Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
4. 5. 2022 18:38:11 - 18:39:29 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
O tomto bode navrhujem, aby sme hlasovali zajtra o jedenástej hodine. Ďakujem.
4. 5. 2022 18:38:09 - 18:39:27 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského výboru predkladám spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Národná rada svojím uznesením č. 1086 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre kultúru a médiá a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Všetky určené výbory návrh prerokovali a zhodne ho odporúčali schváliť. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení určených výborov, sú uvedené v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o pripomienkach uvedených v spoločnej správe hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch 1 až 9 s odporúčaním schváliť. Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore, gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
28. 4. 2022 16:28:47 - 16:29:36 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán Blanár, vyhýbajú sa mi odpovedi politici SMER-u, verím, že dostanem od vás odpoveď. Prosím vás, vysvetlite mi toto. Vyrozumenie z inšpekčnej, z úradu inšpekčnej služby nám došlo vyrozumenie, že v čase v roku 2015 a 2016 polícia lustrovala mňa, Marcela Klimeka, Filipa Rybaniča, Jozefa Viskupiča a ďalších 490 mien. Prosím vás, vysvetlite mi vy, v čase v roku 2015 a 2016 kedy tu vládla Ficova vláda, jednofarebná vláda SMER-u, pracovala polícia na opozičných politikoch. Chcem od vás dostať tú odpoveď, lebo nedostal som ju do teraz od vašich predstaviteľov. Ďakujem pekne.
28. 4. 2022 15:26:50 - 15:28:41 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja vám, pán Blaha, nebudem nadávať, ja len chcem poukázať na to, že druhý najvyšší človek v SMER-e a to ste vy, pán Blaha ako podpredseda nemá problém tu dourážať ženy, pracujúci ľud, Rómov ste nazvali, že sú čvarga, pozerali ste sa na mňa a nadávali ste tu do čvargy a vôbec sa vám nedivím, ja vám skrz mojich úst ako Róm hovorím, že ja vám nadávať nebudem, ja len chcem otvárať oči ľuďom, že nemáte problém poukazovať na zbedačený slovenský ľud, na zbedačených Rómov ako na čvargu. Toto je úradná listina z Inšpekčnej služby, že v roku 2015 a v roku 2016 ste lustrovali mňa a celú moju rodinu. Každý vie, že moja rodina je stále v osade. Nemali ste problém lustrovať moju zúboženú babku, 78-ročnú ženu. Čo ste na nej hľadali, čo ste na ňu hľadali, akým spôsobom ste si dovolili lustrovať naozaj zúbožených ľudí, ktorí majú zbedačený život. Nemali ste problém ďalších 490 ľudí lustrovať. Kde to skončilo? Kto to má? A vy tu rozprávate o tom, že toto je politický proces, že máte pocit, že vás sleduje Vojenské spravodajstvo. Tu máte čierne na bielom, že polícia za vašej vlády v roku 2015 a 2016 lustrovala celú moju rodinu, celú moju rodinu. Neviem, kde to skončilo. Môžme sa domnievať, že to skončilo u Kočnera v trezore alebo u Fica a Kaliho na stole. Ďakujem pekne.
27. 4. 2022 12:19:33 - 12:19:48 65. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 917 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Keďže ľudskoprávny výbor mal zasadať o dvanástej, zvolávam ľudskoprávny výbor hneď teraz, teda po skončení v miestnosti č. 147.
30. 3. 2022 9:11:07 - 9:11:19 60. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem pekne. Chcem informovať členov ľudskoprávneho výboru, že výbor bude o 10.00 v miestnosti č. 149. Ďakujem pekne.
24. 3. 2022 17:30:13 - 17:30:27 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 865 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
145.
Ďakujem pekne. Ja chcem informovať členov ľudskoprávneho výboru, že zajtra o 8.30 h bude zasadať výbor, schôdza, bude teda schôdza výboru o 8.30 h v miestnosti č. 149. Ďakujem.
23. 3. 2022 15:47:49 - 15:49:13 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem pekne.
K pánovi poslancovi Sujovi iba krátko, že ďakujem, že ma poslúchate, že ste si dali respirátor, vážim si to. Vy hovoríte o vašom klube, vy ani klub nemáte a keď ste spomínali Miňa Mazureka, však on tu mal práve sedieť, však on je ten najväčší bojovník za ľudské práva. Kde je? (Reakcia z pléna. Zaznel gong.) Kde je? (Reakcia z pléna. Zaznel gong.) Upozornil som, upozornil som všetkých poslancov, či koalície alebo opozície a hlavne som to obracal, alebo teda som sa chcel vyjadriť k našim koaličným poslancom, že mi je ľúto, že je tu poloprázdna sála.
Ja sa ale takisto chcem opýtať vás, pán Suja, ako budete hlasovať, lebo ja vás považujem za, podľa toho, čo robíte, za takého zástancu ľudských práv, najväčšieho bojovníka aj s vašou partiou. Ja verím tomu, že zahlasujete za. A ak nie, tak ste len pokrytec a farizej. Teraz máte príležitosť ukázať, že vy ste tí najväčší bojovníci za ľudské práva. Ak ste najväčší bojovníci za ľudské práva, tak za túto správu zahlasujete.
Ďakujem.
23. 3. 2022 15:35:28 - 15:43:13 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážená pani profesorka, dovoľte mi, aby som hneď úvodom adresoval tieto slová práve opozícii, bojovníkom za ľudské práva, ktorí častokrát počas tohto volebného obdobia sa bijú do pŕs, akí sú oni ochrancovia ľudských práv, ktorí tu kritizujú vládne opatrenia, ako táto vláda porušuje ľudské práva. Každý jeden z opozície dnes tu mal sedieť ako bojovník za ľudské práva a tlieskať a hltať slová pani profesorky, án,o aj vy pán Suja, dajte si rúško, a každý jeden tu mal potichu sedieť a hltať slová pani ombudsmanky. Ak sú naozaj takí bojovníci za ľudské práva, ako teda o sebe hovoria, ako vlastne nás upozorňujú na to, že my porušujeme ľudské práva. Mňa naozaj mrzí, že plénum, bohužiaľ, je skoro poloprázdne a aj táto téma vlastne zrejme nezaujíma poslancov a to je vizitka vlastne, ako chodia aj poslanci pripravení do práce. A takisto toto smerujem k opozícii, lebo ani slovom, ani slovom sa nedotkli správy verejného ochrancu práv. Ja by som sa chcel pani profesorke veľmi pekne poďakovať za jej prácu za tých päť rokov, ktoré vlastne zastávala na poste ombudsmanky a ja osobne mám tie najlepšie skúsenosti s vašou prácou. Nám sa podarili totižto veľké veci. Nám sa podarili veci, ktoré vlastne predchádzajúce vlády odmietali, odmietali si to vypočuť, áno, hovorím o nezákonných sterilizáciách, o tom, že táto vláda sa ospravedlnila za krivdy predchádzajúcich vlád, za krivdy, za ktoré môžu predchádzajúce vlády, ako napríklad Moldava nad Bodvou, a aj skrz pani profesorky Patakyovej vláda sa ospravedlnila za nezákonné sterilizácie.
Táto téma tu žila dlho. Táto téma vlastne bola hovorená v nejako priestore, avšak nikdy sa nedostala na tie najyyššie poschodia politiky a práve to je to, že nám sa podarilo doniesť túto tému na tie najvyššie poschodia politiky, kde vládni predstavitelia sa postavili a ospravedlnili sa a odsúdili tento čin, toto barbarstvo. V čase, kedy tu bola predchádzajúca vláda Roberta Fica či Petra Pellegriniho, v relatívnom pokoji mohli dokázať, že oni sú naozaj tí bojovníci za, za ľudské práva. Nikdy nič z ich úst nevyšlo smerom či k týmto ženám alebo k Moldave, za ktorú môžu oni alebo k ostatným veciam. Nikdy. A teraz my máme veriť tomu, že oni sú tí, ktorí tu bojujú za ľudské práva. Ak by to tak bolo, všetci by tu sedeli do nohy a hltali by slová profesorky Patakyovej a na záver by sa postavili a tlieskali by jej. Pani profesorka je váš, mala byť váš prirodzený partner, ak to myslíte naozaj vážne s tým, že bojujete za ľudské práva. Ani slovom ste sa nedotkli správy verejnej ochrankyne práv.
Ja sa dotknem teraz niekoľkých vecí, ktoré spomínala verejná ochrankyňa práv vo svojej správe, napríklad karantenizácia rómskych osád. Píše sa tam o tom, že, áno, bohužiaľ, rómske osady boli zatvárané regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, kde sa porušovali základné práva a slobody jednotlivcov. Áno, čas nám ukázal, že to bola možno chyba avšak v tom stave to bolo možno jediné riešenie, ktoré sme vedeli nejakým spôsobom použiť, čas nám ukázal, že, samozrejme, vieme to riešiť aj inými spôsobmi.
Ďalej ste spomínali, pani profesorka, právo na bývanie a problém bol ten, že mesto, nebudem menovať ktoré, predlžovalo ubytovanie v rámci bytového domu len o tri mesiace ľuďom, ktorí tam bývali, a museli neustále obnovovať. Negatívne sa to dotklo najmä rómskej menšiny, kde mohlo ísť o diskriminačné konanie. Problém bol aj s prideľovaním bytov, ktoré prípady, niektoré prípady zaváňajú tým, že sa nerešpektovali kritériá prístupnosti adekvátneho bývania. Ešte tam bol takisto jeden príklad, kedy rodinu vysťahovali pre dezinsekciu, avšak potom už im nevrátili kľúč z toho bytu, lebo nemali obnovenú zmluvu. (Reakcia z pléna.) No neobnovili im zmluvu, jednoducho poslali tam dezinsekciu a nevrátili im kľúč a neobnovili im zmluvu.
Upozorňovali ste takisto, že každý človek v tejto republike má právo na vodu. Upozorňovali ste na problém, keď jedna obec, takisto nebudem menovať, nevykonávala žiadne kroky či zlepšenia ohľadne situácie s prístupom k pitnej vode práve v rómskej osade. Situáciu dlhodobo neriešila a zanedbávala.
Zásadné pripomienky ste mali aj k školskému zákonu, konkrétne k špeciálnym školám. Tam ste upozorňovali na to, že do tých špeciálnych škôl sa deti dostávajú kvôli iným dôvodom, presne cez tú optiku pozerám aj ja, a práve preto pripravujeme návrh zákona o tom, aby deti neboli zaraďované podľa nejakých iných dôvodov do špeciálnych základných škôl, ktoré štát stoja dvakrát toľko peňazí a z týchto ľudí nám vyrábajú poberačov sociálnych dávok. To my nechceme. A práve preto budeme prichádzať s návrhom zavedenia predprimárneho vzdelávania pre deti od troch rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Hovorili ste takisto o segregácii v príprave tvorby nového národnostného školstva. Navrhovali ste v tejto veci doplniť zákon o zákaz segregácie, aby bolo zakázané vytváranie spádových a školských obvodov len na základe etnicity, rasy či sociálneho vylúčenia. Zúčastňovali ste sa stretnutí, kde ste riešili desegregáciu a tiež takmer (krátka pauza).
Ja sa začnem teraz obracať ku koaličným poslancom a budem ich žiadať o podporu správy verejného ochrancu práv, aby sme túto správu zobrali na vedomie. Bude to symbolické gesto. Ja ešte raz chcem poďakovať profesorke Patakyovej za jej výbornú prácu za tých päť rokov, za jej spoluprácu a za to, že bola prirodzeným partnerom v tomto volebnom období, ľudsko-právnemu výboru, kde sme mali naozaj veľmi dobré vzťahy. Mohli sme sa oprieť o vaše skúsenosti, vedomosti pri tých dôležitých témach a mohli sme s vami konzultovať naozaj témy naprieč tým politickým nejakým spektrom, alebo teda naprieč všeobecným, alebo teda verejným témam.
Ja vám naozaj veľmi pekne ďakujem, pani profesorka, držím vám prsty a verím, že sa nevidíme naposledy.
Ďakujem pekne.
23. 3. 2022 11:08:31 - 11:09:34 60. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 953, 954 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Ďakujem pekne.
Pán poslanec Takáč, hneď prvá chyba a ja to vlastne mám aj rád na vás, smerákoch, vy ste tým aj čitateľní, že čím viac obhajujete niekoho, tým viac klamete. Čím viac prisaháte, tým viac klamete. Keď ste nemali problém obhajovať kriminálnika Bödöra, Kováčika, Kičuru, tak vy ste práve Jankovskú, tak teraz vy ste dali ten status pánovi Lukačovičovi. Nie my, vy, vy ste mu práve teraz ublížili tým, že si ho obhajujete. Ak by ste tu nevystupovali, podľa mňa by prešiel, však nejaká tá dohoda bola. Ale teraz ste nás iba presvedčili tým, že pána Lukačoviča zrejme koalícia nepodporí.
U vás má presne to, čo som povedal, čím viac budete obhajovať tých ľudí, tým viac ukazujete nám aj verejnosti, že ten človek je kriminálnik alebo teda morálne nečestný človek. Vy ste ublížili teraz práve pánovi Lukačovičovi.
22. 3. 2022 15:59:30 - 16:01:05 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 948 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ďakujem ti kolega za tvoju rozpravu a mal si úplnú pravdu, nič konštruktívne od opozície neprišlo. A keď čakáš od REPUBLIKY alebo ĽSNS niečo konštruktívne tak nepríde, žiadne návrhy zákonov.
Oni totižto prácu poslanci si zobrali alebo poňali tak, že jednoducho práca poslanca má byť o deštrukcii vládnej koalície o, o vládnych návrhoch a zrejme práca poslanca pre nich je to, že si urobia jednoducho vídejko a zavesia si na FACEBOOK. Hej? Oni si myslia, že dostávajú plat za to. Plat daňových alebo teda peniaze daňových poplatníkov je o tom, že oni si zavesia svoje vídejko na FACEBOOK.
Napriek všetkému mi je ľúto pána Mizíka, lebo cez neho všetku tú svoju propagandu či vídejká, či tá diskotéka, či sirény chudák on to všetko musí spúšťať. Potom chudák to nevie vypínať a na záver mu dajú, na záver mu dajú niečo prečítať. Ja neviem kto mu to píše ako stále sa tam pozerá dole, ja neviem či si to píše sám alebo mu posielajú nejaké motáky na, na toaleťákoch, že, že si to prečíta. Ale častokrát používa nejaké prirovnania sci fi, sci fi scény a pán Mizík, ja vám chcem iba cez túto rozpravu odporučiť, že začnite prosím vás vyšívať, nezapájajte sa do tých debát.
Kolega Krúpa mal absolútnu pravdu. Vás využívajú iba na svoju propagandu. Mne vás je naozaj ľúto. Prestaňte s tým.
22. 3. 2022 15:28:07 - 15:30:08 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 948 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ďakujem ti pán poslanec za tvoju rozpravu, ja sa budem dotýkať tvojej rozpravy. Budem tak skákať, áno, mal si pravdu na tom úplnom začiatku kedy tu chýba to odsúdenie Putina práve ho do pozície, aby to povedali. Ďalšia vec, spomínal si problémy na cudzineckej polície cudzineckej polícii, bohužiaľ náš minister vnútra si to bude musieť nejakým spôsobom odskákať, nie je to jeho problém, je to dlhodobý problém, ktorý tu je. Táto migrácia nám ukázala tento dlhodobí problém, ktorý sa neriešil už za vlád Pellegriniho a Fica a ja verím tomu, že minister Mikulec s tým má plány ako to riešiť. Zároveň sa chcem poďakovať ministerstvu vnútra tak úradu vlády za ich promptnú pomoc na hraniciach a na ich naozaj dôkladnú prácu na tých hraniciach, kedy dokázali aj vlastne v kooperácii s úradom splnomocnenca zabezpečiť to, aby na hraniciach permanentná hliadka aj zo štábu Rómov. Dnes u na každom jednom hraničnom priechode máme tak povediac rómske hliadky, ktoré dozoruje úrad splnomocnenca pod gesciou ministerstva vnútra a úradu vlády a taktiež sme do toho zapojili Apoštolskú cirkev, ktorá ponúka svoje, svoju misiu alebo teda svoju prácu práve utečencom z Ukrajiny. Je dobré povedať to, že štát nezlyhal, ministerstvo vnútra vlastne zdedilo iba stav polície a tak isto cudzineckej polície tak ako som spomínal za predchádzajúcich vlád, ktoré to neriešili a bohužiaľ táto migračná kríza nám ukázala aký dlhodobý problém je vlastne cudzinecká polícia. Ešte raz, ďakujem ti veľmi pekne pán minister aj úradu vlády za vašu prácu a a nie je to pravda, že štát zlyháva, práveže štát robí veľké veci.
22. 3. 2022 9:22:40 - 9:24:58 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 841 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, poprosím hlasovanie dnes na 11.00 h, ďakujem.
22. 3. 2022 9:22:40 - 9:24:04 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 841 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, z poverenia gestorského výboru predkladám spoločnú správu výboru o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní. Národná rada svojim uznesením č. 1239 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Všetky určené výbory návrh prerokovali a zhodne odporúčali schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesení určených výborov sú uvedené v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o pripomienkach uvedených v spoločnej správe hlasovať nasledovne: spoločne o bodoch 1 a 3 až 7 spoločne s odporúčaním schváliť, osobitne o bode 2 s odporúčaním neschváliť. Na základe rokovania výborov a rozpravy v gestorskom výbore, gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
15. 3. 2022 16:08:38 - 16:08:38 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 944 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán Beluský, vy ste ma teraz naozaj prekvapili. V čase, kedy krajiny Európskej, ale teda Európy chcú vstupovať do NATO, ako je napríklad Moldavsko alebo Ukrajina. Tak vy ste prišli s uznesením, aby Slovenská republiky vystúpila z NATO. Je to nezodpovedné v čase, kedy naozaj tu zúri vojna a okolité štáty Európskej únie alebo Európy robia všetko pre to, aby neprepukla do celej Európy. Vy vyzývate teda na referendum k tomu, aby ľudia vlastne prišli k tomu referendu a hovorili o tom, alebo teda zahlasovali o tom, že chceme vystúpiť z NATO.
Ja si myslím, ja si myslím, že dnes na Slovensku nenájdete dostatočný počet ľudí, aby prišli k takémuto referendu. Vy ste naozaj schopný urobiť toto referendum, aby ste vystavili Slovensko nebezpečenstvu, aby sme doslova odovzdali Slovensko Rusom. Áno, vám by sa to páčilo. Vy by ste sa tým legitimovali a legitimovali by ste tým aj tých svojich pobehajov, ktorí odnášajú správy do Ruska Putinovi na stôl, samozrejme. Odovzdali by ste, ešte raz, Slovensko Rusom. Tak ako Moldavsko a Ukrajina a okolité štáty, ktoré nepatria do NATO, túžia po tom, aby boli v NATO, tak vy v čase, kedy zúri vojna dajme tomu v celej Európe idete dať referendum o tom, aby Slovensko vystúpilo z NATO.
Nezodpovedné, pán poslanec. Naozaj myslel som si, že, že vy ste ten, ktorý má ešte ten taký zdravý rozum v strane Ľudová strana Naše Slovensko, ale zrejme vám to podsunul kolega Kotleba, lebo stále si myslím ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 2. 2022 15:04:37 - 15:05:57 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 920 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne.
Ja by som chcel vyzvať opozičných, ale aj koaličných poslancov, táto schôdza nie je o sebaprezentácii, táto schôdza je kvôli Ukrajine, aby sme pomohli ukrajinským ľuďom, tým, ktorí stoja pred hranicami so Slovenskom, aby sme aspoň nejakou trochou pomohli tým ukrajinským ženám a deťom. Bohužiaľ, ukrajinskí muži sú otáčaní naspäť do krajiny, aby išli bojovať. Nechcem nikomu brať právo vyjadriť svoj názor alebo teda uberať niekoho slobodu prejavu, ale skúsme sa naozaj zdržať hocijakých sebaprezentácií, nejakých dejepisných udalostí. Čím skôr prijmeme legislatívu k tomu, aby sme pomohli Ukrajincom, tým skôr sa naozaj tým Ukrajincom aj pomôže. Skúsme sa naozaj zastaviť nad tým a pozerať sa hlavne na ten ukrajinský ľud, ktorý dnes trpí. Nerobme dnes politiku, ale spoločne pomôžme Ukrajine, tak ako sme spolu sa postavili pri ukrajinskej hymne, zatlieskali sme prejavu, ukrajinskému veľvyslancovi, prosím vás, stále majte na pamäti, že na Ukrajine je vojna a táto schôdza je kvôli Ukrajincom, nie kvôli našej sebeprezentácii.
Ďakujem pekne.
18. 2. 2022 10:47:02 - 10:48:44 58. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
37.
Ďakujem pekne. Ja sa dotknem tvojej rozpravy, Igor, a bola tu jedna časť, kedy Fico sa obrátil tu na nás poslancov koalície a začal sa nám takto vyhrážať. A kvôli komu sa nám takto vyhrážal? A môžme to rovno pomenovať. Bol, je to Imrecze, Brheľ, Kičura, Bödör, Kováčik. On sa nebojí spravodlivého konania, lebo zrejme nemá, neni nič na neho, ale on sa reálne bojí výpovedí týchto ľudí, lebo keď začnú vypovedať títo ľudia v neprospech Fica a niečo prezradia, tak bude zle. Preto všetky tie tlačovky, kampane, referendá, videjká, odvolávania môžeme brať my ako nejaké odkazy pre tých ľudí, že nebojte sa, ja som tu, ja vás nepotopím, a teda ja keď prídem, tak vyjdete z tej basy.
Následne keď napríklad Tibora Gašpara prepustili, tak ho pozval do politiky a takto očakávam, že zavolá možno aj Černáka. A toto je asi zrejme také naučené od fašistov, lebo oni na kandidátku dávajú na najvyššie miesta práve tých, ktorí majú najviac zahltený register trestov. Teda čím väčší trestanec, tým vyšší, tým vyššie miesto na kandidátke. Čiže v tomto sa naučili niečo od fašistov. Fašisti sa niečo učia od komunistov a komunisti sa niečo učia od fašistov.
Ďakujem.
17. 2. 2022 10:43:58 - 10:45:45 55. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 875 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne.
Úplne rozumiem tak isto rozprave môjho kolegu Mareka Šefčíka, ktorý vlastne sa zastával Kataríny Hatrákovej a úplne naozaj rozumiem všetkým tým dôkazom, ktoré, o ktorých rozprával. Ja sa s nimi aj stotožňujem a Katarínu Hatrákovú beriem ako odborníčku, samozrejme. A zároveň chcem dodať to, že kým naozaj politici o tom budú rozhodovať, tak ten človek dostáva politické angažmá. Je to jednoducho politické rozhodnutie.
Mňa najviac mrzí na tejto voľbe to, že koalícia sa nevedela dohodnúť na jednom mene. Toto je najväčší problém tejto voľby. Ja si myslím, že tu bol naozaj obrovský priestor na to, aby sa koalícia dokázala dohodnúť na jednom mene a tým pádom by nemuselo vzniknúť celé to teátro okolo tejto voľby, ak by koalícia jednoznačne vystúpila s jedným menom. Vtedy by každý jeden poslanec mal jasno v tejto voľbe a neboli by žiadne pochybnosti o tom kandidátovi, lebo by stáli za ním teda poslanci koalície. V tomto prípade, ak teda koalícia má dvoch kandidátov, tak, samozrejme, tá voľba bude vyzerať tak, ako bude aj vyzerať, a zrejme podľa všetkého asi nebude úspešná tá voľba.
Zároveň ale chcem povedať to, že verím v najlepší úmysel Kataríny Hatrákovej, ako aj Márie Vargovej, a hovorím, tak ako jedna, tak aj druhá dáma bude dobrou komisárkou pre deti. Určite by sme sa za nich nemuseli hanbiť.
Ďakujem pekne.
17. 2. 2022 10:27:31 - 10:29:32 55. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 875 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem pekne.
Úplne sa stotožňujem s rozpravou pani poslankyne Marcinkovej a verím v jej najlepší úmysel. A dôkazom toho je aj úplne od samého začiatku, kedy sme začali spolu pracovať pre ľudskoprávny výbor a všetky aktivity v rámci tohto výboru, a teda hneď prvá aktivita v tomto výbore bol poslanecký prieskum práve na úrade komisariáta pre deti. A ja aj úplne rozumiem všetkým tým článkom, mediálnym článkom alebo teda verejnosti, že sa angažuje v tejto téme, a to je dôkaz toho, že ten úrad v minulosti nejakým spôsobom nefungoval a teda čakali sme od neho viac. A preto aj odborná verejnosť, aj médiá sa opierajú vlastne o nás, o poslancoch, o politikoch, aby sme dbali o to, že akým spôsobom bude zrejme fungovať tento úrad. Kým človek, ktorý teda bude vykonávať túto prácu komisára pre deti, bude o tom rozhodovať parlament, tak stále to bude nejaký politický nominant alebo teda respektíve ten človek dostane politické angažmá. A ja som hovoril už v predchádzajúcej rozprave, kedy bola prvá voľba, že mali by sme zmeniť tento zákon o tom, že kto bude voliť alebo teda kto bude navrhovať kandidáta na komisára pre deti.
Ja v tomto prípade určite chápem všetky tie výtky voči obom kandidátkam a verím tomu, že to nebude jednoduchá voľba ani pre nás poslancov a obzvlášť pre poslancov, ktorí sa týmto témam venujú. Ja sám teda nemám v tomto ešte rozhodnuté, ale verím tomu, že ak by sa stala komisárkou pre deti či Katarína Hatráková, alebo Mária Vargová, nemuseli by sme sa hanbiť a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
16. 2. 2022 11:15:51 - 11:16:00 55. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pollák, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Iba pripomínam členom ľudskoprávneho výboru, že je dnes zvolaná schôdza výboru na 13.40 v miestnosti č. 147. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->