Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 3. 2023 17:07:07 - 17:07:26 88. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Ďakujem pekne, pán preds... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Utíšte sa!

Kondrót, Maroš, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, chcem len pre poriadok a pre zápis uviesť, že pri hlasovaní č. 100, návrh poslancov Fecka, Pročka, Kučeru o poľovníctve ma vykázalo, že som bol "za", chcel som byť, samozrejme, "proti". Tak sa ospravedlňujem. Poprosím, kvôli zápisu.
Ďakujem.
22. 12. 2022 11:25:01 - 11:25:01 78. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dňa 15. decembra tohto roku zomrel profesor Matúš Kučera, významný slovenský historik. Patril k zakladajúcej generácii slovenských profesionálnych historikov. Jeho práce o slovenskom stredoveku vyvolali široký domáci i medzinárodný ohlas. Napriek tomu jeho vedecký postup bol brzdený zo strany komunistického režimu, lebo nebol stúpencom proletárskeho internacionalizmu, čo v našich pomeroch znamenalo hlásenie sa k čechoslovakizmu. Po prevrate odstránil anomáliu, že ako jediný národ na svete sme na národnej univerzite nemali katedru slovenských dejín. Bol poslancom Federálneho zhromaždenia, ministrom školstva Slovenskej republiky, prvým veľvyslancom Slovenskej republiky v Chorvátsku, je riaditeľom Slovenského národného múzea. Okrem tohoto bol výborný človek.
Česť jeho pamiatke! Poprosím o minútu ticha.
27. 9. 2022 15:10:00 - 15:10:00 72. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1198 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem pekne.
Pán minister, rozumiem tomu, čo hovoríš, tá situácia nie je jednoduchá zľava, sprava, ale snažíme sa nájsť spoločné riešenia, podať nejakú pomocnú ruku.
Jedna malá faktická poznámka. Prever si, prosím ťa, tú informáciu s tým Gabčíkovom a s tou vodou. Neviem, či majú nejaký technický problém. Keď sa pozreme z okna, Dunaj je vysoký a vysoký už týždeň. Takže možno v lete a tak ďalej, áno, ale dneska môžu pustiť aj piatu turbínu. Takže, takže... áno, aby si len vedel, že nech ťa nelakujú.
Ďakujem pekne.
27. 9. 2022 14:25:00 - 14:25:00 72. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predseda, ďakujem pekne za tvoje slová. To, čo si ty sa rozhodol podporiť a k čomu si sa pozitívne vyjadril, a to, čo navrhol pán predseda Robert Fico, to sme riešili pred chvíľočkou na hospodárskom výbore a presne tento návrh padol, akurát tam nemal dostatočnú podporu, aby sme nieže prerušili rokovanie a nepokračovali v zmysle rokovacieho poriadku, ale by sme to posunuli na koniec schôdze, aby bol čas si to ešte dohodnúť, ak bude treba, pán minister by otvoril rozpravu, aby sme to mohli dotiahnuť tak, aby ten zákon bol dobrý a bol zmysluplný. Dúfam, že k tomuto záveru prídeme aj s tvojou pomocou.
Druhá vec, burza sa rozsypala, nefunguje. Priznala to Enova, burza skrachovala, čiže bude to treba nastaviť nejako ináč. Mňa by zaujímalo, či už riešite v koalícii, a je to otázka možno skôr na premiéra ako na teba, alebo na pána ministra, ako budeme organizovať trh s elektrickou energiou v roku ´23, ´24, ´25.
Ďakujem pekne.
23. 9. 2022 11:25:03 - 11:40:23 72. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1098 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcem vás len upozorniť, že je tu zvykom, a zrejme je to aj v rokovacom poriadku, že sa ne-pre-ru-šu-je procedúra hlasovania. Čiže procedurálne návrhy sa dostávajú na rad po hlasovaní. Vy ste prerušili v polke hlasovanie, pustili procedurálne, je to snaha ovplyvniť výsledok a myslím, že to nie je správne. Ďakujem.
5. 5. 2022 15:55:06 - 16:10:26 65. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 994 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, navrhujem, aby sa o tomto návrhu zákona hlasovalo dnes o sedemnástej hodine.
5. 5. 2022 15:40:06 - 15:55:25 65. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k predloženému návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Máme to ako tlač 994.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 10. júna 2022 a v gestorskom výbore do 13. júna.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
3. 5. 2022 17:12:24 - 17:14:24 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vladko Faič, milý kolega, ďakujem, že si pripomenul správu SIS-ky, ktorá zhruba pred rokom zakývala spoločnosťou a nami v parlamente. Ako už bolo spomenuté, bolo zaujímavé, že sa takéhoto poloutajeného stretnutia zúčastnila prezidentka, najvyšší predstaviteľ štátu, čelní predstavitelia, premiér, vicepremiér, policajný šéf, minister vnútra, šéf inšpekcie a ďalší.
Pán Pčolinský ako šéf SIS-ky sa poctivo snažil si robiť svoju robotu. Zachytil nebezpečenstvo takejto činnosti pre chod štátu, pre potenciálny rozvrat štátu, pre polarizáciu spoločnosti a v konečnom dôsledku, že to môže viesť až ku strate ťažko vydobytej a skúšanej vlastnej štátnosti. Nemožno však čakať, že by premiér alebo vicepremiér konali v duchu práva a spravodlivosti, veď práve tí toto porušovanie a znásilňovanie práva organizovali a ak sa náhodou v niekom "pohlo svedomie" alebo si uvedomili škodlivosť a nebezpečenstvo takéhoto konania, rýchlo skončili vo väzbe.
Toto zneužívanie politickej moci, znásilňovanie a ohýbanie práva, používanie trestného práva na zastrašovanie, trestanie a likvidáciu opozície nemá obdobu. Oveľa viac som čakal od predsedu Národnej rady. Nič sa nestalo. Ale najviac som čakal od prezidentky, takisto sa nič nestalo. Dnes už nečakám. Je mi jasné, že nielen ja som bol naivný. Čakať, že začne konať, vystúpi s plamenným prejavom v parlamente a na verejnosti, bolo viac než iluzórne. Povaliť vládu ako prvý slovenský prezident Michal Kováč dnes je jasné, že pani prezidentka plní zahraničný scenár a nedá sa do nej vkladať žiadna nádej.
Ďakujem.
3. 5. 2022 15:28:21 - 15:30:12 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Milý pán poslanec Zahorčák, drahý Vilo, ďakujem ti veľmi pekne za zaujímavý úvod, historický úvod, začal si históriou ľudských civilizácií, išiel si k prerokúvanej téme z iného konca. Hneď si poukázal, že boj o moc je starý ako civilizácie samé, spomenul si používané metódy a teda najmä nevyberavé prostriedky. Potom si spomenul fašizmus a jeho metódy, potom buržoazinacionalšovinizmus a po ňom komunistické besnenie. Dnes tu máme "Matelkovo besnenie". Besnenie psychopatického maniaka, ktoré si našlo svoje výrazové prostriedky v zneužívaní trestného práva.
Trestné právo je ultima ratio. To už tu zaznelo a verím, že to všetci vieme. To znamená, krajné riešenie. To najkrajnejšie, kde iné nie sú už použiteľné.
Vy, vážená koalícia, sa však zo Slovenska snažíte vytvoriť krajinu pomsty. Každý z vás chce vidieť tiecť krv. Polarizujete spoločnosť, lož a ohýbanie práva sú pracovnou metódou. Rozbíjate vzťahy nielen v spoločnosti, ale aj v rodinách a z toho máte diabolskú radosť. Prosím vás, spamätajte sa. Vraciame sa do éry pomstychtivých barbarov, pričom našou prvoradou myšlienkou by mala byť spravodlivosť a nie pomsta.
Ďakujem za pozornosť.
3. 5. 2022 14:35:47 - 14:37:47 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán kolega poslanec Dušan Muňko, začal si tým, že si spomenul uznesenie, ktoré obvinilo Roberta Fica zo zosnovania zločineckej skupiny a rôznych ďalších trestných činov. Zúfalstvom je, že málokto si uznesenie prečítal celé. Teda ani to by nebol problém, len nech sa k nemu nevyjadruje, čo sa týka mnohých novinárov, komentátorov, poslancov koalície.
A rád by som upozornil na jednu vec, o takzvaných nespochybniteľných dôkazoch nemôžeme hovoriť, to je na posúdení súdom. A viem, že mnohí novinári používajú takéto vyjadrenia aj v tituloch článkov. Ide však čisto o mediálny prostriedok, ako článok predať. V oboch vyššie spomenutých uzneseniach, ktoré boli predložené verejnosti, týkajúce sa Roberta Fica a Roberta Kaliňáka, je viac dôkazných prostriedkov, teda viac výpovedí svedkov než dôkazov. Svedkovia sú z hľadiska právnej teórie považovaní za prameň dôkazov.
A tu sa pozastavím, pretože jedným zo svedkov a teda prameňom dôkazov je aj Ľudovít Makó. O ňom už bolo porozprávané veľa, takže nebudem sa dotýkať jeho prípadu, len chcem spomenúť, že kedysi za socializmu bola krčma Fajka vedľa Sovietskej knihy, vedľa Kostola svätej trojice a tam sa dali nájsť za 200 korún a tri pivá svedkovia z radov Cigánov, ktorí všetko videli, všetko počuli alebo nič nevideli, nič nepočuli, boli tam, prišli na súdy a svedčili. Čiže tí socialistickí sudcovia už ich poznali a ani ich nepripúšťali do procesu, do svedeckého procesu. Na tejto úrovni... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2022 10:37:06 - 10:39:06 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Peťo Pellegrini, milý Peter, myslím, že si vystihol podstatu vo svojom vystúpení procesu, o ktorý tu ide alebo ktorý sa rozbehol. Fašistický valec vládnej moci vedený s fašizovanými poslancami hnutia ako oklamať ľudí, a najľahšie obyčajných, spolu s poslancami Spupnosť a Stupidita valcuje demokraciu a spravodlivosť ďalej.
Činnosť vládnej moci má stále viac čŕt fašizmu. Naposledy boli takto zmanipulovaní a sfašizovaní Nemci za Hitlera a Himmlera a možno ešte potom Pol Potovi Červení Khméri s krvavými očami. Spomenul si aj Remišovej pexeso, pamätné pexeso. Verím, že v novom pexese bude na čestnom štvrtom mieste a preškrtnutá medzi prvými. Zločinecká skupina údajne vznikla v roku 2012, ale ten skutok, ten zločin, ktorý mala spáchať alebo ktorý mala začať páchať v skupine, to znamená prezrádzanie daňového tajomstva, sa mal začať diať v roku 2015. Tak sa pýtam a už tá otázka tu zaznela: Čo tam tá zločinecká skupina tri roky robila? Čo to je za sprostosť? Trénovali tajne v pivniciach, hladili svoje skutky? Môže zločinecká skupina existovať bez toho, aby sa dopúšťala nejakého konkrétneho zločinu? Nebláznite. Pri vznesení obvinenia je dôležitý skutok. Skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie a, samozrejme, jeho právna kvalifikácia. Toto uznesenie, ktoré prebehlo všetkými sociálnymi sieťami, má tak veľa formálnych, obsahuje aj zákonných nedostatkov, že bude na príslušnom prokurátorovi, aby sa s nimi vysporiadal.
Ďakujem.
29. 4. 2022 13:12:44 - 13:14:44 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
184.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Milý Richard, povedzme si na rovinu na doplnenie k tomu, čo si ty objasňoval. Z justície, ktorú prišla koalícia v úvodzovkách očistiť, v úvodzovkách teda povymieňať a povymetať každého, koho sudcovský plášť nebude viať podľa nových svetrov, podľa nových vetrov, pardon, a aj z orgánov činných v trestnom konaní a najmä kasty, tzv. elitných vyšetrovateľov vyrába politická mašinéria, mediálna propaganda na čele s prezidentkou a koaličným valcom posvätnú nedotknuteľnú kravu svetuškárov za dedinou, ktorí nič, len muzikanti. To sú v podstate rozprávky o spravodlivosti, ktoré tu zaznievajú zo strany koaličných poslancov a na tie môžme hneď zabudnúť. Aj táto online rozprávka pre naivných dospelých o obyčajných čistiaroch by sa mohla vysielať ako zábavný program: „Hádaj, koho zatvoria“, keby sme tu nemali celý seriál uniknutých spisov a odposluchov, dokonca nie tých obyčajných, ale mainstreamov neustále zdôrazňovaných lipšicovských tzv. elitných vyšetrovateľov, čiže ľudí z Úradu špeciálnej prokuratúry. Ako plánovali akcie, lámali psychiku a potom inštruovali výpovede kajúcnikov, ako chceli nakopať šéfku inšpekcie, ktorá im išla po krku, vyhodiť jej auto, ako nasadili odpočúvacie zariadenia do poľovníckej chaty, snažia sa odhaliť najväčšieho pytliaka histórie, ktorý sa asi vyrovnal yetimu, pretože ho nikto nikdy nevidel. No a keby to nebolo aj prekročenie rubikonu nestrannosti samotného šéfa špeciálnej prokuratúry Lipšica, ktorý čelí disciplinárnemu konaniu za priveľkú angažovanosť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
29. 4. 2022 12:08:45 - 12:10:46 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
143.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Milý Lacko, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje vystúpenie. Myslím, že si jasne ozrejmil pohľad na vec taký, aký by mal byť a je tu, žiaľ, škoda. (Ruch v sále.) Mohli by ste ma nechať hovoriť, kolegovia? Je to však škoda, že ťa nepočúvali poslanci koalície, možno by im bolo sa v hlavách rozsvietilo.
Zločinecká skupina vznikla v roku 2012, hovorí dlhoročný vyšetrovateľ, generál a profesor Jaroslav Ivor. Zločinecká skupina vznikla v roku 2012, ale skutok, zločin, ktorý ona mala páchať v skupine, to znamená, prezrádzanie daňového tajomstva sa mal začať diať v roku 2015. Tak sa oprávnene pýtam, teraz tam tie tri roky tá zločinecká skupina robila čo. Ladili, trénovali niekde po pivniciach alebo kde, čo budú robiť? Čo je na mieste, kladie otázku, že zločinecká skupina môže existovať bez toho, aby od samotného počiatku bol konkrétny nejaký zločin, ktorého sa ona dopúšťa? Jasné, že to je hlúposť.
Pri vznesení obvinenia, hovorí pán profesor Ivor, je dôležitý skutok. Skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie a potom, samozrejme, jeho právna kvalifikácia. Je pravdou, že uznesenie, pokiaľ som si ho stihol prebehnúť a prečítať, má viacero formálnych, obsahových aj zákonných nedostatkov. Bude na príslušnom dozorovom prokurátorovi, aby sa s nimi vysporiadal, pretože ide o to, že či sú to tie nedostatky skutočne zámerne, či vznikli z nedbanlivosti v rýchlosti spracovania, a to je aj vecou dozorového prokurátora, ktorí musí bdieť nad dôvodnosťou a zákonnosťou začatia trestného stíhania o vnesenie obvinenia. To je úloha... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
28. 4. 2022 16:58:29 - 17:00:29 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
166.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán podpredseda Blanár, bolo to pre teba typické, pokojné a jasné vystúpenie. Trefná analýza toho, o čo tu ide. Treba povedať, že hnutie, ako oklamať ľudí a najľahšie obyčajných, je personálne a odborne vyprahnutá strana, aj keď mám pochybnosti, či sa o nich ako o strane dá hovoriť.
Robert Fico žne plody svojej férovej politiky so základnou stavovskou cťou k opozícii. Podliaci môžu kľudne spávať, pretože im to nikdy nevráti, nikdy to nerobil, nikdy to robiť nechcel, nemá to v povahe, robiť to nebude a na rozdiel od súčasnej vlády a ňou obsadených pozícií v štáte, ktorí nemajú žiadne hranice. Sú totižto veci, ktoré sa nerobia, ale pre týchto ľudí to neplatí, títo to nevedia. Na SMER nemajú pekného slova a dokonca aj v priamych prenosoch v rádii a televízii ukazujú svoju hlúposť, aroganciu a neschopnosť prostredníctvom svojich reprezentantov.
Ak je reč o Ficovi a Kaliňákovi, správajú sa ako býci, ktorí majú pred očami červené súkno. Pseudotúžba po vzdelaní mnohých kolegov v koalícii sa prejavuje úplne jasne naprieč celou vládou a poslancami. Ak sa nedá získať podvodom, tak to nemajú, tak na to nemajú. Že, páni s vysokoškolským vzdelaním, ktorí ste neboli schopní urobiť ani záverečné práce, to, čo dokazujú každoročne tisícky študentov? O úrovni vášho štúdia, skúšok a nadobudnutých vedomiach len radšej mlčte. Hanbou by ste sa mali prepadnúť. A to už nehovorím o odchode alebo rýchlom úteku z verejného života.
Samozrejme, že vám ľudia, ako Robert Fico a Rob... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
28. 4. 2022 15:57:42 - 15:59:38 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A, milý Ľubo, vážený kolega, spomenul si mnoho podstatných vecí a podal si čiastočnú analýzu všetkého toho, čo sa tu deje. Teším sa na dokončenie tvojho vystúpenia v ďalšej rozprave.
Strávil som v Národnej rade Slovenskej republiky už zopár rokov. Pamätám si časy najväčšej slávy KDH, najväčšej slávy HZDS aj SDKÚ, pamätám si komunistov v slovenskom parlamente aj SDĽ-ke, SDĽ-ku či ANO. Vždy tu bola vysoká úroveň ľudí a takisto aj vzťahy na najvyššej úrovni.
Štvrtá cenová skupina nastúpila do parlamentu v roku 2010 príchodom Sulíka a SaS-ky. Možno preto, že tam mal Matoviča. Úroveň SaS-ky bola vtedy oveľa vyššia, to treba povedať.
Potom nastúpila piata cenová skupina. Tá nastúpila s Matovičom a jeho hnutím o dva roky neskôr, hnutím, ako oklamať ľudí a najľahšie obyčajných. Títo ľudia, žiaľ, netušia, kde sú, s nimi nikto nepracuje, netušia, o čom je Národná rada, aká je úloha Národnej rady Slovenskej republiky, a najmä aká je ich úloha v Národnej rade. S príchodom týchto ľudí skutočne nastáva rozpad parlamentarizmu a následne rozpad štátu. To je to, čo nám hrozí.
Nielenže tlieskajú každej hlúposti, čo počujú, a to už dávno nemajú osemnásť, ale čo je horšie, aj schvália nekriticky každú hlúposť, ktorú im predložia. Rozbehli ten najnechutnejší spôsob komunikácie s opozíciou, aký tu kedy bol. Cieľ je primitívny a jasný - zlikvidovať opozíciu. Karma ich dostihne, ale treba jej pritom aj pomôcť.
Ďakujem.
27. 4. 2022 15:38:09 - 15:39:51 64. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1009 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Všetci vedia a všetci vieme, všetci vidia a všetci vidíme, že Mikulec je zločinec. Vo funkčnej normálnej spoločnosti by už bol dávno vo väzbe alebo súdený a s najväčšou pravdepodobnosťou aj odsúdený a sedel by v base. Mikulec sa nikdy nemal stať ministrom a ja som mu to už tuná povedal priamo do očí, keď tu sedel pri prvom či druhom odvolávaní, a keby mal trošku cti v tele, tak už minimálne piatykrát odstúpi.
Ty si, kolega Blaha, spomenul, že Radičová ho nenávidela. Áno, premiérka Radičová ho nenávidela, odmietla ho vyslať do zahraničia, kde sa chcel zašiť, pretože ju sledoval a odpočúval. On ju sledoval tajne a neoprávnene, protiprávne odpočúval. A táto skutočnosť je utajená. O jej odtajnenie môže požiadať SIS-ku napríklad aj predseda Národnej rady. Ja som osobne pána predsedu vyzval, aby to urobil. Neviem, či v tomto smere urobil nejaké kroky, v každom prípade si dovolím navrhnúť, aby aspoň pre svoju informovanosť si toto zistil, požiadal o odtajnenie predsedu SIS-ky a nech to potom použije, ako uzná za vhodné, aby sa len dokreslil obraz podvodníka Mikulca.
A na rozdiel od súčasnej vládnej koalície my si nemusíme nič vymýšľať. Oni už zločineckou skupinou sú. Čiže až ich raz bude budúcnosť súdiť, netreba vymýšľať žiadnych kajúcnikov a žiadne falošné obvinenia. Stačí len pospomínať, čo všetko povyvádzali.
Ďakujem.
25. 2. 2022 15:18:09 - 15:19:49 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 920 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predseda zahraničného výboru, milý Marián, ďakujem ti veľmi pekne za veľmi triezve, odborne zdatné zhrnutie problematiky a postoja tak SMER-u – sociálnej demokracie, ako aj, verím, celej Národnej rady k problematike a k návrhu uznesenia, ktoré tu riešime. Odsudzujeme agresiu, akúkoľvek agresiu, čiže aj teraz túto ruskú. Odsudzujeme porušenie medzinárodného práva vždy.
A chcem takisto vyjadriť poďakovanie a taký obdiv slovenskému národu, ktorý okamžite začal reagovať a okamžite nielen protesty, ale aj zbierky a konkrétna pomoc najmä starostov, primátorov na východnom Slovensku, ale aj v iných častiach Slovenska, ktoré pripravujú konkrétnu pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú.
A v tejto súvislosti mi nedá nepovedať a zareagovať na slová o tom, že treba dodávať zbrane Ukrajine, amerického vojnového štváča Osuského. Ja som proti tomu, aby sme dodávali zbrane Rusom, ktorými budú zabíjať Ukrajincov. Som proti tomu, aby sme dodávali zbrane Ukrajincom, ktorými budú zabíjať Rusov, prípadne komukoľvek iné zbrane na zabíjanie príslušníkov iného národa. V tomto smere nám zostáva len oceniť prístup Nemecka, ktoré ponúklo prilby a, samozrejme, finančnú a inú pomoc.
Ďakujem.
23. 2. 2022 10:07:23 - 10:18:04 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Dobrý deň, vážení kolegovia, vážený pán predsedajúci, vážený pán kolega spravodajca, pokračujeme v čítaní uznesenia Generálnej prokuratúry.
Obvinený jednoznačne uviedol, že až keď si sadol k počítaču, zistil, že vlastne nie je spracovaný ani realizačný návrh, nevidel žiadne papiere, ktoré by potvrdzovali nejaké konkrétne informácie. Z uvedeného jasne vyplýva vedomosť obvineného o tom, že sa podieľa na činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom, a že neexistujú informácie, ktoré by nasvedčovali podozreniu, že bol spáchaný trestný čin, a teda že absentujú skutočnosti odôvodňujúce začatie trestného stíhania.
Tvrdenie obvineného (po príchode obhajcu a po porade s ním), že je pravda, že koncipovali uznesenie o začatí trestného stíhania skôr, ako bol spísaný realizačný návrh, no konal v najlepšej viere, že aj bez realizačného návrhu skutočne existujú indície o páchanej trestnej činnosti, vyhodnocujem ako tendenčnú obranu obvineného, na ktorú sa orientoval po porade s obhajcom v snahe vyhnúť sa zodpovednosti za spáchaný skutok a tiež oslabiť význam jeho priznania učineného v úvode výsluchu.
K subjektívnemu presvedčeniu obvineného, že konal v najlepšej viere, je potrebné uviesť, že pre absenciu úmyselného zavinenia nestačí iba to, že obvinený vyhlási niečo o svojom subjektívnom presvedčení, ale podstatným je to, či aj skutočne (reálne a objektívne) mohol byť presvedčený o určitej okolnosti, ktorá mohla mať za následok absenciu úmyselného zavinenia.
Zo samotnej výpovede obvineného ako aj zo zvukových záznamov vyplýva, že presvedčený o zákonnosti inkriminovaného konania byť nemohol. Inak povedané, ak nemá obvineným tvrdené subjektívne presvedčenie oporu vo vykonanom dokazovaní, resp. ak z vykonaného dokazovania vyplýva, že obvinený nemohol byť subjektívne presvedčený o určitej skutkovej okolnosti, ide len o vyvrátenú obhajobu obvineného.
Poukazujem na zvukový záznam zo 16. 7. 2021 a jeho prepis, kde Milan Sabota hovorí: „Paľo, tuto je jedna taká vec, eh. Tuto dávaš, že, eh, zhromažďovali prebiehajúcich trestných konaní informácie hej a tieto informácie následne odovzdávali osobám majúcim vzťah k SIS, aby tieto mohli byť použité následne pri čoho, proti členom, proti členom, hej? Pracovnú skupinu Očistec, hej? Takto. A chceš tam zakomponovať aj tú nenáležitú výhodu?“ Pavol Ďurka odpovedá: „No však to tam je. Len to mám, nemám to vyšpecifikované.“ Milan Sabota: „Ehe.“ Pavol Ďurka: „(nezrozumiteľné slová).“ Milan Sabota: „Prisľúbený nie, finančne, ehh, prisľúbený prospech, prospech, resp. toto tu, ehe, dobre, finančný tam daj, lebo ten finančný prospech tam, vopred prisľúbený nenáležitej výhody.“
Poukazujem tiež na zvukový záznam zo 16. 7. 2021 od 15:56:04 h do 17:02:10 h a jeho prepis, v ktorom Ján Čurilla hovorí Milanovi Sabotovi: „Rovno dopisuj. Rovno dopisuj, potom ti to zase pozrieme, dobre?“ Zvukový záznam jednoznačne vyvracia tvrdenia obvineného, že nevymýšľal, nefabuloval vo vzťahu k obsahu uznesenia, naopak, preukazuje, že bol pri jeho tvorení sám aktívny.
O aktívnej účasti Milana Sabotu na koncipovaní uznesenia ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 svedčí aj ďalšia časť zvukového záznamu zo 16. 7. 2021 a jeho prepis, analyzovaná v časti uznesenia reagujúcej na vydanie uznesenia ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 a obhajobnú námietku o údajnej štandardnej činnosti vyšetrovateľov NAKA PPZ pri jeho koncipovaní.
K sťažnostným námietkam obvineného Petra Scholtza vo vzťahu k uzneseniu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava sp. zn. 3 Kv 41/21/1100 – 7 zo 14. 9. 2021:
Vo vzťahu k námietke obvineného týkajúcej sa nenaplnenia zákonných znakov skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa poukazujem aj na argumentáciu uvedenú v texte nižšie, v časti odôvodňujúcej právnu kvalifikáciu skutkov, ktoré sú predmetom sťažnosťami napadnutých uznesení, pričom nad rámec nižšie uvedeného konštatujem nasledovné.
Obvinený v čase spáchania skutku vykonával funkciu dočasne povereného riaditeľa ÚIS, a teda pri výkone svojej funkcie sa podieľal na plnení úloh spoločnosti a štátu, ktoré mu vyplývajú z § 2 zákona č. 173/1991 Z. z., pričom na plnenie týchto úloh používal právomoc, ktorá mu bola v rámci zodpovednosti za ich plnenie zverená, a to konkrétne aj oprávnenie riadiť, organizovať, kontrolovať činnosť policajtov zaradených na ÚIS, v rámci čoho prichádzal do kontaktu s informáciami, ktoré boli získavané na účely odhaľovania trestných činov a zisťovanie ich páchateľov. Medzi základné úlohy, ktoré plní Policajný zbor, patrí okrem iných aj to, že spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov.
Krajský súd prezentoval v uznesení sp. zn. 2Tpo/67/2021 z 1. 10. 2021 názor, podľa ktorého vo vyšetrovacom spise nie sú dôkazy o tom, aké informácie mal obvinený vyzrádzať vyšetrovateľom NAKA. Na rozdiel od uvedeného záveru krajského súdu konštatujem, že z dôkazov doposiaľ zabezpečených do vyšetrovacieho spisu celkom jednoznačne vyplýva, že obvinený disponujúc informáciami o fungovaní vyšetrovacieho tímu Oblúk, ktorého účel zriadenia mu bol dobre známy a ktorý vyplýva z utajovanej prílohy, poskytoval v rozpore s jeho zákonnými povinnosťami vyšetrovateľom NAKA zaradeným do pracovnej skupiny „Očistec“ (teda osobám podozrivým v konaní vedenom na ÚIS pod ČVS:UIS-171/OISZ-2021) informácie, ktoré sa dozvedel pri výkone svojej služobnej činnosti (iniciatívne, osobne v sobotu 17. 7. 2021 poskytol obvineným vyšetrovateľom NAKA kamerové záznamy z kamerového systému nachádzajúceho sa na budove ÚIS, a to bez predchádzajúcej oficiálnej žiadosti o ich vydanie, ktorá bola vytvorená Pavlom Ďurkom v mene Štefana Mašina dodatočne v ten deň a zavezená do Senca na podpis Štefanovi Mašinovi; na uvedených kamerových záznamoch ich upozornil na stretnutie mjr. Mgr. Diany Santusovej s Branislavom Zurianom a neznámou osobou pri vozidle Škoda Kodiaq v blízkosti budovy ÚIS, ku ktorému došlo po realizácii procesného úkonu – výsluchu svedka Branislava Zuriana na ÚIS v trestnej veci ČVS:UIS-171/OISZ-2021; informoval ich o prítomnosti príslušníkov ÚIS zaradených vo vyšetrovacom tíme Oblúk na pracovisku počas dní pracovného voľna, o ich počtoch, počtoch vozidiel, o ich činnosti, o výsluchu svedka Branislava Zuriana, o úkonoch naplánovaných vedúcou vyšetrovacieho tímu Oblúk na 19. 7. 2021), čím im umožnil prispôsobiť taktiku ich postupu (ako podozrivých, ktorí disponovali informáciou o plánovanej akcii ÚIS smerujúcej k údajnému ich zadržaniu) voči členom vyšetrovacieho tímu Oblúk, zároveň účelovo koordinoval svoj služobný postup voči mjr. Diane Santusovej ako vedúcej vyšetrovacieho tímu Oblúk s obvineným Pavlom Ďurkom s cieľom znevierohodniť jej osobu a kriminalizovať jej činnosť s cieľom odvolať ju z funkcie vedúcej tímu, čo aj následne zrealizoval a zároveň dal pokyn príslušnému nadriadenému mjr. Mgr. Diane Santusovej, aby jej odňal konkrétne vyšetrovacie spisy, čím sledoval zbrzdenie a sťaženie fungovania tímu a zabránenie vykonávania riadneho dokazovania v konaní ČVS:UIS-171/OISZ-2021.
Konanie obvineného nemožno vnímať osamotene, ale, naopak, je nevyhnutné ho posudzovať v časových súvislostiach a v kontexte s konaním obvinených Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Milana Sabotu pri vykonštruovaní uznesenia ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021 a obvineného Štefana Mašina, ktorý ho následne podpísal, a to za účelom diskreditovať príslušníkov ÚIS a iné osoby zaradené do vyšetrovacieho tímu Oblúk, ako aj sťažiť až zmariť ich služobnú činnosť a účel trestného konania vedeného pod tým istým číslom.
Uvedené potvrdzuje aj skutočnosť, že obvinený v piatok 16. 7. 2021 po pracovnej dobe, mimo miesta výkonu jeho služby, bez znalosti veci, na základe predchádzajúceho osobného stretnutia s obvinenými vyšetrovateľmi NAKA a následného telefonického dohovoru s obvineným Milanom Sabotom udelil súhlasné stanovisko na žiadosť prokurátora podľa Trestného poriadku, aby vyšetrovanie v trestnej veci ČVS:PPZ-205/NKA-BA1-2021, v ktorom ako podozrivé osoby vystupovali príslušníci ÚIS zaradení do vyšetrovacieho tímu Oblúk, vykonával vyšetrovateľ NAKA PPZ, odbor Bratislava, 2. oddelenie vyšetrovania.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci.
22. 2. 2022 16:45:39 - 16:47:27 58. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega Marián Kéry, Roman Mikulec slúžil ako riaditeľ Vojenskej spravodajskej služby ministerstva obrany od augusta 2010 do apríla 2012. Bol nominantom ministra obrany Ľubomíra Galka. Galko bol na tlak vtedajšej predsedníčky vlády Ivety Radičovej 23. 11. 2011 odvolaný z postu ministra obrany po prevalení masívneho sledovania novinárov a mnohých ďalších osôb zo strany služieb ministerstva obrany. Prečo ale musel Galko naozaj skončiť a prečo je Mikulec tŕňom v oku expremiérky? Galko aj Mikulec sa pre Radičovú stali vo všeobecnosti nespôsobilými na vykonávanie svojich funkcií ani nie tak preto, čo robili novinárom, ale najmä preto, že Mikulec na Galkov rozkaz zneužíval technické a personálne prostriedky Vojenského spravodajstva na monitoring pohybov a aktivít vtedajšej premiérky Radičovej. V rozsahu svojej pôsobnosti a v rozsahu svojich oprávnení ju o tom informovala SIS-ka. Nakoľko táto informácia podlieha zvláštnemu režimu utajovaných skutočností, na jej potvrdenie je potrebné zbaviť mlčanlivosti niekoho z nasledujúcich: buď pani Radičovú, Karola Mitríka, Galka, alebo samotného Mikulca. Informáciu o existencii daného materiálu by vedel podať v určenej lehote a požadovanom rozsahu riaditeľ SIS-ky pán Aláč a to po písomnej žiadosti pani prezidentky, predsedu Národnej rady Borisa Kollára či predsedu vlády Eda Hegera. Čiže dovolím si vyzvať týmto a požiadať pána predsedu Borisa Kollára, aby túto informáciu zo SIS-ky od pána Aláča vyžiadal.
Ďakujem.
18. 2. 2022 13:59:23 - 14:00:33 58. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kondrót, Maroš (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
163.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega poslanec Boris Susko, ďakujem pekne za tvoj príspevok. Veľmi jasne a trefne, aj keď skrátene, si to zhrnul. Rozprával si o faktoch bez nejakých zbytočných emócií. Tie fakty sú natoľko závažné, že pán minister keby mal trošku chlapskej cti, tak sám podá demisiu po tomto tvojom vystúpení. A po tých, po všetkom, čo tu zaznelo.
Ja sa chcem dotknúť jednej veci. Toto je človek, ktorý sa vôbec nemal dostať do vlády Slovenskej republiky. Vôbec nemal byť reprezentantom. A vôbec nemá zastávať už post ministra vnútra. Vzhľadom na jeho prechmaty z minulosti na obdobie, keď ho karhala ešte premiérka Radičová, na jeho korupčné praktiky, a na to, ako znásilňuje právo a kriví právo vo funkcii, to ho neoprávňuje k tomu, aby tam bol čo len o sekundu dlhšie. Verím, že sa ho podarí odvolať.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->