Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 10. 2021 13:17:11 - 13:22:13 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 728 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)

22. 10. 2021 13:14:45 - 13:16:08 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 727 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

22. 10. 2021 13:05:57 - 13:09:04 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 727 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Veľká vďaka, pán predsedajúci. Pán predsedajúci už uviedol, ktoré zákony idem meniť, tak to nebudem opakovať. Dovoľte mi teda prejsť hneď na odôvodnenie takým, takou normálnou ľudskou rečou.
Táto novela zavádza nárok na dva dni voľna pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu pre ženu a osobu, s ktorou je v partnerskom alebo rodinnom, inom vzťahu. Pre ľavé krídlo uvádzam, že tu sa nebavíme o umelých interrupciách. Bavíme sa o prípadoch, kedy žena chce donosiť to dieťa, teší sa naňho, miluje to dieťa, ale zo zdravotných príčin oňho spontánne príde, prípadne narodí sa mŕtve alebo umrie v maternici.
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií takéto spontánne potraty v roku 2019 predstavovali 51 % všetkých potratov a bolo ich vyše 7-tisíc. Čiže nie je to malá skupina ľudí. Bavíme sa o relatívne početnej skupine ľudí, ktorú táto tragická udalosť postihne.
Čo sa stane potom, po takejto tragickej udalosti? Samozrejme, záleží, čo sa týka zákona, záleží od toho, že v ktorom momente sa stane. Ak je to, ak sa stalo, ak prišlo k tejto tragickej udalosti už v období, kedy žena mala nárok na tehotenské a už je na materskej dovolenke, tak samozrejme v materskej dovolenke pokračuje. Tento zákon by sa týkal tých situácií a tých prípadov, kedy k strate plodu či k úmrtiu plodu prišlo ešte pred tým, než tá žena nastúpi na materskú. V takomto prípade, verte či neverte, táto žena nemá podľa súčasne platných zákonov automaticky nárok na PN-ku ani na deň voľna. Ten zákon, ten nárok na PN-ku sa odvíja alebo uplatní len a len v prípadoch, ak je, sú aj skutočné fyzické následky, ktoré si vyžadujú práceneschopnosť.
Podotýkam, že aj práceneschopnosť podľa slovenských zákonov nie je úplne bez, bez, samozrejme, limitácie a očakávaní. Znamená to napríklad povinnosť dodržiavať sa, pardon, zdržiavať sa v mieste bydliska.
Našou jednoduchou pointou, celou pointou tohto zákona, ktorý pripravili naše odborníčky v Progresívnom Slovensku, je, je, je vlastne umožniť ženám trúchliť vo svojom vlastnom prostredí, na mieste a spôsobom, akým sa ony samy rozhodnú. Vychádzame z toho, a na tom sa, myslím, všetci ako ľudia zhodneme, že úmrtie dieťaťa v plode (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené), na ktoré sa tá žena mesiace a mesiace tešila, je niečo, čo je natoľko tragickou udalosťou, že si zaslúži aspoň trochu moment a nejakú prestávku na trúchlenie a opäť podľa súčasne platných zákonov vlastne, ak už nie je na materskej, tak má naňho nárok len vo forme PN-ky, a aj to je s tými súčasne platnými obmedzeniami. Zákon by neurobil nič menej, nič viac, len v júli (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) zaviedol automaticky dva dni voľna pre ženy, ktoré som spomenul, ktoré spadajú do týchto kategórií.
Zvyšok informácií, aj dáta, aj štatistiky o tom, koľko žien to postihuje atď., máte v dôvodovej správe. Máme k dispozícii, očakávam túto, anticipujem tú reakciu už pána poslanca Kazdu. Máme k dispozícii aj kalkulácie, predbežné kalkulácie finančného dopadu, v prípade záujmu som pripravený sa im venovať.
Vďaka, pán predsedajúci.
22. 10. 2021 13:01:19 - 13:03:19 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vďaka, pán predsedajúci. Asi nestihnem za tie dve minútky, čo mám k dispozícii, reagovať na všetky tie dobré otázky. Vďaka, vďaka za tie vecné postrehy. Samozrejme, pointou nebolo naznačiť, že tých 62 %, z tých 62 % mladých, ktorí pocítili výpadok 100 %, takto pomôžeme formou brigád. To, čo som chcel povedať a dokonca v dôvodovej správe priamo píšeme, že iba čiastočne vykompenzujeme. Je z nej, myslím, jasné, že to nebude sto percent náhrada. To, čo sme chceli povedať, je jednoduché, mladí ľudia, ktorí mali už normálnu pracovnú dohodu na zmluvu, tým, že často boli poslední, ktorí prišli, v práci to tak väčšinou funguje, že tí, čo poslední prídu, prví odchádzajú. Čiže mladí ľudia, ktorí majú normálny, plnohodnotný pracovný úväzok, prišli oň, teraz si vyrábajú (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) na, či nás, na nájomné, či proste na motorku, na bicykel, formou brigád a chceme im tie brigády, brigády trošku viac zvýhodniť, aby a.
Druhý bod. Spomínate, že nie všetci budú mať dôvod ísť kvôli tým 27 euro extra tou legitímnou cestou. No ja by som im rád, samozrejme, nechal oveľa viac extra, ale tu narážame na váš druhý problém, ktorý so všetkou úctou si protirečí tomu prvému, ktorý ste vypichli. My by sme, samozrejme, radi tú odvodovú úľavu urobili ešte väčšiu, ale takisto nechceme byť nezodpovední voči rozpočtu. Čím väčšia tá odvodová úľava je, tak tým, samozrejme, väčšia diera v rozpočte. Ale nemôžeme naraz chcieť, ako ste vy vytkli, vy ste nám vytkli, že naraz chceme aj navýšiť dieru v rozpočte, aj málo de facto, malú úľavu dávame na to, aby sa ešte viac ľudí vybralo tou legálnou cestou. Ja hovorím, tie dve veci si navzájom protirečia, nemôžeme dosiahnuť jednu aj druhú vec, ktorú od nás očakávate.
Mám ešte dvadsaťšesť sekúnd, tak veľmi rýchle, že na ako dlho by sme to chceli. Samozrejme, je to zmena, ktorú, ku ktorej nás motivoval obzvlášť ťažký dopad pandémie na mladých ľudí. O nich nám predovšetkým touto zmenou, týmto návrhom zákona ide. Myslím si však, že fakt, že sme už šesť rokov nezmenili ten, tú formuláciu alebo to, tú kalkuláciu, od ktorej kalkulujeme odvodovú úľavu, by už sám o sebe... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 10. 2021 12:48:11 - 12:53:28 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22. 10. 2021 12:45:11 - 12:47:20 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
...organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby podľa zákona spadajúce pod zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách. Reagujem samozrejme týmto návrhom zákona už aj na medializované presunutie zodpovednosti
22. 10. 2021 12:39:48 - 12:42:57 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)

22. 10. 2021 12:37:04 - 12:37:56 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)

22. 10. 2021 12:29:43 - 12:30:05 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 697 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)

22. 10. 2021 12:23:15 - 12:25:07 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 697 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vďaka, pán predsedajúci. Nie k tomuto som chcel, ale nedá mi jeden postreh. Ja fakt neviem, čo je to gender ideológia. Ešte som v živote nevidel učebnicu, niečo ako Das kapital pre komunizmus. A nechám sa poučiť. To, čo ja vidím sú desaťtisíce párov, ktoré sú v niečom inom ako my. Ale majú úplne rovnaké, úplne legitímne túžby proste mať možnosť, či vychovať rodinu, či proste dediť po sebe majetok či iné veci. A úplne nerozumiem tomu, už len tomu výrazu gender ideológia. Rád sa nechám poučiť.
Niečo iné som chcel povedať. A nerád operujú v týchto diskusiách medzinárodnými zákonmi, pretože si myslím, že neschválenie tohto zákona by malo byť v prvom rade v záujme nás všetkých ako sme tu Slovákov a Sloveniek, pretože proste nediskriminovať voči ľuďom, ktorí sú iní je okrem iného aj v našej ústave. Ale nedá mi nespomenúť, keď sú návrhy zákonov v priamom rozpore s medzinárodnou legislatívou. A tu máme problém. Chcem pripomenúť, že Slovensko je zmluvnou stranou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podlieha tým pádom právomoci Európskeho súdu pre ľudské práva. A ten už pred takmer 30 rokmi v roku 1992 rozhodol v prípade D proti Francúzsku, že neumožniť zmenu úradných záznamov transrodovej osobe je v rozpore s dohovorom. Čiže táto otázka už bola preberaná. Bola preberaná pred 30 rokmi. Podľa tiež potvrdená. Ten istý záver bol potvrdený aj v rozhodnutí Christine Goodwin proti Veľkej Británii v roku 2002 a ďalších verdiktoch v roku 2006 či 2020. Takže opäť toto je. Dúfam, že tento zákon neprejde, pretože je to prvom rade, myslím si, v našom záujme ako Slovákov a Sloveniek, aby sme našli trošku väčšieho pochopenia pre ľudí, ktorí nie sú ako my. Ale na druhej strane je tu treba podotknúť, že je priamo v rozpore so záväzkami, ku ktorým sme sa priamo a explicitne podpísali. Vďaka.
22. 10. 2021 11:53:57 - 11:55:37 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

===== sú tu dokázateľne fyzicky desaťtisíce párov, ktoré žijú, právo rovnakého pohlavia, ktoré žijú spoločne v domácnosti a často v milujúcom partnerstve, či sa vám to páči alebo nie, fakticky proste táto spoločnosť je už dnes iná. Nie je určite výlučne orientovaná. Rozumiem tomu, že ako budú zákony nastavené, to sa v konečnom dôsledku rozhodne nejakým takým, že meraním síl v parlamente, toto je to správne fórum, kde si tieto otázky máme vyriešiť ale už s ďaleka to nemáme len jeden hlas. A z ďaleka nie sme len výlučne konzervatívnou spoločnosťou, čo ma veľmi teší.
22. 10. 2021 11:53:57 - 11:55:37 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

===== sú tu dokázateľne fyzicky desaťtisíce párov, ktoré žijú, právo rovnakého pohlavia, ktoré žijú spoločne v domácnosti a často v milujúcom partnerstve, či sa vám to páči alebo nie, fakticky proste táto spoločnosť je už dnes iná. Nie je určite výlučne orientovaná. Rozumiem tomu, že ako budú zákony nastavené, to sa v konečnom dôsledku rozhodne nejakým takým, že meraním síl v parlamente, toto je to správne fórum, kde si tieto otázky máme vyriešiť ale už s ďaleka to nemáme len jeden hlas. A z ďaleka nie sme len výlučne konzervatívnou spoločnosťou, čo ma veľmi teší.
22. 10. 2021 11:53:57 - 11:55:37 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

===== sú tu dokázateľne fyzicky desaťtisíce párov, ktoré žijú, právo rovnakého pohlavia, ktoré žijú spoločne v domácnosti a často v milujúcom partnerstve, či sa vám to páči alebo nie, fakticky proste táto spoločnosť je už dnes iná. Nie je určite výlučne orientovaná. Rozumiem tomu, že ako budú zákony nastavené, to sa v konečnom dôsledku rozhodne nejakým takým, že meraním síl v parlamente, toto je to správne fórum, kde si tieto otázky máme vyriešiť ale už s ďaleka to nemáme len jeden hlas. A z ďaleka nie sme len výlučne konzervatívnou spoločnosťou, čo ma veľmi teší.
22. 10. 2021 11:53:57 - 11:55:37 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 698 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

===== sú tu dokázateľne fyzicky desaťtisíce párov, ktoré žijú, právo rovnakého pohlavia, ktoré žijú spoločne v domácnosti a často v milujúcom partnerstve, či sa vám to páči alebo nie, fakticky proste táto spoločnosť je už dnes iná. Nie je určite výlučne orientovaná. Rozumiem tomu, že ako budú zákony nastavené, to sa v konečnom dôsledku rozhodne nejakým takým, že meraním síl v parlamente, toto je to správne fórum, kde si tieto otázky máme vyriešiť ale už s ďaleka to nemáme len jeden hlas. A z ďaleka nie sme len výlučne konzervatívnou spoločnosťou, čo ma veľmi teší.
22. 10. 2021 11:32:37 - 11:34:08 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 646 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6. 10. 2021 15:00:23 - 15:07:52 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
Vďaka pán predsedajúci. Počúval som tú diskusiu pozorne, aj keď niekedy sa to počúvalo ťažko a tie otázky a postrehy v podstate spadali do troch kategórií, tak aj rozdelím tú moju odpoveď.
Začnem tými kolegami a kolegyňami, ktorým ide v podstate o to isté čo nám a začnem poďakovaním za slová podpory tomuto zákonu alebo ideám a efektom, ktoré sa ním snažili dosiahnuť. Niektorí mi vyčítate taktiku a niektorým na tie otázky už čiastočne odpovedal kolega Dostál, za čo mu ďakujem. Ja už samozrejme dávno nie som členom koalície, takže výčitka, že som mal konzultoval v koaličnej rade je založená na šesť mesiacov starej realite. A vyjadrenie, že opozícia nemá predkladať zákony, ak tak plánuje robiť koalícia, už nie je založené na žiadnej realite. Ja samozrejme chcem aby naše návrhy zákonov prešli. Nie sme tu preto, aby sme si robili nejaké politické fajky. A úprimne ma mrzí tá prestrelka s kolegom Žiakom, škoda že tu nie je, ale hovorím to verejne, povedal som to pre médiá aj vonku. Treba tiež povedať, že sa ťažko koordinuje keď koaličné návrhy zákonov nevidíme a keďže o dohodách v koalícii nevieme, preto prosím aj tých kolegov, ako kolegu Stančíka, ktorý práve odišiel, kolegu Dostála a iných, zdieľajme viac informácií o chystanej legislatíve, aj od nás toho veľa vychádza. Ja som pripravený na túto spoluprácu. Lebo keď sa pozriem na tú dnešnú hádku s kolegom Žiakom očami zraniteľných ľudí, ktorí od nás potrebujú pomoc, asi by na nás neboli v tom danom momente pyšní. Skúsme nechať tie škriepky na fašistov a na ich pomáhačov v koalícii.
Teraz k tým, ktorí sú proti tomuto zákonu, či akémukoľvek právnemu riešeniu pre zväzok iný ako manželstvo a ponúkli aj vecné argumenty. Nebolo ich veľa ale skúsme. Dovoľte mi na odpovedať po bodoch. Nie pán poslanec Taraba, nie je pravda, že tento zákon je zbytočný lebo súčasnými zákonmi už vieme garantovať to, čo pokrýva návrh životného partnerstva. Skúste zájsť za notárom a poprosiť o zmluvou zariadiť poberanie vdovského dôchodku alebo ošetrovné. Vysmeje vás a pozrie sa na vás ako na blázna. Je pár vecí, ktoré už dnes viete vyriešiť zmluvou, priznávam. Dedenie viete napríklad vyriešiť závetom, prístup k zdravotným informáciám viete vyriešiť splnomocnením. Ale tým sa ten zoznam viac menej končí. Spomínané vdovecké, vdovské, ošetrovateľské, úrazové dávky, výživné, sirotské nič z toho neviete vyriešiť zmluvou medzi dvoma partnermi lebo ide o dávky, či výhody ktoré štát udeľuje občanom a nejaká zmluva medzi dvoma ľuďmi partnermi od notára štát nezaujíma. Preto je ten zákon potrebný pán poslanec Taraba.
Nie pán poslanec Schlosár, páry odlišného pohlavia sme nezaradili do tohto zákona len aby bol ľúbivejší. Sú tam z dvoch príčin, jednak vylúčiť heterosexuálne páry by bola diskriminácia, s čím vy možno problém nemáte, ale zákon a ja áno. Ten druhý dôvod na ich zaradenie je jednoduchú, že ľudia žijúci v heterosexuálnych pároch nám tiež hovoria, že podobný inštitút chcú a my ich pozorne počúvame aj z ich hlasov vychádzajú naše návrhy zákonov.
Kolegom z ĽSNS, ktorý tento zákon napádajú ako neprípustný podľa právnej legislatívy asi toľko, že opak je pravdou. Nechcel som to spomínať, vysvetlím prečo. Ale Európsky súd pre ľudské práva opakovane rozhodol, že členské štáty majú pozitívny záväzok dať párom rovnakého pohlavia právne uznanie ich zväzku. Neuviedol som to naschvál v úvode, lebo si myslím, že k schváleniu zákona by nás malo viesť, mal viesť hlavne náš vlastný pocit spravodlivosti a pochopenia k menšinám, nie nejaká zahraničná legislatíva. Ale keď už ste to otvorili, preto spomenúť, že zákon nie je na strane ĽSNS. Európsky zákon je jednoznačne na strane tohto návrhu zákona.
Pán poslanec Kotleba, pán poslanec Taraba, kľud. Nikto vám nejde brať deti. Ak by ste si ten návrh zákona prečítali pozornejšie prišli by ste na to, že návrh, alebo vami citované právo na osvojenie dieťaťa bez súhlasu biologického rodiča platí len a len pre druhého člena toho páru, ktoré to dieťa vychováva, je určený pre tie výnimočné situácie kedy biologický otec, či mama dieťaťa ktoré vychováva s iným partnerom to dieťa zavrhne, prestane sa o neho starať a v týchto prípadoch by náš návrh zákona umožnil tomu druhému z toho páru, hoci to nie je biologický otec či mama, ktorý už to dieťa vychovával, vychovával roky v tejto opatere pokračovať. Nič viac, nič menej, žiadne kradnutie detí, prosím, neklamte, nezavádzajte a nestrašte.
A na záver k tejto skupine poslancov, bolo nám vytknuté, že umele podsúvame témy, ktoré nikoho nezaujímajú. Skúste to, prosím, povedať tým zhruba 250 až 400 tis. Slovákom a Slovenkám, ktoré sa v prieskumoch a ktorí sa v prieskumoch identifikujú ako LGBTI a medzi ktorými 97 % týchto ľudí podobný zákon chce a podporuje. To možno nie sú vaši voliči, ale sú to ľudia ako vy, či ja a majú svoje životy, osudy a práva.
Toľko k tým, ktorí ponúkli vecné argumenty. Úplne na záver čo povedať k tým mnohým, šokujúco mnohým treba povedať, ktorí šírili bludy a nenávisť. Žiada sa mi povedať spolu s kolegom Mičovským, že mi je úplne ľúto, že je vo vás toľko zloby a nenávisti, že cítite potrebu chrániť vaše krehké egá ponižovaním iných. Ale predsa by vaše slová nemali ostať bez reakcie. Nechcem vám dovoliť, nemali by vám byť dovolené haniť a dehumanizovať desaťtisíce a státisíce ľudí na Slovensku ľudí, ktorí žijú v milujúcich vzťahoch, ľudí, ktorí sa chcú starať o svoje deti, ľudí, ktorí chcú mať pokoj a rovnaké práva ako vy.
Rozmýšľal som nad tým, ako vám najlepšie odpovedať. Myslím, že najlepší spôsob ako vám uprieť možnosť dehumanizovať a hádzať do nejakého pytla jednotlivými príbehmi. Dali sme si tú prácu, oslovili sme rodičov a starých rodičov rodín, ktoré sa potýkajú s problémami, ktoré návrh, náš návrh zákona rieši. A chcem vám prečítať tri z nich. Prvý, sme starí rodičia vnuka, ktoré často opatrujeme keď je chorý, pretože jedna z jeho mám nemá nárok na ošetrovné. V čase pandémie sme s ním byť nemohli. Máme sa teda pri dieťati striedať. Avšak len jednej bolo priznané ošetrovné. Obidve partnerky sú zamestnané, obidve odvádzajú dane štátu, ale len jedna má okrem povinností aj práva ako to môže byť fér.
Druhý, píše vám starká dvoch vnúčat, ktoré vychováva môj syn s partnerom. Chcela by som, aby moje vnúčatá žili v takej rodine, kde by v prípade smrti zákonného rodiča nestratili svoj bezpečný a milujúci domov a tiež aby rodičia mojich vnúčat prestali byť druhotriedny občania.
Tretí, 83-ročná žena, som prababka milovaného pravnuka s ktorými trávim hodiny každý týždeň. Som súčasťou jeho života, máme sa radi, miluje moje koláča, rád sa hrá so mnou bedminton, ale podľa slovenských zákonov nie je môj a nepatrí mi. To mi trhá srdce. Toto sú ľudia pre ktorých je tento návrh zákona určený. Sú to ľudia ako vy, a ja a nedovolím vám dehumanizovať ich nadávkami či osočovaním. Ďakujem.
6. 10. 2021 10:10:11 - 10:11:22 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Vďaka, pán predsedajúci. Nehovorí sa mi to ľahko, ale treba to povedať. Pán poslanec Žiak, klamete a klamete až sa
===== Vďaka, pán predsedajúci. Nehovorí sa mi ľahko, ale treba to povedať. Pán poslanec Žiak, klamete a klamete až sa práši. Hovorím to s plným vedomím, že sa tu hádajú medzi sebou dvaja ľudia, ktorí sa inak zhodujú na potrebe tohto zákona. Ale obviniť nás z prospechárstva, z toho, že sme údajne predložili zákon len aby sme ho ukradli niekomu inému, je úplne scestné. To kolega Dostál dosvedčí, rokovania o tomto, o tom ako vyriešiť legislatívne tento návrh medzi .... prebiehajú. S ním mám konštruktívny vzťah. Nie, neboli sme prizvaní, nevideli sme váš návrh rokovania, váš návrh zákona predtým než bol napísaný. A budem robiť rozhodne napriek týmto vašim obvineniam všetko preto, aby nejaký zákon v nejakej podobe prešiel.
Mrzí ma, že ste vniesli týmito klamstvami svár medzi ľudí, ktorí sa inak v tejto veci zhodujú, pretože pozrite sa na tú tabuľu napravo odo mňa, naľavo od vás, toto je konflikt, toto je diskusia, ktorej by sme mali mať s ľuďmi, ktorí pôjdu faktickými poznámkami po mne. Nie tu falošnými obvineniami a klamstvami vrhať svetlo na zlé svetlo na nás.
6. 10. 2021 10:10:11 - 10:11:22 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Vďaka, pán predsedajúci. Nehovorí sa mi to ľahko, ale treba to povedať. Pán poslanec Žiak, klamete a klamete až sa
===== Vďaka, pán predsedajúci. Nehovorí sa mi ľahko, ale treba to povedať. Pán poslanec Žiak, klamete a klamete až sa práši. Hovorím to s plným vedomím, že sa tu hádajú medzi sebou dvaja ľudia, ktorí sa inak zhodujú na potrebe tohto zákona. Ale obviniť nás z prospechárstva, z toho, že sme údajne predložili zákon len aby sme ho ukradli niekomu inému, je úplne scestné. To kolega Dostál dosvedčí, rokovania o tomto, o tom ako vyriešiť legislatívne tento návrh medzi .... prebiehajú. S ním mám konštruktívny vzťah. Nie, neboli sme prizvaní, nevideli sme váš návrh rokovania, váš návrh zákona predtým než bol napísaný. A budem robiť rozhodne napriek týmto vašim obvineniam všetko preto, aby nejaký zákon v nejakej podobe prešiel.
Mrzí ma, že ste vniesli týmito klamstvami svár medzi ľudí, ktorí sa inak v tejto veci zhodujú, pretože pozrite sa na tú tabuľu napravo odo mňa, naľavo od vás, toto je konflikt, toto je diskusia, ktorej by sme mali mať s ľuďmi, ktorí pôjdu faktickými poznámkami po mne. Nie tu falošnými obvineniami a klamstvami vrhať svetlo na zlé svetlo na nás.
6. 10. 2021 10:10:11 - 10:11:22 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Vďaka, pán predsedajúci. Nehovorí sa mi to ľahko, ale treba to povedať. Pán poslanec Žiak, klamete a klamete až sa
===== Vďaka, pán predsedajúci. Nehovorí sa mi ľahko, ale treba to povedať. Pán poslanec Žiak, klamete a klamete až sa práši. Hovorím to s plným vedomím, že sa tu hádajú medzi sebou dvaja ľudia, ktorí sa inak zhodujú na potrebe tohto zákona. Ale obviniť nás z prospechárstva, z toho, že sme údajne predložili zákon len aby sme ho ukradli niekomu inému, je úplne scestné. To kolega Dostál dosvedčí, rokovania o tomto, o tom ako vyriešiť legislatívne tento návrh medzi .... prebiehajú. S ním mám konštruktívny vzťah. Nie, neboli sme prizvaní, nevideli sme váš návrh rokovania, váš návrh zákona predtým než bol napísaný. A budem robiť rozhodne napriek týmto vašim obvineniam všetko preto, aby nejaký zákon v nejakej podobe prešiel.
Mrzí ma, že ste vniesli týmito klamstvami svár medzi ľudí, ktorí sa inak v tejto veci zhodujú, pretože pozrite sa na tú tabuľu napravo odo mňa, naľavo od vás, toto je konflikt, toto je diskusia, ktorej by sme mali mať s ľuďmi, ktorí pôjdu faktickými poznámkami po mne. Nie tu falošnými obvineniami a klamstvami vrhať svetlo na zlé svetlo na nás.
6. 10. 2021 10:10:11 - 10:11:22 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Vďaka, pán predsedajúci. Nehovorí sa mi to ľahko, ale treba to povedať. Pán poslanec Žiak, klamete a klamete až sa
===== Vďaka, pán predsedajúci. Nehovorí sa mi ľahko, ale treba to povedať. Pán poslanec Žiak, klamete a klamete až sa práši. Hovorím to s plným vedomím, že sa tu hádajú medzi sebou dvaja ľudia, ktorí sa inak zhodujú na potrebe tohto zákona. Ale obviniť nás z prospechárstva, z toho, že sme údajne predložili zákon len aby sme ho ukradli niekomu inému, je úplne scestné. To kolega Dostál dosvedčí, rokovania o tomto, o tom ako vyriešiť legislatívne tento návrh medzi .... prebiehajú. S ním mám konštruktívny vzťah. Nie, neboli sme prizvaní, nevideli sme váš návrh rokovania, váš návrh zákona predtým než bol napísaný. A budem robiť rozhodne napriek týmto vašim obvineniam všetko preto, aby nejaký zákon v nejakej podobe prešiel.
Mrzí ma, že ste vniesli týmito klamstvami svár medzi ľudí, ktorí sa inak v tejto veci zhodujú, pretože pozrite sa na tú tabuľu napravo odo mňa, naľavo od vás, toto je konflikt, toto je diskusia, ktorej by sme mali mať s ľuďmi, ktorí pôjdu faktickými poznámkami po mne. Nie tu falošnými obvineniami a klamstvami vrhať svetlo na zlé svetlo na nás.

Deň v parlamente

<- ->