Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 11:28:30 - 11:29:57 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 716). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
25. 6. 2021 11:55:02 - 11:56:48 32. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 545 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 545. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
11. 5. 2021 11:40:50 - 11:41:21 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, kolega spomenul si vo svojom vystúpení obec Palárikovo, tak by som rád dal do pozornosti, že Slovenské poľovníctvo sa pričinilo o založenie svetovej organizácie, ako je Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri. A táto myšlienka založenia tejto organizácie vznikla práve v tejto obci Palárikovo. Len toľko, ďakujem pekne.
31. 3. 2021 9:32:22 - 9:33:25 25. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia - 31.03.2021 Tlač 393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne za slovo. Kolega Takáč, chcem ťa podporiť v tvojom vystúpení, pretože rovnako moje poznatky, ktoré som v predmetnej oblasti v diskusiách s poľnohospodármi získal, ma vedú k záveru, že predložený návrh nemožno podporiť. A to je dôvod, prečo chcem pripustiť, že nie je tento zákon dobre pripravený. Pretože aj keď zdanlivo predkladatelia idú správnym cieľom, chcú umožniť totižto vlastníkovi pozemku, aby sa sám rozhodol, komu túto pôdu prenájme, myslím si, že konečný efekt môže mať opačné výsledky.
Ďalej by som chcel poukázať, že prvý novelizačný bod zbytočne zavádza ďalšiu administratívnu byrokratickú záťaž pre podnikateľov o pôde a neviem, ako sa najväčší bojovník pán minister Sulík postaví k tomuto, že zavádzame ďalšie byrokratické opatrenia.
Ďakujem pekne za slovo.
3. 2. 2021 10:01:32 - 10:02:25 23. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 349 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, na začiatku vášho príhovoru ste spomenuli, teda že tie obchodné reťazce prišli v roku 1996, čo je pravda. A ja si myslím, že aj od tohto roku sa začal na Slovensku úpadok sebestačnosti s potravinami.
Chcem len povedať niektorým kolegom, ktorí sa nehýbali v potravinárstve, že behom pár rokov len v našom regióne Nitra zanikli minimálne 4 mäsokombináty, ktoré zlikvidovali tieto zahraničné obchodné reťazce, že ich tlačili s cenami pod výrobné ceny, a to: Nitra, Nové Zámky, Levice, Dunajská Streda. Bolo to veľmi citeľné a vlastne tu začal úpadok sebestačnosti na Slovensku potravinami.
Ďakujem pekne.
3. 2. 2021 9:41:12 - 9:42:33 23. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 349 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem za slovo. Kolega, vo svojom vystúpení si spomenul viacero bodov, s ktorými sa nevieš v tejto novele zákona stotožniť. Mňa osobne tiež trápi hlavne navrhované vypustenie doterajšieho ustanovenia zákazu nákupu a predaja potravín pod ekonomiky oprávnené náklady. A dôvod je tiež jednoduchý. Ja som bol tiež riaditeľ mäsovýroby a obchodné reťazce nás toľko tlačili s cenou pod nákup, teda náš, naše ekonomické náklady, až nás zlikvidovali. Čiže treba sa nad týmto zamyslieť, aby nedopadli ďalší naši potravinári obdobne, ako sme dopadli my.
Rovnako je veľmi diskutabilný a zdá sa mi, že by sme mali nad tým tiež pouvažovať, a to novelizačný bod č. 3, nakoľko niektoré obchodné reťazce združujú stovky malých dedinských predajní a potravín, ako ste už spomínal vo svojom vystúpení, ktoré nemajú skladové priestory, a preto ich reťazce zabezpečujú zo svojich logistických centier a majú s týmito dodávateľmi svoje zmluvy na distribúciu, ktoré sú výhodné aj podľa mňa pre obe strany, a preto sa pýtam, prečo im chceme túto možnosť brať.
Ďakujem.
25. 11. 2020 18:37:22 - 18:38:59 18. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 253 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
185.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu návrhu uvedeného zákona (tlač 253). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku o legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->