Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 10. 2021 13:40:50 - 13:42:36 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 733 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pán predsedajúci. Kolegovia, ja som vás počúval veľmi pozorne a ja mám trošku pocit, že ten zákon ktorý predkladáte vypláva len z vášho strachu z nepoznaného a z nedostatku informácií o tom, ako je to naozaj a zo stereotypov, ktoré podsúvate verejnosti, pretože na jednej strane rozprávať o rodovej rovnosti a splietať to dokopy s pedofíliou je podľa buď zlý úmysel, alebo absolútne nepochopenie týchto dvoch pojmov. To hovorím ako človek, ktorý sa podpore rodovej rovnosti venuje od polovici 90 rokov kedy vzniklo záujmové združenie žien Aspekt, ktoré v tomto odviedlo 2,5 desaťročia záslužnej práce a odporúčam obrátiť sa na nich, mám pocit tento týždeň aj pri príležitosti 25. výročia deň otvorených knižníc. Majú bohatú knižnicu na túto tému, takže môžem poskytnúť kontakt. A druhá poznámka, tie vaše stereotypizácie, alebo ešte inak, na jednej strane sa bojíte toho čo sem príde z toho
22. 10. 2021 12:38:14 - 12:39:26 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

6. 10. 2021 10:57:39 - 10:59:23 40. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pán kolega Kéry len niekoľko poznámok už to tu zaznelo, by ste sa tu vlastne v priamom prenose priznali k porušovaniu antidiskriminačného zákona to je bod jedna. Bod dva, ja som primátor tiež sme zriaďovateľmi rádovo 13 základných a materských škôl ale za prvé, ja ani nemám právo vstupovať do toho výberu pretože si to vyberajú vnútri školy a za druhé, ja neviem ako vy ste vlastne zistili, že tí učitelia sú gayovia a že sú Moslimy a pod. Ja dokonca ani neviem, že či medzi našimi učiteľmi sú gayovia, Moslimi, Budhisti, Židovia, Židia z jednoduchého dôvodu jednoducho nás to nezaujíma, toto naozaj nie je vec, ktorá má akýmkoľvek spôsobom ovplyvňovať kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie učiteľa. A dokonca si myslím, že je neslušné takéto niečo zisťovať okrem toho, že je to protizákonné. A na konci ste hovorili o tom, že žiadate nás, aby sme rešpektovali váš svetonázor vaše konzervatívne hodnoty, no my ich rešpektujeme, problém je, že vy nerešpektujete, že ľudia môžu a chcú prežívať svoje životy aj inak ako len podľa vašich hodnôt. Čiže keď sa bavíme o rešpekte a tolerancii tak sa rešpektujem navzájom a nenúťme sa žiť všetci podľa jedného metra, píšte všetci modrým perom sme to už za komunistov poznali. Čiže ak hovoríme o rešpekte a tolerancii a rešpekt a tolerancia nie je nútenie ľudí žiť podľa jedného vzorca. Ďakujem.
17. 9. 2021 13:26:46 - 13:28:09 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
206.
Ďakujem. Ja tu dneska už druhýkrát budem ďakovať predkladateľom, ďakujem predkladateľom tejto deklarácie, rád ju podporím. Myslím si, že v tej atmosfére, v ktorej sa slovenská spoločnosť nachádza, je dôležité vyslať takýto signál, ale nesúhlasím s tým, čo povedal Andrej. Rozumiem tomu, prečo to hovoríš, rozumiem tomu, že vládna koalícia, v ktorej som aj ja začínal, je viac konzervatívna, a napriek tomu, že považujem za dôležité vyslať aspoň takýto signál do vnútra spoločnosti a najmä voči ľuďom, voči ktorým sa naozaj značná časť nás ako politických elít správa hulvátsky a neslušne, my sme stále najvyšší zákonodarný zbor. Žijeme v 21. storočí, no a preto verím, že začneme robiť to, čo máme, a aj prijímaním zmysluplnej legislatívy vyjadríme svoj vzťah k menšinám a k tomu, aby jednoducho príslušníci akejkoľvek menšiny mali rovnaké právo a rovnakú možnosť mať takú kvalitu života ako príslušníci majority a že nezostaneme iba v deklaratórnej rovine.
Ale, samozrejme, túto deklaráciu rád podporím.
Ďakujem.
17. 9. 2021 11:18:37 - 11:20:37 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Vážené kolegyne, kolegovia, ja budem hovoriť len krátko a budem hovoriť hlavne ako primátor mesta a zriaďovateľ škôl a školských zariadení.
Ja chcem poďakovať predkladateľkám za predloženie tohto návrhu zákona, pretože zhodou okolností tento týždeň sme mali v meste pani Stavrovskú, komisárku pre osoby so zdravotným postihnutím. Prechádzali sme si aj naše zariadenia. Bavili sme sa o tom, že môžeme sa my ako zriaďovatelia škôl a školských zariadení snažiť o zlepšovanie prístupu ku vzdelaniu deťom so zdravotnými problémami, ale má to svoje limity.
Jedna, samozrejme, jedna vec sú finančné limity najmä pri tých asistentoch učiteľov (zaznievanie gongu) a druhé sú aj zákonné a odborné limity pri pomoci deťom, ktoré potrebujú aj počas dňa nejaký typ zdravotnej starostlivosti a týmto návrhom zákona sa táto bariéra, aspoň legislatívna odstraňuje.
Samozrejme, ako zriaďovateľ si uvedomujem, že to bude spojené s finančnými nárokmi a pevne verím, že budú vytvorené mechanizmy, ktoré nezaťažia tie súčasné rozpočty škôl, pretože jednoducho tie sú, samozrejme, napäté. To, čo si ja viem predstaviť, že my vieme ako zriaďovatelia vytvoriť tie materiálne podmienky, samozrejme, financovať, financovať mzdy tých zdravotníkov v rámci súčasných rozpočtov, keby sa s nimi nepočítalo, nie je možné a jednoduché. Preto verím, že vznikne aj finančný mechanizmus, ktorý nám umožní financovať tieto potreby. Chápem to tak, že na začiatku to bude asi nejaký počet pilotných projektov, ktoré, verím, sa osvedčia a v rýchlom čase sa nájdu zdroje napriek tomu, že rozumiem správam o verejných financiách, ale ak máme niekde hľadať peniaze na zmysluplné využitie na pomoc našim deťom a sprístupnenie vzdelávania aj tým, ktorí inak môžu mať problém, tak toto je tá správna cesta.
Ešte raz ďakujem predkladateľkám a podporím tento zákon.
24. 7. 2021 11:01:28 - 11:02:44 35. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Pán poslanec Suja, to, čo predvádzate voči pánovi ministrovi zdravotníctva, je úbohé. A my sme menovci, meniny sme už mali, tak ja prijímam tento challenge a donesiem vám nabudúce knižku od slovenského klasika Jozefa Cígera Hronského, ten by vám mohol byť blízky, má aj také nahnedlé obdobia vo svojom živote. Ale nebudem vás trápiť jeho tvorbou pre dospelých, vyberiem niečo z tvorby pre detiv Smelého zajka napríklad alebo Smelého zajka v Afrike.
Ale iné som chcel. Chcem ešte podporiť to, čo hovoril Ondrej Dostál. Neviem, čo ste mali z matematiky, ale vysvetlím vám to zrozumiteľne. Ak pri milióne ľudí v Británii je 92 % plne zaočkovaných, majú dneska 5 280 prípadov v nemocnici. Áno, z toho je väčšina zaočkovaných, 3 680, 1 600 je nezaočkovaných. Ale tých 3 680 zaočkovaných je niekde na úrovni 0,4 % z tých zaočkovaných, zatiaľ čo tých 1 600 nezaočkovaných je, sú 2 %. A úplne iné je to pri tých, čo sú hospitalizovaní, pretože tam už aj v absolútnych číslach je väčšina nezaočkovaných, 160 voči 110. Čiže jeden z 500 nezaočkovaných sa dostane s COVID-om do nemocnie, zatiaľ čo jeden z 8 500 zaočkovaných sa dostane do nemocnice. Tak prestaňte ľudí klamať, že očkovanie nefunguje!
24. 7. 2021 10:14:47 - 10:16:24 35. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Pán Kotleba, vy hovoríte, že na základe tohto zákona príde k rozdeleniu spoločnosti. No, nie je to pravda. Ak dôjde k rozdeleniu spoločnosti, tak jedine na základe slobodného rozhodnutia každého jedného občana zaočkovať sa či nezaočkovať. K rozdeleniu spoločnosti na základe tohto zákona by prišlo vtedy, ak by štát nevytvoril možnosti na to, aby sa ľudia mohli bezplatne zaočkovať, prípadne v prípade kontraindikácií testovať. Čiže ak vy hovoríte o menejcenných, druhoradých občanoch, tak takáto skupina môže existovať jedine preto, že vy a vaši opoziční kolegovia podporujete ľudí v tom, aby sa nedali očkovať. Ale je to stále ich slobodné rozhodnutie. Ja som ako primátor videl veľa pohrebov tých, čo zbytočne zomreli na COVID, a videl som aj veľa pohrebov ľudí, ktorí zbytočne zomreli na tie iné choroby, ktoré ste spomínali, pretože sa nedostali do nemocnice, ktoré boli preplnené COVID pacientami. Čítam príbehy o ľuďoch, ktorí na jiske pýtajú vakcínu, keď už je neskoro a hovoria o tom, ako ich takí ako vy oklamali. Takže aby bolo jasno, ak zomrie ktokoľvek na COVID preto, že sa nedal zaočkovať pre nezodpovednú politiku vás a vašich opozičných kolegov a pre hejtovanie očkovania, je to vaša priama zodpovednosť. Keby som chcel použiť váš expresívny slovník, tak poviem, že vy a vaši opoziční kolegovia máte na rukách krv. Mojimi slovami poviem, že máte na svedomí desiatky, stovky, možno tisícky budúcich mŕtvych, ktorých odhovárate od očkovania. Hanbite sa!
30. 6. 2021 18:29:19 - 18:30:04 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
238.
Ja len krátko. Presne vystúpenie pána poslanca Rašiho bolo o tom, o čom som hovoril, jednoducho o, nemyslím si, že je správne takýmto spôsobom hovoriť o komkoľvek. Dehumanizovať ho, používať argumenty ad hominem, aj keď to boli citáty, ktoré poslali ľudia, aj keď rozumiem, že niečo podobné robí Igor Matovič, ale to je jedna zo základných výčitiek voči jeho pôsobeniu v politike z mojej strany, že takýmto spôsobom sa jednoducho politika robiť nemá. Síce sa mu to teraz vracia, ale myslím si, že to nie je správne
A v tejto súvislosti, myslím, že pán podpredseda Grendel už odišiel, áno, použil som aj barličku HLAS-u, pre mňa je rovnako neželaný návrat SMER-u, ako aj návrat HLAS-u do vlády.
30. 6. 2021 18:19:11 - 18:21:11 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
234.
Ďakujem. Ja veľmi krátko.
Kolega Suja, nie som Progresívne Slovensko, ale je pravda, že keď Kotlebovci organizovali v Hlohovci míting, tak ja som zorganizoval tichý protest, kde sme vám púšťali z ampliónov mená všetkých 700 obetí holokaustu z Hlohovca, a som hrdý, že tam so mnou stála vtedy aj dnešná šéfka PS Irena Biháryová a váš kolega Mazurek tam vtedy na nás vykrikoval, že sme liberálni fašisti.
Pán kolega Kočiš, to súvisí s tým, že možnože nás spája v tejto chvíli kritika Igora Matoviča, ale to, čo som vám povedal, jednoducho pre mňa sa s ľuďmi, ktorí prišli do parlamentu s Marianom Kotlebom, pre mňa nie je možné hlasovať za ich návrhy a nebudem to, nebudem to robiť.
Pán kolega Saloň, skutek utek, pri tom hlasovaní o tej štátnej službe mal som zastupiteľstvo, bol som ospravedlnený. Dneska si počkám na to hlasovanie, zajtra síce nastupujem na nejaký operačný zákrok malý, ale budem tu dovtedy, kým sa bude hlasovať, aby som jasne dal najavo to, čo som, to, čo som povedal.
A, pán kolega Vons, toto je presne to, čo hovorím. Ja sa nikdy neznížim k tej argumentácii, ako používajú mnohí kolegovia z opozície, že budú používať kategóriu typu blázon a podobne. Ja kritizujem Igora Matoviča za výkon jeho funkcie a ja si myslím, že mnohí z vás, keď si zložíte tie ružové okuliare a zvesíte si ten, ten obrázok toho Igora Matoviča zo steny, ja chápem, že ste vďační, že vďaka Igorovi Matovičovi ste v tomto parlamente a bojíte sa, že bez Igora Matoviča tu už nebudete, ale jednoducho to, akým spôsobom Igor Matovič robí tú politiku, škodí tejto krajine, stresuje krajinu, stresuje ľudí. A hovorím, mnohí z vás to viete, jedného dňa, keď si naozaj zložíte tie ružové okuliare a pozriete sa na Igora Matoviča objektívnymi očami, pochopíte, že robí viac škody ako osohu. (Reakcia z pléna.)
30. 6. 2021 18:03:29 - 18:11:48 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia - B. popoludní 1 Tlač 610 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
224.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja nemám poznámky, ale nejaké som tu našiel, tie nebudem, tie nebudem čítať, dúfam, že pani Laššáková tým, že prepadla v posledný deň školského roku, tak nebude mať z toho nejaké problémy. Keďže nemám poznámky, budem naozaj hovoriť krátko.
Ako som avizoval, ja podporím odvolanie Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Mám na to niekoľko dôvodov.
Ja som 17. februára opustil vládnu koalíciu kvôli Igorovi Matovičovi, kvôli tomu, akým spôsobom dlhé mesiace zlyhával v manažovaní pandémie, v dôsledku čoho som dodnes presvedčený, zbytočne zomierali ľudia. Videl som to ako primátor. V januári, februári nám zomrelo v Hlohovci dvakrát toľko ľudí ako po minulé mesiace, v rovnaké mesiace v uplynulých rokoch a jednoducho nebola žiadna šanca zmeniť to a odmietol som byť toho súčasťou. To, že sa Igor Matovič upratal po niekoľkých týždňoch z pozície premiéra na pozíciu vicepremiéra a ministra financií, nič nerieši.
Budem hlasovať za odvolanie Igora Matoviča napriek tomu, že je to návrh HLAS-u, podporujú to kolegovia zo SMER-u a od Kotlebu. Ako som tu v tejto sále povedal už niekoľkokrát, moja politická DNA nemá ani gram spoločný s politickou DNA kolegov zo SMER-u, z HLAS-u alebo od kotlebovcov, ale, a budem hlasovať za odvolanie Igora Matoviča nie preto, že si želám návrat SMER-u, HLAS-u a podobne, ale práve preto, aby sa k moci vrátiť nemohli. Viem to ja, vedia to tuná kolegovia z opozície, viete to vy, čím dlhšie bude Igor Matovič členom vlády, čím dlhšie bude Igor Matovič v politike, tým rastie šanca, že sa SMER, HLAS vrátia o to skôr a v o to väčšej sile.
Igor Matovič je na politickej scéne na Slovensku desať, jedenásť, možno dvanásť rokov. Ja som išiel do politiky presne s tým, čo chcel Igor Matovič, ukončiť vlády Roberta Fica a, áno, dávam mu kredit, udialo sa to aj a najmä vďaka nemu, po tom, čo my sme urobili podľa mňa fatálnu politickú chybu, nespojili sme sa, vznikol priestor, ktorý Igor Matovič šikovne využil, získal 25 %, zostavoval vládu. Žiaľ, to nestačí.
A ja rozumiem tomu, že niektorí bývalí kolegovia, vládni, z OĽANO si už stihli so mnou povykať za ten deň, keď som oznámil, že budem hlasovať za odvolanie Igora Matoviča, ale ak dokážete porozumieť tomu, že svet nie je binárny, nuly a jednotky a nie je všetko čierne a biele, tak možno dokážete porozumieť tomu, že aj vy, aj táto krajina má akú-takú politickú budúcnosť len bez Igora Matoviča.
Dokonca si myslím aj z tých rozhovorov s mnohými kolegami z vládnej koalície, nielen z OĽANO, ale aj z OĽANO, že si to mnohí z vás uvedomujú. Ja rozumiem tomu, že nebudete hlasovať za odvolanie Igora Matoviča, nemá to, samozrejme, politický zmysel, na druhej strane rozumiem tomu, že mnohí z vás aj v OĽANO premýšľajú, akým spôsobom v politike prežiť a aj OĽANO môže v politike prežiť bez Igora Matoviča.
Ako som povedal, Igor Matovič vykonal v slovenskej politike mnoho, niečo dobré, niečo zlé, bohužiaľ, ukázalo sa, že byť šikovný politický marketér je strašne slabá príprava na to byť schopný premiér v ťažkých časoch pandémie, v ťažkých časoch plánu obnovy, v ťažkých časoch, ktoré si budú vyžadovať ťažké reformy.
A navyše Igor Matovič klame, čo podľa mňa nie je zlučiteľné s výkonom funkcie premiéra. Poviem to len na konkrétnom príklade, pretože nebudem tu opakovať všetky tie výhrady, prečo Igor Matovič zlyhal ako minister financií. Pre mňa stačilo, keď som ho tu pred pár týždňami počúval, ako obhajoval navýšenie deficitu štátneho rozpočtu. Ja som nevidel ministra financií, ja som videl šéfa nejakej opozičnej strany, ktorý tu populisticky hovorí o tom, prečo si máme vytvárať vankúš, aby sme mohli míňať, kde bude treba. Napokon tie aktualizované údaje o vývoji slovenskej ekonomiky ukazujú, že ten vankúš potrebovať nebudeme. Už vtedy, keď tu kolega Viskupič vysvetľoval, že takto sa nehospodári, sa ukazuje, že mal pravdu.
A vtedy sme si tu vymenili s Igorom Matovičom zopár teplých slov a ma tu obvinil, že u nás v Hlohovci teda že už sú všetci proti mne, celé zastupiteľstvo, celé mesto. Tak ja mám preňho jednu zlú správu, ktorá ho teda usvedčuje z klamstva, jednak, áno, máme aj opozičné zastupiteľstvo práve preto, že sme v roku 2014 v meste, kde v 2012 získal SMER v parlamentných voľbách 51 %, v 2014 sme vyprášili SMER z komunálu tak, že odvtedy nemal v 23-člennom zastupiteľstve ani jediného poslanca. A, áno, dnes tam s tými ľuďmi bojujem, pretože sa snažia vrátiť naspäť, a čudujem sa, že ich v tomto podporuje Igor Matovič.
A pokiaľ ide o tú podporu, robila agentúra FOCUS u nás v máji prieskum, z ktorého sa ukázalo, že dve tretiny obyvateľov mesta sú spokojné s tým, ako sa mesto vyvíja, a 56 %, myslím, explicitne je spokojné s výkonom funkcie primátora tak, ako ho robím.
Ja viem, že Igor Matovič sa na takéto čísla na celoštátnej úrovni nikdy nedostane a ja by som akceptoval aj to, že ho dneska nemá rado 90 % obyvateľstva, keby tá nepopularita bola výsledkom toho, že je naozaj tvrdý reformátor a dáva tú krajinu po troch vládach Roberta Fica do poriadku. Bohužiaľ, tá nepopularita je výsledkom iba dvoch vecí: nespôsobilosti Igora Matoviča vykonávať funkciu premiéra a akéhokoľvek ministra a spôsobu, akým Igor Matovič robí politiku, traumatizuje spoločnosť, podráža aj vlastných koaličných partnerov. A myslím si, že v čase, kedy máme všetci za sebou rok korony, rok stresu z vládnutia Igora Matoviča, táto spoločnosť potrebuje pokoj a stabilitu. Ale nie pokoj a stabilitu, ktorú ponúkal Robert Fico, ale pokoj a stabilitu, ktorú ponúkajú demokratické strany.
A napriek tomu, že dnes nie som členom vládnej koalície, želal by som si, aby sa SMER nevrátil ani po dvoch, ani po troch, ani po štyroch rokoch, ale to je vo vašich rukách.
A ak môžem sa obrátiť aj na Igora Matoviča, ako som povedal, chápem, že nebudete hlasovať za jeho odvolanie, nedáva to politický zmysel, na druhej strane viem, že mnohí premýšľate o tom, ako prežiť v politike bez Igora Matoviča. A pokiaľ Igor Matovič hovorí o tom, že už po tých ďalších voľbách vlastne sa z politiky stiahne, ak mu naozaj ide o túto krajinu viac ako o seba samého, tak ho vyzývam, aby z politiky odišiel. Pomôže tým hnutiu OĽANO, ktoré založil, pomôže tým tejto vláde a vlastne naplní tým to, kvôli čomu v tej politike je. Pretože poraziť Roberta Fica je iba prvý krok. Ale neumožniť mu skorý návrat k moci, je oveľa dôležitejšie, pokiaľ tá porážka má byť trvalá.
A Igor Matovič od prvého dňa, ako sa stal premiérom, bohužiaľ, robí všetko pre to, aby sa SMER, HLAS v čo najväčšej sile a v čo najkratšom čase vrátil.
Čiže chcem vás poprosiť, neočakávam, že budete hlasovať, samozrejme, za odvolanie Igora Matoviča, pokiaľ existuje akýkoľvek nástroj a spôsob dohody s Igorom Matovičom, skúste sa s ním dohodnúť, aby odišiel z politiky, budete mať vy väčšiu šancu na politickú budúcnosť a Slovensko bude mať väčšiu šancu na normálny pokojný život bez toho, aby mu zase vládol Robert Fico alebo Peter Pellegrini.
Ďakujem.
29. 6. 2021 14:20:18 - 14:23:11 32. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 570 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem. Idem od konca. Pán kolega, jednak teda poviem úplne od konca. Nemusíme si hovoriť ako fungujú dohody, pretože tuná niektorí členovia vládnej koalície typu SME RODINA predloží najprv do parlamentu zákon a až potom to ide na koaličnú radu. Čiže nemyslím si, že úplne vám funguje tento typ dohôd. Pozrite sa, ja som odišiel z vládnej, ani nie tak zo strany za ĽUDÍ, ja som odišiel z vládnej koalície kvôli Igorovi Matovičovi, preto, akým spôsobom napriek tomu, že sme sa snažili mesiace mu to vysvetľovať, akým spôsobom fatálne manažoval pandémiu, v dôsledku čoho zomierali zbytočne ľudia, jednoducho nechcel som byť toho súčasťou. Ja rozumiem, že boli, je nejaký, nejaká súčasť vládneho programu, ale zase bol Igor Matovič tým spúšťačom, prečo som navrhol teraz ten zákon. Pretože jednoducho to, čo sa dialo okolo nákupu vakcíny Sputnik zo strany Igora Matoviča a vtedajšieho ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, bolo všetko možné len nie narábanie s verejnými zdrojmi s odbornou starostlivosťou. Čiže ten spúšťač bol takýto.
Ja počúvam a videl som aj diskusiu, kde bol aj pán Kyselica, aj pán Pročko, že sa chystá takýto zákon. A ja som rád, bavme sa o tom. Na druhej strane vzhľadom na to, že tento zákon, pomerne jednoduchý, už dvakrát prešiel týmto parlamentom, síce nebol prijatý, ale hlasovali ste zaň v podstate kompletná vládna koalícia, ako ste tu a ako ste vtedy sedeli, väčšina tých poslancov hlasovala za, aj polovica vlády, tak sa mi to zdá ako dobrý začiatok do diskusie. Ja netvrdím, že tá diskusia sa nemôže posunúť, zmeniť a tak ďalej. Jednoducho v tejto chvíli som sa rozhodol, že treba ten zákon a otvoriť tú diskusiu. Pretože povedzme si otvorene, tá situácia vo vládnej koalícii je taká, aká je. Čiže ja rozumiem tomu, že nejaký plán príde v septembri, ale garancia, že sa to naozaj podarí a bude nejaká dohoda, nie je. A toto je priestor, kde sa tá diskusia môže otvoriť.
A to je odpoveď aj kolegom tuná po mojej ľavej ruke. To načasovanie a tie dôvody som povedal. Ako člen vládnej koalície, priznám sa, venoval som sa naozaj ako primátor pandémii a tak ďalej ten prvý rok, že nebolo, v úvodzovkách, pre mňa ako úplná priorita zákon o hmotnej zodpovednosti aj preto, že to riešili možno iní kolegovia. A potom, ako tá situácia vyeskalovala aj mojím odchodom, aj Sputnikom a tak ďalej, tak teraz je ten termín.
A pokiaľ ide o to, prečo som nepodporil váš zákon. Ako nebudem sa tu schovávať a hrať na to, že je to nejako inak. Jednoducho, viete, odkiaľ som ja. Viete, ako vnímam ja jednoducho váš politický akože pôvod, jednoducho neumožňujeme mi moje vnútorné nastavenie hlasovať za vaše návrhy bez toho, že by som nejakým spôsobom v tejto chvíli, v tomto konkrétnom príklade negatívne hodnotil jeho obsah. A nebudem sa skrývať, že je to inak ako čestný pojem. Je to takto, hej?
Ďakujem.
29. 6. 2021 14:07:29 - 14:14:56 32. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 570 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem, kolegyne, kolegovia, zákon o hmotnej zodpovednosti politikov je už takým evergreenom tohto parlamentu. Napokon táto novela, ktorú predkladám v tejto chvíli, je toho jasným dôkazom, pretože sa objavuje v podstate v takmer identickom znení v tejto Národnej rade po rokoch 2016 a 2018 už tretíkrát.
Hoci vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení, na ktorého vzniku som sa aj ja ešte ako vládny poslanec podieľal uvádza záväzok, že zavedie funkčný mechanizmu hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami, k dnešnému dňu nebol žiadny takýto návrh predložený ani len do pripomienkového konania.
V čom je tento návrh iný? Vzhľadom na to, že už v súčasnosti ukladá právna úprava štatutárom, alebo ešte inak, dnes už máme pre štatutárov obchodných spoločností povinnosť v Obchodnom zákonníku vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Mám za to, že obdobný princíp by mal platiť pri všetkých verejných predstaviteľoch nakladajúcich s verejnou mocou alebo verejnými záujmami, aby už jednoducho nemohlo zaznieť, že je to nesprávne, ale bolo to v súlade so zákonom, alebo aby nemohol niekto sa postaviť na tlačovku a povedať, že podpísal som alebo vybavil som niečo za 20 miliónov eur, ale zmluvu som si ani len neprečítal.
Unifikácia tohto štandardu sa dotkne aj štátnych podnikov a obchodných spoločností, v ktorých má svoj podiel štát alebo v nich má podiel obchodná spoločnosť s prevažujúcim podielom štátu. Pri uplatňovaní práva na náhradu škody spôsobenej verejnými činiteľmi definovanými v návrhu zákona bude z úradnej povinnosti konať generálny prokurátor, čiže nechceme ísť cestou o návrhu, ktorý, myslím, aj kolega Kyselica už nejakým spôsobom ohlasoval, to znamená, že nechceme, aby to bolo, ako v úvodzovkách, že udavačský zákon, aby si zase niekto mohol na základe tohto zákona vybavovať účty s nejakými verejnými funkcionármi, s tým, že generálny prokurátor bude konať z úradnej povinnosti alebo aj na základe podnetu jednej pätiny poslancov Národnej rady.
Je to zásadná zmena oproti súčasnej právnej úprave, ktorú možno považovať za nefunkčnú, napokon, analýza občianskeho združenia VIA IURIS ešte z júla 2019 ukázala, že uplatňovanie náhrady škody voči verejnému činiteľovi, ktorý ju spôsobil, sa na Slovensku realizuje minimálne, hoci zákon regres voči zodpovednému zamestnancovi predpokladá.
Generálny prokurátor bude povinný konať aj v prípade riadne odôvodneného podnetu, ako som spomínal, najmenej pätiny poslancov Národnej rady. A myslím si, že pätina poslancov Národnej rady ako podmienka pre konanie na základe podnetu je plne v súlade so vzorom podmienky v čl. 130 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorej napríklad Ústavný súd začína konanie vtedy, keď podá návrh najmenej pätina poslancov Národnej rady. Myslím si, že poslanci Národnej rady ako zástupcovia občanov by takisto mali mať právo a možnosť vyvinúť maximálnu iniciatívu pri podozreniach, že pri nakladaní s verejným majetkom došlo k závažným pochybeniam.
Tento zákon ste, mnohí moji bývalí kolegovia z vládnej koalície, predkladali a podporovali v prechádzajúcom volebnom období. A je to úplne prirodzené, sám som to zažil povedzme na komunálnej úrovni, keď je človek v opozícii, tak sa snaží pomenúvať veci a hovoriť, akým spôsobom by mal byť nastavený systém tak, aby zužoval priestor pre korupciu, netransparentné a neodborné nakladanie s verejnými financiami a s verejným majetkom. Ja na tej komunálnej úrovni, vo chvíli, keď som sa stal primátorom, som tu situáciu využil a snažil som sa všetky tie veci, o ktorých som hovoril v opozícii, presadiť do praxe a naozaj sme prijali iks právnych úprav na tej komunálnej úrovni, ktoré zužujú systémový priestor pre netransparentnosť, korupciu aj neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. A preto som na jednej strane rád, že ten záväzok je vo vládnom programe. Na druhej strane, keďže zatiaľ nie je na stole, očakávam, že využijete túto možnosť a podporíte niečo, čo ste už opakovane podporili.
O čo mám, samozrejme, obavy, že či sa majú teraz ľudia báť vstupovať do verejných funkcií, keďže ku všetkým povinnostiam, ktoré už dnes majú, im ešte ideme pridávať hmotnú zodpovednosť. Ja hovorím, nemusia sa báť, napokon Jožko Pročko to tak hovorí, že všetci tí slušní, poctiví sa nemusia báť. Napokon dneska aj polícia, zdá sa, že má rozviazané ruky a predsa len stíha tých, ktorí má stíhať, a nie tých, na ktorých niekto ukáže prstom. Naopak, ja si myslím, že jediný, kto sa bude mať báť, budú tí, ktorí dneska idú tak že bohorovne do tých verejných funkcií napriek tomu, že nemajú na to že elementárnu povedzme že odbornú výbavu. Čiže nebudú môcť ani, nebudú schopní konať s odbornou starostlivosťou, pretože jednoducho na to nebudú mať výbavu.
Áno, je tam viacero vecí, ktoré sú, samozrejme, na diskusiu. V tejto chvíli je to návrh, ktorý je v prvom čítaní, a plne sa hlásim k otvoreniu priestoru na jeho úpravy. My tam v tejto chvíli napríklad nestanovujeme hornú hranicu, do akej bude ten verejný funkcionár zodpovedný za tú spôsobenú škodu. Je tam síce ten nástroj možnosti dojednať si poistenie. Ale úprimne, keď sa dneska pozrieme a vidíme, že v niektorých funkciách sú verejní činitelia, ktorí pred poisťovňou budú ťažko zdôvodňovať a argumentovať, že sú odborne spôsobilí alebo že sú schopní vykonávať tú funkciu s odbornou starostlivosťou, tak asi bude treba tú výšku zodpovednosti nejakým spôsobom limitovať. Ale, samozrejme, na to je všetko priestor pri prerokovaní návrhu zákona v druhom a treťom čítaní.
Nechcem už veľmi naťahovať čas. Chcem vás na záver, najmä mojich exkolegov v súčasnej vládnej koalícii požiadať o podporu a otvorenie toho priestoru na diskusiu, ku ktorej sa potom môžme vrátiť na jeseň, z úplne jedného praktického dôvodu. Ako som spomínal, poslanecké kluby OĽANO, SaS aj SME RODINA v minulosti už dvakrát takmer identický návrh zákona podporili vrátane takmer polovice členov súčasnej vlády, či to je premiér Heger, expremiér Matovič, ministri Budaj, Milanová alebo ministri Krajniak, Remišová alebo Gröhling. Takže si myslím, že tento návrh ničím sa nelíši od toho, za čo ste už dvakrát v tomto parlamente hlasovali. Ak máte úprimnú snahu a záujem zužovať systémovo priestor na neefektívne vykonávanie verejnej funkcie, tak toto je, samozrejme, navrhovaná cesta. Opakujem, sme otvorení, samozrejme, debate. Je tam mnoho vecí, o ktorých sa vieme rozprávať tak, aby ten zákon bol naozaj funkčný a po širokej zhode.
Takže ešte raz vás poprosím o podporu, aby sme sa tomu mohli venovať v druhom a treťom čítaní na budúcej schôdzi. Ďakujem.
29. 6. 2021 14:01:03 - 14:05:32 32. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 570 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Pán predsedajúci, ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, respektíve iba kolegovia, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu zákona je zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných predstaviteľov za nezákonné používanie verejných zdrojov a zakotvenie zásady dobrého hospodára ako základného kritéria pre posudzovanie porušenia zákonnosti.
Stručne uvediem tie základné zmeny, ktoré zavádzame týmto zákonom. Rozširujeme predmet úpravy zákona č. 514/2003 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na cieľ návrhu zákona, ktorým je zavedenie hmotnej zodpovednosti verejných predstaviteľov. Konkrétne pre účely zavedenia jednotného štandardu hmotnej zodpovednosti sa definujú pojmy verejný činiteľ, verejný majetok, verejný záujem. Pod definíciu verejného činiteľa podľa tohto zákona budú spadať nielen osoby oprávnené konať v mene orgánov verejnej moci, ale aj štátnych podnikov a obchodných spoločností, v ktorých je zainteresovaný štát. Verejný majetok následne z takto upravenej definície vychádza.
V novom § 14a ods. 1 zakotvujeme základné princípy pri nakladaní s verejným majetkom. Ide o vykonávanie pôsobnosti s odbornou starostlivosťou, zachovávanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti jeho využitia spolu s presadzovaním a ochranou verejného záujmu. Na toto ustanovenie nadväzuje § 14a ods. 2, ktorý zavádza zavinenie založené na vedomej nedbanlivosti z hľadiska subjektívnej stránky konania. Exkulpačným dôvodom bude prípad, keď verejný činiteľ preukáže, že konanie spôsobom vedúcim k vzniku škody vzniklo preto, lebo všeobecne záväzný predpis alebo rozhodnutie vydané podľa neho mu ukladali konať, povinnosť konať týmto spôsobom.
V § 14b sa v súvislosti s hmotnou zodpovednosťou upravujú aj prípady kolektívneho rozhodovania.
Podmienkou pre uplatnenie práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom bude právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu, buď Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Úradu pre verejné obstarávanie, súdu a podobne, o porušení povinnosti verejného činiteľa pri nakladaní s verejným majetkom. Toto rozhodnutie sa nebude vyžadovať vtedy, ak by na jeho vydanie nebol oprávnený žiadny orgán verejnej moci. Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej verejným činiteľom pri nakladaní s verejným majetkom bude konať generálny prokurátor, a to z úradnej povinnosti alebo na základe riadne odôvodneného návrhu najmenej pätiny poslancov Národnej rady.
Zakotvujeme takisto možnosť verejného činiteľa poistiť sa vo veci zodpovednosti za škodu spôsobenú pri nakladaní s verejným majetkom a na to nadväzujúci postup generálneho prokurátora. Pri uzatváraní takýchto poistných zmlúv budú musieť osoby v postavení verejných funkcionárov rešpektovať povinnosť presadzovať a chrániť verejný záujem. To napríklad znamená, že poistným krytím v takýchto poistných zmluvách budú môcť byť zaistené len udalosti, pri ktorých vznikne škoda výhradne pri výkone pracovných činností týchto riadiacich zamestnancov v rozsahu ich pôsobnosti. V opačnom prípade sa vystavujú sankcii v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku mesačného platu v zmysle ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
Keďže jednotný štandard hmotnej zodpovednosti sa bude týkať aj obchodných spoločností, v ktorých je štát zainteresovaný, v § 17 ods. 5 sa rieši situácia, keď sa nárok na náhradu škody bude uplatňovať prostredníctvom ustanovení Obchodného zákonníka. Zároveň sa ustanovuje, že nakoľko verejný činiteľ v režime podľa tohto zákona nemôže spôsobiť ujmu fyzickej osobe, ale škodu na verejnom majetku, vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody nie je možné žiadať náhradu nemajetkovej ujmy podľa tohto zákona.
Posledná poznámka. Na uplatnenie práva na náhradu škody sa ustanovuje 10-ročná objektívna premlčacia lehota. Subjektívna premlčacia lehota by bola ťažko aplikovateľná, pretože poškodeným nie je fyzická osoba, ako napríklad pri nezákonnom rozhodnutí alebo nesprávnom úradnom postupe.
Ďakujem, skončil som a zároveň sa hlásim do rozpravy.
24. 6. 2021 11:51:37 - 11:53:17 32. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pán kolega, ja mám podobnú skúsenosť s okresným úradom, s odborom životného prostredia, s človekom, ktorý, keď sme tam riešili skládku, sa ukázalo, že dlhodobo vychádzal v ústrety prevádzkovateľom skládky mimo rámec zákona, skončilo to envirokriminálkou. Na konci dňa síce z úradu odišiel, ale pracoval potom ako súkromná osoba pre tých prevádzkovateľov skládky. Ale na základe takýto epizódnych vecí sa nedajú takýmto spôsobom riešiť tento typ problémov, pretože ak naozaj porušuje niekto zákona, tak tu skôr zlyhávajú iné orgány a zlyháva aj prednosta. Ja chápem, že tá dnešná právna úprava je mimoriadne komplikovaná, keď sa chcete takéhoto človeka zbaviť sám mám za sebou aj súdne spory so zamestnancami, ktorí museli odísť, no ale hold je to tak, pokiaľ niekto porušuje zákon, ten nástroj máte.
A vám na tom príklade, ktorý ste použili, ukážem, ako sa obráti proti vám táto novela zákona o štátnej službe. Predstavte si, že schválite tento zákon, odvoláte toho zlého šéfa odboru životného prostredia v tej Tatranskej Lomnici, nejaký váš dobrý prednosta a dá tam dobrého človeka, ktorý naopak, keď príde nejaký podnikateľ a tlačí, bude tlačiť na nejaké nezmyselné rozhodnutia, tak sa tomu človeku postaví, no ale zmení sa vláda po najbližších voľbách, vymenia prednostu, ktorý tomu podnikateľovi bude chcieť ísť po ruke a na základe tohto vášho zákona do sekundy odpáli toho šéfa životného prostredia a sme tam, kde sme boli.
Jednoducho toto nie je systémové riešenie tohto problému. Pokiaľ sú ľudia, ktorí porušujú zákony, na to existujú iné nástroje ako sa ich zbaviť.
24. 6. 2021 10:21:07 - 10:23:07 32. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 583 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Kolegovia bývalí z vládnej koalície, tak ako Tomáš Valášek, takisto budem proti tomuto zákonu a nie preto, že by som sa chcel zaradiť medzi kolegov zo SMER-u, z HLAS-u a pod., ja mám konkrétnu skúsenosť ako primátor s prednostom okresného úradu, čo bol kovaný smerák, jeho jediná kvalifikácia bola, že bol asistent a šofér nášho lokálneho, smeráckeho oligarchu a tuná exposlanca SMER-u, a ten okresný úrad ako tak prežil práve vďaka tomu, že tam boli pod ním ľudia, ktorí aspoň trochu tej robote rozumeli. Áno, keďže od 2006 s nejakou malo prestávkou tu vládol SMER, tak to asi všetko boli nominanti SMER-u, len vy si strieľate do kolena v tejto chvíli, pretože vy tu nebudete 12 rokov jak tu bol Fico, dokonca počúvam, že možno ani štyri roky nie a keď sa to náhodou zmení, Jožko, napr., hej, tak na základe tohto vášho zákona, všetkých tých vašich ľudí, ktorých si tam podosadzujete, vám budúca vláda, že za 24 hodín vyhodí a ešte sa bude rehotať, že to spravila na základe nástroja, ktorý ste im dali do rúk. Jednoducho a moja skúsenosť s mnohými vašimi prednostami, ktorých ste si tam nanominovali, prepáčte, tí ľudia netušia, niektorí sa vám podarili, niektorí sú, že katastrofálni a úprimne sa im čudujem, že si tam chcú podosadzovať kamarátov, pretože mnohí z nich prežívajú na tých okresných úradoch, len vďaka tým ľuďom, ktorých tam našli, či už to boli smeráci, takí, onakí. Ako toto neni profesionalizácia štátnej správy, toto je tak, že dávate nástoj do rúk napr., že kolegom z HLAS-u, SMER-u, keby po budúcich voľbách opäť vládli, aby robili to čo si ani sami nedovolili, hej, si zákonne upraviť. Ako ja tomu nerozumiem.
Fakt, úmysel možno máte dobrý, ale prevedenie, že čistá katastrofa, ktorá ešte znefunkční tú štátnu správu.
27. 5. 2021 15:30:25 - 15:32:13 28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021 Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23.
Pán minister, ja len tri-štyri krátke poznámky.
V prvom rade mrzí ma, že o tak vážnej téme, ako je triapolmiliardová sekera v štátnom rozpočte, sa zase bavíme v štýle "malý Jojo, chrapúň, amatéri, bludy, ľudia žerú seno".
K skrátenému legislatívnemu konaniu. Vaša predstava bola, že v stredu to mala vláda a v štvrtok to prejde na základe takéhoto materiálu (rečník nadvihol materiál) parlamentom. Ja keby som, ja som primátor 20-tisícového mesta, ktorý ma podobný rozpočet len mínus tri nuly, ja keby som poslancom v stredu poslal materiál, že v štvrtok majú odmávať triapolmiliónovú sekeru rozpočtu, tak ma hodia do Váhu, ani sa o tom nebavia, pretože mi to ani rokovací poriadok nedovolí, takýmto spôsobom to robiť.
Tretia poznámka, vy ste minister financií a doteraz som ja videl ministrov financií, ktorých úlohou bolo starať sa o udržateľnosť verejných financií a brániť ich rozvratu, ale ja zatiaľ od rána počúvam ministra populizmu a rozpočtovej nezodpovednosti.
A ak nerozumiete tomu, čo hovoril kolega Viskupič, čo mu prekáža na tom, že sa tu ide zaťať zbytočne veľká sekera, ja vám to vysvetlím na príklade kolúznej väzby. Pri kolúznej väzbe sa všetci zhodneme, že má byť čo najkratšia jednak kvôli tým samotným obvineným, ale hlavne kvôli tomu, aby si tam vyšetrovatelia nerobili zbytočný vankúš, ktorý ich netlačí robiť rýchlo, efektívne. No a vy v tejto chvíli predkladáte návrh rozpočtu, ktorý vládu nenúti robiť efektívne a má tam pohodlný vankúš.
A, áno, bavíme sa o tom, že treba pomôcť ľuďom, pretože tá pandémia má nielen ľudské, ale aj ekonomické dopady, ale to síce nie je celkom na rozmer tejto faktickej poznámky, ale ja verím, že sa raz dostaneme aj k debate, prečo sú tie dopady aj na štátny rozpočet tak vysoké. A sú také dopady pre... sú tie dopady také vysoké preto, že ste jednoducho vy ako premiér a váš minister zdravotníctva v manažmente pandémie totálne zlyhali.
27. 5. 2021 14:25:02 - 14:33:17 28. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní - 27.05.2021 Tlač 531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
13.
Ďakujem pekne.
13. 5. 2021 14:21:14 - 14:22:39 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
Dobre. Len doplňujúcu otázku. Ja rozumiem tomu, že polícia a súdna mapa že si riešia akoby že svoju, svoju mapu, hej? Ale práve v súvislosti s tým stavebným zákonom a zákonom o územnom plánovaní tam jednoducho kreslíme veci, ktoré predurčia aj kompetenčne aj usporiadaním zásadné veci. To znamená, že keď takto začneme už vstupovať do debaty o reforme verejnej správy, už budú základné parametre položené. Preto sa chcem spýtať, dneska Únia miest Slovenska k tomu mala zásadné vyjadrenie a keďže sme boli obídení ako mestá pri príprave toho zákona, tak sa pýtam aj, keďže zmyslom medzirezortného pripomienkového konania má byť vychytať muchy, nie meniť zmysel zákona a tento zákon z nášho pohľadu vznikol za zatvorenými dverami a s pochybným cieľom, že ten postup predkladateľa naozaj do poslednej chvíle mestá obchádzal a považujeme ho za nešťastný. Preto sa pýtam a únia vlastne vyzvala dnes vládu, aby zákon z tohto procesu stiahla a vrátila prípravu zákona na vecne príslušné ministerstvo, čo je ministerstvo výstavby, dopravy a výstavby, a aby ďalej postupovala v zmysle legislatívnych pravidiel, teda najprv vypracovaním, prerokovaním a schválením legislatívneho zámeru. Práve preto, že to je tak zásadný zákon po štyridsiatich rokoch a nerieši celkom to, čo očakávali sme nielen my, mestá a obce, ale aj ľudia, aj stavebníci, aj developeri. Ži či vlastne ste pripravení, keď bude tých pripomienok naozaj že zásadných veľa, vrátiť ten proces možno na začiatok.
10. 5. 2021 20:25:57 - 20:27:04 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
262.
Pán poslanec Kotleba, vy ste tu teraz dali desať minút dôvodov, pre ktoré má pani ministerka Kolíková odísť z funkcie? Ja si myslím ale, že v reále vám prekáža niečo úplne iné. A teraz k vám budem hovoriť, a keďže ctím prezumpciu neviny, tak k vám budem hovoriť ako k človeku, ktorý zatiaľ je neprávoplatne odsúdený na štyri roky štyri mesiace za trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúci k potlačeniu základných práv a slobôd. Možnože nám môžete povedať, že v akom stave je ten váš proces na Najvyššom súde.
A poviem vám to slovami špeciálneho prokurátora Tomáša Honza, ktorý po rozsudku povedal, že je to odkaz pre všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí na Slovensku, že súdy a prokuratúra sa zastanú ľudí, ktorí sú obeťami extrémizmu, násilia, rasovej nenávisti, fašizmu a neonacizmu. A vám, skrátka, vadí, že pani ministerka je jednoducho symbolom tej zmenenej doby, kedy súdy naozaj rozhodujú slobodne a kedy sa môže stať, že tu spolu nestrávime celé volebné obdobie a že by ste mi nejako špeciálne chýbali, to teda povedať nemôžem.
10. 5. 2021 20:10:06 - 20:11:06 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kollár, Miroslav (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
246.
Pán poslanec Schlosár, vy ste sa tam pýtali a vymenovávali ste všetky dôvody, pre ktoré by vlastne sme nemali podporiť pani ministerku Kolíkovú, a položili ste jej otázku, že či vlastne sme hrdí na to, že ju môžme podporiť alebo že ju za toto podporíme. No ja okrem iného aj za tú podporu tých mimovládnych organizácií, ktoré robia užitočné veci, ju podporím.
Ja vás tak sledujem, vy máte taký že ťažký život, lebo vy sa stále niečoho bojíte. Bojíte sa migrantov, bojíte sa neviem čoho. V živote by ma nenapadlo, že budem mať raz ambíciu urobiť radosť poslancovi od Kotlebu, ale, ale pre vás urobím výnimku. Ja väčšinou veľmi neriešim teda ráno, že čo si oblečiem, tak maximálne vyberem farbu košele, ale vám teda zajtra urobím špeciálnu radosť. Ja som minulý rok ako súkromná osoba, ako donor podporil takú výstavu „Loading: love“ o minulosti teplej komunity a ako dar za túto podporu som si zvolil tričko Teplá vlna. Takže aby som vám urobil radosť, tak zajtra si ho do práce oblečiem.

Deň v parlamente

<- ->