Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 6. 2023 17:29:09 - 17:29:54 94. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Z vašej strany zaznela len, predpokladám, malá časť problémov, ktoré v rezorte práce sú. Ja sa chcem vôbec opýtať, že či je reálne, že niečo zmeníte, keďže je jún, júl, august, september parlament podľa harmonogramu nezasadá, takže nerozumiem vôbec, o čom celé to programové vyhlásenie je, keďže predpokladám, je potrebná na riešenie mnohých problémov, ktoré uvádzate v tom programovom vyhlásení, aj zmena legislatívy. Takže myslíte si, že stihnete niečo zmeniť aj reálne?
Ďakujem.
25. 5. 2023 16:04:41 - 16:06:06 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1653 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1653. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1716 z 19. apríla 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

25. 5. 2023 15:21:34 - 15:22:19 90. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1566 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Chcem sa baviť vecne, ako tu bolo povedané. Cieľ zákona nespochybňujem.
Áno, možno, resp. je potrebný takýto zákon, len či v praxi presne, ako ste povedali, nebude dochádzať k jeho zneužívaniu, pretože podanie podnetu, ako je naformulované, že bude tam uvedené meno, bližšie konkrétnosti, tak v praxi bude dochádzať k tomu, že napríklad aj ja sa podpíšem vaším menom, vašimi údajmi a budem to písať vo vašom mene, že ako si tá Finančná správa bude overovať, že je to fakticky nejaká reálna osoba.
Ďakujem pekne.
25. 5. 2023 11:09:07 - 11:09:52 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Treba si uvedomiť ešte jeden fakt, že vláda padla. Vláda prezidentky Čaputovej by mala riešiť oveľa vážnejšie problémy. Stále sa tu oháňate vojnou, utečeneckou krízou, myslím si, že tento návrh zákona nie je témou dňa, nie je tým, čo Slovensko momentálne v tejto chvíli trápi. Máme tu vysokú infláciu, zadlženosť, ľudia padajú pod hranicu chudoby, čiže ja súhlasím s procedurálnym návrhom a podporím ho, že tento návrh by mal, mala riešiť nová vláda po predčasných voľbách. Ďakujem.
24. 5. 2023 19:22:59 - 19:23:55 90. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 1679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
163.
Ďakujem veľmi pekne. Ja k tejto téme, aj keď sa berie, že je to vážna téma, ale každý pacient chce tú najmodernejšiu medicínu, chce prístup k tým najmodernejším liekom. Vieme, že napríklad pri onkologických pacientoch alebo pri rôznych, ja neviem, ochoreniach na nejaké syndrómy, čiže tie lieky existujú, a vieme, aké je ťažké sa k týmto liekom dostať, a keď teraz existuje možnosť, že tie lieky sú na trhu, áno, v Európe sú bežné, tak prečo by Slovensko a slovenské pacientky nemali mať umožnený prístup k týmto liekom? Ja si myslím, že každá žena sa rozhodne sama, že či využije jednu, alebo druhú metódu, ale tú možnosť by sme im ako politici mali dať.
Ďakujem pekne.
16. 5. 2023 15:51:02 - 15:51:35 90. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Oceňujem tento pozmeňovací návrh, pretože už pri pôvodnom predkladaní som upozorňovala práve na to, že bol tento návrh zákona pôvodne nedostatočný, nevykonateľný. To isté hovorili aj médiá, že tento zákon nieže nie je dobrý, ale že je nevykonateľný. Čiže doplnili sa tam tie slová, že bezodkladne, takže veľmi pekne ďakujem za tento pozmeňujúci návrh a tento návrh zákona podporím.
Ďakujem veľmi pekne.
12. 5. 2023 14:17:15 - 14:18:58 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
186.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Tento návrh zákona hodnotím ako veľmi výborný marketingový nápad pred voľbami. Excelentný nápad. Asi viete, že bude ťažké, aby tento návrh zákona prešiel. (Reakcia z pléna.) Viem zahlasovať, kľudne, ale poďme sa baviť teda fakticky. Bolo tu slovo, že poďme si to kvantifikovať. Stanovisko ministerstva financií, dopad na štátny rozpočet 458 miliónov eur. Super. Atómovka, ako sa patrí. Ale pozrime sa na to trošku aj realisticky, ja chápem, že idú voľby, ale realisticky čo, po nás potopa? Však zahlasujme si zákon do každej rodiny 10-tisíc eur. Hádam podporíte nie? Prečo nie. Super. Každá rodina si zaslúži alebo ľudia pod hranicou chudoby 800-tisíc. Zaslúžia si, prečo nie, 5-tisíc, 10-tisíc, 20-tisíc, ale buďme realistickí. Veď veľmi dobre viete, ako sú na tom samosprávy. Čo z toho, že vy ľuďom na jednej strane dáte a potom im zoberiete. Áno, nebude to na poslancov, ale bude to na županov, na primátorov, na mestských poslancov. Čo budú robiť? Budú zvyšovať dane a poplatky. Áno, vy si očistíte ruky, však nie, my chceme mamičkám dobre. Super. Ako marketingovo excelentné. Dúfam, že ľudia vám na to nenaletia, aj keď sa obávam, že v ďalšom prieskume budete mať jedno, dve percentá navyše. Geniálny nápad marketingový.
Ďakujem za slovo.
12. 5. 2023 13:00:38 - 13:02:11 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Poďme sa teda baviť ešte raz vecne, ako ste tu vraveli. Ja som nepovedala, že ten zákon nepodporím alebo že mám nejaký zásadný problém, ale tiež nemôžeme vychádzať len z účelu zákona. Niekto tu, zaznelo tu, že ako je formulovaný, že budeme sa baviť o tom potom konkrétnejšie. Dobre, som za, budeme sa baviť potom. Hovorím, podporila som aj zákon pána Pročka o hmotnej zodpovednosti politikov, ale sám dobre viete, ako fungujú kontrolné procesy v rámci štátnej správy, teda keď ste v tej štátnej správe robili. Zákon o kontrole predsa máme, vieme, že je slabý. Toto je len tiež možno, dá sa povedať, také nabaľovanie. Otázkou je, či bude aj reálne vykonateľný. Zaznel tu prípad pána Sulíka, ja poviem, že ako sa to možno bude argumentovať. Nie všetky procesy v rámci štátnej správy sú písomné, hej? Čiže pán Sulík prišiel za nejakým podriadeným, ten za ďalším podriadeným, povedal, vieš čo, tak vymysli, že potrebujeme tu odborníka na to a to, podriadený zamestnanec to vymyslel, čiže všetko papierovo bude sedieť, áno, potrebovali tam konkrétne odborníčku, teda dcéru pána Sulíka, ktorá mala vyštudované to a to, tak tam musela ísť, čiže prípad vybavený.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
12. 5. 2023 12:24:58 - 12:26:59 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Ďakujem vám veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Pročko, ďakujem vám veľmi pekne, oceňujem, že sa vám páči moje meno. Ja chcem len podotknúť, že váš návrh zákona som podporila. Vnímam požiadavku verejnosti, že sú za to, že je potrebné zaviesť hmotnú zodpovednu... zodpovednosť politikov, ale, tak ako povedal pán Vetrák v rozprave, že bavme sa odborne teda, ak ten zákon má byť dobrý, musí byť aj v praxi vykonateľný, čiže aby schválením tohto zákona nevzniklo viac problémov ako osohu, aby proste splnil ten účel, za ktorým ten zákon aj vy, aj iní poslanci predtým predkladali.
Ďakujem veľmi pekne.
12. 5. 2023 12:06:45 - 12:08:16 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Neviem, prečo dávate do pozície, že kto tento zákon podporí, je za to, aby bola hmotná zodpovednosť a kto nepodporí, nie je za to. Zaznelo tu pár informácií a rada by som sa opýtala teda ako bližšie.
V § 3 sa hovorí o rozsahu zodpovednosti verejného činiteľa. Mňa by zaujímalo, v prvom odseku a vo štvrtom odseku, ako je to myslené. Verejný činiteľ je povinný pri nakladaní s verejným majetkom chrániť verejný záujem a postupovať s odbornou starostlivosťou. Ako je vnímaná alebo zadefinovaná v nejakých právnych aktoch alebo či bude to niekde zadefinované, čo to znamená. Veď aj teraz, keď je prijímaný zamestnanec, tak má mať nejaké odborné predpoklady na výkon tej funkcie.
Potom v odseku 4, aj sám ste povedali, že ako sa ten vedúci, ten najvyšší zbaví zodpovednosti, hej, lebo dostane nejaký odborný podklad a teraz ten na tom najnižšom stupni bude mať dajme tomu to poistenie. Čiže ja ako minister sa dohodnem s tým na najnižšom stupni, urob mi takýto odborný, však ty budeš chránený ako nejakým poistením a ja sa týmto zbavím celej zodpovednosti. Čiže nevidím tu zmysel v takto zadefinovanom zákone.
Áno, som za hmotnú zodpovednosť, ale nie takto definovaným zákonom.
Ďakujem.
11. 5. 2023 10:56:07 - 10:57:07 90. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1695 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Je smutné, že sa tu bavíme o konkrétnych menách, Žilinka verzus Lipšic. Bavme sa, prosím, o inštitúciách. Veď je to Úrad špeciálnej prokuratúry a Generálna prokuratúra a nie o osobách, pretože tieto osoby tu nebudú večne. Vám sa jednoducho nepáči zákonné konanie pána Žilinku, pretože nekoná politicky, ako sa vám páči a ako chcete. Preto je táto novela zlá. Ale zoberme si iný prístup. Ak by v pozícii generálneho prokurátora bol práve váš pán Lipšic, ktorý pristupuje k Úradu špeciálnej prokuratúry čisto politicky, tak tento zákon podporíte všetci, ktorí ste boli súčasťou koalície.
Vám jednoducho právo, spravodlivosť a demokracia nevonia.
5. 5. 2023 10:14:18 - 10:15:38 90. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1648 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1648. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1711 z 18. apríla 2023 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
31. 3. 2023 10:17:49 - 10:18:38 88. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1399 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem veľmi pekne. Viackrát tu zaznelo slovo pravda. Ale čo je pravda? Je to predsa subjektívna vec. Je toľko právd, koľko je subjektov. Pravda je v konečnom dôsledku práve v subjektivite. Súhlasím, že skutočne objektívni novinári si zaslúžia ochranu, ale nie úplatné hlasné trúby propagandy, ktorí nemajú problém a škrupule mediálne zlikvidovať hocikoho a hocikedy na pokyn svojich majiteľov či donorov. Sú vlastne zamestnancami, vo väčšine prípadov súkromných spoločností, nadnárodných spoločností, ktorí práve cez svojich majiteľov rozohrávajú politické hry a sledujú vlastné svoje finančné záujmy. Ďakujem veľmi pekne.
29. 3. 2023 14:19:30 - 14:20:25 88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán Baláž, zhrnuli ste to dobre, ale ako vieme, tých problémov v zdravotníctve je omnoho viac. Každý z nás má osobnú skúsenosť so stavom dnešného zdravotníctva. Tá skúsenosť je vo väčšine prípadov negatívna. Aj preto v prieskumoch sa objavuje oblasť zdravotníctva ako tá najkritickejšia a najpr... najproblematickejšia. Vítam, že aj touto formou a uznesením sa apeluje na riešenie tohto každým dňom vypuklejšieho problému. Keď sa tu vieme neustále baviť o Ukrajine a o pomoci Ukrajincom, tak sa bavme aj o pomoci Slovákom a slovenským pacientom. Toto uznesenie, ktorým by sa mala urýchliť realizácia memoranda na zlepšenie systému zdravotníctva, určite podporím a verím, že to podporia aj všetci poslanci v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
28. 3. 2023 19:04:16 - 19:04:56 88. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Ďakujem všetkým za faktické pripomienky. Ja nespochybňujem pomoc ľuďom ani rodinám. Ako som povedala, som aj za tisíc euro, 1 500, 5-tisíc. Najmä. Ale v konečnom dôsledku to musia zaplatiť predsa ľudia. Nie sme krajina zázrakov ani neobmedzených možností.
Čiže ak chceme tú demokraciu a chceme tú účasť vo voľbách, tak poďme, ako tu bolo povedané mojím predrečníkom v rozprave, opačnou cestou, poďme možno udeľovať pokuty, kto sa volieb nezúčastní, ale to by sa nehodilo do piár strany OĽANO.
28. 3. 2023 18:55:32 - 19:00:15 88. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Poďme sa teda baviť vecne o tomto návrhu zákona, ktorým by každý volič dostal 500 eur za účasť vo voľbách. Viem, že na časť voličov ešte stále funguje hra na city ako Janko a Martinka, mafia, fašisti a podobne. Tento návrh môžem oceniť ako výborný predvolebný marketingový ťah, osobne by som ľuďom dopriala aj 1 500, 2-tisíc, 5-tisíc... (Reakcia navrhovateľa.) Prečo nie. Ale takéto devastačné atómovky Igora Matoviča budú mať nedozerné dopady na štátny rozpočet. V čase krízy, v ktorej Slovensko je, a kedy sa každým dňom prepadá na predposledné priečky štatistík v rôznych ukazovateľoch, je nemysliteľné takúto bombu schváliť.
Vráťme sa však v čase. Do roku 2013, kedy práve Igor Matovič predkladal novelu zákona o politických stranách a hnutiach, zacitujem vám niečo, čo bolo v dôvodovej správe:
„1. Zrušiť financovanie politických strán a hnutí zo štátneho rozpočtu.
2. Ušetriť značný objem finančných prostriedkov v štátnom rozpočte.
3. Zrušiť možnosť parlamentných politických strán a hnutí viesť volebnú kampaň, čo pomôže občanom, ktorí sa rozhodnú vstúpiť do boja s politickými stranami a hnutiami a tým zadosťučiniť demokracii a rovnosti šancí, keďže dnes sú tieto politické strany a hnutia vo výraznej mediálnej výhode.
4. Prinútiť politické strany a hnutia k zodpovednej politickej práci počas celého volebného obdobia a nespoliehať sa na ohlupovanie voličov predvolebnou kampaňou či kupovanie rozdávaním reklamných predmetov a občerstvenia.
5. Minimalizovať korupčné prostredie vytvorené počas volebnej kampane, kedy strany získavajú finančné prostriedky aj neoficiálnou cestou.“
Summa summarum tak teraz aj v súčasnosti predkladaný zákon je čisto-čisté ohlupovanie a kupovanie si voličov zo strany OĽANO.
Kde bol Igor Matovič posledné tri roky, keď mal ústavnú väčšinu? Ak by to bolo pre neho dôležité, určite by sa to do programového vyhlásenia vlády vsunulo aj tento návrh z roku 2013.
Teraz sa pozrime na fakty, aj keď už tu odznelo to stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky, kde sa jasne uvádza, že ak by bola účasť rovnaká ako v parlamentných voľbách v roku 2020, ktorých sa zúčastnilo cca 2,9 mil. voličov, tak by to negatívne ovplyvnilo štátny rozpočet vo výške viac ako 1,4 mld. eur. Ale predpokladá sa, že ak by tento návrh prešiel, tak zúčastniť by sa mohlo 4,4 mil. oprávnených voličov, čo by malo negatívny dopad na štátny rozpočet takmer 2,2 mld. eur. Dopady by teda vo výdavkovej časti boli miliardové, avšak návrh už neobsahuje, odkiaľ by sa to vykrylo, odkiaľ by štát získal príjmy na túto srandu. Áno, bolo tu spomenuté, že časť by išla zo solidárneho príspevku, čiže zdanením rafinérií, avšak je to len nepatrná časť. Zvyšok - neviem. Čo by, koho by sme ďalej zdanili, ktoré firmy alebo aké dane a poplatky by sme pre ľudí vymysleli?
Celý tento návrh je síce pekné predvolebné piár Igora Matoviča, mnohí mu aj uveria, že to myslí úprimne, odvážne a pre ľudí, ale Slovensko už vie za posledné tri roky, čo sa udeje aj vďaka týmto skvelým populistickým nápadom z dielne OĽANO.
Ohlupovanie a kupovanie si voličov je síce v móde a, bohužiaľ, aj bežnou praxou, ale Slovensko potrebuje konečne odborný, triezvy, systémový prístup k riadeniu a k spravovaniu vecí verejných. Prečo, ako tu bolo povedané, neísť opačnou cestou, ak nám teda záleží na demokracii a chceme, aby všetci občania išli k urnám? Prečo neísť tou cestou, aby teda kto sa volieb nezúčastní, dostal pokutu alebo bol znevýhodnený? Toto by malo oveľa menší dopad na štátny rozpočet.
Rada by som tento návrh podporila, ale moje ekonomické vzdelanie mi to nedovoľuje, kým Igor Matovič konkrétne vopred neuvedie, ako v štátnom rozpočte tento jeho skvelý sociálny nápad vykryje.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
28. 3. 2023 18:31:11 - 18:32:37 88. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán Matovič, riadiť štát nie je jednoduché, to už asi viete. Ale prečo ľudí strašíte, že po voľbách tu bude apokalypsa, čierna diera, mafia, fašisti, či, nebodaj, iný režim? Žijeme predsa v demokracii alebo aspoň sa ňou vy oháňate, keď vám to pasuje. Ale občania predsa vedia, ako môžu ovplyvniť dianie na Slovensku, a to tým, že pôjdu, alebo nepôjdu voliť a zvolia si svojich zástupcov, aj takých, ktorí sa vám nemusia páčiť. Je to právo každého z nás ísť voliť alebo nevoliť, aj to je postoj. Bez ohľadu na to, koľko im chcete zaplatiť, resp. kúpiť si ich.
Mali ste predsa príležitosť ľudí presvedčiť o svojich kvalitách, mali ste ústavnú väčšinu, moho... mohol to byť... tu byť už dávno raj na zemi. Ale ľudia vidia a vedia, čo sa tu dialo, teror, šikana, obmedzovanie slobody slova a prejavu, a tak vám dajú za toto všetko, čo sa tu posledné tri roky dialo, aj vysvedčenie práve v týchto voľbách.
Ľudia boli a sú pre vás opice, dezoláti, hoaxeri a najnovšie dobytok. A teraz chcete týmto opiciam a dobytku platiť 500 eur za účasť vo voľbách? Nesrandujte, prosím vás.
24. 3. 2023 13:14:26 - 13:15:39 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Ja len chcem poznamenať, že predkladáte tu návrh zákona, ktorým zdôvodňujete nejaké šetrenie verejných zdrojov. Ak už chceme šetriť, tak treba sa pozrieť na veci komplexnejšie. Veď existuje u nás v Slovenskej republike množstvo nominantov, ktorí poberajú oveľa vyššie platy, tým nechcem povedať, že poslanci by mali mať vyššie platy, áno, poďme sa baviť o tom, že je možné znížiť platy poslancom, ale dívajme sa na to komplexne. Pozrime sa, aký má plat prezidentka, pozrime sa na platy iných štátnych predstaviteľov. Pozrime sa na dozorné rady štátnych firiem a poďme sa baviť o tejto téme teda z tohto uhla pohľadu. Ak ideme šetriť mzdové prostriedky štátu, tak poďme zahrnúť do tejto skupiny nielen poslancov, ale teda aj tie iné pozície, ktoré v štáte máme.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
22. 3. 2023 14:41:41 - 14:42:41 88. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem veľmi pekne. Ja len doplním, že každý poslanec pochádza z určitého regiónu a sleduje záujmy toho konkrétneho kraja. Či už prejde tento pozmeňovací návrh, alebo neprejde, tak dôležité je schváliť návrh tohto zákona ako celku, pretože či sa postaví úsek, ja neviem, na Orave, alebo či to bude okres Svidník, Prešov, stále je to niečo, čo je v prospech občana. Je to v prospech všetkých občanov na Slovensku. Či už sa vystaví kilometer pri Prešove alebo kilometer, ako vravím, na Orave. Stále je to v prospech občana, pretože každý cestuje alebo väčšina z nás cestuje po Slovensku a uvíta, ak sa ten proces výstavby urýchli. Ďakujem.
22. 3. 2023 14:20:28 - 14:21:40 88. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Ja len možno doplním a opýtam sa, že konečne boli vyslyšané tie hlasy ľudí z východného Slovenska. Pretože všetci dobre vieme, že východné Slovensko neustále upozorňuje či už petíciami, či už štrajkami, blokovaním ciest, pretože tá situácia je fakt neúnosná. Slovensko nie je predsa len Bratislava a celé toto plénum 150 poslancov by malo konečne zahlasovať za vec, ktorá urýchli budovanie diaľnic.
Nepočula som zatiaľ ani jeden argument, že prečo nie. Čítala som stanovisko ministerstva financií, ktoré síce poukazuje, že sú tam nejaké nepravdivé tvrdenia a poukazuje na to, že ministerstvo výstavby by ušetrilo nemalé finančné zdroje, keby sa postupovalo tak ako doposiaľ. Všetci dobre vieme, že pri výstavbe diaľnic už išlo dolu vodou toľko peňazí, že myslím, že tento zákon neurobí žiaden iný škrt cez štátny rozpočet. Dúfam, že všetci podporíte tento návrh zákona.
Ďakujem veľmi pekne.

Deň v parlamente

<- ->