Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
17. 6. 2022 13:25:02 - 13:40:22 67. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1068 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem za slovo.
Kolega Rado, rozporuješ si v rozprave. Tvrdíš, že, že strana SaS pomáhate a že ty osobne tvrdíš, že pomáhať treba tým najzraniteľnejším. Z vašej strany, ale to sú len také prázdne populistické reči. Lebo vaše skutky sú úplne iné. Vy, keď ide o pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, tak sa postavíte na zadné a nie že nepomáhate, ale všemocne bojujete, aby ste pomoci zabránili. Uvediem len dva príklady z viacerých. Keď ste odmietli pomoc pri, tehotným ženám a pri pomoci rodinám s deťmi, ktoré, akurát teraz ešte budeme pokračovať aj na budúci týždeň v rokovaní a v hlasovaní sa ukážete, že akí dokážete byť solidárni k tým, ktorí to najviac potrebujú. A si myslím, že každý slušný solidárny a človek s troškou empatie pochopí, že v tejto dobe rodiny s deťmi patria k tým, ktorí pomoc najviac potrebujú. Vy ale strana s názvom solidarita, ktorú máte v názve, tak pomáhate práve tým najbohatším a chránite ich z ich tučných ziskov, ku ktorým prišli častokrát aj vďaka pomoci od štátu, rôznymi stimulmi, daňovými prázdninami a robíte všetko pre to a bránite tomu, aby práve títo, tieto bohaté firmy, aby dali nejakú spätnú väzbu z vďaky ku štátu a trošku aby sa zachovali empaticky ku rodinám, že by trošku z tých svojich ziskov obetovali práve pre tých, ktorí to najviac potrebujú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.) (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
14. 6. 2022 16:40:01 - 16:55:20 66. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
že niektoré, niektoré procesy trvajú neúmerne dlho. Naozaj, toto bol príbeh takmer 9 mesiacov.
=====
14. 6. 2022 16:25:01 - 16:40:21 66. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Kolega Milan, plne s tebou súhlasím, čo sa týka alarmujúcej situácie so stavom niektorých mostov na Slovensku. Naozaj sú ich stovky. Čo je, čo je veľmi alarmujúce a musíme s tým urýchlene niečo robiť, veľa mostov je v štvrtom, piatom a šiestom stupni čo sa týka statiky. Na Orave máme viacej takých prípadov, dokonca sa stalo, že v roku 2020 most sám od seba sa prepadol do rieky. Ešte šťastie, že ešte predchádzajúca vláda v októbri 2019 tento most uzatvorila a že tam nedošlo k nejakej tragédii. Teraz v poslednej dobe riešim konkrétnu situáciu so situáciou s mostami pri vjazde do Námestova, kde sú jediné dva mosty v havarijnom, no nie havarijnom, lebo to by už boli uzavreté mosty, ale v šiestom stupni, čo vnímam ako veľký problém, čo sa týka projektov z európskych peňazí, že peniaze aj sú ako sa povie v šuplíku, len sú tu veľmi zdĺhavé procesy, čo sa týka projektov. Konkrétne v prípade jedného mosta trvalo to niekoľko mesiacov, kým sme sa dostali do štádia, už vyzerá, že sme tesne pred finále, že začne sa urýchlene rekonštruovať aspoň jeden z týchto mostov v Oravskej Jasenici pri vjazde do Námestova, ale zažil som nečinnosť mnohých inštitúcií, nejdem tu konkrétne menovať, ale toto je obrovský problém, že niektoré, niektoré procesy trvajú neúmerne dlho, naozaj toto bol príbeh takmer deviatich mesiacov ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 5. 2022 14:50:37 - 14:53:23 65. schôdza NR SR - 14.deň - B. popoludní Tlač 897 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1304 zo 16. marca 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom štyri spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 322 z 26. apríla 2022.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
24. 5. 2022 19:14:27 - 19:16:27 65. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Kolega Milan Mazurek, už aj vaši bývalí stranícki kolegovia pochopili, že pomoc rodinám a deťom je veľmi potrebná. Vy viete, že na túto pomoc čaká aj väčšina rodín s deťmi na Slovensku. Vy, pán Mazurek, to tiež veľmi dobre viete, ale pomoc rodinám s deťmi nechcete podporiť len a len preto, lebo predkladateľom je Igor Matovič. Tak ako ste sa aj vyjadrili, že nebudete Matovičovi naháňať politické body. Toto ma veľmi mrzí, že ste sa takto znížili, že namiesto pomoci rodinám robíte politiku. Uvedomte si, že, ale, že ľudí, rodiny s deťmi nezaujíma politika ani to, kto pomoc rodinám s deťmi predkladá. Pre rodiny je dôležité, aby mali v tejto ťažkej situácii za čo kúpiť deťom jedlo, oblečenie, zaplatiť voľnočasové aktivity a tak ďalej. Tak často kritizované krúžky pre deti, ktoré si často beriete do úst, lebo nič iné vám neprekáža len krúžky a keď nie krúžky, tak potom si zas nájdete nejakú inú výhovorku. Vy zo strany REPUBLIKA, SMER, HLAS a SaS si uvedomte, že rodiny potrebujú pomoc teraz. Pochádzam z obce Rabča na Orave, kde je najvyššia pôrodnosť v rámci Slovenska, rodí sa tu najviac detí. Milan Mazurek, dobre, dobre som vám radil v piatok, keď ste išli na víkend domov, aby ste po víkende prišli do tohto pre nás s tým, že tento zákon podporíte, a keby ste tak urobili, tak do mojej rodnej obce Rabča by ste sa kľudne mohli vrátiť možno aj v predvolebnej kampani a pozrieť sa týmto ľuďom priamo do očí. Ľuďom, ktorí dokážu sa obetovať pre rodiny a neboja sa prijať dieťa ako, aj ako boží dar. A vy, vy toto popierate a vy, vy ste vyvýšili rodiny nad... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 5. 2022 17:16:55 - 17:18:55 65. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Ďakujem. Kolega Rado, v dvoch rozpravách po sebe sme od vás, liberálni kolegovia, ty a Marián, od Mariána Viskupiča, počúvali samé čísla, plné štatistík, dokonca aj z medzinárodných celosvetových zdrojov. Ja teda uvediem tiež krátku, ale čerstvú štatistiku zo včera z Oravy, priamo z reálu, z mojej rodiny. Nie je to štatistika a číslo z Eurostatu, ale z rodiny otca Milana Kuriaka. Uvediem konkrétny príklad.
Bol som na nákupe s najmladším synom, kupovali sme iba základné veci, oblečenie, obuv, okrem toho sme sa zastavili na obede za 7 eur a tento, tento nákup nás stál necelých 170 eur. Hej, že naozaj a nebol to nákup, ja neviem, na niekoľko mesiacov, ale iba, iba základné potreby. Čudujem sa, že hlavne vy liberálni poslanci a ľudia, ktorí máte v názve strany "solidarita" závidíte navýšenie v tomto prípade naozaj symbolického prídavku pre deti, ktoré, ktorým sa môže trošku uľahčiť situácia a aspoň trošku zlepšiť život aspoň teraz v tejto ťažkej dobe, ktorá nás aj vďaka vojne na Ukrajine a zdražovaniu cien postihla.
Určite som za to, že pomoc si zaslúžia aj rodičia, ktorým nebolo umožnené z rôznych dôvodov mať deti, ale snáď každý normálne zmýšľajúci človek pochopí, že rodiny už len s jedným dieťaťom majú vyššie náklady, a to nehovorím... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 5. 2022 15:42:44 - 15:44:44 65. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem. Pán Fico, vaše sociálne cítenie pre rodiny s deťmi bolo podobné ako solidarita strany SaS, keď štvrté, piate, šieste a ďalšie dieťa je príťažou, a práve týmto deťom a rodinám, ktoré omnoho viac potrebovali pomoc, keďže mali viacej detí, tak ste rodinné prídavky krátili.
Pán Fico, nedajú sa počúvať vaše výčitky, že k návrhu zákona neprebehol sociálny dialóg. Vy ste za 12 rokov len sa tvárili, ako rokujete a vediete nielen sociálny dialóg, ale iné a výsledok týchto vašich rokovaní a dialógov bola nula. Nula pre rodiny s deťmi, nula pre dôchodcov, nula pre podnikateľov a nula pre bežných ľudí. Ak nerátame drobné omrvinky v centíkoch, kedy poštovné s listom o zvýšení príspevku bolo vyššie ako samotný príspevok, tak ste naozaj úprimne nemali snahu pomáhať ani rodinám, ani podnikateľom, ani dôchodcom a bežní ľudia boli pre vás úplne na okraji vášho záujmu.
Na druhej strane ste ale mali zvýšený záujem o oligarchov, ktorých ste si všímali až nad rámec a vytvárali ste im mimoriadne dobré podmienky na ich bohatnutie. Teraz je čas, aby práve títo, ktorí mali dlhé roky vytvárané výborné podmienky od štátu, aby vrátili naspäť cez pomoc rodinám a deťom tieto peniaze. Také stimuly a pomoc od štátu, ako mali mnohí zbohatlíci... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
20. 5. 2022 15:48:11 - 15:49:44 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená pani poslankyňa, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 65. schôdze NR SR.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem.
20. 5. 2022 14:30:05 - 14:40:50 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Ďakujem.
Vážený pán premiér, páni ministri, kolegyne, kolegovia, dovoľte aj mne vystúpiť v rozprave k predkladanému návrhu zákona. Úvodom uvádzam, že predložený návrh zákona podporujem. Podporujem ho nielen ako vládny poslanec, ale hlavne ako človek pochádzajúci z veľkej rodiny a ako otec veľkej rodiny, ktorý pozná aké vysoké zaťaženie rodinných rozpočtov v poslednej dobe nastalo. A viem, čo rodiny skutočne potrebujú. Viem to aj ako dieťa, aj ako otec.
Z údajov štatistického úradu je zrejmé, že miera inflácie prekoná hranicu 11 %. Vieme, že na pultoch obchodov zaznamenávame už tretiu alebo štvrtú vlnu zdražovania za posledných šesť mesiacov. Základné potraviny ako benzín, základné potraviny, benzín či mäso sa pre státisíce občanov stávajú luxusom. S týmto stavom je rozhodne potrebné niečo robiť, a veľmi rýchlo. A teraz je úplne ideálna doba, aby sme rodinám pomohli. Vláda ako aj my poslanci sme tu nato, aby sme pomáhali. A hlavne vtedy, keď, keď to je najviac potrebné. Áno, je jasné, že navrhované legislatívne opatrenia budú niečo stáť. Budú drahé, ale zároveň sa nemôžme prizerať ako tisícky rodín upadajú do čoraz hlbšej biedy. Že rodičia malých deti musia denne rozmýšľať z čoho pokryjú výdavky na jedlo, alebo či na konci mesiaca zostanú peniaze pre deti aj na tie často tu zaznávané krúžky či voľnočasové aktivity, ale aj na oblečenie a iné nevyhnutné potreby pre rodiny s deťmi.
Prosím, pomôžme rodinám, mnohé žijú naozaj z posledného a mnohé trpia núdzu. Poskytovanie pomoci v týchto zlých časoch nie je žiadnou novinkou ani v susedných krajinách. Vieme, že aj vlády západných krajín už smerujú obrovské financie pre ľudí, ktorí vo svojich peňaženkách pociťujú zvýšené výdavky, či na energie, potraviny, či rôzne iné komodity.
Pomoc, uvediem páru príkladov pomoci z okolitých krajín. Napríklad v Česku zvýšili a rozšírili možnosť získať príspevok na bývanie. Český model dorovnáva náklady na bývanie tým, ktorých výdavky presahujú 30 % z čistého príjmu.
Nemecko sa rozhodlo na zmiernenie inflačného šoku rozdať zamestnancom šek v hodnote, myslím, 300 a viac eur. Ďalších 100 eur nemecká vláda nasmerovala pre tých, ktorí potrebujú sociálnu pomoc.
Poľská vláda v snahe o spomalenie inflácie a kvôli pomoci rodinám dočasne od 1. februára upravila daň z pridanej hodnoty na potraviny, na potraviny aj na pohonné hmoty. Na potraviny na niektoré druhy dokonca znížila na nulu a na pohonné hmoty z 23 % na 8.
Maďarsko z rovnakého dôvodu zastropovalo ceny palín na úroveň zhruba euro tridsať za liter benzínu či nafty. Aj toto sú príklady pomoci vlády pre svojich občanov. Som vďačný, že minister financií s pracovníkmi, aj väčšina ministrov našej vlády našli spôsob ako pomôcť rodinám v tejto ťažkej situácie. A hlavne, hlavne deťom, ktoré nemôžu za to aká, aká je situácia či vo svete, alebo u nás. V týchto ťažkých časom nemôžeme prioritne pozerať na ukazovatele ako sú verejný dlh krajiny či HDP. Musíme vnímať potrebu pomoci pre rodiny, ktoré sú z mesiaca na mesiac čoraz v horšom postavení.
Som toho názoru, že predstavená inflačná pomoc smeruje prioritne, prioritne k najviac zraniteľným skupinám obyvateľstva. Samozrejme, nájdu sa aj výnimky, ktorým táto pomoc nebude úplne prínosná. A ako tu bolo často spomínané, že nemusí byť ani potrebná, lebo niektorí majú to šťastie, že žijú v dostatku. Avšak podľa môjho názoru vláda urobila maximum práve pre tých najzraniteľnejších, pre tých, ktorí to najviac potrebujú. A spôsoby ako odkiaľ zobrať financie pán minister našiel aj so svojimi pracovníkmi. Veľké firmy nech sa podelia so ziskami a nech vrátia späť do spoločnosti práve cez rodiny s deťmi, nech vrátia, čo, čím im vláda rôznymi stimulmi a inými pomocami, daňovými prázdninami, či pozemkami za euro a inou pomocou, pomohli. Tak prišiel čas, aby v čase núdze, aby sa títo, tieto firmy, z ktorých si mnohé vážim lebo zamestnávajú stovky až tisícky ľudí, ale aby bola spätná väzba, aby vrátili niečo z toho späť.
Som toho názoru, že vláda bojuje s infláciou, predstavila jednorazové aj systémové opatrenia aj v iných veciach. Za, za seba by som rád videl krytie výpadku v štátnom rozpočte, ktorý táto pomoc spôsobí, zvýšením daní na veci, ktoré ľudia k bežnému životu až tak nepotrebujú. Ako napríklad alkohol či cigarety. Alkohol spôsobuje v našej spoločnosti veľa ľudského nešťastia a je cenovo veľmi prístupný. Že tam je ešte stále priestor, či na alkohole alebo cigaretách, ešte zvýšiť ceny. A možno mnohým tým aj zachránime zdravie a aj mnohé rodiny. Tam ten nedostatok nebude spôsobovať až tak veľmi, naopak pomôže.
Rovno, rovnako by sme mohli hľadať zdroje aj v hazarde. Napríklad výhry v štátnej lotérii a TIPOS-e nepodliehajú zdaneniu, čo by sa mohlo v súvislosti s touto situáciou zmeniť, a tým by sa našli ďalšie prostriedky pre tých najzraniteľnejších – pre rodiny s deťmi. A aj časom určite, aj vláda bude hľadať riešenia ako pomôcť dôchodcom. Na tieto zmeny však musí byť politická vôľa, a som rád, že sa našla aj vďaka niektorým poslancom z opozície aj vrátane môjho predrečníka pána kolegu Beluského.
Tak verím, že v utorok alebo v stredu, keď budeme hlasovať, že, že sa tento jedinečný a prepotrebný návrh zákona podporí. Navrhovaná zmena zákona výrazne pomôže rodinám a ich rodinnému prostrediu z viacerých dôvodov. Hlavne, že sa prostredníctvom nového nástroja na financovanie voľnočasových aktivít detí pozitívne vplýva na zhodnocovanie rodinného voľného času a jeho aktívneho trávenia za účelom zlepšenia výchovy detí a ich plnohodnotného života a tiež celkového všestranného rozvoja osobnosti, čo naše deti potrebujú, hlavne v tejto dobe mobilov, tabletov, počítačov.
Od 1. januára sa zavedú nové poukazy na voľnočasové aktivity: športové, vzdelávacie, kultúrne. Deti od 5 do 18 rokov dostanú príspevok vo výške 50 eur mesačne. Nebude to len nejaký jednorazový príspevok, ale bude riešiť situáciu. A naozaj veľmi, veľmi plnohodnotnú a potrebnú. Poukazy budú univerzálne nárokovateľné rovnako ako prídavky na dieťa bez ohľadu na príjem rodiča. Reforma sa tak dotkne viac ako 700-tisíc detí vo veku 5 až 18 rokov. Zmena pomôže aj tým, že sa zvyšujú sumy daňového bonusu na deti pre pracujúcich rodičov, respektíve oprávnené osoby pre uplatnenie daňového bonusu, ktoré priamo pozitívnym spôsobom vplývajú na príjmy rodín. Ide o tiež o viac ako 600-tisíc domácností, v ktorých je viac ako milión detí. To naozaj, táto pomoc sa dotkne naozaj obrovského množstva našich rodín a detí. A naozaj si to zaslúžia. Zmenou zákona sa zvyšujú aj sumy rodinných prídavkov, ktoré poberajú všetky deti vrátane aj neprajúci, nepracujúcich rodičov. Zmena sa dotkne vo forme prídavkov na deti viac ako 1 155 000 detí. Tieto počty sú rozhodne značné a v tejto sú, situácii veľmi významné.
Ako bolo viackrát povedané, vláda myslí na svojich občanov. V súvislosti s touto pomocou plánuje vláda v tomto roku minúť na jednorazové aj systémové opatrenia stovky miliónov eur. Je to viac, je to okolo 260 miliónov. Na budúci rok pomôže vláda svojim občanom sumou jednej miliardy eur. Sú to rozhodne značné prostriedky, ktoré zasiahnu štátny rozpočet, ale treba mať na pamäti, že to robíme pre tých najzraniteľnejších a pre tých, ktorí to najviac potrebujú, pre naše rodiny, pre naše deti. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nechal som vás, aby ste dokončili myšlienku, ale čas určený na ústnu rozpravu vypršal vo vašom prípade, takže.

Kuriak, Milan, poslanec NR SR
Tak ešte, tak potom. (Reakcia z pléna.) Nie. Zastupujem ho. Ďakujem.
20. 5. 2022 14:11:03 - 14:13:03 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Ďakujem.
Kolega Rado, mám ťa rád. Prekáža ti, že bez medzirezortného pripomienkovania sa predkladá tento veľmi potrebný a dôležitý zákon o pomoci rodinám a deťom. Prekvapuje ma, že ti to neprekážalo pri iných menej dôležitých zákonov, nejdem konkrétne menovať naposledy o aký išlo. Hovoril si o slušnosti, o slušnom Slovensku. Snáď pomoc rodinám a deťom je tým najväčším prejavom aj slušnosti okrem iných prejav. Rado, verím, že aspoň ty naberieš odvahu a využiješ, si na klube SaS, výnimku, výnimku, aby si mohol za pomoc rodinám a deťom zahlasovať. Určite tým okrem iných potešíš aj tvojich príbuzných na Orave, ktorí sú pro-rodiny a pro-life, ktorých poznám, a veľmi si ich vážim. Keď si nechceš pomoc uplatniť, lebo vytýkaš, že, alebo ty ju nepotrebuješ, tak určite je dosť ľudí, rodín s deťmi na Slovensku, ktoré tieto tvoje peniaze, ktoré sú pre teba nadbytočné a nepotrebné, tak ich určite s radosťou využijú. Ak ich nevieš komu posunúť, tak ja ti rád poradím. Poznám stovky takýchto rodín.
Máš, máš problém aj s financovaním voľného času detí. Každý kto má deti a ktorým chodia deti na krúžky, tak vie, že koľko takéto aktivity rodiny stoja, a mnohé, mnohé deti si toto nemôžu dovoliť. Taký ten už v dnešnom storočí by to mal byť základ, aby neboli deti obmedzované kvôli nedostatku financií ešte aj v tomto. Verím tomu, že napríklad ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
20. 5. 2022 13:26:29 - 13:26:46 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ďakujem.
Pán kolega Mazurek, ešteže sa máte na čo vyhovárať. Tentokrát vám ZMOS pomohol, aby ste sa mohli vyviniť, že nezahlasujete za pomoc rodinám s deťmi. Veľmi vám ležia na srdci krúžky, čo je vaša druhá výhovorka, aby ste sa vyvinili, že nepodporíte hlasovaním najväčšiu pomoc rodinám s deťmi za posledné desaťročia. Často máte reči o pomoci, o tom, ako vám záleží na najslabších, na najzraniteľnejších, teraz máte šancu ukázať hlasovaním, nakoľko úprimne to s pomocou myslíte. Neobstojí pred ľuďmi ani výhovorka, že to nepodporíte, lebo Igor Matovič. Beriete to len politicky a bojíte sa, že schvaľovanie, schválenie zákona prinesie niekomu politické body. Tu ide ale o rodiny, o deti a preto by ste mali politiku dať bokom. Máte víkend pred sebou, prehodnoťte, premyslite a v utorok príďte medzi nás s tým, že tento zákon podporíte, máte šancu sa aj pred národom ukázať a prejaviť, že vám naozaj na rodinách s deťmi záleží, a určite vám to môže skôr pomôcť ako ublížiť a, a raz budete Igorovi Matovičovi ďakovať, že ste mohli byť súčasťou najväčšej humánnej pomoci pre rodiny a deti.
No, a čo sa týka, čo sa týka ako samospráv, že sa vyhovárate ako to nezvládnu, nebojte, zvládnu to, tak ako, ako to zvládli doteraz, a hlavne tí, hlavne tí šikovní starostovia, ktorí veľmi dobre vedia manažovať svoje obce, a primátori svoje mestá, takže a tí čo plakali, nariekali doteraz, tak budú vždy, lebo viete, boli zvyknutí, že štát im možno až príliš pomáhal a niekedy sa treba aj uskromniť a ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
20. 5. 2022 12:38:44 - 12:40:32 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem.
Igor, ja ti z tohto miesta ďakujem za všetky rodiny s deťmi, čo pre nich robíš. Ďakujem ti za každú mamu, otca na Slovensku, ktorým sa snažíš pomáhať. Na Slovensku sa rodí čoraz menej detí, výnimkou je Orava. Preto osobitne ti ďakujem za obetavých rodičov na Orave, ktorí s láskou, pokorou dokážu prijať deti a s veľkou obetavosťou vychovávať z nich slušných a pracovitých ľudí. Ďakujem všetkým mamám, otcom za ich odvahu, nebáť sa dať život deťom a chrániť ich až do dospelosti, kým nevyletia z rodinného hniezda a začnú byť osohom a prínosom pre spoločnosť ako obyčajní robotníci, upratovačky, predavačky, učitelia, zdravotné sestry, policajti, lesníci, stavbári, lekári, vedci, či v akýchkoľvek iných profesiách. Ďakujem špeciálne mojim rodičom, že nabrali odvahu a dali život nám, deviatim deťom. Osobitne ďakujem mojej mamke, že od mojich siedmich rokov nás sama vychovávala so srdcom na dlani a s obrovskou obetavosťou z nás vychovala slušných ľudí a aj pracovníkov rôznych profesií pre tento štát.
Podľa predstáv rodiny pána ministra Sulíka by som ja už bol nad rámec, lebo som šieste dieťa v poradí a za mnou sú ešte ďalšie tri sestry. Takže pán Sulík, nie prvé tri deti, ani prvé dieťa, ani druhé, ale každé dieťa je hodnotné pre spoločnosť, a nechajte na rodičoch ako sa rozhodnú. A keď sa rozhodnú, že s láskou príjmu deti, tak nevysmievajte sa z týchto rodín. Ďakujem.
20. 5. 2022 11:50:11 - 11:51:59 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem za slovo.
Obmedzili by sme počet detí. Povedali ste, pán minister, túto vetu. My ale nechceme obmedzovať počet detí, ale naopak. My chceme rodičov a rodiny s deťmi podporovať, aby sa kvôli nedostatku financií nebáli báť prijať ďalšie deti. Rodičia, ktorí majú chuť a odvahu mať aj viac ako tri deti, nie ako vy, ktoré už tie ďalšie sú nejak podľa vás možno aj nadbytočné. Tieto rodiny, ktoré, ktoré chcú mať viac detí, nech od štátu dostanú adekvátnu pomoc. Lebo si to zaslúžia za starostlivosť a výchovu. Táto investícia do rodín a detí sa štátu vráti.
Návrh zákona o prídavku pre deti nie je hlúposť, ako ste povedali. Pomoc je humánny a solidárny krok pre tých najzraniteľnejších.
Pán minister, je zarážajúce, že nás, ktorí chceme pomôcť rodinám a deťom pokladáte za užitočných idiotov. Pre vás rodina, hlavne tá tradičná, neznamená nič. Strana SaS bojuje proti rodinám a deťom doslova od počatia. Už vtedy bránite, aby sa vôbec deti mohli narodiť, potom tým deťom, ktoré mali šťastie narodiť sa bránite im pomôcť, aby mohli dôstojne žiť, študovať a pracovať a rozvíjať sa. Ako minister hospodárstva by ste si mohli rodiny s deťmi začať viacej vážiť, lebo v konečnom dôsledku keď sa raz zaradia do pracovného života tak budú prínosom pre hospodárstvo, pre štát, lebo budú vytvárať hodnoty. Ďakujem.
20. 5. 2022 9:55:24 - 9:57:16 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1028 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
9.
Ďakujem. Pán poslanec Richter, rád spomínate dôchodcov, veľmi by ste im chceli teraz pomáhať. Prečo ste im ale nepomáhali 12 rokov. Mali ste na to veľmi dobré podmienky, financií ste mali dostatok. Len na pomoc dôchodcom a rodinám s deťmi ste im nedokázali, ste ich nedokázali nájsť. Ak nepočítame navyšovanie dôchodkov a prídavkov o centíky, ktoré ste im raz za rok zvyšovali. Už len preto, že medzi dôchodcami ste roky mali silnú voličskú základňu ste mohli na nich myslieť aspoň trocha. Vy ste dôchodkom namiesto pomoci robili estrády, šou v športových halách s karafiátmi a s ružičkami a nejakou kultúrnou vložkou. Nemajte obavy, táto vláda určite bude myslieť aj na našich starých rodičov, lebo si pomoc zaslúžia tak, ako si ju zaslúžia aj rodiny deťmi.
Tvrdíte, že 200-eurový prídavok pre rodiny s deťmi, že im nejde o žiadnu pomoc, ale ide. Podľa vás ide iba o omrvinky. Nie sú to omrvinky, ale výrazná pomoc. Ťažko sa to počúva od vás, ktorí ste bol súčasťou vlády za čias dobrej ekonomickej situácie a nepomáhali ste. Zvýšený prídavok pre rodiny s deťmi pomôže aj našim starým rodičom. Mnohí z nich doteraz pomáhajú svojim deťom a vnúčatám zo svojich dôchodkov. Teraz keď budú mať rodiny viacej peňazí, tak odbudne aj táto starosť o starých rodičov, o svoje deti a vnúčatá, lebo im zostane viacej peňazí. Ďakujem.
19. 5. 2022 18:08:58 - 18:10:18 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1025 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
206.
Vážený pán minister, vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1066 z 19. mája 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1025, na prerokovanie Výboru NR SR pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 93. schôdzi dňa 19. mája 2022 a prijal uznesenie č. 332, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1026, v skrátenom legislatívnom konaní na jej 65. schôdzi.
Vážený pán predseda, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
19. 5. 2022 15:48:21 - 15:50:21 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Ďakujem za slovo. Kolega Marián, nerozumiem tejto panike, k čomu je to dobré, že čo sa deje za posledné dni zo strany pána Sulíka a Gröhlinga či strany SaS. Veď ide o pomoc pre rodiny s deťmi a strana SaS bojuje aj ďalšími ako lev a robí všetko preto, aby zmarili pomoc tým najzraniteľnejším, ktorí ju akútne potrebujú. Najmä v týchto veľmi ťažkých časoch môžem povedať, že si pomoc rodiny s deťmi doslova zaslúžia. Rodiny s deťmi boli desaťročia na okraji záujmu predchádzajúcich vlád. Pomoc takmer žiadna a keď aj sa akože pomáhalo, tak to boli iba doslova omrvinky. Každý, kto má deti, vie, čo všetko taká výchova a starostlivosť o deti obnáša. Ja to viem veľmi dobre, lebo pochádzam z deviatich detí a sám mám veľkú rodinu, sedem detí, z toho, vďakabohu, päť žijúcich.
Teraz je najvyšší čas v tejto ťažkej situácii pomoc rodinám. Myslím si, že vhodnejší a akútnejší čas ako teraz nie je a možno už ani dlho, dúfam, že nebude. Nerozumiem strane SaS tak ako sa ostro, až niekedy zúrivo vyhrocuje pri tomto návrhu zákona pomoci. Pripomína mi to, ako keď išlo o pomoc tehotným ženám. Tak ju vyhrocujete aj teraz pri pomoci rodinám a žijúcim deťom, že aspoň tým by sme mohli pomáhať a hlavne vy, ktorí máte v názve slovo solidarita. Pri tak humánnej, solidárnej téme, ako je pomoc pre rodiny s deťmi, konáte v hneve, niekedy aj v takom zbytočnom strachu, šírite polopravdy a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
27. 4. 2022 10:56:58 - 10:58:16 65. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 849 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem za slovo. Som rád a ďakujem, že tento niekoľkomesačný proces reformy súdnej mapy s množstvom stretnutí, rokovaní, predkladaní argumentov a námietok z každej strany je pred cieľom. Som rád a ďakujem, že v mnohých prípadoch došlo k dohode a k ústupkom na základe argumentov a nie väčších sympatií či lepších kontaktov k danému sídlu. Ďakujem, že nakoniec zavážili argumenty aj v prospech Okresného súdu Námestovo, ktoré po schválení reformy bude hlavným sídlom pre tri okresy na Orave. Samozrejme, teší ma, že bude zachované aj, že bude zachovaný aj Okresný súd v Dolnom Kubíne, kde zostane pracovisko. Desiatky závažných pripomienok, analýz a dôvodov nakoniec zavážilo. Nešlo tu o žiadne kupčenie ani politický lobing, ale o niekoľkomesačné rokovania a stretnutia, trvajúce nekonečné hodiny a presviedčania na základe nevyvrátiteľných argumentov. V tomto prípade určite zvíťazila dobrá vôľa a zdravý rozum.
Ďakujem aj pani ministerke za trpezlivosť a ochotu vyhovieť v tomto prípade.
Ďakujem.
24. 3. 2022 17:30:27 - 17:30:41 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 865 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
147.
Ďakujem. Ďakujem za slovo. Pri hlasovaní o tlači 942 ma vykázalo ako neprítomného. Chcel som hlasovať za.
23. 2. 2022 9:55:05 - 9:56:10 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ja budem iba krátky. Pán poslanec Jarjabek, dlhé roky ste pôsobili v oblasti kultúry, o to viac je zarážajúce počúvať z vašich úst "umeleckých", nadávky
===== Ďakujem. Ja bude iba krátky. Pán poslanec Jarjabek, dlhé roky ste pôsobili v oblasti kultúry, o to viac je zarážajúce počúvať z vašich úst "umeleckých" nadávky do primitívov a nevzdelancov. Vy ste človek, ktorý sa mal dobre za každého režimu. Za socializmu ste si užívali výhody vtedajšieho režimu, po roku 89 ste vstúpili do strany SMER, kde, však vy viete z akých dôvodov, sa vám čosi, do strany HZDS. Vy viete čo sa vám tam nepáčilo a z akých dôvodov ste odtiaľ odišli do ešte horšej strany, alebo minimálne do strany na takej úrovni ako, ako bola strana Vladimíra Mečiara. No a odvtedy až doteraz si užívate výhody poslanca. Takže vaše urážky, ako aj keď ste vysokoškolsky vzdelaný človek, vaše urážky mňa, ani mojich kolegov určite nedokážu uraziť. Ďakujem.
23. 2. 2022 9:55:05 - 9:56:10 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuriak, Milan (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ja budem iba krátky. Pán poslanec Jarjabek, dlhé roky ste pôsobili v oblasti kultúry, o to viac je zarážajúce počúvať z vašich úst "umeleckých", nadávky
===== Ďakujem. Ja bude iba krátky. Pán poslanec Jarjabek, dlhé roky ste pôsobili v oblasti kultúry, o to viac je zarážajúce počúvať z vašich úst "umeleckých" nadávky do primitívov a nevzdelancov. Vy ste človek, ktorý sa mal dobre za každého režimu. Za socializmu ste si užívali výhody vtedajšieho režimu, po roku 89 ste vstúpili do strany SMER, kde, však vy viete z akých dôvodov, sa vám čosi, do strany HZDS. Vy viete čo sa vám tam nepáčilo a z akých dôvodov ste odtiaľ odišli do ešte horšej strany, alebo minimálne do strany na takej úrovni ako, ako bola strana Vladimíra Mečiara. No a odvtedy až doteraz si užívate výhody poslanca. Takže vaše urážky, ako aj keď ste vysokoškolsky vzdelaný človek, vaše urážky mňa, ani mojich kolegov určite nedokážu uraziť. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->