Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 6. 2021 18:04:24 - 18:06:22 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

24. 6. 2021 17:40:24 - 17:42:24 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Milá kolegynka, ja som tiež žena, ja som tiež matka, ja som si tiež prežila všetky tieto pocity, ja to viem pochopiť a preto vám hovorím, nikdy v živote by som nedokázala za akýchkoľvek okolností zabiť počaté dieťa. Ja by som to dieťa nedokázala zabiť. To je prvá poznámka.
Druhá poznámka je, nechápem, prečo tak stále agresívne a nepriateľsky vystupujete a furt nás chcete presvedčiť, jak sa my mýlime a jak sme my mimo. Proste je to never ending story. My sme presvedčení, že život aj nenarodeného dieťaťa treba chrániť a nikto nemá právo ho zabiť a je to jedno, v ktorom je to týždni. Všetci sme boli embryá, všetci sme prešli prvým, druhým atď. až sme sa narodili a keby sme neboli prešli týmito štádiami, neboli by sme ľudia. Proste taký je vývoj človeka. Toto treba rešpektovať. Ide o eticko-morálnu otázku. Keď po narodení, ak zabitie človeka, či už úmyselné alebo neúmyselné, nazývame vraždou, je to trestný čin, prečo to nie je pred narodením. Proste to je len iný, iné štádium vývoja človeka. My si myslím, že je to zločin, je to zabitie a preto predkladáme tento návrh, aby sme eliminovali len časť tých potratov, hlavne u nezodpovedných mladých dievčat, ktoré si povedali: no a čo, no tak idem raz s jedným, raz s druhým, lebo tam je sloboda ženy. Ona sa rozhodne, či ide vykonať určitý akt a musí si byť vedomá, že po tom akte sú aj následky, môžu byť následky. Tak vtedy sa ona slobodne rozhodne, ale už keď mal, keď v sebe nosí počatý život, už tam končí jej sloboda, lebo tam začína právo na život iného človeka.
A toto sú tie veci, ktorými sa my nezhodneme. Preto my budeme tento návrh dávať, sme za tým, stojíme si za tým a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 6. 2021 16:02:59 - 16:04:59 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Ja by som k tomu všetkému, čo tu bolo povedané, chcela dodať, že pár poznámok teda. Po prvé, že obezita je svetovým trendom už nielen u dospelej populácie, ale už prešla aj na deti. Je to nesporný fakt a toto treba riešiť.
Ďalej chcem upozorniť, že tento návrh zákona hovorí o obmedzení, resp. zákazu, zákaze niektorých buď potravín, cukroviniek alebo nápojov v školách. To znamená, v školských zariadeniach. To, čo dajú deťom rodičia doma, to je ich vec, nikto im nezakazuje, je to na ich výchove, na ich svedomí, je to na ich zodpovednosti. Tu sa jedná o školské zariadenia, pretože deti, samozrejme, aj u rodín, kde doma ich vedú k tomu, že by nemali tieto sladké nápoje, teraz povedzme sa obmedziť na tie nápoje, že by nemali piť, keď prídu zo školy a vidia, že ich spolužiaci, ktorí dostanú od rodičov peniaze, aby si kúpili desiatu, tak si nakúpia rôzne cukríky, Tatranky a neviem, a sladké nápoje, tak to chce aj on a kúpi si to aj on. Dieťa nemá zodpovednosť, dieťa tomu nerozumie. Samozrejme, že by tu bola veľmi potrebná aj osveta. To znamená, že školám, deťom stále vysvetľovať, že teda tieto potraviny sú škodlivé. Dokonca tie umelé sladidlá, ktoré sú obsiahnuté v mnohých, sú rakovinotvorné. Čiže ohrozujú zdravie a život týchto detí.
Tak preto si myslím, že štát by mal, mal mať nejakú reguláciu, mal by regulovať príjem týchto potravín. Jedná sa len o tú dobu, kedy sú v školách, kedy nie sú pod dohľadmi rodičov a kedy tieto deti, samozrejme, sú to deti, majú radi sladkosti, takže potom jedia tieto potraviny. Ja si... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 6. 2021 15:12:58 - 15:14:12 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Domnievam sa tak ako aj väčšina občanov tohoto štátu, že vzhľadom na očakávanú mizériu, ktorá nás bude čakať v budúcich rokoch pre dlh, rastúci dlh a obrovský dlh, ktorý za rok vládnutia spôsobila táto vláda, sa domnievam, že je morálna povinnosť nás politikov tiež prispieť šetrením, respektíve utiahnutí si opaskov. Pretože tie príspevky rastú s priemernou mzdou aj považujem to za neadekvátne. Bolo to tu povedané, vysvetlené, že vzhľadom na minimálnu mzdu, áno, tie príspevky by úplne stačili, pretože v minulých rokoch, respektíve v minulom volebnom období boli obdobné tie príspevky a preto si myslím, že je našou morálnou povinnosťou tento zákon každopádne podporiť. Ďakujem.
17. 6. 2021 10:57:50 - 10:59:02 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 547 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Ja z pohľadu ženy, ktorá v živote nemala zbraň, nemala som k tomu ani nikdy žiaden vzťah a skôr som mala taký pohľad pacifistický, že tie zbrane sú nebezpečné a tak ďalej. Musím svojmu kolegovi poďakovať za absolútne komplexnú analýzu tohoto problému a zdôvodnenie prečo tento zákon nie je dobrý a prečo je proti občanom Slovenskej republiky. A chcem zdôrazniť, že je to hlavne z pohľadu súčasnej tendencie niekoľko rokov trvajúcej, a to dovozu rôznych imigrantov a medzi nimi, samozrejme, aj teroristov do Európy. Tento trend a toto nebezpečie náš čaká, a preto v tejto súvislosti robiť takéto obmedzenia, aby predpokladám, že štát nebude schopný sa postarať o občanov, tak občania budú sa musieť postarať o seba samých, tak z tohoto pohľadu si myslím, že tento zákon nemôžeme podporiť. Ďakujem pekne.
16. 6. 2021 16:12:22 - 16:13:56 31. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som v intenciách rozpravy pána poslanca Mariána Kotlebu chcela zdôrazniť, že v prvom rade som veľmi rada, že odzneli práve tieto dôvody, pretože stále sa tu už druhý deň hovorí len o dôvodoch, ktoré v podstate vyplývajú z tých známych skutočností posledných, možno jedného, dvoch mesiacov. Jedná sa okolo pána Pčolinského a tie ostatné udalosti, ale pán minister je vo svojej funkcii vyše roka. A to, čo sa udialo za posledný rok, to občanov trápi viacej, pretože sa to dotýkalo všetkých občanov. My a my plus ostatní poslanci a respektíve radoví občania nevedia rozlíšiť, či nakoniec či je to skutočne, či bol ten Pčolinský vinný, nebol vinný, nemáme prístup k informáciám, ale to, čo sa udialo, že vlastne pán minister urobil z nášho štátu policajný štát, totalitný štát, ktorý hlavne starší občania, ktorí to ešte prežili, porovnávajú z päťdesiatymi rokmi, že urobil z demokracie jednoducho obyčajnú totalitu, toto skutočne ľudia, že toto sme si nikdy nemysleli, že by takéto niečo sa mohlo stať. Tak toto sú skutočné dôvody, za ktoré musíme zahlasovať za odvolanie pána ministra. Ďakujem.
28. 5. 2021 15:18:30 - 15:19:32 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 552 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, z mojej strany veľmi pekne ďakujem teda za vaše vystúpenie, pretože sa plne stotožňujem s vašim názorom a že ste sa venovali predovšetkým práve svedomiu a výhrade vo svedomí. Skutočne si myslím, že Európska únia v tomto už ďaleko prekročila akékoľvek únosné hranice. Je to absolútne porušenie súčasti slobody človeka, a preto si myslím, že nemôžeme mlčať. My sa musíme ozvať. Toto uznesenie je nevyhnutné a veľmi potrebné, pretože kto mlčí, ten svedčí. A Európska únia, keď my budeme mlčať a nebudeme sa ozývať, aj keď teraz to ešte nie je záväzné, oni pôjdu ďalej a ďalej. A neviem si predstaviť, kde to končí. Takže veľmi pekne ďakujem aj pani poslankyni Záborskej, aj všetkým, ktorí podporia toto uznesenie. Ďakujem.
28. 5. 2021 11:32:48 - 11:34:29 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Milý kolega pán poslanec Viskupič, keďže mi leží na srdci osud vývoja Slovenskej republiky, musím objektívne konštatovať z mojej strany, klobúk dole. Vaše vysvetlenia o neúnosnosti takéhoto zvyšovania výdavkov v štátnom rozpočte, vaše argumenty boli tak jasné, zrozumiteľné a myslím, že aj každý súdny človek určite pochopí, že schválenie navýšenia výdavkov v takejto vysokej sume, takmer na dvojnásobok ročných príjmov, je samovraždou predovšetkým pre naše ďalšie generácie tejto republiky. Je neskutočne smutné, že koaliční poslanci Národnej rady, vynímajúc teda poslancov SaS, to nechápu. Je to poľutovaniahodné a nezodpovedné z ich strany. Následky však takéhoto počinu budú znášať v budúcich voľbách. A teraz ešte druhá poznámka k tej údajnej pomoci, na ktorú majú tieto navýšené výdavky slúžiť. Kde je záruka, pýtam sa, že tieto navýšené výdavky skutočne pôjdu na údajnú pomoc občanom, či už covidovú, alebo aj inú. Doterajšia skúsenosť s hospodárením tejto vlády nás núti o tom pochybovať a dôvodne sa domnievať, že zo strany ministra ide len o bohapustú demagógiu a jej zneužitie v blízkej budúcnosti. Ďakujem.
27. 5. 2021 10:28:10 - 10:29:18 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ja oceňujem, že vy ste ocenili korektný, vecný a vysokoodborný prístup poslanca Martina Beluského. Myslím, že jeho prístup v odborných témach je vždy takýto, len nebol ako keby povšimnutý.
A chcela by som ešte upozorniť na jednu vec, že pán poslanec vám síce pochválil, ale na druhej strane aj vytkol nejaké veci s ktorými teda nesúhlasí. Konkrétne vám aj navrhol, aby ste stiahli návrh o roz, návrh zákona o rozpočtovej zodpovednosti a k tomu ste sa akosi nevyjadrili. Prosím? Áno a vôbec, aby ste to stiahli, aby prebehlo medzirezortné pripomienkovanie, aby sme to ešte zvážili, pretože práca kvapná málo platná.
Tak tomu ste sa akosi nevyjadrili. Ďakujem.
10. 5. 2021 15:45:02 - 15:47:02 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Blaha, zaujal ma, zaujala ma jedna vaša poznámka, a síce, že my, teda vy cítite v pozadí aj pnutie a problém v rámci tých strán vládnej koalície. A toto vlastne je v súlade aj s poslednými vyjadreniami niektorých poslancov strany SaS, ktorí tvrdia, že vlastne ide tu o pomstu pána Matoviča pani Kolíkovej, keďže ona bola veľmi vehementne za jeho odvolanie.
No na toto by som chcela povedať jedno, pokiaľ by pani ministerka Kolíková nemala maslo na hlave, to znamená, neboli by za ňou tie kauzy, nebola by na jej politickej zodpovednosti aj smrť generála Lučanského, tak pán Matovič by mohol stokrát chcieť sa jej pomstiť, jednoducho by nemohol. Lenže to ona by musela mať čistý štít. A toto je, toto je podstata problému.
Druhá poznámka, čo sa týka tej komisie. Viete, keď som počula, že bola zriadená komisia, okamžite ma napadla na rok 1990, keď bola zriadená komisia na vyšetrenie zásahu polície v novembri 1989 proti študentom. No túto, túto komisiu viedol Ing. Jozef Stank, od ktorého ja osobne viem, že sa smial, bola zriadená komisia, ktorá mala za úlohu nič nevyšetriť, hej. Čiže zahmlieť, zahrať to do autu a presne tak aj bolo, lebo boli v tom, bola v tom zainteresovaná aj ŠtB, takže toto ma okamžite napadlo. A aj presne tak to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
10. 5. 2021 14:27:57 - 14:28:01 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som, pani ministerka, chcela sa tiež vrátiť k prípadu generála Lučanského, ale z iného aspektu. Máme Francúzsko, ktoré po havárii lietadla pred niekoľkými rokmi donútilo odstúpiť, resp. sám odstúpil minister, pod kompetencie ktorého spadalo civilné letectvo, vyvodil politickú zodpovednosť a odstúpil. Lebo išlo o straty životov.
Na Slovensku, po druhé, na Slovensku pred niekoľkými rokmi, je to jedno, ktorý rok to bol, bola, pri moci bol SMER – SD, vybuchla delaboračná hala v Novákoch. Automaticky odstúpil minister obrany. Nemohol za to, nespôsobil to, nebol to ani jeho brat, ani jeho rodina, jednoducho došlo tu k strate na životoch a prijal politickú zodpovednosť.
No a teraz tu máme, po tretie, máme tu december 2020. Zatknutý bol generál Lučanský, ktorý z pohľadu zákona bol nevinný, bol vo vyšetrovacej väzbe a prišiel o život. Napriek tomu, že štát bol za jeho zdravie aj za jeho život zodpovedný. Takže keď prišiel o život, na svedomí ho má štát, ktorého predstaviteľka ako ministerka spravodlivosti ste vy. Lenže vy odmietate zobrať politickú zodpovednosť. A toto je rozdiel od vyspelých demokracii.
Toto je tá vaša slušnosť, toto je tá vaša demokracia a toto je tá vaša morálka. Už len za toto ste mali ale okamžite bez slova odstúpiť.
6. 5. 2021 16:10:33 - 16:12:03 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že všeobecne je známy problém s dostupnosťou sociálnych služieb. Bolo to tak v minulosti, je to, a v súčasnosti je tento problém ešte oveľa vypuklejší. Problém je preto, že dopyt ďaleko-ďaleko presahuje ponuku. A preto tu nastáva táto disproporcia. A, samozrejme, nastupuje tu korupcia, klientelizmus, uprednostňovanie na základe nejakých kritérií a samozrejme využíva sa to na to, aby sa niektorí ľudia obohacovali. Preto si myslím, že navrhovaný problém, navrhovaná, navrhované riešenie tohoto problému môže napomôcť odstrániť tieto disproporcie, aj keď si myslím, že je to základná nepostačujúca podmienka. Samozrejme, námietky voči dodržaniu utajovaných, teda ochrane údajov chránených zákonom je treba dodržať, možnože by sa na to bolo treba pozrieť, áno, ale myslím si, že tento apolitický absolútne jednoduchý zákon, návrh zákona, ktorý môže dopomôcť, alebo by bol, mohol by byť prvým krokom k riešeniu tohoto pálčivého sociálneho problému. Ďakujem.
6. 5. 2021 15:52:55 - 15:54:55 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja by som chcela zdôrazniť, že predkladaný návrh je veľmi vážnym problémom zasahujúci až do sociálnej oblasti našich občanov.
Prvý, chcela by som vypichnúť také dva okruhy tohto vážneho problému.
Po prvé, ako bolo spomenuté, zálohové platby. Tu sa opiera, ide vlastne o vlastníctvo bytov a nebytových priestorov o ich vlastníkov. Samozrejme, riadi sa tu teda tu je základným zákonom zákon č. 182/1993 v minulosti platilo, že ak vlastník bytu neplatí zasebou trikrát nezaplatil zálohové platby, mohli ostatní vlastníci v zmysle zálohového práv, bremena, áno zálohového práva, mohli podať, požiadať teda podať na dražbu byt takéhoto vlastníka. Neskôr sa to upravilo, že to bolo podmienené, že tá výška nedoplatkov musí byť dvetisíc eur. Treba podotknúť, že tie zálohové platby sa tak zvyšovali, že už nedoplatky dvetisíc eur v niektorých bytoch hlavne väčších bytov a v Bratislave môžu, môže sa dosiahnuť tá, táto tieto nedoplatky napríklad už nie len po dvoch, troch mesiacoch, ale možno aj skôr. Čiže a sa to nakopuje.
Takže jeden problém sú tu tieto nedoplatky a druhá vec je napríklad ak boli spomenuté machinácie. V mnohých bytoch sa stávajú väčšinovými vlastníkmi, to znamená, jeden vlastník skúpi viacej bytov a pri hlasovaní na schôdzou, na schôdzi môže mať povedzme nadpolovičnú väčšinu alebo blí...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
6. 5. 2021 15:30:05 - 15:31:51 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Beluský perfektne vysvetlil, o čo vlastne ide. Ja si myslím, že, nie som si teda istá, či poslanci, koaliční, pochopili náš zámer. Tu nejde vôbec o vystúpenie z Európskej únie, tu ide len o odstránenie rozporu v ústave. My sme mali pôvodne ten článok I, ktorý hovorí o zvrchovanosti Slovenskej republiky, na druhej strane sa tam dodatočne schválil článok VII, ktorý hovorí o tom, ak sú, že rozhodnutia Európskej únie sú nadradené, resp. zákony Európskej únie sú nadradené slovenským.
Ja chcem podotknúť, že my chceme len odstrániť, tento návrh teda chce odstrániť tento rozpor. A zároveň by sme sa v budúcnosti chceli vyhnúť rôznym komplikáciám, ktoré v podstate sú neriešiteľné, resp. sú veľmi ťažko riešiteľné. Takže treba to takto chápať. Ide tu len o odstránenie tohto rozporu, nehovoriac o tom, že skutočne buď chceme byť zvrchovaní, áno, alebo nie aj napriek tomu, že ostávame v Európskej únii. A pritom, ako spomenul poslanec Schlosár, deväť či jedenásť štátov nemá takýto článok v ústave. Čiže to nebolo povinné. Zdá sa mi, že to bola akási nadpráca poslancov, ktorí schválili takýto článok v ústave.
Ďakujem.
5. 5. 2021 18:18:20 - 18:19:57 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
178.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcela poďakovať za tento návrh zákona, pretože si myslím, že je nesmierne potrebný v praxi. Ja ako zástupkyňa vlastníkov bytového domu celé roky trpím tým, že vo vyúčtovaní nákladov na teplá sú veľké sumy, veľké nedoplatky, ľudia sú veľmi nespokojní, sa obracajú na mňa, že to nie je možné, tá suma a tak ďalej. Ja som sa to pokúšala riešiť. Bolo mi povedané, že nech ani nechcem vedieť, ako to celé prebieha od tej teplárenskej až po ten byt. A že keby ľudia vedeli, že čo tie teplárenské vyvádzajú, takže, že by možno vyšli aj s kosami a s kladivami proste, povedané obrazne, čiže by sa veľmi nahnevali.
Ja sa chcem opýtať teda, že či by sa aj toto poriešilo, pretože v 90. rokoch sa húfne odpájali ľudia, teda tu v Bratislave, ja hovorím o tej, o situácii v Bratislave. Potom sa to akože zakázalo, dostali sme sa do toho tzv. teplárenského otroctva, toto vítam. Čiže jak naznačil pán poslanec Vetrák, že by sa to mohlo teda otvoriť, to je fajn. Ale by som sa chcela opýtať, či aj prakticky nám to trošku pomôže aj kontrolu tej ceny, aby tie teplárenské fakt nezneužívali svoje postavenie, že ten vlastník bytu si nevie skontrolovať, či skutočne zaplatil za svoju spotrebovanú energiu.
Ďakujem.
5. 5. 2021 15:01:09 - 15:03:10 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa teda skutočne neradím k nejakým obdivovateľom socializmu, podotýkam. Veľmi som rada, pán kolega Blaha, že ste teda upozornili na toto. Veľmi ma to vyrušuje, že v Národnej rade sa nepoužívajú výrazy alebo teda definície také, ako majú byť. Žiaden komunizmus tu nikdy nebol. Áno, bol tu socializmus a ja poprosím, aby ste si to už raz navždy zapamätali, lebo je to, v podstate je to klamstvo. To po prvé. Samozrejme, je to aj vizitka nevzdelanosti, keď niekto nevie, že tu žiaden komunizmus nebol, ale bol len socializmus. Koniec koncov je to Československá socialistická republika, bola, takže to po prvé.
Po druhé, bola tu tá spomenutá kolektívna vina. Absolútne súhlasím. Každý, kto sa zúčastňoval na rôznych represáliách, krivdách, ktoré, samozrejme, boli za minulého režimu, malo by sa mu to dokázať, bude odsúdený a potrestaný. Prečo po tridsiatich rokoch? Veď si uvedomme, keď títo ľudia mali dôchodok, čiže museli ho mať ten dôchodok do roku ´89 už vymeraný, po tridsiatich rokoch, samozrejme, už väčšina nežije, možno pár vdov, áno. Prečo ste to neurobili pred tridsiatimi rokmi? Pokiaľ by ste chceli aj nejaké financie ušetriť, tak vtedy by to bolo, samozrejme, jednak by boli aj informácie, jednak by tí ľudia žili a jednak by to bolo, myslím, že aj finančne, bol by tam finančný benefit.
A čo ma veľmi vyrušovalo, a musím súhlasiť s pánom kolegom, je to, že hodnotenie bývalého režimu, ja hovorím, ja som ho teda zažila. Od 60. rokov si pamätám tento režim veľmi dobre a môžem povedať, že to hodnotenie, ktoré tu bolo, by som definovala ako polopravdy a nebolo to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2021 22:50:05 - 22:51:38 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Už len veľmi krátko. Svojim kolegom by som chcela povedať toľko, že tá oblasť je tak široká. Ja som sa zmienila len skutočne o niektorých oblastiach, takže je to, keď to zoberieme, je to oblasť kultúry, oblasť športu, potraviny, obchody atď. Ako som spomenula, zasahuje to až do bankových domov, takže máme čo robiť.
Pani poslankyňa Pleštinská, som veľmi rada, že počujem, že teda sa realizuje vzdelávanie, že sa niečo v tejto oblasti robí, lebo ja si myslím, že ten finančný efekt, o sociálnom ani nehovoriac atď., je obrovský, keď začneme. Ja vám poviem zo svojej praxe, že najväčšie problémy sú, že ľudia až prichádzajú o strechu nad hlavou, je to neznalosť, neznalosť zákona, neznalosť, že si neprečítajú zmluvu, nevedia, aké majú práva, nevedia o tom, že keď sú tam príliš malé písmená, zmluva je neplatná, pretože sú to neprijateľné podmienky zmluvné, ďalej nekalé obchodné praktiky, ktoré realizujú tzv. šmejdi. Ľudia o tom nevedia, nechajú sa oklamať, okradnúť, až tak niekedy to teda prichádza až do štádia, že prichádzajú o strechu nad hlavou. Takže vzdelávanie potrebujem za veľmi, považujem za veľmi dôležitú súčasť realizácie ochrany spotrebiteľa. Ďakujem.
3. 5. 2021 22:36:41 - 22:45:37 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, z hľadiska hodnotenia Programového vyhlásenia vlády ja sa chcem venovať oblasti, ktorá je okrajovo spomenutá v Programovom vyhlásení vlády a ktorá je dosť podceňovaná vládnymi garnitúrami už posledných desať rokov. Je akousi popoluškou, ale s katastrofálnymi dôsledkami pri jej zanedbávaní predovšetkým v sociálnej oblasti. Jedná sa o ochranu spotrebiteľa.
Ochranu spotrebiteľov môžme považovať za súčasť spotrebiteľskej politiky, ktorú možno vymedziť ako spoločensky, ekonomicky a legislatívne opatrenia, ktorá sa robia v záujme spotrebiteľa. Na jednej strane je kupujúci konzument. Na druhej strane je výrobca, prípadne dodávateľ. Princípmi spotrebiteľskej politiky sú prístup, výber, informácia, odškodnenie, bezpečnosť, rovnosť a zastúpenie. Za spotrebiteľské práva považujeme právo na uspokojenie základných potrieb, na bezpečnosť produktov, na informácie, na výber, na náhradu, spotrebiteľskú výchovu a zdravotné životné prostredie.
Vzhľadom na prierezový charakter spotrebiteľskej politiky, pretože sa týka mnohých odvetví hospodárstva Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby vláda zahrnula do stratégie kľúčových odvetví aj problematiku spotrebiteľskej politiky a ochrana práv spotrebiteľov a venovala jej viac pozornosti než len pár formálnych viet v Programovom vyhlásení vlády, ktoré mimochodom som dosť zložito hľadala. Vzhľadom na súčasnú úroveň by mal gestor spotrebiteľskej politiky v Slovenskej republike ministerstvo hospodárstva bezpodmienečne zrealizovať analýzu súčasnej spotrebiteľskej politiky za účasti ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií a ďalších ministerstiev a predovšetkým asi 40 spotrebiteľských združení, ktorá pomáhajú presadzovať ochranu práv spotrebiteľov v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení.
Aktivity spotrebiteľských združení sú vyjadrením potrieb a záujmov spotrebiteľov, s ktorými žijú v regiónoch, monitorujú ich a dôverne poznajú ich spotrebiteľské problémy. Účasť týchto združení na spotrebiteľskej politiky je však, bohužiaľ, v súčasnosti na veľmi nízkej úrovni, čoho dôsledkom je aj nedostatočná úroveň ochrany spotrebiteľov. Zástupcovia spotrebiteľov nie sú súčasťou konzultačných a poradných procesov. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré plní funkciu gestora a koordinátora spotrebiteľskej politiky by malo vytvoriť strešný orgán, ktorý by aktuálne problémy spotrebiteľov monitoroval a predkladal na riešenie skôr než nadobudnú rozmery poškodzujúce tisíce či desať tisíce spotrebiteľov. Chýba spolupráca s orgánmi dozoru nad trhu, orgánmi alternatívnych riešení spotrebiteľských sporov, najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Vláda v súčasnosti
===== či desaťtisíce spotrebiteľov. Chýba spolupráca s orgánmi dozoru na trhu, orgánmi alternatívnych riešení spotrebiteľských sporov, najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Vláda v súčasnosti v príprave predpisov na ochranu oprávnených záujmov a spotrebiteľov prizýva zástupcov podnikateľského prostredia, ale nie sú prizývaní zástupcovia spotrebiteľských združení. Títo nie sú zapojení do konzultačného procesu a do pripomienkového konania. Mať prístup k právnym predpisom až po zverejnení na portáli právnych predpisov je nedostatočné na to, aby zástupcovia združení mohli kvalifikovane vyjadriť svoje stanoviská, ktoré odzrkadľujú reálnu situáciu.
Ďalšou dôležitou oblasťou je financovanie aktivít na ochranu spotrebiteľov. Je to základnou, ale nepostačujúcou podmienkou fungovania. Finančná podpora občianskych aktivít na ochranu spotrebiteľa na Slovensku dlhodobo vykazuje z krajín Európskej únie najnižšiu podporu. V posledných rokoch finančné prostriedky značne zregudované, zredukované, pardon, pre občianske združenia formou predkladania projektov spotrebiteľským združeniam na vyhlásené témy ministerstvom hospodárstva boli skoro výhradne určené na riešenie spotrebiteľských sporov mediáciou. Z výstupov týchto mediácií sú zverejnené štatistické údaje o ich počte, zrealizovaných mediácií, ktoré však nemajú žiadnu informačnú a vzdelávaciu hodnotu pre ostatných spotrebiteľov, ktoré majú podobné spotrebiteľské problémy, ale hlavne nevyriešia spory, teda problém spotrebiteľov.
Ďalšou oblasťou je vzdelávanie spotrebiteľov. V stratégii spotrebiteľskej politiky na roky 2014 až 2020 sa uvádzalo, že pre vzdelávanie spotrebiteľov bude vytvorený spotrebiteľský portál, ktorý však ministerstvo hospodárstva finančne nepodporilo a doteraz nezrealizovalo. Uvidíme, ako to bude v nasledujúcich rokoch. Pretože vzdelaný spotrebiteľ je uvedomelý spotrebiteľ, preto dôležitou súčasťou spotrebiteľskej politiky je školenie a vzdelávanie spotrebiteľov na všetkých úrovniach, počnúc základnými školami. Spotrebiteľskému vzdelávaniu na základných a stredných školách chýba primeraná metodická podpora. Chýbajú vzdelávacie programy, metodické materiály pre učiteľov, neexistuje systematická príprava na fakultách pripravujúcich učiteľov, ani v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana na energetickom trhu. Slovenská republika nemá prijaté opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov a plán na riešenie energetickej chudoby. V praxi chýbajú efektívne pravidlá na riešenie sporov na energetickom trhu. Podomoví predajcovia, alternatívy (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) dodávateľov používajú voči spotrebiteľom nekalé obchodné praktiky a uzatvárajú neférové zmluvy, ktoré ekonomicky poškodzujú spotrebiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana práv vlastníkov bytov. Neustála novelizácia zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. a zákon o tepelnej energetike vniesli do znenia zákonov množstvo anomálií, ktoré ekonomicky poškodzujú práva vlastníkov bytov. Pre spotrebiteľov je dôležité zvyšovať bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom, zlepšovať informovanosť spotrebiteľov a povedomia o ich právach, ... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) práva spotrebiteľov cez alternatívne riešenie sporov a posilniť cezhraničné presadzovanie práv.
Osobitnú pozornosť, osobitná pozornosť by sa mala venovať spotrebiteľským súdnym sporom, vrátane exekúcií, pri ktorých ochrana spotrebiteľa sa realizuje v postavení slabšieho subjektu. Na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky bude potrebné znova obnoviť činnosť komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, analyzovať najmä sťažnosti spotrebiteľov sektoru finančných služieb, poskytovania služieb dodávok plynu, elektriny aj poisťovníctva. Aktuálna je oblasť nebankových spoločností, a to tých, ktorí na nekalé obchodné praktiky používajú zmenky, rozhodcovské doložky, splnomocňujúce doložky a tým sa dlhodobo dopúšťajú porušovania práv spotrebiteľov. Neprijateľné zmluvné podmienky používajú niektoré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú financovaním splátkového predaja, poskytovaním úverov formou úverových... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) a lízingom, ale aj bankové domy.
Chcela by som ešte poukázať na záver na previazanosť ochrany spotrebiteľa s počtom exekúcií, pretože dôsledkom nedostatočnej ochrany spotrebiteľa v intenciách, ktoré som uvádzala, je stále sa aj zväčšujúca armáda bezdomovcov. Preto si myslím, že ochrana spotrebiteľov má širokospektrálny dosah a preto jej zintenzívnenie a zefektívnenie môže mať veľký benefit pre celú spoločnosť Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
3. 5. 2021 22:36:41 - 22:45:37 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, z hľadiska hodnotenia Programového vyhlásenia vlády ja sa chcem venovať oblasti, ktorá je okrajovo spomenutá v Programovom vyhlásení vlády a ktorá je dosť podceňovaná vládnymi garnitúrami už posledných desať rokov. Je akousi popoluškou, ale s katastrofálnymi dôsledkami pri jej zanedbávaní predovšetkým v sociálnej oblasti. Jedná sa o ochranu spotrebiteľa.
Ochranu spotrebiteľov môžme považovať za súčasť spotrebiteľskej politiky, ktorú možno vymedziť ako spoločensky, ekonomicky a legislatívne opatrenia, ktorá sa robia v záujme spotrebiteľa. Na jednej strane je kupujúci konzument. Na druhej strane je výrobca, prípadne dodávateľ. Princípmi spotrebiteľskej politiky sú prístup, výber, informácia, odškodnenie, bezpečnosť, rovnosť a zastúpenie. Za spotrebiteľské práva považujeme právo na uspokojenie základných potrieb, na bezpečnosť produktov, na informácie, na výber, na náhradu, spotrebiteľskú výchovu a zdravotné životné prostredie.
Vzhľadom na prierezový charakter spotrebiteľskej politiky, pretože sa týka mnohých odvetví hospodárstva Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby vláda zahrnula do stratégie kľúčových odvetví aj problematiku spotrebiteľskej politiky a ochrana práv spotrebiteľov a venovala jej viac pozornosti než len pár formálnych viet v Programovom vyhlásení vlády, ktoré mimochodom som dosť zložito hľadala. Vzhľadom na súčasnú úroveň by mal gestor spotrebiteľskej politiky v Slovenskej republike ministerstvo hospodárstva bezpodmienečne zrealizovať analýzu súčasnej spotrebiteľskej politiky za účasti ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií a ďalších ministerstiev a predovšetkým asi 40 spotrebiteľských združení, ktorá pomáhajú presadzovať ochranu práv spotrebiteľov v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení.
Aktivity spotrebiteľských združení sú vyjadrením potrieb a záujmov spotrebiteľov, s ktorými žijú v regiónoch, monitorujú ich a dôverne poznajú ich spotrebiteľské problémy. Účasť týchto združení na spotrebiteľskej politiky je však, bohužiaľ, v súčasnosti na veľmi nízkej úrovni, čoho dôsledkom je aj nedostatočná úroveň ochrany spotrebiteľov. Zástupcovia spotrebiteľov nie sú súčasťou konzultačných a poradných procesov. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré plní funkciu gestora a koordinátora spotrebiteľskej politiky by malo vytvoriť strešný orgán, ktorý by aktuálne problémy spotrebiteľov monitoroval a predkladal na riešenie skôr než nadobudnú rozmery poškodzujúce tisíce či desať tisíce spotrebiteľov. Chýba spolupráca s orgánmi dozoru nad trhu, orgánmi alternatívnych riešení spotrebiteľských sporov, najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Vláda v súčasnosti
===== či desaťtisíce spotrebiteľov. Chýba spolupráca s orgánmi dozoru na trhu, orgánmi alternatívnych riešení spotrebiteľských sporov, najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Vláda v súčasnosti v príprave predpisov na ochranu oprávnených záujmov a spotrebiteľov prizýva zástupcov podnikateľského prostredia, ale nie sú prizývaní zástupcovia spotrebiteľských združení. Títo nie sú zapojení do konzultačného procesu a do pripomienkového konania. Mať prístup k právnym predpisom až po zverejnení na portáli právnych predpisov je nedostatočné na to, aby zástupcovia združení mohli kvalifikovane vyjadriť svoje stanoviská, ktoré odzrkadľujú reálnu situáciu.
Ďalšou dôležitou oblasťou je financovanie aktivít na ochranu spotrebiteľov. Je to základnou, ale nepostačujúcou podmienkou fungovania. Finančná podpora občianskych aktivít na ochranu spotrebiteľa na Slovensku dlhodobo vykazuje z krajín Európskej únie najnižšiu podporu. V posledných rokoch finančné prostriedky značne zregudované, zredukované, pardon, pre občianske združenia formou predkladania projektov spotrebiteľským združeniam na vyhlásené témy ministerstvom hospodárstva boli skoro výhradne určené na riešenie spotrebiteľských sporov mediáciou. Z výstupov týchto mediácií sú zverejnené štatistické údaje o ich počte, zrealizovaných mediácií, ktoré však nemajú žiadnu informačnú a vzdelávaciu hodnotu pre ostatných spotrebiteľov, ktoré majú podobné spotrebiteľské problémy, ale hlavne nevyriešia spory, teda problém spotrebiteľov.
Ďalšou oblasťou je vzdelávanie spotrebiteľov. V stratégii spotrebiteľskej politiky na roky 2014 až 2020 sa uvádzalo, že pre vzdelávanie spotrebiteľov bude vytvorený spotrebiteľský portál, ktorý však ministerstvo hospodárstva finančne nepodporilo a doteraz nezrealizovalo. Uvidíme, ako to bude v nasledujúcich rokoch. Pretože vzdelaný spotrebiteľ je uvedomelý spotrebiteľ, preto dôležitou súčasťou spotrebiteľskej politiky je školenie a vzdelávanie spotrebiteľov na všetkých úrovniach, počnúc základnými školami. Spotrebiteľskému vzdelávaniu na základných a stredných školách chýba primeraná metodická podpora. Chýbajú vzdelávacie programy, metodické materiály pre učiteľov, neexistuje systematická príprava na fakultách pripravujúcich učiteľov, ani v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana na energetickom trhu. Slovenská republika nemá prijaté opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov a plán na riešenie energetickej chudoby. V praxi chýbajú efektívne pravidlá na riešenie sporov na energetickom trhu. Podomoví predajcovia, alternatívy (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) dodávateľov používajú voči spotrebiteľom nekalé obchodné praktiky a uzatvárajú neférové zmluvy, ktoré ekonomicky poškodzujú spotrebiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana práv vlastníkov bytov. Neustála novelizácia zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. a zákon o tepelnej energetike vniesli do znenia zákonov množstvo anomálií, ktoré ekonomicky poškodzujú práva vlastníkov bytov. Pre spotrebiteľov je dôležité zvyšovať bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom, zlepšovať informovanosť spotrebiteľov a povedomia o ich právach, ... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) práva spotrebiteľov cez alternatívne riešenie sporov a posilniť cezhraničné presadzovanie práv.
Osobitnú pozornosť, osobitná pozornosť by sa mala venovať spotrebiteľským súdnym sporom, vrátane exekúcií, pri ktorých ochrana spotrebiteľa sa realizuje v postavení slabšieho subjektu. Na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky bude potrebné znova obnoviť činnosť komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, analyzovať najmä sťažnosti spotrebiteľov sektoru finančných služieb, poskytovania služieb dodávok plynu, elektriny aj poisťovníctva. Aktuálna je oblasť nebankových spoločností, a to tých, ktorí na nekalé obchodné praktiky používajú zmenky, rozhodcovské doložky, splnomocňujúce doložky a tým sa dlhodobo dopúšťajú porušovania práv spotrebiteľov. Neprijateľné zmluvné podmienky používajú niektoré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú financovaním splátkového predaja, poskytovaním úverov formou úverových... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) a lízingom, ale aj bankové domy.
Chcela by som ešte poukázať na záver na previazanosť ochrany spotrebiteľa s počtom exekúcií, pretože dôsledkom nedostatočnej ochrany spotrebiteľa v intenciách, ktoré som uvádzala, je stále sa aj zväčšujúca armáda bezdomovcov. Preto si myslím, že ochrana spotrebiteľov má širokospektrálny dosah a preto jej zintenzívnenie a zefektívnenie môže mať veľký benefit pre celú spoločnosť Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
3. 5. 2021 22:36:41 - 22:45:37 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Sulanová, Magdaléna (ĽS Naše Slovensko) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, z hľadiska hodnotenia Programového vyhlásenia vlády ja sa chcem venovať oblasti, ktorá je okrajovo spomenutá v Programovom vyhlásení vlády a ktorá je dosť podceňovaná vládnymi garnitúrami už posledných desať rokov. Je akousi popoluškou, ale s katastrofálnymi dôsledkami pri jej zanedbávaní predovšetkým v sociálnej oblasti. Jedná sa o ochranu spotrebiteľa.
Ochranu spotrebiteľov môžme považovať za súčasť spotrebiteľskej politiky, ktorú možno vymedziť ako spoločensky, ekonomicky a legislatívne opatrenia, ktorá sa robia v záujme spotrebiteľa. Na jednej strane je kupujúci konzument. Na druhej strane je výrobca, prípadne dodávateľ. Princípmi spotrebiteľskej politiky sú prístup, výber, informácia, odškodnenie, bezpečnosť, rovnosť a zastúpenie. Za spotrebiteľské práva považujeme právo na uspokojenie základných potrieb, na bezpečnosť produktov, na informácie, na výber, na náhradu, spotrebiteľskú výchovu a zdravotné životné prostredie.
Vzhľadom na prierezový charakter spotrebiteľskej politiky, pretože sa týka mnohých odvetví hospodárstva Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby vláda zahrnula do stratégie kľúčových odvetví aj problematiku spotrebiteľskej politiky a ochrana práv spotrebiteľov a venovala jej viac pozornosti než len pár formálnych viet v Programovom vyhlásení vlády, ktoré mimochodom som dosť zložito hľadala. Vzhľadom na súčasnú úroveň by mal gestor spotrebiteľskej politiky v Slovenskej republike ministerstvo hospodárstva bezpodmienečne zrealizovať analýzu súčasnej spotrebiteľskej politiky za účasti ministerstva spravodlivosti, ministerstva financií a ďalších ministerstiev a predovšetkým asi 40 spotrebiteľských združení, ktorá pomáhajú presadzovať ochranu práv spotrebiteľov v zmysle zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení.
Aktivity spotrebiteľských združení sú vyjadrením potrieb a záujmov spotrebiteľov, s ktorými žijú v regiónoch, monitorujú ich a dôverne poznajú ich spotrebiteľské problémy. Účasť týchto združení na spotrebiteľskej politiky je však, bohužiaľ, v súčasnosti na veľmi nízkej úrovni, čoho dôsledkom je aj nedostatočná úroveň ochrany spotrebiteľov. Zástupcovia spotrebiteľov nie sú súčasťou konzultačných a poradných procesov. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré plní funkciu gestora a koordinátora spotrebiteľskej politiky by malo vytvoriť strešný orgán, ktorý by aktuálne problémy spotrebiteľov monitoroval a predkladal na riešenie skôr než nadobudnú rozmery poškodzujúce tisíce či desať tisíce spotrebiteľov. Chýba spolupráca s orgánmi dozoru nad trhu, orgánmi alternatívnych riešení spotrebiteľských sporov, najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Vláda v súčasnosti
===== či desaťtisíce spotrebiteľov. Chýba spolupráca s orgánmi dozoru na trhu, orgánmi alternatívnych riešení spotrebiteľských sporov, najmä so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Vláda v súčasnosti v príprave predpisov na ochranu oprávnených záujmov a spotrebiteľov prizýva zástupcov podnikateľského prostredia, ale nie sú prizývaní zástupcovia spotrebiteľských združení. Títo nie sú zapojení do konzultačného procesu a do pripomienkového konania. Mať prístup k právnym predpisom až po zverejnení na portáli právnych predpisov je nedostatočné na to, aby zástupcovia združení mohli kvalifikovane vyjadriť svoje stanoviská, ktoré odzrkadľujú reálnu situáciu.
Ďalšou dôležitou oblasťou je financovanie aktivít na ochranu spotrebiteľov. Je to základnou, ale nepostačujúcou podmienkou fungovania. Finančná podpora občianskych aktivít na ochranu spotrebiteľa na Slovensku dlhodobo vykazuje z krajín Európskej únie najnižšiu podporu. V posledných rokoch finančné prostriedky značne zregudované, zredukované, pardon, pre občianske združenia formou predkladania projektov spotrebiteľským združeniam na vyhlásené témy ministerstvom hospodárstva boli skoro výhradne určené na riešenie spotrebiteľských sporov mediáciou. Z výstupov týchto mediácií sú zverejnené štatistické údaje o ich počte, zrealizovaných mediácií, ktoré však nemajú žiadnu informačnú a vzdelávaciu hodnotu pre ostatných spotrebiteľov, ktoré majú podobné spotrebiteľské problémy, ale hlavne nevyriešia spory, teda problém spotrebiteľov.
Ďalšou oblasťou je vzdelávanie spotrebiteľov. V stratégii spotrebiteľskej politiky na roky 2014 až 2020 sa uvádzalo, že pre vzdelávanie spotrebiteľov bude vytvorený spotrebiteľský portál, ktorý však ministerstvo hospodárstva finančne nepodporilo a doteraz nezrealizovalo. Uvidíme, ako to bude v nasledujúcich rokoch. Pretože vzdelaný spotrebiteľ je uvedomelý spotrebiteľ, preto dôležitou súčasťou spotrebiteľskej politiky je školenie a vzdelávanie spotrebiteľov na všetkých úrovniach, počnúc základnými školami. Spotrebiteľskému vzdelávaniu na základných a stredných školách chýba primeraná metodická podpora. Chýbajú vzdelávacie programy, metodické materiály pre učiteľov, neexistuje systematická príprava na fakultách pripravujúcich učiteľov, ani v rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana na energetickom trhu. Slovenská republika nemá prijaté opatrenia na ochranu zraniteľných spotrebiteľov a plán na riešenie energetickej chudoby. V praxi chýbajú efektívne pravidlá na riešenie sporov na energetickom trhu. Podomoví predajcovia, alternatívy (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) dodávateľov používajú voči spotrebiteľom nekalé obchodné praktiky a uzatvárajú neférové zmluvy, ktoré ekonomicky poškodzujú spotrebiteľov.
Veľmi dôležitou oblasťou je ochrana práv vlastníkov bytov. Neustála novelizácia zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. a zákon o tepelnej energetike vniesli do znenia zákonov množstvo anomálií, ktoré ekonomicky poškodzujú práva vlastníkov bytov. Pre spotrebiteľov je dôležité zvyšovať bezpečnosť výrobkov prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom, zlepšovať informovanosť spotrebiteľov a povedomia o ich právach, ... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) práva spotrebiteľov cez alternatívne riešenie sporov a posilniť cezhraničné presadzovanie práv.
Osobitnú pozornosť, osobitná pozornosť by sa mala venovať spotrebiteľským súdnym sporom, vrátane exekúcií, pri ktorých ochrana spotrebiteľa sa realizuje v postavení slabšieho subjektu. Na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky bude potrebné znova obnoviť činnosť komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách, analyzovať najmä sťažnosti spotrebiteľov sektoru finančných služieb, poskytovania služieb dodávok plynu, elektriny aj poisťovníctva. Aktuálna je oblasť nebankových spoločností, a to tých, ktorí na nekalé obchodné praktiky používajú zmenky, rozhodcovské doložky, splnomocňujúce doložky a tým sa dlhodobo dopúšťajú porušovania práv spotrebiteľov. Neprijateľné zmluvné podmienky používajú niektoré spoločnosti, ktoré sa zaoberajú financovaním splátkového predaja, poskytovaním úverov formou úverových... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) a lízingom, ale aj bankové domy.
Chcela by som ešte poukázať na záver na previazanosť ochrany spotrebiteľa s počtom exekúcií, pretože dôsledkom nedostatočnej ochrany spotrebiteľa v intenciách, ktoré som uvádzala, je stále sa aj zväčšujúca armáda bezdomovcov. Preto si myslím, že ochrana spotrebiteľov má širokospektrálny dosah a preto jej zintenzívnenie a zefektívnenie môže mať veľký benefit pre celú spoločnosť Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.

Deň v parlamente

<- ->