Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
19. 5. 2023 13:01:14 - 13:02:27 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Veľmi pekne ďakujem všetkým za faktické poznámky, oceňujem naozaj váš konštruktívny prístup k tomu, k tejto téme a zároveň ste ľudia, ktorí majú k tejto téme blízko. Či to je Monika Kozelová, Anka Mierna alebo Milan Vetrák, ako naozaj pomocník v tejto téme pri rokovaniach či s bývalým premiérom Hegerom alebo teda aj so zástupcami ministerstva financií, za čo ti veľmi pekne ďakujem pán kolega. Verím, že budeme vedieť motivovať aj SAS-ku k tomu, aby tento návrh zákona schválila v prvom čítaní. Ja ešte raz sa chcem poďakovať hnutiu SME RODINA, hnutiu OĽANO, klubu DEMOKRATI alebo teda strane DEMOKRATI a za a PROGRESÍVNEMU SLOVENSKU samozrejme za podporu tohto návrhu zákona v prvom čítaní. Verím, že to nebude posledný krok tomu, aby alebo teda to nebude posledné na čom sa zhodneme, a to je to prvé čítanie, ale že sa takto rovnako zhodneme aj v prípade, ak tento zákon prejde do druhého čítania, že to schválime ako zákon, ako celok. Ďakujem pekne.
19. 5. 2023 12:55:05 - 12:55:53 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Pri tomto návrhu zákona, kto má nejaké pripomienky v rámci tohto návrhu zákona, aby sme zohľadnili a zároveň sprístupnili ten návrh zákona do druhého čítania, lebo dnes budeme alebo teda následne na najbližšom hlasovaní budeme o tomto návrhu zákona hlasovať o idei tohto návrhu zákona. Druhé čítanie nám bude slúžiť na to, aby sme ho vyprecizovali a zároveň, aby sme ho potom aj uplatnili v praxi, aby sme sa ospravedlnili tým, ženám tak ako treba.
Veľmi pekne ďakujem za podporu tohto návrhu.
19. 5. 2023 12:50:07 - 12:55:54 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem za túto možnosť, pán podpredseda. Chcem oceniť prístup strany alebo teda hnutia SME RODINA, takisto strany Progresívne Slovensko, ale, samozrejme, strany, alebo teda hnutia OBYČAJNÍ ĽUDIA, ktorí tento návrh zákona posunú do druhého čítania a uvedomujú si vlastne krivdu z predchádzajúcich rokov alebo za čias komunizmu, ktorý vlastne tu bol roky neriešený vládami, ktoré tu boli pred nami. Áno, my sme tí, ktorí vlastne túto tému otvorili a ktorí doniesli túto tému na tie najvyššie špičky politiky alebo teda predstaviteľov vládnej koalície a ktorí sa nebáli toho osloviť aj priamo možno premiéra alebo teda predsedu vlády, ktorý bol vyzvaný k tomu, aby sa ospravedlnil. Premiér Heger tak aj učinil vlastne v roku 2021, zároveň aj ostatní ministri, ktorých sa táto téma prierezovo dotýkala, či to bol minister Krajniak, za čo mu veľmi pekne ďakujem, a následne ostatní ministri vlády v tomto volebnom období.
Takisto si uvedomujú vlastne krivdy, ktoré boli páchané na osobách, ktoré boli sterilizované v rozpore s právom a vítajú tento návrh zákona, ktorý ešte pred minulým mesiacom vlastne ocenil aj Výbor OSN, ktorý rokoval o tomto návrhu, a víta vlastne túto moju iniciatívu, kedy prichádzame po dvoch rokoch s touto, s týmto návrhom zákona, ktorý hovorí o mechanizme odškodňovania, kde sme sa zaviazali tým aj na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, kde boli naozaj prizvané aj ženy, ktoré vlastne boli, boli sterilizované. Boli to naozaj nešťastné osudy žien, ktoré potom následne aj na spoločnej tlačovke rozprávali svoje príbehy. Ja sa s tými ženami permanentne stretávam a pýtajú sa ma na tento návrh zákona. Áno, bola tu, vlastne bol tu pád vlády, kedy sa menili ministri, alebo teda SaS-ka keď odišla z vlády, prišiel nový minister, s ktorým sme jednoducho urýchlili možno aj ten proces, legislatívny proces a jednoducho vytvorili sme takýto návrh zákona, ktorý vypracovalo ministerstvo spravodlivosti, následne bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ak by sme ale nechali tento návrh, ak by išiel ako vládny, tak by sa nedostal na rad v tomto volebnom období, keďže vieme, že záujem dnešného parlamentu je vyriešiť túto tému.
My sa obávame toho naozaj, čo urobí nasledujúci parlament a či sa bude vlastne zaoberať touto témou a či vlastne bude chcieť možno s následným vládnym, podobným vládnym návrhom aj prísť. Preto túto iniciatívu som vlastne ja využil a týmto spôsobom predkladám plénu Národnej rady, aby o tom mohlo hlasovať, aby mohol posunúť tento návrh do druhého čítania. Zároveň som otvorený naozaj rokovaniam. Ja som to dnes sľúbil aj Progresívnemu Slovensku, ktorý má určite pripomienky k tomu a som otvorený komunikácii, zároveň zohľadneniu kadejakých pripomienok k tomu, aby tento návrh zákona tu bol platný, aby tie ženy, ktoré utrpeli krivdu počas komunizmu až do roku 2004, boli odškodnené, ale nechcem, aby ste brali to odškodnenie ako nejakú satisfakciu alebo teda nejakú vďaku alebo teda, áno, vďaku tým ženám, že sa ospravedlňujeme týmto spôsobom, teda peniazmi za krivdy, ktoré sa im stali. Toto je iba taká náplasť, cez ktorú stále budú krvácať a ja keď sa bavím s tými ženami, tak sú to naozaj nešťastné osudy, ktoré ich postihli aj tá komunita v rómskych osadách alebo teda v rómskej komunite tie ženy zohrávali počas alebo teda po tej sterilizácii inú rolu, ak ju zohrávali predtým.
Ja nechcem rozprávať o tých nešťastných osudoch, myslím si, že ste s nimi prišli do kontaktu aj vy, lebo dlhodobo o tom rozprávam. Niekoľkým z vás som aj hovoril tie príklady tých osudov. Zároveň som to hovoril aj verejne do médií, aké osudy ich postretli a zároveň nemajú problém o tom rozprávať aj oni alebo teda ony.
Je naozaj na mieste, aby táto možno už bývalá koalícia, ale ľudia dobrej vôle, ktorí ešte zostali v tejto koalícii, tento návrh zákona prijali, aby sme po dlhých rokoch upozorňovania mimovládnych organizácií či z Európy alebo zo sveta, zároveň aj súdmi prijali takýto návrh, ktorý umožní vlastne nejaké ospravedlnenie tým ženám za krivdy, ktoré sa tu diali od roku 1966. Som naozaj ochotný komunikovať s, alebo teda rokovať s každým z vás, kto má dobré úmysly pri tomto návrhu zákona, kto má nejaké pripomienky v rámci tohto návrhu zákona, aby sme zohľadnili a zároveň sprístupnili ten návrh zákona do druhého čítania, lebo dnes budeme alebo teda následne na najbližšom hlasovaní budeme o tomto návrhu zákona hlasovať o idei tej...
=====
19. 5. 2023 12:45:57 - 12:47:02 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pánovi poslancovi Dostálovi. Oceňujem tvoj konštruktívny. Zároveň mi dovoľ, aby som možno aj vysvetlil, že prečo sme sa rozhodli vlastne ísť tým poslaneckým návrhom, keďže bol vládny návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Vzhľadom na ten čas a nasledujúce schôdze by ten legislatívny postup bol zdĺhavý. My sme vlastne sa ešte predtým dohodli, že áno, pošleme ten vládny návrh, vypracuje to ministerstvo spravodlivosti, pošle to do medzirezortného pripomienkového konania, následne urobíme crash-test alebo teda to rozporko, zakceptujeme tie závažné pripomienky, čo sa i stalo, a následne podáme ako poslanecký návrh, ktorý je teraz v pléne.
Moja otázka na teba, že či si ochotný podporiť tento návrh zákona v prvom čítaní a následne by sme sa mohli pobaviť potom o, o zmenách, s ktorými prídeš, aby sme ho zapracovali do toho druhého čítania.
Ďakujem ti pekne ešte raz za tvoj konštruktívny prístup.
19. 5. 2023 12:33:07 - 12:39:21 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predstaviť návrh zákona, ktorý cieli na zabezpečenie efektívnej nápravy pri dlhodobom porušovaní ľudských práv zo strany štátnych orgánov formou sterilizácie žien s rozpore s právom.
Medzi rokmi 1966 až 1989 sa mnohé ženy predovšetkým z rómskej komunity podrobili sterilizácii bez dostatočného porozumenia dôsledkom zákroku, prípadne pod tlakom zdravotníckeho personálu pri začínajúcich pôrodných bolestiach a bez dostatočného časového priestoru na premyslenie, či dokonca bez informovaného súhlasu. Aby toho nebolo málo po roku 1990 tieto praktiky v mnohých zariadeniach aj naďalej ostali. V roku 2003 správa poradne pre občianske a ľudské práva a následne viacerým mimovládnym organizácií poukázala na skutočnosti, že v niektorých zdravotníckych zariadeniach predovšetkým na východnom Slovensku naďalej dochádzalo k sterilizáciám, predovšetkým žien z marginalizovaných rómskych komunít bez získania adekvátneho informovaného súhlasu. Často mohlo ísť o zneužitie faktu, že žena nerozumela, že je to nezvratný zákrok. V správe autori odhalili aj skutočnosť, že v niekoľkých prípadoch došlo k sterilizácii neplnoletých dievčat bez súhlasu ich zákonných zástupcov.
O tejto téme som hovoril už mnohokrát. Predchádzajúce vlády sa o túto tému nikdy nezaujímali. My sme s tým však začali. V roku 2021 som zvolal okrúhly stôl vo veci sterilizácii v rozpore s právom, ktorý mal za cieľ vyriešiť túto dávnu krivdu, ktorá sa s nami ťahá od komunizmu až do 21. storočia. So zástupcami viacerých ministerstiev, ministerstva zdravotníctva, spravodlivosti, financií, práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradu vlády, poradne pre občianske a ľudské práva a verejnou ochrankyňou práv sme sa zhodli na potrebe vytvorenia nástroja na odškodnenie pre ženy, ktorým sme neprávom odopreli možnosť žiť normálny život a mať deti.
Na základe stretnutia som vyzval vládu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
Pán poslanec Kuriak, poprosím vás, nemôžte telefonovať a ešte takto nahlas v sále. Prerušte hovor. Už keď sa mám tváriť, že to nevidím, aspoň nech vás nie je počuť. Môžte ísť hocikde. Pán poslanec Vetrák, tiež poprosím o kľud v sále. Tu nie ste v TA3. Nech sa páči.

Pollák, Peter, poslanec NR SR
... na základe stretnutia som vyzval vládu Slovenskej republiky, aby sa týmto ženám za dlhoročnú krivdu ospravedlnila. Vláda tak učinila 24. 11. 2021 a spravila tým prvým krok ku konečnému sa vysporiadaniu sa s touto minulou krivdou. Ďalším krokom je samozrejme vytvorenie odškodňovacieho mechanizmu, čo je aj úlohou tohto návrhu zákona. Na potrebu riešenia situácie som totiž neupozorňoval sám. Dlhodobo nás vyzývajú mnohé domáce či medzinárodné organizácie. Hovoria najmä neriešení situácie a potrebe ospravedlniť sa ale najmä o potrebe vytvoriť odškodňovací mechanizmus pre ženy sterilizované v rozpore s právom. V roku 2018 to minulej vláde pripomenula aj verejná ochrankyňa práv. Upozorňujú na to mnohé výbory OSN, samotná Európska únia či Rada Európy. Minulý mesiac o tom rokoval dokonca aj výbor OSN proti mučeniu, ktorý ocenil podanie tohto návrhu zákona. Tvorba samotného návrhu zákona vzišla z mnohých spoločných stretnutí so zástupcami spomenutých ministerstiev s cieľom priniesť čo najlepší funkčný mechanizmus na odškodnenie žien. Na základe spoločných záverov bol na začiatku roka 2023 do MPK podaný legislatívny zámer. V rámci MPK bolo podaných mnoho pripomienok, s ktorých bol veľký počet akceptovaných a zapracovaných v konečnom legislatívnom návrhu, ktorý som podal za všetkých aktérov, ktorí na zákone spolupracovali. Chcel by som sa im všetkým z tohto miesta aj poďakovať.
Čo sa týka priamo návrhu zákona jeho hlavným cieľom je zaistiť odškodnenie obetí sterilizácií v rozpore s právom medzi rokmi 1966 do roku 2004. V tomto ohľade štát vychádza z práv zakotvených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj zo záverov vyslovených Európskym súdom pre ľudské práva vo viacerých prípadoch proti Slovenskej republike, týkajúcich sa problematiky sterilizácií. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol vo viacerých prípadoch a hovoril o porušení ľudských práv. V poslednej dobe už vyniesli rozsudky aj slovenské súdy. Výška odškodnenia je 5 000 eur. Čo je síce menej ako v Českej republike, ktorá odškodnenie pre neprávom sterilizované ženy zaviedla v roku 2021 v priemere alebo teda na eurá 11 700. V Česku však rozhodujú najmä na základe zdravotnej dokumentácie, ktorá vo veľa prípadoch na Slovensku už ani z rôznych dôvodov neexistuje. U nás budeme dokazovanie riešiť aj na základe okolností či iných dokumentov s cieľom priniesť spravodlivosť k čo najväčšiemu počtu žien. Aj keď mnohé z nich sa, bohužiaľ, toho už nedožili. Stanovuje sa hraničí termín na podanie žiadostí na 31. december 2025 a návrh ďalej upravuje podmienky podania žiadosti či spôsob vyplatenia odškodnenia.
Čo sa týka odhadov počtu žien, ktoré budú mať na toto odškodnenie nárok, žiadne konkrétne štatistiky neexistujú. Na základe knihy od poradne pre občianske a ľudské práva však predpokladáme, že ich bude niekoľko stoviek, resp. okolo tisíc. Na vyriešenie tejto dávnej krivdy vás poprosím o podporu návrhu zákona. Neprosím vás však o ňu len kvôli tomu, aby nás medzinárodné organizácie prestali napomínať. Prosím o ňu najmä kvôli protiprávnym praktikám, ktorým boli mnohé ženy, najmä tie rómske, vystavované a ktoré sú v rozpore so základnými ľudskými právami, ktoré by mali mať, ktoré by mal mať každý človek bez ohľadu na farbu pleti. Veľmi pekne ďakujem za podporu tohto návrhu.
19. 5. 2023 12:30:33 - 12:30:57 90. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám návrh na vydanie zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom a o doplnení zákona č. 71/1992 o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov. Zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy. Ďakujem.
18. 5. 2023 11:16:13 - 11:16:34 90. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne pán predseda. Prosím, o termínovanie bodu programu (tlač 1593) na dnes hneď po hodine otázok. Ďakujem.
16. 5. 2023 11:44:28 - 11:44:54 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Chcem sa iba informovať pán predseda, ako bude prebiehať vlastne schôdza. Či budeme rokovať aj budúci týždeň, aby som vedel termínovať potom aj môj návrh zákona, ktorý je v prvom čítaní, alebo teda bude v prvom čítaní aby sme rokovali o tom bode návrhu, ktorý hovorí o odškodnení sterilizovaných žien.
16. 5. 2023 10:34:47 - 10:36:44 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Súhlasím s tebou, Igor, že treba pomáhať a tak ako sme pomohli Ukrajincom, tak treba pomôcť aj slovenským rodinám, slovenským matkám a slovenským otcom. Je tu určitá skupina ľudí, ktorá sa oháňa tým, ako pomáha Ukrajincom, ale, ja som za veškerú pomoc Ukrajine naozaj, a ja by som sa chcel prihovoriť aj týmto, tejto skupine politikov a poslancov, ktorí nastúpia dnes do parlamentu, aby konečne pomohli aj slovenským rodinám, slovenským matkám a slovenským otcom. Žijeme na Slovensku a naozaj tie slovenské matky si zaslúžia za tridsať rokov nič nerobenia v tejto otázke a prilepšenia ich platov alebo teda postavenia na pracovnom trhu, aby sme konečne urobili ten krok dopredu. Zároveň budem im vyčítať, samozrejme, tak ako to je teraz, keď sa oháňajú a chvália daňovým bonusom a zvýšenými prídavkami na deti, že toto je aj ich práca. Nie, nie, nie, nie, nie. Pri tých rozhodujúcich momentoch, kedy naozaj bolo treba pomôcť pri tomto návrhu, kedy sme naozaj bojovali asi s každým, aby dnes bolo realitou 200 euro na dieťa, tak by ste sa iba takto z diaľky prizerali, ale dnes nemáte problém sa týmto chváliť.
A viem predpokladať, že aj keď tento návrh zákona vy jednoducho budete iba sa takto z diaľky prizerať, že neskôr sa týmto návrhom budete chváliť. Nie. Máte jedinečnú príležitosť tento návrh zákona podporiť a stáť v rovnakom šíku ako my. Prestaňte naozaj s tými kopancami, ale bojujme naozaj za tie správne veci, za slovenské matky, za slovenské rodiny. Ukrajine sme pomohli tak, ako sme vedeli. My sme stáli vtedy s vami na jednej strane a dnes je čas naozaj pomôcť slovenským matkám a slovenským rodinám. Vyzývam vás k tomu, aby sme podporili slovenské matky a slovenské rodiny.
16. 5. 2023 9:33:33 - 9:35:04 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky faktické. Ja budem pokračovať, čo hovoril Igor Matovič smerom k SaS-ke a teda k Mariánovi Viskupičovi. Čo návrh, ktorý mal pomôcť ľuďom, tam bola SaS-ka proti. Tak to bolo pri tehotenskom príspevku, tak to bolo pri zvýšených prídavkov a daňovom bonuse a takto tomu bude aj pri tomto návrhu matky bez daní. Oni si vedia predstaviť štátne peniaze na nejaké iné aktivity a dneska sme svedkami toho, čo koluje facebookom, médiami, kedy Sulík nechal za štátne peniaze vypiť celý bar a on k tomu aj vyzýval tých ľudí, ktorí v tom bare boli. Poďte dneska ideme vypiť celý bar. Dámy a páni, ja naozaj chcem, aby ste si zapamätali tieto slová Richarda Sulíka, ktorý v Dubaji za štátne peniaze išiel vypiť celý bar. Iba účet v tom bare stál 54 tisíc eur. 54 tisíc eur. Toto nie je príjem ani nejakej priemernej rodiny za celý rok, ale oni dokázali vypiť celý bar za 54 tisíc eur. Toto je Sloboda a solidarita. Toto je Richard Sulík so svojou kumpániou. Sú to patologický devianti, ktorí naozaj pri každom jednom návrhu, ktorý majú pomôcť slovenským rodinám, slovenským matkám, tak jednoducho sú stále proti.
16. 5. 2023 9:08:58 - 9:18:50 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne.
Vážené dámy, vážení páni, milé Slovenky, milí Slováci, doprial by som vám naozaj tento pohľad z tejto pozície mojej na plénum Národnej rady. Je utorok 9.00 h. V pléne Národnej rady je dokopy možno tak 20, ani nie, 15 poslancov, väčšina je poslancov za klub OĽANO, ale všetci tí, či národniari, či tí, čo si hovoria, že sú sociálni, majú plné ústa toho, ako idú ochraňovať rodiny, ako idú ochraňovať Slovenky a Slovákov. Dnes v tejto hodine predpokladám, že všetci tí, čo pracujú, už dlho makajú na svojich pozíciách a jednoducho zarezávajú, aby mohli na konci mesiaca dostať tú výplatu za odrobený mesiac. Poslanci či z REPUBLIKY, či z ĽSNS, alebo z HLAS-u, alebo SMER-u sú tu neni. Aj zo SaS, pardon. Predsedajúci spomínal, že iba jeden sa dneska ospravedlnil, Zita Pleštinská, ktorá má, myslím, že nejakú zahraničnú cestu, a je to nezodpovedné z ich strany, kedy poslanci či za REPUBLIKU, či za SMER, alebo HLAS, ale aj za stranu Sloboda a Solidarita tu majú plné ústa toho, ako oni idú...
===== ...povedal, že iba jeden sa dneska ospravedlnil, Zita Pleštinská, ktorá má myslím že nejakú zahraničnú cestu. A je to nezodpovedné z ich strany kedy poslanci, či za Republiku, či za Smer alebo Hlas, ale aj za stranu Sloboda a solidarita tu majú plné ústa toho, ako oni idú ochraňovať slovenské rodiny. Áno, ja som Róm a ja sa nehanbím za to, kde môžem povedať, že som Róm, tam to poviem a zároveň som ten, ktorý je stále na tom správnom mieste v správny čas a hlasuje za správne zákony. A takto to bude aj teraz pri tomto návrhu Igora Matoviča, kedy budeme hlasovať o návrhu matky bez daní. Ja som veľmi zvedavý naozaj na týchto pánov politikov či z Hlasu, Smeru, Republiky alebo SaS, ktorí majú naozaj plné ústa slovenských rodín, slovenských matiek ako budú hlasovať. Ako bude hlasovať napríklad taký Milan Mazurek alebo Miro Suja, chlapci z dverí ako hrušky a dynamo, ospravedlňujem sa chlapcom z Naked Bananas a ktorí jednoducho počas Dňa matiek nič iné nerobili, len rozdávali tým ženám Toffifee. To naozaj slovenské matky, slovenské rodiny si nič iné nezaslúžia len Toffifee od Pellegriniho, od Suju, od Mazureka, od Fica? Dnes je čas naozaj kedy by sme naozaj mohli pomôcť slovenským rodinám, slovenským matkám s tým, aby mali uvoľnené dane, aby zarábali o čosi viac ako doteraz. A ja som veľmi zvedavý na takého Tomáša Valášeka, ktorý pochádza zo strany Progresívne Slovensko, ktorí dlhodobo rozprávajú o tom ako treba pomáhať ženám, či v politike alebo na tých, na tom pracovnom trhu, aby mali lepšie zázemie, mali lepšie ohodnotenie a toto je návrh, ktorý vlastne hovorí o tom, aby sme prilepšili slovenským matkám k tomu, aby zarábali približne rovnako ako slovenskí muži. Naozaj som veľmi zvedavý ako budú politikárčiť títo ľudia, som naozaj zvedavý, že ako budú chodiť teraz medzi tými ľuďmi po tých svojich kortešačkách, čo budú rozprávať o svojich videách prečo nepodporili takýto návrh zákona, prečo nepodporili slovenské matky. Bude to naozaj zaujímavé z ich strany a zároveň, ak nepodporia takýto návrh zákona, tak nemôžu oslovovať a nemôžu hovoriť k slovenským rodinám a k slovenským matkám, že oni sú tí, ktorí ich ochraňujú a ktorí im idú pomáhať. Nie, toto je priestor na to a toto je pôda, kde sa prijímajú návrhy zákonov, ktoré majú pomôcť slovenským matkám a slovenským rodinám. Som naozaj zvedavý aj na poslancov zo strany SaS, ktorí dielčimi nejakými návrhmi zákonom chcú pomáhať matkám a chcú nejaké lepšie príležitosti, či v nemocniciach pre deti, aby ich matky mali miesto v nemocniciach, čo zároveň dnes aj funguje. Ja sám som toho svedkom alebo príkladom, kedy aj náš malý posledný mesiac bol v nemocnici dvakrát a moja partnerka, jeho mama bola pri ňom v nemocnici. Neviem čo tu riešia, keďže status quo vlastne umožňuje slovenským alebo teda matkám, aby boli pri svojich deťoch v nemocniciach. Toto je návrh, ktorý prilepší slovenským matkám. Áno, a budem stále používať slovenské matky, lebo ich majú plné ústa práve tí politici, ktorí nič nedali slovenským matkám, iba nejaké Toffifee, ruže alebo karafiáty. Slovenské matky si naozaj zaslúžia viac. Nikto pre nich neurobil toľko ako hnutie OĽANO. A to hovorím naozaj zodpovedne, keďže sme tu tri roky, tri roky v čase kríz, kedy sme naozaj prijímali zákony popri všetkých tých krízach, kde tu bol Covid, následne vojna, inflácia, zdražovanie cien potravín, ale medzi to sa zmestili návrhy ako tehotenský príspevok, ktorý dnes je približne 330 euro, daňový bonus zvýšený, rodinné prídavky zvýšené, zvýšená minimálna mzda. Za našej vlády sa výrazne zvýšila minimálna mzda. Zvýšené dôchodky a potom samozrejme podpora rôznych tých profesií štátnych, či to boli učitelia, štátni zamestnanci nikdy si tak neprilepšili ako za vlády hnutia OĽANO. Ale Pellegrini a Fico tu budú rozprávať, keď sú v opozícii, čo je najlepšie urobiť pre slovenské matky a slovenských otcov. Mali k tomu príležitosti, myslím si, že habadej, boli tu dvanásť rokov. Zároveň treba hovoriť o tom, ako vznikala táto republika a čo kto urobil pre slovenské rodiny. A vy dnes už máte, vážené Slovenky, vážení Slováci, priestor a príklad toho, že toho čoho sa chytíme a teraz myslím hnutie OĽANO, tak toho sa nepustíme. A keď sme raz povedali, že dvesto euro na dieťa bude a nech to stojí čokoľvek, tak aj je. A tak ako rozprávame, že päťsto euro za voľby bude, tak to aj bude. A nech to stojí čokoľvek. A keď hovoríme, že slovenské matky budú bez daní, tak to bude, nech to stojí čokoľvek. A teraz myslím, že nech to stojí čokoľvek, nech to stojí hlavu naozaj kohokoľvek. Naposledy to bol Igor Matovič, kedy musel položiť svoju funkciu kvôli tomu, aby slovenské rodiny alebo teda rodiny na Slovensku mali zvýšený daňový bonus a zvýšené rodinné prídavky, aby sa mali lepšie v čase krízy, kedy nás blokovali poslanci zo SaS, Smeru, Hlasu, Republika, zároveň aj pani prezidentka, čo ma naozaj mrzí, ktorí bojovali proti tejto pomoci. Ale dnes rodiny na Slovensku jednoducho to cítia vo svojich peňaženkách. A rodiny na Slovensku si pamätajú ľudí, ktorí im do tej peňaženky dali, ale tak isto si pamätajú, kto im z tej peňaženky berie. My sme tí, ktorí im do tej peňaženky vkladajú tie peniaze. Títo ľudia by im najradšej zobrali a hovorím o ľuďoch z Republiky, z Hlasu, zo Smeru a zo SaS. Ale nemajú problém naozaj si urobiť videjko alebo stretnúť sa na nejakých kortešačkách a rozprávať o tom čo je najlepšie pre slovenské rodiny, pre slovenské matky, pre slovenských otcov. A takto tomu ani nebolo, keď som si pozrel video Pellegriniho, keď čítal z papiera niečo z Biblie, tak mi ti prišlo úsmevné. Aj toto je biblický príbeh toho, kedy môže politik Peter Pellegrini podporiť slovenské matky, bude mať takú fajočku potom pred bránou tam hore, že pomohol tým slovenským matkám a bude mať prinajmenšom dobrý skutok. Dnes môže urobiť alebo teda zajtra pri hlasovaní dobrý skutok, ak sa už na to bude pozerať akokoľvek, ak mu to nevyhovuje politicky, nech sa na to pozerá cez tie dobré skutky. Veľmi vás žiadam naozaj, milé Slovensky a milí Slováci, aby ste urobili tlak na tých politikov, ktorých volíte, aby podporili hlavne dnes matky, ktorým chceme vlastne pomôcť tým, že ich uvoľníme z daní. Tento návrh hovorí o tom, že matky budú bez daní a budú sa môcť vyrovnať so svojimi platni so slovenskými otcami. Ja vás veľmi naozaj žiadam o to, aby sme tento návrh posunuli do druhého čítania. Ak sú potom nejaké výhrady, tak to urobme pomocou nejakých pozmeňujúcich návrhov, ale myšlienku ako takú by sme mali podporiť vzhľadom na to, že aj v nedeľu bol Deň matiek. A tak, ako ste sa vy prehovárali k slovenským rodinám, k slovenským matkám, tak dnes môžete naozaj dokázať to, že ste to naozaj mysleli vážne a že to Toffifee, ktoré ste im dali nebolo to posledné čo ste im dali. Verím tomu, že matky bez daní a tento návrh jednoducho prejde. Ďakujem pekne.
16. 5. 2023 9:08:58 - 9:18:50 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne.
Vážené dámy, vážení páni, milé Slovenky, milí Slováci, doprial by som vám naozaj tento pohľad z tejto pozície mojej na plénum Národnej rady. Je utorok 9.00 h. V pléne Národnej rady je dokopy možno tak 20, ani nie, 15 poslancov, väčšina je poslancov za klub OĽANO, ale všetci tí, či národniari, či tí, čo si hovoria, že sú sociálni, majú plné ústa toho, ako idú ochraňovať rodiny, ako idú ochraňovať Slovenky a Slovákov. Dnes v tejto hodine predpokladám, že všetci tí, čo pracujú, už dlho makajú na svojich pozíciách a jednoducho zarezávajú, aby mohli na konci mesiaca dostať tú výplatu za odrobený mesiac. Poslanci či z REPUBLIKY, či z ĽSNS, alebo z HLAS-u, alebo SMER-u sú tu neni. Aj zo SaS, pardon. Predsedajúci spomínal, že iba jeden sa dneska ospravedlnil, Zita Pleštinská, ktorá má, myslím, že nejakú zahraničnú cestu, a je to nezodpovedné z ich strany, kedy poslanci či za REPUBLIKU, či za SMER, alebo HLAS, ale aj za stranu Sloboda a Solidarita tu majú plné ústa toho, ako oni idú...
===== ...povedal, že iba jeden sa dneska ospravedlnil, Zita Pleštinská, ktorá má myslím že nejakú zahraničnú cestu. A je to nezodpovedné z ich strany kedy poslanci, či za Republiku, či za Smer alebo Hlas, ale aj za stranu Sloboda a solidarita tu majú plné ústa toho, ako oni idú ochraňovať slovenské rodiny. Áno, ja som Róm a ja sa nehanbím za to, kde môžem povedať, že som Róm, tam to poviem a zároveň som ten, ktorý je stále na tom správnom mieste v správny čas a hlasuje za správne zákony. A takto to bude aj teraz pri tomto návrhu Igora Matoviča, kedy budeme hlasovať o návrhu matky bez daní. Ja som veľmi zvedavý naozaj na týchto pánov politikov či z Hlasu, Smeru, Republiky alebo SaS, ktorí majú naozaj plné ústa slovenských rodín, slovenských matiek ako budú hlasovať. Ako bude hlasovať napríklad taký Milan Mazurek alebo Miro Suja, chlapci z dverí ako hrušky a dynamo, ospravedlňujem sa chlapcom z Naked Bananas a ktorí jednoducho počas Dňa matiek nič iné nerobili, len rozdávali tým ženám Toffifee. To naozaj slovenské matky, slovenské rodiny si nič iné nezaslúžia len Toffifee od Pellegriniho, od Suju, od Mazureka, od Fica? Dnes je čas naozaj kedy by sme naozaj mohli pomôcť slovenským rodinám, slovenským matkám s tým, aby mali uvoľnené dane, aby zarábali o čosi viac ako doteraz. A ja som veľmi zvedavý na takého Tomáša Valášeka, ktorý pochádza zo strany Progresívne Slovensko, ktorí dlhodobo rozprávajú o tom ako treba pomáhať ženám, či v politike alebo na tých, na tom pracovnom trhu, aby mali lepšie zázemie, mali lepšie ohodnotenie a toto je návrh, ktorý vlastne hovorí o tom, aby sme prilepšili slovenským matkám k tomu, aby zarábali približne rovnako ako slovenskí muži. Naozaj som veľmi zvedavý ako budú politikárčiť títo ľudia, som naozaj zvedavý, že ako budú chodiť teraz medzi tými ľuďmi po tých svojich kortešačkách, čo budú rozprávať o svojich videách prečo nepodporili takýto návrh zákona, prečo nepodporili slovenské matky. Bude to naozaj zaujímavé z ich strany a zároveň, ak nepodporia takýto návrh zákona, tak nemôžu oslovovať a nemôžu hovoriť k slovenským rodinám a k slovenským matkám, že oni sú tí, ktorí ich ochraňujú a ktorí im idú pomáhať. Nie, toto je priestor na to a toto je pôda, kde sa prijímajú návrhy zákonov, ktoré majú pomôcť slovenským matkám a slovenským rodinám. Som naozaj zvedavý aj na poslancov zo strany SaS, ktorí dielčimi nejakými návrhmi zákonom chcú pomáhať matkám a chcú nejaké lepšie príležitosti, či v nemocniciach pre deti, aby ich matky mali miesto v nemocniciach, čo zároveň dnes aj funguje. Ja sám som toho svedkom alebo príkladom, kedy aj náš malý posledný mesiac bol v nemocnici dvakrát a moja partnerka, jeho mama bola pri ňom v nemocnici. Neviem čo tu riešia, keďže status quo vlastne umožňuje slovenským alebo teda matkám, aby boli pri svojich deťoch v nemocniciach. Toto je návrh, ktorý prilepší slovenským matkám. Áno, a budem stále používať slovenské matky, lebo ich majú plné ústa práve tí politici, ktorí nič nedali slovenským matkám, iba nejaké Toffifee, ruže alebo karafiáty. Slovenské matky si naozaj zaslúžia viac. Nikto pre nich neurobil toľko ako hnutie OĽANO. A to hovorím naozaj zodpovedne, keďže sme tu tri roky, tri roky v čase kríz, kedy sme naozaj prijímali zákony popri všetkých tých krízach, kde tu bol Covid, následne vojna, inflácia, zdražovanie cien potravín, ale medzi to sa zmestili návrhy ako tehotenský príspevok, ktorý dnes je približne 330 euro, daňový bonus zvýšený, rodinné prídavky zvýšené, zvýšená minimálna mzda. Za našej vlády sa výrazne zvýšila minimálna mzda. Zvýšené dôchodky a potom samozrejme podpora rôznych tých profesií štátnych, či to boli učitelia, štátni zamestnanci nikdy si tak neprilepšili ako za vlády hnutia OĽANO. Ale Pellegrini a Fico tu budú rozprávať, keď sú v opozícii, čo je najlepšie urobiť pre slovenské matky a slovenských otcov. Mali k tomu príležitosti, myslím si, že habadej, boli tu dvanásť rokov. Zároveň treba hovoriť o tom, ako vznikala táto republika a čo kto urobil pre slovenské rodiny. A vy dnes už máte, vážené Slovenky, vážení Slováci, priestor a príklad toho, že toho čoho sa chytíme a teraz myslím hnutie OĽANO, tak toho sa nepustíme. A keď sme raz povedali, že dvesto euro na dieťa bude a nech to stojí čokoľvek, tak aj je. A tak ako rozprávame, že päťsto euro za voľby bude, tak to aj bude. A nech to stojí čokoľvek. A keď hovoríme, že slovenské matky budú bez daní, tak to bude, nech to stojí čokoľvek. A teraz myslím, že nech to stojí čokoľvek, nech to stojí hlavu naozaj kohokoľvek. Naposledy to bol Igor Matovič, kedy musel položiť svoju funkciu kvôli tomu, aby slovenské rodiny alebo teda rodiny na Slovensku mali zvýšený daňový bonus a zvýšené rodinné prídavky, aby sa mali lepšie v čase krízy, kedy nás blokovali poslanci zo SaS, Smeru, Hlasu, Republika, zároveň aj pani prezidentka, čo ma naozaj mrzí, ktorí bojovali proti tejto pomoci. Ale dnes rodiny na Slovensku jednoducho to cítia vo svojich peňaženkách. A rodiny na Slovensku si pamätajú ľudí, ktorí im do tej peňaženky dali, ale tak isto si pamätajú, kto im z tej peňaženky berie. My sme tí, ktorí im do tej peňaženky vkladajú tie peniaze. Títo ľudia by im najradšej zobrali a hovorím o ľuďoch z Republiky, z Hlasu, zo Smeru a zo SaS. Ale nemajú problém naozaj si urobiť videjko alebo stretnúť sa na nejakých kortešačkách a rozprávať o tom čo je najlepšie pre slovenské rodiny, pre slovenské matky, pre slovenských otcov. A takto tomu ani nebolo, keď som si pozrel video Pellegriniho, keď čítal z papiera niečo z Biblie, tak mi ti prišlo úsmevné. Aj toto je biblický príbeh toho, kedy môže politik Peter Pellegrini podporiť slovenské matky, bude mať takú fajočku potom pred bránou tam hore, že pomohol tým slovenským matkám a bude mať prinajmenšom dobrý skutok. Dnes môže urobiť alebo teda zajtra pri hlasovaní dobrý skutok, ak sa už na to bude pozerať akokoľvek, ak mu to nevyhovuje politicky, nech sa na to pozerá cez tie dobré skutky. Veľmi vás žiadam naozaj, milé Slovensky a milí Slováci, aby ste urobili tlak na tých politikov, ktorých volíte, aby podporili hlavne dnes matky, ktorým chceme vlastne pomôcť tým, že ich uvoľníme z daní. Tento návrh hovorí o tom, že matky budú bez daní a budú sa môcť vyrovnať so svojimi platni so slovenskými otcami. Ja vás veľmi naozaj žiadam o to, aby sme tento návrh posunuli do druhého čítania. Ak sú potom nejaké výhrady, tak to urobme pomocou nejakých pozmeňujúcich návrhov, ale myšlienku ako takú by sme mali podporiť vzhľadom na to, že aj v nedeľu bol Deň matiek. A tak, ako ste sa vy prehovárali k slovenským rodinám, k slovenským matkám, tak dnes môžete naozaj dokázať to, že ste to naozaj mysleli vážne a že to Toffifee, ktoré ste im dali nebolo to posledné čo ste im dali. Verím tomu, že matky bez daní a tento návrh jednoducho prejde. Ďakujem pekne.
16. 5. 2023 9:08:58 - 9:18:50 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne.
Vážené dámy, vážení páni, milé Slovenky, milí Slováci, doprial by som vám naozaj tento pohľad z tejto pozície mojej na plénum Národnej rady. Je utorok 9.00 h. V pléne Národnej rady je dokopy možno tak 20, ani nie, 15 poslancov, väčšina je poslancov za klub OĽANO, ale všetci tí, či národniari, či tí, čo si hovoria, že sú sociálni, majú plné ústa toho, ako idú ochraňovať rodiny, ako idú ochraňovať Slovenky a Slovákov. Dnes v tejto hodine predpokladám, že všetci tí, čo pracujú, už dlho makajú na svojich pozíciách a jednoducho zarezávajú, aby mohli na konci mesiaca dostať tú výplatu za odrobený mesiac. Poslanci či z REPUBLIKY, či z ĽSNS, alebo z HLAS-u, alebo SMER-u sú tu neni. Aj zo SaS, pardon. Predsedajúci spomínal, že iba jeden sa dneska ospravedlnil, Zita Pleštinská, ktorá má, myslím, že nejakú zahraničnú cestu, a je to nezodpovedné z ich strany, kedy poslanci či za REPUBLIKU, či za SMER, alebo HLAS, ale aj za stranu Sloboda a Solidarita tu majú plné ústa toho, ako oni idú...
===== ...povedal, že iba jeden sa dneska ospravedlnil, Zita Pleštinská, ktorá má myslím že nejakú zahraničnú cestu. A je to nezodpovedné z ich strany kedy poslanci, či za Republiku, či za Smer alebo Hlas, ale aj za stranu Sloboda a solidarita tu majú plné ústa toho, ako oni idú ochraňovať slovenské rodiny. Áno, ja som Róm a ja sa nehanbím za to, kde môžem povedať, že som Róm, tam to poviem a zároveň som ten, ktorý je stále na tom správnom mieste v správny čas a hlasuje za správne zákony. A takto to bude aj teraz pri tomto návrhu Igora Matoviča, kedy budeme hlasovať o návrhu matky bez daní. Ja som veľmi zvedavý naozaj na týchto pánov politikov či z Hlasu, Smeru, Republiky alebo SaS, ktorí majú naozaj plné ústa slovenských rodín, slovenských matiek ako budú hlasovať. Ako bude hlasovať napríklad taký Milan Mazurek alebo Miro Suja, chlapci z dverí ako hrušky a dynamo, ospravedlňujem sa chlapcom z Naked Bananas a ktorí jednoducho počas Dňa matiek nič iné nerobili, len rozdávali tým ženám Toffifee. To naozaj slovenské matky, slovenské rodiny si nič iné nezaslúžia len Toffifee od Pellegriniho, od Suju, od Mazureka, od Fica? Dnes je čas naozaj kedy by sme naozaj mohli pomôcť slovenským rodinám, slovenským matkám s tým, aby mali uvoľnené dane, aby zarábali o čosi viac ako doteraz. A ja som veľmi zvedavý na takého Tomáša Valášeka, ktorý pochádza zo strany Progresívne Slovensko, ktorí dlhodobo rozprávajú o tom ako treba pomáhať ženám, či v politike alebo na tých, na tom pracovnom trhu, aby mali lepšie zázemie, mali lepšie ohodnotenie a toto je návrh, ktorý vlastne hovorí o tom, aby sme prilepšili slovenským matkám k tomu, aby zarábali približne rovnako ako slovenskí muži. Naozaj som veľmi zvedavý ako budú politikárčiť títo ľudia, som naozaj zvedavý, že ako budú chodiť teraz medzi tými ľuďmi po tých svojich kortešačkách, čo budú rozprávať o svojich videách prečo nepodporili takýto návrh zákona, prečo nepodporili slovenské matky. Bude to naozaj zaujímavé z ich strany a zároveň, ak nepodporia takýto návrh zákona, tak nemôžu oslovovať a nemôžu hovoriť k slovenským rodinám a k slovenským matkám, že oni sú tí, ktorí ich ochraňujú a ktorí im idú pomáhať. Nie, toto je priestor na to a toto je pôda, kde sa prijímajú návrhy zákonov, ktoré majú pomôcť slovenským matkám a slovenským rodinám. Som naozaj zvedavý aj na poslancov zo strany SaS, ktorí dielčimi nejakými návrhmi zákonom chcú pomáhať matkám a chcú nejaké lepšie príležitosti, či v nemocniciach pre deti, aby ich matky mali miesto v nemocniciach, čo zároveň dnes aj funguje. Ja sám som toho svedkom alebo príkladom, kedy aj náš malý posledný mesiac bol v nemocnici dvakrát a moja partnerka, jeho mama bola pri ňom v nemocnici. Neviem čo tu riešia, keďže status quo vlastne umožňuje slovenským alebo teda matkám, aby boli pri svojich deťoch v nemocniciach. Toto je návrh, ktorý prilepší slovenským matkám. Áno, a budem stále používať slovenské matky, lebo ich majú plné ústa práve tí politici, ktorí nič nedali slovenským matkám, iba nejaké Toffifee, ruže alebo karafiáty. Slovenské matky si naozaj zaslúžia viac. Nikto pre nich neurobil toľko ako hnutie OĽANO. A to hovorím naozaj zodpovedne, keďže sme tu tri roky, tri roky v čase kríz, kedy sme naozaj prijímali zákony popri všetkých tých krízach, kde tu bol Covid, následne vojna, inflácia, zdražovanie cien potravín, ale medzi to sa zmestili návrhy ako tehotenský príspevok, ktorý dnes je približne 330 euro, daňový bonus zvýšený, rodinné prídavky zvýšené, zvýšená minimálna mzda. Za našej vlády sa výrazne zvýšila minimálna mzda. Zvýšené dôchodky a potom samozrejme podpora rôznych tých profesií štátnych, či to boli učitelia, štátni zamestnanci nikdy si tak neprilepšili ako za vlády hnutia OĽANO. Ale Pellegrini a Fico tu budú rozprávať, keď sú v opozícii, čo je najlepšie urobiť pre slovenské matky a slovenských otcov. Mali k tomu príležitosti, myslím si, že habadej, boli tu dvanásť rokov. Zároveň treba hovoriť o tom, ako vznikala táto republika a čo kto urobil pre slovenské rodiny. A vy dnes už máte, vážené Slovenky, vážení Slováci, priestor a príklad toho, že toho čoho sa chytíme a teraz myslím hnutie OĽANO, tak toho sa nepustíme. A keď sme raz povedali, že dvesto euro na dieťa bude a nech to stojí čokoľvek, tak aj je. A tak ako rozprávame, že päťsto euro za voľby bude, tak to aj bude. A nech to stojí čokoľvek. A keď hovoríme, že slovenské matky budú bez daní, tak to bude, nech to stojí čokoľvek. A teraz myslím, že nech to stojí čokoľvek, nech to stojí hlavu naozaj kohokoľvek. Naposledy to bol Igor Matovič, kedy musel položiť svoju funkciu kvôli tomu, aby slovenské rodiny alebo teda rodiny na Slovensku mali zvýšený daňový bonus a zvýšené rodinné prídavky, aby sa mali lepšie v čase krízy, kedy nás blokovali poslanci zo SaS, Smeru, Hlasu, Republika, zároveň aj pani prezidentka, čo ma naozaj mrzí, ktorí bojovali proti tejto pomoci. Ale dnes rodiny na Slovensku jednoducho to cítia vo svojich peňaženkách. A rodiny na Slovensku si pamätajú ľudí, ktorí im do tej peňaženky dali, ale tak isto si pamätajú, kto im z tej peňaženky berie. My sme tí, ktorí im do tej peňaženky vkladajú tie peniaze. Títo ľudia by im najradšej zobrali a hovorím o ľuďoch z Republiky, z Hlasu, zo Smeru a zo SaS. Ale nemajú problém naozaj si urobiť videjko alebo stretnúť sa na nejakých kortešačkách a rozprávať o tom čo je najlepšie pre slovenské rodiny, pre slovenské matky, pre slovenských otcov. A takto tomu ani nebolo, keď som si pozrel video Pellegriniho, keď čítal z papiera niečo z Biblie, tak mi ti prišlo úsmevné. Aj toto je biblický príbeh toho, kedy môže politik Peter Pellegrini podporiť slovenské matky, bude mať takú fajočku potom pred bránou tam hore, že pomohol tým slovenským matkám a bude mať prinajmenšom dobrý skutok. Dnes môže urobiť alebo teda zajtra pri hlasovaní dobrý skutok, ak sa už na to bude pozerať akokoľvek, ak mu to nevyhovuje politicky, nech sa na to pozerá cez tie dobré skutky. Veľmi vás žiadam naozaj, milé Slovensky a milí Slováci, aby ste urobili tlak na tých politikov, ktorých volíte, aby podporili hlavne dnes matky, ktorým chceme vlastne pomôcť tým, že ich uvoľníme z daní. Tento návrh hovorí o tom, že matky budú bez daní a budú sa môcť vyrovnať so svojimi platni so slovenskými otcami. Ja vás veľmi naozaj žiadam o to, aby sme tento návrh posunuli do druhého čítania. Ak sú potom nejaké výhrady, tak to urobme pomocou nejakých pozmeňujúcich návrhov, ale myšlienku ako takú by sme mali podporiť vzhľadom na to, že aj v nedeľu bol Deň matiek. A tak, ako ste sa vy prehovárali k slovenským rodinám, k slovenským matkám, tak dnes môžete naozaj dokázať to, že ste to naozaj mysleli vážne a že to Toffifee, ktoré ste im dali nebolo to posledné čo ste im dali. Verím tomu, že matky bez daní a tento návrh jednoducho prejde. Ďakujem pekne.
16. 5. 2023 9:08:58 - 9:18:50 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne.
Vážené dámy, vážení páni, milé Slovenky, milí Slováci, doprial by som vám naozaj tento pohľad z tejto pozície mojej na plénum Národnej rady. Je utorok 9.00 h. V pléne Národnej rady je dokopy možno tak 20, ani nie, 15 poslancov, väčšina je poslancov za klub OĽANO, ale všetci tí, či národniari, či tí, čo si hovoria, že sú sociálni, majú plné ústa toho, ako idú ochraňovať rodiny, ako idú ochraňovať Slovenky a Slovákov. Dnes v tejto hodine predpokladám, že všetci tí, čo pracujú, už dlho makajú na svojich pozíciách a jednoducho zarezávajú, aby mohli na konci mesiaca dostať tú výplatu za odrobený mesiac. Poslanci či z REPUBLIKY, či z ĽSNS, alebo z HLAS-u, alebo SMER-u sú tu neni. Aj zo SaS, pardon. Predsedajúci spomínal, že iba jeden sa dneska ospravedlnil, Zita Pleštinská, ktorá má, myslím, že nejakú zahraničnú cestu, a je to nezodpovedné z ich strany, kedy poslanci či za REPUBLIKU, či za SMER, alebo HLAS, ale aj za stranu Sloboda a Solidarita tu majú plné ústa toho, ako oni idú...
===== ...povedal, že iba jeden sa dneska ospravedlnil, Zita Pleštinská, ktorá má myslím že nejakú zahraničnú cestu. A je to nezodpovedné z ich strany kedy poslanci, či za Republiku, či za Smer alebo Hlas, ale aj za stranu Sloboda a solidarita tu majú plné ústa toho, ako oni idú ochraňovať slovenské rodiny. Áno, ja som Róm a ja sa nehanbím za to, kde môžem povedať, že som Róm, tam to poviem a zároveň som ten, ktorý je stále na tom správnom mieste v správny čas a hlasuje za správne zákony. A takto to bude aj teraz pri tomto návrhu Igora Matoviča, kedy budeme hlasovať o návrhu matky bez daní. Ja som veľmi zvedavý naozaj na týchto pánov politikov či z Hlasu, Smeru, Republiky alebo SaS, ktorí majú naozaj plné ústa slovenských rodín, slovenských matiek ako budú hlasovať. Ako bude hlasovať napríklad taký Milan Mazurek alebo Miro Suja, chlapci z dverí ako hrušky a dynamo, ospravedlňujem sa chlapcom z Naked Bananas a ktorí jednoducho počas Dňa matiek nič iné nerobili, len rozdávali tým ženám Toffifee. To naozaj slovenské matky, slovenské rodiny si nič iné nezaslúžia len Toffifee od Pellegriniho, od Suju, od Mazureka, od Fica? Dnes je čas naozaj kedy by sme naozaj mohli pomôcť slovenským rodinám, slovenským matkám s tým, aby mali uvoľnené dane, aby zarábali o čosi viac ako doteraz. A ja som veľmi zvedavý na takého Tomáša Valášeka, ktorý pochádza zo strany Progresívne Slovensko, ktorí dlhodobo rozprávajú o tom ako treba pomáhať ženám, či v politike alebo na tých, na tom pracovnom trhu, aby mali lepšie zázemie, mali lepšie ohodnotenie a toto je návrh, ktorý vlastne hovorí o tom, aby sme prilepšili slovenským matkám k tomu, aby zarábali približne rovnako ako slovenskí muži. Naozaj som veľmi zvedavý ako budú politikárčiť títo ľudia, som naozaj zvedavý, že ako budú chodiť teraz medzi tými ľuďmi po tých svojich kortešačkách, čo budú rozprávať o svojich videách prečo nepodporili takýto návrh zákona, prečo nepodporili slovenské matky. Bude to naozaj zaujímavé z ich strany a zároveň, ak nepodporia takýto návrh zákona, tak nemôžu oslovovať a nemôžu hovoriť k slovenským rodinám a k slovenským matkám, že oni sú tí, ktorí ich ochraňujú a ktorí im idú pomáhať. Nie, toto je priestor na to a toto je pôda, kde sa prijímajú návrhy zákonov, ktoré majú pomôcť slovenským matkám a slovenským rodinám. Som naozaj zvedavý aj na poslancov zo strany SaS, ktorí dielčimi nejakými návrhmi zákonom chcú pomáhať matkám a chcú nejaké lepšie príležitosti, či v nemocniciach pre deti, aby ich matky mali miesto v nemocniciach, čo zároveň dnes aj funguje. Ja sám som toho svedkom alebo príkladom, kedy aj náš malý posledný mesiac bol v nemocnici dvakrát a moja partnerka, jeho mama bola pri ňom v nemocnici. Neviem čo tu riešia, keďže status quo vlastne umožňuje slovenským alebo teda matkám, aby boli pri svojich deťoch v nemocniciach. Toto je návrh, ktorý prilepší slovenským matkám. Áno, a budem stále používať slovenské matky, lebo ich majú plné ústa práve tí politici, ktorí nič nedali slovenským matkám, iba nejaké Toffifee, ruže alebo karafiáty. Slovenské matky si naozaj zaslúžia viac. Nikto pre nich neurobil toľko ako hnutie OĽANO. A to hovorím naozaj zodpovedne, keďže sme tu tri roky, tri roky v čase kríz, kedy sme naozaj prijímali zákony popri všetkých tých krízach, kde tu bol Covid, následne vojna, inflácia, zdražovanie cien potravín, ale medzi to sa zmestili návrhy ako tehotenský príspevok, ktorý dnes je približne 330 euro, daňový bonus zvýšený, rodinné prídavky zvýšené, zvýšená minimálna mzda. Za našej vlády sa výrazne zvýšila minimálna mzda. Zvýšené dôchodky a potom samozrejme podpora rôznych tých profesií štátnych, či to boli učitelia, štátni zamestnanci nikdy si tak neprilepšili ako za vlády hnutia OĽANO. Ale Pellegrini a Fico tu budú rozprávať, keď sú v opozícii, čo je najlepšie urobiť pre slovenské matky a slovenských otcov. Mali k tomu príležitosti, myslím si, že habadej, boli tu dvanásť rokov. Zároveň treba hovoriť o tom, ako vznikala táto republika a čo kto urobil pre slovenské rodiny. A vy dnes už máte, vážené Slovenky, vážení Slováci, priestor a príklad toho, že toho čoho sa chytíme a teraz myslím hnutie OĽANO, tak toho sa nepustíme. A keď sme raz povedali, že dvesto euro na dieťa bude a nech to stojí čokoľvek, tak aj je. A tak ako rozprávame, že päťsto euro za voľby bude, tak to aj bude. A nech to stojí čokoľvek. A keď hovoríme, že slovenské matky budú bez daní, tak to bude, nech to stojí čokoľvek. A teraz myslím, že nech to stojí čokoľvek, nech to stojí hlavu naozaj kohokoľvek. Naposledy to bol Igor Matovič, kedy musel položiť svoju funkciu kvôli tomu, aby slovenské rodiny alebo teda rodiny na Slovensku mali zvýšený daňový bonus a zvýšené rodinné prídavky, aby sa mali lepšie v čase krízy, kedy nás blokovali poslanci zo SaS, Smeru, Hlasu, Republika, zároveň aj pani prezidentka, čo ma naozaj mrzí, ktorí bojovali proti tejto pomoci. Ale dnes rodiny na Slovensku jednoducho to cítia vo svojich peňaženkách. A rodiny na Slovensku si pamätajú ľudí, ktorí im do tej peňaženky dali, ale tak isto si pamätajú, kto im z tej peňaženky berie. My sme tí, ktorí im do tej peňaženky vkladajú tie peniaze. Títo ľudia by im najradšej zobrali a hovorím o ľuďoch z Republiky, z Hlasu, zo Smeru a zo SaS. Ale nemajú problém naozaj si urobiť videjko alebo stretnúť sa na nejakých kortešačkách a rozprávať o tom čo je najlepšie pre slovenské rodiny, pre slovenské matky, pre slovenských otcov. A takto tomu ani nebolo, keď som si pozrel video Pellegriniho, keď čítal z papiera niečo z Biblie, tak mi ti prišlo úsmevné. Aj toto je biblický príbeh toho, kedy môže politik Peter Pellegrini podporiť slovenské matky, bude mať takú fajočku potom pred bránou tam hore, že pomohol tým slovenským matkám a bude mať prinajmenšom dobrý skutok. Dnes môže urobiť alebo teda zajtra pri hlasovaní dobrý skutok, ak sa už na to bude pozerať akokoľvek, ak mu to nevyhovuje politicky, nech sa na to pozerá cez tie dobré skutky. Veľmi vás žiadam naozaj, milé Slovensky a milí Slováci, aby ste urobili tlak na tých politikov, ktorých volíte, aby podporili hlavne dnes matky, ktorým chceme vlastne pomôcť tým, že ich uvoľníme z daní. Tento návrh hovorí o tom, že matky budú bez daní a budú sa môcť vyrovnať so svojimi platni so slovenskými otcami. Ja vás veľmi naozaj žiadam o to, aby sme tento návrh posunuli do druhého čítania. Ak sú potom nejaké výhrady, tak to urobme pomocou nejakých pozmeňujúcich návrhov, ale myšlienku ako takú by sme mali podporiť vzhľadom na to, že aj v nedeľu bol Deň matiek. A tak, ako ste sa vy prehovárali k slovenským rodinám, k slovenským matkám, tak dnes môžete naozaj dokázať to, že ste to naozaj mysleli vážne a že to Toffifee, ktoré ste im dali nebolo to posledné čo ste im dali. Verím tomu, že matky bez daní a tento návrh jednoducho prejde. Ďakujem pekne.
16. 5. 2023 9:06:14 - 9:06:23 90. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja popravde neviem, ako som chcel reagovať, ale radšej to vyjadrím potom v rozprave, keďže som nasledujúci v rozprave.
12. 5. 2023 14:27:43 - 14:29:27 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ďakujem Marekovi Šefčíkovi za jeho rozpravu, ktorý vlastne zhrnul za tie tri roky, ty si zabudol povedať, že my sme tieto zmeny alebo teda to prilepšenie slovenským rodinám prijali za tie tri roky. Tí ostatní, čo tu boli pred nami tu boli dvanásť, dvadsať rokov, tridsať rokov, ale nikto, nik neurobil pre slovenské rodiny ako práve hnutie OĽANO. No zároveň Marečku si tu rozprával pred málo ľuďmi. Keď sa pozrieš do toho pléna, tak sú tu väčšinou ľudia z OĽANO, ktorým naozaj záleží na tých slovenských rodinách. A keď sa pozrieš tamto napravo, tak tam sú národovci a tí, čo si hovoria, že sú sociálni. Oni budú, áno, tak na Deň matiek rozdávať počas nedele nejaké Toffifee. Ale tu v pléne Národnej rady, kde sa majú prijímať zákony, aby sa slovenské rodiny, v prvom rade slovenské rodiny, vážení národovci, mali lepšie, tak tu ani nie ste. A keď príde na lámanie chleba, kedy sa majú naozaj schvaľovať takéto zákony, aby sme mali matky bez daní, tak tu ani nie ste a zahlasujete proti. Takí ste vy národovci. Ale hlavne, že prídete potom v nedeľu na Deň matiek pred tými rodičmi a budete im rozdávať nejaké Toffifee. Nie, oni nie sú zvedavé, tie matky, na vaše Toffifee. Oni budú zvedavé presne na schválenie takýchto návrhov. Či už to bol tehotenský príspevok, kde ste hlasovali proti, či to je zvýšený daňový bonus a zvýšené rodinné prídavky, tam ste boli proti. Alebo to budú teraz tieto dane, kde uvoľníme matka alebo teda matky budú bez daní. Tam predpokladám, že tiež budete proti. Ale v nedeľu prídete a budete takto rozdávať aj s Pellegrinim nejaké Toffifee.
12. 5. 2023 12:24:58 - 12:26:59 90. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán podpredseda. Ďakujem Jožko za tvoju rozpravu. Ja to zoberiem tak obšírne, všetci politici v tomto pléne nás posielali, aby sme chodili medzi ľuďmi a my sme aj chodili medzi tých ľudí. Ja neviem po akej krajine chodili oni, či po Mongolsku alebo Tadžikistane, ale my keď chodíme po Slovensku, tak sa stretávame práve s touto požiadavkou od ľudí, ktorí nás vlastne vyzývajú k tomu, lebo dlho...
=====
11. 5. 2023 17:22:36 - 17:24:37 90. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja si dovolím tak isto reagovať na Kristiána Čekovského, prepáč, nebudem s tebou súhlasiť, je to pôda, kde by sa malo diskutovať o tom a keďže Karol niekoľkokrát navštívil ministerstvo školstva a hovoril o tom na tej najvyššej vlastne politickej úrovni o tejto téme a keďže nebol vypočutý, tak to potrebujeme rozoberať tu. Kde to inde môžeme rozoberať, aby to aj verejnosť vedela, keďže táto téma nikdy nedostávala toľko priestoru napríklad ako teraz. A keď sú to len dve hodiny, tak bohužiaľ a chvála Pánu Bohu, že o tom diskutujeme. Ja sa pýtam kde sú tvoji kolegovia a viac strávia času vzadu vo fajčiarke, kde vyfajčujú cigarety, mali by sa tu venovať konkrétnym návrhom zákona, aby naozaj riešili sprava, zľava, zhora, zdola, tak ako to napríklad urobil aj môj kolega Marek Šefčík. A môžem mať naozaj aj iný názor v rámci jedného poslaneckého klubu a ja mu ďakujem naozaj za jeho prejav, aj za jeho rozpravu a chcem mu vysvetliť pár vecí, ktoré, na ktoré mal vlastne on otázky. Marečku, ja ti chcem vysvetliť iba ten argument, že keď chalani hovoria, predkladatelia teda my, ktorí predkladáme tento návrh, že keď to neurobíme teraz, tak to sa neurobí nikdy, áno, je to tak. Lebo neurobili to doteraz a je pravdepodobnosť, že to už neurobia nikdy. Nie poslanci, ale práve tí ministri by sa mali o tejto téme rozprávať a riešiť túto vec, však, SASKA tam mala toho svojho pre šport, ani neviem jak sa volá, však to bol nejaký neznámy pán tak isto ako ten pánko, ktorý robil ministra, ktorý ani že neišiel okolo školy. Keď si hovoril, že sa k tomu venovali, že rozprávali do toho ľudia, ktorí neučili, no máš pravdu, tak isto ale my tu máme jasný príklad toho, že ministra robil človek, ktorý nemal žiadne skúsenosti so školstvom a neučil na škole. Ale dobre, toto už nebudem rozoberať. Čiže Marek, k tomu, že ten návrh zákona prichádza práve teraz, je to najvyšší čas, aby sa uplatnil a ...
11. 5. 2023 16:47:25 - 16:47:46 90. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán podpredseda. Ja by som sa chcel tebe Igor poďakovať, že si vytrval s Karolom v tomto boji a že ste tie, tie tri roky naozaj bojovali za správnu vec a na záver by som iba dodal, že by som si rád pozrel ten váš tenisový zápas.
11. 5. 2023 16:27:52 - 16:28:00 90. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1491 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
určite, ak to bude ešte tento rok, tak budeme ešte radšej.
Ďakujem ti veľmi pekne, Maťka, za tvoj prejav.

Deň v parlamente

<- ->