V minulosti tu bola veľká kritika, keď sa niečo dávalo na poslednú chvíľu a prináša sa zásadná zmena do poskytovania zdravotnej starostlivosti a tej jej časti, ktorá je, bohužiaľ, tá finálna a tá tragická. A pozmeňujúci návrh tu prináša zásadnú zmenu k obhliadkam mŕtvych, ktoré dlhé roky boli problematické. Do roku 2018 bol problém s tým, aby sa obhliadka mŕtvych urobila v čase čo najkratšom, pretože obhliadka mŕtvych je zásadný akt, po ktorom sa môžu, po ktorom môžu nasledovať všetky ostatné procesy, aby mohli sa pozostalí s nebožtíkom, teda s rodinným príslušníkom rozlúčiť. Výsledkom toho bolo, že v lete 2018 bol prijatý návrh zákona, ktorý to konečne vyriešil a bol prijatý na základe konsenzu, tých ktorí prehliadky majú vykonávať, teda organizácii, ktorých zastupujú. Bola to Slovenská lekárska komora, Zväz mladých poskytovateľ, Asociácia súkromných lekárov. A po rokoch sa konečne problém vyriešil a výsledkom toho bolo, výsledkom toho bolo, že čas, čas, ktorý bol od úmrtia po prehliadku mŕtveho sa skrátil zhruba na dve a štvrť alebo dva a pol hodiny. Bol to kompromisný návrh, ktorý samozrejme priniesol finančné nároky, na rozpočet. Ale na druhej strane vyriešil jeden problém, ktorý tu dlhodobo pretrvával.
Tu sa pozmeňujúcim návrhom priamo v pléne vytvára zásadná zmena, ktorá niečo, čo funguje, mení na systém, ktorý môže fungovať, ale podľa nich, ktorých sa týka fungovať nebude. Čiže zásadná otázka je, že prečo ideme meniť niečo, čo funguje, niečím, čo podľa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a organizácií, ktoré ich zastupujú môže urobiť komplikáciu. Ako je to úplne nezmyselné, pretože po dlhých rokoch sa konečne našlo niečo, čo prinieslo relatívny kľud a poriadok. Má to samozrejme svoje chyby, lebo tá obhliadky mŕtvych tiel je stále a je to jednak aj finančne neatraktívne, ale je to stále problematické. Ale my ideme, my ideme urobiť niečo pozmeňujúcim návrhom, ktorý je daný priamo v pléne, pretože aj do včera večera sa vlastne úplne presne nevedelo, čo predložené bude, lebo aj tento pozmeňujúci návrh má nejaké zmeny. A ideme vytvoriť otáznik, či na základe dobrovoľnosti to bude schopný Úrad pre dohľad zvládnuť alebo či teda budú lekári nútení robiť tieto obhliadky na základe povinného rozpisu a či ich budú robiť tak, že ich pacienti v čakárňach budú čakať, kým urobia obhliadku alebo či sa teda budú čakať pozostalí, kým lekár odambuluje svoj normálny pracovný čas, a tú prehliadky urobí potom.
Myslím si, že všetky tie problémy, ktoré sa toho týkajú vrátane toho, že máme nedostatok lekárov ambulantných, máme vysoký priemer vekový týchto lekárov. Čiže my tu vytvárame, z môjho pohľadu, zjavne bezdôvodne situáciu, ktorá skomplikujú súčasne, súčasný ako tak fungujúci stav. Preto vás chcem poprosiť, aby sme takúto zásadnú zmenu, ktorá naozaj zákon, ktorý nebol výrazne problematický bez pozmeňujúcich návrhov, ktorá táto zmena týmto pozmeňujúcim návrhom celý zákon komplikuje. A opakujem. Ide o prehliadku mŕtvych. Myslím si, že každý z nás sa v živote s prehliadkou mŕtveho stretne, či už je to nejaký rodinný príslušník, otec, starý otec alebo niekto blízky. A keď máme vytvorený konečne systém, ktorý to vie zabezpečiť a opakujem, kde priemerný čas obhliadky je dve a štvrť hodiny po úmrtí, chceme ho skomplikovať niečím, čo sa vracia do stavu pred rokom 2018, keď vznikli komplikácie pri obhliadkach mŕtvych.
Čiže jednak keď sa má nejaká zmena stať, mala by ísť riadnym zákonom, aby k tomu prebehlo riadne pripomienkové konanie, aby sa všetky relevantné subjekty mohli pripraviť. A určite by sa takáto zmena nemala diať poslaneckým návrhom priamo v pléne, keď je praktický nulový čas na to, aby sa toho tí, ktorých sa to týka vyjadriť vedeli. Aby vedeli predniesť pripomienky, o ktorých sa dá diskutovať. Naozaj robíme niečo, čo v súčasnom fungujúcom stave vytvorí zbytočný chaos. A opakujem, je to názor tých, ktorí tie služby robia, resp. tých asociácií, ktoré, tých lekárov, ktorí tieto prehliadky robia, zastupujú. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 11:39:47 - 11:45:43 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené dámy a páni. Tento zákon sám o sebe určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe ale myslím si, že je zásadne pozmenený s pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej a toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá ....
===== určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe, ale myslím si, že je zásadne pozmenený pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej.
A toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá. V minulosti tu bola veľká kritika, keď sa niečo dávalo na poslednú chvíľu a prináša sa zásadná zmena do poskytovania zdravotnej starostlivosti a tej jej časti, ktorá je, bohužiaľ, tá finálna a tá tragická. A pozmeňujúci návrh tu prináša zásadnú zmenu k obhliadkam mŕtvych, ktoré dlhé roky boli problematické. Do roku 2018 bol problém s tým, aby sa obhliadka mŕtvych urobila v čase čo najkratšom, pretože obhliadka mŕtvych je zásadný akt, po ktorom sa môžu, po ktorom môžu nasledovať všetky ostatné procesy, aby mohli sa pozostalí s nebožtíkom, teda s rodinným príslušníkom rozlúčiť. Výsledkom toho bolo, že v lete 2018 bol prijatý návrh zákona, ktorý to konečne vyriešil a bol prijatý na základe konsenzu, tých ktorí prehliadky majú vykonávať, teda organizácii, ktorých zastupujú. Bola to Slovenská lekárska komora, Zväz mladých poskytovateľ, Asociácia súkromných lekárov. A po rokoch sa konečne problém vyriešil a výsledkom toho bolo, výsledkom toho bolo, že čas, čas, ktorý bol od úmrtia po prehliadku mŕtveho sa skrátil zhruba na dve a štvrť alebo dva a pol hodiny. Bol to kompromisný návrh, ktorý samozrejme priniesol finančné nároky, na rozpočet. Ale na druhej strane vyriešil jeden problém, ktorý tu dlhodobo pretrvával.
Tu sa pozmeňujúcim návrhom priamo v pléne vytvára zásadná zmena, ktorá niečo, čo funguje, mení na systém, ktorý môže fungovať, ale podľa nich, ktorých sa týka fungovať nebude. Čiže zásadná otázka je, že prečo ideme meniť niečo, čo funguje, niečím, čo podľa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a organizácií, ktoré ich zastupujú môže urobiť komplikáciu. Ako je to úplne nezmyselné, pretože po dlhých rokoch sa konečne našlo niečo, čo prinieslo relatívny kľud a poriadok. Má to samozrejme svoje chyby, lebo tá obhliadky mŕtvych tiel je stále a je to jednak aj finančne neatraktívne, ale je to stále problematické. Ale my ideme, my ideme urobiť niečo pozmeňujúcim návrhom, ktorý je daný priamo v pléne, pretože aj do včera večera sa vlastne úplne presne nevedelo, čo predložené bude, lebo aj tento pozmeňujúci návrh má nejaké zmeny. A ideme vytvoriť otáznik, či na základe dobrovoľnosti to bude schopný Úrad pre dohľad zvládnuť alebo či teda budú lekári nútení robiť tieto obhliadky na základe povinného rozpisu a či ich budú robiť tak, že ich pacienti v čakárňach budú čakať, kým urobia obhliadku alebo či sa teda budú čakať pozostalí, kým lekár odambuluje svoj normálny pracovný čas, a tú prehliadky urobí potom.
Myslím si, že všetky tie problémy, ktoré sa toho týkajú vrátane toho, že máme nedostatok lekárov ambulantných, máme vysoký priemer vekový týchto lekárov. Čiže my tu vytvárame, z môjho pohľadu, zjavne bezdôvodne situáciu, ktorá skomplikujú súčasne, súčasný ako tak fungujúci stav. Preto vás chcem poprosiť, aby sme takúto zásadnú zmenu, ktorá naozaj zákon, ktorý nebol výrazne problematický bez pozmeňujúcich návrhov, ktorá táto zmena týmto pozmeňujúcim návrhom celý zákon komplikuje. A opakujem. Ide o prehliadku mŕtvych. Myslím si, že každý z nás sa v živote s prehliadkou mŕtveho stretne, či už je to nejaký rodinný príslušník, otec, starý otec alebo niekto blízky. A keď máme vytvorený konečne systém, ktorý to vie zabezpečiť a opakujem, kde priemerný čas obhliadky je dve a štvrť hodiny po úmrtí, chceme ho skomplikovať niečím, čo sa vracia do stavu pred rokom 2018, keď vznikli komplikácie pri obhliadkach mŕtvych.
Čiže jednak keď sa má nejaká zmena stať, mala by ísť riadnym zákonom, aby k tomu prebehlo riadne pripomienkové konanie, aby sa všetky relevantné subjekty mohli pripraviť. A určite by sa takáto zmena nemala diať poslaneckým návrhom priamo v pléne, keď je praktický nulový čas na to, aby sa toho tí, ktorých sa to týka vyjadriť vedeli. Aby vedeli predniesť pripomienky, o ktorých sa dá diskutovať. Naozaj robíme niečo, čo v súčasnom fungujúcom stave vytvorí zbytočný chaos. A opakujem, je to názor tých, ktorí tie služby robia, resp. tých asociácií, ktoré, tých lekárov, ktorí tieto prehliadky robia, zastupujú. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 11:39:47 - 11:45:43 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené dámy a páni. Tento zákon sám o sebe určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe ale myslím si, že je zásadne pozmenený s pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej a toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá ....
===== určite nebol nejako konfliktný a riešil nejaké problémy z aplikačnej praxe, ale myslím si, že je zásadne pozmenený pozmeňujúcim návrhom pani poslankyne Záborskej.
A toto je príklad ako sa legislatíva robiť nemá. V minulosti tu bola veľká kritika, keď sa niečo dávalo na poslednú chvíľu a prináša sa zásadná zmena do poskytovania zdravotnej starostlivosti a tej jej časti, ktorá je, bohužiaľ, tá finálna a tá tragická. A pozmeňujúci návrh tu prináša zásadnú zmenu k obhliadkam mŕtvych, ktoré dlhé roky boli problematické. Do roku 2018 bol problém s tým, aby sa obhliadka mŕtvych urobila v čase čo najkratšom, pretože obhliadka mŕtvych je zásadný akt, po ktorom sa môžu, po ktorom môžu nasledovať všetky ostatné procesy, aby mohli sa pozostalí s nebožtíkom, teda s rodinným príslušníkom rozlúčiť. Výsledkom toho bolo, že v lete 2018 bol prijatý návrh zákona, ktorý to konečne vyriešil a bol prijatý na základe konsenzu, tých ktorí prehliadky majú vykonávať, teda organizácii, ktorých zastupujú. Bola to Slovenská lekárska komora, Zväz mladých poskytovateľ, Asociácia súkromných lekárov. A po rokoch sa konečne problém vyriešil a výsledkom toho bolo, výsledkom toho bolo, že čas, čas, ktorý bol od úmrtia po prehliadku mŕtveho sa skrátil zhruba na dve a štvrť alebo dva a pol hodiny. Bol to kompromisný návrh, ktorý samozrejme priniesol finančné nároky, na rozpočet. Ale na druhej strane vyriešil jeden problém, ktorý tu dlhodobo pretrvával.
Tu sa pozmeňujúcim návrhom priamo v pléne vytvára zásadná zmena, ktorá niečo, čo funguje, mení na systém, ktorý môže fungovať, ale podľa nich, ktorých sa týka fungovať nebude. Čiže zásadná otázka je, že prečo ideme meniť niečo, čo funguje, niečím, čo podľa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a organizácií, ktoré ich zastupujú môže urobiť komplikáciu. Ako je to úplne nezmyselné, pretože po dlhých rokoch sa konečne našlo niečo, čo prinieslo relatívny kľud a poriadok. Má to samozrejme svoje chyby, lebo tá obhliadky mŕtvych tiel je stále a je to jednak aj finančne neatraktívne, ale je to stále problematické. Ale my ideme, my ideme urobiť niečo pozmeňujúcim návrhom, ktorý je daný priamo v pléne, pretože aj do včera večera sa vlastne úplne presne nevedelo, čo predložené bude, lebo aj tento pozmeňujúci návrh má nejaké zmeny. A ideme vytvoriť otáznik, či na základe dobrovoľnosti to bude schopný Úrad pre dohľad zvládnuť alebo či teda budú lekári nútení robiť tieto obhliadky na základe povinného rozpisu a či ich budú robiť tak, že ich pacienti v čakárňach budú čakať, kým urobia obhliadku alebo či sa teda budú čakať pozostalí, kým lekár odambuluje svoj normálny pracovný čas, a tú prehliadky urobí potom.
Myslím si, že všetky tie problémy, ktoré sa toho týkajú vrátane toho, že máme nedostatok lekárov ambulantných, máme vysoký priemer vekový týchto lekárov. Čiže my tu vytvárame, z môjho pohľadu, zjavne bezdôvodne situáciu, ktorá skomplikujú súčasne, súčasný ako tak fungujúci stav. Preto vás chcem poprosiť, aby sme takúto zásadnú zmenu, ktorá naozaj zákon, ktorý nebol výrazne problematický bez pozmeňujúcich návrhov, ktorá táto zmena týmto pozmeňujúcim návrhom celý zákon komplikuje. A opakujem. Ide o prehliadku mŕtvych. Myslím si, že každý z nás sa v živote s prehliadkou mŕtveho stretne, či už je to nejaký rodinný príslušník, otec, starý otec alebo niekto blízky. A keď máme vytvorený konečne systém, ktorý to vie zabezpečiť a opakujem, kde priemerný čas obhliadky je dve a štvrť hodiny po úmrtí, chceme ho skomplikovať niečím, čo sa vracia do stavu pred rokom 2018, keď vznikli komplikácie pri obhliadkach mŕtvych.
Čiže jednak keď sa má nejaká zmena stať, mala by ísť riadnym zákonom, aby k tomu prebehlo riadne pripomienkové konanie, aby sa všetky relevantné subjekty mohli pripraviť. A určite by sa takáto zmena nemala diať poslaneckým návrhom priamo v pléne, keď je praktický nulový čas na to, aby sa toho tí, ktorých sa to týka vyjadriť vedeli. Aby vedeli predniesť pripomienky, o ktorých sa dá diskutovať. Naozaj robíme niečo, čo v súčasnom fungujúcom stave vytvorí zbytočný chaos. A opakujem, je to názor tých, ktorí tie služby robia, resp. tých asociácií, ktoré, tých lekárov, ktorí tieto prehliadky robia, zastupujú. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 9:24:07 - 9:25:44 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Taraba, súhlasím, to sú otázky legitímne, ktoré prichádzajú a ktoré bude musieť ministerstvo jasne zodpovedať, pretože ten úrad a jeho vznik a jeho potreba bude spochybňovaná, lebo súhlasím s ´one in - one out´. Keď úrad vznikne, tak jeden úrad by sme mali zrušiť, neviem, či ÚDZS alebo NCDI (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené). Ale, vraciam sa k tomu, obsah nespochybňuje nikto, lebo obsah je nespochybniteľný, že má priniesť výsledok. Pýtame sa opäť, či daný obsah, aj keď bude sa tváriť nezávislejšie, lebo to bude úrad, teda nie oddelenie alebo časť ministerstva, ale obsahovo bude robiť to isté, čo by sa aj teraz, to ministerstvo zvládlo. A keď stále na tom konečnom poschodí je minister, jedno aký, jedno za akej vlády, tak stále to, tá nezávislosť bude ovplyvnená tým, že tá hlava tam je a teda to rozhodnutie konečné tak či tak môže byť politicky, politicky ovplyvnené. Čiže či má význam, a preto som hovoril aj o tých piatich miliónoch, keď niečo má priniesť päť miliónov a zároveň to päť miliónov stojí, či nie je jednoduchšie teda využiť...
===== aký, jedno za akej vlády, tak stále to tá nezávislosť bude ovplyvnená tým, že tá hlava tam je a teda to rozhodnutie konečné tak či tak môže byť politicky, politicky ovplyvnené. Čiže či má význam , a preto som hovoril aj o tých 5 miliónoch, keď niečo má priniesť 5 miliónov a zároveň to 5 miliónov stojí, či nie je jednoduchšie teda využiť kapacity, ktoré sú, však tí ľudia, ktorí začnú robiť na úrade vrátane šéfa, ktorý je už dopredu jasný aký bude, tí tam robia aj teraz. Čiže základná otázka je, či treba vytvárať ďalší úrad, prečo to nevieme zvládnuť s kapacitami, ktoré na ministerstve máme, lebo aj na ten úrad pôjdu len tí ľudia z ministerstva, ktorí tam teraz sú. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 9:24:07 - 9:25:44 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Taraba, súhlasím, to sú otázky legitímne, ktoré prichádzajú a ktoré bude musieť ministerstvo jasne zodpovedať, pretože ten úrad a jeho vznik a jeho potreba bude spochybňovaná, lebo súhlasím s ´one in - one out´. Keď úrad vznikne, tak jeden úrad by sme mali zrušiť, neviem, či ÚDZS alebo NCDI (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené). Ale, vraciam sa k tomu, obsah nespochybňuje nikto, lebo obsah je nespochybniteľný, že má priniesť výsledok. Pýtame sa opäť, či daný obsah, aj keď bude sa tváriť nezávislejšie, lebo to bude úrad, teda nie oddelenie alebo časť ministerstva, ale obsahovo bude robiť to isté, čo by sa aj teraz, to ministerstvo zvládlo. A keď stále na tom konečnom poschodí je minister, jedno aký, jedno za akej vlády, tak stále to, tá nezávislosť bude ovplyvnená tým, že tá hlava tam je a teda to rozhodnutie konečné tak či tak môže byť politicky, politicky ovplyvnené. Čiže či má význam, a preto som hovoril aj o tých piatich miliónoch, keď niečo má priniesť päť miliónov a zároveň to päť miliónov stojí, či nie je jednoduchšie teda využiť...
===== aký, jedno za akej vlády, tak stále to tá nezávislosť bude ovplyvnená tým, že tá hlava tam je a teda to rozhodnutie konečné tak či tak môže byť politicky, politicky ovplyvnené. Čiže či má význam , a preto som hovoril aj o tých 5 miliónoch, keď niečo má priniesť 5 miliónov a zároveň to 5 miliónov stojí, či nie je jednoduchšie teda využiť kapacity, ktoré sú, však tí ľudia, ktorí začnú robiť na úrade vrátane šéfa, ktorý je už dopredu jasný aký bude, tí tam robia aj teraz. Čiže základná otázka je, či treba vytvárať ďalší úrad, prečo to nevieme zvládnuť s kapacitami, ktoré na ministerstve máme, lebo aj na ten úrad pôjdu len tí ľudia z ministerstva, ktorí tam teraz sú. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 9:24:07 - 9:25:44 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Taraba, súhlasím, to sú otázky legitímne, ktoré prichádzajú a ktoré bude musieť ministerstvo jasne zodpovedať, pretože ten úrad a jeho vznik a jeho potreba bude spochybňovaná, lebo súhlasím s ´one in - one out´. Keď úrad vznikne, tak jeden úrad by sme mali zrušiť, neviem, či ÚDZS alebo NCDI (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené). Ale, vraciam sa k tomu, obsah nespochybňuje nikto, lebo obsah je nespochybniteľný, že má priniesť výsledok. Pýtame sa opäť, či daný obsah, aj keď bude sa tváriť nezávislejšie, lebo to bude úrad, teda nie oddelenie alebo časť ministerstva, ale obsahovo bude robiť to isté, čo by sa aj teraz, to ministerstvo zvládlo. A keď stále na tom konečnom poschodí je minister, jedno aký, jedno za akej vlády, tak stále to, tá nezávislosť bude ovplyvnená tým, že tá hlava tam je a teda to rozhodnutie konečné tak či tak môže byť politicky, politicky ovplyvnené. Čiže či má význam, a preto som hovoril aj o tých piatich miliónoch, keď niečo má priniesť päť miliónov a zároveň to päť miliónov stojí, či nie je jednoduchšie teda využiť...
===== aký, jedno za akej vlády, tak stále to tá nezávislosť bude ovplyvnená tým, že tá hlava tam je a teda to rozhodnutie konečné tak či tak môže byť politicky, politicky ovplyvnené. Čiže či má význam , a preto som hovoril aj o tých 5 miliónoch, keď niečo má priniesť 5 miliónov a zároveň to 5 miliónov stojí, či nie je jednoduchšie teda využiť kapacity, ktoré sú, však tí ľudia, ktorí začnú robiť na úrade vrátane šéfa, ktorý je už dopredu jasný aký bude, tí tam robia aj teraz. Čiže základná otázka je, či treba vytvárať ďalší úrad, prečo to nevieme zvládnuť s kapacitami, ktoré na ministerstve máme, lebo aj na ten úrad pôjdu len tí ľudia z ministerstva, ktorí tam teraz sú. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 9:24:07 - 9:25:44 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Taraba, súhlasím, to sú otázky legitímne, ktoré prichádzajú a ktoré bude musieť ministerstvo jasne zodpovedať, pretože ten úrad a jeho vznik a jeho potreba bude spochybňovaná, lebo súhlasím s ´one in - one out´. Keď úrad vznikne, tak jeden úrad by sme mali zrušiť, neviem, či ÚDZS alebo NCDI (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené). Ale, vraciam sa k tomu, obsah nespochybňuje nikto, lebo obsah je nespochybniteľný, že má priniesť výsledok. Pýtame sa opäť, či daný obsah, aj keď bude sa tváriť nezávislejšie, lebo to bude úrad, teda nie oddelenie alebo časť ministerstva, ale obsahovo bude robiť to isté, čo by sa aj teraz, to ministerstvo zvládlo. A keď stále na tom konečnom poschodí je minister, jedno aký, jedno za akej vlády, tak stále to, tá nezávislosť bude ovplyvnená tým, že tá hlava tam je a teda to rozhodnutie konečné tak či tak môže byť politicky, politicky ovplyvnené. Čiže či má význam, a preto som hovoril aj o tých piatich miliónoch, keď niečo má priniesť päť miliónov a zároveň to päť miliónov stojí, či nie je jednoduchšie teda využiť...
===== aký, jedno za akej vlády, tak stále to tá nezávislosť bude ovplyvnená tým, že tá hlava tam je a teda to rozhodnutie konečné tak či tak môže byť politicky, politicky ovplyvnené. Čiže či má význam , a preto som hovoril aj o tých 5 miliónoch, keď niečo má priniesť 5 miliónov a zároveň to 5 miliónov stojí, či nie je jednoduchšie teda využiť kapacity, ktoré sú, však tí ľudia, ktorí začnú robiť na úrade vrátane šéfa, ktorý je už dopredu jasný aký bude, tí tam robia aj teraz. Čiže základná otázka je, či treba vytvárať ďalší úrad, prečo to nevieme zvládnuť s kapacitami, ktoré na ministerstve máme, lebo aj na ten úrad pôjdu len tí ľudia z ministerstva, ktorí tam teraz sú. Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 9:14:24 - 9:19:51 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Príjemný deň prajem. Vážený pán predsedajúci, ctený pán minister, vážené dámy, vážení páni, je to prvé čítanie, čiže myslím si, že tých otázok a pozmeňujúcich návrhov ešte bude relatívne dosť, ale chcem prispieť do diskusie aj ja a dajme z otázok, ktoré vznikli na základe pripomienkového konania.
Čiže prvá zásadná otázka je, prečo ďalší úrad? Pretože naozaj ministerstvo zdravotníctva má personálne kompetencie, má, vie si aj v organizačnej štruktúre vyčleniť ľudí, ktorí to robia aj teraz, ktorí daný, ktorí daný obsah, ktorý má úrad mať, môžu zvládnuť, pretože tak či tak to bude len o ľuďoch. A keď hovoríme o nezávislosti, podotýkam, že to bola jedna z pripomienok a vlastne to je aj v § 5 ods. 4, riaditeľ zodpovedá ministrovi za plnenie úloh inštitútu, má byť platený úrad zo zdravotného poistenia, čiže aj zdravotné poisťovne tam budú chcieť mať zrejme v nejakom dozornom alebo v nejakom kontrolnom orgáne alebo pri nomináciách nejaké slovo. Čiže aj tak pôjde teda o úrad, ktorý jednak vznikne ďalší úrad, my, ja tvrdím, že mohlo to naďalej ministerstvo zdravotníctva a tá nezávislosť aj tak bude svojím spôsobom obmedzená, lebo aj tak bude zodpovedať ministrovi zdravotníctva, ktorý vždy bude politickým nominantom.
Po druhé, teda má to byť platené zo zdravotného poistenia. Tu je otázka miery efektívnosti vynaložených zdrojov. Zo zdravotného poistenia máme hradený úrad pre dohľad, Národné centrum zdravotníckych informácií, operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, čiže pôjde o ďalší úrad, ktorý bude platený zo zdravotného poistenia, to znamená, že časť poistenia, ktoré majú ísť na zdravotnú starostlivosť, pôjde na vznik nového úradu.
Zákon odoberá kompetencie ministerstvu zdravotníctva, aj úradu pre dohľad, pretože ich presúva novému úradu, tak zrejme by malo byť, mali by ísť k odoberaniu kompetencie aj peniaze z ministerstva alebo z úradu pre dohľad. To nikde nebolo spomenuté, teda keď nový úrad mal vzniknúť a keď niekomu sa odoberajú kompetencie, tak tie peniaze by mali byť tým subjektom, ktorých kompetencie budú mať menej odobraté. Bolo na to upozorňované, že časť nákladov má ísť aj z rozpočtu. A ďalšia vec, časť nákladu má ísť aj z rozpočtu a v rozpočte zatiaľ na to nie je krytie.
Návrh tvrdí, že sa má ušetriť päť miliónov eur ročne. Zase, chceme vidieť analýzy, pretože nijak o to zatiaľ nie je preukázané. Bolo len povedané, že je to päť miliónov ročne. A ďalšia otázka, či opäť potrebujeme na to zvláštny úrad.
Vraciam sa k tomu, obsah je určite dôležitý, ale ani iné krajiny, ani mnoho krajín nemá takéto novovytvorené úrady. A predstavte si, že by vzniklo 27 rozličných úradov v každom členskom štáte Európskej únie. Česká republika nemá takýto úrad. Iné krajiny, napríklad Chorvátsko či Slovinsko, na tieto úlohy im pomáhajú a plnia ich napríklad príslušné univerzity v daných štátoch. A čo sa týka tej práce úradu, ten úrad by možnože mohol byť aj čiastočne samofinancovateľný, o tom sme zatiaľ tiež nič nepočuli. V Kanade vykonáva aj komerčnú činnosť, za ktorú inkasuje financie, a dokáže si zaplatiť svoju prevádzku.
Chcem sa pristaviť ku medzirezortnom pripomienkovom konaní. Bolo vznesených 318 pripomienok, 78 zásadných, čiže Asociácia na ochranu práv pacientov 10 zásadných pripomienok, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení 19 zásadných pripomienok, ministerstvo financií šesť zásadných pripomienok, MIRRI tri zásadné pripomienky, úrad na ochranu osobných údajov, všeobecná zdravotná atď. atď. Stále je viac ako 31 zásadných pripomienok od relevantných inštitúcií nezakceptovaných, čiže s tým sa bude treba popasovať, lebo tie pripomienky prichádzajú aj z ústredných orgánov štátnej správy, aj od pacientskych organizácií, aj od zamestnávateľov, aj od nových ďalších. A spomeniem niektoré asociácie aj na ochranu práv pacientov, namietali, citujem: "Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy uvádza klamlivé, rozporné informácie. Povinný odvod zdravotných poisťovní odoberá zdroje pre financovanie zdravotnej starostlivosti. Bez navýšenia odvodov tak vznikne významný vplyv na rozpočet verejnej správy, ktorý je pre pacientov neakceptovateľný."
Alebo druhá pripomienka Asociácie na ochranu práv pacientov: "Návrh zákona neprináša benefit pre pacientov, naopak, znižuje ich dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ako aj zdroje, ktoré sú určené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti." Alebo Asociácia zamestnávateľských zväzok namietala proti, že proti postupu nového úradu sa nebude možné odvolať. Teda ak proti postupu úradu nie je možné odvolanie či revízny proces, je to zjavný priestor pre vytváranie korupčných schém, lebo jeden udrží, úrad drží všetkých účastníkov trhu v rukách. Čiže toto je stanovisko Asociácie zamestnávateľských zväzov.
Čiže toto sú všetko veci, ktoré pre prvé čítanie tých otázok bude ešte veľa, ale minimálne by som teda požiadal ministra zdravotníctva, aby sa zamerali najmä na zásadné pripomienky, ktoré boli vznesené v medzirezortnom pripomienkovom konaní.
Ďakujem pekne.
22. 6. 2021 9:10:37 - 9:11:20 32. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Ja viacero otázok položím vo svojom vystúpení.
Pani predsedníčka, ďakujeme pekne, že nás pozývate na rokovania, len to nás musí pozvať pán minister. Verím, že nás pozve aspoň v záverečnej reči aj on, lebo doteraz napriek tomu, že ste nás vy pozývali, tak bývalý minister nás zo zásady nepozval nikde a na ministerstvo nás nepustil. Takže je tam veľa otázok, mnoho z nich v reakcii na vaše vystúpenie povedal aj pán poslanec Taraba. Ja niektoré z nich spomeniem, lebo určite je obsah potrebný, ale otázne je, či forma má byť taká. Je tam naozaj mnoho, mnoho, mnoho otázok ešte, ale sme v prvom čítaní. Ďakujem pekne.
3. 5. 2021 17:05:29 - 17:06:59 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Ďakujem pekne. Pán poslanec, keď ste prišli na úrad pani Remišovej, tak sme si povedali, že aspoň prišiel človek, ktorý prišiel z praxe, z regiónu, z obce ako starosta, ktorý bude vedieť, čo sa robí, a aj vaše slová o tom, že regionálnemu rozvoju sa nevenuje taká pozornosť, aká by sa mala, alebo resp. že to nové ministerstvo je ministerstvo eurofondov, a nie regionálneho rozvoja naozaj svedčí o tom čo sa reálne deje, do miest a obcí neprichádza žiadna pomoc teraz, a preto chápeme, že, že ste sa rozhodli odísť, lebo ste sa na to nemohli pozerať, ale vy ste sa vždy profilovali aj ako niekto, kto vie pracovať s rómskymi komunitami, tak možno by ste ešte mohli zabojovať teraz, kým ešte ste v strane ZA ĽUDÍ, o to, aby napríklad rómske občianske hliadky po 30. 6. nezanikli. Určite viete, je to problém miest a obcí, nie sú na to peniaze, nie sú na to výzvy, sú s tým dobré skúsenosti, určite to sám viete a zrazu po 30. 6., aj keď to má každý plné ústa toho, ako sa dá pracovať s touto komunitou, zrazu po 30. 6. prázdno, nič.
Tak verím, že kým ste v strane, ktorá reprezentuje vládu, tak aspoň urobíte niečo pre mestá a obce, pretože v mnohých veciach sa na nich, bohužiaľ, aj ministerstvo, kde ste boli, vykašľalo, a myslím si, že aj to je jeden z dôvodov, prečo ste museli odísť.
Ďakujem pekne.
24. 2. 2021 14:26:47 - 14:28:21 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 431 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, myslím si, že pán minister je aj svojprávny, aj dospelý, aj obliecť sa vie, aj prehovoriť vie. Myslím si, že jeho chrániť netreba. Ale riešime skrátené legislatívne konanie a prešlo sedem mesiacov od 21. júla 2020, keď vstúpila do platnosti novela zákona o diaľničnej známke, ktorú vtedy predkladal, však povedzme to tu rovno, minister Sulík takisto v skrátenom legislatívnom konaní. Takisto sme upozorňovali, že v skrátenom legislatívnom konaní sa nerobí kvalitná legislatíva. A teraz ho musí obhajovať váš pán minister. Ale je to súčasť vlády, je to jedno koliesko z celého súkolia a taká istá vina za chybne prijaté zákony ide na každého a vláda tento zákon schválila.
Pán predseda, ja viem, že donekonečna sa dá vracať do minulosti, ale vracať sa k tomu, čo bolo pred dvadsiatimi rokmi, keď ste tu reagovali na niektoré faktické poznámky, ja si myslím, že keď začneme rozoberať životy každého z nás aj vás pred dvadsiatimi rokmi, tak naozaj môžeme prísť ku veľmi zaujímavým zisteniam. Čiže ja by som sa venoval tomu, prečo sme tu. Sedem mesiacov bolo na to, aby na to niekto prišiel, ale hlavne nemalo byť vôbec skrátené legislatívne konanie ku Sulíkovmu, teda k tomuto návrhu zákona. Pretože keby štandardne prebiehal legislatívny proces, akože neprebieha, tak by k takýmto chybám vôbec, vôbec nemuselo dôjsť.
Ďakujem.
4. 2. 2021 16:51:46 - 16:53:46 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda.
Pán poslanec Vons, vás si vážim ako jedného človeka, ktorý urobil pre slovenský šport v oblasti naturálnej kulturistiky veľmi veľa a si vás pamätám ešte ako mladý lekár, a tak budem len úplne bez emócií a fakticky. Viete, vy ste tu neboli asi v minulom volebnom období ani mnohí z vašich kolegov a keď sa hovorí o spolupráci opozície a o kolegialite a konštruktívnosti, tak skúste sa len pozreť, čo tu predvádzal váš predseda v parlamente. To nebolo ani o kolegialite, ani o konštruktívnych riešeniach, to bola jedna veľká emócia. Aj vaša predvolebná kampaň, teda vášho predsedu, bola jedna veľká emócia, ktorá vo finále prebrala nerozhodnutých voličov z ostatných vašich terajších koaličných strán. Takže politika je aj o emóciách, ale to, čo my ponúkame, je aj skúsenosť naozaj s konštruktívnym a serióznym riešením problémov.
A v súčasnosti nežiadajte ani riešenia od opozície, naozaj je situácia, ktorá si vyžaduje riešenia odborníkov. Nachádzame sa v bezprecedentnej situácii, ktorá má dopad na zdravie občanov a v súčasnej dobe to majú riešiť odborníci. A hovorím to aj preto, lebo odporúčania odborníkov boli mnohokrát negované samorozhodnutím vášho predsedu. Dnes treba, aby odborníci dávali jasné pokyny a manažéri ich potom prenášali do praxe a kompenzovali ich dôsledky. Takže tie riešenia sú na stole, treba ich len počúvať.
A budem veľmi rád, keď tak ako nás vyzývate, aby ste nás naozaj niekedy, opozíciu, kohokoľvek, pozvali k rokovaciemu stolu, lebo stále nás na to vyzývate a napriek tomu sa to nikdy zo žia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 2. 2021 17:37:02 - 17:38:16 23. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 391 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
137.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pani poslankyňa, to bola óda na radosť, to bola oslavná symfónia Slobody a Solidarity, len my sme dali návrh na skrátenie volebného obdobia kvôli vláde ako celok.
A možno ste si všimli, že keď dávate dobré návrhy, my ich podporujeme a to je jedno, z ktorej oblasti, len, bohužiaľ, zatiaľ všetky ich nápady, ktoré máte a ktoré sme ochotní podporiť, vyjdú navnivoč, pretože vám ich jednoducho predseda vlády zhodí zo stola preto, lebo si rieši možno svoje osobné spory s vaším predsedom strany a s ministrom hospodárstva.
A, bohužiaľ, tak, ako ste aj v rozličných prieskumoch verejnej mienky vystrelili, tak, pretože neviete doručiť to, čo doručiť možno chcete a čo máte v kompetencii, prejavuje sa to aj na výsledkoch a myslím si, že aj vaším záujmom by malo byť skrátiť toto volebné obdobie, lebo keď vás takto bude premiér potláčať ako doteraz, tak sa môže stať, že sa do ďalšieho parlamentu ani nedostanete.
8. 12. 2020 9:08:03 - 9:14:21 18. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 307, 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Príjemný, dobrý deň, prajem. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán podpredseda vlády, pán spravodajca, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vystúpil písomne prihlásený v rozprave a napriek tomu, že tá rozprava býva mnohokrát emotívna, dovoľte mi, aby som si využil túto príležitosť a prezentoval stanovisko, s ktorým sa stotožňujem, ale je to stanovisko, ktoré napísali a ktoré napísali stavovské a profesné, odborové, pacientske a mnohé iné organizácie a ktoré majú požiadavku ku úprave štátneho rozpočtu, a dovoľte mi potom, aby som predniesol aj pozmeňujúci návrh.
Situácia v celej Európe je kvôli koronakríze kritická a táto situácia sa, samozrejme, dotýka aj rezortov zdravotníctva európskych krajín a dotýka sa aj nášho rezortu. Sme svedkami toho, že zdravotníci melú z posledného, odkladajú sa operácie, odkladajú sa výkony, ktoré by za normálnych okolností boli robené. Ľudia týmto doplácajú na stav, ktorý kvôli koronakríze nastal, a naozaj sa mnohokrát aj znižuje kvalita zdravotnej starostlivosti, pretože nejde tak v takom poradí a tak rýchlo, ako by za normálnych okolností mala ísť.
Aj preto vznikla iniciatíva „Stop hazardu so zdravím“ a podporili ju organizácie, ktoré zastupujú desiatky tisíc zdravotníckych pracovníkov, ale aj pacientov a reprezentujú asi 80 % poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
V tejto iniciatíve sa sťažujú a navrhujú konkrétnu úpravu, čiže nie sú len deštruktívni, nie sú vôbec deštruktívni, ale práve konštruktívni, navrhujú aj konkrétnu úpravu, čo by sa s rozpočtom dalo dať, dalo robiť.
A tým druhým dôvodom je aj to, že nenašli odozvu na ministerstve zdravotníctva. Píšu, že mnoho mesiacov sa snažili stretnúť a prekonzultovať základné témy rezortu zdravotníctva, ale dvere na ministerstvo zdravotníctva im neboli otvorené. Minister zdravotníctva s nimi nekomunikoval a dokonca aj rozpočet, ktorý pre zdravotníctvo pripravil, nekonzultoval so zástupcami stavovských ani profesijných, ani odborových alebo pacientskych organizácií a odborná diskusia nebola žiadna.
Čo sa týka rezortu zdravotníctva a návrhu rozpočtu, žiadajú o jeho prehodnotenie aj preto, lebo vychádza z nadhodnotených príjmov od ekonomicky aktívnych občanov, pri ktorých nie je dostatočne zohľadnený vplyv pandémie, nezamestnanosť, výpadky na odvodoch. Aj pri tomto nadhodnotenom odhade je plánovaný nárast príjmov len 3,48 %, v roku 2022 len 1,97 %, a aj keď platba štátu rastie, po novom má byť za poistenca štátu 39 eur. Na porovnanie, v Českej republike bude asi 66 eur za poistencov štátu.
Čo sa týka rastu výdavkov na zdravotníctvo vo výške 4,4 %, toto nestačí ani na krytie prirodzeného každoročného nárastu súvisiaceho so starnutím populácie, infláciou či rastom miezd. Prostriedky potrebné na investície, zvýšenie kvality hodnoty pre pacienta v rozpočte nie sú alebo sú podmienené nereálnymi a nevykonateľnými úspornými opatreniami. Napriek tomu je ale v rozpočte rezerva na negatívne vplyvy pandémie vo výške miliarda 41 miliónov eur a prostriedky vyčlenené pre štátne nemocnice vo výške 223 mil. eur.
Preto v mene zdravotníkov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zástupcov pacientov, profesných aj odborových organizácií chcem požiadať o podporu môjho pozmeňujúceho návrhu a dovoľte mi, aby som ho teda predniesol.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Rašiho, Róberta Puciho a Erika Tomáša k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021, vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 (tlač 307).
Po 1. V prílohe č. 6 sa v riadku „Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19“ suma „1 041 000 000 eur“ znižuje o sumu „500 000 000 eur“ a zmena rezervy sa premietne aj v riadku „Spolu“. Zároveň zmena vykonaná v prílohe č. 6 sa premietne aj v paragrafovom znení zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 (§ 1 ods. 6).
Odôvodnenie: Zmena rezervy na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19, ktorá je rozpočtovaná v kapitole Všeobecná pokladničná správa, sa premieta aj do prílohy č. 6 k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 v paragrafovom znení zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 (§ 1 ods. 6).
V prílohe č. 7 v riadku „Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie“ sa suma „1 432 968 028 eur“ zvyšuje o sumu „500 000 000 eur“.
Odôvodnenie: V záujme zachovania stability vo financovaní zdravotnej starostlivosti sa zvyšuje celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie. Dlhodobé podfinancovanie zdravotníctva na Slovensku spôsobené neustále sa znižujúcimi platbami štátu za svojich poistencov sa v dôsledku pandémie koronavírusu dostáva na kritický bod.
Tuto signatári tejto iniciatívy sú teda, ako som povedal, Asociácia na ochranu práv pacientov, Slovenský pacient, ambulantní poskytovatelia, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia nemocníc, Asociácia jednodňovej chirurgie a mnohých ďalších vrátane Slovenskej lekárskej komory.
Ďakujem pekne, skončil som.
4. 12. 2020 12:55:54 - 12:56:25 18. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 307, 317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Ďakujem pekne. Možno by som, Erik, tvoj príhovor zhrnul na jedno veľké sklamanie a trpké a bolestivé vytriezvenie z tejto vlády. Vytriezvenie z klamstiev a nesplnených sľubov. A naozaj možno to najvýstižnejšie je to, že táto vláda, vláda Igora Matoviča je jeden veľký volebný podvod na občanoch.
Ďakujem.
12. 11. 2020 10:07:27 - 10:09:05 17. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 333 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Ďakujem pekne. Myslím, že vystúpenie pani poslankyne bolo potvrdením toho, čo som povedal.
Určite ste si všimli, že sa ani jednou vetou nedokázala spochybniť to, čo som povedal. Ani jednou vetou, ani jedným slovom. Keď je človek zúfalý a nemá argumenty, tak sa musí vracať do minulosti a toto vy robíte a nič iné nebudete robiť, lebo naozaj sme tu preto, že máme neschopného ministra zdravotníctva, ktorý nás donútil z celého Slovenska prísť tu, aby sme urobili to, čo sme, a schválili to, čo sme mohli schváliť minulý týždeň.
A čo sa týka účasti zdravotníkov, možno si pani poslankyňa pamätáte, že lekárska komora, zástupcovia všeobecných lekárov, zástupcovia ambulantných špecialistov, zástupcovia nemocníc Slovenska povedali, že nútenie zdravotníkov alebo kupovanie zdravotníkov, aby prišli na testovanie, nepovažujú za vhodnú formu, pretože nám títo zdravotníci môžu potom v nemocniciach chýbať, pretože aj samotné testovanie prebiehalo tak, že mohlo dôjsť k nakazeniu zdravotníckeho personálu. A pri tej príležitosti som aj ja povedal, že keď k tejto situácii dôjde, ako lekár som pripravený ísť do nemocníc, kde teda ako vy teda nezdravotníčka a zástupkyňa kultúry môžte ísť iba ako pacient a vtedy vám ja ako lekár v tej nemocnici môžem pomôcť.
A budem rád, keď sa vrátime k podstate veci, lebo nedokážete povedať ani jedno slovo na obranu toho, že sme tu dnes kvôli tomu, že máme neschopného ministra zdravotníctva.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
12. 11. 2020 10:01:44 - 10:05:56 17. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 333 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Príjemný, dobrý deň prajem. Vážený pán predsedajúci, ctený pán minister, ctené dámy, vážené, vážení páni, dovoľte mi, aby som sa po tejto kultúrno-politickej vsuvke vrátil k meritu veci a ku skrátenému legislatívnemu konaniu.
Dôvod, dôvody, prečo máme dnes skrátené legislatívne konanie, sú v podstate dva. Prvý je amaterizmus a chaos v riadení pandémie a druhý, a to používam aj slová niektorých opozičných, koaličných poslancov, neschopnosť v riadení ministerstva zdravotníctva. Tieto dva dôvody sú tie, prečo sme tu dnes.
Keď si pozriete celý zákon po obsahovej stránke, nenájdete v ňom nič, o čom by sme nevedeli. Keď si ho vezmete od A po Z, či už je to možnosť testovať študentom zdravotníckych škôl, otázka je, či môžu testovať aj neplnoletí. Či už sú to opatrenia a možnosť ministerstva zdravotníctva urobiť nejaké kontrakty s našimi nemocnicami, o tomto všetko sme všetci vedeli a hlavne, keď sme náhodou my nevedeli, muselo to vedieť ministerstvo zdravotníctva. V tom zákone nie je vôbec nič, čo by sme nemohli schváliť minulý týždeň, keď sa tu prejednávali dva alebo tri zdravotnícke zákony. Preto, preto vravím, že dôvody sú dva, amaterizmus a chaos a neschopnosť riadenia ministerstva zdravotníctva.
Všetky, celá obsahová stránka, ku ktorej, o ktorej môžme diskutovať, a mnohé veci môžme aj v kľude podporiť, je len to, o čom sme dopredu vedeli, o čom sme vedeli po pilotnom testovaní aj po prvom kole a minulý týždeň sme to mohli kľudne schváliť. Môžme si povedať, áno, poslanci majú rokovať stále, 365 dní v roku. Ale čo sme urobili teraz s týmto rokovaním? Každý vedec, odborník lekár, nemyslím pacienta, ale lekára odborníka, vedca, hovoria, že základným predpokladom zníženia zastavenia šírenia a postupného ústupu v boji proti koronavírusu je zníženie mobility.
Kvôli tomu, že ministerstvo zdravotníctva nedalo túto legislatívu minulý týždeň, keď sme tu boli všetci, sme urobili presný opak, zmobilizovali sme takmer 150 poslancov, ktorí prišli z celého Slovenska, stretnú sa v jednom mieste a rozbehnú sa znova do regiónu, a zmobilizovali sme aj všetkých našich asistentov, ktorí nám predsa pripravujú materiály, sú tu s nami a takisto mnohí z nich, môže ich byť od 150 do 450 podľa toho, kto má koľko asistentov, zase sme zmobilizovali jednu masu ľudí, ktorá prišla do Bratislavy, pochodí tu, odíde do svojich regiónov. Čiže my zákonodarci, ktorí máme chrániť toto obyvateľstvo, sme kvôli jednej neschopnosti urobili presný opak, zmobilizovali sme sa a vrátime sa do regiónov. My netušíme, ktorý z nás je teraz pozitívny, ktorý negatívny, naši asistenti, či sú pozitívni, či sú negatívni, pretože väčšinou sme z okresov, kde sa netestovalo minulý víkend.
Hovorím to preto, lebo určite si spomeniete na slová, ktoré opakovane odzneli a prvýkrát odzneli z úst predsedu vtedajšieho kandidáta na predsedu vlády Igora Matoviča, keď povedal, že chýba mu plán a že jeho vláda bude robiť všetko podľa plánu. Tak čo sa týka vývoja koronavírusu, nárastu kriviek prvej vlny, prestávky druhej vlny, nič mimoriadne sa z hľadiska pandémie nestalo, čiže boli mesiace na to, aby sa pripravil plán.
A plán nie je len o tom, či budeme testovať, koľko vakcín nakúpime, aké druhy vakcín budeme používať atď. Plán je aj o tom, že máme mesiace na to, aby sme upravili legislatívu tak, aby sme vedeli v boji s koronavírusom zasiahnuť ihneď.
Čiže opakujem, sme tu preto, lebo sme nezvládli základnú vec legislatívnej prípravy legislatívneho plánu boja s koronavírusom. Mohli sme to mať schválené minulý týždeň. Verím, že sa nikomu nič nestane a že nestaneme sa my vo svojich regiónoch šíriteľmi preto, lebo sme tu boli donútení takto prísť.
Ďakujem pekne.
24. 7. 2020 1:49:16 - 1:49:56 10. schôdza NR SR - 1.deň - C. noc Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne, Peter. Tak ma napadlo, že keď sa bude raz písať história a bude sa spomínať meno predsedu vlády, tak určite pri, pri ňom bude vždy svietiť slovo plagiát a plagiátor, pri jeho diplomovej práci, a myslím si, že pri jeho mene bude navždy svietiť slovo fejk, lebo aj on je taký falzifikát a taká napodobenina normálneho premiéra, nie úplne dobre vydarená, taký čínsky fejk.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->