Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
17. 9. 2021 12:49:09 - 12:50:37 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
182.
Ďakujem, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona, tlač 667. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
25. 7. 2021 2:05:16 - 2:08:06 35. schôdza NR SR - 2.deň - C. noc 2 Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem za slovo.
Vážení kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 23. júna 2021 č. 826 sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné návrhy o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 85 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrh zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 314 z 22. júla 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 95 z 23. júla 2021, zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť. Z uznesení výborov nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Gestorský výbor z 23. júla 2021 č. 96. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky som informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte rozpravu.
30. 6. 2021 13:30:33 - 13:32:33 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem za slovo. Ďakujem aj Györgymu za jeho príhovor. Presne si to pomenoval, si myslím. A ja ťa doplním, že aj pán poslanec Pellegrini, teda aj ďalší, ktorí po ňom prídu a budú paradoxne používať vyjadrenia alebo spojenia, ako štát je v troskách, využívajú sa nezákonné rôzne cesty, alebo budú hovoriť o majetkoch dokonca Igora. Človek sa nestačí diviť.
To si myslím, že ja vidím úplne opačne. Určite štát bol v troskách, využívali sa nezákonné cesty a majetky a verejné financie končili v daňových rajoch.
Opakujú sa po Igorovi, používajú len jeho rétoriku. Čo im došli nápady? Však to je naozaj trápne. Veď musí to vidieť každý. Prekrúcajú, zavádzajú, zneužívajú, čo sa len dá. Zneužívajú COVID pandémiu, testovania, úmrtia, koronavírus - a hovoria o zodpovednosti?
Najviac trápne mi príde, že keď pán Pellegrini napríklad bol povedal, že veril tomu, že Igor Matovič raz bude štátnikom. Tak to naozaj je smiešne. Sám pán Pellegrini sa raz verejne vyjadril, že... (Reakcie z pléna.) Dobre, nebudem reagovať už na pána Pell... Pellegrinoho (Pellegriniho, pozn. red.), ale na vás celkovo. (Reakcie z pléna.)
Doplním, doplním Györgyho. Budú hovoriť o rozvrate spoločnosti či o dôvere? Teraz, teraz tú dôveru im ľudia ukázali predsa vo voľbách v minulom roku vo februári. Rozvrat štátu si spôsobili sami ich štýlom vládnutia, lobizmu, vratiek do vlastných vreciek a vládnutia zlatých tehličiek našich ľudí, vzniku mafie, ktorá nemá obdobu.
23. 6. 2021 10:01:14 - 10:02:45 32. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby sa predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 21. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
30. 4. 2021 14:08:57 - 14:10:36 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem za slovo. Myslím si, že na Slovensku neexistuje väčší symbol boja proti korupcii a mafii ako Igor Matovič. O tom niet pochýb. Je prirodzené, že chobotnica pomocou opozície sa bráni. A o čo lepšie sa mohla brániť, keď dostane do rúk takú silnú zbraň, ako je pandémia? O to viac, keď z času na čas alebo aj pravidelne podá ruku k dielu aj niektorý koaličný partner, ktorý myslí len na svoje bodíky.
Z môjho pohľadu sa Slovensko držalo v tejto situácii veľmi dobre oproti štátom EÚ; nakoniec si, Igor, tieto štatistiky pomenoval. Dovolím si povedať, že prekonanie pandémie si vyžadovalo človeka a vládu, ktorá bude držať Slovensko nad vodou, ktorá bude prinášať aj odvážne riešenia a, áno, aj nepopulárne na zvládnutie tejto situácie.
Igor, chcel by som sa ti poďakovať za všetkých za tvoje nasadenie, za silu, ktorú musíš mať za invektíva, ktoré tu padajú, ktoré si tu už stále počúvame, ktoré musíš zvládať. A o to smutnejšie snáď je, že pani prezidentka toto nedokázala vysloviť ani raz. Igor, ďakujem ešte raz za všetkých. (Potlesk.)
1. 4. 2021 19:31:43 - 19:32:48 25. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní - 01.04.2021 Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
164.
Ďakujem. Ďakujem ti, Marek, za tvoje vystúpenie. Niekedy mám pocit, že do tejto nešťastnej pandémie sa doslova častokrát neľudsky pridáva pandémia číslo dva v podobe našej opozície. Burcujú, zneisťujú a zavádzajú ľudí svojimi nezmyselnými a ničím nepodloženými výmyslami, len aby boli za pekných, len aby vyťažili na úkor nepopulárnych opatrení. Je to, ako keby sa na nás zjavne valila cunami, my sme sa zo všetkých síl snažili vystavať hrádzu a opozícia sa snaží tú hrádzu stále búrať. Neostáva nám nič iné, len sa snažiť napriek týmto populistom ďalej bojovať.
A, Marek, ty si jeden z najväčších bojovníkov. Takže vďaka ti za tvoju prácu a želám aj veľa energie do ďalšieho boja. A to želám, samozrejme, aj už novému predsedovi vlády.
Ďakujem. (Potlesk.)
5. 2. 2021 14:43:39 - 14:58:58 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
222.
Ďakujem. Pán Kotleba, vy ste normálne mediátor, teraz vás musím nazvať, naozaj že v dobrom. Lebo vy ste vlastne, ja takisto, takisto vítam tú možnosť, ktorú dal pán minister, že, že teda ten prísľub, že budeme sa zaoberať tou povinnosťou tých STN noriem, a to, že sú len dobrovoľné momentálne, teda keď zrušíme ten, tento zákona, tak to je fakt. A tie STN normy, samozrejme, sú dostačujúce, lebo ony sú prevzaté zo smernice Európskej únie, čiže tam, tam sú jasne zadané, že aké majú byť.
Ale možno ja trošku viacej vnímam v tom zákone viacej tej bezpečnosti, lebo aj údržba a kontrola detských ihrísk súvisí, súvisí s bezpečnosťou a možno aj so šetrením financií v konečnom, lebo toto, keď niečo nám dlhšie vydrží, tak aj šetríme, samozrejme. Takže treba, keď už raz dáme veci dokopy, tak treba sa o nich starať. A takisto to rieši aj definíciu detského ihriska ako takú, lebo zrušením toho zákona napríklad nebudeme mať vôbec, vôbec stanovené, že čo to vlastne detské ihrisko je. Lebo detské ihrisko sa skladá z hracích prvkov, ktoré si, samozrejme, môžte kúpiť, musíte dodržať tie STN normy, ale to už, jak ich poskladáte, a to, že napríklad umiestnite šmykľavku, a čo sa stáva, umiestnite ju zle voči napríklad stene nejakej z betónu, kde to dieťa si môže, môže, ja neviem, urobiť nejaké nešťastie, tak práve na to sú tie kontroly aj, samozrejme, pri kolaudácii a podobne. Takže, takže tak.
5. 2. 2021 14:28:39 - 14:43:58 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
214.
Ďakujem. Pán Cmorej, zase ste to len zľahčovali. SOI-ka, samozrejme, už to tu niekoľkokrát bolo povedané, nemá kapacity na kontrolu, na údržbu už vôbec nie, samozrejme, o ktorej ste hovorili. Nie je tu priestor na všetky možné témy alebo aj skorej polovička možno z toho bolo, bolo z môjho pohľadu naozaj veľmi slabé argumenty, ktoré ste otvorili.
To, čo sa stane, samozrejme, v súkromných priestoroch, za to, samozrejme, zodpovedá rodič, ale keď raz máme verejné, verejný priestor, verejné ihrisko a treba tie, tie hracie prvky, áno, sú certifikované, ale treba ich aj správne umiestniť. Za to, samozrejme, a stanovisko SOI-ky, samozrejme, ešte dopĺňam, že najpočetnejšie zisťované nedostatky sa týkajú práve správy a údržby, takže keby, keby naozaj sa o to starajú tie samosprávy, tak jak sa o to stará tuto pán primátor Rimavskej Stredy, ak správne hovorím, Štvrtku alebo čoho, tak, tak, tak, takých je málo, hej. Čiže, chvalabohu, že, že takých, že tu takých máme, ale, ale nie všetci to dodržujú a keď nájdu nejakú skulinku v tom zákone, tak to budú zľahčovať a, a nebudú to dodržovať.
A ešte tu padol aj komunizmus, slovo. Tak za komunistov neboli ani tie dve firmy, bola tu len jedna firma, ktorá stavala tie ihriská zrejme, a dnes už tu máme, asi zrejme chceme ísť aj tým smerom, že, že máme tu otvorený trh a prichádzajú sem nové firmy, tak máme, keď máme teda dve, tak rozmýšľajme na to, ako teda zvýšiť ten trh, aby, aby bola súťaž čo najlepšia, aby tá cena išla dole... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 2. 2021 14:13:39 - 14:28:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
194.
Ďakujem. Pán minister, všetky tieto právne predpisy najprv, o ktorých si hovoril, sú ony sú, áno, ale sú nedostatočné, sú nedostatočné. Potom dúfam, že nebude dotyčný odborník prepustený z funkcie, keď si si tak rýchlo vedel vybaviť vlastne nové stanovisko. Si spomínal, že máš už nové stanovisko, ktoré to, čo som rozprával, bolo zo včera, neplatí, tak dúfam, že toto sa nestane.
Ale idem ďalej, idem ďalej, že ešte si spomínal, že bol ten zákon na základe toho, že nejakému ministrovi alebo neviem, nejakému poslancovi sa stal nejaký úraz ťažký s dieťaťom a on si to vyloboval a on si vyloboval čo teda? Bezpečnosť ihrísk si vyloboval. Akože loboval kvôli tomu, že chce z toho urobiť biznis alebo kvôli tomu, že to dieťa sa mu zranilo, hej?
A ďalej SOI-ka kontroluje, áno, robí tie, nemá kapacitu, aby, proste má určitú len kapacitu, aby kontrolovala, ale neodstraňuje tie nedostatky.
A takisto si nemyslím, že systém bude kolabovať na tom, lebo tak si to postavil, že bude nám tu kolabovať systém na bezpečnosti detských ihrísk a ak spadneme pod to ako spoločnosť, že budeme vyčíslovať detský život v tomto prípade na 30-tisíc, tak sme naozaj skončili. To je asi tak.
Pán Cmorej, prosím vás, doštudujte si, lebo naozaj akože... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
195.
Prosím, reagujte na predrečníka.

Kučera, Karol, poslanec NR SR
196.
Ale on reagoval takisto akože nie na mňa, nie na pána... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 2. 2021 13:43:39 - 13:58:59 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
186.
Ďakujem. Tak bolo toho viacej, ďakujem za pripomienky. Možno by som za, asi neodpoviem na všetky, ale začal by som Janou Cigánikovou, pani poslankyňou, že však práve o tom to je, že o tej diskusii, že za prvé teda regulácia ihrísk materských škôl má úplne iný predpis, aký, o ktorom sa tu bavíme.
Ale keď sa bavíme teraz o tom, že viacerí ste hovorili o tých firmách dvoch len, tak krásne to vieme upraviť tak, aby, aby ten certifikovaný výrobok spĺňal, samozrejme, tie STN normy, spĺňal tie následné kontroly a vieme to upraviť v zákone. Nebudú to musieť vyrábať len tieto dve firmy. Kľudne si to môžte dať urobiť, čo ja viem, aj z dreva napríklad u nejakého šikovného stolára, ktorý to vyrobí, a dojde SOI-ka na kontrolu a všetko bude v poriadku. Takže nie je to tak. Hej? Nemusíme mať tento bič na seba, keď ho nechceme.
No a k pánovi Cmorejovi, možno poviem toľko len, že fakt sa musel, som sa musel zasmiať nad tým, že, že som, som vás nekontaktoval alebo niečo také. Však som vás niekoľkokrát kontaktoval, naopak, vy ste neprejavili záujem. Ešte včera som bol za vami, vy ste neprejavili vôbec záujem o ďalšiu diskusiu ako tú, len tú jednu. Spomenuli ste si, že ste boli na stretnutiach, tak boli ste len na jednom s nami. A snažil som sa naozaj s vami skontaktovať.
No a to je čiastočne odpoveď aj na pána Kotlebu teda, že predsa len tá komunikačná chyba tam nastala. Beriem to tak. Je ťažká doba, je málo času, takže to chcem povedať, že, že aj tento zákon naozaj bol možno zobraný veľmi povrchne, si myslím, a málokto to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 2. 2021 13:13:39 - 13:28:58 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
160.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, musím povedať, že som rád, že som si dal trošku viac času na to, lebo mal som to pripravené tak zhruba na tých desať minút. Ale predsa len aj sa mi ťažko spalo, keď som si pripravoval túto rozpravu, vážne.
Viem, že to zľahčujete, túto tému. A veľmi ťažko sa mi počúvali aj vaše slová, ktoré ste na margo zrušenia tohto zákona už teraz povedali. Dokonca ste aj zle pomenovali tento zákon. Povedali ste, si to možno prehrajte naspäť, že zrušenie zákona detských ihrísk. Takže najprv by som chcel povedať, že sa bavíme o zrušení zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Čiže, aby sme sa dobre počúvali, čo ideme zrušiť. A chcel by som, samozrejme, aj vašu pozornosť upriamiť na to, aby sme teda počúvali, že o čom sa bavíme.
Myslím si a teší ma takisto, že nie som jediný nielen tu v pléne medzi kolegami teda, ale aj medzi odborníkmi, ktorí sa zaoberajú kontrolou STN noriem či priamo problematikou detských ihrísk, že takýto zákon by nemal byť zrušený bez náhrady. Bez náhrady. Nezľahčoval by som vôbec túto tému. Nakoniec prijatie tohto zákona podpisovala už aj pani prezidentka Zuzana Čaputová. Tu by som mohol možno skončiť, ale v športe som sa držal aj hesla, že tam, kde iní končia, ja len začínam. Takže som sa pozrel na tento problém trošku do hĺbky.
Hovorili ste a som veľmi rád, že ste hovorili vlastne o SOI-ke. Koľko? Štyristotri právnych predpisov musí vykonávať. A musím povedať, že práve SOI-ka, s ktorými som sa bavil s odborníkmi zo SOI-ky, hovoria o nutnosti existencie zákona 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk. A je to podporené dlhodobo pretrvávajúcimi nedostatkami v oblasti bezpečnosti detských ihrísk, ktoré boli opodstatnené z dôvodu vzniknutých úrazov, dokonca smrteľných. Tu mi treba povedať, že nejak sme si zvykli možno na Slovensku, že začneme riešiť takéto závažné veci, až keď sa niečo stane. A nemyslíme dostatočne na prevenciu tak dôležitej veci, ako je bezpečnosť našich ihrísk.
Áno, súhlasím s tým, že je to zaťažujúce pre SOI-ku. Majú tam strašne veľa práce. Nemajú kapacity na to, aby zvládali toľko vykonávacích predpisov. Ale prečo práve ideme rušiť, tie všetky ostatné, čo ste menovali, ako v poriadku, ale prečo ideme rušiť alebo sme ho ani nevytvorili vlastne, tento zákon.
Hovoril si, že smrteľné prípady sa nestávajú alebo že ich je málo, alebo možnože... Neviem, koľko je málo. Ale tak hovorím, že ťažko sa mi spalo práve z tohto dôvodu, že poviem jeden. Napríklad v areáli rekreačného zariadenia v Poráči dňa 19. septembra sa stal, 2015, sa stal smrteľný úraz, keď sa na päťročného chlapčeka zrútila hojdačka v tvare baranidla. Pri šetrení sa dospelo k záveru, že hojdačka bola neodborne postavená, bez certifikácie a neboli na nej vykonávané pravidelné kontroly. Boli zistené nedostatky, s ktorými sa pri kontrolných akciách stretávajú inšpektori SOI. Napríklad v roku 12, 2012, boli zistené nedostatky v 78 %, v roku 2013, a som rád teda, že tak často to SOI-ka preverovala, v 83 prípadoch, v 83 % prípadov, v roku 2017 opäť v 79 % prípadov. Toľko teda zo stanoviska SOI. A prípady boli, samozrejme, aj medializované.
Veľmi ťažko sa mi to hovorí, ale napriek, napriek týmto prípadom som ochotný vnímať aj celú tú dôvodovú správu, ktorá sa vyhodnotila na ministerstve hospodárstva. A myslím si, že na tom sa zhodneme všetci, že tento zákon obsahuje zbytočnú nadmernú reguláciu, s tým plne súhlasím, ktorá zamestnáva prevádzkovateľov a vlastníkov detských ihrísk, čo sú, samozrejme, poväčšine VÚC-ky, mestské úrady alebo súkromníci či iní prevádzkovatelia. Nevhodné sú najmä body - krátke prechodné obdobie, ktoré si spomínal, pán minister, ktoré zapríčiňujú zatváranie detských ihrísk, súhlasím. Finančná náročnosť starých či výstavbu nových ihrísk, súhlasím. Komplikované a opäť finančne náročné uvedenie do prevádzky, to si ani nespomínal. Komplikované a zdĺhavé získanie certifikátu oprávnenej osoby pre kontrolu detských ihrísk, tiež si nespomínal. A komplikované vedenie záznamov o vykonaní kontroly.
V čom sa však zásadne rozchádzame, pán minister, je, že tento zákon ideme rušiť bez náhrady. Po rozhovoroch s odborníkmi môžem konštatovať, že nebudeme mať adekvátnu alebo dostačujúcu alternatívu, právnu alternatívu pre bezpečnosť detí na detských ihriskách. Vysvetlím aj trošku tej legislatívy v krátkosti. Lebo, samozrejme, to sú odborné veci. A ja teda nie som ani právnik, ale som si naštudoval tie veci aj s právnikmi.
Takže od roku 1999 spadali ešte detské ihriská, lepšie povedané ich komponenty, len pod zákon 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody. A v § 7 ods. 3 sa uvádza, že dodržiavanie STN noriem je len dobrovoľné či odporúčajúce. To znamená, že nie je to pravda, že by tieto STN normy sa museli dodržiavať. Tu to máme jasne zdokumentované a zrušením tohto zákona prídeme k tomuto predpisu, resp. k tomuto zákonu.
Ďalej detské ihriská, zase lepšie povedané len ich komponenty, spadali aj pod nariadenie vlády 404/2007 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré transformovalo smernicu Európskeho parlamentu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, avšak sankcie za porušenie alebo nedodržanie tejto smernice Slovensko neprijalo žiadne. A tieto informácie čerpám zo stanovisko ministerstva hospodárstva z roku 2017.
Neskôr v roku 2010 prišlo nariadenie vlády 349/2010, bolo platné od 1. 1. 2011 až po 1. 4. 2019, ktoré aspoň sčasti riešilo povinné technické požiadavky o postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačného zariadenia. Avšak nedávno, v roku 2019 prišlo nariadenie vlády, ktoré aj toto povinné nariadenie vlády zrušilo.
Nakoniec teda prišiel zákon 371, ktorý dnes ideme rušiť. S detskými ihriskami, lepšie povedané len ich komponentami, padneme teda naspäť o 20 rokov pod spomínaný zákon, ktorý som hovoril. Toľko teda zhrnutie tej, tej technickej časti.
A ešte jedna možno k tomu len informácia, že žiadny právny predpis nebudete ustanovovať, kto bude osobou oprávnenou na výkon kontroly týchto zariadení detských ihrísk. Čiže bez kontroly. (Reakcia z pléna.) Prevádzkovatelia, áno.
A aby som len nekritizoval teda, dovolil by som spomenúť niekoľko podmienok, ktoré by pomohlo nájsť konsenzus medzi šikanóznym teda zákonom, dá sa povedať v úvodzovkách, a stavom, do ktorého sa zrušením tohto zákona dostaneme. Čiže do diskusie o novej právnej úprave navrhujeme predĺžiť prechodné obdobie a povinnosť uvedenia starých detských ihrísk a uvedenie do súladu so zákonom teda 371 možno až do roku 2026. Kľudne 20 % detských ihrísk ročne z toho, aby to nebolo tak zaťažujúce. To sú len návrhy. Ako je to na diskusiu, samozrejme, to hovorím, z celkového počtu ihrísk. Čo som ináč aj už vykomunikoval a overoval som si to s niektorými samosprávami, predstaviteľmi samospráv a boli na to prístupní.
Navrhujeme zjemnenie regulácie, ktorá umožňuje úpravu podmienok pre získanie certifikátu oprávnenej osoby na vykonávanie kontroly. Takže tam bola napríklad taká podmienka, že musí mať ročnú prax ten človek, čo je naozaj zbytočné z nášho pohľadu.
Navrhujeme aj jednoduchšie a finančne výhodnejšie uvedenie do prevádzky detského ihriska, napríklad kolaudačným rozhodnutím len za účasti oprávnenej osoby, samozrejme, na kontrolu. Nie je nutné platiť zástupnú kontrolu do nejakej externej firmy.
Navrhujeme menej zaťažujúce pravidelné kontroly pre vlastníka. Kontroly možno by sme navrhli vykonávať častejšie, avšak nie je povinnosť správy z vykonávanej kontroly zasielať na SOI-ku. Ale naopak, SOI-ka by mohla prísť hocikedy na kontrolu, proste ten prevádzkovateľ by si musel viesť nejaké zápisy, samozrejme, a prípadne mu aj uložiť pokutu, ak by to, ak by to nedodržoval. Nemajú kapacity na to. (Reakcia z pléna.) Ja len hovorím ten stav.
Navrhujeme medzi základné povinnosti vlastníka doplniť povinnosť mať počas celej doby prevádzky ihriska uzatvorené poistenie na zodpovednosti za škodu v súvislosti s prevádzkou detského ihriska. Poisťovňa bude mať nastavené určité podmienky, samozrejme, pre uzatvorenie zmluvy a rýchlejšie to služba pre občanov, rýchlejšie poskytnutie náhrady škody pre rodičov dieťaťa. A sú ďalšie, samozrejme, možnosti na diskusiu, ako napríklad budovanie aj určitého percenta detských ihrísk pre zdravotne znevýhodnených a podobne.
Spravil som si teda domácu úlohu a stretol som sa osobne aj s predstaviteľmi SOI, ako som spomínal, odborníkmi pre problematiku detských ihrísk, aby som predtým, ako vystúpim tu v pléne pred vami, mal niektoré návrhy odkomunikované. Záverné stanovisko SOI-ky zastáva názor, že zrušenie tohto zákona 371/219 (2019, pozn. red.) bez náhrady iným priamo uplatniteľným právnym aktom je nesprávny krok, nakoľko zákon upravoval kopec vecí, ktoré teraz preskočím, už ich nebudem omieľať. Ale možno by som jednu ešte spomenul. Odbornosť vykonávania kontrol na detské ihrisko, ktoré pri nedostatočnej právnej úprave pred vznikom tohto zákona poskytovali rôzne nekvalifikované osoby s cieľom zarobiť, čiže normálne došiel niekto, kto sa vydával za oprávnenú osobu, došiel na samosprávu, samozrejme, mal nejaké fiktívne dokumenty a veľakrát takto tí ľudia zarobili peniaze a sužovali tak tie samosprávy.
Ale poviem ešte jeden predsa len prípad, ktorý bol tiež medializovaný, z nedávnej minulosti, z roku 2018, kedy na dievča vo veku 11 rokov z Vysokých Tatier spadol drevený nosný trám hojdačky a dievčatko muselo byť vrtuľníkom prevezené s ťažkým zranením hlavy do nemocnice. V tomto prípade bolo na vine neudržiavané detské ihrisko v zlom konštrukčnom stave. A takýchto príkladov je viac. Samozrejme, nebudem ich tu menovať, to nechceme, ale chcem len tým zvýrazniť, ako je možno tento zákon z môjho teda pohľadu dôležitý.
Myslím si, že život, či už len jedného dieťaťa, alebo jeho bezpečnosť, zabezpečenie kontroly či skvalitnenie a skultúrnenie detských ihrísk stojí za to, aby sa dalo pár hláv, pán minister, dokopy, vyvolala sa spoločenská diskusia v zastúpení samospráv, odborníkov, napríklad aj zo SOI, a prinieslo sa niečo adekvátne, za čo by sme sa nemuseli hanbiť medzi vyspelými krajinami EÚ, čo nebude zbytočne týrať, samozrejme, samosprávy či vlastníkov a prevádzkovateľov detských ihrísk. Ale, naopak, zaručí bezpečnosť pre naše deti.
Volal som si aj s niektorými zástupcami, ako som hovoril, či už SK 8 alebo niektorými zástupcami obcí či územných celkov, ktorí po argumentácii pochopili, že nie je správne zákon rušiť bez náhrady, ale novelizovať po vzájomnej diskusii. Pochopili, že údržba, kontrola a bezpečnosť detských ihrísk je služba občanom, ktorá zabezpečí aj prevenciu úrazov, tak aj efektívnejšie využitie investovaných peňazí v neposlednej rade. Pochopili, že zrušením zákona bez náhrady, sa dostaneme do nevyhovujúceho právneho stavu, ako aj pohľadu, z pohľadu samospráv, tak aj najmä z pohľadu občana či rodiča.
Spravili sme nakoniec aj dotazník pre ľudí, aby sme si vypočuli ich názor na stav detských ihrísk, čo je pre nich vyhovujúce, dostačujúce alebo naopak. Dostali sme 330 odpovedí zatiaľ z celého Slovenska, čo je už slušná výpovedná hodnota. Ľudia nám takisto potvrdili, že napríklad len 20 % respondentov je spokojných s technickým stavom detského ihriska a 65 z opýtaných vníma závažný technický nedostatok, ktorý už dlhodobo nebol odstránený.
A nakoniec ste hovorili aj o pánovi ministrovi Krajniakovi. Tak som rád a ďakujem, že si nás aj s kolegom Dominikom Drdulom nakoniec vypočul aj pán minister Krajniak a prijal možnosť preloženia tohto bodu programu na ďalšiu schôdzu, a teda aj vytvorenia priestoru na pripravenie novely tohto zákona. Chcem len podotknúť, že tento zákon podpisovala teda, ako som už hovoril, aj Zuzana Čaputová.
Preto ťa, pán minister, prosím o podobný ústretový krok, čo si už aj avizoval, čo naozaj veľmi som privítal, že si povedal, že, že dáš ten priestor na, na, nie na odsunutie, ale že dáš priestor na vytvorenie nejakej úpravy alebo nejakej náhrady zmysluplnej. Ale, samozrejme, ak trváš na tom, že tento zákon ideme rušiť bez náhrady, tak môžeme hlasovať v otázkach zdravia a života úplne slobodne aj v koalícii.
Myslím, že nemusím spomínať ďalšie smrteľné prípady, aby som to dokázal, že tento zákon to napĺňa, aj keď priamo, samozrejme, v koaličnej zmluve to asi nie je zakotvené, ale teda mne ako splnomocnencovi vlády aj pre mládež a šport svedomie nedovolí zahlasovať za toto zrušenie.
Ďakujem. (Potlesk.)
4. 2. 2021 18:59:27 - 19:00:35 23. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
172.
Ďakujem. Ďakujem za vašu rozpravu, pán Krajčír, lebo konečne to tu niekto pomenoval naplno, si myslím. Núdzový stav či prihriatie si polievky v rámci pandémie nebolo jediné zneužitie situácie, samozrejme, ktoré či už pán Pellegrini, alebo aj pán Raši spolu na svojich tlačovkách spravili. A chcem teraz vyzdvihnúť tú športovú časť, samozrejme, lebo aj športovú obec zneužívali, športovcov takisto pre svoje politické body. Samozrejme, tvrdili také veci, že fond na podporu športu, napríklad že prepadnú peniaze, 20 miliónov a podobné nezmysly, lebo fond, samozrejme, nemal termín na to, aby musel použiť finančné prostriedky, tak ako tvrdili oni. Ale chcel som naozaj vyzdvihnúť túto, túto rozpravu, lebo naozaj to trebalo pomenovať už naplno.
Ďakujem.
27. 1. 2021 11:55:41 - 11:56:32 23. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 221 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Patrick, ja by som ti chcel pogratulovať k tomuto zákonu. Naozaj z môjho pohľadu je to dielo také, že je to dôkaz toho, že keď niekto sa snaží robiť jednu vec poriadne, tak ju dotiahne dobre dokonca. A ešte navyše si myslím, že o to viac je to dôležité, lebo môže to priniesť zdravie pre občanov, samozrejme, už na každom jednotlivcovi je to, je to zvlášť teda, že jak sa rozhodne nakupovať, ale je to, bude to, bude to určite prínosom, takže gratulácia k tomuto.
25. 11. 2020 17:39:31 - 17:42:52 18. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 216 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
141.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. septembra 2020 č. 279 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom (tlač 216): Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona po lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko navrhovatelia požiadali listom č. CRD-1637-1/2020 z 13. októbra 2020 o odklad jeho prerokovania. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovanie o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 156 z 12. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 19. novembra 2020 a zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 19 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedenými v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport - gestorský výbor - z 24. novembra 2020 č. 59.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
3. 11. 2020 10:10:01 - 10:25:21 16. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 223 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem za slovo. Ja nebudem už veľa rozprávať. Ja len v podstate k tomu poviem toľko, že keby to bola naozaj tak horúca téma, ako páni, pán Raši a pán Pellegrini, na tlačovkách uvádzajú a bijú sa do sŕdc a postavia si tam svojich nejakých športovcov, tak asi zrejme by boli aj v tomto pléne teraz a nejak by reagovali a snažili by sa možno svojimi nejakými návrhmi pomôcť tomu. Ale naozaj to vnímam tak, že len vytĺkajú si svoje nejaké body a nič vlastne pre to nespravia.
3. 11. 2020 9:55:01 - 10:10:21 16. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 229 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Kolegyne, kolegovia, nemôžem sa ubrániť tomu, že pandémia COVID-19 je jediný opozičný nástroj, s ktorým vie opozícia ako-tak narábať, aby zavádzala verejnosť a využívala takto neľahkú situáciu vo svoj prospech. Žiaľ, šport nevynímajúc.
Zákon o fonde na podporu športu bol prijatý na základe poslaneckého návrhu poslancov SNS v druhej polovici roku 2019. Tento zákon neprešiel riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním, vykazuje mnoho nedostatkov najmä pri bežnej prevádzke fondu. Sociálna politika SMER-u, resp. teraz už aj HLAS-u nám tu zanechala na športovej infraštruktúre, ako môj kolega povedal, obrovský investičný dlh až 500 mil. eur. Len napríklad na školách na základe štatistiky z mája 2017 nemá svoju telocvičňu až 40 % škôl na Slovensku, a to sme v 21. storočí.
Preto považujem za dôležité, aby financie alokované vo fonde boli použité najmä na účel športovej infraštruktúry. Spomeniem niekoľko technických zmien – mení sa postavenie Správnej rady ako kolektívneho štatutárneho orgánu, upravujú sa aj pracovnoprávne vzťahy k fondu, možnosť odvolania členov Dozornej a Správnej rady navrhovateľom, doplnenie VÚC celkov medzi žiadateľov, čiastočné obmedzenie rozhodovania komisiami, ak budú vo výzve stanovené kritériá pre výpočet a už spomínané doplnenie účelu použitia prostriedkov – na infraštruktúru písmeno f) a na sanácie pod písmenom g). Ako som práve povedal, dopĺňame týmto pozmeňujúcim návrhom aj písmeno g), ktorý hovorí o možnom využití fondu na sanácie športu, a to najmä v mimoriadnej situácii, v núdzovom stave alebo vo výnimočnom stave.
Súhlasím aj s prezentovanou zmenou koncepcie fondu, aby boli peniaze použité na základe jasných a konečne aj systémových pravidiel na financovanie športových infraštruktúry. Žiaľ, pán Raši aj pán Pellegrini a spol zavádzajú na svojich tlačovkách aj športovú obec a zneužívajú športovcov pre svoje politické body. Nie je pravdou, že peniaze alokované vo fonde, hovoríme o 20 mil., v roku 2020 prepadnú. Fond nemá termín na to, aby musel použiť finančné prostriedky do konca roku 2020. A pamätajme si aj slová pána Pellegriniho, ktorý ako bývalý premiér sa v marci spolu s pani Sakovou vyjadril, zrejme na margo prichádzajúcej pandémie, že im je to jedno, nech si na to hľadajú peniaze sami.
A títo páni šafárili aj s financiami určenými na športovú infraštruktúru, ako sa im zachcelo. Nemusím pripomínať krytie niekoľko desiatok miliónového kšeftu a oligarchu Kmotríka na predražený futbalový štadión.
Navyše vyhádzali zo štátneho rozpočtu aj na športovú infraštruktúru nesystémovo 160 mil., a teda aj všetko zo športovej špajze. Opäť známy ťah tesne pred voľbami. Ešte to budú ťažké mesiace, ktoré budú likvidovať šport na Slovensku kvôli pandémii COVID-19. Športu treba jednoznačne pomôcť.
Chcel by som upresniť aj pár ďalších faktov, ktoré verejnosť až tak dopodrobna nepozná a zrejme na nich zabudli aj pán Raši a pán Pellegrini. Podľa príspevku uznanému športu, dostávajú športové zväzy od ministerstva školstva podľa spravodlivého kľúča ročne 57 mil, táto suma nebola v tomto roku krátená ani o jedno euro na rozdiel od iných rezortov. Zväzy potom majú povinnosť tieto peniaze rozdeliť napríklad na talentovaných športovcov 20 % alebo na športovú reprezentáciu 25 %, do klubov 15 % a tak ďalej.
Navyše novelou lex korona z 1. 6. tohto roka sa upravil zákon pre zväzy tak, aby sa nemuseli držať týchto percentuálnych delení. Takže dobrá správa pre šport je, že športové zväzy majú dnes na účtoch oveľa viac finančných prostriedkov, ako je to bežné.
Uvediem ešte príklad, tí, možno čo sa najviac ozývajú, sú aj hokejisti, hokejové kluby, ale hokej, lepšie povedané Slovenský zväz ľadového hokeja, je za prvé – vymanený zo spravodlivej súťaže už o spomínaný príspevok uznanému športu a dostáva spolu s futbalom fixnú sumu bez ohľadu na svoje výsledky práce. To tiež mimochodom odklepla minulá vláda.
Za druhé – z príspevku uznanému športu dostáva Zväz ľadového hokeja 9,2 mil. eur ročne. Takže vlastne do 31.10. už dostal, a to bolo pár dní dozadu, dostal 2,2 mil., do 31.12. dostane príspevok z nadvýťažkov z TIPOSU 700-tisíc. Do 31. 01. dostane ďalších 2,2 mil.
Za tretie – zväz má za sebou majstrovstvá sveta v hokeji 2019, kde zisk bol 6,9 mil. a je momentálne na účte jeho dcérskej spoločnosti Hockey event.
Po štvrté – v tomto roku uzatvorili so štátnou lotériovou spoločnosťou TIPOS na najvyššiu hokejovú súťaž exkluzívnu zmluvu na 6,5 mil. eur, a to na najbližšie tri roky.
Po piate – dostali aj výnimku na priebeh extra ligy v čase pandémie, žiaľ, ukazuje sa, že opatrenia epidemiológov sú absolútne oprávnené, lebo vidíme, že pomaly všetky družstvá majú problémy s COVID-om.
Na margo niektorých ďalších zväzov dostávame stále podnety za neefektívne narábanie s finančnými prostriedkami. My sa ich na to budeme pýtať, ako s nimi v tomto roku narábali, lebo kontrolórka športu pani Fisterová zrejme nekoná tak, ako by mala.
Vláda aj koaličný poslanci, moji kolegovia, určite robíme všetko pre to, aby športovým subjektom sme pomohli, čoho dôkazom je aj tento pozmeňujúci návrh. Konkrétne ďalšie formy pomoci pre šport pripravuje ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom hospodárstva a ministerstvom informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií. Tam treba hľadať kompetencie pomoci a ďalšie milióny eur pre šport, ako aj vo zväzoch jednotlivých športov.
Som rád, že týmto pozmeňujúcim návrhom sa bude môcť aj fond na podporu športu, ktorý inak bude mať k dispozícií v priebehu tohto a nasledujúceho roka sumu až 40 mil. a ešte ďalších 26,5 mil. na športovú infraštruktúru, zaoberať aj sanáciami dopadu pandémie.
Ďakujem.
3. 11. 2020 9:55:01 - 10:10:21 16. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 229 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z
22. septembra 2020 č. 292 sa uzniesla prerokovať návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/219 Z. z. (zákon č.310/2019 Z.z., pozn. red.) o fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 223), v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu na vydanie zákona zaujali výbory tieto stanoviská.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 121 zo 14. októbra 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 43 z 20. októbra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport – gestorský výbor z 20. októbra 2020 č. 45. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Skončil som a hlásim sa do rozpravy ako prvý.
24. 9. 2020 14:00:51 - 14:01:04 12. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem. Chcel som len povedať, že pri hlasovaní č. 141 mi nefungovalo hlasovacie zariadenie, chcel som hlasovať za. Tak som chcel požiadať, aby to bolo zaznamenané. Ďakujem.
22. 9. 2020 16:06:01 - 16:07:46 12. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 222..., 3, 223. Predpo..., predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
18. 9. 2020 11:57:09 - 11:58:50 12. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučera, Karol (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 216. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->