Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 11:25:51 - 11:26:03 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne pripomínam členom výboru pre ľudské práva, národnostné menšiny, že schôdza výboru bude o 13.00 v miestnosti č. 149.
20. 10. 2021 15:36:41 - 15:37:21 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 666 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, ja tak isto ako pán Gyimesi a pán Mizík, ako tiež mi vás je ľúto a to tým spôsobom, že máte takú, taký príjemný prejav, ja by som si vás vedel predstaviť, keby ste čítali nejakú šlabikár, no nejakú rozprávku prosím? Rozprávku celkom príjemná intonácia, ja som zavrel oči a však že to bolo také pekné počúvanie a vrele vám odporúčam už len vyšívať, tu sa len trápite aj to rúško, skúste vyšívať. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 10:48:05 - 10:49:07 48. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Som rád naozaj, že ministerstvo školstva urgentne reagovalo na naše pripomienky a snažilo sa vyriešiť túto vec naozaj promptne. Zároveň chcem poďakovať kolegovi Šudíkovi za tento pozmeňujúci návrh. Myslím si, že zabudol pripomenú ešte jednu vec, ktorá hovorí o tomto pozmeňujúcom návrhu a to je to, že sa upravuje aj pedagogická dokumentácia a to, že sa nemusí viesť dvojjazyčne, najmä na školách, kde je len národnostná trieda. My sme tento bod mali aj na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, kde naozaj kvitujem ochotu ministerstva školstva prijať tento pozmeňujúci návrh. Zrejme nedopatrením došlo k tomu, že sa vynechala z toho národnostného školstva rusínska a rómska národnosť, na čo sme upozornili a tým pádom, samozrejme, že ministerstvo školstva na to reagovalo.
Ďakujem pekne.
6. 10. 2021 11:56:19 - 11:58:19 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že dnes žijeme vo svete, kedy zrejme každý jeden človek aj v tejto miestnosti, ale všeobecne má v tom širšom kruhu rodiny človeka, ktorý má inú orientáciu. A ja by som vyzval naozaj týchto ľudí, aby si, aby sa pozreli na toho svojho člena rodiny a zrejme prehodnotili svoj názor na, na týchto ľudí. Sú menšiny, samozrejme, kde dodnes je iná orientácia tabu téma, kde sa o nich nerozpráva a kde ľudia, ktorí sú inej orientácie zvyknú utekať z komunít, z rodín a jednoducho vedú život ďaleko za hranicami, kde nemusia byť konfrontovaní inými názormi, ktorý, ktoré im ubližujú. A nechcem žiť v tomto svete, kde ľudia inou s inou orientáciou budú vlastne šikanovaní, odsudzovaní, odstrkovaní, či z rodín, čo sa aj deje. A pri komunikácii s ľuďmi LGBTI komunitou, tak ja som neprichádzal do kontaktu s ľuďmi, ktorí tak silno bažili po adopcii, skôr túžili po tolerancii.
Tak, ako som bol vlastne za predchádzajúcu za zákon, ktorý predkladala pani kolegyňa Záborská, za pomoc ženám, tak budem, samozrejme, za veškerú pomoc aj pri iných hlasovaniach. V tomto prípade, pán kolega Valášek, ak teda dovolíte, nevznikla nejaká politická dohoda pri tomto bode avšak do budúcna určite budem rád s vami komunikovať v tejto téme s tým, že ak príde nabudúce nejaký, nejaká politická dohoda, pri, pri pri tomto zákone, tak určite budem za. Ďakujem pekne.
1. 10. 2021 11:48:07 - 11:49:46 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem pekne. Ja som dlhý čas nereagoval na poslanca Blahu, ja som mu nejakým spôsobom študoval a dával mu šancu, avšak prišiel som na to, že to je také Ficove baranidlo. Dlhý rozbeh a priamo čelom do tej steny, bám, akože rozbije všetko. On si vytvoril z tohto parlamentu jednoducho bahno, bahno, je to taká ošípaná, ktorá vťahuje do svojich, no, do tohto ihriska nás ostatných. Zrejme táto časť celá (rečník ukázal smerom doprava) je s ním spojená v tom bahne a oni sa tam tak radi čvachtajú. Vťahujú nás, vťahujú nás do toho bahna zrejme preto, lebo vedia, že v tom bahne sú silní. Pán Blaha sa tu tvári ako odborník, každého tu poučuje, ukazuje, že kto má akú vysokú školu, že aký je on odborník, avšak toto je rozprava k správe špeciálnej prokuratúry. Ani slovom sa nedotkol správy špeciálnej prokuratúry, tvári sa takisto, že má prečítané naozaj encyklopédie a rôzne tie komunistické sračky a... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec...

Pollák, Peter, poslanec NR SR
... áno?

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
... slušne sa vyjadrujeme.

Pollák, Peter, poslanec NR SR
Pardon. Tvári sa teda, že má prečítané rôzne nejaké publikácie, no ani slovo o tej, o správe špeciálnej prokuratúry a to je asi možno tým, že naozaj je zvyknutý iba nejak v tureckom sede si rozkladať tie komunistické leporelá. Ďakujem pekne.
29. 9. 2021 18:53:11 - 18:54:13 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Ďakujem pekne kolegovi Dostálovi, že sa opýtal pána generálneho prokurátora na vec, ktorú som sa pýtal aj ja. Nemal som zodpovedané. Mne totiž nedáva súvis to, čo je v tej správe, že najväčší podiel kriminality mladistvých sú v okresoch, kde je vyšší podiel obyvateľov z marginalizovaných skupín. Neviem, aký to dáva súvis, a ako viete, že práve kvôli tomu, že tam sú marginalizované skupiny, je tam väčšia kriminalita a ako vy viete, že práve tí ľudia sú z marginalizovaných skupín. A toto mi nedáva súvis. Lebo naozaj ja som sa pýtal rôznych orgánov činných v trestnom konaní, či sa vedie nejaká štatistika. Nevedie sa žiadna štatistika a fakt ako, neberte to v zlom, chcem túto informáciu dostať, aby som sa vedel aj ja potom nejakým spôsobom zariadiť.
Ďakujem pekne.
29. 9. 2021 16:27:56 - 16:29:28 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pekne. Dovoľte mi nadviazať na rozpravu pána poslanca Šeligu. Vítam to, že Generálna prokuratúra oslobodila toho rómskeho chlapca, ktorý si pomohol troškou dreva, kde urobil škodu za pár centov.
Zároveň mám jednu otázku na pána generálneho prokurátora. Ak dovolíte, tak budem citovať z vašej správy.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nemôžete mať otázku na generálneho prokurátora, môžete na pána Šeligu reagovať.

Pollák, Peter, poslanec NR SR
Okej. Tak teda v správe Generálnej prokuratúry sa píše: "Najviac prípadov trestnej činnosti mladistvých sa vyskytlo v obvode Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, Trebišov, Prešov, Vranov nad Topľou, Lučenec, Rimavská Sobota. Sú to okresy s vysokým podielom marginalizovaného obyvateľstva." Ja som sa pred časom stretol s niektorými okresnými aj krajskými riaditeľmi a pýtal som sa, či existuje nejaká štatistika v tom, že kto pácha trestnú činnosť, či sú to Rómovia alebo teda majorita. Nič také neexistuje. Ja sa len chcem teda informovať, či Generálna prokuratúra takéto štatistiky si vedie, lebo ak áno, tak to môže byť aj nejaký problém, ako, neberte to ako vyhrážku, je to iba také konštatovanie s tým, že naozaj to vie prehĺbiť potom aj takú spoločenskú nevraživosť zase voči obyvateľom a teda rómskej menšine.
Ďakujem pekne.
2. 7. 2021 12:42:58 - 12:43:31 32. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 507 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ďakujem kolegovi Dostálovi za vyčerpávajúcu rozpravu. Samozrejme, že sme spolupracovali na tomto pozmeňováku, ako aj na návrhu zákona. Ja chcem len povedať to, že toto je prvý krok k tomu, aby sme naozaj pomohli v tomto tomuto fondu a ubezpečujem kolegu Dostála, tomuto fondu sa budeme venovať určite možno aj celé volebné obdobie. Ďakujem.
2. 7. 2021 11:55:12 - 12:02:01 32. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 507 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, skôr než poviem o čom vlastne je táto novela, vám chcem povedať prečo vlastne vznikla.
=====
2. 7. 2021 11:55:00 - 12:02:04 32. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 507 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, skôr než poviem o čom vlastne je táto novela, vám chcem povedať, prečo vlastne vznikla táto novela a vznikla vlastne ako spôsob reakcie na to akým spôsobom sa v minulosti prerozdeľovali a hodnotili projekty vo fonde na kultúru pre národnostné menšiny. Vyšlo viacero článkov, reportáží, ktorým sa venovali novinári, za čo im pekne ďakujem, ktorí robili vlastne opozičnú politiku v predchádzajúcom volebnom období a ktorí upozorňovali na to, že sa tam netransparentne prerozdeľovali a hodnotili tie projekty. Ja som veľmi rád, že do tejto novely prispeli svojimi, svojimi poznatkami koaliční poslanci a samotná štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová, ktorej veľmi pekne ďakujem za súčinnosť a ktorá nám dala podnetné body, ktoré sme samozrejme zahrnuli do tejto novely. Ak dovolíte, prejdem rovno vlastne už k tejto novele.
Fond v minulosti zažil, ako som spomínal, medializované kauzy, ktoré poukazovali na viaceré nedostatky. Jedným z tých najväčších bol, podľa nás, spôsob výberu ľudí do odborných rád. Odborná rada národnostnej menšiny je jedným zo základných orgánov fondu. Najdôležitejšia činnosť volených členov týchto rád je posudzovanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov. Po posúdení sú to práve odborné rady, ktoré riaditeľovi fondu navrhujú, ktoré projekty sa podporia a ktoré nie a zároveň odporúčajú aký vysoký finančný príspevok pre konkrétny projekt bude. Do odborných rád navrhujú kandidátov rôzne typy organizácií na zhromaždení organizácií národnostných menšín, ktoré vyhlási riaditeľ fondu a vybraných kandidátov potom vymenuje. Týchto zhromaždení sa podľa súčasnej úpravy zúčastňujú aj obchodné spoločnosti, ktoré sa na podpore kultúry národnostných menšín nejakým spôsobom podieľajú.
Podľa nás je táto skutočnosť značne rozporuplná, pretože ak aj obchodná spoločnosť určitým spôsobom reálne podporuje kultúru národnostných menšín, jej hlavným cieľom je stále zisk. Účasť na výberovom procese členov odborných rád, ktorí následne rozhodujú o financiách fondu, tak môže byť motivované obchodnými záujmami danej spoločnosti, a táto skutočnosť, sa podľa nás, značne líši od hlavného cieľa fondu. Nehovoríme, že obchodná spoločnosť nepodporuje, či nerozvíja kultúru národnostných menšín, práve naopak. Existuje viacero pozitívnych príkladov spoločností, ktoré urobili v tejto oblasti obrovský kus práce, napriek tomu je však, podľa nás, potrebné, aby o budúcom rozvoji kultúry národnostných menšín na Slovensku skrze výber členov odborných rád rozhodovali organizácie, či iné typy právnických osôb, ktorých prioritný cieľ je a vždy bude práve podpora kultúry národnostných menšín a nie obchodná spoločnosť, ktorá sa najskôr musí pozerať na zisk.
Prvou úpravou definujeme nový pojem, jedná sa o tzv. kultúrnu organizáciu národnostnej menšiny. Do tohto typu organizácií bude podľa našej novely patriť občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia, záujmové združenie právnických osôb a nie investičný fond. Navyše takáto organizácia musí reálne dokázať, že sa podpore kultúry národnostných menšín venuje minimálne dva roky a musí byť zapísaná v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín. To nás privádza vlastne k druhej úprave, ktorou je vytvorenie registra, resp. evidencie kultúrnych organizácií národnostných menšín, kde sa bude musieť každá organizácia, ktorá prejaví záujem podieľať na výbere kandidátov na členov odborných rád registrovať. V rámci našej novely zákona sa teda mení spôsob výberu členov odborných rád, ktoré rozhodujú o prerozdeľovaní financií fondu pre vybrané projekty, sprísňuje sa typ organizácie, ktorá bude mať možnosť kandidátov na členov odborných rád ponúknuť, či vyberať a voliť. Z tohto procesu sa vylučujú obchodné spoločnosti. To samozrejme v konečnom dôsledku neznamená, že obchodné spoločnosti, či iné právnické osoby teraz nebudú môcť požiadať o finančný príspevok z fondu na priamu podporu kultúry národnostných menšín, znamená to len, že nebudú mať možnosť ovplyvňovať zloženie odborných rád. Zároveň vytvorením verejne, verejne dostupného registra kultúrnych organizácií národnostných menšín sa okrem iného snažíme vyriešiť problém častého ovplyvňovania výberu členov odborných rád veľkým počtom organizácií, ktoré spadajú pod jedného človeka, čím viac môže mať jednotlivec, jeho rodina a jeho blízki k organizácii, ktoré sa zúčastňujú na výbere členov odborných rád, tým väčší vplyv na tento výberový proces, ale aj na následné prerozdeľovanie financie fondu.
Táto skutočnosť je značne kontraverzná najmä tým, že členovia viacerých odborných rád, ktorí o projektoch takto rozhodujú sú zároveň žiadatelia, alebo rodinní príslušníci žiadateľov, ktorí z fondu berú nemalé finančné prostriedky. Podľa nás môže v tejto situácii pomôcť práve vytvorenie verejne dostupného registra. Doteraz informácie, kto sa zúčastní volieb do odborných rád, ako volil, komu dané organizácie patrili, kto je ich štatutár a pod., na internete neboli dostupné. Našou novelou sa to zmení a k týmto informáciám sa bude môcť dostať každý človek. Ja osobne takisto vkladám veľké ambície a chcem veriť novej riaditeľke fondu, že nám pomôže k tejto transparentnosti fondu a prerozdeľovania, lebo koniec koncov stále je potom už len o jej podpise a o rozhodnutí akým spôsobom a či vôbec budú podporené nejaké organizácie. Ja budem veľmi rád naozaj, ak sa tohto, alebo teda budú môcť čerpať organizácie, ktoré doposiaľ nemali možnosť čerpať, aby čerpali tieto financie, prostriedky z tohto fondu a aby rozvíjali kultúru v regiónoch, kde to je potrebné. Ďakujem za slovo, nech sa páči, je otvorená rozprava.
2. 7. 2021 11:51:23 - 11:52:37 32. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 507 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predstaviť novelu zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý vznikol na základe spolupráce viacerých poslancov a ministerstva kultúry.
Cieľom predloženej novely zákona je zmena niektorých podmienok, ktoré musí splniť organizácia či právnická osoba, ktorá sa venuje podpore kultúry národnostných menšín, aby bola oprávnená navrhovať svojho zástupcu na zhromaždení organizácií konkrétnej národnostnej menšiny, na ktorom sa volia členovia jednotlivých odborných rád.
Novelou zákona vytvárame register respektíve evidenciu kultúrnych organizácií národnostných menšín a tiež vytvárame nový pojem tzv. kultúrnu organizáciu národnostnej menšiny.
Schválením tejto novely zákona by sa po novom do procesu výberu členov odborných rád mohla prihlásiť iba organizácia, ktorá bude zapísaná do registra, respektíve evidencie kultúrnych organizácií národnostných menšín a vyvíja aktívnu činnosť v oblasti podpory kultúry národnostných menšín.
Podmienkou účasti navrhnutého zástupcu na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny je zápis organizácie, ktorá ho navrhla v registri kultúrnych organizácií národnostných menšín.
Pán predsedajúci, skončil som a hlásim sa potom ako prvý do rozpravy, kde potom vysvetlím viac detailov. Ďakujem.
30. 6. 2021 17:18:02 - 17:19:57 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Pán Šutaj Heštek (reakcia z pléna), Heštek, prišli ste do roboty nepripravený, čítali ste z papiera. Pán Tomáš, prosím vás, spravte si poriadok s vašimi poslancami. Zvolali ste schôdzu a predpokladám, že všetci poslanci, tí ostatní, čo tu zostali za stranu HLAS, že prídu a budú čítať. Nepripravený, chodíte do roboty ukazovať tieto smiešne obleky, tie smiešne kravaty, vyliali ste tu kýbeľ, radšej nepoviem čoho, a... (Zaznenie gongu, reakcie z pléna.)
Môžem? Vrátite mi čas, prosím vás.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
177.
Pokračujte, pán poslanec.

Pollák, Peter, poslanec NR SR
178.
Mali by ste sa vedieť vyjadriť bez papiera, tak to vyzerá, že ste prišli naozaj nepripravený, dokonca tu nemáte ani koaličného, budúceho (povedané so smiechom) koaličného partnera, jedného, druhého. Pán Suja tu sedí, či treba, alebo netreba, asi sa zrejme za vás hanbia.
Vy idete odvolávať ministra financií, ktorý pred malou chvíľou prezentoval, že do štátnej kasy tento rok príde o 1,1 mld. viac, že firmám sa darí lepšie a že ekonomika bude rásť dlhšie.
Ja sa divím tým oblekom, naozaj, čo máte, zrejme vám na nich prispieval Kičura, však zrejme mal z čoho, a asi váš taký ten najväčší učiteľ a otec bol, bol, bol ten Kičura.
Čiže nič mi z toho nevyplýva, iba to, že prišli ste si, prišli ste dnes ukázať ten váš bledý oblek, je naozaj smiešny, ste prišli nepripravený a ja dúfam, pán Tomáš, spravte si poriadok s vašimi poslancami, lebo chodia do roboty nepripravení.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
30. 6. 2021 15:05:14 - 15:06:20 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Ono toto odvolávanie a každé jedno odvolávanie je také zábavné, opoziční poslanci si z parlamentu urobili takú rubriku, za chvíľku im dôjdu aj hráči, teda ministri, ktorých budú odvolávať, a mne je absolútne jedno, koho nabudúce budete odvolávať, však kreativita vám nechýba. A ono naozaj je úplne jedno, koho odvolávate, lebo tie argumenty na každého jedného odvolávaného sú rovnaké.
Navyše, tak ako povedal Igor Matovič, Fico, keď sa tu postaví, tak aspoň to, aspoň má grády. Pán poslanec Pellegrini zrejme sa unáhlil a priskoro opustil svojho šóguna a zrejme asi aj ľutuje.
V porovnaní poslanca Pellegriniho a ministra Matoviča bolo jasne vidieť, kto ako je pripravený na toto odvolávanie, keď minister Matovič hovoril z duše a fakticky vlastne vyvrátil všetky tie klamstvá Pellegriniho, tak Pellegrini musel čítať svoje odôvodnenie, ktoré mu napísal zrejme niekto múdrejší.
Ako som už prednedávnom hovoril, je tu ďalší očakávaný boj Igora Matoviča verzus mafie, a tak, ako sa podaril ministrovi Matovičovi v roku 2020 vyhrať prvý boj, tak si myslím, že vyhrá aj ďalší boj.
Pre mňa sú opoziční poslanci iba zbabelci, ktorí si narobili dlhy a vyzbierali dýška od oligarchov, aby dali dole ministra Matoviča, ktorí budú zrejme rukami-nohami útočiť, aby tí, čo ich platia, spoločne s nimi neskončili v karanténe, ale v takej dlhšej karanténe.
Ďakujem.
16. 6. 2021 15:46:31 - 15:47:49 31. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán Suja, tento parlament si bohužiaľ musí zvykať na vaše hrubé správanie, ale tak je to pochopiteľné asi z vašej minulosti, že ste tak fungovali. Ste agresívny a takisto ako spomenul môj kolega Marek Šefčík, že včera to vaše vystúpenie proti mojej kolegyni Zite Pleštinskej bolo nevkusné a neslušné. To ako ste tu prišli a začali ste na ňu, že aký má problém a tak ďalej.
Dnes bol vašim terčom môj kolega Vlado Zajačik a Anka Remiášová, ktorá sa tu domáha spravodlivosti 30 rokov a to, že podala ruku ministrovi vnútra pánovi Mikulcovi, je iba znak toho, že mu verí. Že mu verí, že bude bojovať za tú spravodlivosť.
A to, že hovoríte, že vy ste nekradli, no vy tu nálepku toho, že budete kradnúť máte, lebo vy ste takým bielym koňom SMER-u. Vy sa tu bratríčkujete, ja nevidím iný dôvod fakt akože vysvetlite mi to, že prečo sa tak zastávate toho SMER-u. Ešte nebola, nebol návrh zákona alebo všeobecná téma, kde by ste vy a to robíte možno ešte viac ako niektorí poslanci zo SMER-u, ktorí sa tak zastávajú Fica a, a pohnútok SMER-u. Toto my vysvetlite. Ďakujem pekne.
15. 6. 2021 17:10:19 - 17:12:17 31. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne. Pán podpredseda Blanár, to bola zase iba taká obohratá platňa. To, čo sa pýtali vaši predchádzajúci kolegovia v rozprave, tak vlastne vy ste to isté sa pýtali pána ministra. Ja si myslím, že za seba mi iba odpovie. Ja mám pár otázok na vás a pár faktov.
Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil, že Juraj Blanár ako žilinský župan kupoval CT prístroje v roku 2012 mimoriadne predražene. Samotné ÚVO konštatovalo, že kúpil dva CT prístroje za cenu štyroch. Ak by sa takéto obstarávanie uskutočnilo podľa všetkých pravidiel, mali by sme štyri CT prístroje. Prípad začala vyšetrovať polícia po obvinení pre zločin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, ktoré vzniesla. Ešte vlani, v roku 2019, prišiel, teda v roku 2019 prišiel ďalší posun. Vyšetrovateľ NAKA navrhol podanie obžaloby. Kritériá boli nastavené tak, že vyhrala ponuku o jeden a pol milióna eur vyššie ako tie ostatné.
Chatu exžupana Blanára stavala firma, ktorá dostala milióny od Žilinskej župy za podozrivú cenu. Dlhoročný politik SMER-u Juraj Blanár sa môže pochváliť lukratívnou nehnuteľnosťou v atraktívnom prostredí Terchovej, ktorej obstarávacia cena i dodávateľ stavby vyvolávajú otázniky.
Ďalej trojpodlažný rodinný dom so šiestimi obytnými miestnosťami stavala spoločnosť SOAR, patriaca Gregorovi Hudecovi. Počas jeho troch volebných období v Žilinskej župy (župe, pozn. red.) dostávala spoločnosť SOAR od Žilinskej župy 67 zmlúv za vyše 21 miliónov eur.
Vy ste nám tu hovorili o šúchaní nohami. Vo vašom prípade by som si šúchanie nohami užíval, lebo tak, ako som povedal raz poslancovi Ficovi, hovorím to aj vám, lebo neviem si vás predstaviť, ak by sa raz rozhodla NAKA si s vami zahrať hru Klop-klop.
15. 6. 2021 12:59:33 - 12:59:42 31. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Ďakujem pekne. Zvolávam všetkých členov ľudskoprávneho výboru do miestnosti 183, ihneď.
28. 5. 2021 10:26:17 - 10:27:17 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán Kamenický, vy ste bol bývalý minister financií, ale keď to mám porovnať so včerajšou rozpravou pána poslanca Viskupiča, tak ste naňho nemali ani že z lietadla. Ani že z lietadla. To bolo tak lacné, ploché.
A ako aj ťažko sa mi to hovorí, ale týmto aj vyzdvihujem včerajšiu rozpravu pána poslanca Viskupiča, ktorý sa snažil naozaj vysvetliť odborne, kde sú podľa neho chyby v tomto rozpočte. Ja viem, že pre vás by bol najideálnejší rozpočet taký, že Bonul miliarda, Váhostav (ruch v sále a zaznievanie gongu) ďalšia miliarda, bývanie Fica triliarda, Čistý deň ďalšia miliarda, seansy SMER-u ďalšia triliarda.
Lacné, úbohé.
27. 5. 2021 11:30:34 - 11:31:44 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Pán Viskupič, snažili ste sa tu ľúbivo vysvetľovať, prečo SaS zrejme nepodporí rozpočet o 14 dní, možno viac dní. Najväčší odborníci strany odborníkov zo SaS chceli povyškrtávať položku po položke, COVID položky, rezervu na tretiu vlnu a podľa mojich informácií vy ste povedali, že však tretia vlna nebude.
Dnes voláte po ďalšej diskusii len kvôli tomu, aby ste si našli ďalší dôvod kopnúť si. Nič iné, len si kopnúť. Pán Viskupič, vy by ste mali byť partnerom ministra financií, nie nejaká pucvola vašeho šéfa. Aj keby suma za ten účet by bola taká, ako si predstavujete, tak aj tak by bolo zle len preto, že ste to nepredložili vy. Blokujete, čo sa len dá. To nie je len teraz o tomto rozpočte nezodpovedné. Ak neprejde dnes navýšenie rozpočtu, som zvedavý, ako ľúbivo budete vysvetľovať ľuďom: Viete čo, nedáme vám nič, ale aspoň vám niečo pekné poviem, dobre? Nezodpovedné! (Potlesk.)
13. 5. 2021 11:52:45 - 11:52:53 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Zvolávam ľudskoprávny výbor na 12.20 v miestnosti č. 148. Ďakujem.
11. 5. 2021 18:45:28 - 18:46:57 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Ďakujem pekne. Chalani, ja som tu nebol predtým, akurát teraz počúvam pána Suju, o návrhu o nejakých psychotestoch. Toto je fakt, že absurdné, že toto ide od vás, keď ja si myslím, že všelijaké iné testy (povedané so smiechom), napr. testy na autoškolu alebo ako sa to volá, podľa mňa Mazurek dostal vodičák od veterinára a pre vás sú testy, kriminálnicke testy vstupenkou do strany, ako je ĽSNS alebo REPUBLIKA, čiže ja absolútne nerozumiem tomu, že vy ste mali na kandidátke pána Királyho, pána Királyho, ktorý je vrah, a si predstavte, že by tento človek mal byť členom vašej poslaneckej, vašej strany a že v prípade, ak by vy ste vládli, že by tento človek bol v nejakej exekutíve. Predstavte si to, že človek, ktorý zabil človeka, bol by v exekutíve, a tento človek by mal prejsť psychotestami. Alebo aj Miňo Mazurek, ten, ktorému dal vodičák veterinár.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->