Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
15. 11. 2022 12:46:07 - 12:46:07 77. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne za slovo. Opäť stará, obohratá pesnička, škandály a kauzy SMER-u ako zdôvodnenie za nekonanie tejto vlády. Ľudia však reálne stoja pred bezpečnostnou hrozbou a vy ich ukludňujete memorandom. To snáď nemyslíte ani vážne, ich vaše memorandum, bohužiaľ, nezaujíma. Ich zaujímajú počty, koľko nelegálnych migrantov je na území Slovenskej republiky, koľko migrantov plánuje prekročiť hranicu Slovenskej republiky, koľko policajtov, prípadne vojakov chráni našu štátnu hranicu, kto bude znášať náklady za ich pobyt na našom území, kedy sa situácia ukľudní, aký plán je pripravený na odvrátenie tejto situácie, aký je postoj váš, a tejto vlády k prípadným migračným kvótam? A celkom vtipne vyznieva aj vaše zdôvodnenie, aká úspešná je táto vláda, že občania dostali desať násobne viac od tejto vlády. No možno dostali desať násobne viac špajdlí do nosa od tejto vlády, ale určite ich finančná situácia a ani tá bezpečnostná sa nezlepšuje a každým dňom sa bohužiaľ, zhoršuje. Asi nesledujete prieskumy verejnej mienky a napätie spoločnosti, ktoré rastie.
Myslím, že by ste ako minister vnútra mali sám uznať, že situácia sa každým dňom zhoršuje a vy situáciu riešiť neviete, alebo nechcete. Nezaškodilo by teda trochu sebareflexie z vašej strany. Ďakujem.
10. 11. 2022 11:40:36 - 11:40:36 75. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1285 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. V tomto prípade čo tu všetko zaznelo doposiaľ tak predovšetkým ministerstvu spravodlivosti by malo záležať na transparentnosti všetkých procesov. No pri predkladaní tohto vládneho návrhu nielen ja ale aj verejnosť nadobúda pocit, že sa jedná čisto o sudcovský lobing a niekoho individuálne záujmy. Vieme všetci dobre fungujú súdy a niektorí podotýkam niektorí sudcovia a sudcovské klany, preto som celkovo proti tomuto návrhu zákona. S pani Kolíkovou v tomto prípade však môžem súhlasiť na základe faktov a čísiel, ktoré tu odzneli, že je žiaduce, aby sudcovia prešli sudcovskými previerkam. Aby verejnosť aspoň trochu začala nadobúdať pocit, že súdy a sudcovia budú transparentní a nezávislí. Ďakujem pekne.
8. 11. 2022 10:40:00 - 10:40:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
45.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1256. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1316 z 3. októbra 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
25. 10. 2022 16:55:08 - 16:55:08 75. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1042 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Termín hlasovania bude vo štvrtok o jedenástej.
25. 10. 2022 16:40:08 - 16:40:08 75. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1145 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ja vám ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Čepčeka, na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 1042.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1684 zo 4. októbra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 1042, prerokoval a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť výbor pre sociálne veci.
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedenom v treťom bode tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 228 z 18. októbra 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 10. 2022 16:10:03 - 16:10:03 72. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1059 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Podľa vás iný názor na vec je spiatočnícka mentalita. Vy ste teda fakt pokrokoví a kam to celé potom dospeje? S tou inakosťou by ste už nemali toľko preháňať. Nikto tu do nikoho predsa nekope. Je to normálna vec, normálny návrh zákona, aby na štátnych budovách viseli štátne vlajky.
Ja už len čakám, kedy začnete hájiť práva pedofilov, zoofilov, nekrofilov a ďalších. Či toto už nie sú podľa vás ľudské bytosti? Nemajú svoje práva? Kde je tá vaša hranica tolerantnosti? Kam to chcete až posúvať? Či príde nejaká, nejaká nová móda zo západu a teraz si povieme, veď už nám tu podsúva denník SME, že pedofili, pedofília. Normálne. Dúfam, že sa ničoho takého ja ešte vo svojom živote nedožijem.
Ďakujem pekne.
5. 10. 2022 15:55:03 - 15:55:03 72. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1059 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len, že je mojou povinnosťou podporiť tento návrh zákona a udivuje ma vôbec, že takýto zákon musí byť predkladaný. Pretože by to malo byť automatické a verím, že ľudia v tomto pléne a poslanci majú zdravý rozum a tento návrh zákona podporia.
4. 10. 2022 15:40:50 - 15:40:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1205 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi prezentovať možno aj taký trochu iný uhol pohľadu na tento vládny návrh zákona.
V čase najväčšej krízy, kedy sociálne odkázaní ľudia, ale aj sociálne zariadenia žijú v obave z budúcnosti, najmä ako zaplatia vysoké účty za plyn a elektrinu, ktorí zároveň sú a budú postihnutí aj vysokou infláciou, ktorá sa očakáva na úrovni 20 %.
Pán minister Krajniak zo SME RODINA predkladá vládny návrh zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, v rámci ktorého sa má zriadiť nový útvar, neskôr, predpokladám, že možno aj nový úrad so 180 novými úradníkmi, z toho cca 150 inšpektorov, teda kontrolórov. Ako organizačná súčasť tohto útvaru vznikne osem detašovaných pracovísk s pôsobnosťou pre územný obvod jedného vyššieho územného celku, teda v každom kraji jedno detašované.
V súvislosti so zriadením nového útvaru sa predpokladá negatívny vplyv na rozpočet, ktorý nie je priamo naviazaný na účinnosť predmetnej legislatívnej zmeny, to znamená, že môže byť realizovaný priebežne od roku 2022, sme v októbri 2022. Ide o investíciu potrebnú na vybudovanie priestorov, v ktorých bude nový útvar pôsobiť. Účelom investície je pokrytie kapitálových výdavkov potrebných na kúpu, obnovu a rekonštrukciu budov, ich materiálno-technického vybavenia a obstaranie osobných motorových vozidiel pre zabezpečenie výkonu inšpekcie. Celkovo sú tieto výdavky odhadované v objeme 9 429 000 eur, pričom ich financovanie sa predpokladá aj zo zdrojov Európskej únie, z plánu obnovy a odolnosti spolu za rok 2022 a 2023. Je to len cca 50 % výdavkov, a to len počas prvých dvoch rokov. A čo bude potom?
Podľa návrhu sa kreuje právna úprava inšpekcie v sociálnych veciach, ktorou bude dozor na dodržiavaním osobitných predpisov v oblasti sociálnych vecí dozorovanými subjektmi a vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie týchto povinností, teda aj pokutovanie týchto subjektov.
Účelom predkladanej novej právnej úpravy je vytvoriť funkčný systém správneho dozoru a tým prispieť k posilneniu efektívnosti a kvality sociálnej pomoci poskytovanej v rámci práva sociálneho zabezpečenia.
Všetko znie vznešene, ale dôvodová správa neobsahuje žiadne merateľné ukazovatele, na základe ktorých bude možné v budúcnosti zhodnotiť efektivitu a cieľ tohto nového zákona. Počas prvých dvoch rokov je časť zdrojov plánovaná aj zo zdrojov Európskej únie, ale opakujem, čo bude potom? Ak zákon neprinesie žiadne pozitívne dopady, tak obávam sa, že prepustiť 180 ľudí z rezortu ministerstva práce bude náročné a opäť s vysokým finančným dopadom na štátny rozpočet, ak zarátame odstupné a odchodné. Na koho účet?
Návrh zákona sleduje efektívnym vykonávaním inšpekcie v sociálnych veciach osobitne správneho dozoru predovšetkým posilnenie ochrany najzraniteľnejších fyzických osôb vzhľadom na ich dlhodobú závislosť na pomoci inej osoby pri sebaobsluhe vzhľadom na vek alebo ťažké zdravotné postihnutie. Ide o osoby, ktoré sú spravidla dlhodobo odkázané na vymedzené druhy sociálnej pomoci, a to poskytovanie sociálnych služieb alebo poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa príslušných právnych predpisov, ktoré patria do pôsobnosti ministerstva.
Ďalšou oblasťou, na ktorú sa bude vzťahovať inšpekcia v sociálnych veciach, je oblasť výkonu sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorej špecifikom je, že opatrenia sú vykonávané primárne za účelom riešenia situácie dieťaťa, spravidla dieťaťa ohrozeného a komplikovaných rodinných situácií.
Neviem si dosť dobre predstaviť, ak budú v rámci kontroly, teda dozoru, zistené nedostatky a dozorovaný subjekt ako fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím sa bude musieť právne vyjadrovať k protokolu, teda k zisteným nedostatkom, ako týmto ľuďom skomplikujeme život, pretože správne konanie si vyžaduje mnohokrát využívať platené právne služby, teda služby právneho zástupcu. Takže týmto osobám sťažíme život, ktorý je aj tak už dosť ťažký a náročný. A to už nehovorím o postihoch, ktoré z tohto zákona môžu vyplývať. Zákon môže byť zneužívaný aj v rámci konkurenčného boja medzi poskytovateľmi sociálnych služieb.
Osobitosťou inšpekcie v sociálnych veciach je teda rôznorodá povaha dozorovaných subjektov. A to tak v oblasti sociálnych služieb, ako aj sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Subjekty v oblasti miestnej samosprávy, regionálnej samosprávy, neštátne subjekty, respektíve neverejný poskytovatelia sociálnych služieb, subjekty z oblasti štátnej správy, ak ide o vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Pričom títo sú záhadne momentálne ticho. Možno aj z toho dôvodu, že nepostrehli, že je takýto návrh zákona v druhom čítaní.
Zjednodušene povedané, kontroly sa budú týkať poskytovateľov sociálnych služieb, fyzických osôb, ktorým bol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ako aj fyzických osôb, ktoré poskytujú pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na zabezpečení ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo peňažný príspevok na opatrovanie.
Podľa ministra Krajniaka inšpekcia v sociálnych veciach sa bude týkať cca 85-tisíc fyzických osôb a cca 5-tisíc poskytovateľov sociálnych služieb, teda právnických osôb. Navrhovaný počet inšpektorov vo vzťahu k rozsahu inšpekcie a počtu dozorovaných subjektov je neadekvátny v porovnaní napríklad s inšpekciou práce. Pretože ak si vezmeme pre porovnanie práve inšpekciu práce, tak inšpektori práce, je ich zhruba 290, majú oveľa väčší rozsah dozoru a dozorujú cca 2 milióny zamestnancov a cca 180-tisíc zamestnávateľov.
Aj čo sa týka rozpočtu na počet zamestnancov je navrhovaný rozpočet oveľa vyšší. Rozpočet inšpekcie práce je 14,2 milióny na 527 zamestnancov a na inšpekciu v sociálnych veciach je navrhovaný rozpočet 7 miliónov na 180 zamestnancov. V čase krízy a neustále rastúcej inflácie by vláda mala radšej tieto milióny eur investovať do zlepšenia fungovania sociálnych zariadení alebo na posilnenie počtu zamestnancov v sociálnych službách, opatrovateľov, prípadne na lepšie odmeňovanie týchto zamestnancov.
V čase krízy vytvárať nový orgán dozoru a pokutovať osoby z ťažkým zdravotným postihnutím alebo subjekty, ktoré sa starajú o takéto osoby je neracionálne. Domovy sociálnych služieb v týchto časoch nebudú mať financie na vykrytie faktúr za dodávky plynu či elektrickej energie. Riešia častokrát existenčné problémy a štát ide vytvárať nový útvar s obrovských počtom úradníkov a takpovediac šikanovať ich. Zákon predsa bude platiť pre každého rovnako.
Kontrola a dozor by mala byť, súhlasím, áno, ale nie v období, keď ľudia nevedia, čo bude zajtra a štát im v krízových časoch nijako zvlášť nepomáha. Pričom aj sociálne domovy, ako vieme, sú personálne a finančne poddimenzované. Riešenia predseda existujú v racionalizácií, existujúcej kontroly a jej postupov, teda oddelení kontroly, ktorú sú aj na úradoch práce či pobočkách Sociálnej poisťovne.
Ak nám unikajú finančné zdroje zo štátneho rozpočtu, tak riešme činnosť posudkových lekárov, respektíve posudkových komisií.
Verím, že opoziční poslanci, ale ja poslanci za stranu SAS, ktorá sa teda tvári, ktorí sa tvária, že sú opoziční, tento návrh nepodporia, nakoľko samotný Richard Sulík tu v pléne povedal, že nepodporí žiadne vytváranie nových úradníckych miest.
Ďakujem veľmi pekne.
28. 9. 2022 10:10:04 - 10:10:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1139 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1140. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1188 z 30. augusta 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
28. 9. 2022 9:40:04 - 9:40:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1136 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vorobelová, Slavěna (-) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1137. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1185 z 30. augusta 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->