Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 18:29:33 - 18:31:16 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 710 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela veľmi dôrazne upozorniť na to, že tu nejde o zákon, ktorý chce polemizovať, či očkovanie je dobré alebo zlé, či je správne, či je užitočné. Proste bez ohľadu na to my chceme len poukázať, resp. riešiť dopady očkovania resp. následky. Pretože samozrejme všetci vieme a sme sa s tým určite stretli, že sú tu tie dopady, sú tu tie negatívne účinky. Dokonca ich deklaruje aj sám výrobca a každý kto sa chce dať očkovať predtým podpisuje, že si je vedomí toho, že tieto, toto očkovanie môže mať aj negatívne účinky. Čiže tie negatívne účinky sú, či už miernejšie, vážnejšie alebo s následkom smrti. Takže ja si myslím, že je legitímne, aby v demokratickom štáte každý, kto je vinou niekoho iného, či už je to štát alebo je to jednotlivý občan, či už v trestnej činnosti, pri dopravnej nehode bol poškodený, tak takýto občan musí byť aj odškodnený a toto by dupľovane malo platiť, keď sa jedná o zdravie človeka. Takže si myslím, že tu nejde o žiadny nejaký kontroverzný zákon. Jednoducho je to legitímne a každý demokrat, každý slušný občan by mal tento zákon podporiť pokiaľ skutočne mu ide o dobro a o zdravie občanov. Ďakujem.
21. 10. 2021 15:38:51 - 15:41:41 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, podávam správu o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Vladimíra Fajča, Maroša Kondróta, Richarda Takáča na vykonanie kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky opatrení verejnej energetickej politiky v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov na ceny energií podľa § 127 a nasledujúceho zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 715) vo výbore. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 745 zo 4. októbra 2021 pridelil predmetný návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania predloženého návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh prerokoval 19. októbra 2021. Výbor neprijal uznesenie k predloženému návrhu, nakoľko...
===== a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh prerokoval 19. októbra 2021. Výbor neprijal uznesenie k predloženému návrhu, nakoľko návrh súhlasiť s predloženým návrhom a odporučiť schváliť uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor rokoval dňa 19. októbra 2021. Správa o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 233 z 19. októbra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
21. 10. 2021 15:38:51 - 15:41:41 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, podávam správu o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Vladimíra Fajča, Maroša Kondróta, Richarda Takáča na vykonanie kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky opatrení verejnej energetickej politiky v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov na ceny energií podľa § 127 a nasledujúceho zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 715) vo výbore. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 745 zo 4. októbra 2021 pridelil predmetný návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania predloženého návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh prerokoval 19. októbra 2021. Výbor neprijal uznesenie k predloženému návrhu, nakoľko...
===== a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh prerokoval 19. októbra 2021. Výbor neprijal uznesenie k predloženému návrhu, nakoľko návrh súhlasiť s predloženým návrhom a odporučiť schváliť uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor rokoval dňa 19. októbra 2021. Správa o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 233 z 19. októbra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
21. 10. 2021 15:38:51 - 15:41:41 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, podávam správu o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Vladimíra Fajča, Maroša Kondróta, Richarda Takáča na vykonanie kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky opatrení verejnej energetickej politiky v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov na ceny energií podľa § 127 a nasledujúceho zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 715) vo výbore. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 745 zo 4. októbra 2021 pridelil predmetný návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania predloženého návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh prerokoval 19. októbra 2021. Výbor neprijal uznesenie k predloženému návrhu, nakoľko...
===== a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh prerokoval 19. októbra 2021. Výbor neprijal uznesenie k predloženému návrhu, nakoľko návrh súhlasiť s predloženým návrhom a odporučiť schváliť uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor rokoval dňa 19. októbra 2021. Správa o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 233 z 19. októbra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
21. 10. 2021 15:38:51 - 15:41:41 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, podávam správu o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica, Vladimíra Fajča, Maroša Kondróta, Richarda Takáča na vykonanie kontrolnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky opatrení verejnej energetickej politiky v súvislosti so zmiernením negatívnych dopadov na ceny energií podľa § 127 a nasledujúceho zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 715) vo výbore. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 745 zo 4. októbra 2021 pridelil predmetný návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o výsledku prerokovania predloženého návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh prerokoval 19. októbra 2021. Výbor neprijal uznesenie k predloženému návrhu, nakoľko...
===== a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh prerokoval 19. októbra 2021. Výbor neprijal uznesenie k predloženému návrhu, nakoľko návrh súhlasiť s predloženým návrhom a odporučiť schváliť uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor rokoval dňa 19. októbra 2021. Správa o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 233 z 19. októbra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Súčasťou správy je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
21. 10. 2021 10:56:01 - 10:57:23 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pán kolega Blaha, samozrejme s týmto návrhom dá sa len súhlasiť je to tak mníchovská zrada bola mníchovskou zradou, mali by sme si ho pripomínať. Len ja by som chcela podotknúť, že na mníchovskú zradu nadväzovala Viedenská arbitráž. Dôsledkom, ktorej Slovensko prišlo o časť územia, vtrhli sem fašistické horthyovské vojská, ktoré brali majetky, zabíjali ľudí a drastickým spôsobom sa proste ujali toho obsadeného územia. Takže, sú nato, o tom doklady, ja by som prosila alebo teda by mi pre mňa by bolo veľmi žiaduce keby sme si aj tento deň alebo by sa pamätný deň lebo to bolo v podstate to bola náväznosť na mníchovskú zradu. Čiže škoda, že sme do toho nezahrnuli aj Viedenskú arbitráž ako veľmi by som povedala deň, ktorý by mal byť pre nás mementom. Ďakujem.
20. 10. 2021 16:08:18 - 16:09:48 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Z dôvodovej správy navrhovaného zákona čítam, že cieľom predmetného návrhu zákona je zlepšiť podmienky participácie občanov na živote obce a v školských zariadeniach. No, ja sa trošku tak s nadľahčením chcem opýtať. A čo ženy? Ide o vyše 50 percentnú skupinu našich občanov. A čo tak zriadiť ešte aj ženský pa, keď už máme tých parlamentov všelijakých, dobre, ja súhlasím, mládežnícky. Neviem o akú kategóriu ide, či od troch do sedem rokov, od sedem do, čiže bolo by to treba aj špecifikovať. Myslím si, že človek už musí byť aj trošku zrelý, aby vedel aj nejak posúdiť veci, dobre, ja nie som proti. Ale chcem vám povedať, že nie je to žiaden môj svetoborný vynález. Pred 20 rokmi v Slovenskej republike existoval ženský parlament. Bolo to tak viac-menej popri, popri Národnej rade a celkom dobre to fungovalo. Bolo tam veľmi veľa osobností, myslím si, žien, rôznych umelkýň aj vedkýň a političiek, niektoré dokonca aj poslankyne Národnej rady a bolo to veľmi zaujímavé si myslím, takže mali by sme, mali by ste sa nad tým zamyslieť. To nie je kritika, to je skôr doplnenie tohoto zákona.
Ďakujem.
20. 10. 2021 15:35:09 - 15:36:40 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 666 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, ja by som chcela povedať, že zámer tohto zákona je absolútne neprehliadnuteľný, je to úplne jasné, žiadne praktické veci. Sme v Európskej únii, chodia tu aj Holanďania, Nemci, Francúzi a tých skutočne nepotrebujú tento maďarský názov, to je jed na vec. Druhá vec, každý občan tejto republiky musí ovládať štátny jazyk, teda musí vedieť názov všetkých, názov svojej obce pozná v štátnom jazyku a nemusí mať na tabuliach ešte názov svojej národnostnej menšiny, po druhé, po tretie žiadna iná národnostná menšina to nežiada len Maďari, čiže toto, to je predĺžená ruka Budapešti, to je jasné a ešte chcem povedať jednu vec, na mapách všade a keď používate aj navigáciu musíte vždy uvádzať názov teda, oficiálny názov daného mesta, alebo danej dediny v tej krajine. Takže všetko je, je to absolútne bezpredmetné, nemá to žiaden účel, ani zmysel, jedine tu rozdúchavať vášne rušiť dobré vzťahy medzi Slovenským a Maďarským národom. Ďakujem.
6. 10. 2021 12:01:34 - 12:03:34 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne.
Pán Dostál, ja mám svoj názor, vy máte svoj názor. Opakujete to tu stále ako verklík dokola to isté. Áno. Rešpektujte to, že my máme takýto názor a nie tu len odsudzovať. Ja takisto môžem začať odsudzovať vaše názory, ktoré považujem za scestné. To k tomu.
A ešte čo sa týka lásky poznám jeden prípad, keď občan nástojil na tom, že miluje svoje auto a chce s ním uzavrieť manželstvo. Takže k tomuto smerujeme, ale samozrejme, to bude koniec ľudstva aj civilizácie.
Pán Krajčír, viete, tu sa jedná, takto, všetkým ostatným odpoviem. Toto odmietanie tohoto zákona nie je odmietanie alebo nejak odsudzovanie homosexuálov, homosexuality. Jednoducho sa k tomu vyjadrovať nebudem. Názory sú rôzne, ja to nebudem posudzovať. Odborníci niektorí tvrdia tak, druhí tak, ale toto nie je podstata problému. Tu ide o to, že sa tu ohrozuje štatút manželstva a manželstvo je zväzok len medzi mužom a ženou s cieľom plodiť deti, aby, aby ľudstvo prežilo a ďalej napredovalo. Keď nebudeme plodiť deti, tak vymrieme, hej? A tento pud sebazáchovy by mal mať každý človek. A je tu určitý, je to určitá odchýlka, ktorej sa hovorí odborne deviácia, nie je to žiadne ani urážlivé, ani nič a toto jednoducho v záujme svojho pudu sebazáchovy minimálne svojho národa a v podstate aj celej civilizácie na zemeguli alebo teda ľudstva tejto planéty je, aby sa rodili deti, aby boli zdravé, teda treba tento zväzok heterosexuálov, len tento ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
6. 10. 2021 11:43:51 - 11:52:11 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Milé kolegyne, milí kolegovia, registrované partnerstvá a manželstvá homosexuálov sú zväzky medzi osobami rovnakého pohlavia. V štátoch, kde sú uzákonené získavajú záujemcovia uzavretím tohoto zväzku buď podobné alebo rovnaké právomoci a práva ako muži a ženy žijúci v manželstvách. Toto si treba uvedomiť. Toto je skúsenosť zo štátov, kde už boli uzákonené. Základným problém v prípade registrovaných partnerstiev alebo manželstiev homosexuálov je, že homosexuáli nemôžu plniť jednu z podstatných úloh rodiny založenej na prirodzenej komplemerite heterosexuálnych párov, ktorou je plodenie detí a zdravá výchova detí v rodine, kde je prítomný mužský a ženský vzor. Preto požiadavka rovnoprávnosti homosexuálnych párov s manželstvami heterosexuálnych nie je opodstatnená.
Množstvo právnych požiadaviek, ktoré požadujú homosexuáli, ktorými aj u nás argumentujú potrebu registrovaných partnerstiev si môžu homosexuáli zabezpečiť viacerými parciálnymi zmluvami alebo inými postupmi, ktoré umožňuje naša legislatíva. Takže tento argument neobstojí. Štát by mal legislatívnymi opatreniami podporovať to, čo štát a spoločnosť udržuje stabilnú, životaschopnú a fungujúcu. Teda normálnu rodinu. Tú by mal zvýhodňovať. Okrem toho, že z tradičného náboženského hľadiska je manželstvo chápané výlučne ako zväzok medzi mužom a ženou, ako sviatosť ustanovená samotným Bohom. Význam manželstva heterosexuálov je nielen k zameranosti plodeniu, ale aj k vytvoreniu samotnej rodiny, čiže spoločenstva rodičov a detí. To je dôvod, prečo je manželstvo celé stáročia považované za základnú bunku spoločnosti. Aspekt splodenia potomstva je tým znakom, ktorý rodinu odlišuje od iných druhov spoločenstiev, kolegov, kamarátov, atď., atď. A koniec koncov aj manželstvá alebo registrované partnerstvá homosexuálov.
Prekážka pre zdravú výchovu a otvorenosť pre dieťa v homosexuálnom vzťahu je neprekonateľná. Preto považovať homosexuálne praktiky za rovnocenné s manželstvo či heterosexuálnym partnerstvom, aj keď neplodným alebo používajúcim antikoncepciu, po ktorej je užívanie opäť okamžitá možnosť plodenia, by bolo popretím toho, o čom sexuálny styk muža a ženy je. Výnimočnosť heterosexuálneho manželstva je v tom, že sa vymyká spod najvýznamnejšie reduktívnych pohľadov. Jeho význam nie je iba v plodení, ale v tom, že kombinuje plodiaci potenciál s blízkym vzťahom.
Štát by mal podporovať a chrániť v podobe manželstva v prvom rade verné a trvalé vzťahy, kde biologickí rodičia vychovávajú svoje deti v harmonickom vzťahu lásky. Kvôli svojmu výrazne prevládajúcemu promiskuitnému životnému štýlu, čo je dokázané štatisticky, len veľmi malá skupina homosexuálov niečo ako verené manželstvo otca chce alebo toho vôbec je schopná. Veľmi málo. Všeobecne známa zvýšená miera promiskuity medzi homosexuálmi a okrem iného ďalším faktorom znižujúcim perspektívnosť adopcií detí homosexuálmi. Je veľmi veľa poznatkov a informácií o tom zo zahraničia, konkrétne z Ameriky, ako tie deti príšerne trpia, pretože títo partneri sú promiskuitní a každú chvíľu majú iného otca a inú mamu.
Navyše ide o porušenie základného ľudského práva v takomto partnerstve, ktorým je nárok na vlastného otca a mamu. De facto a aj de jure, ak by sa uplatnilo osvojenie dieťaťa dvoma osobami rovnakého pohlavia, dieťa by tým pádom nemalo buď otca alebo mamu. Právo dieťa, dieťaťa, právo na dieťaťa nie je zadefinované ako ľudské právo v základných ľudsko-právnych dokumentoch. Takže toto, čo požadujú homosexuálni partneri je neakceptovateľné. V histórii je známe, že vo viacerých vyspelých kultúrach už aj v staroveku sa stalo homosexuálne spolužitie časom rešpektovaným, napríklad staroveké Grécko, staroveký Rím. Spravidla to však bolo predznamením konca týchto civilizácii. A keďže takéto tendencie vidíme aj dnes, tak sa zdá, že týmto smerom sa uberá aj naša západná civilizácia.
Predstavitelia LGBT hnutia v skutočnosti nepožadujú toleranciu od nás. Chcú od nás čosi celkom iné. Chcú mravný relativizmus, pretože ako tvrdí prezidentka americkej organizácie s názvom Zjednotení za slobodu zosobášiť sa hovorí, ak získame prístup k manželstvu, táto inštitúcia stratí svoj význam, preto to podporujem. De facto nejde o to, že chcú zlikvidovať intoleranciu, diskrimináciu, ale v pozadí je skrytý záujem, možno nie všetkých, ale tých hnutí, ktoré toto začali, ktoré to podporujú, ide vlastne o likvidáciu manželského stavu heterosexuálnych párov. Posadnutosť toleranciou a jej nadraďovanie nadovšetko v snahe nikoho neuraziť vedie paradoxne k zničeniu tolerancie, čo sa prejavuje tak, že už nie je dovolené otvorené vyjadrovanie súhlas s praktikami homosexuálnych párov, čiže k popieraniu práva tých druhých na vyjadrenie svojho názoru.
Ak sa má skutočne odstrániť diskriminácia inak sexuálne orientovaných ľudí, pýtame sa a prečo nemáme diskriminovať len jednu sexuálnu menšinu, ale inú diskriminovať môžeme. Majú sa aj ďalšie práva pre sexuálne menšiny a zamedzenie určitej diskriminácie týkať aj pedofilov, zoofilov a ďalších. Potreba ľudského prístupu rešpektovania ľudskej dôstojnosti a práv človeka nemusí hneď znamenať prijatie hociktorej sexuálnej deviácie za legitímnu či étosom vyjadrenú alternatívu k heterosexualite. Ďakujem za pozornosť.
6. 10. 2021 9:48:53 - 9:50:34 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela poukázať na pram stránku tohoto problému a síce upozorniť, že pokiaľ sa ako na poistku spoliehame na čl. 41 ods. 1 ústavy, ktorý definuje manželstvo ako jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, tak treba poukázať na to, že a spoliehame sa na to, že osoby v registrovanom partnerstve nebudú mať všetky práva patriace manželom, osobitne adopcie detí, tak tí, my všetci, ktorí si to myslíme, kolegovia, sa veľmi mýlime. Táto predstava je bohužiaľ, falošná. Dozvedela som sa o tom v článku, ktorý publikoval doc. Dr. Lalík a ktorý študoval niektoré súdne rozsudky európskych súdov, a to síce Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvoru. Tieto hovoria o tom, že sú nad ústavou, ich napriek tomu bez ohľadu na to teda, čo je uzákonené v ústave, ich rozhodnutia platia nad ústavou, a v týchto rozsudkoch jednoducho registrované partnerstvá boli im priznané všetky práva ako manželom heterosexuálneho páru. Preto treba upozorniť, že buď teda schválime buď všetko, alebo nič. To znamená, keď nechceme, aby registrované partnerstvá mali tie isté práva ako manželstvá heterosexuálov, nesmieme povoliť ani registrované partnerstvá.
30. 9. 2021 18:47:04 - 18:47:46 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán kolega Baránik, musím konštatovať, že vašu rozpravu bolo obrovské utrpenie a bolo to za trest. Už jednak čo sa týka kompetentnosti vašich vyjadrení ale teda aj ten prejav. Preboha trošku sebareflexie, vypočujte si to, pozrite si a prestaňte nás tu trápiť. A ďalšia vec, žiadam vás dôrazne, aby ste prestali rozdávať svoje mená svoje prívlastky a epitetá druhým. Ďakujem.
30. 9. 2021 17:57:20 - 17:59:21 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem tiež oceniť, že sa konečne debata vrátila k vecnému tónu a že sme sa aj vrátili k podstate tohoto bodu programu v Národnej rade, teda k správe generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry Generálnej prokuratúry za rok 2020.
Ja zase by som, chcem reagovať na nášho kolegu a chcem poukázať na to, že v tej správe, a teda oceniť to, že v tej správe sa poukázalo aj na kriminálnu činnosť, dá sa povedať členov Policajného zboru. A to vyšlo najavo len teraz, ale ja mám 20-ročné veľmi zlé skúsenosti s políciou a som veľmi rada a dúfam teda, že sa to už konečne otočí a jednoducho tí páni policajti budú skutočne občanov pomáhať im a chrániť ich, tak ako to majú na všetkých autách. A nebudú sa venovať šikanovaniu a dokonca vyrábaniu trestných činov, a teda obviňovaniu nevinných ľudí.
Pri tejto príležitosti by som chcela ešte povedať, že pevne dúfam, že za vedenia nového generálneho prokurátora pána doktora Žilinku, že jednoducho sa vrátime k právnemu štátu, pretože taká katastrofálna situácia, s ktorou som sa ja stretla, že je to absolútne neexistencia vymožiteľnosti práva v tomto štáte a o právnom štáte skutočne len môžeme snívať. A verím, že toto budú prvé začiatky a že nám svitá na lepšie časy.
28. 9. 2021 15:48:43 - 15:51:04 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k vážnym sociálnym dopadom výrazného rastu cien elektriny, plynu a tepla pre slovenské domácnosti a malé a stredné podniky v roku 2022 a k ohrozeniu finančných záujmov Slovenskej republiky v súvislosti s otvorením prevádzky medzinárodného plynovodu Nord Stream 2.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 716 z 21. septembra 2021 pridelil návrh skupiny poslancov na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor s tým, že podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predloženého návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor o návrhu taktiež nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru ma určil za spoločnú spravodajkyňu. Súčasťou informácie je návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
22. 9. 2021 10:57:28 - 10:59:11 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcela pána poslanca Kotlebu ešte doplniť, že veľmi dobre vieme, tí, čo sme praktizujúci veriaci, to už je jedno, v akej cirkvi, že väčšinou farnosti a hlavne mimo Bratislavy, na vidieku trpeli nedostatkom financií, a preto museli správcovia farností organizovať zbierky na dofinancovanie, napríklad na opravu kostola, na nákup nejakých nevyhnutných zariadení, hej, takže tým pádom by sme vlastne odbremenili veriacich, pretože nemuseli by už zbierať sa už zo zdanených peňazí na tieto nákupy, ale jednoducho by sa mohli realizovať práve z tých daní, čiže boli by odbremenení, že by museli ešte dávať naviac peniaze. Tak ja si myslím, že to je ešte plus ďalšie. A domnievam sa, že všetky mimovládne organizácie a hlavne tie, ktoré nie sú štedro dotované zo zahraničia, ale svoju činnosť vyvíjali na základe len vlastných financií, a teraz povedzme z tých 2 %, tak tí sa, myslím si, že sa veľmi potešia. A závisí skutočne už len na poslancoch, či im vyjdú v ústrety a či im nezmaria tak prilepšenie si finančného, aby mohli ešte lepšie vykonávať svoju činnosť.
Ďakujem.
22. 9. 2021 10:41:03 - 10:43:03 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem pekne. Musím konštatovať, že to, jak zhrnul predkladateľ dôvody, prečo sa tento návrh predkladá, sú tak komplexné a tak vyčerpávajúce, že už je veľmi ťažko k tomu aj niečo dodať. Ale predsa by som ja len z vlastnej skúsenosti, pretože odkedy bolo možné využiť tieto dve percentá pre činnosť mimovládnych organizácií, ja som to využívala, využívam každý rok, takže mám s tým osobné skúsenosti. Skutočne bol to veľmi veľký prínos, pretože väčšina tých občianskych združení, eventuálne klubov rôznych športových, ktoré sa tiež medzi ne radia, rôzne iné organizácie, ktoré radíme medzi mimovládne organizácie, vďaka týmto dvom percentám, pokiaľ si našli správnych donorov, tak boli skutočne nieže prínosom, ale ony umožňovali činnosť a mnoho razy to bola činnosť, ktorá suplovala štát. Ja v mojej oblasti, čo máme ochranu spotrebiteľa, sme mohli jednoducho zastupovať klientov dokonca aj pred súdmi, pomáhať im, radiť im, školiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to, bolo to veľkým prínosom. Teraz mi rozširujeme možnosť, čiže ešte pridávame ďalšiu prídavnú hodnotu, že je možné dať nie jednej organizácií, ale dvom, čo je tiež veľmi, veľmi kladný návrh, pretože mnohokrát tí, čo dávali, nevedeli sa rozhodnúť, aj tomu, aj tomuto, teraz budú mať, samozrejme, raz toľko možností, čiže budú môcť ďalšiemu.
No a čo sa týka, že sme k tomu zaradili aj farnosti... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 9. 2021 10:12:44 - 10:15:11 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

60.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Mareka Kotlebu, Rastislava Schlosára a Petra Krupu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 651). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Gestorský, za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

22. 9. 2021 10:06:45 - 10:08:45 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem pekne za slovo. Poznámok bolo dosť veľa, takže to za dve minúty všetko nestihnem, len tie najdôležitejšie.
Kolega Mazurek, v súčasnosti je taká situácia, že zaočkovaní, ktorí sa nemusia testovať, sú vlastne najnebezpečnejší pre spoločnosť. Pretože keď nezaočkovaný má povinnosť sa vždy otestovať, očkovaný nie, kľudne môže byť nakazený, môže slobodne kdekoľvek ísť a môže tam šíriť nákazu. Toto nám teraz bude hroziť.
Pán kolega Schlosár, ja si myslím, že to, čo ste hovorili, že hrozí, tak to by bolo vlastne koniec demokracie, koniec právneho štátu. To potom môžeme rovno všetko zabaliť.
Kolega Urban, vy ste vlastne len povedali to, že nech sa každý slobodne rozhodne. A čo hovoríme my iné? My stále tvrdíme, ja nepolemizujem, ja som nepolemizovala vo svojej rozprave o tom, či je očkovanie zlé alebo dobré, aké má účinky a nemá účinky a ktorí zomierajú a nezomierajú. Vôbec som sa ani slovkom nezmienila, ani o deťoch, ani o Bohu, ja som len poukazovala na to, že žiadame, aby bolo očkovanie dobrovoľné, aby k tomu nebol nikto nútený. Aby, keď ja som presvedčená o tom, že to očkovanie je maximálne škodlivé, aby som nemusela, nebola nútená, šikanovaná a iným spôsobom prenasledovaná za to, teda hovorím obrazne, nejedná sa len o moju osobu, za to, že sa nechcem dať zaočkovať. To je celé. Celé toto bolo a keďže sa toto deje, tak chceme to dať do trestnoprávnej roviny.
Takže, pán Pročko, ešte raz, ani o Bohu, ani o deťoch som nič nehovorila, čiže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 9. 2021 9:37:18 - 9:45:35 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja by som chcela vo svojej rozprave nadviazať na to, čo tu bolo povedané mojimi kolegami, ale zároveň by som sa chcela zamerať len na aspekty ľudských práv, aspekty eliminácie diskriminácie, ktorá je vlastne podstatou tohto zákona, pretože navrhujeme trestnú zodpovednosť za diskrimináciu občanov. A zároveň by som sa ešte chcela venovať aj slobode rozhodovania.
Vláda Slovenskej republiky predkladaním zákonov o tzv. ochrane zdravia, Národná rada Slovenskej republiky schvaľovaním týchto zákonov a Úrad verejného zdravotníctva vydávaním vyhlášok na tzv. ochranu zdravia v súvislosti s pandémiou COVID-19 už jeden aj pol roka porušuje ľudské práva a slobody občanov, a to napríklad slobodu rozhodovania, slobodu voľného pohybu, slobodu cestovania a tak ďalej, a to tým, že ich nútia tieto tri inštitúcie rôznymi opatreniami sa nechať tzv. očkovať proti COVID-u a z tých občanov, ktorí v záujme ochrany svojho života a zdravia nemôžu, nechcú alebo nemusia, lebo prekonali COVID a majú imunitu oveľa lepšiu, ako by získali očkovaním, týchto vládna garnitúra, má snahu vytvoriť z týchto ľudí podradných, menejcenných, zbavených ľudských práv a slobôd, teda vytvoriť apartheid.
Je potrebné opätovne zdôrazniť, že takéto praktiky, ktoré boli realizované aj napríklad počas druhej svetovej vojny, aj viackrát v dejinách ľudstva, ale hlavne teda v poslednej dobe v druhej svetovej vojne, boli svetovým spoločenstvom odsúdené ako zločiny proti ľudskosti a vinníci boli odsúdení na smrť.
A čo je vlastne podstatou diskriminácie nezaočkovaných občanov, ktorá nemá za posledných sto rokov v histórii slovenského národa obdobu, a to si hovoríme, že v súčasnosti žijeme v demokratickom a právnom štáte. Ale zrejme len údajne. Každý z nás má len jeden život a život všetkých nás je to najcennejšie, čo máme. Myslím, že na tom sa môžeme všetci zhodnúť.
Začiatkom minulého roka vznikla pandémia, zdravotný problém obyvateľstva, a vládna garnitúra po nezákonnom experimentálnom testovaní, na ktoré minula neopodstatnene a bez efektu obrovské sumy z verejných financií, teda z peňazí všetkých občanov, sa rozhodla riešiť tento problém očkovaním obyvateľstva experimentálnymi liekovej agentúry EÚ len podmienečne a dočasne schválenými vakcínami. Vládna garnitúra formálne deklarovala, že očkovanie bude dobrovoľné. Takže jedna časť obyvateľstva sa slobodne rozhodla dať sa dobrovoľne zaočkovať, či už z presvedčenia, že si tým chráni svoje zdravie a život, časť z pohodlia, že nebudú obmedzovaní, podceňujúc pri tom rizikové aspekty očkovania, a mali na to, bolo to legitímne, mali na to právo, mohli si uplatňovať slobodne svoje právo rozhodovania. Bolo im umožnené sa slobodne rozhodnúť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a po zaočkovaní nie sú obmedzovaní.
Máme tu druhú časť obyvateľov Slovenskej republiky, približne je to jedna k jednej, približne päťdesiat percent, ktorá je presvedčená, že očkovanie je veľkým rizikom a ohrozuje ich zdravie a život, a preto v záujme ochrany svojho života a zdravia sa rozhodli v zmysle deklarovanej dobrovoľnosti očkovania a využitím práva dané Ústavou Slovenskej republiky svojim občanom slobodne sa rozhodnúť, či chcú alebo nechcú podstúpiť akýkoľvek lekársky zákrok. Teda toto je dané ústavou a malo by sa to dodržiavať, včítane aj očkovania, títo sa preto rozhodli, na rozdiel od prvej skupiny obyvateľstva, nedať sa zaočkovať, čo je takisto podľa ústavy ich legitímne právo. Je to uplatnenie si práva slobodne sa rozhodnúť a dupľom, keď ide o ich zdravie a o ich život. A tu je už problém. Nezaočkovaným je také isté právo, aké si uplatnili zaočkovaní, upierané, sú porušované ich ľudské práva a slobody, sú diskriminovaní, šikanovaní a vydieraní v zamestnaní, pri kultúrnych a športových aktivitách, pri cestovaní do zahraničia a tak ďalej a tak ďalej, všetko to tu už bolo spomínané.
Vládna garnitúra doposiaľ formálne zdôvodňovala svoju snahu zaočkovať všetkých občanov Slovenskej republiky za každú cenu falošnou potrebou zamedzenia šírenia nákazy. To však už neobstojí. Je nepochybne dokázané, že aj plne zaočkovaní môžu byť hostiteľmi a prenášateľmi infekcie a vírusu. Preto napríklad každý, kto príde do Veľkej Británie bez ohľadu na to, či je alebo nie je zaočkovaný, musí sa dať otestovať. Obdobne je to aj v Paríži. Písala mi jedna známa, v Paríži, plne zaočkovaná, vlastnila európsky preukaz, chcela ísť do Ikey a tí jej povedali, preukaz nezaujíma, ani či je zaočkovaný, nezaočkovaný, ich zaujíma, či je zdravá, alebo chorá, či je nakazená, alebo nie je nakazená, či môže šíriť nákazu, alebo nemôže. Preto sa musela dať, tak ako aj nezaočkovaní, otestovať.
Zhrnula by som to do takých, toto moje vystúpenie, do takých troch bodov.
Po prvé žiadame, ako predkladatelia žiadame absolútne striktne dodržiavať deklarovanú dobrovoľnosť očkovania bez vydierania, šikanovania a diskriminácie nezaočkovaných občanov.
Po druhé, problém pandémie riešiť z medicínskeho hľadiska na základe kritéria chorý pacient – zdravý pacient, tak ako je to aj pri ostatných chorobách, a nie zaočkovaný pacient a nezaočkovaný pacient, respektíve zaočkovaný občan a nezaočkovaný občan. Pretože tento prístup k riešeniu problému ochorenia na COVID polarizuje spoločnosť a stavia proti sebe občanov.
Po tretie, diskrimináciu nezaočkovaných občanov, porušenie ich základných práv a slobôd v záujme ich ochrany je nevyhnutné riešiť v trestnoprávnej rovine v zmysle tohoto navrhovaného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon.
Na záver konštatujem, diskriminovať občanov za to, že si chcú chrániť svoje zdravie a život, najcennejšiu hodnotu, ktorú majú, je v demokratickej spoločnosti neprípustné a trestné. Ďakujem za pozornosť.
24. 7. 2021 22:56:03 - 22:58:03 35. schôdza NR SR - 2.deň - C. noc Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Ja som skutočne veľmi rada, že to tu odznelo a že pán poslanec Beluský poukázal aj na to, že tento zákon, ktorý chceme schváliť, teda vy chcete schváliť, tento zákon porušuje ďalšie tri zákony. A sú to veľmi citlivé zákony. Pokiaľ ide o zdravotnú starostlivosť, sú to, je to aj zákon o ochrane osobných údajov. Takže to sú veľmi závažné veci a ja nechápem, ako môže poslanecká snemovňa, ktorá skutočne má byť príkladom, to majú byť vyzbieraní odborníci volení ľuďmi, jak môžu takíto ľudia schvaľovať a ešte tu vehementne brániť zákon, ktorý porušuje minimálne, okrem ústavy, čo už je absolútne neakceptovateľné, ďalšie tri zákony? A ja vám, a to skutočne tie, tá ochrana osobných údajov tu nie je pre srandu králikov. Mali sme tu vyše roka, nás tu terorizovali, tyranizovali, jak GDPR musia mať všetci prijaté, všetky firmy, lebo ja som z podnikateľského prostredia, a školenia a ponuky a neviem čo, no. Tak na čo to všetko bolo? Však samotný parlament ide schvaľovať zákon, ktorý veľmi vážne, a to sú citlivé údaje o zdraví, takže ja toto neviem pochopiť, ja som úplne v šoku. A vôbec a bez hanby, kľudne, a bude sa tu vyprávať, pani poslankyňa Cigániková, tie nezmysly a tie údaje. My denno-denne sa stretávame s údajmi, ktoré sú úplne iné, v rozpore, a sú to údaje zo Ženevy a sú to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Deň v parlamente

<- ->