Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
15. 6. 2021 15:37:58 - 15:39:58 31. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, za dvanásť rokov vlády SMER ste zanechali za sebou desiatky káuz, ktorými ste spôsobili ľuďom a Slovensku obrovské škody v miliardách eur. Chrapúnsky ste si dovolili okradnúť národ a kryli ste vašich ľudí. Rozviazali ste im ruky a pod vašim patronátom ste im umožnili neľudsky a nekresťansky drancovať a zbedačovať bežných ľudí. Vaši ľudia si prišli na svoje a mnohí z vašich chránencov si prilepšili o milióny eur. Kryli ste a podporovali ste obrovské množstvo káuz, cez ktoré vaši ľudia rozkradli takmer 6 mld. eur.
Uvediem aspoň tie kauzy, ktoré stihnem. Možno časť faktickej poznámky ani nebude stačiť. Niektoré najväčšie kauzy, ktoré ste v SMER-e kryli a určite ste o nich vedeli, ako kauza Mýtny tender, teta Anka, hlas podobný Ficovi, rekonštrukcia Bratislavského hradu, kauza Tipos, kauza predaj emisií, kauza eurofondy cez školstvo, pán minister Plavčan, kauza výstavby Jaguar, kauza Bžán, kauza Kompa, Babindol, kauza masér Kostka, kauza alobal, kauza Bonul, dotácie Duslo Šaľa, kauza stíhačky za 1,6 mld., kauza nákup transportérov za stovky miliónov eur, kauza výkup predražených pozemkov pod obchvat Bratislavy, kauza Počiatkov tender na palivové karty, kauza diaľničné PPP projekty, kauza dotácia Hornonitrianskych baní, kauza na fotovoltické elektrárne, kauza zlúčenie poisťovní Dôvera a Apollo a mnohé ďalšie.
15. 6. 2021 14:19:31 - 14:21:19 31. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 596 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. V rozprave minister financií Igor Matovič povedal množstvo pravdy. Niektorým ľuďom sa to muselo veľmi ťažko počúvať. Ja im prajem, aby pravda o ich trestných činoch a spolupáchateľstve pri rozkrádaní spoločného majetku v miliardách eur bola rozprávaná aj každý deň. Až dovtedy, kým miliardy nevrátia späť ľuďom a národu, ktorých odporným, hnusným spôsobom ožobráčili. Za 12 rokov vládnutia vytvorili mafiánsky štát plný korupcie, vyhrážok, prenasledovania a trestania tých, ktorí sa nebáli rozprávať pravdu.
Igorovi Matovičovi patrí obrovská vďaka, že sa z holými rukami odvážil pred rokmi bojovať. A tento, verím, že tento nerovný boj dotiahne a aj dotiahneme viacerí dokonca. Igora Matoviča poznám viac ako jedenásť rokov a viem, čo v tomto nerovnom boji čo si zažil s mafiou, či politickou alebo ekonomickou.
Som si istý, že v tomto boji s očistou Slovenska nebude sám. Slovensko treba od nečestných ľudí na dôležitých postoch očistiť všade. Odspodu od komunálnych politikov, úradníkov až po politikov na najvyšších postoch. Ja ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi vyjadrujem podporu a všetkým čestným a odvážnym politikom držím palce v nevďačnom a neľahkom boji za pravdu a spravodlivosť. Ďakujem.
28. 5. 2021 13:25:01 - 13:40:20 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 536 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
č. 1 až 7 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127 poslancov, za 79, proti 36, zdržalo sa 12, hlasovali všetci prítomní. Pozmeňujúci návrh je schválený.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, o podanom pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Ladislava Kamenického nemôžem dať hlasovať, nakoľko forma jeho znenia nespĺňa legislatívno-technické náležitosti.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec dáva námietku, takže dávam hlasovať o námietke pána poslanca Kamenického.
Prosím prezentujme sa a hlasujme. Poprosím vás kolegovia.
(Hlasovanie.) Prítomných 126 poslancov (správne 127), za 36, proti 85, zdržali 6, hlasovali všetci prítomní. Námietka pána poslanca Kamenického nebola schválená.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, vzhľadom na to, že zákon sa prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní podľa § 89 Zbierky zákonov o rokovacom poriadku sme v treťom čítaní. Otvorte, prosím, rozpravu.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. A pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127 poslancov, za 79, proti 37, zdržalo sa 11, hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona o štátnom rozpočte na rok 2021. (Potlesk.)
Panie poslankyne, páni poslanci, pristúpime teraz k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady (tlač 536) a o návrhu na voľbu predsedu výboru pre sociálne veci (tlač 537). Svoju voľbu vyjadríte tak, že na každom hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidátov označíte tú alternatívu, za ktorú hlasujete "za", "proti" alebo "zdržiavam sa". Hlasovací lístok je neplatí ak pri mene a priezvisku kandidáta nie je voľba označená alebo ak je hlasovací lístok menený alebo doplňovaný. Prosím všetkých overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie. Súčasne ich prosím, aby hlasovali ako prví. Pristúpime k vykonaniu tajného hlasovania.

(Akt tajného hlasovania.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pýtam sa, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, či každý poslanec využil svoje právo hlasovať. Ak áno, vyhlasujem tajné hlasovanie za skončené. Prosím overovateľov, aby sa ujali svojej funkcie. vyhlasujem prestávku.

(Prestávka.)
=====
28. 5. 2021 11:27:26 - 11:29:26 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán kolega Marián Viskupič,

Laurenčík Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, skúste, prosím, do mikrofónu, lebo vás nie je počuť.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Pán kolega Marián Viskupič, čo sa týka vedenia finančného výboru, musím potvrdiť a dať za pravdu, že si ho naozaj vždy viedol korektne aj veľakrát odborne. Z poslancov strany SaS si teba a Milana Laurenčíka vážim najviac. Niekedy si myslím, že ani nepatríte do tejto strany. Len nerozumiem niektorým aj tvojim krokom a prístupu strany SaS. V rozprave na jednej strane tvrdíš, že si za pomoc ľuďom a na druhej strane si proti navýšeniu štátneho rozpočtu. Povedz mi, keby sa zmena rozpočtu neschválila, z čoho a z akých peňazí by sme pomáhali ľuďom. Nerozumiem celkom prečo tak zúfalo bránite schváleniu navýšeniu rozpočtu, veď kvôli COVID-u v mnohých iných krajinách zvyšujú rozpočet tiež o miliardy a o mnoho väčšie sumy ako je to u nás. Nerozumiem často prístupu strany SaS a krokom, podpásovkám v koalícii. Niekedy mám pocit, že nejednotou vám ide o jedno, a to o pád tejto vlády, čo by bola obrovská škoda a veľká strata pre Slovensko. Mám, mám už pocit, že chcete vedome vrátiť Slovensko späť do rúk vlády SMER-u. My ale urobíme všetko preto, aby sa to nikdy nestalo.
V poslednej dobe sa nám veľmi zle s vami spolupracuje, keď nemáme vo vás istotu a podporu, čoho sme boli za štrnásť mesiacov svedkami niekoľkokrát. Mám pocit, že vám na Slovensku až tak nezáleží a potreby ľudí sú vám ľahostajné. Ja by som vás chcel poprosiť, naozaj, ak máte vôľu zmeniť a pomôcť Slovensku, chcem vás poprosiť všetkých zo strany SaS .... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
28. 5. 2021 10:30:17 - 10:32:17 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kamenický, zvýšenie štátneho rozpočtu je v tejto situácii po COVID-e nevyhnutné. Nikto z nás si situáciu s pandémiou nevymyslel (zaznievanie gongu) ani nikto nie je nadšení, že COVID okrem ujmy na zdraví a životoch ľudí zastavil ekonomiku a tým sťažil finančnú situáciu v rodinách, vo firmách a kvôli krytiu rizík a prijímaní rôznych opatrení v pomoci ľuďom prehĺbilo priepasť v štátnom rozpočte. Nikto nepredpokladal, že COVID bude trvať tak dlho a bude vyžadovať tak veľké množstvo financií, aspoň na základnú pomoc, aby ľudia prežili v ťažkej situácii. Určite pomoc mohla byť aj vyššia, ale nebolo z čoho. Keby ste počas vášho vládnutia v dobrých časoch mysleli aj na vytváranie finančnej rezervy na horšie časy aj pomoc ľuďom, v čase pandémie mohla byť omnoho vyššia. Vy ste na zadné dvierka ale nemysleli a minuli ste všetko a nechali ste v kase veľké mínus. Peniaze, ktoré patrili všetkým ľuďom na Slovensku ste rozdelili medzi pár privilegovaných, z ktorých ste z večera do rána urobili multimilionárov. Na väčšinu bežných ľudí ste nemysleli a priviedli mnohých k chudobe a nedostatku. Je to do neba volajúci hriech.
Čo je zlé na tom, že peniaze z navýšenia štátneho rozpočtu pôjdu na nevyhnutnú pomoc, čo je napríklad ako dotácie na zníženie strát v cestnej doprave, pomoc pre cestovný ruch a gastro, zvýšenie PN a OČR na úroveň minimálnej mzdy, zvýšenie transferu pre sociálnu poisťovňu, kúpeľnú starostlivosť, zabezpečenie dodávok liekov na COVID, či preplácanie výdavkov pre zdravotnícke zariadenia a pre COVID-zariadenia, pre záchrannú službu, financie pre prvú pomoc, dotácie na nájomné, pomoc pre kultúru. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
28. 5. 2021 10:04:38 - 10:07:54 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím ako spoločnému spravodajcovi predniesť túto spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 (tlač 532). Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona. Národná rada č. 784 z 27. mája 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z uznesenia výboru uvedeného pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto. O bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 186 z 28. mája 2021. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku. Ďakujem pán predsedajúci skončil som. otvorte, prosím, rozpravu.
27. 5. 2021 15:43:19 - 15:45:08 28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021 Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
39.
Ďakujem za slovo. Igor, ďakujem ti za tvoj pokojný príspevok v rozprave. Bol faktický, podložený argumentami aj číslami. Ale bola v ňom aj empatia, emócia a ohľad na ľudí, ktorí pomoc potrebujú v tejto dobe akútne. Dobrý politik sa nemá len oháňať číslami, ale má mať na pamäti aj potreby ľudí. Len z čísiel sa ľudia nenajedia. V súčasnosti nie je prípustné, aby sa škrtala pomoc pre ľudí, pre rodiny, dôchodcov, zdravotníkov, podnikateľov.
Ja som pred mandátom poslanca pracoval a podnikal v cestovnom ruchu a viem, ako tento sektor utrpel a stále trpí. Podnikatelia v tomto sektore utrpeli obrovské škody a straty kvôli obmedzeniam a prekážkam v podnikaní. Pred pliagou COVID nemali problém vytvárať zisk, platiť faktúry, zamestnávať ľudí, platiť prenájmy či splácať pôžičky a, samozrejme, cez platenie daní prispievať do štátneho rozpočtu. Bolo by neľudské a neseriózne od zástupcov štátu, aby ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou dostali do obrovských problémov, nechali napospas a nepomohli im v tejto ťažkej situácii nejak ju zvládnuť, ako-tak prežiť a znova sa nadýchnuť, aby mohli svoje podnikanie opäť obnoviť a vôbec nájsť silu, chuť, odvahu opäť začať podnikať, živiť svoje rodiny, zamestnávať ľudí a platiť dane. Nemajú to vôbec jednoduché. Viem, o čom hovorím, nakoľko často komunikujem s podnikateľmi v cestovnom ruchu a aj moja rodina v tejto oblasti pracuje a podniká.
Ďakujem.
27. 5. 2021 11:40:04 - 11:41:35 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
je nula. Hlboký mínus nám ale zanechala v rozpočte predchádzajúca vláda svojím šafárením v čase hojnosti. V tejto najťažšej situácii kvôli COVID-u nie je vhodné, aby sme nemiestne šetrili a aby sme navýšenie štátneho rozpočtu blokovali a neschválili ho. V tejto ťažkej situácii je neľudské a nesolidárne robiť škrty v štátnom rozpočte, keď mnohí ľudia živoria, keď mnohí hlavne malí a strední podnikatelia museli zatvoriť svoje firmy, svoje prevádzky a mnohým bez pomoci od štátu to čaká.
Mňa mrzí, že ako koaliční partneri pozeráte len na čísla a nepozeráte na pomoc ľuďom, ktorí sú bezradní a doslova živoria mnohí. Na vytvorenie rezervy nevidím nič zlé, nakoľko treba myslieť na nepredvídateľnú situáciu, ktorá nás kvôli COVID-u čaká. Vďaka tejto vláde a ministrovi financií nás dobre čísla v ekonomike ešte určite čakajú, lebo rozkrádať sa už nebude ako tomu bolo doteraz.
Teraz sú a musia byť na prvom mieste ľudia. Nehádžte polená pod nohy neustálymi rozbrojmi, ale hľadajte ako spolupracovať v tejto koalícii. Ďakujem pekne.
27. 5. 2021 11:39:56 - 11:41:31 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán kolega Viskupič, máš pravdu v tom, že v štátnom rozpočte je nula. Hlboký mínus nám ale zanechala v rozpočte predchádzajúca vláda svojím šafárením v čase hojnosti. V tejto najťažšej situácii kvôli COVID-u nie je vhodné, aby sme nemiestne šetrili a aby sme navýšenie štátneho rozpočtu blokovali a neschválili ho.
=====
27. 5. 2021 9:47:10 - 9:48:52 28. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia - 27.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo, vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona. Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 28. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh zákona náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď. Pán predseda predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
13. 5. 2021 18:42:33 - 18:43:46 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Tí, ktorí porušili zákon, nech sú spravodlivo súdení podľa zákona, ale ľudským spôsobom a zachovaním dôstojnosti odsúdených. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tomto návrhu. Na dodržiavanie ľudských práv treba prihliadať všade. Určite aj u odsúdených ľudí, ktorí niečím v živote pochybili a zlyhali a boli za svoj skutok odsúdení a sú vo výkone väzby. Za socializmu bolo bežné, že vo väzniciach aj krivo obvinených ľudí kruto týrali a aj mučili. Toto sa v súčasnej dobe nesmie opakovať a pripustiť. Som za to, aby odsúdení ľudia mali právo na ľudské zaobchádzanie od vyšetrovateľov či väzenských dozorcov. Trvanie kolúznej väzby je aj podľa mňa neprimerané a neopodstatnené. Tento návrh zákona podporím a verím, že aj väčšina z vás v tomto pléne, aby čo najskôr prestali prehnane trpieť ľudia vo väzniciach. Určite medzi nimi aj mnohí nevinne. Ďakujem.
13. 5. 2021 10:22:33 - 10:24:47 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
O skrátenom legislatívnom konaní budeme hlasovať zajtra o 11.00 hodine.
13. 5. 2021 10:22:33 - 10:23:29 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja budem iba krátky. Nebyť pandémia, ktorá nás postihla a boja s pliagou COVID určite by sme v tomto pléne neriešili navýšenie štátneho rozpočtu. Dnes rokujeme iba o skrátenom legislatívnom konaní. Verím, že na vaše otázky vám zajtra v prvom čítaní určite zodpovie pán minister financií osobne a v rozprave aj niektorí poslanci.
Niektorí kolegovia máte výhrady voči navýšeniu štátneho rozpočtu z dôvodu zjemňovania následkov pandémie COVID. Mňa by zaujímalo ako by ste riešili vy túto situáciu, ktorí ste proti navýšeniu štátneho rozpočtu a najmä z akých finančných zdrojov by ste financovali nepredpokladané následky COVID, za ktorú nikto z nás nemôže. Ďakujem.
13. 5. 2021 9:19:34 - 9:21:16 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 550 z 12. mája 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021, tlač 531, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uvedený návrh prerokoval na svojej 53. schôdzi výboru dňa 13. mája 2021. Z celkového počtu dvanásť poslancov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet bolo prítomných desať poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali piati poslanci, štyria poslanci hlasovali proti návrhu a jeden poslanec sa zdržal hlasovania. Výbor pre financie a rozpočet neschválil návrh uznesenia v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nakoľko za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
12. 5. 2021 11:50:59 - 11:52:51 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Pochádzam z deviatich detí a ako otcovi viacerých detí je mi prvoradá, je mi prorodinná politika veľmi blízka a prvoradá. Určite si rodiny s deťmi zaslúžia omnoho väčšiu podporu, aby mohli dôstojne žiť a vychovávať svoje deti. Vy poslanci zo SMER-u, keď ste boli pri moci a pri vláde dvanásť rokov za dobrej ekonomickej situácie, ste o rodiny s deťmi nemali záujem. Príspevky na deti boli doslova almužna. Zrazu vám na rodinách a deťoch začína veľmi záležať, aby ste získali politické body. Kde ste boli dvanásť rokov? Mnohé rodiny ste priviedli k chudobe a nedostatku.
Skutočný záujem o rodiny s deťmi má prvýkrát súčasná vláda. Minister financií Igor Matovič sa o výraznom zvýšení pomoci rodinám s deťmi viackrát jasne a zrozumiteľne vyjadril a ja som si istý, že pomoc bude reálna, že nebude to len o prázdnych sľuboch.
Za váš návrh by som zahlasoval všetkými desiatimi, ale asi ho nepodporím. Ešte si do hlasovania toto veľmi dôsledne rozmyslím, že ako zahlasujem, lebo vám ide len o politické body a určite nie o úprimný záujem o rodiny a deti. Za dvanásť rokov vašej vlády ste rodinám veľmi ublížili a nechali ste mnohé rodiny živoriť. Vaša sociálna politika a postoj k rodinám bola necitlivá, arogantná a sebecká. Mnohé rodiny doslova prežívali vďaka pomoci dobrodincov.
Ďakujem. (Potlesk.)
11. 5. 2021 14:40:01 - 14:40:14 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
v tomto revíri mal možnosť poľovať aj bývalý prezident Slovenskej republiky. Ďakujem.
11. 5. 2021 14:38:24 - 14:40:09 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolega Jozef, čo sa týka prednostov, môžem potvrdiť, že aj napriek tomu, že sme niektorých prednostov navrhli ako kandidátov, tak ako poslanci sme si o to viacej dali záležať, aby prešli veľmi dôsledným vypočutím, že naozaj, že neboli to nejaké ľahké politické nominácie, ale tých kandidátov sme mnohí až príliš, dali sme im príliš zabrať.
Čo sa týka poľovníctva, som za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku, som za to, aby k revírom mali prístup aj bežní poľovníci, nie iba papaláši, ktorí za vlády SMER-u a SNS povyháňali poctivých poľovníkov z revírov, najviac takých, ktorí nielen poľovali na zver, ale sa o ňu a o les aj veľmi dôkladne starali. V mnohých revíroch zostali len lovci a zberači trofejí a po revíroch sa preháňali na terénnych autách. Na lesnú zver strieľali zo zateplených posedoch. Sám som svedkom toho, na Orave sa také aj nachádzajú. V niektorých revíroch zostali len privilegovanci so svojimi kumpánmi. V jednom poľovnom revíry na Orave rozhodoval o poľovaní v revíre dlhoročný primátor, bez ktorého súhlasu v tomto revíri nemohol poľovať nikto, iba jeho ľudia. Okrem pár iných privilegovaných v tomto revíri mal možnosť poľovať aj bývalý prezident Slovenskej republiky. Ďakujem.
5. 5. 2021 18:01:48 - 18:03:22 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
166.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
5. 5. 2021 15:06:09 - 15:07:07 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, určite nejde v tomto návrhu zákona o žiadnu pomstu ani útok na komunistických eštebákov, ale o zadosťučinenie spravodlivosti už len z úcty voči obetiam eštebákov. Vedome popierate zločiny komunistických pohlavárov, popierate zločiny proti ľudskosti. Nehanbíte sa? Mali by ste sa. A mali by ste sa hanbiť aj za to, že ako vysokoškolsky vzdelaný človek dokážete ponižovať a urážať dámu. Opäť sa mi potvrdilo, že ani dve či tri vysoké školy nemusia byť zárukou múdrosti u každého. Vy ste toho príkladom. Je smiešne počúvať práve od vás, ako vám zrazu záleží na ochrane seniorov, keď ide o komunistických pohlavárov. Prečo ste seniorov nechránili počas vášho vládnutia?
Ďakujem.
5. 5. 2021 14:32:50 - 14:34:23 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem za slovo. Anka, ja ti ďakujem, že si nabrala odvahu riešiť túto citlivú tému. Komunistom, eštébakom sa za ich skutky, prenasledovanie, týranie ľudí nič vážne nestalo. Za svoje zločiny nebola voči nim vyvodená žiadna zodpovednosť. Mnohí z nich po roku 1989 prezliekli kabáty, z červených komunistov sa zrazu stali kapitalistickí demokrati. Mnohí z nich sa stali váženými, ctihodnými ľuďmi či podnikateľmi. Komunistickí funkcionári si žili na vysokej úrovni za socializmu, ale aj po roku ´89 a je tomu až doteraz. Túto nespravodlivosť treba čo najskôr ukončiť a je najvyšší čas im siahnuť na ich nadpriemerné benefity. Nezaslúžia si ich za ničenie životov obrovského množstva nevinných ľudí, ktorí si veľa vytrpeli a mnohí prišli o zdravie a aj o životy. Tento návrh zákona určite podporím. A, Anka, ešte raz ti ďakujem a aj všetkým, ktorí sa na tvorbe tohto zákona podieľali. Eštébaci a trýznitelia týraných ľudí by sa mali minimálne obetiam a pozostalým ospravedlniť.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->