Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
18. 6. 2021 12:58:06 - 13:04:53 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Veľká vďaka, pán predsedajúci. A poďakovanie patrí tiež prítomným europoslancom za tú iniciatívu. Možno škoda, že sa stretáme v piatok poobede, lebo to prakticky garantuje, že budete hovoriť k poloprázdnej sále. A budúcnosť Európskej únie je príliš vážna téma, aby to išlo tak trošku do stratena. Takže možno také zamyslenie, že či tie diskusie budeme robiť ďalej, čo pevne verím, že áno, aby sme nastavili možno trochu lepšie aj ten formát a čas.
Dve poznámky. Pôvodne som plánoval iba jednu. Ale neodpustím si aj tú prvú a hovorím to s plným vedomím, že sa nechcem vrátiť k tým kultúrnym vojnám a prestrelkám, ktoré tu prebehli či včera, či k pôvodnej diskusii k uzneseniu pani poslankyni Záborskej. Ale keďže to už otvorili iní, poviem to. A to čo poviem, poviem so všetkou úctou pani poslankyni Lexmann či pánovi europoslancovi Štefancovi, ktorých si nesmierne vážim za ich prácu, či je to na slobode a demokracii, čo sa vo východnej Európe, či je to otázka hoaxov a iných, s ktorými máme v týchto veciach často spoluprácu. Ale cítim z toho argumentu o subsidiarite, poviem to otvorene, takú neúprimnosť. Neúprimnosť preto, lebo to nesedí logicky. Európsky parlament je politickou inštitúciou. Ste volení priamo ľuďmi. Logicky sa budete vyjadrovať k politicky citlivým veciam. Nepovažujem to za nič nezvyčajného. Navyše platí to, čo povedal môj kolega v Progresívnom Slovensku Michal Šimečka, ktorý s nami nemohol byť zo zdravotných a rodinných príčin, že tá rezolúcia, ktorú sme včera schválnym uznesením skritizovali, nič nenariaďuje, ani nemá právo nariaďovať. Nič. V úvode v Preambule jasne konštatuje, že subsidiarita musí, aj bola, dodržaná. A jediné čo odporúča, jediné čo robí, dáva nám odporúčania.
Za týchto okolností poprieť a hlasovať proti nej a dať si ten čas, že schválime osobitné uznesenie Národnej rady, ktorými kritizujeme a tváriť, že je to o subsidiarite, jednoducho neprejde tým testom logiky. Úprimne by ma zaujímalo, a tu privítam vašu odpoveď, že či by sa rovnako vehementne postavili tí ľudia, ktorí sa za to včerajšie uznesenie, schválené tu, postavili aj za uznesenie, ktoré by kritizovalo rozhodnutie Národnej, pardon, rozhodnutie Európskeho parlamentu, ak by sa tá škála posunula smerom ku konzervativizmu. Inými slovami, ak by aj politicky to uznesenie Európskeho parlamentu išlo úplne opačným smerom.
Neotváram to preto, že chcem polemizovať alebo hádať sa. To sme fakt robili včera dosť. Otváram to preto, lebo keďže sa teraz bavíme o tých témach, tak sa o nich bavme otvorene. A nie pod zásterkou subsidiarity. Ja vítam úprimnosť pána europoslanca Štefanca, ktorý nakoniec povedal otvorene, a fakt si to vážim, že toto je o tom, či sa Európska únia má jeho ... (nezroz. vyslov.) vrátiť ku kresťanským hodnotám alebo nie. A presne na to si dovoľujem reagovať, lebo o tomto tá diskusia je. A dovolím si zareagovať s nepokojením, úprimne, nad tými slovami. Samozrejme, že Európska únia je z veľkej časti postavená na kresťanských hodnotách. Ale postaviť to na báze exkluzivity je, úprimne povedané, cesta do pekla. Európska únia funguje dobre a môže fungovať iba ak sa v nej budú cítiť rovnako dobre slovenskí konzervatívni kresťania, socialisti na ľavom brehu Seiny na ľavom brehu niekde v Paríži, bavorskí sociálni kresťania, či proste dánsky liberáli. Iba ak bude vedieť byť Európska únia domovom pre nás všetkých, ktorých si nebude kádrovať, že vy ste menej európsky, lebo ste málo konzervatívni, vy ste príliš európsky, lebo ste príliš liberálni. Iba taká Európska únia má budúcnosť. A mňa úprimne mrzí, že sa to v takej veľkej časti politického spektra na Slovensku rozmýšľa v takýchto exkluzívnych vymedziach. Buď ste taký alebo taký. A podotýkam tiež, že to oslabuje vplyv Slovenska na európskej pôde, pretože ak sme ako krajina vnímaní ako súčasť nejakého bloku, ktorého hlavnými prioritami je návrat v tejto exkluzívnej forme kresťanskej identity Európskej únie. Plus, samozrejme, opozícia voči migrácii. Tak samozrejme, že to oslabuje našu schopnosť presadiť iné nápady, ktoré sú úprimne pre našu budúcnosť či ekonomickú, či ako spomenul pán kolega Martin Hojsík, ekologickú budúcnosť oveľa dôležitejšie. A oslabujeme sa tým, že sme vnímaní len ako krajiny, ktoré otvárajú kľúčové tieto dve hlavné témy. Toľko k tej téme. Opäť privítam vašu reakciu.
Ešte jeden postreh, pán predsedajúci, k tomu, prečo tu vlastne sme Budúcnosť Európskej únie a k tej samotnej konferencii. Taký jeden postreh. Nakoniec už tu odznel na výbore pre európske záležitosti. Je aj v inštrukciách aj v postoji slovenskej vlády naznačený. Ale chcem, aby odznel explicitne, pretože s ním hlboko súhlasím. Áno, som za diskusiu o Budúcnosti Európy, pretože máme skutočne štrukturálne problémy, ktoré väčšinou práve takéto podujatia konventného typu rieši. Najlepšie máme s tým skúsenosti či z Lisabonskej zmluvy, či z iných predošlých konverzácii. Nenechajme sa však pritom v tej diskusii uniesť len víziami. Nezabúdajme na tie nedokončené ponaučenia z tých predošlých kríz, či to bola ekonomická kríza, takmer kolaps eura v roku 2010 - 2011. Či to bolo následne potom samozrejme migračná kríza z roku 2015, či to je samozrejme tá nedávna kríza stále pretrvávajúca. Ešte stále sme zďaleka nedokončili to, čo sme si v už v tom roku 2010, v roku 2015, v minulom a v tomto roku povedali, že musíme dokončiť. Ešte stále nemáme poctivé nastavené bankové garancie pre pôžičky alebo banky v iných členských krajinách EÚ. Ja tomu rozumiem, že je to citlivá téma. Ale každý ekonóm sa zhodne, že proste bez nejakej poctivejšie formy bankovej garancie, kde si vieme vzájomne aj garantovať vklady, asi ako banková alebo menová únia nemáme celkom šancu v budúcnosti. Ešte stále nemáme, toto viete vy najlepšie, vy to riešite, vy to máme na pretrase v Európskom parlamente oveľa častejšie ako my tu. Ešte stále nemáme dohodu v rámci tej dvadsať sedmičky na poctivých pravidlách hry o migrácii. A vy viete lepšie ako hlboko sme zasekaní v tých rozdieloch medzi južanmi, stredoeurópanmi a inými. Ale samozrejme to nemôže byť nedôvodom na nejakú dohodu. Pretože ak sa stane, že sa nám vráti to, čo sa stalo v roku 2015, takéto viditeľné zlyhanie, tak potom nás samozrejme voliči vytrestajú za to, že čo sme tých predošlých päť rokov, šesť rokov neurobili. Jednoduchá pointa opäť. Áno, pracujme na budúcnosti Európy, ale nie za cenu toho, že zabudneme na to, čo sme si ešte pred dekádou zadefinovali, že musíme urobiť a stále sme nedokončili. Vďaka.
13. 5. 2021 14:15:31 - 14:17:10 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
Vďaka. Ani nie otázku, skôr len postreh. Vďaka za tú odpoveď, pán predseda vlády. Ja len dopĺňam, samozrejme ten program HERA je aj trošku širšie nastavený, nielen na produkciu vakcín, v podstate všetko, čo by bolo potrebné pri manažovaní budúcich pandémií. Spomínam to nie preto, lebo chcem hľadať chybičky, ale preto, lebo zatiaľ čo vo výrobe vakcín nie sme veľmi silní, v tých iných veciach, km HERA takisto plánuje investovať vrátane výroby liekov na stlmenie následkov rôznych chorôb, pandemických chorôb, či ventilátory či striekačky, ktoré sú explicitne vymenované v tom HERA, tam už sme silní. Tam či cez Chyranu, Chyrana Medical či iné firmy, ktoré vyrábajú testy, máme skutočne čo ponúknuť. Takže hovorím to len preto, aby sme si nesypali trošku popol na hlavu, že ak je to len, alebo ak sú to len investície do výroby vakcín, tu možno nie sme silní, tým pádom asi možno sa nedostaneme do toho, do toho košiara firiem, kde EK ide investovať. Nie, nie je to tak. Tie parametre sú nastavené širšie. Fakt máme čo ponúknuť.
A na záver, teší ma to, s čím ste skončili. Nakoniec môžem konštatovať aj z osobných konverzácií, že vidím, že sa tej téme venujete. Áno, ministerstvo zdravotníctva poslalo list ešte v marci či v apríli, žiaľ, komisár preto, keď sme to preverovali, konštatoval, že na základe neho nevedel proste identifikovať konkrétnu ponuku. Čiže bude treba presne ten pozitívny prístup, ktorý ste na konci svojej prezentácie ponúkli. Bude treba s ním ešte hovoriť a ten list ešte zadupľovať, tak po slovensky povedané. Zatiaľ nás nevnímajú ako, ako reálnych aktérov, ale som rád, že sa tej téme venujete spolu s ministrom zdravotníctva Lengvarským.
Vďaka.
7. 5. 2021 10:02:17 - 10:04:18 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, pán predsedajúci. Len na jednu na pána Heráka, na pána poslanca Heráka. Je mi ľúto, že sme si a môžem použiť už to použité slovo fatálne nerozumeli, pretože moja pointa bola úplne iná. Moja pointa bola konštatovať, že ste dostali do vienka, dokonca poviem, že sme dostali do vienka, pretože ako správne hovoríte, v čase začiatku pandémie som ešte v koalícii, sme dostali do vienka situáciu, kedy tie krízové plány nefungovali, inštitúcie neexistovali a nie je tu síce nikto zo SMER-u a HLAS-u, napriek tomu to poviem. To odovzdávanie plánu a odovzdávanie krízového riadenia pandémie, ktoré začali riadiť oni a prebrala táto vláda bolo tiež katastrofálne. Dodnes si pamätám ako sme stále v tlačovom stredisku kúsok odtiaľto s mojou bývalou kolegyňou Andrejkou Letanovskou a s Veronikou Remišovou a trvali sme, žiadali sme od vlády, aby nás brífovala ako prichádzajúcu vládu, čo v otázke pandémie robí, aký je stav, čo je v Štátnych hmotných rezervách, nedostali sme nič. Čiže nerozumeli sme si. Mojou pointou nebolo kydať na vládu, že ona zdieľa, mojou pointou bolo skonštatovať, že už keď ste prichádzali, sme prichádzali, k moci, nič z toho, čo by malo normálne fungovať v krízovom riadení štátu nefungovalo. Dokonca keďže sú, či v podobne pána poslanca Krúpu, či ministra Naďa je aj vo vláde, aj v koalícii kopa ľudí, ktorí sa v týchto témach vyznajú, dopredu identifikovali toto ako problém. A už v prvom Programovom vyhlásení bola napísaná potreba napraviť ten problém krízového riadenia štábu. Čiže nerozumeli sme. Mojou pointou nebolo kydať na vládu. Mojou pointou bolo povedať, že to nemohlo dopadnúť inak, pretože ktokoľvek príde k moci akokoľvek pripravený, pokiaľ nemá inštitúcie, nemá toho kto ho vie na Úrade vlády nabrífovať ako sa krízy riadia, nemá plány, ktorých sa vie držať, nemá nikoho na tej regionálnej či štátnej úrovni kto by to bol býval nacvičoval a tým pádom vie aké dilemy vyvstanú a čo sa stane, tak potom nemá šancu tú krízu riadiť odborne. Toto je to, čo musíme napraviť.
7. 5. 2021 9:53:26 - 9:56:47 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vďaka pán predsedajúci. Pani verejné ochrankyňa práv, kolegyne, kolegovia, než sa dostanem dnes k predloženej správe dovoľte mi začať trošku zoširoka. Všetci myslím rozumieme tomu, že v čase krízy a pandémie obzvlášť budú práva jednotlivcov obmedzené v mene ochrany zdravia spoločnosti ale všetci sa tiež dúfam zhodneme v tom, že tie obmedzenia musia mať svoj limit, že práva jednotlivcov sú aj v čase krízy iba obmedzené, nie negované. Kde presne nakreslíme túto hranicu, či je, čo je ešte rozumné obmedzenie a čo už začína byť šikanou, myslím si, že to o nás ako spoločnosti vypovedá asi ešte viac ak ochrana práv v čase pokoja a mieru, pretože práve v čase krízy, keď často niet plánu, ktorého sa môžeme držať s odhalí naša ozajstná povaha a charakter.
Pani verejná ochrankyňa práv, váš úrad a vy osobne hráte kľúčovú úlohu pri tomto rozhodovaní, práve pri hľadaní tej zdravej hranice a chcem vám poďakovať, že ste sa tejto úlohy zhostili dôstojne a efektívne. Dovoľte mi vyzdvihnúť popri tých výsledkoch, ktoré ste už spomínali aj napríklad váš úspech pri zabezpečení kontaktov rodičov s predčasne narodenými deťmi počas pandémie. Či zabezpečenie prarodičov sprevádzať rodičku pri pôrode. Možno malé veci, ale pre tých ľudí, ktorých sa to týka veľmi,. veľmi dôležité. A dovoľte mi tiež uistiť vás, že sme vás počúvali pozorne, keď ste hovorili o potrebe dopracovať právnu úpravu v otázkach napríklad tej citlivej témy karantény. Tých porušení práv pri realizácií napríklad tej spomínanej karantény, by samozrejme bolo bývalo menej, keby sme neboli ako vláda na všetkých úrovniach o tej štátnej po tú regionálnu toľko improvizovali. To je samozrejme odkaz na inú diskusiu ktorú sme mali v tomto pléne tento týždeň a aj pred tým a o zlyhaní krízového systému krízového riadenia štátu.
===== keby sme neboli ako vláda na všetkých úrovniach od tej štátnej po tú regionálnu toľko improvizovali. To je samozrejme odkaz na inú diskusiu, ktorú sme mali v tomto pléne tento týždeň a aj predtým o zlyhaní krízového systému, systému krízového riadenia štátu. Táto pandémia skutočne odhalila priam fatálnu absenciu plánov, scenárov, fungujúcich inštitúcií či návykov ako konať v čase krízy a pandémie, pretože sme, samozrejme, tie krízové stavy hriešne málo nacvičovali. Niečo, čo naplno odhalila pandémia, ale niečo tí z nás, ktorí sa týmto témam venujú a ja ako bývalý veľvyslanec pri NATO sme zažívali už roky a roky.
Mňa teší a to, ako opozičný poslanec pochválim vládu. Mňa teší, že vláda si dala do nového, aj do starého Programového vyhlásenia oprášiť a postaviť nový fungujúci systém riadenia kríz, rozchodiť Bezpečnostnú radu štátu, dopísať krízové a plány a začať ich poctivo precvičovať. Podotýkam však, a tu sa vracia k osobe a úradu pani verejnej ochrankyne práv, že už pri písaní alebo oprašovaní týchto plánov treba myslieť na ochranu práv jednotlivcov. Preto vyzývam vládu, aby to tímu, ktorý ten systém krízového riadenia bude prepisovať, zaradili už od začiatku aj verejnú ochrankyňu práv. A dúfam, pani ombudsmanka, že im poskytnete vašu súčinnosť. Pointa je jednoduchá. Myslím, že si rozumieme, aby sme pri budúcej ochrane, pri budúcej kríze nielen menej improvizovali, ale aby aj tie plány, scenáre, cvičenia, ktorými sa do budúcna snáď budeme riadiť popri ochrany zdravia spoločnosti ako takej už od piky mysleli aj na práva jednotlivcov. Vďaka.
7. 5. 2021 9:53:26 - 9:56:47 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vďaka pán predsedajúci. Pani verejné ochrankyňa práv, kolegyne, kolegovia, než sa dostanem dnes k predloženej správe dovoľte mi začať trošku zoširoka. Všetci myslím rozumieme tomu, že v čase krízy a pandémie obzvlášť budú práva jednotlivcov obmedzené v mene ochrany zdravia spoločnosti ale všetci sa tiež dúfam zhodneme v tom, že tie obmedzenia musia mať svoj limit, že práva jednotlivcov sú aj v čase krízy iba obmedzené, nie negované. Kde presne nakreslíme túto hranicu, či je, čo je ešte rozumné obmedzenie a čo už začína byť šikanou, myslím si, že to o nás ako spoločnosti vypovedá asi ešte viac ak ochrana práv v čase pokoja a mieru, pretože práve v čase krízy, keď často niet plánu, ktorého sa môžeme držať s odhalí naša ozajstná povaha a charakter.
Pani verejná ochrankyňa práv, váš úrad a vy osobne hráte kľúčovú úlohu pri tomto rozhodovaní, práve pri hľadaní tej zdravej hranice a chcem vám poďakovať, že ste sa tejto úlohy zhostili dôstojne a efektívne. Dovoľte mi vyzdvihnúť popri tých výsledkoch, ktoré ste už spomínali aj napríklad váš úspech pri zabezpečení kontaktov rodičov s predčasne narodenými deťmi počas pandémie. Či zabezpečenie prarodičov sprevádzať rodičku pri pôrode. Možno malé veci, ale pre tých ľudí, ktorých sa to týka veľmi,. veľmi dôležité. A dovoľte mi tiež uistiť vás, že sme vás počúvali pozorne, keď ste hovorili o potrebe dopracovať právnu úpravu v otázkach napríklad tej citlivej témy karantény. Tých porušení práv pri realizácií napríklad tej spomínanej karantény, by samozrejme bolo bývalo menej, keby sme neboli ako vláda na všetkých úrovniach o tej štátnej po tú regionálnu toľko improvizovali. To je samozrejme odkaz na inú diskusiu ktorú sme mali v tomto pléne tento týždeň a aj pred tým a o zlyhaní krízového systému krízového riadenia štátu.
===== keby sme neboli ako vláda na všetkých úrovniach od tej štátnej po tú regionálnu toľko improvizovali. To je samozrejme odkaz na inú diskusiu, ktorú sme mali v tomto pléne tento týždeň a aj predtým o zlyhaní krízového systému, systému krízového riadenia štátu. Táto pandémia skutočne odhalila priam fatálnu absenciu plánov, scenárov, fungujúcich inštitúcií či návykov ako konať v čase krízy a pandémie, pretože sme, samozrejme, tie krízové stavy hriešne málo nacvičovali. Niečo, čo naplno odhalila pandémia, ale niečo tí z nás, ktorí sa týmto témam venujú a ja ako bývalý veľvyslanec pri NATO sme zažívali už roky a roky.
Mňa teší a to, ako opozičný poslanec pochválim vládu. Mňa teší, že vláda si dala do nového, aj do starého Programového vyhlásenia oprášiť a postaviť nový fungujúci systém riadenia kríz, rozchodiť Bezpečnostnú radu štátu, dopísať krízové a plány a začať ich poctivo precvičovať. Podotýkam však, a tu sa vracia k osobe a úradu pani verejnej ochrankyne práv, že už pri písaní alebo oprašovaní týchto plánov treba myslieť na ochranu práv jednotlivcov. Preto vyzývam vládu, aby to tímu, ktorý ten systém krízového riadenia bude prepisovať, zaradili už od začiatku aj verejnú ochrankyňu práv. A dúfam, pani ombudsmanka, že im poskytnete vašu súčinnosť. Pointa je jednoduchá. Myslím, že si rozumieme, aby sme pri budúcej ochrane, pri budúcej kríze nielen menej improvizovali, ale aby aj tie plány, scenáre, cvičenia, ktorými sa do budúcna snáď budeme riadiť popri ochrany zdravia spoločnosti ako takej už od piky mysleli aj na práva jednotlivcov. Vďaka.
7. 5. 2021 9:53:26 - 9:56:47 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vďaka pán predsedajúci. Pani verejné ochrankyňa práv, kolegyne, kolegovia, než sa dostanem dnes k predloženej správe dovoľte mi začať trošku zoširoka. Všetci myslím rozumieme tomu, že v čase krízy a pandémie obzvlášť budú práva jednotlivcov obmedzené v mene ochrany zdravia spoločnosti ale všetci sa tiež dúfam zhodneme v tom, že tie obmedzenia musia mať svoj limit, že práva jednotlivcov sú aj v čase krízy iba obmedzené, nie negované. Kde presne nakreslíme túto hranicu, či je, čo je ešte rozumné obmedzenie a čo už začína byť šikanou, myslím si, že to o nás ako spoločnosti vypovedá asi ešte viac ak ochrana práv v čase pokoja a mieru, pretože práve v čase krízy, keď často niet plánu, ktorého sa môžeme držať s odhalí naša ozajstná povaha a charakter.
Pani verejná ochrankyňa práv, váš úrad a vy osobne hráte kľúčovú úlohu pri tomto rozhodovaní, práve pri hľadaní tej zdravej hranice a chcem vám poďakovať, že ste sa tejto úlohy zhostili dôstojne a efektívne. Dovoľte mi vyzdvihnúť popri tých výsledkoch, ktoré ste už spomínali aj napríklad váš úspech pri zabezpečení kontaktov rodičov s predčasne narodenými deťmi počas pandémie. Či zabezpečenie prarodičov sprevádzať rodičku pri pôrode. Možno malé veci, ale pre tých ľudí, ktorých sa to týka veľmi,. veľmi dôležité. A dovoľte mi tiež uistiť vás, že sme vás počúvali pozorne, keď ste hovorili o potrebe dopracovať právnu úpravu v otázkach napríklad tej citlivej témy karantény. Tých porušení práv pri realizácií napríklad tej spomínanej karantény, by samozrejme bolo bývalo menej, keby sme neboli ako vláda na všetkých úrovniach o tej štátnej po tú regionálnu toľko improvizovali. To je samozrejme odkaz na inú diskusiu ktorú sme mali v tomto pléne tento týždeň a aj pred tým a o zlyhaní krízového systému krízového riadenia štátu.
===== keby sme neboli ako vláda na všetkých úrovniach od tej štátnej po tú regionálnu toľko improvizovali. To je samozrejme odkaz na inú diskusiu, ktorú sme mali v tomto pléne tento týždeň a aj predtým o zlyhaní krízového systému, systému krízového riadenia štátu. Táto pandémia skutočne odhalila priam fatálnu absenciu plánov, scenárov, fungujúcich inštitúcií či návykov ako konať v čase krízy a pandémie, pretože sme, samozrejme, tie krízové stavy hriešne málo nacvičovali. Niečo, čo naplno odhalila pandémia, ale niečo tí z nás, ktorí sa týmto témam venujú a ja ako bývalý veľvyslanec pri NATO sme zažívali už roky a roky.
Mňa teší a to, ako opozičný poslanec pochválim vládu. Mňa teší, že vláda si dala do nového, aj do starého Programového vyhlásenia oprášiť a postaviť nový fungujúci systém riadenia kríz, rozchodiť Bezpečnostnú radu štátu, dopísať krízové a plány a začať ich poctivo precvičovať. Podotýkam však, a tu sa vracia k osobe a úradu pani verejnej ochrankyne práv, že už pri písaní alebo oprašovaní týchto plánov treba myslieť na ochranu práv jednotlivcov. Preto vyzývam vládu, aby to tímu, ktorý ten systém krízového riadenia bude prepisovať, zaradili už od začiatku aj verejnú ochrankyňu práv. A dúfam, pani ombudsmanka, že im poskytnete vašu súčinnosť. Pointa je jednoduchá. Myslím, že si rozumieme, aby sme pri budúcej ochrane, pri budúcej kríze nielen menej improvizovali, ale aby aj tie plány, scenáre, cvičenia, ktorými sa do budúcna snáď budeme riadiť popri ochrany zdravia spoločnosti ako takej už od piky mysleli aj na práva jednotlivcov. Vďaka.
7. 5. 2021 9:53:26 - 9:56:47 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vďaka pán predsedajúci. Pani verejné ochrankyňa práv, kolegyne, kolegovia, než sa dostanem dnes k predloženej správe dovoľte mi začať trošku zoširoka. Všetci myslím rozumieme tomu, že v čase krízy a pandémie obzvlášť budú práva jednotlivcov obmedzené v mene ochrany zdravia spoločnosti ale všetci sa tiež dúfam zhodneme v tom, že tie obmedzenia musia mať svoj limit, že práva jednotlivcov sú aj v čase krízy iba obmedzené, nie negované. Kde presne nakreslíme túto hranicu, či je, čo je ešte rozumné obmedzenie a čo už začína byť šikanou, myslím si, že to o nás ako spoločnosti vypovedá asi ešte viac ak ochrana práv v čase pokoja a mieru, pretože práve v čase krízy, keď často niet plánu, ktorého sa môžeme držať s odhalí naša ozajstná povaha a charakter.
Pani verejná ochrankyňa práv, váš úrad a vy osobne hráte kľúčovú úlohu pri tomto rozhodovaní, práve pri hľadaní tej zdravej hranice a chcem vám poďakovať, že ste sa tejto úlohy zhostili dôstojne a efektívne. Dovoľte mi vyzdvihnúť popri tých výsledkoch, ktoré ste už spomínali aj napríklad váš úspech pri zabezpečení kontaktov rodičov s predčasne narodenými deťmi počas pandémie. Či zabezpečenie prarodičov sprevádzať rodičku pri pôrode. Možno malé veci, ale pre tých ľudí, ktorých sa to týka veľmi,. veľmi dôležité. A dovoľte mi tiež uistiť vás, že sme vás počúvali pozorne, keď ste hovorili o potrebe dopracovať právnu úpravu v otázkach napríklad tej citlivej témy karantény. Tých porušení práv pri realizácií napríklad tej spomínanej karantény, by samozrejme bolo bývalo menej, keby sme neboli ako vláda na všetkých úrovniach o tej štátnej po tú regionálnu toľko improvizovali. To je samozrejme odkaz na inú diskusiu ktorú sme mali v tomto pléne tento týždeň a aj pred tým a o zlyhaní krízového systému krízového riadenia štátu.
===== keby sme neboli ako vláda na všetkých úrovniach od tej štátnej po tú regionálnu toľko improvizovali. To je samozrejme odkaz na inú diskusiu, ktorú sme mali v tomto pléne tento týždeň a aj predtým o zlyhaní krízového systému, systému krízového riadenia štátu. Táto pandémia skutočne odhalila priam fatálnu absenciu plánov, scenárov, fungujúcich inštitúcií či návykov ako konať v čase krízy a pandémie, pretože sme, samozrejme, tie krízové stavy hriešne málo nacvičovali. Niečo, čo naplno odhalila pandémia, ale niečo tí z nás, ktorí sa týmto témam venujú a ja ako bývalý veľvyslanec pri NATO sme zažívali už roky a roky.
Mňa teší a to, ako opozičný poslanec pochválim vládu. Mňa teší, že vláda si dala do nového, aj do starého Programového vyhlásenia oprášiť a postaviť nový fungujúci systém riadenia kríz, rozchodiť Bezpečnostnú radu štátu, dopísať krízové a plány a začať ich poctivo precvičovať. Podotýkam však, a tu sa vracia k osobe a úradu pani verejnej ochrankyne práv, že už pri písaní alebo oprašovaní týchto plánov treba myslieť na ochranu práv jednotlivcov. Preto vyzývam vládu, aby to tímu, ktorý ten systém krízového riadenia bude prepisovať, zaradili už od začiatku aj verejnú ochrankyňu práv. A dúfam, pani ombudsmanka, že im poskytnete vašu súčinnosť. Pointa je jednoduchá. Myslím, že si rozumieme, aby sme pri budúcej ochrane, pri budúcej kríze nielen menej improvizovali, ale aby aj tie plány, scenáre, cvičenia, ktorými sa do budúcna snáď budeme riadiť popri ochrany zdravia spoločnosti ako takej už od piky mysleli aj na práva jednotlivcov. Vďaka.
6. 5. 2021 15:16:07 - 15:18:07 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Vďaka, pán predsedajúci. Nechcem byť a priori negatívny. Hľadám aj pozitíva. Ten zákon by bol dával logiku, keby ste hneď na začiatku neboli bývali zaradili výhybku. Popísali ste Európsku úniu ako cudziu moc. Áno, v prípade, že EÚ bolo cudzia moc by bolo nelogické, aby sme boli riadení jej právom. Ja podotýkam, že Európska únia nie je cudzia moc. Je to spolok, ktorého plnoplatnou súčasťou sme aj my. Čo ste potom, mimochodom, naznačili v druhej časti svojho príhovoru, čím ste protirečili v prvej časti svojho príhovoru, kde ste ju označili za cudziu moc. Európska únia cudzou mocou nie je. Je to spolok, v ktorom sa my podielame na rozhodovaní rovnako ako iné členské krajiny. Preto je úplne logické, že rozhodnutiam, pod ktoré sa aj my podpíšeme, ktoré aj my prijmeme v Bruseli by nám mali viazať. Veď predsa to dáva úplný zmysel, že niečo, čo my takisto odsúhlasíme, že sa tým aj riadime. Súčasné nariadenia alebo súčasný systém je to čo dáva logiku a nie to vydanie alebo ten smer, tá zmena, ktorú navrhujete. Dodám tiež opäť, že sám priznávate v tej druhej časti toho príhovoru, že EÚ nie je cudzia moc, že vlastne v nej spolupodieľame na rozhodovaní. A keďže vám nevychádzalo, aby som to uviedol do logiky, pomohli ste si k tomu výsledku, že v EÚ, že reálne nemáme žiadnu moc alebo právomoc prekrútením rozhodovacieho procesu v EÚ. Nie, parlament nie je ten hlavný ani jediný rozhodovací proces. O zákonoch v EÚ sa rozhoduje v tzv. trialógu medzi Komisiou, Radou a Parlamentom. Pripomínam, že aj v Komisii, aj v Rade platí unaminita, teda platí, že každých, všetkých 27 krajín má svojho zástupca. Áno, veľa, o veľa zákonoch sa dnes rozhoduje na základe kvalifikovanej väčšiny, ale zďaleka naplatí, že máme ten 4-percentý hlas aký ste popísali v dvoch z troch kľúčových mechanizmov. Máme jeden hlas z 27 ako každá iná krajina.
3. 5. 2021 17:32:38 - 17:34:36 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
151.
Vďaka, vďaka. Pán poslanec Pročko Jozef, nezaradil, ale priznám, že je to osamelý džob byť poslancom ktorý nie je ani exsmerákom a ani, ani tuto sprava, takže ale ďakujem za tie slová.
Nebudem komentovať všetkých tých, ktorí spomínali alebo potvrdili tie príklady, čo som spomínal, lebo by som zabíjal váš čas.
Nebudem komentovať pána Mizíka, lebo opäť raz dokázal, že je síce duchom prítomný ale..., pardon, telom prítomný alebo duchom niekde inde, lebo on, je úplne jedno, čo vlastne poviete, on si vždy ide svoje a bez ohľadu na to, či ste vlastne spomenuli, alebo nie. Takže to hovorím len veľmi krátko k..., aj k bodom, ktoré spomenulo pár ľudí, či pán poslanec Kmec, či pán poslanec Faič, o tom krízovom riadení štátu. Odznelo to, že ono to ani nemohlo dopadnúť inak, ako to dopadlo pod Igorom Matovičom.
Budem posledný, ktorý bude obhajovať Igora Matoviča. Viete dobre, že som odišiel z koalície kvôli nezhodám s ním, ale moja pointa je presne, že ten systém musí byť nastavený tak, aby fungoval viac-menej skoro bez ohľadu na to, kto je pri moci. Aby to, či je to Igor Matovič, Iveta Radičová či Santa Klaus, úplne jedno, keby mal tú podporu silného tímu v podobe Bezpečnostnej rady, v podobe profíkov, ktorí vedia, ako fungujú zhruba v reakcie na zdravotné krízy, ktorí vedia, ako fungujú zhruba reakcie na živelné krízy, ktorí vedia zhruba, ako fungujú reakcie na civilný nepokoj, ktorí vedia, čo robiť v prípade nejakej externej hrozby vojenského typu, toto nie je niečo, čo by sme mali opäť, že by sme mali vynachádzať alebo znovu vynaliezať Rubikovu kocku v deň krízy alebo ešte najhoršie v deň D+1.
Na toto všetko sú mechanizmy, na to všetko, áno, boli plány. Odznelo tu správne sprava, že tuto mali sme niekedy mechanizmy, ktoré ako-tak fungovali. Povedzme si na rovinu, žili sme v posledných niekoľko dekád s tým, že už sa nám nikdy nič zlého nestane. Táto kríza ukázala, že to tak nie je. Potrebujeme ten nádych, ten reflex, že sme v čase krízy pripravení a nezačíname improvizovať, znovu obnoviť, k tomu bude smerovať aj moje úsilie v tomto parlamente.
Vďaka.
3. 5. 2021 17:11:45 - 17:22:12 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
133.
Dámy a páni, máme pred sebou dokument v programovom vyhlásení vlády, ktorý napriek tomu všetkému, čo sme si za tie dva dni vypočuli, nie je vôbec zlý. Má ale tri hlavné problémy. (Ruch v sále, zaznievanie gongu a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurečník, Milan, podpredseda NR SR
134.
Páni poslanci, prosím, kľud v sále. Tých, ktorých to nezaujíma, prosím, odíďte a nechajte rečníka rozprávať. Ďakujem.
Nech sa páči, pán poslanec.

Valášek, Tomáš, poslanec NR SR
135.
Vďaka, pán predsedajúci. K tým trom hlavným problémom. Po prvé vláda mala šancu napraviť chyby, ktoré urobila už v tej prvej verzii pred rokom, ale neurobila tak.
Po druhé vláda mala príležitosť prepísať ho tak, aby odrážal aj najhoršiu zdravotnícku krízu za posledné storočie, ktorá bola v čase písania prvej verzie v samých začiatkoch, ale nevyužila ju.
A vláda tiež mala po tretie možnosť dokázať nám, že to myslí so slovami v programovom vyhlásení, či starom, či novom, vážne, ale nepodarilo sa jej. Dovoľte mi vysvetliť.
Málokto z nás dostane v živote šancu na nový začiatok, táto vláda ju dostala, nechala si však ujsť šancu napraviť veci, ktoré - úprimne - sa nemali dostať ani do prvého programového vyhlásenia spred vyše roka, v prípade tam mali byť, ale chýbali. Sem patrí záväzok s presnými číslami, znížiť emisie skleníkových plynov. Tri zo štyroch vládnych strán sľúbili voličom škrty až vo výške 65 % oproti úrovni z roku 1990. To, žiaľ, už krátko po voľbách porušili, ale náš oficiálny cieľ, tak ako ho razíme na pôde EÚ, je 50-percentný, 55-percentný škrt. Ani tento nový cieľ však nenájdete v novom programovom vyhlásení. Hanbíme sa za tieto znížené ambície? Či sme si nie istí, že vďaka koaličným rozdielom budeme vedieť splniť to, k čomu sme sa zaviazali?
Pozoruhodné je, tu sa dostávam k druhému bodu z úvodu, ako málo sa v tejto novej verzii odráža pandémia. Viac ako rok od prepuknutia najhoršej zdravotnej krízy za storočie a jednej z najhorších hospodárskych kríz, mimochodom, od nezávislosti, predkladá vláda programové vyhlásenie, ktoré je v podstate skoro rovnaké ako to spred roka. Jasne, pribudli odkazy na COVID, ale to je málo. Kríza odhalila systémové aj inštitucionálne problémy pri riadení štátu, zmenila prioritu verejných politík, ale málo z toho v novej verzii PVV nájdete.
Kultúra je pekný príklad. Po pandémii je zdevastovaná, neušlo sa jej nič z Plánu obnovy, lebo vraj na to pôjde z iných zdrojov. Chcem tomu veriť, ale zatiaľ je to tak, že žiadne nové zásadné investície sa nechystajú. V PVV nie je o tom ani slovo, ako sa doslova fatálne, alebo ako doslova fatálne postihli reštrikcii časti kreatívneho priemyslu, či o tom, že ho treba posilniť.
Toto nie je len o blahu našich duší, či o tom, aby sme mali večer čo robiť. Už dlhšie vieme, že len zváraním, montovaním či lakovaním áut sa večne ako krajina neuživíme, potrebujeme posilniť iné oblasti ekonomiky ako práve napríklad kreatívny priemysel. COVID nám poskytol aj dôvod, aj príležitosť len, žiaľ, ostala nevyužitá.
Nechcem len kritizovať, dovoľte jedno slovo pochvaly za zmenu, ktorá je vítaná a ktorá sa v dokumente objavuje a ktorá súvisí s COVID-om. Už v tom dokumente z roku 2020 bola taká skromná zmienka, kľudne sa dalo napísať aj vtedy viac, o potrebe zmeniť spôsob krízového riadenia štátu. Už sme sa o tom dnes trochu bavili, pán minister Naď to otvoril, poslanec Krúpa na to nadviazal, okrem iných. Ono je to tak trošku úradnícky žargón, krízové riadenie štátu, ale v podstate to znamená zhruba toľkoto: Vlády by nemali len pasívne čakať, kým príde nejaká pohroma typu COVID, a potom konať. Majú si dopredu budovať nielen poctivé hmotné rezervy, ale aj poctivé plány a poctivo ich precvičovať. Na toto všetko má byť normálne dlhodobo určený personál, ideálne pod Bezpečnostnou radou štátu.
My, čo sa tejto téme trochu venujeme, vieme už dlhšie, že tento systém nikdy nefungoval dobre a kríza jeho slabiny odhalila úplne naplno. Chýbali v kľúčových momentoch a na správnych miestach ľudia so správnymi skúsenosťami. Výsledkom bola často improvizácia, či už to spomínané nasadenie vojakov tam, kde mali niečo robiť civili. Zmätok panoval aj na najvyšších úrovniach vlády, vláda aj vytvorila a následne zrušila permanentný krízový štáb. Takto to nemôže fungovať, ale tie zlyhania boli už tak do očí bijúce, že aby sa vláda poučila krízou, a v programovom vyhlásení hovorí o potrebe zapracovať poznatky z boja proti pandémii a systém krízového riadenia riadne prekopať, čo, myslím, každý z nás, ktorý tému sleduje, len víta. Budem vláde veľmi držať palce, lebo, a tu sa dostávam k tej tretej téme z úvodu, je veľa dobrých nápadov ako tento aj iné, aj v starom, aj v novom programovom vyhlásení, ktoré však zjavne nikoho nezaujímajú, lebo sa veselo porušujú.
Je tam napr. taká klauzula, spomenul ju poslanec Kmec dnes ráno, akože sa k zahraničnej politike Slovenska bude pristupovať spôsobom, ktorý je zodpovedný a že z krajiny urobíme predvídateľného partnera v očiach našich spojencov. Nuž, to sa nie celkom podarilo. Pointou tejto klauzuly bolo zabrániť tomu, aby sa opakovalo to, čo sa dialo za predošlé vlády, kedy minister zahraničných vecí v Bruseli hlasoval a hlasoval správne, podotýkam, za sankcie voči predstaviteľom ruskej vlády, kvôli agresii na Ukrajine a doslova v ten istý mesiac, ak nie v ten istý týždeň, bol vtedajší predseda parlamentu v Moskve robiť si selfíčka s tými istými ľuďmi doslova, na ktorých práve aj Slovensko uvalilo sankcie. Každý, kto k zahraničnej politike trošku pričuchol, vám povie, že takto sa to nedá robiť, lebo ak na Slovensku nevie ľavá ruka, čo robí pravá v diplomacii a v zahraničnej politike, tak nás iní v Európe nebudú brať vážne, ak budeme chcieť niečo presadiť či niečo zablokovať. Preto som túto klauzulu o potrebe konsenzu a jednoty rád podporil už pred rokom. Čo sa však stalo? Koalícii sa podarilo vlastný záväzok nielen porušiť, ale v mnohom podliezť už aj tak SMER-om veľmi nízko nastavenú latku. Bolo to za tejto vlády, podotýkam, bohužiaľ, nie predošlej, keď sa asi prvýkrát od našej nezávislosti premiér postavil v medzinárodnom spore nie za vlastného ministra zahraničných vecí, ale za ministra cudzej krajiny.
Táto schizofrénia zahraničnej politiky, žiaľ, nie je vecou minulosti. Neskončila sa rekonštrukciou vlády, pretože pripomínam, že tie neslávne známe cesty do Moskvy či Budapešti sa obe odohrali už po výmene na premiérskej stoličke. Preto aj slová v programovom vyhlásení, že vláda sa bude usilovať, citujem, "o ďalšie posilnenie zahraničnopolitického konsenzu, vyznievajú tak trošku orwellovsky, priam smiešne, pretože asi s výnimkou človeka, ktorý ich písal, nikto na Slovensku žiadne posilnenie konsenzu či vylepšenie nezaregistroval, skôr naopak.
Ak sme v otázke zahraničnopolitického konsenzu zaradili spiatočku, v inej dôležitej téme, sme tak trošku zaseknutí v neutrále. Vláda si ešte pred rokom dala záväzok, že bude posilňovať vlastníctvo európskych tém na jednotlivých ministerstvách", koniec citátu. Opakujem, vlastníctvo európskych tém na jednotlivých ministerstvách. Opäť znie to ako jeden z takých úradníckych žargónov, ide však o super dôležitú vec, kde je pokrok minimálny a kde nás, bohužiaľ, naša nečinnosť stojí milióny. Ako to? Žiaľ, hoci v sobotu sme oslávili už 17. výročie vstupu do EÚ, drvivá väčšina našich ministerstiev si stále žije, ako keby rok 2004 nikdy nebol a nestal sa. Európske témy, bohužiaľ, sú stále niečo, čo sa berie tak trošku ako povinná jazda. Keď treba ísť na ministerské zasadnutie v Bruseli, tak sa ministri v lietadle prečítajú, čo sa asi od nich očakáva, a tým to často začína aj končí. Nuž a tak sa nám stáva, že prichádzame o relatívne veľké peniaze.
Ako som upozornil s mojimi kolegami z Progresívneho Slovenska minulý týždeň, sme jedinou členskou krajinou Európskej únie, jedinou z 27, podotýkam, kam Európska komisia aktuálne neplánuje investovať ani jedno euro v rámci nového fondu na posilnenie zdravotníckych firiem. Komisia vydala takú šikovnú mapu, ktorú by som vám ukázal, len, žiaľ, predošlý šéf parlamentu nám zakázal audiovizuálne prostriedky a na tej mape je Slovensko doslova bielym miestom. Všetci ostatní majú pekne farebne vyznačené, aké typy priemyslu majú, ktoré vedia ponúknuť a kam by tá investícia, kam by tá komisia mohla zainvestovať, len Slovensko je doslova bielym miestom na mape, nič, nula ani jedna firma.
To samozrejme vôbec nezodpovedá realite. Máme firmy, ktoré vyrábajú či špičkové testy na COVID, či striekačky, ktoré odporúčajú priamo najväčší výrobcovia vakcín. Donedávna sme vedeli vyrábať aj vakcíny, kľudne by sme mohli aj v budúcnosti, len sa o tom v Bruseli nevie, pretože zlyháva či komunikácia medzi slovenskou vládou a EÚ, či medzi zodpovednými ministerstvami, či medzi vládou a firmami.
Dovolím si tvrdiť, že toto by sa nebolo stalo, keby si všetky ministerstvá zobrali tú európsku agendu k srdcu, keby vedeli, čo sa v ich agende, v ich rezorte, v danom momente na európskej pôde deje, takéto príležitosti by nám neunikali. To nemôže fungovať iba tak, že sa reálne európskou agendou zaoberá iba ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Európa nie je zahraničie, tam sa robia rozhodnutia v Bruseli, o väčšine legislatívy, ktorá k nám príde potom do NR SR, tam sa robia veľké rozhodnutia o peniazoch, ktoré k nám prídu, ktoré k nám, pardon, neprídu samé, ak o ne relevantné ministerstvá nezabojujú. Toto všetko si zjavne koaličné strany uvedomujú, aj preto, myslím, ten odkaz, citujem opäť, "posilnení vlastníctva európskych tém", koniec citátu, na všetkých ministerstvách.
Len to tak trochu vyzerá, že ministerstvo zahraničných vecí, ktoré tam ten odkaz dalo, je, žiaľ, asi jediným, ktoré ho čítalo.
Takže prosím vládu v mene nás všetkých, ktorí nechcú, aby sme o európske zdroje prichádzali, aby nás tieto príležitosti obchádzali, aby sa k Európskej únii správali tak, ako sa na 17-ročného člena aj sluší a patrí. Únia patrí aj nám, je naším životným priestorom a pristupujme k nej, prosím, s patričnou, s patričnou vážnosťou.
Vďaka.
31. 3. 2021 18:16:25 - 18:16:55 25. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní - 31.03.2021 Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Pán predsedajúci, ja vám nielen rozumiem, ale ja dokonca s vašim právnym postojom súhlasím. Tí vnímavejší určite pochopili môj procedurálny návrh ako nekonvenčnú formu kritiky rozhodnutia, ktoré sme prijali o 11.10, o ktorom si myslím, že nebolo prijaté legálne. Len sa vás chcem spýtať, že len sa vás chcem spýtať, že ako ste, ako sa vysporiadate s tým, že platí jedna sada pravidiel o 11.10 doobeda a iná sada pravidiel pre doslova ten istý návrh zákona 18.16 poobede. Vďaka.
31. 3. 2021 18:11:21 - 18:12:21 25. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní - 31.03.2021 Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Vďaka, pán predsedajúci. Vzhľadom na to, že v najbližších dňoch bude na Slovensku pekné počasie, vzhľadom na to, že sme dnes doobeda vyzvali vládu, aby povolila konanie bohoslužieb vonku pri dodržaní minimálnych odstupov a epidemických opatrení ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás ešte na svoje miesta, ešte budú hlasovania.

Valášek, Tomáš, poslanec NR SR
... a vzhľadom na to, a vzhľadom na to, že nie je pre pokoj spoločnosti dobré, aby sa opatrenia uvoľňovali pre jednu časť obyvateľstva, ale nie pre inú, tak vás chcem poprosiť, aby ste dali hlasovať o tom, citujem, že Národná rada Slovenskej republiky vyzýva vládu Slovenskej republiky na urýchlené prijatie, urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých bude možno rekreačne športovať v exteriéri aspoň do počte do šesť osôb na športovisku a otvorí terasy reštaurácií a iných podnikov samozrejme pri dodržiavaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení. Koniec citátu. Text výzvy bol obsiahnutý v tomto procedurálnom návrhu, ktorého písomnú formu som odovzdal, pán predsedajúci, pred vyše hodinou, preto prosím, aby ste môjmu návrhu dali hlasovať. Ďakujem pekne.
30. 3. 2021 16:49:30 - 16:51:20 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
119.
Vďaka, pán predsedajúci. Dovoľte mi podporiť veľmi krátko pozmeňovací návrh poslankyne Marcinkovej, tak ako ho práve predniesla. Ja viem, o tom stave klimatickej núdze je ľahké byť taký cynický a skeptický, odznelo to tu už dnes párkrát, že je to len taká prázdna fráza bez nejakého legálneho odôvodnenia alebo významu. Papier znesie všetko.
Ale treba povedať niečo, čo odznelo, a prepáčte, ak sa opakujem, povedal som to už minulý týždeň, ale je to tak, že tieto slová majú svoj význam v tom, ako funguje vládna mašinéria, proste v byrokracii je to tak, že pokiaľ niečo nie je vo vláde jasne označené ako priorita, tak sa tomu jednoducho nevenuje pozornosť, hýbe sa to pomaly alebo vôbec, pretože čas je obmedzený, ľudí je vždy málo. Čiže vyhlásenie stavu klimatickej núdze má svoj byrokratický, úradnícky význam, je to jasná deklarácia, že sa tomu ľudia musia venovať a musia tomu venovať svoj obmedzený čas.
Má aj druhý význam a to ten, že zastavenie zmeny klímy nebude zadarmo. Vyžiada si peniaze aj zmeny v tom, ako sa prepravujeme či ako bývame. A to vyhlásenie stavu klimatickej núdze je signál ministrom a úradníkom či ministerkám a úradníčkam, že keď si treba vybrať, kde pridať, kde ubrať peniazmi a inak, tak treba vždy pridať na tej strane, ktorá prispieva najpriamejším spôsobom k spomaľovaniu zmeny klímy.
Opäť, ak klíma nie je pomenovaná ako priorita, veľmi ľahko sa bude dať každý návrh na procedurálny, legislatívny či iný krok tejto veci odbiť tým tradičným: „Bolo by to síce pekné, ale stojí to za to?“ Počuli sme to dnes, počuli sme to opakovane.
Čiže, kolegyňa Marcinková, úplný súhlas s tým stavom klimatickej núdze, ja si myslím, že to má silný význam v tom kontexte toho, ako vláda funguje, z mojej vlastnej skúsenosti práve bez takéhoto jasného stanovenia klimatickej núdze ako priority pokrok jednoducho nebude tak rýchly, ako by mal byť.
Vďaka za ten návrh, má moju podporu.
30. 3. 2021 16:17:11 - 16:18:38 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Len krátko chcem poďakovať kolegovi Kollárovi Mirovi a vlastne cez neho únii. A len na dôkaz toho, že, že ten, to konanie alebo tie kroky Únie miest majú význam. Jeden príklad na ilustráciu.
Ešte si presne pamätám, mal som tú česť krátko po tom, čo sa prezident Trump rozhodol stiahnuť Spojené štáty z tej dohody o parížskej..., Parížskej dohody o klimatickej zmene. Mal som tú česť hostiť na jednom podujatí na jednej diskusii bývalého ministra zahraničných vecí, teraz en voyage špeciálneho vyslanca pre klimatické zmeny Johna Kerryho a presne si pamätám, keď sa ho spýtali, že čo, čo vlastne znamená, že Amerika teraz nebude súčasťou klimatickej dohody, čo to v praxi znamená, on povedal: „Nič moc.“ Práve preto, lebo bez ohľadu na to, čo robí centrálna vláda, 35 z 50 štátov má tak prísne emisné kontroly, že vlastne tá federálna centrálna vláda tak zásadne negatívne vec neovplyvní.
Spomínam to preto, lebo to, čo robí Únia miest Slovenska, je dôležité, na tej regionálnej úrovni vedia mestá, vedia kraje suplovať ten, ten alebo tú absenciu krokov na centrálnej úrovni. Tam, kde vláda koná pomaly, vedia veci urýchliť v lepšom, tam, kde vláda koná, ale dá sa ísť rýchlejšie. Som rád, že únia nezaháľa a že v tejto veci zobrali skutočne, ako sa hovorí, klimatická zmena nepočká.
Takže ďakujem za tú iniciatívu, a nielen tebe osobne, ale hlavne Únii miest.
30. 3. 2021 15:59:41 - 16:01:41 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Vďaka. Pán poslanec Kazda, ako je normálne, že inteligentní ľudia sa nezhodnú v tejto veci, ale chcel som podobne ako pán poslanec Szőllős zdvorilo nesúhlasiť s tou tézou, že je to proste že konzervatívna téza alebo konzervatívna verzus liberálna či progresívna vízia zelenej politiky. Schválne som si vyhľadal, čo hovorí presne Európska ľudová strana, jedna z tých konzervatívnych strán, ktoré ste citovali vo svojom prejave, a hovorí úplne jasne o alarmujúcich dôkazoch veľmi znepokojujúceho otepľovania, hovorí o dramatickom dopade na veci ako migrácia a tak ďalej. Podporila Európska ľudová strana explicitne v roku 2019 to, aby sa do roku 2030 skrátili tie emisie až na o 50 %. Čiže je to sprísnenie, ktoré navrhla nakoniec tiež konzervatívna Ursula von der Leyen, šéfka Európskej komisie.
Áno, máte pravdu, Európska ľudová strana nepodporila stav vyhlásenia klimatickej núdze, lepšie resp. málo jej europoslancov tak urobili. Ale takisto by väčšina poslancov Európskej ľudovej strany nesúhlasila s vaším popisom klimatickej núdze alebo, alebo z klimatického stavu ako tak, že falošná hystéria. Prepáčte, ak vás necitujem presne.
Takže pozor, toto nie je konzervatívna verzus liberálna otázka. Myslím si, že väčšina ľudí ktorí si to riadne naštudovali, zdieľajú ten pocit znepokojenia.
A ja rozumiem tomu, dovoľte ešte v krátkosti jeden bod, ja rozumiem tomu, že, že ekonomika nemôže ísť bokom, veď niečo nás, preboha, musí živiť. A áno, všetci súdni ľudia sa zhodnú v tom, že, že tie opatrenia, ktoré prijímame, musia nejakým spôsobom garantovať aj ekonomický rast. Ale veď na to sme mysleli. Ten, tá, to riziko, že tie zahraničné firmy by mohli prevalcovať európske, pokiaľ európske sprísnia alebo Európska komisia sprísni emisné ciele, je už dávno premyslené, preto sa zavádza uhlíkové clo, presne ako spôsob kom..., vynútiť si kompenzáciu a nedovoliť, aby sa naplnil ten scenár, ktorý popisujete. Takže áno, súhlasím, že tá možnosť by tu teoreticky bola, ale na to sa myslelo, aj riešenie je na stole. Vieme súčasne aj znižovať emisie, aj udržať ekonomiku zdravú.
Ďakujem.
19. 3. 2021 13:57:42 - 13:59:10 25. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
165.
Vďaka, pán predsedajúci. Budem stručný. Náš čas sa chýli ku koncu. Takže jedna skôr taká mechanická poznámka.
Pán minister, veľká vďaka za, za vašu pomoc pri tom, že o tejto rezolúcii sa vôbec bavíme. Ja by som nebol plachý a neospravedlňoval som sa za to, že robíte tlak na vládu v tejto veci. Viete dobre ako skúsený úradík, že, že bez toho tlaku nič nejde. Skôr by som ešte trošku pridal v tom zmysle, že, áno, my sa tu môžme zísť každý rok a baviť sa o zmenách v klíme, ale reálne, pokiaľ nebude vláda robiť kroky A, B, C na pravidelnej báze, tak sa to zvrhne len na tú pre každoročnú diskusiu.
Takže skôr ako nemám praktické odporúčania, skôr ako návod na rozmýšľanie, čo všetko sa ešte dá v rámci vlády urobí pre to, aby táto téma nezapadla prachom, aby sme sa nevenovali len každoročne v marci. Viete si predstaviť, že by sme sa každý štvrťrok zišli normálne poctivo vo vláde ako kabinet osobitne k tejto téme, ako inak proste by sa dala ešte udržať na tej agende. Pretože ako dobre viete aj z vlastnej skúsenosti, proste ak niečo nie je prioritou, ak sa k tomu nevraciame pravidelne, ak nie je jasný signál od vás, od premiéra, premiérky, ktokoľvek to je, či bude, že, že toto musí byť niečo, čomu ministri a ministerky venujú svoj obmedzený čas, tak sa proste nič nepohne.
Dobre viete, že vo vláde nie je aktívna opozícia, ale obyčajná inercia je často najväčším problémom. A čokoľvek sa dá urobiť pre to, aby tejto téme bola venovaná pravidelná pozornosť, bude nielen dobré, ale aj nevyhnutné pre ďalší pokrok.
Vďaka.
18. 3. 2021 11:06:33 - 11:06:49 25. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Vďaka pán predsedajúci. Len prosba o opravu. Včera vo veci parlamentnej tlače 429 som hlasoval proti, vykázalo ma, že som sa zdržal, tak len oprava. Poslanec Valášek hlasoval proti, tlač 429, vďaka.
17. 3. 2021 17:34:11 - 17:35:46 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Vďaka. Možno zaskočím pána predsedu Kéryho, ale ako jeden z tých politikov, ktorý sa občas vyjadrí kriticky na margo V4, poviem, že nemám žiadny problém so samotnou Vyšehradskou 4, dokonca nemám ani problém s touto rezolúciou, ale podotýkam, že je tam, veľmi mi tam chýba dôraz na niečo, čo som prekvapený trochu, že vám ušlo, a to je dôraz na slovenské záujmy. Keď sme sa bavili a veľmi dlho sme sa bavili pri formovaní tejto koalície, a tejto vlády o tom, ako uchopiť vyšehradskú spoluprácu najmä pri procese formovania európskych politík, inými slovami, do akej miery a ako úzko spolupracovať s nimi v Bruseli, tak odzneli dve veľmi dôležité vety, ktoré sa v tejto rezolúcii neobjavujú, čo je škoda. Čiže, samozrejme, podporíme spoluprácu s V4, samozrejme, že sme vďaka nim silnejší, ale nie, ak to ide na úkor záujmov Slovenskej republiky, a nie, ak to rozbíja jednotu EÚ, lebo povedzme si, že v tejto veci sú záujmy, občasné záujmy a také kroky Maďarska úplne iné ako tie Slovenskej republiky.
Preto dávam len na zváženie, ak je tu úprimný záujem aj o hlasy nad rámec opozície, tak je tu šanca na nejakej dohode, ale boli by sme veľmi radi, aby sa tam objavili tieto dve dôležité zmienky, opäť, že spolupráca s V4 pri formovaní európskej politiky áno, ale nie na úkor záujmov Slovenskej republiky, nie za cenu rozbíjania jednoty EÚ, čo, pevne verím, že je vec, na ktorej sa vieme zhodnúť všetci v tejto sále.
Vďaka.
26. 2. 2021 10:39:50 - 10:41:48 24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 434 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Vďaka. Tri body veľmi rýchle. Prečo nie sú v pláne obnovy veci alebo opatrenia, alebo peniaze na kopu iných vecí, cestovný ruch. Dôvod je jednoduchý. Plán obnovy nikdy nemal byť všeobjímajúci. Pripomínam, že má byť sústredený na štrukturálne reformy na postavenie sa, pripravenie sa slovenskej ekonomiky na ďalšiu dekádu. Budú naďalej k dispozícií tradičné eurofondy a veci, ktoré nie sú financované z plánu obnovy, budú financované buď z národných zdrojov, alebo tradičných eurofondov opäť, nikdy nebolo v hre ani nie je možné, aby plán obnovy bol všeobjímajúci.
Pozemkové reformy, poľnohospodárstvo. Ja úplne by som rád, že v pláne obnovy je jasne pomenovaná pozemková reforma ako jedna z priorít. Keď sa bavím s poľnohospodármi, prvá vec, čo mi povedia, prvá frustrácia je vždy tá strašná roztrieštenosť vlastníctva pôdy. Ten neporiadok v užívateľských vzťahoch a je jasné, že toto musí byť kľúč od prostredia v poľnohospodárstve a som rád, že plán obnovy sa tomu venuje, ja tu vidím priamy súvis medzi tými províziami plánu obnovy a tým, čo potrebujú poľnohospodári.
Posledná vec je 200 mil. pre NAKA, je to tu podsúvané, že je to, ako keby plán obnovy vlastne takým bol akože zámienkou na financovanie NAKA. Ja podotknem, že o všetkých hodnoteniach európskej komisie, Európska komisia jasne pomenúva problémy s vládou práva a s právnym štátom na Slovensku a s korupciou ako jeden zo základných blokov alebo problémov pri prosperite, alebo prekážok pri prosperite. Citujem tu priamo zo strany 6 správy Európskej komisie o slovenskej ekonomike. Jasné odporúčanie Európskej komisie bolo, že musím posilniť spôsob, akým sa na Slovensku vyšetruje a uzatvárajú prípady korupcie. Investícia do NAKA je úplne konzistentná s odporúčaniam Európskej komisie a pripomínam, že ak plán obnovy nebude konzistentný s odporúčaniami Európskej komisie, tak ho komisia neschváli.
Vďaka.
26. 2. 2021 10:01:11 - 10:03:11 24. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 434 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (ZA ĽUDÍ) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Vďaka, pán predsedajúci. Budem vecný, lebo v jednej veci súhlasím s tým, čo tu odznelo. Ten plán obnovy je skutočne historická taká medzigeneračná vec svojej povahy a tiež mi je ľúto, že tu nie je viac ľudí z koalície, pretože táto pandémia raz prejde inshallah, ako sa hovorí u nás v Trnave, a potom bude na zvyšok volebného obdobia tou, tou veľkou témou práve tých zhruba 20 reforiem, ktoré sú otvárané v pláne obnovy. Takže súhlasím, že si zaslúži potrebnú diskusiu, ale chcem uviesť dve veci na pravú mieru.
Sú v podstate, že dve témy alebo otázky, ktoré otvára opozícia, rozumiem. Jedna je, že či má byť viac diskusie o tomto pláne obnovy. Viete, že som ja sám hlasoval v minulosti za to, aby bola väčšia verejná diskusia, že v tomto súhlasím. Môžem potvrdiť, mal som viacero diskusií presne o potrebe väčšej verejnej a parlamentnej skrutiny tento plán obnovy s ministrom financií a máme prísľub, že príde do európskeho výboru. Takže je to úplne, v tomto má vláda úplne jasno. Plán obnovy musí prejsť parlamentom a začíname európskym výborom čoskoro. Toto dám bokom.
Druhá otázka je, či teraz nielenže mala byť nejaká diskusia v parlamente o pláne obnovy, čo bude, ale že či už sme teraz v rozpore s ústavným zákonom 397 a tu ako pán poslanec Fico alebo kolega Susko dobre vedia, situácia je nie je tak, ako presne popisujete. Samozrejme, že vláda ani koalícia neignorovala fakt, že skutočne bez akejkoľvek ďalšej akcie by bolo bývalo platilo uznesenie, ktoré predložil SMER 17. septembra. To, čo urobila koalícia, je, že využila odsek 2 čl. II toho istého ústavného zákona. Delegovala, samozrejme, právomoc vyjadriť sa k tomuto na výbore pre európske záležitosti, ktorý prijal uznesenie, preto, samozrejme, neplatí, že by sme boli viazaní uznesením SMER-u. Chcel som to len uviesť na pravú mieru, aby to nebolo vo vzduchu, že sme niečo ignorovali.

Deň v parlamente

<- ->