Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 6. 2022 14:25:00 - 14:40:19 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1063 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
.. súčasnej báze, lebo opäť pokiaľ by tie príjmy ľuďom reálne narástli a výdavky na bývanie by klesli pod tých 30 %. Nárok na tento príspevok na bývanie by tým zanikol myslíme si, že presne takáto adresná a hlavne dočasná forma pomoci je to, čo Slovenská republika aj občania potrebujú na to, aby sa vyrovnali s následkami inflácie a raketového nárastu cien energií bez toho, aby sme zaťažili ďalšie generácie dlhom, ktorý potom oni nebudú vedieť splácať. Vďaka za vašu pozornosť, som k dispozícii v prípade otázok a v prípade, že považujete tento návrh zákona za pozitívny. Ďakujem vopred aj za vašu podporu.
28. 6. 2022 14:10:00 - 14:25:20 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1054 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vďaka, pán predsedajúci. Milí kolegovia, stále sme bez kolegýň, kolegovia, odznelo to tu aj na tejto schôdzi niekoľkokrát, ale uvediem pár čísel, aby som ilustroval závažnosť chudoby, ktorú na Slovensku zažívame. V roku 2021 podľa posledných najnovších informácií, ktoré máme k dispozícii, bolo celkovo 12,3 % obyvateľov Slovenskej republiky ohrozených príjmovou chudobou. V dôsledku pandémie tieto čísla rastú. Na hranici chudoby tak žije, aby sme to uviedli nielen v percentách, ale v reálnych číslach 670 tisíc ľudí. Máločo ich tak kvári čím ďalej tým viac ako cenovo nedostupné bývanie. Som si vedomý, že bývanie nie je jediným problémom. Narastajú tie ceny či benzínu či nafty, samozrejme sú inými, je ich toho viacero čo si tu konkuruje, ale faktom je, že tá kombinácia zvýšenia hypotekárnych sadzieb alebo teda lepšie povedané úrokov, kombinácia raketového nárastu cien nehnuteľností na Slovensku, obzvlášť v Bratislave, ale zďaleka nielen v Bratislave. Plus samozrejme raketový nástup alebo nárast cien energií reálne hrozí, že posunie veľa z týchto ľudí, z tých 670 tisíc spomínaných ľudí, ktorí sú už momentálne na hranici chudoby pod túto hranicu. Naše zákony na nich celkom nezabudli. Máme tu jedno riešenie, ale je nedokonalé a zachytáva len veľmi malý zlomok z tých čísel, ktoré som spomenul. Áno, Slovenská republika v súčasnosti má príspevok na bývanie, preto som sa opravil v úvode a povedal som, že týmto návrhom zákona rozširujeme, nie zavádzame nový príspevok na bývanie. Ale ako tento súčasný príspevok funguje? Momentálne je naviazaný len a len na tých, ktorí už dosiahli stav hmotnej núdze a teda tých, ktorých príjem už teraz nedosahuje hranicu životného minima. Pripomínam, že životné minimum je dnes, ak žije tá osoba samostatne je len 218 eur mesačne, pre dospelú osobu s jedným dieťaťom je to zhruba 317 eur. Žiada sa dodať, že je to hriešne málo. Životné minimum na Slovenku ako podiel z priemerného príjmu klesá, klesá už dekády a všetci sa asi zhodneme, že za 317 eur na Slovensku sa nedá vyžiť. Tá reálna hranica by mala byť oveľa vyššia. Opäť príspevky na bývanie tak ako sú aktuálne nastavené sa týkajú len a len tých pod týmto životným minimom. Z toho dôvodu ho aktuálne poberá len zhruba 26 tisíc osôb. Myslíme si, že takto nastavený systém je chybou. Neodráža potreby desaťtisícov a možno státisícov ľudí, ktorí reálne sú na hranici toho, že im hrozí, že prídu strechu nad hlavou a tento príspevok im zásadným spôsobom nepomôže. Čo teda robíme? Náš návrh je veľmi jednoduchý. Nami navrhované riešenie je zaviesť určité percento a stanovili sme ho na 30 % celkového príjmu. To pravidlo je, pokiaľ budú vaše výdavky na bývanie a do toho bývania zahŕňame aj splácanie bytu v prípade, že ste si ten byt kúpili, rátame tam nájomné v prípade, že žijete v prenajatom byte a rátame tam, čo je super dôležité v kontexte debate o energii, ktorú sme tu mali doobeda a celý minulý týždeň, rátame tam samozrejme aj ceny energií. Ak tieto náklady sčítané presahujú 30 % vášho príjmu, štát by týchto, štát by to dorovnal do tých tridsiatich percent, aby to túto hranicu nikdy nepresiahlo. Sme si samozrejme a boli sme si samozrejme pri písaní tohto zákona dobre vedomí rizika zneužitia. Sú tu ľudia, ktorí majú obrovské príjmy a nič im nebráni v princípe zneužiť tento zákon na to, že by si kúpili ešte väčšie rezidencie, ešte väčšie vily. Preto zavádzame určitú nominálnu hranicu cez ktorú už potom zánik alebo pardon nárok na tento príspevok na bývanie zanikne. Čo si myslíme, že je úplne férové. V praxi by sa malo stať, že takto koncipovaný príspevok by podľa našich odhadov malo nárok poberať až zhruba 490 tisíc ľudí. Pripomínam, že aktuálne je to len zhruba tých 26 tisíc. Je to teda raketový nárast a myslíme si, že oveľa presnejšie, vernejšie a spravodlivejšie odráža reálnu potrebu a reálne potreby ľudí v regiónoch. Pýtate sa ma a možno sa zaujímate čo tento návrh bude stáť. Odpoveď je, bude to zhruba pätina a šestina nedávno schváleného príspevku na krúžkovné. To presné číslo závisí od toho koľko ľudí by využilo tento nový návrh zákona na to, aby sa napríklad posunuli z bytu, ktorý zdieľajú možno s rodičmi do vlastného bývania. Tak isto sú tu komunity, ktoré momentálne bývajú nelegálne v osadách a inde. Týmto návrhom zákona im dávame šancu zlegálniť svoj príjem, lebo by si ho už mohli dovoliť. Takže tie samotné prídavky a konečné náklady tohto zákona závisia na tom opäť koľko ľudí by ho využívalo, ktorí momentálne vlastné bývanie nemajú alebo si neprenajímajú. Ale pripomínam, že konečné výsledky výdavky boli zhruba pätina alebo šestina toho čo bolo nedávno rozdané na krúžky. Myslíme si, že táto forma pomoci, ktorá adresne a na dočasnej báze, lebo opäť, pokiaľ by príjmy ľudí reálne narástli a výdavky na bývanie by klesli pod tých tridsať percent, nárok na tento príspevok na bývanie by tým zanikol. Myslíme si, že presne takáto adresná a hlavne dočasná forma pomoci je to čo Slovenská republika a jej občania potrebujú na to, aby sa vyrovnali s následkami inflácie a raketovej...
=====
28. 6. 2022 14:10:00 - 14:25:20 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1054 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vďaka, pán predsedajúci. Urobím to podobne. Dovoľte mi v tomto štádiu len predstaviť čo je to čo predkladáme a potom formou vystúpenia v rozprave vysvetliť prečo to predkladáme. Takže zatiaľ len toľko, že cieľom predkladaného návrhu zákona je zavedenie novej štátnej sociálnej dávky, lepšie povedané rozšírenie už existujúcej sociálnej dávky na bývanie a pointou samozrejme je pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí s úhradou nákladov spojených s bývaním, ktoré, ako všetci vieme, všetci čo sme tu predpokladám niekde bývame, narastajú v poslednom čase astronomicky. Viac k tomu prečo tak robíme a ako presne to robíme mi dovoľte uviesť v samotnej rozprave do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý.
28. 6. 2022 14:10:00 - 14:25:19 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1054 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vďaka, pán predsedajúci a vďaka aj kolegovi Čepčekovi za ten postreh. Som si samozrejme vedomý vášho návrhu zákona. Tak isto viete, my ho predkladáme vlastne druhýkrát. Ale v tejto veci nesúťažíme a je veľa vecí na ktorých sa nezhodujeme, ale svedčí to aj o možno tej neférovosti súčasného nastavenia zákona, že v tejto veci predkladáme vlastne podobné návrhy. Len dodám to, že samozrejme my rozoznávame, že sú tu rozdiely v tých finančných nákladoch vdovy či vdovca v prípade, že ten vdovec či vdova má tri či štyri deti. Je úplne pochopiteľné, že potom je ten nárok na dôchodok v predčase alebo teda skorší nárok na dôchodok úplne oprávnený a odôvodnený. Náš jednoduchý postreh je, aj ľudia, aj vdovy či vdovci, ktorí nemali deti ešte stále prišli o toho vdovca. A ten súčasný stav je trošku drakonický v tom, že je to presne rok a potom vlastne do konca do riadneho dôchodkového veku sú v podstate bez toho extra príjmu. Utrpeli tým emocionálne a finančne tak isto ako, tou stratou, tak isto ako iní ľudia vdovci či vdovy, ktorí deti mali. Dokonca mohol by sa postaviť ten argument a nechcem ísť touto cestou. Takže tí, čo mali viacero detí dokonca majú v tom neskoršom veku potom aj logicky niekoho kto ich vie finančne podporiť. Ja rozhodne podporujem svojich preživších rodičov a myslím si, že je to tak správne. Ľudia ktorí umreli bez detí, samozrejme tieto možnosti nemajú. Aj preto sa nám zdá, že tento návrh zákona, ktorý sme predostreli, ktorý nakoniec je veľmi podobný vášmu je úplne oprávnený a dával by zmysel. Pevne verím, že to budú vidieť rovnako aj kolegovia a kolegyne z koalície. Vďaka.
28. 6. 2022 14:10:00 - 14:25:19 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1054 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
...ich mali viacero detí a cieľom nášho návrhu zákona je vrátiť do systému spravodlivosť čiastočne aspoň v tom, že aj ženy a muži, ktorí vychovali len jedno dieťa by mali od 55. roku svojho veku opätovný nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok a ženy a muži, ktorí nevychovali žiadne deti, teda sú bezdetné, by mali po ovdovení nárok na vdovský či vdovecký dôchodok od 57. roku svojho veku. Áno, ešte stále zohľadňujeme samozrejme tie rozdiely v počte detí. To čo meníme je, že etablujeme, že aj vdovci či vdovy bez detí, či s jedným dieťaťom by mali nárok na ten vdovský, opätovný nárok na vdovský či vdovecký už pred tým, než dosiahnu dôchodkový vek. Myslíme si a ten dôvod myslím je dosť zrejmý, že vdovci a vdovy, ktorí prišli o svojho partnera či partnerku trpia touto stratou rovnako ako tí, ktorí mali viacero detí, ale rozumiem tomu finančnému argumentu. Vdovec či vdova, ktorý má viacero detí o ktoré sa treba starať by mal byť samozrejme toto, tento fakt, tieto náklady, výdavky by mali byť zohľadnené samozrejme aj v tom vdovskom. Oni aj sú. Pripomínam, že našou pointou zákona nie je uprieť tým, ktorí mali viacero detí ich právo začať poberať vdovský opätovne pred dosiahnutím dôchodkového veku. Jednoducho rozširujeme toto právo aj na tých, ktorí dieťa nemali v čase ovdovenia alebo prípadne mali iba jedno dieťa. Samozrejme, že tento návrh zákona nediskriminuje. Myslíme pri tej právnej úprave na všetkých. Faktom je, že úprava sa pozitívne dotkne najmä žien. Je to tak. My chlapi umierame na Slovensku skôr a to takým, ten nepomer je taký, že podľa údajov z roku 2021 na Slovensku sa poberal vdovský dôchodok, teda vdov bolo 287 045, zatiaľ čo vyplácaný počet vdoveckých dôchodkov bol len na úrovni 49 000. Teda je oprávnený predpoklad, že v rodine s týmto jedným dieťaťom alebo bez dieťaťa to bude, sa stane vdovou práve žena. Pripomínam a týmto aj skončím, že v kontexte nedávnej pandémie, ktorá sa nám, žiaľ, zdá sa vracia, tie aktuálne čísla ste zrejme už videli. Sú v podstate ekvivalentom januára sa nám toto opatrenie a tento návrh javí ešte naliehavejší, keďže pandémia dostala do ťažkej životnej, finančnej a sociálnej situácie veľké množstvo rodín a pripravila o život nemálo ľudí, ktorých manželia či manželky ovdoveli, ľudia ktorí nemali alebo páry ktoré nemali žiadne deti, prípadne mali len jedno dieťa trpia touto stratou rovnako ako iné. A náš návrh zákona nerobí nič viac a nič menej než to, že vyrovnáva túto diskrimináciu, ktorú momentálne v zákone máme. Dúfam, že to vidíte podobne a vďaka preto vopred za prípadnú podporu tomuto návrhu zákona. Vďaka, pán predsedajúci.
28. 6. 2022 13:55:00 - 14:10:20 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1054 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vďaka, pán predsedajúci. Kolegovia, kolegyne nevidím, kolegovia, cieľom nášho predkladaného návrhu ako som už povedal je odstrániť diskrimináciu voči ženám a mužom, ktorí a ktoré vychovali jedno dieťa alebo nevychovali žiadne a ovdovejú.
Momentálne asi viete, dúfam, že nie z vlastnej skúsenosti, situácia a zákony Slovenskej republiky sú nastavené tak, že pokiaľ takéto ženy a takíto muži ovdovejú, tak musia počkať až do dosiahnutia dôchodkového veku, aby mali opätovne po tom jednom roku nárok na výplatu vdovského dôchodku. Iné pravidlá sa vzťahujú na ľudí, ktorí mali viacero detí a cieľom nášho návrhu zákona je vrátiť do systému spravodlivosť čiastočne aspoň v tom, že aj ženy a muži, ktorí vychovali len jedno dieťa by mali od 55. roku svojho veku opätovný nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok a ženy a muži, ktorí nevychovali žiadne deti, teda sú bezdetné, by mali
=====
28. 6. 2022 13:55:00 - 14:10:19 66. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1054 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vďaka, pán predsedajúci. V tomto úvodnom slove budem veľmi stručný, pretože chcem nechať šancu kolegom tým šiestim čo tu sú a reagovať na mňa faktickými. Takže väčšinu toho zákona potom popíšem v rozprave.
Takže dovoľte mi, zatiaľ povedať len toľko, že mám tú česť predkladať návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461 o sociálnom poistení a cieľom predkladaného návrhu je odstrániť sociálnu diskrimináciu voči ženám a mužom a ktorí vychovali jedno dieťa alebo nevychovali žiadne dieťa a ovdoveli.
Viac mi dovoľte povedať v samotnej rozprave, do ktorej sa zároveň hlásim ako prvý. Vďaka, pán predsedajúci.
10. 5. 2022 17:39:44 - 17:39:58 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 958 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
145.
Mrzí ma, pán kolega, že neviem, kde ste boli posledný rok, ale zjavne nie v tomto parlamente. Moja prítomnosť v opozícii je dnes už vyše roka stará, jedine vám jedinému v tomto dome to zjavne ušlo. (Reakcie z pléna.)
10. 5. 2022 17:37:04 - 17:39:20 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 958 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
141.
Vďaka, pán predseda. Prihovorím sa dnes so všetkou úctou hlavne koaličným poslancom a poslankyniam s jednoduchým apelom.
Neviem, či si to ešte vybavujete, ale na začiatku tejto koalície bolo viacero predsavzatí. Také dve kľúčové z nich boli tieto. Prvým bolo predsavzatie skoncovať s korupčnými praktikami predošlej vlády, predošlej koalície hlavne tým, ktorej dominoval SMER. Tým druhým predsavzatím bolo skoncovať s tradíciou "našich ľudí" a zlepšiť politickú kultúru na Slovensku ako akú.
Obe tieto predsavzatia sú takpovediac v hre v tomto rozhodovaní o tom, kto má byť šéfom Najvyššieho kontrolného úradu. V NKÚ máme úrad, ktorý je zriadený priamo s ústavou, ktorý je pri poctivom boji s korupciou a pri poctivom nastavení pravidiel míňania verejných financií absolútne nenahraditeľný. Preto pevne verím, že budete pristupovať k výberu predsedov tohto kontrolného úradu s tou vážnosťou, ktorá tomu prináleží po osobe Štefana Kišša s tou ponukou kandidáta, ktorý skĺbi aj tú manažérsku schopnosť, bol zakladateľom a dlhé roky šéfom Útvaru hodnoty za peniaze, aj človeka, ktorého integrita ako niekto, kto robil svoju prácu dobre a poctivo počas viacerých vlád, je nad všetky pochyby.
V tejto voľbe, ako som spomínal, sa stretáva nielen tá vážnosť toho, ako pristupujete k boju proti, s korupciou, ale aj tá vaša alebo to vaše predsavzatie zlepšiť politickú kultúru na Slovensku. V prípade výberu šéfa Najvyššieho kontrolného úradu platila doteraz tradícia, že to bol post, ktorého kandidáta navrhovala opozícia. Urobili sme tak, urobil som tak ako opozičný poslanec, navrhol som kandidáta, ktorý spĺňa, myslím si, tie najprísnejšie pravidlá tejto voľby, a pevne verím opäť v duchu toho predsavzatia, ktoré tu odznelo ešte pred dvoma rokmi a ktoré, pevne verím, nebude pri tejto voľbe zabudnuté, že si spomeniete aj na toto predsavzatie – zlepšiť politickú kultúru, skončiť so systémom našich ľudí a uctiť si parlamentné tradície, ktoré v tomto dome a v tejto republike máme.
Vďaka za ten čas.
10. 5. 2022 17:20:54 - 17:21:45 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1015 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
129.
Vďaka, pán predseda, vrátim sa predsa len k tomu, k tomu návrhu pána alebo k procedurálnemu bodu pána poslanca Kollára. Mám za to, že sme mali dať hlasovať o jeho zákone, rokovací poriadok určuje jasne, že hlasovanie sa uskutoční každý deň o jedenástej a sedemnástej hodine, pokiaľ Národná rada v rozprave nerozhodne inak. V prípadoch, že, v prípadoch, že ten zákon nemá spravodajcu, ako tento nemal, a jednoducho sa neurčí inak, tak podľa vašej teórie, ak tam nebolo určené inak, tak by vlastne sa o tom zákone nikdy nehlasovalo. Čiže ak nebolo určené inak, malo by sa logicky hlasovať na každom ďalšom hlasovaní.
10. 5. 2022 9:02:25 - 9:09:28 65. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 998 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Kolegyne, kolegovia, neviem, koľko z vás tu bolo v piatok a pamätá si, o čom sa bavíme, takže dovoľte mi veľmi stručne kontext a krátko povedať pár slov o tom návrhu zákona, ktorý som uviedol v piatok poobede.
Predkladáme návrh zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa. Išlo by svojím spôsobom o finančnú pomoc pre rodičov detí nielen do troch, ale aj od troch rokov veku až do ich nástupu na povinnú školskú dochádzku. Suma by bola 350 eur mesačne a nahradil by ten súčasný príspevok na starostlivosť.
Tento náš návrh zákona rieši hneď dva problémy. Jeden ťaží štátnu kasu, druhý ťaží rodičov malých detí. Tým prvým problémom je neporiadok doslova a nezmysel v príspevkoch na malé deti. Máme ich de facto dva. Tým menej známym je už práve spomínaný a citovaný príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý je v maximálnej výške 280 eur a je určený len rodičom detí do troch rokov a takmer nikto ho nečerpá, ak sa nemýlim. Tá suma na rok 2020 bola 255 ľudí z tých 5,4 mil. na Slovensku. Prečo? Pretože zároveň máme rodičovský príspevok a ten je dnes už na úrovni až 383,80 eur pre tých, čo predtým materské poberali, a jednoducho rodičom sa oplatí oveľa viac, logicky, brať ten vyšší príspevok, ktorý navyše nie je spojený so žiadnou administratívou, nemusia dokazovať, že sa, že majú náklady spojené so starostlivosťou. Čiže pohodlne tí, ktorí majú deti v škôlkach, či pardon, deti v jasliach, využívajú naň tento rodičovský príspevok bez toho, aby museli úradu práce dokladovať, že pracujú či že majú dieťa v zariadení.
Možno si poviete, fajn, máme tu jeden nezmyselný, zle nastavený príspevok, zrušme ho, ak je tak málo využívaný. Ale pozor! Málokto už vie, že príspevok na starostlivosť, o ktorom sme sa práve bavili, ten málo využívaný, minimálne využívaný, prakticky vôbec, je od roku 2014 súčasťou národného projektu hradeného z Európskeho sociálneho fondu, a teda že je hradený z európskych zdrojov. Naopak, rodičovský príspevok, ten, ktorý 99 % rodičov malých detí využíva, je kompletne vyplácaný zo zdrojov štátneho rozpočtu. A áno, rozumiete tomu správne, my sme legislatívu nastavili tak, že oveľa atraktívnejším sme urobili príspevok platený z našich daní namiesto toho, aby sme zatraktívnili príspevok platený z eurofondov, a teraz zbytočne vyplácame zo štátnej kasy niečo, čo by úplne v pohode preplatil Európsky sociálny fond.
Pevne verím, že vám sa to zdá byť rovnaký fiškálny nezmysel ako nám, preto navrhujeme, logicky, zatraktívniť príspevok na starostlivosť navýšením na tých spomínaných 350 eur, nech je takpovediac konkurencieschopným v porovnaní s rodičovským príspevkom, a tým zásadne ušetriť peniaze zo štátnej kasy. To je prvou výhodou nášho návrhu.
Tou druhou je, že zároveň riešime akútny nedostatok kapacít v materských škôlkach a to tak, že nami navrhovaná zmena v tom príspevku na starostlivosť, ktorý by sme premenovali na príspevok na predprimárne vzdelávanie, by sa zvýšila doba poberania príspevku tak, že by pokrývalo nielen deti od nula do troch, ale aj od troch do šesť rokov. Inými slovami, rodičia detí, ktoré by už mali byť v materskej škôlke, ale neušlo sa im miesto a nevedia si dovoliť či cirkevné, či súkromné škôlky, by takto dostali finančnú podporu.
Momentálne je to tak, že ak ste rodičom dieťaťa v predškolskom veku, vaše dieťa dosiahlo vek tri roky, okrem toho nízkeho prídavku na dieťa, ktorý možno teraz jednorazovo zvýšime, ale naďalej potom, predpokladám, bude nízky, nemáte nárok na takmer žiadnu finančnú podporu od štátu. Ak ste z Bratislavy či z Trnavského, Trenčianskeho, či Košického kraja, máte zároveň tak trochu smolu, pretože musíte popritom riešiť aj akútny nedostatok kapacít v materských škôlkach. Ak chcete umiestniť svoje dieťa v týchto škôlkach, to hovorím z vlastnej skúsenosti, priznám sa úprimne, máte smolu, pretože pretrváva obzvlášť v týchto krajoch či mestách už desaťročia obrovský nedostatok miest v škôlkach. Štát túto tému z roka na rok odkladá a sľubuje vybudovať nové škôlky, čo však môže trvať ďalšie roky.
Ak prejde náš návrh, rodičia budú môcť tieto peniaze, tento príspevok na predprimárne vzdelávanie použiť na preplácanie nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do súkromnej či cirkevnej, či inej škôlky. Už nebudú musieť minúť polovicu výplaty na drahú škôlku, ktorá kľudne môže stáť v priemere, sme si to zisťovali, od nejakých 150 do 500 eur mesačne.
Kolegyne, kolegovia, sedíme tu v týždni, kedy náš čakajú, môžem použiť slovo, explozívne diskusie o tom, ako správne nastaviť pomoc rodinám v čase tohto zdražovania, energetickej krízy a iných. To, čo majú tie mnohé návrhy, ktoré sme zatiaľ počuli na tlačových konferenciách, evidujem, že ani vy z koalície ste ich nie ešte všetci videli do detailu, ale to, čo vieme o nich už teraz, sú dve veci. Po prvé, sú neadresné, inými slovami, platia rovnako pre všetkých. Môj kolega Michal Šimečka vyrátal, že ak teda môžeme brať vážne tie informácie zverejnené na tlačových konferenciách pred dvoma týždňami, tak zakladateľ Penty dostane väčší príspevok od štátu ako mladá bezdetná rodina, ktorá je čerstvo zo školy a v nízko platenom zamestnaní. Takže sú neadresné, čo je prvým problémom. Tým druhým problémom je, že sú všetky platené, samozrejme, z našej štátnej kasy, čiže vy, ja, my, čo tu sedíme za mnou, sa na ne budeme skladať.
Tento náš návrh, nehovoríme, že pokrýva všetky potreby, ktoré vznikli zdražovaním, ale pokrýva jednu akútnu a pre mnohé rodiny existenčnú potrebu, ten existenčný problém nedostatku kapacít v materských škôlkach. Má tú výhodu, že je adresný, vzťahuje sa na tých, ktorí by do tých škôlok reálne chodili, bolo by treba vydokladovať, že majú reálne tie náklady, ktoré si, na ktoré si nárokujú s preplácaním. A zároveň má tú výhodu, že je preplácaný z Európskeho sociálneho fondu. Áno, platí, že je tu, že tento, že sa vzťahuje na to programové obdobie, ktoré teraz ide vypršať, ale preverovali sme si to s Európskou komisiou, nie je neskoro na to, aby bol prípadne zaradený aj do nového programového obdobia. Čiže nami navrhované riešenie nebude platiť a nebude možné preplácať z eurofondov len tento rok, mohol by byť kľudne preplácaný pri troche snahy aj celé ďalšie programové obdobie.
Preto verím, že sa zhodneme na tom, že toto adresné riešenie, riešenie jedného akútneho problému, si nájde aj vašu podporu a vďaka vopred za ňu.
6. 5. 2022 13:57:42 - 13:58:37 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Veľká vďaka pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, cieľom predkladaného návrhu zákona je nanovo zadefinovať a nastaviť príspevok na starostlivosť. Tie hlavné tri zmeny, ktoré robíme je, spočívajú v predĺžení nároku až do veku, kedy deti nastupujú na povinnú školskú dochádzku. Tá druhá zmena je navýšenie sumy príspevku na starostlivosť až na 350 eur. A tá tretia zmena je zmena nároku na poberanie, aby ho mohli využívať aj osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko.
Mimochodom, už taká štvrtá zmena, ktorú by som mal spomenúť je aj zmena názvu príspevku, po novom by sa volal príspevok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa.
Ak dovolíte, pán predsedajúci, bližšie by som sa k dôvodom na zmenu tohto zákona, aj k dôvodom na zvolenie toho riešenie, ktoré sme zvolili, venoval v rozprave do ktorej sa týmto prihlasujem ako prvý. Vďaka.
24. 3. 2022 18:58:58 - 19:00:27 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 900 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Vďaka.
Pán poslanec Kuffa, neviem, či sa mám, či má oko, či má oko plakať, či sa smiať. Mám pred sebou včerajší prieskum a aj v ňom jedno pozoruhodné číslo. Voliči opozičných strán vrátane tej, ktorú zastupujete, 71 % z nich si myslí, že dôsledky klimatickej krízy budú pre ľudstvo zásadné. Títo voliči, vaši voliči, pán Kuffa, vás práve desať minút počúvali znevažovať ten istý problém, ktorý oni sami považujú za zásadný a tiež sa obávajú, bude mať zásadné dôsledky na ich život. Tí istí voliči vás práve počuli klamať, že v tomto uznesení nie sú žiadne konkrétne opatrenia, keď som desať minút vysvetľoval bod po bode, čo všetko by sa zmenilo a aký dopad by to malo. Tí istí voliči vás práve počuli desať minút klamať, že neexistujú riešenia pre tie problémy, ktoré ich trápia, pričom či je to Európska komisia, či je to medzinárodná agentúra pre energiu pomenovali konkrétne veci, investície do zelených, do obnoviteľných zdrojov, efektívne lepšie zateplenie budov, efektívnejšie, lepšia energetická efektivita, investícia do nových kotlíkov, kopu, celú kopu opatrení, ktorými sa tieto ciele dajú v pohode dosiahnuť.
Ale v pohode, som rád, som rád, že ste hovorili a pevne verím, že si postriháte toto vystúpenie a dáte si ho na vaše kanály. Pretože práve ste povedali 71 % vašich voličov, že téma, ktorá ich trápi a ktorú považujú za prioritnú, vás nezaujíma a práve ste ju desať minút znevažovali. Super, takto to s tými percentami dopracujete naozaj ďaleko!
24. 3. 2022 18:36:01 - 18:46:38 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 900 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
184.
Veľká vďaka, pán predsedajúci.
Nepredstavujem novú tému. Mali sme ju pred sebou zhruba pred pol rokom a teší ma, že sa tak veľa z vás už vtedy zhodlo na jej podpore, hoci neprešla. Teší ma takisto podpora... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, môžem vás na chvíľočku prerušiť? Technicky, nestihli mi doručiť písomnú prihlášku do rozpravy, ktorá zahŕňa troch pánov poslancov, pána Filipa Kuffu, Andreja Stančíka a Radovana Kazdu. Samozrejme, že dostanú slovo, ale ak je všeobecný súhlas, tak nechám už dohovoriť pána navrhovateľa, lebo tak či tak má v zmysle rokovacieho poriadku právo ako prvý vystúpiť.
Čiže, pán poslanec, môžete pokračovať ďalej a potom budú pokračovať písomne prihlásení páni poslanci, ktorí mi boli doručení. Ospravedlňujem sa, niekedy sa to stane. Nech sa páči. Ďakujem za pochopenie.

Valášek, Tomáš, poslanec NR SR
Rozumiem a akceptujem. Dodávam, že tu ani jeden z nich nie je.
Dobre, takže poďme späť k tomu, čo som naznačil. Vďaka za podporu, keď bola obdobná verzia uznesenia predložená pred zhuba pol rokom. Vďaka tiež tým členom výboru, gestorského výboru, ktorí hlasovali za. Podotýkam, že uznesenie, ktoré bolo vo výbore navrhnuté, bolo zamietavé. Čiže to, že uznesenie neprešlo, treba vnímať ako podporu. Ak sa nemýlim, pán poslanec, väčšina ľudí vo výbore mnou navrhované uznesenie de facto podporili.
Prečo to máme pred sebou? Ľudia si povedia, vyhlásenie stavu klimatickej núdze sú také trochu prázdne slová. No, poviem to otvorene, keďže mám za sebou päť a pol roka praxe v štátnej a verejnej správe, každý, kto si v nej niečo zažil, príde veľmi rýchle na to, že v štátnej správe, aby sa niečo stalo prioritou, treba mať jasný pokyn a jasné vedenie zhora, ideálne priamo zadanie. Keďže všetko je priorita alebo situácia, keď je všetko prioritou, stane sa, že prioritou nakoniec nie je v konečnom dôsledku nič. Ja nechcem uprieť a moji kolegovia z Progresívneho Slovenska neupierajú tejto vláde snahu o zlepšenie alebo spomalenie globálneho otepľovania. Vnímame úprimnú snahu zo strany viacerých ministrov či ministerstiev či štátnych tajomníkov. Naším hlbokým presvedčením však je, a nie je to len naším presvedčením, dostanem sa k aktuálnemu prieskumu asi o sekundu, že momentálne nekonáme či individuálne, či ako krajina, či ako Európa dostatočne aktívne pre to, aby sme globálne otepľovanie zastavili včas. Klimatická úzkosť, obava ľudí z toho, že ďalšia generácia, tam tí mladší medzi nami, či prípadne deti ľudí ako ja budú znášať dôsledky našej neaktivity, je niečo, čo sa stáva dominantnou črtou, bohužiaľ, dennodenného života mnohých z nás. V nedávnom prieskume, ktorý zhodou okolností vyšiel doslova len pred asi 36 hodinami, 71 % voličov naprieč politickým spektrom, nielen opozícia, nielen koalícia a nielen národniari, liberáli, naprieč politickým spektrom, jasne povedala, že vníma klimatickú núdzu ako niečo, čo by, pardon, klimatickú zmenu ako niečo, čo by malo byť prioritou, nie je a robíme, tá vláda ako vláda, v tejto veci málo. Opäť to nie je nejaký nerešpekt voči tým individuálnym snahám, ktoré evidujeme. Pointa je, že dokopy sa to nevyskladáva na také opatrenia a takým tempom, aké si zmena teploty a zmena klímy vyžaduje.
Čo teda chceme dosiahnuť vyhlásením stavu klimatickej núdze? Chceme, aby bolo ministerstvám a verejnej správe, štátnej správe na všetkých úrovniach absolútne jasné, že toto musí byť prioritou, boj s klimatickou núdzou, tak ako si ju žiada 71 % respondentov v nedávnom prieskume, musí byť prioritou a tomu sa musia prispôsobiť aj aktivity, plány či stratégie tejto vlády. A pretože to nechceme nechávať na náhodu, samotný text uznesenia, ktorý, ak nemáte pred sebou, bol vám distribuovaný ako tlač 900, žiada vládu Slovenskej republiky o sériu konkrétnych špecifických krokov, ktoré mi dovoľte veľmi rýchle predstaviť.
Žiadame, týmto navrhovaným textom uznesenia žiadame vládu Slovenskej republiky, aby sa prihlásila k záväzku dosiahnuť sociálne citlivým spôsobom klimatickú neutralitu Slovenska najneskôr do roku 2050 a preskúmala možnosť dosiahnutia neutrality už do roku 2045.
Žiadame, aby sa Slovenská republika bez zbytočného odkladu, najneskôr však do roku, do 31. decembra 2022 zmobilizovala a predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh klimatického zákona, ktorý bude obsahovať záväzok dosiahnuť klimatickú neutralitu Slovenska sociálne citlivým spôsobom najneskôr do roku 2050 a cieľ zníženia emisií skleníkových plynov najmenej o 60 % do roku 2030, samozrejme, oproti úrovni z roku 1990.

Tento zákon by mal zároveň ustanoviť rámec pre prípravu, implementáciu, hodnotenie a aktualizáciu sektorových plánov znižovania emisií skleníkových plynov, inými slovami chceme vidieť konkrétny realizovateľný plán vypracovaný jednotlivými ministerstvami a inými zložkami štátnej správy. A tento zákon by tiež mal obsahovať záväznosť, časovú ohraničenosť, merateľnosť a vymáhateľnosť kľúčových cieľov a opatrení. Inými slovami, preložené z úradničtiny do slovenčiny, znamená to, že tieto záväzky, tieto plány vlády by nemali byť bez svojich pevných termínov a bez konkrétnych pokút či iných penálov v prípade nedosiahnutia.
Týmto uznesením tiež žiadame vládu Slovenskej republiky, aby zabezpečila zosúladenie právnych predpisov a strategických dokumentov s cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy. Inými slovami, aby sme odstránili už teraz existujúce bariéry k zmierňovaniu klímy alebo zmierňovaniu zmeny klímy v súčasnej legislatíve.
Žiadame tiež vládu, aby dôsledne posudzovala vplyv legislatívnych a rozpočtových návrhov na ciele znižovania emisií skleníkových plynov a zabezpečila, aby boli všetky nové legislatívne návrhy v súlade s cieľom dosiahnutia klimatickej neutrality. Inými slovami, preložené z úradničtiny do slovenčiny, chceme, aby sme ani v budúcnosti nevyrábali schválením nových zákonov ďalšie nové prekážky pre dosiahnutie cieľov, ktoré sme vymenovali, či je to klimatická neutralita či zníženie emisií.
Žiadame tiež aktualizáciu integrovaného národného energetického a klimatického plánu a nízkouhlíkovej stratégie rozvoja Slovenskej republiky, čiže kľúčových strategických dokumentov, ktoré sa cieľom zmeny alebo boja so zmenou klímy venujú.
Žiadame tiež, aby vláda prijala sériu opatrení pre sociálne citlivý prechod na klimatickú neutralitu s osobným zreteľom na domácnosti s nízkymi príjmami, lebo treba brať obzvlášť ich potreby a dopad klimatickej zmeny na nich obzvlášť citlivo do úvahy.
A chceme, aby vláda zabezpečila riešenie nesúladu a protichodnosti niektorých súčasných politík Slovenskej republiky so smerovaním ku klimatickej neutralite. Inými slovami, aby sme v našej zahraničnej či európskej politike nekázali a nerobili veci, ktoré nám komplikujú náš spoločný cieľ, dúfam, zabrániť takej klimatickej zmene, ktorá by urobila život na Slovensku nepríjemným či nepohodlným.
Dovoľte mi preventívne adresovať aj dve veci súvisiace s témou, ktoré sa, predpokladám, objavia v rozprave, minimálne sa objavujú v konverzácii odbornej či verejnej na túto tému.
Taká tá prvá častá námietka je, či nie je dosiahnutie stavu alebo teda nami predložené uznesenie o vyhlásení stavu klimatickej núdze tak trošku luxusom v čase vojny na Ukrajine a v čase narastajúcich cien benzínu a energií vôbec.
K tej prvej – súvis s vojnou. Jeden z úplne jasných prvých následkov alebo jedna z úplne jasných prvých odporúčaní, ktoré zo súčasnej alebo z ruskej agresii voči Ukrajine pre nás všetkých vyplývajú, je potreba znížiť závislosť celej Európskej únie, ale aj Slovenska ako takého na dovoze plynu a ropy z Ruskej federácie z toho jednoduchého dôvodu, že je amorálne a pre našu bezpečnosť hlúpe a nelogické financovať vojenskú mašinériu krajiny, ktorá už teraz likviduje nášho partnera a už teraz kladie požiadavky, ultimáta a nároky aj na našu suverenitu. Keď sa zamyslíme nad tým, čo to vlastne obnáša, zníženie závislosti na ruskom plyne a na ruskej rope, zistíme veľmi rýchle, že tie opatrenia, ktoré v tejto súvislosti či Európska komisia, či Medzinárodná agentúra pre energiu predložila, sú z veľkej miery vlastne presne tými istými opatreniami, ktoré už teraz vieme, že musíme dosiahnuť pre spomalenie tempa globálneho otepľovania a pre zastavenie klimatickej zmeny. Inými slovami, bez ohľadu na agresiu Vladimíra Putina na Ukrajine už predtým sme vedeli, že ak chceme zabrániť katastrofálnemu otepľovaniu, musíme závislosť na plyne ako takom znížiť a ak pôjdeme touto cestou, vieme zároveň splniť aj ten nový bezpečnostný imperatív, a to je zníženie závislosti na ruskom plyne osobitne a prestať financovať ruskú vojenskú mašinériu.
Len na ilustráciu, len keby sme realizovali opatrenia pre riešenie klimatickej krízy, ktoré sú už teraz v balíku Európskej únie známom ako Fit for 55, znížili by sme európsku spotrebu fosílneho plynu do roku 2030 o zhruba 100 mld. kubických metrov ročne. Pripomínam, že z Ruska dovážame zhruba 155 mld. kubických metrov ročne. Čiže dve tretiny tohto objemu by sme vedeli zlikvidovať len opatreniami, ktoré sme už teraz identifikovali, že ich potrebujeme urobiť tak či tak pre klimatickú núdzu.
A teraz na záver taký ten druhý protiargument, čo zas často počúvame, že prečo je možno nerozumné a prečo otvárame túto tému teraz. Môžeme si dovoliť otvárať témy klimatickej núdze v čase, kedy ceny benzínu a ceny ropy na pumpách narástli, tak ako narastali? Ja som si, samozrejme, plne vedomý, že ten dopad pre ľudí, obzvlášť tých s nízkym príjmom, je skutočne akútny. Odznelo to v rozprave pred zhruba pol hodinou, že aj tí bohatší to pocítia, ale tí chudobnejší obzvlášť silne. Preto voláme úplne jasne v tomto uznesení po tom, aby sa pri hľadaní východísk pri boji a pri riešení klimatickej núdze hľadali sociálne citlivé opatrenia. To nie sú prázdne slová. Navrhli sme konkrétne riešenia ako Progresívne Slovensko. Navrhli sme napríklad moratórium na odpájanie domácností od plynu v prípade neschopnosti platiť. Pripomínam, že vláda má zdroje, ktoré sú k dispozícii a sú už teraz využiteľné na zmiernenie sociálneho dopadu opatrení, ktoré vieme, že musíme urobiť, či pre bezpečnosť Slovenskej republiky, či pre spomalenia globálnej zmeny. Máme tú schému z Európskej únie. Schéma, v ktorej si, sa členské štáty delia o príjmy z tej schémy na predaj emisných povoleniek, vďaka ktorým sú k dispozícii v slovenskom rozpočte stovky miliónov na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny a na tie opatrenia, ktoré budeme musieť v tejto situácii prijať, len tie peniaze nevyužívame. Čiže sociálny, sociálne citlivý prístup ku klimatickej zmene je úplne možný, peniaze na to sú. Týmto uznesením vyzývame vládu konať, týmto uznesením jasne linkujeme cestu vpred.
Ďakujem, pán predsedajúci.
24. 3. 2022 18:34:59 - 18:35:23 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 900 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
183.
Ďakujem, pán predseda.
Otváram rozpravu, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Písomne sa nikto neprihlásil do rozpravy. Dávam možnosť prihlásiť sa ústne do rozpravy.
Konštatujem, že ako jediný sa prihlásil pán navrhovateľ Valášek do rozpravy, ktorému udeľujem slovo. Nech sa páči.
24. 3. 2022 18:31:57 - 18:32:52 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 900 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
Veľká vďaka, pán predsedajúci. Urobím to na dve časti. Dovoľte mi teraz len krátko predniesť, o čo vlastne ide, a neskôr v rozprave vysvetliť odôvodnenie.
V každom prípade, dámy a páni, dovoľte mi touto formou predniesť návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorou by Národná rada Slovenskej republiky vyhlásila na území Slovenskej republiky stav klimatickej núdze ako východiskovej pozície pre riešenie klimatickej krízy a žiada vládu Slovenskej republiky o sériu krokov, ktoré potom budem precizovať v rozprave, ktoré by viedli k aktívnejšej snahe na hľadanie riešení pre klimatickú krízu, aké momentálne, či od tejto vlády, či od tej predchádzajúcej, vidíme.
V každom prípade myslím si, že účel tohto uznesenia je zrejmý aj z jeho textu, ale rád sa dostanem k tomu odôvodneniu v samotnej rozprave, do ktorej sa zároveň touto formou, pán predsedajúci, hlásim.
Vďaka.
24. 3. 2022 9:47:45 - 9:52:52 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Vďaka, pán presedajúci, nebude to žiaden dlhý prejav, chcem len doplniť pár bielych miest na mape, pretože sme, odzneli tu veci aj včera, ktoré kvôli nedostatku času, na ktoré nebola šanca reagovať. Takže chcem len dovysvetliť a vyvrátiť opäť viaceré z tých bludov, ktoré v rámci tejto, musím povedať, že mimoriadne iracionálnej diskusie, som úprimne sklamaný, že tu nebola ani reálna, ani trošku šanca, ani trošku pokus zamyslieť sa nad meritom predkladaného zákonu. 90 percent tých argumentov boli jednoducho veci vycucané z prsta., ktoré v tom zákone neexistujú a nie sú. Ale dovoľte mi aspoň, zareagovať aspoň na tie, na ktoré sa zareagovať dá.
Bolo nám tu vytknuté a boli sme upozornení, že Ústavný súd už raz rozhodol, že súčasná legislatíva je v súlade s ústavou; pripomínam, že fakticky to tak nie je. To rozhodnutie Ústavného súdu sa vzťahovalo ešte na verziu zákona z roku 2007, zákon bol následne novelizovaný, ešte viac sprísnený, k tomuto nález Ústavného súdu nie je. Som si mimochodom istý, že keby bolo naše súčasné znenie zákona podané na Európsky súd pre ľudské práva, že by sme prehrali, pretože tu je judikatúra úplne jasná. Opakovane rozhodol Európsky súd pre ľudské práva, že príliš drakonicky nastavené pravidlá registrácie cirkví, ktoré de facto predstavujú upretie práv náboženskej slobody a výkonu práv náboženskej slobody, to je faktická situácia, v ktorej sme dnes. Som trochu prekvapený, poviem otvorene, že žiadna z tej, žiaden z tých náboženských spolkov či cirkví, ktorým bolo týmto drakonickým zákonom uprené ich úplne základné právo vykonávať si svoju činnosť, že ešte nedali podanie na Európsky súd pre ľudské práva, garantujem vám, že keď tak urobia, tak vyhrajú, judikatúra je v tejto veci úplne jasná. Takže nie, nie je pravda, že nález Ústavného súdu, vašimi slovami, odobruje súčasné právne riešenie, vzťahuje sa na staršiu verziu zákona. A európske zákony hovoria v tejto veci úplne jasne a to, čo sa na Slovensku deje, je upretím základných práv a bude úprimne vyhodené Európskym súdom pre ľudské práva, ak to tam raz niekto podá.
Odznelo tu, že tento zákon zasahuje do akože ústavou garantovaných zaručených práv a slobôd a tým, že sme tu použili takmer doslova tie časti ústavy, ktoré varujú a ktoré robia neústavnými diskrimináciu občanov na základe, či je to ich, či je to ich viera, či je to ich pohlavie, či je to ich rod. A pýtam sa vás, páni poslanci a pani poslankyne, ktorí namietate proti niečomu čo je takmer doslova okopírované z inej časti ústavy, kde sa opäť základné, kde sa ustanovujú základné práva občanov a občaniek Slovenskej republiky, a my nerobíme nič iného len to, že ich uplatňujeme aj na práva cirkví, ktoré sa snažia o registráciu. Chcete mi tým povedať, že vy nesúhlasíte s tými, s tou základnou preambulou Slovenskej republiky, ktorá zakazuje diskrimináciu na základe či je to pohlavia, či je to rodu, či je to náboženskej identity? Akože áno, tak potom si to povedzme na rovinu, no potom sme v úplnej inej ríši, potom sa bavíme a potom reprezentujete akože úplne iný hodnotový systém ešte, ako som si myslel, pretože som, aspoň v toto som dúfal, že na tých základných princípoch, že diskriminácia občanov a občaniek Slovenskej republiky na základe opäť či je to rodu, či je to pohlavia, či je to náboženského vyznania, je nefér a nelegálne. Ak si vy myslíte, že tento zákon, táto časť našej ústavy je problémom, prosím, dajte mi vedieť.
A úplne na záver, ako som hlboko sklamaný, skončím tam, kde som začal, že táto diskusia sa vyvinula tak, ako sa vyvinula. A áno, poviem úprimne, asi som nepredpokladal, že sa stretne tento zákon s väčšinovou podporou, bohužiaľ, odznelo tu už aj počas tejto schôdze viackrát, že akokoľvek dobré tie návrhy sú, za opozičné zákony sa nehlasuje. Ale čakal som, že bude aspoň meritórna diskusia k tomu čo, či sa to dá robiť inak, či sa to dá robiť lepšie, či sa to dá robiť horšie. K nej sme sa ani nepriblížili, ani nepriblížili. A rozmýšľam, prečo je v podstate že nemožné urobiť len taký krok, ktorý robili všetky krajiny okolo nás. Ako som povedal ešte vo svojom úvodnom prejave, Česko, Maďarsko, Poľsko majú druhostupňové registrácie. Nikto nemá tak prísne, nikto nemá tak drakonicky, nikto nemá tak defenzívne nastavený zákon, ako máme my. Prečo upierate tým náboženským spolkom, tým cirkvám, ktoré sa snažia o nič viac, nič menej len svoje, proste o možnosť legitímne vykonávať svoje práva, kázať svoju vieru, prečo im túto možnosť upierate? Koho záujmy obhajujete? Ja to mu úprimne nerozumiem. To taká tá zlosť, tá malosť a tá defenzívnosť a to presvedčenie, že správna, správna viera spočíva v tom, že vylúčim iných z možností uplatňovať svoje práva. Toto nie je kresťanská viera tak, ako ju poznám, a som z tých vystúpení hlboko sklamaný.
24. 3. 2022 9:44:54 - 9:46:42 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Vďaka, pán predsedajúci.
Ja viem, že je to zbytočné rozhodne teda vo vzťahu k osobám, ktoré práve prehovorili, pretože vážne pochybujem, že ste ten návrh zákona vôbec čítali, takže s vami faktická diskusia je tak trochu stratou času. Ale už len z úcty voči tým, ktorí to pozerajú na internete a ktorí to sledujú inak, chcem napraviť pár vecí na právnu na správnu mieru, pretože vy ste jednoducho vycucávate veci z prsta.
Je tu vytknuté, že chceme legalizovať mimovládky, aby sa zaregistrovali ako cirkvi. Presný opak je pravdou, ten drakonický, šialený zákon, ktorý teraz máme, núti legitímne náboženské spolky a cirkvi registrovať sa ako občianske združenia, pretože nemajú inú reálnu právnu cestu sa zorganizovať, prenajať si priestory. Vy ich nútite de facto do pololegality, my sa im snažíme dať, legitímnym náboženským spolkom a cirkvám, reálnu šancu zaregistrovať si a robiť len to, čo chcú robiť úplne legálne. Otočili ste to na hlavu, vymýšľate.
Hovoríte, že chceme dať šancu mimovládkam nacucať sa na štátny rozpočet, opäť, zjavne ste ale ani trochu nečítali ten návrh zákona. Prvostupňová registrácia, tá, ktorá nastáva po, na získaní 150 podpisov, neumožňuje v našom návrhu zákona získať štátny príspevok. Čiže neexistuje, aby sa niekto, kto nie je reálnou cirkvou, vašimi slovami nacucol na štátny príspevok. A opäť je tu otázka úplne namieste, že koho záujmy obhajujete, keď nechcete pripustiť, aby sa tie kresťanské a iné spolky, cirkvi, ktoré nie sú súčasťou jedných z tých siedmich organizovaných a registrovaných, ktoré sa len legitímne snažia získať normálnu šancu – ako tie registrované cirkvi – učiť, prenajať si priestory, kázať vo svojich priestoroch, prečo im to upierate, kde sa to vo vás berie, to zlo?
24. 3. 2022 9:35:06 - 9:36:37 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Vďaka, pán predsedajúci.
Zareagujem na veľa z toho potom v záverečnom slove, ale nedá mi povedať alebo nedá mi nepovedať už teraz, že každý v tejto miestnosti, z nás každý, samozrejme, z nás má právo na svoj názor, nemáme však každý nárok na svoje vlastné fakty, lebo fakty sú len jedny. Pán poslanec Čepček, kde v tomto návrhu zákona hovoríme o znižovaní alebo vymazávaní príspevkov štátu na cirkev? No kde? Kde je tu kauzálny súvis medzi tou výročnou správou, ktorú mimochodom už teraz zverejňujú cirkvi, evanjelická cirkev ju zverejňuje dobrovoľne, a vymazávaním príspevkov. No skúste mi to ukázať Vymysleli ste si to od A po Z.
Namietate, že vraj ideme zaviesť povinnosť získať štátny súhlas pre registráciu cirkvi. No veď to už robí to status quo, to robí súčasná legislatíva, ktorú vy, pán Čepček, obhajujete. To je stav, ktorý vy hovoríte, že vám vyhovuje, nami navrhované riešenie nie, pritom celou podstatou nami navrhovaného riešenia je, aby sa táto možnosť získať štátny súhlas reálne otvorila na viacero náboženských spolkov a cirkví, čo dnes súčasná platná legislatíva v praxi neumožňuje. Takže my naopak, my nezužujeme tú definíciu štátneho súhlasu, my to otvárame novým náboženským spolkom a novým cirkvám. Niečo, čo vy namietate a je načase, aby sa vaši voliči pýtali, prečo namietate tomu, aby bolo viac nových náboženských spolkov a cirkví registrovaných. Koho záujmy obhajujete, koho bránite?
24. 3. 2022 9:16:21 - 9:18:21 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 959 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valášek, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Vďaka, pán predsedajúci.
Keďže SMER sa snaží túto debatu zosobniť na pána poslanca Krúpu, tak som chcel prehovoriť ja, niekto, kto nie je, nielenže nie je Juraj Krúpa, nie je ani súčasťou OĽANO, ani súčasťou koalície, z ktorej som odišiel, a v tejto veci fakt nemám dôvod nadŕžať ani jednej, ani druhej strane, ale chcem sa držať faktov. Je, ako povedal pán predseda Kéry, a je škoda, že tu nie je, predniesol svoju reč a odišiel, ale ako povedal pán predseda Kéry, je, samozrejme, zvykom a malo by byť dodržané, že v delegáciách sú zastúpené aj opozícia, aj koalícia. Ale to, samozrejme, predpokladá záujem opozície. Určite sa zhodneme, že nie je v silách a nebolo by ani múdre, aby sa predseda výboru snažil nanútiť opozíciu ísť na cesty, o ktoré nie je záujem. Takže v podstate otázka tu teraz stojí a padá na tom, že či bola táto možnosť opozícii ponúknutá a či ju využila. Pretože ak ju nevyužila alebo sa rozhodla ju nevyužiť, logicky je potom normálne, že tá delegácia bola zložená len z členov koalície. A to hovorím ako člen opozície.
Pán predseda Krúpa si dal tú prácu a našiel a rozposlal záznam zo stretnutia relevantného výboru pre obranu a bezpečnosť. Mám ho pred sebou, pozrel som si ho včera večer aj dnes ráno, kde jasne a explicitne ponúka možnosť všetkým z tých troch menovaných poslancov, u ktorých si to pán Kéry overoval. Jedna sedí priamo v miestnosti, ďalší dvaja tam neboli, čo je ich právo a ich chyba, ak to tak môžem povedať, že sa rozhodli zasadnutia výboru nezúčastniť. V každom prípade tá možnosť cestovať verejne odkomunikovaná bola. Je to na zázname a v tomto, musím povedať, pán predseda Kéry jednoducho nehovorí pravdu. Zdržal som sa pri hlasovaní na výbore, pretože si myslím, v otázke tohto uznesenia, lebo si myslím, že či dáme loptičku na stranu opozície či koalície, ktokoľvek o tom konečne bude rozhodovať, to podstatné je politická kultúra, že či sa zachovávame jeden k druhému správne. Ale v tomto prípade musím dať za pravdu pánu predsedovi Krúpovi. Ja mu nemôžem vyčítať v tomto, v tejto konkrétnej ces... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->