Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 5. 2022 18:42:53 - 18:44:17 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Kolega Susko, vo svojom vystúpení si položil otázku aké sú vlastne dôvody na väzobné stíhanie Roberta Fica, keď skutok sa stal niekoľko rokov dozadu. Obavy pred útekom asi nie, keďže sa dlhodobo zdržiava na Slovensku a koho by asi tak mohol ovplyvňovať, ak sa rovnako dlhodobo verejne vyjadruje na tlačovkách a v médiách. Je tu spoločenská objednávka aj politický tlak, aby sa koaliční politici a médiá dopredu presvedčili verejnosť, že je potreba väzobne stíhať Roberta Fica, a aby ich presvedčili o tom, že nie je dôležité aká je pravda, ale dôležité čo sa vykonštruuje v uznesení obvinenia. Potom už nikoho nebude zaujímať či sa potvrdí alebo nepotvrdí uznesenie. Jednoducho dopredu je rozhodnuté o väzobnom stíhaní Roberta Fica.
Pripomínam, že väzba nie je trest, ale zaisťovací inštitút a je chyba ak sa používa ako nejaký donucovaní prostriedok, aby sme niekoho umlčali strčením do väzby tak ako sa to deje v tomto prípade.
Ďakujem pekne.
3. 5. 2022 17:10:56 - 17:12:24 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolega Faič, viackrát to už dnes zaznelo a povedal si to aj ty vo svojom vystúpení, že dnešné rokovanie, dnešný bod, o ktorom hovoríme nie je o trestnom stíhaní Roberta Fica. Dnes je to výlučne o jeho umlčaní. My, keď budeme hlasovať, nebudeme hlasovať o jeho stíhaní, ale budeme rozhodovať či ho vydáme do možnej väzby, aby nemohol vystupovať, kritizovať koalíciu, organizovať tlačovky a protestné mítingy. Samozrejme, a tým nebude vedieť vykonávať ani svoj poslanecký mandát. Ako opozičný politik si nebude môcť vykonávať svoju prácu a verejne sa prezentovať. Svojím spôsobom ho koalícia umlčí, aby vás nemohol kritizovať ako vládnete.
Som presvedčený, že ak aj by bolo jeho obvinenie v určitej časti vyhodnotené ako dôvodné, dôvod na väzbu v tomto prípade nie je. Pripomínam, že väzba nie je trest, ale zaisťovací inštitút a je chyba, ak sa používa ako nejaký donucovací prostriedok, aby sme niekoho umlčali strčením ho do väzby tak ako sa to deje aj v tomto prípade. Ďakujem pekne.
3. 5. 2022 16:21:55 - 16:23:55 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolega Richter, vo svojom vystúpení si viackrát spochybnil uznesenie o obvinení Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Svoje tvrdenia si podložil vyjadreniami viacerých odborníkov z trestného práva, ako napríklad dekanom právnickej fakulty pánom Burdom, ktorý tvrdí, že vyhľadávanie a zverejňovanie špiny na politických súperov je bežnou súčasťou politického boja aj v západných demokraciách, akurát sa to väčšinou robí takým spôsobom, že to politici nechajú zverejniť iné osoby, často novinárov, prípadne tvrdia, že im to akože náhodou poslal nejaký uvedomelý občan, ktorý mal k informáciám prístup z vnútra. Toto sú koniec koncov modely, ktoré sa už dlhší čas aplikujú aj na Slovensku.
Osobne si pamätám, keď pán docent Fico prichádzal s niektorými mediálnymi vyhláseniami diskreditujúcimi politických protivníkov skôr, ako boli zverejnené iným spôsobom. Považoval som ich u takého skúseného politika, ešte k tomu právnika, za zbytočne riskantné. Aj z dôvodu existencie práve uvedeného trestného činu v Trestnom zákone. Ale povedal som si, že zrejme nabieha na nový model, politický model, ktorý v tom čase začal značne narastať. Bol prezentovaný odklonom od riešenia verejných problémov a zameraním sa na obviňovanie politických súperov z trestnej činnosti, pričom sa politicky rátalo, ak s danou informáciou politik prišiel ako prvý.
A tým politikom, čo chcem zdôrazniť, ktorí to robili pred Robertom Ficom, sa z hľadiska trestného práva nič nestalo. Fakt je však ten, že danými vyjadreniami mohlo prísť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu ohrozovania bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva, ale len podľa prvého odseku, ktorý je prečin a nie podľa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 5. 2022 15:20:13 - 15:22:08 65. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega, vo svojom vystúpení si spomenul aj zneužitie nadkvalifikácie skutkov v uznesení obvinenia Roberta Fica a že si vlastne nechápal, za čo je to vlastne obvinený. Prečítam ti preto názor odborníkov z trestného práva, ako a prečo je pre nich nadkvalifikácia potrebná.
Nadkvalifikácia skutkov znamená, že skutok je posudzovaný podľa prísnejšej skutkovej podstaty trestného činu, čo spravidla umožní pri vyšetrovaní použiť tvrdšie postupy, ako sú napríklad odpočúvania, agent, využívania inštitútu tzv. kajúcnikov. Kvalifikácia skutku je myšlienkový proces, keď skutok, tak ako vyplýva z dostupných dôkazov v danom čase, je podradený pod určitú skutkovú podstatu trestného činu, pričom je naplnenie každého jedného jej znaku odôvodnené konkrétnymi dôkazovými skutočnosťami. A spoločnosti, ktorá vo všeobecnosti nezvykne ísť do detailov odôvodnia akejkoľvek vyhlásenia, čo je momentálne, žiaľ, aj prípad na Slovensku, sa potom ľahko biele vyhlási za čierne, zvlášť keď je spoločenská objednávka a politický tlak na to, aby čierne bolo čiernym, aj keby v skutočnosti bolo bielym. Inak povedané, ak je časť verejnosti, médiá, politikov dopredu presvedčená, že je niekto zločinec, budú tlieskať akémukoľvek obvineniu a preto sa takéto obvinenie ľahšie vyprodukuje a manipuluje tak, ako sa to deje aj v uznesení obvinenia Roberta Fica.
Ďakujem pekne.
3. 5. 2022 11:40:47 - 11:42:39 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Kolega, vo svojom vystúpení si položil otázku, aké sú vlastne dôvody na väzobné stíhanie Roberta Fica, keď skutok sa stal niekoľko rokov dozadu? Obavy pred útekom asi nie, keďže sa dlhodobo zdržiava na Slovensku a koho by asi tak mohol ovplyvňovať, ak rovnako dlho sa verejne vyjadruje na tlačovkách a v médiách.
Preto vzhľadom na celkový charakter skutkov, ktoré sa mu v tomto prípade kladú za vinu, ako aj vzhľadom na celkovú politickú klímu a verejný drobnohľad som presvedčený, že ak by aj bolo toto obvinenie v určitej časti vyhodnotené ako dôvodné, dôvod na väzbu v tomto prípade nie je. Pripomínam, že väzba nie je trest, ale zaisťovací inštitút a je chyba, ak sa používa ako prostriedok na donútenie k dráhe kajúcnika alebo ako nejaký donucovací prostriedok, aby sme niekoho umlčali strčením do väzby.
Potom je tu spoločenská objednávka a politický tlak, aby koaliční politici a médiá dopredu presvedčili verejnosť, že je potrebná väzba a ľudia tomu uveria, lebo ich nezaujíma skutočná pravda a podstata obvinenia a potom ľahšie sa takéto obvinenie, aj keď nie je pravdivé, vyprodukuje a presadzuje. Nikomu nezáleží, či sa podarí alebo nepodarí preukázať, jednoducho dopredu je rozhodnuté, že väzba, väzobne stíhaný Robert Fico by tam mal byť, aj keď, samozrejme, nedostane žiadnu príležitosť na obhajobu.
Ďakujem.
3. 5. 2022 10:29:39 - 10:31:22 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec, zmienil si sa vo svojom vystúpení, ako sa manipulujú uznesenia a rozdávajú tresty. Áno, tresty by sa mali ukladať, ale len z hľadiska zadosťučinenia spravodlivosti a generálnej prevencie. Vieme, že vládnej koalícii je vyslovene vhodné, aby verejne podporovala trestné stíhanie opozície a fandila mu, čím vlastne následne ovplyvňuje ochotu a smerovanie vyšetrovateľov. Už viackrát sa spomínalo, že je zle, keď sa politika, keď sa politika pletie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
71.
Pani poslankyňa Saková, prosím, nefoťte v sále.

Stredák, Anton, poslanec NR SR
72.
... keď sa politika pletie do výkonu práce orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Verejný tlak na sudcov, ktorý sa začal pred pár rokmi, spôsobil, že mnohí majú obavy, aký link sa na nich spustí, keď rozhodnú síce podľa práva, ale opačne, než si želajú niektorí politici či časť verejnosti. V súčasnosti sme svedkami podobných pokusov o podriadenie prokuratúry, no a polícia je z hľadiska, ako sú v nej nastavené riadiace procesy, ako prebieha obsadzovanie funkcií, politicky manipulovaná. Áno, je toto realita, musíme sa jej prispôsobiť, preto pokiaľ práca orgánov činných v trestnom konaní sprevádza masívnou verejnou a politickou podporou, nevyhnutne aj obhajoba musí prikročiť k zverejňovaniu viacerých informácií. Samozrejme, bolo by lepšie, ak by to takto nemuselo byť.
Ďakujem pekne za slovo.
29. 4. 2022 13:05:39 - 13:06:41 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Kolega Takáč vo svojom vystúpení si položil otázku, aké sú vlastne dôvody na bezodné stíhanie Roberta Fica, keď skutok sa stal niekoľko rokov dozadu. Obavy pred útekom asi nie, keďže sa dlhodobo zdržiava na Slovensku. Koho by asi musel ovplyvňovať, ak sa rovnako verejne vyjadruje. Preto vzhľadom na celkový charakter skutkov, ktoré sa mu v tomto prípade kladú za vinu ako aj vzhľadom na celkovú politickú klímu som presvedčený, že ak by aj bolo toto obvinenie v určitej časti vyhodnotené ako dôvodné, dôvod na väzbu v tomto prípade nie je. Pripomínam, že väzba je trest, nie je trest, ale zaisťovací inštitút a je chyba ak sa používa ako nejaký donucovací prostriedok alebo, aby sme niekoho umlčali strčením do väzby. Ďakujem.
29. 4. 2022 11:52:41 - 11:54:19 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolega Kamenický, spomínal si vo svojom vystúpení ako sa manipuluje s uznesením a rozdávajú sa tresty. Áno, tresty by sa mali ukladať, ale z hľadiska zadosťučinenia spravodlivosti a generálnej prevencie. Áno, vládnej koalície je vyslovene vhodné, aby verejne podporovala trestné stíhanie opozície a fandila mu a tým následne ovplyvňuje ochotu a smerovanie vyšetrovateľov. Už viackrát sa spomínalo, že je prekliatím keď sa politika pletie do výkonu práce orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Verejný tlak na sudcov, ktorý sa začal pred pár rokmi, spôsobil, že mnohí majú obavy aký viny sa na nich spustí, keď rozhodnú síce podľa práva, ale opačne než si želajú niektorí politici či časť verejnosti. V súčasnosti sme svedkami podobných pokusov o podvedenie prokuratúry. No a polícia je z toho hľadiska ako sú nastavené riadiace procesy , ako prebieha obsadzovanie funkcií, politicky manipulovaná. Nehovorím, že nutne, ale je. A toto je realita. Musíme sa jej prispôsobiť, preto pokiaľ práca orgánov činných v trestnom konaní sprevádza masívnou verejnou a politickou podporu, nevyhnutne aj obhajoba musí prikročiť k zverejňovaniu viacerých informácií. Lepšie by bolo, ak by to nemuselo takto byť. Ďakujem pekne.
29. 4. 2022 10:17:50 - 10:19:42 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pani kolegyňa Valová, vo svojom vystúpení si spomenula zneužitie nadkvalifikácie skutkov v uznesení obvinenia Roberta Fica a že keď si to obvinenie počula v rádiu ostala si prekvapená a zdesená za čo je to ten Robert Fico obvinený. Áno a to bol účel médií. Prečítam ti názor odborníkov z trestného práva. Nadkvalifikácia skutkov znamená, že skutok je posudzovaný podľa prísnejšej skutkovej podstaty trestného činy, čo z pravidla umožní pri vyšetrovaní použiť tvrdšie postupy ako sú napríklad odpočúvanie agenta, využívanie inštitútu tzv. kajúcnikov. Kvalifikácia skutku je myšlienkový proces, keď skutok tak, ako vyplýva z dostupných skutkov a myšlienkového procesu je dôkazom v danom čase a je podradený pod určitou skutkovou podstatou trestného činu, pričom je naplnenie každého jej znaku odôvodnené konkrétnymi dôkaznými skutočnosťami. V spoločnosti, to sa teraz týka toho rádia, ktorá vo všeobecnosti nezvykne ísť do detailov odvodňovania akýchkoľvek vyhlásení, to je momentálne žiaľ prípad Slovenska sa potom biele vyhlási za čierne zvlášť, keď je spoločenská objednávka, politický tlak na to, aby čierne bolo čiernym aj keby to v skutočnosti bolo biele. Inak povedané, ak je časť verejností, médií a politikov dopredu presvedčená, že je niekto zločinec, budú tlieskať akémukoľvek obvineniu a preto sa takéto obvinenie ľahšie vyprodukuje a manipuluje, tak ako je to aj v uznesení obvineného Roberta Fica. Ďakujem.
28. 4. 2022 18:50:16 - 18:51:34 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Kolega Kéry, vo svojom vystúpení si viackrát spochybnil uznesenie o obvinení Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Svoje tvrdenia si podložil vyjadreniami viacerých odborníkov z trestného práva ako napríklad dekanom Právnickej fakulty pánom Burdom, ktorý tvrdí, že vyhľadávanie a zverejňovanie špiny na politických súperov je bežnou súčasťou politického boja. Akurát sa to väčšinou robí takým spôsobom, že to politici nechajú zverejniť iné osoby. Často novinárov, prípadne tvrdia, že im to akože náhodou poslal nejaký uvedomelý občan, ktorý mal informácie z prístupu z vnútra.
Pán dekan dal vyjadrenie ako si spomenul vo svojom vystúpení, že danými vyjadreniami mohlo prísť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu ohrozenia bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva, ale len podľa prvého odseku, ktorý je prečin. A nie podľa tretieho odseku, ktorý je zločinom.
Tak preto sa pýtam o akom väzobnom stíhaní sa tu chceme baviť. Ďakujem pekne.
28. 4. 2022 16:53:49 - 16:54:54 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán podpredseda Blanár, vo svojom vystúpení si spomenul zneužitie nadkvalifikácie skutkov v uznesení obvinenia Roberta Fica a Robert Kaliňáka. Áno, nadkvalifikácia skutkov znamená, že skutok je posudzovaný podľa prísnejšej skutkovej podstaty trestného činu, čo spravidla umožňuje pri vyšetrovaní použiť tvrdšie postupy ako sú napr. odpočúvanie, použitie agenta, využívaní inštitútu tzv. kajúcnikov, ktorí zároveň spolupracujú a sú obvinení a chcel by som tu ešte a jasne pomenovať, že ak je časť verejnosti, médií a politikov dopredu presvedčená, že je niekto zločinec, budú tlieskať akémukoľvek obvineniu, a preto sa takéto obvinenie ľahšie vyprodukuje, manipuluje tak ako je to aj v uznesení obvinenia Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Ďakujem.
28. 4. 2022 15:56:31 - 15:57:41 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Kolega Blaha, vo svojom vystúpení si viackrát spochybnil uznesenie o obvinení Roberta Fica a tvojim tvrdeniam, s tvojimi tvrdeniami sa zhodujú aj viacerí odborníci z trestného práva. Tí tvrdia, že pokiaľ ide o trestný čin založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, ten v danom kontexte považujú za nezmyselne vykonštruovaný. Pričom ak by pripustili politickú motiváciu daného obvinenia. Povedzme si, že práve názov tohto trestného činu vyzerá v titulkoch v článkoch najšokujúcejšie. Takže celé toto uznesenie je účelovo vykonštruované.
Kolegovia, toto je realita. Vládnym politikom sa podriaďujú tie najdôležitejšie inštitúcie v štáte. Zamyslite sa kto teda rozhodne najbližšie o osudoch trestnoprávnych veciach. Politici alebo kvalifikovaní sudcovia. Ďakujem.
28. 4. 2022 15:02:51 - 15:03:24 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
Pán minister, však áno tieto vedomosti mám aj ja. Len narážal som ešte aj na to, že myslím, že na niektoré podniky, ktoré spadajú pod vás sa vám podarilo dosadiť schopných manažérov a výsledky sa dostavili. Myslím DPH, myslím .... veľmi dobre pracujú. Myslel som, či ste stotožnený aj tuto s týmto riaditeľom, že či to teda rozbehol podľa vašich predstáv alebo teda nechávate mu nejaký čas a potom vyhodnotíte jeho prácu.
11. 2. 2022 13:41:06 - 13:42:34 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 862 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
204.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 840). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že predmetný návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
2. 2. 2022 14:15:16 - 14:21:27 55. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení pán minister, kolegyňa, kolegovia. Základným cieľom a záujmom agropotravinárskeho rezortu ak má tento konať vo verejnom záujme, je zabezpečiť dostatok zdravých, čerstvých a ekonomicky dostupných potravín. Na tom sa zhodneme pán minister. Vláda k tomu pridala aj cieľ zvýšenia podielu domácich potravín, keď vo svojom Programovom vyhlásení deklaruje, že jej cieľom je domácou produkciou zabezpečiť pre našich občanov kvalitné a bezpečné potraviny. Po prečítaní predloženého návrhu zákona som ale nevedel nájsť prienik medzi ním a vyššie uvedenými nesporne správnymi cieľmi. V predloženom návrhu novely zákona o potravinách stanovisko predkladateľa som si prečíta, že týmto návrhom sa plní úloha, ktorá vôbec nevyplýva z Programového vyhlásenia vlády ale sa ňou realizuje jej uznesenie z 24. júna 2020, ktoré spustilo liberalizáciu podnikateľského prostredia, čo znamená uvoľnenie rúk obchodným reťazcom a nie posilnenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie podielu Slovenských potravín na trhu, ktoré by mali byť hlavným cieľom predloženého návrhu. Dovolím si poukázať na niekoľko možných rizík predloženého návrhu zákona z hľadiska bezpečnosti potravín, z hľadiska jeho dopadov na domácich producentov, poľnohospodárskych výrobkov a z hľadiska dopadov na sociálne odkázané osoby. Zachovanie bezpečnosti potravín v zmysle predloženého návrhu vidím ako otázne a to nielen z hľadiska toho, že po jeho schválení sa umožní predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti ale aj z hľadiska toho, ako je v predloženom návrhu upravená nepochybne správna možnosť, umožniť výrobu a následný predaj poľnohospodárskych výrobkov a potravín v rámci pridomového hospodárstva. Ako som už povedal, tento trend je správny, pretože nielen môže zvýšiť objem uvádzaných lokálnych potravín na náš trh ale zároveň pomôže odstrániť doterajšiu nevýhodu našich malých lokálnych výrobcov oproti obdobným výrobcom zo susedných krajín. Avšak to, ako je táto problematika upravená v predloženom návrhu považujem za nedostatočné. V prvom rade mi tu chýba konkrétnejšie zákonné prepojenie povinnosti pridomovej výroby, potravín živočíšneho pôvodu s nariadením Európskeho parlamentu ojedinelých potravín v plnom znení a z toho vyplývajú i otázky vo vzťahu k našim slovenským nariadeniam vlády upravujúcim takzvaný predaj malých množstiev potravín z dvora. To, že návrh predpokladá, že všetky podmienky a bezpečnosť týchto pridomových poľnohospodárskych výrobkov a potravín upraví ministerstvo vyhláškou, považuje za nedostatočné. veď je to bianko šek s ktorým predsa nemôžeme súhlasiť.
Z hľadiska bezpečnosti potravín sú veľmi rizikové i tie novelizačné body, ktorých prijatím by sa umožnil predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Toto riziko a z neho vyplývajúce dôsledky nemôžu byť v žiadnom prípade vykompenzované predkladateľom deklarovaným pozitívnym efektom na produkciu, skládkovanie a následne likvidáciu potravinového odpadu. Aj prvovýrobcovia a potravinári upozornili na to, že bezpečnosť potravín po uplynutí dátumu minimálne trvanlivosti nemôže nikto garantovať a už vôbec nie v prevádzkach ktorí tieto potraviny predáva ako to chcú upraviť v tejto novele zákona. Každý výrobca totiž stanovuje dátum minimálnej trvanlivosti práve z hľadiska garantovania bezpečnosti príslušnej potraviny, ako aj z hľadiska zachovania jej kvalitatívnych a výživových vlastností. Nielen umožnenie predaja potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti ale aj vypustenie povinného dodržiavania najmenej 50 % podielu potravín vyrobených na Slovensku pri listinnej alebo elektronickej propagácií a nahradenie tejto povinnosti iba uvedením percentuálneho podielu potravín vyrobených v Slovenskej republike neprospeje domácim prvovýrobcom a potravinárom. nevyhnutne to povedie k zníženiu odbytu ich produkcie. V porovnaní s týmto negatívom neobstojí ani argumentácia, že to posilní postavene spotrebiteľa ktorý si v dobe rastúcich cien potravín bude môcť vybrať z ponuky cenovo zvýhodneného sortimentu potravín. Je nesporné, že v dôsledku prebiehajúcej pandémie narastá počet sociálne odkázaných ľudí na darované potraviny, ktoré sú distribuované prostredníctvom charitatívnych organizácií. Tento návrh pritom na miesto toho aby sa pokúsil o zdokonalenie, respektíve zjednodušenie mechanizmov darovania potravín tak ako je to vo vyspelom svete bežné, dnes sa snažia zaviesť stimulačné mechanizmy pre obchodníkov s cieľom širšieho využitia inštitútu darovania potravín a nie ako u nás chceme zaviesť možnosť komerčného predaja potravín, ktoré by ináč mohli byť predmetom darovania. Charitatívne organizácie, ktoré v rámci medzirezortného pripomienkového konania s predloženým návrhom vyjadrili zásadný nesúhlas pritom avizujú, že prísun potravín na účely darovania je nedostatočný a že treba a potreba potravín pre ľudí v núdzi je ďaleko väčšia, Týmto predloženým návrhom ešte viac ustupujeme obchodným reťazcom a to nielen na úkor zachovania bezpečnosti potravín ale aj na úkor ľudí v núdzi. Kolegyne, kolegovia, verím, že pred druhým čítaním si ešte nájdeme priestor aby sme moje pripomienky a poznatky zapracovali do predloženého návrhu zákona. Ďakujem vám pekne za slovo.
25. 11. 2021 18:06:55 - 18:07:22 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 765 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
147.
Len v krátkosti. Ďakujem pekne, že si sa stotožnil s mojím vystúpením a verím tomu, že sa tá debata ešte rozprúdi a že sa nám to podarí dostať do druhého čítania a tam budeme môcť potom nejakými pozmeňujúcimi návrhmi aj vyjsť v ústrety kolegom, aby sme došli k volakému spoločnému riešeniu tohto problému na Slovensku.
Ďakujem pekne.
25. 11. 2021 17:58:06 - 18:04:43 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 765 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
143.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia. V návrhu predmetného zákona potreby ochrany poľnohospodárskej pôdy pred jej skupovaním kapitálovo silnejšími subjektami, ako sú slovenskí poľnohospodári, si na ministerstve pôdohospodárstva uvedomovali už v roku 2013, kedy sa blížil koniec tzv. prechodného obdobia, počas ktorého bol zakázaný nákup poľnohospodárskej pôdy cudzincami, po našom vstupe do Európskej únie.
Tomuto problému sa venovali seriózne, analyzovali skúsenosti s právnou úpravou tzv. starých členských štátov Európskej únie, bol pripravený a vládou schválený legislatívny zámer zákona, ktorý mal regulovať nákup poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike. Ten bol následne prijatý a publikovaný v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Niekto môže namietať, že tento zákon na ochranu slovenskej poľnohospodárskej pôdy a tým aj na ochranu slovenských poľnohospodárov skrachoval preto, lebo bol v rozpore s legislatívou Európskej únie a Ústavou Slovenskej republiky. Ja si trúfnem povedať, že tomu tak nebolo a nie je a že za štyri roky svojej účinnosti tento zákon slovenským poľnohospodárom výrazne pomohol.
Čo sa týka politického dokumentu Európskeho parlamentu, ktorý bol citovaný v dôvodovej správe k predloženému návrhu zákona, nám dal jasne za pravdu, že eurobyrokratickí úradníci, ktorí voči Slovenskej republike spustili mašinériu tzv. infringementu, majú výrazne dvojaký meter na regulačné nástroje trhu s poľnohospodárskou pôdou, ktoré sú bežne využívané v starých členských štátoch, ale v nových členských štátoch ich považujú za rozporné s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy, ktorá upravuje voľný pohyb tovaru a kapitálu. Taktiež príslušný nález Ústavného súdu Slovenskej republiky možno považovať za výsledok výrazného nepochopenia špecifík poľnohospodárskej pôdy, a preto som veľmi rád, že následne sa ústavnoprávna akceptácia týchto špecifík premietla do novely Ústavy Slovenskej republiky prostredníctvom ústavného zákona č. 137/2017 Z. z.
Chcem sa ale vrátiť k nepochopeniu špecifík poľnohospodárskej pôdy, kde si myslím, že tak úradníci Európskej komisie, ako aj Ústavný súd Slovenskej republiky vychádzali z mylnej domnienky, že poľnohospodárska pôda je tovar ako každý iný bežný tovar a že je teda automaticky predmetom voľného pohybu tovaru, respektíve kapitálu so všetkými z toho plynúcimi dôsledkami. Na ministerstve pri príprave zákona rešpektovali, tak ako aj my teraz rešpektujeme, jedinečnosť poľnohospodárskej pôdy. Tá okrem toho, že je základom zabezpečenia výživy obyvateľstva a tým aj nástrojom potravinovej bezpečnosti, je neprenosná, neobnoviteľná a nenahraditeľná súčasť životného prostredia. Objem poľnohospodárskej pôdy je limitovaný. Jej množstvo sa nezväčšuje, ale, naopak, dochádza ku kvantitatívnemu úbytku jej výmery a vzniku takého negatívneho javu, akým je narúšanie rovnomernej distribúcie vlastníctva poľnohospodárskej pozemkov. To vyúsťuje do nemožnosti prevažnej väčšine slovenských poľnohospodárov, najmä mladých a malých, získať vlastníctvo poľnohospodárskych pozemkov. V desiatkach obcí, kde v dôsledku skúpenia poľnohospodárskych pozemkov veľkými poľnohospodárskymi podnikmi, za ktorými spravidla stoja zahraniční, stojí zahraničný kapitál, prišlo k výraznej redukcii, ba až zániku miestnych poľnohospodárov, ktorí predtým boli nielen rozhodujúcimi producentami lokálnych potravín, ale najmä základom komplexného rozvoja vidieka.
Predloženým návrhom preto chceme riešiť také negatívne javy, akými sú odliv vlastníctva poľnohospodárskej pôdy mimo územia Slovenskej republiky a nadmerná koncentrácia vlastníctva poľnohospodárskej pôdy jej špekulatívnymi nákupmi. Vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy v rukách jedného vlastníka, či už ide o osobu fyzickú alebo právnickú, je na Slovensku dlhodobou tendenciou, pretože nemá žiadne legislatívne bariéry. Dôsledkom toho je, že desaťtisíce hektárov poľnohospodárskej pôdy vlastní niekoľko desiatok vlastníkov, ktorí sú často majetkovo prepojení. Až 80 % poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike obhospodaruje 20 % subjektov, čo má veľmi negatívny dopad na rozdelenie podporných prostriedkov, na zamestnanosť a celkovú situáciu na vidieku. To je základný dôvod, prečo navrhujeme horné limity vlastníctva poľnohospodárskej pôdy a to až na konečného užívateľa výhod. Takáto limitácia je zakotvená aj v právnom poriadku viacerých členských štátov Európskej únie. Takisto takýmto neželaným nákupom má napomôcť aj navrhovaný systém predkupných práv, pri ktorom sa opierame o uvádzaný politický dokument Európskeho parlamentu z 27. apríla 2017 o súčasnom stave koncentrácie poľnohospodárskej pôdy v Európskej únii.
Odliv vlastníctva poľnohospodárskej pôdy mimo Slovenskú republiku je jav, ktorý má dlhodobú tendenciu. Ide o to, že slovenský právny poriadok považuje za slovenský subjekt i právnické osoby, ktoré sú rezidentami iných štátov, ale vznikli podľa slovenského práva a sú zapísané v našom obchodnom registri. Takéto právnické osoby nielen skúpili niekoľko desiatok slovenských poľnohospodárskych firiem, ale vlastnia podľa môjho odhadu viac ako 30-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Pre vašu informovanosť uvediem, že tri obchodné spoločnosti, ktoré sú najväčšími vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy na Slovensku, sú všetko obchodné spoločnosti zo zahraničných kapitálov a vlastnia takmer 10-tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy.
Kolegyne, kolegovia, a práve pre takéto negatívne poznatky vás chcem všetkých požiadať sa touto problematikou začať seriózne zaoberať v prospech slovenských poľnohospodárov.
Ďakujem pekne za pozornosť.
21. 10. 2021 11:28:30 - 11:29:57 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
129.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu zákonu, číslo, tlač 716. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
25. 6. 2021 11:55:02 - 11:56:48 32. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 545 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 545. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
11. 5. 2021 11:40:50 - 11:41:21 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stredák, Anton (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, kolega spomenul si vo svojom vystúpení obec Palárikovo, tak by som rád dal do pozornosti, že Slovenské poľovníctvo sa pričinilo o založenie svetovej organizácie, ako je Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri. A táto myšlienka založenia tejto organizácie vznikla práve v tejto obci Palárikovo. Len toľko, ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->