Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 11. 2021 18:41:08 - 18:44:41 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 782 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
179.
Zajtra o jedenástej.
25. 11. 2021 18:40:04 - 18:41:08 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 782 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
177.
Vážený pán podpredseda, vážené, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom pre sociálne veci určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 782. Predkladám informáciu o predloženom návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií Slovenskej republiky.
Ambíciou predkladaného návrhu zákona je čiastočná kompenzácia zaužívanej valorizácie dôchodkov a tiež reakcia na očakávaný nárast spotrebiteľských cien v roku 2021 a 2022. Jednorazový príplatok má byť vyplácaný v apríli 2022 dôchodcom v členení 100, 200 a 300 eur v závislosti na výške dôchodku.
V zmysle opatrení, v zmysle oprávnení, pardon, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 812 z 8. novembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore aby bol prerokovaný do 31. januára 2022.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
3. 11. 2021 19:44:13 - 19:46:06 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 756 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pán poslanec Blaha, veľmi dobre zhrnuté s tým, že chcem ešte zdôrazniť to, že prestaňte už hovoriť "o vašich úspechoch" v inej oblasti a začnite sa venovať tomu o čom to je, to znamená neoprávnené poskytnuté finančné pomoci subjektom, ktoré sú "bez zamestnancov" alebo schránkových alebo bezschránkový dokonca, čo sme sa teraz dozvedeli, hej. Taktne pán minister obišiel rozdiel medzi 1 400 eurami v Sociálnej poisťovni a 24 miliónmi na úrade práce, ktorý je v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. A chcem ešte zdôrazniť to, z čoho aký mám pocit z tohto celého, že mne nejde do hlavy, ja neverím tomu, že štyri úradníčky si dovolili spreneveriť 24 miliónov. To jednoducho nie je možné. Z toho mi vyplýva nejaká indícia, že bez krytia alebo tichého súhlasu vedenia už neviem akého, by si to vôbec nikdy v živote nedovolili. Jednoducho to nie sú dve eurá, to je 24 miliónov eur. Museli vedieť, že sa na to príde, museli vedieť, že keď sa na to príde, tak bude problém aj trestnoprávnej rovine a museli tiež vedieť, že jednoducho tieto prostriedky budú odhalené. Naviac keď stále z úst ministerstva aj za ministrovania pána Richtera, ale aj za ministrovania pána Krajniaka znelo stále, že budeme to kontrolovať. Tak kto si dá takú slučku na krk keď vie, že príde dodatočná kontrola, že uchmatne 24 miliónov. Čiže toto mi, z tohto mi vyplýva, že bolo to ukradnuté len s nejakou tichou podporou a s nejakým krytím niekoho a tá pravda sa časom ukáže. Jednoducho to nie je možné, že sa to stalo, že nejaké štyri úradníčky. Aj preto je možno problém, že ten šéf stále ešte nie je riešený ani odvolaný, pretože vie niečo na základe čoho to bolo urobené. Ďakujem.
3. 11. 2021 19:13:05 - 19:15:05 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 756 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pán minister, aj vy aj vláda sme sa tu dopočuli o obrovských úspechoch v sociálnej oblasti. Ale je to len veľa prekrúcania, pretože tiež sme sa dozvedeli, že systém bol nastavený správne, ani 24 mil. vyletelo hore, miliónov eur vyletelo komínom a nič sa nestalo. A toto ma naozaj vyrušuje. Najviac na sociálnom výbore som ja navrhol aby bolo vykonaná kontrola z úrovne Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola koaličnými poslancami výboru zamietnutá a to isté bolo aj teraz v pléne dnes. Kde bola na základe nejakej procedúry zamietnutá takáto kontrola z NKÚ. Čiže keď raz konštatujete, že tá kontrola NKÚ bola, prečo sa jej bránite teraz. To vo mne vyvoláva pochybnosti, pretože jedna vec je trestná rovina a druhá vec je systémovo rovina z úrovne NKÚ, aby sa takého veci už ďalej nediali.
K tomu vyťaženiu bitcoinu, čo ste uviedli ten príklad v Sociálnej poisťovni, že či bola systémová kontrola zo Sociálnej poisťovne. Dovolím si upozorniť na malé rozdiely. V Sociálnej sa jednalo o 1400 eur, ktoré boli spreneverené jedným pracovníkom na základe vyššieho odberu energie a vyššie odberu internetového signálu. V tomto prípade bolo 24 mil. eur, čiže rozdiel je 1400 a 24 miliónov. Skúste si to oddeliť a uvidíte, že aký bol veľký tento proces. Sociálna poisťovňa to odhalila sama na rozdiel od tohto prípadu, kde to odhalilo investigatívne centrum a Sociálna poisťovňa tiež podala trestné oznámenie, tak ako vy ste podali, ale v Sociálnej poisťovni ten pracovník bol okamžite prepustený a musel uhradiť tú škodu ktorú Sociálnej poisťovni spôsobil, opakujem tých 1400 eur. Ale ten kto sa podpísal v tomto prípade nebol prepustený, zotrváva na svojom mieste, naopak je glorifikovaný a úhradu škody podľa mňa ani nebude od neho nikto žiadať tých 24. miliónov. Čiže to je obrovský rozdiel. Nemôžte porovnávať neporovna... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 11. 2021 17:36:30 - 17:37:30 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem a v zmysle § 114 zákona o rokovacom poriadku predkladám nasledovný procedurálny návrh. Národná rada Slovenskej republiky za a) žiada Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonať nad rámec plánu kontrol v roku 2021, kontrolu možného zneužitia verejných finančných zdrojov pri vyplácaní finančnej pomoci z Úradov práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú v gescií ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podnikateľom a živnostníkom v období od apríla 2020 do júna 2021 v členení. Po 1 kontrolu oprávnenosti poskytnutia pomoci takzvaným schránkovým firmám, respektíve firmám, ktoré nevykazovali v určenom období žiadnych zamestnancov. Po druhé kontrolu systému a mechanizmu poskytovania finančnej pomoci. Po b) žiada Najvyšší kontrolný úrad predložiť Národnej rade do 22. 11. 2021 správu o vykonaní kontroly so zisteniami a záverom. Ďakujem.
26. 10. 2021 18:59:43 - 19:01:26 48. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 747 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pani poslankyňa, zakončili ste váš príhovor nejakou parafrázou, že všetko robíte preto, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať a žiť. Ja si myslím, že všetko robíte preto, aby sa neoplatilo na Slovensku pracovať a žiť, ten váš servilný príhovor bol ozaj vrchol nejakého ozaj najhoršieho možného čo sa mohlo stať a jediná pravicová strana, keď to tak mám označiť, má mozgový trust vo vás, tak je to nešťastie tejto pravicovej strany a nešťastie aj ministra Sulíka. Hovorili ste, čo nám minister Sulík vysvetlil, všetko nám vysvetlil a nepovedali ste nám čo nám nevysvetlil. Nevysvetlil nám stále a budem vám to stále pripomínať raňajky vo veci výberu generálneho prokurátora a nevysvetlil nám ani ranč v Austrálii a toto sú vážne veci, s ktorými sa treba naďalej zaoberať. Čo, povedzme si fakty, čo za obdobie celé pán Sulík vykonal, pán minister Sulík, lebo to je ozaj bieda. Ja neviem nič okrem iného, okrem toho kilečka, ktoré ozaj je vážne fiasko, lebo ja nevnímam, že by niekto, nikoho, koho som sa pýtal, nikto mi nepovedal, že by mu to prinieslo to kilečko niečo vhodné vo veci podnikania. Čiže žiadne dobré správy z úrovne ministra Sulíka nás nečakajú a vidím to ako vážny problém uberanie sa Slovenska pod taktovkou ministra Sulíka a samozrejme pod taktovkou súčasnej vlády. Ďakujem.
26. 10. 2021 10:38:58 - 10:40:58 48. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 747 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem.
Pán Sulík, už to svedčí o vašej arogancii a neodbornosti, že vyzývate nás, aby ste mohli reagova, aby sme reagovali na vás a pritom ani tu neprídete. A určite fyziologická prestávka je trvá kratšie ako tých 10-15 minút, za ktoré ste tu už nie. A teraz k veci. Používate vo svojom vystúpení alebo použili ste vo svojom vystúpení výrazy dohľadať, dokopy nič o tom neviete, aké boli fakty. Tak teraz zase ste použili meškanie diaľnic o 10 až 11 rokov, čo sa mňa osobne dotklo a preto vás vyzývam, môžte si to dohľadať, naozaj dokopy o tom nič neviete. A aké boli fakty, to si ozaj dohľadajte. V praxi to znamená to, že bol pripravený z úrovne ministerstva dopravy, ktoré som v tom čase riadil, veľmi zložitý náročný významný PPP projekt na výstavbu diaľnic, cez formu Public-Private-Partnership s tým, že tam bol extrémny vplyv, extrémny vplyv znamenal svetovú, hospodársku a finančnú krízu, ktorá zastavila banky a predĺžil sa proces, až ten proces uchopil minister Figeľ alebo exminister Figeľ, ktorý úspešne expiroval, kde ten projekt " úspešne expiroval" a celý projekt zrušil, čo bola obrovská škoda, pretože naozaj platí, že dnes sa tie diaľnice ...
===== ...vplyv extrémny vplyv znamenal svetovú, hospodársku a finančnú krízu, ktorá zastavila banky a predĺžil sa proces, až ten proces uchopil minister Figeľ alebo exminister Figeľ, ktorý úspešne expiroval. Kde ten projekt úspešne expiroval v úvodzovkách a celý projekt zrušil, čo bola obrovská škoda, pretože naozaj platí, že dnes sa tie diaľnice stavajú za úplne iné ceny ako boli vtedy pred kontrahované.
Takže toto bol externý vplyv ktorý sme nemali možnosť ovplyvniť na rozdiel od EXPA v Dubaji, čo bol interný vplyv lebo vy ste zazmluvnili nejakú zmluvu, ktorá, ktorá meškala. To je, to je nonsens čo sa tu deje a vy tu ešte obhajujete, že to bolo pár dní.
Takže to je úroveň naozaj poľnej myši čo tu teraz predvádzate, a vy voláte po odbornosti a pritom s ľahkosťou používate neodbornosť voči iným. Toľko z mojej strany.
A ešte jedna poznámka. PPP projekt druhý balík dostal svetovú cenu za najlepší projekt v roku 2010. Tú cenu vám môžem ukázať takisto ako vy neukážete maturit...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
26. 10. 2021 10:38:58 - 10:40:58 48. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 747 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem.
Pán Sulík, už to svedčí o vašej arogancii a neodbornosti, že vyzývate nás, aby ste mohli reagova, aby sme reagovali na vás a pritom ani tu neprídete. A určite fyziologická prestávka je trvá kratšie ako tých 10-15 minút, za ktoré ste tu už nie. A teraz k veci. Používate vo svojom vystúpení alebo použili ste vo svojom vystúpení výrazy dohľadať, dokopy nič o tom neviete, aké boli fakty. Tak teraz zase ste použili meškanie diaľnic o 10 až 11 rokov, čo sa mňa osobne dotklo a preto vás vyzývam, môžte si to dohľadať, naozaj dokopy o tom nič neviete. A aké boli fakty, to si ozaj dohľadajte. V praxi to znamená to, že bol pripravený z úrovne ministerstva dopravy, ktoré som v tom čase riadil, veľmi zložitý náročný významný PPP projekt na výstavbu diaľnic, cez formu Public-Private-Partnership s tým, že tam bol extrémny vplyv, extrémny vplyv znamenal svetovú, hospodársku a finančnú krízu, ktorá zastavila banky a predĺžil sa proces, až ten proces uchopil minister Figeľ alebo exminister Figeľ, ktorý úspešne expiroval, kde ten projekt " úspešne expiroval" a celý projekt zrušil, čo bola obrovská škoda, pretože naozaj platí, že dnes sa tie diaľnice ...
===== ...vplyv extrémny vplyv znamenal svetovú, hospodársku a finančnú krízu, ktorá zastavila banky a predĺžil sa proces, až ten proces uchopil minister Figeľ alebo exminister Figeľ, ktorý úspešne expiroval. Kde ten projekt úspešne expiroval v úvodzovkách a celý projekt zrušil, čo bola obrovská škoda, pretože naozaj platí, že dnes sa tie diaľnice stavajú za úplne iné ceny ako boli vtedy pred kontrahované.
Takže toto bol externý vplyv ktorý sme nemali možnosť ovplyvniť na rozdiel od EXPA v Dubaji, čo bol interný vplyv lebo vy ste zazmluvnili nejakú zmluvu, ktorá, ktorá meškala. To je, to je nonsens čo sa tu deje a vy tu ešte obhajujete, že to bolo pár dní.
Takže to je úroveň naozaj poľnej myši čo tu teraz predvádzate, a vy voláte po odbornosti a pritom s ľahkosťou používate neodbornosť voči iným. Toľko z mojej strany.
A ešte jedna poznámka. PPP projekt druhý balík dostal svetovú cenu za najlepší projekt v roku 2010. Tú cenu vám môžem ukázať takisto ako vy neukážete maturit...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
26. 10. 2021 10:38:58 - 10:40:58 48. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 747 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem.
Pán Sulík, už to svedčí o vašej arogancii a neodbornosti, že vyzývate nás, aby ste mohli reagova, aby sme reagovali na vás a pritom ani tu neprídete. A určite fyziologická prestávka je trvá kratšie ako tých 10-15 minút, za ktoré ste tu už nie. A teraz k veci. Používate vo svojom vystúpení alebo použili ste vo svojom vystúpení výrazy dohľadať, dokopy nič o tom neviete, aké boli fakty. Tak teraz zase ste použili meškanie diaľnic o 10 až 11 rokov, čo sa mňa osobne dotklo a preto vás vyzývam, môžte si to dohľadať, naozaj dokopy o tom nič neviete. A aké boli fakty, to si ozaj dohľadajte. V praxi to znamená to, že bol pripravený z úrovne ministerstva dopravy, ktoré som v tom čase riadil, veľmi zložitý náročný významný PPP projekt na výstavbu diaľnic, cez formu Public-Private-Partnership s tým, že tam bol extrémny vplyv, extrémny vplyv znamenal svetovú, hospodársku a finančnú krízu, ktorá zastavila banky a predĺžil sa proces, až ten proces uchopil minister Figeľ alebo exminister Figeľ, ktorý úspešne expiroval, kde ten projekt " úspešne expiroval" a celý projekt zrušil, čo bola obrovská škoda, pretože naozaj platí, že dnes sa tie diaľnice ...
===== ...vplyv extrémny vplyv znamenal svetovú, hospodársku a finančnú krízu, ktorá zastavila banky a predĺžil sa proces, až ten proces uchopil minister Figeľ alebo exminister Figeľ, ktorý úspešne expiroval. Kde ten projekt úspešne expiroval v úvodzovkách a celý projekt zrušil, čo bola obrovská škoda, pretože naozaj platí, že dnes sa tie diaľnice stavajú za úplne iné ceny ako boli vtedy pred kontrahované.
Takže toto bol externý vplyv ktorý sme nemali možnosť ovplyvniť na rozdiel od EXPA v Dubaji, čo bol interný vplyv lebo vy ste zazmluvnili nejakú zmluvu, ktorá, ktorá meškala. To je, to je nonsens čo sa tu deje a vy tu ešte obhajujete, že to bolo pár dní.
Takže to je úroveň naozaj poľnej myši čo tu teraz predvádzate, a vy voláte po odbornosti a pritom s ľahkosťou používate neodbornosť voči iným. Toľko z mojej strany.
A ešte jedna poznámka. PPP projekt druhý balík dostal svetovú cenu za najlepší projekt v roku 2010. Tú cenu vám môžem ukázať takisto ako vy neukážete maturit...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
26. 10. 2021 10:38:58 - 10:40:58 48. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 747 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem.
Pán Sulík, už to svedčí o vašej arogancii a neodbornosti, že vyzývate nás, aby ste mohli reagova, aby sme reagovali na vás a pritom ani tu neprídete. A určite fyziologická prestávka je trvá kratšie ako tých 10-15 minút, za ktoré ste tu už nie. A teraz k veci. Používate vo svojom vystúpení alebo použili ste vo svojom vystúpení výrazy dohľadať, dokopy nič o tom neviete, aké boli fakty. Tak teraz zase ste použili meškanie diaľnic o 10 až 11 rokov, čo sa mňa osobne dotklo a preto vás vyzývam, môžte si to dohľadať, naozaj dokopy o tom nič neviete. A aké boli fakty, to si ozaj dohľadajte. V praxi to znamená to, že bol pripravený z úrovne ministerstva dopravy, ktoré som v tom čase riadil, veľmi zložitý náročný významný PPP projekt na výstavbu diaľnic, cez formu Public-Private-Partnership s tým, že tam bol extrémny vplyv, extrémny vplyv znamenal svetovú, hospodársku a finančnú krízu, ktorá zastavila banky a predĺžil sa proces, až ten proces uchopil minister Figeľ alebo exminister Figeľ, ktorý úspešne expiroval, kde ten projekt " úspešne expiroval" a celý projekt zrušil, čo bola obrovská škoda, pretože naozaj platí, že dnes sa tie diaľnice ...
===== ...vplyv extrémny vplyv znamenal svetovú, hospodársku a finančnú krízu, ktorá zastavila banky a predĺžil sa proces, až ten proces uchopil minister Figeľ alebo exminister Figeľ, ktorý úspešne expiroval. Kde ten projekt úspešne expiroval v úvodzovkách a celý projekt zrušil, čo bola obrovská škoda, pretože naozaj platí, že dnes sa tie diaľnice stavajú za úplne iné ceny ako boli vtedy pred kontrahované.
Takže toto bol externý vplyv ktorý sme nemali možnosť ovplyvniť na rozdiel od EXPA v Dubaji, čo bol interný vplyv lebo vy ste zazmluvnili nejakú zmluvu, ktorá, ktorá meškala. To je, to je nonsens čo sa tu deje a vy tu ešte obhajujete, že to bolo pár dní.
Takže to je úroveň naozaj poľnej myši čo tu teraz predvádzate, a vy voláte po odbornosti a pritom s ľahkosťou používate neodbornosť voči iným. Toľko z mojej strany.
A ešte jedna poznámka. PPP projekt druhý balík dostal svetovú cenu za najlepší projekt v roku 2010. Tú cenu vám môžem ukázať takisto ako vy neukážete maturit...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 10. 2021 18:45:19 - 18:47:49 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 672 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán predkladateľ, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 rokovacieho poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 672. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Cieľom novely je zaviesť pre zamestnávateľov možnosť regulovaného spôsobu motivovania svojich zamestnancov alebo zamestnankýň k zaočkovaniu proti ochoreniu COVID-19.
V zmysle súčasnosti platnej legislatívy je neprípustné akékoľvek, sú neprípustné akékoľvek úkony zamestnávateľa smerujúce k zisťovaniu a podmieňovaniu výkonu povolania zaočkovaním. A predkladaná novela zavádza tri motivačné inštitúty, ktoré je možné využiť. Po prvé poskytnutie pracovného voľna na deň očkovania. Po druhé ďalšia dovolenka v rozmedzí jeden až päť dní a po tretie jednorazový finančný príspevok v maximálnej výške 275 eur ročne. Zamestnávateľ sa môže rozhodnúť pre niektorý z týchto inštitútov alebo aj pre ich kombináciu. Rovnako na strane zamestnanca alebo zamestnankyne je plne ponechané, či sa tohto motivačného programu zúčastní alebo nie. Toľko k predkladanému návrhu zákona.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 rokovacieho poriadku, 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 702 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 10. 2021 18:22:45 - 18:26:09 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 670 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dobrý. Ďakujem, vážený podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 670. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V súčasnosti, ako už bolo povedané, majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa v období jedného roku od smrti manžela, manželky a následne po dosiahnutí dôchodkového veku. Iné nároky sú u žien a mužov s dvomi a viacerými deťmi. Podľa predloženého návrhu neexistuje relevantný dôvod, prečo by matka alebo otec s dvomi a viacerými deťmi mal nárok aj po roku na vdovský alebo vdovecký dôchodok a matka a otec s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa mali nárok len rok a opätovný nárok až po dosiahnutí dôchodkového veku. Cieľom návrhu zákona je, aby aj ženy a muži, ktorí vychovali len jedno dieťa, mali od 55. roku svojho roku opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok a ženy a muži, ktorí nevychovali žiadne deti, teda sú bezdetné, by mali takýto opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok od 57. roku svojho veku. Chcem ešte podotknúť zo vstupu pána predkladateľa, že nejde teraz do meritu zákona predkladaného, ale považujem za nekorektný vstup pána predkladateľa skutočnosť, ktorú tu uviedol, že predkladá predložený návrh zákona v mene Progresívneho Slovenska. Podľa zákona návrhy zákonov predkladajú výbory, poslanci a vláda a nikde tam nie je uvedené, že návrhy, návrhy zákonov predkladá mimoparlamentná strana, hoci tú ambíciu má, ja mu ju neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám v zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej ...
===== ... neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 700 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory Národnej rady, výbory Národnej rady Slovenskej republiky a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný zákon návrh predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
5. 10. 2021 18:22:45 - 18:26:09 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 670 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dobrý. Ďakujem, vážený podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 670. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V súčasnosti, ako už bolo povedané, majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa v období jedného roku od smrti manžela, manželky a následne po dosiahnutí dôchodkového veku. Iné nároky sú u žien a mužov s dvomi a viacerými deťmi. Podľa predloženého návrhu neexistuje relevantný dôvod, prečo by matka alebo otec s dvomi a viacerými deťmi mal nárok aj po roku na vdovský alebo vdovecký dôchodok a matka a otec s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa mali nárok len rok a opätovný nárok až po dosiahnutí dôchodkového veku. Cieľom návrhu zákona je, aby aj ženy a muži, ktorí vychovali len jedno dieťa, mali od 55. roku svojho roku opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok a ženy a muži, ktorí nevychovali žiadne deti, teda sú bezdetné, by mali takýto opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok od 57. roku svojho veku. Chcem ešte podotknúť zo vstupu pána predkladateľa, že nejde teraz do meritu zákona predkladaného, ale považujem za nekorektný vstup pána predkladateľa skutočnosť, ktorú tu uviedol, že predkladá predložený návrh zákona v mene Progresívneho Slovenska. Podľa zákona návrhy zákonov predkladajú výbory, poslanci a vláda a nikde tam nie je uvedené, že návrhy, návrhy zákonov predkladá mimoparlamentná strana, hoci tú ambíciu má, ja mu ju neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám v zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej ...
===== ... neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 700 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory Národnej rady, výbory Národnej rady Slovenskej republiky a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný zákon návrh predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
5. 10. 2021 18:22:45 - 18:26:09 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 670 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dobrý. Ďakujem, vážený podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 670. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V súčasnosti, ako už bolo povedané, majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa v období jedného roku od smrti manžela, manželky a následne po dosiahnutí dôchodkového veku. Iné nároky sú u žien a mužov s dvomi a viacerými deťmi. Podľa predloženého návrhu neexistuje relevantný dôvod, prečo by matka alebo otec s dvomi a viacerými deťmi mal nárok aj po roku na vdovský alebo vdovecký dôchodok a matka a otec s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa mali nárok len rok a opätovný nárok až po dosiahnutí dôchodkového veku. Cieľom návrhu zákona je, aby aj ženy a muži, ktorí vychovali len jedno dieťa, mali od 55. roku svojho roku opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok a ženy a muži, ktorí nevychovali žiadne deti, teda sú bezdetné, by mali takýto opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok od 57. roku svojho veku. Chcem ešte podotknúť zo vstupu pána predkladateľa, že nejde teraz do meritu zákona predkladaného, ale považujem za nekorektný vstup pána predkladateľa skutočnosť, ktorú tu uviedol, že predkladá predložený návrh zákona v mene Progresívneho Slovenska. Podľa zákona návrhy zákonov predkladajú výbory, poslanci a vláda a nikde tam nie je uvedené, že návrhy, návrhy zákonov predkladá mimoparlamentná strana, hoci tú ambíciu má, ja mu ju neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám v zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej ...
===== ... neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 700 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory Národnej rady, výbory Národnej rady Slovenskej republiky a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný zákon návrh predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
5. 10. 2021 18:22:45 - 18:26:09 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 670 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Dobrý. Ďakujem, vážený podpredseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 670. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V súčasnosti, ako už bolo povedané, majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa v období jedného roku od smrti manžela, manželky a následne po dosiahnutí dôchodkového veku. Iné nároky sú u žien a mužov s dvomi a viacerými deťmi. Podľa predloženého návrhu neexistuje relevantný dôvod, prečo by matka alebo otec s dvomi a viacerými deťmi mal nárok aj po roku na vdovský alebo vdovecký dôchodok a matka a otec s jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa mali nárok len rok a opätovný nárok až po dosiahnutí dôchodkového veku. Cieľom návrhu zákona je, aby aj ženy a muži, ktorí vychovali len jedno dieťa, mali od 55. roku svojho roku opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok a ženy a muži, ktorí nevychovali žiadne deti, teda sú bezdetné, by mali takýto opätovný nárok na vdovský a vdovecký dôchodok od 57. roku svojho veku. Chcem ešte podotknúť zo vstupu pána predkladateľa, že nejde teraz do meritu zákona predkladaného, ale považujem za nekorektný vstup pána predkladateľa skutočnosť, ktorú tu uviedol, že predkladá predložený návrh zákona v mene Progresívneho Slovenska. Podľa zákona návrhy zákonov predkladajú výbory, poslanci a vláda a nikde tam nie je uvedené, že návrhy, návrhy zákonov predkladá mimoparlamentná strana, hoci tú ambíciu má, ja mu ju neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám v zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej ...
===== ... neberem, ale je to nekorektné a v rozpore s rokovacím poriadkom a nechcem sa tomu viac venovať, aby sme tomu nepripisovali nejakú väčšiu dôležitosť. Toľko k môjmu vstupu a k mojim úvahám. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 700 zo 6. septembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory Národnej rady, výbory Národnej rady Slovenskej republiky a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný zákon návrh predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní. Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
30. 9. 2021 11:33:34 - 11:35:33 40. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
82.
Ďakujem. Chcem len skonštatovať, to, čo vnímam z verejnosti, z profesijnej verejnosti, z občianskych združení, ako aj z bežných občanov. Tá konštatácia je nasledovná.
Po určitom období beznádeje - a dovolím si povedať - aj temna, bez viery v právny štát, tu svitla nádej a pomaly, pomaličky rastie krehká dôvera v právny štát, v právnu silu a tiež rastie nádej, že štátna moc, žiaľ, v rukách polobláznov má koncovku a nebude môcť byť bezbreho zneužívaná. Toto je zásluha prokurátorského stavu na čele s generálnym prokurátorom.
Tiež chcem povedať, že je potrebné vydržať v tomto boji, pretože vnímam priame ataky, tie priame ataky sú cez médiá, cez koalíciu, ale aj cez Špeciálnu prokuratúru na Generálnu prokuratúru aj na generálneho prokurátora. Ale sú aj podprahové ataky, ktoré sú ešte horšie. Ten podprahový atak ma vyrušil teraz napríklad, keď sme schválili, že o... po 17.00 hod. príde špeciálny prokurátor, a má jednu jednoznačne zadefinovaný termín. Ale jeho nadriadený, generálny prokurátor tu referuje na trikrát, to je tiež nezmysel a tiež to vnímam ako podprahový atak na generálneho prokurátora. A tiež podprahový atak je ten, čo zrejme ide predložiť spravodajca, lebo to nejdem ani komentovať, čo to ide predložiť. Čiže je treba vydržať v tomto boji. Ja osobne a myslím si, že aj verejnosť to tak vníma, že nikde sa zatiaľ nestalo v konaní Generálnej prokuratúry ani v konaní generálneho prokurátora, že bol porušený zákon č. 153/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý jednoznačne hovorí (ruch v sále a zaznievanie gongu), čo má generálny prokurátor urobiť. Čiže je treba sa upokojiť.
A na záver poviem len to, že s uspokojením pri hlasovaní zoberiem správu generálneho prokurátora na vedomie.
Ďakujem.
23. 7. 2021 14:57:45 - 14:59:33 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
25.
Ďakujem. Pán poslanec Dostál, z vašeho vystúpenia jednoznačne vyplýva skutočnosť, že nikdy v živote ste nič neobstarával ako verejný obstarávateľ ani ako obstarávateľ. Čiže to sú naozaj také teoretické konštatácie, ktoré majú ďaleko, ďaleko od praxe. Napríklad skonštatovali ste vo svojom vystúpení, že námietky, to, že námietky zdržujú proces verejného obstarávania, považujete za mýtus. To, verte mi, to nie je absolútne mýtus, ale je to fakt a skutočnosť.
Ďalej porovnávate percento zákaziek z hľadiska počtu, ale vy sa musíte zamyslieť nad objemom zákaziek z hľadiska ich predpokladaného rozpočtu, pretože ten je veľmi dôležitý a tie najkomplikovanejšie a najdrahšie majú vždy aj najviac námietok a aj najviac zdržujú celý proces. Nie je výnimkou, že rok a pol, dva roky sa naťahuje proces verejného obstarávania, a fakt je, že námietky treba výrazne zdynamizovať, inak sa na Slovensku nepohneme ďalej.
Nevidím ako problém to, že zákon zakazuje podávať zjavne neodôvodnené námietky, ktorých účelom je svojvoľné a bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva, respektíve smerujú k prieťahom a zdržovaniu procesu verejného obstarávania. Čiže toto tam podľa mňa je správne, takáto konštatácia, problém je, že kto určí, ktorá námietka je bezdôvodná, ktorá námietka zdržuje proces, ktorá námietka má za cieľ eliminovať proces verejného obstarávania, kto to určí a ako to určí. Toto vidím ako problém. Ale fakt, že zakázať námietky, ktoré sú bezdôvodné, je správne a v zákone má svoje oprávnenie.
Ďakujem.
29. 6. 2021 12:00:51 - 12:02:27 32. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 580 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 581. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Ako už bolo povedané predkladateľom, ambíciou predkladaného návrhu zákona je znovuzavedenie dotácie na obedy pre deti v posledných ročníkoch materských škôl a pre všetkých žiakov základných škôl, ktorí si plnia školskú dochádzku.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 594 z 31. mája 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
17. 6. 2021 15:19:03 - 15:28:20 32. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 486 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán generálny riaditeľ, dovoľte mi uviesť pár slov k strategickým zámerom Sociálnej poisťovne.
Predložený návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026 je kontinuálny a správne zostavený. Je kontinuálny s predošlým obdobím, čo je správne, že nerozvracia celý doterajší postup, ale teda nadväzuje a má ambíciu vylepšiť a zrýchliť.
Čo mne svojím spôsobom sa zdá byť nevhodné, je to, že časy jednotlivých úloh sú posunuté, nevhodne posunuté, hovorím o tabuľke č. 5, prehľad strategických zámerov, cieľov a opatrení na obdobie rokov 2021 – 2026, ktorá sa nachádza na str. 19 tohto strategického zámeru.
Ukončenie definované, v zámere ukončené definovanie... definované ukončenie stanovených cieľov nespĺňa požiadavky efektívnej realizácie strategických zámerov a to najmä v tom, že realizácia cieľa, rozvoj individuálneho účtu poistenia sa predpokladá ešte pred ukončením toho základu, a to je ten efektívny manažment kmeňových údajov. Sociálna poisťovňa má historicky nabalených vyše 40 informačných systémov rôznej veľkosti a tieto informačné systémy je treba vyčistiť a zjednotiť ich platformu, zjednotiť tie dáta. To je tá úloha, ktorá tu je definovaná ako efektívny manažment kmeňových údajov, a ukončenie tejto úlohy je do konca roku 2023.
S tým, že nespochybňujem tú ambíciu, ktorú pán generálny riaditeľ prezentoval, že to chcú urobiť s vlastnými silami, efektívny manažment kmeňových údajov, a že majú ambíciu zohnať na tie vlastné sily aj europrostriedky, ale navrhujem preto, a tak predkladám aj pozmeňujúci návrh, aby táto úloha alebo tento cieľ, to je cieľ SC-0101, aby sa posunul alebo posunulo ukončenie tohto projektu, tohto cieľa z roku 2023 na rok 2022. Máme ešte rok a pol a vlastnými silami sa to dá možno aj zrýchliť, aj zrealizovať, pretože, ako som už povedal, heterogénne informačné systémy a Sociálna poisťovňa stráca veľa energie, času aj peňazí tým, že musí stále opravovať údaje o tej dátovej základni, a hlavným cieľom takejto úpravy je urobiť ten základ pre všetky ostatné informačné systémy, základ vyčistený, dáta vyčistené, preto navrhujem, aby sme tento cieľ posunuli z roku 2023 alebo dali dopredu z roku 2023 na ukončenie na rok 2022 s tým, že rozvoj individuálneho účtu poistenca, to je zase ten cieľ SC-02 v tejto tabuľke, je definovaný na rok 2022 a je neefektívne robiť tento cieľ skôr, ako je efektívny manažment kmeňových údajov, to znamená na zlých základoch stavať takýto pomerne dôležitý, dôležitý zámer a cieľ.
Preto navrhujem v tom pozmeňujúcom návrhu nazvať tento cieľ nie rozvoj individuálneho účtu poistenca, ale zavedenie individuálneho účtu poistenca a posunúť tento cieľ z roku 2022 na rok 2023, tak aby mohol stavať už na nových základoch, to znamená na tej oprave dátovej základne, alebo ako je to nazvané v prehľade strategických zámerov s názvom efektívny manažment kmeňových údajov.
Zároveň je veľmi dôležité, aj pán generálny riaditeľ to prezentoval, ďalšie úlohy alebo ciele, to je zavedenie proklientsky orientovaných procesov a služieb. To je tá veľmi dôležitá elektronická zložka klienta a tam je definované ukončenie v roku 2024. Tam navrhujem, aby sme to ukončenie urobili v roku 2023. A takisto je digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia už na nových základoch, na tých kmeňových údajoch, tiež to skrátiť o rok, na 2023. A takisto ďalší cieľ MODA, modernizácia dávkových agend, veľmi dôležitý systém, tiež to skrátiť z roku 2024, ako je definované v tomto predloženom zámere, o rok, to znamená na rok 2023.
Čiže, zjednodušene povedané, nezačať skôr niektoré úlohy alebo niektoré ciele, kým nie je vyčistená dátová základňa, to znamená efektívny manažment kmeňových údajov, aby sme mohli začať aj ostatné ciele, treba zrýchliť efektívny manažment kmeňových údajov a urobiť ho, ukončiť ho nie v roku 2023, ale v roku 2022. Naopak, rozvoj individuálneho účtu poistenca nazvať zavedenie individuálneho účtu poistenca a posunúť ho o rok, na rok 2023, aby už mohol byť postavený na tých nových kmeňových údajoch. A takisto tie veľmi dôležité systémy, ako som už spomenul, elektronická zložka klienta, skrátiť z roku 2024 na 2023 ukončenie. Takisto digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia skrátiť z roku 2024 na rok 2023 a takisto modernizácia dávkových agend skrátiť z roku 2024 na rok 2023.
Včasnosť takejto realizácie efektívneho manažmentu a celej Sociálnej poisťovne a kmeňových údajov je nevyhnutná aj vzhľadom na požiadavky tretích strán a tiež na požiadavky e-governmentu.
Skrátenie uvedených cieľov, ako navrhujem v tom pozmeňujúcom návrhu, ktorý som predložil, je nevyhnutné aj s ohľadom na poslednú možnosť využitia eurofondov, ktoré sú na to určené v reformnom zámere Sociálnej poisťovne na poslednú možnosť využitia eurofondov z programového obdobia 2014 – 2020 na tieto projekty, keďže iste viete, že posledná možnosť čerpania eurofondov je v roku 2023. Čiže zbytočne nám milióny ujdú, keď skončíme tieto projekty, ako sú definované v strategickom zámere na 2024, keď nemôžu byť potom preplatené z eurofondov.
Čiže má to dva ciele, zrýchliť a zvýšiť stupeň digitalizácie, elektronizácie v Sociálnej poisťovni a druhý cieľ je umožniť čerpanie eurofondov na tieto ciele.
Preto mi dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Vážneho na zmenu a doplnenie návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2021 – 2026, ktorý máte ako tlač 486.
Doterajší text návrhu uznesenia sa označí ako bod B a vkladá sa nový bod A, ktorý znie:
A. Národná rada odporúča, aby Sociálna poisťovňa:
A.1. prehodnotila termíny predpokladaného ukončenia vybraných zámerov, cieľov a opatrení na obdobie rokov 2021 – 2026, ktoré sú uvedené v časti 5 návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne, a zmenila ich nasledovne:
v časti
A. Dostupné elektronické a profesionálne kontaktné služby
SC A1: Zvyšovanie kvality koncových služieb formou e-služby a osobného kontaktu
SZ A-SC1-01 – Zavedenie proklientsky orientovaných procesov a služieb
– predpokladané ukončenie – rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
SC A2: Zvyšovanie intenzity proaktívnej komunikácie a zavedenie proaktívnych služieb
(SZ A-SC2-02) Veta "Rozvoj individuálneho účtu poistenca" sa nahrádza vetou "Zavedenie individuálneho účtu poistenca"
– predpokladané ukončenie – rok 2022 sa nahrádza rokom 2023
B. Informatizované procesy v modernej štruktúre
SC 1: Digitalizácia dokumentácie
(SZ B-SC1-01) – Digitalizácia spisovne dôchodkového poistenia
– predpokladané ukončenie – rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
SC 2: Elektronizácia a automatizácia procesných činností
SZ B-SC2-01 – Modernizácia dávkových agend
– predpokladané ukončenie – rok 2024 sa nahrádza rokom 2023
C. Efektívny manažment zdrojov na základe manažérskych údajov
SC 1: Zabezpečenie analytických údajov na podporu rozhodovania
SZC-SC1-01 – Efektívny manažment kmeňových údajov
– predpokladané ukončenie – rok 2023 sa nahrádza rokom 2022
Za ďalšie, to je A2, aby Sociálna poisťovňa informovala Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci každoročne do roku 2026, vždy do 31. marca príslušného roku o plnení takýchto cieľov.
Odôvodnenie som už povedal v úvode. V zásade sa jedná o dva aspekty, aby sme zrýchlili a umožnili vyšší stupeň elektronizácie Sociálnej poisťovne, či už vo vnútri poisťovne, tak aj v kontakte s klientom a s verejným sektorom. A takisto aby sme umožnili čerpanie eurofondov na tieto projekty.
Ďakujem za pozornosť.
28. 5. 2021 11:34:29 - 11:36:30 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vážny, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem. Na úvod chcem poznamenať, že pandémia, samozrejme, má a bude mať dôsledky na verejné financie, ale takýto účet, ktorý teraz vy vystavujete, je neuveriteľný.
Zároveň chcem zdôrazniť, že skrátené legislatívne konanie slúži na to, keď dochádza k hospodárskym škodám, že vy kľudne môžte, nemôžte takto zostavovať rozpočet podľa pocitov, ale zostavovať rozpočet podľa faktov, a keď tie fakty prídu v septembri, v októbri, v novembri, na to je skrátené legislatívne konanie, tento parlament sa vie predsa zísť do troch dní a za jeden deň vyriešiť ten problém v skrátenom legislatívnom konaní, a nie takto ako to tu zbytočne predvádzate a zbytočne robíte konflikty medzi koalíciou. Však ten konflikt nám v podstate vyhovuje, ale zbytočne zavádzate aj verejnosť s takýmito požiadavkami.
Chcem ešte zdôrazniť, že veľmi málo alebo skoro tu neodznela ten pretlak peňazí, ktorý máte k dispozícii, k dispozícii. Jednoducho programové obdobie 2014 až 2020, tam ostáva vyčerpať skoro 9 mld., tak v roku 2021 vyčerpáte z toho jednu tretinu, to je 3 mld., lebo inak to prepadne.
Programové obdobie ’21 až ’27, tam treba aspoň 500 mil. vyčerpať, pretože treba ho naštartovať. Plán obnovy: 6 mld., tam treba možno 2 mld. vyčerpať, čiže vy máte momentálne disozi... disponibilných 4,5 mld. eur. A predstúpte pred verejnosť a povedzte, že ako to chcete vyčerpať. Tam je čistá katastrofa v tých eurofondoch, a to sú práveže tie štartovacie balíky, ktoré oživia ekonomiku, a tu sa nedeje nič. Nerobíte nič. Jednoducho najprv spustite to progresívne, to čerpanie eurofondov, ktoré sú zložitejšie, ale nielen rozdávať ako to robíte vy. Dokonca niektoré tituly sa prekrývajú medzi eurofondami a týmto rozdávaním v štátnom rozpočte.
Je to čistá katastrofa v eurofondoch a treba sa sústrediť na to a odúčtovať to.

Deň v parlamente

<- ->