Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 5. 2021 11:52:45 - 11:52:53 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Zvolávam ľudskoprávny výbor na 12.20 v miestnosti č. 148. Ďakujem.
11. 5. 2021 18:45:28 - 18:46:57 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Chalani, ja som tu nebol predtým, akurát teraz počúvam pána Suju, o návrhu o nejakých psychotestoch. Toto je fakt, že absurdné, že toto ide od vás, keď ja si myslím, že všelijaké iné testy napr. testy na autoškolu, alebo ako sa to volá. Podľa mňa Mazurek dostal vodičák od veterinára a pre vás sú testy, kriminálnické testy vstupenkou do strany ako je ĽSNS, alebo Republika, čiže ja absolútne nerozumiem tomu, že vy ste mali na kandidátke pána Királyho, pána Királyho, ktorý je vrah a si predstavte, že by tento človek mal byť členom vašej poslaneckej, vašej strany a že v prípade, ak by vy ste vládli, že by tento človek bol v nejakej exekutíve. Predstavte si to, že človek, ktorý zabil človeka bol by v exekutíve, a tento človek by mal prejsť psychotestami, alebo aj Miňo Mazurek. Ten, ktorému dal vodičák veterinár. Ďakujem pekne.
5. 5. 2021 11:06:48 - 11:07:09 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne, ja sa nezapojím do týchto debát, ale chcem informovať členov ľudsko-právneho výboru že bude dnes výbor o dvanástej hodine v miestnosti č. 149,kde býva európsky výbor. Ďakujem.
5. 5. 2021 9:59:12 - 10:01:11 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcel poďakovať mojim kolegom, ktorí pochádzajú z môjho etnika, teda sú tak isto Rómami a som rád, že sa podieľajú na tomto legislatívnom návrhu, ktorý v minulosti vlastne bol písaný tak, aby pomohol nejakým záujmovým skupinám. A určite to budem ešte riešiť. Toto je len začiatok, kedy sme začali naozaj tou transparentnou, tým transparentným výberom odborných komisií a registrom, ktoré teda organizácie sa môžu registrovať do toho registra, ktoré môžu žiadať o tie finančné prostriedky cez Fond na podporu kultúry pre národnostné menšiny. A tak isto sme odstránili to, teda v návrhu je to, aby sme odstránili, aby tieto financie čerpali kadejaké eseročky, keďže máme v skutočnosti v tom, že v minulosti sa diali tieto veci, že jeden človek sa prihlásil do výberového alebo teda ako žiadateľ cez eseročku, nadáciu ale aj ozetko a žiadal na troch frontoch. A máme v skutočnosti v tom, že mal podporené tieto svoje projekty. Verím, že toto sa už nebude diať a tak isto ako spomenula pani poslankyňa Vaňová budeme dbať na to, aby dbať o to, aby aj riaditeľ, nový riaditeľ Fondu na podporu kultúry pre národnostné menšiny bol človek, ktorý bude morálny, ktorý nebude mať žiadne kauzy a ktorý nebude slúžiť žiadnej politickej strane ako slúžka k tomu, aby pretláčal záujmy nejakých politických strán alebo nejakých iných záujmových skupín. Ja ďakujem svojim kolegom aj z koalície, ktorí sú podpísaní pod týmto návrhom a nemôžeme zabudnúť na pani štátnu tajomníčku pani Zuzanu Kumanovú, štátna tajomníčka z Ministerstva kultúry, ktorá spolupracovala s nami na tomto legislatívnom návrhu. Ešte raz ďakujem.
5. 5. 2021 9:50:49 - 9:53:54 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, zmyslom novely zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín je naša snaha odstrániť niektoré nedostatky, ktoré v rámci fondu od založenia existovali a ktoré sa mohli aj v minulosti zneužiť pre osobný prospech vybraných osôb.
Cieľom novely zákona je teda transparentnejšie čerpanie financií z fondu, ktorý sa budeme snažiť dosiahnuť odstránením konfliktu záujmov a tiež vytvorením podmienok pre čerpanie finančných zdrojov iba organizáciám, ktoré ich dokázateľne využijú na podporu kultúry národnostných menšín.
Návrh zákona teda mení podmienky, ktoré musí splniť organizácia príslušnej národnostnej menšiny, aby bola oprávnená navrhovať svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení organizácii príslušnej národnostnej menšiny, na ktorom sa volia členovia jednotlivých odborných rád. Totiž v minulosti sa stalo, že za peniaze z fondu čerpali, že sa peniaza z fondu čerpali eseročkami, ktoré tieto zdroje využívali aj na obchodný rozvoj samotnej spoločnosti, nielen na rozvoj kultúrnych národnostných menšín čo je zmyslom fondu.
Fond ale nikdy nemal vytvárať podmienky na rozvoj podnikateľskej činnosti. Vo fonde sa navyše ovplyvňoval spôsob výberu organizácií, ktoré dostanú dotácie cez členstvo v odborných radách. Do týchto rád, ktoré rozhodujú o finančnej podpore daných projektov sa dostali ľudia blízki určitým obchodným spoločnostiam, či neziskovým organizáciám žiadajúcim finančnú podporu podľa medializovaných informácií. Vo viacerých prípadoch sa teda stalo, že členovia odborných rád si sami odklepli peniaze pre svoje vlastné organizácie, za ktoré sa nepriznávali a nevideli v tom problém.
Na odstránenie nedostatkov, ktoré spôsobili netransparentnosť čerpania finančných prostriedkov z fondu tento návrh zákona definuje tzv. kultúrnu organizáciu národnostnej menšiny. Do tohto typu organizácii bude patriť len občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, záujmové združenie právnických osôb a neinvestičný fond. Z možnosti ovplyvňovať čerpanie fondu sa teda vylučujú obchodné spoločnosti, ktoré nespĺňajú podmienky, aby sa mohli stať kultúrnymi organizáciami národnostných menšín.
Návrh zákona rovnako vytvára register kultúrnych organizácií, do ktorého sa tieto kultúrne organizácie môžu hlásiť, ak preukázateľne a najmä aktívne pôsobia vo vybraných kultúrnych oblastiach daných zákonom minimálne dva roky. Vďaka tejto novele sa teda o vytváraní odborných rád, ktoré následne odporúčajú čerpanie financií z fondu na konkrétne projekty budú môcť uchádzať len kultúrne organizácie národnostných menšín. Ďakujem pekne.
5. 5. 2021 9:46:20 - 9:48:29 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom predloženého návrhu zákona je zmena podmienok, ktorý musí splniť organizácia príslušnej národnostnej menšiny, aby bola oprávnená navrhovať svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny, na ktorom sa volia členovia jednotlivých odborných rád.
Podmienkou účasti navrhnutého zástupcu na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny je zápis organizácie, ktorá ho navrhla v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín. Podľa súčasného stavu sa na zhromaždení organizácií príslušných národnostných menšín môžu zúčastniť zástupcovia organizácií národnostných menšín môžu zúčastniť zástupcovia organizácií národnostných menšín, ktorí sa prihlásia na výzvu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a spĺňajú zákonom určené podmienky, aj keď reálne nevykonávajú žiadne aktivity.
Návrhom zákona sa docieli to, že svojho zástupcu na zhromaždení organizácii príslušnej národnostnej menšiny bude oprávnená navrhnúť len organizácia spĺňajúca podmienky, zapísaná v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín, ktorá vyvíja aktívnu činnosť v oblasti svojho pôsobenia.
Návrh nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, ani na informatizáciu spoločnosti a nebude mať negatívny vplyv ani podnikateľské prostredie a na služby verejnej správy pre občanov. Rovnako nebude mať návrh zákona žiadne sociálne vplyvy, ani vplyvy na manželstvo a rodičovstvo alebo rodinu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Ďakujem.
3. 5. 2021 18:55:34 - 18:56:45 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán Tomáš, stavme sa, stavme sa o to, že táto rozprava pôjde na Facebook na Instagram a na Tic Toc. Vystúpenie populistickej iba odkopírované to, čo hovorili vaši predchodcovia už vám len chýbal klopák, púder a rúž tak ako to robí Mazurek, ináč by to bolo dokonalé, stavme sa naozaj, stavme sa a začiatok tej vašej rozpravy ste neodhadli zháňali ste tu členov vlády, bol tu samotný premiér, vy ste tu omieľali stále Matoviča a Matovič už nie je premiér, premiérom je Eduard Heger, ktorému sa dnes vyslovuje dôvera. Ten začiatok ste naozaj neodhadli a skôr ste sa strápnili a to vystúpenie bolo iba také odkopírované taká povinná jazda, keď to urobili vaši predchádzajúci kolegovia, že tu kydali na tú vládu, tak by ste nemohli vytŕčať z radu a museli ste sa zapojiť do tohto a iba povedať, to čo vlastne kolegovia. Naozaj stavme sa, že je hovorím, že táto rozprava pôjde na Tic Toc, na Instagram a na Facebook a budete zháňať ďalších followerov.
30. 4. 2021 14:15:40 - 14:17:34 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda najsilnejšej parlamentnej strany, pán podpredseda vlády a poviem to, pán premiér, lebo raz premiér, navždy premiér, ty si menoval a hovoril tu o dobrých ministroch tejto vlády a vôbec si sa nebál teda pochváliť aj ministrami z iných koaličných strán, keď ostatní predstavitelia koaličných strán chválili seba za najlepších ministrov, ty si nemal problém chváliť aj iných ministrov z iných strán. Ja som však najviac hrdý, Igor, na teba, na človeka, ktorý ako jediný dokázal poraziť mafiu s prázdnymi rukami a bez podpory médií. Igor, si chybou v systéme, ktorý si vybudoval SMER a HLAS, kde aj médiá protažovali svoje strany, lebo ty si ten, ktorý sa nikdy nebál hovoriť pravdu. V predchádzajúcich volebných obdobiach sa ľudia, keď sa teda ľudia chceli domôcť pravdy, tak nechodili na políciu, nehlásili to polícii, ale oslovovali teba, lebo ty si symbolizoval pravdu a spravodlivosť, ty si bol ten, ktorý bojoval stále za ľudí, kým SMER a HLAS zaujímali len asi vyvolení, ich ľudia. Igor, si chybou v systéme, ktorý tu budoval SMER a HLAS roky. Ty si tou chybou, ktorá im pokazila celý ten systém korupcie a "našich ľudí". Boja sa ťa a to je len a len tvoj výsledok. Neprinášajú nič tejto krajine a len kričia, či už zlodeji, alebo fašisti. Ešte raz, Igor, boja sa ťa a to je len a len dobre a to je len a len tvoj výsledok. Amen. (Potlesk.)
19. 3. 2021 13:59:13 - 14:00:14 25. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že túto tému ste dostali na tú najvyššiu úroveň, keď vy ako minister životného prostredia o tejto téme rozprávate priamo v pléne Národnej rady. Ja som si istý, že vy a váš tím odborníkov ste teda tí najlepší odborníci v tejto téme pre nás, aj pre naše deti. Rovnako ako to hovorí Európska únia, blížime k bodu odkiaľ nebude návratu. Jedná sa o krízu, ktorá môže byť ďaleko horšie, horšia ako súčasná ekonomická kríza spôsobená pandémiou koronavírusu. Naša budúcnosť môže byť závislá od toho ako sa k nej postavia jednotlivé štáty. Nie je to len o tom, ako sa k nej postavia veľké štáty ako je USA alebo Čína. Viem, že ide o globálnu tému, no týka sa každého občana našej republiky. Ďakujem veľmi pekne.
4. 2. 2021 11:06:05 - 11:06:14 23. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne. Zvolávam ľudskoprávny výbor na dvanástu hodinu v kinosále. Ďakujem pekne.
3. 2. 2021 15:00:06 - 15:05:23 23. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 377 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážené plénum, ja v prvom rade chcem naozaj poďakovať vládnej koalícii, ktorá má jasné stanovisko k extrémistickým prejavom a k strane ĽSNS. Verím, že žiadna koaličná strana nebude v budúcnosti participovať s touto extrémistickou stranou, a tieto ich pokusy o zvyšovanie si koaličného potenciálu je márny. Nevieme to povedať, samozrejme, o bývalej vládnej garnitúry kde už potajomky prebiehajú nejaké rokovania a prebiehali aj v minulosti, to vidíme aj v rozpravách v predošlých napríklad zákonoch, kde si ba pritakávajú a chvália sa vzájomne.
A to som musel povedať vzhľadom nato, že som naozaj Róm, ďakujem každému jedného členovi vládnej koalície a parlamentu, ktorý sa tu možno aj nevedome zastáva naozaj všetkých Rómov. Táto vládna koalícia je postavená na tom, aby hájila záujmy aj Rómov.
A teraz dovoľte, by som prešiel k návrhu zákona. Myslím si, že je to účelné a priamo šité na mieru poslancom ĽSNS, okrem morálnej stránky v niektorých paragrafoch by sa šlo nad rámec toho, čo deklarujete v dôvodovej správe, a to, že ide o verbálny trestný čin, ktorý je chránený ústavou, ktorá vám zaručuje slobodu slovného prejavu. To, že si každý môže hovoriť, čo chce, kde chce, ako chce, je vlastne aj dnešný stav, kedy sme svedkami šíriacich rôznych bludov a hoaxov a práve aj zo strany ĽSNS, ktorí k tomu naozaj majú veľmi blízko a podporujú tieto hoaxy tým, že ich vlastne sami vyrábajú.
Je to ohrozujúci stav zdravia napríklad v čase pandémie.
Je tu veľa perličiek, ktoré by som mohol vypichnúť, či už v minu..., minule som hovoril o hoaxe poslanca Mazureka, kde označil útočníka vo Vrútkach, že bol Róm. Nebol Róm a vy to sám viete aj ste vlastne stiahli ten status a kvôli tomu vlastne budete mať aj sedenie u vyšetrovateľa, to vy veľmi dobre viete.
Ja teraz vám pripomeniem, pár dní dozadu, kedy poslanec Kotleba zverejnil status o tom, ako pani v Banskej Bystrici podľahla očkovaniu a že umrela. Tento hoax vyvrátila polícia a Marián Kotleba ako verejná osoba so zodpovednosťou páchala trestný čin, opäť šírili raz hoax a nepravdu. Z toho vyplýva, že Kotleba vypustil do sveta naozaj správu, ktorú ako verejná (povedané so smiechom) osoba so spoločenskou zodpovednosťou nemala overenú. Myslíte si, že ste tým ľudí nepobúrili, nevyvolali ste obavy z očkovania? Ale vy to dobre viete a to bol váš cieľ. Napísať niečo, čo v ľuďoch vyvoláva obavy a strach, to je asi váš základ politiky. Toto je veľmi tenká hranica. A ja niekedy neviem, či si uvedomujete silu slov a dopady na spoločnosť, vlastne aj viem, vy si to neuvedomujete. Obávam sa, že v realite by váš návrh mohol znamenať, že nebudete, že teda budete na verejnosti hovoriť o popieraní holokaustu, verejne sa vyjadrovať v symboloch, ktoré sú úzko späté s fašizmom a extrémizmom. Poznáme to už totiž z vašej minulosti. Budete sa môcť vyjadrovať, budete môcť vyjadrovať svoj názor, ktorý môže burcovať verejnosť k násiliu, a to všetko chcete bez trestu. Viete, musíme sa pozerať nielen na to, či za to poslanci z tejto strany budú postihnutí, ale ja na sociálnu zodpovednosť, ktorá by týmto zákonom mohla byť ponížená.
Prosím, majme na pamäti staré známe o tom, že moja sloboda končí tam, kde začína sloboda druhého. Ale na to ste akosi pozabudli. Nemôžeme popierať holokaust, ale zároveň sa hrdiť demokraciou, nemôžeme sa verejne extrémisticky vyjadrovať, ale zároveň bez postihu. Mať extrémistické prejavy, ale zároveň nepodnecovať k nenávisti, navzájom sa to totiž vylučuje. Myslím si, že všetky extrémistické reči vyvolávajú hádky, hnev, nenávisť aj horšie veci. Váš návrh nemá nič spoločné so slobodou slova. Úplne vážne, skúste sa na to pozrieť očami mimo ĽSNS. Zdá sa vám to normálne? Lebo nám ostatným určite nie.
Ďakujem pekne.
3. 2. 2021 14:38:48 - 14:39:49 23. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 377 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne. Janko, úplne viem presne, čo si chcel povedať vlastne v rozprave. Ja nezvyknem byť emotívny, skôr sa bavím konštruktívne. Aj teraz možno budeme nazvaní tak ako minule, že sme Lolek a Bolek, od avengerov z ĽSNS, ktorí zachraňujú svet. Toto bolo inflagranti. Teraz boli prichytení pri tom, ako sa obhajujú pri tom, že naozaj tento zákon je účelový, a vlastne týmto iba potvrdili, že nechcú byť trestne stíhaní za to, čo plánujú v budúcnosti robiť, a teda extrémisticky sa, sa vyjadrovať.
V druhom rade ako ja vítam, to som už povedal aj minule pána poslanca Mazureka, ktorý sa ospravedlnil za mládežnícku nerozvážnosť, za činy z minulosti. A takisto budem očakávať teraz ďalšie ospravedlnenia na adresu Rómov, ktoré ste v minulosti páchali.
Ďakujem pekne.
29. 1. 2021 14:06:30 - 14:07:25 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 377 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
234.
Ďakujem pekne. Pán Benčík, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste konkrétne definovali skutky rytierov z ĽSNS a ich odídencov. Presne dokazuje to, že ich návrh je účelový a už teraz sa chcú chrániť zákonom pred tým, čo ešte len plánujú spáchať, ako sme zvyknutí. Nemôžeme popierať fašizmus, ale zároveň sa hrdiť demokraciou. Nemôžeme sa verejne extrémisticky vyjadrovať, ale zároveň bez postihu. Mať extrémistické prejavy, ale zároveň nepodnecovať k nenávisti. Navzájom sa to vylučuje. Zažili ste už, že by extrémistické reči nevyvolali hádky, hnev, nenávisť, ba dokonca niečo horšie?
Ďakujem.
29. 1. 2021 13:31:25 - 13:32:48 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 377 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
208.
Ďakujem pekne, dámy a páni, práve sme boli svedkami, akým spôsobom sa tu idú fašisti legalizovať. Poďme po poriadku.
Tak najprv, na jednej pôde sa tu hrajete na kajúcnika, kedy sa ospravedlňujete za mladícku nerozvážnosť a ospravedlňujete sa za činy, ktoré ste urobili v minulosti, čo prakticky aj vítam, no na druhej pôde, tu v pléne Národnej rady idete svoje činy fašistické, okorenené legalizovať a podporovať. Zvrátené, týmto ste sa opäť iba podpísali ako pokrytec.
Som za slobodu slova, som za rozličné názory na vec, nie však za prekrútené fakty, dezinterpretácie a dezinformácie, pán Mazurek. Máte k tomu veľmi blízko, k dezinformáciám, posúvate tieto hoaxy ľuďom, ktorí to posúvajú, samozrejme, ďalej. Iba pripomínam, že šírenie poplašnej správy je trestné. Navádzate ľudí k páchaniu trestného činu. Presne kvôli takémuto jednému hoaxu, kedy podľa vás útočník vo Vrútkach bol Róm, budete mať sedenie u vyšetrovateľa. Pán poslanec, len opatrne!
12. 1. 2021 18:59:26 - 18:59:45 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 380 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa budem asi znova opakovať, keďže váš kolega mi neodpovedal, tak ešte raz skúsim.
Pán kolega, prosím, reagujte na moju otázku, ktorá znie: Akým spôsobom by ste znížili čísla nakazených a úmrtí na Slovensku? Prosím o vašu reakciu úplne vážne.
Ďakujem.
12. 1. 2021 16:50:08 - 16:51:05 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 380 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem pekne. Milan, ak ti tak môžem hovoriť, čo veta, to urážka, osočovanie, ale žiadne riešenia, nápady. Napriek tomu, že máš načítané nejaké štúdie, komunikuješ s doktormi, s odborníkmi, predpokladám preto, lebo sa takisto bojíš COVID-u ako väčšina ľudí na Slovensku, a teda chceš chrániť seba a svoju rodinu. Tak prečo také nenávistné vystúpenie? Milan, načo je toto dobré? Len burcuješ ľudí, aby sa ešte viac spoločenská situácia a atmosféra zhoršila a aby ešte viac ľudí teda umieralo.
Milan, prosím ťa, chcem, aby si reagoval teraz na moju otázku, teda vo svojej potom konečnej faktickej. Akým spôsobom by si ty znížil čísla nakazených a úmrtí na Slovensku? Prosím o tvoju reakciu. Úplne vážne.
Ďakujem.
12. 1. 2021 15:49:19 - 15:50:33 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 380 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem za slovo. Pán kolega, toto bol fakt zbytočné, neučesané a použijem aj slovo vášho kolegu, schizofrenické, že som naozaj nerozumel tomu, čo ste vlastne celou tou rozpravou chceli povedať.
Tak najskôr poviete, že kolabuje ekonomika nie kvôli COVID-u, ale kvôli Matovičovi, potom že nespochybňujete COVID, že tu je a že zabíja, potom zase opäť, že to je nejaká len chrípka. Potom zase testy antigénové a PCR, ktoré, vlastne už všetci vedia, že ako sa používajú. Nič konkrétne o prerokovanom bode, o núdzovom stave ste nepovedali, ale len to, čo sa na vás za tých desať mesiacov nalepilo o pandémii, pardon, nie, podľa vás pandémia na Slovensku nie je.
Ja vás týmto chcem, pán kolega, pekne poprosiť, aby ste sa vrátili naspäť, dobre si to naštudujte a potom sa môžete vrátiť a ospravedlniť, lebo kvôli, kvôli takým, ako ste vy, dnes ľudia umierajú, lebo popierajú COVID a porovnávajú COVID s chrípkou. Pán kolega, vy ste zázrak, bolo to od vás naozaj hlúpe a lacné.
Ďakujem. (Potlesk.)
9. 12. 2020 17:58:38 - 17:58:46 18. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Zvolám ľudskoprávny výbor v miestnosti č. 33 o 18.30 hod. Ďakujem.
12. 11. 2020 14:14:15 - 14:14:53 17. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Fico, ja vás naozaj obdivujem. Vy ste naozaj silný chlap, silný politik a ja by som si vedel predstaviť, teda budem hovoriť za vás, že rád športujete. Ja by som si naozaj vychutnával každý jeden deň, že sa môžem ráno natiahnuť, zhlboka nadýchnuť, dotýkať sa vecí ako pri narodení, obdivovať ich zrakom, možno čuchať, možno aj olizovať veci, aby ste vedeli, ako to chutí, lebo neviem si vás predstaviť v situácii, kedy sa raz rozhodne NAKA si zahrať s vami hru "klop, klop". (Reakcie z pléna.)
12. 11. 2020 10:49:41 - 10:51:03 17. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne za slovo. Pán Mazurek, jediný, kto tu má papiere na to, že je fašista, ste vy. Vy ste minulý rok dostali na to papiere (potlesk), máte na to papier. (Reakcie z pléna.) A ja som mesiac držal v tajnosti to, že kvôli vám mám dnes policajnú ochranu, pán Mazurek. Kvôli vašim ľuďom a vašim sympatizantom, ktorí sa mne a mojej rodine vyhrážajú. Dnes to bolo príkladom. Miro Žiak, odporúčam ti, aby si teda tiež dával na seba pozor. Dnes ste ukázali vašu hrubú silu. S názormi, ktoré vám nepasujú, tak, bohužiaľ, ako však videli sme vašu reakciu, čiže môžme sa obávať.
Naozaj nechcel som to prezentovať. Mám policajnú ochranu kvôli vašim ľuďom. Môžem iba dedukovať, že či to nebola vaša iniciatíva, aby sa mi začali vyhrážať ľudia, ktorí ma stretávajú, s vašimi názormi. A teda ma aj počastovali nejako. Budem to riešiť. Však my spolu teda máme niečo nedoriešené, pán Mazurek, a vedieme súdne spory. Čiže ja len dúfam, že naše, teda súdne spory sa pohnú a, a opäť dostanete raz papier, že ste naozaj fašista. (Reakcie z pléna.)

Deň v parlamente

<- ->