Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
18. 6. 2021 12:43:03 - 12:48:01 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)

18. 6. 2021 9:47:06 - 9:47:17 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán predsedajúci, v prípade, že bude hlasovanie dnes o jedenástej tak odporúčam aby hlasovanie o tomto návrhu zákona bolo dnes o 11.00.
18. 6. 2021 9:43:23 - 9:44:33 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán predsedajúci. Vážení kolegovia, milí Ondrej Dostál, myslím si, že táto novela, ale nie som presvedčená že novelizácia zákona o živnostenskom podnikaní je ďalším zákonom, ktorý odbúrava administratívu a byrokratické prekážky pre podnikateľov. Chcela by som podporiť pozmeňujúci návrh, ktorý predložili kolegovia poslanci Dostál, Cmorej, Žitňanská a Šeliga. V súčasnosti naša pracovná skupina naprieč koalície pripravuje novelizáciu zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, preto podkladám za racionálne riešenie, že sa živnostenský zákon nedotkne zákona o obecnom zriadení v paragrafe na základe ktorého obec reguluje časť prevádzky. Verím, že tou novelizáciou zákona 369 o obecnom zriadení aj tento problém v zákone vyriešime a dáme možnosť obciam, aby hlavne odbúravali rušenie nočného kľudu a vytvárali lepšie podmienky pre život obyvateľov v obciach. Ďakujem pekne.
18. 6. 2021 9:06:25 - 9:10:42 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
bola schválená uznesením gestorského výboru č. 91 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Ďakujem pán predsedajúci, skončila som.
18. 6. 2021 9:06:25 - 9:10:42 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
bola schválená uznesením gestorského výboru č. 91 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Ďakujem pán predsedajúci, skončila som.
18. 6. 2021 9:06:25 - 9:10:42 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
bola schválená uznesením gestorského výboru č. 91 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Ďakujem pán predsedajúci, skončila som.
18. 6. 2021 9:06:25 - 9:10:42 32. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 367 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
bola schválená uznesením gestorského výboru č. 91 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Ďakujem pán predsedajúci, skončila som.
28. 5. 2021 15:50:29 - 15:51:00 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 552 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pán predsedajúci. Rovnako pozdravujem všetkých kolegov, ktorí ešte vytrvalí zostali. Európska politika je súčasťou našej politiky a ja som veľmi rada, že Národná rada nehovorí, že sa netreba zaoberať tou politikou, že to je niekde v Bruseli, ale my sme súčasťou a my ju tvoríme a preto tiež žiadam o podporu tohto uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať na júnovej schôdzi. Ďakujem pekne. Pozdravujem, prajem vám príjemný víkend.
28. 5. 2021 15:16:28 - 15:18:26 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 552 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, Mirka, za tvoje vystúpenie. Rovnako považujem výhradu vo svedomí za základnú integritu človeka. Ďakujem, že ti to tu spomenula. Ja len poviem, že Európska únia alebo tri zásady vlastne určujú spôsob a rozsah činnosti Európskej únie. Je to zásada prenesenia právomoci. Európska únia má len tie právomoci, ktoré sa na ňu preniesli, zmluvami ratifikovanými všetkými členskými štátmi. Potom je to zásada proporcionality. Opatrenia Európskej únie nesmú presahovať rámec nevyhnutný na dosiahnutie cieľov zmlúv. A potom je tretia zásada subsidiarity v oblastiach, v ktorých môže vykonávať svoje právomoci Európska únia alebo členské štáty môže únia konať len vtedy, ak niekto o tom rozhodne. Čiže členské štáty si vlastne sami riešia svoju integritu.
To, že správa napríklad Edit Estrela neprešla bolo znamením, že väčšina poslancov Európskeho parlamentu jasne odmietla zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov predovšetkým v otázkach týkajúcich sa výchovy detí v rodine a vykonávania potratov. Ja som presvedčená, že alebo viem, že legislatíva sa netvorí, niekto povie, že Brusel, to všetko Brusel môže. Však predsa my sme súčasťou Európskej únie, našou podstatou je, aby sme sa spolu podieľali na tvorbe takej európskej legislatívy, ktorá bude v prospech všetkých občanov Európskej únie. A preto verím, že Národná rada toto uznesenie schváli a vyšle signál Európskemu parlamentu, aby rovnako ako 10. decembra 2013 neschválil správu Edit Estrela urobí tak so správou chorvátskeho europoslanca Pedraga Freda Matiča. Ďakujem.
28. 5. 2021 14:58:01 - 14:59:20 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 552 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pán predseda. Ja by som chcela Janku ubezpečiť, že neriešime vlastne obsah správy, ale riešime formu. Už boli viaceré pokusu poslancov Európskeho parlamentu predložiť správu o sexuálnom a reprodukčnom zdravý. Napríklad 10. decembra 2013 plénum Európskeho parlamentu odmietlo správu o sexuálnom a reprodukčnom zdravý, ktorý presadzovala socialistická poslankyňa Edite Estrela. Proti tomuto pokusu európskych socialistov vznikla online petícia nasmerovaná na predsedu Európskej komisia a na všetkých členov Európskeho parlamentu. Petícia kritizovala Európsku komisiu, že oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv dlhodobo využívaná podporu štátnych a neštátnych aktérov propagujúcich potraty. Správa Edit Esteral presadzovala potratovú a gender agendu na rôznych úrovniach verejného života. Nemala síce legislatívnu právomoc, v nasledujúcich diskusiách a návrhoch by však bolo používaná ako dôležitý argument. Čiže mi nebudeme riešiť správu Európskeho parlamentu. Národná rada len povie, že v týchto otázkach má rozhodovať Slovenská republika.
28. 5. 2021 14:41:25 - 14:42:36 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 552 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, pán predseda. Treba úplne na začiatku povedať, že týmto uznesením nespochybňujeme prínos Európskej únie pre rozvoj Slovenska. Európa je naším civilizačným priestorom, nechceme, aby táto snaha niektorých európskych inštitúcií prevziať kompetencii v tých citlivých otázkach na seba, vytvárala priestor na nedôveru Európanov v európsky projekt, musíme však reagovať tak ako kolega Schlosár povedal, na návrh správy chorvátskeho europoslanca Pedraga Freda Matiča, ktorá vyzýva na zásah do slobody slova a slobody presvedčenia, najviac za hrozbu demokracie označuje tých, ktorí majú iné ako propotratové názory a zvyšuje tlak na členské štáty, aby zaviedli nárok na bezplatnú antikoncepciu, či sexuálnu výchovu. Akurát by som možno upozornila kolegu, že my tú správu nemôžeme odmietnuť, my len vlastne dáme podnet, že Slovenská republika si bude rozhodovať o týchto citlivých otázkach sama. Ďakujem pekne.
28. 5. 2021 14:29:52 - 14:30:57 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 552 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán predseda, vážené dámy, páni, poslankyne, poslanci, v zmysle rozhodnutia predsedu parlamentu č. 552 podávam správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch. Uvedeným rozhodnutím pridelil materiál na prerokovanie výboru pre európske záležitosti a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny o uvedenom materiáli nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Výbor pre európske záležitosti uvedený materiál prerokoval a prijal uznesenie, v ktorom odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia schváliť. Navrhujem, aby sme rokovali o návrhu uznesenia tak, ako ho navrhli predkladatelia.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
28. 5. 2021 11:25:05 - 11:26:12 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem, pán predsedajúci. Milý kolega Marián, tiež rada vychádzam z prirovnaní štátov ekonomík a ty si prirovnal Dánsko so Slovenskom. No, Dánsko nemalo štyridsať rokov komunistických vlád a nemalo ani dvanásť rokov vlády SMER-u - SD. Predsa existuje kontrolný mechanizmus a SaS-ka môže byť súčasťou kontroly, či tieto finančné prostriedky budú efektívne využité. My, keď len obecný rozpočet pripravujeme, zohľadňujeme príjmy a nevieme ešte aké budú výdavky, ale efektívne a hospodárne využitie finančných prostriedkov predsa kontroluje obecné zastupiteľstvo a hlavný kontrolór, každoročne robíme audit. Je mi preto ľúto, že po tak ťažkom období ako bolo, bolo obdobie roku 2020 - 2021, ktoré bolo postihnuté pandémiou COVID-19, my teraz rozmýšľame, či máme pomôcť ľuďom postihnutým pandémiou, či máme pomôcť gastro, cestovnému ruchu, alebo zdravotníctvu. Ďakujem.
28. 5. 2021 11:25:05 - 11:26:12 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, pán predsedajúci. Milý kolega Marián, tiež rada vychádzam z prirovnaní štátov ekonomík a ty si prirovnal Dánsko so Slovenskom, no Dánsko nemalo 40 rokov komunistických vlád a nemalo ani 12 rokov vlády...
===== Pani poslankyňa Zita Pleštinská s faktickou poznámkou, nech sa páči.
28. 5. 2021 11:25:05 - 11:26:12 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, pán predsedajúci. Milý kolega Marián, tiež rada vychádzam z prirovnaní štátov ekonomík a ty si prirovnal Dánsko so Slovenskom, no Dánsko nemalo 40 rokov komunistických vlád a nemalo ani 12 rokov vlády...
===== Pani poslankyňa Zita Pleštinská s faktickou poznámkou, nech sa páči.
28. 5. 2021 11:25:05 - 11:26:12 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, pán predsedajúci. Milý kolega Marián, tiež rada vychádzam z prirovnaní štátov ekonomík a ty si prirovnal Dánsko so Slovenskom, no Dánsko nemalo 40 rokov komunistických vlád a nemalo ani 12 rokov vlády...
===== Pani poslankyňa Zita Pleštinská s faktickou poznámkou, nech sa páči.
28. 5. 2021 11:25:05 - 11:26:12 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem, pán predsedajúci. Milý kolega Marián, tiež rada vychádzam z prirovnaní štátov ekonomík a ty si prirovnal Dánsko so Slovenskom, no Dánsko nemalo 40 rokov komunistických vlád a nemalo ani 12 rokov vlády...
===== Pani poslankyňa Zita Pleštinská s faktickou poznámkou, nech sa páči.
27. 5. 2021 11:36:45 - 11:36:54 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pán predsedajúci. Milý kolega Marián Viskupič, dalo by sa s tvojim vystúpením v niektorých častiach súhlasiť keby sme neboli svedkami najhoršej pandémii akú sme od pandémie španielskej chrípky na celom svete, v Európe, nevynímajúc Slovenska tento a minulý rok zažili.
Po vojne je samozrejme každý generál. No my sme nemohli predvídať, aké budú výdavky v dôsledku tejto globálnej pandémii. Nedá sa šetriť a zároveň pomáhať. Škoda, že sa našli aj ľudia, ktorí v čase pandémie zneužívali štátom poskytnutú pandemickú pomoc. Ja som naopak priaznivcom plošného testovania, pretože sme ľudí ochránili od nakazených na COVID-19 a chránili sme tak ľudské životy. Účelom návrhu zákona je prijať nevyhnutné úpravy v súvislosti s aktuálnou situáciou a riešiť krytie opatrení na boj s pandémiou. Ide predovšetkým o nákup vakcín, liekov, zdravotníckych pomôcok, ako aj zabezpečenie financovania schválených a pripravovaných schém, pomoci podnikateľskému prostrediu a občanom. Zrýchlený režim je nevyhnutný, aby nevznikli značné hospodárske škody. Je mi preto veľmi ľúto, že SaS, ako náš koaličný partner tento návrh zákona nepodporí.
13. 5. 2021 14:43:36 - 14:44:45 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem vám za vašu odpoveď na moju otázku, pretože médiá mnohokrát vaše odpovede skresľujú, takže takto sa to, je to lepšie počuť. Doplním svoju otázku o postreh po komunikácii s občanmi a nakoniec položím doplňujúcu otázku. Stretávam sa s veľkými obavami ľudí v súvislosti s očkovaním. Ľudia sú rôznymi hoaxami ovplyvňovaní a domnievajú sa, že očkovanie je pre nich rizikové, pretože majú iné choroby. Ako argument spomínajú cukrovku, srdcovocievne problémy, prípadne aj iné onkologické ochorenia. Myslia si, že nemôžu ísť na očkovanie, pretože berú lieky na tlak, alebo riedenie krvi. Aj v tejto súvislosti by so chcela pochváliť a odporučiť našim občanom facebookovú stránku ministerstva zdravotníctva, ktorá prináša relevantné informácie a vyvracia mnohé hoaxy na sociálnych sieťach. Moja doplňujúca otázka znie: Akým spôsobom plánuje ministerstvo zdravotníctva osloviť našich občanov a hlavne takýchto pacientov, aby sa dali zaočkovať čo najskôr.
13. 5. 2021 9:53:06 - 9:54:20 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pleštinská, Zita (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Marián, musím ťa ubezpečiť aj keď to celkom nie je v téme, pretože rozhodujeme o celom inom, ale spomenul si plán obnovy a ja ťa musím ubezpečiť, že obsahuje investície naviazané na reformy, nebol postavený na zelenej lúke, rešpektuje roky pripomienok Európskej komisie na zlepšenie vzdelávania zdravotníctva. Musím ťa ubezpečiť, že slovenský plán obnovy patrí k tým reformnejším a Európska komisia vyzdvihuje naše reformné úsilie. V porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie máme veľmi dobrý plán obnovy a ministerstvu financií boli avizované, že slovenský plán obnovy je považovaný za jeden z ukážkových dokumentov. Aj na tomto základe sme boli napr. kontaktovaní Lotyšskou republikou s otázkou neformálnej diskusie ako pristupujeme k reformám, alebo k procesu príprav plánu obnovy. Takže aj keď to nie je celkom téma, ale mal si ten prejav taký veľmi skeptický, takže ja ťa chcem tak možno naladiť pozitívne, že plán obnovy určite Európska komisia schváli. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->