Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2022 9:40:02 - 9:55:21 66. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1069 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kanuščák, Jozef (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Ďakujem, Majo, naozaj výstižne bolo to povedané naozaj veľmi pekne všetko a vlastne všetko, čo sa tu hovorí, bolo hovorené práve preto, aby sme sa prihovorili kolegom hlavne z koalície, aby to pochopili a aby jednoducho sa trošku zamysleli nad tým všetkým, pretože naozaj my potrebujeme počúvať ľudí, ktorých sa to najviac týka, a to sú práve rodiny, ktoré tu stále spomínate, to sú práve zástupcovia škôl, to sú práve zástupcovia samospráv a všetci títo hovoria opak, čo vravíte vy, a vlastne za všetkých týchto hovoríme tu v pléne my. A ja dúfam, že ste niečo aj počúvali a že ste niečo aj pochopili, poprípade si aj to prezistili u svojich známych, pretože naozaj trvá roky kým si získate dôveru, ale stačí pár sekúnd a tú dôveru viete stratiť hneď. A práve teraz sú tie sekundy, ktoré napomáhajú tomu, aby ste si tú dôveru stratili. Ďakujem.
22. 6. 2022 9:25:02 - 9:40:21 66. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1069 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kanuščák, Jozef (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem za slovo.
Áno, Majo, ďakujem, že si ma doplnil, že si doplnil niektoré veci. Ja už len akože na záver chcem povedať, že toto tu, čo my predkladáme, naozaj nerieši nič, naozaj to nie je pomoc rodinám. Naozaj je to len prvoplánové niečo, čo sa len tak hodilo na stôl, teraz poďme o tom rokovať alebo poďme to schváliť, nie že rokovať, pretože keby rokovať, tak aspoň máme na to nejaký priestor na rokovanie. Ale naozaj to nerieši nič.
A práve mňa zarazili ešte niektoré veci, ktoré tu aj včera odzneli, že chceme pomôcť učiteľom? No veď však si môžu otvoriť živnosti a môžu cez tieto VOČ-apy si privyrobiť. Naozaj toto chceme? Chceme, aby z učiteľov sme zrobili živnostníkov, ktorí potrebujú po práci, po svojom zamestnaní ešte podnikať? A čo keď nám potom ujdú? Kto bude učiť práve tie deti? Čo z toho, že my tu budeme mať krúžkovné a budeme mať len kopec podnikateľov, možno že aj niektorých, ja neviem, čo si na tom založia len čisto živnosť a svoj biznis a nebude ich zaujímať nejaký výsledok, že čo z tých detí bude. A naši učitelia pôjdu preč.
22. 6. 2022 9:10:02 - 9:25:22 66. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1069 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kanuščák, Jozef (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Naozaj to nevyzerá veľmi dobre, keď sa tu takto škriepime. Prakticky keď sa tu koaliční partneri naťahujeme. Ale nedá nám nepovedať výhrady, nepovedať to, s čím nesúhlasíme. Hlavne ak počúvame jeden základný argument stále dookola, že kto nehlasuje za tento zákon, tak vlastne je proti rodinám, nechce pomôcť rodinám. Toto všetko vlastne bolo tu povedané niekoľkokrát včera, že kto nehlasuje prakticky za zrušenie veta, tak ako keby nechcel pomôcť a nechce chrániť to najdôležitejšie, čo v spoločnosti máme, a to sú rodiny.
Lenže tak ako keby sa strácalo všetko to, čo, prečo sme tu vlastne, hej. Lebo vlastne my ako poslanci tu nemáme byť len preto, že máme chrániť rodiny, ale máme chrániť aj financie, máme chrániť rozpočet, máme pomoc dávať cielene a spravodlivo, a práve to nás stavia do pozície, že musíme byť tými kritikmi, musíme tu oponovať, musíme dookola vysvetľovať vlastne práve tie všetky argumenty, prečo za to nehlasovať. Určite nie je spravodlivé, určite nie je dobré, keď sa pomoc dáva cielene každému, ale len určitej skupine. Vyňali sme z toho množstvo práve rodín, ktoré vytvárajú hodnoty a ktoré do tejto skupiny nepatria, ktorých sa táto pomoc absolútne nebude týkať a nedostanú nič. Práve to je jeden z tých argumentov, prečo nie. Lebo jednoducho nedá nám nezastať sa aj, aj týchto skupín, aj týchto rodín, ktoré už vlastne majú buď deti vo vyššom veku, alebo ešte deti nemajú.
Ale v tejto situácii, ktorá teraz nastala, tak potrebujú pomoc aj dôchodcovia, potrebujú pomoc, potrebuje pomoc naozaj širšia verejnosť, že jednoducho ja si myslím, že je vhodné celý tento zákon stiahnuť, tak ako to navrhla aj prezidentka, a preto to vetuje, a prerokovať, hlavne teda keď všetky tie veci, ktoré sú navrhnuté na stiahnutie, tak majú ísť do platnosti až od 1. januára 2023. Takže, myslím si že je priestor na to, aby sa to všetko ešte v kľude prerokovalo, aby sa to prediskutovalo s odborníkmi, s odbornou verejnosťou. Lebo práve tá sa ozýva, že nebola k tomu prizvaná, že nebol dostatok priestoru a práve títo aj kritizujú, a nám nedá, aby sme neboli hlasom aj ich a aby sme sa tu nepostavili a nehovorili tie ich argumenty.
Ako som už povedal, my sme tu nato, aby sme tu chránili aj finančné zdroje a myslím si, že malo by to byť práve ministerstvo financií, ktoré by tie finančné zdroje malo chrániť. A tu sa to znova vymyká nejak z toho zdravého rozumu nejakého, prečo práve oni si to nechceli dať vysvetliť odborníkmi, prečo vymýšľať niečo, čo jednoducho možno stačí si sadnúť za okrúhly stôl a diskutovať. A tu to nebolo. (Reakcia z pléna.) Nestačí, pretože chcel som spomenúť práve tých, ktorých sa to najviac ako keby týka, lebo je to pre školstvo.
A znovu mi nedá nezopakovať požiadavky školstva, ktorí vlastne tu štrajkovali nedávno. Hlavnou požiadavkou bolo, áno, zvýšenie platov učiteľov, ale následne vlastne títo zástupcovia odborárov boli na stretnutí práve so zástupcami strany OĽANO, kde som bol ako jediný z inej politickej strany na tom stretnutí a naozaj som si vypočul tie ich argumenty, ktoré tam dávali. Oni hovorili o tom, že do škôl potrebujú aj na opravy, majú havarijné stavy, potrebujú zvýšenie normatívov, potrebujú dofinancovať energie.
Ja osobne som si vypočul niekoľkých aj riaditeľov v teréne, ktorí dookola hovorili, že pokiaľ nebudú mať dofinancované, dofinancovaný nárast energií, tak jednoducho budú musieť zatvoriť školy v jeseni a vyučovanie nebude, pretože nebudú mať na to, aby mohli tieto nadlimity, či vlastne tieto financie, ktoré je potrebné dofinancovať, nebudú mať z čoho zaplatiť. Všetko toto tam odznelo a odznela tam aj jedna zásadná veta, ktorá bola obrátená práve na zástupcov OĽANO, že kto z vás dokáže presvedčiť Igora Matoviča, aby pustil financie pre školstvo. A hovorili práve o platoch a o normatívach a o financiách na opravy. A verte, že viem o čom hovorím, že naozaj tých financií na to niet, pretože niet týždeň, že by som nebol v teréne v nejakej škole, alebo že by som nebol oslovený práve niečím, čo potrebujú, nielen tie platy, samozrejme, ale na niečo na dofinancovanie. A tých financií niet, pretože vždycky odznelo od strany ministerstva financií, že ak na niečo chcete na ministerstvo školstva, tak si to máte nájsť vo vlastnom rezorte, máte to ušetriť. Ale ako, keď jednoducho bolo tam aj pokles zamestnancov a jednoducho šetrí sa ako sa dá. Ale je to nezmyselné, keď od ministerstva financií príde takáto odpoveď. A potom keď už nebol vypočutý minister školstva, tak potom treba vypočuť tých odborárov, ktorých sa to všetko týka. Oni na to všetko poukazujú, že je to, samozrejme, nezmysel a že to treba stiahnuť.
A potom sú tu samosprávy, ktoré to majú vlastne všetko zaplatiť, zafinancovať. A tu je ďalší veľký argument, že tie samosprávy ako keby nikto nepočúval, lebo práve ony sú tie, ktoré vedia zafinancovať to navýšenie energií, ony sú tie, ktoré vedia zafinancovať nejakú opravu a my im ideme ešte zobrať financie, čiže nebudú mať ani toľko na to. A argument ministra financií, osobne mne povedal, že si vymýšľajú, že klamú tieto samosprávy. A toto neobstojí, pretože naozaj, kolegovia, treba ísť do terénu, treba sa pýtať tých starostov a oni vám povedia ako to je v skutočnosti, že naozaj tie financie nemajú a že ich potrebujú a my im ideme brať. A keď je taký nad, nadvýber tých daní, tak tým pádom si dávam otázku aj, kde sú potom financie, ktoré sú z toho nadvýberu na ministerstve financií. Tým pádom malo by aj tam byť niečo naviac, a to poriadne viac, z čoho by sa to dalo všetko zaplatiť.
Takže, kolegovia, ja vás prosím, aby sme nepustili toto ďalej. Skôr naopak, máme čas na prerokovanie, máme čas, aby sme si to všetko pekne prešli a urobili jeden zákon, ktorý naozaj pomôže širokej verejnosti, ktorý naozaj pomôže spravodlivo všetkým rodinám a ktorý pomôže aj ostatným ľuďom, ktorí túto pomoc od nás potrebujú. Ďakujem.
21. 6. 2022 18:10:07 - 18:25:27 66. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1069 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kanuščák, Jozef (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ja by som chcel poďakovať Radovi za to, že tak tu pekne predniesol všetky riešenia, ktoré boli pripravované a vlastne ktoré poukazovali na to, ako sa to by malo robiť, ako by to malo byť, ako by to malo vyzerať. A naozaj nerozumiem, prečo vlastne sa nepočúvajú tí ľudia, ktorí do toho majú čo najviac povedať práve z ministerstva školstva alebo priamo učitelia a riaditelia škôl, pretože ja osobne práve od týchto ľudí, od riaditeľov škôl a od učiteľov, počúvam túto kritiku práve na tieto voľnočasové aktivity, že ako sú pripravené. Aj pred chvíľou tu bolo povedané, že veď učitelia si môžu otvoriť živnosť, hej? A vlastne popri, popri práci učiteľa môžu podnikať a môžu, môžu vykonávať tieto aktivity a si privyrobia. To chceme z učiteľov robiť podnikateľov, že vlastne dávame im ako keby návrh, že takto im ideme zvýšiť platy, že môžu si privyrobiť pri týchto poukazoch?
A naozaj chcem ešte na záver povedať, že treba počúvať týchto ľudí zospodu. Ja osobne naozaj včera som sedel i s vedúcim odboru školstva PSK, ktorý ma prosil, aby sme také niečo neodsúhlasili, a aj s riaditeľmi škôl. Takže hovorí to za všetko. Potrebujú peniaze na úplne iné veci a hrozia tým, že keď nedostanú napríklad na dofinancovanie energií, o čo žiadajú, že na to potrebujú peniaze, tak budú zatvárať školy v jeseni. Naozaj takéto slová zazneli, že to hrozí. A my ideme samosprávam brať, ktoré vlastne prakticky tieto peniaze na tie energie potrebujú na dofinancova... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 6. 2022 16:25:07 - 16:40:27 66. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1069 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kanuščák, Jozef (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem za slovo.
No, bolo tu povedané, že my v SaS vlastne stále tvrdíme, že za všetko môže Matovič a že to, za to, že to nehovoria nikto iní, ani učitelia, ani ľudia, nikto že to nerozpráva. Už pred chvíľou tu kolega spomenul, že už po štrajku odborárov či vlastne učiteľov, čo tu bolo, tak že sa stretli odborári s niektorými práve s členmi strany OĽANO, kde som bol ako ja jediný za stranu SaS, a za celý čas tam nebolo počuť nič iné, len čo všetko potrebujú v školách dofinancovať, na čo všetko by potrebovali peniaze, a padali tam vety, že kto z vás dokáže presvedčiť Igora Matoviča, aby pustil peniaze pre školstvo. Nepadali tam vety na ministra školstva alebo na niečo, pretože všetci to vidia, kde je problém najvyšší či najväčší, že kto nechce pustiť tie peniaze.
A čo sa týka ďalších vecí, tak ja osobne nie som z Bratislavy, som z východu. A ja sa stretávam so starostami a s ľuďmi na východe, čiže ja počúvam, čo oni tam hovoria, a je to široké spektrum ako strán, ktoré zastupujú, a všetci do jedného tvrdia, že budú musieť ukrojiť všetkým rodinám a že tento balíček absolútne nepomôže rodinám, takže nedá sa nazvať, že to je balíček pomoci rodinám.
21. 6. 2022 16:10:07 - 16:25:26 66. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1069 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kanuščák, Jozef (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem za slovo.
Ja by som dal takú otázku. Viete vôbec, ako to vníma verejnosť vonku? Ako to vnímajú ľudia všetko toto, čo tu teraz vlastne sa predkladá tak rýchlo? Viete? Lebo, lebo ja pokiaľ viem a chodím a rozprávam sa aj s ľuďmi, aj so samosprávou, je to o tom, že ľudia už dávno žiadali nejakú pomoc, žiadali si nejakú pomoc a teraz tu narýchlo je urobený nejaký zákon, hodili im to len tak bez diskusie, bez odbornej i bez laickej, pretože odborná verejnosť to kritizovala, veď práve preto je to aj vrátené, vetované, ale napr. oni sami vedia, že z druhého vrecka sa im to hneď vezme.
Denne sa stretávam, alebo v minulosti som sa stretával aj včera som mal stretnutie so starostami, so zástupcami samospráv, či už miest, obcí aj VÚC-iek, a všetci do jedného mi tvrdia, že budú musieť zvyšovať poplatky. Čiže jednoducho, že to, čo my im dáme, a to nie všetkým rodinám, lebo dáme len tým, ktorí majú vlastne malé deti a dostanú to na krúžky, a, ale nedáme to ostatným, ale zaplatia zvýšené poplatky všetci. Naozaj vás prosím, ktorí chcete za to zahlasovať, choďte zavolať dvom-trom starostom, primátorom a spýtajte sa ich na to, čo vám na to povedia, či vás podporia, pretože naozaj mne dookola rozprávajú, že potrebujú skôr dofinancovanie, dofinancovanie energií, či už na školy, DSS-ky, či už, ja neviem, na úrady a my im tu budeme brať a, samozrejme, že oni to budú brať rodinám. Tak toto si myslíte, že je pomoc rodinám? Lebo ja si myslím, že nie.
Ďakujem.
24. 5. 2022 19:57:47 - 19:59:47 65. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kanuščák, Jozef (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
187.
Ďakujem. Že tu zaznelo niečo zmätočné, ja som mal potrebu povedať veci, ktoré tu zazneli počas dňa, ktoré som si značil. Tak možno, keď to bolo zmätočné, tak sa ospravedlňujem pre niektorých.
Pán Čepček, ministerstvo školstva, že predložiť návrh zákona dofinancovania. Čo ja viem, tak nemali šancu veľakrát niečo predložiť, a hlavne čo sa týka platov učiteľov, keďže mali povedané, že majú nájsť rezervu vo vlastnom rezorte a takto môžu vlastne zvýšiť platy učiteľom. A práve preto aj viem, že minister školstva ohlásil, že sa zúčastní štrajku, pretože chce tých učiteľov podporiť, lebo celý čas to robil a chcel.
Pán Kučera, tam nejaká poznámka, že deti, že či, že by som si pozrel, či to mám dobre napísané, že hlavným... Áno, mal som napísané, že nemali by byť hlavným zdrojom financovania rodiny. Čo, bohužiaľ, sa niekde stáva a myslím, že viete aj vy, že také prípady sú. (Zaznievanie gongu.)
Samosprávy že sa majú uskromniť. No, neviem. S týmto veľmi súhlasiť nemôžem, pretože ja osobne mám prejdené samosprávy a som regionálny politik dlhé roky. Čiže, čiže viem.
Chcel by som reagovať na viacej vecí. Áno, pán Pročko, Jožko, SMER že tu šafáril roky, to viem a to si uvedomujem. Narobili tu veľa škody a práve preto mi je veľmi ľúto, že táto vláda nevie nejakým spôsobom spolupracovať a hľadať cestu a že sa nevie dohodnúť na vláde alebo niekde mimo týchto lavíc a tu už prísť akože dohodnutí.
24. 5. 2022 19:36:23 - 19:46:00 65. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kanuščák, Jozef (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
171.
Ďakujem za slovo.
Rodinám pomôcť chceme určite všetci. Otázka je ako. Hľadajme spôsob, ako im pomôcť čím lepšie a cielene, ale hlavne hľadajme zdroje tak, aby sme im zároveň z druhého vrecka nevzali. Hlasovane proti tomuto zákonu nie je hlasovaním proti rodine, toto je hlasovanie o zlých dopadoch na spoločnosť a na ich rodiny.
Je k tomu mnoho výhrad. (Zaznievanie gongu.) Výhrady majú ministerstvo školstva k poukazom, ktoré nie sú zapracované, samosprávy majú veľké výhrady práve k dopadom na regióny a na občanov, učitelia, riaditelia škôl a nikto s nimi nič neprebral, neprerokoval. My máme výhrady, že sa to veľmi rýchlo prejednáva, bez diskusie, v skrátenom konaní, a pritom väčšina vecí, ktoré tam sú, vstupujú do platnosti až od 1. januára ´23, teda si myslím, že je na to dostatok času.
Prejdem teda aj k nejakým výhradám. Brať bohatým firmám? Kde to v konečnom dôsledku zaplatia bežní ľudia a aj rodiny s deťmi? Aké firmy chceme zdaniť? Firmy, ktoré nemajú žiadny vplyv na vývoj cien? Myslím, že nie. Bola spomenutá firma Slovnaft. Firma si to zaúčtuje do zvýšenia cien a to zvýši ceny všetkého, potravín, služieb, naozaj všetkého. Teraz dokonca vyšlo vyjadrenie od Slovnaftu, výkonný riaditeľ hovoril, že nikomu nesľuboval, že ceny palív nebudú rásť. Povedal tam aj to, že spoločnosť má 27-tisíc akcionárov a týmito vyjadreniami boli označení za zlodejov, zbohatlíkov. Ale hlavne si myslím, že toto, takéto vyjadrenia vysielajú aj zlý signál aj pre ďalších investorov, ktorých na Slovensku potrebujeme a ktorých to odrádza. Prídu sem, zainvestujú a štát ich bude naďalej nejak dodatočne zdaňovať?
Ďalší veľký argument prečo nie sú samosprávy. Na základe toho si budú určite, bude im to chýbať v rozpočte, tak si budú zvyšovať poplatky a dane a bude to mať... a bude to vlastne aj opodstatnené. Ešte pred vyhlásením tohto návrhu, návrhu tohto zákona, žiadali o pomoc a o dofinancovanie. Majú síce vyššie príjmy cez podielové dane, ale zároveň majú enormný nárast nákladov. Najprv pandémia, ktorú z veľkej miery zastrešovali samosprávy, potom, a hlavne na východe, riešenie prílivu utečencov z Ukrajiny a teraz zníženie príjmov, a to ich čaká veľké dofinancovanie nákladov na energie a na kúrenie. Školy, DSS-ky, kultúrne zariadenia, športové zariadenia, všetky hlásia, že keď nepríde dofinancovanie, tak skolabujú, budú zatvárať, dokonca riaditelia škôl mi vraveli, že budú v jeseni musieť asi zatvoriť školy, keď nepríde nejaké dofinancovanie, čiže potrebujú dofinancovať svoje rozpočty, ktoré prídu práve z tých samospráv. Už teraz majú školy napríklad, o ktorých ja viem, vyčerpané rozpočty, vlastne financie, ktoré mali pridelené na energie a na kúrenie.
Samosprávy potrebujú financie aj na iné, samozrejme, na opravy ciest, na zimnú údržbu, na opravy budov, a my im chceme ešte vziať v týchto ťažkých časoch.
Dnes som počul aj argument, že vraj nevedia samosprávy gazdovať a zle narábajú s verejnými financiami. Áno, sú určite aj také, aj ak niektorí poslanci, ktorí tu o tom hovorili, nejaké také poznajú, tak mali by na to upozorniť a majú možnosť aj teraz kandidovať a ukázať, že to vedia robiť aj ináč.
Dnes som počul ďalší argument na výbore školskom, že vraj ich týmto len zastrašujeme a že v skutočnosti to také nie je. Ale ony vedia najlepšie, ako to je, a tú kritiku a ten hlas, že potrebujú pomoc, už kričali aj predtým a kričia to aj teraz a my ich len počúvame a toto tu nahlas hovoríme.
Najviac sa to dotkne práve malých miest a obcí. Tam taktiež žijú občania, majú existenčné problémy. Starostovia tam robia za štvrtinovú mzdu, aby ušetrili. Nemá tam kto ísť dokonca ani kandidovať teraz v týchto voľbách. Nikto to nechce robiť a týmito opatreniami to bude ešte horšie. Áno, jasne, sú argumenty, že ony by sa mohli aj zlúčiť, ale k tomu by som vedel dlho rozprávať, že čo všetko k tomu by potrebovali a aké majú problémy.
Ďalšiu vec, ktorú som sa dneska dopočul, že vraj niektoré obce fungujú za náklady 100 eur na občana a iné za 400 eur na občana a že vraj to dokazuje, ako neefektívne pracujú. Tam vlastne existuje ľahké vysvetlenie, lebo starostovia naozaj tam robia za štvrtinové mzdy a nemôžu si dovoliť ďalších zamestnancov. A poznám osobne starostov, ktorí aj počas péeniek musia chodiť, počas vychádzok, vykonávať svoju činnosť, aby ich občania neostali bez výkonu.
A krúžky? Tak taktiež žiadna odborná diskusia a predložený, predložené narýchlo. Nemusím a nebudem hovoriť veci, ktoré tu už odzneli. Spomeniem len obrovské množstvo kontrolórov financií na to, neisté, koľko to bude stáť, a hlavne to prihlasovanie cez internet. Nie každý rodič to privíta, lebo s tým majú problémy už teraz. Veľké množstvo ľudí nemá ani prístup na internet. Kam sa budú chodiť registrovať? Na úrad? Bohužiaľ, aj v tejto dobe sú rodiny, ktoré si to dovoliť nemôžu a nemôžu si dovoliť ani ten smartfón, prostredníctvom ktorého budú prihlasovať deti na krúžky. Počas prvej a druhej vlny pandémie COVID-19, kedy vyučovanie prebiehalo dištančne, sme už rovnakému problému čelili a pre mnohých možno neuveriteľné, no 12,5 % domácností s jedným dospelým nemá možnosť pripojiť sa na internet a takmer 10 % domácností, kde sú dvaja dospelí ľudia s deťmi, taktiež. Najmenej dostupný je v okresoch Banská Bystrica, Prešov, Košice a podľa odhadu je pripojenie k internetu napr. pre štvrtákov v týchto krajoch len 83 %, čo predstavuje predpoklad takmer 4-tisíc detí bez internetu.
A nedá sa mi nespomenúť, toľko keď už tu sa o tom hovorí, o platoch učiteľov. Podľa OECD je Slovensko zo všetkých krajín najhoršie vo výške platov učiteľov. Už tento rok bude mať Slovensko problém s viac ako tisíc pozíciami, ktoré nebude vedieť rezort obsadiť pre nedostatočný záujem o oblasť školstva. Najviac chýbajú učitelia fyziky, matematiky, chémie. Medzi najhoršími v rámci EÚ sme dokonca. No... (Reakcia z pléna.) Začínajúci pedagóg zarobí na Slovensku v hrubom 716 euro a my ideme rozdať 400 mil. eur na krúžky, keď naše deti, vnúčatá nebudú mať, nebude ich mať kto učiť. Dokonca nemáme ani niekde školy a neviem športoviská vybudované, kde potrebujeme dofinancovať. Nečudujme sa, že nám mladí odchádzajú do zahraničia, nielen lekári a zdravotné sestry, ale aj učitelia. Toto nie je ani zďaleka suma, ktorá by ich udržala, myslím tie platy.
Bolo povedané, že ministerstvo školstva nereagovalo na zvyšovanie platov, že to nikdy nepredniesli. Ja zas mám iné informácie, dokonca bol mi poskytnutý zoznam rokovaní a vlastne kedy, kde to bolo prednesené.
Strana SaS určite nie je strana proti rodinám, len sa nebojíme pomenovať fakty a vysloviť ich nahlas. Rovnako ako to, že aj napríklad príspevok, ktorý sme riešili predtým, je lepšie rozdeliť aj podľa toho, ktoré dieťa to možno je. Možno niektorým sa to nebude páčiť teraz tu, ale veľakrát tu bolo povedané, že majú deti byť prínosom pre rodinu aj spoločnosť. To áno. Ale deti nemôžu zároveň byť zdrojom základného príjmu pre rodinu, ako to, bohužiaľ, v niektorých prípadoch je. Kde je potom ich výchova, blaho, vzdelanie, šťastie? Úplne na poslednej koľaji a o tie deti sa nakoniec musí postarať len štát. A takéto deti určite šťastné nie sú.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->