Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 10. 2021 12:15:15 - 12:17:14 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 697 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán navrhovateľ, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 718). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
22. 10. 2021 10:42:43 - 10:44:43 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán predsedajúci. Tak ako si Milan Vetrák spomenul, v zahraničí naozaj žije mnohopočetná slovenská diaspóra. Títo zahraniční Slováci sú dedičstvom Československa a politík nedemokratických režimov, ktoré na našom území v minulosti vládli. Veľmi netrpezlivo očakávajú zákon o štátnom občianstve.
22. 10. 2021 9:58:23 - 10:00:00 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 461 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán kolega Kmec za tvoje konštruktívne vystúpenie. Napriek tvojej kritike, Peter, a trochu aj sarkastickým poznámkam môžem konštatovať, že zasadania výboru pre európske záležitosti prebiehali v konštruktívnom duchu a ďakujem za našu korektnú spoluprácu. Vítam, že pri účasti aj poslancov Európskeho parlamentu sme mohli diskutovať horúce témy týkajúce sa európskych politík. Vyzdvihujem aj spoluprácu s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky s pánom ministrom Ivanom Korčokom, štátnymi tajomníkmi Martinom Klusom a štátnou tajomníčkou Ingrid Brockovou.
Európska únia postup, sa postupne stala našou súčasťou, pevnou súčasťou životov nás všetkých. Okrem toho, že sme Slováci, sme aj Európania, a to nám garantuje nové práva a dáva nám nové možnosti. Môžeme aktívne vstupovať do tvorby európskych politík, či už účasťou vo voľbách do Európskeho parlamentu, alebo vyjadrením svojho názoru v rôznych konzultáciách, alebo zapojením sa do európskej občianskej iniciatívy.
V týchto dňoch prebieha samit Európskej únie, je to náročné obdobie. Myslím si, že aj témy sú veľmi aktuálne a verím, že výstup z tohto samitu bude pre nás novým riešením, či energetickej situácie, aj iných politík. A verím, že pán premiér prinesie pre nás dobrú správu z Bruselu.
Ďakujem pekne.
21. 10. 2021 10:58:02 - 10:59:15 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán predsedajúci. Pán Blaha, so Sovietskym zväzom, ktorý velebíte sa spája 15 až 18 miliónov väzňov v gulagoch, z toho bolo odvlečených 7 422 československých občanov. Najväčšiu časť z nich tvorili Slováci, početné zastúpenie mali aj príslušníci maďarskej, ruskej, rusínskej, ukrajinskej a nemeckej národnosti. Často dochádzalo k náhodnému aj svojvoľnému vytypovaniu osoby, ktorú bez udania dôvodu vojaci Červenej armády alebo príslušníci NKVD nezákonne zadržali a odsúdili. Tu sa najlepšie uplatnil berryovský princíp chyťte človeka, my ho, my si ho už odsúdime. Môj otec bol nevinne odsúdený na 25 rokov v ruských gulagoch, a v ťažkých podmienkach strávil desať rokov v 15 gulagoch. Našej obce bolo odvlečených 42 ľudí do ruských gulagov, mnohí zomreli prečo vlastne túto celú situáciu navodzujete, ja má husaciu kožu keď toto počúvam. (Potlesk.)
21. 10. 2021 9:25:21 - 9:26:53 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 730 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi by som chcela oceniť príspevok kolegu športovca, ktorý vlastne predniesol tie svoje návrhy do tejto legislatívy. Cyklodoprava je nielen ekologickou dopravou, ale je dôležité aj z hľadiska upevňovania zdravia obyvateľstva. Príkladom je miesto Piešťany, kde som mala možnosť vidieť veľké množstvo cyklistov v uliciach mesta. Vítam, že Slovenská republika buduje cyklotrasy a budovanie je aj súčasťou financovania z plánu obnovy.
Naša obec Chmeľnica práve teraz končí budovanie cyklotrasy medzi mestom Stará Ľubovňa a obcou. Je to projekt, nový turistický produkt, časť transeurópskej cyklistickej trasy Eurovelo 11, pokračovanie vo výstavbe v mestách Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Mučín a Pivničná, zdroj Rytro, výstavba cyklotrasy je už vlastne pred odovzdaním. A možno je tu aj taký nápad, že by vlastne cyklisti, ktorí chodia, vlastne by využívali aj tieto cyklotrasy, lebo môže sa stať, že máme vybudované cyklotrasy, ale vlastne cyklisti chodia po jednotkách. Takže možno dať aj do zákona časť, že by vlastne tie cyklotrasy, ktoré sú vybudované, slúžili by pre cyklistov a prednostne by využívali tieto cyklotrasy na cyklodopravu.
Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 18:57:07 - 18:58:29 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 730 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán kolega Miloš Svrček, za predstavenie návrhu zákona. A dúfam, že v druhom čítaní sa ešte doprecizuje. Vieme, že veľká väčšina vodičov sa správa voči cyklistom rozumne a ohľaduplne. Nájdu sa však aj vodiči, ktorí sú neohľaduplní. Asi 86 % Slovákov by podporilo zákon o jeden a pol metrovom odstupe pri predbiehaní. Zaznel však aj názor, že je to nekontrolovateľné a tým pádom aj zbytočné. Ale napríklad v Španielsku je však bežné, že polícia kontroluje šoférov, či jazdia pri cyklistoch opatrne. Ak je niečo zákonom stanovené, už len podvedome si na to bude dávať pozor. Ak by ešte pribudli na cestách aj značky, určite by si dávali vodiči väčší pozor a cyklisti by sa cítili bezpečnejšie. Ak sa aj cyklista náhodou vyhýba rozbitej krajnici, môže vodič na pár sekúnd spomaliť, počkať a predísť ho, keď to bude bezpečné. Naše cesty sú však úzke a dodržať jeden a pol meter bude v každom prípade asi nemožné. V prípade, že nepôjde žiadne auto oproti pri predchádzaní by vodič mohol prejsť aj do protismeru, ale samozrejme toto bude treba ešte možno v zákone doprecizovať. Ďakujem pekne.
20. 10. 2021 18:33:56 - 18:34:50 48. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 720 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som poďakovať kolegyne Janke Garstkovej za jej vystúpenia a za zhrnutie takej aplikačnej praxe ako sa to vlastne deje a čo je problém v podstate aj na tých mestských zastupiteľstvách, kde vlastne mestá hľadajú finančné prostriedky. Ale aj skutočne zrovnoprávniť financovanie cirkevného a školstva vlastne je veľmi dôležitou tým signálom vlastne pre tieto školy. Dôležitý je vlastne, dôležité je dieťa a myslím si, že dať mu kvalitné vzdelávanie v školách, ktoré si vlastne vyberú pre neho rodičia, je veľmi dôležité, preto som za to, aby bolo zrovnoprávnené vlastne financovanie všetkých škôl rovnako štátnych a takisto aj cirkevných. Ďakujem pekne.
19. 10. 2021 16:24:39 - 16:25:31 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, milí priatelia, milí kolegovia, sme v prvom čítaní. Určite tie podnety, ktoré boli dané dneska v rozprave, tak môžu sa zakomponovať a bude priestor na rokovaniach výborov, kde sa budú môcť predkladať pozmeňovacie návrhy. Možno kolegovia vypichli hlavne § 4, § 8 návrhu zákona a tiež by som chcela poznamenať, že vychádza z aplikačnej praxe zo samospráv. Tam kde končí právo človeka, ktorý môže voliť, začína právo byť chránený pre člena napríklad volebnej komisie. Takže určite treba vyprecizovať všetky tieto články tak vlastne k spokojnosti vás všetkých. Keďže sme rozpravu skončili, navrhujem hlasovať hneď dnes o sedemnástej...
=====
19. 10. 2021 16:24:38 - 16:25:30 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, ďakujem pekne za slovo, aj za tie podnety, ktoré tu odzneli. Trošku ma mrzí, že mnohí z tých, ktorí tu predstavili tie svoje predstavy odišli a teraz si nevypočujú to vysvetlenie. V každom prípade chcem absolútne odmietnuť, že tento návrh zákona by smeroval akýmkoľvek spôsobom k diskriminácii kohokoľvek. Práve naopak. A musím aj povedať, že pán Kotleba zase, samozrejme tak ako to jemu je zvykom klame, zavádza a samozrejme podsúva svoje konšpirácie tak, ako to napríklad hovoril o tom ako funguje Bromhexín s vodkou. My v tomto návrhu zákona práve naopak chceme vyprecizovať na základe aplikačnej praxe, ktorá tu až vznikla a bola podnetom zo samospráv pri voľbách, ktoré boli vykonané v minulom roku, aby sme umožnili všetkým, ktorí aj budú určení, že musia byť v karanténe, aby sme im umožnili voliť. Čiže vôbec nie je pravda to čo tu hovoríte. Nie je absolútne zmyslom tohto zákona, aby sme niekomu obmedzovali jeho volebné právo. Práve naopak. To čo hovoríte, pán Schlosár, že áno, máte pravdu, že aj v súčasnej právnej úprave táto prekážka volebného práva už dávno je a je tam niekoľko rokov a z dôvodu šírenia nákazlivej choroby, infekčnej choroby a na z dôvodu ochrany verejného zdravia. To tam je dodnes iks rokov. Vy tvrdíte, že táto vec alebo táto úprava bola, toto znenie bolo nevykonateľné. No tak vy, ako poslanec Národnej rady, potom ste už dávno mali možno prísť s návrhom ako sa to má upraviť, keďže myslím si, že všetkým nám ide o to, aby v zákonoch neboli veci, ktoré nie sú nevykonateľné. Áno, táto novela, ktorá, respektíve tento návrh zákona vyprecizuje, ako som už spomenul to, aby všetci ktorí budú, bohužiaľ, covid si nikto z nás nevymyslel a vieme aké napáchal škody, ale všetci, ktorí budú týmto spôsobom nejakým musieť byť v karanténe, aby mohli voliť. Toto je základným cieľom návrhu tohoto zákona. Samozrejme, úplne fundamentálnym cieľom tohto je, aby mohli byť vykonané spoločné voľby tak, ako som povedal aj mojom úvodnom slove do samosprávy, ale tak ako bolo aj poznamenané do žúp. Ostatné tie veci, ktoré tu boli aj povedané, ja myslím, že bude priestor ešte na debatu v jednotlivých výboroch a tam bude priestor na to, aby sme si viac k tomu povedali. Ale potreboval som za potrebné mnohé z tých vecí aspoň týmto objasniť. Ďakujem pekne. ...správ. Tam, kde končí právo človeka, ktorý môže voliť začína právo byť chránený pre člena napríklad volebnej komisie. Takže určite treba vyprecizovať všetky tieto články, tak vlastne k spokojnosti vás všetkých. keďže sme rozpravu skončili, navrhujem hlasovať hneď dnes o 17, aby sme posunuli tento vládny návrh zákona z prvého čítania do druhého. Ďakujem.
19. 10. 2021 16:24:38 - 16:25:30 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, ďakujem pekne za slovo, aj za tie podnety, ktoré tu odzneli. Trošku ma mrzí, že mnohí z tých, ktorí tu predstavili tie svoje predstavy odišli a teraz si nevypočujú to vysvetlenie. V každom prípade chcem absolútne odmietnuť, že tento návrh zákona by smeroval akýmkoľvek spôsobom k diskriminácii kohokoľvek. Práve naopak. A musím aj povedať, že pán Kotleba zase, samozrejme tak ako to jemu je zvykom klame, zavádza a samozrejme podsúva svoje konšpirácie tak, ako to napríklad hovoril o tom ako funguje Bromhexín s vodkou. My v tomto návrhu zákona práve naopak chceme vyprecizovať na základe aplikačnej praxe, ktorá tu až vznikla a bola podnetom zo samospráv pri voľbách, ktoré boli vykonané v minulom roku, aby sme umožnili všetkým, ktorí aj budú určení, že musia byť v karanténe, aby sme im umožnili voliť. Čiže vôbec nie je pravda to čo tu hovoríte. Nie je absolútne zmyslom tohto zákona, aby sme niekomu obmedzovali jeho volebné právo. Práve naopak. To čo hovoríte, pán Schlosár, že áno, máte pravdu, že aj v súčasnej právnej úprave táto prekážka volebného práva už dávno je a je tam niekoľko rokov a z dôvodu šírenia nákazlivej choroby, infekčnej choroby a na z dôvodu ochrany verejného zdravia. To tam je dodnes iks rokov. Vy tvrdíte, že táto vec alebo táto úprava bola, toto znenie bolo nevykonateľné. No tak vy, ako poslanec Národnej rady, potom ste už dávno mali možno prísť s návrhom ako sa to má upraviť, keďže myslím si, že všetkým nám ide o to, aby v zákonoch neboli veci, ktoré nie sú nevykonateľné. Áno, táto novela, ktorá, respektíve tento návrh zákona vyprecizuje, ako som už spomenul to, aby všetci ktorí budú, bohužiaľ, covid si nikto z nás nevymyslel a vieme aké napáchal škody, ale všetci, ktorí budú týmto spôsobom nejakým musieť byť v karanténe, aby mohli voliť. Toto je základným cieľom návrhu tohoto zákona. Samozrejme, úplne fundamentálnym cieľom tohto je, aby mohli byť vykonané spoločné voľby tak, ako som povedal aj mojom úvodnom slove do samosprávy, ale tak ako bolo aj poznamenané do žúp. Ostatné tie veci, ktoré tu boli aj povedané, ja myslím, že bude priestor ešte na debatu v jednotlivých výboroch a tam bude priestor na to, aby sme si viac k tomu povedali. Ale potreboval som za potrebné mnohé z tých vecí aspoň týmto objasniť. Ďakujem pekne. ...správ. Tam, kde končí právo človeka, ktorý môže voliť začína právo byť chránený pre člena napríklad volebnej komisie. Takže určite treba vyprecizovať všetky tieto články, tak vlastne k spokojnosti vás všetkých. keďže sme rozpravu skončili, navrhujem hlasovať hneď dnes o 17, aby sme posunuli tento vládny návrh zákona z prvého čítania do druhého. Ďakujem.
19. 10. 2021 16:24:38 - 16:25:30 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, ďakujem pekne za slovo, aj za tie podnety, ktoré tu odzneli. Trošku ma mrzí, že mnohí z tých, ktorí tu predstavili tie svoje predstavy odišli a teraz si nevypočujú to vysvetlenie. V každom prípade chcem absolútne odmietnuť, že tento návrh zákona by smeroval akýmkoľvek spôsobom k diskriminácii kohokoľvek. Práve naopak. A musím aj povedať, že pán Kotleba zase, samozrejme tak ako to jemu je zvykom klame, zavádza a samozrejme podsúva svoje konšpirácie tak, ako to napríklad hovoril o tom ako funguje Bromhexín s vodkou. My v tomto návrhu zákona práve naopak chceme vyprecizovať na základe aplikačnej praxe, ktorá tu až vznikla a bola podnetom zo samospráv pri voľbách, ktoré boli vykonané v minulom roku, aby sme umožnili všetkým, ktorí aj budú určení, že musia byť v karanténe, aby sme im umožnili voliť. Čiže vôbec nie je pravda to čo tu hovoríte. Nie je absolútne zmyslom tohto zákona, aby sme niekomu obmedzovali jeho volebné právo. Práve naopak. To čo hovoríte, pán Schlosár, že áno, máte pravdu, že aj v súčasnej právnej úprave táto prekážka volebného práva už dávno je a je tam niekoľko rokov a z dôvodu šírenia nákazlivej choroby, infekčnej choroby a na z dôvodu ochrany verejného zdravia. To tam je dodnes iks rokov. Vy tvrdíte, že táto vec alebo táto úprava bola, toto znenie bolo nevykonateľné. No tak vy, ako poslanec Národnej rady, potom ste už dávno mali možno prísť s návrhom ako sa to má upraviť, keďže myslím si, že všetkým nám ide o to, aby v zákonoch neboli veci, ktoré nie sú nevykonateľné. Áno, táto novela, ktorá, respektíve tento návrh zákona vyprecizuje, ako som už spomenul to, aby všetci ktorí budú, bohužiaľ, covid si nikto z nás nevymyslel a vieme aké napáchal škody, ale všetci, ktorí budú týmto spôsobom nejakým musieť byť v karanténe, aby mohli voliť. Toto je základným cieľom návrhu tohoto zákona. Samozrejme, úplne fundamentálnym cieľom tohto je, aby mohli byť vykonané spoločné voľby tak, ako som povedal aj mojom úvodnom slove do samosprávy, ale tak ako bolo aj poznamenané do žúp. Ostatné tie veci, ktoré tu boli aj povedané, ja myslím, že bude priestor ešte na debatu v jednotlivých výboroch a tam bude priestor na to, aby sme si viac k tomu povedali. Ale potreboval som za potrebné mnohé z tých vecí aspoň týmto objasniť. Ďakujem pekne. ...správ. Tam, kde končí právo človeka, ktorý môže voliť začína právo byť chránený pre člena napríklad volebnej komisie. Takže určite treba vyprecizovať všetky tieto články, tak vlastne k spokojnosti vás všetkých. keďže sme rozpravu skončili, navrhujem hlasovať hneď dnes o 17, aby sme posunuli tento vládny návrh zákona z prvého čítania do druhého. Ďakujem.
19. 10. 2021 16:24:38 - 16:25:30 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, ďakujem pekne za slovo, aj za tie podnety, ktoré tu odzneli. Trošku ma mrzí, že mnohí z tých, ktorí tu predstavili tie svoje predstavy odišli a teraz si nevypočujú to vysvetlenie. V každom prípade chcem absolútne odmietnuť, že tento návrh zákona by smeroval akýmkoľvek spôsobom k diskriminácii kohokoľvek. Práve naopak. A musím aj povedať, že pán Kotleba zase, samozrejme tak ako to jemu je zvykom klame, zavádza a samozrejme podsúva svoje konšpirácie tak, ako to napríklad hovoril o tom ako funguje Bromhexín s vodkou. My v tomto návrhu zákona práve naopak chceme vyprecizovať na základe aplikačnej praxe, ktorá tu až vznikla a bola podnetom zo samospráv pri voľbách, ktoré boli vykonané v minulom roku, aby sme umožnili všetkým, ktorí aj budú určení, že musia byť v karanténe, aby sme im umožnili voliť. Čiže vôbec nie je pravda to čo tu hovoríte. Nie je absolútne zmyslom tohto zákona, aby sme niekomu obmedzovali jeho volebné právo. Práve naopak. To čo hovoríte, pán Schlosár, že áno, máte pravdu, že aj v súčasnej právnej úprave táto prekážka volebného práva už dávno je a je tam niekoľko rokov a z dôvodu šírenia nákazlivej choroby, infekčnej choroby a na z dôvodu ochrany verejného zdravia. To tam je dodnes iks rokov. Vy tvrdíte, že táto vec alebo táto úprava bola, toto znenie bolo nevykonateľné. No tak vy, ako poslanec Národnej rady, potom ste už dávno mali možno prísť s návrhom ako sa to má upraviť, keďže myslím si, že všetkým nám ide o to, aby v zákonoch neboli veci, ktoré nie sú nevykonateľné. Áno, táto novela, ktorá, respektíve tento návrh zákona vyprecizuje, ako som už spomenul to, aby všetci ktorí budú, bohužiaľ, covid si nikto z nás nevymyslel a vieme aké napáchal škody, ale všetci, ktorí budú týmto spôsobom nejakým musieť byť v karanténe, aby mohli voliť. Toto je základným cieľom návrhu tohoto zákona. Samozrejme, úplne fundamentálnym cieľom tohto je, aby mohli byť vykonané spoločné voľby tak, ako som povedal aj mojom úvodnom slove do samosprávy, ale tak ako bolo aj poznamenané do žúp. Ostatné tie veci, ktoré tu boli aj povedané, ja myslím, že bude priestor ešte na debatu v jednotlivých výboroch a tam bude priestor na to, aby sme si viac k tomu povedali. Ale potreboval som za potrebné mnohé z tých vecí aspoň týmto objasniť. Ďakujem pekne. ...správ. Tam, kde končí právo človeka, ktorý môže voliť začína právo byť chránený pre člena napríklad volebnej komisie. Takže určite treba vyprecizovať všetky tieto články, tak vlastne k spokojnosti vás všetkých. keďže sme rozpravu skončili, navrhujem hlasovať hneď dnes o 17, aby sme posunuli tento vládny návrh zákona z prvého čítania do druhého. Ďakujem.
19. 10. 2021 15:35:43 - 15:37:45 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona tlač 686. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrh zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
19. 10. 2021 15:12:49 - 15:14:35 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 679 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci. Tiež podobne ako Martin Borguľa by som chcela poblahoželať pánovi ministrovi za to, že skutočne urobil maximum rovnako s výborom pre poľnohospodárstvo Národnej rady Slovenskej republiky, aby platobná agentúra získala akreditáciu. Vôbec to nie je jednoduchá vec a s tým, že bola som v Európskej únii a viem, že čo to obnáša, takže skutočne veľká gratulácia. Chcela by som tak možno v mene starostov, ktorí sú v miestnych akčných skupinách zaradení, tak chcela by som poprosiť, aby sa skutočne teraz už rozbehla táto aktivita. Myslím si, že toto je najlepší spôsob ako zabezpečiť rozvoj vidieka. Tieto miestne akčné skupiny sa boria s obrovskými problémami. Musia hľadať peniaze na činnosť, musia peniaze vracať. Boli sme s pánom kolegom Karahutom v Poľsku, tam sme videli ako to funguje, v Čechách, ale u nás, oni už vlastne s implementáciou peniaze končia na Slovensku, sme veľmi, veľmi pozadu, stretám sa so starostami obcí, ktoré verili maskám a teraz sú veľmi, veľmi sklamaní. Takže pán minister, prosím vás, zasaďme sa, aby skutočne tie masky fungovali tak ako sme si vlastne predstavovali, tak ako všetci starostovia tomu verili a tak isto rovnako aj poľnohospodári v oblastiach, skutočne, toto je najlepší, najlepší spôsob ako malým obciam pomôcť a zabezpečiť rozvoj slovenského vidieka. Ďakujem.
19. 10. 2021 14:35:32 - 14:36:16 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Veľmi pekne ďakujem, Janka, za tvoj príspevok. Vítam tento zákon. Upozorňujem, že mnohí občania sa starajú doma o svojich blízkych. Vôbec to nie je jednoduché. Ľudia to robia z lásky. No zrovnoprávnenie príspevkov by si zaslúžili. Rovnako starostovia, ktorí v obciach prevádzkujú zariadenia sociálnych služieb sa boria s mnohými problémami a štát nesmie byť slepý. Chcem vyjadriť svoj obdiv takýmto starostom a primátorom, ktorí to dokážu aj v tejto ťažkej dobe robiť.
5. 10. 2021 14:32:47 - 14:34:36 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Milá kolegyňa Lucia Drábiková, rovnako ako ty, aj ja si veľmi vážim aktivity neziskových organizácií ako je napríklad Fórum života ich projekt Poradne ALEXIS, ktorý si vo svojom vystúpení spomenula je jeden z projektov konkrétnej pomoci tehotným ženám, ktorý sa začal realizovať v decembri 2009. počas svojho fungovania si Poradňa ALEXIS vybudovala funkčný systém profesionálnej práce s klientmi, ktorí hľadajú pomoc najmä v prípade neželaného tehotenstva a problémov spojených so spontánnym alebo umelým potratom. Práve vďaka Poradne ALEXIS sa mohlo narodiť stovky detí. Zatiaľ fungujú tieto neziskové organizácie prevažne na báze dobrovoľnosti. Financovanie týchto neziskových organizácií a pomoc štátu pre zriadenie nových poradní pre tehotné ženy by pomohlo v prevencii pred potratom. V súčasnosti je pomoc a poradenstvo zvyčajne len na pleciach mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov. Štát by mal prevziať zodpovednosť za stav potratovosti. Slovo interrupcia znamená prerušenie. Tehotenstvo sa však nedá prerušiť a pokračovať v ňom o pár mesiacov neskôr. Umelý potrat znamená ukončenie tehotnosti. Konzervatívna liberálna čas spoločnosti sa v tejto otázke rozchádzajú. Napriek tomu je dôležité eliminovať vášne, nevraživosť, nenávisť a hľadať celospoločenský konsenzus v podpore prevencií pred potratmi. Ľudský život treba rešpektovať. Tento princíp je jasný. Tretí týždeň po počatí, v treťom týždni. Koľkokrát skôr než si to mamička všimne sú tam už všetky orgány a dokonca i .... je to ľudský život. Bodka. Každé dieťa, ktoré sa vďaka do tohto návrhu zákona narodí bude úspechom.
1. 10. 2021 12:31:01 - 12:32:03 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Kolega Juraj Šeliga, ďakujem ti za odborný a vecný príspevok ku správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a stave zákonnosti za rok 2020. Ďakujem ti, že si vrátil diskusiu tam, kde má byť, v odbornej a vecnej rovine. Je zaujímavé, že teraz tu kolegovia zo strany SMER – SD a HLAS-u nie sú, aby s tebou odborne diskutovali. Ďakujem, že z invektív sme sa vrátili ku odbornej a vecnej diskusii, k meritu veci.
Prajem špeciálnemu prokurátorovi Danielovi Lipšicovi a tímu špeciálnych prokurátorov veľa sily a odvahy postaviť sa proti zlu a mafii v spoločnosti. Veľmi si želám, aby špeciálny prokurátor a generálny prokurátor našli v boji za spravodlivosť spoločnú reč.
1. 10. 2021 12:01:38 - 12:03:09 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Blaha, opäť divadielko, ktoré ste nám vám príznačným slovníkom teraz v parlamente zahrali, nepadla žiadna zmienka ku správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a o stave zákonnosti za rok 2020, ktorá je predmetom tohto rokovania. Vyrovnať sa s minulosťou, na Slovensku sme sa nikdy nevysporiadali s komunizmom a teraz žneme ovocie. Vaša rozprava, pán kolega Blaha, bola typická, akú sme poznali v komunistickej totalite, iba samé vyhrážky, strach, urážky a nadávky. Komunista uráža špeciálneho prokurátora klamstvom a jeho vlastným spôsobom, toto je obraz strany SMER – SD? Pán kolega Blaha, pán špeciálny prokurátor Daniel Lipšic vás vyrušuje, zápasí s mafiou, ktorá sa infiltrovala do spoločnosti, do verejnej správy, do polície, do prokuratúry, do súdnictva. Dvadsaťšesť vysokých štátnych úradníkov, nominantov SMERU – SD sa priznalo, v akom obludnom systéme fungovali. Stojím za pani novinárkou Monikou Tódovou a dôrazne sa ohradzujem voči všetkým útokom na ňu, ktoré odzneli v tejto rokovacej sále.
Pán špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, tento boj s mafiou je veľmi náročný. Ale verím, že tento boj spolu vyhráme a spravodlivosť si každého nájde.
30. 9. 2021 15:49:36 - 15:51:09 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pán predsedajúci. Tak ako si povedal pán kolega Pročko, v minulosti sme tu mali skupiny, ktoré si sprivatizovali spravodlivosť. Táto vláda dostala zadanie od občanov, aby očistila spoločnosť od mafie a prinavrátila jej spravodlivosť. Závažné kauzy korupčných a ekonomických trestných činov smerujú na najvyššie miesta spoločnosti v politike, justícii ale aj podnikateľskej sfére. Takéto závažné kauzy a podozrenia, ktoré sa dnes riešia neboli predmetom trestného stíhania 30 rokov možno nikdy. Proti prinavráteniu spravodlivosti však stojí obrovská presila a to nielen podozrivých obvinených ich advokátov, ich médií, kontaktov. Som presvedčená o tom, že iba vtedy prinavrátime do našej spoločnosti právny štát keď si všetky zložky budú robiť svoju prácu. Moc generálneho prokurátora v trestnej oblasti práva je obrovská. Vyplýva z postavenia prokuratúry v našom právnom systéme ale aj z postavenia generálneho prokurátora v samotnej štruktúry prokuratúry. Verím pánovi generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi aj podľa správy o činnosti prokuratúry za rok 2020, ktorú nám predniesol, že si svoju prácu vykonáva zodpovedne a v súlade so zákonom. Poprosím všetkých kolegov, aby sa v tejto rokovacej sále vyjadrovali primerane cti a vážnosti tejto inštitúcie. Ďakujem.
23. 9. 2021 19:06:03 - 19:07:59 40. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pán predsedajúci. Pán Blaha, vo vašom divadielku, ktoré ste vám príznačným slovníkom teraz v parlamente zahrali nás urážate a viete sa iba vyhrážať. Veľmi dobre poznám tieto urážania a vyhrážania sa ešte z totality. Totalita bola konkrétny režim s konkrétnymi vinníkmi. Poznali sme ich mená, vedeli sme o ich skutkoch a predsa sme si netrúfli ani na to najmenšie vyrovnať sa s minulosťou. Na Slovensku sme sa nikdy nevysporiadali s komunizmom a teraz žneme ovocie. Komunista nás uráža, vyhráža sa nám, čo s nami urobí, keď sa opäť dostane k moci. Za ministrom Mikulcom stojím. To, že permanentne pán Blaha útočíte, urážate nás považujem za jasný dôkaz, že si svoju prácu minister Roman Mikulec robí dobre a čestne. To vás vyrušuje. Zápasí s mafiou, ktorá sa infiltrovala do spoločnosti, do verejnej správy, do polície, do prokuratúry, do súdnictva. Tento boj s mafiou je veľmi náročný, ale verím, že tento boj vyhráme a spravodlivosť si každého nájde. Domček z karát, ktorý tu vybudoval SMER, SDS za 12 rokov vládnutia sa vám postupne rozpadáva pán kolega Blaha. Za vlády Roberta Fica tu fungovala organizovaná skupina. K jej fungovaniu sa priznali už 26 vaši nominanti, ktorí vo svojich výpovediach povedali ako tento obludný systém fungoval. Vymenoval ich pán minister. Minister Roman Mikulec aj napriek vášmu vyhrážaniu sa pán Blaha s touto mafiou odvážne zápasí. Poukázaním na aktivity tejto mafii Janko Kuciak a Martinka Kušnírová museli zomrieť. My sme im dlžní bojovať proti mafii a tento boj vyhrať. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->