Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
13. 5. 2021 11:53:00 - 11:53:06 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 509 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Zvolávam výbor pre európskej záležitosti o dvanástej hodine v našej miestnosti. Ďakujem.
13. 5. 2021 11:36:25 - 11:36:37 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Zaznela tu otázka v pléne, že prečo som ten návrh stiahla, tak len chcem doplniť, že išlo o legislatívno-technickú chybu, ktorá v ňom bola a tento návrh prednesený pánom Krúpom je bez legislatívno-technickej chyby. Ďakujem veľmi pekne.
13. 5. 2021 11:33:28 - 11:33:40 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Týmto by som chcela vziať späť pozmeňujúci návrh, ktorý som včera predniesla. Ďakujem.
12. 5. 2021 18:26:40 - 18:27:11 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Ja by som sa chcela poďakovať pánovi poslancovi Saloňovi naozaj za veľmi korektnú diskusiu, ktorá prebehla medzi opozíciou a koalíciou v tejto veci, a možno, tak ako povedal pán Saloň, by to mohlo byť inšpiráciou, aby sme sa aj v budúcnosti pri rôznych výmenách názorov a naozaj riešeniach vecí pre ľudí držali diskusie vo vecnej rovine a v tom najlepšom možnom riešení, než púšťali emócie, ktoré niekedy prevažujú tieto diskusie.
Ďakujem.
12. 5. 2021 18:19:17 - 18:23:49 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem pekne opätovne, pán predsedajúci. V máji 2017, presne pred štyroma rokmi, sa zvyšovala materská zo 70 % na 75 % vymeriavacieho základu. Na vojačky, policajtky a hasičky sa vtedy zabudlo, lebo ich materskú upravuje osobitný zákon.
Zopakujem to ešte raz. Civilným zamestnankyniam sa zvýšila materská pred štyroma rokmi, čomu sa veľmi teším, ale ženám v armáde, Policajnom zbore, Záchrannom a hasičskom zbore, Horskej záchrannej službe, Slovenskej informačnej službe, Národnom bezpečnostnom úrade a v Zbore väzenskej a justičnej stráže sa materská nezvýšila. Štyri roky sa nenašiel nikto, nikto v politike, kto by sa za tieto ženy politicky pobil. Veľmi si vážim, že sa tieto ženy na mňa s dôverou obrátili a že sa mi s pomocou predsedu branno-bezpečnostného výboru pána Krúpu a rovnako s pomocou pani poslankyne Krištúfkovej podarilo presvedčiť koalíciu a priniesť novelu, ktorá túto nerovnosť odstráni.
Toto navýšenie sa hneď po nadobudnutí účinnosti dotkne vyše 650 žien, ktoré sú aktuálne na materskej, a teoreticky môže pomôcť až odhadom šesťtisíc ženám a, samozrejme, aj mužom zamestnaným v ozbrojených zložkách, ktorí na materskú, respektíve rodičovskú pôjdu v budúcnosti.
Nebavíme sa o malých peniazoch, ale prinajmenšom o sto eurách mesačne, o ktoré tieto ženy od roku 2017 prichádzali. Náš pôvodný zámer bol dorovnať 70 % na 75 % vymeriavacieho základu. Avšak vymeriavací základ sa pri civilných povolaniach a pri týchto povolaniach, ktoré som vymenovala, líši. Pri civilných povolaniach ide o hrubý príjem, zatiaľ čo pri vojačkách, policajtkách a ženách v uniformách, ďalších ženách v uniformách, ktoré som vymenovala, hovoríme o čistom príjme. Preto prichádzame s pozmeňujúcim návrhom, ktorý navrhuje upraviť výšku materského na 100 % čistého denného služobného platu. Takáto výška bude viac zodpovedať reálnej výške materského vo všeobecnom systéme sociálneho poistenia, teda u civilného zamestnanectva, pretože tak ako som už povedala, materské podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení sa vypočítava z hrubého príjmu, kdežto pri týchto zamestnaniach je to z čistého príjmu.
Je fér povedať, že aj v opozícii sa našli ľudia, konkrétne pán Saloň, ktorí podobnú myšlienku presadzovali, a preto verím, že nebudeme v tejto veci bojovať, ale všetci spoločne naprieč politickým spektrom sa postavíme za policajtky, za hasičky, za vojačky a tak ako to bolo pri prvom čítaní, aj v druhom čítaní jednohlasne zahlasujeme za takýto návrh.
Teraz prečítam pozmeňujúci návrh. Jeho znenie je: Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hovoríme o tlači 444. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíry Marcinkovej, Juraja Krúpu a Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 444), sa mení takto:
1. V čl. I sa slová "vo výške 75 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12" nahrádzajú slovami "vo výške 100 % čistého denného služobného platu ustanoveného v § 12, najviac vo výške 75 % maximálneho denného vymeriavacieho základu na určenie nemocenskej dávky podľa všeobecných predpisov o sociálnom poistení".
Poznámka pod čiarou k odkazu znie: § 55 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. V čl. II sa slová "1. júna" nahrádzajú slovami "1. júla".
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prosím vás, aby ste túto zmenu naozaj v prospech žien v uniformách a v prospech dorovnania materskej zvýšili. Ďakujem pekne.
12. 5. 2021 18:14:57 - 18:15:44 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Dobrý večer, pán predsedajúci. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v druhom čítaní sa opäť dostávame k zákonu, ktorý má dorovnať materskú pre vojačky, policajtky a ďalšie ženy v rámci ozbrojených síl, kde tá materská podľa vymeriavacieho základu je nižšia ako u civilných povolaní, a to konkrétne podľa vymeriavacieho základu 5 %, ale de facto v číslach je to 100 eur a viac. Preto sa snažíme touto novelou zákona túto nerovnosť odstrániť.
Viac by som povedala v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá, pán predsedajúci.
10. 5. 2021 20:58:57 - 21:00:37 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
305.
Ďakujem, pán predsedajúci. Keď sa táto vládna koalícia ujímala, ujímala štvorročného vedenia tohto štátu, tak najťažšia úloha, ktorá pred nami stála a stále stojí, je prinavrátiť dôveru v spravodlivosť. Celé Slovensko si čítalo Threemu, kde si pani Jankovská s pánom Kočnerom dohadovali, ako budú rozhodovať súdy, ktorý sudca čo vynesie vo svojom verdikte. Znásilňovanie spravodlivosti v priamom prenose niekoľko rokov po sebe. To bolo tak vulgárne, to je tak trestné, to je tak strašné, že tá najväčšia úloha, ktorá stojí pred touto vládnou koalíciou, je prinavrátiť dôveru v spravodlivosť v tom, že naozaj človek na súde sa domôže svojich práv.
A ja som presvedčená o tom, že v tejto vládnej koalícii, ale aj celkovo v politike, v súčasnej slovenskej politike nemáme lepšie pripravenú osobu, ktorá by zvládla túto ťažkú úlohu, a to vrátiť spravodlivosť, vrátiť dôveru v spravodlivosť, než je Mária Kolíková. Lebo aj keď sa vám zdá, že štyri roky sú dosť, nie, štyri roky sú strašne málo na to, aby sme takúto obrovskú reformu zvládli, aby jej ľudia uverili, aby sa nebáli postaviť pred súd a žiadať o svoje práva.
Takže ja ti dôverujem, Mária, verím, že v tejto miestnosti je nás dosť, a držím prsty tej najťažšej úlohe, ktorú si vo vláde schytala, a to opraviť všetko, čo vlády pred nami poškodili, zničili a spáchali.
Ďakujem. (Potlesk.)
10. 5. 2021 20:38:33 - 20:39:30 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
269.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Čepček, ak by ste boli riadnym koaličným poslancom a netancovali by ste medzi koalíciou, opozíciou, extrémizmom, Kuffovcami a neviem ešte akým parlamentným krídlom, dobre by ste vedeli, v akom stave je v súčasnosti pandemický zákon. Pretože je to práve ministerka spravodlivosti, ktorá tu dnes sedí, ktorá iniciatívne už pred mesiacom vytvorila dokument draft takéhoto zákona po vzore rakúskeho modelu a ponúkla ho koaličným partnerom. Nie je to v našej gescii, ale vždy radi pomôžeme zo strany ZA ĽUDÍ naozaj odborným vkladom aj pri riešení pandémie. A keďže je to v gescii iného ministerstva, tak budeme veľmi radi, ak naozaj pristúpime ďalej k riešeniu tejto situácie pandemickým zákonom.
Ale znova váz vyzvem, ak by ste sa chceli správať ako riadny koaličný poslanec, tieto informácie by ste získali a mohli by sme sa o nich vecne baviť.
Ďakujem.
10. 5. 2021 18:25:42 - 18:27:09 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
161.
Janko, ďakujem za tvoje vystúpenie a chcela by som z tvojho prejavu možno vypichnúť a doplniť niekoľko vecí.
Prečo tu dnes my všetci strácame čas? Je treba to povedať na rovinu. Pretože si niekto zaumienil poškodiť slušnej, čestnej a zásadovej žene, ktorá je dnes na poste ministerky spravodlivosti, Márii Kolíkovej.
V politike je veľmi ľahké vrhnúť na niekoho tieň pochybností, pokaziť niekomu povesť. Ak na človeka nič nenájdu, začnú hľadať na jeho rodinu, ak ani tam nič nenájdu, niečo vykonštruujú. Smutné.
Presne toto účelové správanie ľudí ako pán Fico nakoniec vyštve z politiky všetkých slušných a poctivých ľudí. To vám garantujem. Vlastne o to im podľa mňa aj ide. Nech pavučinu ich verných ľudí, ktorí si budovali toľké roky na ministerstvách, úradoch, súdoch, nech práve oni vyjdú z basy a ideálne naspäť na teplé miestečká.
Janko, povedal si jednu veľkú pravdu a ja to zopakujem znovu. Pán Fico si osobu svojho nepriateľa personalizuje v osobe Márie Kolíkovej. V skutočnosti je jeho nepriateľom strach zo spravodlivosti, zo sudcov, z prokurátorov a policajtov, ktorým dnes nikto nedýcha na krk a môžu poctivo robiť svoju prácu bez vplyvov ľudí, akými boli v minulosti pani Jankovská, pán Kováčik alebo iní. Preto tu dnes sedíme.
10. 5. 2021 14:45:09 - 14:46:16 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem, pán predsedajúci. A chcem sa poďakovať aj kolegovi Lehotskému, že to tu konečne zaznelo a že to povedal nahlas. Ja to zopakujem.
Dnešok nie je o Márii Kolíkovej, dnešok je o ľuďoch vo väzbe. Nafúknuté vyjadrenia, ktoré tu od rána počúvame, hovoria ľudia, ktorí chcú svojich blízkych vytiahnuť z väzby. Taká je pravda.
Dnes niet na Slovensku väčšieho nepriateľa skorumpovaných politikov, oligarchov a mafie, než je Mária Kolíková. A viete prečo? Lebo títo ľudia sa neboja len toho, že pôjdu do basy, oni sa boja aj toho, že ich nakradnutý majetok im bude vďaka zákonu Márie Kolíkovej o zaistení majetku riadne zaistený, tak ako to malo byť už roky dozadu. A práve Mária Kolíková je osoba, ktorá tento zákon priviedla. A možno aj toto je dôvod tých obáv. Aj fungujúca polícia. A to, že spravodlivosť má konečne reprezentantku, ktorá nie je krivá osoba, ale rovná a pevná ako jej zásady.
Toľko. Ďakujem. (Potlesk.)
7. 5. 2021 9:56:57 - 9:58:16 28. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne Tomáš, za tvoj prínos do diskusie a budem aj trochu osobná, pretože si vyčítam, že som pre iné pracovné povinnosti nestihla byť prihlásená do tejto rozpravy, pretože môj postoj k práci pani ombudsmanky by som chcela rozvinúť, ale teraz pre krátkosť času ho zhrniem do jedného slova. Ďakujem.
Právna kvalita vašej práce a práce vášho tímu je pre mňa zárukou, že ľudské práva na Slovensku majú svojho pevného strážcu. Je to pre mňa veľmi dôležité ako doposiaľ podpredsedníčky ľudsko-právneho výboru, ale vzhľadom na tú správu, keď sa pozriem na váš rozpočet, keď sa pozriem na váš tím a naozaj na to kvantum podnetov a na to kvantum práce, ktoré vychádza vo vašich výstupoch, je to pre mňa až zázrakom. Myslím si, že práca verejného ochrancu práv na Slovensku nie je docenená, čo do rozpočtu, čo do pracovných miest. A veľmi si želám, aby sme aj počas tejto vlády vedeli dopomôcť k tomu, aby ste mali naozaj voľné ruky v tom, aký tím si vytvoríte, aký široký bude, aby ste boli naozaj schopná odpovedať a zvládnuť nie nad svoje sily, ale v rámci síl tohto úradu všetky výzvy, ktoré pred vami stoja. Chcem byť v tomto nápomocná. Ďakujem.
6. 5. 2021 11:28:13 - 11:28:22 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem. Dovoľujem si pripomenúť, že výbor pre európske záležitosti bude zasadať o 13.00 hodine v miestnosti č. 149. Ďakujem.
3. 5. 2021 9:22:36 - 9:23:51 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
4.
Ďakujem pekne. Ja by som chcela vyzdvihnúť a možno sa aj poďakovať za to, že nielen pri tejto príležitosti ale naozaj si všímam mnohé vyjadrenia pána ministra. Vždy prízvukuje proatlantické, proeurópske smerovanie a vlastne našu zahraničnopolitickú orientáciu. Toto pre mňa, ako mladého človeka, je strašne dôležité počuť. A nikdy tejto informácie nie je podľa mňa v našich politických podmienkach dosť, lebo vieme čomu sme čelili v posledných vládach SMER-u. Takže ďakujem za toto. A tak isto chcem poďakovať, že za uplynulý rok sa do debaty v rámci ozbrojených síl, v rámci armády dostalo aj postavenie ženy v armáde. Pretože naozaj požiadavka ktorá vzišla od vojačiek, ktorá za štyri roky vlády sociálnej demokracie o ich sociálnom postavení nebola vypočutá našla spätnú väzbu práve po príchode pána ministra. Takže ja to veľmi oceňujem, keďže som bola súčasťou tejto debaty, a naozaj spôsob akým sa sociálne zabezpečenie žien v armáde a v ich ozbrojených zložkách zlepšuje je pre mňa dôkazom toho, že armáda sa hýbe vopred a modernizuje sa aj v rámci sociálneho postavenia a jeho zložiek. Ďakujem.
30. 3. 2021 16:47:56 - 16:49:29 25. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja som sa do rozpravy prihlásila, aby som odstránila legislatívnotechnickú chybu, ktorú som spravila v prvom návrhu uznesenia, s ktorým som prišla v rámci písomného prihlásenia do rozpravy, a to konkrétne chyba v písmene c), ktoré mením na d), a teraz prečítam nový návrh, ten pôvodný sťahujem.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k občianskej iniciatíve Klíma ťa potrebuje (tlač 483), návrh uznesenia sa dopĺňa takto:
d) deklaruje stav klimatickej núdze ako východiskovej pozície pre riešenie návrhov opatrení v boji proti klimatickej zmene na úrovni Slovenskej republiky.
Zdôvodnenie oznáva..., ostáva to, ako bolo.
Deklarovaním stavu klimatickej núdze vysielame verejnosti jasný signál, že Národná rada si vážnosť klimatickej situácie plne uvedomuje. Cieľom deklarácie takéhoto stavu je zdôrazniť naliehavosť opatrení, ktoré odvrátia najhoršie možné scenáre dopadov klimatickej krízy na ďalšie generácie obyvateľov. Samotné vyhlásenie ako deklarácia nemá žiadne priame ani nepriame dôsledky na rozpočet, prípadne iné záväzky, pokiaľ nie je zadefinované v legislatíve. Ide o gesto. Medzi krajiny, ktoré vyhlásili stav klimatickej núdze, patrí napríklad Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Kanada, ale aj susedné Rakúsko. 28. novembra 2019 vyhlásila stav klimatickej núdze tiež Európska únia uznesením Európskeho parlamentu.
Ďakujem pekne.
30. 3. 2021 10:54:22 - 10:56:22 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som najprv zareagovala na pána kolegu Suju, kedy hovoril vlastne o legitimite týchto 120-tisíc podpisov a ako o petícii.
Priznám sa, ako právnička vnímam aj argumenty pre a proti legitimite tejto petície, ale pre mňa, aj keby sme to nazvali občianskou iniciatívou, za ktorú sa podpísalo 120-tisíc ľudí, tak je to pre mňa obrovským signálom toho, že táto téma má veľké opodstatnenie a veľkú podporu verejnosti, pretože my ako volení zástupcovia ľudí by sme nemali riešiť len problémy, o ktorých si my myslíme, že sú dôležité, a vnímať všetko len cez svoju optiku, ale naozaj mali by sme načúvať tomu, čo obyvatelia a občania Slovenska vnímajú ako kľúčové. A tu pri tej masovosti tejto občianskej iniciatívy je to pomerne zrejmé.
Pokiaľ, pokiaľ by som sa mohla vyjadriť aj pánovi Kazdovi. Keď hovoríte o nejakom bianko šeku, nesúhlasím s tým, pretože krajiny, ktoré naozaj klimatickej, klimatickej kríze venujú oveľa väčšiu pozornosť, ako, ako dosiaľ venujeme my. Nemali problém s vyhlásením tohto klimatického stavu núdze, a to z dôvodu, aby naozaj tú naliehavosť problému preniesli aj na verejnosť, aj na elity, na špičky politické. Obsah tohto pojmu je podľa mňa veľmi široký a naozaj vieme pod neho obsiahnuť všetky naše snahy, ku ktorým sa ako vládna koalícia, ale aj ako jednotlivci podpíšeme v snahe zabrániť aktuálne kritickému snahu, stavu a docieliť tú uhlíkovú neutralitu alebo sa k nej prinajmenšom priblížiť našimi dôslednými opatreniami, takže pre mňa spochybňovať niečo, čo sa vo svete zaužívalo ako jasný a zreteľný signál verejnosti v prospech klímy a v prospech jej ochrany, nie je niečo, čo by som si sama dovolila spochybňovať, pretože naozaj je to už medzinárodne zaužívaný... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
30. 3. 2021 10:36:56 - 10:47:28 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dlho som uvažovala, či som ja tou správnou osobou, ktorá by sa mala vyjadrovať k požiadavkám signátorov výzvy za klímu. Nie som klimatickým expertom. Aj napriek mojej snahe žiť čo najudržateľnejším spôsobom života sa ešte stále s pokorou učím, čo môžem robiť lepšie, ako môžem svoju spotrebu minimalizovať, a čím ako jednotlivci páchame vo vzťahu k životnému prostrediu naozaj najväčšiu škodu. A napriek tomu som sa ako prvá z pléna prihlásila o slovo.
Dôvod je pre mňa jednoduchý. Už pol roka som matkou. Moje uvažovanie o dôsledkoch mojich činov, či osobných, alebo politických, sa zmenilo odo dňa, kedy bude musieť ťarchu mojich rozhodnutí zniesť aj moja dcéra a celá jej generácia. A to doslova, keď hovoríme o téme klimatických zmien. A ja si veľmi želám, aby som pre ňu a pre jej rovesníkov spolu s ľuďmi, ktorí dnes sedia v tomto parlamente naprieč politickým spektrom, a rovnako aj tými, ktorí zastávajú iné dôležité funkcie v tomto štáte, zabránila väčším škodám na ovzduší, na kvalite vody, pôdy, na podobe našich lesov a najmä stabilite klímy, než akým čelíme v súčasnosti.
Je to na nás politikov, lebo my robíme rozhodnutia za túto krajinu. A je to tiež na nás politikoch, aby sme išli občanom príkladom a dali jasne najavo, aká kľúčová je táto téma. Už v úvode som priznala, že nie som klimatickým expertom, ale ako politička chcem prijímať expertné rozhodnutia aj v tejto oblasti, a preto som presvedčená, že ľudia, ktorí o ochrane prírody a životného prostredia vedia dosť, majú sedieť pri každom jednom stole, kde sa robia dôležité rozhodnutia tejto krajiny. Príroda ani klíma nám nedá reparát, keď to teraz podceníme. Cenu zaplatia naše deti. S dýchacími maskami, bez ostrého slnka, ktoré sa neprederie pomedzi smog, bez pitnej vody, vône lesa. Teraz podaktorí krútia hlavami a hovoria si, že preháňam a maľujem nejaký apokalyptický scenár. A ja vám hovorím, že toto je realita už teraz, a našťastie žijeme v tej šťastnejšej časti planéty, pretože tomu nečelíme denne alebo v pravidelných obdobiach, ako tomu čelia napríklad ľudia v Číne. Môj manžel tam strávil profesne rok, takže situáciu v takom Pekingu poznám osobne.
Možno mi neuveríte, keď vám poviem, že boli dni, kedy dochá..., doká..., dokázal vyjsť na ulicu len s dýchacou maskou, ktorá vyzerala ako súčasť nejakej vojenskej výbavy. Bežne tam čelili dňom, kedy nevideli na pol metra od seba. Nedovoľme, aby bola toto každodenná realita budúcnosti aj v našej časti planéty.
Iniciatíva Klíma ťa potrebuje spustila petíciu za klímu za budúcnosť koncom septembra 2020. Petíciu podporilo vyše 120-tisíc ľudí a ide o najúspešnejšiu petičnú akciu na Slovensku, v ktorej žiadajú nás poslancov Národnej rady o vyhlásenie stavu klimatickej núdze s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu Slovenska už v roku 2040. Zároveň chcú, aby vláda pripravila záväzný plán a stratégiu, ako túto neutralitu dosiahneme. Tieto požiadavky považujem za úplne legitímne. Dovoľte, aby som sa k nim jednotlivo vyjadrila.
Som veľkým zástancom deklarácie stavu klimatickej núdze, ktorý by sme mohli a mali prijať, a to preto, aby sme vyslali verejnosti jasný signál, že parlament si vážnosť klimatickej situácie uvedomuje a spraví potrebné kroky na to, aby odvrátil nežiadúce zmeny, ktoré s tým prichádzajú. Je to podľa mňa nevyhnutné morálne gesto, a preto hovorím gesto, lebo áno, ide o gesto, ktoré nás nič nestojí. Stojí nás iba našu česť a politickú zodpovednosť, aby sme naňho prikývli. Postavíme sa ním za ľudí a nie proti nim.
Medzi krajiny, ktoré vyhlásili stav klimatickej núdze, patrí napríklad susedné Francúzsk..., susedné Rakúsko, Veľká Británia, Írsko, Francúzsko, Kanada. Stav klimatickej núdze vyhlásila aj Európska únia uznesením Európskeho parlamentu, a dokonca aj Svätý Otec pápež František, ktorý k tomu dodal, že nesmieme zaťažiť ďalšie generácie problémami, ktoré spôsobili predchádzajúce generácie. Namiesto toho by sme im mali dať možnosť zapamätať si našu generáciu ako tú, ktorá konala čestne, zodpovedne, rozvážne a dopomohla globálnemu úsiliu na odvrátenie týchto klimatických zmien.
Druhou požiadavkou signatárov petície za klímu je uhlíková neutralita. Klimatická zmena nie je nejaký prírodný jav. Klimatická zmena je podľa medzinárodného vedeckého aj politického konsenzu spôsobená hromadením oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov v atmosfére. Inak povedané, klimatická zmena je spôsobená našou činnosťou, nás ľudí. A som presvedčená, že len naším rozhodnutím a naším ďalším uvažovaním a spôsobom, akým budeme konať, ju vieme odvrátiť, pretože jedine touto snahou o dosiahnutie uhlíkovej neutrality, čo vyplýva aj z Parížskej dohody ku ktorej sme sa zaviazali, budeme schopní naozaj zabrániť klimatickým dopadom, ktoré v súčasnosti pozorujeme.
V rámci Zelenej dohody má do roku 2050 Európska únia ambiciózny cieľ stať sa prvým klimaticky neutrálnym kontinentom, čo znamená, že odstráni také isté množstvo emisie CO2, koľko vyprodukuje. Ja si myslím, že aj napriek tomu, že tento cieľ má prívlastok ambiciózny, bez prijatia takýchto cieľov a zelenej vízie nespravíme nič, pretože už teraz ľudia pociťujú dopady klimatickej krízy, sú ňou zasiahnutí čoraz viac. A nestačí hovoriť len o ambicióznych cieľoch, treba hovoriť o nevyhnutných cieľoch a krokoch, pretože bez nich nás čakajú niekoľkoročné suchá a nedostatok vodných zdrojov, čo považujem za jeden z najkľúčovejších problémov, prečo musíme o tejto téme hovoriť, a taktiež aj zdraviu nebezpečné horúčavy.
Už teraz máme na Slovensku okresy a územia, kde v dôsledku naozaj zlého ovzdušia, zlého životného prostredia a dopadov, ktoré majú klimatické zmeny, zomierajú ľudia. Je to 5 % úmrtností, ktorá úzko súvisí naozaj so zmenou, zmenou životného prostredia v danom území. Nehovoríme o nejakej fikcii alebo o nejakých vzletlých pojmoch, hovoríme o realite, preto vyjadrujem podporu aktuálne navrhnutému uzneseniu, s ktorým prišli moji koaliční partneri. A som vďačná, že sme na koaličnej úrovni našli zhodu, že táto téma klimatických zmien a požiadavky 120-tisíc signatárov za klímu si zaslúžia diskusiu na tej najvyššej úrovni, a to v pléne parlamentu.
Ako som povedala, vyjadrujem podporu aj textu uznesenia s ktorým prišiel výbor, ale prosím koaličných partnerov z tohto miesta, aby sme sa neuspokojili len s týmto znením. Navrhla som, aby sme zvážili naozaj vyhlásenie, deklarovanie stavu klimatickej núdze, a to z dôvodu, aby sme vyslali jasný signál, že aj napriek tomu, že nás to nič nestojí, tak je naším záujmom venovať obrovské úsilie a zvýšenú pozornosť práve klimatickej kríze, jej dopadom a tomu, ako budeme v budúcnosti ako krajina dôstojne vyzerať pred ďalšími generáciami.
Keď hovorím o stave klimatickej núdze, pre mňa je to akousi svietiacou kontrolkou, ktorú by sme mali mať my všetci politici, ale nielen my, ale aj ľudia v našej krajine pri nielen rozhodovaní o tom, aký zákon prijmeme, ale aj pri rozhodovaní o tom, kde si postavíme dom, ako si ho postavíme, ako budeme cestovať, čo si kúpim, čo si nekúpim, ako budú fungovať naše deti, ako budú uvažovať, ako ich budeme vychovávať. Naozaj táto kontrolka, ktorú spúšťa toto jedno symbolické gesto v mnohých krajinách, by malo byť niečo čo by sme si mali a mohli osvojiť práve dnes, preto navrhujem svojím pozmeňovacím a doplňujúcim návrhom, aby sa uznesenie, pán predsedajúci, doplnilo takto:
„C. deklaruje stav klimatickej núdze ako východiskovej pozície pre riešenie návrhov opatrení v boji proti klimatickej zmene na úrovni Slovenskej republiky.“
V zdôvodnení môjho uznesenia opakujem len slová, ktoré zazneli aj tu, že cieľom deklarácie takéhoto stavu je zdôrazňovať naliehavosť opatrení, ktoré odvrátia najhoršie možné scenáre dopadov klimatickej krízy na ďalšie generácie obyvateľov Slovenska.
Opakujem, že samotné vyhlásenie nemá žiadne priame ani nepriame dôsledky na rozpočet, prípadne iné záväzky, pokiaľ tak nie je zadefinované v legislatíve. A budem veľmi hrdá, ak budeme schopní pridať sa ku krajinám a k osobnostiam, ktoré vnímajú dôležitosť tejto témy, a klimatickú núdzu vyhlásili.
Ďakujem veľmi pekne.
19. 3. 2021 13:55:46 - 13:56:39 25. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
161.
Ďakujem pekne. Pán minister, ja sa chcem poďakovať za naliehavosť, ktorú počujem vo vašom hlase, keď hovoríte o klimatickej kríze a o všetkému, čomu v rámci týchto zelených tém momentálne čelíme.
A tiež sa chcem vyjadriť k uzneseniu, ktoré ste spomínali. Plne podporujem aktuálne znenie, ale chcem aj takýmto spôsobom vyjadriť apel a možno prosbu na koaličných partnerov, mojich kolegov, aby sme sa neuspokojili len naozaj s týmto znením a aby sme zašli ďalej, aby sme naozaj našli konsenzus v tom, že aj napriek heterogénnosti našich politických názorov musíme vychádzať zeleným snahám v ústrety. Všetkým zeleným snahám, pretože naozaj toto bude definovať našu budúcnosť, a ako čerstvá matka, najmä budúcnosť našich detí.
Ďakujem.
16. 3. 2021 16:17:43 - 16:21:29 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 445 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
124.
Aha. Ďakujem veľmi pekne.
Chcela by som ubezpečiť pána kolegu Saloňa, že o naozaj stabilite sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov ani nemusíme diskutovať, pretože je to jedna z priorít tejto vlády a viackrát to spomenul v rámci našich tlačových výstupov aj predseda branno-bezpečnostného výboru, s ktorým som túto novelu pripravovala, takže práve z jeho úst to zaznelo viackrát a ja to chcem len zdôrazniť, že je to pre nás prioritou, aby tieto všetky výhody zostali zachované, a chceme ich, samozrejme, rozširovať, čoho dôkazom je aj tento krok.
A chcela by som poďakovať za podporu. Naozaj si cením, že aj ženy v tejto, v týchto tradične mužských povolaniach našli, našli, našli oporu pre túto zmenu aj v parlamente naprieč politickým spektrom. Nie je ich málo. Už v momente účinnosti tohto zákona, ak prejde, tak sa to bude týkať 650 žien a naprieč Policajným zborom, naprieč armádou, naprieč ďalšími zložkami hovoríme o tisíckach žien, viac ako 7-tisíc žien, ktoré budú mať možnosť mať naozaj spravodlivú materskú v porovnaní s ostatnými zamestnaniami.
Čiže myslím si, že ide o významnú zmenu, ktorá sa netýka len nejakej malej skupiny ľudí, a naozaj nejde o nezanedbateľné peniaze.
Ďakujem.
16. 3. 2021 16:07:35 - 16:09:55 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, jednou z motivácií, prečo som sa rozhodla vstúpiť do politiky, bolo, že som chcela byť hlasom žien, matiek, dievčat, ktoré v rôznych životných situáciách narážajú na nespravodlivosti v rámci našej legislatívy, v rámci životných situácií, ktoré vyplývajú z ich rolí, a snahy zladiť tak súkromný, ako aj pracovný a rodinný život v tej najlepšej možnej miere v rámci možností, ktoré náš sociálny systém zabezpečuje.
A jednou z vecí, na ktoré ma upozornili ženy v súčasnosti, nie v úplne ideálnej pozícii, bola práve nevýhoda, ktorú majú vojačky, policajtky a ďalšie, ďalšie povolania v rámci zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, kde naozaj cítili tú krivdu, že od roku 2017, kedy bolo navýšené materské pre všetky ostatné povolania, pri ich povolaní k tomuto navýšeniu vymeriavacieho základu o 5 % nedošlo.
Aby ste mali predstavu, nebavíme sa o malých peniazoch. Je to suma, ktorá robí približne 56 až 105 eur pre jednotlivú ženu na mesiac. Čiže naozaj v priebehu tých rokov nejde o malú sumu a ja by som bola veľmi rada, keby sme túto spravodlivosť naozaj prinavrátili do nášho systému sociálneho zabezpečenia a do budúcnosti boli naozaj pozornejší ako predchádzajúca vláda a takýmto nespravodlivostiam dali stopku.
Som veľmi rada, že som podporu pre túto legislatívnu zmenu našla u kolegov v rámci branno-bezpečnostného výboru, ale takisto na ministerstvách, ministra obrany, ministra sociálnych vecí a rodiny a takisto ministra vnútra, ktorí veľmi ochotne prispeli k tomu, aby sme sa mohli naozaj na finálnu verziu novely pozerať a rokovať o nej. Takže ďakujem partnerom a som presvedčená, že je našou úlohou, aby sme takéto nedostatky v rámci legislatívy, ktoré naozaj bránia tomu, aby ženy, matky, dievčatá, ale aj muži, ktorí využívajú túto možnosť, na Slovensku mali absolútne spravodlivé podmienky pre výkon rolí otca alebo matky naprieč všetkými povolaniami.
Prosím vás opätovne o podporu tejto novely. Ďakujem.
16. 3. 2021 16:03:59 - 16:05:15 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marcinková, Vladimíra (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Dobrý deň. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, týmto návrhom a touto novelou by sme radi dosiahli spravodlivosť v materských dávkach tak v civilných povolaniach, ako aj pri Policajnom zbore, armáde a ďalších povolaniach, ktoré upravuje zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, keďže od roku 2017, kedy sa zvyšoval vymeriavací základ pre materskú civilným povolaniam na 75 % vymeriavacieho základu, sa naozaj počas celých štyroch rokov až do tohto momentu pozabudlo na vojačky, policajtky, záchranárky, hasičky a vlastne všetky ženy, ale zároveň aj mužov, ktorí môžu využívať túto možnosť, pretože v rámci ich vymeriavacieho základu nedošlo k navýšeniu, tak ako to bolo pri ostatných povolaniach, ktoré štandardne platia odvody. Preto by sme túto nespravodlivosť chceli touto novelou odstrániť a budeme vďační za podporu tejto zmeny, aby sme naozaj dosiahli spravodlivosť v rámci vyplácania materského naprieč všetkými povolaniami.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo a hlásim sa do rozpravy ako prvá.

Deň v parlamente

<- ->