Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 6. 2023 20:33:40 - 20:34:31 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
245.
Ďakujem pekne, kolegovia, aj za to, že ste podpísali návrh, aj zo strany HLAS som dostal podpis. Je to úplne férová vec, nejde to vôbec na úkor štátneho rozpočtu, štátny rozpočet má oveľa vyššie príjmy, sme to videli, z dôvodu toho, že je reálne inflácia a žiaľ, živnostníci sú tí, je to vyše 500-tisíc živnostníkov, ktorí sú týmto najmä po covide výrazne poznačení, pretože začínajú len kvôli nafúknutým cenám spadať do vyššej daňovej sadzby, de facto kvôli tomu, že im narastá obrat, ale reálne príjmy im nenarástli, takže ďakujem naprieč spektrom, že ste to podporili, zabudol som povedať len jeden údaj, myslím, že je to vyrátané, že dopad na štátny rozpočet bude niekde do 7 miliónov eur. Ďakujem.
27. 6. 2023 20:29:42 - 20:32:34 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
239.
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja veľmi krátko, vzhľadom na to, že riešime daňový zákon a v minulosti sme už valorizovali rôzne indexy, ktoré v daňovom systéme alebo v sociálnom systéme sú, napríklad naposledy sme podporili návrh strany HLAS na to, aby v podstate prišlo ku skoršiemu vyplateniu navýšenia dôchodkov, vzhľadom na to, že je inflácia, tak pozabudli sme na jednu skupinu živiteľov a to sú živnostníci, ktorí jednoducho sú dnes konfrontovaní s tým, že majú oveľa vyšší obrat, majú vyššie príjmy, ale nemajú vyššie zisky a z toho dôvodu, práve z toho dôvodu sme teraz konfrontovaní s tým, že živnostníci musia ako keby platiť vyššie dane ako doteraz mali, pretože oni spadajú do 15 % sadzby za predpokladu, že si môžu pri obrate, kedy si môžu vlastne uplatniť paušálnu náhradu do výšky 20-tisíc euro a považujem za absolútne spravodlivé a fér, aby sme zvýšili vzhľadom na vysokú infláciu im túto položku na 25-tisíc euro, takže dávam k tomuto zákonu pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu a Filipa Kuffu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. 1 sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. V § 6 sa v celom odseku 10 suma 20 000 nahrádza sumou 25 000 a na konci sa pripájajú tieto vety: "Suma uvedená v prvej a druhej vete sa pre príslušné zdaňovacie obdobie zvyšuje každoročne o výšku miery inflácie vykázanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému zdaňovaciemu obdobiu. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len "finančné riaditeľstvo") do 30 dní odo dňa zverejnenia miery inflácie podľa predchádzajúcej vety zverejní na svojom webovom sídle aktuálnu výšku sumy podľa prvej a druhej vety.
Doterajšie body čl. 1 sa primerane prečíslujú.
V čl. 1 sa za doterajší bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2. V § 13a ods. 6 sa slová "Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky" (ďalej len "finančné riaditeľstvo") nahrádzajú slovami "Finančné riaditeľstvo". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem pekne.
27. 6. 2023 15:54:13 - 15:56:13 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Milan, mne je sympatické, že si uveriteľný, autentický a že naozaj povieš to, čo cítiš. Ak niekto nenaučí deti v škole, tak ich to naučí rodič, na to stále zabúdajú liberáli, oni si myslia, že existuje len pornhub a alebo, alebo škola. A zabúdajú na to, čo je najpodstatnejšie, že existuje rodič. Takže preto liberáli vždy sa skôr angažujú v útoku na rodinu a na rodičov, ale, Milan, ja by som sa vrátil k tomu, to je, to je fajn, že v podstate tak ku koncu precitliviate, ale keď si zobereme tú genézu, tak, a to sa nad tým zamysli, že vy oľanáci vy ste doniesli Lengvarského, ktorým nám tu nechal transgender, vy oľanáci ste doniesli Hegera, ktorý ho potvrdil, vy oľanáci ste doniesli štátneho tajomníka Palkoviča, ktorý ide teraz dať potratovú tabletku, ani najväčší progresívni liberáli nedorobili to, čo ste urobili vy z OĽANO. Takže toto je neskutočná bilancia, čo ste vy dokázali, pretože keď, to nie, že Cigánikovej sa toto podarilo, to sa podarilo vašim nominantom. Tí ľudia na Orave, čo vás volili, ja neviem, jak sa im vy dokážete do očí pozrieť. Oni vám dali hlasy a vy ste tu dali takéto, takéto nominácie, ktoré nás úplne niekde posunuli. Ja viem, že ty si tam chodil k Hegerovi, ktorého ja som prvého nazval, že je liberál. Bol som vtedy so Stančíkom na TA3 a to sa na mňa pozerali, jak ja môžem Hegera nazvať, že je liberál. Povedal som to pred jeden a pol rokom. No vykľul sa z neho totálny oportunistický progresívny liberál. Ale tí ľudia vás volili na Orave a výsledok je ten, že vy ste sem doniesli nominácie. Po vás tu zostal transgender, platná vyhláška, za chvíľu tu budete mať potratovú tabletku od štátneho tajomníka, ktorého ste vy doniesli a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
27. 6. 2023 15:11:34 - 15:20:08 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem pekne, dámy a páni, rokujeme o návrhu zákona o tom, aby slovenskí rodičia mali právo zabrániť svojim deťom v kontakte s nejakým sexuálnym obsahom na škole, ktorý nie je schválený v podstate ani v nejakých osnovách a už vonkoncom nemajú kontrolu nad tým, že ako to bude tým deťom podané. Myslím si, že tento návrh zákona je úplne samozrejmosťou, že to treba prijať, pretože vidíme, čo sa na slovenských školách deje, mimovládky zaplavili v podstate ten vyučovací proces, robia si tam učitelia, čo chcú, niektorí si tú samostatnosť škôl vyhodnocujú vlastným spôsobom, ako keby tie deti boli im zverené a oni si s nimi môžu robiť, čo chcú.
Ja by som v návrhu toho zákona, samozrejme, v idealistickej podobe išiel úplne ďalej a povedal by som, že takáto forma obsahu absolútne na tie školy nepatrí, to znamená, že by to bolo zakázané od A po Z, my sa tu vôbec nebavíme o tom, že či má byť biologická výchova o tom, že muž je muž, žena je žena, každý má reprodukčné orgány, myslím, že to je jasné úplne každému dieťaťu a chcem uistiť aj kolegov z progresívnych liberálov, že to ľudstvo za tých niekoľko stoviek tisíc rokov nejak prežilo, došli sme až sem a nepotrebovali k tomu žiadnu progresívno-liberálnu sexuálnu výchovu na školách a jednoducho tí ľudia prežili, takže nevidel by som to ako nejakú absolútnu nutnosť, ale to, čo tu predviedli kolegovia zo SaS-ky a pán Grőhling, keď vystúpil, myslím, že sme sa tu museli chytať za hlavu, pretože on si odinterpretoval vystúpenie predkladateľov úplne po svojom. Spomínal tam, že to je nejaký kresťanský pomaly puč na školách, že aby, pričom predkladateľ ani jeden, jedinýkrát nespomenul ani cirkev, ani kresťanstvo, ani nič podobné. Je to návrh zákona, ktorý už nevie byť viac v podstate liberálnejší, ako je v tom zmysle, že každý má svoje právo sa rozhodnúť, že či dieťa pošle, alebo nepošle na určitý, z môjho pohľadu, experimentálny druh výchovy. Ja viem, že medzi ľuďmi sú z rôzneho vierovyznania, rôznych názorov, sú ľudia, ktorí tvrdia, že zem je plochá, stále takých je dosť.
Na konci dňa aj na Facebooku nájdete separátnu skupinu k tomu a rovnako existuje aj druhá skupina, takto nevedecky rozmýšľajúcich ľudí, ktorí tvrdia napríklad, že existuje 17 alebo 70 pohlaví, proste to je jedna paveda, ktorá každé aj malé dieťa vie, že sa nezakladá na pravde, ale ja nebránim nikomu, nebránim pani Cigánikovej, nebránim nikomu tejto pavede veriť. Ale myslím si, že je povinnosťou nás ako zákonodarcov, zabrániť tomu, aby takáto forma pavedy sa pretláčala do škôl a boli nútené naše deti vôbec s týmto prísť do kontaktov a zamýšľať sa nad tým.
Druhá vec, ktorá je úplne poburujúca, keď si pozrieme ako, aká forma kníh sa dostáva do škôl, videli sme aj pán predkladateľ to, to ukázal, dajú si nálepku, že to sú učebnice, pričom učebnice to nie sú. Na to, aby niečo bola učebnica, to musí byť schválené. Nosia si tam kadejaké ilustračné pomôcky, ktoré sú v podstate zaplnené týmto homosexuálnym odkazom, ukazujú sa tam homosexuálne akty deťom a myslím, že je úplne normálne, že každý príčetný rodič by mal mať právo povedať, že on s tým nesúhlasí a jeho dieťa sa niečoho takého zúčastňovať nebude. Opäť ak existujú progresívni liberáli, ktorí to doma svojim deťom ukazovať chcú, aj keď ja si myslím, že je to ničenie ich identity, tak nech si to robia, ale nech to nerobia na deťoch ako pokusných králikoch, ktoré im nikto nezveril. Takže to je druhý dôvod, prečo je potrebné tento zákon prijať, pretože chráni integritu detí, chráni to čo je najprirodzenejšie, že každé dieťa vie, že sa narodil ako chlapec alebo ako dievča a nikto nemá právo mu túto základnú volbickú identitu nabúravať.
Tretia vec, myslím si, že je úplne jasné, že do normálnej spoločnosti patrí určitá výhrada vo svedomí, to znamená, že prinajmenšom v tejto oblasti by sa to malo rešpektovať aj vo vzťahu ku učiteľom, nikto by nemal byť nútený, aby vôbec niečo takéto musel na školách vyučovať alebo oboznamovať našich žiakov s tým, a preto ja odmietam to, čo tu už niekoľkokrát zaznelo, že však, keď sa vám nepáči, zoberte si svoje deti zo štátnych škôl a dajte si ich do cirkevných.
Štátne školy sú na to, aby učili každé jedno dieťa byť úspešný v živote, aby ho naučili k faktickým veciam a pán Grőhling tu stále hovoril, že treba aby deti, aby sa im dostala veda, aby sa im dostali fakty, veď práve o tom to je, pretože tento návrh zákona bráni tomu, aby deti boli konfrontované s tým, čo je totálna paveda a genderizmus je obyčajná krátkodobá paveda, ktorá tu je sociálny konštrukt postavený na takom neomarxistickom princípe, ktorý nedosiahli ešte vtedy, ani do dokonalosti, to znamená, rozbiť základnú identitu spoločnosti, ktorá bola, a to je v podstate rodina a rodina ako takýto prvok je potrebné, aby niesla primárnu a základnú zodpovednosť za výchovu svojich detí. Je absurdné, keď sme tu počúvali, že sú vlastne ako iba dve možnosti. To znamená prvá, tvárime sa tu, že buď to bude vychovávať škola, naozaj som presvedčený o tom, že nie je väčšej lásky k dieťaťu, ako je láska rodiča, a to, že môžu existovať minoritné nejaké deviatné prípady, tak na to štát pozná aj zákonodarstvo, na to má, vie tieto veci riešiť, ak naozaj sú rodičia, pri ktorých to pri tej malej skupine neplatí, ale rovnako treba povedať, že nikde nie je napísané a vôbec nepredpokladám, že tomu niekto verí, že prostredie školy alebo nejaký vyučovací aparát má bližšie ku svojim, k deťom ako rodičia samotní. Takže tu treba chrániť absolútne integritu rodiny, ktorá, ktorá je základnou bunkou tejto spoločnosti a práve jej ochrana aj z pohľadu tejto výchovy, o ktorej sa tu bavíme, je úplne kľúčová, takže chcem veľmi oceniť, že tento návrh zákona prešiel, verím, že drvivou väčšinou prejde aj v druhom kole, bude to dobrý odkaz. Je to aj taká príprava, lebo vidíme, čo Progresívne Slovensko a SaS v podstate plánujú na všetkých frontoch, PS zoznamuje, že treba dôchodcom zobrať dôchodky, teda znížiť výrazne, lebo vraj ich máme najväčšie, neviem, kde oni žijú.
Druhý policajný bývalý funkcionár, ktorý vždy bol politikom, Spišiak, ten rozpráva, že treba zlegalizovať kompletne drogy na Slovensku, lebo že však tak sa potom vykorení kriminalita, podľa tejto logiky očakávam, že Spišiak dôjde aj s tým, že štát by mal mať monopol na obchodovanie s bielym mäsom, však tiež nech nemá mafia iba monopol a môže to rozširovať do všetkých oblastí. Proste, choré. Tí ľudia sa, že normálne utrhli z reťaze, tú sú jedny extrémistické názory, ktoré treba izolovať na politickej scéne. Sú to ľudia, ktorí, neviem odkiaľ tieto mindráky pramenia, ale proste nemôžu mať priestor toto realizovať na našich deťoch a na našej spoločnosti. Takže verím, že tento typ zákona pôjdeme ešte ďalej a ja by som najradšej bol, keby táto forma tejto deviácie, ktorá sa tlačí do škôl, že to chcú cez tieto učebnice pretláčať sa, zastaviť úplne, ale aspoň tento zákon je prvý predpoklad, takže ja to podporím a pozývam všetkých, aby podporu tomu zákonu dali rovnako.
Ďakujem. (Potlesk.)
27. 6. 2023 12:56:17 - 12:58:17 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
135.
Dámy a páni, práve ste po prvé pochopili, prečo všetci lúzri tohto parlamentu sa stretli v strane Demokrati a po druhé prečo je tento zákon tak potrebné prijať. Vystúpil tu pán Stančík, ktorý povedal, že deti by mali sexuálnu výchovu dostať podľa neho iba z dvoch zdrojov, to znamená buď od učiteľa, alebo, alebo z pornografickej stránky. Tento človek ani neviem, že je aj tretí zdroj, ktorý má byť najhlavnejší, a to sú rodičia. On to tu ani raz nespomenul. Títo diletanti okolo Hegera, ktorí tu zaviedli transgenderizmus, ktorý oklamal kresťanských aktivistov v Bratislave, celý Heger a túto zberbu okolo seba dal, zgrupil do strany Demokrati, tu ide zakazovať rodičom vyučovať sexuálnu výchovu svoje vlastné deti.
A my dnes na Slovensku, keď sa teda pýtal, že kde tu je ten nával genderizmu, tak, pán Stančík, ja vám poviem, kde. Zoberte si tie braky, tie knihy, ktoré šíria tie vaše mimovládky po slovenských školách, kde sú tie homosexuálne akty nakreslené, kde šírite túto pornografiu len preto, že to je nakreslené, to neznamená, že to nie je pornografia a dávate to našim deťom do rúk, práve takí úchyláci, ktorí dostali funkcie ako napríklad Kolíková, ktorá cez sexistické kvízy dávala 700 000 euro, aby tu platila túto totálnu pavedu genderizmu, pretože Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Ak niekto ide šíriť, že existuje 72 pohlaví alebo teda konzervatívna politička Cigániková povedala, že ich je len 17, to znamená, všetko nad dva už je podľa mňa pre psychiatra a títo ľudia idú rozširovať túto pavedu do našich škôl a my ako rodičia to máme akceptovať a my to nebudeme akceptovať a práve preto podporujem tento návrh zákona a ľudia ako Stančík a podobne nemajú čo sa k tomuto vôbec vyjadrovať, pretože oni ani nevedia, čo to je výchova dieťaťa.
27. 6. 2023 11:31:49 - 11:33:49 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Bavíme sa o prijatí zákona, ktorý má umožniť rodičovi, aby ochránil svoje dieťa, aby mu nebola napríklad na, počas vyučovania v štátnej škole vtláčaná do hlavy nevedecká paveda, ktorá sa nazýva genderizmus, ktorá tvrdí, že je 72 rodov, niekto povie že 72 pohlaví už, pani Cigániková povedala, že to je 17 pohlaví, ale už všetko čo je nad dva sa zastavuje človeku rozum. No a máme tu progresívnych liberálov zo SaS-ky, máme tu progresívnych liberálov z PS-ka, ktorí tvrdia, že rodič by nemal mať toto právo ochrániť svoje dieťa pred touto psychopatickou, nevedeckou teóriou. A my ostatní, ktorí tvrdíme, že na školách by sa mala vyučovať matematika, slovenčina, vedecké faktografické veci, tak tvrdíme, že treba prijať takýto zákon, ktorý rodičovi umožní nepustiť dieťa na vyučovanie, pokiaľ si tam budú progresívni liberáli prepašovávať učebnice, ktoré nazvú učebnicami, ale učebnicami nie sú. Sú to kadejaké úchylné vyučovacie pomôcky, poväčšine vyprodukované homolóbmi, ktorá tam ukazuje na obrázkoch, ako homosexuáli majú pohlavný styk, ako ho majú lesby ten pohlavný styk a progresívni liberáli zo SaS-ky a z Progresívneho Slovenska obhajujú, že takéto veci patria do štátnych škôl. V podstate len tým, že to je nakreslené, nie je to odfotené, tak môžeme povedať, že to je taký istý pornografický obsah, ako tuná tvrdia, že sú ním deti vystavené, takže chcem poprosiť všetkých poslancov, ktorí sú príčetní, aby to podporili tento návrh zákona, aby sme uchránili naše deti pred progresívnymi liberálmi.
27. 6. 2023 10:43:00 - 10:45:00 94. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Vážený pán Gröhling, snažil som sa vás dobre počúvať a problém slovenského školstva je už dlhodobo, že naši študenti majú problém s počutým a s analýzou počutého a hovoreného textu, aj čítaného textu. Ja som počúval pána Vašečku, on tu nič nehovoril o veciach, ktoré ste hovorili vy. On nepovedal, že majú rodičia určovať, čo sa bude učiť. On povedal, že rodič má právo nechať doma svoje dieťa, keď sa tam bude učiť niečo, s čím on má problém. To dnes školský zákon a dokonca aj umožňuje v rámci toho domáceho vzdelávania. Ale problém, ktorý je, že vy sa pýtate, že či my máme problém, s tým, že sa zobrazujú nejaké obrázky v školách. Viete, s čím my máme problém? Že našim deťom chcete vy homolobisti ukazovať, ako to robia homosexuáli na tých obrázkoch. S tým my máme problém, keď tomu nerozumiete. Alebo ako to robia lesby. Toto si ukazujte vo vašich komunitách. Hovoríte tu, že kvôli nám sa budú šíriť pohlavné choroby, ale však v homosexuálnych komunitách sa najviac táto pliaga šíri, tak začnite lepšie s výučbou medzi homosexuálmi. Netlačte to do škôl. A keď tu poviete, že komu sa to nepáči, nech si zoberie zo štátnej školy. No kto ste vy, aby ste vyháňali zo štátnych škôl? A tohoto riaditeľa, čo ste tu čítali, no zverejnite toho hrdinu meno. Myslím si, že keď toto budú počuť rodičia, tak nebudú chcieť, aby bolo ani jedným dňom tento človek na čele tej školy.
Takže my máme s týmto, pán Gröhling, problém. A včera som vyskúšal na vlastnom dieťati ten váš genderizmus. Večer o desiatej chcel ísť spať s mamou a ja som povedal, vieš čo, ja som mamička, môžeš ísť so mnou. A povedal: Nie, ty si tatinko, ja idem s maminkou. Nefunguje to. Proste nefunguje to. A môžte si to tlačiť, koľko chcete. My vám SaS-károm a PS, ktorí ste si, ktorí si myslíte, že tie deti sú vaše a že im budete vytĺkať tieto vaše debiliny z hláv, tak zabudnite... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
21. 6. 2023 17:48:03 - 17:48:17 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Ja nemám žiadnu kampaň, ja mám len korektnosť, že klub strany Demokrati neexistuje v parlamente. No. (Reakcia z pléna.) No, tak.
21. 6. 2023 9:25:54 - 9:27:54 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Vážený pán Dostál, toto bolo jedno z najkonšpiračnejších vystúpení, aké v tomto parlamente bolo. Áno, my sme kandidovali na kandidátke ĽSNS a predstavte si, že dokonca nám aj podpísali osobitné memorandum, že uznávajú všetky krivdy minulosti, takže to pre váš pokoj duše.
Druhá vec. Je zaujímavé počúvať o politických prestupoch človeka, ktorý prestúpil zo slovenskej národnosti na maďarskú, z maďarskej na rómsku, z rómskej na ukrajinskú, takže vy, vy ste fluidný, že myslím si, že každé, každé pocitové obdobie prehodíte kabát len preto, aby ste sa niekomu zaliečali.
Ja som reagoval na pani Marcinkovú z dôvodu, že ona mi venovala status na Facebooku a, či na Instagrame, keďže nemám absolútne s ňou nejaký politický prienik a myslím si, že to, čo spravila na tom, na tom výbore, bolo tak škandalózne, že výsledkom toho bolo, že o tri dni musel ten výbor rokovať opäť, takže to nie je, že niekto, nejaká jedna členka, ale očividne či už pani Záborská či všetci ostatní, ktorí tam boli, boli uvedení do omylu, to je jednoducho sedlačina takto robiť. Proste poviem, že viete čo, idem vás dobehnúť, tak však tak či tak tí ľudia sú integrálni a vedia si to napraviť, a to sa aj stalo. No a keby ste chceli tieto vaše konšpiračné teórie o tom, jak Danko s Matovičom rokovali o zákonoch, to by ma dosť ponížilo, keby to tak bolo mimo mňa. Tak môžem vás ubezpečiť, že nikto so mnou nerokoval, s Igorom som nerokoval, podporil som tie zákony z jedného dôvodu, lebo ste zarezali 75 zákonov tým najprimitívnejším spôsobom, nie demokratickým a medzi tými zákonmi je jeden, pán Dostál, na ktorom mi veľmi záleží, a to je pomoc tehotným matkám a študentkám. A keďže ten zákon chcem, aby bol prerokovaný, tak som podporil celý balík. Ale to vy, strana smrti - SaS, neviete pochopiť.
21. 6. 2023 9:09:39 - 9:10:58 94. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1753 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ja by som si dovolil reagovať na pani Marcinkovú, nie na to, čo tu povedala, lebo na svoju obhajobu nepovedala nič. Áno, sedia tie fakty, že dala zmanipulovať hlasovanie na výbore. Zmanipulovala ho tým najodpornejším spôsobom, že nedala vedieť ostatným členom výboru, čo ja považujem za úplný primitivizmus, že dá hlasovať o niečom a ne, nedá vedieť druhým, že viete čo, zmenila som vám to, o čom idete hlasovať.
Ale aj chcem reagovať na to, čo ste uviedli na svojom facebookovom profile, či kde, alebo na Instagrame, že vraj táto iniciatíva je, teda pani Tabák vraj ide od pána Kuffu alebo odo mňa.
Takže, pani Marcinková, môžete si byť úplne istá tým, že ja sa vás nebojím. To znamená, keby som ja chcel vás dať odvolať, tak si môžete byť istí, že nepotrebujem hľadať v tejto snemovni nikoho, koho by som na to použil. Snáď si nemyslíte, že, že mi páli prsty, že hľadám tu nejakého, niekoho, takže áno, myslím si, že je dobré, že vás odvolajú, vy ste tam nikdy nemali byť, pretože pokiaľ na čele výboru stojí osoba, ktorá, ktorá si dovolila to, čo ste si vy, a potom musel zasadať ten výbor o pád dní neskôr, tak naozaj v čase, kedy úradnícka vláda na Slovensku nemá žiadnu legitimitu dnes, pretože nemá podporu parlamentu, tak na tak dôležitom výbore keď má sedieť osoba, ktorá, ktorá manipuluje hlasovania, tak naozaj je to riziko. Pretože do Európskej únie chodia ministri, mali by tam chodiť s jasným mandátom, že ako majú obhajovať záujmy Slovenska, aby napríklad pán Budaj tam svojvoľne nehlasoval za normu Euro 7, ktorá predraží chudobným ľuďom malé autá o niekoľko tisíc eur len preto, aby sa tam zaľúbil nejakým ekoteroristom, a toto je dôležitý výbor. A práve preto, keď nemáme ani vládu, ktorá má legitimitu a stojí na čele osoba toho výboru, stojí osoba ako vy, ktorá nemá problém tam meniť texty, o ktorých sa hlasuje, a nedá o tom vedieť, tak myslím si, že to je na odvo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
20. 6. 2023 18:12:21 - 18:16:30 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1741 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
prosím vymazať rámček
20. 6. 2023 17:56:57 - 18:02:37 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1730 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne.
Dámy a páni, veľmi krátko. Tento návrh zákona je v parlamente, myslím, od augusta, preto je veľmi smiešne, skôr to vypovedá o úrovni práce prezidentskej kancelárie, keď prezidentka uviedla, že ten zákon bol prijatý narýchlo. Takže je to už takmer rok, čo tu je.
Je to úplne jednoduchý zákon, ktorý má riešiť to, aby poľnohospodárska pôda, ktorá na Slovensku nie je obrábaná a vôbec nespadá do kategórie úhoru, teda do pôdy, ktorá je cielene neobrábaná, sú to proste pozemky Slovenského pozemkového fondu, ktoré boli prenajaté niekomu za účelom výkonu poľnohospodárskej činnosti a nič sa na tých pozemkoch nerobí a Slovenský pozemkový fond tie pozemky častokrát nevie tam vypovedať nájomnú zmluvu len z toho dôvodu, že možno jediným kritériom bola cena nájmu a keďže sú tam tak smiešne nájmy, že nájomca platí, tak v prípade, že neboli zohľadnené napríklad ďalšie kritériá, ako či je ten pozemok aj obhospodarovaný, tak to vytvára problém.
Myslím si, že s týmto zákonom nemá nikto príčetný žiaden problém, pretože má riešiť práve to, čo na Slovensku zažívame, to znamená veľmi nízku potravinovú sebestačnosť. Dovážame už takmer všetko zo západu, zo Španielska, z Nemecka, od kadekoľvek. Naším cieľom by malo byť využiť každý jeden meter štvorcový poľnohospodárskej pôdy. Nemáme ich tak veľa. Je tu veľmi veľa malých poľnohospodárov, ktorí by boli veľmi radi v rôznych komunitách, pri mestách, pri obciach, že by mohli opäť byť tieto pozemky prerozdelené za jediným účelom, aby boli ob-hos-po-da-ro-va-né. Takže logicky nerozumiem, ako mohla prezidentka vrátiť takto dobrý zákon, ktorý získal, myslím, ústavnú väčšinu tu v parlamente. Len jediný dôvod je ten, že asi necíti príliš slovensky.
Takže verím, že sa tento problém podarí vyriešiť v parlamente, pretože kopať za záujmy iných poľnohospodárov z iných štátov nemyslím si, že je cesta do budúcna. Už, keď sme vstupovali do Európskej únie dosť za to, že slovenskí poľnohospodári majú oveľa nižšiu dotačnú schému, ako majú na západe, to znamená, že už v tomto sú málo konkurencieschopní, a odoberať im právo sa vlastne dostať normálne k poľnohospodárskej pôde okrem toho, že to veľmi často aj ničí krajinnú tvorbu a častokrát poľnohospodárstvo je aj formou podpory turizmu, pretože ak si, ak si odmyslíte obhospodarené lokality a si tam do toho vložíte tie, tie zarastené kríky a podobne, no tak vyzerá to úplne inak. Hneď tam môže ísť divá zver, dodatočné škody sú niekoľkonásobne horšie. Takže pre mňa toľko.
Ja chcem poprosiť všetkých poslancov, ktorí teda myslia slovensky, aby to podporili, pretože podporovať vidiek a poľnohospodárstvo patrí medzi základné atribúty štátnosti. Ja som veľmi rád, že sa v pléne podarilo týmto iniciatívam, ktoré tu predstavujú rôzne také, už to môžeme nazvať ekoteroristické skupiny, ktoré si rady predstavujú Slovensko, že nikto nikam nebude môcť vstúpiť, nemôžete ísť na hríby, nemôžete ísť do lesa, nemôžete ísť nikam, len musíte, musíte akceptovať to, že oni berú eurofondy na rôzne lokality, ktoré si do toho naťahali, takže, takže takýmto sa to nepáči. A prezidentka tým, že vrátila tento zákon, jednoznačne dala najavo, že stojí na tej druhej strane, to znamená nie na strane potravinovej sebestačnosti, práve naopak, na strane potravinovej závislosti od západu. Tam nevieme nič o tom, čím to striekajú, ako to striekajú, hlavne, že sa to sem nosí. A my budeme kopať práve za to, aby aj naše rodiny, aj naše deti mali zdravé potraviny.
Takže ďakujem za podporu tohoto zákona.
16. 6. 2023 10:03:33 - 10:05:33 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1750 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Jaro, ja plne súhlasím so všetkým, čo si povedal, a iba podčiarknem to, čo predvádza tieto tri roky ministerstvo životného prostredia pod Budajom a týmto Kičom, to je len znôška klamstiev. Dávajú nám sem veci 12 minút pred hlasovaním. Rozsiahle zmeny, ktoré na konci dňa vždy vypália, že sú v prospech niektorých lobistov, pred chvíľou sme tu počuli, ako chceli ovládnuť odpadový biznis. Vieme, ako to dopadlo s tými PET fľašami, to je tiež nastavené pre úzku skupinu ľudí a vždy tomu dajú vzletné názvy, ako ide o záchranu životného prostredia, pritom ide len o presadzovanie záujmov úzkej skupiny ľudí napojených na mimovládky, má im cúvať poľnohospodárstvo, priemysel, všetko chcú pozatvárať, všetkým ľuďom chcú zakázať, aby normálne mohli fungovať. Eurofondy si nastavili tak, že vlastne vždy sa čerpali eurofondy na to, aby sa niečo postavilo, buď cesty, železnice, nie, čo oni nastavili, eurofondy na to, aby nám zakázali chodiť do lesa a zakonzervovanie, vlastne to je ten zmysel. A divím sa jednej veci, pretože aj v tej predošlej, v tom predošlom bode, čo sme tu rozoberali, ty si povedal, že, že ako neskutočne zavádzajú klamstvami títo úradníci z ministerstva, toto keby robili v americkom kongrese, tak majú okamžite na krku stíhania, pretože ty nemôžeš ústavný orgán takýmto spôsobom zavádzať a je úplný, úplný nonsens a vrchol, keď jednoducho z oficiálnych takýchto dokumentov nie sú dávané reálne podklady na rozhodovanie poslancom. To je proste škandál a verím, že po septembri sa na to rovnako bude polícia pozerať, ako sa pozerali, keď tu chceli hovoriť, keď sa v minulosti PPP projekty riešili, že boli nadhodnotené čísla vlastne áut, ktoré po tých cestách mali chodiť. To, že nás tu zavádzajú od prvého dňa do posledného, hádžu nám to v skrátených legislatívnych konaniach, tak verím, že už každý vie, o čo im tu ide.
16. 6. 2023 9:39:32 - 9:40:33 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1750 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Vážený pán predseda, chcel by som vás poprosiť, či by sa – počkám, nech odíde pani kolegyňa – či by sa dalo všeobecným súhlasom posunúť, predhodiť náš teraz (reakcia prísediaceho poslanca: „sme dohodnutí"), my sme dohodnutí s predkladateľmi, ktorí teraz majú ísť, lebo my potrebujeme ísť na východ Slovenska na jednu akciu, je to tlač 1741 (reakcia predsedajúceho: „1741"), áno, je to 68 bod vlastne, je to zákon z 18. mája, vrátený prezidentkou o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorý by sme teda radi dali teraz na bod rokovania. (Reakcia predsedajúceho: „Teraz ho predradiť.") Hej, predradiť. (Reakcia prísediaceho poslanca: „My sme dohodnutí."). On je nejaký tretí v poradí, myslím, teraz, ale dali by sme ho teraz. Piaty.
16. 6. 2023 9:25:42 - 9:27:42 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1750 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Kolega Karahuta, ja si myslím, že sme dospeli do štádia, že ministerstvo životného prostredia treba rozprášiť od A po Z, tak jak je, a postaviť nanovo. To ovládli lobistické skupiny, obyčajné protislovenské živly, ktoré nemajú nič iné za úlohu, len tu cez ekoterorizmus likvidovať priemysel, likvidovať poľnohospodárstvo, likvidovať všetko. A ja sa pýtam, dokedy tu budeme týmto budajovcom, ktorých tam on natlačil aj s tým Kičom, cúvať? Toto robia vždy. Takto urobili plastové fľaše, obyčajný podvod na spotrebiteľovi. A môže si byť Budajko istý, že po septembri sa do toho pozrieme do detailov a pôjdeme do takých detailov, že aby nebol on prekvapený sám. Tak jak je podvodný politik, ktorý si postavil politiku na boji s komunistom, eštebák, tak takto sa on tu tvári, že je nejaký environmentalista. Toto je nič iné, len ovládnutie všetkého biznisu, ktorý je vlastne v rámci životného prostredia, naťahali si tam vlastné mimovládky a jednoducho teraz sme vo fáze, ja som rád, že aspoň sme na to došli, všetko, čo dôjde z ministerstva životného prostredia, nemá nič so životným prostredím. To je len protežovanie úzkej skupiny ľudí, ktorá si tu natiahla stovky miliónov do kadejakých pofidérnych mimovládok, likvidujú priemysel a myslia si, že my sme tu padnutí všetci na hlavu, že nebudeme to čítať, budú tu meniť 15 minút pred tým, ako sa o niečom ide hlasovať, a vždy to dajú do tých vzletných rečí, ako ideme chrániť my celé životné prostredie viac jak Čína. Jednoducho to ministerstvo po týchto všetkých zákonoch, ktoré tu boli v skrátených konaniach a saskári to vždy podporovali, azbest riešili, riešili PET fľaše v skrátenom, vždy vylúčili verejnosť.
Takže, pán minister, stiahnite tieto veci. Ak nie ste v tom s nimi, s tou čvargou, ktorá tam je, stiahnite to, zoberte si to, neprejde vám to tu.
15. 6. 2023 17:33:09 - 17:33:39 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Pán predseda, práve minulú schôdzu bol úplný nonsens, že boli prerokované 70 bodov zákonov, o ktorých sa nedalo hlasovať, lebo okej, rozhodla Národná rada, že sa končí rokovanie. Teraz Národná rada rozhodla, ktorá je, mimochodom, pani Kolíková, uznášaniaschopná, to je jediná vec, čo zaujíma. A keď rozhodne Ústavný súd, rozhodne, ale vy, ktorej ste, ktorej všetko skončilo na Ústavnom súde a ste prehrali, tak nás tu nepoučujte!
15. 6. 2023 16:55:36 - 16:57:36 94. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1751 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Drahí Slováci, pred chvíľou bola nevyslovená dôvera vláde Zuzany Čaputovej, dostali smiešnych 34 hlasov a oni majú tú drzosť, že tu nejaká ministerka, ktorej meno väčšina z nás ani nevie a je spoluzodpovedná za 800 miliónov euro, ktoré prepadlo, ktorá bola zodpovedná za plán obnovy, tak oni donesú pár hodín po tom, jak im nebola vyhlásená dôvera, sem donesú zákon, aby Európska komisia mohla kradnúť Slovákom pôdu, lesy a vodu. V zrýchlenom konaní chcú, aby Európska komisia mohla svojvoľne na Slovensku vyhlasovať zóny, kde nebudú môcť Slováci vstúpiť, a to len preto, lebo potrebujú dokonať tú skazu, že Slováci na slovenskom území nebudú už vlastníci svojich pozemkov a nebudú tu doma. Títo ľudia, čo sa tu prechádzajú ako zblúdení Holanďania, ktorých nikto nevolil, nikto im nedal mandát, jedine čo, že si ich vybrala Čaputová, oni sa tu usmievajú, pretože im je jedno, že nedostali dôveru vlády, oni nemajú za úlohu obhajovať Slovákov, oni sú lobistická organizácia, ktorá do volieb za tieto štyri mesiace má urobiť všetko proti tomu, aby Slovenská republika mohla na svojich nohách ďalej stáť. Takže tento zákon, si môžete byť istí, pretože vy ste tu asi tak už odrezaní od reality, že keď vám nebola, dámy a páni, vyslovená dôvera, tak ani tieto zákony, verím, že vám neprejdú, že táto snemovňa je aspoň natoľko príčetná, že tieto vaše útoky na vlastnícke štruktúry Slovákov, aby si mohli chovať svoj dobytok, aby mohli pestovať svoje pôdohospodárske plodiny. To nie je náhoda, že mne vrátila Zuzana Čaputová zákon, ktorý má len jednu úlohu, aby na pozemkoch štátu, kde sa pestuje nie plodina, ale je burina, aby tieto pozemky štát mohol opäť dať niekomu obrábať, ona to vrátila preto, pretože vy nemáte radi všetko, čo je slovenské.
Takže zoberte si tieto vaše zákony, ktoré sem dávate v skrátenom legislatívnom konaní, a choďte kade ľahšie!
15. 6. 2023 10:41:19 - 10:43:19 94. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Opäť tu riešime otázku nelegálnej migrácie. Vidíme, veď migranti sa potulujú po uliciach, najmä večer idú tými ťahmi. No a táto debata tu bude podľa mňa sporadicky stále dookola, pokiaľ v Bruseli si neuvedomia, že základná úloha Európskej únie nie je pretláčať gender ideológiu, nie je vymývať mozgy, nie je pretláčať 72 pohlaví do škôl, ale starať sa o to, aby v Európe bolo bezpečne. A štát, ktorý, alebo akýkoľvek útvar, ktorý si nevie chrániť vlastné hranice, jednoducho neexistuje. A toto je jeden organizovaný bordel, pretože nie je predstaviteľné, že niekto za dvanásť rokov, čo už tu bojujeme s touto nelegálnou migračnou vlnou, s týmto nevie urobiť elementárny, základný poriadok. Je to organizovaný bordel, kedy najskôr Nemci si pozvali milióny migrantov, potom očakávali, že tých kvalitných si nechajú, tých nekvalitných hodia nám do strednej Európy, len nečakali vtedy ten jednotný postoj, ktorý sa proti tomu v strednej Európe postavil. No lenže teraz cítia, keďže máme aj na Slovensku bábkovú vládu Zuzany Čaputovej, ktorej jediná úloha je nastavovať ten migračný pakt tak, jak ho nastavujú, rozdávať 21 miliónov Sorosovým organizáciám, ktoré majú mať na starosti utečeneckú krízu, vydierať nás tým, že za každého migranta, ktorého neprijmeme, zaplatíme 20-tisíc euro. Takže samozrejme, že s touto vecou sa neurobí nič reálne pod gesciou ani tejto vlády, tak jak to neurobila nič vláda Hegera ani Matoviča, na toto treba na Slovensku, aby vznikla vláda, ktorá bude vedieť jasne povedať, čo sú národné priority. A medzi ne patrí aj to, aby Slovensko nebolo eldorádom nelegálnej migrácie. Takže aj o toto pôjde v týchto voľbách, že či ľudia si zvolia bábkových politikov, ktorí budú šúchať v Bruseli opäť nohami, alebo takých, ktorí sa jasne postavia za Slovensko.
14. 6. 2023 16:49:39 - 16:51:40 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne. Tak predstaviteľ strany SaS povedal, že budú hlasovať za programové vyhlásenie vlády, čo je úplne logické. Veď táto vláda pozostáva zo strany SaS, majú na čele Úradu vlády vlastného človeka, bývalého poslanca. Druhí sú tam zástupcovia Progresívneho Slovenska a tretie je tam Kresťanskodemokratické hnutie cez pani Gaborčákovú, pána Ivana Šimka. Takže tu vznikol taký ten liberálno-pseudokonzervatívny mačkopes, ktorý by tu mal vzniknúť aj po voľbách. A je to vlastne taká príprava na to, aby si ľudia na to zvykli. Takže toto je úplne v poriadku, že to takto zadefinoval. To, čo mňa prekvapilo skôr, že, pán Dostál, povedali ste, že vás tam absolútne nič v tom programovom vyhlásení vlády nevyrušuje. Tak podľa mňa vás to nemá ani čo tak veľmi vyrušovať, lebo tam na tých 26 stranách v podstate de facto nič nie je, je tam len ten program, ktorý ste presadzovali aj vy. To znamená útočiť na slobodu slova, vypnúť vlastne médiá. Urobili nadprácu ešte tým, že išli do toho Bruselu bedákať, že ich dôvera je tak nízka, že potrebujú, aby došli pomôcť zvonku. A potom je tam v podstate len Ukrajina. Veď to je v podstate to, čo ste robili vy. No a to, že vás tam nič nevyrušuje, to je zaujímavé, že, že to hovoríte práve vy, keď dnes počúvame, že tá vaša vláda preflákala 800 miliónov na výstavbu nemocníc. Rozprávali ste nám tu, garantovali ste všetci, že ten plán obnovy je perfektne nastavený, že tu bude fungovať. Teraz počúvame, tak jemnučko, ako rozprávajú títo vaši ďalší pokračovatelia, že to bola úplná katastrofa. To znamená, že je úplne v poho, že, z vášho pohľadu, že to tak pozitívne vidíte, ale realita je taká, že toto ľudí už dávno neoslovuje. Nemá to žiadnu dôveru a je to len marketingový ťah Zuzany Čaputovej na odvrátenie klesajúcich preferencií. To je tak celé.
14. 6. 2023 16:23:03 - 16:25:03 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Taraba, Tomáš (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Pán predseda parlamentu, naozaj vzniká otázka, že keď 21 miliónov treba poslať Sorosovej nadácii, aby prerozdeľovávala ďalej peniaze cirkvám, nevieme komu všetkému, akým charitatívnym organizáciám, tak, po prvé, to nie je ani dôstojné, prečo by to mala robiť Sorosova nadácia, prečo ste to potom nedali katolíckej charite alebo niekomu inému, prečo to má dostať Sorosova nadácia a prečo to má robiť spôsobom, aby sa obchádzali potom aj zákony o verejnom obstarávaní. Jednoducho tam sa poslalo 21 miliónov a teraz oni budú čo sa tváriť, že oni sú tí, ktorí suplujú štát, keď robia so štátnou kasou? Podľa mňa toto nie je normálne. Ja chápem, že pán, že už sa to dialo teda za pána Krajniaka, toto verejné obstarávanie alebo teda ten výber, ale toto je také zlyhanie štátu v priamom prenose, aké tu ešte nikdy nebolo. Tak teraz čo budeme, najmeme ďalšiu neziskovku, nejakú Sorosovu, ktorá bude prerozdeľovať dane? Ďalšia bude prerozdeľovať fondy do, do verejnoprávnej televízie? Proste úplne tí ľudia už budú len mať povinnosť platiť dane a potom všade nabehnú neziskové organizácie od Sorosa, ktoré budú ďalej prerozdeľovať peniaze, aby zadovažovali funkcie, funkcie v prospech štátu. A to, že to je nadviazané na to, čo urobil Ivan Šimko z KDH v Bruseli, že nehlasoval proti migračnému paktu, aby sa tu nahrnuli migranti, aby potom pod hrozbou nejakých pokút 10-, 20-tisíc eur sa sem poposielalo možno 10-tisíc migrantov, a dajte si krát 20-tisíc, čo je v tých dokumentoch, to máte 200 miliónov euro. A potom nás postavia pred stenu, že buď zaplatíte 200 miliónov, alebo ich prijmete. Toto je tá príprava na to, že vy ste poslali 21 miliónov Sorosovým nadáciám, ktoré sa budú tváriť, že tu ide niekoho integrovať. Prečo to nemá robiť štát? Tak potom treba otvorene sa postaviť pred ľudí a povedať, viete čo, drahí občania, vy ste len na to, aby ste platili dane, a my to budeme posielať všetko mimovládkam, ktoré sa budú starať o to, aby ten štát to nejak vykrýval cez mimovládky.

Deň v parlamente

<- ->