Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
30. 3. 2023 18:50:45 - 18:52:25 88. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1399 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania, ktoré sa konalo 30. marca 2023, bola to opakovaná voľba.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 126 hlasovacích lístkov. Teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 126 poslancov. Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 126 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 4 neplatných a 122 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za meno Milan Antol hlasovalo za 78, hlasovalo proti 4, zdržalo sa hlasovania 40.
Za meno Agáta Staneková hlasovalo za 18, hlasovalo proti 11, zdržalo sa hlasovania 93.
Na voľbu člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za člena Rady rozhlasu a televízie Slovenska v oblasti televízneho vysielania zvolený Milan Antol. Overovatelia poverujú svojho člena Moniku Kaveckú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.
24. 3. 2023 11:56:33 - 11:58:15 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi všetkým kolegom, ktorí sa teda do faktickej poznámky prihlásili a ďakujem im hlavne za to, že sú tu a že diskutujú na túto tému a našej slovenskej verejnosti ozrejmujú teda tú skutočnosť, ktorá sa na Ukrajine deje a tebe Tomáš iba v tom prípade toho Leningradu a Piskarevského cintorína bola som tom v roku 2018. Bol to pre mňa silný zážitok z toho titulu, že tí ľudia obetovali milión, milión obyvateľov obetovalo svoj život za leningradskú blokádu a v podstate ten nepriateľ, agresor, ktorý ich chcel doslova vyhladovať a zrovnať so zemou požil akýkoľvek spôsob a preto je pre mňa nepochopiteľné ako Rusi, ktorí už prežili takúto tragédiu to dokážu urobiť svojmu bratovi a prečo sa tá bratovražda deje. Je to opäť a znova zasa len to diktátorské, to choré aj vtedy v podstate sa viedli vojny a diktátori viedli svoje vojny, pretože to bolo asi o ich egu alebo o tom zlom a proste v tom nevídanom, nepochopiteľnom, nemôžem povedať marazme, ale neviem na to nájsť ešte stále taký adekvátny výraz, že prečo sa toto deje. Sme nepoučiteľný a naozaj národ, ktorý si neváži históriu a nepamätá si ju si skutočne asi nezaslúži budúcnosť.
24. 3. 2023 11:41:11 - 11:51:12 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, táto téma, ktorá tu teraz je, je samozrejme pre mnohých jednak výsostne politická, pre druhých výsostne emotívna, pre niektorých úplne laxná, nezaujímavá. A ja by som sa nechcela venovať tej politickej rovine, aj keď je to súčasťou, ale skôr takej tej ľudskej, tej môjmu srdcu blízkej zdravotníckej a tej trpiacej rovine. To, že treba ďakovať ľuďom, ktorí pomáhajú je všeobecne známe, ale bohužiaľ sa to nedeje, nedeje sa to. Sme v 21. storočí a ľudia ako keby zabudli čo sa udialo v 20. storočí. My sme zabudli, že sme tu mali 2. svetovú vojnu. Mnohí naši rodičia sú pamätníci 2. svetovej vojny, sú pamätníci povojnového obdobia, pretože ak si niekto myslí, že Ukrajina trpí len teraz, tak ona bude omnoho viac trpieť po tom povojnovom období, ak teda pánboh dá a Ukrajina vôbec bude Ukrajinou. Preto je to také veľmi vážne a dôležité, preto je to také dôležité, aby sa našli aj odvážni ľudia, novinári, všetci tí, ktorí chcú prinášať toto svedectvo. Pretože dialo sa to aj počas 2. svetovej vojny, to svedectvo bolo prinášané. Mnohí ľudia to priamo zažili na, ako sa hovorí, na svojej koži. A stále sme sa neponaučili. Národ, ktorý si neváži históriu si nezaslúži budúcnosť, ktorý sa nepoučil z minulosti si nezaslúži budúcnosť. Myslím si, že ani občania Ruska sú tiež mnohí nevinní v tom, že majú na čele diktátora. Mnohým sa to nepáči, avšak tieto svedectvá sú nie prinášané do nášho života, do nášho mierového života.
Ja vám chcem priniesť svedectvo obyčajného človeka, ktorý napríklad bol v čase mieru v Leningrade, v Petrohrade, kde ak ste mali možnosť navštíviť Piskarievský cintorín a videli ste mnohé filmy o Leningradskej blokáde a všetky, tieto, tieto svedectvá, ktoré boli nám už prinesené z minulosti čo sa tam dialo počas druhej svetovej vojny, tak je až nepochopiteľné, že v 21. storočí po tomto všetkom čo tento národ prežil dokáže brat brata napadnúť a nechať ho zažívať to isté čo zažívali oni. Je to, ja si myslím, že ľudskému zmýšľaniu mozgu, v samotnej podstate ľudskosti nemysliteľné, je to až také choré, až proste neuveriteľné. Na tom Piskarievskom cintoríne, keď stojíte a uvedomujete si, že pod touto zemou sa nachádza milión, milión obetí, tak tam neostane ani jedno oko suché. Deti, mladí ľudia, rodiny, starí ľudia, dôchodcovia, proste milión ľudí. A my napriek tomu nepoučiteľní. Tá spupnosť človeka, diktátora, ktorý si myslí, že je bohurovný, aby mohol toto opäť urobiť napriek tomu, že ten národ už raz zažil, napriek tomu, že sa poučil, asi nie dostatočne, to niekto dokáže urobiť svojmu bratovi, Slovan Slovanovi. To nie je, že je smutné a trestuhodné a odsúdeniahodné, ale to je až nepochopiteľné, že my v 21. storočí musíme toto prežívať opäť a nie my v čase mieru na Slovensku, ale tí ľudia, ktorí sú bratia. A preto nechápem aj politikov, ktorí to jednak zľahčujú, bagatelizujú, vysmievajú sa. To je tak isto trestuhodné a odsúdeniahodné a pre mňa opäť nepochopiteľné. A viete čo je najsmutnejšie na tom? Že my musíme ich presviedčať, presviedčať, že vojna je niečo čo je odporné, zvrátené, niečo neľudské a nenašla som na to ani výraz. Viete, Leningrad sa poučil z 2. svetovej vojny a tam, keď prechádzate tými ulicami je tam nádherne čistúčko a títo ľudia si uvedomujú, že táto zem v ktorej oni žijú je zmáčaná krvou tých ľudí, ktorí bránili svojimi životmi toto mesto. A oni sa tak ku tomu mestu správajú. Nedovolia si na túto zem odhodiť žiaden odpad. Pre nich je to trestný čin nielen charakteru trestného, ale aj morálneho a etického. A práve preto mi je nepochopiteľné prečo sa toto deje v 21. storočí, aby brat brata napadol. A čo je ešte horšie, že v tomto parlamente sa nachádzajú poslanci, ktorí majú mandát od občanov, od ľudí, ktorí sa vysmievajú z vojny, z vojny čo je najhoršia vec na svete, z úmrtia, z vrážd, znásilnení, zo týrania ľudských bytostí a ostáva to v ich chladné, dokonca to bagatelizujú a šíria do našej spoločnosti. Ja ich aj možno z tohto miesta prosím, aby to nerobili. A prosím tak isto všetkých ľudí, aby sme Ukrajine pomohli, či už na Slovensku občanom Ukrajiny alebo priamo republike Ukrajiny akýmkoľvek spôsobom, akýmkoľvek spôsobom, aby táto pomoc pomohla ukončiť vojnu. Pretože asi ťažko dokážeme pomôcť Ukrajincom, ktorí budú tú traumu niesť v sebe ešte niekoľko desaťročí.
A ja na záver opäť chcem poďakovať všetkým vám, milé kolegyne, že ste tam boli, že ste priniesli to svedectvo, že ste nás informovali o tom, aké to naozaj je takým tým priamym, exaktných spôsobom, že ste dokázali ešte aj tie emócie potlačiť, pretože ja ich teda nedokážem potlačiť. Mne je to veľmi ľúto a bodaj by sme boli všetci stopäťdesiati v tomto taký istí ako ste vy. Nemôžu byť všetky ženy samozrejme, lebo ženy sú levice ktoré bojujú o svoje deti, o svoju rodinu, ale keby sme toto dokázali, že budeme takto bojovať o mier, tak by to bolo povzbudivé. Preto vás, milí kolegovia, ktorí tu nie ste, prosím, podporte túto deklaráciu a vyšlime jasný signál do celého sveta, že Slovensko, slovenský parlament nechce vojnu nikde na svete. Ďakujem.
24. 3. 2023 11:14:06 - 11:16:06 88. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. A na úvod veľké ďakujem našim odvážnym kolegyniam, ktoré nám priniesli toto svedectvo a ktoré takým tým objektívnym, exaktným prístupom priniesli informácie o tom, aký stav je na Ukrajine čo sa týka týraných, znásilňovaných žien, toho veľkého utrpenia, ktoré my ani jeden si nevieme predstaviť. Ani tí, ktorí tam nakrátko boli, ale tí, ktorí to prežívajú a takto dlhodobo to prežívajú takto utrpenie na nich zanechá, bohužiaľ, aj ešte možno na niekoľko rokov, ba desaťročí tie následky.
Ja ďakujem aj za to, že ste sa v zdraví vrátili, pretože to je tiež veľmi dôležité. Ďakujem všetkým čo podporili túto deklaráciu, poďakovali vám, lebo aj to je veľmi dôležité. A myslím si, že by mali poďakovať všetci poslanci Národnej rady, pretože my ak nemáme objektívne informácie, tak nevieme zaujať stanovisko. Mnohokrát máme podsúvané informácie prokremeľskou propagandou a mnohí, bohužiaľ aj poslanci Národnej rady tomu veria a to mi je veľmi ľúto. Ale naopak zase ďakujem tým, ktorí chcú pomáhať Ukrajine, ktorí pomáhajú Ukrajine, ktorí pomáhajú obyvateľom Ukrajiny či už na Slovensku alebo priamo na Ukrajine. A nezabúdajme, že tak ako ďakujú občania Ukrajiny nám, my ďakujme tomu, že nemáme vojnu na Slovensku tomuto stavu. A naozaj si vážme ten mier, pretože od II. svetovej voj.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 3. 2023 16:42:11 - 16:44:46 88. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, váženie panie poslankyne, vážení pani poslanci, dovoľte, aby sme predložili návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V súčasnosti aplikácia inštitútu dočasnej pracovnej neschopnosti vykazuje implementačné nedostatky, ktorých dôkazom sú poznatky získané prostredníctvom komunikácie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a so Sociálnou poisťovňou. Aktuálne platná a účinná právna úprava reflektuje, nereflektuje teda na osobitosti uznávania osoby za dočasne práceneschopnú. A cieľom návrhu zákona je precizovať právnu úpravu v § 12a zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týkajúcu sa inštitútu dočasnej pracovnej neschopnosti, a to najmä pokiaľ ide o spätné uznanie osoby za dočasne práceneschopnú, ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti, vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti vytvorením elektronického záznamu a o aplikáciu prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2023 a k úpravám účinným od 1. januára 2024.
Navrhovaná úprava špecifikuje skutočnosti, na základe ktorých je možné uznať osoba za dočasne práceneschopnú. Touto úpravou sa zároveň vymedzuje maximálne časové obdobie, ktorým sú štyri kalendárne dni, kedy môže príslušný ošetrujúci lekár spätne uznať osobu za dočasne práceneschopnú. Zároveň predmetný bod upravuje, že v prípade ak lehota štyroch dní bola presiahnutá, ošetrujúci lekár môže spätne uznať osobu za dočasne práceneschopnú len na základe súhlasu posudkového lekára. A touto úpravou sa odstráni problémy vznikajúce v aplikačnej praxi.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, toľko z úvodu návrhu zákona. Prosím vás o jeho podporu. Je to čisto zákon z dielne ministerstva zdravotníctva, pretože spôsobuje to naozaj výrazne problémy s touto, s touto inštitúciou elektronickej PN-ky. Ďakujem veľmi pekne za vašu podporu.
22. 3. 2023 16:11:30 - 16:13:21 88. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1393 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Budem reagovať na pána poslanca Viskupiča v tom zmysle, že skutočne celé to vystúpenie od začiatku až doteraz bolo vyviňovanie sa oligopolov, že oni sú v podstate chudáci, ktorí vďaka vojne generujú obrovské zisky. A práve ty ako ekonóm si plne uvedomuješ, že my teraz spoločnosť potrebujeme sanovať týmito peniazmi, aby nám tu fungovalo školstvo, zdravotníctvom, malí podnikatelia, ktorí nemajú oligopoly, ktorí nemajú monopol na trhu a práve všetky tieto peniaze budú použité nato, aby sa tá kríza vyriešila a to hlavne v zmysle, že v podstate nechceme tu, aby sme skončili s akýmkoľvek iným podnikaním. Liečba krízy je práve naliať čo najviac peňazí do spoločnosti, dať ľuďom tie peniaze, aby sa nezadlžovali, aby proste mohli dokonale fungovať a nepocítili tú krízu takto. Tak ja neviem čomu sa brániš, že v podstate zisk im zostáva, oni nejdú do mínusu, oni stále generujú ten zisk, len vyliečia tú našu spoločnosť tými peniazmi a pomôžu tej energetickej kríze ťažkej kríze, ktorá vznikla vďaka vojne, po pandémii. Tu sú rôzne atribúty, ktoré my potrebujeme liečiť len napríklad zdravotníctvo. Zober si, že by sme tie peniaze použili na platy zdravotníkov je to adekvátne, je. Ďakujem.
15. 3. 2023 16:28:37 - 16:30:48 88. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1355 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek a o zmene a doplnení niektorých zákonov (transplantačný zákon), tlač 1355. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 33 z 15. februára 2023 rozhodla, že návrh zákona prerokujú výbory ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor súhlasil s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú uvedené v časti 4 spoločnej správy. Výbor pre zdravotníctvo o návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predloženému návrhu zákona (tlač 1355) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom 4 tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona (tlač 1355) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje dva pozmeňujúce návrhy. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 a 2 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 196 zo 14. marca 2023, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka v prípade neúčasti spravodajcu. Pán predsedajúci, skončila som, poprosím vás otvoriť rozpravu. Ďakujem.
14. 3. 2023 15:08:09 - 15:09:35 88. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1362 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pani kolegyňa, ako predkladateľka ste už v minulosti predkladali zákony, napríklad sprievod viacerých osôb pri pôrode. Oslovili ste naozaj všetkých odborníkov a dostali sme vyjadrenia od jednotlivých nemocníc, od jednotlivých štatutárov. Prečo ste to teraz neurobili? Ja vám poviem prečo. Pretože všetci pediatri s tým nesúhlasia. Je to tak. Nemáte jedno jediné odborné stanovisko od pedia... A to sa bavíme akože v podstate od jednotlivých nemocníc, že to nedokážu zvládnuť.
Prečo sa tak strašne bránite tomu pozmeňujúcemu návrhu pani profesorky Horváthovej, ktorý je jednoducho prospešný pre tento zákon? Prospešný. Je lepšie prejsť tento zákon s pozmeňujúcim návrhom pani profesorky Horváthovej, aby sme ho nezabili, ako tvrdošijne si trvať na svojom nepodloženom v tom zmysle, nechcem vás ani uraziť, ani sa dotknúť, ani nič. Prosím vás, neberte to osobne, berte to naozaj podporne. My nie sme odporcovia tohto zákona, ale musí to byť jasne zadefinované, aby ten zákon priniesol prospech jednak pre deti, lebo to je najdôležitejšie, ale aj v tom systéme zdravotníctva, aby bol vykonateľný. Radšej mať zákon, ktorý je vykonateľný a podporný, ako nemať nič.
Ďakujem.
14. 3. 2023 14:26:56 - 14:28:56 88. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1362 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Ďakujem takisto kolegyni pani Evke Horváthovej za to, že predniesla jednak pozmeňujúci návrh a jednak, že jasne a exaktne vysvetlila teda dôvody.
Takisto sa chcem dotknúť toho, že legislatívny zámer je v poriadku, avšak spôsob, ako sa trošku až tak tvrdošijne alebo tvrdohlavo presadzuje jediná úprava, ktorá, predkladatelia povedali, že je teda podľa nich správna a nebudeme teda komunikovať o iných úpravách. Upozorňujeme na to, že ak nebude teda prijatý pozmeňujúci návrh pani profesorky Horváthovej, tak je ohrozený celý zákon. Čo by som bola veľmi teda nerada, aby sa na základe možnože takej tvrdohlavosti pristúpilo až k takýmto riešeniam.
Takisto poprosím možnože bez tých emócií a vášní hovoriť o tom, že, alebo osobne pristupovať k jednotlivým poslancom, že majú taký svoj názor. Ďakujem ešte raz za ten prednesený pozmeňovák. Upozorňujem hlavne aj predkladateľov na to, že vôbec nebolo myslené na pacientov, detských pacientov, ktorí sú umiestnení na iných oddeleniach ako pediatrických, či už je to chirurgických, neurochirurgických, ortopedických pacient detský, ktorý naozaj nie je prispôsobené povaha tohto oddelenia, kde sú aj iní pacienti, sprevádzajúca osoba môže byť napríklad aj iné pohlavie. Môže byť matka na mužskom oddelení alebo na mužskej izbe pri svojom synovi. A pre ostatných pacientov je to, samozrejme, aj neprijateľné. Tam potom vznikajú konflikty.
A už len na záver. My na jednej strane hovoríme o tom, aké má mať dieťa práva, čo je úplne skvelé a myslím si, že má byť dodržiavané toto právo. Avšak na druhej strane aj právo toho personálu, kedy mnohí tí rodičia v tej svojej bezútešnej situácii, kedy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
17. 2. 2023 13:50:32 - 13:50:32 83. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené pani kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, výsledok tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktoré sa konalo 17. februára 2023. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 128 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 128 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 128 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné. Zo 125 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu poslanca Mareka Krajčího za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo hlasovalo za 66 poslancov, proti 29 poslancov, zdržalo sa 30 poslancov. Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky Slovenskej je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolený Marek Krajčí. (Potlesk.) Overovatelia poverujú svojho člena Moniku Kaveckú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Ďakujem.
15. 2. 2023 8:51:09 - 8:52:38 83. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani kolegyne poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods.1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1355. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby výbory prerokovali predmetný návrh zákona v druhom čítaní do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem. Poprosím vás, pán predseda, predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
10. 2. 2023 12:41:01 - 12:42:30 83. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
145.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Vetrák, to, čo si presne hovoril na úvod, som chcela takisto ako aj môj predrečník na to reagovať, že poďme pustiť tento zákon do druhého kola, do druhého čítania, a vyšperkujeme ho tak, že naozaj tie demokratické princípy, o ktoré tu všetci bojujeme, teda hlavne demokratické strany, by sme mali dať tomu občanovi ako tú motiváciu, aby sa naozaj zúčastnil tých volieb a keď aj nemusí voliť stranu, ktorá mu vyhovuje, alebo nenašiel stranu, ale aspoň sa zúčastní tých volieb a tu bude tiež výpovedná hodnota pre politikov v podstate, koľko ľudí sa zúčastnilo a napríklad nezvolilo, neodovzdalo svoj hlasovací lístok. Je to veľmi dôležité.
Poďme do druhé čítania a dajme tam pripomienky typu, ktoré mňa napríklad trápia, že môžeme vlastne byť, kontrolovať aj volebné komisie, to, že čo sa stáva v súčasnosti. Mnohí ľudia napríklad nešli voliť a potom sa dozvedeli, že volili. Ale nemali na to opodstatnenie v zákone, aby si mohli odkontrolovať, či náhodou ten ich hlas nebol zneužitý. Takže je tam veľký priestor a apelujem možnože aj na tie všetky demokratické strany, aby podporili tento zákon, pretože to je veľmi dôležité, pretože naozaj nás čakajú veľmi dôležité voľby.
Ďakujem veľmi pekne.
10. 2. 2023 12:19:29 - 12:21:04 83. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
131.
Ďakujem veľmi pekne. Plynulo prejdem vo svojej faktickej rozprave od kolegu Vetráka, pretože naozaj je presne to, čo som chcela povedať aj ja na pána poslanca Matoviča.
Igor, úplne správne si hovoril o tom, že to farizejstvo, ktoré tu je, možnože ten termín kolegovia zo SaS nepoznajú, ale veľmi ma zamrzelo napríklad, keď pán poslanec Baránik počas môjho prejavu faktickej poznámky takým tým nemiestnym spôsobom, ako je jemu blízke, presne zarýpe do toho, aby vyvinil seba, svoju stranu. Je to presne o tom. Ja nebudem hlasovať za zákon, ktorý by mohol pomôcť v boji proti korupcii, pretože by to mohlo zvýhodňovať tých čestných ľudí, ktorí sa boja a ktorým dodáva chránenie, lebo oznámia tú korupciu, ale budem tu splietať konšpiračné témy o tom, ako to nie je vhodné, aká by mohla byť korupcia a prečo Matovič, naozaj keby neexistoval asi poslanec Matovič, tak neviem, či SaS-ka by vôbec mala tému a opäť a znova len preto, že je tu vec, ktorú aj oni podpísali, aj oni dali svoj súhlas pod programové vyhlásenie vlády, opäť zmena a opäť klamstvo. Klamstvo, klamstvo a zavádzanie.
Ďakujem.
10. 2. 2023 12:03:51 - 12:05:33 83. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán poslanec Viskupič, preto som sa tak s takým zvláštnym možnože výrazom tváre usmiala na tú korupciu, pretože naozaj, tak ako povedal aj predkladateľ tohto návrhu, vidíš v tom stále len niečo, čo tam nie je. Proste opäť ten váš povestný cirkus pred niečím, čo tam ani nie je. Nehľadáme to dobré, hľadáme len to zlé, lebo naozaj to nie je váš návrh. Práveže naopak.
Keď si zoberiete predchádzajúce hlasovanie. Riešime tu korupciu. Vy nepodporíte zákon pre oznamovateľov protikorupčnej teda agendy alebo činnosti, alebo proste takejto, takejto veci, ktorá je základom kvôli korupcii, proti korupcii, ale tu budete riešiť zase niečo imaginárne typu áno, môže sa to zneužívať korupčne, že keď to bude nejaká cenina alebo nejaký papier. Proste úplne akože nehodné až predsedu finančného výboru.
Skôr sa potom ešte chcem ozvať ďalej aj ku kolegovi Vetrákovi, ktorý pôjde do rozpravy, pretože vo faktickej nestihnem tú korupciu, ktorá sa deje napríklad s účasťou. A malo by nám všetkým záležať na tom, ako sa robí vlastne účasť vo voľbách. Mnohí obyvatelia zisťujú, že boli na voľbách akože, ale v skutočnosti tam neboli. Práve preto toto by bol aj jeden z mechanizmov, že si to môžu overiť, či s ich hlasom sa niekde nekupčí.
Ďakujem.
3. 2. 2023 11:43:12 - 11:44:50 83. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega Vašečka, krásnym spôsobom si vstúpil do rozpravy, pretože máš to umožnené a otvoril si naozaj aj tú možnosť nám reagovať prostredníctvom tvojej rozpravy na kolegov zo SaS, ktorí aj v predchádzajúcej, v predchádzajúcich minútach reagovali na to, čo môžeme a čo nemôžeme, zákazy a príkazy, a tak isto napríklad kolegyňa, ktorá rozprávala o tom, že je nekorektné sa rozprávať o nejakom kolegovi, ktorý tu nie je. No tak buď to majú kolegovia Alzheimera alebo retrográdnu amnéziu. Nejdem sa už ďalej ku tomu vyjadrovať, pretože ctím tu trošku aj kultúru.
Zákazy. Zákazy sú pozitívne a negatívne. Pozitívne zákazy sú zákazy, ktorými spôsobujeme pozitívne dopady, napríklad zákaz fajčenia. Keby sme nezakázali fajčiť, okolie, ktoré je v podstate nevinné, spôsobuje im rôzne ochorenie, tak v podstate dovoľme záka... dovoľme všetkým fajčiť, dovoľme aj malým deťom, dovoľme. Čo tým spôsobíme? Ochorenie, zánik spoločnosti, budem už expresívna naozaj, to nejdem do takýchto detailov. Sú zákazy, ktoré sú negatívne. Áno, ktoré zakazujú, napríklad obmedzujú slobodu, slobodu prejavu a tie vytvárajú odpor. Ale pozitívne zákazy sú na prospech celej spoločnosti a myslím si, že keď zakážeme nedeľný predaj, bude to mať pre spoločnosť len prospech. A preto sme tu. Pre občanov a pre prospech tejto spoločnosti.
Ďakujem.
3. 2. 2023 11:20:18 - 11:22:15 83. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Odznelo tu už veľmi veľa pripomienok, naozaj z toho cítiť také to politikárčenie, kde sa politici vyjadrujú ku tomu, že či, áno, otvorené, zatvorené nedele. Keby sme tu možnože mali ten exaktný prieskum typu spotrebiteľ verzus zamestnanec alebo zamestnávateľ a ako vnímame tie jednotlivé aspekty, tak by sme možno teda sa vedeli skutočne vyjadrovať exaktne. Toto tu je čisto politikárčenie a presadzovanie si toho svojho.
Ja som určite za to, aby v nedele boli zatvorené už len z toho titulu, že som vyše dvadsať rokov pracovala v nepretržitej prevádzke, kde som to svoje povolanie praktizovala, lebo to bolo nevyhnutné. Soboty a nedele sú víkendové. Nedele by mali byť prirodzeným oddychom po šesťdňovom pracovnom týždni, naozaj pracovnom, už len čisto z toho psycho-biologického hľadiska. Naozaj, nenúťme tých ľudí, aby sa stávali otrokom konzumu, otrokom spotrebiteľského statusu, ekonómie, proste o tomto by to nemalo byť. A keďže sme tu zákonodarci, tak hlasujme podľa toho, aký mandát nám dali títo občania. A pokiaľ občania chcú, aby soboty, nedele boli zatvorené, tak sa ku tomu, nie soboty, teda pardon, nedele, tie víkendy, aby to nebolo len o tej otrockej práci, aby to bolo aj o tom, že naozaj tie peniaze, ktoré si dokážu zarobiť v tých šiestich pracovných dňoch, aj keď už sa hovorilo o sobote, že to je nejaký taký pracovný pokoj, kedysi, tak im to dajme tú možnosť a ja určite sa prikláňam ku tomu, aby nedeľa bola dňom oddychu a pokoja.
7. 12. 2022 17:25:04 - 17:25:04 78. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločná spravodajkyňa výboru predkladám spoločnú správu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího, Kataríny Hatrákovej a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti (tlač 1112).
Predložený návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a výbor pre zdravotníctvo. Ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci a výbor pre zdravotníctvo vyslovil súhlas s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny súhlasil s predloženým návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.
Návrh spoločnej správy v časti IV obsahuje deväť pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor nedostal žiadna stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, tlač 1112, schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa obsahuje deväť pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa v bodoch 1, 2, 4, 6, 7, 9 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. A v bodoch 3, 5, 8 spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 178 zo 6. decembra 2022, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona a poslanca Mareka Šefčíka za náhradníka k predmetnému návrhu zákona v prípade neúčasti spravodajcu.
Pán predsedajúci, skončila som, prosím vás, môžete otvoriť rozpravu.
6. 12. 2022 18:41:16 - 18:41:16 78. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
168.
Ďakujem veľmi pekne. Prosím do záznamu uviesť, v čísle hlasovania 130, č. parlamentnej tlače 1315, som sa chcela zdržať, vykázalo ma "za".
30. 11. 2022 16:40:03 - 16:40:03 78. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 1330 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Pán poslanec Suja, neviem, či vôbec by som mala na vás reagovať. Pretože tieto vaše vyjadrenia opäť len tú nenávisť podnecujú. Kričať a vrieskať a rozoštvávať je v podstate vaša parketa. Takže, bohužiaľ, škoda slov.
30. 11. 2022 16:25:03 - 16:25:03 78. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 1330 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kavecká, Monika (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, obraciam sa na vás, milí kolegovia z koalície, viete veľmi dobre, ako sme prežívali tú situáciu v zdravotníctve od začiatku, keď sme prišli do tohto inštitútu, do Národnej rady. Dostali sme do vienka covid a ja tu opäť spomeniem súčasného ministra financií, ktorého v podstate opozícia nenávidí, útočí naňho (reakcia z pléna), ale mali by mu byť vďační, pretože si robia na ňom piár. Ja ho vnímam ako človeka, ktorý sa postavil pred nás a povedal v roku 2020, urobím všetko preto, aby v tejto krajine ľudia nezomierali. Nebudem sa pozerať na peniaze, ale urobím všetko preto, aby ľudia nezomierali. A toto je možno chyba ministra financií, že má cit. Mnohí mu to vyčítajú a robia z neho blázna. Mnohokrát možno aj ja s ním nesúhlasím, ale jedno, čo mi vadí najviac, a to hovorím vám, milí kolegovia, kolegovia z koalície, kolegovia z nášho klubu, si zoberte ako opozícia kričí, ako kričí, aký je minister neschopný, nemožný, aký je amatér, ako nič nevie, ale keď príde na lámanie chleba, tak za svoje politické preferencie by zapredali všetko. Aj ten rozpočet, ktorý nechcú schváliť, a nechcú dopriať tým ľuďom pomoc a záchranu životov, lebo však oni potrebujú preferencie, čím horšie, tým lepšie v tejto krajine. Pretože ja sa môžem dostať na výslnie, ja tu môžem kričať, ziapať, vrieskať, veď my to dokážeme takisto. Čo to pomôže? Čo to pomôže?
Takisto v prípade sestier, nebudú sestry všetky spokojné, pretože za to svoje náročné povolanie nebudú nikdy spokojné, ale čo si treba vážiť a ctiť na nich, že tie obetavé zdravotnícke pracovníčky v povolaní sestra ostávajú pri tých pacientoch, lebo majú ten cit, majú to poslanie. Je to veľká vďaka, ale z tej vďaky sa nikto nenaje. Nenaje, nikto nezabezpečí školu svojim deťom, nikto nezabezpečí svoje potreby od elektrickej energie cez náklady na prácu a život. Ale to by sme mohli hovoriť o každom jednom povolaní. Mne je ťažko rozprávať z tohto pultu, keď v spoločnosti panuje názor, poslanec Národnej rady – triedny nepriateľ, lebo ten má plat najväčší na svete. Poslanec Národnej rady má ten plat za svoju prácu. A ten poslanec Národnej rady, ktorý naozaj išiel sem preto, aby pomáhal ľuďom a tejto krajine a má ten cit, tak to prežíva aj srdcom a naozaj mnohokrát si aj ubližuje. Berte to aj takto, prosím, vážená spoločnosť, verejnosť. Nie sú tu len bezcitní ľudia.
A keď sme narážali na to, že ideme teraz preplácať lekárov, toto všetko a sestry by sme im mali dať takisto, sa mohlo diať desať rokov. A možno sa otočím aj teraz na tú ľavú stranu, kde ste boli doteraz? Kto kedy tu vystúpil a proste sa bil za tých zdravotníkov. Kto? Vy ste teraz múdri, keď už sme stratili desať rokov? Desať rokov sme stratili našich zdravotníckych pracovníkov, pretože sme ich nedokázali namotivovať. A teraz v tých najťažších dobách po covide, pri vojne na Ukrajine a energetických krízach viníme niekoho, kto sa to snaží dať do poriadku? (Ruch v sále.) Viníme niekoho, kto naozaj hľadá finančné prostriedky, lebo sa na tom výborne vytĺkajú politické body? Nechcela som byť až takáto osobná, ani takáto politická, ale nedá mi to, aby niekto bez hanby si obtieral svoje ústa o tých ľudí, ktorí sa snažia nájsť riešenia. A bude tu vykríkať a ziapať o nezmyselnostiach.
Ja mám to morálne právo sa vyjadrovať k zdravotníkom, pretože naozaj 23 rokov som pracovala v nepretržitej prevádzke. Skutočne mi mnohokrát pod rukami zomierali ľudia. Je to neovplyvniteľné. Za toto si tí zdravotníci zaslúžia tie peniaze, za toto, pretože oni naozaj majú takú tú ťažkú prácu, pretože to potom nosia so sebou domov a psychicky to aj prežívajú. Je to tak. Ja nechcem, aby sa v našej zdravotníckej spoločnosti vytvárala nevraživosť. Dosť, že spoločnosť rozdeľujú politici, extrémisti, krikľúni, ale v našej zdravotníckej spoločnosti medzi mojimi kolegami, kolegyňami, ja vás prosím, nezáviďme si. A podporujme sa navzájom, aj keď tá krivda naozaj je najvyššia v profesii sestra a pôrodná asistentka. Sme desať rokov poukazovali na to, že nás nebude. Desať rokov sme protestovali, snažili sme sa, organizovali sme sa, riešili sme veci, dávali sme rôzne návrhy, stretávali sme sa na ministerstvách. Všetko na úkor svojho voľného času. Všetky naše funkcie sú čestné, bez finančného nároku. Ja ďakujem z tohto miesta aj svojim kolegyniam, ktoré desať rokov bojujú o zlepšenie pracovných podmienok sestier, ktoré pracujú v tých nemocniciach aj v ambulanciách, aj keď tam nemáme možnože dosah, alebo v tých nemocniciach, kde majú byť tie ústavy život zachraňujúce.
A je mi veľmi ľúto, keď sa takáto téma politizuje na to, aby sa vytvárala ešte väčšia nevraživosť v spoločnosti. Je mi to veľmi ľúto a veľmi ľúto je mi aj mojich kolegýň, ktoré už dlho čakajú na to, aby sa im naozaj zlepšili tie podmienky. A viete, ony nechcú ani tak enormne narásť platy, ale chcú svoje kolegyne, aby im prišli, aby sme ich namotivovali. A to je presne tá chyba tých desiatich rokov spätne, ktoré už nevrátime. Lebo my tie kolegyne tu nemáme. A to je tá vec, ktorá bolí, a preto by sa mali aj kolegovia z opozície, tí, ktorí mohli vtedy riešiť túto situáciu a neurobili nič, iba sa prizerali. Lebo to vtedy nebola téma, vtedy to bolo treba upratať pod koberec. Či si každý bude spytovať takto svedomie.
Preto som vďačná aj za to, že vieme nájsť peniaze, síce ťažko, ale vieme nájsť. Ja prečítam za chvíľu náš pozmeňujúci návrh, ktorý aspoň sčasti bude opravovať tieto krivdy, a z tohto miesta dúfam, že bude tá príležitosť, aby sme tie podmienky systematicky a do budúcna zlepšovali. Pretože keď príde akákoľvek vláda do tejto krajiny, tak jej prioritou musí byť zdravotníctvo, pretože tieto napáchané škody, ktoré sa tu stali, musia byť systematicky opravované. A už nikdy neurobme chybu, že každý jeden rok, prepáčte, budem ešte pozmeňujúci návrh hovoriť, tak... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, vy ste nevyužili svoje vystúpenie na to, aby ste mohli povedať pozmeňujúci návrh. Je desať minút, vy ste ho mali avizovať.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ja som povedala, že prednesiem pozmeňujúci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Ale mali ste ho zdôvodniť, aby ste potom mohli ho čítať. (Reakcie z pléna.) Pani poslankyňa.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Máme ho spoločný, takže keď už teda nie je, akože pán minister by otvoril rozpravu, ale dobre. Ďakujem veľmi pekne, takže možnože... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Načo toto bolo dobré?

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Možnože ho odprezentuje v technickej podobe pán poslanec. Ďakujem veľmi pekne.

Deň v parlamente

<- ->