Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 6. 2021 18:15:57 - 18:17:12 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 595 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. No zaujímavo ste to zhodnotili. Skutočne genetici, tak ako všetci my ľudia môžme sa mýliť a potom to naše rozhodnutie môže byť katastrofálne. Ja si myslím, že mali by sme meniť filozofiu myslenia ľudí, aby sme začali vnímať detí ako skutočné bohatstvo našej spoločnosti. Ja nemám právo hodnotiť druhých ľudí ani za ich rozhodnutie. Akceptujem to. Tá spoločnosť ešte možno nedozrela do takéhoto stavu, ale myslím, že budúce generácie zhodnotia naše postoje k tejto problematike a uvidíme do budúcna. Máme obrovské množstvo bezdetných párov, ktoré čakajú na deti a my povieme, že nám tie deti netreba a podobne. Čiže týmto štýlom asi treba postupovať a na druhej strane, keď hovoríme, že o podpore týchto potratov je zvláštne, že naša spoločnosť stále vyžaduje takú extrémnu starostlivosť, maximálnu ochranu starých pacientov, pacientov polymorbídnych, v terminálnych štádiách ochorení, infaustné stavy. Tam sa vieme týchto ľudí zastať a snažíme si ich udržovať pri živote za každú cenu za obrovské finančné prostriedky a na druhej strane túto problematiku nechávame len tak. Ďakujem.
23. 6. 2021 17:50:04 - 17:52:04 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 595 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Myslím si, že táto téma Slovensko zbytočne rozdeľuje a väčšinu ľudí na Slovensku táto téma, bohužiaľ, nezaujíma. Ja chápem a akceptujem aj obidva názory, ten pro live, aj ten pro my good live, prístup taký možno povedať, že egoistický. Ale keď ste spomínali tie fakty, ten 12. týždeň to sme si my stanovili, že dovtedy je to embryo. Ale v 6. týždni má ten fetus už 4 milimetre, už sa tam hýbe, také srdiečko, taká trubica, ktorá má už 80 úderov za minútu a v 9. týždni už je srdce rozdelené na štyri komory. Čiže my sme si to tak stanovilo ako ľudia, že do 12. týždňov to nič nie je. To je náš výplod.
A čo sa týka tej vašej štatistiky, tak ste spomínali, že tie ženy, ktoré idú na potrat, lebo sú ohrozené chudobou. A to ste spomínali Spojené štáty, najbohatšiu krajinu na svete. Ja si myslím, že chudoba by nemala byť príčinou toho, aby žena išla na potrat. K tým faktom. Nedávno vyšiel v časopise The Lancet prognóza ako bude vyzerať populácia na Slovensku. Tak teraz je to 5,4 a v roku 2100 nás bude 2,5 mil. Aj to je dôvod preto, aby sme tú pro rodinnú politiku usmernili týmto smerom, aby nás bolo viacej. Ja len pre príklad uvediem Afganistan, ktorých bolo podobne ako v Československu 15 miliónov v 80-tych rokoch, teraz ich je 37 miliónov a v roku 2100 ich bude 130 miliónov. Takže vidíte, že tá chudoba naozaj by nemala byť príčinou toho, tejto týmto problémami. Myslím si, že budúcnosť nám ukáže a naši potomkovia sa budú čudovať ako sme k tejto téme pristupovali, keď budú čoraz väčšie problémy so sociálnym zabezpečením a podobne. A nechcem hovoriť už o infertilite, ktorá narastá a s týmto obdobné problémy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 6. 2021 10:20:59 - 10:21:56 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Váš návrh zákona je plne akceptovateľný samozrejme. Tá prevalencia naozaj týchto autistických ochorení narastá, príčina neviem si to vysvetliť, to vedia iní odborníci, ale myslím si, že tu vyvstáva iný taký omnoho väčší problém, nedostatok psychiatrov, psychológov a detských psychiatrov. Na Slovensku je detských psychiatrov pár desiatok, to je absolútne nedostatočné množstvo. Ak chcete naozaj špecialistu, ktorý by správne dieťa zdiagnostikoval, terapeuticky viedol, to máte veľký, veľký problém vôbec nájsť takéhoto odborníka, čiže treba aj túto tému riešiť a naozaj prispieť k tomu, aby sme tých špecialistov s takýmito deťmi čo vedia pracovať, chcú pracovať, aby boli motivovaní, tam treba naozaj vo väčšej miere pomôcť. Ďakujem.
22. 6. 2021 18:07:47 - 18:09:47 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 516 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Mňa udivuje taká nenávisť a posadnutosť predkladateľov tohto návrhu a na druhej strane ich pokrytectvo. Spomeniem istého primátora Košíc a predsedu Východoslovenského krajského národného výboru, člena KSČ 1964 až 1990, ktorý sa neskôr stal napríklad prezidentom. A čo teraz majú trebárs tí príbuzní jeho vracať dôchodky, ktoré on dostával ako prezident?
Alebo iný prípad. Podpredseda Okresného výboru v Poprade, ktorý dohliadal na prísne dodržiavanie ateizmu. Jeho syn sa neskôr stal prezidentom. A čo budeme aj toho lustrovať? Nech vráti dôchodok svojho otca. Alebo vojaci, ministri obrany, ktorí v minulosti slúžili v Československej ľudovej armáde, neskôr sa stali skutočne ministrami. Aj od nich budeme pýtať dôchodky? Alebo od ich príbuzných, ak tu nie sú medzi nami?
No a ešte pre pokrytcov a usafilov by som spomenul taký, takú zaujímavú správu, neviem, či o tom viete, v roku 2004 uverejnili investigatívni žurnalisti správu Paperclip, čo je kancelárska spojka, kedy odhalili, že stovky, dokonca tisícky fašistov, originál fašistov si užívalo úplne elegantne americké dôchodky. A bez akéhokoľvek povšimnutia. Neni to len Wernher von Braun, ktorý hľadal robotníkov v Buchenwalde a neskôr bol pri projekte Apollo 11. Ale bol to aj riaditeľ Kenedyho centra Debus, áno, alebo fašista Salmon, ktorý pálil synagógy a bol v jednotkách SA, bol odborník na tryskové motory. Títo všetci slúžili USA. V 1957 ešte 77 % zamestnancov ministerstva spravodlivosti NSR boli fašisti.
27. 5. 2021 18:33:38 - 18:35:03 28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.,
Ďakujem za slovo. Pred rokom, keď vznikala táto koalícia, tak ste hovorili, že budete mať viacej peňazí, lebo SMER kradol a vy kradnúť nebudete, čiže budete mať viacej peňazí pre ľudí. No, bohužiaľ, zadlžujeme sa vo veľkom a je máj. Zvyšuje sa dlh. Ja si myslím, že podobné, podobnými nápadmi prídete aj na jeseň a na zimu a to bude strašne, katastrofa pre Slovensko, lebo z tejto dlžoby sa nikdy nedostaneme. Moje, moje politické presvedčenie je skôr také ľavicovo-konzervatívne, ale absolútne sa mi páči prejav pána Viskupiča, hoci je pravicový a mnohých veciach nesúhlasím, ale SAS-ka mi príde, ako absolútne racionálny politický objekt, ktorý sa drží svojich pravidiel a svojich zásad. To je, naozaj by som vám chcel poďakovať za ten váš prejav.
Určite sa dá šetriť. Určite sa dá šetriť a nemusíme sa toľko zadlžovať. Ja neviem, napríklad na armádu tie 2 percenta, čo sú plánované, tam sa dá tiež napríklad ušetriť. Tie nákupy zbraňových systémov, podľa mňa to je v tejto dnešnej dobe absolútne zbytočné. Určite súhlasím s navýšením tých financií na tie monoklonálne protilátky bamlanivimab alebo tie protilátky od regeneronu, to sú záležitosti pár desiatok miliónov. Ale ten naozaj racionálny postoj SAS-ky sa mi páči.
Ďakujem.
12. 5. 2021 10:34:24 - 10:35:35 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem za slovo. Keď vidím, ako žijú ľudia na Slovensku a zvlášť rodiny s deťmi, hanbím sa za to, že som poslanec. Myslím si, že si už väčšina z nás, alebo myslím, že všetci, nevieme predstaviť, ako žije napríklad žena samoživiteľka s dvoma, s dvomi deťmi, ktorá má príjem 500 euro. Nikto z nás si to nevie predstaviť. Pandemický príspevok vo výške 300 euro na každé nezaopatrené dieťa preto plne podporujem, aj keď si myslím, že príspevok by mal byť limitovaný istým príjmom rodičov. Ja ten príspevok nepotrebujem, ale ani nikto z nás, čo tu sedíme, ten príspevok nepotrebuje. Určite to budú lepšie investované peniaze ako vyhodené stá milióny za nezmyselné testovanie, ktoré vôbec nevie nikto interpretovať. Je mi úplne jedno, kto tento zákon predkladá. Všetko dobré, čo je pre občanov, pre rodiny, treba podporiť. Ja som len zvedavý, ako koaliční poslanci vysvetlia svoje postoje a svoje hlasovanie svojim voličom.
Ďakujem.
12. 5. 2021 9:19:41 - 9:20:41 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem za slovo. Keď to môže fungovať vo Fínsku, tak človek by si povedal, že by to mohlo fungovať snáď aj na Slovensku. No, bohužiaľ, Slovensko skôr mentálne patrí k Balkánu alebo k dákym východoeurópskym krajinám ako k nejakému škandinávskemu sociálnemu čestnému mysleniu. Bohužiaľ. Treba si uvedomiť, že do politiky by mali vstupovať ľudia, ktorí nie sú príliš bohatí. Tí, ktorí sú naviazaní na oligarchov a títo ľudia sú úplatní, ale na druhej strane v politike nemajú čo robiť ľudia, ktorí nič nevlastnia alebo majetok prepíšu celý na svoju manželku. To sú absurdnosti Slovenska.
Hmotná zodpovednosť je určite akceptovateľná. Dúfam, že k tomuto zákonu skôr či neskôr príde a príde k prijatiu tohto zákona. Ak nie teraz, tak ja si myslím, že vplyvom tlaku spoločnosti na politikov tento zákon raz prijatý určite bude.
Ďakujem.
11. 5. 2021 19:03:18 - 19:04:03 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Ja by som teda reagoval na kolegu Šefčíka. Ja sa naozaj nedávam do tej pozície, že som odborník. Ale podľa mňa tie psychotesty nie je nič v zlom. Však to neni cielené len na jednu osobu. To je cielené aj na nás, aj na opozičných, aj na koaličných. Lebo predsa len sme zodpovední za Slovensko, za obyvateľov a z tohto pohľadu podľa mňa na to nie je nič zlé. Možno sa to odfiltruje, možno tí ľudia, ktorí majú duševné poruchy alebo by cítili sa nejako nekomfortne by sa do takýchto vysokých pozícií nepechorili. Možnože by to bolo dobré. A to platí pre nás všetkých, tak pre koalíciu aj opozíciu. Ja s tým problém nemám naozaj. Ďakujem.
11. 5. 2021 18:55:40 - 19:00:45 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo pán podpredseda. Ja budem v takom zmierlivom tóne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, keď som sa ocitol na kandidátke do Národnej rady Slovenskej republiky ľudia sa ma pýtali či som sa zbláznil. Do politiky predsa normálni ľudia nevstupujú. Ľudia nemajú vysokú mienku o politikoch to dobre vieme. Na chvíľu som o sebe zapochyboval, či som naozaj v poriadku. Kolegovia psychiatri ma naďalej tolerovali, tak som si vydýchol, že to so mnou až také zlé nebude. Žil som v podmienke, že budem v Národnej rade prezentovať aj iný ako všeobecný mainstreamový pohľad na svet. Po tom čo sa obchodník, či skôr podvodník s pozemkami stal prezidentom som si povedal, že na Slovensku môže byť hocikto hocičím. A bohužiaľ moja katastrofická predpoveď sa naplnila. Nechcem sa stavať do úlohy odborníka na psychiatriu alebo psychológiu, lebo ním jednoducho nie som. Ak sa to len dá, tak sa v čo najväčšej možnej miere snažím nehodnotiť iných ľudí, lebo sa môže mýliť a tým môžem druhým ľuďom ublížiť. Ale moja trpezlivosť má svojej hranice, hlavne ak už nejde o banálne veci, ale o fungovanie Slovenského štátu v ktorom žijem ja i moja rodina, bohužiaľ. Položme si otázku, je azda niečo zlé na tom, aby sme do vysokých, od vysokých štátnych ústavných činiteľov požadovali posúdenie psychickej spôsobilosti vykonávať tak závažnú a zodpovednú prácu, pracú, ktorá ovplyvňuje životy všetkých obyvateľov Slovenska. Nie, podľa mňa, na tom určite nie je nič zlé. Keď aj mnohí bežní občania potrebujú psychologické testy, napríklad pre držanie zbrane, je namieste, aby tieto testy podstúpili ľudia, ktorí ovplyvňujú životy nás všetkých. Ľudia, ktorí majú v rukách moc, ľudia čo dávajú príkazy silovým zložkám, armáde, polícii. Títo ľudia môžu byť omnoho, omnoho nebezpečnejší ako nejaký mládenec čo sa venuje športovej streľbe. V bežnej populácii sa odhaduje, že medzi nami chodí podľa rôznych zdrojov cirka 1 až 2 % ľudí s poruchou osobnosti. V niektorých profesiách je však ľudí s poruchou osobnosti podstatne viac. Napríklad medzi biznismenmi, vedúcimi pracovníkmi alebo manažérmi sa predpokladá, že až tri či dokonca 5 % ľudí má poruchu osobnosti. Dokonca tie psychopatické charakteristiky až 15 % ľudí. Medzi väzňami v ústavoch na výkon väzby má poruchu osobností dokonca 15 až 20 % odsúdených. Na internete som hľadal ako je to s politikmi. Bohužiaľ, dáke relevantné údaje som nenašiel. Ale podľa tých dostupných dát tá prevalencia porúch osobností medzi politikmi štatisticky vychádza ako v bežnej populácii. Neviem, či tie prieskumy sú kúpené, snáď. Takže aj medzi nami, bohužiaľ, sú tu minimálne dvaja, traja, ktorí majú túto poruchu. Ak však zoberieme do úvahy fakt, že mnohí politici sú súčasne aj biznismeni a mnohí skončili ako odsúdení, je viac ako pravdepodobné, že u politikov možno očakávať vyšší výskyt duševných porúch. Osobne si určite nedovolím ukázať na niekoho prstom. Bol by to povrchný, podľa mňa nekorektný úsudok, možno i politicky podfarbený, ale mali by sme sa určite zamyslieť nad tým, komu ľudia zverili moc ovplyvňovať osud občanov Slovenska.
Varovaním nám môžu byť príklady z minulosti. Anglický historik, spisovateľ a člen britského parlamentu Edward Gibbon povedal, história je len o málo viac ako zoznam zločinov hlúpostí a nešťastí ľudstva. A za týmito nešťastiami ľudstva sú často krytí politici, ktorí sú jednou skupinou ľudí vnímaných ako hrdinovia a druhou ako monštrá. Počnú Calibulom, ktorý údajne vymenoval svojho za senátora, Nerom, Ivanom Hrozným, Leopoldom II, Hitlerom až pod Ceausesca, či Georga Walkera Busha. Ich osobnostné charakteristiky znamenali pre ľudí žijúcich v ich dobe katastrofu. Viem, že navrhovaný zákon v Národnej rade neprejde. Je to nepísané pravidlo, že koalícia jednoducho nesmie podporiť opozičný návrh, ale tento návrh aspoň môže primäť koalíciu zamyslieť sa nad svojim štýlom vládnutia, štýlom komunikácie a môžme porozmýšľať o výmene niektorých ústavných činiteľov, ktorí, bohužiaľ, nespĺňajú kritériá na tak zodpovednú prácu nielen po stránke odbornej, vedomostnej, ale i psychickej.
Slovensku chýbajú všeobecne akceptovateľní autentickí lídri, vzdelané autority s víziou. Ďakujem.
4. 5. 2021 13:59:56 - 14:00:18 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 499 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel pani Žitňanskej len opýtať, či si myslí, že máme dostatok kvalifikovaných takýchto poradcov, ktorí budú vedieť odpovedať na tieto otázky. Koľko to bude asi stáť peňazí, teda z tých eurofondov alebo teda z európskych peňazí a či predpokladá, že či to táto skupina ľudí vôbec využije. Ďakujem.
30. 4. 2021 15:04:06 - 15:05:32 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem za slovo. Pekné ospravedlnenia, len si myslím, že ako člen vlády by ste sa mali ospravedlniť aj za tie tisícky obetí pandémie COVID-19, ale aj ďalšie tisícky úmrtí na odvrátiteľné ochorenia, ktoré vlastne boli zanedbané vzhľadom na zlú zdravotnú starostlivosť. Vieme štatisticky, už sa to tu viackrát spomínalo, 11 600 mŕtvych z 380-tisíc pozitívne testovaných. Tá mortalita vychádza okolo 3 %. Ak si to porovnáme napríklad s Dánskom, ktoré má podobný počet obyvateľov, 2,5-tisíc mŕtvych z 250-tisíc pozitívne testovaných. Oni majú jednopercentnú mortalitu, my trojpercentnú. Ja viem, že to spadá pod ministerstvo zdravotníctva, ale ste predstaviteľ tejto vlády, takže mali by sme sa ospravedlniť, aj koalícia, možno teda aj opozícia za tieto nelichotivé čísla, ku ktorým sme dospeli, a je to podmienené naozaj zlým manažmentom COVID-pandémie, za ktorú môžete vy, s improvizáciou a chaotickým vládnutím.
A ešte ma potešil teda ten fakt tých päť nemocníc, čo chcete postaviť, to je fajn, len aby ste tam mali personál, lebo zatiaľ nejaké pozitívne kroky k zdravotníkom som ešte nezaznamenal od tejto vlády.
Ďakujem.
30. 3. 2021 17:31:47 - 17:33:20 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
151.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, páčilo sa mi to porovnanie Číny, aká je uvedomelá, Číňania oproti Spojeným štátom, čo sa týka teda tej vzdialenej technológie, že teda 73 % podporuje.
Tá migračná kríza, čo spomínate, klimatická, ja si myslím, že to bude obrovský problém. O pár rokov bude v Subsaharskej Afrike žiť okolo 1 mld. ľudí a tie podmienky nebudú také, aby tam tí ľudia prežívali, a určite budú chcieť žiť v lepších podmienkach a zmena klímy vedie, bude určite viesť ku migrácii. No a kam sa vyberú všetky títo, tieto množstvo klimatických migrantov? No do Európy. Mňa by zaujímalo, aký máte postoj voči týmto klimatickým migrantom, ktorí určite budú. Myslím si, že to nebude malé percento. To budú milióny ľudí. To je Bangladéš 160-miliónový, 1 mld. afrických a podobne ľudí, ktorí sa budú presúvať do krajín, kde je lepšie, lepší život, lepšie živobytie.
No a jeden z tých najväčších znečisťovateľov, USA, to sa mi páči, že ste to spomenuli, tam treba tlačiť, na takéto obrovské krajiny. Myslím, že tá Čína pristupuje k tomu z takého kultúrneho hľadiska inak k tomu životnému prostrediu, aj keď určite teraz je to jeden z najväčších znečisťovateľov, ak nie vôbec najväčší, vzhľadom na to, že prežíva ten priemyselný boom. Ale myslím si, že oni to majú v tej náture, že na to životné prostredie budú klásť väčší dôraz ako západná civilizácia.
Ďakujem.
30. 3. 2021 14:36:55 - 14:38:21 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 478 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
17.
Ďakujem za slovo. Pozitívne vnímam rozšírenie indikácie pre postcovidových pacientov, teda o tie kardiovaskulárne ochorenia, postihnutia, alebo teda psychiatrické.
Len sa chcem opýtať, že či aj rozpočet zdravotných poisťovní sa navýši, lebo predpokladá sa, že na tú kúpeľnú starostlivosť pôjde 0,4 až 1 mil. eura ročne. To je pri tých teda cca 30-tisíc pacientoch, čo ležali s covidom, sa na tú kúpeľnú liečbu dostane asi 1,5 až 4 % ľudí, čo prekonali COVID v nemocniciach. Tieto kardiovaskulárne choroby a psychiatrické, to sa týka ambulantných pacientov.
A chcel by som sa opýtať, že či ste nerozmýšľali nad tým, že tú indikáciu predovšetkým čo sa týka tých respiračných ochorení, tam ste to dali po prepustení z nemocnice, pokiaľ majú respiračné ťažkosti, do šiestich mesiacov a je to indikačná skupina A, to sú pacienti, ktorí si, majú zadarmo aj ubytovanie, stravu aj teda liečebné procedúry. Ale je to len do šiestich mesiacov. A do dvanástich mesiacov je to tá indikačná skupina B, kedy si budú musieť tí pacienti s postihnutím teda predovšetkým dýchacích ciest zaplatiť stravu a ubytovanie, čo predstavuje náklady okolo 200 až 600 euro pre každého.
Čiže tá otázka je, či keď ste rozšírili tie indikácie, či ste aj predpokladáte zvýšenie krytia na túto kúpeľnú starostlivosť.
Ďakujem.
17. 3. 2021 10:34:52 - 10:35:41 25. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem za slovo. Ďakujem aj pani Sulanovej za ozaj pekný príspevok do rozpravy. Ja ako konzervatívny poslanec som jednoznačne za tradičné hodnoty. Jednoznačne akceptujem rodinu ako zväzok muža a ženy. Tá nová ideológia LGBTI, áno, akože tí ľudia medzi nami sú. A akceptujem to, že tu sú, ale myslím si, že nie je vhodné, aby mali nejaké extra nadpráva, aby sa porovnávala takáto rodina z tohto prostredia so štandardnou rodinou muža a ženy.
Čiže v tomto máme určite jasno a takýto zákon určite podporíme. Treba predovšetkým stavať na rodine, rodine tradičnej, to má zmysel.
Ďakujem.
16. 3. 2021 18:03:49 - 18:04:15 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
186.
(Začiatok faktickej poznámky odznel mimo mikrofónu.) ... išli takto ďalej, tak by bol katolícky národný cintorín, evanjelický národný cintorín. Ja myslím, že je to absolútne nezmysel. Tieto veci by sme vôbec nemali teraz riešiť, stojí to zase peniaze navyše. Stačí jeden národný cintorín v Martine, srdce Slovenska bilo v histórii na severe Slovenska, takže ten Martin absolútne, absolútne stačí.
Ďakujem.
24. 2. 2021 16:51:24 - 16:52:11 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 430 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem za slovo. Vo vašom návrhu ma trocha vyrušuje čl. III, už som to spomínal aj na zdravotníckom výbore, kde sa udáva fakt, že do normálu, kedy nebudeme potrebovať núdzový stav, sa dostaneme, keď dosiahneme kolektívnu imunitu. Je to tam spomínané a o tej kolektívnej imunite sa hovorí, ju dosiahneme, ak budeme, preočkujeme 60 až 80 % populácie. Z toho potom vychádza, že pri dnešných dvoch percentách očkovaných obyvateľov Slovenska ten stav môžme dosiahnuť možno za rok-dva, takže toto sa mi celkom nepáči.
A úplne akceptujem, že núdzový stav potrebujeme kvôli zdravotníctvu, aby bolo riadené tak, ako má byť.
Ďakujem.
5. 2. 2021 12:43:39 - 12:58:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
150.
Ďakujem za slovo. Ja si myslím presne to isté, čo pani kolegyňa Šebová. Ono to veľmi pekne to vyzerá na papieri, ale realita je úplne, úplne iná. Ja chápem DSS, ale pozrite sa na psychiatrické oddelenia, keby ste išli aj na iné oddelenie v nemocniciach, tak tam nájdete tie isté problémy a skúmať to, čo už je bežne zaužívané, že sledovať informovaný súhlas s hospitalizáciou, s liečbou, to je štandard, to je všade. Sledovať nejaké úrazy, evidencia úrazov, to je štandard, to sú papiere, to je všade, Ja robím v nemocnici, tak viem, že keď spadne, tak sa podpíše, ale keby ste išli aj na iné oddelenia, tak nájdete v tej dokumentácii problém alebo tuto sa pozastavovať na tú elektrokonvulzívnu liečbu, to nech hodnotia psychiatri, nie komisári a takéto.
Hovorili ste o kvantitatívnej starostlivosti nie o kvalitatívnej, hej, tak ako tá správa CPT, čo tam bol ten európsky úrad pre mučenie, to sú, to je úplne taká fantazmagória mimo realitu nášho zdravotníckeho systému. To si ja osobne myslím. Chýba nám personál, to je alfa omega, keď tam nemáte, ja robím trebárs aj na geriatrii, tam je jedna sestra plus jedna praktická sestra, je tam 20 pacientov a tí pacienti sa sťažujú na to, že nemajú teplý čaj a kvôli tomu zasadajú komisie, riešia studený čaj a takéto sprostosti a s tým vlastne oberajú o čas ten zdravotnícky personál. Tam nikto nechce robiť, to vám za 600 eur nebude tá sestra robiť nočné, víkendy a vy tam pošlete komisára, aby ich tam buzeroval. To absolútne znehodnocujete totálne zdravotníkov, tú ošetrovateľskú starostlivosť, na čo zase ďalší komisár.
Prečo tam nejde úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou? Veď ten má možnosti, podnet sa dá a môže tam ísť a dať pokutu tomu zdravotníckemu zariadeniu aj 5-tisíc euro. Kľudne nech im dajú, ale to keby ste išli od oddelenia k oddeleniu na Slovensku, to tu máte všade. To neni problém psychiatrii, ako ja, asi takýto pohľad mám k tomu. A tie sieťové postele a tieto veci, mimo reality ste troška.
Ďakujem.
3. 2. 2021 18:09:44 - 18:11:14 23. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 391 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
159.
Ďakujem za slovo. Ja by som vám rád pripomenul nejaké úspechy z vášho boja s COVID-om. Od ignorácie odborníkov pre hypo..., po hypotetické 7-eurové príplatky pre zdravotníkov, ktoré nie sú ničím kryté, ale aj rôzne potemkinovské COVID pavilóny bez centrálneho rozvodu kyslíka, bez základnej hygienickej infraštruktúry a, samozrejme, bez personálu. Aj to je výsledok vášho boja s COVID-om. Stavajú sa pavilóny pomaly jeden rok a nie sú hotové. Neviem, ale potrebujeme predovšetkým asi radary a inú vojenskú techniku a tieto veci nie sú pre vás dôležité.
Rád by som pripomenul aj takú vec, neviem, či vôbec o tom viete, že na Slovensku v podstate neexistujú ani štandardné terapeutické postupy na liečbu s COVID-19. Je to divné, ale je to tak. Posledné doporučenia sú z októbra minulého roku a to sú len preložené odporúčania amerického NIH, The National Institutes of Health, a v podstate žiadne odporúčania nemáme, to je teda otázka aj na to ministerstvo zdravotníctva, že ani takéto základné veci v boji s COVID-om nemáme.
Ja si myslím, že z úcty k ľuďom, ktorí umreli na COVID, z úcty k tým, ktorí, pozostalým, z úcty k zdravotníkom je otázka predčasných volieb absolútne, absolútne legitímna.
Ďakujem.
3. 2. 2021 16:46:26 - 16:48:26 23. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 391 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Ďakujem za slovo. Skrátenie volebného obdobia je určite absolútne legitímne vzhľadom na nezvládnutý manažment epidémie COVID 19. Hibernácia v lete, hibernácia v decembri, nekonečná improvizácia, nekonečný chaos v nemocniciach. Žiadne relevantné plány, len testovanie, testovanie a žiadna pozitívna, jasná perspektíva. Počty úmrtí na COVID-19 signifikantne neklesajú a treba pripomenúť, že umierajú nielen pacienti na COVID-19, ale máme úmrtia na iné odvrátiteľné úmrtia spôsobené nedostatočnou zdravotnou starostlivosťou.
Za nelichotivými štatistikami a explozívnym šírením infekcie však stojí strata autority štátu, strata dôvery - a to sú vaše výsledky. Plus, samozrejme, katastrofálny stav nášho zdravotníctva, čo je vlastne dedičstvo 30 rokov - ignorácia zdravotnej starostlivosti.
Pár štatistických údajov, ako som už spomínal, máme k dnešnému dňu okolo 4 800 mŕtvych pri 250-tisíc pozitívne testovaných obyvateľov. Obdobné mortalitné dáta má napr. Izrael, obdobne 4 800 mŕtvych, ale majú 650-tisíc pozitívne testovaných. Kde sme teda asi spravili chybu, súdruhovia z koalície? Zdá sa, že tieto nelichotivé čísla popri chaotickom vládnutí, za tieto čísla môže i zlý zdravotný systém na Slovensku. Typickým príkladom nefungujúceho zdravotníctva sú tisícky nakazených a, bohužiaľ, i mŕtvych zdravotníkov. Zamyslel sa vôbec niekto z vás nad týmito údajmi? Pacienti s COVID-om stále čakajú hodiny, hodiny na urgentoch a zdravotníci zúfalo naďalej hľadajú pre uvedených pacientov adekvátne lôžka. Mnohí pacienti sa však tohto nedočkajú. Mať v dnešnej dobe iné ochorenia, ako infarkt myokardu, a potom v nemocnici sa nakaziť ešte COVID-om, môže zásadne znižovať vaše šance... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
29. 1. 2021 12:51:23 - 12:52:29 23. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 376 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Urban, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
177.
Sme na jednej lodi. Dúfam, že to nie je Titanic. No ak sa vám nepáči, že chceme znížiť platy poslancov, tak sa dohodnime korektne – koalícia, opozícia – darujme celý mesačný plat. 150 nás je tu, cca 4,5-tisíc, eventuálne voľačo menej, to je vyše 600-tisíc eur a potom by ľudia videli, či to myslíme vážne. Ja s tým problém nemám. Urobte dáky fond, dáme tam všetci peniaze a nakúpme trebárs ochranné osobné pomôcky pre ľudí, pre dôchodcov. Ja by som bol za to a to by bolo naozaj také gesto voči tým ľuďom, ktoré by malo odozvu v tej spoločnosti a ľudia by pochopili, že sme spolu s nimi, že tie ich ťažkosti zdieľame spolu s nimi a trebárs nech sa to využije aj na tie spomínané FFP2 respirátory alebo podobné veci, ja s tým problém nemám. Bolo by to skoro milión, milión eur a myslím, že my by sme určite hladní neboli a bolo by to naozaj gesto voči tým chudobným, dôchodcom, hendikepovaným.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->