Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 6. 2023 11:10:53 - 11:11:54 94. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Trváme, trváme na tom, aby sa pokračovalo v rokovaní tak, ako o tom rozhodlo plénum. To nie je procedurálny návrh, to je požiadavka v zmysle toho, ako rozhodlo plénum.
28. 6. 2023 11:10:23 - 11:10:53 94. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
29.
... a boli postúpené do druhého čítania na dnešný deň. Navyše odborne. Minulý rok o tom istom ustanovení už rozhodoval ústavnoprávny výbor, rozhodoval a hovorili k tomu aj ústavní právnici na Komisii pre tvorbu práva a konštatovali, že tá lehota môže byť aj kratšia ako 30 dní.
Pokiaľ ide o vládu, je jasné, že vláda už ani nestihne tú 30-dňovú lehotu, keďže ani nezačala proces, ktorý by... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Ruch v sále.)
28. 6. 2023 11:10:08 - 11:10:23 94. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
27.
No, vážené kolegyne, kolegovia, my trváme na tom, aby sa postupovalo v súlade s tým, čo odhlasovalo plénum tohto parlamentu, aby sa rokovalo o návrhoch zákonov, ktoré boli postúpené do druhého čítania tak, ako to hovorí aj rokovací poriadok. Ľudí nezaujíma vaša posadnutosť s lehotami, ktoré boli navyše dodržané (ruch v sále), ľudí zaujíma to, či sa tu bude rokovať a hlasovať o zákonoch, ktoré im pomáhajú, a k tým, k takým zákonom patria aj tie zákony, ktoré sme predložili... (Neutíchajúci ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
28.
Ukľudnime sa!
28. 6. 2023 9:07:59 - 9:08:36 94. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Pán predsedajúci, ja ešte jednu poznámku, však to platí takisto z rokovacieho poriadku. Ústavnoprávny výbor v zásade nemá nejaké záväzné stanovisko nikdy, aj keby, aj keby sme vtedy dospeli k hlasovaniu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
15.
My sme sa, pán poslanec, dohodli, my sme sa dohodli minulý týždeň, že k tejto veci zaujme stanovisko ústavnoprávny výbor, to stanovisko nie je. Nevieme sa tu dohodnúť, teda neviete sa tu dohodnúť...

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
16.
... plénum musí rozhodnúť... (Povedané súbežne s predsedajúcim.)

Pčolinský, Peter, podpredseda NR SR
17.
... zvoláme grémium, tam sa dohodneme.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
18.
Však plénum musí aj tak rozhodnúť, to je jedno... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
28. 6. 2023 9:04:43 - 9:05:40 94. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Pokiaľ vláda ešte (rečník si odkašľal), pardon, pokiaľ vláda ešte ani nezačala tie stanoviská robiť, tak rokovací poriadok hovorí, že my potom už nemusíme prihliadať na to stanovisko vlády. Takže jej právo ani nebude porušené. Ja som včera pozeral Slov-Lex, že či teda sa spustil nejaký proces vypracovania stanovísk a v zásade som zistil, že vláda začala pred piatimi dňami medzirezortné pripomienkové konanie k návrhom zákonov, ktoré sme schválili 23. mája. Čiže oni ešte začali len MPK-čko k tým, čo už máme dávno za, za druhým čítaním, čiže oni ešte ani nespustili proces k tomu, čo prešlo začiatkom júna, čiže je dnes zrejmé, že buď nechcú vypracovať stanovisko a nevyužijú tú 30-dňovú lehotu, alebo ju už ani nestihnú. Čiže ani prerogatívum vlády nebude porušené a prerogatívom tých výborov by bolo preruše... by bolo porušené len vtedy, pokiaľ by sa ozval nejaký predseda výboru, že mu nevyhovuje zaradenie do pléna na tento čas tých bodov a potrebuje dlhšiu lehotu na prerokovanie. To sa nestalo. Pokiaľ by sa tak stalo, tak, samozrejme, my by sme tie zákony, ktoré tie výbory by ešte chceli prerokovať, museli vyradiť alebo posunúť na neskôr.
Čiže k ničomu reálne nedošlo, k porušeniu rokovacieho poriadku už vôbec nie, a keď bolo hlasovanie na výboro... na výbore o vyradení tých bodov z programu, tak, tak neprešiel ten návrh. Čiže je jasné, že tu nejaká časť a možno aj väčšina parlamentu chce rokovať.
28. 6. 2023 9:03:38 - 9:04:38 94. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne za slovo. My sme mali pomerne dlhú diskusiu na ústavnoprávnom výbore, či to je v súlade s rokovacím poriadkom, alebo nie, nakoniec keďže padla ešte výhrada, že či by nemohlo byť náhodou porušené prerogatívum vlády, tak som prerušil zasadnutie výboru, prerušil som to v súlade s rokovacím poriadkom, vyplýva to z takého všeobecného ustanovenia, že predseda riadi výbor. V minulosti to tak robili aj tí, ktorí boli predsedami výborov, nebudem menovať, dobre to vedia. Takisto to urobila pani Marcinková pred pár týždňami, kedy dokonca ani nezačal ten výbor, takže samo osebe to porušením určite nebolo.
No a potrebujeme vedieť od vlády, že či vôbec začala nejaké, nejaký proces spracovania stanoviska k tým návrhom zákonov, lebo vtedy by mohlo potenciálne dôjsť k porušeniu rokovacieho poriadku. Pokiaľ vláda... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
27. 6. 2023 20:23:00 - 20:25:01 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
233.
Ďakujem pekne za slovo. Priznám sa, že, pán poslanec Šefčík, že si neviem celkom dobre predstaviť, že by tu vystúpil nejaký poslanec SMER-u alebo iný opozičný poslanec a poslanec OĽANO by namietal spôsob, akým predniesol svoj pozmeňovák a poslanec SMER-u alebo nejaký opozičný poslanec by sa tam vrátil a skákal by podľa toho, aký je tu názor na výklad alebo názor na rokovací poriadok toho opozičného poslanca, alebo naopak.
Ako tuná máme nejakého predsedajúceho, ktorý keď nenamietal spôsob prednesenia toho pozmeňujúceho návrhu, a takto to aj bývalo, však aj pán Blanár, bolo to tu jasne potvrdené, už taký spôsob prednesu pozmeňováku pripustil, tak to bolo úplne že nadbytočné, poviem, a ak mal pán poslanec s tým nejaký problém, tak zajtra mohol pri hlasovaní vzniesť námietku a tou by sme sa zaoberali. To, to teda prvá informácia.
Druhá vec. Rozširujúci návrh a prílepok. V rokovacom poriadku je jasne rozlíšené, že pri rozširujúcom návrhu ide o situáciu, keď ten zákon už je novelizovaný, teda ho máme otvorený, a bez ohľadu na to, či tematicky súvisí, alebo nesúvisí, ide vždy o rozširujúci návrh, pokiaľ ten zákon máme otvorený. Ten výklad, ktorý tu predniesol pán poslanec Susko, jednoducho vôbec nie je v súlade s rokovacím poriadkom parlamentu.
A potom je prílepok, ktorý je nový článok, ktorý tam nie je v tom texte a ktorý tematicky nesúvisí, lebo môže byť aj nový článok, ktorý tematicky súvisí a vtedy je to tiež rozširujúci návrh. Že prílepok je jedine situácia, kedy je nový článok pridaný k tým zákonom, ktoré nie sú otvorené, je tam novelizácia ďalšieho zákona, ktorá navyše obsahovo nesúvisí. Tak máme postavený my na Slovensku rokovací poriadok, má to asi polovica štátov sveta takto, že pripúšťa tých legislatívnych jazdcov a tých, ale ďalšia polovica to má inak. Tak zmeňte najprv rokovací poriadok, ale skúste ho najprv vy dodržiavať, lebo to, čo ste tu robili dvanásť rokov pred tým, bolo sústavné porušovanie rokovacieho poriadku. Takže nemáte čo vôbec ani kritizovať.
27. 6. 2023 17:31:29 - 17:43:11 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Ďakujem pekne. Keďže, keďže bol prednesený pred malou chvíľou rozširujúci pozmeňujúci návrh, s ktorým by som mal ako predkladateľ vyjadriť súhlas v zmysle rokovacieho poriadku, tak chcem aj takto verejne povedať, že súhlasím s týmto pozmeňujúcim návrhom. Dúfam, že teda aj všetci ostatní predkladatelia, keď budú vidieť, že sa rozširujú témy ich návrhu a je to na prospech veci, na prospech Slovenska, že sa zachovajú podobným spôsobom, verím, že ešte aj pani ministerka spravodlivosti prehodnotí to svoje, ten svoj postoj k správnym poplatkom, ktoré súvisia s elektronizáciou katastra, ktorý naposledy neodsúhlasila, teda bude mať ešte jednu možnosť nejakým spôsobom na to zareagovať a verím, že sa tiež k tomu postaví, ako sa hovorí, čelom a bude takisto pozitívne naladená k tomu, čo Slovensku pomáha.
Takže ja nebudem teraz nejak veľmi komentovať tento pozmeňujúci návrh, ktorý už myslím, že viac ako týždeň visí na webovom sídle Národnej rady a každý si ho mohol prečítať. Uvediem, že, myslím, že v marci, ak sa nemýlim, nie, v máji neprešiel, neprešla taká rozsiahla novela katastrálneho zákona. Ja, samozrejme, ju nevraciam do hry teraz celú cez pozmeňujúci návrh, ale snažím sa alebo snažil som sa aj v úzkej spolupráci s Úradom geodézie, kartografie a katastra vybrať iba tie ustanovenia, ktoré súvisia výlučne s elektronizáciou katastra, pretože elektronizácia katastra je financovaná z plánu obnovy. A keďže máme otvorený zákon o pláne obnovy, ak áno, úplne že neni to, by som povedal, nejaká ideálna situácia, že potrebujeme tento pozmeňujúci návrh, aby nám mohol fungovať zákon o pláne obnovy, ale je to návrh, ktorý s plánom obnovy naozaj veľmi úzko súvisí. Preto si teda aj dovolím o malú chvíľu prečítať samotný pozmeňujúci návrh s tým, že len krátko poviem, že navrhovaná právna úprava vytvára právny rámec pre realizovanie rozvoja elektronických služieb katastra nehnuteľností financovaného z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti.
Zavádza sa právna úprava, podľa ktorej elektronické podanie možno podať cez špecializovaný portál Úradu geodézie, kartografie a katastra v súlade s príslušným zákonom o e-Governmente prostredníctvom elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností alebo prostredníctvom všeobecnej agendy ústredného portálu verejnej správy. Právna úprava sa bude týkať všetkých podaní, ktoré boli podané elektronicky a teda tie ostatné ustanovenia, ktoré sú uvedené v tom samotnom pozmeňujúcom návrhu, súvisia so zavedením tých elektronických služieb katastra a elektronizáciou, elektronizáciou samotného katastra.
Takže toľko môj vstup a teraz si dovolím prečítať doplňujúci návrh.
Doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 1666.
Uvedený návrh zákona sa dopĺňa takto:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z., zákona č. 419/ 2002 Z. z., zákona č. 173/2004 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 669/2007 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 103/2010 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z. a zákona č. 325/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 9 sa vypúšťa písmeno k).
2. § 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Elektronické podanie
Elektronické podanie sa podáva prostredníctvom určeného elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností7a) alebo prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy spôsobom podľa osobitného predpisu.7b)".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:
7a) § 3 písm. 1) zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7b) § 10 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e­-Governmente) v znení neskorších predpisov."
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa vypúšťa.
3. V § 24 ods. 1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak sa návrh na začatie katastrálneho konania podáva v elektronickej podobe,"
4. V § 24 ods. 1 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ak sa návrh na začatie katastrálneho konania podáva v elektronickej podobe,"
5. V § 30 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
6. V § 30 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
7. V § 31 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: "Ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom, rozhodnutie o povolení vkladu sa doručuje okrem splnomocnenca aj účastníkovi konania, ktorý plnomocenstvo udelil; rozhodnutie o povolení vkladu sa považuje za oznámené dňom jeho doručenia splnomocnencovi."
8. Za § 36a sa vkladá § 36b, ktorý znie:
"§ 36b
Ak listina vydaná za podmienok ustanovených osobitným predpisom,10ee) ktorá preukazuje univerzálne právne nástupníctvo, neobsahuje údaje o nehnuteľnostiach s náležitosťami podľa § 42 ods. 2, okresný úrad zapíše zmenu vlastníckeho práva alebo iného vecného práva na základe tejto listiny a čestného vyhlásenia právneho nástupcu s náležitosťami podľa § 42 ods. 2. Podpis právneho nástupcu na čestnom vyhlásení musí byť úradne osvedčený."
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ee znie:
10ee) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012) v platnom znení."
9. V § 42 ods. 3 sa za slovo „práva" vkladá čiarka a slová "ak má byť zriadené predkupné právo, podpis oprávneného z predkupného práva, ak má byť predkupné právo zrušené" a za slovo "manželov" sa vkladá čiarka a slová „podpis účastníka konania, ktorým nie je banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ak je návrh na vklad vzatý späť, podpis záložného veriteľa, ktorým nie je banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, na listine, ktorá preukazuje zánik záložného práva,"
10. V § 57 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak začne okresný úrad prešetrovať údaje katastra na návrh, oznámenie o výsledku prešetrenia okresný úrad zašle navrhovateľovi do 60 dní odo dňa doručenia návrhu na prešetrenie údajov katastra. Ak ide o prešetrenie údajov katastra, ktoré majú slúžiť ako podklad na vyhotovenie geometrického plánu, okresný úrad prešetrí údaje katastra do 7 pracovných dní odo dňa doručenia podnetu osoby, ktorá vykonáva geodetické a kartografické činnosti."
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
11. V § 59 ods. 7 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie: "Začatie konania o oprave chyby podľa odseku 5 okresný úrad účastníkom konania neoznamuje."
12. V § 63 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Proti rozhodnutiu o námietke nie je možné podať odvolanie."
13. V § 68 ods. 4 druhá veta znie: „Údaje podľa prvej vety sú prístupné bezodplatne na základe autentifikácie a majú informatívny charakter."
14. V § 68 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Autentifikácia podľa odseku 4 sa vykoná prostredníctvom funkcie informačného systému na to určenej a to
a) prihlásením prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu alebo inými prostriedkami umožňujúcimi prihlásenie na Ústrednom portáli verejnej správy,
b) vytvorením používateľského účtu formou registrácie a
c) vytvorením používateľského účtu na základe zmluvy uzatvorenej s úradom.
(6) Pri autentifikácii podľa odseku 5 písm. b) sa uvedú identifikačné údaje v rozsahu, ak ide o
a) fyzickú osobu meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo,
b) právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa názov, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, sídlo alebo miesto podnikania, e-mailová adresa a telefónne číslo.
(7) Úrad získava, zaznamenáva, poskytuje a uchováva údaje o prístupe k údajom zverejneným podľa odseku 4 v rozsahu údajov poskytnutých pri autentifikácii podľa odseku 5 na účely overovania zákonností spracúvania údajov zverejnených podľa § 68 ods. 4, vlastného monitorovania, na účely zabezpečenie integrity a bezpečnosti osobných údajov a na účely trestného konania.
(8) Úrad uchováva údaje o autentifikácii podľa odseku 5 písm. a) v trvaní jedného roka od prihlásenia alebo pri autentifikácii podľa odseku 5 písm. b) a c) v trvaní jedného roka po zrušení používateľského účtu, ktorého sa údaje týkajú."
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 9.
15. § 69 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Na poskytovanie údajov katastra a dokumentáciu súvisiacu so zápisom do katastra sa nevzťahuje osobitný predpis.21e)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21eň znie:
„21e) Zákon č. 211/2000 Z. z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií skrátene) v znení neskorších predpisov.".
16. Za § 79l sa vkladá § 79m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠79m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2024
Katastrálne konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2023, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023."
17. V § 80 sa odsek 1dopÍňa písmenom k), ktoré znie:
k) autentifikácii podľa § 68 ods. 5 až 8."
18. § 80 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Úrad ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom vzory elektronických formulárov."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Tento článok nadobúda účinnosť 1. januára 2024 okrem bodov 13 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne aj do ustanovení o nadobudnutí účinnosti zákona.
Tak ďakujem pekne za pozornosť.
27. 6. 2023 17:29:30 - 17:31:14 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ďakujem za slovo.
Ako som už v úvodnom slove naznačil, snažíme sa, aby štát mohol fungovať čo najlepšie aj pri vláde s obmedzenými právomocami. A k tomu, aby štát mohol fungovať dobre, slúžia aj prostriedky plánu obnovy a odolnosti a už prvýkrát keď, teda bola vláda s obmedzenými právomocami, tak vznikali pochybnosti, či je možné, aby mohla implementovať plán obnovy alebo nie v zmysle platnej Ústavy Slovenskej republiky. Aby sme odstránili pochybnosti a uviedli to úplne jednoznačne, tak v tomto pozmeňujúcom návrhu aj hovoríme, že vláda má priamo právo implementovať programy plánu obnovy a všetko, čo s tým súvisí, čím sa vlastne napĺňa aj ustanovenie ústavy, ktoré hovorí, že aj vláda s obmedzenými právomocami môže robiť to, čo ustanoví zákon.
Tie ostatné veci sú tiež na prospech Slovenska, pretože sa tam spresňujú ustanovenia, ktoré sa týkajú auditu, finančnej kontroly, ktoré sa týkajú vlastne nejakým spôsobom sankcií v prípade porušenia zákona alebo dopustenia sa určitých nezrovnalostí, najmä finančných nezrovnalostí a myslím si, že takýto rozširujúci návrh je teda jednak možný. Ja potom ešte keď vystúpim v rozprave, určite by som chcel aj pána predsedajúceho požiadať, že ešte by som rád vystúpil v rozprave ako predkladateľ, tak ja potom aj chcem vyjadriť sa k tomu samotnému návrhu z pohľadu rokovacieho poriadku.
27. 6. 2023 17:11:34 - 17:14:34 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
Tak, vážené dámy, vážení páni, v prvom rade ja by som sa chcel naozaj všetkým poďakovať tým kolegom, ktorí, ktorí sa ti tu snažia vyjsť určitým spôsobom v ústrety, lebo máme toho veľa na programe a máme tu aj dôležité body a my sa snažíme byť tiež slušní a predraďujeme tu rôzne body a som, ja som to nerobil ani raz, ale o tom by sme mohli debatovať dlhšie inokedy. Ale vždy som podporoval tie veci aj dneska, nakoniec aj opozícií, že si tu mohla predraďovať uznesenie o Európskych záležitostiach, že dôležité veci, ale snažíme sa vychádzať tým ostatným v ústrety, tak poprosím trošku pochopenia a ospravedlňujem sa všetkým zamestnancom, ktorí teraz budú mať nejaké problémy s tým, ale my tie zákony pre, pre ľudí chceme naozaj prerokovať, no a potom ideálne schváliť. No a toto je jeden z nich z tých zákonov, ktorý predkladám. A toto je dokonca zákon, ktorý pomáha vláde pána Ódora.
Čiže viete, boli tu veľké, veľké diskusie o tom, že kto túto vládu podporuje, kto ju nepodporuje, kto jej vysloví dôveru, kto jej nevysloví dôveru. Ale potom sa dá na to pozerať aj inak, že kto reálne robí tuná v parlamente niečo preto, aby mohla akákoľvek vláda vrátane vlády pána Ódora normálne fungovať a implementovať plán obnovy a všetko, čo s tým súvisí. Lebo to práve táto, túto vec tu budeme teraz o malú chvíľu riešiť a ak sa nemýlim, tak to bude pozmeňujúci návrh pani poslankyne Miernej, ktorý tu bude riešiť, že umožní, umožní terajšej vláde s obmedzenými právomocami, ak to schválime bez nejakých pochybností, bez nejakých právnych pochybností, implementovať plán obnovy, pretože ten môj návrh, ktorý bol predložený do prvého čítania, síce otvára zákon o pláne obnovy, ale otvára ho len v ustanovení, ktoré spresňuje právnu úpravu ohľadne nakladania s osobnými údajmi.
Čiže dá sa dôvera v ten štát a dôvera v to, aby fungovali inštitúcie a fungovali ústavné orgány vyjadrovať rôznym spôsobom a my ten jeden spôsob dnes prejavíme tým, že umožníme vláde pána Ódora, teda hnutie OĽANO umožní a ostatní vláde pána, aby mohla riadne fungovať, aby peniaze z plánu obnovy sa neroztrácali alebo teda vôbec sa mohli použiť. Ja teda potom aj budem následne sa vyjadrovať k tým pozmeňujúcim návrhom, ktoré budú podané a nechcem to teraz robiť v tom úvodnom slove a budem, samozrejme, alebo budem aj ja predkladať jeden návrh zákona, ktorý súvisí s plánom obnovy nie úplne priamo alebo nepriamo, teda súvisí, ale nepriamo a je to elektronizácia katastra nehnuteľnosti, ktorý, ktorý je financovaný z plánu obnovy, ktorý podobne ako insolvenčný register, keď sa predkladal pred pár týždňami a mesiacmi veľmi tesne neprešiel hlasovaním v pléne a myslím si, že bola by to škoda, keby nám prepadli také veci, ktoré súvisia s plánom obnovy a s míňaním prostriedkov z plánu obnovy na prospech Slovenska. A to je jedno, či je to insolvenčný register, kataster nehnuteľností alebo obdobné veci.
Takže toľko zatiaľ na úvod, ja potom, samozrejme, sa tomu budem troška viac venovať v rámci rozpravy a aj v rámci tých pozmeňovákov, ktoré pozmeňovacie návrhy, ktoré budú predložené.
27. 6. 2023 17:06:28 - 17:08:28 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1672 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Ďakujem pekne za slovo.
Nehlásil som sa do ústnej rozpravy, keďže tých bodov máme pred sebou ešte veľa a snažím sa byť kolegiálny aj voči ostatným, ale pár poznámok.
V zásade asi si všetci uvedomujeme, že ideme robiť právnu úpravu, kde napriek tomu, že veritelia mali ešte z 90. rokov tzv. až nekresťanské a veľmi výhodné úroky a ktoré v podstate boli niečo mimoriadne a už dávno na celom tom úvere, ktorý poskytli Devínu, zarobili, tak stále je to niečo, čo aspoň formálne by mali, legálne mali dostať. Čiže jasné, že niekto z nich sa môže pokúsiť aj o napadnutie tejto právnej úpravy na Ústavnom súde a preto sme sa snažili aj týmto pozmeňujúcim návrhom tú právnu úpravu upraviť tak, aby bola čo najvšeobecnejšia, aby poskytovala určitý priestor ešte na konsolidáciu tých pohľadávok a na ich vyrovnanie, ale, samozrejme, do určitého rizika pôjdeme stále, pretože ideálne sa to už nedá spraviť.
Tak ako v 90. rokoch sa spravil podvod vo vzťahu k Devínu určitým spôsobom nie trestnoprávne, ale tak ľudsky, tak teraz sa to snažíme nejakým spôsobom sanovať.
Je tiež na zváženie, či by sa takáto úprava mala robiť zákonom o konkurze alebo zákonom o rozpočtových pravidlách. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti hovorí, že by to mal byť zákon bez nejakého spresnenia s tým, že by mal rešpektovať nejaké základné princípy konkurzného práva. Čiže podľa môjho názoru to ide urobiť aj jedným, a druhým spôsobom. My sme zvolili cestu, že sme oslovili odborníkov z právnických fakúlt, ktorí sa zaoberajú finančným právom, aby nám pomohli a advokátov, ktorí sa zaoberajú konkurzom, aby nám pomohli vypracovať takýto pozmeňujúci návrh, takúto právnu úpravu, a som rád, že Monika Kozelová to predložila.
Verím, že si nájde podporovateľov aj u ostatných poslancov v pléne a že pomôžeme takto po dlhých rokoch Devínu dostať sa z tej neutešenej situácie, v ktorej sú už ix rokov.
27. 6. 2023 16:31:28 - 16:31:34 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1548 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne. Chcel by som navrhnúť, aby sme dnes rokovali do deviatej večer.
22. 6. 2023 17:00:41 - 17:01:17 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Ja len pre aj hlavne našich poslancov, aby vedeli, ide naozaj o nezrovnalosť, ktorú treba odstrániť, lebo máme tu dve tlače, ktoré tú istú vec upravujú rozdielne. Nejdem do podrobností, ale bude, budú zmätočné dva zákony, keď sa príjmu oba, tak by som poprosil, že aby naozaj sa vyhovelo tomu, čo povedal pán Cmorej, a potom aby sa príslušne hlasovalo tak, ako sa chce spraviť vecné riešenie. To už, to už aj Peter asi nejako okomentuje pri tom príslušnom zákone, ale je to, je to vec, ktorú treba spraviť, takže aj našim poslancom.
22. 6. 2023 16:50:24 - 16:59:10 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja teda plynule nadviažem na môjho predrečníka pána spravodajcu, aby som to spresnil, o čo ide. To hlasovanie o tomto bode programu malo byť po tlači 1666 a vysvetlím prečo. Tlač 1666 je plán obnovy a k plánu obnovy plánujem predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka katastra nehnuteľností a jeho financovania z plánu obnovy, a s katastrom nehnuteľností, s jeho elektronizáciou, súvisí potom aj úprava správnych poplatkov k tomuto katastru, a to bude pozmeňujúci návrh, ktorý dávam zase k tomuto návrhu zákona. A keď to bolo pôvodne radené na schôdzi, že najprv pôjde plán obnovy a potom pôjde premena obchodných spoločností, tak všetko sedelo. Až potom tu niekto prišiel s nejakým invenčným nápadom že to prehodiť opačne a tiež sa týmto komplikujú veci. Ja rozumiem, že sú tam nejaké dôvody, ale tým sa situácia tiež skomplikovala. Čiže najskôr musíme, nemá zmysel hlasovať o pozmeňovacom návrhu k tomuto návrhu zákona o správnych poplatkoch katastru, keď ešte nevieme, či kataster prejde ako pozmeňujúci návrh k návrhu o pláne obnovy. Čiže preto musíme najprv hlasovať o pláne obnovy a potom k pozmeňujúcom návrhu ku katastru, čiže tlač 1666, a potom môžme hlasovať o tlači 1557. To na vysvetlenie. To chceme požiadať pána spravodajcu, aby tak dal hlasovať. Čiže nebude to, podľa mňa to už bude tento týždeň, lebo plán obnovy ide v poradí po tých zdravotných nekonečných poisťovniach, siedmy v poradí. Čiže to podľa mňa v tento týždeň vyjde. Čiže bude sa hlasovať no možno zajtra o piatej, možno potom v utorok o jedenástej, ale aby to išlo po sebe.
No a teraz teda ešte k niektorých veciam, ktoré tu odzneli. Bolo by dobré, samozrejme je to aj nevyhnutné, aby pani ministerka potom na chvíľu vystúpila tiež, aby prešla tie pozmeňujúce návrhy, lebo teda s výnimkou toho pozmeňujúceho návrhu pána Kyselicu, ktorý bol čisto legislatívno-technický a ku ktorému nejaké vyjadrenie netreba, tak všetky ti ostatné návrh sa tematicky nejakým spôsobom priamo netýkajú tej novely, ale tým, že sú tie články zákonov v tom balíku otvorené, tak vo všetkých prípadoch ide o rozširujúci návrh, ktorý síce tematický je iný, ale je to rozširujúci návrh, lebo náš rokovací poriadok je v tomto benevolentný a hovorí, že rozširujúce návrhy sa dajú predkladať, alebo rozširovať návrh zákona možno bez ohľadu na to, či je to tematicky súvisiace alebo nesúvisiace.
Boli tu zároveň aj také výzvy, že či keď neprejde niektorý z tých pozmeňujúcich návrhov, tak či podporíme, nepodporíme. No ja poviem takto, že my sme k niektorému z tých zákonov, pani ministerka dobre vie, pricapli asi 20 strán pozmeňujúci návrh na výbore ústavnoprávnom, pani Kolíková to, myslím, spravila, asi 20-stranový pozmeňovák k insolvenčnému registru. To je niečo, čo neprešlo pred dvomi mesiacmi, teda aby sme boli, mali v tom jasno, a ideme zachraňovať insolvenčný register. No ja som jasne hovoril od začiatku, že keď ideme zachraňovať insolvenčný register a tak strašne na tom záleží SaS, ale však my sme tiež za, lebo je to tiež plán obnovy, tak chceme zachraňovať aj ten kataster, ktorý pred mesiacom neprešiel o jeden hlas, a to je tiež plán obnovy. A jednoducho v prípade, že sa tu niekto rozhodne nezachraňovať kataster, tak my nebudeme zachraňovať zákon o premene obchodných spoločností. To hovorím dopredu na rovinu a tak to bolo od začiatku komunikované. Takže prosím tých, ktorí sa rozhodnú nezachraňovať kataster, tak nebudeme zachraňovať ani insolvenčný register, ani premeny obchodných spoločností, aspoň za OĽANO, teraz hovorím za poslanecký klub, lebo som toho gestorom. Čiže toto aby bolo jasne povedané, aby všetci vedeli, na čom sme z našej strany. A pokiaľ ide o ten pozmeňujúci návrh, tak teda toľko k rozprave, nechcem to naťahovať, máme tu ešte veľa návrhov zákonov pred sebou a teda už končím svoje vystúpenie v rámci rozpravy a idem prečítať ten pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka tejto tlače.
Čiže doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je to tlač 1557.
Vládny návrh zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V čl. VI sa pred doterajší text vkladajú dva nové body, ktoré znejú:
„1. V sadzobníku správnych poplatkov v I. časti Všeobecná správa Položka 11 znie:
„Položka 11
a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy............................................. 66 eur
b) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný prostredníctvom elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností............................................. 33 eur
c) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní a návrh bol podaný v listinnej podobne alebo v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy............................................. 266 eur
d) Návrh na začatie konania o povolení vkladu... koľko to bude? Mám to asi dve, tri strany skoro. (Reakcia z pléna.) Tých bodiek, máš to písomne roz..., tam si to môžeš zobrať, ale neruš ma, lebo to niekto označí, že to nečítam ten pozmeňovák, prosím ťa.
d) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky prostredníctvom elektronického formulára elektronickej služby katastra nehnuteľností a účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní................................................................................................................... 133 eur
Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov alebo v súvislosti s majetkovou prípravou stavieb.
Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodená Slovenská správa ciest a Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ak žiadajú o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod pozemnými komunikáciami – diaľnicami a cestami prvej triedy.
3. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodený Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, ak žiada o vykonanie týchto spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemkom pod vodnými stavbami.
Splnomocnenie
1. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, rozhodne o vrátení rozdielu medzi poplatkom zaplateným podľa písmena c) tejto položky za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa písmena a) tejto položky.
2. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, rozhodne o vrátení rozdielu medzi poplatkom zaplateným podľa písmena d) tejto položky za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa písmena b) tejto položky.
3. Ak sa konanie zastavilo podľa § 31b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov alebo návrh na vklad bol zamietnutý podľa § 31 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, poplatok sa nevracia.
4. Ak sa konanie prerušilo podľa § 31a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania.
Poznámka
1. Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.
2. Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2."
Aha, ešte tu máme.
Bod 2 tohto pozmeňujúceho návrhu.
2. Za položku 11 sa vkladá Položka 11a, ktorá znie:
„Položka 11a
Prešetrovanie údajov katastra....... 50 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený vyhotoviteľ vybraných geodetických a kartografických činností, ak podáva podnet na prešetrenie údajov katastra, ktoré majú slúžiť ako podklad na vyhotovenie geometrického plánu, po preukázaní zmluvného vzťahu medzi ním a osobou, ktorej práva sú údajmi katastra dotknuté."."
Na záver, doterajší text čl. VI. sa označuje ako bod 3.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne aj do ustanovenia o nadobudnutí účinnosti zákona.
Len na záver dodám, že tento pozmeňujúci návrh bol konzultovaný s ministerstvom spravodlivosti, bol v úzkej súčinnosti s úradom katastra, kartografie a geodézie pripravený, čiže nie je to nejaký proste výstrelok, je to dlhodobo pripravovaná vec, ministerstvo o tom vie, počkám na vyjadrenie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
22. 6. 2023 16:39:01 - 16:40:56 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem pekne. No, Jano Mičovský, pán poslanec hovoril o tom, že sa niečo v tomto pozmeňujúcom dolaďovalo. Áno, v takejto forme a v tejto podobe nebol predkladaný ešte do pléna. Bol predkladaný trochu v inej forme. Ono to niekedy tak býva, že niektorí poslanci, keď vám nechcú niekedy niečo podporiť, tak stále majú nejaké výhovorky, že ešte toto tam oprav, toto tam zlepši a vy v takej dobrej viere k tomu niekedy pristupujete. Nakoniec to spravíte tak, jak vám to povedali, oni už nemajú čo k tomu povedať a aj tak vám to nepodporia. No tak to sú tí „féroví" poslanci, ktorí, ktorí, ktorí proste sa tu hrajú na tých najspravodlivejších, a nebudem hovoriť kto, aby sa niekto náhodou neurazil.
No a teraz k tej, tej téme. Je jasné, a je to dlhodobý problém, že veľa oznamovateľov korupcie vám nebude hovoriť o tom, že sa tam deje nejaká korupcia, pretože vedia, že akonáhle to na toho svojho zamestnávateľa alebo vedúceho povedia, no tak ten ich postupne z toho zamestnania vyštve. Ešte navyše sa môžu pridať nejakí kolegovia, ktorí ho tam budú brať ako čiernu ovcu, takže veľa ľudí o tom nehovorí, lebo nechce ísť do toho rizika. Troška pozostatok socializmu, že však zo štátneho krv netečie a prečo by teda sa mal niekto starať o niečo štátne, taká rôzna kombinácia niekedy. No a pokiaľ s tým niečo neurobíme nejakou formou, no tak stále bude málo tých oznamovateľov, lebo jednoducho je to vážny problém všeobecne. A keď to snažíme sa riešiť cez výpoveď v Zákonníku práce, tak nám kritici hovoria, že riešte to cez odmenu oznamovateľom. Keď sme tu riešili odmenu oznamovateľom, tak nám hovoria, že nie, my nechceme odmenu oznamovateľom, riešte to inak, ale nikto nehovorí, ako to riešiť. Tak, prosím vás, všetci tí, ktorí to kritizujú, rád by som si vypočul, ako to chcete riešiť, lebo riešiť to treba. To keď nebudeme riešiť, tak tí ľudia v tom zamestnaní to budú výnimky, to budú hrdinovia, ktorí majú zabezpečené finančne všetko a môžu kedykoľvek z toho zamestnania odísť, ale tí bežní, väčšina z nich radšej bude ticho.
22. 6. 2023 16:15:52 - 16:17:52 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem pekne za slovo.
Začnem, začnem asi tým, že nie vždy vieme predpokladať to, ako sa vyvíja diskusia k jednotlivým zákonom, a asi ani pani ministerka nečakala, že bude musieť až natoľko na pozmeňujúci návrh reagovať, v každom prípade by, samozrejme, už pán spravodajca to spomínal, bolo dobré, keby zareagovala, predpokladám, že sa chystá, lebo my netušíme, či s tými návrhmi pozmeňovákov, aký má k nim postoj, to je prvá poznámka.
Troška sa tu vnáša ako keby taká neistota, pritom ten rokovací poriadok je v tom úplne jasný, že čo je prílepok a čo je rozširujúci návrh. Všimol som si, že aj pán poslanec Kočiš má v tom troška hokej. Jednoducho rozširujúci návrh, keď máte otvorený článok v tom, toho zákona, tak vy viete rozširovať ho o ďalšie témy, ktoré aj nesúvisia, pretože rokovací poriadok nehovorí, že vy ho viete rozširovať len o témy, ktoré súvisia. Vy ho môžete rozširovať ako taký. Sú krajiny v zahraničí, toto sa inak volá, že v teórii práva sa to volá že legislatívny jazdec, na Slovensku je v zmysle rokovacieho poriadku legislatívny jazdec dovolený, sú krajiny vo svete, je to zhruba tak polovica na polovicu, ktoré zakazujú aj legislatívnych jazdcov. A potom je taký že divoký jazdec, to my volá... to je ten prílepok náš, a prílepok znamená, že keď máte povedzme zákon, kde máte otvorených 12 článkov a vy tam pridávate ďalší článok, nový, novú novelu zákona, ktorá s ním nesúvisí, tam už sa hovorí, že s ním nesúvisí, vtedy je to prílepok. Čiže toto je rozširujúci návrh, toto neni prílepok. Lebo v tomto niektorí aj poslanci majú v tom hokej a celkom tomu nerozumejú, tak to len na vysvetlenie. Ja nehovorím, že všetci musia všetkému rozumieť.
No a ďalšia vec je, že ja si myslím, že aj podpora rodín s deťmi je tu nateraz dôležité o nej diskutovať, hlavne keď vláda hovorí, že by ju chcela zrušiť, to sme nečakali, to sme normálne zaskočení, zhrození a nie všetci chceli tú podporu rodín s deťmi, nie všetci za ňu hlasovali, takže nedá sa povedať, že všetci ju chceli. Nie, všetci ju nechceli. Treba povedať, kto ju nechcel. To treba hovoriť otvorene a ve... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 6. 2023 16:03:32 - 16:05:31 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem pekne za slovo. Ja rozumiem, že, teda v prvom rade oceňujem, že Marek ako predkladateľ, pán poslanec Šefčík, rozdelil tie pozmeňováky na dva, lebo teda rozumiem, že, že povedzme tá téma matky bez daní, ktorá je podľa mňa, úplne legitímna, môžu niektorí už z takého širšieho pohľadu brať aj ako kampaň a nebudú to možno z princípu chcieť podporiť politicky, tomu rozumiem, takže, ale tomu sa nechcem venovať, skôr sa chcem venovať tomu druhému pozmeňujúcemu návrhu, ktorý hovorí o tom, že by sme mali predĺžiť poskytovanie pomoci rodinám s deťmi, tých 200 euro aj za rok ´24, teda od 1. januára ´25. Ono svojím spôsobom my sme si vôbec nemysleli, že by terajšia vláda to nejakým spôsobom spochybňovala, že to bude spochybňovať, a teda sme na to nereagovali tým pádom nejako štandardnejšie, možno legislatívnym návrhom samostatným, ale keď teda máme novú situáciu, že terajšia vláda spochybňuje a hovorí, že už to pomaly chce vyškrtnúť z rozpočtu, nechce dávať podporu rodinám s deťmi touto formou, no tak považujeme za legitímne, že chceme sa o tom rozprávať a chceme navrhnúť predĺženie, a to neznamená, a nechcem predbiehať to, samozrejme, my sa musíme potom poradiť na klube, že čo spravíme, ak niektoré z tých pozmeňovákov neprejdú, lebo aj ja budem mať pozmeňujúci návrh troška iného charakteru, pán poslanec mal, ďalší poslanci budú mať, čiže my si to, samozrejme, ešte pred hlasovaním prejdeme. Ale nepočul som, že by pán poslanec Šefčík povedal, že ak toto neprejde, že tak nebudeme hlasovať za celý návrh. Také nič nepadlo, ale musíme sa ešte o tom porozprávať, ale je to úplne legitímna téma a my chceme, aby tá podpora rodinám s deťmi pokračovala. Ja som bol v tom, že si to myslí aj väčšina tejto poslaneckej snemovne, takže tak uvidíme, či si to myslia poslanci stále, no.
22. 6. 2023 15:44:27 - 15:45:26 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Tak ja nebudem obhajovať ten pozmeňovací návrh, to musí predkladateľ, ale chcem povedať, že áno, tým, že je posledné, posledný termín na predkladanie zákonov a na ich presadanie v parlamente, tak my vo veľa veciach aj pri tých pozmeňujúcich návrhoch, nehovorím, že toto bude zrovna ten prípad, ale veľakrát my vychádzame v ústrety aj samotnej terajšej vláde, lebo aj oni už veľa vecí nepostíhali a jednoducho sa to týmto spôsobom nabaľuje, čiže to je ako aj vysvetlenie tebe, Juraj, že ja viem, že si rozhorčený, však máš pravdu, že je toho teraz veľa, ale je toho veľa nielen kvôli samotným poslancom, ale je toho veľa aj kvôli vláde, ktorá už, žiaľ, nestihla zbehnúť svoj legislatívny proces a prosí v mnohom poslancov, aby to sanovali za nich a to je jedno, či to bola táto, aj táto to je už, aj tá predchádzajúca, čiže my sa snažíme aj takéto veci sanovať. Treba potom asi rozlišovať, o aké pozmeňováky ide.
21. 6. 2023 17:22:29 - 17:23:51 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Ďakujem pekne za slovo. Ja vychádzam z toho, že parlament, keď postúpil tento návrh zákona do druhého čítania, tak prejavil vôľu, že chce túto otázku riešiť. To je dosť zásadná vec. A medzi prvým druhým čítaním by sme sa mali zamerať na to, ako to urobiť tak, aby to nebol nejaký vážny precedens, lebo ak by sme neurobili nič, ak by Janka Majorová Garstková neprišla s pozmeňujúcim návrhom, tak by sme schvaľovali prevod a to by bol teda iný precedens.
Čiže to, že teraz sme sa dostali k nejakému nájmu na 15 rokov, kde teda každý je trochu spokojný, aj keď ma mrzí naozaj to vyjadrenie pána, teda Petrasa, to si mohol odpustiť, lebo sme sa mu snažili, aj ty, Jaro Karahuta, vieš, aj Janka Majorová, sme sa mu snažili dva, dva dni teraz naozaj naplno venovať, aby, aby sa nejaké riešenie našlo, ale teda vychádzam z toho, že poďme, že sme to urobili tak, aby to bolo čo najprijateľnejšie aj vo vzťahu k správe majetku štátu a tak, aby sa neprevádzalo vlastníctvo. A pokiaľ teda už ďalej keby sme chceli ísť, tak už by sme ten zákon museli jednoducho alebo navrhovateľ by musel stiahnuť, lebo už menej, menej sa tam už potom nedá spraviť. To je už potom štandardný nájom podľa zákona o správe majetku štátu.
20. 6. 2023 16:57:40 - 16:59:40 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vetrák, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Ďakujem pekne za slovo.
Ja rozumiem, že je tu snaha nájsť nejaké riešenie situácie, kedy sa chce aj vyjsť v ústrety, aj by to malo byť nejakým spôsobom legálne aj legitímne a hlavne legálne spravené, ja by som ale rád poukázal na určité nezrovnalosti aj toho základného riešenia, aj toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol predložený.
V prvom rade my tu vytvárame osobitný zákon, ktorý je svojím spôsobom ako celok výnimkou z toho základného režimu správy majetku štátu, ale vlastne vôbec nevyjadrujeme nejako veľmi ten vzťah k tým iným ustanoveniam toho zákona o správe majetku štátu, hovoríme aj v tom pozmeňujúcom návrhu len o § 8a, kde sa hovorí o osobitnom ponukovom konaní, ale v princípe tam by mal byť vyjadrený celkovo vzťah tých ustanovení tohto zákona k zákonu o správe majetku štátu.
Potom druhá taká, by som povedal, dosť vážna nezrovnalosť je, že my tam v celom zákone, návrhu zákona hovoríme o dočasne prebytočnom majetku, ale podľa zákona o správe majetku štátu s dočasne prebytočným majetkom štátu je spojený len nájom alebo výpožička. Čiže treba si ujasniť, že ide o prebytočný majetok štátu ako trvalo prebytočný, vtedy by malo význam hovoriť aj o osobitnom ponukovom konaní, alebo ide o dočasne prebytočný majetok, ako o ňom hovorí celý zákon, a potom nemôžme používať osobitné ponukové konanie, lebo to ten zákon nespája s dočasne prebytočným majetkom, ale musíme hovoriť iba o nájme. Čiže aj ten pozmeňujúci návrh by musel byť prerobený inak. A on sa dá prerobiť, keď chceme, ale chcelo by to trocha viacej času.
Čiže povedal by som, že teraz nehlasovať, dať si konkrétny termín, kedy to chceme prerokovať a ešte sa o tom porozprávať. Toľko za mňa.

Deň v parlamente

<- ->