Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 9. 2019 10:37:29 - 10:38:36 49. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
26. 6. 2019 10:50:55 - 10:52:06 46. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1525).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
27. 11. 2018 18:14:02 - 18:14:46 38 schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1125 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
151.
Pán Dostál, mám taký pocit, že už ste evidentne veľmi unavený dnes, keďže ste sa už ako expert na všetko vyjadrili úplne k všetkému, čo sa tu odohrávalo na pôde Národnej rady. Každopádne my sme vo svojich príspevkoch ako jednotliví poslanci rozoberali body tohto Dankovho uznesenia. Vy ste nepovedali absolútne nič. Zasa len znôška nezmyslov na našu stranu.
Poslanec Dostál, kto tu kedy koho vyzýval na vraždenie? Vážne ste už tak mimo, že trpíte preludmi a v hlave počujete cudzie hlasy, ktoré vám toto našepkávajú a hovoria? Veď nič také sa tu nedeje. Nám ide len o to, aby si ľudia boli rovní, a nieže bude niekto nadradený, ako to presadzuje poslanec Danko.
Ďakujem.
27. 11. 2018 17:42:37 - 17:51:07 38 schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1125 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
137.
Tak, vážené dámy, vážení páni, samozrejme, predseda vraj Slovenskej národnej strany Danko. Pán Danko, slovo "vraj" som doplnil v tomto prípade z dôvodu vašej, podľa mňa až deviantnej lásky k cudziemu štátu a teda k cudzej agresívnej mocnosti, Izraelu. Vo svojom návrhu na prijatie pracovnej definície antisemitizmu ste podpísaný až len vy sám. Mne osobne sú dôvody zrejmé, len neviem, že či vy rozumiete, prečo je to tak.
Dajme teraz bokom váš osobný záväzok, ktorý ste vraj dali kolegovi v Knesete, a pozrime sa, čo vlastne žiadate v tejto chvíli od Národnej rady Slovenskej republiky. Verím, že si stále uvedomujete, že sme na Slovensku a nie v Knesete v Izraeli, pán Danko.
Vo svojom návrhu vyzývate vládu Slovenskej republiky, aby aktívne prispievala k zaisteniu bezpečnosti svojich židovských občanov a židovských náboženských, vzdelávacích a kultúrnych priestorov prostredníctvom dôkladnej a štruktúrovanej konzultácie dialógu so židovskou náboženskou obcou, organizáciami občianskej spoločnosti a príslušnými verejnými inštitúciami bojujúcimi proti všetkým formám diskriminácie. Ja opäť zopakujem, že sme na Slovensku a je pre mňa minimálne zvláštne, napriek tomu, že ste naozaj svojský šéf Slovenskej národnej strany, ktorá pod vaším vedením obhajuje všetko možné, len nie to, čo je dobré pre Slovákov. A teda ako je možné, pán Danko, že na pôde slovenského parlamentu až chorobne pretláčate nejaký štát Izrael a, naopak, keď strana, ktorá sedí tu v parlamente, podá taký istý návrh, len slovíčko Izrael vymení za Slovensko a slovo Žid za Slováka, tak v tom prípade hlasujete proti takémuto uzneseniu?
A teda pýtam sa z tohto miesta, pán Danko, považujete Slovákov za menej cennejších ako obyvateľov Izraela? Prečo vám tak strašne záleží na bezpečnosti cudzích príslušníkov a nezáleží vám na bezpečnosti Slovákov? Alebo máte pocit, že Slovenská republika a jej obyvatelia sú už na tom tak dobre, že už na nich môžete kašlať z vašej pozície predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a venovať sa iba obyvateľom Izraela?
Ja by som chcel vedieť, že či si uvedomujete, že v poslednej dobe riešime buď kauzy ministrov Slovenskej národnej strany, buď riešime v parlamente vašu rigoróznu prácu, alebo pod vaším vedením riešime nejaký váš osobný sľub, ktorý ste zložili pri návšteve Izraela v Knesete.
Pán Danko, tu nie sme v Revúcej, v nejakom sprivatizovanom lesnom podniku, tu sme v Národnej rade Slovenskej republiky, ale po tomto, čo som vymenoval, mám pocit, ako keby sme už boli v nejakom Dankolande.
Poďme sa ale pozrieť na ďalšie podmienky, ktoré chcete vylobovať pre váš vysnívaný štát Izrael. Chcete zakázať, resp. trestať ľudí, ktorí prirovnávajú súčasnú politiku Izraela k politike nacistov. Okrem toho, že sa snažíte vytvoriť nebezpečný precedens, kedy máte v úmysle aj vedeckým pracovníkom pod hrozbou trestného stíhania zamedziť vedecké skúmanie problematiky zabrania cudzieho územia Izraelom, snažíte sa cez svoje nejaké osobné sľuby v Izraeli potláčať slobodu prejavu a myslenia ako takú.
Ale len aby to nebolo o mojich subjektívnych pocitoch, dovolím si v tejto chvíli citovať doc. Ing. Jána Dudáša, medzinárodne akceptovaného vedeckého pracovníka, ktorý sa vo svojej knihe danou problematikou zaoberá, a teda k vášmu bodu, že nemôžeme podľa vašej definície tvrdiť, že štát Izrael je prejavom rasistického úsilia. Citujem: "Judaisticko-sionistický xenofóbny štát Izrael. Je ešte niekde vo svete podobný štát pre katolíkov, evanjelikov, ako je štát Izrael pre judaistov? Krvavé, terorom posvätené základné kamene štátu Izrael, ako aj krvavé jatky v Palestíne svedčia, že Izrael je najhorší teroristický a xenofóbny štát na zemi. Izraelský rasizmus je vyjadrený terorom. Izrael je typický koloniálny štát s totalitným, fundamentalistickým apartheidným zriadením. Izrael má hlavnú zodpovednosť za to, že na Blízkom východe nie je mier. Je to systém násilnej nadvlády nad Palestínčanmi, je charakterizovaný všeobecným porušovaním ľudských práv a vojenskou agresivitou. Realizuje najhorší antisemitizmus nesemitov proti Semitom." Ako ďalej autor uvádza, Izrael je prisťahovalecký štát založený pomocou terorizmu v Palestíne a vyhnaní vyše 700-tisíc palestínskych Arabov. Vytvorenie štátu Izrael reprezentuje sprepodstatnenie územia Palestíny, vyhnanie pôvodného obyvateľstva a apartheid voči ostatnému domácemu arabskému obyvateľstvu. Izrael ako štát panujúcich prišelcov a privandrovalcov do Palestíny bol stvorený svätým terorom, inváziou, vraždením a zlodejinou... (Reakcia z pléna.) Keď vy skončíte. Sám Einstein... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, nevyrušujte vystupujúceho!

Mora, Ján poslanec NR SR
Sám Einstein poukázal na jeho otvorene prezentovanú fašistickú doktrínu. Haim Cohen, sudca najvyššieho súdu v Izraeli, poznamenal: "Rovnaké biologické a rasistické zákony, propagované nacistami a ktoré inšpirovali norimberské zákony, slúžili ako základná definícia judaizmu v štáte Izrael."
Ale pokračujeme ďalej. Ako skonštatoval doktor Nidal Saleh: "Štát Izrael spáchal krvavé jatky, barbarské vojenské zločiny. Tento štát sa dopustil veľkého počtu masakier, spáchal množstvo teroristických zločinov typu Lidice a Ležáky. Najznámejší je krvavý masaker v
Dejr Jássín, v ktorom sionisti 9. 4. 1948, teda ešte pred vyhlásením štátu Izrael, vyvraždili 254 Palestíncov vrátane starých mužov, žien a detí. Rozrezávali bruchá tehotných žien, čo je neobyčajná a nepredstaviteľná patologická krutosť." Toto vy obhajujete, pán Danko?
Po vzniku štátu Izrael masakre pokračovali. Máme tu šarafatský masaker, kibyjský masaker, kafr-quasemský masaker, al-sammouský masaker, Sabra a Šatíla, oyon-quarský masaker, al-aqský masaker v Ibrahimovej mešite, jabalský, masaker v Jenine, v libanonskej Káne v roku 1996 a druhý v roku 2006. Mimochodom, v Káne som osobne bol, pán Danko, a stretol som sa tam s predstaviteľmi miestnej samosprávy a tak isto s občanmi tohto mesta a možno by bolo aj pre vás dobre navštíviť toto krásne, ale smutné mesto, a presvedčiť tamojších obyvateľov, aký je Izrael úžasný, keď im zbombardovali nemocnice, kostoly, školy a, podotýkam, s ľuďmi v tých budovách, pán Danko.
Ďalej máme masaker v Iklim a Abhiram, dve severogalilejské dediny, ktoré boli zrovnané so zemou. Pán poslanec Danko, máte pocit, že nacistická politika bola horšia od súčasnej izraelskej? Toto tunak dneska vy obhajujete?
Ale poďme ďalej v bodoch, ktoré chcete zabezpečiť vášmu Izraelu. Chcete zakázať vytváranie klamlivých, dehumanizujúcich, démonizujúcich alebo stereotypných tvrdení o Židoch ako takých alebo o moci Židov ako kolektívu, akými sú napríklad najmä, ale nie výlučne, mýtus o svetovom židovskom sprisahaní alebo o Židoch, kontrolujúcich média, ekonomiku, vládu alebo ďalšie spoločenské inštitúcie.
Čo teda poviete na výrok prezidenta Izraela Šimona Peresa, ktorý povedal, citujem: "Je neuveriteľné, taká malá krajina a skupujeme Manhattan, skupujeme Maďarsko, skupujeme Rumunsko, skupujeme Poľsko. V spôsobe, ako to robíme, nevidím žiaden problém. Vďaka nášmu talentu, našim kontaktom a nášmu dynamizmu dostaneme skoro všetko." Koniec citátu. A tento váš mýtus končí slovami judaistického baróna Montefiori, ktorý povedal, ktoré, tieto slová povedal v Krakove, a teda citujem: "Dokiaľ nemáme vo svojich rukách tlač celého sveta, je všetko, čo konáme, márne. Musíme ovládnuť a podrobiť svojmu vplyvu noviny celého sveta, aby sme národy zaslepili a klamali." Koniec citátu. Aspoň toľko teda k tomu vášmu, akože mýtus o Židoch kontrolujúcich média.
Téma ohľadne štátu Izrael je svojím spôsobom nekonečná, čo aj dokazujú dejiny plné krvi a násilia. Mojím cieľom nie je tunak dneska sa zamýšľať nad Izraelom, keďže som platený slovenskými občanmi. A preto, pán Danko, zároveň by som chcel ešte raz zdôrazniť moje veľké počudovanie nad vašou posadlosťou štátom Izrael. Pripomeniem vám, vy ste predseda Národnej rady Slovenskej republiky a dokonca predseda vraj Slovenskej národnej strany. Vo svojom vlastnom záujme by ste si už mali prestať robiť hanbu a venovať sa naozaj serióznym veciam.
A mojím záujmom je bojovať pre Slovákov a Slovensko. A preto vás z tohto miesta vyzývam, stiahnite toto vaše izraelské uznesenie, osvojte si uznesenie, ktoré pripravila Ľudová strana Naše Slovensko, a začnite už konečne niečo robiť pre Slovákov.
Ďakujem. (Potlesk.)
18. 9. 2018 14:46:25 - 14:46:56 34. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1081 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Iba takú krátku reakciu, pán Baránik, na vás, keďže si pletiete vy pojmy s dojmami, na to, že ste právnik, tak je to celkom zarážajúce, ale ako povedal už kolega Mizík, tu sa bavíme o hanobení štátnych symbolov a prezident neni štátny symbol. Prezident Kiska možno teda je prezident Slovenskej republiky, ale určite nie náš prezident.
A ja by som sa vás chcel spýtať ako člena tej vašej liberálnej skupiny teda, ako sa dá vážiť niekto, kto je usvedčený daňový podvodník?
Ďakujem pekne.
18. 9. 2018 14:26:48 - 14:28:00 34. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1081 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

10.
Natália, vyzerá to tak, že v tých ostatných krajinách, a je ich naozaj veľa, ktoré si vymenovala, si teda tú svoju štátnosť vážia podstatne viacej ako na Slovensku, čo je vlastne taká paradoxná situácia, keď predsedom Národnej rady je predseda vraj Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Ale to máme aj ohľadne toho pseudoumelca Lorenza či Kalmusa, či jak sa volá to indivíduum, ktoré si spomenula, že čo vlastne očakávame, aký príklad dávame aj mladým Slovákom a Slovenkám, keď tento, s týmto przniteľom štátneho znaku sa vlastne verejne fotil predseda vraj druhej najsilnejšej strany liberál Sulík. Alebo sa s ním verejne objímal daňový podvodník, myslím, že stále prezident, Kiska.
Takisto predseda Národnej rady radšej rieši Izrael a nejaké izraelské zákony a možnosti, ako všemožne obmedziť osobné slobody či prejavy svojich oponentov, ako Slovensko. No, bohužiaľ, v tejto chvíli je na Slovensku raj pre tieto protislovenské živly.
Ďakujem.

18. 9. 2018 14:04:40 - 14:07:31 34. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1081 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem. Takže pod pojmom štátne symboly Slovenskej republiky sa v zmysle čl. 8 Ústavy Slovenskej republiky rozumie štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna Slovenskej republiky. Štátne symboly Slovenskej republiky sú výrazom štátnej suverenity a trvalou pripomienkou významu nezávislej Slovenskej republiky pre celú slovenskú spoločnosť. Ich hanobenie je preto hrubým a nebezpečným prejavom protislovenského extrémizmu.
V súčasnej dobe sme svedkami čoraz agresívnejších útokov na štátne symboly Slovenskej republiky. Rôzni pseudoumelci, ako je napríklad Ľuboš Lorenz a Peter Kalmus, úmyselne a verejne hanobia štátny znak Slovenskej republiky formou rôznych vulgárnych karikatúr. Ich správanie pritom ospravedlňujú dokonca významní ústavní činitelia.
Na Slovensku pôsobia tiež rôzne organizácie a jednotlivci, ktorí na svojich zhromaždeniach verejne prezentujú preškrtnutý slovenský dvojkríž a šíria tak nenávisť a odpor k Slovensku a Slovákom.
Hanobenia štátnych symbolov sa dokonca dopúšťajú aj samotní verejní činitelia, ako napríklad aj poslanec Národnej rady Igor Matovič, ktorý vylepil na vchod do budovy Národnej rady znevážujúcu karikatúru štátneho znaku Slovenskej republiky v tvare opice s banánom.
Takéto konanie útočiace vo svojej podstate na základy Slovenskej republiky a štátotvorného slovenského národa je dôsledkom dlhodobej neúcty k štátnym symbolom Slovenskej republiky tak zo strany najrôznejších médií a mimovládnych organizácií, ako aj zo strany štátnych predstaviteľov slúžiacich záujmom cudzej moci.
Zákon o hanobení štátnych symbolov je teda nevyhnutné sprísniť, keďže dôrazné nepotrestanie protislovenských aktivistov, napríklad aj tých, ktorých som už spomenul, znamená nebezpečný precedens, kedy budú samozvaní neoliberálni aktivisti narábať so štátnymi symbolmi, ako sa im zachce, bez obáv zo spravodlivého trestu.
Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné prijať také legislatívne opatrenia, ktoré tvrdo a nekompromisne zabránia tomuto nebezpečnému protispoločenskému, protislovenskému konaniu.
V súčasnosti platný Trestný zákon síce postihuje verejné hanobenie akýchkoľvek štátnych symbolov, ale len v rámci trestného činu výtržníctva, pri ktorom nie je určená dolná hranica trestnej sadzby. Páchateľ tak môže v praxi dostať trest odňatia slobody v dĺžke pár dní. Z tohto dôvodu navrhujeme novelizovať Trestný zákon a zaviesť nový trest činu hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky, ktorý bude podstatne prísnejšie postihovať každého, kto bude verejne hanobiť štátne symboly Slovenskej republiky. Prísnejšie postihy navrhujeme pre tých páchateľov, ktorí majú postavenie verejného činiteľa, napríklad aj takého, ako som už spomenul, sú členmi organizovanej skupiny alebo tento trestný čin spáchajú z osobitného motívu.
Ďakujem pekne.
18. 9. 2018 14:02:27 - 14:03:08 34. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1081 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Poslanci za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Rastislav Schlosár, Ján Mora, Stanislav Mizík a Natália Grausová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je dôslednejšia a prísnejšia ochrana štátnych symbolov Slovenskej republiky pred akýmkoľvek hanobením, a to zavedením nového trestného činu hanobenia štátnych symbolov Slovenskej republiky.
Viac už poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
17. 9. 2018 14:52:30 - 14:53:10 34. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1098 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Poslanec Poliačik, vy ste sa vyjadrili, že tento návrh je pre vás úplne normálny. Áno? Lenže, viete, na zamyslenie ostáva, čo je u vás normálne, pretože u vás je normálne pobehovanie a predvádzanie sa v ženských šatách. Alebo pre vás je normálny ten váš predvolebný klip, tie vaše tanečky s námorníckou čiapkou, kde ste vyzerali, že ste si dali niečo viac, ako je štandardné. Alebo normálny je váš výrok, kedy ste povedali, že čistý heroín je v zásade neškodný. Takže viete, ja vám poviem tak, že to, čo je pre vás normálne, tak ja som hrdý, že som na tej druhej strane, a to považujem za nenormálne.
Ďakujem pekne.
17. 9. 2018 14:14:28 - 14:15:13 34. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1098 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
No každopádne s takýmito návrhmi tejto liberálnej strany sa nedá súhlasiť ani len v nejakej minimálnej časti. Je to proste choré, dekadentné, zvrátené, proti životu.
Ale v podstate ma zaujíma hlavne logika tejto, tejto liberálnej strany SaS, resp. všetkých neoliberálov ako takých, keďže na jednej strane ste vítači imigrantov, ale neviem, či viete, čo vlastne imigranti, ktorí sú z 90 % moslimovia, robia s týmito homosexuálnymi typmi na našej planéte. No poväčšine ich trestajú smrťou vo svojich krajinách. Takže mám pocit, že chcete spraviť nejaký taký spoločenský vražedný kokteil, a neviem, či je to veľmi milé teda.
Ďakujem.
20. 6. 2018 9:25:11 - 9:26:21 33. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1043 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Milan, ja ti ďakujem za zosumarizovanie týchto prípadov, ktoré si tunak dal, a naozaj si musíme naliať čistého vína a povedať si, že na Slovensku je naozaj nárast extrémizmu. Ale tak isto si musíme naliať čistého vína a povedať, že kde pramení ten nárast extrémizmu. A je to, bohužiaľ, iba medzi cigánskymi asociálmi, ktorí sú buď sfetovaní alebo potúžení alkoholom. Len za posledné dva týždne na Heľpe ožratí asociáli napadli štyroch chlapov, ktorí sa vracali z roboty. Len včera cigánski asociáli napadli v Brezne barmana len kvôli tomu, že im odmietal po záverečnej naliať alkohol.
A tak isto sa pýtam, ako si spomenul tú podrezanú pani z Polomky, či si nezaslúžila pozornosť pani Cséfalvayovej a tak isto, aby robila takúto iniciatívu, ako robí teraz, ktorú my samozrejme podporíme. A takýchto prípadov je veľa. Tak isto napadnutie 70-ročného pána v Kameňanoch. To naozaj sa musí stať niečo cudzincovi, aby sa tunak v Národnej rade Slovenskej republiky zodvihli zadky a robili takúto iniciatívu? Alebo to treba chápať tak, že pre maďarskú stranu MOST – HÍD je život cudzinca prednejší ako život Slováka?
Ďakujem,
29. 5. 2018 14:26:16 - 14:26:56 31. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
222.
Pán poslanec Kéry, ja sa len chcem každopádne v prvom momente poďakovať teda za vašu podporu vášho zákona. Len trošku mi prišlo také, také zvláštne, že pri vašom výroku, teda hneď po vašom výroku nesúď, aby si nebol súdený, odznelo hneď slovo fašista. No ja sa osobne za fašistu nepovažujem, ale každopádne ako úplne kultivovaný prejav. Ja vám ešte raz ďakujem a tieto, tie invektívy, ktoré potom nasledovali, teda trošku pomýlené skrz na skrz na poslanca Uhríka, ale to si asi povie sám, berem ako takú povinnú jazdu vás, ako člena strany SMER - SD.
Ale ďakujem.
29. 5. 2018 13:14:14 - 13:15:32 31. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Marian, tá tvoja informácia ohľadne TA3-ky, no, je to jedna veľká hanba. Ja som to takisto vo včerajšej rozprave zhrnul, nejaké reakcie tých mediálnych vystúpení alebo nevystúpení, no, bohužiaľ, sme svedkami toho, ako v rámci tohto zákona sú predkladané vyslovene iba tendenčné a zavádzajúce informácie.
No, bohužiaľ, čo čakať od takýchto ľudí, ktorým ide naozaj o všetko možné, len nie o život nenarodených detí? Príkladom toho je napríklad portál Aktuality, ktorý zverejňuje takisto veľmi tendenčné informácie veľakrát. A dneska dokonca zverejnili názor nejakého politológa Miroslava Kusého, nepoznám toho človeka, ale ktorý tvrdí, a je to politológ, čiže by sa mal vyznať, ktorý tvrdí, že náš zákon ide o, že ide o čisto prevarenú a otrepanú tému. No a ja sa teda pýtam, že ako môže niekto so zdravým rozumom nazvať problematiku zabíjania nenarodených detí ako prevaranú, prevarenú a otrepanú tému. To je absolútna hanba, stoka mediálnych informácií, ktoré nám podsúvajú. Ale je nutné si naozaj uvedomiť, že takéto scestné názory majú ľudia, osoby, s ktorými rodičia na potrat nešli.
29. 5. 2018 10:25:29 - 10:26:41 31. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Natália, tvoje konštatovanie na začiatku tvojho prejavu, že škoda, že tu nesedí viac poslancov z ostatných strán, je, bohužiaľ, odraz aktuálnej politickej kultúry, ktorá v tejto chvíli panuje na Slovensku, je naozaj škoda, že miesto toho, aby otvorene komunikovali svoj názor na túto naozaj vážnu problematiku, sa farizejsky skrývajú v útrobách Národnej rady Slovenskej republiky a majú v podstate iba jediný argument, že nebudú legitimizovať náš návrh zákona, len, bohužiaľ, zabúdajú na to, že tu nejde ani o našu stranu, ani o Mariana Kotlebu, ani o Uhríka, ani o Mazureka, ale ide o záchranu nenarodených detí a to je naozaj téma, ktorá si zaslúži diskusiu. A je naozaj veľká hanba, že sa jej zúčastňuje takéto mizivé percento ostatných poslancov z ostatných klubov.
A čo sa týka tých, toho školenia tých pojmov, ktoré si tu spomínala, no, bohužiaľ, evidentne to, že vo výrazoch majú poniektorí poslanci, hlavne zo SaS-ky a z OĽANO, hokej, im nebráni ich používať, akokoľvek sa im to hodí, ale iba práve vtedy, keď sa im to hodí, to, že to nemá zmysel, im, samozrejme, vôbec nevadí.
Ďakujem.
29. 5. 2018 9:21:56 - 9:22:57 31. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Martin, pri tejto našej predkladanej problematike, ktorú sme doniesli do pléna Národnej rady Slovenskej republiky, je naozaj potrebné sa pozrieť aj do minulosti - a ja ti teda ďakujem za toto historické okienko - a bolo by naozaj správne inšpirovať sa tým, hlavne tým dobrým, čo bolo, aké pravidlá fungovali pre zdravú spoločnosť, a, samozrejme, i v rámci súčasnosti vylepšiť.
Ja verím, že keby prešiel náš návrh zákona, tak by to mohlo mať aj dopad na väčšiu zodpovednosť pri správaní sa nielen mladých ľudí, pretože som presvedčený, že keby sa tá časť verejnosti, ktorá obhajuje potraty, a teda zabíjanie nenarodených detí, keby si vypočula včerajšie a dnešné rozpravy a keby videli, ako potrat reálne vyzerá, ako to malé telíčko vyberajú z maternice matky, tak si myslím, že väčšina by naozaj radikálne zmenila svoj názor.
Ďakujem.
28. 5. 2018 18:48:02 - 18:48:50 31. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
298.
Martin, problematika potratov je naozaj smutná sama osebe a tento tvoj prejav bol taký naozaj depresívnejší teda v rámci otázky tej psychiky u ženy. A ja, priznám sa, osobne si naozaj neviem predstaviť, čo sa odohráva v hlave ženy. Dosť je to komplikované v rámci tela a v rámci hlavy je to každopádne ešte horšie, ale práve skrz týchto všetkých týchto vecí, ktoré tu dneska odzneli, som naozaj úprimne presvedčený, že takýto zákon je na Slovensku potrebný a tie ženy si zaslúžia viac ako potrat.
Ďakujem.
28. 5. 2018 18:22:46 - 18:23:43 31. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
282.
Ďakujem kolegom za reakcie aj pánovi Adamčíkovi, ako naozaj si to veľmi vážim.
Na objasnenie vlastne, prečo som sa rozhodol spraviť taký sumár, čo sa týka týchto akože novinárov. No keď som sa pripravoval na tento náš návrh zákona, tak chcel som sa ponoriť tak do tej tzv. liberálnej duše, len, bohužiaľ, musím skonštatovať, že keď som začal čítať všetky tieto plátky a bruselské denníky, tak som sa ponoril naozaj na stoku internetu, ktorá sa šíri. Ale každopádne verím tomu, že aspoň prezentovaním týchto ich hodnotových postojov, ktoré zastávajú novinári z týchto, z týchto protislovenských denníkov, sa otvoria aj ľuďom, ktorí toto počúvajú, oči a urobia si obraz aj o tej liberálnej politike, ktorá nám je v tejto chvíli tak tvrdo pretláčaná.
Ďakujem pekne.
28. 5. 2018 17:51:51 - 18:10:17 31. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
262.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, v tejto chvíli poslankyňa, páni poslanci, tak isto sa vyjadrím k nášmu návrhu zákona o umelom prerušení tehotenstva. Vyjadrím sa ale z takej trošku opačnej strany ako kolegovia, a teda skrz tej mediálnej hystérie, ktorá vlastne nastala po ohlásení nášho zákona.
Ja ako človek zastávam názor a presvedčenie ochrany ľudského života od počatia. Je tak isto si potrebné uvedomiť, že náš návrh na zamedzenie potratov, a teda náš návrh na zamedzenie zabíjania nenarodených detí je, myslím si, v demokratickej spoločnosti absolútne legitímna požiadavka. A taktiež som presvedčený, že pre veľa, a nielen konzervatívnych občanov je táto požiadavka prioritná a úplne pochopiteľná.
Osobne si neviem predstaviť, že ktorý normálny človek môže mať problém s tým, keď chce niekto, či už nejaká pro-life organizácia, a čo je prirodzenejšie – pretože kto iný – nejaká politická strana predložiť takýto návrh zákona. A napriek skutočnosti, že si každý normálny človek uvedomuje, že zabíjanie nenarodených detí je šialené, nehumánne, scestné, v demokratických krajinách, samozrejme, trestné, tak aj napriek tejto skutočnosti sa po predložení nášho návrhu zákona otvorila polemika, či hlasovať za tento návrh zákona, keďže ho predložila strana Mariana Kotlebu.
Protislovenský denník SME dokonca zašiel tak ďaleko, že v príspevku z 21. 5. 2018 s názvom Len jedna iná strana zvykne hlasovať za návrh extrémistov, ktorého autorom je Jakub Filo, tak tento protislovenský denník zašiel až tak ďaleko, že cez svoju figúrku vyzýva na ignorovanie, nehlasovanie takéhoto návrhu zákona, a teda je viac ako jasné a z tohto článku s výzvou nehlasovať za náš návrh evidentné, že tento protislovenský denník SME schvaľuje zabíjanie nenarodených detí.
Protislovenský denník SME zašiel dokonca ešte ďalej a tento náš návrh na obmedzenie potratov, a teda za obmedzenie zabíjania nenarodených detí porovnal so zavretými obchodmi či k obmedzeniu počtu poslancov, keďže autor tohto šialeného článku doslova napísal, citujem: "Keď sa dalo nehlasovať pri zavretých obchodoch či obmedzení počtu poslancov, určite sa dá aj teraz." Koniec citátu. Musíte uznať, že toto je choré a scestné.
Ja sa teraz pýtam, že ako je možné, že v demokratickej spoločnosti existuje denník, v tomto prípade konkrétne denník SME, ktorý sa dokonca nazýva mienkotvorným, a to je tým pádom ešte horšie, môže vyzývať poslancov Slovenskej republiky, ktorí dostali mandát priamo od občanov, ako hlasovať alebo nehlasovať. Skade zobral tento protislovenský plátok vôbec mandát na to, aby určoval, či počaté deti žiť budú alebo nie. Načo potom máme voľby, keď plejáda protislovenských neoliberálnych fašistov nás bude poúčať o tom, čo je správne a čo nie. Autor tohto absurdného článku, ktorý lobuje za zabíjanie nenarodených detí, si možno neuvedomuje, čo spísaním takýchto brakov môže spôsobiť.
Ja osobne by som chcel žiť na Slovensku, kde to funguje tak, že keď je zákon dobrý, pre ľudí, a v tomto prípade obzvlášť, keďže ide o deti, našu budúcnosť, je absolútne jedno, kto tento zákon predloží. A každý poslanec, ktorý zložil sľub, že bude slúžiť občanom Slovenskej republiky, tento zákon podporí a môžu sa páni Bugár, Danko, Fico, Matovič či Sulík aj postaviť na hlavu, pretože tu nejde o kšefty nejakých straníckych pohlavárov, ale o život malého človeka.
Ale poďme sa pozrieť na ďalšieho neoliberálneho šialenca z dielne protislovenského denníka SME. Máme tu pána Ondreja Prostredníka, ktorý okrem toho, že potraty nazval trójskym koňom, útočí na kňazov, zosmiešňuje ich, že huckajú neinformovaných ľudí, aby žiadali zrušenie podpisu Slovenska spod Istanbulského dohovoru a tak ďalej. Nuž, pán Prostredník, môžem vás len ubezpečiť, že ľudia sú informovaní a sú informovaní práve preto, lebo nečítajú braky, ktoré sa im snažíte podhadzovať pred oči. Vaše konštrukcie, že Kotleba týmto zákonom predkladá zárodok nejakej rasovej a eugenickej argumentácie, by boli aj na smiech, keby nebolo smutné to, že takýto argument na obhajovanie zabíjania nenarodených detí napíše dospelý človek, ktorý sa dokonca hrá na novinára.
Pri tejto téme, ktorá je aktuálne na stole v Národnej rade Slovenskej republiky som nechcel, pritlačil som na novinárske presstitútky, ktoré podľahli mamonu peňazí a sú schopní zaprieť všetku súdnosť a morálku, len nech je za objednaný článok zaplatené. Nechcel som, ale musím a musím sa pristaviť ešte pri jednom neoliberálnom živle, ktorý je asi najskazenejší zo všetkých. Najskazenejší, najnemorálnejší a ktorý predstavuje dno novinárskeho dna. Ignoroval by som tohto smutného a nešťastného človeka, keby nechrlil síru nenávisti všade naokolo a keby sa on nestaral o nás. A o koho ide? Ide o nikoho iného ako víťaza čitateľskej ankety Perla roka 2016 a tu treba rozumieť najväčšej hlúposti, čo môže novinár zo seba dostať, s jeho výrokom, citujem: "Atentáty z Nice, Paríža a iných miest sú dôkazom životaschopnosti kozmopolitnej kultúry a európskej identity."
Áno, ide o tzv. teológa Michala Havrana. Teológa, ktorý sa rád chvastá tým, že počas svojich študijných čias sa chodil zabávať do gej klubu s gogo tanečníkmi a nafetovanými dídžejmi. Áno, presne tento človek si vo svojom akože intelektuálnom článku z dňa 23. 5. 2015, kde inde ako v protislovenskom denníku SME, kopol do nášho zákona o obmedzení potratov, a teda mu, samozrejme, ako jeho kolegom nevadí zabíjanie nenarodených detí. Ale čo čakať zase od takého človeka, však? Vo svojom prudko nenávistnom článku, ako je u tejto entity zvykom zúrivo kopať do všetkých, čo majú odlišný názor ako pán Havran, samozrejme, nezabudol kopnúť do cirkvi, Krajniaka, do náboženských kazateľov z OĽANO, SNS a vlastne do všetkých, čo by len mohli uvažovať o tom, že zabíjanie nenarodených detí nie je správne.
Havran ide ešte ďalej a vo svojom nenávistnom článku nazýva biele ženy nosnicami. Táto bytosť, ktorá sa volá Havran a ktorá uráža našich dejateľov, kedy v rámci asi nejakých látok, nebudem sa zamýšľať akých, nazval Štúra antisemitom a Vajanského zaprdeným hlupákom. Široká verejnosť vie, že už bol raz Havran vyzvaný na to, aby menej húlil trávu, vyzval ho síce Sulík, tak, pretože konštrukcie, ktoré dal dokopy v spomínanom článku z 23. 5. 2018, triezvy človek podľa mňa napísať nemôže.
Okrem toho, že vo svojom článku táto bytosť bila do všetkých možných, ktorí zastávajú život, nezabudol si kopnúť do Putina, Trumpa, Kim Čong-una, spojil do toho vraždu Tupého, nejakú krčmovú bitku v Mariatchi a tak ďalej a tak ďalej. Ale áno, stále písal o našom zákone na obmedzenie potratov, len evidentne už k tomu nemal čo povedať, tak pospájal nespojiteľné, aby mohol na konci zakričať: "Fašisti!"
Práve pri tomto návrhu zákona, ktorý tak rozvášnil určité bytosti, si treba uvedomiť, že sú to práve ľudia ako Havran, ktorý je ústredným problémom Slovenska, práve takíto ľudia nám ničia naše Slovensko, dostali prístup do škôl, kde sa snažia oblbovať svojimi, svojím divným videním sveta už pomaly osemročné deti. A ako je možné, že sme dovolili, aby takíto ľudia šírili rozklad našej spoločnosti?
Slovensko sa dostalo, bohužiaľ, do mediálnej pasce, kedy tí, čo vlastnia médiá, nám cez svojich novinárikov podstrkujú svoje videnie sveta, a keď náhodou s nimi nesúhlasíte alebo im položíte podľa nich nekorektnú otázku, tak ste fašista, nacista, neoľudák, xenofób a neviem čo ešte.
My sme sa dostali do kultúrnej vojny, ktorú rozpútali denníky ako SME či Denník N. Urážlivý a primitívny slovník novinárov týchto plátkov ukazuje desivý svet, ktorý nám už popísal George Orwell vo svojej knihe 1984. Slovensko si už konečne zaslúžilo tému obmedzenia potratov, prestať zabíjať nenarodené deti a je šialené, keď niektoré bytosti, ktoré som popísal vyššie, sú schopné tragédiu potratov ignorovať a radšej budú dookola kričať hlúposti a nadávky, aby všetku ostatnú normálnu diskusiu umlčali, aby v podstate ani nik nemal odvahu vôbec sa do nejakej diskusie o probléme potratov zapojiť. To je možno aj dôvod, prečo táto sála dneska zíva takou prázdnotou.
Možno si títo novinárikovia myslia, že sa bojíme ich mediálnych tlakov a možno si myslia, že nás svojím útočením unavia. No mýlia sa a príde deň, keď už nebudú môcť šíriť tieto svoje jedovaté sliny a nenávisť, tak ako to robia doteraz. Slovensko je už moderná krajina, ktorá sa riadi etickými normami a nie normami nímandov, členov bratislavskej kaviarne a neoliberálov.
Tieto príklady špinavej novinárskej práce sem dávam preto, aby sme si uvedomili, v akom mentálnom nastavení spoločnosti žijeme. Pretože je absolútne jedno, či je zákon dobrý, alebo má dokonca ochraňovať to najcennejšie, čo máme, a teda ľudský život, vždy, kým sa ľuďom neotvoria oči, tu budú štvaví novinári, ktorí budú chrliť síru len pre jedno, lebo Kotleba.
Ďalší tendenčný článok doniesol tento protislovenský plátok taktiež 21. 5., keď cez Luciu Krbatovú, autorku článku, prezentovali jednostranný manifest, kde zhrnuli, kto návrh na obmedzenie zabíjania nenarodených detí nepodporí. Aby bolo jasné, na koho neoliberálnej strane táto Lucia Krbatová stojí, nezabudla pomerne v krátkom článku použiť šesťkrát slovo extrémistická. Aj takto sa robí objektívne spravodajstvo. No na strane druhej, ak má byť naším návrhom zákona zachránený aspoň jeden ľudský život, tak budem extrémistom v ponímaní neoliberálnych fašistov úprimne rád.
Pozrime sa ale na ďalší protislovenský denník a kto iný ako Denník N; 22. 5. 2018 napísala určite vynikajúca novinárka Ria Gehrerová tendenčný článok s nadpisom, aby zaujala, a teda "S fašistami hlasovať nechcú, niektorí poslanci preto pripravujú vlastný návrh zákona." V článku spomína konkrétne poslanca za indiferentné OĽANO Jána Marosza, čo ma mrzí, že pán Marosz tu nie je, keď ho táto téma tak silno zaujíma, mimochodom bývalého, myslím, krajského predsedu za MOST – HÍD, aktuálne podržtašku Igora Matoviča, ktorý vraj už pracuje na novom zákone o potratoch, aby sa vymanil, citujem, "z Kotlebovej pasce". No, otázka na pána Marosza je teda, že čo robil doteraz. To, že ste pred parlamentnými voľbami podpísali Deklaráciu za rodinu, v ktorej takisto s vami asi 200 kandidátov na poslancov sľúbilo hlasovať vždy za konzervatívnu rodinnú politiku, už teraz neplatí? Priznáte, že to bol blaf na voličov, aby ste sa dostali k teplému miestočku, a keď prišlo teraz na lámanie chleba, tak hľadáte výhovorky, prečo nepodporiť zákon na zníženie možnosti zabíjania nenarodených detí?
Takisto sa v článku píše o poslankyni Verešovej, ktorá sa vraj v parlamente snaží nájsť konzervatívnych poslancov. A ja sa chcem spýtať pani poslankyne Verešovej, či aj rozmýšľa predtým, ako niečo povie alebo napíše. V tejto chvíli má pred sebou naozaj dobrý zákon, ktorý by výrazne obmedzil zabíjanie nenarodených detí, a pani poslankyňa Verešová miesto toho, aby tento zákon proste hovorila; podporila, hovorí nejaké bláboly o hľadaní niekoho. No, my sme tu, konkrétne v tejto sále je teraz minimálne 14 konzervatívnych poslancov. Nikoho hľadať nemusíte. Ale áno, ja rozumiem, že ide len a len o výhovorky a s ľútosťou musím skonštatovať, že vo vašom prípade s vaším kolegom Maroszom ide aj o schizofréniu, pretože je to vaša strana, ktorá kydá vozy hnoja na vládnu stranu SMER, no vo veľa prípadoch, samozrejme, oprávnene. Na druhej strane jedným dychom hovoríte, že idete hľadať podporu v koalícii. To asi neni podľa mňa veľmi konzistentné.
V protislovenskom plátku Denník N majú viacerých bystrých novinárov, a teda aj Matej Dugovič z tohto plátku sa blysol brilantnou úvahou, že vlastne načo chceme riešiť obmedzenie potratov, keď vlastne medziročne klesajú. Ja úprimne nerozumiem tomu, či si tento novinárik myslí, že keď v roku 2014 bolo na Slovensku evidovaných vyše 7 400 potratov a v roku 2017 takisto vyše 7 400 potratov, tak sa dá považovať za klesanie. To matematicky nevychádza, ale aj keby sme vychádzali zo zvrátenej logiky týchto novinárikov a štatistika by nám ukázala "len" 6 000 potratov, tak to je podľa novinára Dugoviča z plátku Denníka N v poriadku, teda že o tých 6 000 životov sa už netreba asi zaujímať.
Tieto príklady akože novinárskej nadpráce; akože vravím preto, lebo toto, čo stvárajú zamestnanci spomínaných denníkov nemá s novinárčinou absolútne nič spoločné, keďže ide o čistú demagógiu; takže tieto príklady som uviedol preto, aby som poukázal na to, že je absolútne jedno, aký dobrý zákon sa navrhne, no pokiaľ to nie je z dielne kamošov novinárskej obce, tak je tento zákon zosmiešňovaný, znevažovaný a píšu sa články na objednávku o tom, ako sa za tento zákon nemôže hlasovať, lebo, všetci vieme prečo.
Bohužiaľ, sme v poslednej dobe svedkami dosiahnutia absolútneho dna novinárskej práce, kedy už nerozhoduje obsah správy, ale to, ako sa títo akože novinári vedia správu prekrútiť a podať. Veď, paradoxne, daňové podvody Kisku či Matoviča vám tieto spomínané protislovenské denníky predajú ako cukrovú vatu a, naopak, zákon o sprísnení potratovej politiky, a teda zabránenie zabíjaniu nenarodených detí podsúvajú občanom so zvráteným porovnávaním s Treťou ríšou, eugenikou či opäť a stále s nejakým neurčitým fašizmom. Choré, choré! A všetci tí zapredaní novinári a, samozrejme, všetky tie protislovenské denníky sa môžu hanbiť, že sa nechali prepožičať na hru, na ktorej konci je zabitie nenarodeného dieťaťa.
Zo všetkého tohto je najsmutnejšie to, že všetci títo majitelia jedinej pravdy akosi zabudli, že žijeme v demokratickom zriadení, s ktorým práve oni tak radi operujú. Bohužiaľ, pojem demokracia využívajú len a práve vtedy, keď sa im to najviac hodí. No keď natrafia na názorového oponenta, tak bez štipky hanby ho počastujú nadávkami, vulgarizmami, začnú zosmiešňovať. Bohužiaľ, takto sa zvrhla aj celospoločenská téma na život. Veď predsa v normálnej, zdravej spoločnosti, ak s niekým nesúhlasím, tak to ešte neznamená, že s ním nemôžem viesť vecný dialóg, obzvlášť pri takej závažnej téme, ako je obmedzenie potratov.
Dúfal som, že Slovenskom po našom návrhu zákona prebehne vecná, slušná diskusia na základe faktov a bez emócií. Namiesto toho všetky protislovenské médiá začali štvavú dehonestujúcu kampaň s jedným cieľom, aby sa boj za život dal do ústrania a do popredia hodíme spoločnosti ohlodanú kosť akéhosi fašizmu. Táto dôležitá, vážna téma si zaslúžila celospoločenskú diskusiu bez démonizovania názorového oponenta, teda nás.
Liberálni fašisti nám dookola vyčítajú; samozrejme, okrem ekonomických dôvodov, však čo by to bol liberál bez toho, aby nemyslel na plné vrecká; aj to, že chceme brať ženám možnosť voľby. Ja si s týmto dovolím nesúhlasiť. Každá žena má predsa slobodu voľby. Mať sex, nemať sex, a ak mať, tak potom chránený alebo nechránený s tým, že predsa vždy je nejaké malé percento šance, že po tom nechránenom asi otehotnie, čo asi treba brať do úvahy pred tým, ako sa niečo také stane. No skrz tejto možnosti, keď si žena vyberie, že bude mať nechránený sex a následne otehotnie, tak už podľa mňa nie je správne povoliť interrupciu. Žena už mala slobodu, mala možnosť slobody si vybrať. Bohužiaľ, žijeme čoraz viac v liberálnejšom svete, kde bezducho preberáme skazené západné hodnoty uvoľnenej morálky, a teda súčasná možnosť interrupcie otupila v ľuďoch akúkoľvek mieru zodpovednosti, ktorú by mal človek za svoje činy prebrať. V tomto prípade, samozrejme, neberiem do úvahy otehotnenie v rámci znásilnenia, keďže toto je v našom zákone ošetrené.
Tak isto oháňanie sa a predbiehanie štandardných politikov, že aj keď je tento zákon správny, tak zaň nebudú hlasovať, pretože akurát pripravujú svoj vlastný zákon. Otázka: Čo robili doteraz? Načo ešte chcú čakať? Či kým nezomrie ďalších tisíc, dvetisíc, tritisíc nevinných detí? Len zato, že to predkladá Kotlebova strana, tak aj keď sa s tým stotožňujem, tak za to nezahlasujem, lebo Kotleba? A čo tak myslieť na tie zabíjané deti? A prepáčte, ale začať sa aktivizovať v otázke života detí a, podotýkam, hystericky sa aktivizovať až potom, keď s týmto návrhom zákona príde niekto iný, je farizejské, slabošské a hlavne scestné, že skrz vášho zaváhania budú tieto deti umierať stále.
Čo tak akceptovať, že sú to práve konzervatívne názory a nie liberálne, ktoré sú v slovenskej spoločnosti väčšinové, a čo tak akceptovať, že Ľudová strana Naše Slovensko ako jeden z reprezentantov konzervatívnych názorov tu je, bude tu aj do budúcnosti a pri tomto všetkom morálnom a liberálnom bahne bude iba rásť? Áno, ja si uvedomujem, že pre poniektorých z vás je to asi hororová predstava, ale poďme pri otázke zabíjania či nezabíjania nenarodených detí zabudnúť aspoň na chvíľu na politiku a spojme sa konečne pre Slovensko a za správnu vec.
Vážení kolegovia poslanci, prosím, aj tí, čo nás, ja verím, že nás počúvajú aj tí, ktorí tu teraz nesedia, ešte raz sa zamyslite nad tým, že žena si zaslúži viac ako potrat. Na Slovensku chýbajú sestry, lekári a profesionáli v mnohých povolaniach, no ďalej sa umožňuje zabíjanie detí, ktoré sa nimi mohli stať. Mnohé bezdetné páry túžia po osvojení detí. My nechceme kriminalizáciu matiek, chceme zákon o ochrane života detí od počatia po prirodzenú smrť a reálnu podporu materstva a otcovstva. Dnes už aj sekulárna väčšina spoločnosti odmieta potraty bez vážneho dôvodu. Najmasovejšou demonštráciou od revolúcie bol na Slovensku Pochod za život, ktorého sa zúčastnilo viac ako 85-tisíc ľudí. Taktiež si uvedomte, že Slovensko čelí demografickému úpadku a, bohužiaľ, napriek tomu sme prostredníctvom prevládajúcej mediálnej kontroly, doslova šikany protislovenských denníkov a novinárov svedkami výsmechu z rodiny a manželstva. Vernosť, mravnosť a slušnosť sa predkladajú ako nemoderné hodnoty.
Spoločnosti musí záležať na podpore manželstva a rodiny. Verím, že pri hlasovaní odhodíte politické prekáračky a budete hlasovať za život. Ďakujem pekne.
28. 5. 2018 17:17:01 - 17:17:41 31. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
238.
Ja sa pripojím k tebe, pán predseda, ohľadne poďakovania pánovi Kérymu, že sa takto ozval. Jedna vec je naozaj smutná, čo ma mrzí teda, že dneska tu nie je viac poslancov či už z vládnej koalície, alebo opozície. Možno sa boja toho mediálneho lynču, ktorý prenasledujú všelijaké tieto protislovenské denníky, pretože si myslím, že keby tu boli, tak možno, možno, určite zmenia názor na náš návrh, ktorý predkladáme, a potom by sme si mohli byť istí, že minimálne do druhého čítania by tento zákon išiel. No, ostáva len dúfať, že nás počúvajú niekde zo svojich kancelárií.
Ďakujem pekne.
28. 5. 2018 16:35:50 - 16:37:00 31. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Mora, Ján (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
204.
Natália, veľmi zaujímavé počúvanie. Osobne som tento film, toto svedectvo nevidel. Každopádne pokúsim sa to pozrieť, ak budem mať na to žalúdok, lebo ako tak počúvam, nie je to asi žiadne, žiadne príjemné pozeranie a počúvanie.
Mňa však osobne v tejto chvíli mrzí iná vec a to, že kým my sa tu snažíme bojovať za život nenarodených detí, zvrhlé prostitútky, resp. presstitútky, ale to aj také z Denníka N, si robia z tohto všetkého srandu. Využívajú mediálny priestor, ktorý by mal patriť objektívnemu spravodajstvu, na nechutné vtipy o interrupciách, a dokonca vám tam aj vyskočí reklama, že keď si stiahnete nejakú aplikáciu, tak je tam ešte viacej zvrhlých týchto vtípkov o interrupciách. No a potom tieto presstitútky vyplakávajú s tým, že spoločnosť prestáva veriť nejakému hlavnému prúdu a nejakému tomu spravodajstvu. Ale ľudia, ktorí si robia srandu zo zákona, keď sa snažíme zachraňovať nenarodené deti? No je to hanba, proste, je to hanba. Verím, že normálni ľudia, normálni politici sa s takýmito novinármi nikdy nebudú baviť.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->