Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 10. 2021 15:21:18 - 15:22:41 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len na pána kolegu Pročka. My našim návrhom zákona nehovoríme o tom, že bránime niekomu, aby znižoval byrokraciu. Nebránime mu, aby urobil aj potrebné personálne zmeny, ktoré treba hovoriť. My hovoríme o tom, aby sídlom generálneho riaditeľstva ostalo mesto Banská Štiavnica. Tie dôvody, ktoré hovoríte kvôli cestovaniu do Bratislavy, my môžeme viacerí povedať, že nie raz, nie dvakrát sme nútení a ja naozaj z ďalekého východu cestovať do Bratislavy, nemám s tým najmenší problém. A to isté asi môžu aj ľudia z generálneho riaditeľstva, ktorí majú o polovicu kratšiu cestu.
Sídlo generálneho riaditeľstva však slúži aj na to, aby k nemu chodili zamestnanci, riaditelia závodov ostatných závodov, ktoré patria pod generálneho riaditeľstvo. A z toho pohľadu sa mi zdá efektívnejšie, aby chodili do stredu Slovensku, do Banskej Štiavnice ako na západ do Bratislavy.
No, a keď hovoríte o tom, že v Štiavnici by malo ostať pracovisko zhruba 30 pracovníkmi, tak ja navrhujem opak, aby vzniklo takéto pracovisko zhruba 30 zamestnancami v Bratislave, a to generálne nech je naďalej v Banskej Štiavnici. Ďakujem.
21. 10. 2021 15:15:12 - 15:15:31 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Áno, ja chcem len poďakovať obidvom kolegom za podporné stanoviská a zároveň vysloviť vieru, že aj ostatní členovia poslaneckého zboru sa postavia k problému rovnako a tento náš návrh podporia a bude sa prerokovať v druhom čítaní. Ďakujem pekne.
21. 10. 2021 15:06:18 - 15:10:48 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako jeden z predkladateľov tohto, tejto novelizácie zákona ja nadväzujem svojim vystúpením na pána poslanca Takáča, ale čiastočne aj na viacerých predrečníkov, ktorí už v rozprave vystúpili.
Návrh novelizácie zákona, ktorý predkladáme je jednak o podpore Banskej Štiavnice, ale je aj o podpore iných slovenských miest proti centralizácie ústrednej štátnej správy do Bratislava. Čo sa týka Banskej Štiavnice, presunutím generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku do Bratislavy by mesto a jeho okolie, teda mesto Banská Štiavnica a jeho výrazne stratili. Stratili by okrem iného jeden z dôležitých nástrojov v procese ich revitalizácie ako lokality UNESCO o ktorých by sa mohli aj naďalej opierať a o to by sme ich rozhodne mali obrať. Premiestnením generálneho riaditeľstva mimo Banskej Štiavnice by určite utrpel aj historický kontext vďaka ktorému sa kedysi o Banskej Štiavnici, ako o sídle generálneho riaditeľstva, rozhodlo pretože týmto sa okrem iného chcelo zvýrazniť, že práve v Banskej Štiavnici a jej okolí vznikol už v 18. storočí jedinečný dômyselný a efektívny vodohospodársky systém a práve s nim súvisiace technické pamiatky boli zaradené do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Ako primátor jedného zo slovenských miest sa týmto zároveň prihováram aj za ostatné slovenské mestá. Každé z nich si veľmi váži ak je v ňom inštitúcia, ktorá zvyšuje jeho kredit v slovenskom meradle, nehovoriac už o meradla nadnárodnom. Tak ako je správne, že sídlom Ústavného súdu nie je Bratislava ale Košice, ktorých celoslovenský význam sa aj týmto zvýšil, tak by bolo správne aby podobný honor v súvislosti s inými najvyššími štátnymi inštitúciami mali aj iné slovenské mestá. Aj ich význam by vďaka tomu vzrástol a Bratislave, ktorá je podobnými úradmi doslova presýtená, by to nijako neublížilo.
Ako by to mohlo pomôcť ostatným slovenským mestám? Nuž tak ako pomohlo Banskej Štiavnici, že v nej generálne riaditeľstvo Slovenského vodohospodárskeho podniku dnes sídli. Vďaka tomu sa tam totiž zrekonštruovala dovtedy chátrajúca historická budova v ktorej dnes úrad sídli. Vďaka tomu sa zrekonštruoval ďalší objekt, ktorý slúži na ubytovanie dochádzajúcich zamestnancov. Vďaka tomu tam našlo prácu mnoho ľudí z mesta a okolia, ktorý pre generálne riaditeľstvo vytvárajú servis. Aj vďaka tomu musia Banskú Štiavnicu navštevovať aj iní ľudia, nielen turisti, ktorí tam v meste alebo v okolí musia prenocovať, najesť sa a tým pomôcť aj tamojším podnikateľským subjektom v oblasti hotelierstva a gastronómie. Aj keď sa ako dôvod pre presťahovanie generálneho riaditeľstva uvádzajú ekonomické aspekty, dovolím si povedať, že tie sú len zakrývaním skutočných dôvodov. Tými by podľa mňa mohli byť tie, že je to za tým pohodlnosť, domnievať sa že bratislavských úradníkov, ktorí na rozdiel od mnohých ostatných slovenských, ktorí kvôli tomu aby pracovali v ústredných štátnych inštitúciách chodia týždeň čo týždeň do Bratislavy, žijú tu a nemajú s tým problém, tak tým bratislavským, ktorí na generálnom riaditeľstve v súčasnosti pracujú by viac vyhovovalo aby do Banskej Štiavnice dochádzať nemuseli, aby mohli byť doma a teda tým ušetrili aj všeličo, teda svoj čas.
Druhým z dôvodov však môže byť aj to, že za presťahovaním generálneho riaditeľstva je aj záujem inak naložiť s budovami uvoľnenými po generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. Nech je ten dôvod taký alebo onaký, presťahovaním Generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku nikto nezíska. Nezíska tým nič Bratislava, nezíska
===== to, že za presťahovaním generálneho riaditeľstva je aj záujem inak naložiť s budovami uvoľnenými po generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. Nech je ten dôvod taký alebo onaký, presťahovaním Generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku nikto nezíska. Nezíska tým nič Bratislava, nezíska tým nič Slovenský vodohospodársky podnik, ani príslušné ministerstvo. Avšak Banská Štiavnica stratí a veľa stratí aj jej okolie. Preto, prosím, kolegyne a kolegovia, tomu zamedzme aj prijatím zákona, ktorý navrhujeme. Som presvedčený, že Banská Bystrica a jej okolie nám za to budú vďačné. Ďakujem pekne.
21. 10. 2021 15:06:18 - 15:10:48 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako jeden z predkladateľov tohto, tejto novelizácie zákona ja nadväzujem svojim vystúpením na pána poslanca Takáča, ale čiastočne aj na viacerých predrečníkov, ktorí už v rozprave vystúpili.
Návrh novelizácie zákona, ktorý predkladáme je jednak o podpore Banskej Štiavnice, ale je aj o podpore iných slovenských miest proti centralizácie ústrednej štátnej správy do Bratislava. Čo sa týka Banskej Štiavnice, presunutím generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku do Bratislavy by mesto a jeho okolie, teda mesto Banská Štiavnica a jeho výrazne stratili. Stratili by okrem iného jeden z dôležitých nástrojov v procese ich revitalizácie ako lokality UNESCO o ktorých by sa mohli aj naďalej opierať a o to by sme ich rozhodne mali obrať. Premiestnením generálneho riaditeľstva mimo Banskej Štiavnice by určite utrpel aj historický kontext vďaka ktorému sa kedysi o Banskej Štiavnici, ako o sídle generálneho riaditeľstva, rozhodlo pretože týmto sa okrem iného chcelo zvýrazniť, že práve v Banskej Štiavnici a jej okolí vznikol už v 18. storočí jedinečný dômyselný a efektívny vodohospodársky systém a práve s nim súvisiace technické pamiatky boli zaradené do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Ako primátor jedného zo slovenských miest sa týmto zároveň prihováram aj za ostatné slovenské mestá. Každé z nich si veľmi váži ak je v ňom inštitúcia, ktorá zvyšuje jeho kredit v slovenskom meradle, nehovoriac už o meradla nadnárodnom. Tak ako je správne, že sídlom Ústavného súdu nie je Bratislava ale Košice, ktorých celoslovenský význam sa aj týmto zvýšil, tak by bolo správne aby podobný honor v súvislosti s inými najvyššími štátnymi inštitúciami mali aj iné slovenské mestá. Aj ich význam by vďaka tomu vzrástol a Bratislave, ktorá je podobnými úradmi doslova presýtená, by to nijako neublížilo.
Ako by to mohlo pomôcť ostatným slovenským mestám? Nuž tak ako pomohlo Banskej Štiavnici, že v nej generálne riaditeľstvo Slovenského vodohospodárskeho podniku dnes sídli. Vďaka tomu sa tam totiž zrekonštruovala dovtedy chátrajúca historická budova v ktorej dnes úrad sídli. Vďaka tomu sa zrekonštruoval ďalší objekt, ktorý slúži na ubytovanie dochádzajúcich zamestnancov. Vďaka tomu tam našlo prácu mnoho ľudí z mesta a okolia, ktorý pre generálne riaditeľstvo vytvárajú servis. Aj vďaka tomu musia Banskú Štiavnicu navštevovať aj iní ľudia, nielen turisti, ktorí tam v meste alebo v okolí musia prenocovať, najesť sa a tým pomôcť aj tamojším podnikateľským subjektom v oblasti hotelierstva a gastronómie. Aj keď sa ako dôvod pre presťahovanie generálneho riaditeľstva uvádzajú ekonomické aspekty, dovolím si povedať, že tie sú len zakrývaním skutočných dôvodov. Tými by podľa mňa mohli byť tie, že je to za tým pohodlnosť, domnievať sa že bratislavských úradníkov, ktorí na rozdiel od mnohých ostatných slovenských, ktorí kvôli tomu aby pracovali v ústredných štátnych inštitúciách chodia týždeň čo týždeň do Bratislavy, žijú tu a nemajú s tým problém, tak tým bratislavským, ktorí na generálnom riaditeľstve v súčasnosti pracujú by viac vyhovovalo aby do Banskej Štiavnice dochádzať nemuseli, aby mohli byť doma a teda tým ušetrili aj všeličo, teda svoj čas.
Druhým z dôvodov však môže byť aj to, že za presťahovaním generálneho riaditeľstva je aj záujem inak naložiť s budovami uvoľnenými po generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. Nech je ten dôvod taký alebo onaký, presťahovaním Generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku nikto nezíska. Nezíska tým nič Bratislava, nezíska
===== to, že za presťahovaním generálneho riaditeľstva je aj záujem inak naložiť s budovami uvoľnenými po generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. Nech je ten dôvod taký alebo onaký, presťahovaním Generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku nikto nezíska. Nezíska tým nič Bratislava, nezíska tým nič Slovenský vodohospodársky podnik, ani príslušné ministerstvo. Avšak Banská Štiavnica stratí a veľa stratí aj jej okolie. Preto, prosím, kolegyne a kolegovia, tomu zamedzme aj prijatím zákona, ktorý navrhujeme. Som presvedčený, že Banská Bystrica a jej okolie nám za to budú vďačné. Ďakujem pekne.
21. 10. 2021 15:06:18 - 15:10:48 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako jeden z predkladateľov tohto, tejto novelizácie zákona ja nadväzujem svojim vystúpením na pána poslanca Takáča, ale čiastočne aj na viacerých predrečníkov, ktorí už v rozprave vystúpili.
Návrh novelizácie zákona, ktorý predkladáme je jednak o podpore Banskej Štiavnice, ale je aj o podpore iných slovenských miest proti centralizácie ústrednej štátnej správy do Bratislava. Čo sa týka Banskej Štiavnice, presunutím generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku do Bratislavy by mesto a jeho okolie, teda mesto Banská Štiavnica a jeho výrazne stratili. Stratili by okrem iného jeden z dôležitých nástrojov v procese ich revitalizácie ako lokality UNESCO o ktorých by sa mohli aj naďalej opierať a o to by sme ich rozhodne mali obrať. Premiestnením generálneho riaditeľstva mimo Banskej Štiavnice by určite utrpel aj historický kontext vďaka ktorému sa kedysi o Banskej Štiavnici, ako o sídle generálneho riaditeľstva, rozhodlo pretože týmto sa okrem iného chcelo zvýrazniť, že práve v Banskej Štiavnici a jej okolí vznikol už v 18. storočí jedinečný dômyselný a efektívny vodohospodársky systém a práve s nim súvisiace technické pamiatky boli zaradené do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Ako primátor jedného zo slovenských miest sa týmto zároveň prihováram aj za ostatné slovenské mestá. Každé z nich si veľmi váži ak je v ňom inštitúcia, ktorá zvyšuje jeho kredit v slovenskom meradle, nehovoriac už o meradla nadnárodnom. Tak ako je správne, že sídlom Ústavného súdu nie je Bratislava ale Košice, ktorých celoslovenský význam sa aj týmto zvýšil, tak by bolo správne aby podobný honor v súvislosti s inými najvyššími štátnymi inštitúciami mali aj iné slovenské mestá. Aj ich význam by vďaka tomu vzrástol a Bratislave, ktorá je podobnými úradmi doslova presýtená, by to nijako neublížilo.
Ako by to mohlo pomôcť ostatným slovenským mestám? Nuž tak ako pomohlo Banskej Štiavnici, že v nej generálne riaditeľstvo Slovenského vodohospodárskeho podniku dnes sídli. Vďaka tomu sa tam totiž zrekonštruovala dovtedy chátrajúca historická budova v ktorej dnes úrad sídli. Vďaka tomu sa zrekonštruoval ďalší objekt, ktorý slúži na ubytovanie dochádzajúcich zamestnancov. Vďaka tomu tam našlo prácu mnoho ľudí z mesta a okolia, ktorý pre generálne riaditeľstvo vytvárajú servis. Aj vďaka tomu musia Banskú Štiavnicu navštevovať aj iní ľudia, nielen turisti, ktorí tam v meste alebo v okolí musia prenocovať, najesť sa a tým pomôcť aj tamojším podnikateľským subjektom v oblasti hotelierstva a gastronómie. Aj keď sa ako dôvod pre presťahovanie generálneho riaditeľstva uvádzajú ekonomické aspekty, dovolím si povedať, že tie sú len zakrývaním skutočných dôvodov. Tými by podľa mňa mohli byť tie, že je to za tým pohodlnosť, domnievať sa že bratislavských úradníkov, ktorí na rozdiel od mnohých ostatných slovenských, ktorí kvôli tomu aby pracovali v ústredných štátnych inštitúciách chodia týždeň čo týždeň do Bratislavy, žijú tu a nemajú s tým problém, tak tým bratislavským, ktorí na generálnom riaditeľstve v súčasnosti pracujú by viac vyhovovalo aby do Banskej Štiavnice dochádzať nemuseli, aby mohli byť doma a teda tým ušetrili aj všeličo, teda svoj čas.
Druhým z dôvodov však môže byť aj to, že za presťahovaním generálneho riaditeľstva je aj záujem inak naložiť s budovami uvoľnenými po generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. Nech je ten dôvod taký alebo onaký, presťahovaním Generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku nikto nezíska. Nezíska tým nič Bratislava, nezíska
===== to, že za presťahovaním generálneho riaditeľstva je aj záujem inak naložiť s budovami uvoľnenými po generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. Nech je ten dôvod taký alebo onaký, presťahovaním Generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku nikto nezíska. Nezíska tým nič Bratislava, nezíska tým nič Slovenský vodohospodársky podnik, ani príslušné ministerstvo. Avšak Banská Štiavnica stratí a veľa stratí aj jej okolie. Preto, prosím, kolegyne a kolegovia, tomu zamedzme aj prijatím zákona, ktorý navrhujeme. Som presvedčený, že Banská Bystrica a jej okolie nám za to budú vďačné. Ďakujem pekne.
21. 10. 2021 15:06:18 - 15:10:48 48. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ako jeden z predkladateľov tohto, tejto novelizácie zákona ja nadväzujem svojim vystúpením na pána poslanca Takáča, ale čiastočne aj na viacerých predrečníkov, ktorí už v rozprave vystúpili.
Návrh novelizácie zákona, ktorý predkladáme je jednak o podpore Banskej Štiavnice, ale je aj o podpore iných slovenských miest proti centralizácie ústrednej štátnej správy do Bratislava. Čo sa týka Banskej Štiavnice, presunutím generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku do Bratislavy by mesto a jeho okolie, teda mesto Banská Štiavnica a jeho výrazne stratili. Stratili by okrem iného jeden z dôležitých nástrojov v procese ich revitalizácie ako lokality UNESCO o ktorých by sa mohli aj naďalej opierať a o to by sme ich rozhodne mali obrať. Premiestnením generálneho riaditeľstva mimo Banskej Štiavnice by určite utrpel aj historický kontext vďaka ktorému sa kedysi o Banskej Štiavnici, ako o sídle generálneho riaditeľstva, rozhodlo pretože týmto sa okrem iného chcelo zvýrazniť, že práve v Banskej Štiavnici a jej okolí vznikol už v 18. storočí jedinečný dômyselný a efektívny vodohospodársky systém a práve s nim súvisiace technické pamiatky boli zaradené do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. Ako primátor jedného zo slovenských miest sa týmto zároveň prihováram aj za ostatné slovenské mestá. Každé z nich si veľmi váži ak je v ňom inštitúcia, ktorá zvyšuje jeho kredit v slovenskom meradle, nehovoriac už o meradla nadnárodnom. Tak ako je správne, že sídlom Ústavného súdu nie je Bratislava ale Košice, ktorých celoslovenský význam sa aj týmto zvýšil, tak by bolo správne aby podobný honor v súvislosti s inými najvyššími štátnymi inštitúciami mali aj iné slovenské mestá. Aj ich význam by vďaka tomu vzrástol a Bratislave, ktorá je podobnými úradmi doslova presýtená, by to nijako neublížilo.
Ako by to mohlo pomôcť ostatným slovenským mestám? Nuž tak ako pomohlo Banskej Štiavnici, že v nej generálne riaditeľstvo Slovenského vodohospodárskeho podniku dnes sídli. Vďaka tomu sa tam totiž zrekonštruovala dovtedy chátrajúca historická budova v ktorej dnes úrad sídli. Vďaka tomu sa zrekonštruoval ďalší objekt, ktorý slúži na ubytovanie dochádzajúcich zamestnancov. Vďaka tomu tam našlo prácu mnoho ľudí z mesta a okolia, ktorý pre generálne riaditeľstvo vytvárajú servis. Aj vďaka tomu musia Banskú Štiavnicu navštevovať aj iní ľudia, nielen turisti, ktorí tam v meste alebo v okolí musia prenocovať, najesť sa a tým pomôcť aj tamojším podnikateľským subjektom v oblasti hotelierstva a gastronómie. Aj keď sa ako dôvod pre presťahovanie generálneho riaditeľstva uvádzajú ekonomické aspekty, dovolím si povedať, že tie sú len zakrývaním skutočných dôvodov. Tými by podľa mňa mohli byť tie, že je to za tým pohodlnosť, domnievať sa že bratislavských úradníkov, ktorí na rozdiel od mnohých ostatných slovenských, ktorí kvôli tomu aby pracovali v ústredných štátnych inštitúciách chodia týždeň čo týždeň do Bratislavy, žijú tu a nemajú s tým problém, tak tým bratislavským, ktorí na generálnom riaditeľstve v súčasnosti pracujú by viac vyhovovalo aby do Banskej Štiavnice dochádzať nemuseli, aby mohli byť doma a teda tým ušetrili aj všeličo, teda svoj čas.
Druhým z dôvodov však môže byť aj to, že za presťahovaním generálneho riaditeľstva je aj záujem inak naložiť s budovami uvoľnenými po generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. Nech je ten dôvod taký alebo onaký, presťahovaním Generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku nikto nezíska. Nezíska tým nič Bratislava, nezíska
===== to, že za presťahovaním generálneho riaditeľstva je aj záujem inak naložiť s budovami uvoľnenými po generálnom riaditeľstve v Banskej Štiavnici. Nech je ten dôvod taký alebo onaký, presťahovaním Generálneho riaditeľstva Slovenského vodohospodárskeho podniku nikto nezíska. Nezíska tým nič Bratislava, nezíska tým nič Slovenský vodohospodársky podnik, ani príslušné ministerstvo. Avšak Banská Štiavnica stratí a veľa stratí aj jej okolie. Preto, prosím, kolegyne a kolegovia, tomu zamedzme aj prijatím zákona, ktorý navrhujeme. Som presvedčený, že Banská Bystrica a jej okolie nám za to budú vďačné. Ďakujem pekne.
21. 10. 2021 10:22:49 - 10:24:02 48. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 722 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, bez ohľadu na naše stranícke tričká a naše ideologické presvedčenie myslím, že jednou zo snáh nás všetkých by malo byť, pripomínať si nielen slávne udalosti našich dejín, o ktoré sa vieme oprieť a na ktoré môžeme byť stále hrdé, ale pripomínať si aj udalosti na ktoré hrdí byť nemôžeme. Mníchovský diktát bol jednou z najhorších udalostí našich dejín, ktoré treba pripomínať, na ktoré treba upozorňovať najmä preto, aby sme sa z nich poučili nielen my, Slováci a Česi, ktorých sa najviac dotkol, ale aj aby sme ich pripomínali aj takouto formou aj ostatným národom, aby sa z nich stále mohli poučovať aj oni. Aby sa svetové mocnosti v roku 1938 rozhodli, že sa postavia nemeckej fašistickej ideológii už vtedy mohlo sa predísť tragédii, ktorou II. svetová vojna rozhodne bola. Nemali by sme preto na to nikdy zabudnúť a aj preto je opodstatnené pripomínať si túto udalosť aj trebárs touto formou ktorú predkladáme, teda aj formou pamätného dňa. Ďakujem.
28. 9. 2021 18:27:32 - 18:28:51 43. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán Kolega Kamenický vo svojom vystúpení si pomerne často hovoril o zmysle tejto schôdze, aj keď to mnohí moji predrečníci už tiež hovorili, ja si dovolím to isté zopakovať, že naozaj zmyslom tejto schôdze bolo zaujať stanovisko k tomu, či sa o problematike, ktorá dnes ešte možno tak veľmi netrápi, ale čoskoro bude veľmi trápiť Slovensko, či sa o nej budeme baviť alebo nie, osobitne. Teda či prijmeme uznesenie, ktoré bolo navrhované alebo nie. K tomu sme sa nedostali. Bola možnosť, aby už dnes odpovede na niektoré z otázok, ktoré nás všetkých trápia odzneli, namiesto toho sme opäť boli svedkami invektív a výčitiek smerom alebo typu lebo Fico, lebo SMER. Keďže ja to vnímam tak, že je tu snaha tejto téme sa vyhnúť, mám obavy ako občan i ako primátor jedného zo slovenských miest, že situácia je ďaleko dramatickejšia ako sa k nám dostáva, že tie dopady budú ďaleko horšie ako si myslíme. A ja pevne verím, že aj kvôli tomu kolegovia z koalície napokon to uznesenie podporia, schvália, aby naozaj sme o tom mohli zodpovedne a dlho detailne diskutovať. Ďakujem.
24. 6. 2021 15:10:40 - 15:12:32 32. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Prednesenie interpelácie  
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ja svoju interpeláciu adresujem na pána ministra životného prostredia Slovenskej republiky pána Budaja.
Vážený pán minister, mesto Michalovce prostredníctvom mestskej organizácie Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce vytváralo účelovú finančnú rezervu, ktorá je potrebná na zabezpečenie uzavretia a rekultiváciu skládky. Finančné prostriedky sú uložené na účte v štátnej pokladnici. Pre uvoľnenie týchto finančných prostriedkov je potrebný písomný súhlas ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vo forme potvrdenia v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 79/2015 z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť zaslali Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce na ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 9. 11. 2020 žiadosť o vydanie predmetného potvrdenia, v ktorom by bol určený rozsah disponovania s prostriedkami účelovej finančnej rezervy potrebnými na zabezpečenie uzatvorenia a rekultiváciu druhej etapy skládky Žabany.
Žiadam vás, vážený pán minister o stanovisko, prečo k uvedenej žiadosti ministerstvo, ktoré vediete, nekoná 7 mesiacov. Reálne hrozí, že z dôvodu nevydania písomného potvrdenia ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky nebude dodržaný termín uzavretia predmetnej skládky v stanovenom termíne do 31. 10. 2021, pretože práce na stavbe bude musieť mesto Michalovce zastaviť. Pýtam sa zároveň kto bude za takto vzniknutý stav zodpovedný. Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce požadovali zo štátnej pokladnice uvoľniť čiastku vo výške 854 157 eur. Takže poprosím o stanovisko. Ďakujem pekne.
28. 5. 2021 13:18:02 - 13:18:06 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
147.
Áno, aj ja to isté, takže prinesiem.
19. 3. 2021 10:35:08 - 10:36:16 25. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem. Áno, pán poslanec Blaha, súhlasím s tým, čo si povedal. Situácia na Slovensku je naozaj v mnohých oblastiach veľmi zlá, a preto je nevyhnutné robiť niečo, čo bude zmysluplné, a nie prinášať riešenia, ktoré situáciu zhoršujú, čo sa, žiaľ, u nás deje. Preto dnes aj preto hovoríme o tom, aby tí, ktorí majú v tomto štáte najvyššie postavenie, priniesli alebo prišli s návrhmi, ktoré by situáciu mohli, aspoň trošku zmiernili, uspokojili a perspektívne aj zlepšili.
Nie som naivný a nepredpokladal som ani nepredpokladám, že koaliční poslanci nás v tomto smere podporia. Bol som však zvedavý, ako budú na to reagovať, a ani tu sa, žiaľ, nič nezmenilo. Namiesto istej miery sebareflexie od mnohých opäť len útoky proti SMER-u, znevažovanie rečníkov. Je to ale, žiaľ, ich vysvedčenie, vysvedčenie, že len na to majú, ale aj signál pre Slovensko, že s nimi Slovensko naďalej nič dobré nečaká.
Ďakujem.
26. 11. 2020 9:38:35 - 9:39:55 18. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 274 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Neviem, či budem hovoriť za všetkých starostov a primátorov, ktorí sú členmi tohto, tejto Národnej rady, ale za mesto Michalovce sa jednoznačne stotožňujem s tým, čo tu povedal kolega Richter. Naozaj vítame tie kroky, ktoré by mali prispieť k skvalitneniu, osobitne by som sa dotkol detských ihrísk, ale aj všetkého iného, čo tu spomínal, ale na druhej strane, áno, sme proti, proti tomu, aby sa rušili obedy zadarmo, pretože tie nám mestu, áno, zo začiatku robili isté problémy, kým sme všetky problémy, ktoré s tým súvisia, vyriešili, ale dnes naozaj tie vybavenia kuchýň aj personálne zabezpečenie sú, a osobitne to personálne zabezpečenie, sú týmto návrhom ohrozené, nehovoriac o skutočnosti, že kompenzácia, ktorá sa navrhuje, aby mala sa negatívne prejaviť na príspevkoch, ktoré mestá dostanú vo forme podielových daní.
Takže naozaj by som chcel poprosiť všetkých, ktorým aj na tomto záleží, aby mestá aj takto neboli ukracované, aby nepodporili tento návrh, aj keď je, tiež súhlasím, veľmi dobrý, ak tam ostane to rušenie obedov zadarmo.
Ďakujem.
4. 11. 2020 11:49:50 - 11:50:44 16. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 293 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
154.
Pani poslankyňa, ty si vo svojom vystúpení viackrát zdôraznila skutočnosť, že tento návrh zákona, alebo teda úprava zákona nie je politická, a ja chcem opäť zvýrazniť túto skutočnosť a poprosiť kolegov z koaličnej strany, aby, alebo z koaličných strán, aby toto podporili aj z tohto dôvodu. Naozaj myslím si, že nikoho netreba presviedčať o potrebe darcovstva krvi.
My na úrovni miest robíme všeličo, aby sme ich takisto ocenili, aby..., a všelijaké benefity im dávame, pretože naozaj je to potrebné, a zvlášť v dnešných časoch, kedy sa veľmi často ozýva potreba, aby ľudia krv darovať išli, aby boli ochotní, myslím si, že toto, čo je v návrhu, je len taký malý benefit, ktorý aj štát môže týmto ľuďom dať.
Ďakujem pekne.
3. 11. 2020 15:09:48 - 15:10:30 16. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 286 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
55.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Blaha, súhlasím s tým, čo si tu prezentoval a aj keď dnešná schôdza mohla byť aj o inom, ale keďže sa tu otvorili témy tých pamätných dní, resp. dní, ktoré, na ktoré nemáme čo byť hrdí, tak si myslím, že aj tento deň by patril do tejto galérie a mali by sme si ho pripomínať. Ak máme byť teda spravodliví k našej histórii a ja som presvedčený, že chceme byť spravodliví, tak nemali by sme hovoriť len o tom ´68. neslávnom ´68., ale mali by sme si pripomenúť aj Mníchovskú zradu. Ďakujem.
21. 10. 2020 9:28:06 - 9:28:47 16. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 202 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Pán poslanec Kamenický, absolútne súhlasím s tým, čo ste povedali, aj keď pán minister a celá vládna koalícia tvrdí, že dôchodcom dáva to, čo nemali, v skutočnosti im berie z toho, čo mali. Berie im z peňazí, ktoré už mali schválené, berie im z peňazí, ktoré im aj oni – SME RODINA a pán minister osobne – schválili. Toto sa podľa mňa nedá ospravedlniť ničím. Nedá sa ospravedlniť nedostatkom financií, najmä nie preto, lebo ako tu už odznelo, dokázali ste nájsť peniaze pre bohaté banky či pre bieloruskú opozíciu. Ja pevne verím, že naši dôchodcovia to vidia a že to týmto politikom, ktorý ich zradili, patrične spočítajú.
Ďakujem.
23. 7. 2020 18:53:57 - 18:55:12 10. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 182 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
158.
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vo svojom príhovore ste okrem iného povedali aj to, že "robíme to dobre". Ja chápem, že tú našu kritiku, voči nej sa bránite istým bagatelizovaním, že aj útokmi proti nám, ale bolo by dobré počúvať aj iné hlasy a hlasy trebárs odbornej verejnosti.
Ja som mal možnosť minule si pozrieť jednu z posledných tlačoviek Klubu 500, kde pán Soták hodnotí teda, ako dobre to robíte, kde pán Soták hovorí o tom a útočí osobne on na, konkrétne na predsedu vlády, že dnes nerobí nič pre to, aby slovenská ekonomika naštartovala, že víťazstvo vo voľbách pochopil ako niečo, ako korisť, že s krajinou si môže robiť, čo chce, a že vôbec sa nezaujíma o problémy zamestnávateľov. Takže aj napriek tomu podľa pána Sotáka, že Slovensko dnes má možnosť, aby sa urobilo veľmi rýchlo niečo pre to, aby sa ekonomika naštartovala, odďaľovaním týchto, týchto riešení sa jej veľmi ubližuje.
Ďakujem.
2. 4. 2020 16:22:44 - 16:23:27 4. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 38 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zahorčák, Viliam (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, teraz chcem vystúpiť ani nie tak za seba za primátora a za primátorov, ale skôr za starostov, pretože aj tých zastupujeme tuná na tomto zasadnutí. A jednoznačne sa prihováram za to, aby spôsob, ktorý je uvedený v bode 3, per rollam, aby, aby bol zachovaný, aby sme túto možnosť našim starostom dali. Samozrejme, aj ja registrujem možnosť zneužitia toho. A myslím si, že to, čo predniesol kolega Ferenčák, dáva priestor na to, aby sme sa možným problémom vyhli.
Takže by som chcel poprosiť o podporu jeho návrhu.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->