Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 10. 2021 9:57:04 - 9:58:23 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 461 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pán predsedajúci. Na pána ministra sa nedalo reagovať a na pána Kmeca sa reagovať dá, tak ja to zhrniem súčasne do jednej reakcie. Ja súčasnú zahraničnú politiku, súčasne aj európsku vnímam ako veľmi čitateľnú a profesionálnu, za čo som veľmi vďačná v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, naozaj podčiarkujem, že je veľmi čitateľná a aj vo veľmi náročnom období, akým bol COVID, kedy naozaj dochádzalo k zatváraniu hraníc, k ťažkým bilaterálnym rokovaniam a veľkým zdravotníckym európskym nákupom, sme mali silnú pozíciu, proeurópsku pozíciu, takže toto naozaj oceňujem.
Z toho, čo spomenul pán Kmec, ja tie výhrady k rýchlosti čerpania eurofondov zo strany opozície, ale takisto aj zo strany koaličných partnerov nepovažujem za neopodstatnené a naozaj je to niečo, o čom by sme sa mali aktívnejšie rozprávať v rámci koalície, ale nemôžem s ním súhlasiť v tom, že transpozičný dlh a konanie Európskej komisie sú výsledkom tejto vlády, pretože z veľkej časti ide o transpozičný deficit, ktorý ostal aj po bývalej vláde. Čiže tam to nepokladám za objektívne hodnotenie.
Ďakujem.
5. 10. 2021 15:18:04 - 15:18:36 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Ja chcem zdôrazniť jednu dôležitú vec ktorá tam padla od kolegu, že čakacie lehoty naozaj nie sú v súlade s medicínsky založenou praxou a praxou založenou na dôkazoch a spôsobujú naozaj oneskorene poskytovania zdravotnej starostlivosti. Krajiny, ktoré majú najvyššiu úroveň zdravotnej starostlivosti v Európe. Uveďme príklad pri severských krajinách ktoré tu padli naozaj nemajú žiadne lehoty. Toľko, ďakujem.
5. 10. 2021 14:50:38 - 14:51:55 40. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pán kolega a som rada, že ste si môj status prečítali pretože som naozaj predtým než som ho zverejnila podstúpila veľmi poctivú diskusiu tak s gynekológmi, pôrodníkmi ako aj so samotnými ženami, ktoré túto veľmi ťažkú situáciu zažili. A ja si neviem vyložiť a rovnako tak aj iní právnici ten text predkladanej novely inak ako to, že čakacia lehota sa bude sťahovať na všetky prípady umelého ukončenia tehotenstva a to nielen želané, ale aj tie neželané a práve v prípade, ktorý som spomenula ten zamĺknutý potrat kedy nejde automaticky o bezprostredné ohrozenie života a zdravia ako to popisuje text predkladanej novely môže dôjsť k tomu, že bude prekážkou pri chirurgickom zákroku. Toho sa obávajú samotní lekári, ktorí ma na tento problém upozornili. Takže ja si nedovolím nejakú svoju osobnú výhradu alebo skúsenosť popisovať do tej miery, aby som, aby som spochybňovala naozaj tvrdenia lekárov a ich obavy, ktoré prinesie prax. Ďakujem.
29. 9. 2021 14:02:35 - 14:04:02 40. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ako už bolo spomenuté, predmetná úprava sa týka zákona o ochrane osobných údajov. Je to zákon 18/2018.
Naším cieľom je úprava a harmonizácia nášho vnútroštátneho normatívneho aktu s právnymi aktami Európskej únie. Zákon v súčasnej podobe predstavuje bariéru v zmysle jeho znenia, a to pripomínaním si padlých hrdinov, pripomínaním si osôb, ktoré zahynuli počas holokaustu, a to konkrétne z dôvodu, že je vyžadovaný súhlas podľa tohto zákona aj pri zosnulých osobách s poskytnutím údajov blízkou osobou. Tento súhlas pritom nie je platný, ak čo i len jedna blízka osoba písomne vysloví nesúhlas so spracovaním osobných údajov. Je pochopiteľné, že pri pietnych aktoch a pri naozaj historických míľnikoch a udalostiach často nie je možné súhlas blízkej osoby získať alebo dopytovať sa súhlasom všetkých osôb, keďže niekedy ani nevieme, kto sú blízke osoby daného človeka.
Takže snažíme sa práve touto úpravou tieto prekážky odstrániť a priblížiť sa našou úpravou úpravám okolitých štátov. Inšpirovali sme sa najmä Českou republikou.
Ďakujem pekne.
17. 9. 2021 12:36:02 - 12:37:15 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
172.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja len zopakujem, že my nezavádzame nové právo. Toto právo tu už je, my naozaj precizujeme tú právnu úpravu a inšpirovali sme sa úpravou v Českej republike, ktorá je nám v právnom poriadku najbližšia a presne takýmto spôsobom to upravujú aj oni, práve aj výnimku, ktorú spomínala pani kolegyňa, upravujú presne rovnako. Čiže keďže som bola nedávno na služobnej ceste v Česku, aj som sa pýtala, ako, ako to funguje v praxi a aké s tým majú skúsenosti. Rovnako nemajú stopercentne pripravenú sieť nemocníc na tento právny nárok, ktorý už dávno majú vo svojej právnej úprave, ale, samozrejme, tak ako u nás, už dnes to je právom, pracujú s realitou a snažia sa na to vytvárať podmienky. Ja si myslím, že práve pri tejto kľúčovej veci, s ktorou teraz pracujeme a o ktorej hovoríme, je nevyhnutné dbať na to pri optimalizácii sietí nemocníc a pri veľkých zmenách, ktoré sa v našom zdravotníctve momentálne formujú. A aj preto táto zmena prichádza v tomto čase, aby bola jedným z kritérií pri ďalších zmenách, ktoré verím, že napomôžu uplatňovaniu všetkých pacientskych práv.
Ďakujem.
17. 9. 2021 12:31:40 - 12:33:40 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
168.
Ďakujem veľmi pekne za, za návrhy a názory pani profesorky na túto tému. Ja, vy ste povedali, že tento zákon je nadčasový. Ja si s týmto dovolím nesúhlasiť. Nehovorí ani o ideálnom svete, ani o nadčasovosti, toto sú všetko práva, ktoré už dnes máme zaručené naozaj právnymi predpismi, ktoré prevyšujú naše vnútroštátne právo, čiže my sme nimi zaviazaní. A to, že to teraz explicitne dávame do našej zákonnej úpravy v tomto formáte, je podľa mňa pochopením našej práce ako zákonodarcu naozaj sprecizovať a doslova upratovať ten náš právny poriadok. Je to niečo, čo už dnes je právne vymožiteľné, čiže nehovoríme o nejakom novom práve. Toto právo tu už je a existuje.
Samozrejme, že v novele myslím aj na život ohrozujúce operácie a takéto citlivé prípady, kedy nie je vhodné, aby tam ten rodič alebo akýkoľvek iný zástupca sprevádzal to dieťa. Čiže je zavádzajúcim tvrdením hovoriť, že na to nemyslíme. Práve naopak. Je to tam upravené a práve v tejto vete to chceme ešte precizovať, aby to bolo ešte čitateľnejšie, aby to bremeno nebolo na strane zdravotníka, ako ste uvádzali. O tom sme mali debatu pred malou chvíľou, čiže toto, toto sme odkomunikovali a v žiadnom prípade si nedovoľujem podceňovať lekárov a robiť z nášho zdravotníctva nejaké rozvojové zdravotníctvo. V žiadnom prípade.
Musím povedať, že z takého nášho prieskumu, ktorý sme si s tímom robili, vychádza, že až v 80 % našich zdravotníckych zariadení už dnes sú schopní a robia to, vychádzajú v ústrety rodičom. Áno, máme aj nemocnice, kde je problém s takýmito kapacitami a bude, bude toto výzvou, ale pán minister, ja si naozaj vážim, že on dokázal toho maloletého pacienta povýšiť natoľko, že videl tam priestor na realizáciu tejto zmeny a tak sa riešia všetky zmeny podľa mňa v politike... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
17. 9. 2021 12:18:47 - 12:18:53 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
V krátkosti. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa. Áno, samozrejme, aj túto rovinu diskusie sme mali, mali sme ju s pánom ministrom a ja som veľmi rada, že aj po konzultácii s viacerými detskými klinikami sme dospeli k názoru, že tak ako v iných oblastiach sa táto koalícia snaží o zlepšenie postavenia maloletých a naozaj napĺňanie ich práv trebárs, ak hovoríme o materských školách a povinnej predškolskej výchove, tak sa musíme snažiť aj v zdravotníckej oblasti, aby sme smerovali práve k týmto cieľom. Čiže verím, že táto právna úprava tomu prospeje, ale veľmi sa teším aj z tej konštruktívnej debaty, ktorú, ktorú budeme viesť naďalej. Ďakujem.
17. 9. 2021 12:12:09 - 12:17:03 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Ďakujem pekne. Detský pacient má v rámci zdravotníckeho systému špecifické postavenie, keďže choré dieťa sa psychosomaticky odlišuje od chorého dospelého človeka. Dieťa reaguje na skutočnosť, že musí byť hospitalizované, odlišne. A objavujú sa uňho častokrát pocity strachu nielen zo samotného pobytu v nemocnici, liečby, ale aj strachu z opustenosti. Preto je pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nevyhnutné dbať aj na psychickú a emocionálnu stránku dieťaťa.
Prínos prítomnosti rodiča k celkovej pohode dieťaťa, ktorá má vplyv aj na rýchlejšie uzdravenie dieťaťa, je dokázaný. Prítomnosť osoby, ktorú dieťa pozná, ktorej dôveruje, pomáha zmierniť stres z neznámeho nemocničného prostredia. Z tohto dôvodu je potrebné vytvoriť podmienky pre prijatie rodiča na hospitalizáciu spolu s dieťaťom, ktorý pre dieťa nepochybne predstavuje významnú psychickú podporu a v konečnom dôsledku prispieva k efektívnejšiemu procesu liečby dieťaťa, o čo sa všetci snažíme v slovenských podmienkach, verím. (Zaznievanie gongu.)
Právo detských pacientov na sprevádzajúcu osobu okrem vyššie uvedeného vychádza aj z ústavného práva na súkromný a rodinný život, ktoré je už dnes súčasťou nášho právneho rámca a je tiež súčasťou práv dieťaťa zakotvený v medzinárodných dohovoroch, ktoré sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a majú prednosť pred slovenskými zákonmi. Vnútroštátna legislatíva v tejto oblasti však toto právo nedostatočne upravovala a absentovala jednoznačná legislatívna úprava. Preto táto zmena, preto táto motivácia dostať to tam.
Právo rodičov na nepretržitý kontakt s dieťaťom nemožno obmedziť a naozaj rodičov možno odlúčiť proti ich vôli iba rozhodnutím súdu alebo na základe zákona. Toto je veľmi kľúčové, keď sa opierame o právne argumenty tu v našich slovenských podmienkach. A samozrejme aj Charta základných práv Európskej únie hovorí, že pri všetkých opatreniach prijatých orgánmi verejnej moci alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia v prvom rade brať do úvahy tie najlepšie záujmy dieťaťa.
Ďalším veľmi významným dokumentom, ktorý túto skutočnosť upravuje, je Charta práv hospitalizovaných detí, na ktorú už dnes odkazujú mnohé slovenské nemocnice, čomu som ja veľmi rada. Podľa čl. II tejto Charty majú deti v nemocnici vždy právo mať pri sebe svojich rodičov alebo ich zástupcu. Právo všetkých detí mať pri sebe kedykoľvek bez obmedzenia svojich rodičov je integrálnou súčasťou starostlivosti o deti v nemocnici, tak ako to mu priznali medzinárodné organizácie.
Nebudem vás ďalej zaťažovať ďalšími právnymi argumentami, viete ich nájsť v mojej dôvodovej správe, ale čo považujem za veľmi kľúčové ako, ako matku, ako človeka, ktorý sa venuje témam matky a dieťaťa v našom politickom prostredí, je to možno jeden príbeh, ktorý vo mne naozaj vyvolal potrebu zaoberať sa touto témou.
Pred pol rokom mi uprostred noci volala jedna matka, ktorá si na mňa kontakt našla cez ix ďalších ľudí a naozaj s obrovským plačom ma prosila o pomoc. Hospitalizovali jej polročného syna. V tom čase som aj ja mala polročné dieťa, no pravidlá oddelení nedovoľovali, aby zostala v nemocnici s ním. Pukalo mi srdce z jej strachu a z bolesti o vlastné dieťa a ja rozumiem, že skúšala možné aj nemožné, aby svojho synčeka mohla v týchto ťažkých chvíľach mať pri sebe, držať ho za ruku a byť mu oporou. Urobila by som presne to isté a priznám sa, že ako právničku ma zarazilo, že je vôbec možné, právne možné vzhľadom na súčasnú legislatívu oddeliť matku od niekoľkomesačného dieťaťa. Personál bol však citliví, vôbec im to nedávam za vinu, naozaj v spleti pandemických pravidiel nechceli pochybiť. No som rada, že to nakoniec tejto mame umožnili a že bola pri svojom dieťatku.
V mnohých iných prípadoch to však nedopadlo rovnako a rovnako to nedávam za vinu zdravotníckemu personálu, ale možno nejednoznačnosti našej právnej úpravy, ktorá pre nás právnikov je v tomto veľmi čitateľná, ako som už povedala odkazujúc na medzinárodnú právnu úpravu, ale aj našu ústavu, no pre ľudí v tomto zdravotníckom prostredí a taktiež rodičov nemusí byť úplne zreteľná. Preto považujem za kľúčové, aby sme my z tejto pozície zákonodarcov naozaj urobili poriadok v našom legislatívnom rámci a tieto práva sprehľadnili a urobili ich naozaj čitateľnejšie pre verejnosť a ak ide o maloletých, práve pre tých, ktorí majú ich práva chrániť.
Takže toľko z mojej strany a som otvorená naozaj konštruktívnej diskusii, ktorá už prebieha aj v iných poslaneckých kluboch, veľmi sa tomu teším a v druhom čítaní bude priestor na precizovanie tých vecí, o ktorých sme sa už s kolegami bavili.
Ďakujem pekne.
17. 9. 2021 12:08:22 - 12:10:19 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (SaS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
152.
Ďakujem, pán predsedajúci. Iniciujem novelu, ktorá deťom zákonom prizná právo na prítomnosť blízkej osoby počas poskytovania zdravotnej starostlivosti. Toto právo je štandardom práv maloletého pacienta v celej Európskej únii. Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej alebo zdravotnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. O tom som presvedčená. Aby už žiaden rodič nemusel bojovať za možnosť držať svoje dieťa za ruku, keď ho dieťa najviac potrebuje.
Zároveň táto novela zakotvuje aj právo ženy pri pôrode mať pri sebe blízku osobu, ktorá si sama, ktorú si sama určí. Sama som rodila počas pandémie a viem, akú nálož strachu ženy prežívali, keď nevedeli, či im bude dovolené mať pri pôrode prítomného partnera alebo inú blízku osobu. Veľmi si želám, aby sme aj do budúcna dokázali aj my ako zákonodarcovia predísť týmto obmedzeniam práv a aby sa tieto ženy už nikdy nemuseli strachovať o túto možnosť.
Viem, že pripravenosť nemocníc na túto zmenu nie je stopercentná. Uvedomujeme si to my ako zákonodarcovia, uvedomuje si to aj exekutíva. Navyše stále bojujeme s pandémiou, ktorú porazíme len zodpovedným dodržiavaním opatrení. Preto aj z tohto miesta navrhovateľa chcem vyzvať všetkých rodičov, budúcich rodičov a taktiež aj zdravotníkov k ohľaduplnosti, pracujú v ťažkých podmienkach práve ľudia v zdravotníctve a denne zachraňujú životy. Preto vzájomným rešpektom a úctou dokážeme získať na oboch stranách. Chcem poďakovať pánovi ministrovi Lengvarskému za jeho snahu posúvať naše zdravotníctvo vpred a ďalším kolegom, ktorí na tomto participovali.
Do rozpravy sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
23. 6. 2021 14:10:40 - 14:15:27 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Navrhovaná zmena naráža na to, že v súčasnosti naša platná právna úprava zákona o ochrane osobných údajov spôsobuje skutočne veľké ťažkosti v oblasti pripomínania obetí totalitných režimov. Konkrétne obetí holokaustu, ale aj iných režimov, či pamiatky padlých hrdinov. S týmito ťažkosťami sú konfrontované rôzne subjekty, napríklad mimovládne organizácie, občianski aktivisti, ktorí sa zasadzujú o pripomínanie si týchto obetí a ktorí majú záujem organizovať pietne akcie, či vybudovať pamätníka s menami konkrétnych obetí.
Zákon o ochrane osobných údajov v súčasnosti zároveň komplikuje aj zámery vytvárať virtuálne cintoríny, teda snahy vzdať úctu konkrétnym obetiam, či padlým v online priestore. Súčasné znenie zákona totiž vyžaduje súhlas všetkých blízkych osôb, všetkých, podotýkam, čo je až absurdné, ktorého získanie vzhľadom na historické okolnosti zachovanosť prameňov nereálne a nedosiahnuteľné. Pokiaľ ide o pietne akcie zamerané na pripomínanie si pamiatky obetí holokaustu, akými sú napríklad čítania mien obetí naplnenie podmienok v súčasnosti platnej právnej úpravy je takisto nereálne, nenaplniteľné, nakoľko stotožnenie a kontaktovanie všetkých blízkych osôb za účelom získania ich súhlasu dnes nie je možné.
Keď sa tieto akcie dejú, tak sa dejú prakticky na veľmi krehkej právne hrane. V období holokaustu došlo k zavraždeniu približne 70 000 Židov žijúcich na území vtedajšej Slovenskej republiky a ďalších asi 35 000 Židov z územia dnešného južného Slovenska, ktoré v danom období bolo súčasťou Maďarska.
Obeťami nacistov a ich kolaborantov sa stalo aj mnoho Rómov pochádzajúcich z územia Slovenska. V mnohých prípadoch boli vyvraždené celé rodiny. Zároveň sa mnohí z tých, ktorí prežili po skončení 2. svetovej vojny z územia Slovenska vysťahovali a nie je možné ich ani stotožniť, ani kontaktovať. Snahy o zaistenie súhlasu všetkých blízkych osôb komplikuje aj nedostupnosť a nezachovanosť prameňov. Požiadavky kladené súčasným znením zákona o ochrane osobných údajov tak nie je možné z dôvodu objektívnych skutočností pri zámere realizovať, napríklad pri pietnych akciách, ktoré som spomenula, ani pri tom budovaní pamätníkov alebo pri rôznych iných aktivitách s tým spojených.
Druhý dôvod okrem tohto pripomínania si obetí a padlých, kvôli ktorému pristupujeme k tejto zmene zákona je dokumentovanie osudu týchto obetí. Zákon komplikuje snahy zdokumentovať osudy obetí totality padlých a poskytovať ďalšie informácie. V praxi sú napríklad mimovládne organizácie aj historici konfrontovaní so žiadosťami konkrétnych fyzických osôb a právnických osôb, napríklad samospráv. V prípade, ak naozaj vyhľadávajú informácie a snažia o osude konkrétnych obetí totality informovať, zozbieravať o nich všetky dostupné zdroje alebo spomienky na padlých za účelom následnej organizácie, alebo organizácie nejakej akcie alebo vydania publikácie.
Aj keď sa tu subjekty, na ktoré smerujú žiadosti pohybujú v medziach zákonom povoleného spracovania osobných údajov na vedecký účel alebo na účel historického výskumu problém nastáva pri poskytovaní získaných údajov žiadateľom, kde komplikáciu spôsobuje najmä požiadavka zákona získať súhlas, opakujem, všetkých blízkych osôb. To je často nevykonateľné a v prípade, že žiadateľom o informácie je jedna z blízkych osôb príbuzných obete bez informácii o ostatných blízkych osobách, takisto nevie dostať adekvátnu informáciu. Aj tomuto chceme touto zmenou zákona predísť.
Ako som sa v úvode, keď som zákon v stručnosti uviedla vyslovila, že hľadáme naozaj zhodu aj s príbuznými právnymi úpravami v okolitých štátoch, tak z hľadiska tých blízkych právnych úprav spomeniem napríklad zákon č. 110/2019 Z. z. o spracovaní osobných údajov platný v Českej republike, kde Česká republika rešpektuje GDPR, no na druhej strane nevyužila oprávnenie rozšíriť jeho pôsobnosť aj na ochranu osobných údajov zosnulých osôb práve vzhľadom na tom, že sa snažila zachovať pripomínanie si obetí holokaustu a iných obetí režimov, ktorý aj európske právo priznáva ako jeden z pilierov zachovania v rámci GDPR. Nevidíme teda dôvod, aby v príbuznom právnom prostredí, za aký Slovenskú republiku radím, bola odlišná právna úprava, ktorá zamedzuje takémuto pripomínaniu si a dokumentovaniu osudu obetí a prináša do aplikačnej praxe viac problémov ako úžitku. Ďakujem pekne.
23. 6. 2021 14:08:13 - 14:08:51 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Zhrniem to len stručne. Návrh približuje našu legislatívnu legislatíve susedných krajín a odbúrava prekážku ktorú v súčasnosti máme v rámci našej legislatívy a ktorá spôsobuje, že pri pripomínaní si obetí totalitných režimov ale taktiež pamiatky padlých a podobných situácií nám naša právna úprava bráni hovoriť o nich menovite a skúmať ďalej ich minulosť. Takže toto je niečo čo chceme touto zmenou odstrániť. Ja sa tak isto hlásim v rámci rozpravy ako prvá. Ďakujem veľmi pekne.
23. 6. 2021 11:21:29 - 11:21:50 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne. Chcela by som pripomenúť členom výboru pre európske záležitosti, že o malú chvíľu nám začne výbor o dvanástej hodine v miestnosti či 139 na prvom poschodí ako zvyčajne. Ďakujem. 149.

[11:20:08-11:21:29] Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
V miestnosti č. 149. Ďakujem pekne. Vyhlasujem teraz desaťminútovú prestávku, po ktorej budeme pokračovať v prerušenej schôdzi.
(Prestávka.)
=====
22. 6. 2021 14:37:35 - 14:38:10 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 508 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
29.
Ďakujem veľmi pekne. Tak ako to bolo spomenuté pri prvom čítaní, naším hlavným cieľom je, aby sme aj organizáciám, ktoré sa podieľajú na rozvoji regionálneho rozvoja a neboli doposiaľ zahrnuté v týchto schémach, a to sú najmä sociálne podniky, Červený kríž, ale takisto aj organizácie, ktoré spadajú pod cirkvi, mali možnosť v rámci tejto schémy sa uchádzať o podporu.
Som zadýchaná, ospravedlňte ma. Takže verím, že toto vysvetlenie postačuje a v prvom čítaní to bolo dostatočné.
Ďakujem.
13. 5. 2021 11:53:00 - 11:53:06 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Zvolávam výbor pre európskej záležitosti o dvanástej hodine v našej miestnosti. Ďakujem.
13. 5. 2021 11:36:25 - 11:36:37 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zaznela tu otázka v pléne, že prečo som ten návrh stiahla, tak len chcem doplniť, že išlo o legislatívno-technickú chybu, ktorá v ňom bola a tento návrh prednesený pánom Krúpom je bez legislatívno-technickej chyby. Ďakujem veľmi pekne.
13. 5. 2021 11:33:28 - 11:33:40 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Týmto by som chcela vziať späť pozmeňujúci návrh, ktorý som včera predniesla. Ďakujem.
12. 5. 2021 18:26:40 - 18:27:11 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Ja by som sa chcela poďakovať pánovi poslancovi Saloňovi naozaj za veľmi korektnú diskusiu, ktorá prebehla medzi opozíciou a koalíciou v tejto veci, a možno, tak ako povedal pán Saloň, by to mohlo byť inšpiráciou, aby sme sa aj v budúcnosti pri rôznych výmenách názorov a naozaj riešeniach vecí pre ľudí držali diskusie vo vecnej rovine a v tom najlepšom možnom riešení, než púšťali emócie, ktoré niekedy prevažujú tieto diskusie.
Ďakujem.
12. 5. 2021 18:19:17 - 18:23:49 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem pekne opätovne, pán predsedajúci. V máji 2017, presne pred štyroma rokmi, sa zvyšovala materská zo 70 % na 75 % vymeriavacieho základu. Na vojačky, policajtky a hasičky sa vtedy zabudlo, lebo ich materskú upravuje osobitný zákon.
Zopakujem to ešte raz. Civilným zamestnankyniam sa zvýšila materská pred štyroma rokmi, čomu sa veľmi teším, ale ženám v armáde, Policajnom zbore, Záchrannom a hasičskom zbore, Horskej záchrannej službe, Slovenskej informačnej službe, Národnom bezpečnostnom úrade a v Zbore väzenskej a justičnej stráže sa materská nezvýšila. Štyri roky sa nenašiel nikto, nikto v politike, kto by sa za tieto ženy politicky pobil!
Veľmi si vážim, že sa tieto ženy na mňa s dôverou obrátili a že sa mi s pomocou predsedu branno-bezpečnostného výboru pána Krúpu a rovnako s pomocou pani poslankyne Krištúfkovej podarilo presvedčiť koalíciu a priniesť novelu, ktorá túto nerovnosť odstráni. Toto navýšenie sa hneď po nadobudnutí účinnosti dotkne vyše 650 žien, ktoré sú aktuálne na materskej, a teoreticky môže pomôcť až odhadom šesťtisíc ženám a, samozrejme, aj mužom zamestnaným v ozbrojených zložkách, ktorí na materskú, respektíve rodičovskú pôjdu v budúcnosti.
Nebavíme sa o malých peniazoch, ale prinajmenšom o sto eurách mesačne, o ktoré tieto ženy od roku 2017 prichádzali. Náš pôvodný zámer bol dorovnať 70 % na 75 % vymeriavacieho základu. Avšak vymeriavací základ sa pri civilných povolaniach a pri týchto povolaniach, ktoré som vymenovala, líši. Pri civilných povolaniach ide o hrubý príjem, zatiaľ čo pri vojačkách, policajtkách a ženách v uniformách, ďalších ženách v uniformách, ktoré som vymenovala, hovoríme o čistom príjme. Preto prichádzame s pozmeňujúcim návrhom, ktorý navrhuje upraviť výšku materského na 100 % čistého denného služobného platu. Takáto výška bude viac zodpovedať reálnej výške materského vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, teda u civilného zamestnanectva, pretože tak ako som už povedala, materské podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa vypočítava z hrubého príjmu, kdežto pri týchto zamestnaniach je to z čistého príjmu.
Je fér povedať, že aj v opozícii sa našli ľudia, konkrétne pán Saloň, ktorí podobnú myšlienku presadzovali, a preto verím, že nebudeme v tejto veci bojovať, ale všetci spoločne naprieč politickým spektrom sa postavíme za policajtky, za hasičky, za vojačky a tak ako to bolo pri prvom čítaní, aj v druhom čítaní jednohlasne zahlasujeme za takýto návrh.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh. Jeho znenie je: Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hovoríme o tlači 444.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 444), sa mení takto:
1. V čl. I sa slová "vo výške 75 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12" nahrádzajú slovami "vo výške 100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12, najviac vo výške 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení".
Poznámka pod čiarou k odkazu znie: § 55 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. V čl. II sa slová "1. júna" nahrádzajú slovami "1. júla".
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prosím vás, aby ste túto zmenu naozaj v prospech žien v uniformách a v prospech dorovnania materskej zvýšili. Ďakujem pekne.
12. 5. 2021 18:14:57 - 18:15:44 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Dobrý večer, pán predsedajúci. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v druhom čítaní sa opäť dostávame k zákonu, ktorý má dorovnať materskú pre vojačky, policajtky a ďalšie ženy v rámci ozbrojených síl, kde tá materská podľa vymeriavacieho základu je nižšia ako u civilných povolaní, a to konkrétne podľa vymeriavacieho základu 5 %, ale de facto v číslach je to 100 eur a viac, preto sa snažíme touto novelou zákona túto nerovnosť odstrániť.
Viac by som povedala v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá, pán predsedajúci.
10. 5. 2021 20:58:57 - 21:00:37 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
310.
Ďakujem, pán predsedajúci. Keď sa táto vládna koalícia ujímala, ujímala štvorročného vedenia tohto štátu, tak najťažšia úloha, ktorá pred nami stála a stále stojí, je prinavrátiť dôveru v spravodlivosť. Celé Slovensko si čítalo Threemu, kde si pani Jankovská s pánom Kočnerom dohadovali, ako budú rozhodovať súdy, ktorý sudca čo vynesie vo svojom verdikte. Znásilňovanie spravodlivosti v priamom prenose niekoľko rokov po sebe. To bolo tak vulgárne, to je tak trestné, to je tak strašné, že tá najväčšia úloha, ktorá stojí pred touto vládnou koalíciou, je prinavrátiť dôveru v spravodlivosť v tom, že naozaj človek na súde sa domôže svojich práv.
A ja som presvedčená o tom, že v tejto vládnej koalícii, ale aj celkovo v politike, v súčasnej slovenskej politike nemáme lepšie pripravenú osobu, ktorá by zvládla túto ťažkú úlohu, a to vrátiť spravodlivosť, vrátiť dôveru v spravodlivosť, než je Mária Kolíková. Lebo aj keď sa vám zdá, že štyri roky sú dosť, nie, štyri roky sú strašne málo na to, aby sme takúto obrovskú reformu zvládli, aby jej ľudia uverili, aby sa nebáli postaviť pred súd a žiadať o svoje práva.
Takže ja ti dôverujem, Mária, verím, že v tejto miestnosti je nás dosť, a držím prsty tej najťažšej úlohe, ktorú si vo vláde schytala, a to opraviť všetko, čo vlády pred nami poškodili, zničili a spáchali.
Ďakujem. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->